phamhung

Kinh Phật Bà Quan Âm

7 bài viết trong chủ đề này

Thưa các Ông, Bà, Bác, Cô, Chú và các anh chị!

Phamhung được một người bạn già tặng Kinh phật bà quan âm, và nói là "Đức phật giáng điển", nay xin được chia sẻ với mọi người, cầu mong điều an lành sẽ đến với mọi người!!!

NHỮNG LỜI VÀNG NGỌC TỰA NƯỚC CÀNH DƯƠNG

MONG MAU CHÓNG ĐƯỢC THẤM TỚI MUÔN NGƯỜI

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI LONG HOA GIÁO CHỦ HẠ SANH

DI LẶC TÔN VƯƠNG PHẬT

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI - ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU KHỔ CỨU NẠN , ĐẠI LINH CẢM BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

TỪ BI CỨU ĐỘ MUÔN LOÀI

CẦM BÌNH CAM LỘ NGỰ NƠI NIẾT BÀN

NGỒI TRÊN CHÍN PHẨM SEN VÀNG

QUAN ÂM CỨU KHỔ GIÁNG ĐÀN DẠY KINH

LỜI TỰA

Các quý phật tử thân mến !

Sự nghiệp tu hành đức phật đã khai sáng nơi trần gian, để giải thoát cho muôn loài qua khỏi vòng sinh tử. Trong thời đại nạn mạt kiếp, người đã ban xuống cho thế gian với tất cả lòng đại từ đại bi và lòng hỉ xả không thể nghĩ bàn trong lời kinh tiếng kệ. Như mỗi hồi chuông thức tỉnh đưa chúng ta ra khỏi thế giới luân hồi khổ não si mê. Đã bao nhiêu kiếp nghiệp đời nay cứ mặc cho số phận sống chết buông trôi trong vòng lục đạo. Vậy muốn thoát khỏi mọi mê lầm, tất cả mỗi chúng sinh hay mỗi phật tử hãy phát tâm dấn thân vào cuộc tu hành để tự cứu lấy thân mình và giác ngộ cho tất cả cùng quay về bờ giác. Đó là sự nghiệp bỏ cái ác quay về cái thiện, để có một thân tâm bình đẳng, có một tinh thần yêu nước, yêu đồng loại và yêu ging nòi . Muốn vậy chúng ta hãy tự nhen lên cho mình ngọn lửa trong thân tâm, đó là ý chí tu hành và có một tư duy hiện đại, một tư tưởng tiến bộ lành mạnh. Trước tiên là hãy tự cứu mình ra khỏi thế giới mê hồn của phong tục tập quán phong kiến, mê tín dị đoan. Không sing bái chủ nghĩa thần thánh bằng các hình thức bói toán, xóc xăm, bùa ngải, đồng bóng và nặng về cầu cúng một cách tuỳ tiện thiếu ý thức. Đó là phương tiện giác ngộ để bảo vệ chân lý của đạo phật, nền văn hoá của đạo phật ra đời cách đây gần 30 thế kỷ. Trong quá trình thời gian của lịch sử, đạo phật ra đời luôn luôn thống trị tư tưởng ở một góc độ rất rộng lớn, kể cả không gian và thời gian. Luôn luôn thể hiện một tính cách văn minh bình đẳng và hoà bình đại chúng ở trong cõi tôn nghiêm. Đạo phật đã thấm sâu vào tư tưởng con người bằng lòng tự giác của thân tâm, một tâm hồn cao thượng trong sạch, luôn luôn đấu tranh cho công lý và lẽ phải, với một tinh thần sắc bén. Để đuổi hết tư tưởng xấu xa đồi bại, đó là những tư tưởng tiêu cực tham lam độc ác, sự lừa dối và cường bạo bất công, để tránh cảnh đầu rơi máu chảy, để tháo gỡ và vứt bỏ những chủ nghĩa thống trị nô lệ ở trong thế gian này. Các công trình văn hiến đền đài miếu mạo được bảo vệ và gìn giữ đến ngày nay, đó là nhờ ý thức tự giác của cha ông ta đã vượt qua sự mặc cảm của các triều đại phong kiến trong lịch sử để xây đắp lên những cảnh quan thể hiện sự tôn nghiêm của đạo phật.

Đối với nước ta có một nền văn hiến vô cùng quý báu, đất nước chúng ta mang trên mình những dấu ấn đậm nét đặc trưng của thế giới tâm linh, vậy những ai muốn gần đức phật để có được những ước mơ thành đạt, có một cuộc sống bình yên và lành mạnh thì hãy nâng niu giữ gìn và bảo vệ nền văn hoá ấy như bảo vệ chính bản thân mình. Muốn vậy hàng ngày chúng ta phải tu nhân tích đức, phải hy sinh cống hiến sự nghiệp của mình vào con đường thiện nghiệp, hãy tránh xa những tội lỗi và không làm điều ác, để xây nên một xã hội văn minh, một loài người tiến bộ đi tới siêu văn minh, đó là lời dạy của đức phật để đưa loài người lên đại đồng thế giới.

Cuốn kinh này ra đời là để thoả nguyện cho ai có chí hướng tu hành và mong cầu sự nghiệp giải thoá. Ví như người đang khát mà được đem nước tới, kẻ đói ăn mà gặp được tiệc tùng, người bệnh tật ốm đau sắp chết mà được hồi sinh.

Trong thế giới hằng hà sa số chư phật và hằng hà sa bồ tát, có một vị phật ra đời thời quá khứ vị lai đã tu hành đắc quả thành tựu đến chính đẳng chính giác. Ngài là đệ tử thứ nhất của phật tổ Di Đà, nằm trên hàng Như Lai đứng đầu quả vị phật của đại A La Hán hiệu là Như Lai ứng cúng chính biến trị minh hành, tức thiện thể nan giải vô thượng sỹ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn, trong vô lượng hằng hà sa số kiếp đã thành phật viên mãn. Ngài là ĐỨC PHẬT QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. Sinh thời trong quá khứ vị lai giáng sinh trên một hòn đảo ở vùng đông bắc Ấn Độ, tu hành ở một vùng biển có tên gọi là biển Nam Hải, nên thường gọi là Nam Hải Quan Âm. Ngài thường hiện thân trong khắp cõi ta bà, dùng ngìn mắt quan sát, dùng ngìn tay nâng đỡ chúng sinh, tuỳ duyên kêu cầu mà cứu độ chúng sinh nên gọi là: Quán tự tại Bồ Tát. Ngài có một đức hạnh đại từ đại bi không thể nghĩ bàn, có phép biến hoá thần thông quảng đại vô song. Có thể làm cho chấn động bảy cõi của vũ trụ. Vì thương xót thế gian mà đêm ngày không ngại ban bố tất cả phương tiện giáo hoá, thức tỉnh chúng sinh mau chóng tu hành giải thoát vòng khổ não của sinh tử luân hồi. Vì vậy người đã giáng bút ra quyển kinh này để làm phương tiện hằng ngày cho chúng sinh hãy gắng tu sửa. Hãy gắng trì niệm thì có một phúc đức vô lượng. Kẻ bệnh tật thì được tiêu trừ bệnh tật, kẻ đói nghèo thì mau được no ấm, kẻ dốt nát thì mau được mở trí thông minh. Có thể tiêu tan tất cả tội lỗi nghiệp chướng trong đời , dứt từ quả báo tội lỗi trong đường vị lai. Ai hàng ngày chuyên tâm trì niệm thì thân mệnh trọn đời yên vui, gia đình dòng tộc nội ngoại thuận hoà.Vạn sự trong đời sẽ mong cầu như ý.

Vậy vào giai đoạn của thượng nguyên quyển kinh này cũng là một phương tiện cứu độ cho đại nạn mạt kiếp. Các ngày giới phật phải ăn chay, giữ giới, tắm mình sạch sẽ hoặc đến tịnh xá đền chùa hoặc tại tư gia dâng bày lễ vật, hương khói tôn nghiêm niệm kinh này rồi thỉnh cầu thì mọi việc vô cùng ứng nghiệm. Chỉ trừ những kẻ thiếu lòng chí thành và tâm can giả dối thì không thể thành tựu được. Khi vào khoá lễ tụng kinh không nhất thiết về thời gian, thời kinh tụng nhiều ít tuỳ theo điều kiện. Khi đọc tụng chậm rãi, chiết khúc, không làm cho người nghe khó hiểu, về trường độ âm thanh không cao thấp làm sai ý nghĩa kinh pháp.

Vậy kính mong các quý phật tử hãy chuyên tâm trì niệm hàng ngày, lấy nghĩa lý trong kinh mà suy ngẫm, làm theo lời dạy của ngài, y theo đó mà thực hành thì lo gì không bước lên quả phật.

Chúc các quý phật tử sớm đầy đủ nhân duyên trên đường tu thập thiện tinh tiến, vạn sự mong cầu bước lên chính quả, mau tới niết bàn, sở cầu như ý nguyện.

Nam mô Nam Hải giáng sinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y Quán Thế Âm Tuyết sơn Bồ Tát.

Ai mà ấn tống truyền kinh

Muôn đời quả bốc nhân sinh phúc dầy

Vị lai, hiện tại sau này

Trường sinh thoát khỏi đoạ đầy khổ đau

Chết về bờ giác rất mau

Sống thường gặp được nhiệm mầu phật tiên.

DÂNG HƯƠNG

Phảng phất hương bay chốn phật đài

Hướng về tam bảo niệm Như Lai

Quang minh soi sáng đường rộng mở

Cứu độ mê tâm giải thoát đời

LỄ PHẬT

Kính lễ phật từ bi vô lượng

Đạo viên thông vô lượng vô biên

Ánh hào quang soi khắp mọi miền

Giúp đệ tử mau lên chính giác

LỄ PHÁP

Kính lạy pháp nương nhờ giải thoát

Vớt nhân gian trong bể ái hà

Bể trầm luân sớm tối mau qua

Về cõi phật Di Đà cực lạc

LỄ TĂNG

Kính lạy tăng tu hành khổ hạnh

Truyền đạo màu giải thoát mê tâm

Khai mở đường giác ngộ lý chân

Vì đại chúng thân tâm vô ngại

LỄ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Chắp tay cung kính mười phương

Chứng lòng đệ tử dâng hương nguyện cầu

Ba ngôi tam bảo nhiệm mầu

Giáng đàn độ thế bắc cầu xét soi

Độ người đức thiện muôn nơi

Luân hồi giảI thoát vì đời hy sinh

Từ bi cảm ứng chứng minh

Gọi là một chút lòng thành phát tâm

Dâng lên tam bảo thập phương

Hương hoa lễ vật cúng dường Tây Thiên

Chắp tay niệm Phật – Thánh – Tiên

Linh thiêng độ xuống đàn tiền độ tha

Tu hành đón hội Long Hoa

Cúng dường Tam Bảo Di Đà Tây Phương

Nam mô cập thập phương pháp giới thường trụ tam bảo

Nam mô cập thập phương pháp giới thường trụ tam bảo

Nam mô cập thập phương pháp giới thường trụ tam bảo

SÁM PHÁT TÂM

Thoảng qua như áng mây trôi

Trải qua bao kiếp luân hồi trả vay

Đã từng đắng chát chua cay

Cơm chan nước mắt đến nay đã nhiều

Đời như chuyến muộn đò cchiều

Như hoàng hôn xuống cô liêu một mình

Tối tăm trong cõi u minh

Đoạ đày bao kiếp lai sinh cơ hàn

Chìm trong bể khổ dây oan

Nắng mưa vùi dập trái ngang đoạ đày

Đã bao kiếp nghiệp cao dày

Nên đời phải chịu trả vay vô thường

Nhờ ơn phật thánh tây phương

Từ bi tế độ mở đường vớt qua

Về nương cửa phật di đà

Biết đường quy chính cải tà từ đây

Những mong qua khỏi kiếp này

Bụi trần trút sạch trả vay dương trần

Tháng ngày tích đức tu nhân

Gắng công tích thiện giữ thân tu hành

Xa rời ác mộng hôi tanh

Trở về bờ giác đường lành thiện nhân

Nương nhờ bóng mát phù vân

Tắm mưa cam lộ Quan Âm nhiệm màu

Cho đời hết cảnh thương đau

Cho đời hết cảnh ngày sau đói nghèo

Cho đời hết cảnh gieo neo

Luân hồi sinh tử bọt bèo tấm thân

Nguyện xin lấy đức báo ân

Lấy tâm báo hiếu lấy bần độ sinh

Trì trai , giữ giới, niệm kinh

Sống nhờ thác gửi không sinh lòng tà

Nguyện xin thánh phật độ tha

Độ cho nhân loại mau qua niết bàn

Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi ,

chứng quả đạo sư A Di Đà Phật

KINH CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Trước tam bảo kính dâng tiên tổ

Cội nguồn xưa sinh nở giống nòi

Gương trần mặt thịt khôn soi

Những mong giải thoát cứu đời từ đây

Xin nguyện được ơn dầy báo đáp

Giải thoát vòng sống thác u minh

Cho gia tiên thoát khỏi ngục hình

Cho thất tổ cửu huyền chứng quả

Để sinh linh yêu đương mồ mả

Để âm hồn tiên tổ yên ngôi

Được đắc quả giải thoát luân hồi

Về đất phật đời đời thanh tịnh .

Nhờ duyên quả ngàn năm đại định

Nguyện trọn đời báo đáp tứ ân

Xin hương linh soi tỏ lòng trần

Nguyện trọn kiếp đền ơn báo hiếu

Xin thất tổ cửu huyền thấu hiểu

Chứng tâm con thanh tịnh lòng thành

Trước đàn hương lễ vật tinh anh

Nơi cửa phật đường lành khai sáng

Mong thoát cửa hồn sầu lai láng

Sống cơ bần , chết cũng đau thương

Hồn giam trong địa ngục vô thường

Thân thác gửi gió sương tàn lụi

Thoảng qua như mây bay gió thổi

Đắm chìm trong cát bụi trần gian

Nơi suối vàng lệ tắm dây oan

Đau xiết nổi gông cùm tù tội .

Nay nhờ Phật khai đường mở lối

Đại từ bi xá tội địa quan

Nhờ hồng ân của các chư tăng

Cầu siêu thoát mở mang cội đức.

Ơn tam bảo quang minh Phật lực

Địa Tạng vương mở ngục siêu sinh

Đưa gia tiên qua khỏi ngục hình

Về đất Phật tây phương nhờ cậy.

Đời mặt thịt không trông khó thấy

Công sinh thành mang nặng đẻ đau

Ví chừng như tựa thái sơn cao

Như trời biển nói sao hết được

Đã bao đời truyền gia kế nghiệp

Được truyền sinh kiếp kiếp vô song

Đời cha ông không quản bão giông

Cam sinh tử lòng không ngại khổ

Cam làm ác bởi thương con nhỏ

Nước mắt rơi bởi thấy con đau

Mẹ ôm con ngồi suốt canh thâu

Cam giá buốt vì thương con lạnh .

Buổi sinh thành lòng cha canh cánh

Kiếp đói nghèo tất cả cũng vì con

Còng đôi vai thân xác hao mòn

Quên sinh tử cũng vì con tất cả

Lúc con đau mẹ cha như cắt dạ

Mối tơ vò dằng dặc năm canh

Nuôi dưỡng con chăm chút dỗ dành

Từ tấm bé đến trưởng thành khôn lớn

Công dưỡng nuôi không một ngày sung sướng

Lúc hơi tàn nhắm mắt vẫn còn thương

Vì thương con côi cút ở đời thường

Khi thác xuống chẳng hề yên nhắm mắt

Công ơn ấy chưa một ngày báo đáp

Nghĩa sinh thành chưa một chút cù lao

Bởi thời gian như một ngọn sóng trào

Xoá đi cả công lao trời biển

Bởi tham lam nên lòng người vô thiện

Con đắm chìm trong biển si mê

Có biết đâu công nuôi dưỡng cận kè

Không báo đáp vô ơn thành tội ác

Rơi chữ HIẾU thân con thành bội bạc

Đem tiền tài khuê các đắp thân con

Có biết đâu vạn vật chẳng thường còn

Giờ nghĩ lại thấy vương đầy tội lỗi .

Bởi có lúc tà tâm nói dối

Nặng tình riêng không hối không thương

Chữ báo đền không chút vấn vương

Tâm ở bạc, trăm đường gây nên tội .

Trước hương linh con quỳ sám hối

Nguyện sớm chiều sửa tính tu tâm

Không dối gian , độc ác , tà dâm ,

Không phụ bạc tình thâm nghĩa nặng.

Vâng lời Phật từ nay đi đường thẳng

Lấy tâm lành báo đáp tội ngày xưa

Vâng theo lời Phật dạy sớm trưa

Lòng mong những bồi vun dức hạnh .

Theo chính pháp : Phật – Tiên – Thần thánh

Sống trên đời xin báo bốn trọng ân .

Dưới xin nguyền cùng các thánh nhân

Tâm đức độ cứu ba đường khổ .

Nơi tây phương nguyện cầu phật tổ

Sau cầu xin giáo chủ long hoa

Xin Quan Âm Bồ Tát Phật Bà

Cùng pháp giới cầu như sở nguyện .

Cầu tiên tổ cửu huyền linh hiển

Nguyện xin cùng thất tổ anh minh

Nguyện xin cùng tất cả chân linh

Trên tam bảo lòng thành chứng giám

Độ trì gia qua vòng u ám

Hưởng thái bình vui khúc đoàn viên

Cho cháu con hiếu thuận thảo hiền

Cho gia tộc bình yên khang thái

Cho tất cả thân tâm vô ngại

Giác tâm thiền trai gái vững đường tu

- Nam mô hội đồng gia tộc gia tiên tiền tổ liệt vị

Chân linh cửu huyền thất tổ đồng lai chiếu giám.

- Nam mô hội đồng gia tộc gia tiên tiền tổ liệt vị

Chân linh cửu huyền thất tổ đồng lai chiếu giám.

- Nam mô hội đồng gia tộc gia tiên tiền tổ liệt vị

Chân linh cửu huyền thất tổ đồng lai chiếu giám.

TUYẾT SƠN TÂM KINH

Nam mô Nam Hải giáng sinh quang minh

Chích phối thiên thủ thiên nhãn đại từ , đại bi , tầm thanh cứu khổ cứu nạn , cảm ứng chứng minh , linh cảm bạch y Quán Thế Âm tuyết sơn Bồ Tát

Nam mô giáo chủ Long Hoa thế tôn Di Lặc tôn vương Phật

Nam mô ta bà giáo chủ đại từ bi bổn sư hoà thượng Thích Ca Mâu ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

KHAI KINH

Nước cam lộ cành dương tưới rửa

Cứu muôn loài qua cửa trầm luân

Đại từ bi Nam Hải Quan Âm

Ban kinh Phật cứu Nhân độ thế

Giải thoát đời qua vòng dâu bể

Chiéu hào quang phổ tế muôn nhà

Độ cho người về đến Long Hoa

Vui cảnh Phật Di Đà bất diệt

Bờ giác ngạn vui cùng nhật nguyệt

Thuyền Tây phương Bát Nhã đón đưa

Đặng qua vòng sinh tử nhớp nhơ

Lên cảnh Phật nương nhờ tự tại

Nam mô hiệu viên thông danh tự tại Quan Âm Như Lai đồng cam giải thoát nguyện linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

( 3 lần )

PHẬT TUYẾT TÂM KINH

Đường tích thiện thênh thang rộng mở

Giang vòng tay che chở chúng sinh

Đại từ bi vô lượng quang minh

Cứu đại nạn thường sinh ba cõi

Phật tế độ vớt người tội lỗi

Lòng kính thành sám hối tu thân

Dể trọn đời tích đức tu nhân

Qua bể khổ trầm luân khổ ải

Chắp tay niệm Quan Âm Nam Hải

Lòng từ bi bác ái muôn phương

Ngự đài sen đưa đẩy cành dương

Tưới cam lộ ban thương làm phúc

Khắp nơi nơi thường về dưới tục

Cứu dân gian làm phúc cho đời

Toả hào quang chiếu khắp nơi nơi

Vầng thiên nhãn nhìn đời cứu khổ

Trong mạt kiếp tơI bời dông tố

Nhìn trần gian không nỡ buông trôi

Lòng xót thương trong cuộc luân hồi

Nên muốn cứu muôn loài vạn vật

Như cuộc cờ ai thua ai mất

Tựa đêm dài che lấp linh quang

Muốn chúng sinh qua giấc mơ màng

Trong bể khổ dây oan phiền não

Nên Bồ Tát giáng về tam bảo

Giáng truyền kinh điển báo thiên cơ

đơa chúng sinh về chốn nương nhờ

Nơi cửa phật đợi chờ đưa đón

Đường nhân gian tuỳ ai có chọn

Cửa từ bi chỉ có một đường

Đó là đường chính giác tây phương

Cứu đại nạn vô thường ba cõi .

Này chúng sinh có nghe Phật nói

Mấy ngàn năm gió thổi mây bay

Dưới luân hồi bao kiếp trả vay

Vòng sinh tử đêm ngày chẳng hết

Cảnh vô thường sinh sinh diệt diệt

Cảnh vui buồn sống chết lẫn nhau

Miệng kêu trời mà chẳng thấy đâu

Con tự cắt thịt mình mà chẳng biết

Giờ đã đến kia rồi mạt kiếp

2000 năm báo trước trong kinh

2000 năm nhắc nhở chúng sinh

Sao mê mải sự tình chẳng hiểu

Nào có biết cao sâu huyền diệu

Khi đất trời dông tố vần xoay

Có biết đâu nay đã đến ngày

Vòng mạt kiếp đắng cay tàn lụi .

Giờ cát bụi lại trở về cát bụi

Cơn tạo hoá buồn buồn tủi tủi

Cuộc sinh ly còn mất dở dang

Nay trước giờ khi lịch sử sang trang

Khi bốn biển loài người về 21

2000 năm thời trung nguyên đã hết

Sử sang trang nào có biết hay chăng

Thế kỷ 20 như một giấc mộng vàng

đã kết thúc một thời sinh diệt.

Người có biết tại sao sinh mạt kiếp ?

Nay mở đường Phật cho biết thiên cơ

Nếu một mai con có muốn qua bờ

Hãy nghe phật truyền thơ dạy bảo

Trước nguyên thuỷ đã có ngôi tam bảo

Có Phật , Trời , Thánh đế , Thần tiên

Có ma vương ,tà quỷ, thánh hiền

Chung tất cả một bầu vũ trụ

Trong bẩy cõi phân chia đầy đủ

Các cõi trời địa hoá rất nghiêm minh

Trên thiên đình có luật giới vô hình

Theo nhân quả thường sinh mà thưởng phạt.

Từ than ấy trong cõi trời Bồ Tát

Và địa đồ của các thánh tiên

Rất tôn nghiêm , đức độ , rất hiền

Trong thế giới âm thiên bình đẳng

Cõi vô sinh không hề mưa nắng

Cả tứ thời thảo tiết vân hương

Chỉ có người tích thiện hiền lương

Sống tự tại trên đường chính giác

Cứ mỗi kỳ Như Lai thuyết pháp

Là thiên cung mở hội bàn đào

Các Thánh tiên Bồ Tát thấp cao

Hoa sen nở ngạt ngào thế giới

Ngày không sâng , đêm không biết tối

Nên không sinh không diệt bao giờ

Không hề vướng chút bụi bẩn dơ

Trong thế giới an vui thiền định .

Cả thế giới là bầu thanh tịnh

Phật thuyết pháp nhiệm mầu cung kính

Các cõi trời đều đến nghe kinh

Thường năng tu rèn luyện cho mình

Để tu được mình vàng như Phật

Đức Di Đà là người cao nhất

Ngự toà sen thuyết pháp khai minh

Độ mười phương trên cõi thiên đình

Khai chính giác quang minh trí tuệ

phép nhiệm mầu từ bi kế thế

Đại thần thông phổ tế truyền trao

Được truyền từ dưới thấp lên cao

Mười hai bậc được vào chính đẳng

Thập nhị địa thần thông vô quảng

Soi thân tâm biến hoá vô cùng

Có thể làm thế giới chuyển rung

Hoặc biến hoá tận cùng bẩy cõi .

Bỗng một ngày như cơn sang nổi

Quỷ tham lam nên mới hiện hình

Muốn làm vương trên cõi thiên đình

Họ nhà quỷ phát sinh từ đấy

Thường trêu chọc đêm ngày phá quấy

Nhập vào ai kẻ ấy mê tâm

Thường tham lam nên mắc sai lầm

Gây tội ác tà tâm dục lạc

Rồi sinh ra giả danh bội bạc

Chuyên dối lừa kẻ khác đua tranh

Đức Di Đà huyền diệu cao minh

Ma quỷ cũng hiện hình trêu chọc

Đại từ bi phật không hề chấp

Biết ác nhân , biết kẻ tà ma

Vẫn đức độ thứ tha không chấp ngã

Quỷ được nước ngày đem quấy phá

Làm không yên các giới của thần tiên .

Đức Diêu Trì cung Mẫu thượng thiên

Phật Địa Mẫu cao sâu vời vợi

Cầm quyết linh biến hoá nhiệm mầu

Sinh ra quả địa cầu bằng đất

Cõi ta bà là nơi thấp nhất

Đày quỷ về trái đất đi tu

Từ THẾ GIAN hay chữ NGỤC TÙ

Được sinh hạ ban ra từ đó

Vì gian dối nên thân hình lông lá

Thường sinh ra nơi rú thẳm rừng sâu

Chịu nhân quả mưa nắng dãi dầu

Thân xấu xí đủ màu đen trắng

Hoá sinh làm loài vượn của rừng xanh

Vì ác tâm nên chẳng được lành

Nên đoạ kiếp súc sinh là vậy

Vòng sinh tử luân hồi từ đấy

Được sinh ra khắp cõi ta bà

Đến ngày sau địa mẫu sinh ra

Sáu thiên tử thay bà trị thế

Nên luân hồi là nơi dâu bể

Có tu nên mới được thành người

Nên nhân gian mới sinh hạ hai nơi

Một Âm giới , một là dương giới

Hai ngàn năm mới một vòng thay đổi

Luật trời sinh đã có tới vô niên

Từ cõi Nhân , cõi Địa , cõi Thiên

Luôn có một hình chân hợp nhất

Luật báo ứng rành rành sự thật

Từ cõi Người mới được về thiên

Nếu không tu, không chịu đáp đền

Nếu ác nữa vẫn nguyên thành là quỷ

Nơi Địa ngục ngày đêm cai trị

Khi luân hồi thác đã về âm

Hồn nằm trong địa ngục giam cầm

Sau sinh hạ phải hoá thành dã thú

Phật thuyết pháp hãy nghe cho đủ :

Tình dục nhiều tư tưởng không minh

Phải đoạ vào làm kiếp súc sinh

Trăm thứ giống mỗi loài một khác

Cũng có kiếp sinh nằm trên thớt

chịu cực hình kiếm bổ dao băm

ở trên rừng thì phải mọc lông

Xuống dưới nước mọc vây mỗi khác

Thân mạng chịu trăm đường sống thác

Vì kiếp xưa ở ác không hiền

Phải đoạ vào sinh tử liên miên

Hồn phải chịu dầu sôi lửa bỏng

Thân thác gửi bùn lầy mưa nắng

Nấm mồ hoang sớm vắng chiều tan .

Sống không tu chết nắm sương tàn

Trong bể khổ , dây oan là vậy .

Luật sinh hoá rõ ràng đã thấy

Đã thành người là gốc của thiên cung

Chỉ khác nhau ở chỗ hoá thân

Bên xác thịt , bên hồn tự tại

Cõi Niết Bàn là vô diệt vô sinh

Cõi dương gian là cõi ngục hình

Sao chẳng tự cứu mình qua bể khổ .

Nay nhìn lại trong thế gian còn đó

Luật vô thường xem có hay không ?

NơI thế gian ăn ở hai lòng

Người hạ giới mới làm điều bội bạc

Kẻ tục trần mới sinh ra tội ác

Nên trong tâm mới có quỷ tà

Thế nên đời đen trắng mới phân ra

Bên Ác – Thiện cũng từ đây tất cả

Khi đầu thai gửi về miền giới hạ

(( Nhân chi sơ tính bản thiện )) ban đầu

Khi lọt lòng nào ai có ác đâu

Khi khôn lớn bắt đầu sinh tội lỗi .

Lời Phật dạy ngàn năm đâu có đổi

Xưa từng khuyên nên sám hối quy y

Bỏ ác tâm lấy thiện hữu tu trì

Lấy đức hạnh đền thay cho tội ác.

Nếu được vậy thì lo gì đất nước

Không tháI bình , không được yên vui.

Nếu ai ai cũng giác ngộ đúng sai

Không sân hận làm sao sinh loạn lạc .

Nếu loài người không có tâm làm ác

Thì làm sao đất nước có binh đao

Có chiến tranh khói lửa thét gào

Có máu chảy cảnh đầu rơi tan nát

Có chia ly buồn đau trong nước mắt

Chốn sa trường cỏ mọc nấm mồ hoang

Súng nổ , bom rơi thiêu đốt những xóm làng

Những đứa trẻ hồn lìa thân vô tội

Vợ mất chồng bơ vơ trong đêm tối

Mẹ khóc con không nổi bởi mòn khô

Vì tham lam tiền của vô bờ

Vì vật chất mới sinh binh biến

Nên loài người mới sinh ra cuộc chiến

Tranh giành nhau trên vũng máu hôi tanh

Nên loài người mới có chiến tranh

Trong súng nổ bom rơi nước mắt .

Nếu loài người không tham lam vật chất

Thì làm sao có lũ tham ô ?

Không tà dâm thì làm sao có Si - Đa ?

Không trộm cướp nhà tù sao có được ?

Không sân hận làm sao sinh bạc nhược ?

Không tham danh sao có kẻ cậy quyền ?

Không sát sinh làm sao có oan khiên ?

Sao có cảnh đầu rơi máu chảy .

Không ngu si thì đời sao lại thấy :

Con bỏ cha , vợ phải bỏ chồng

Quên tổ tiên , quên hết cha ông

Nỡ vứt bỏ nghĩa tình nên phụ bạc .

Kẻ sang giàu coi nghèo như cỏ rác

Kẻ anh hùng khinh suất những thường nhân

Kẻ đức hạnh oan nhiều hơn kẻ ác

Không mưu lược làm sao sinh kiếm chác

Không gian manh sao có kẻ nịnh thần

Không bất công sao kẻ sướng người bần

Cũng ở tại trần gian nên tất cả .

Nay Phật dạy truyền kinh giáng hạ

Thức lòng người giữ dạ có nhân tâm

Đừng dối gian độc ác tà dâm

Gây tội lỗi non sông dầy sổ mạt .

Theo thiên thời truyền kinh bồ tát

Cho hay vòng mạt kiếp ở trần gian

Hai ngìn năm cuộc dâu bể tuần hoàn

Nay thấy rõ ác nhiều hơn chữ thiện .

Luật nhân quả nay tới thời thiên biến

Mở sổ trời thanh toán dưới trần gian

Nên tam tai ác kiếp thấy rõ ràng

Sinh mưa gió sấm vang rồi đất chuyển

Sinh bệnh tật mạt ôn trong khí quyển

Tràn về nơi trái đất chẳng sai đâu.

Hết hai mươi vòng mạt kiếp bắt đầu

Khi chấm hết hạ nguyên thời đại cũ .

Trời diệt hết tham quan bè lũ

Diệt ác nhân diệt hết tà gian

Xưa sấm trời đã chép còn vang

Vòng mạt kiếp sàng ba mất bẩy

Ba còn một vẫn còn phải sẩy

Người thiện nhân tất thảy đều nguyên

Để bước vào lịch sử tam thiên

Sang 21 đại đồng thế giới

Sang 21 đưa loài người tiến tới

Siêu văn minh của thế giới tự do .

Vào thượng nguyên (2044) tất cả sẽ ấm no

Với tất cả hoà bình đại chúng .

Hội Long Hoa xưa Phật đài báo ứng

Đầu thượng nguyên đại đạo sẽ ra đời

Để cứu sinh cho tất cả loài người

Ai đã biết tu thân về gốc thiện

Trước giúp kẻ hiền lương tu niệm

Đã đầy thuyền đức hạnh dưới đường tu

Sau giúp người lầm lỡ âm u

Giờ đã biết quay đầu trở lại

Biết sám hối từ đây mãi mãi

Nguyện quy y theo Phật tu hành

Bỏ ác tâm quay lại đường lành

Tu đắc quả để thành chính giác .

Nay tâm kinh giáng linh từ bồ tát

Là tây phương nam hải quan âm

Giáng kinh này cứu độ mê tâm

Đưa qua bể trầm luân khổ ải.

Vô thỉ kiếp lòng từ bi vô ngại

Cứu chúng sinh trong khắp cả hoàn cầu

Dù núi cao , biển cả, sông sâu

Khi cuộc sống có lâm vào đại nạn

Lòng chí thành nếu chuyên tâm trì niệm

Năng tu trì thì ứng nghiệm thấy ngay .

Ngự toà sen bồ tát sẽ ra tay

Mắt thiên nhãn hàng ngày soi quán xét

Các chướng nạn thảy đều tiêu tán hết

Kẻ tu hành mau đắc đạo viên thông

Sẽ luôn luôn được thanh tịnh xác thân

Sẽ đắc quả cứu nhân độ thế .

Nếu chuyên tâm niệm trì kinh kệ

Thì đi đâu cũng gặp được hiền nhân

Trí tuệ thường đáng bậc minh quân

Thường gặp Phật xuống trần linh ứng hiện .

Dẫu có ác cũng mau về đường thiện

Dẫu ngu đần cũng thoát khỏi mê tâm

Kẻ đói nghèo mau no ấm xác thân

Kẻ bệnh tật mau thoát vòng khổ ải

Nếu có kẻ ác tâm làm hại

Niệm kinh này diệu lực sẽ trừ ngay

Vào thượng nguyên nên phải niệm kinh này

Cho tất cả chúng sinh trong pháp giới .

ĐẠI BI THẦN CHÚ

Nam mô hội thượng phật bồ tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra, đát na, đá ra, dạ da.

Nam mô a rị da bà lô kiết đế. Thước bát da ra, bồ đề tát đoá , bà da ma ha tát đoá bà da ma ha ca lô ni ca da án tát bàn ra phạt dụê. Số đát na đát tả nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da bà lô kiết đế thất phật ra lăng dà bà . Nam mô na ra cẩn trì, hệ rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng a thể dung tát bà tát dá,na ma bà già ,ma phạt dạt dậu dát diệt tha án a bà lô hê. Lô ca dế, ca ra dế. Dị hê rị, ma ha bồ đề tát doả, tát bà tát bà, ma ra ma ra ma hê ma hê rị dà dựng cu lô,cu lô yết mông. Dô lô dô lô phạt xà ra dế. Ma ha phạt xà da dế. Đà la đà la, địa lỵ ni, thất phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục dế lệ, y hệ, y hệ thất na thất na. A ra sâm, phật ra xá lợi phạt sa phạt sâm.

Phật ra xá dạ. Hô lô hô lô hê ri, ta ra ta ra, tất lị tất lị tô rô tô rô. bồ đề dạ bồ đề dạ bồ dà dạ bồ dà dạ di dế rị dạ, Na ra cẩn trì ,địa ri sắc ni la, ba dạ ma na. ta bà ha. Tất dà du nghệ. thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha.Ta bà ma ha a tất dà dạ, ta bà ha. giả cát a ra tất đà la, ta bà ha. Ba đà mạ yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ha cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, nam mô a rị da, bà mô yết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha, án tất diện dô mạn đà ra, bạt đà da, ta bà ha.

Nam mô Thập phương thường trụ tam bảo ( 10 lần )

Nam mô A di đà phật ( 10 lần )

Nam mô Hải hội bồ tát ( 10 lần )

Nam mô Giáo chủ long hoa thế tôn di lặc bồ tát ( 10 lần )

Nam mô Quán thế âm bồ tát (10 lần)

Nam mô Tây thiên hội mẫu bồ tát ( 10 lần)

Nam mô Linh sơn Hội thượng Phật Bồ Tát (10 lầ

NIỆM PHẬT PHÁT NGUYỆN TU HÀNH

Trước toà sen con niệm

Tâm kính thỉnh phật đài

Con niệm đức Như Lai

Cùng mười phương bồ tát

Khắp cõi trời bồ tát

Hương lành thơm bát ngát

Phảng phất trước cửa thiền

Con niệm phật thánh tiên

Giáng linh về tam bảo

Ngự giáng về tam bảo

Nguyện quy y phật đạo

Xin trọn kiếp tu hành

Giải thoát đời hôi tanh

Qua khỏi vòng mạt kiếp

Được qua vòng mạt kiếp

Bao đời trong bể nghiệp

Chìm đắm giữa luân hồi

Đến nay được làm người

Nhờ thiện duyên tái tạo

Ơn phật trời tái tạo

Ngước trông về tam bảo

Lòng ân hận vô cùng

Những mong được đầy công

Tu hành nên chính quả

Được viên thành chính quả

Bởi chăng vòng nhân quả

Trói chặt dưới luân hồi

Vì xưa kiếp làm người

Mà lòng không chính thiện

Bởi con không làm thiện

Ví bằng như nước biển

Không gột hết tanh hôi

Xưa bao kiếp làm người

Đã làm nên tội lỗi

Đã chất đầy tội lỗi

Đời như cơn gió thổi

Thoảng qua giữa chiều đông

Hết, có , rồi lại không .

Cứ vần xoay thế mãi

Nơi tục trần thế mãi

Đã bao lần dầu dãi

Trong nước mắt chia ly

Khi kẻ ở người đi

Đắm chìm trong sinh tử

Giữa luân hồi sinh tử

Đã bao lần dang dở

Sự nghiệp với giàu nghèo

Sướng khổ với gieo neo

Cam dập vùi xác thịt

Mải mê vùi xác thịt

Dấn mình vào tam nghiệp

Thêm tội lỗi càng dầy

Làm ác chẳng biết hay

Dối lừa không hổ thẹn

Chẳng biết điều hổ thẹn

Vì tham lam bỏ thiện

Vì tăm tối si mê

Chịu quả báo trăm bề

Giữa trần lao khổ ải

Giữa trăm bề khổ ải

Giờ bắt tay nghĩ lại

Quá khứ thật hãi hùng

Tội ác thật khó dung

Lòng ân hận vô cùng

Biết làm sao đây nữa

Biết làm gì đây nữa

Nay con về nương tựa

Thanh tịnh trước cửa thiền

Chắp tay niệm thánh tiên

Niệm mười phương Bồ tát

Niệm Di Đà Bồ tát

Tay đưa vòng tràng hạt

Lòng thanh tịnh như lông

Cho con được qua vòng

Vòng trầm luân khổ ải

Qua khỏi vòng khổ ải

Niệm quan âm Nam Hải

Thường cứu khổ muôn nhà

Con niệm đức phật bà

Mau đưa qua bể khổ

Thoát qua vòng bể khổ

Chắp tay cầu Phật tổ

Con niệm Đức Lưu Ly

Đưa bàn tay diệu kỳ

Nhiệm màu ban thuốc Phật

Con nguyện cầu thuốc Phật

Cho tiêu trừ bệnh tật

Cho thân mệnh yên vui

Cho cuộc sống trên đời

Hưởng trường lai phúc Phật

Được trường lai phúc Phật

Niệm thế tôn Di Lặc

Niệm giáo chủ Long Hoa

Đưa sinh chúng gần xa

Lên đại đồng thế giới

Được đại đồng thế giới

Niệm Văn Thù sư lợi

Không thối chuyển thân tâm

Đưa qua khỏi mê lầm

Đắc thành nên chính quả

Được mau thành chính quả

Đại từ bi hỷ xả

Con niệm đức Phổ Hiền

Khai trí tuệ vô biên

Xoá u mê phiền não

Gột rửa lòng phiền não

Tâm hướng về tam bảo

Đệ tử niệm Diêu Trì

Niệm địa Mẫu từ bi

Mau giải đường kiếp nghiệp

Mẹ giải đường kiếp nghiệp

Lòng chí thành khẩn thiết

Niệm tam bảo hội đồng

Phép biến hoá thần thông

Cho giang sơn gặp vận

Cho loài người gặp vận

Nguyện qua vòng đại nạn

Niệm pháp giới thiên đình

Niệm hội đồng cứu sinh

Vớt loài người thoát nạn

Cứu qua vòng đại nạn

Lòng kính thành vô hạn

Chắp tay niệm thánh hiền

Con niệm toà kim liên

Niệm linh sơn thánh mẫu

Niệm tam toà thánh mẫu

Dưới trần gian soi thấu

Ban phúc khắp mọi miền

Ban bút pháp thần tiên

Dạy loài người tiến bộ

Giúp loài người tiến bộ

Gót xe loan đại độ

Cứu vớt cảnh ba đào

Cho khắp cả hoàn cầu

Sớm đồng thân phật tánh

Trọn đồng thân phật tánh

Hội bàn đào tiên cảnh

Con niệm đức tiên ông

Nhờ quảng đại thần thông

Cứu hiền nhân tích thiện

Giúp kẻ hiền đức thiện

Cảm lòng nhân ứng hiện

Niệm thánh cậu tiên cô

Dạo chơi khắp ngũ hồ

Giúp thần dân trăm họ

Cứu giúp cùng trăm họ

Tâm nguyện cầu soi tỏ

Chắp tay niệm mười phương

Bồ Tát rộng lòng thương

Ngự linh về tam bảo

Giáng ngự về tam bảo

Chứng lòng thành hiếu thảo

Đệ tử nguyện quy y

Nguyện kiếp kiếp tu trì

Đắc lên thành quả Phật

Được mau thành quả Phật

Nguyện được thành bồ tát

Cứu độ khắp muôn loài

Độ cho cả loài người

Được mau về chính giác

Sớm trở về chính giác

Nam mô Bốn sư hoà thượng Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

Án ma ni bát minh hồng ( 7 lần )

BÁT NHÃ TÂM KINH

Khi hành Bát Nhã bà la

Ngài quán tự tại soi ra tột cùng

Thấy trong năm uẩn đều không

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua

Nay xá lợi tử xét ra

KhôngSắc đó – SắcKhông đây

Sắc cùng Không chẳng khác sai

Không cùng Sắc cũng sánh tày như nhau

Thọ , Tướng , Hành ,Thức ,Uẩn nào

Cũng như Sắc Uẩn một màu Không Không .

Này Xá Lợi tử ghi lòng :

Không Không tướng ấy đều không tướng hình

Không tăng giảm , không trược thanh

Cũng không diệt , cũng không sinh pháp đồng

Vậy nên trong cái chân không

Vốn không năm uẩn cũng không sáu trần

Mắt , tai , mũi , lưỡi , ý, thân

Vị , hương , súc , pháp, cùng phần sắc , thanh

Từ không giới hạn mắt nhìn

Đến không ý thức vô minh cũng đồng

Hết vô minh cũng vẫn Không

Hết già , hết chết cũng không có gì

Không khổ , tập ,diệt , đạo kia

Trí tuệ chứng đắc cũng là không không

Sở thành , sở đắc bởi không

Các vị Bồ Tát nương cùng tuệ năng

Tâm không còn chút ngại ngần

Nếu không còn chút băn khoăn sợ gì

Đảo điên mộng tưởng xa lìa

Niết Bàn mới đến bên kia bến bờ

Ba đời chư Phật sau xưa

Đắc thành chính giác là nhờ huệ năng

Trí tuệ năng lực vô ngần

Đại minh vô lượng đại thần cao siêu

Trí tuệ năng lực có nhiều

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền

Trí tuệ năng lực vô biên

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn

Liền theo lời chú thuyết rằng :

Độ tha giác ngộ khắp trần chúng sinh .

Yết đế , yết đế , ba la yết đế , ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha (3 lần )

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh .

NGUYỆN TIÊU TAM NGHIỆP

NGHIỆP THÂN

Trước toà sen ứng hiện

Đệ tử phát nguyện lành

Tự giảI thoát hôi tanh

cho nghiệp thân thanh tịnh

An vui trong thiền định

Không nhung gấm lụa là

Không dục lạc trăng hoa

Không điểm tô hình thức

Chân như thường chẳng khác

Không ngại khổ tu hành

Cho thân xác yên lành

An vui không bệnh tật

NGHIỆP KHẨU

Nguyện mười phương tam bảo

Cùng Phật , Thánh ,Thần , Tiên

Nguyện bỏ ác làm hiền

Tiêu trừ thanh nghiệp khẩu

Không ba hoa nói xấu

Không buôn bán chuyện đời

Không dối gạt với người

Không nói điều ác độc

Nguyện theo đường tu học

Miệng chỉ nói điều lành

Nguyện kiếp kiếp tu hành

Chỉ nói điều chính pháp

NGHIỆP Ý

Nguyện cùng chư Bồ Tát

Trong pháp giới mười phương

Ở giới cõi vô thường

Chân tâm không thối chuyển

Ý tâm như lời nguyện

Tu tích thiện lòng thành

Nguyện diệt nghiệp thường sinh

Không nghĩ làm điều ác

Không làm điều bội bạc

Không gian xảo dối lừa

Không sân hận tranh đua

Diệt tà tâm ác ý

Nguyện tiêu trừ phiền luỵ

Tam ngiệp đến tận cùng

Tu thanh tịnh viên thông

Đắc cầu như sở nguyện

NGUYỆN SINH

Nguyện sinh bờ giác tây phương

Sinh về cực lạc dựa nương Niết Bàn

Hoá sinh trong đoá Sen vàng

Sinh về cõi Phật muôn vàn từ bi

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức tu hành

Hồi hướng tất cả chúng sinh muôn loài

Mau thành Phật quả Như Lai

Được về chính giác phật đài tây thiên

THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

GIỚI 1: ĂN CHAY

Ăn chay là tự cứu mình

Trì trai giữ giới niệm kinh hàng ngày

Thân không bệnh tật thấy ngay

Nhẹ nhàng xác thịt kiếp này thảnh thơi

Nhanh khai trí tuệ tuyệt vời

Sáng trong như ngọn đèn trời chẳng sai

Mỗi khi học đạo Như Lai

Làu làu chí tuệ trong ngoài đều thông

Chóng mau tu tiến thân tâm

Được lên quả Phật mê lầm độ qua

Các ngày vía Phật tại gia ( tuần rằm , mùng 1 )

Gái , trai , già , trẻ , chớ mà sát sinh

Súc vật cũng giống như mình

Cũng là một kiếp súc sinh dưới trần

Bởi xưa nhiều kiếp bất nhân

Bây giờ phải chịu hoá thân muôn loài

Khát khao sự sống ở đời

Cũng như cuộc sống loài người cả thôi .

Ham chi máu chảy đầu rơi

Giết ăn chi để tanh hôi thân mình .

Phạt khuyên rất kỵ sát sinh

Đừng gây tội ác cho mình kiếp sau .

Nếu còn chém giết lẫn nhau

Đời sau quả báo mang vào thân ta .

Mỗi loài mỗi bệnh sinh ra

Ăn nhiều lắm bệnh tự ta mang vào .

Bệnh nhiều thân xác đớn đau

Cũng từ các nghiệp ban đầu sát sinh

Ăn chay là tự cứu mình

Tu được phước báu quang minh vô cùng

Một lòng độ lượng bao dung

Sát sinh xin nguyện đến cùng độ qua .

GIỚI 2 : THAM LAM

Đã đi theo Phật Di Đà

Bỏ đi giới cấm ấy là tham lam

Sướng khổ cũng một lòng cam

Của người không nỡ lấy làm của ta

Gian tham tâm lại biến tà

Dễ vì dục vọng sinh ra hại người

Đó là quả báo luân hồi

Cũng là dây trói cho đời khổ đau

Nguyện vì muôn kiếp mai sau

Kiếp này giải thoát chẳng cầu tham lam .

GIỚI 3 : TÀ DÂM

Tà dâm truỵ lạc mê đam

Say mê sắc đẹp tự làm khổ ta

Chơi bời lêu lổng trăng hoa

Loạn luân dạ thú - ấy là ác nhân

Còn đâu đạo nghĩa dương trần

Cũng vì dục lạc mà thân hao gầy .

Nương thân cửa Phật kiếp này

Nguyện tu diệt nghiệp trả vay luân hồi

Tà dâm là gánh nợ đời

Thề không sa đoạ ăn chơi dục tình

Nguyện trì giữ giới nghiêm minh

Đưa thân qua bể ái tình tà dâm .

GIỚI 4 : NGHIỆP KHẨU

Miệng người bởi lưỡi không xương

Cho nên uốn có trăm đường sai ngoa

Đúng sai cũng tự tâm ta

Thiện nhân ác nghiệp điêu ngoa do mình

Dối gian lừa gạt chúng sinh

Cũng là do ở tâm mình mà ra

Rồi ta tự dối lừa ta

Vọng ngôn , loạn ngữ sinh ra vô nghì

Mất nhân , mất đức cũng vì

Nói năng chẳng nghĩ chẳng suy cho cùng

Đoạ vào quả báo không dung

Nhiều phen trả giá vô cùng khổ đau

Nghĩ trước rồi mới nói sau

Nói ngay , nói phải , chẳng đau ai nào

Người khôn ăn nói thanh cao

Thật thà , ngay thẳng trước sau rõ ràng

Đừng như người dại nói quàng

Điêu ngoa gian dối thế gian chê cười

Muốn nên đức thiện trên đời

Phải mau dứt bỏ xa rời vọng ngôn .

GIỚI 5 : NGHIỆN NGẬP RƯỢU CHÈ , CỜ BẠC

Rượu chè nhậu nhẹt say sưa

Thân ví như chết mà chưa xuống mồ

Thiện nhân thành kẻ côn đồ .

Anh hùng thành kẻ ma cô bét nhè

Cũng vì sa ngã rượu chè

Nằm bờ ngủ bụi lên khe xuống hồ

Sinh ra trộm cắp côn đồ

Chửi con mắng vợ cũng do sa đà

Cũng từ nghiện ngập sinh ra

Làm con bất hiếu quên cha mẹ mình .

Chửi bè chửi bạn linh tinh

Còn đâu lễ nghĩa ân tình với ai .

Bỏ con bỏ vợ đói dài

Anh em làng xóm chẳng ai thương cùng

Cửa nhà rách nát lung tung

Áo quần hôi hám chân tay rã rời

Thân đang sống ở trên đời

Mà như kẻ đã chết rồi chưa chôn

Trông ra như kẻ mất hồn

Say sưa là đã tự chôn thân mình.

Tham chi chè rượu linh đình

Ham chi cờ bạc để sinh tội đời

Cờ gian bạc lận rong chơi

Say sưa chè rượu là đời đớn đau

Rượu là thuốc độc sai đâu

Rượu bia giới ấy là cầu ác nhân .

Tu hành muốn được yên thân

Phải trì ngũ giới chuyên cần mới nên .

Trì trai . giữ giới Phật khuyên

Tu từ dưới thấp tu lên cao dần

Mới mong thanh tịnh xác thân

Mới mong cuộc sống trọn phần yên vui

Mói mau tinh tiến thảnh thơi

Phải lo giữ giới cứu đời độ tha

Hàng ngày tu niệm tại gia

Ai mà tu được ắt là bình yên .

NGUYỆN QUY Y

Nguyện quy y đức Phật

Mau giải thoát luân hồi

Nguyện quy y chính pháp

Mau thoát khỏi súc sinh

Nguyện quy y chư tăng

Sớm thoát vòng ngạ quỷ

Nguyện cho tất cả chúng sinh

Quy y cửa Phật đường lành gặp duyên

Phát lòng vô lượng vô biên

Độ cho tất cả mọi miền thế gian

Quy y chính pháp đạo tràng

Thấu rõ kinh luật mở mang cửa thiền

Cao tăng hiệp chúng đồng tình

Trọn đời tích thiện tu hành nên công

Nguyện cho tất cả viên thông

Mau lên chính giác đại đồng Long Hoa .

Nam mô tây thiên cực lạc thế giới đại từ đại bi

chứng quả đạo sư A Di Đà Phật (3 lần)

Nam mô giáo chủ Long Hoa Thế TônDi Lặc Tôn Vương Phật (3 lần)

Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ

nguyện linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

BÚT PHÁP TÂM THI – BẠCH Y TUYẾT SƠN GIẢNG

( Đọc bài này trước khi giải hạn )

Này đệ tử lắng nghe lời ta dặn

Kẻo mai ngày ân hận bước đường tu,

Bởi nhân gian như một đám mây mù

Xem tựa đám phù du tan lại hợp .

Giảng chân kinh mở mang đường sử học

Muốn mai ngày khó nhọc bước mau qua

Thì hôm nay khuyên hãy nhớ lời ta

Lời dạy bảo hà sa cho chúng tử.

Nay thế cuộc hãy còn đang chung thử

Như nấu vàng trên ngọn lửa thiên sơn

Chuyện nhân gian nào thua thắng thiệt hơn

Trong bể nghiệp xem nào ai đã biết .

Nay lẫn lộn đang trong vòng sinh diệt

Bút thơ khuyên , kinh sách nói đã nhiều

Mà chúng người tu có được bao nhiêu ?

Nếu kết lại mười điều chưa được một .

Nay ta khuyên đường làm điều dại dột

Nhìn thế thời 21 hãy trông xa

Khắp nơi đều thấy đạo Long Hoa

Chính cũng có , tà rồi cũng có

Phúc hay hoạ cũng chính từ chỗ đó

Ngẫm cho cùng đen , đỏ cũng từ đây .

Vậy ta khuyên tất cả tớ lẫn thầy

đừng mê mải mai đây thành đại hoạ .

Muốn thành công phải biết nuôi chí cả

Phải tề gia trị quốc mới nên yên

Phải từ bi ăn ở cho hiền

Từ bạn bè đến đồng bào xã hội .

Đừng chấp ngã dấn sâu vào tội lỗi

Đừng sân si tăm tối mất thân tâm

Đừng đưa nhau đến những sai lầm

Gây nhân quả sau này e đã muộn .

Lệnh pháp giới ban ra từ thiên thượng

Vứi loài người bất kể với ai ai

Không kể gì lớn, bé , gái hay trai

Già hay trẻ làm sai đều phải chịu .

Phật dạy nhiều sao các người không hiểu ?

Bước đường tu thừa thiếu do tâm

Nếu thấy ai sa ngã lỗi lầm

Thì phải biết từ bi mà cứu vớt .

Trời chưa định sao biết mình xấu tốt

Đừng kiêu căng mai mốt sẽ thành suy.

Trong ba điều ta dặn kỹ cơ vi

Khuyên nhớ lấy mà trì trong chính pháp :

Với thiên thời phải tịnh tâm nắm bắt

Tìm thiên cơ mà dìu dắt chúng sinh

Với địa lợi cũng phải cho tinh

Phải biết lúc thịnh suy trong thời mạt

Muốn giữ được thiên thời và địa cát

Thì Nhân hoà nhất nhất phải làm xong

Mất Nhân hoà mọi việc sẽ thành không

Thì tất thảy khó qua vòng sụp đổ

Đó là luật của Di Đà Phật tổ

Phải chuyển luân cho hợp nhất mới thành .

Ta khuyên đừng trái luật trời xanh

Đểv mai mốt chóng thành nên vạ lớn.

Nay ta báo có điềm trời linh ứng

Xuống trần gian có quỷ khắp nơi nơi

Báo cho hay là quỷ của nhà trời

Nay sai xuống thử người tâm ác thiện .

Đối với quỷ là thành phần đại diện

Cho ác tà ở dưới nhân gian .

Còn Thánh Tiên hay Phật ngự đàn

Nơi hạ giới chỉ coi phần thiện ngộ .

Nếu đi sai con đường phật tổ

Bỏ tam quy ngũ giới không trì

Thì lập tức tà quỷ sẽ đưa đi

Sau phải chịu nhưỡng gì trong tội lỗi

Từ án mạng cho đến vòng tù tội

Khi muộn màng sám hối cũng không dung

Khó qua vòng pháp luật của dương trần

Thì lúc ấy đừng trách ta chẳng bảo .

Nếu sai luật lập tức thành tà đạo

Thì không cầu tam bảo được đâu

Nay ta về nhắn bảo mấy câu :

1 – Không được làm điều dối trá

2 – Thân tâm phải giữ đạo từ bi

3 – Phải tuyệt đối không : tham , sân , si

4 – Phải hết sức kiên trì nhẫn nhục

5- Sống ở đời phải chuyên năng làm phúc

6 – Hãy vì đời lấy đức để làm gương

7 – Không mê tâm chấp ngã ở đời thường

8 – Không cá thể để làm điều vụ lợi

Nếu hành sai những điều ta nói

Thì sau này đại bại sẽ vào thân

Ắt ngày sau sụp đổ dưới dương trần

Cũng đừng trách ta không phân lẽ phải.

Bút Bồ Tát Quan Âm Nam Hải

Độ kỳ viên ta dặn lại đôi câu

Chữ Giác Tâm phải suy nghĩ cho sâu

Lấy tự giác làm đầu cho tất cả .

Hãy an phận thủ thường đi cái đã

Nếu vội vàng sa ngã phải suy vong

Thì mai sau e có chuyện đau lòng

Sao vượt khỏi qua vòng chung thử được.

Nhìn tà đạo cũng đủ tài thao lược

Mọc lên đầy tất cả khắp nơi nơi

Đó cũng là sắp đặt của trời

Để phân định hai nơi : ác - thiện

Nay cơ pháp đang vận hồi xoay chuyển

Báo thiên cơ linh bút điểm từng canh

Nay về đây ta báo rõ ràng

Loạn bút pháp coi chừng gây đại hoạ

Dễ xem chừng quỷ ma quấy phá

Sự nghiệp này sẽ trả những đòn oan

Ta xem chừng mấy chốc dễ mà tan .

Nay lệnh ta truyền thẳng xuống thế gian

Phải căn duyên đủ tuệ niết bàn

Đâu có phải ai ai cầm cũng được

Vậy cơ bút nay ta truyền báo trước

Loạn tâm trần như nước tuôn ra

Xem dễ có quỷ tà linh nhập đạo

Cấm đồng bóng trước ngôi tam bảo

Nơi dương trần sai luật chẳng dung đâu

đừng tạo thêm cho kẻ cứng đầu

Mắt theo dõi đâu đâu nhìn cũng có.

Vòng số 8 đang rập rình con đó

Phải dừng ngay nghe rõ lời ta:

Là hạt nhân của đại đạo long hoa

Phải hết sức văn minh và khoa học

Nếu không nghe sau này đừng trách móc

Khi thấy đời trả giá đau thương

Không viét chữ thiện để làm phép vô thường

Sẽ đến lúc làm gương cho pháp luật .

Lời ta nói thế gian là sự thật

Muốn thành công trong sự nghiệp mai sau

Vì xưa kia trời thử có biết đâu

Nay đến lúc phải dừng ngay tất cả

Nay ta ban lòng từ bi hỷ xả

Độ chúng sinh trong khắp cõi ta bà

Vì đại đồng thế vận của Long Hoa

Vậy hôm nay ta nhắc trẻ với già

Để loạn pháp thì thiên cơ sẽ lộ

Là đệ tử của tây phương Phật tổ

Ta thay lời cho Giáo chủ Long Hoa

Dặn chúng sinh tu đạo pháp Di Đà

Y sắc lệnh Phật Bà phê bút ngọc

Nay tất cả đang trong vòng sàng lọc

Cả hoàn cầu trong bốn biển năm châu

Chẳng riêng gì một chỗ nào đâu

Không phân biệt một nơi nào tất cả

Nay ta dạy chúng sinh trong bản ngã

Dù trần gian hay bất cứ ai ai

Đã được trao linh pháp của phật đài

Cũng phải cố nay mai mà hành thiện

Dù pháp sư cũng phải tròn lời nguyện

Hay cứu sinh cũng phải biết đường tu

Đừng sân si chấp ngã , hận thù

Thành phá đạo tội tù e khó tránh

Gương trước mắt đã bày ra trong cảnh

Cờ quân đi đức thánh mới thử tâm

Mà chúng sinh đã mắc sai lầm

Sao qua được trầm luân , qua mạt kiếp

Chính chúng con tự đoạ vào sinh diệt

Vì trời sinh quả báo có từ ai

Nếu thiện tâm đắc phúc chẳng hề sai

Néu ác giả thì ác lai chẳng khỏi .

Vậy hôm nay gắng nghe lời ta nói

Kẻo sau này ân hận khó thành công

Đại Long Hoa là thế giới đại đồng

Từ cá thể đến đồng bào xã hội

Lời thầy dạy từ khi xưa đã nói

Lấy từ tâm mà cứu vớt nhau qua

Lấy chính công mà độ kẻ ác tà

Đừng phân biệt Quỷ ma hay Bồ Tát

đừng phân biệt thiện nhân hay kẻ ác

Nếu kẻ ác đến ngày rồi cũng giác

Khi hiểu rồi tự ác sẽ rời xa

Lấy từ bi mà độ kẻ tâm tà

Lấy đức thiện để cứu người tội lỗi .

Đạo muốn thịnh để ngày sau nên nổi

Cứu được người là phúc đẳng hà sa

Phải ngày đêm giành giật với Quỷ ma

Đừng để chúng đưa người vào chỗ chết

Ác hay thiện trời cao cũng biết

Nên luân hồi quả báo có riêng ai

Nếu muốn thành đệ tử của Như Lai

Hãy tu lấy từ bi cái đã

Mất từ bi là tiêu tan tất cả

Mất công tâm chân lý sẽ mờ phai

Mất đức nhân là tham luyến lợi tài

Mất độ lượng một mai thành sân hận

Tính cố chấp sẽ trở thành gay cấn

Mất tình thương sinh tội oán thù

Thì thà rằng đừng vội đi tu

Thà làm kẻ mê u còn nhẹ tội .

Thầy dạy trò không nên thầy mắc lỗi

Trò vô tâm trò mắc lỗi với thầy

Tự đưa nhau vào địa ngục cao dày

Thì ta hỏi làm sao nên chính giác ?

Sự nghiệp này có cầu mong cực lạc

Có nguyện cầu bồ tát để ra tay

Dù nơi đâu trong những phút giây này

Hãy nhớ lấy lời ta khuyên dạy bảo

Khoan hãy vội cho mình là có đạo

Có hương đài là kẻ đi tu

Xem Thần tiên như một ô dù

Xem chính pháp của riêng mình tất cả

Không phải thế từ xưa trong thiên hạ

Cõi Bồng Lai nào riêng của ai đâu

Phật giúp ai những kẻ có tâm cầu

Dù khổ ải vẫn không thay lòng thiện

Trước dù ác nay có lòng phát nguyện

Sám hối đi tu luyện hàng ngày

Gắng sửa tâm sửa tính cho ngay

Cam nhẫn nhục cao dày mong chuộc tội

Thì bồ tát mới cảm thương nông nổi

Mà phù linh cứu vớt kẻ hiền lương

Đừng tưởng rằng chén nước cây hương

Hay lễ vật ngày đêm dâng cúng tiến

Niệm kinh thỉnh là Thánh Tiên lại đến

Phù cho ai theo ý của riêng mình

Để buôn may . bán đắt , lợi sinh

Để sung sướng thân mình hơn kẻ khác

Để xa hoa đêm ngày trong dục lạc

Lấy tiền tài khinh kẻ khác hay sao

Vất tình người mà không biết thương nhau

Thì ta hỏi còn đâu là đạo nữa

Vậy ta mong muốn sớm hôm kề dựa

Nương cửa thiền bồ tát ở Tây thiên

Tỉnh lại đi hãy nhớ mấy lời khuyên

Ta dạy bảo trăm miền nơi hạ giới

Thương chúng sinh ngày đêm mong đợi

Đón đưa về chờ hội Long hoa

Đường gập ghềnh 21 chẳng còn xa

Mau hối lại tỉnh ra mau còn kịp

Đạo Long Hoa ta hé cho con biết

Nếu sau này sang 21 còn ai

Sẽ là người thập thiện không sai

Là những kẻ đồng tâm không lay chuyển

Không đói khổ , cũng không còn binh biến

Không đầu rơi máu chảy thương tâm

Không giàu nghèo cao thấp sâu thâm

Không có kẻ nịnh thần hay tà đạo

Thì lúc ấy ở trên ngôi tam bảo

Không cầu kinh cũng thấy Phật hiện về

Vì dương trần đã hết cảnh u mê

Trong ba cõi đi về thành một .

Đợi đến ngày Thiên - Địa – Nhân hợp nhất

Giữa cõi trời và thế giới âm ty

Cùng cõi người thành một chốn đi về

Thì lúc ấy là ngày Long Hoa hội

Có ngũ nhạc bổng trầm hương gió thổi

Có phù vân bay nổi chốn không gian

Sẽ có mưa hoa trong thế giới ngập tràn .

Sẽ thấy được mình vàng đức Phật

Dù huyền thoại chưa biến thành sự thật

Vậy ai còn ai mất đến ngày sau

Nên trời sinh mạt kiếp chẳng sai đâu

Đó là luật từ lâu kinh đã báo

Chẳng khác gì ví như người sàng gạo

PhảI sàng ra chắc lép , phải riêng nhau

PhảI phân ra thóc , gạo hai màu

Còn cám bụi cũng cho vào một chỗ .

Vậy Long Hoa là những ai chính quả

PhảI tu lên đức độ cao dày

PhảI quên đời nhẫn nhục đắng cay

Thì mới được sau này còn lại .

Bút tâm thi giáng linh từ Nam HảI

Xuống dương trần để lại giúp mai sau

NơI thế gian đã ban phép nhiệm màu

Dù đó chỉ là phần ít ỏi

Để thức tỉnh những ai còn nông nổi

Quên đường về lạc lối giữa đêm đen

Trang thơ khuyên như đã thắp ngọn đèn

Nơi trần tục đang ngày đêm lẫn lộn

Nay như đám bòng bong đang lộn xộn

Hỏi ai người gỡ rối cho đây ?

Bút truyền kinh ta để lại thơ này

Ta nhắc cả tớ, thầy , sư lẫn sãi

Đừng vui chi trong cuộc cờ mê mải

E ngày sau khôn dại khó hòng qua

Nay bước đầu chuẩn bị đón Long Hoa

Nên tất cả phải vần xoay thiên mệnh

Phép đã học ta khuyên nên cứu bệnh

Luyện cho siêu chờ lệnh của tào sen

Ta bảo rằng khi ở dưới nhân gian

Đợi đến lúc bệnh tràn đây đó khắp

Nhiều thứ bệnh nan y tấp nập

Thuốc tây y không chữa được bệnh này

Thì nhiệm màu khi ấy sẽ ra tay

Cứu đại nạn từ đây sau sẽ rõ

Thuốc đông dược sau này rồi cũng bỏ

Nay tạm thời nam dược trị nam nhân

Đợi đén khi thiên mênh xoay vần

Thì đông dược ta mở ra vòng khác

Ta quảng đại chỉ trong vòng giây lát

Thì huyền vi mầu nhiệm sẽ vô song

Nay đang hồi chờ đợi nhớ nghe không

Cứu được ai thì thêm quả phúc hồng

Cũng là quả trời cho con đó vậy

Dù hôm nay mắt con nhìn chẳng thấy

Đợi ngày mai thì mới rõ lời ta

Muốn gia đình dòng tộc được vớt qua

Thì phúc đức hãy lo mà tích lại

Tâm cứu khổ gắng lên đường có ngại

Nếu chùn chân sau quay lại khó lòng

Muốn sau này sự nghiệp thành công

Phải sáng suốt nhìn trông trong vận mệnh

Trong mạt kiếp sẽ sinh trăm thứ bệnh

Lời ta khuyên tỉnh táo gắng lên đi

Gắng cho chăm mà nhẫn nhục từ bi

Mai mới được mong cầu như sở nguyện

Gắng nghe ta tu tích thiện cho dày

Đừng thấy đời thua thiệt đắng cay

Mà sớm vội quay lưng vứt bỏ

Là chính tự con trói mình lại đó

Thì sau này chớ trách Phật , Thánh , Tiên

Không từ bi trong phút cuối hạ nguyên

Đổ mạt kiếp toà sen không báo trước .

Tựa bàn cờ chuyển xoay tong nước

Theo thiên thời đến lúc mới truyền trao

Theo thiên cơ cho địa lợi ứng vào

Đó là chuyển vần xoay trong hạ giới .

Vậy còn lại trong những ngày tháng tới

Có điều gì trong quá khứ đã qua

Phải sửa đi mau giữ lấy nhân hoà

Nếu không sửa e có thành vạ lớn .

Đôi phút ngự giáng về linh báo ứng

Độ dương trần trong những bước đường tu

Xuống thế gian ta vén đám mây mù

Giúp đệ tử quy tu cho chính đạo

Soi thiên nhãn chiếu mười phương tam bảo

Nhìn trần gian giáng bút báo tâm thi

Cho chúng sinh tìm được chốn đường về

Mau qua khỏi sông mê thời mạt kiếp

Vì đại chúng ta dựng xây sự nghiệp

Cứu muôn loài qua cảnh đau thương

Nơi trần gian loạn biến vô thường

Trong mạt kiếp đam mê mùi tục luỵ

Nay ta bảo đang có vòng đại thuỷ

Bắc trung nam điểm chỉ có sai đâu

Nước của trời đã đổ tới nơi đâu

Thì nơi ấy sẽ sinh ra dịch bệnh

Âu đó cũng là do trong vận mệnh

Vì thiên cung có lệnh sắc giang hà

Thế cho nên thuỷ hoả phải can qua

Rồi sẽ thấy lời ta trong bút pháp

Thu chưa hết , đông về còn bão táp

Thấy dập dồn khắp các địa châu

Cho chúng tử khuôn thân mà giữ đạo

Nay nhân lúc truyền kinh trên tam bảo

Dặn mấy lời điểm báo nhắc nhân sinh

Hãy thức tâm mà tự cứu lấy mình

Lời ta dạy độ sinh cho tất cả .

5 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm Kỷ Mão (1999)

NAM HẢI QUAN ÂM HUẤN THỊ PHÁP

Linh bút phật giáng từ Nam Hải

Giúp đàn con trong buổi ra đi

Khi thế gian đang trong cuộc cờ mê

Trong bóng tối tràn trề mạt kiếp

Buổi sáng nhân ta tìm người kế nghiệp

Cho non sông mong đợi cậy nhờ

Học phép màu ta tự tại giáng thơ

Cho con biết nước cờ tạo hoá

Hỡi này con ! nay trong vòng bản ngã

Cuộc luân hồi có có lại không không

Cầu chữ đồng con đừng cậy thế đông

Phép mầu nhiệm không thành sự thật

Bao căn kiếp con theo đời ẩn dật

Bao quê hương trong tong mỗi con người

Giáng sinh từ muôn nẻo muôn nơi

Theo thiện quả đạo trời ta xe lại

Nay dưới trần con chớ vui chi mãi

Luật trời cao khuyên con hãy ghi tâm

Sách có câu : Khẩu , ý , Thân , Tâm

Giữ cho sạch dùi mài cho kỹ

Nay mở cửa tìm sao trong cát vị

Khi bước vào lớp học hôm nay

Ta nhắc cho những đạo luật này

Con nhớ kỹ kẻo mê lầm mắc tội

Trong ngũ giới tam quy ngày tới

Kể từ đây đến mãi mãi mai sau

Trong cuộc vui nào mải miết hay đâu

Nhiều bia rượu , ngày sau thân con khổ

Sách kinh xưa nhớ lời phật tổ :

Chim tham ăn sa võng lưới tan tành

Luyện phép màu con muốn được cho nhanh

Thì bia rượu dứt từ con phải bỏ

Mầm tẩu hoả nhập ma sinh từ đó

RơI minh tâm thì vạn sự chẳng còn

Sự nghiệp này ta trông cậy ở nơi con

Lòng nhẫn nhục , từ bi và đức hạnh

Đạo từ bi là đời không tranh cạnh

Đức từ bi vô lượng dưới trần gian

Lòng nhẫn nhục là không sợ dây oan

Tu hạnh phật phải muôn vàn độ lượng

Nơi trần gian đâu phải một tháng ngày

Dễ gì con tu được kiếp này

Mà đã có từ lâu trong tiền kiếp

Bao kiếp rồi con vùi chôn trong bể nghiệp

Ta nhân từ dìu dắt con ra

Theo thiện duyên chờ đón cuộc long hoa

Theo thế cuộc ta đưa về gặp lại

Đạo chính quả muốn vững bền mãi mãi

Để sau này khỏi trở lại đầu thai

Vậy hôm nay ta truyền đạo Như Lai

Nghiêm luật giới từ nay con phải giữ

Theo thế vận sàng thiên còn chung thử

Nghiêm môn quy ta định giới rõ ràng

Trước vận thời khi 21 sang trang

Nếu phạm luật thân con mang đại hoạ

· Điều thứ nhất : Hội hè trong bản ngã

Không được dùng tửu chén kim bôi

· Đièu thứ hai : Khi vào lớp học rồi

Theo ngũ giới tam quy con phải giữ

Với điều này thiện nam hay tín nữ

Luật trai chay , giữ giới phải nghiêm minh

· Điều thứ ba : trong luật giới vô hình

Khi truyền phép không vương vào ngũ dục

Thân uế tạp thường sinh ra uẩn khúc

Nặng tâm thiền trong lúc hành môn

· Điều thứ tư trong mỗi lúc luyện ôn

Khi hành đạo con phải luôn nhớ kỹ

Không kiêu căng , không mơ hồ chức vị

Không xa hoa , không lãng phí ngoài đời

· Điều thứ năm : khi sử dụng phép mầu

Khi cứu chữa cho người trần tục

Không tham lợi , không đam mê sắc dục

Không sân si trong lúc cứu sinh

Xem bệnh nhân là bệnh của chính mình

PhảI hết mực tận tình cứu chữa

· Điều thứ sau : Không nặng lời hay sinh tính lửa

Không khoe khoang , doạ nạt người đời

Không đạp chà trên danh dự đẻ ăn chơi

Không lợi dụng người đời bằng vật chất

· Điều thứ bẩy : Vớt cứu sinh không hờn giận

Không cậy tài hay gian lận trong tâm

Phải từ bi hỷ xả mọi lỗi lầm

Không thoái biến , suy tâm khi hành đạo

· Điều thứ tám : Ngoài đời không hỗn láo

Phải nhân từ với kẻ dưới người trên

Không kể công , không đòi hỏi bạc tiền

Không danh lợi , không cầu ai báo đáp

· Điều thứ chín : Không uống ăn hỗn tạp

Khi giúp đời hoặc sau lúc cứu sinh

Không sợ gian lao uế bẩn thân mình

Vì đạo quả phải hy sinh tất cả

· Điều thứ mười : Không lọc lừa gian trá

Không manh tâm phản bạn lừa thầy

Phải hy sinh bằng tâm đức dắp xây

Gieo phật quả hằng ngày bằng đạo nghĩa

· Điều thứ 11 : Không sát sinh xâm xỉa

Gặp tiểu nhân phải giữ nghĩa trượng phu

Không âm mưu bè phái hận thù

Không ràng buộc ô dù haycậy thế

Không xu nịnh , không gây điều khó dễ

Không làm điều thất lễ với chúng sinh

Không cúi luồn , không cá thể vì mình

Với đồng chúng phải hết mình kính nể

· Điều thứ 12 : Khgi cứu sinh dâng lễ

Chỉ hương hoa trà quả trước bàn thờ

Một lòng thành không gợn chút bẩn dơ

Phải hết mực lòng từ bi trong sạch

· Điều thứ 13 : Phải biết sống cuộc đời thanh bạch

Đạo thiện duyên xem như cũng một nhà

Không kể gì kẻ ngái hay người xa

Dầu mới cũ phải xem người là bạn

Phải chia sẻ buồn đau khi hoạn nạn

Hoặc buồn vui trong mỗi lúc thanh bình

Nghĩa thanh cao là chia sẻ nỗi ưu phiền

Không so sánh bạc tiền bằng công đức

· Điều thứ 14 : Phải tự cường tự lực

Không ỷ vào công đức của thập phương

Dẫu lưng cơm đI mấy choc dặm đường

Không chùn bước trong gió sương bão táp

PhảI luyện tôI khi mưa sa gió tạt

NuôI chân tâm bằng ý chí con người

Không lợi dụng cơ hội để ăn chơi

Không lấy của người đời tô thân sắc

· Điều thứ 15 : Khi chúng sinh công đức

Không suy bì nài ép một ai

Dẫu đi trên danh vọng tiền tài

Không tư lợi của ai trong trần tục

Tuỳ hảo tâm khi chúng sinh làm phúc

Giúp chư tăng trong lúc đi xa

Hoặc gieo neo giúp đỡ việc nhà

Thì phải đến trước toà xin pháp giới

Không lợi dụng lòng dân làm vụ lợi

Phải hết lòng hướng thiện quy y

Nếu cầu xin người công đức những gì

Phật đồng chứng mới là cho chấp thuận

· Điều 16 : Dẫu đói nghèo hay cuộc đời lận đận

Dẫu gian lao , mang áo vải che thân

Cũng phải thanh cao trong sạch bội phần

Không sa ngã đem thân vào dục lạc

· Điều 17 : Không rượu chè cờ bạc

Không dối lừa trộm cắp điêu ngoa

Không tà dâm , không bất hiếu với mẹ cha

Không phụ bạc ông bà cùng tiên tổ

· Điều 18 : Phải tận tình cứu khổ

Phải hết lòng đại độ thương yêu

Đạo cứu sinh không ngại sớm chiều

Không phân biệt giàu nghèo , khổ hạnh

Không thiên vị ruột rà hay bè bạn

Đạo tây phương phải hết mực trung thành

Phải hết lòng cứu đại nạn chúng sinh

Dẫu gian khổ phải hết lòng cứu khổ .

· Điều 19 : Việc thiên cơ không để lộ

Việc thiên traểctong mỗi lúc đi về

Không làm quà buôn chuyện dưới sông mê

Không nài ép giao thề hay bội ước

Không ngộ nhận những điều chưa biết trước

Lỡ thiên cơ là lỡ bước tu hành

Mười chín điều thiên luật của trời xanh

Nghiêm giới luật rõ rành cho tổng hội

Phải nhập tâm những điều ta nói

Theo môn quy không được phép làm sai

Thiên cơ mở một mai con về hội

Đang loạn thời phúc tội biết là đâu

Đạo tây phương vạn kiếp khó nan cầu

Vận thiên khởi ta bắc cầu đạo quả

Thương trần tục tối tăm trong bản ngã

Màng vô minh che lấp linh quang

Nay thiên cơ đang trên bước lọc sàng

Ai còn mất trên đường vàng còn lại

Thân nhẹ nhàng là thân tâm vô ngại

Khẩu thiện tâm là khẩu có thần linh

Khẩu thiện thanh luôn nói những điều lành

Thân bồ Tát tự luyện thành kim sắc

ý con lành là ý tâm Bồ tát

Phải tu lên từ nước mắt khổ đau

Bằng mồ hôi , bằng xương thịt dãi dầu

Bằng bất hạnh , bằng đớn đau khổ nhục

Đổi tất cả để tìm về cõi phúc

Thì thân tâm con nhẹ nhõm muôn phần

Tâm từ bi là độ thế cứu nhân

Tâm thanh tịnh là muôn phần tự tại

Tâm Bồ Tát là thân tâm vô ngại

Bụi trần gian trút sạch nỗi chua cay

Con tu nhân tích đức cho dày

Tâm tích thiện thì sau nên thiện quả

Con làm sai , ác quả chẳng sai đâu.

Trong lục căn trí tuệ đứng hàng đầu

Tu chính giác là cao sâu hơn tất cả

Nguyên tử tuệ soi đường trong bản ngã

Soi cho con trong bóng tối của màn đêm

Nhân đức kia là cánh võng êm đềm

Ru con ngủ lớn lên từ tấm bé

Ru cho con suốt một thời thơ trẻ

Từ bầu thai con khôn lớn thành người

Bàn tay lành ấp ủ bên nôi

Trong tiền kiếp mấy ngàn năm rồi đó

Dẫu kiếp này đã ngàn năm ấp ủ

Ta sinh ra trong bọc giống tiên rồng

Khắp năm châu tiền kiếp đã đủ vòng

Nay đất Việt quê hương ta về lại

Giáng sinh từ Nam Hải về đây

Đò nhân duyên tích thiện đã gần đầy

Con cố gắng đắp xây nên con nhé

Gắng lên con ! để ngày mai con khoẻ

Khổ hôm nay , mai con được nhẹ nhàng

Đạo viên thông là bẩy sắc hào quang

Ta luôn mở soi đường cho con đó

Gắng lên đi ! Hỡi những đứa con bé nhỏ

Kiếp giáng sinh phải chịu khó tu hành

Phải nghe ta mọi sự mới viên thành

Phải tôi luyện theo ta về 21

Ta dìu dắt con cho tới giờ phút chót

Dẫu mạt thời tạo hoá có vần xoay

Con nghe ta chăm chỉ tháng ngày

Trong mạt kiếp ta ra tay nuôi dưỡng

Ta dắt dìu các con về nguyên thượng

Trên cõi trời ta đứng đầu vương tướng

Dẫn đưa con hướng tới toà sen

Hãy quên đi những vật chất đua chen

Còn vướng bận hỏi con về sao được ?

Biết không con ? cuộc trần là bể nghiệp

Muốn song toàn con phải diệt giặc sân

Lũ giặc kia đang ngự trị trong tâm

Chúng đang muốn giết dần con đó

Nay ta cho những đứa con bé nhỏ

Thanh gươm thần cầm chắc sẵn trong tay

Phải trừ đi giết hết lũ giặc này

Thì thân xác con đời đời thanh tịnh

Chờ khởi sự ta cho con cầm lệnh

Giúp loài người trong bốn biển năm châu

Cho non sông đất nước đẹp giàu

Cho trăm họ thần dân qua mạt kiếp

Cho ba cõi khởi hành thiên hội hiệp

Ta xoá đi bể nghiệp của trần gian

Cho chúng sinh cởi bỏ hết thân tàn

Cho oan nghiệp thế gian trong sạch

Hội rồng mây đang lập trình danh sách

Đợi thuyền tâm trong bối cảnh thiên cơ

Tiểu Long Hoa khởi vận hãy còn chờ

Mai bến hẹn thiên cơ con về lại

Ta chăm chút dẫn đưa con đừng ngại

Trong vòng quay biến loạn của thiên thời

Loạn âm phần tà đạo mọc khắp nơi

Nên tà quỷ ma vương quấy phá

Bởi thiên sinh vòng này trong bản ngã

Để lọc phân ra rõ chính hay tà

Vậy giới trần phải nhìn rộng trông xa

Trì chính pháp thì quỷ tà cũng sợ

Có ngìn tay trên đài ta bảo trợ

Sẽ quy y hết lũ tà thần

Mạt kiếp này trừ hết lũ buôn dân

Mặc áo Phật để buôn thần bán thánh

Trừ giặc dốt cho thế gian trong sạch

Trừ gian tham cho thế giới đại đồng

Không loại trừ những kẻ đã dày công

Nợ nhân thế giờ tích thành quả báo .

Dù một bậc thượng sư nên đại lão

Tu xuất gia dẫu được bách niên

Đến hôm nay chưa tích được đạo thiền

Không ngộ đạo vẫn não phiền : Thân , Khẩu , ý

Còn tham luyến ngôi cao chức vị

Với tiền tài danh vọng để cao sang

Dẫu trăm năm không dứt được lòng tham

Thì công ấy ví bằng như cũng bỏ

Đến hôm nay trong cuộc cờ đen đỏ

Cũng trở về ngã quỷ mà thôi !

Tự đem thân vào địa ngục luân hồi

Trong bóng tối thay ngôi cho quỷ dữ

Đạo sàng nhân đang trong vòng chung thử

Nhìn gương đời cho kỹ nghe con !

Vì thế gian vạn vật chẳng thường còn

Vì đạo quả ta khuyên con gắng sức

Những đứa con theo ta về 21

Đại Long Hoa đến phút trót trần gian

Kẻ bình thường cũng đáng bậc siêu nhân

Của thế kỷ 20 là chuyện thật .

Giờ phút chót khuyên con đừng để mất

Đạo vô lượng tiền bạc dễ mua sao ?

Nay ta khuyên hãy mạnh dạn bước vào

Vòng chung thử tầm quyền trao ấn quyết

Không lạc đạo là thân tâm bất diệt

Tội không vương căn số tựa vừng hồng

Tạo hoá đền cho những kẻ có công

Là tội phúc hà sa vô tận

Vậy hành trang con bước vào chiến trận

Là thân , tâm , khẩu , ý phải viên thông

Dẫu đời chỉ manh áo vải che thân

Giữa thời loạn phải tu nhân con nhé !

Dẫu 50 đời con còn quá trẻ

Đại Long Hoa ta chia sẻ niềm vui

Ta trả lại cho con bao năm tháng ngậm ngùi

Thì lúc ấy là xem đời chẳng đắt

Vậy một mai sự nghệp còn hay mất

Việc có thành còn nhờ ở tâm con

Muốn tu nên cho đạo quả vuông tròn

Khuyên hãy gắng nghe lời ta dạy bảo

Theo năm tháng ta khuyên con tần tảo

Dẫu đói nghèo con giữ lấy thân tâm

Trong cuộc thế thăng trầm đừng ngại khổ

Bẩy ngàn năm đến hôm nay phật tổ

Mới ban trao ấn quyết một lần

Ban cho con độ thế cứu dân

Xem mấy kẻ dưới trần nào đã được

Ngày mở cửa ta giáng về báo trước

Theo thiên thời nay được lệnh truyền trao

Đạo học này mỗi lúc được nâng cao

Theo thế vận để truyền trao linh phép

Tựa thiên hà lòng ta không nông hẹp

Chăm tinh rồng ta ấp ủ thiện nhân

Trí thanh cao là trí tuệ thiên thần

Chân như thường không thay đổi chân nhân

Thì đạo quả sẽ muôn phần bền vững

Đạo quả ấy là điềm trời báo ứng

Cứu người hiền trong mạt kiếp can qua

Con có quyền cứu được mẹ cha

Cùng ruột thịt ông bà thân quyến thuộc

Cùng máu mủ hay đạo đồng ruột thịt

Học đạo này là pháp môn vô diệu

Độ cho con ấn quyết cứu sinh

Trang thơ này ta mở huệ khai minh

Giúp đệ tử tự mình ngộ đạo .

Bút ta cho giáng linh từ tam bảo

Gắng tu hành giữ lấy nghe con

Để một mai khi đạo quả vuông tròn

Ban trí tuệ ta giúp con thành đạo .

Hẹn ngày sau thiên cơ về ta báo

Giáng linh chỉ mở lối đưa đường

Gúp chúng sinh trong mười cõi thập phương

Về hội ngộ trên đường hành thập thiện .

Nam mô Nam Hải giáng sinh, cảm ứng giáng linh, cứu khổ, cứu nạn, đại từ, đại bi Linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Tuyết Sơn Bồ Tát

( Giáng bút năm 1999 – Kỷ Mão )

GIẢI THÍCH VỀ CÁC NGUYÊN

- Một nguyên là 60 năm, kể từ năm Giáp Tý đến năm Quý Hợi .

- Ba nguyên ( tam nguyên ) gồm 180 năm được phân ra: Thượng nguyên – Trung nguyên – Hạ nguyên, khi luân chuyển hết một vòng lại quay trở lại như cũ. Trong mỗi nguyên 60 năm lại chia ra làm ba phần, mỗi phần 20 năm gọi là tiểu vận, mỗi một tiểu vận lại có một sao chủ tể cho tiểu vận đó.

Như thời gian xuất hiện cuốn kinh này (năm 1999) là cuối thế kỷ 20, thuộc về hạ nguyên thất vận.

Vòng tam nguyên này bắt đầu từ năm1864 đến năm2043.

Bao gồm : Từ năm 1864 – 1923 : Thượng nguyên

Từ năm 1924 – 1983 : Trung nguyên

Từ năm 1984 – 2043 : Hạ nguyên

Trong Hạ nguyên 1984 – 2043 phân chia ra tiểu vận như sau:

Từ năm 1984 – 2003 là hạ nguyên thất vận

Từ năm 2004 – 2023 là hạ nguyên bát vận

Từ năm 2024 – 2043 là hạ nguyên cửu vận.

Từ năm 2044 trở đi là bước vào thượng nguyên của một vòng tam nguyên mới.

Chúng ta hiện đang sống ở hạ nguyên cuối thế kỷ 20, bước sang thế kỷ 21, từ nay tới năm 2043 chính là thời kỳ mạt kiếp của hạ nguyên, ứng với lời sấm sàng lọc:

Mười phần chết bẩy còn ba

Đến khi vua ra chết hai còn một (2044)

Từ năm 2044 bước vào thượng nguyên mới là thuộc về thế giới siêu văn minh, bình đẳng, bác ái.

L . Đ . A

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm niệm công đức Phạm Hùng & Van Lang đã đưa tuyên pháp này đến với nhân sinh bá tánh.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vạn Phật Thánh Thành

Kệ khai kinh

Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp khó tầm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Posted Image

Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu-thi-na. Như Lai sẽ nhập niết-bàn trong vòng ba tháng nữa, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ. Thế tôn tĩnh lặng , ngài không nói một lời và hào quang không xuất hiện. Ngài A-nan cung kính đảnh lễ và hỏi:

“Bạch Thế tôn, từ trước đến nay khi nào Thế tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế tôn đều tự nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay trong đại chúng, không thấy ánh hào quang ấy từ Thế tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì, chúng con mong muốn nghe Đức Thế tôn giảng giải.”

Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A-nan cầu thỉnh đến ba lần, lúc đó Đức Phật mới bảo A-nan:

“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau.

“Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, được mọi người kính trọng tiếp đãi., họ đều giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn ách.

Khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh tượng. Họ thường làm công đức, hết lòng từ bi làm lành, không hại kẻ khác. hy sinh giúp đỡ không tự lợi mình , thường nhẫn nhục nhân hòa.

“Nếu có những người như vậy, thì các tỷ-khưu tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nổi ác phỉ báng, xua đuổi trục xuất các vị tỷ-khưu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tỷ-khưu ác ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy.

Do không chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở thành hoang phế và bị lãng quên, các tỷ-khưu ác ma sẽ chỉ tham lam tài vật tích chứa vô số của cải không chịu buông bỏ, không tu tạo phước đức.

“Vào lúc đó các ác ma tỷ-khưu sẽ buôn bán nô tỳ để cày ruộng, chặt cây đốt phá núi rừng, sát hại chúng sanh không chút từ tâm. Những nam nô trở thành các tỷ-khưu và nữ tỳ thành tỷ-khưu ni không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách biệt nam nữ.

Chính những người này làm đạo suy yếu phai dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa-môn nhưng không tu giới luật. Giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa.

Do lười biếng và phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa-môn này sẽ không muốn tụng toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của họ.

Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không hiểu câu văn. vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ, kiêu căng mong cầu danh tiếng, ra vẻ tao nhã để mong cúng dường.

Khi mạng căn của các ma ác tỷ-khưu này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải tái sinh liên tục chịu khổ trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm những nỗi thống khổ trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Khi tội hết, họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa, nơi không có Tam bảo lưu hành.

“Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn vàthường làm việc công đức.

Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp.

Những vị sa-môn chân chính sẽ bị xem như đất phân và không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư Thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ cốc loại không chín (mất mùa, đói kém).

Bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không thuận theo đạo lý, đều ưa thích rối loạn. Người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện rất ít, hầu như chỉ có được một hoặc hai người.

“Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người giảm lại. Bốn mươi tuổi đầu đã bạc. Đàn ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống cuả nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi.

«Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn.

«Lúc đó các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán bị chúng ma xua đuổi trục xuất không còn cùng dự trong chúng hội . Giáo lý Tam thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh, những người tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo dài.

Chư thiên sẽ bảo vệ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ, giáo pháp Tam thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, trong năm mươi hai năm, kinh Thủ-lăng-nghiêm và Kinh Bát-chu Tam-muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất.

Mười hai bộ kinh sau đó sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết đến, giới y của sa-môn sẽ tự bị biến thành màu trắng.

«Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra.

«Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt mười triệu năm. Khi Đức Di-lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Khí độc sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, n ăm thứ cốc loại tươi tốt , cây cối sum suê cao lớn, và loài người sẽ cao đến tám trượng (hơn 24 mét) tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm, chúng sanh được độ khó có thể tính đếm được.»

Ngài A-nan thưa thỉnh Đức Phật :«Bạch Thế tôn, chúng con nên gọi Kinh này là gì, và làm thế nào để phụng trì kinh ấy?»

Đức Phật bảo :«Này A-nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận. Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh nầy, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được.»

Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi, mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị Thánh tối thượng, họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành đối chiếu Hán văn và hiệu đính

Trích từ sao lục của SENG YU Bản dịch Hán văn: Vô danh

Đại Chánh Tạng Quyển 13 Hịệt 1118 Số 396 Niết Bàn Bộ

Bản dịch Anh ngữ:

Tỷ-khưu THÍCH HẰNG THẬT Vạn Phật Thánh Thành - Hoa Kỳ

Bản dịch Việt ngữ: THÍCH NHUẬN CHÂU

(Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm)

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn chú Phamhung và cô Wild

Share this post


Link to post
Share on other sites

BỒ-TÁT QUÁN THẾ ÂM

Năm nọ, thành Hàng Châu bị bệnh ôn dịch hoànhhành, vụ mùa lại mất trắng nên dân chúng lâm vào cảnh đói kém bệnh tật thậtđáng thương. Một ngày nọ, có một thiếu nữ nhan sắc kiều diễm ngồi trước mũi mộtchiếc thuyền lớn đang cặp bến vào bờ hồ trong thành. Vì những người đang lâmnạn, cô gái ấy có lời thỉnh cầu rằng: “Hễ ai bỏ tiền mua cô thì cô sẽ vềnhà hầu hạ cho kẻ ấy và xin đem số tiền này giúp đỡ dân chúng trong thành”.

Trên bờ hồ mọi người tranh nhau mua và chẳng aichịu nhường ai. Cuối cùng, họ quyết định dùng phương pháp ném tiền, hễ ai némtiền trúng cô gái thì người đó được quyền rước nàng về nhà. Lúc ấy, tiền đồngtiền vàng tiền bạc được ném tới tấp, tiền rơi đầy ắp cả mũi thuyền, khoangthuyền nhưng chẳng có đồng nào ném trúng nàng. Mọi người đều thất vọng và khôngmuốn ném nữa. Cô gái ngồi trên thuyền mỉm cười hướng về những người trên hồchắp tay cám ơn rồi đem tất cả số tiền giúp người nghèo.

Tin này nhanh chóng làm chấn động khắp thànhHàng Châu. Những người giàu có hết sức cảm động trước sự nghĩa hiệp của nàngnên hăng hái bố thí. Lúc đó, người nghèo được lương thực, kẻ bần cùng thì đượctiền của, người bệnh thì có thuốc chữa, mọi người được no đủ và rất hạnh phúc.

Nhưng bỗng nhiên chiếc thuyền của cô gái bừnglên ánh sáng muôn màu bao trùm khắp một vùng. Một vị Bồ-tát dung mạo trangnghiêm đang chắp tay với nụ cười hiền từ. Mọi người thấy vậy rất đỗi ngạcnhiên. Ngài bảo: “Ta chính là Bồ-tát Quán Thế Âm, ta hiện đến đây để thức tỉnhvà khơi dậy lòng nhân từ của mọi người. Thông cảm, thương mến và giúp đỡ mọingười là tính cách cao quý, là trách nhiệm thiêng liêng, là thiên chức mà nhânloại không thể chối từ. Hôm nay, các người đã thể hiện những nghĩa cử thật đángkhen ngợi, nhất định các người sẽ được hạnh phúc”. Dân chúng nghe Bồ-tát dạy,vừa cảm động vừa sung sướng, không ai bảo ai tự động chấp tay đồng niệm nam môQuán Thế Âm Bồ-tát.

Câu chuyện này được phổ biến rộng rãi ở TrungQuốc và làm cho niềm tín ngưỡng của mọi người đối với Bồ-tát ngày càng sâu sắchơn. Bồ-tát Quán Thế Âm rất có duyên với dân chúng Trung Quốc. Ngài để lại rấtnhiều sự tích kỳ lạ và nghiễm nhiên chúng trở thành một tín ngưỡng sâu đậmtrong dân gian. Ngài thường hiện thân nữ vì tánh cách của nữ giới nhu hòa dịudàng, điều này tượng trưng cho lòng nhân từ của Bồ-tát đối với chúng sanh nhưmẹ hiền thương con.

Người đời gọi danh hiệu của Ngài là Bồ-tát QuánThế Âm cũng bởi có nguyên nhân và lai lịch của nó. Ngài có chí nguyện vĩ đại,năng lực thù thắng. Hễ người nào niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm thì dầu cholâm vào hoàn cảnh nào, thậm chí gặp các nạn như lửa lớn, bão dữ, tử hình, binhđao, giặc cướp, bệnh tật v.v... Ngài đều từ bi đến cứu thoát, khiến người đanglâm nạn thoát khỏi thống khổ được an vui hạnh phúc. Vì luôn luôn lắng nghetiếng đau khổ của chúng sanh ở thế gian nên Ngài có danh hiệu là Quán Thế Âm.Từ vô số kiếp về trước, Bồ-tát Quán Thế Âm đã thành Phật nhưng do lòng từ bibao la nên Ngài không trụ vào Niết-bàn mà luôn hiện thân thuyết pháp cứu độ mọiloài. Thậm chí, để phù hợp với hoàn cảnh và mong ước của mỗi chúng sanh,Ngài còn hiện thân Phật, thân Bồ-tát, Ðế thích, trưởng giả, Tỳ-kheo, Tỳ-kheoni, thân nam, thân nữ, trẻ em v.v... để gần gũi cuộc sống mọi người rồi sau đódần cảm hóa giác ngộ họ.

Nhìn chung, Quán Thế Âm là thể hiện lòng Bi (sa., pi. karuṇā), một trong hai dạng củaPhật tính. Vì vậy, có khi người ta đặt tên cho Bồ Tát là bậc Đại Bi (sa. mahākāruṇika). Dạng kia của Phậttính là Trí huệ (Bát-nhã, sa. prajñā),là đặc tính được Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi(sa. mañjuśrī) thể hiện. Quán Thế Âmlà vị Bồ Tát thể hiện nguyện lực của PhậtA-di-đà(sa. amitābha) và được xem như quyếnthuộc của vi Phật này (Tịnh độtông). Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thể hiệnsức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến mình lúc gặp hiểmnguy. Trong nhân gian, Quán Thế Âm là vị bảo hộ tránh khỏi tai hoạ và hay đượcphụ nữ không con cầu tự

Mỗi khi tinh thần chúng ta bất an, phiền muộn,sợ hãi, giận dỗi; cuộc sống chúng ta khó khăn, đói khổ, bệnh tật, thất vọng,thì những lúc đó chúng ta nên thành kính niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Sựcảm ứng qua lại của tinh thần sẽ giúp ta loại bỏ những phiền muộn, tinh thầnđược hài hòa thanh tịnh và tạo ra một sức mạnh tinh thần khiến tadễ dàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ

Xin mời xem hai viedo clip dưới đây, thểhiện năng lực cứu khổ cứu nạn, chửa lành bệnh nan y của Ngài trong cuộc đời thực,rất hay

Vạn Phật Thánh Thành

Kệ khai kinh

Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp khó tầm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Posted Image

Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu-thi-na. Như Lai sẽ nhập niết-bàn trong vòng ba tháng nữa, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ. Thế tôn tĩnh lặng , ngài không nói một lời và hào quang không xuất hiện. Ngài A-nan cung kính đảnh lễ và hỏi:

“Bạch Thế tôn, từ trước đến nay khi nào Thế tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế tôn đều tự nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay trong đại chúng, không thấy ánh hào quang ấy từ Thế tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì, chúng con mong muốn nghe Đức Thế tôn giảng giải.”

Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A-nan cầu thỉnh đến ba lần, lúc đó Đức Phật mới bảo A-nan:

“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau.

“Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, được mọi người kính trọng tiếp đãi., họ đều giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn ách.

Khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh tượng. Họ thường làm công đức, hết lòng từ bi làm lành, không hại kẻ khác. hy sinh giúp đỡ không tự lợi mình , thường nhẫn nhục nhân hòa.

“Nếu có những người như vậy, thì các tỷ-khưu tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nổi ác phỉ báng, xua đuổi trục xuất các vị tỷ-khưu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tỷ-khưu ác ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy.

Do không chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở thành hoang phế và bị lãng quên, các tỷ-khưu ác ma sẽ chỉ tham lam tài vật tích chứa vô số của cải không chịu buông bỏ, không tu tạo phước đức.

“Vào lúc đó các ác ma tỷ-khưu sẽ buôn bán nô tỳ để cày ruộng, chặt cây đốt phá núi rừng, sát hại chúng sanh không chút từ tâm. Những nam nô trở thành các tỷ-khưu và nữ tỳ thành tỷ-khưu ni không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách biệt nam nữ.

Chính những người này làm đạo suy yếu phai dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa-môn nhưng không tu giới luật. Giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa.

Do lười biếng và phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa-môn này sẽ không muốn tụng toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của họ.

Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không hiểu câu văn. vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ, kiêu căng mong cầu danh tiếng, ra vẻ tao nhã để mong cúng dường.

Khi mạng căn của các ma ác tỷ-khưu này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải tái sinh liên tục chịu khổ trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm những nỗi thống khổ trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Khi tội hết, họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa, nơi không có Tam bảo lưu hành.

“Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn vàthường làm việc công đức.

Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp.

Những vị sa-môn chân chính sẽ bị xem như đất phân và không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư Thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ cốc loại không chín (mất mùa, đói kém).

Bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không thuận theo đạo lý, đều ưa thích rối loạn. Người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện rất ít, hầu như chỉ có được một hoặc hai người.

“Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người giảm lại. Bốn mươi tuổi đầu đã bạc. Đàn ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống cuả nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi.

«Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn.

«Lúc đó các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán bị chúng ma xua đuổi trục xuất không còn cùng dự trong chúng hội . Giáo lý Tam thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh, những người tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo dài.

Chư thiên sẽ bảo vệ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ, giáo pháp Tam thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, trong năm mươi hai năm, kinh Thủ-lăng-nghiêm và Kinh Bát-chu Tam-muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất.

Mười hai bộ kinh sau đó sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết đến, giới y của sa-môn sẽ tự bị biến thành màu trắng.

«Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra.

«Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt mười triệu năm. Khi Đức Di-lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Khí độc sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, n ăm thứ cốc loại tươi tốt , cây cối sum suê cao lớn, và loài người sẽ cao đến tám trượng (hơn 24 mét) tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm, chúng sanh được độ khó có thể tính đếm được.»

Ngài A-nan thưa thỉnh Đức Phật :«Bạch Thế tôn, chúng con nên gọi Kinh này là gì, và làm thế nào để phụng trì kinh ấy?»

Đức Phật bảo :«Này A-nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận. Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh nầy, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được.»

Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi, mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị Thánh tối thượng, họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành đối chiếu Hán văn và hiệu đính

Trích từ sao lục của SENG YU Bản dịch Hán văn: Vô danh

Đại Chánh Tạng Quyển 13 Hịệt 1118 Số 396 Niết Bàn Bộ

Bản dịch Anh ngữ:

Tỷ-khưu THÍCH HẰNG THẬT Vạn Phật Thánh Thành - Hoa Kỳ

Bản dịch Việt ngữ: THÍCH NHUẬN CHÂU

(Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay