Thiên Sứ

Thông Báo Tổ Chức Hội Thảo Khoa Học Chuyên đề Phong Thủy Và Kiến Truc

7 bài viết trong chủ đề này

HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM - ĐÔNG NAM Á....................................................... Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
----------------------------
Số:..../TTNC LHĐP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
CHUYÊN ĐỀ "TÍNH KHOA HỌC CỦA PHONG THỦY TRONG KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG"

Căn cứ theo Quyết định số 459/QĐ-TWH ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương;
Căn cứ theo Quyết định số 737/QĐ-TWH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Hội thảo “Tính khoa học của Phong thuỷ trong kiến trúc và xây dựng”.
Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương xin trân trọng thông báo tới quí vị quan tâm và toàn thể anh chị em hội viên, các nhà khoa học, nghiên cứu về việc tổ chức hội thảo chuyên đề:

"Tính Khoa học của Phong thủy trong kiến trúc và xây dựng"

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách Sạn La Thành - Số 218 Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.
Thời gian: Bắt đầu từ 8g 30’ đến 17 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2009.
Nội dung hội thảo: Làm sáng tỏ bản chất khoa học của Phong thủy và mối liên hệ giữa Phong thuỷ với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng.
Thành phần tham dự: Các Bộ, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân nghiên cứu khoa học và xã hội nhân văn liên quan.
Trân trọng thông báo./.


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC.........Nguyễn Vũ Tuấn Anh

TWH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VIỆT NAM ĐÔNG NAM Á.
Quyết định v/v Hội thảo chuyên đề
Tính khoa học của Phong thủy trong kiến trúc và xây dựng
-*-

Posted Image
Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin hỏi là thành viên của diễn đàn này có được tham gia không hay phải có giấy mời mới đi được ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Longtri thân mến.

Số lượng khách mời của cuộc hội thảo rất giới hạn do v/d kinh phí. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể mời được khoảng 100 người. Longtri và các hội viên thông cảm. Chúng tôi sẽ đưa hình ảnh, video và nội dung các bài tham luận trong hội thảo lên dd để quí vị tham gia tiếp tục trên mạng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Longtri thân mến.

Số lượng khách mời của cuộc hội thảo rất giới hạn do v/d kinh phí. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể mời được khoảng 100 người. Longtri và các hội viên thông cảm. Chúng tôi sẽ đưa hình ảnh, video và nội dung các bài tham luận trong hội thảo lên dd để quí vị tham gia tiếp tục trên mạng.

Thế mình đã có danh sách cụ thể của khách mời chưa chú? Cháu cũng quan tâm hội thảo này, nên muốn biết quy mô í mà :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế mình đã có danh sách cụ thể của khách mời chưa chú? Cháu cũng quan tâm hội thảo này, nên muốn biết quy mô í mà :unsure:

Rất cảm ơn vì sự quan tâm của Mieumap. Qui mô không lớn lắm đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa Thầy Thiên Sứ và ban tổ chức,

Rất tiếc rằng làng xưa đã không thể thu xếp nghỉ việc cơ quan để về dự hội thảo ngày mai .

Em vô cùng cảm kích với thịnh tình của Thầy Thiên Sứ, xin cáo lỗi Thầy vì sự lỗi hẹn này.

Kính chúc Thầy Thiên Sứ mạnh khoẻ

Chúc ban tổ chức làm viêc hiệu quả

Chúc hội thảo thành công tốt đẹp

Hội viên làng xưa cẩn cáo

Share this post


Link to post
Share on other sites