wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Sunnyday81 đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 6,600,000 đ + 500,000 đ = 7,100,000 đ (bảy triệu một trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận của Công Minh 500,000 đ Bác Thiên Bình 500,000 đ = 1,000,000 đ (một triệu đồng) ủng hộ việc cúng dường chúng tăng mùa kiết hạ.

Quỹ hiện có: 7,100,000 đ + 1,000,000 đ = 8,100,000 đ (tám triệu một trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Thiên Đồng và 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) của Thiên Việt = 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 8,100,000 đ + 300,000 đ = 8,400,000 đ (tám triệu bốn trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của An Thanh 1,000,000 đ (một triệu đồng) ủng hộ cho Quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có: 8,400,000 đ + 1,000,000 đ = 9,400,000 đ (chín triệu bốn trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của Bác Thiên Bình 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 9,400,000 đ + 500,000 đ = 9,900,000 đ (chín triệu chín trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Đã chi vào việc cúng dường trai phạn đến chúng tăng đang Tu học tại chùa Hưng Phước 2,400,000 đ (hai triệu bốn trăm ngàn đồng) trong đó có sự phát tâm đóng góp của Bác Thiên Bình 500,000 đ, Công Minh 500,000 đ, Thiên Đồng 200,000 đ, Thiên Việt 100,000 đ, Chị Kim Anh 100,000 đ, Wildlavender 1,000,000 đ = 2400,000 đ (hai triệu bốn trăm ngàn đồng)

Quỹ hiện có: 9,900,000 đ - 2,400,000 đ = 7,500,000 đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 2,000,000 đ (hai triệu đồng) của Trọng Đại (thân chủ Bác Thiên Sứ) ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 7,500,000 đ + 2,000,000 đ = 9,500,000 đ (chín triệu năm trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có nhận của Công Minh 1,000,000 đ (một triệu đồng) ủng hộ cho quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 9,500,000 đ + 1,000,000 đ = 10,500,000 đ (mười triệu năm trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Wild ơi em đóng góp vào quỹ từ thiện 500.000 đồng ( với tên chuyển là Phạm Ngọc Hiền)

Cám ơn Chị!!

Em Châu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Wild ơi em đóng góp vào quỹ từ thiện 500.000 đồng ( với tên chuyển là Phạm Ngọc Hiền)

Cám ơn Chị!!

Em Châu

Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Chau ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 10,500,000 đ + 500,000 đ = 11,000,000 đ (mười một triệu đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận tk báo có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Séo Chia ủng hộ cho Quỹ Từ Thiện kèm chỉ định gì không rõ?

Quỹ hiện có: 11,000,000 đ + 500,000 đ = 11,500,000 đ (mười một triệu năm trăm ngàn đồng)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin Cô cho con đổi lại nội dung của việc đóng góp là tùy Cô định đoạt ạ.

Con mới đọc lại thấy trường hợp em Chiêng nuôi em nhỏ mà anh phamhung post ở tận Gia Lai lận, ngại rằng sẽ làm phiền Cô chỉ với vài trăm ngàn đóng góp của mìnhPosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin Cô cho con đổi lại nội dung của việc đóng góp là tùy Cô định đoạt ạ.

Con mới đọc lại thấy trường hợp em Chiêng nuôi em nhỏ mà anh phamhung post ở tận Gia Lai lận, ngại rằng sẽ làm phiền Cô chỉ với vài trăm ngàn đóng góp của mìnhPosted Image

Hiểu và cảm thông là quý rồi SC ah! Nơi nào hoàn cảnh nào cũng cần nhưng để thực hiện hiệu quả còn tùy duyên của mình và họ nữa...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin gửi tới chị Wild 500K để góp vào quỹ từ thiện.

Rất cảm ơn tấm lòng của chị đã dành thời gian, công sức để giúp anh chị em có cơ hội giúp được những mảnh đời cần nương tựa.

Trân trọng.

Doanh Doanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác wildavender, cháu có gửi 1 triệu đồng thông qua tài khoản 1 người bạn không biết đã đến quỹ của mình chưa vậy? Mong bác sớm xác nhận thông tin trên giúp cháu với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác wildavender, cháu có gửi 1 triệu đồng thông qua tài khoản 1 người bạn không biết đã đến quỹ của mình chưa vậy? Mong bác sớm xác nhận thông tin trên giúp cháu với.

Bạn vui lòng cho biết chuyển từ TK số mấy dưới tên gì đến Tk của Quỹ Từ Thiện ?

L333 - 0006696+1,000,000.00 IBPS/SE:01202010.DD:130611.SH:10000162.BO: NGUYEN HAI QUAN.CHUYEN TIEN. Có phải liste này không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, đây là tài khoản người bạn nên cháu không biết chính xác được, nhưng tên người gửi tiền thì đúng rồi ah. Cháu rất mừng là số tiền trên đã đến được với quỹ của trung tâm. Chúc quỹ ngày càng có nhiều hoạt động từ thiện trên cả nước Việt Nam.

Thân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, đây là tài khoản người bạn nên cháu không biết chính xác được, nhưng tên người gửi tiền thì đúng rồi ah. Cháu rất mừng là số tiền trên đã đến được với quỹ của trung tâm. Chúc quỹ ngày càng có nhiều hoạt động từ thiện trên cả nước Việt Nam.

Thân.

Xác nhận có 1,000,000 đ (một triệu đồng) của morote ủng hộ Quỹ từ thiện, ghi nhận tình cảm của bạn đến với những mãnh đời bất hạnh.

Quỹ hiện có: 8,000,000 đ + 1,000,000 đ = 9,000,000 đ (chín triệu đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi c Wild

Chiều nay Doanh Doanh ra ngân hàng chuyển tiền, họ có thông báo là hệ thống đang lỗi, chưa chuyển đi được. Doanh Doanh hoàn tất thủ tục, nhờ giao dịch viên process nốt khi nào hệ thống OK thì thực hiện trên hệ thống luôn trong chiều.

Tới 5h chiều thấy Giao dịch viên gọi điện thông báo là ngân hàng cắt sổ rồi mà giao dịch vẫn chưa thực hiện được, hẹn lại sáng thứ 2.

Vậy Doanh Doanh báo lại chị được biết.

Làm phiền chị quá.

Trân trọng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi c Wild

Chiều nay Doanh Doanh ra ngân hàng chuyển tiền, họ có thông báo là hệ thống đang lỗi, chưa chuyển đi được. Doanh Doanh hoàn tất thủ tục, nhờ giao dịch viên process nốt khi nào hệ thống OK thì thực hiện trên hệ thống luôn trong chiều.

Tới 5h chiều thấy Giao dịch viên gọi điện thông báo là ngân hàng cắt sổ rồi mà giao dịch vẫn chưa thực hiện được, hẹn lại sáng thứ 2.

Vậy Doanh Doanh báo lại chị được biết.

Làm phiền chị quá.

Trân trọng

Ý khởi là chứng rồi, yếu tố khách quan thì chịu, chả có chi là phiền cả NDD ơi, ơn chưa cám nữa mà lấy đâu ra phiền, khách khí quá giảm phước của Chị nha!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi c Wild

Ngân hàng xác nhận với Nhậm Doanh Doanh là đã chuyển tiền vào ngày hôm qua.

Nhậm Doanh Doanh xin thông báo và nhờ chị kiểm tra hộ

Lại làm phiền chị một lần nữa

Trân trọng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi c Wild

Ngân hàng xác nhận với Nhậm Doanh Doanh là đã chuyển tiền vào ngày hôm qua.

Nhậm Doanh Doanh xin thông báo và nhờ chị kiểm tra hộ

Lại làm phiền chị một lần nữa

Trân trọng

Rất trân trọng tình cảm và tấm lòng của NDD đối với Topic từ Thiện, nhưng tính cho đến nay 15g ngày 21.6.ngồi gõ dòng trả lời này, Wild đã check IB vẫn chưa báo có số tiền đóng góp ? NDD vui lòng kiểm tra lại TK chuyển và TK nhận có chính xác không nhé?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi c Wild

Ngân hàng xác nhận với Nhậm Doanh Doanh là đã chuyển tiền vào ngày hôm qua.

Nhậm Doanh Doanh xin thông báo và nhờ chị kiểm tra hộ

Lại làm phiền chị một lần nữa

Trân trọng

Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của Nhậm Doanh Doanh đóng góp Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 9,000,000 đ + 500,000 đ = 9,500,000 đ (chín triệu năm trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô Wild ơi, cháu mới đọc được topic BAO TRÙM TAI ƯƠNG. Và cháu vừa ra Ngân hàng chuyển 300.000đ vào tài khoản Quỹ từ thiện. Ý nguyện của cháu là nếu trong thời gian tới, bác Tẩu trong bài trên có đủ sức khỏe để phẫu thuật thì cháu nhờ diễn đàn chuyển giúp cháu số tiền này để giúp bác Tẩu. Nếu không thì cháu xin đóng góp vào Quỹ từ thiện của diễn đàn mình.

Cô kiểm tra tài khoản giúp cháu nhé, cháu cảm ơn cô.

Cháu - Minh Tuyền.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.