vovinhivi

Không Thấy Topic Lop Ptlv Khóa Ii

2 bài viết trong chủ đề này

Xin chào BQT,

Vovinhi là hoc viên lớp PTLV II, nhưng thời gian gần đây không còn thấy topic này nữa. Xin cho vovinhivi hỏi là lớp PTLV II đã kết thúc và topic này đã bị khóa nên không thể truy cập vào được nữa phải không?.

Xin cảm ơn.

Vovinhivi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào BQT,

Vovinhi là hoc viên lớp PTLV II, nhưng thời gian gần đây không còn thấy topic này nữa. Xin cho vovinhivi hỏi là lớp PTLV II đã kết thúc và topic này đã bị khóa nên không thể truy cập vào được nữa phải không?.

Xin cảm ơn.

Vovinhivi

Vừa tạo xong quay lại diễn đàn thấy topic này rồi. Xin BQT xóa dùm topic này.

Xin cảm ơn

Vovinhivi.

Share this post


Link to post
Share on other sites