Thiên Sứ

Khí trong phong thủy và mô hình đồng dạng cơ học chất lưu - Bài viết của Hà hùng

20 bài viết trong chủ đề này

Để tiện việc tham khảo Phong Thủy Lạc Việt, chúng tôi đưa từ trang chủ của diễn đàn bài viết của Thạc sĩ Hà Mạnh Hùng nghiên cứu về dòng khí trong phong Thủy Lạc Việt. Bản chất của "Khí" cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn trong Lý học Đông phương - nhưng nó đã được định nghĩa trong Phong Thủy Lạc Việt - và những thành viên nghiên cứu cùng anh chị em tham gia lớp Phong Thủy Lạc Việt đều biết điều này. Bài viết dưới đấy của Thạc sĩ Hà Mạnh Hùng - là một trong những bài viết cao cấp và có chiều sâu về "Khí" cho thấy một hướng thực nghiệm để tìm hiểu những định tính của khí phục vụ trong Phong Thủy:

Thứ năm, 20/03/08, 10:36:19 GMT+7

Khí trong phong thủy và mô hình đồng dạng cơ học chất lưu

Bài nghiên cứu

Thạc sỹ Hà Mạnh Hùng

Thành viên nghiên cứu phong thủy Lạc Việt

Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương

Trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và thực hành của nhóm Phong Thủy Lạc Việt nhằm mục đích chứng minh tính khoa học của những giá trị ứng dụng trong Phong Thủy và tìm hiểu khám phá những bí ẩn của Phong Thủy, đã có những thành tựu nhất định. Ngoài những ứng dụng có hiệu quả trên thực tế, nhóm nghiên cứu đã có nhiều bài viết có giá trị về mặt lý luận hay đề ra những phương pháp nghiên cứu hiêụ quả.

Dưới đây là bài viết của Thạc sĩ Hà Mạnh Hùng bàn về phương pháp ứng dụng "mô hình đồng dạng cơ học chất lưu" nhằm khám phá sự tương tác của khí trong phong thủy ứng dụng

I -Khí và khái niệm phong thủy

Phong thủy là gì? Từ xưa đến nay đã có rất nhiều ý kiến không thống nhất về nguồn gốc tên gọi khoa Phong thủy. Tên gọi của sự vật hiện tượng thường có nguồn gốc liên quan chặt chẽ đến sự vật hiện tượng đó. Đặc biệt nếu tên có dạng từ ghép được tạo thành từ các đơn từ nguyên nghĩa khác. Theo lẽ tự nhiên tên gọi Phong thủy cho thấy khoa nghiên cứu này có liên quan chặt chẽ tới gió và nước. Vậy sự liên hệ đó là gì?

Bách khoa toàn thư Việt Nam định nghĩa “Phong thủy” là:

“Thuật xem đất để chọn nơi xây thành quách, cất đình chùa hoặc dựng nhà cửa, đặt mồ mả.”

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia có ghi:

“Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người.

Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là "gió", là hiện tượng không khí chuyển động và thủy có nghĩa là "nước", là dòng nước, tượng trưng cho địa thế.

Sách Táng thư viết:"Mai táng phải chọn nơi có sinh khí”. Kinh viết: Khí gặp gió (phong) ắt tán, gặp nước (thủy) thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng". Do vậy mà có tên là "phong thủy".

“Khí” là yếu tố quan trọng hàng đầu, cốt tủy trong nghiên cứu phong thuỷ, là động lực của sự hình thành và phát triển của vạn vật. Khí được ví như nhiên liệu cho động cơ. Để động cơ hoạt động hiệu quả cần có nhiên liệu phù hợp với cấu trúc vận hành của động cơ. Hay nói một cách khác như là hệ quả của mệnh đề trên: Chính cấu trúc vận hành của động cơ quyết định nhiên liệu phù hợp.

Trong cổ thư để lại khái niệm khí rất trừu tượng, đòi hỏi người nghiên cứu phải tự tìm hiểu, tổng hợp những trường hợp ứng dụng cụ thể để có cảm nhận về nội dung khái niệm khí. Do sự trừu tượng này, mỗi người có cảm nhận khác nhau, không có tiêu chí để phân định đúng sai, gây nhiều tranh cãi.

Khoa học hiện đại cũng đã ghi nhận sự tồn tại của một dạng vật chất đặc biệt bao quanh vật thể sống, có thể chụp ảnh bằng thiết bị đặc biệt. Đó cũng là một hình thức của khí theo quan điểm của Phong Thủy Lạc Việt.

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt thì cái tên Phong thủy không nên hiểu đơn giản là gió và nước. Phong Thủy Lạc Việt thừa nhận sự tồn tại của “Khí” nói chung và khí trong phong thủy - một dạng vật chất đặc biệt được hình thành do sự tương tác giữa các vật thể.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương, đưa ra định nghĩa:

“Khí là một dạng tồn tại của vật chất, được hình thành bởi sự tương tác của các vật thể và chịu sự chi phối bởi sự tồn tại của các vật thể, đồng thời tác động lên các vật thể ấy. Sự vận động của khí được định hình tùy theo vị trí các vật thể tương tác.”

Trong phạm vi bài trình bày này, chúng tôi không đi sâu phân tích về bản chất của khí mà tìm cách đưa ra một mô hình để nghiên cứu sự vận động của khí và ảnh hưởng. Trước hết ta nhận diện một số đặc điểm của “Khí” để xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp:

Từ định nghĩa về khí trình bày ở trên, đưa ra một định hướng nghiên cứu bắt đầu từ quan niệm khí là một dạng vật chất, có đầy đủ các thuộc tính của vật chất. Đặc điểm quan trọng là “Khí” có tính linh hoạt trong vận động, chịu ảnh hưởng của cấu trúc môi trường và vật dẫn từ vi mô đến vĩ mô. Khí cũng có thể phân làm nhiều loại theo phương pháp ựân của thuyết Âm Dương Ngũ hành, trong đó sự phân loại có tính khái quát nhất là Dương khí và Âm khí. Khí thường gặp nhất trong phong thuỷ là Dương khí. Dương khí vận động trên mặt đất, chịu ảnh hưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến các vật thể trên mặt đất, đặc biệt là vật thể sống. Do vậy chúng ta sẽ tập trung trước hết vào mô hình vận động của Dương khí.

II - Khí và mô hình đồng dạng cơ học chất lưu

Theo nhóm nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt, cái tên Phong Thủy bắt nguồn từ đặc tính quan trọng nhất của khí, đó là tính linh động. Khí không có hình dạng cố định mà tuỳ thuộc vào tínhb tương tác nội tại của cấu trúc vật thể tạo ra nó ( Phong thuỷ Lạc Việt định nghĩa là Âm khí – Khí hình thành trong vật thể liên quan đến hình thức vật thể), hoặc hình thành do sự tương tác giữa các vật thể -- tùy theo cách quan sát và phân loại đối tượng quan sát- gọi là Dương khí). Khí có thể lan truyền trong không gian, bị chắn và đổi hướng khi gặp vật cản. Đây là những đặc điểm cơ bản của chất lưu, vì vậy chúng tôi đề nghị sử dụng mô hình đồng dạng cơ học chất lưu trong nghiên cứu sự vận động của khí.

Trong nghiên cứu khoa học, không phải mọi thứ đều có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm trên mô hình thực, khi đó người ta phải xây dựng các mô hình nghiên cứu bằng phương pháp đồng dạng rồi tính toán, dự đoán tác động thực tế từ kết quả đo đạc trên mô hình. Khi nghiên cứu sự vận động của “Khí”, ta chưa có phương tiện đo đạc chính xác nên việc xây dựng mô hình đồng dạng tương đương để nghiên cứu là rất quan trọng, giúp chúng ta dự đoán chính xác hơn sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới cuộc sống của con người và xã hội.

Theo sách cổ để lại “Khí” gặp gió thì tán, nghĩa là “Khí” nhẹ, lẫn vào không khí nên bị gió cuốn đi. Nếu gió nhẹ vừa phải sẽ có tác dụng dẫn khí lưu thông, được coi là tốt. Còn gió mạnh làm tán khí, mất khí lại là không tốt.

Sách cũng ghi “Khí” gặp nước thì dừng. Thường thì khí trong tự nhiên vận động dựa theo sức mang của không khí, khi gặp vật cản sẽ đổi hướng theo dòng khí. Khí gặp nước thì dừng nghĩa là nước có khả năng giữ khí lại , khái niệm chuyêmn môn của phong thuỷ là “Tụ khí”. Hay nói một cách mang tính hình tượng hơn là nước có khả năng hút khí, hòa tan khí. Nước chảy chậm rãi, có chỗ dừng là rất tốt vì mang được khí tươi mới đến và lưu lại ở đó. Đó là nguyên nhân để các cghuyên gia phong thuỷ nhìn dòng nước chảy để dự đoán khí vận trong lòng đất mà từ chuyên môn gọi là “Long mạch”. Tính chất của khí sẽ khác nhau tuỳ theo sự tụ thuỷ, sức chảy mạnh yếu trong lưu thông của dòng nước…..

Như vậy trong mô hình cơ học chất lưu đề nghị để nghiên cứu sự vận động, “Khí” được mô phỏng như là một chất lưu có các đặc tính sau:

* Có tính tụ hoặc tán.

* Có khối lượng quán tính nhỏ, dễ bị gió cuốn đi

* Có thể coi như độ nhớt động học thấp

* Có thể coi như có tính dính ướt mạnh với các vật thể có độ ẩm và nhiệt độ phù hợp, đặc biệt là vật thể sống, sinh vật

“Khí” cần lưu động nhẹ nhàng, bình ổn mới có tác dụng tương tác tốt. Cũng giống như với các chất lưu khác, dòng chảy tầng bình ổn là dòng chảy lý tưởng. được coi là mang sinh khí đến.

Dòng chảy hỗn tạp, chảy rối, dòng xoáy hay các dạng dòng chảy hẹp, vòi phun, dòng xung kích đều không tốt, gây nguy hiểm.

Chúng ta có thể hình dung tính chất thủy khí động học của “Khí phong thủy” gần giống của nước, trừ tác dụng của trọng lực, để dễ dàng cho việc khảo sát. Dòng nước chảy siết, nước xoáy mạnh cũng tạo ra xung khí, tạp khí. Nếu dòng nước bẩn thỉu, hôi hám thì khí cũng sẽ bị uế tạp, không còn mang được năng lượng sống cho con người nữa.

Với các giả thiết như vậy chúng ta thử áp dụng để giải thích một số quan điểm phổ biến trong Phong thủy

Tại sao minh đường lại cần tụ thủy?

Ta thấy rằng minh đường là nơi nạp khí cho cả căn nhà. Khí tụ ở minh đường là một trong các điều kiện quan trọng để đảm bảo cho ngôi nhà được vượng khí. Vì “khí” có khả năng tụ trong nước nên thủy tụ ở minh đường sẽ giúp khí tụ. Để tăng cường khả năng hấp thụ khí ta có thể làm đài phun nước tuần hoàn. Các hạt nước nhỏ phun lên làm tăng diện tích tiếp xúc với khí, giúp tụ được nhiều khí hơn.

Tại sao kiêng kỵ đường đi, dòng sông, suối đâm vào nhà?

Khí chuyển động dọc theo đường đi, sông suối tạo thành một dòng khí hẹp có tốc độ chuyển động lớn. Theo quán tính dòng khí này giống như luồng nước ra khỏi vòi phun nước cứu hỏa bắn mạnh về phía trước. Xung lực của dòng khí này cành mạnh khi đường càng đông người qua lại với tốc độ cao (xe cơ giới) hoặc sông suối chảy siết, càng trở nên nguy hiểm. Tương tự như vậy khe hẹp giữa hai nhà cao tầng cũng làm tăng tốc xung khí khi có gió thổi qua và gây nguy hiểm. Để ý rằng “Khí” có độ nhớt động học rất thấp và ít chịu tác động của trọng lực nên xung khí tạo ra có thể phóng đi rất xa, nên ta có thể không cảm nhận thấy tác động của gió qua khe hẹp nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi xung khí.

Mô hình dòng khí và bài toán giảm tai nạn giao thông

Các phương tiện lưu thông trên đường mang khí đến và cuốn khí theo. Xe chạy càng nhanh thì xung khí càng mạnh. Ta mô phỏng các luồng đường bằng các ống nước tương ứng. Vì sự vận động của khí chịu sự ảnh hưởng của các phương tiện giao thông, nên ta thêm các hạt bọt biển nhẹ vào nước để mô hình thêm phần chính xác.

Trường hợp đơn giản nhất với đường một chiều, một làn không có giao cắt đồng mức, một ống nước có thể mô phỏng được.

Khi cho nước chảy chậm và đều đặn, dòng nước chảy tầng, không xuất hiện xoáy nước dị thường, mô hình cho thấy sự lưu thông an toàn. Khi có bất thường xảy ra trên đường như có vật cản (mô hình bằng vật cản trong ống), có giao cắt đồng mức (mô hình bằng dòng chảy giao cắt) ta quan sát thấy sự rối loạn của dòng chảy, tạo thành các xoáy khí. Sự rối loạn này là biểu hiện của tạp khí. Tạp khí xuất hiện trên đường sẽ tác động trở lại tới các phương tiện giao thông và dẫn đến va chạm. Ngăn cản, giảm thiểu sự hình thành tạp khí trên đường là một biện pháp quan trọng để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Vậy làm thế nào để hạn chế sự hình thành tạp khí? Từ mô hình thủy khí động học ta có các phương án hạn chế như: đặt ống riêng biệt, đặt van điều tiết, đặt bình nối, dùng ống nối vòng tròn. Các phương án đó tương ứng với các biện pháp thông dụng như xây dựng đường giao cắt không đồng mức (cầu vượt, hầm chui), phân luồng giao thông bằng đèn tín hiệu (trên mô hình là các van điều tiết), mở rộng nút giao thông & làm đảo giao thông đều có tác dụng hạn chế sự hình thành tạp khí ở các mức độ khác nhau.

Rối loạn dòng chảy còn gây ra thành ống gồ ghề, cấu trúc phức tạp. Trên thực tế đây là sự tương tác trở lại của các vật thể bên đường như nhà cửa, cây cối,... Để hạn chế yếu tố này cần đảm bảo hai bên đường có vỉa hè rộng, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, không để biển hiệu, bục bệ cản trở đường vận động tự nhiên của khí, hình thái xây dựng của các nhà mặt đường cần tương đồng, tránh các cấu trúc thò thụt vụn vặt.

Ta cũng thử thí nghiệm so sánh giữa dòng chảy trong một máng uốn cong và một máng bẻ ngoặt gấp. Cùng tốc độ dòng chảy thì xung lực gây ra tại điểm ngoặt của máng lớn hơn rất nhiều so với ở máng cong đều. Với dòng chảy một chiều đã vậy, nếu là hai dòng chảy trái chiều nhau thì ở điểm ngoặt sẽ có sự va chạm lớn của hai dòng chảy. Như vậy trên thực tế xác suất xảy ra va chạm ở các điểm ngoặt gấp của con đường sẽ lớn hơn nhiều ở các đoạn khác nếu các phương tiện lưu thông không giảm tốc độ. Theo phương pháp phong thủy thì một gương cầu lồi cỡ lớn treo ngay tại góc ngoặt sẽ có tác dụng tán bớt xung khí và giảm được nguy cơ va chạm.

Đó là một số thử nghiệm diễn giải định tính. Bây giờ ta thử dùng một số công thức quen thuộc của cơ học chất lưu để đánh giá mức độ ảnh hưởng của xung khí phong thủy.

Khi nghiên cứu dòng chảy chất lỏng ai cũng đều biết phương trình Bernoulli cho chất lỏng lý tưởng dựa trên định luật bảo toàn năng lượng, theo đó tổng áp năng, thế năng và động năng của dòng chảy là không đổi. Dạng đơn giản của phương trình coi dòng chảy trên mặt phẳng ngang và bỏ qua yếu tố trọng lực thì tổng áp năng và động năng không đổi. Chúng ta sử dụng dạng đơn giản này là phù hợp khi nghiên cứu “khí”. Động năng của dòng chảy tại một điểm tỉ lệ với bình phương vận tốc dòng chảy tại điểm đó. Khi dòng chảy bị dừng đột ngột thì toàn bộ động năng chuyển thành áp năng. Nói một cách khác, áp lực của dòng khí lên vật cản tỉ lệ với bình phương tốc độ dòng khí.

Áp dụng cho một con đường thì xung lực của dòng khí tỉ lệ với bình phương tốc độ di chuyển của phương tiện lưu thông. Như vậy xe chạy càng nhanh thì xung lực của dòng khí tác động vào ngôi nhà ở cuối con đường càng trở nên nguy hiểm. Trường hợp đường giao nhau cũng vậy, xe chạy càng nhanh thì xoáy rối tạo thành càng mạnh và càng nguy hiểm.

Áp dụng cho trường hợp khí vận động qua khe hẹp, hành lang... thì tốc độ dòng khí tăng vọt tỉ lệ với độ suy giảm diện tích của mặt cắt (do lưu lượng không đổi của chất lỏng lý tưởng), dẫn đến áp lực của xung lực tăng lên gấp nhiều lần. Điều này lý giải vì sao vòi phun cứu hỏa có thể phun được rất xa, hay máy cắt tia nước có thể cắt được cả đá hoa cương và thép tấm. Do vậy các ống hẹp, khe hẹp, quốc lộ thẳng và dài có thể gây tác động rất tiêu cựu trong phong thủy.

III - Kết luận:

Một số phân tích trên đây mang tính tham khảo cho thấy mô hình đồng dạng cơ học chất lưu có thể được sử dụng như một công cụ để nghiên cứu các hiệu ứng tương tác khí trong phong thủy theo quan niệm của Phong Thuỷ Lạc Việt một cách có hiệu quả. Hướng nghiên cứu này cần được mở rộng hơn nữa để có thể nghiên cứu cả địa khí trong âm trạch.

Sự liên hệ này về khí trong phong thuỷ với một phương pháp khoa học cũng cho chúng ta một ý niệm rõ ràng hơn về tính khoa học trong phong thuỷ.

Thạc Sĩ Hà Mạnh Hùng

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở Trung Quốc có người cho rằng "khí" trong Phong Thủy là một dạng sóng Viba có tần số rất nhỏ. Đã có nhiều thí nghiệm chứng minh sự tồn taị của loại sóng này. Anh Hà Hùng có đồng ý với quan điểm này không? Nếu có anh có thể cho em một cách hiểu chính xác về loại khí này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi có đọc qua nhưng vẫn chưa hiểu khí là sao?

Tiếng anh khí là Qi, phát âm là chi, có đúng ko nhỉ?

Tôi sẽ tìm các tài liệu nghiên cứu về bản chất của khí đưa lên đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chị em nào muốn hiểu bản chất về Khí nói chung và khí trong phong thủy - theo quan điểm của thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nến văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử thì chờ khóa đào tạo Phong Thủy Lạc Việt tiếp theo - Nếu có điều kiện mở tiếp. Còn nếu không - nhân danh cội nguồn Việt sử thời Hùng Vương là liên minh bộ lạc với người dân "ở trần đóng khô" - thì hãy tham khảo các bản dịch , hoặc ngay các bản gốc từ chữ Hán cổ - Hiên có những bản photo đang lưu truyền - có gốc từ thư viện khoa học - rất đáng tin cậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quan điểm khí vừa tác động, vừa bị tác động giống định luật III Newton. Trước đây Newton cũng từng nghĩ đến một dạng vật chất là ete bao trùm trong vũ trụ để giải thích sự tương tác trong Định luật vạn vật hấp dẫn, nhưng cuối cùng không có thí nghiệm nào chứng minh được sự tồn tại của dạng vật chất đó.

khóa đào tạo Phong Thủy Lạc Việt tiếp theo - Nếu có điều kiện mở tiếp.

mong Trung tâm và thầy Thiên Sứ cố gắng duy trì, nâng cao các lớp Phong thủy, Lý học... để tạo điều kiện cho mọi người có thể học hỏi, nghiên cứu một cách nghiêm túc, chính thống hơn!

Hiện có những bản photo đang lưu truyền - có gốc từ thư viện khoa học - rất đáng tin cậy.

thầy có thể giới thiệu cụ thể hơn các tài liệu này cho tụi em tham khảo được không ạ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

DonQuichotteVn viết:

thầy có thể giới thiệu cụ thể hơn các tài liệu này cho tụi em tham khảo được không ạ?!

Để tôi hỏi xem. Đây là loạii sách quí hiếm, nên cũng khó. Toàn sách copi từ nguyên bản sách cổ. Một trong những người sở hữu là Dienbatn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tặng bác TS cuốn sách về phong thủy

http://dl1.s28.ifile.it/huzcknrm/052186352x.rar

do nhà xuất bản Oxford làm. NÓ nói khá chi tiết về lịch sử PT, và tiếc là chả có chữ nào liên quan đến VN cả. Hàng xịn đó. Tiếc là bằng tiếng anh. Bác bảo con bác dịch ra.

Đây là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 về phong thủy http://www.dnfsxh.com/

http://bccw.cityu.edu.hk/fengshui2009/

Tổ chức tại đại học Hồng Kông.

Đây là abstract. http://www.aiib.net/files/Conference_Report_060309.pdf

Còn chi tiết thì giá 29$, bác bảo con bác mua về cho bác xem. Các chuyên gia phong thủy hàng đầu thế giới tập hợp lại, nhưng tiếc là chả có VN. heheh.

Rất là đáng tiếc nếu bác không hề biết về những active research này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tặng bác TS cuốn sách về phong thủy

http://dl1.s28.ifile.it/huzcknrm/052186352x.rar

do nhà xuất bản Oxford làm. NÓ nói khá chi tiết về lịch sử PT, và tiếc là chả có chữ nào liên quan đến VN cả. Hàng xịn đó. Tiếc là bằng tiếng anh.

Cái này tôi biết lâu rồi. Bổ sung thêm ý về "chả có chữ nào liên quan đến VN cả" để Kakalotta và những người đồng quan điểm tham khảo:

Cho đến ngày hôm nay, tất cả các sách cổ viết về phong thủy mà người ta biết được, toàn bằng tiếng Tàu. Còn sách tiếng Anh dịch từ Tàu ra không nói gì đến VN chẳng có gì là lạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tặng bác TS cuốn sách về phong thủy

http://dl1.s28.ifile.it/huzcknrm/052186352x.rar

do nhà xuất bản Oxford làm. NÓ nói khá chi tiết về lịch sử PT, và tiếc là chả có chữ nào liên quan đến VN cả. Hàng xịn đó. Tiếc là bằng tiếng anh. Bác bảo con bác dịch ra.

Đây là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 về phong thủy http://www.dnfsxh.com/

http://bccw.cityu.edu.hk/fengshui2009/

Tổ chức tại đại học Hồng Kông.

Đây là abstract. http://www.aiib.net/files/Conference_Report_060309.pdf

Còn chi tiết thì giá 29$, bác bảo con bác mua về cho bác xem. Các chuyên gia phong thủy hàng đầu thế giới tập hợp lại, nhưng tiếc là chả có VN. heheh.

Rất là đáng tiếc nếu bác không hề biết về những active research này.

Gấu trắng,

Trong toàn bộ luận điểm của PTLV, dễ thấy phần yếu nhất, dễ lung lay nhất, khó thuyết phục mọi người nhất là quan điểm "phong thủy" bắt nguồn từ "nền văn hiến 5000 năm huyền vỹ Lạc Việt" ...dựa trên bức tranh Ngũ hổ làng Trống và vài chứng cứ, lập luận khác. Nhưng đây cũng là luận điểm thuộc loại " trời long đất lở " có thể hủy hoại niềm tự hào của nhiều thế hệ một khi nó được công nhận. Nếu nó rõ ràng, được chứng minh đầy đủ, được quốc tế công nhận thì những người nghiên cứu nó có thể đoạt giải Nobel rồi không chừng. Việc cố gắng, vô cùng gian nan, đưa ra công luận quan điểm này theo tôi chỉ mới bắt đầu, và có thể tiến xa trong 100, 200 năm tới, tạo ra một đột phá ghê gớm, hay chết rụi trong vòng 1 đời người trở thành 1 trường phái phong thủy. Những việc lớn lao này, tôi không dám có ý kiến vì trình không đủ.

Tuy nhiên, một khi trình không đủ, hay chưa đủ thời gian nghiên cứu thì nên tôn trọng như một nghiên cứu tìm tòi một hướng đi mới.

Riêng tôi dù chưa hoàn toàn thỏa mản với luận điểm chứng minh phong thủy nhất nguyên, bắt nguồn từ Lạc Việt, nhưng việc nghiên cứu sâu sắc vấn đề, nền tảng kiến thức lý luận nhất quán, nhận ra được những dị biệt giữa các trường phái PT và cố gắng hiệu chỉnh ( và tôi tin là vẫn đang được nghiên cứu sâu nhằm hiệu chỉnh thêm)...bấy nhiêu đó cũng xứng là một bậc tôn sư rồi. Trước khi làm thầy của một cái gì mới mẻ thì chắc chắn những kiến thức cũ cũng đã quán triệt rồi.

Vấn đề học phí, không nên đề cập ít hay nhiều ở đây. Nhiều khi nó như một cái chặn dưới để gạt bỏ bớt những người không thật sự muốn nghiên cứu tìm hiểu. Ví dụ free thì sẽ có 100 người đang ký ( đang ký chơi thôi có mất gì đâu mà lo), 500k còn 50 người, 1,000,000 sẽ còn 10 người thật sự muốn, 5,000,000 chắc chỉ còn 1 người rất rất muốn.

Vậy thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gấu trắng,

Trong toàn bộ luận điểm của PTLV, dễ thấy phần yếu nhất, dễ lung lay nhất, khó thuyết phục mọi người nhất là quan điểm "phong thủy" bắt nguồn từ "nền văn hiến 5000 năm huyền vỹ Lạc Việt" ...dựa trên bức tranh Ngũ hổ làng Trống và vài chứng cứ, lập luận khác. Nhưng đây cũng là luận điểm thuộc loại " trời long đất lở " có thể hủy hoại niềm tự hào của nhiều thế hệ một khi nó được công nhận. Nếu nó rõ ràng, được chứng minh đầy đủ, được quốc tế công nhận thì những người nghiên cứu nó có thể đoạt giải Nobel rồi không chừng. Việc cố gắng, vô cùng gian nan, đưa ra công luận quan điểm này theo tôi chỉ mới bắt đầu, và có thể tiến xa trong 100, 200 năm tới, tạo ra một đột phá ghê gớm, hay chết rụi trong vòng 1 đời người trở thành 1 trường phái phong thủy. Những việc lớn lao này, tôi không dám có ý kiến vì trình không đủ.

Tuy nhiên, một khi trình không đủ, hay chưa đủ thời gian nghiên cứu thì nên tôn trọng như một nghiên cứu tìm tòi một hướng đi mới.

Riêng tôi dù chưa hoàn toàn thỏa mản với luận điểm chứng minh phong thủy nhất nguyên, bắt nguồn từ Lạc Việt, nhưng việc nghiên cứu sâu sắc vấn đề, nền tảng kiến thức lý luận nhất quán, nhận ra được những dị biệt giữa các trường phái PT và cố gắng hiệu chỉnh ( và tôi tin là vẫn đang được nghiên cứu sâu nhằm hiệu chỉnh thêm)...bấy nhiêu đó cũng xứng là một bậc tôn sư rồi. Trước khi làm thầy của một cái gì mới mẻ thì chắc chắn những kiến thức cũ cũng đã quán triệt rồi.

Vấn đề học phí, không nên đề cập ít hay nhiều ở đây. Nhiều khi nó như một cái chặn dưới để gạt bỏ bớt những người không thật sự muốn nghiên cứu tìm hiểu. Ví dụ free thì sẽ có 100 người đang ký ( đang ký chơi thôi có mất gì đâu mà lo), 500k còn 50 người, 1,000,000 sẽ còn 10 người thật sự muốn, 5,000,000 chắc chỉ còn 1 người rất rất muốn.

Vậy thôi

LeDien nhất trí cao với quan điểm của HungNguyen.

@Gấu trắng: nên xem lại mình trước khi phát biểu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gấu trắng,

Trong toàn bộ luận điểm của PTLV, dễ thấy phần yếu nhất, dễ lung lay nhất, khó thuyết phục mọi người nhất là quan điểm "phong thủy" bắt nguồn từ "nền văn hiến 5000 năm huyền vỹ Lạc Việt" ...dựa trên bức tranh Ngũ hổ làng Trống và vài chứng cứ, lập luận khác. Nhưng đây cũng là luận điểm thuộc loại " trời long đất lở " có thể hủy hoại niềm tự hào của nhiều thế hệ một khi nó được công nhận. Nếu nó rõ ràng, được chứng minh đầy đủ, được quốc tế công nhận thì những người nghiên cứu nó có thể đoạt giải Nobel rồi không chừng. Việc cố gắng, vô cùng gian nan, đưa ra công luận quan điểm này theo tôi chỉ mới bắt đầu, và có thể tiến xa trong 100, 200 năm tới, tạo ra một đột phá ghê gớm, hay chết rụi trong vòng 1 đời người trở thành 1 trường phái phong thủy. Những việc lớn lao này, tôi không dám có ý kiến vì trình không đủ.

Tuy nhiên, một khi trình không đủ, hay chưa đủ thời gian nghiên cứu thì nên tôn trọng như một nghiên cứu tìm tòi một hướng đi mới.

Riêng tôi dù chưa hoàn toàn thỏa mản với luận điểm chứng minh phong thủy nhất nguyên, bắt nguồn từ Lạc Việt, nhưng việc nghiên cứu sâu sắc vấn đề, nền tảng kiến thức lý luận nhất quán, nhận ra được những dị biệt giữa các trường phái PT và cố gắng hiệu chỉnh ( và tôi tin là vẫn đang được nghiên cứu sâu nhằm hiệu chỉnh thêm)...bấy nhiêu đó cũng xứng là một bậc tôn sư rồi. Trước khi làm thầy của một cái gì mới mẻ thì chắc chắn những kiến thức cũ cũng đã quán triệt rồi.

Vấn đề học phí, không nên đề cập ít hay nhiều ở đây. Nhiều khi nó như một cái chặn dưới để gạt bỏ bớt những người không thật sự muốn nghiên cứu tìm hiểu. Ví dụ free thì sẽ có 100 người đang ký ( đang ký chơi thôi có mất gì đâu mà lo), 500k còn 50 người, 1,000,000 sẽ còn 10 người thật sự muốn, 5,000,000 chắc chỉ còn 1 người rất rất muốn.

Vậy thôi

Theo tôi - có lẽ Hungnguyen nên xem lại kỹ vấn đề khi cho rằng: Phong Thủy Lạc Việt dựa trên tranh Ngũ Hổ hàng trống- tôi chưa bao giờ nói điều này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi - có lẽ Hungnguyen nên xem lại kỹ vấn đề khi cho rằng: Phong Thủy Lạc Việt dựa trên tranh Ngũ Hổ hàng trống- tôi chưa bao giờ nói điều này.

Thưa,

Đấy là nói ngắn gọn, có dấu 3 chấm có phía trước. Nói đầy đủ hơn là mối tương quan giữa tranh ngũ hổ hàng trống và Hà Đồ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/...han-2-1/13/585/

Mà Hà đồ là một trong những luận điểm quan trọng ( ngoài ra còn có bánh chưng...v..v..) để đi đến luận cứ chứng minh xuất phát của Phong Thủy ( ngoài ra còn nhiều học thuật nữa) là từ nền văn hiến Lạc Việt. Nếu hiểu không đúng thầy vui lòng chỉ điểm tài liệu để đọc lại, kỹ hơn.

Kính.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa,

Đấy là nói ngắn gọn, có dấu 3 chấm có phía trước. Nói đầy đủ hơn là mối tương quan giữa tranh ngũ hổ hàng trống và Hà Đồ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/...han-2-1/13/585/

Mà Hà đồ là một trong những luận điểm quan trọng ( ngoài ra còn có bánh chưng...v..v..) để đi đến luận cứ chứng minh xuất phát của Phong Thủy ( ngoài ra còn nhiều học thuật nữa) là từ nền văn hiến Lạc Việt. Nếu hiểu không đúng thầy vui lòng chỉ điểm tài liệu để đọc lại, kỹ hơn.

Kính.

Hùng Nguyên thân mến.

Tôi luôn lặp lại rằng: Tôi không bao giờ lấy sự giải mã làm cơ sở lý luận minh chứng khoa học cho quan điểm của tôi. Nhưng trong điều kiện những luận điểm về một Việt sử 5000 năm văn hiến và là cội nguồn Lý học Đông phương thuộc về người Lạc Việt, chưa được công nhận chính thức - Và bị nhiều dèm pha, khích bác - Một trong những yếu tố khích bác chính là cho rằng tôi căn cứ vào việc giải mã (Là điều không có trên thức tế ) không có cơ sở khoa học. Bởi vậy, nên phải thân trọng nhắc vậy thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehe, bác TS nói đúng đó, tý nữa cháu định ke thẳng vào cái điểm yếu giải mã bánh chưng bánh dày tranh ngũ hổ đó rồi.

Cái đó giống như đi bất cứ một hang động nào ở các danh lam thắng cảnh, nhìn vào các nhũ đá cũng toàn "quan thế âm" "phật cưỡi mây" "bàn tay sáu ngón" "rồng ngọa" "Phượng bay" "Chó chạy" "mèo chết đuối" khỉ đi xe đạp, vượn không đầu bị thọt trồng cây chuối ..... Đến là hài. Cháu đọc chút về ÀDNH rồi thì cũng giải mã kiểu đó đưọc tuốt.

Hình 5 con hổ thì là người ta hết màu nên mới vẽ ra thế chứ báu bở gì.

Bạn white bear, đây là diễn đàn trao đổi học thuật, nên dùng những từ ngữ lịch sự. Bạn lớn rồi mà như trẻ con .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là diễn đàn trao đổi học thuật về lý học Đông phương. Bởi vậy, mọi người có quyền chứng minh quan điểm của mình về học thuật và phản biện. Nhưng không phải là chỗ khích bác, chê bai. Khi tôi phản biện ai tôi phải xem hết tất cả những chứng lý của luận điểm đó và những vấn đề liên quan. Chưa chi đã phản đối mà chưa biết người ta nói gì. Đấy không phải là phản biện mà là phản đối.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DonQuichotteVn viết:

Để tôi hỏi xem. Đây là loạii sách quí hiếm, nên cũng khó. Toàn sách copi từ nguyên bản sách cổ. Một trong những người sở hữu là Dienbatn.

sách cổ --> chữ cổ! hix, chắc em hông đủ trình độ đọc đâu thầy ơi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Thiên Sứ bảo ai dịch paper này xem, về bản chất của Khí, đang được tìm hiểu. Công trình này năm 2008, tức là rất mới. Trong đó có một ông ở MIT đó.Khi hiểu được khí của con người thì hiểu được khí trong phong thủy sẽ dễ hơn. Khoảng 30 trang.

http://www.scientificexploration.org/journ...se_16_3_yan.pdf

Certain Physical Manifestation and Effects of External Qi of Yan Xin Life Science Technology

CHáu không biết ở VN có lấy được kô, nếu kô được cháu sẽ lấy hộ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Thiên Sứ bảo ai dịch paper này xem, về bản chất của Khí, đang được tìm hiểu. Công trình này năm 2008, tức là rất mới. Trong đó có một ông ở MIT đó.Khi hiểu được khí của con người thì hiểu được khí trong phong thủy sẽ dễ hơn. Khoảng 30 trang.

http://www.scientificexploration.org/journ...se_16_3_yan.pdf

Certain Physical Manifestation and Effects of External Qi of Yan Xin Life Science Technology

CHáu không biết ở VN có lấy được kô, nếu kô được cháu sẽ lấy hộ.

mới đọc lướt 1, 2 trang mà thấy toàn Yan Xin , Yan Xin, thấy muốn bị stress quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Thiên Sứ bảo ai dịch paper này xem, về bản chất của Khí, đang được tìm hiểu. Công trình này năm 2008, tức là rất mới. Trong đó có một ông ở MIT đó.Khi hiểu được khí của con người thì hiểu được khí trong phong thủy sẽ dễ hơn. Khoảng 30 trang.

http://www.scientificexploration.org/journ...se_16_3_yan.pdf

Certain Physical Manifestation and Effects of External Qi of Yan Xin Life Science Technology

CHáu không biết ở VN có lấy được kô, nếu kô được cháu sẽ lấy hộ.

Trung Tam có một công tác viên dịch tiêng Anh. Tôi có thể nhờ được.

Nhưng tôi xem rất nhiều sách nói về khí. Bản thân cháu tôi - gọi bằng Cậu - Tiến sĩ Y khoa hiện là Trưởng Khoa Đông Y của một bệnh viện lớn thành phố, và anh rể tôi là cha của anh này là chủ nhiệm khoa Đông Y Đại học Cần Thơ, cũng cung cấp cho tôi khá nhiều sách liên quan đến Khí trong Đông y và trao đổi quan niệm Khí với tôi.

Tổng hợp lại: Tôi có thể xác định rằng do không có một khái niệm căn bản về bản chất của Khí trong các cổ thư chữ Hán, mà chỉ có những miêu tả hoạt động cụ thể của Khí trong từng phương pháp ứng dụng. Trong khi "khí" là một dạng tồn tại của vật chất mà khoa học hiện đại chưa nhận thức được (các nhà khoa học Pháp đã nghiên cứu từ năm 60, mà họ mới chỉ thừa nhận ở mức tối thiểu: Có sự hiện hữu của các đường Kinh Mạch là tuyến vận động của Khí trong cơ thể con người). Bởi vậy, tôi chưa tin - vì chưa xem - ai đó có thể viết được cuốn sách hoàn chỉnh về khí. Bài viết của Nguyễn Kim - người đã xem - xác định điều này.

Nhưng "khí" là một công trình nghiên cứu nội bộ của Trung Tâm và chỉ phổ biến và ứng dụng nội bộ trong Phong Thủy Lạc Việt. Những học viên giỏi có bằng cấp và nghiên cứu sâu về Lý Học Đông phương thừa nhận rằng: Một trong những tính ưu việt của Phong Thủy Lạc Việt chính là khái niệm về bản chất của Khí.

Bài viết của Hà Hùng là một luận văn không bắt buộc để tìm hiểu sự vận động của khí trong khóa đào tạo - và là một luận văn xuất sắc nhất theo nhận xét của tôi - chứ không phải nói về bản chất của Khí. Nhưng vì tính khó hiểu của nó nên không bị copi đưa lên trang web khác như của Phạm Cương.

Trong lớp Phong Thủy Lạc Việt có qui định không được tiết lộ bài học.

Chính vì hiểu rõ bản chất của Khí, nên tôi mới xác quyết rằng: Cuộc thử nghiêm LHC sẽ thất bại.

Đây không phải là một quẻ bói, mà là dựa trên hiểu biết của tôi về những vấn đề liên quan giữa khoa học hiện đại và Lý học Đông phương. Trên thực tế nó đã hỏng vì thất thoát toàn bộ khí heli, sau khi dự báo của tôi công bố 11 ngày.

Nghe nói tháng 6 này người Mỹ sẽ thí nghiệm trên máy của họ. Hãy chờ kết quả.

Nếu họ thật sự không hiểu vì sao họ thất bại và quan tâm đến dự báo của tôi thì đến gặp tôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Thiên Sứ bảo ai dịch paper này xem, về bản chất của Khí, đang được tìm hiểu. Công trình này năm 2008, tức là rất mới. Trong đó có một ông ở MIT đó.Khi hiểu được khí của con người thì hiểu được khí trong phong thủy sẽ dễ hơn. Khoảng 30 trang.

http://www.scientificexploration.org/journ...se_16_3_yan.pdf

Certain Physical Manifestation and Effects of External Qi of Yan Xin Life Science Technology

CHáu không biết ở VN có lấy được kô, nếu kô được cháu sẽ lấy hộ.

Theo NK thì Whitebear đa "nhầm nhọt sang trồng trọt" rồi. ở đây chỉ là ghi nhận, tiến hành, & phân tích , chứng minh khả năng của ông Yan Xin tạo ra cái gọi là "khí của ông Yan Xin" tương tác để chữa bịnh. họ chẳng chỉ ra được bản chất của khí gì cả có thể họ không nhận thấy.

NK

Share this post


Link to post
Share on other sites