Rubi

Âm Dương Ngũ Hành(đồ hoạ)

116 bài viết trong chủ đề này

Các độc giả kính mến!

Rubi tải lại hình Hà Đồ, Bát quái Tiên thiên và 12 đường kinh

Posted Image

Hà Đồ, Bát quái Tiên thiên và 12 đường kinh

Hà Đồ, Bát quái Tiên thiên và 12 đường kinh(500 × 500 điểm ảnh, kích thước: 168 kB, định dạng MIME: image/gif)

Nguồn và Tác giả: Rubi_Lê Đức Hồng

Ngày tạo ra: 02-07-2008

Phiên bản: Đây là phiên bản đuôi gif gần như mới nhất.

Tình hình hiện tại, trang nguồn photobucket.com thực hiện lệnh "nhúng ảnh cho chế độ Web"(giống như chuột đồng bị nhúng nước), khi ảnh bị nhúng như vậy chất lượng ảnh bị giảm đi khá nhiều, không những vậy mà thời gian không lâu sau khi đẩy ảnh lên trang nguồn đó chất lượng ảnh còn bị hạ cấp một lần nữa. Trước đây, thời gian hạ cấp ảnh của trang đó được thực hiện sau một năm, nhưng bây giờ, sau khi đẩy ảnh lên chỉ một thời gian khoảng hai tháng là ảnh bị hạ cấp lần hai. Chính vì lý do này, Rubi sẽ kiểm lại các tài liệu ảnh, những tài liệu ảnh nào có nội dung và hình thức "hàn lâm" thì Rubi sẽ đẩy lên trang nguồn wikimedia.org và thả lại vào trang đích lyhocdongphuong.org.vn, tại topic này.

Đó là mưu sự tại Rubi còn thành sự tại wikimedia.org, vì wikimedia.org có những yêu cầu nhất định cho tài liệu đưa lên. Hi vọng là kết quả có hậu :lol: .

P/s: Gà hay Vit Ngan sống, người ta thường nhúng với bánh đúc để tăng trọng, còn tài liệu ảnh bị nhúng vào web để giảm trọng. Hai sự kiện này thì khách hàng hay hội viên đều bị động và bị thiệt còn người bán và chủ trang chủ động để tồn tại. Nhưng mà kể ra, việc nhung ảnh như vậy không phải đơn giản mà làm được, người ta cũng phải có phần mềm cấp cao thì mới thực hiện được, tức là làm cho ảnh giảm trọng còn 25% mà vẫn đạt mức chất lượng hiển thị như thế cũng đáng khen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image
Hệ 64 quẻ Tiên thiên và Hà đồ

Posted Image
Hệ 64 quẻ Tiên thiên và Hà đồ


Thông tin nguồn
Chỉnh lý và minh họa: Rubi_Lê Đức Hồng
Web nguồn: Duchong_wikimedia.org
Web đích: Rubi_lyhocdongphuong.org.vn

Đắc tính hình
Phân giải theo bề ngang: 72 dpi
Phân giải theo chiều cao: 72 dpi
Phần mềm đã dùng: Adobe Photoshop CS2 Windows
Ngày giờ sửa tập tin: 20:18, ngày 14 tháng 6 năm 2008
Không gian màu: sRGB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các độc giả thân mến!

Dưới đây là tài liệu ảnh Image/gif Hà đồ, Bát quái Tiên thiên nhị phân và Nhân thể 12 đường kinh.

Posted Image

Hà đồ, Bát quái Tiên thiên nhị phân và Nhân thể 12 đường kinh

Hà đồ, Bát quái Tiên thiên nhị phân và Nhân thể 12 đường kinh.gif‎ (500 × 500 điểm ảnh, kích thước: 189 kB, định dạng MIME: image/gif)

Nguồn và Tác giả: Rubi_Lê Đức Hồng

Ngày tạo ra: 25-02-2009

Phiên bản: Đây là phiên bản đuôi gif đã nhúng qua photobucket nhưng chưa bị hạ cấp chất lượng. Khi nào tìm thấy bản gốc thì Rubi sẽ cập nhật lên wikimedia.org, và tài liệu cập nhật sẽ tự động thay thế cho tài liệu này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Thiên Can Hợp Thể

===

Posted Image

Thiên Can Hóa Hợp:

Giáp hợp Kỹ hóa Thổ...

Ất hợp Canh hóa Kim...

Bính hợp Tân hóa Thuỷ...

Đinh hợp Nhâm hóa Mộc...

Mậu hợp Quý hóa Hoả...

=====

Posted Image

Các cặp Thiên Can xung phá:

Giáp xung Mậu

Ất xung Kỷ

Bính xung Canh

Đinh xung Tân

Mậu xung Nhâm

Kỷ xung Quý

Canh xung Giáp

Tân xung Ất

Nhâm xung Bính

Quý xung Đinh

=======

Các độc giả kính mến!

Ở trên là sự minh họa Thập Thiên Can tương tác, còn dưới đây là sự chỉnh lý tính chất Âm dương của Thập Thiên Can.

Sự chỉnh lý này căn cứ trên một vài hiện tượng liên quan:

-Nạp Thập Thiên Can vào Hà Đồ theo nguyên tắc tương ứng Âm dương Ngũ hành tương sinh.

-Quan trọng, điểm mạnh của vấn đề chính lý này căn cứ vào sự chỉnh lý của Rubi ở Hệ Thống Thời Châm Tý Ngọ Lưu Chú.

Posted Image

Tổng hợp hợp khắc Thập Thiên Can

Posted Image

Thập Thiên Can tương tác hợp hoá-tốt

Thiên Can Hóa Hợp:

Giáp hợp Kỹ hóa Thổ...

Ất hợp Canh hóa Kim...

Bính hợp Tân hóa Thuỷ...

Đinh hợp Nhâm hóa Mộc...

Mậu hợp Quý hóa Hoả...

Posted Image

Thập Thiên Can tương tác hợp thể-tốt

Posted Image

Thập Thiên Can tương tác xung phá-xấu

Giáp xung Mậu

Ất xung Kỷ

Bính xung Canh

Đinh xung Tân

Mậu xung Nhâm

Kỷ xung Quý

Canh xung Giáp

Tân xung Ất

Nhâm xung Bính

Quý xung Đinh.

Đặc tính hình

Các tập tin này có chứa thông tin về nó.

Hướng: Thường

Phân giải theo bề ngang: 72 dpi

Phân giải theo chiều cao: 72 dpi

Phần mềm đã dùng: Adobe Photoshop CS4 Windows

Ngày giờ sửa tập tin: 12:12, ngày 12 tháng 1 năm 2010 (thông tin này do máy tính báo)

Không gian màu: sRGB

Miêu tả

Tác giả chỉnh lý và minh hoạ: Lê Đức Hồng-Rubi_lyhocdongphuong.org.vn

Phiên bản: Đây là phiên bản chỉnh lý đầu tiên.

Trang nguồn: vi.wikipedia.org

Trang đích: lyhocdongphuong.org.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các độc giả thân mến!

Sau đây là sự minh họa của Rubi đối với sự chỉnh lý Lục Thập Hoa Giáp thành Lạc Thư Hoa Giáp, sự chỉnh lý này do Nhà nghiên cứu Thiên Sứ-Nguyễn Vũ Tuấn Anh thực hiện.

Posted Image

Bảng Lạc Thư Hoa Giáp-Kỷ I

Posted Image

Bảng Lạc Thư Hoa Giáp-Kỷ II

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các độc giả kính mến!

Dưới đây là Rubi cập nhật nguồn ảnh chất lượng cao, nội dung không có chỉnh lý gì mới.

-Ghi chú:

Bài viết này Rubi tham khảo trong các tài liệu sau:

I_Tổng hợp Âm Dương Ngũ Hành thuận lý (tốt) của Cấu Trúc Địa Chi

-Địa Chi Tam Hợp (*)

-Địa Chi Tam Hội (*)

-Địa Chi Kiểm Hợp (**)

-Địa Chi Nhị Hợp (*)

-Địa Chi Đức Hợp (**)

II_Tổng hợp Âm Dương Ngũ Hành nghịch lý (xấu) của Cấu Trúc Địa Chi

-Địa Chi Nhị Xung (*)

-Địa Chi Tứ Hình Xung (**)

-Địa Chi Tương Hại (*)

-Địa Chi Tương Phá (*)

-Địa Chi Tuế Tinh (**)

-Địa Chi Địa Đới (**)

(*) Tham khảo trong sách Can Chi Thông Luận (Nguyễn Ngọc Hải Biên Soạn, NXB Văn Hoá Thông Tin)

(**) Tham khảo trong websize quangduc.com:

Linh 1

Link 2

I_Tổng hợp Âm Dương Ngũ Hành thuận lý (tốt) của Cấu Trúc Địa Chi

Posted Image

-----------------------

Đồ hình tổng hợp Địa Chi thuận lý

(Tốt)

-----------------------

-Địa Chi Tam Hợp.

-Địa Chi Tam Hội. (trong sách gọi là Tương Hội)

-Địa Chi Kiểm Hợp. (trong websize gọi là Tứ Kiểm Hợp)

-Địa Chi Nhị Hợp. (trong sách gọi là Địa Chi Lục Hợp)

-Địa Chi Đức Hợp. (trong websize gọi là Chi Đức Hợp)

1_Địa Chi Tam Hợp

12 Địa Chi chia ra 4 nhóm, mỗi nhóm là 3 đối tượng (không liền kề theo thứ tự 12 Địa Chi) có sự quan hệ thuận lý (tốt) theo luật Âm Dương Ngũ Hành Tương Sinh.

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Tam Hợp

(Tốt)

-----------------------

-Tỵ, Dậu, Sửu gọi là Tam Hợp Kim Cục.

-Dần, Ngọ, Tuất gọi là Tam Hợp Hoả Cục.

-Thân, Tý, Thìn gọi là Tam Hợp Thuỷ Cục.

-Hợi, Mão, Mùi gọi là Tam Hợp Mộc Cục.

Trong đó, mỗi nhóm Tam Hợp Cục lại chia chi tiết ra Tiền Bán Hợp và Hậu Bán Hợp.

Tiền Bán Hợp là trong mỗi Tam Hợp Cục có 2 Địa Chi quan hệ thuận lý như sau:

-Tỵ, Dậu gọi là Tiền Bán Tam Hợp Kim Cục.

-Dần, Ngọ là Tiền Bán Tam Hợp Hoả Cục.

-Thân, Tý là Tiền Bán Tam Hợp Thuỷ Cục.

-Hợi, Mão là Tiền Bán Hợp Mộc Cục.

Hậu Bán Hợp là trong mỗi Tam Hợp Cục có 2 Địa Chi quan hệ thuận lý như sau:

-Dậu, Sửu gọi là Hậu Bán Tam Hợp Kim Cục.

-Ngọ, Tuất gọi là Hậu Bán Tam Hợp Hoả Cục.

-Tý, Thìn gọi là Hậu Bán Tam Hợp Thuỷ Cục.

-Mão, Mùi gọi là Hậu Bán Tam Hợp Mộc Cục.

2_Địa Chi Tam Hội

12 Địa Chi chia ra 4 nhóm, mỗi nhóm là 3 đối tượng (liền kề nhau theo thứ tự 12 Địa Chi) có sự quan hệ thuận lý (tốt) theo luật sinh khí Âm Dương.

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Tam Hội

(Tốt)

-----------------------

-Thân, Dậu, Tuất gọi là Tam Hội Kim Cục.

-Tỵ, Ngọ, Mùi gọi là Tam Hội Hoả Cục.

-Hợi, Tý, Sửu gọi là Tam Hội Thuỷ Cục.

-Dần, Mão, Thìn gọi là Tam Hội Mộc Cục.

3_Địa Chi Kiểm Hợp (Tứ Kiểm Hợp)

Trong 12 Địa Chi, có 8 Địa Chi chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm là 2 Địa Chi có quan hệ thuận lý (tốt)

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Kiểm Hợp

(Tốt)

-----------------------

-Hợi hợp Sửu.

-Dần hợp Thìn.

-Tỵ hợp Mùi.

-Thân hợp Tuất.

4_Địa Chi Nhị Hợp

Trong 12 Địa Chi chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm là 2 Địa Chi có quan hệ thuận lý (tốt)

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Nhị Hợp

(Tốt)

-----------------------

-Tý hợp Sửu hoá Thổ.

-Dần hợp Hợi hoá Mộc.

-Mão hợp Tuất hoá Hoả.

-Thìn hợp Dậu hoá Kim.

-Tỵ hợp Thân hoá Thuỷ.

-Ngọ hợp Mùi hoá Nhật Nguyệt.

5_Địa Chi Đức Hợp (Chi Đức Hợp)

Trong 12 Địa Chi chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm là 2 Địa Chi có quan hệ thuận lý (tốt)

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Đức Hợp

(Tốt)

-----------------------

-Hợi hợp Ngọ.

-Tý hợp Tỵ.

-Sửu hợp Thân.

-Dần hợp Mùi.

-Mão hợp Tuất.

-Thìn hợp Dậu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các độc giả kính mến!

Dưới đây là Rubi cập nhật nguồn ảnh chất lượng cao, nội dung không có chỉnh lý gì mới.

II_Tổng hợp Âm Dương Ngũ Hành nghịch lý (xấu) của Cấu Trúc Địa Chi

Posted Image

-----------------------

Đồ hình tổng hợp Địa Chi nghịch lý

(Xấu)

-----------------------

-Địa Chi Nhị Xung. (trong sách gọi là Địa Chi Lục Xung)

-Địa Chi Tứ Hình Xung.

-Địa Chi Tương Hại.

-Địa Chi Tương Phá.

-Địa Chi Tuế Tinh.

-Địa Chi Địa Đới.

1_Địa Chi Nhị Xung

12 Địa Chi chia thành 6 cặp, mỗi cặp là 2 Địa Chi có quan hệ nghịch lý (xấu)

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Nhị Xung

(Xấu)

-----------------------

-Tý, Ngọ xung.

-Sửu, Mùi xung.

-Dần, Thân xung.

-Mão, Dậu xung.

-Thìn, Tuất xung.

-Tỵ, Hợi xung.

2_Địa Chi Tứ Hình Xung

Trong 12 Địa Chi chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm gồm 4 Địa Chi, là môi trường mà trong đó có 2 cặp Địa Chi, mỗi cặp là 2 Địa Chi có quan hệ nghịch lý (xấu). (cũng giống như Địa Chi Nhị Xung)

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Tứ Hình Xung

(Xấu)

-----------------------

-Tý, Ngọ, Mão, Dậu: Tý, Ngọ hình xung. Mão, Dậu hình xung.

-Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: -Sửu, Mùi hình xung. Thìn, Tuất hình xung.

-Dần, Thân, Tỵ, Hợi: Dần, Thân hình xung. Tỵ, Hợi hình xung.

3_Địa Chi Tương Hại

Trong 12 Địa Chi chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm là 2 Địa Chi có quan hệ nghịch lý (xấu).

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Tương Hại

(Xấu)

-----------------------

-Tuất, Dậu hại.

-Hợi, Thân hại

-Tý, Mùi hại.

-Sửu, Ngọ hại.

-Dần, Tỵ hại.

-Mão, Thìn hại.

4_Địa Chi Tương Phá

Trong 12 Địa Chi chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm là 2 Địa Chi có quan hệ nghịch lý (xấu).

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Tương Phá

(Xấu)

-----------------------

-Tý, Dậu phá.

-Ngọ, Mão phá.

-Dần, Hợi phá.

-Thân, Tỵ phá.

-Thìn, Sửu phá.

-Tuất, Mùi phá.

5_Địa Chi Tuế Tinh

Trong 12 Địa Chi chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm là 2 Địa Chi có quan hệ nghịch lý (xấu).

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Tuế Tinh

(Xấu)

-----------------------

-Tý, Mão tinh.

-Ngọ, Dậu tinh.

-Dần, Tỵ tinh.

-Thân, Hợi tinh.

-Thìn, Mùi tinh.

-Tuất,Sửu tinh.

6_Địa Chi Địa Đới

Trong 12 Địa Chi chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm là 2 Địa Chi có quan hệ nghịch lý (xấu).

Posted Image

-----------------------

Đồ hình Địa Chi Địa Đới

(Xấu)

-----------------------

-Tý, Dần đới.

-Ngọ, Thân đới.

-Mão, Sửu đới.

-Dậu, Mùi đới.

-Tỵ, Tuất đới.

-Hợi, Thìn đới.

Ghi chú:

Nội dung phần II này còn thiếu phần Địa Chi Tương Hình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các độc giả kính mến!

Vừa xong, Rubi thấy hầu hết tài liệu ảnh trong chủ đề này (và các chủ đề khác cũng như ở một số chủ để ở các diễn đàn khác) không hiển thị được nữa. Vấn đề này do trang nguồn photobucket.com, nhưng không rõ cụ thể nguyên nhân của nó là gì, việc thử lấy mới link đăng lại cũng không được.

Do không thể sửa bài lại nên có thể Rubi sẽ lập chủ đề mới cùng tên. Trang nguồn của tài liệu ảnh có thể sẽ là wikimedia.org.

Kính mến!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cho hỏi, anh Ruby có phải là nguyênle bên diễn đàn vietlyso không vậy.

Như Thông đoán quẻ hay sao mà đúng vậy? Xem gian trưng bày nhận thấy cả công trình của người trẻ tuổi tài trí cao!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như Thông đoán quẻ hay sao mà đúng vậy? Xem gian trưng bày nhận thấy cả công trình của người trẻ tuổi tài trí cao!

Cô Wildlavender kính mến!

Rubi cháu cảm ơn Cô đã có lời khen, :wub: .

Cháu và cậu Như Thông cũng biết biết nhau từ hồi chơi blog yahoo360 cô ạ.

Kính mến!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiểu đề: Thiên Can Địa Chi

Có sách nói Thiên Can là Không Gian, Địa Chi là Thời Gian. Cách gọi này có đúng hay không ?

Lại nói Thiên Thời Địa Lợi, so sách với ý trên và đồng hóa thì thấy không khớp.

Phát kiến: Thiên Can là Thời Điểm, Địa Chi là Địa Điểm. Thời Điểm là Thời Gian, Địa Điểm là Không Gian.

PS:

200,000 xem phim 3D. Giữa phim có vài câu nói đáng chú ý. Còn lại thì tưởng như vô ích. Tình tiết một nhân vật nằm mộng thấy cái chết xảy ra vào Thời điểm đó đó, Địa điểm đó đó...phim diễn biến đến khi mộng thành thực. Hoát nhiên Rubi khởi tư duy về tiểu đề này và phát kiến.

Hà Nội 13/01/2013

Lê Đức Hồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rubi,

Thấy mọi người thích độn toán, vậy tại hạ độn một quẻ cho Rubi cho vui. Theo quẻ thì tên "Rubi" là hòn ngọc đỏ. Theo Tử Vi là Cự Môn an tại cung Tý. Đây là hòn ngọc quý còn ẩn trong đá. Nếu tại hạ đoán không lầm, Rubi còn trong lứa tuổi 20. Với tuổi tác còn trẻ mà học thức đã đạt tới mức nầy là một phước đức cho nền lý học đông phương.

Những lời viết của tại hạ không phải là chỉ trích Rubi mà đó là những lời khen ngợi vì muốn Rubi có nhiều tiến triển trên con đường lý học. Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước. Mỗi khi Rubi cảm thấy rốn loạn thì Rubi cứ ngồi thiền một canh giờ, cho tâm an lạc, cho trí thảnh thơi.

...

Năm 2008 Rubi khoảng tuổi 30 nhưng nói là 20 tuổi thì cũng không sai đâu. Năm 2011 Rubi mới phát hiện ra sự kỳ đặc này.

Năm nay 2013, Quý Tỵ kỷ niệm mười năm xuống núi [Quý Mùi-Quý Tỵ]. Ngày 19 tháng giêng năm Quý Tỵ, Rubi xuống núi [Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử], xả giới Sadi làm Phật Tử tại gia. 19 tháng giêng năm Quý Tỵ này là ngày Lễ khởi công xây dựng móng Việt Nam Hộ Quốc An Dân Phật Đài tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trong khoảng mười năm này, học và làm được vài việc:

-Học đồ họa vi tính Photoshop và Corel

-Nghiên cứu học thuật

-Chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch

-Rửa tay chậu vàng học thuật cũng là vô tình mà hữu ý chuẩn bị vào làm trong ngành Vàng Bạc Đá Quí tại Ruby 19 tầng [2+17], ở đây lại có viên Bảo Hồng Ngọc khủng nhất thế giới nặng gần 19kg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 2008 Rubi khoảng tuổi 30 nhưng nói là 20 tuổi thì cũng không sai đâu. Năm 2011 Rubi mới phát hiện ra sự kỳ đặc này: bằng một bộ phương tiện khoa học hiện đại đo đạc cho ra những thông số và có cả chuyên gia đánh giá (1).

Năm nay 2013, Quý Tỵ kỷ niệm mười năm xuống núi [Quý Mùi-Quý Tỵ]. Ngày 19 tháng giêng năm Quý Mùi, Rubi xuống núi [Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử ], xả giới Sadi làm Phật Tử tại gia. 19 tháng giêng năm Quý Tỵ này là ngày Lễ khởi công xây dựng móng Việt Nam Hộ Quốc An Dân Phật Đài tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trong khoảng mười năm này, học và làm được vài việc:

-Học đồ họa vi tính Photoshop và Corel [2D], và đang học đồ họa 3D chuyên ngành...

-Nghiên cứu học thuật

-Chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch

-Rửa tay chậu vàng học thuật cũng là vô tình mà hữu ý chuẩn bị vào làm trong ngành Vàng Bạc Đá Quí tại Ruby 19 tầng [2+17], ở đây lại có viên Bảo Hồng Ngọc khủng nhất thế giới nặng gần 19kg.

Sửa đổi, bổ xung. Và tái bút:

Trong khối tòa nhà Ruby 17 tầng [+2 tầng hầm=19], tầng 9 và tầng 10 dành cho Ban Lãnh Đạo của Tập đoàn. [Mẹ vợ của một Xếp lớn thọ 83 tuổi, mất năm 2012, 1/5 lịch âm, 19/6 lịch dương...Khi đi dự đám tang, Rubi mới thấy vậy]

(1) Chuyên gia kết luận: Rubi trẻ hơn 9 tuổi so với tuổi năm sinh. [Tuổi sinh học + 9 = tuổi năm sinh].

Chiều cao: 1.65

Tuổi: 33

Giới tính: nam

Cân nặng [kg]: 54.4

BMI: 20

Mỡ cơ thể: 13.5

Mỡ nội tạng: 4

Mức chuyển hóa cơ bản: 1384

Cơ xương: 35.2

Tuổi sinh học: 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khu vực này yên tĩnh như Viện Hàn Lâm ý Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các độc giả thân mến!

Sau đây là sự minh họa của Rubi đối với sự chỉnh lý Lục Thập Hoa Giáp thành Lạc Thư Hoa Giáp, sự chỉnh lý này do Nhà nghiên cứu Thiên Sứ-Nguyễn Vũ Tuấn Anh thực hiện.

Posted Image

Bảng Lạc Thư Hoa Giáp-Kỷ I

Posted Image

Bảng Lạc Thư Hoa Giáp-Kỷ II

Tiểu đề Rubi Tiên Tri:

Chẳng phải là bậc Thầy trong khoa Dự Đoán Học và Điều Khiển Học của học thuật Đông Phương nhưng nhìn vào Bảng Lạc Thư Hoa Giáp này cá nhân Rubi cảm nhận được và suy luận rồi nhận biết tiên đoán được khái quát thời vận thịnh suy của Xã Hội trong một chu kỳ 60 năm. Thực tế là dự đoán tình hình biến động của xã hội từ đầu năm Mậu Tý 2008 đến hết năm Kỷ Hợi 2019. Sở dĩ như vậy vì qui luật đã được làm rõ và chỉ có ở Bảng Lạc Thư Hoa Giáp, còn ở Bảng Lục Thập Hoa Giáp thì không có được điều này vì nó đã bị truyền bá với nội dung sai lệch.

Sự sai lệch ở Bảng Lục Thập Hoa Giáp, nhiều chuyên gia có Tiếng mắc bệnh không chấp nhận sự phát hiện sai lệch đó với điệu luận: "sách của cổ nhân ngàn năm, không thể sai". Điệu luận đó hoàn toàn trái với kiến giải của Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng-thầy của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bảng Nhãn Lương Đắc Bẳng luôn căn dặn Nguyễn Bình Khiêm phải biết suy xét tính logic đúng sai của sách vở kinh điển Dịch học.

So sánh hai bảng với nhau, Lục Thập Hoa Giáp trên sách vở và Lạc Thư Hoa Giáp của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh thì thấy có sự khác nhau như thế này:

-Bảng Hoa Giáp theo sách đã bị phá bỏ nguyên lý xây dựng nên chính nó, sự phá bỏ nguyên lý đó có mục đích ngăn che một sự thật đằng sau, đó là sự Hoán Đổi giữa Mệnh Thủy và Mệnh Hỏa về vấn đề tính chất Âm Dương Ngũ Hành của Bản Mệnh. Ngoài ra sự phá bỏ đó cũng là trực tiếp phá bỏ nguyên tắc dự đoán thời thế-một tác dụng quan trọng của Lịch Đông Phương.

-Bảng Hoa Giáp của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh phô bày được nguyên lý xây dựng nên chính nó-Bảng Hoa Giáp. Và nguyên lý đó vẫn thường được gọi tên trong một số khoa Triết Học Đông Phương Dịch Lý, tên nguyên lý này là "Suy Ngũ Vận Định Lục Khí". Mặc dù phát hiện quan trọng này được phổ biến, nhưng một bộ phận các chuyên gia ứng dụng sách vở không chịu lắng nghe tiếp thu mà còn cố tình làm ngơ, thậm chí thay vì phản biện lại quay ra phản đối. Đã không tiếp thu thì làm gì tự nhận định được đúng sai mà phản biện, không phản biện mà phải trả lời thì phản đối là một phản ứng tự nhiên, cái tự nhiên đó chẳng phải lẽ đương nhiên, nghịch với mọi sự đều là lẽ đương nhiên của Dịch. Sự phản đối như vậy của môt số không ít các chuyên gia có Tiếng có sự đối đầu với lời khuyên chí thiết của Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng cho người học trò, đó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Còn tiếp.

Sự thật là từ những năm 2006-2007, thời yahoo360 vẫn còn ở Việt Nam, Rubi chat với bạn bè và vẫn nói chơi về thời thế xã hội sẽ có biến động gay cấn trong khoảng thời gian 2008-2019. Chiệm nghiệm đến giờ thấy có vẻ đang khớp.

Hết tiểu đề Rubi Tiên Tri.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

On 3/6/2008 at 22:50, DaoHoa said:

Rubi,

Thấy mọi người thích độn toán, vậy tại hạ độn một quẻ cho Rubi cho vui. Theo quẻ thì tên "Rubi" là hòn ngọc đỏ. Theo Tử Vi là Cự Môn an tại cung Tý. Đây là hòn ngọc quý còn ẩn trong đá. Nếu tại hạ đoán không lầm, Rubi còn trong lứa tuổi 20. Với tuổi tác còn trẻ mà học thức đã đạt tới mức nầy là một phước đức cho nền lý học đông phương.

Những lời viết của tại hạ không phải là chỉ trích Rubi mà đó là những lời khen ngợi vì muốn Rubi có nhiều tiến triển trên con đường lý học. Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước. Mỗi khi Rubi cảm thấy rốn loạn thì Rubi cứ ngồi thiền một canh giờ, cho tâm an lạc, cho trí thảnh thơi.

..

DaoHoa độn quẻ và có lời giải có tính huyền cơ: "Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước".
Vậy hỏi DaoHoa và các chuyên gia, nếu kiếp trước Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước thì Kiếp trước:
1/-Rubi kiếp trước sinh năm 191..?
2/-Rubi kiếp trước mất năm 197...?
3/-Rubi kiếp trước tu hành có công đức lớn hay không ? 
Họa sỹ Phan Cẩm Thượng hỏi tên Rubi và nói tên này nghĩa là Đức Lớn.
4/-Rubi kiếp trước tu hành ở miền Nam hay miền Bắc ? và tu ở Chùa nào ?
5/-Rubi kiếp trước có Thầy là vị Tổ Sư nào ? có phải Tổ Khánh Anh hay không ?
6/-Rubi kiếp trước có đệ tử hay không ? Trong những vị đệ tử đó có vị nào hiện còn sống và có Đạo Nghiệp Vang Lừng hay không ? 
7/-Rubi kiếp này có xuất gia trong Đạo Tràng của vị đệ tử đó hay không ?
8/-Rubi kiếp trước có họ Trần đúng không ? quy y từ nhỏ nên có Pháp danh là tên gọi luôn đúng không ?
9/-Đề tài nghiên cứu chỉnh sửa Âm Dương Ngũ Hành Bát Quái Hà Lạc có được ghi công vào sử sách hay không ?

VÔ SƯ TRÍ VI TÔN

Edited by Rubi

Share this post


Link to post
Share on other sites