Duthi

Luận Tuổi Thế Nào Khi đồng Bản Mệnh

6 bài viết trong chủ đề này

Trong 1 gia đình, việc đồng bản mệnh giữa các thành viên là điều không hiếm gặp, vậy em có 1 câu hỏi: Chúng ta sẽ luận tuổi như thế nào trong trường hợp này? Trong bài "Luận tuổi Lạc Việt" của bác Thiên Sứ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...ic=997&st=0, anh Linh Trang có trả lời rằng "Khi hai người đồng bản mệnh thì nếu Thiên can và Địa chi cùng khắc sát thì rơi vào trường hợp Xấu. Ngược lại một trong Thiên Can hoặc Địa chi tương sinh thì rơi vào trường hợp tốt"

Tuy nhiên trong trang web http://thienviet.wordpress.com/2009/08/13/...i-vợ-chồng/, mọi người có thể thấy câu trả lời hoàn toàn khác. Mặc dù ở đây, tác giả áp dụng phương pháp "Tàu" khi tính năm đó là Thủy hay Hỏa, nhưng cách giải thích em thấy tương đối thuyết phục

Trích "

Ngoài những cách sinh khắc nói trong biện chứng, Ngũ hành còn có thuyết tuy cùng một hành nhưng có sinh (tương hợp) có khắc (xung, hình, khắc), tuổi nào hợp nhau và cân được hành nào hô trợ để có cách hợp, hay hóa giải cách khắc, như sau :

Tương Sinh

- LƯỠNG KIM thành khí (hợp thành vật dụng)

- LƯỠNG THỔ thành sơn (hợp lại thành núi)

- LƯỠNG MỘC thành lâm (hợp lại thành rừng cây)

- LƯỠNG HỎA thành viên (hợp thành sức nóng)

- LƯỠNG THỦY thành xuyên (hợp lại thành sông)

Tương Khắc

- Lưỡng KIM khuyết (bể mất một)

- Lưỡng MỘC chiết (gảy mất một)

- Lưỡng THỦY kiệt (khô cạn hết)

- Lưỡng HỎA diệt (tắt tất cả)

- Lưỡng THỔ liệt (nhảo nát không dùng được)

Nên khi xét biện chứng của ngũ hành, chúng ta nên xét đến yếu tố nạp âm, vì khắc chưa phải đã hung, còn sinh chưa hẳn đã tốt.

Khi luận các cách sinh khắc trên, người xưa đã lây biện chứng đê giải thích :

Nói về HÀNH KIM :

Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp.

Những Hỏa khác khắc kỵ với Kim (Hỏa khắc Kim). Như Thoa Xuyến Kim, Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim gặp Thiên Thượng Hỏa, Tích Lịch Hỏa trở thành Kim khuyết, ví như kim loại mà gặp lửa sẽ bị nóng chảy hay sứt mẻ.

Nói về HÀNH MỘC :

Khi muốn lưỡng Mộc thành lâm, tức phải có nhiều cây chụm lại mới thành rừng, gồm những cây như Tùng Bá Mộc, Dương Liễu Mộc hay Bình Địa Mộc, nhưng phải nhờ Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ hay Lộ Bàng Thổ thuộc những vùng đất lớn, nên Tùng Bá và Dương Liễu Mộc không khắc Thổ, trái lại phải nhờ Thổ. Còn Đại Lâm Mộc khắc với ba hành Thổ trên (khắc xuất), nhưng gặp Kim sẽ thành Mộc chiết (khắc nhập).

Nói về HÀNH THỦY :

Khi lưỡng Thủy thành xuyên phải là Tuyền Trung Thủy phối hợp với Đại Khê Thủy hay Giang Hà Thủy phối hợp với Trường Lưu Thủy, hoặc cả hai phối hợp với Đại Hải Thủy mới thành sông to, biển lớn. Những hành Thủy này tạo dựng thành công bằng chính bản thân không nhờ ai (như Kim, Mộc), chỉ có Thiên Hà Thủy không phối hợp được với bất cứ mệnh Thủy nào khác.

Thổ chỉ khắc được Thủy làm Thủy kiệt, với các hành như Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy, Trường Lưu Thủy, đất bồi làm mất dòng chảy của nước; nhưng không chế ngự được với Giang Hà Thủy, Đại Hải Thủy những sông to biển lớn hay Thiên Hà Thủy nước trên trời.

Nói về HÀNH HỎA :

Để được lưỡng Hỏa thành viên phải có Lư Trung Hỏa phối hợp với Phù Đăng Hỏa, hay Sơn Đầu Hỏa với Sơn Hạ Hỏa, hoặc Tích Lịch Hỏa với Thiên Thượng Hỏa. Về 4 mệnh Hỏa đầu cần có thêm Mộc để đạt đến mục đích lửa to cháy lớn, được sinh nhập (Mộc sinh Hỏa), còn hai hành Hỏa từ trên trời không cần đến Mộc vẫn phát huy được tính cách lưỡng Hỏa thành viên của mình.

Còn Hỏa diệt khi Lư Trung, Phù Đăng, Sơn Đầu, Sơn Hạ Hỏa gặp phải nước (Thủy khắc Hỏa) là khắc nhập. Riêng Tích Lịch Hỏa, Thiên Thượng Hỏa chỉ khắc Thiên Hà Thủy.

Nói về HÀNH THỔ :

Muốn lưỡng Thổ thành sơn, chỉ có Lộ Bàng Thổ, Sa Trung Thổ hay Đại Trạch Thổ phối hợp nhau không cần sự tiếp tay của những hành khác, 3 mệnh Thổ còn lại không thể thành núi vì những Thổ này rời rạc và nhỏ bé, muốn thành núi phải nhờ đến Hỏa tiếp tay diệt Mộc, tức lửa đốt cháy cây để thành đất. 3 mệnh Lộ Bàng, Sa Trung, Đại Trạch Thổ nếu có Hỏa sẽ thêm tốt, công danh sự nghiệp sẽ phất càng cao thêm.

Tính đến Thổ liêt cả lục Thổ đều kỵ Mộc, tức khắc nhập (Mộc khắc Thổ), cây có thể mọc khắp nơi trên mọi loại đất, từ đất nóc nhà, đất bờ tường, đầu thành hay đất đầm lầy, bãi cát, đường lộ; ngoài Mộc nhiêu mệnh Thổ còn đại kỵ khi gặp phải các hành Thủy sau đây, dù là khắc xuất nhưng từ thứ hung sang đại hung :

- Lộ Bàng Thổ và Đại Trạch Thổ gặp Giang Hà Thủy và Trường Lưu Thủy, sẽ làm cho đất lỡ lún.

- Sa Trung Thổ gặp Đại Khê Thủy hay Tuyền Trung Thủy làm cho sói mòn.

- Thành Đầu Thổ, Bích Thượng Thổ và Ốc Thượng Thổ rất sợ Thiên Hà Thủy làm cho đất nhão nhoẹt đến hủy diệt.

"

Các vị cao nhân trong diễn đàn có thể xem xét và đưa ra lời giải thích giùm em không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trang web này nói về Luận Tuổi theo sách Hán, nhưng lại có sử dụng hình ảnh của Hậu Thiên Lạc Việt Phối Hà Đồ của sư phụ Thiên Sứ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, không có bác cao nhân nào giúp em đưa ra lời giải thích à? Hay là "bên ta" chưa nghiên cứu đến vấn đề này?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, không có bác cao nhân nào giúp em đưa ra lời giải thích à? Hay là "bên ta" chưa nghiên cứu đến vấn đề này?!

Phương pháp luận tuổi vợ chồng mà dùng cả Thiên can, Bản mệnh và Địa chi để quan xét thì đó chính là phương pháp của luận tuổi Lạc Việt. Còn việc ứng dụng "Lục thập hoa giáp" hay "Lạc Thư hoa giáp" là quyền tác giả bài viết.

Việc sinh khắc Ngũ hành mà web thienviet đưa lên là những quan niệm có tính kinh điển, không hề bị phủ nhận trong luận tuổi Lạc Việt. Phương pháp mà sử dụng Thiên Địa hợp hợp khắc để luận sự sinh khắc ngũ hành của bản mệnh là một phương pháp nhận biết khác. Không mâu thuẫn với quan niệm cổ về nguy6en lý sinh khắc thừa vũ của Ngũ hành. Bởi vậy, không cần giải thích. Anh Duthi tự tìm hiểu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn sự phản hồi của bác Thiên Sứ. Những nhận xét của bác về quan niệm có tính kinh điển này thật đáng quý.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay tôi mới vào đọc topic này và thấy Sư phụ Thiên sứ đã trả lời câu hỏi của bạn Duthi, lẽ ra tôi không cần giải thích thêm gì nữa nhưng thấy cách đặt vấn đề của bạn Duthi mang tính tìm hiểu nhiều hơn nên tôi đưa ra mấy ý kiến nhỏ để bạn Duthi tham khảo thêm.

Như bạn đã trích dẫn :

Nói về HÀNH KIM :

Muốn lưỡng Kim thành khí, mệnh phải thuộc Hải Trung Kim, Sa Trung Kim hoặc Bạch Lạp Kim tức kim loại chưa tinh chế, phải nhờ có Hỏa mới thành khí, nhưng phải là Lư Trung Hỏa hay Phù Đăng Hỏa mới thích hợp.

Những Hỏa khác khắc kỵ với Kim (Hỏa khắc Kim). Như Thoa Xuyến Kim, Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim gặp Thiên Thượng Hỏa, Tích Lịch Hỏa trở thành Kim khuyết, ví như kim loại mà gặp lửa sẽ bị nóng chảy hay sứt mẻ.

Nếu theo cách hiểu của tôi khi đọc đoạn trên thì "lưỡng Kim thành khí" hay ngược lại với điều kiện phải có ngoại cảnh tác động. Vậy một câu hỏi đặt ra là : nếu không có yếu tố bên ngoài tác động (như trường hợp Hỏa ở trên ) thì "lưỡng Kim" thành cái gì hay nó giữ nguyên trạng ? Nếu giữ nguyên trạng tức là không có sự biến đổi mà thực tế mọi sự vật luôn vận động và biến đổi cơ mà ! Sự biến đổi có thể do chính vận động nội tại của sự vật hoặc do sự tương tác với các vật thể khác mang lại.

Một ý kiến nhỏ không có tính phản bác bất cứ luận điểm nào.

Linh Trang

Share this post


Link to post
Share on other sites