wildlavender

QUỸ TỪ THIỆN

1.049 bài viết trong chủ đề này

Cô Wild ơi, cháu mới đọc được topic BAO TRÙM TAI ƯƠNG. Và cháu vừa ra Ngân hàng chuyển 300.000đ vào tài khoản Quỹ từ thiện. Ý nguyện của cháu là nếu trong thời gian tới, bác Tẩu trong bài trên có đủ sức khỏe để phẫu thuật thì cháu nhờ diễn đàn chuyển giúp cháu số tiền này để giúp bác Tẩu. Nếu không thì cháu xin đóng góp vào Quỹ từ thiện của diễn đàn mình.

Cô kiểm tra tài khoản giúp cháu nhé, cháu cảm ơn cô.

Cháu - Minh Tuyền.

Vâng cám ơn thiện ý của Táo đỏ dành cho Quỹ Từ Thiện, Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn) của Táo Đỏ ủng hộ.

Quỹ hiện có : 9,500,000 đ + 300,000 đ = 9,800,000 đ (chín triệu tám trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con chào cô,

Chiều nay, 27/06, con vừa chuyển 100.000 vào quỹ Từ thiện thông qua IB.

Chúc cô dồi dào sức khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con chào cô,

Chiều nay, 27/06, con vừa chuyển 100.000 vào quỹ Từ thiện thông qua IB.

Chúc cô dồi dào sức khỏe!

Xác nhận có 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) của Tetpy0901 đống góp cho từ thiện.

Quỹ hiện có : 9,800,000 đ + 100,000 đ = 9,900,000 đ (chín triệu chín trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của Sunnyday81 đóng góp ủng hộ từ thiện.

Quỹ hiện có: 9,900,000 đ + 300,000 đ = 10,200,000 đ (mười triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

nhanqua xin góp (1000,000.một triệu đồng) vào quỹ từ thiện...

Edited by nhanqua

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin góp (1000,000.một triệu đồng) vào quỹ từ thiện...

Xác nhận có 1,000,000 đ (một triệu đồng) của nhanqua ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 10,200,000 đ + 1,000,000 đ = 11,200,000 đ (mười một triệu hai trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 08-07-2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 08-07-2011

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh ủng hộ từ thiện.

Quỹ hiện có: 11,200,000 đ + 200,000 đ = 11,400,000 đ (mười một triệu bốn trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Thiên Đồng ủng hộ Quỹ từ Thiện.

Quỹ hiện có : 11,400,000 đ + 200,000 đ = 11,600,000 đ (mười một triệu sáu trăm ngàn đồng)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

thanhlam769 xin góp 300.000 đồng vào quĩ từ thiện.

Cảm ơn Chị !

Share this post


Link to post
Share on other sites

thanhlam769 xin góp 300.000 đồng vào quĩ từ thiện.

Cảm ơn Chị !

Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của thanhlam769 đóng góp cho Từ Thiện.

Quỹ hiện có: 11,600,000 đ + 300,000 đ = 11,900,000 đ (mười một triệu chín trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã nhận của Thiên Luân & Thiên Đồng 400,000 đ (bốn trăm ngàn đồng) ủng hộ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 11,900,000 đ + 400,000 đ = 12,300,000 đ (mười hai triệu ba trăm ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã chi tặng cho trường hợp thăm Sư Cụ ở Bảo An Ni tự phần quà gồm 50kg gạo, đường, bột ngũ cốc, nước khoáng tăng lực C, trị giá 886,000 đ (tám trăm tám mưoi sáu ngàn đồng)

Quỹ hiện có : 12,300,000 đ - 886,000 đ = 11,414,000 đ (mười một triệu bốn trăm mười bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào cô Wild,

Cháu xin góp 300,000đ vào quỹ từ thiện

Xác nhận tk báo có 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của Nam Chu Tước ủng hộ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 11,414,000 đ + 300,000 đ = 11,714,000 đ (mười một triệu bốn trăm mười bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị Wild em xin góp 300k vào quỹ từ thiện

Chúc chị và mọi người luôn mạnh khỏe và giúp mọi người được hỗ trợ những mảnh đời cần giúp đỡ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị Wild em xin góp 300k vào quỹ từ thiện

Chúc chị và mọi người luôn mạnh khỏe và giúp mọi người được hỗ trợ những mảnh đời cần giúp đỡ

Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của Vi Tiểu Bảo đóng góp cho Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 11,714,000 đ + 300,000 đ = 12,014,000 đ (mười hai triệu không trăm mười bốn ngàn đồng)

Cám ơn lời chúc của VTB, chúc em thăng tiến trong công việc an lạc trong cuộc sống !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 06-08-2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Anh xin phép đóng góp 200.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 06-08-2011

Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh ủng hộ Quỹ Từ Thiện.

Quỹ hiện có : 12,014,000 đ + 200,000 đ = 12,214,000 đ (mười hai triệu hai trăm mười bốn ngàn đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wild đóng góp 286,000 đ (hai trăm tám mươi sáu ngàn đồng) cho Quỹ từ Thiện

.Quỹ hiện có: 12,214,000 đ + 286,000 đ = 12,500,000 đ (mười hai triệu năm trăm ngàn đồng)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con có chuyển khoản vào Quỹ từ thiện của diễn đàn sáng nay. Kính nhờ cô Wildlavender kiểm tra giúp con.

Con mong được góp chút lòng thành gọi là, kính nhờ cô, chú chi dùng tùy nghi cho công tác thiện nguyện.

Kính chúc diễn đàn vạn sự an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con có chuyển khoản vào Quỹ từ thiện của diễn đàn sáng nay. Kính nhờ cô Wildlavender kiểm tra giúp con.

Con mong được góp chút lòng thành gọi là, kính nhờ cô, chú chi dùng tùy nghi cho công tác thiện nguyện.

Kính chúc diễn đàn vạn sự an lành.

Rất cám ơn sự chia sẽ của Thanh huyen, tuy nhiên cho đến lúc này Wild kiểm tra tk vẫn chưa nhận được, bạn nên xem lại có sự nhầm lẫn nào không để điều chỉnh kịp thời.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

nhanqua xin góp (1,000,000.một triệu đồng) vào quỹ từ thiện...

Edited by nhanqua

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhanqua xin góp (1,000,000.một triệu đồng) vào quỹ từ thiện...

Xác nhận có sự đóng góp của Nhanqua 1,000,000 đ (một triệu đồng) cho quỹ từ thiện diễn đàn.

Quỹ hiện có 1,000,000 đ (một triệu đồng)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.