wildlavender

Có sai sót

3 bài viết trong chủ đề này

Đã được điều chỉnh phù hợp ngày mùng 2 dl = ngày 14 âl. Nhưng PTH xem lại chương trình ngày âm không tương ứng với ngày Dương như trên dưới để dễ tra cứu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã được điều chỉnh phù hợp ngày mùng 2 dl = ngày 14 âl. Nhưng PTH xem lại chương trình ngày âm không tương ứng với ngày Dương như trên dưới để dễ tra cứu.

Ngày ở trên lấy theo giờ hiện tại của máy tính người dùng

Ngày ở dưới nếu không chọn sẽ lấy tự động theo giờ máy chủ

Hai số này có thể không khớp nhau

Share this post


Link to post
Share on other sites