Quản Trị Viên 07

Chiêu Sinh Lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản 09 - 2012

86 bài viết trong chủ đề này

THÔNG BÁO

(V/v Khai Giảng Lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản Khóa 09)

Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương thông báo khai giảng lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản khóa 09.


Chương trình học:


Lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản

- Khai giảng: dự kiến ngày 07/02/2012 (tức 16/giêng/ Nhâm Thìn)
- Thời gian: 06 tháng
- Hình thức học: học trực tuyến trên web:lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ, 02 lần/01 tháng.

- Nội dung chính:

*Lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành
*Định tâm nhà theo Phong thủy Lạc Việt.
*Bí Quyết Trạch Sơn Hướng Tọa trong Phong thủy LạcViệt.
*Bếp trong Phong Thủy Lạc Việt.
*Bát Trạch Lạc Việt.
*Kiến Trúc Khu Chính - Phụ Theo Bát Trạch LạcViệt.
*Mệnh Trạch Trong Bát Trạch Lạc Việt.


-Điểu kiện theo học lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09:

Những ai yêu thích Phong Thủy Lạc Việt, muốn tìm hiểu và nghiên cứu Lý học Đông phương, Văn hiến Lạc Việt; có đủ trình độ tiếp thu và có tư cách đạo đức tốt.


- Học phí trọn khóa: 3.600.000 đồng/ 06 tháng. (Ba triệu sáu trăm nghìnđồng cho sáu tháng)

- Hình thức đóng học phí: đóng 2 kỳ:
Kỳ 1: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìnđồng cho 3 tháng)
Kỳ 2: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìnđồng cho 3 tháng)

* Đóng trực tiếp tại TTNC Lý Học Đông Phương, số A75/6F/14đường Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình.

* Hoặc chuyển khoản:
-Tài khoản lớp Phong Thủy Lạc Việt
Chủ tài khoản : HÀ HỒNG NGA
Số tài khoản:
1. Tài khoản VND: 10620424693010 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình).

2. Tài khoản USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình).


Lưu ý:
Để thuận tiện cho việc kiểm tra và xác nhận, khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi nên ghi rõ:

-Nội dung nộp “Học phí Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09”.
-Tên thật.
-Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn.

Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp.

Thay mặt TTNC Lý Học Đông Phương
QuảnTrị Viên

Share this post


Link to post
Share on other sites

THÔNG BÁO

(V/v Khai Giảng Lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản Khóa 09)

Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương thông báo khai giảng lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản khóa 09.

Chương trình học:

Lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản

- Khai giảng: dự kiến ngày 07/02/2012 (tức 16/giêng/ Nhâm Thìn)

- Thời gian: 06 tháng

- Hình thức học: học trực tuyến trên web:lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ, 02 lần/01 tháng.

- Nội dung chính:

*Lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành

*Định tâm nhà theo Phong thủy Lạc Việt.

*Bí Quyết Trạch Sơn Hướng Tọa trong Phong thủy LạcViệt.

*Bếp trong Phong Thủy Lạc Việt.

*Bát Trạch Lạc Việt.

*Kiến Trúc Khu Chính - Phụ Theo Bát Trạch LạcViệt.

*Mệnh Trạch Trong Bát Trạch Lạc Việt.

-Điểu kiện theo học lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09:

Những ai yêu thích Phong Thủy Lạc Việt, muốn tìm hiểu và nghiên cứu Lý học Đông phương, Văn hiến Lạc Việt; có đủ trình độ tiếp thu và có tư cách đạo đức tốt.

- Học phí trọn khóa: 3.600.000 đồng/ 06 tháng. (Ba triệu sáu trăm nghìnđồng cho sáu tháng)

- Hình thức đóng học phí: đóng 2 kỳ:

Kỳ 1: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìnđồng cho 3 tháng)

Kỳ 2: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìnđồng cho 3 tháng)

* Đóng trực tiếp tại TTNC Lý Học Đông Phương, số A75/6F/14đường Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình.

* Hoặc chuyển khoản:

-Tài khoản lớp Phong Thủy Lạc Việt

Chủ tài khoản : HÀ HỒNG NGA

Số tài khoản:

1. Tài khoản VND: 10620424693010 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình).

2. Tài khoản USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình).

Lưu ý:

Để thuận tiện cho việc kiểm tra và xác nhận, khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi nên ghi rõ:

-Nội dung nộp “Học phí Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09”.

-Tên thật.

-Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn.

Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp.

Thay mặt TTNC Lý Học Đông Phương

QuảnTrị Viên

Khi nào khai giảng lớp LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN bác ơi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lạc Việt Đôn Toán thì tư học bạn giacngo ơi. Ra trang chủ cóp py bài về đọc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THÔNG BÁO

(V/v Khai Giảng Lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản Khóa 09)

Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương thông báo khai giảng lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản khóa 09.

Chương trình học:

Lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản

- Khai giảng: dự kiến ngày 07/02/2012 (tức 16/giêng/ Nhâm Thìn)

- Thời gian: 06 tháng

- Hình thức học: học trực tuyến trên web:lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ, 02 lần/01 tháng.

- Nội dung chính:

*Lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành

*Định tâm nhà theo Phong thủy Lạc Việt.

*Bí Quyết Trạch Sơn Hướng Tọa trong Phong thủy LạcViệt.

*Bếp trong Phong Thủy Lạc Việt.

*Bát Trạch Lạc Việt.

*Kiến Trúc Khu Chính - Phụ Theo Bát Trạch LạcViệt.

*Mệnh Trạch Trong Bát Trạch Lạc Việt.

-Điểu kiện theo học lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09:

Những ai yêu thích Phong Thủy Lạc Việt, muốn tìm hiểu và nghiên cứu Lý học Đông phương, Văn hiến Lạc Việt; có đủ trình độ tiếp thu và có tư cách đạo đức tốt.

- Học phí trọn khóa: 3.600.000 đồng/ 06 tháng. (Ba triệu sáu trăm nghìnđồng cho sáu tháng)

- Hình thức đóng học phí: đóng 2 kỳ:

Kỳ 1: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìnđồng cho 3 tháng)

Kỳ 2: đóng 1.800.000đ/03 tháng (Một triệu tám trăm nghìnđồng cho 3 tháng)

* Đóng trực tiếp tại TTNC Lý Học Đông Phương, số A75/6F/14đường Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình.

* Hoặc chuyển khoản:

-Tài khoản lớp Phong Thủy Lạc Việt

Chủ tài khoản : HÀ HỒNG NGA

Số tài khoản:

1. Tài khoản VND: 10620424693010 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình).

2. Tài khoản USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình).

Lưu ý:

Để thuận tiện cho việc kiểm tra và xác nhận, khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi nên ghi rõ:

-Nội dung nộp “Học phí Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09”.

-Tên thật.

-Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn.

Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp.

Thay mặt TTNC Lý Học Đông Phương

QuảnTrị Viên

E ở Hà Nội có tham gia được ko ạ. Có lẽ sẽ ko đảm bảo họp mặt 2 lần/tháng nhỉ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

E ở Hà Nội có tham gia được ko ạ. Có lẽ sẽ ko đảm bảo họp mặt 2 lần/tháng nhỉ.

Bạn có thể tham gia. CLB Phong thủy ở HN sinh hoạt rất thường xuyên, tối thiểu 1 lần/ tháng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm có nhận được chuyển khoản của bạn Ng****** P*** Tr****, bạn nào vừa chuyển khoản vui lòng báo danh và nickname để trung tâm được biết!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rất mong trung tâm sớm mở lớp Lạc Việt Độn Toán, bài viết ở trang chủ và trên diễn đàn nhiều quá không biết phải bắt đầu tự học từ đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em Nguyen Phu Trung, nick : xuanhylac

da dang ky tham gia va dong tien 1.800.000 tien hoc

Mong trung tam, ghi danh cho em vao lop. cam on

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em Nguyen Phu Trung, nick : xuanhylac

da dang ky tham gia va dong tien 1.800.000 tien hoc

Mong trung tam, ghi danh cho em vao lop. cam on

Xác nhận xuanhylac đóng học phí lớp PTCB 09!

Share this post


Link to post
Share on other sites

xin hỏi anh thiên luân là bao giờ thì hết hạn đăng kí lớp học?

Em rất muốn theo học nhưng qua tết vài hôm mới đóng học phí được vì hiện giờ thẻ ngân hàng đang bị tạm khóa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi các cô chú, anh chị ở Trung tâm.

Em là Ngô Thị Hải Yến - nickname là: thichlichhoa09

Em đã nộp tiền vào tài khoản đăng ký học lớp PHONG THUỶ LẠC VIỆT 09.

Kính nhờ các cô chú, anh chị xác nhận cho em được ghi danh vào lớp học chưa ạ.

Xin cám ơn các cô chú, anh chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các anh chị cứ chuyển khoản hay đóng tiền rồi vào đây thông báo là đã chuyển khoản hay đóng để ban giảng huấn xác nhận. Qua tết học trể vài ngày cũng không sao.

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận Ngô Thị Hải Yến đóng học phí HK I PTLV CB 09: 1.800.000đ/3 tháng

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính gửi Thiên Đồng.

Em là Nguyễn Tiến Bằng - nickname là: Lance

Em đã nộp tiền vào tài khoản đăng ký học lớp PHONG THUỶ LẠC VIỆT 09.

Kính nhờ Thiên Đồng xác nhận cho em được ghi danh vào lớp học chưa ạ.

Xin cám ơn và chúc sức khỏe. Thân ái.

Edited by Lance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danh Sách Xác Nhận Đóng Học Phí

Lớp PHong Thủy Lạc Việt Cơ Bản 09

1. xuanhylac (Nguyễn Phú Trung) 1.800.000đ/03 tháng

2. tichlichhoa09 (Ngô Thị Hải Yến) 1.800.000đ/03 tháng

3. Huỳnh Lâm 1.800.000đ/03 tháng

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Thiên Đồng.

Em là Nguyễn Tiến Bằng - nickname là: Lance

Em đã nộp tiền vào tài khoản đăng ký học lớp PHONG THUỶ LẠC VIỆT 09.

Kính nhờ Thiên Đồng xác nhận cho em được ghi danh vào lớp học chưa ạ.

Xin cám ơn và chúc sức khỏe. Thân ái.

Xác nhận đã nhận được chuyển khoản của Lance!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đã đóng tiền học phí Phong thủy Lạc Việt cơ bản 09, 1.800.000 đồng, học kỳ I.

Xin xác nhận giúp tôi, cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danh Sách Xác Nhận Đóng Học Phí

Lớp PHong Thủy Lạc Việt Cơ Bản 09

1. xuanhylac (Nguyễn Phú Trung) 1.800.000đ/03 tháng

2. tichlichhoa09 (Ngô Thị Hải Yến) 1.800.000đ/03 tháng

3. Huỳnh Lâm 1.800.000đ/03 tháng

4. Lance Nguyễn Tiến Bằng 1.800.000đ/03 tháng

5. chinhtabinhduong 1.800.000đ/03 tháng

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiên tại số lượng học viên đăng ký vẫn chưa nhiều nên việc khải giảng sẽ dời lại vài hôm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi có quyết định của BQT lớp học.

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danh Sách Xác Nhận Đóng Học Phí

Lớp PHong Thủy Lạc Việt Cơ Bản 09

1. xuanhylac (Nguyễn Phú Trung) 1.800.000đ/03 tháng

2. tichlichhoa09 (Ngô Thị Hải Yến) 1.800.000đ/03 tháng

3. Huỳnh Lâm 1.800.000đ/03 tháng

4. Lance Nguyễn Tiến Bằng 1.800.000đ/03 tháng

5. chinhtabinhduong 1.800.000đ/03 tháng

6. eagle - Nguyễn Quang Đại 1.800.000đ/03 tháng

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danh Sách Xác Nhận Đóng Học Phí

Lớp PHong Thủy Lạc Việt Cơ Bản 09

1. xuanhylac (Nguyễn Phú Trung) 1.800.000đ/03 tháng

2. tichlichhoa09 (Ngô Thị Hải Yến) 1.800.000đ/03 tháng

3. Huỳnh Lâm 1.800.000đ/03 tháng

4. Lance Nguyễn Tiến Bằng 1.800.000đ/03 tháng

5. chinhtabinhduong 1.800.000đ/03 tháng

6. eagle - Nguyễn Quang Đại 1.800.000đ/03 tháng

Thiên Đồng

Em nghĩ là lớp học đã có lịch tổ chức thì nên tổ chức đúng hẹn, để giữ uy tín. Còn không thì thông báo chính thức thời điểm muộn nhất lúc nào để bắt đầu.

Dù ít hay nhiều học viên thì cũng nên tổ chức, hoặc cho người đăng ký rồi nghiên cứu tài liệu trước và bổ sung học viên sau. Xin chân thành cảm ơn ban quản trị và ban tổ chức

Chúc lớp học thành công tốt đẹp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THÔNG BÁO

Dời Ngày Khai Giảng
Lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản Khóa 09

Do số lượng học viên không đảm bảo cho việc tổ chức lớp học, Ban giảng huấn chúng tôi xin thông báo dời ngày khai giảng lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản khóa 09.


- Khai giảng: ngày 19/02/2012 (tức 28/giêng/ Nhâm Thìn).

Xin trân trọng thông báo đến các học viên.


Thay mặt TTNC Lý Học Đông Phương

QuảnTrị Viên

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danh Sách Xác Nhận Đóng Học Phí

Lớp PHong Thủy Lạc Việt Cơ Bản 09

1. xuanhylac (Nguyễn Phú Trung) 1.800.000đ/03 tháng

2. tichlichhoa09 (Ngô Thị Hải Yến) 1.800.000đ/03 tháng

3. Huỳnh Lâm 1.800.000đ/03 tháng

4. Lance Nguyễn Tiến Bằng 1.800.000đ/03 tháng

5. chinhtabinhduong 1.800.000đ/03 tháng

6. eagle - Nguyễn Quang Đại 1.800.000đ/03 tháng

Thiên Đồng

e muon theo hoc nhung ma co mot so thac mac muon hoi?Bac co the cho e SDT lien he de hoi duoc 0 a?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi có lời đề nghị Ban trợ giảng các lớp Phong thủy Lạc Việt như sau:

Về nguyên tắc:

Tất cả những ai muốn theo học các lớp Phong Thủy Lạc Việt đều có thể tham gia nếu thực hiện đúng các quy định ban đầu. Nhưng hiện nay có hiện tương học viên trong lớp tung tài liệu học ra ngoài công khai.

Bởi vậy, tôi chính thức đề nghi ban trợ giảng đưa ra những nội quy rõ ràng cho các học viên và yêu cấu các học viên phải có địa chỉ, tên thật, nicknem và số điện thoại rõ ràng. Cần có biện pháp kiểm tra sự trung thực của các yếu tố trên.

Tôi cũng đề nghị không tiếp tục chiêu sinh các lớp Phong Thủy Lạc Việt cho đến khi chúng ta có một nội quy hoàn chỉnh về các mối quan hệ giữa lớp học và các học viên.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi có lời đề nghị Ban trợ giảng các lớp Phong thủy Lạc Việt như sau:

Về nguyên tắc:

Tất cả những ai muốn theo học các lớp Phong Thủy Lạc Việt đều có thể tham gia nếu thực hiện đúng các quy định ban đầu. Nhưng hiện nay có hiện tương học viên trong lớp tung tài liệu học ra ngoài công khai.

Bởi vậy, tôi chính thức đề nghi ban trợ giảng đưa ra những nội quy rõ ràng cho các học viên và yêu cấu các học viên phải có địa chỉ, tên thật, nicknem và số điện thoại rõ ràng. Cần có biện pháp kiểm tra sự trung thực của các yếu tố trên.

Tôi cũng đề nghị không tiếp tục chiêu sinh các lớp Phong Thủy Lạc Việt cho đến khi chúng ta có một nội quy hoàn chỉnh về các mối quan hệ giữa lớp học và các học viên.

Hoàn toàn đồng ý.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay