Tam Hóa Liên Châu – Châu Đậu Ở Đâu Mới Đắc Cách

Posted by

Chào cả nhà, hôm rồi ngồi tán gẫu với mấy người bạn mới thấy rằng mọi người có 2 quan điểm chính và cả đống quan điểm râu ria về cái gọi là Tam Hóa Liên Châu cách.

Nay đem chuyện này ra để phản biện cùng cả nhà xem sao.

Với quan điểm tam hóa liên châu là KHOA-QUYỀN-LỘC ứng với Mệnh – Quan – Tài: Quan điểm này tôi xin loại bỏ, đã gọi là lên hoàn chưởng rồi thì đừng dùng thêm chân nữa, khác nào bảo đá bóng thì phải dùng tay như thủ môn. Đây chỉ là trường hợp năm giữ 3 viên ngọc quý mà thôi. Luận giải vẫn rất tốt cho đương số chứ không phải vô bổ. Nếu nói đến tính liên thông thì đây là sự liên thông của Cung chứ không phải của Tinh.

Quan điểm tam hóa liên châu là KHOA – QUYỀN – LỘC xếp tại các Cung liên tiếp (bất biết tên của cung đó là gì): Quan điểm này theo tôi mới gọi là Liên Châu. Chữ “Liên” trong cách hiểu là liên tục, liên tiếp, liên hoàn, liên đới (ko công nhận liên thiên).

Bây giờ, tôi xin ý kiến của cả nhà về việc 3 châu này có thế đứng ở các cung như thế nào thì được coi là Tốt.

Mọi người đưa ra cách mà mình thấy là cách tốt nhất, nếu có luận giải thì càng tốt, còn tôi sẽ phản biện và trao đổi để thấy ở trường hợp đó là Tốt hay không tốt.

Rất mong cả nhà hào hứng phát biểu, chứ tôi không thích độc thoại, tự biên, tự diễn thì buồn lắm.

Thân ái