• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 15/12/2020 in all areas

 1. ĐỊA LÝ TẢ AO BÍ TRUYỀN ĐỊA ĐẠO DIỄN CA MỤC LỤC 1. Nguyên văn địa đạo diễn ca của cụ Tả Ao (120 câu thơ) 2. Chương 1: Điều kiện cần thiết để học khoa địa lý 3. Chương 2: Tầm long mạch 4. Chương 3: Huyệt trường 5. Chương 4: Chứng ứng cần thiết 6. Chương 5: Phân biệt Đất phát văn hay võ. Huyệt Chát hay huyệt hung 7. Chương 6: Các chứng khác thêm tôn quý cho cuộc đất 8. Chương 7: Phước duyên của người được đất 9. Chương 8: Lý khí Chương 9: Kết luận Phần phụ khảo – Cao Biền Tấu thư đại lý kiều tự. ĐẠI LÝ TẢ AO NGUYÊN VĂN ĐỊA - ĐẠO - DIỄN - CA CỦA CỤ TẢ AO 1. Mấy lời để truyền hậu thế 2. Ai học địa lý theo học Tả Ao 3. Một là hay học càng cao 4. Hai là cố ý, cứ lời phương ngôn 5. Ba là học thuộc dã đàm 6. Bốn là mở sách La Bàn cho thông 7. Chẳng qua ra đến ngoài đồng 8. Tỏ mạch, tỏ nước, tổ long mới tường 9. Mạch có: mạch âm, mạch dương 10. Mạch nhược, mạch cường mạch tử, mạch sinh 11. Sơn cước mạch đi rành rành 12. Bình dương mạch lần, nhân tình không thông 13. Có mạch qua ao, qua sông 14. Quan đầm, qua núi, qua đồng, qua non 15. Lại có mạch phát ngội dương 16. Nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao? 17. Mạch thô di chẳng khép vào 18. Vốn di một chiều ấy mạch phát dương 19. Ba mươi sáu mạch cho tường 20. Trước là cứ sách, sau y lời truyền 21. Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên 22. Ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới 23. Bình Dương mạch chẳng nề châm gối 24. Hề chính long thì tả hữu chiều lai 25. Đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề 26. Nhưng trên sơn cước non cao 27. Cường long thổ mạch, thế nào mới hay? 28. Tìm nơi mạch nhược long gầy 29. Nhất thời ca huyệt, nhị thời tàng phong 30. Đất có cát địa chân long 31. Táng cho phải phép anh hùng giầu sang 32. Nọ như dưới đất bình dương 33. Mạch thích giác điền xem tường mới hay 34. Bình dương lấy nước làm thầy 35. Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhũ long 36. Thứ bao mạch thắt cổ bồng 37. Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài 38. Muốn cho con cháu tam khôi 39. Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên 40. Muốn cho con cháu Trạng Nguyên 41. Thời tìm bút lập hai bên sắp bầy! 42. Nhất là Tân, Tốn mới hay 43. Bính, Đinh, Đoài, Cấn sắp bầy đặt lên 44. Bút lập là bút Trạng Nguyên 45. Bút thích giác điền là bút thám hoa 46. Nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay 47. Khuyên ai học làm thầy Địa lý 48. Trước phải đọc sách, sau là lượng cao 49. Dù ai khôn khéo thế nào 50. Học mà chẳng xét ấy là vô tông 51. Thắt cổ bồng phồng ra huyệt kết 52. Xem cho biết Mộc tiết Kim loan 53. Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên 54. Kim Loan võ được tước quyền Quận Công 55. Con Mộc vốn ở phương đông 56. Con Kim vốn nó về dòng phương tây 57. Xem cho biết nó mới hay 58. Táng cho phải phép thực dày vinh hoa 59. Thắt cuống cà phì ra mới kết 60. Xem cho biết huyệt cát huyệt hung 61. Huyệt cát nước tụ vào lòng 62. Đôi bên Long, Hổ uốn vòng chiều lai 63. Huyệt hung Minh – Đường bất khai 64. Sơn tà thủy Sạ hưởng ngoài tà thiên 65. Táng xuống kinh sảng bất yên 66. Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau 67. Muốn cho con cháu sống lâu 68. Tìm nơi Huyền – Vũ cao dầy 69. Long Hổ bằng như chân tay 70. Chẳng có Tả, Hữu bằng ngay chẳng lành 71. Kìa như đất có ngũ tinh 72. Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn 73. Muốn cho con cháu nên quan 74. Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng chầu 75. Muốn cho kế thế công hầu 76. Thì tìm cờ trống dàn chầu hai bên 77. Ngũ tinh cách tú chiều nguyên 78. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn bên loan hoàn 79. Thổ Tinh kết huyệt trung ương 80. Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời 81. Thiên sơn vạn thủy chiều lai 82. Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh 83. Nhị thập bát tú thiên tinh 84. Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai 85. Ngôi Đế Vương mặc Trời chẳng giảm 86. Huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho 87. Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ 88. Thấy thì làm chớ để lưu tâm 89. Trên sơn cước xa xăm cũng táng 90. Dưới bình dương nửa tháng cũng đi 91. Minh sinh, ám tử vô di 92. Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn 93. Quả nhiên huyệt chính long chân 94. Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly 95. Táng thôi phúc lý tuy chi 96. Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền 97. Muốn cho con trưởng phát tiên 98. Thì tìm long nội đất liền quá cung 99. Thanh long liên châu cao phong 100. Kim tinh, thổ phục, phát giòng trưởng nam 101. Con gái về bên hồ sơn 102. Hổ cao thì phát, sơn bàn cho thông 103. Phản hồ con gái lộn chồng 104. Phản long trai nó ra lòng bất nhân 105. Vô long như người vô chân 106. Vô hổ như đứa ở trần không tay 107. Trông Long – Hổ lấy làm thầy trước. 108. Sau sẽ tìm lấy chỗ huyệt chôn, 109. Nước chẳng tụ đường kể chi 110. Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không 111. Con trai thì ở bất trung 112. Con gái thất tiết chả dùng cả hai 113. Thấy đâu Long – Hổ chiều lai 114. Minh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay 115. Tiên quan, hậu quỷ sắp bầy 116. Án dầy muôn tháp, chiếu dày phải cao 117. Xem huyệt nào làm cho phải phép 118. Chớ đào sâu mà thiệt như không 119. Kìa ai Địa lý vô tông 120. Chẳng cử đúng phép cũng dòng vô sư TẢ AO CHƯƠNG THỨ NHẤT ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ HỌC KHOA ĐỊA LÝ (1)MẤY LỜI ĐỂ TRUYỀN HẬU THẾ (2)AI HỌC ĐỊA – LÝ THEO HỌC TẢ AO (3)MỘT LÀ HAY HỌC CÀNG CAO (4)HAI LÀ CỐ Ý, CỨ LỜI PHƯƠNG NGÔN (5)BA LÀ HỌC THUỘC DÃ ĐÀM (6)BỐN LÀ MỞ SÁCH LA – BÀN CHO THÔNG (7)CHẲNG QUA RA ĐẾN NGOÀI ĐỒNG (8)TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Theo cụ Tả Ao thì muốn học cho giỏi khoa Địa lý phải học 4 cách: Một là phải luôn luôn học cho giỏi mỗi ngày một tiến thêm lên: (3) MỘT LÀ HAY HỌC CÀNG CAO Hai là phải suy ngẫm cho kỹ những lời lẽ giản dị của Địa – Đạo – Diễn – Ca này. Mới nghe nó nhẹ nhàng như ca dao phương ngôn xong hàm chứa rất nhiều căn bản của khoa Địa –lý. (4)HAI LÀ CỐ Ý CỨ Y LỜI PHƯƠNG NGÔN Ba là sau khi hiểu kỹ những cơ bản về phép Tầm Long ở 120 câu Địa – Đạo Diễn – Ca này thì học đến quyển Dã Đàm Địa Lý Tả Ao để phép điểm huyệt được giỏi. (5)BA LÀ HỌC THUỘC DÃ – ĐÀM Bốn là phải biết dùng La bàn cho giỏi: La-Bàn này hình tròn như cái đĩa, chính giữa có một kim chỉ nam và xung quanh có vẽ nhiều vòng, mỗi vòng chia ra làm nhiều ô. Trong vòng có ghi chữ và mỗi vòng dùng vào công việc khác nhau. Người mới học chỉ cần dùng 3 vòng là: 1. Vòng thiên bàn 2. Vòng địa bàn 3. Vòng nhân bàn Sau học giỏi có thể dùng thêm nhiều vòng khác. Địa bàn cỡ trung có 13 vòng. Cỡ nhỏ ít hơn và cỡ lớn nhiều hơn 13 vòng Trong 3 vòng thường dùng thì: 1- Vòng ngoài cùng là thiên bàn, ứng dụng vào: hướng thu thủy, phóng thủy. 2- Vòng trong cùng là Địa –Bàn, dùng ấn định long mạch. 3- Vòng giữa là nhân bàn, dùng vào việc tiêu sa để xem sa nào tốt, sa nào xấu. Cả 3 vòng đều được chia làm 24 ô, thì mỗi ô có 15 độ, vì mỗi ô có 15 độ vì một vòng tròn là 360 độ. Các chữ trong ba vòng đều giống nhau nó chỉ khác nhau ở chỗ nếu lấy vòng trong cùng, vòng địa – bàn làm đích thì vòng thiên –bàn lệch sang bên phải nửa ô và vòng nhân bàn lệch sang trái nửa ô. Chính Đông trùng vào chữ Mão Chính Tây trùng vào chữ Dậu Chính Nam trùng vào chữ Ngọ Chính Bắc trùng vào chữ Tý Nếu kể theo chiều kim đồng hồ quay (chiều thuận) từ Mão trở đi ta có 24 chữ như sau: MÃO ẤT, THÌN TỐN TỴ, BÍNH NGỌ ĐINH, MÙI, KHÔN, THÂN, CANH DẬU TÂN, TUẤT CÀN HỢI, NHÂM TÝ QUÝ, SỬU CẤN, DẦN, GIÁP. Nếu phân làm tám hướng thì: 1- ĐÔNG có GIÁP MÃO ẤT 2- ĐÔNG NAM có THÌN TỐN TỴ 3- NAM có BÍNH NGỌ ĐINH 4- TÂY NAM có MÙI KHÔN THÂN 5- TÂY có CANH DẬU TÂN 6- TÂY BẮC có TUẤT CÀN HỢI 7- BẮC có NHÂM TÝ QUÝ 8- ĐÔNG BẮC có SỬU CẤN DẦN Nếu phân tích 24 hướng này ta lại thấy có 12 hướng thuộc địa chí là: TÝ, SỬU, DẦN, MÃO, THÌN, TỴ, NGỌ, MÙI, THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI. 8 hướng thuộc thập can là: GIÁP, ẤT, BÍNH, ĐINH, MẬU, KỶ, CANH, TÂN, NHÂM, QUÝ. 4 hướng thuộc bát quái là: CÀN KHÔN CẤN TỐN. Rồi cụ Tả Ao nhấn mạnh về sự quan trọng của thực hành TẦM LONG trong khoa Địa lý. (7) CHẲNG QUA RA ĐẾN NGOÀI ĐỒNG (8) TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Những người học được sách địa lý chính tông cũng đã là hay lắm rồi. Tuy nhiên học ở sách mới là học lý thuyết mà không thực hành bổ túc thì lý thuyết đó cũng không đạt được kết quả cụ thể Trong khóa học Địa lý người ta chia ra làm hai phần là Loan đầu và Lý khí. Lý khí là phép quyết định ảnh hưởng kết quả của huyệt kết; Văn, Võ, Phú, Quý, Thọ cao bay thấp, chóng hay chậm. Phép này nặng về lý thuyết hơn phép, Loan Đầu. Trong khoa địa lý phép Tầm Long ta Loan Đầu vì nó là phép thực hành đi tìm long mạch ở ngoài đồng. Tầm Long là phép xem hình thể đất đai lồi lõm, đốn khởi mà tìm làm sao cho tới huyệt trùng là nơi có đất kết. Không phải chỉ xem sách xong ra ngoài đồng là biết Tầm Long ngay. Thực ra sách chỉ có thể cho ta một số yếu tố cần thiết. Muốn giỏi phải thực hành đi tìm long mạch ở ngoài đồng, ngoài trời một thời gian lâu nữa mới thấu hiểu được. (7)CHẲNG QUA RA TỚI NGOÀI ĐỒNG Địa lý là một khoa học cũng như các khoa học khác, mà việc thấu hiểu một khóa học nào cho kỹ lưỡng không ngoài phép phân tích và tổng hợp. Ngay học Tầm Long ở ngoài đồng cũng thế, trước tiên ta phải biết phân tích rồi sẽ tổng hợp sau. Việc Tầm Long ta phải biết phân tích đâu là đại cuộc, đâu là tiêu cuộc, thế nào là Thái Tổ Sơn, Thiếu Tổ Sơn. Long đi như thế nào nước chảy làm sao. Chỗ nào long nhập thử, đâu là huyệt tràng, huyền, vũ, thanh long, bạch hổ án sa minh hướng thủy hầu Thế long sinh, nay từ cường hay nhược… Cũng nên định nghĩa những danh từ địa lý này để dễ phân tích. Long mạch: Long mạch là mạch đất chạy trên mặt đất trong có khí mạch (cũng như cành cây trong có nhựa cây). Long có thể đi cao như những dãy đồi núi và cũng có thể đi rất thấp, nó là những thớ ruộng có khi chỉ cao độ 4 phân tây. Nước: Nước từ long chảy ra lại chạy theo nuôi dưỡng và hộ vệ long. Những chỗ có nước tụ có khi là minh đường và có khi chỉ là hộ tống thủy (nước dẫn long). Long nhập thủ: Long mạch chạy băng qua rừng núi, đồng bằng đến chỗ nào nhập thủ kết huyệt ở đó. Huyệt tràng: Là một khi chỗ ấy là huyệt kết. Huyền vũ: Thế đất đàng sau huyệt trưởng trước khi đến huyệt trưởng. Thanh Long: Thớ đất ở bên trái huyệt mọc ra ôm chầu vào huyệt. Bạch hổ: Thớ đất ở bên phải huyệt mọc ra ôm chầu vào huyệt. Án: Đất nổi lên trước mặt huyệt, bó đỡ cho huyệt. Án với huyệt như bàn giấy trước mặt người ngồi. Sa: Là các gò đống, chứng ứng nổi lên hiện ra, xung quanh huyệt (kể cả trước tản sau huyệt) Sa là nói chung: Bút, bảng, chiêng, trống, voi, ngựa, kiếm, ấn.. Thủy khẩu: Nơi nước đến Minh Đường về nơi nước từ Minh Đường đi. Minh Đường: Nước tụ trước huyệt để nuôi dưỡng khí mạch của huyệt kết. Long sinh: Long mạch sống động, trông nó bó ngoằn ngoèo, quay đầu, vẫy đuôi như con thú, con rắn sống đang bò. Long tử: Long mạch nằm ngay đơ, đuỗn đuỗn như con lươn, con cá chết. Long cường: Long mạch nổi lên to lớn, đứng hùng vĩ ngạo nghễ. Long nhược: Long mạch nhỏ nhắn, dài, sắc thái thư thả, ung dung. Phân tích ra chi tiết thì như thế nhưng nếu hiểu thấu đáo rồi mà tổng hợp lại thì rất giản dị. Cái gì có nước là thủy và cái gì có thớ đất là long, long đi theo mạch đi theo, long chỉ khi mạch tụ lại (chỉ tức là dừng lại). Do đó cụ Tả Ao đã tổng hợp tất cả các chi tiết mà ta cần biết về phép học Tầm Long ở ngoài đồng vào một câu: (8) TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Nom đất thì khó biết long đi cách nào. Nên phải mượn nước theo chiều nước chảy từ cao đến thấp thì biết chỗ long đi. Nếu nước hai bên dừng lại mà gặp nhau thì biết long đình. Mà long đình thì khi chỉ tụ lại đó mà kết huyệt. HÌNH CÁC CON KIM – MỘC - THỦY – HỎA – THỔ Kim đứng (Hình minh họa) Kim nằm (Hình minh họa) Thủy đứng (Hình minh họa) Thủy nằm (Hình minh họa) Mộc đứng (Hình minh họa) Mộc nằm (Hình minh họa) Thổ đứng (Hình minh họa) Hỏa đứng (Hình minh họa) Thổ nằm (Hình minh họa) Hỏa nằm (Hình minh họa) (55) Con Mộc vốn ở phương đông (56) Con Kim vốn có về giòng phương tây (57) Xem cho biết nó mới hay (58) Táng cho phải phép thực đầy Vinh hoa (71) Kim như đất ý ngũ tinh (72) Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn (Còn tiếp)
  1 like