• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 14/06/2020 in all areas

 1. Gem Sky World được Công ty Đất Xanh triển khai ngay khu vực trọng điểm huyện Long Thành, liền kề khu vực Dự án cảng hàng không và sân bay quốc tế Long Thành sắp khởi công. Địa chỉ chính xác của dự án: Quốc lộ 51, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51, nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) và Tp. Hồ Chí Minh Đây là nút giao thông quan trọng, đóng vai trò kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch như: cao tốc khác là Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, Tỉnh lộ 769 Liền kề Cảng hàng không Quốc tế Long Thành Cách khu công nghiệp Long Thành 6km Cách Tp. Hồ Chí Minh 24km theo đường cao tốc đến nút giao An Phú Cách Tp. Biên Hòa 25km theo tuyến Quốc lộ 51 Quy mô Tổng diện tích dự án: 92,2ha Mật độ xây dựng: 50% Diện tích phân lô: 90m2 – 300m2 Quy mô dân số: hơn 18.000 người KDC sẽ được chia thành 6 khu với các giai đoạn thi công khác nhau, cụ thể: Khu Công viên cây xanh Khu phố thương mại Nhà ở liên kế Khu biệt thự Khu thương mại dịch vụ Khu Các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại Sản phẩm Theo thông tin ban đầu, dự án Gem Sky World sẽ đưa ra thị trường tổng cộng 4.022 sản phầm gồm: Đất nền: Hiện tại giá bán đất nền dự kiến: 25 triệu/m2 Nhà ở liên kế có sân vườn Nhà phố thượng mại Shophouse Biệt thự Song lập Biệt thự Đơn lập Căn hộ chung cư Các thông tin giá sản phẩm khác vẫn chưa được chính thức công bố. Pháp lý dự án Gem Sky World Đồng Nai sạch hay không? Dự án chỉ mới triển khai xây dựng đầu năm 2020, nhiều người vẫn lo ngại pháp lý dự án Gem Sky World đã đầy đủ chưa? Hiện tại, Đất Xanh Group đã làm việc xong về thủ tục pháp lý với sở xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức cấp phê duyệt 1/500 cho dự án 92ha và chuẩn bị tiến hành mở bán giai đoạn 1. Sản phẩm được cấp sổ đỏ riêng từng căn >>>> Chi tiết xem tại: Dự án Gem Sky World
  3 likes
 2. TỔNG QUAN NĂM TÂN SỬU 2021 Kính thưa Quí Vị, Hàng năm cứ mỗi dịp đầu Xuân, Tôi đều có những bài dự báo tổng quan cho năm mới dựa trên học thuyết Âm Dương Ngũ Hành và nền tảng nguyên lý “Hậu Thiên Lạc Việt phối HÀ ĐỒ”. Phương pháp dự báo sử dụng của Tôi bao gồm Huyền Không Phi Tinh thuận-nghịch cùng phối hợp quẻ Lạc Việt Độn Toán và đây cũng sẽ luôn là phương pháp xuyên suốt cho tất cả các dự báo của Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương mà khởi sướng là nhà Nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh – chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung tâm . Quẻ Chủ : ĐỖ - LƯU NIÊN (ngày mùng 1 tháng Giêng năm TÂN SỬU) Quẻ Độn: Cảnh - TỐC HỶ Huyền không lạc việt phi tinh: LỤC BẠCH nhập trung cung. Thiên Can Tân- Kim và Địa chi Sửu –Thổ tương sinh Lạc thư hoa giáp : Vận khí Bích Thượng Thổ Dựa trên sơ đồ phân cung của Địa Lý Lạc Việt phối hợp Lượng thiên Xích trên nền tảng Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt đổi chỗ Tốn-Khôn và độ số Đoài 9 – Ly 7 , chúng ta sẽ xem xét các tổ hợp Cát Hung như sau: Tôi xin đưa ra dự báo ngắn gọn nhất như sau: 1. Kinh tế - Năm 2021 Tân Sửu là một năm kinh tế phục hồi chậm và rất khó khăn. Đây là một năm vô cùng khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt nam nói riêng. - Những căng thẳng trong chiến tranh thương mại tiếp tục gây sức ép và ảnh hưởng tới kinh tế của chúng ta và tất nhiên chúng ta cũng tiếp tục chịu những tác động không nhỏ lên sự phục hồi kinh tế hậu COVID. - Bất động sẽ phải đối đầu với sự đổ vỡ ngay từ đầu năm 2021, tuy không lớn nhưng cũng làm các ngân hàng đối mặt với những khoản nợ xấu. - - Các loại giao dịch điện tử phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên đồng tiền ảo và chưng khoán sẽ lại có những diễn biến đi xuống. 2. Xã hội : - Năm 2021 sẽ được dự báo là có những vụ scandal về văn hóa, giáo dục. Sẽ là một năm khó khăn nữa đối với nghành giáo dục - Y tế sẽ phải đối diện với một loạt các dịch bệnh phát sinh từ COVID, các bệnh virus truyền nhiễm. Vắc xin codic cũng chỉ có thể có từ quí 4 năm 2021. - Việc chống tham nhũng năm 2021 sẽ ít hơn và nhẹ nhàng hơn so với 2020 khi chúng ta đón nhận rất nhiều lãnh đạo mới với những chính sách mới. - Nghành giải trí việt nam được một năm đón nhận nhiều niềm vui và có nhiều sự kiện mới được đón nhận nồng nhiệt 3. Nông nghiệp: - Nghành chăn nuôi Gà, Vịt , Chim (gia cầm) năm nay sẽ phải đối mặt với dịch bệnh như Cúm Gà có nguồn gốc từ Hàn Quốc hay Nhật bản, sẽ là một đại dịch giống như Lợn năm 2019 với dịch tả châu Phi. - Trâu bò cũng cần đề phòng dịch bệnh kéo dài. - Ngành nuôi trồng thủy sản năm nay cũng lại phải đề phòng , đặc biệt là Cá , tôm. Sẽ gặp khó khăn bởi thời tiết lũ lụt, dịch bệnh. 4. Thiên tai : - Đây sẽ là một năm thời tiết khó lường, lụt và hạn hán đều xảy ra không theo qui luật và khó dự báo. - Dịch cúm diễn biến phức tạp 5. Nhân họa , tai nạn: - Là thiên tai như lũ lụt bất thường, mưa bão khả năng sẽ nhiều hơn. - Hỏa hoạn, cháy nổ cũng sẽ nhiều hơn. Trên đây là các cái nhìn tổng quan cho năm Tân Sửu 2021 của Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải). Tết đến Xuân sang, xin kính chúc quí vị một năm mới An Khang-Thịnh Vượng và thật nhiều Sức khỏe-Hạnh Phúc. Hà nội tháng 1 năm 2021 Việt lịch Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
  2 likes
 3. NGÀY GIỜ TỐT 2021 Năm 2021 – TÂN SỬU Vận khí Bích Thượng Thổ Trung tâm hàng năm duy trì và phát huy những nghiên cứu của mình, chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, chọn lọc theo đúng các tiêu trí "tốt" để thông tin đến cho Quí vị sử dụng. Chúng tôi mong quí vị quan tâm, động viên, chia sẻ với công sức của các nhà nghiên cứu bằng hình thức ủng hộ vào quĩ của Trung tâm (Số tiền là thì tùy tâm Quí vị) Mọi đóng góp xin chuyển vào: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG số Tài Khoản: 0021000411012 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp chọn ngày tốt xấu được lưu truyền từ hàng ngàn năm trong lịch sử dân tộc Việt nam là rất đa dạng. Chúng tôi sử dụng phương pháp loại trừ, tức là dùng tất cả các phương pháp chọn ngày giờ theo phong tục cổ truyền để chọn ra một ngày được coi là tốt nhất sau khi loại ra những ngày xấu dựa trên các phương pháp này. Các phương pháp Cổ bao gồm các phương pháp: ü Sinh khắc của Can Chi ü Nhị thập bát tú ü 12 Chỉ Trực ü Hoàng Đạo – Hắc Đạo ü Sát chủ, Thọ tử, Dương Công Kị Nhật, Tam nương, Nguyệt kị, Vãng vong, Thiên Tai-Địa Họa Tống Cựu Nghênh Tân, tiễn năm cũ Canh Tý 2020 và chào đón năm mới Tân Sửu 2021. Theo truyền thống dân tộc Việt trải gần 5000 ngàn năm, các phong tục tập quán cho ngày Tết cổ truyền vẫn được chúng ta được gìn giữ . Phong tục truyền thống bao gồm ngày tất niên, xuất hành, xông đất, chọn ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, đón Lành tránh Dữ. Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải) đề xuất về các ngày được coi là tốt để quý vị bạn đọc tham khảo. Toàn bộ ngày giờ dùng trong năm Tân Sửu vận khí Bích Thượng Thổ theo Lạc Thư Hoa Giáp. Tất Niên: Đây là một nghi thức tổng kết và ghi nhận những thành quả sau 365 ngày lao động sản xuất của Gia Đình và Dòng Tộc. Thông thường sẽ diễn ra vào các ngày 29 và 30 tháng Chạp với một nghi lễ Cúng Thần Linh và Gia Tiên. a. Ngày 21* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 9-11h; 13-15h; 17-19h. b. Ngày 26* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h. c. Ngày 28* tháng Chạp (12): giờ tốt 11-13h: 15-17h; Ngày Xuất hành, Mở hàng: Ngày xuất hành là ngày đi xa để làm việc hay thực hiện việc quan trong chứ không phải là đêm 30 tết hay sáng mùng 1. Tuy nhiên theo phong tục thì ngày mùng 1 tết là ngày xuất hành để chúc tết và tới Chùa cầu An, nên sẽ có khung giờ tốt . v Ngày mùng 1* tết năm nay là ngày Hoàng Đạo nên chúng ta có thể ra khỏi nhà để đi xông đất hoặc Lễ Chùa từ khung giờ 23-01h; 7h-9h; Ngày Tốt Khai Trương ,Mở hàng: Ø Mùng 1*: giờ tốt : 5h-7h; 15h-17h Ø Ngày 8*: giờ tốt : 7-9h; 11-13h; 17-19h Hướng Xuất Hành: Hướng tốt xuất hành là hướng Nam Tuổi xông đất: Tục xông đất đầu năm là một nét đặc trưng của dân tộc Việt nam được lưu giữ qua hàng ngàn năm. Đây là tập tục không thể thiếu trong ngày đầu năm mới bởi đây là người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới. Người xông đất được coi là người đại diện cho một năm mang tới cho chủ nhà sự may mắn và an lành cho một năm. Người được chọn phải là người không có tang, mạnh khỏe, tính tình cởi mở và vui vẻ. Năm 2021 thì người xông đất nên mặc áo màu vàng, đại diện cho màu của vận khí năm 2021 và những tuổi sau là những tuổi phù hợp nhất để xông đất : Các tuổi hợp vận khí của năm là : Ất Dậu (2005), Ất Mão (1975), Mậu Dần(1998), Mậu Thân(1968), Quí Dậu (1993), Quí Mão (1963) , Quí Hợi (1983) Hướng Tốt Để Động Thổ: Phương vị động thổ cho năm 2021 là tại hướng Nam từ: 160-190 độ hoặc hướng Tây từ : 250-290 độ. (Chỉ cần động thổ tại 1 trong hai hướng). Nếu động thổ tại hướng Nam thì cuốc 7 cuốc và nếu tại hướng Tây sẽ là 4 cuốc. Người được chọn động thổ phải là người không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và là người bề trên có cùng huyết thống với chủ nhà –trong trường hợp mượn tuổi. Không được mượn tuổi người ngoài bởi đây là phương pháp sai. NGÀY GIỜ TỐT NĂM TÂN SỬU 2021 Là những ngày Tốt dùng để Động thổ, khai trương, xuất hành, cưới hỏi và những việc quan trọng. Tuy nhiên danh mục dưới đây là những ngày dùng chung trong mọi việc nên có những ngày không nằm trong danh mục dưới đây vẫn có những ngày tốt khác dụng cho những công việc cụ thể. Do vậy, quí vị nên tham khảo thêm với chúng tôi cho những công việc và mục đích cụ thể. Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau với những ngày có đánh dấu (*) là ngày Hoàng Đạo 1.Tháng Giêng: d. Mùng 1*: giờ tốt : 5h-7h; 15h-17h e. Ngày 8*: giờ tốt : 7-9h; 11-13h; 17-19h f. Ngày 9: giờ tốt 5-7h; 17-19h g. Ngày 11*: giờ tốt 5-7h; 13-15h; 17-19h h. Ngày 19 giờ tốt : 5-7h; 15-17h; 17-19h i. Ngày 20* giờ tốt : 11-13h; 15-17h; 17-19h j. Ngày 25* giờ tốt : 5-7h; 17-19h k. Ngày 26 giờ tốt 15-17h; 19-21h 2. Tháng Hai : a. Mùng 1 tháng Hai: giờ tốt: 3-5h ; 15-17h; 19-21h b. Mùng 2* tháng Hai: giờ tốt: 13-15h; 17-19h c. Mùng 9* tháng Hai: giờ tốt : 7-9h; 15-17h; 19-21h d. Ngày 15 tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 19-21h e. Ngày 19 tháng Hai: giờ tốt. 7-9h; 15-17h f. Ngày 21 tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 11-13h; g. Ngày 26 tháng Hai: giờ tốt 13-15h; 17-19h 3. Tháng Ba : a. Mùng 1* tháng Ba: giờ tốt 15-17h; 17-19h; 21-23h b. Mùng 4 tháng Ba: giờ tốt 7-9h c. Ngày 10* tháng Ba: giờ tốt 7-9h; 9-11h, 19-21h d. Ngày 11 tháng Ba: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 17-19h e. Ngày 15* tháng Ba: giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 17-19h f. Ngày 16* tháng Ba: giờ tốt 7-9h g. Ngày 20* tháng Ba: giờ tốt 7-9h; 11-13h h. Ngày 26 tháng Ba: giờ tốt 11-13h i. Ngày 28* tháng Ba: giờ tốt 7-9h 4. Tháng Tư: a. Mùng 6* tháng Tư : giờ tốt 5-7h; 17-19h; 21-23h b. Mùng 10 tháng Tư : giờ tốt tốt 9-11h; 13-15h c. Ngày 12* tháng Tư : giờ tốt: 5-7h; 9-11; 13-15h; 19-21h d. Ngày 24* tháng Tư : giờ tốt 9-11h; 13-15h; 17-19h; 21-23h e. Ngày 25 tháng Tư : giờ tốt 11-13h; 15-17h; 19-21h 5. Tháng Năm : a. Mùng 1* tháng Năm : giờ tốt 9-11h, 13-15h b. Mùng 2 tháng Năm : giờ tốt 7-9h c. Ngày 6 tháng Năm : giờ tốt 11-13h; 15-17h; 19-21h d. Ngày 10 tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 11-13h, 17-19h, e. Ngày 11 tháng Năm : giờ tốt 5-7h; 9-11h, 13-15h, 17-19h f. Ngày 16 tháng Năm : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 21-23h g. Ngày 25*tháng Năm: giờ tốt 5-7h; 9-11h; 13-15h h. Ngày 26tháng Năm: giờ tốt 7-9h i. Ngày 29*tháng Năm: giờ tốt 5-7h; 9-11h; 13-15h 6. Tháng Sáu: a. Mùng 2* tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h b. Mùng 8* tháng Sáu: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 17-19h c. Mùng 11* tháng Sáu : giờ tốt 3-5h; 13-15h; 19-21h d. Ngày 15 tháng Sáu: giờ tốt 11-13h; 15-17h e. Ngày 17* tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h. f. Ngày 20* tháng Sáu: giờ tốt 9-11h; 15-17h g. Ngày 25 tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 15-17h h. Ngày 26* tháng Sáu: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 19-21h 7. Tháng Bảy : a. Mùng 4 tháng Bảy : giờ tốt 13-15h, 15-17h b. Ngày 9 tháng Bảy: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 21-23h c. Ngày 11* tháng Bảy: giờ tốt 5-7h; 9-11h, 17-19h. d. Ngày 16 tháng Bảy: giờ tốt 7-9h; 11-13h, 13-15h . e. Ngày 17* tháng Bảy: giờ tốt 5-7h; 11-13h; 21-23h f. Ngày 20 tháng Bảy: giờ tốt 9-11h; 13-15h ; 17-19h g. Ngày 29 tháng Bảy: giờ tốt 9-11h; 13-15h ; 17-19h 8. Tháng Tám : a. Mùng 1 tháng Tám : giờ tốt 3-5h; 7-9h; 11-13h; 17-19h. b. Mùng 6 tháng Tám : giờ tốt 7-9h; 13-15; 17-19h. c. Ngày 9* tháng Tám: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 13-15; 19-21h. d. Ngày 12 tháng Tám: giờ tốt 5-7h;7-9h; 13-15;17-19h . e. Ngày 25* tháng Tám: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 11-13h; 19-21h. f. Ngày 29 tháng Tám: giờ tốt 13-15; 19-21h. 9. Tháng Chín : a. Mùng 1 tháng Chín : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 17-19h; 21-23h b. Mùng 6* tháng Chín : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 11-13h; 17-19h. c. Mùng 10* tháng Chín : giờ tốt 3-5h; 9-11h; 19-21h. d. Ngày 12 tháng Chín: giờ tốt 3-5h11-13h; 17-19h. e. Ngày 16* tháng Chín: giờ tốt 3-5h; 9-11h; 11-13h; 19-21h f. Ngày 19* tháng Chín: giờ tốt 13-15h; 17-19h . 10. Tháng Mười : a. Mùng 1* tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 7-9h; 13-15h; 17-19h b. Mùng 2 tháng Mười : giờ tốt tốt 5-7h; 11-13h;17-19h; 21-23h. c. Mùng 8 tháng Mười: giờ tốt 5-7h; 7-9h; 13-15h; 17-19h. d. Ngày 9* tháng Mười : giờ tốt 3-5h; 9-11h, 15-17h, 19-21h. e. Ngày 19* tháng Mười : giờ tốt 15-17h. f. Ngày 20 tháng Mười : giờ tốt 9-11h, 13-15h, 17-19h.. g. Ngày 21* tháng Mười : giờ tốt 15-17h. h. Ngày 26* tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 11-13h;17-19h. 11. Tháng Một (11): a. Mùng 4* tháng Một (11): giờ tốt 5-7h; 7-9h; 15-17h . b. Mùng 11* tháng Một (11): giờ tốt 9-11h, 13-15h. c. Mùng 16* tháng Một (11): giờ tốt 15-17h; 19-21h . d. Ngày 19 tháng Một (11): giờ tốt 13-15h. e. Ngày 28* tháng Một (11): giờ tốt 5-7h; 7-9h; 15-17h. 12. Tháng Chạp (12): a. Mùng 8* tháng Chạp (12): giờ tốt 13-15h. b. Ngày 11* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 13-15h. c. Ngày 17* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h, 19-21h. d. Ngày 20 tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h ; 13-15h; 21-23h. e. Ngày 26* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h, 9-11h ; 13-15h; 17-19h.. CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CHÚC QUÍ VỊ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG Hà nội tháng 12 năm Canh Tý Việt Lịch Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
  2 likes
 4. Bão Saudel đã vào Biển Đông Dân trí Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (21/10), bão Saudel đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong mùa mưa bão năm nay. Cụ thể, hồi 4h ngày (21/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. hấn để phóng to ảnhVị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Ảnh: NCHMF). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Nguyễn Dương Thưa quý vị, thấy bà con miền Trung khổ quá, Sư phụ Thiên sứ và Ban Lãnh đạo Trung tâm không thể ngồi yên như bao người khác. Theo dự báo đây là cơn bão rất to, hoàn lưu sẽ rộng lớn và gây mưa diện rộng, sẽ ảnh hưởng rất xấu tới bà con nhân dân. Vì vậy, Mặc dù Sư phụ đang rất yếu, anh chị em chúng tôi quá bận khó có thể tập trung nhưng cố gắng và mong muốn đưa cơn bão này ít nhất ra khỏi miền Trung, nếu tốt nhất phải chếch lên phía Bắc 35-40 độ mới an toàn. Vậy chúng tôi rất mong các Cao nhân, các Đạo sỹ, Cao thủ các phái hãy chung tay cùng chúng tôi thực hiện việc này, và xin quý vị công khai giúp. Trân trọng cảm ơn. Trên đây là dự báo của Khí tượng Thủy văn Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 19/10/2020 Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 21/10/2020 Đây là dự báo của Phamhung
  2 likes
 5. Chắc chắn bạn sẽ buồn và luyến tiếc ít hay nhiều khi chuyển nhà và rời khỏi nơi mình từng gắn bó lâu nay. Còn những người lớn tuổi, khi mà mọi thứ đã trở nên thân thuộc một cách sâu sắc, gắn liền với ký ức, kỷ niệm thì sự rời xa sẽ càng khó khăn hơn. Bạn yêu quý bố mẹ, ông bà của mình và luôn mong muốn mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất! Dịch Vụ Dọn Nhà thấu hiểu điều đó nên trong bài viết này, chúng tôi liệt kê ra những điều quan trọng cần làm để giúp người cao tuổi chuyển nhà có tâm lý và sức khỏe tốt nhất. Xem ngay 10 lưu ý tại: https://dichvudonnha.vn/luu-y-khi-chuyen-nha-co-nguoi-lon-tuoi/ Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
  1 like
 6. Cách mở tài khoản forex demo và sử dụng Metatrader4 Có khá nhiều sai lầm và bẫy phổ biến đã gây ra cho các trader không ít những rắc rối trong quá trình trade của họ. Vì vậy, hãy cùng điểm qua những sai lầm khá phổ biến khiến cho các trader không kiếm được tiền trên thị trường hiện nay cũng như hướng dẫn mở tài khoản forex demo. Phân tích Có vô số các thông tin trên thị trường forex hiện nay có để đánh lạc hướng các trader, hay bất kì các hệ thống giao dịch, phần mềm giao dịch nào. Bạn cần sàng lọc ra tất cả các biến và tạo ra cho mình một chiến lược giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả. Đây là một trong những nhiệm vụ rất khó khăn cho các trader hiện mới bắt đầu. Hầu hết các nhà đầu tư thường có suy nghĩ rằng càng nhiều thì càng tốt, nhưng trong thực tế nhiều hơn lại thật sự khiến tồi tệ hơn, vì nó có liên quan đến giao dịch ngoại hối. Thực tế bạn không cần phải suốt ngồi trước máy tính cả ngày để phân tích các tin tức ngoại hối hay các chỉ báo. Vì vậy việc dành thời gian và tiền bac vào các phần mềm hay hệ thống giao dịch, phân tích 1 cách mù quáng sẽ là một sự lãng phí. Xem thêm: sàn forex tốt nhất hiện nay Giao dịch quá nhiều Hầu hết các trader không kiếm được tiền trên thị trường dài hạn bởi vì một lý do hết sức đơn giản là vì họ giao dịch quá nhiều. Thực tế thì các trader đều làm rất tốt trên các tài khoản demo, nhưng khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật họ lại làm thật khủng khiếp. Lý do bởi vì khi giao dịch demo thì hầu như học không có liên quan đến cảm xúc bởi vì không phải là tiền thật. Vì vậy, cảm xúc chính là kẻ phá hoại cho sự thành công của các trader. Giao dịch mà bạn có hề có bất kỳ một kế hoạch hoặc không làm chủ được lợi thế của mình là giao dịch mù quáng. Về cơ bản, bạn cần phải biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm trên thị trường , sau đó giao dịch khi tín hiệu đã xuất hiện. Giao dịch quá nhiều sẽ làm cho bạn mất tiền nhanh chóng bởi vì bạn đang đánh bạc trên thị trường. Bạn cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cách tiếp cận thị trường. Không áp dụng tỷ lệ Risk-Reward và quản lý tiền bạc một cách đúng đắn Quản lý rủi ro cũng là một trong những bước rất quan trọng để dẫn đến sự thành công trên thị trường. Quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm soát rủi ro của bạn trong mỗi lần giao dịch mà bạn có thể chấp nhận được. Hầu hết các nhà đầu tư đều bỏ qua điều rằng họ có thể thua ở bất kỳ giao dịch nào. Nếu bạn biết và chấp nhận rằng có thể mất tiền bất cứ lúc nào. Vậy tại sao bạn còn mạo hiểu nhiều hơn ngưỡng bạn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các trader lại mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Sai lầm của việc mạo hiểm đó chính là giao dịch quá nhiều tiền trong mỗi lần giao dịch. Và chỉ cần một lệnh giao dịch và đòn bẩy cao sẽ đi ngược lại kỳ vọng sẽ thổi bay các tài khoản của bạn một cách nhanh hơn bạn nghĩ. Xem thêm: các hình thức nạp tiền XTB Không có kế hoạch giao dịch và không có kỷ luật Không có một kế hoạch giao dịch sẽ là sai lầm phổ biến nhất hiện nay của các trader mắc phải. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng họ có thể tạo ra một kế hoạch giao dịch sau này hoặc khi họ có bắt đầu kiếm tiền, đơn giản là họ không cần giữ hoặc có thể giữ trong đầu họ. Tất cả những giải thích lý do đó chỉ đơn thuần là ngăn cản họ đạt đến được thành công như họ mong muốn. Nếu như bạn không có bất kì một chiến lược cụ thể nào về những hành động trên thị trường thì bạn giống như hành động theo cảm xúc và có tư duy của một kẻ cờ bạc. Giao dịch tiền thật quá sớm hoặc xem nó như cờ bạc Sự thúc giục nhảy vào thị trường và giao dịch là cái mà hầu hết các trader thường khó có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, sự thật là cho đến khi bạn đã nắm vững được chiến lược hiệu quả, thì bạn thực sự không nên giao dịch bằng tiền thật. Bằng cách bạn làm chủ chiến lược, nghĩa là bạn sẽ đạt được sự thành công bền vững với nó trên tài khoản demo tầm từ 3 đến 6 tháng. Xem thêm: cách rút tiền xtb
  1 like
 7. Bạn có thể xem bói nốt ruồi hoặc xem tuồi vợ chồng để biết nên sinh năm nào nha. Nhưng cũng đừng qua tin, con cái là trời cho, sinh được thì sinh, đừng cố cãi mệnh trời bạn nha. Trong phong thuỷ có 2 cái gọi là Thiên mệnh và Nhân Mệnh, những thứ đã là thiên mệnh thì con người không thể nghịch thiên được, chỉ có thể bù lại bằng nhân mệnh, cách sống phúc đức, tích đức thôi bạn.
  1 like
 8. Lại tiếp tục một cơn bão hình thành và hướng vào Biển Đông, lần này xử lý giảm nhẹ nó xuống từ xa để tránh hậu họa. Ừm, xem nào Giờ Giáp Thân, ngày Ất Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý: Quẻ Khai Tiểu cát Bão Goni hướng vào Biển Đông -------------------------------------------------------- Bão Goni hướng vào Biển Đông Goni, cơn bão hoạt động ở phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất 110 km/h, có khả năng vào Biển Đông, thành cơn bão số 10 trong năm nay. Sáng 29/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão Goni đang ở kinh tuyến 137, dự báo vào Biển Đông sáng 1/11 và tiếp tục mạnh lên. "Bão Goni có khả năng ảnh hưởng Trung Bộ vào tuần sau. Khi vào gần Biển Đông, bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh và diễn biến tương đối phức tạp", ông Lâm nói. Mô hình dự báo hướng di chuyển bão Goni của Đài khí tượng Nhật Bản Đài Nhật Bản ghi nhận bão Goni có sức gió mạnh nhất 110 km/h vào sáng nay, chiều tiếp tục tăng lên 129 km/h. Đài Hải quân Mỹ ghi nhận sáng nay gió bão mạnh 100 km/h, đạt cực đại 220 km/h vào sáng 1/11 khi áp sát Philippines. Các đài quốc tế chung nhận định bão Goni đi vào Biển Đông, hướng vào các tỉnh miền Trung Việt Nam trong tuần tới. Như vậy nếu tính cả bão Goni, trong chưa đầy một tháng, có 5 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới đi vào Việt Nam. Trưa qua, bão Molave đổ bộ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với sức gió mạnh nhất cấp 12, duy trì gió mạnh khoảng 6 giờ. Đến 13h ngày 29/10, theo tổng hợp từ các địa phương, bão Molave làm 18 người chết (một người ở Gia Lai, 16 người ở Quảng Nam). Hiện 48 người còn mất tích trong hai vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn. Bão làm 90.000 nhà bị tốc mái; 13 tàu cá bị chìm, trong số này có 2 tàu của Bình Định với 26 lao động bị mất liên lạc từ ngày 27/10 đến nay. Tất Định .
  1 like
 9. Được sự đồng ý của SP Thiên Sứ, hth xin được mở topic riêng về dự báo và chứng nghiệm hướng đi của Bão và Áp Thấp mới hình thành có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam Trước tiên là áp thấp nhiệt đới đã hình thành bão Chaba Thêm một vài hình ảnh về cơn bão này
  1 like
 10. Anh em tập trung cao độ nhé, Bão đang rất mạnh, chúng ta không hợp lực, tập trung thì không làm được gì đâu.
  1 like
 11. Cơn bão này rất lớn và nguy hiểm, cần rất nhiều người hợp sức mới có thể thành công, mong anh chị em quan tâm cùng tập trung thực hiện để ít nhất bão giảm cường độ khi vào đất liền VN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bão số 9 đang ở cường độ rất mạnh, lao nhanh về Đà Nẵng - Phú Yên Dân trí Sáng sớm nay (27/10), bão số 9 đang ở cường độ rất mạnh, cấp 13, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh (135-150km/giờ) và hướng vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Nhấn để phóng to ảnh Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9. (Ảnh: NCHMF). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam Quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc Quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội. Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10. Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4. Nguyễn Dương
  1 like
 12. Với tính chất nguy hiểm của cơn bão, mong muốn cơn bão không làm ảnh hưởng xấu đến đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta, Phamhung rất mong anh chị em Trung tâm đoàn kết, thống nhất cách làm để cùng đồng lòng vận dụng khả năng của mình cùng tập trung thực hiện để cố gắng đạt được một số điều theo mong muốn theo thứ tự ưu tiên sau đây: 1. Giảm nhẹ: Làm cho cơn bão giảm nhẹ so với dự báo 2. Tan biến: Tan (biến thành áp thấp) khi vào đất liền Rất mong mọi người quan tâm ủng hộ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bão Molave vào Biển Đông, dự kiến sơ tán hơn 1,2 triệu dân Bão Molave di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất 135 km/h, dự báo ảnh hưởng đến 7 tỉnh miền Trung và hơn 1,2 triệu dân có thể phải sơ tán. Hiện tại 0:09 Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), thông tin lúc 7h sáng 26/10, bão Molave đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 9 và là cơn bão thứ 4 trong tháng 10 năm nay, với sức gió mạnh nhất 135 km/h, cấp 12. "Chúng tôi đã thảo luận với các chuyên gia đài khí tượng Nhật Bản và có chung đánh giá bão Molave di chuyển nhanh, cường động mạnh ảnh hưởng đến khắp khu vực Biển Đông, trọng tâm đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định", ông Khiêm nói. Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Molave. Ảnh: NCHMF Các đài Nhật Bản và đài Hải quân Mỹ nhận định bão đạt cấp 14 trên Biển Đông, giảm hai cấp khi vào ven bờ. Theo ông Khiêm, bão duy trì theo hướng Tây, đi thấp, không chịu tác động của không khí lạnh nên sẽ không hạ cường độ như bão Saudel. Phạm vi ảnh hưởng của bão rộng từ Bắc đến Nam Trung Bộ, địa hình thoáng; trong khi đó khu vực miền Trung vừa chịu tổn thương kéo dài do mưa lũ vì vậy bão Molave có thể sẽ gây thiệt hại rất nặng nề. "Cơn bão này gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, có thể còn vào đến khu vực Tây Nguyên", ông Khiêm nói. Từ chiều mai, vùng biển ven bờ từ Nam Nghệ An đến Phú Yên bắt đầu ảnh hưởng giông lốc, gió mạnh. Hoàn lưu bão Molave sẽ ngây mưa lớn từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Phú Yên, với lượng mưa từ 200 đến 400 mm. Đặc biệt các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể mưa kéo dài đến 31/10 với tổng lượng mưa từ 500 đến 700 mm. Lũ trên các sông miền Trung sẽ lên mức báo động 2 đến báo động 3. Miền núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đến sáng 28/10, dự báo bão sẽ cách bờ biển Quảng Ngãi, Bình Định khoảng 200 km, gió mạnh cấp 13, giật cấp 15. Trên biển sóng lớn cao từ 8 đến 10 m, ven bờ từ 5 đến 7 m. Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng phòng chống thiên tai cho hay, nếu đúng như dự báo, theo kịch bản ứng phó, 7 tỉnh tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ phải sơ tán hơn 1,2 triệu dân. Trên vùng biển các tỉnh có tổng số khoảng 65.000 tàu thuyền, hiện cơ quan chức năng đã thông báo được cho 45.000. Khu vực này có hơn 14.000 ha nuôi trồng thủy sản với 179.000 lồng bè. Hồ chứa thủy điện, hồ thủy Lợi từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đang xả để đón lũ. "Cơn bão này quá lớn, trong tối mai, các địa phương cần kiểm đếm xong tàu thuyền, cương quyết cấm biển, không cho người dân ở lại lồng bè", ông Hoài nói. Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 368.000 người và hơn 3.000 phương tiện ứng phó bão, cứu hộ người dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó bão Molave sáng 26/10. Ảnh: Ngọc Hà. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh để ứng phó bão Molave sáng 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Chúng ta đang ở tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, đặc biệt là ở miền Trung. Nếu cấp gió 12 như dự báo, sau bão là mưa lũ sẽ thiệt hại vô cùng lớn. Các tỉnh không được mất cảnh giác, phải chủ động phòng tránh tốt nhất". Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung, không để ai phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất"; kiên quyết di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở; sớm đưa tàu thuyền vào bờ, chằng chống nhà cửa. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương không tổ chức các cuộc họp, ngoại trừ họp nội dung quan trọng, để tập trung ứng phó với bão lũ. Từ ngày 6 đến ngày 25/10, thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm 130 người chết, tăng 7 người so với hôm qua; 18 người mất tích, bao gồm 12 người bị sạt lở đất vùi lấp ở thủy điện Rào Trăng 3. Tất Định
  1 like
 13. http://www.mediafire.com/file/yztdumey3mj/KM%C4%90G_NguyenThienNhon.doc/file Post lại link mới cho anh chị em tải về tham khảo.
  1 like
 14. ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT MÁI NHÀ – YẾU TỐ TRONG HÌNH TƯỚNG HỌC Địa lý phong thủy là bộ môn ứng dụng từ học thuyết Âm Dương Ngũ hành và toàn bộ hệ thống lý thuyết về hình tướng học của Địa lý Phong thủy đã bị thất truyền và chỉ được lưu lại rất ít trong các sách vở tư liệu. Có một số coi hình tướng học Dương trạch (Nhà ở) thuộc về hình khí nhưng tài liệu về hình khí lại ít đề cập tới vấn đề hình tướng nhà. Xưa kia thì Hình tướng nhà ít được coi trọng bởi nhà cổ truyền như của Ông Cha chúng ta xây dựng là nhà ba gian, năm gian hay ba gian hai trái. Còn trong cuộc sống hiện đại thì ngôi nhà ngày nay ko chỉ có một tầng và hình thể ngôi nhà được các kiến trúc sư vẽ theo rất nhiều các phong cách và tất nhiên đa phần đều không tuân thủ theo nguyên tắc Âm Dương Ngũ hành. Trong hình tướng nhà thì hình thể bao gồm hình thể đất, hình thể nhà , mái và cột nhà. Sau đó là cửa ra vào và cửa sổ sẽ tạo ra hình thức bên ngoài của ngôi nhà. Vì thế, hình thể nào tạo ra khí chất đó nên từ đó chúng ta cũng nhận biết được cuộc sống bên trong ngôi nhà đó, cũng giống như bộ môn xem tướng người vậy Ông Cha ta có câu “Con không cha như nhà không Nóc”, hay “Dột từ nóc dột xuống”, dùng hình tượng mái nhà để mô tả về ngôi nhà và gia chủ. Mái nhà thuộc Dương, nguyên tắc phải sinh Âm mới là thuận lý nên nhà thuộc Thổ (hình thể vuông, chữ nhật) thì mái sẽ là tượng hình Hỏa (tương sinh với Thổ). Do đó mái tam giác có đỉnh vuông hay tù đều là tượng Hỏa, màu đỏ hoặc vàng cũng là màu tương sinh với hành Thổ . Hoặc giả như mái bằng thì tượng Thổ - tương đương thân nhà nên cũng là một ngôi nhà có mái tốt. Mái nhà cần che phủ đủ thân nhà, kín đáo, tỷ lệ hài hòa với cột(không to quá, không bé quá), tuân theo tỷ lệ vàng hay một tỷ lệ cân đối theo kiến trúc tức là một mái nhà hoàn hảo. Nếu mái bị cắt khoét tức là hình tượng “dột từ nóc”, hay quá to hoặc nhỏ so với thân nhà , cột cũng tạo ra sự mất cân bằng Âm và Dương. Trong kiến trúc hiện đại lại càng xuất hiện nhiều mẫu mái khoét lỗ, ba hoặc nhiều hơn các mái nhỏ trên mái nhà chính. Như thế có phải là người cha, người chồng trong gia đình hỏng, nát, thủng hay không ? Một thân nhà hai mái là hình tượng của hai đời chồng , hoặc một mái hai thân nhà cũng là tượng hai đời vợ. Nhiều mái nhà là hình tượng hỏa thiêu thiên môn, hay một phòng trên một mái khác lại là phạm cách Bốc tinh phòng. Mỗi hình tượng mái nhà tạo ra sẽ tạo ra nội khí Âm của ngôi nhà và từ đó sẽ biết được ảnh hưởng của Âm khí lên ngôi nhà đó. Chúng ta ai cũng đều biết “Góc ao Đao Đình “ là những thứ cần tránh đối diện với cửa. Thế nhưng kiểu mái Thái (mái huynh đệ) lại đang rất thịnh hành trong xây dựng hiên nay. Mái này có một cạnh chém ngang vào mái chính, cũng giống như Đao đình vào cửa nhà vậy , sẽ tạo ra sát khí như lưỡi đao chém vào mái nhà chính. Trong ĐLPT Lạc Việt thì mái nhà, hình tướng nhà cũng mới chỉ là một yếu tố cấu thành nên Phong thủy chuẩn của một ngôi nhà. Mỗi hướng, mỗi tuổi gia chủ tạo ra vận khí của một ngôi nhà và tốt hay xấu cũng đều theo vận số của ngôi nhà đó. Do vậy, cho dù một yếu tố sai trong khi các yếu tố khác đúng cũng sẽ là điểm trừ chứ ko phải là yếu tố quyết định. Một ngôi nhà xấu hay tốt cũng sẽ không xuất hiện ngay mà nó sẽ tích tụ theo năm tháng , cái mà chúng ta gọi là vận số ngôi nhà như đề cập ở trên. Vậy nên một ngôi nhà dù sai, có thể sau 9-12-14 năm nó mới phát tác nhưng một khi đã phát tác cái xấu thì không có cách gì chữa được. Địa lý Phong thủy không thể dùng quan lộc , tiền tài để làm thước đo bởi cuộc sống bên trong ngôi nhà đó không chỉ có Tiền và vì thế lá số tử vi mới có 12 cung. Có hàng trăm tỉ, nhưng sức khỏe và hạnh phúc không có thì phỏng có ích chi ? giàu có nhưng không biết phụng dưỡng báo hiếu Cha Mẹ, không lo tôn tạo công đức Tổ tiên thì giàu có ích gì ? Địa lý phong thủy là thực tế mô tả mọi trạng thái của con người khi xây dựng ngôi nhà bởi nó chính là hình ảnh phản chiếu số mệnh của chủ nhà tại giai đoạn đó và toàn bộ thời gian sống bên trong ngôi nhà đó. Chúng ta tạo ra ngôi nhà nhưng chính ngôi nhà lại nhào nặn nên số phận của con người sống bên trong nó, cho nên dù mái nhà mới là một yếu tố nhỏ trong yếu tố hình thể nhưng nó lại là một yếu tốt rất quan trọng. Tiếc răng, chúng ta thường bỏ qua việc tìm hiểu về mái nhà sao cho đúng thì lại đánh giá đúng sai dựa trên sự giàu có hay một vẻ đẹp mang tính xu hướng tức thời.
  1 like
 15. Năm nay Canh Tý - 2020 các tuổi sau phạm Thái tuế, xung thái tuế, tuế phá và tam tai - Tuổi TÝ phạm Thái tuế. - Tuổi NGỌ phạm xung Thái tuế. - Tuổi MÃO phạm Tuế phá - Các tuổi TỴ, DẬU, SỬU phạm tam tai (thông thường Nam tam tai nặng 2 năm đầu, Nữ tam tai nặng 2 năm cuối) Về hướng nhà: - Bắc 337,5 – 7,5 độ è phạm Thái tuế - Nam 157,5 – 187,5 độ è phạm xung Thái tuế. - Đông 67,5 – 97,5 độ è phạm Tuế phá. Vậy Thái tuế là gì? Tại sao Thái tuế chiếu lại có ảnh hưởng không tốt đến ngôi gia hay tuổi? Khoa học hiện đã đã chứng minh cho chúng ta thấy sao Mộc tinh và chu kỳ vận động của nó, sao này chính là Thái tuế và chính chu kỳ của sao Mộc tinh (Thái tuế) vận động trong thái dương hệ tương đương với 12 năm của trái đất cụ thể là 11,8 năm địa cầu; 12 năm địa chi bắt đầu từ Tý và kết thúc ở Hợi, sao Thái tuế cũng chính là sự vận hành của sao Mộc trong độ số của Hà Đồ. Khoa học hiện đại đã thống nhất với lý học về chu kỳ vận động của sao Mộc tinh (Thái tuế) chiếu hàng năm trong 12 địa chi là điều có thể kiểm chứng được bằng cách quan sát bầu trời qua sự vận động của sao mộc tương ứng với trái đất. Trong 360 độ vòng tròn của bầu trời Thái ất, nó được chia làm 24 cung trong đó có 12 cung địa chi trên cơ sở của Địa lý Lạc Việt thì mỗi năm Thái tuế sẽ chiếu 2 cung, năm 2020 này Thái tuế chiếu cung Nhâm, Tý ở phía Bắc, năm địa chi nào thì Thái tuế chiếu năm đó, năm nay Thái tuế chiếu cung Tý có nghĩa là nhà nào ở phương Nhâm; Tý hoặc ai có tuổi nào gặp Thái tuế thì sẽ bị tai tiếng, thị phi, quan tụng, tranh chấp, cữ cãi, thậm trí nặng thì bị tù hoặc là gặp các chuyện rất xui xẻo nặng về vấn đề tai tiếng và những tuổi hay phương vị nào gặp sao Thái tuế, xung thái tuế và tuế phá thì tuyệt đối không được động thổ; ngoài ra chúng ta cũng phải quan tâm đến các phương đối xung là 2 cung Bính, Ngọ theo Địa lý Lạc Việt; hai sơn Giáp và Mão bị tuế phá là hai sơn ở phía Đông vuông góc với Thái tuế và xung Thái tuế; Ví dụ: năm nào đó người nào có tuổi động thổ mà lại động thổ ở những phương vị bị Thái tuế, xung thái tuế; cụ thể năm nay là Bắc, Đông và Nam thì rất bị phạm vào Thái tuế, xung thái tuế và tuế phá đây là một điều rất kiêng kỵ; ngày tết mà xuất hành vào những phương vị này cũng rất xấu. Nói như vậy không có nghĩa đây là yếu tố duy nhất để những người bị Thái tuế đều gặp xui xẻo mà nó chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố có tương tác xấu. Cụ thể: năm Canh Tý những người tuổi Tý, Mão, Ngọ năm nay bị Thái tuế, xung Thái tuế hoặc Tuế phá chiếu nhưng đây chỉ là yếu tố địa chi như trình bày ở trên, chúng ta còn phải quan tâm đến yếu tố Thiên can, ví dụ: thiên can của người nào xung với năm Canh thì mới thực sự xui xẻo, những người có thiên can hợp với chữ Canh thì chưa chắc đã bị xui (ví dụ: chữ Canh hợp với thiên can Tân, Ất); chữ Canh xung với những thiên can như Giáp, Kỷ .. thì tính chất của xung thái tuế mới phát tác. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì Thái tuế tương tác mạnh, nó sẽ gây lên tác động mạnh, thực chất bản chất của sao Thái tuế chỉ là sự kích động, là tiếng ồn do vậy, nếu chúng ta hiểu rõ bản chất và khéo léo ứng dụng thì có thể xoay chuyển tình thế từ xấu thành tốt. Ví dụ: sao Thái tuế chiếu vào hướng cửa của doanh nghiệp, chiếu vào tuổi của chủ doanh nghiệp mà chúng ta biết ứng dụng, sử dụng các phương pháp hóa giải thì không những không xấu mà có thể còn gặp nhiều may mắn và nổi tiếng. Như trình bảy ở trên thì Thái tuế thuộc hành mộc vì vậy cái gì sinh ra hành mộc hoặc được hành mộc sinh ra thì sẽ tốt. Ví dụ: chúng ta có thể luôn đặt lọ hoa hồng đỏ, mặc áo màu đỏ, chậu cây có lá/quả màu đỏ hay để cố định thì chúng ta nên treo bức tranh TAM DƯƠNG KHAI THÁI đặc biệt là tranh hộp có đèn sáng rực sẽ có tương tác rất tốt như hình sau đây: Chúng ta cũng có thể đặt thêm bình LÔNG CÔNG... cả 2 sẽ tương tác rất tốt cho cá nhân/tổ chức. Trường hợp ngôi gia hay trụ sở đơn vị đã phù hợp với các điều kiện của Phong thủy để đón được sinh khí, đang vượng khí thì tương tác càng mạnh và hóa giải rất tốt những ảnh hưởng xấu. Vì Lông công đồng khí tương cầu với Thái tuế, nếu chúng ta trưng bày ở phòng lễ tân, phòng khách của đơn vị/gia đình, nó sẽ sẽ mang lại danh tiếng và sự truyền bá những giá trị mang tính trí tuệ. Trường hợp ngôi gia hay trụ sở đơn vị chưa phù hợp thì sẽ không phát huy hoặc sẽ phát huy rất chậm tác dụng. VỀ HẠN TAM TAI Trong 12 năm địa chi từ Tý đến Hợi luôn luôn có 3 năm tam tai, nó là chu kỳ lặp lại nó tương tự như cửu tinh La hầu, kế đô, mộc đức, thái bạch, thái dương .... nó là một yếu tố tương tác xấu hoặc tốt cần xem xét chứ không phải là duy nhất, nó giống như Thái tuế chúng ta có thể khéo léo vận dụng để phục vụ cho lợi ích của mình. Tam tai chia làm 4 loại dựa theo tam hợp đó là: Tam hợp thủy cục: Thân – Tý - Thìn, trong đó Thân kim sinh Tý thủy, mộ ở Thìn Tam hợp Hỏa cục: Dần – Ngọ - Tuất, trong đó Dần mộc sinh Ngọ Hỏa, mộ ở Tuất Tam hợp Mộc cục: Hợi – mão – Mùi, trong đó Hợi thủy sinh Mão mộc, mộ ở Mùi Tam hợp Kim cục: Tỵ - Dậu – Sửu, trong đó Tỵ hỏa sinh dậu kim và mộ ở sửu Năm nay là tam tai Kim cục và nguyên nhân liên quan đến tam tai này là bắt đầu từ cung Hợi - thủy là bắt đầu từ hành thủy vì kim bị sinh xuất. Để chống lại tam tai này thì chúng ta phải hiểu bản chất của tam tai, không phải năm tai tai nào cũng chỉ mang một tính chất xấu. Ví dụ: người đang bị hạn Tam tai thì đối với đàn ông không được chọn thời gian đó để cưới vợ; không lấy tuổi đó để động thổ.... Phạm Hùng Chánh Văn phòng – Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương SĐT 0902 089 389
  1 like
 16. Nếu anh/chị đang có ý định đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng ven Tp. Hồ Chí Minh, chắc chắn dự án West lakes Golf Villas sẽ là ứng viên sáng giá nhất. Nằm cách trung tâm Tp. Hồ Chí Minh chỉ hơn 30km, West lakes Golf & Villas được xây dựng trên khu đất 120ha với điều kiện tự nhiên và khả năng kết nối lý tưởng. Ngay từ khi mới chỉ nằm trên hồ sơ, dự án này đã được xem là bước đột phá cho bất động sản Tây Bắc Tp. Hồ Chí Minh. Sức hút của West lakes Golf & Villas không chỉ là lời đồn đại mà nó thực sự đáng đầu tư vì: Không gian sống và nghỉ dưỡng lý tưởng Được xây dựng theo tiêu chuẩn "đô thị golf" hiện đại, dự án dành gần 70% diện tích để xây dựng các hạng mục tiện ích. Trong đó, khu sân golf đã tạo nên một mảng xanh chưa một dự án nào tạo Long An nói riêng và ven Tp. HCM nói chung làm được. Bên cạnh các thảm thực vật, hàng loạt hồ sinh thái được phân bố đều nội khu dự án, giúp điều hòa không gian sống. Đây cũng là yếu tố phong thủy được đánh giá rất cao. Nằm cách khá xa các khu công nghiệp, dân cư và khách hàng nghỉ dưỡng tại West lakes Golf Villas hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói bụi,... West lakes Golf Villas được xem là một trong những điểm staycation lý tưởng ven Sài Gòn những năm tới. Cực kỳ thuận tiện cho khách hàng Tp. Hồ Chí Minh Từ dự án đến trung tâm Tp. Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng 40 - 45 phút theo các tuyến giao thông trọng điểm, khá thuận lợi và thông thoáng. Người dân Tp. HCM hoàn toàn có thể lựa chọn West lakes Golf Villas làm điểm nghỉ dưỡng trong ngày, cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ ngắn hạn. Đối với những khách hàng làm việc ở các quận/huyện phía Tây Bắc Tp. HCM có thể mua biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas làm nơi ở. Pháp lý sạch, chủ đầu tư uy tín Là dự án trọng điểm được chính quyền và giới chuyên giá đặc biệt quan tâm vì vậy ngay từ đầu West lakes Golf Villas phải thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp lý. Tính đến thời điểm này, West lakes Golf Villas không có vi phạm nào đang bị xử lý, các sản phẩm mở bán đợt 01 đang được đủ đầu tư tiến hành hoàn thiện các thủ tục sang tên sổ đỏ, sớm cấp sổ theo đúng cam kết. West lakes Golf Villas là dự án do Công ty cổ phần đầu tư quốc tế C.S.Q, Công ty Trần Anh Group làm đơn vị phát triển và phân phối. Đây là 02 doanh nghiệp lớn, uy tín trong tỉnh. Trong đó, Trần Anh Group sở hữu hàng loạt dự án nổi bật, đang trong thời điểm mở bán như: bán căn hộ và nhà phố khu dân cư Phúc An, khu đô thị Bella Vista, bán nhà phố khu đô thị Lavilla Green City,... Lợi nhuận vô cùng hấp dẫn Mở bán với giá chỉ từ 3,5 tỷ đồng/căn, biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas cam kết mức lợi nhuận đạt được từ 12% mỗi năm trở lên. Riêng đầu tư để bán lại sau 1 - 2 năm, mức chênh lệch hoàn toàn có thể đạt trên 20%. Hiện tại, thông tin bán biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas ở nhiều nơi. Để chắc chắn về quyền lợi cũng như an toàn đầu tư, anh/chị nên kiểm tra kỹ thông tin các đơn vị phân phối dự án. Tốt nhất, nên làm việc trực tiếp với các sàn giao dịch trực thuộc chủ đầu tư. Liên hệ với phòng kinh doanh của Trần Anh Group để được tư vấn qua các thông tin dưới đây: Hotline tư vấn | Trực thuộc tập đoàn: 0888.03.2019
  1 like
 17. 7 kỳ quan thế giới cổ đại: Duy nhất một nơi còn nguyên vẹn nhưng chứa đựng nhiều bí ẩn chưa được khám phá Anh Việt | 05-10-2019 - 20:45 PM 7 kỳ quan thế giới cổ đại từng được xem như những công trình vĩ đại bậc nhất của thế giới cách đây hàng nghìn năm, nhưng chỉ có một công trình duy nhất còn tồn tại tới ngày nay, vốn ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được giải mã Khi nhà văn Hi Lạp Antipater chìm đắm trong kho tàng nghiên cứu các công trình cổ đại, ông đã lập ra một danh sách bao gồm 7 công trình vĩ đại nhất dựa trên tầm hiểu biết của người Địa Trung Hải lúc bấy giờ. Danh sách của Antipater trở nên nổi tiếng và được công nhận ở nhiều nơi tại Châu Âu ngày nay. Theo đó, kim tự tháp Giza, vườn treo Babylon, tượng thần Zeus Olympia, đền Artemis, lăng mộ của Mausolus, tượng thần Mặt Trời Helios ở Rhodes và hải đăng Alexandria chính là 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Cho tới ngày nay, chỉ còn sót lại duy nhất quần thể lăng mộ kim tự tháp Giza tại Ai Cập. Đây cũng là công trình ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. 6 kỳ quan được tái hiện bằng hình vẽ, chỉ riêng khu lăng mộ Giza còn tồn tại tới ngày nay. Thiết kế không tưởng của quần thể kim tự tháp Giza Giza không phải là một kim tự tháp riêng biệt. Thay vào đó, đây là một quần thể lăng mộ với 3 kim tự tháp lớn, tượng Đại Nhân Sư khổng lồ và một số công trình vệ tinh khác. Vốn dĩ các kim tự tháp được xây dựng làm lăng mộ, nơi chôn cất cho pharaoh Cheops và gia đình hoàng gia. Thời gian trôi qua, giới quý tộc thuộc các triều đại Ai Cập đã xây dựng thêm những công trình và khu lăng mộ nhỏ hơn ngay trong diện tích của khu vực Giza. Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải vì sao người Ai Cập cổ xây dựng được Giza Các kim tự tháp ban đầu, tiêu biểu là đại kim tự tháp Cheops chứa đựng rất nhiều bí ẩn trong cách thức xây dựng. Thiết kế của nó khiến cả những kiến trúc sư tài năng nhất hiện nay cũng phải kinh ngạc. Các khối đá chục tấn được mài nhẵn xếp khít với nhau lên tới độ cao hàng trăm mét. Cấu trúc kín tới độ một sợi tóc cũng không thể lách qua các khe giữa những khối đá. Với đặc điểm cấu trúc như vậy, dù ở ngay trên sa mạc nóng bức nhưng nhiệt độ bên trong kim tự tháp Cheops vẫn luôn được duy trì ở mức 20 độ C. Các đồ vật có thể được bảo quản rất lâu bên trong môi trường đặc biệt này. Các nhà khảo sát đã từng thử đặt sữa tươi, rau quả tươi vào bên trong kim tự tháp Cheops. Sau thời gian một tháng, màu sắc, mùi vị của chúng hoàn toàn không hề thay đổi. Có thể nói, kim tự tháp đã được xây dựng hoàn hảo cho mục đích chôn giữ xác của gia đình hoàng gia Ai Cập. Tượng Đại Nhân Sư và kim tự tháp Cheops. Không chỉ các nhà khảo cổ, các kiến trúc sư, các nhà toán học, vật lý học, thiên văn học cũng phải cúi đầu thán phục trước thiết kế bí ẩn của đại kim tự tháp. Quần thể kiến trúc khổng lồ này được đặt ở vị trí trung tâm của Trái Đất, chính là giao điểm của đường kinh tuyến và vĩ tuyến dài nhất (đường xích đạo) thế giới. Bên cạnh đó, một giả thiết khác về đại kim tự tháp vẫn còn gây tranh cãi tới ngày nay. Sử dụng phần mềm máy tính, 2 nhà khoa học Robert Bauval và Adrian Gilbert từng quay ngược bầu trời Trái Đất về thời cổ đại và nhận thấy sự trùng khớp của hình ảnh các kim tự tháp với hình ảnh chòm sao Orion. Ở thời điểm 10450 năm trước Công Nguyên, mỗi kim tự tháp thuộc quần thể Giza đều có đỉnh chóp chiếu thẳng vào một ngôi sao trên bầu trời. Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải vì sao người Ai Cập cổ xây dựng được Giza Di tích quần thể Giza được cho là lí do dẫn tới sự mở rộng thành thị của người Ai Cập xuyên suốt từ thời cổ đại tới thời hiện đại. Ngày nay, với vị thế như kỳ quan cổ đại duy nhất còn tồn tại, quần thể Giza đã thu hút vô số người tới đây nhìn ngắm, thám hiểm, nghiên cứu và làm ăn. Cấu trúc bên trong kim tự tháp Ban đầu, di tích được xác định nằm tại một nơi xa xôi trong sa mạc để né tránh sự quấy nhiễu. Nhưng tới thập niên 1990, đô thị và các tuyến đường đã dần lan thẳng tới khu lăng mộ. Thủ đô Cairo Ai Cập giờ đây chỉ còn cách công trình cổ vĩ đại này chưa tới 14 km. Những người tới chiêm ngưỡng các kim tự tháp và tượng Đại Nhân Sư ngày nay sẽ choáng ngợp trước sự khổng lồ của các công trình, nhưng phần lớn không biết rằng nơi đây thuở xa xưa thực sự mang vẻ đẹp lộng lẫy. Các phiến đá tạo nên kim tự tháp nặng từ 2 tới 50 tấn được đẽo gọt vuông vức, nhẵn bóng và phủ bên ngoài một lớp đá vôi. Bề mặt đá vôi khi tiếp xúc với ánh sáng từ Mặt Trời hay Mặt Trăng đã tỏa ra ánh sách huyền ảo, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ hiếm thấy trên sa mạc nóng bỏng. Ở thuở ban đầu, khu vực kim tự tháp Giza từng được bao trùm bởi những luồng ánh sách kỳ ảo. Con người hiện đại ngày càng không tin vào cách giải thích truyền thống về việc xây dựng các kim tự tháp khổng lồ. Giả thuyết phổ biến nhất là các Pharaoh cổ đại đã bóc lột cùng cực sức lao động của nô lệ. Giới cai trị đã sử dụng các kỹ thuật khác nhau để vận chuyển các khối đá từ 2 tấn đến 50 tấn từ các mỏ đá xa tận 800 km dọc theo sông Nile và các kênh đào nhân tạo đến cao nguyên Giza trước khi chạm khắc, tạo hình, mài nhẵn bề mặt rồi xếp chồng chúng lên nhau tới độ cao 146,5m. Giải thích trên thật khó để được các nhà khoa học thời nay chấp nhận. Theo một tính toán cho thấy, để xây dựng được một trong ba kim tự tháp lớn phải cần tới 10 vạn nhân lực làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày trong vòng 200 năm. Và để xây dựng được toàn bộ quần thể công trình, các pharaoh phải chờ tới khoảng 800 năm. Trong khi đó, các pharaoh luôn muốn các công trình phải được hoàn thành ngay trong triều đại của mình. Chưa kể tới các tính toán thiết kế không chút sai sót mà ngay cả sức người ngày nay cũng khó có thể thực hiện được. Tổng hợp Nguồn Tri Thức Trẻ
  1 like
 18. Cháu cảm ơn bác Dong.Giang nhiều ạ, xin kính chúc bác sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống!
  1 like
 19. BÁT SÁT TRONG ĐỊA LÝ LẠC VIỆT. Trên cơ sở giả thuyết ban đầu xuất sắc của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn. Chúng tôi đã thực hiện lại mối liên hệ giữa hướng và phương sát trong Bát sát với vòng Tràng sinh. Nhưng để quý vị và ACE thấy rõ được tính nhất quán và tính hệ thống của một lý thuyết nhân danh khoa học, chúng tôi cần nói rõ hơn về vấn đề Vòng Tràng sinh. I. VÒNG TRÀNG SINH TRONG LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Khái niệm "Vòng Tràng Sinh" trong ứng dụng của Lý học Đông phương, mô tả một chu kỳ gồm 12 thành tố. Các thành tố này lần lượt theo quy luật là: 1/Trường sinh. 2/ Mộc Dục. 3/ Quan đới, 4/ Lâm Quan, 5/ Đế Vượng, 6/ Suy. 7/ Bệnh. 8/ Tử. 9/ Mộ. 10/ Tuyệt. 11/ Thai. 12/ Dưỡng.... Vòng Trường sinh mô tả chu kỳ sinh trưởng và suy bại của mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống, thiên nhiên, vũ trụ và con người. Cho nên, vòng Trường sinh ở trong nhiều hệ thống của các ngành ứng dụng thuộc Lý học Đông phương. Vòng Trường sinh trong ngành dự báo số phận con người là Tử Vi có chu kỳ trong 12 cung và là thành tố dự đoán của chu kỳ Đại Hạn 10 năm trong Tử Vi - Tức là vòng Tràng sinh chi phối 120 năm (Một trăm hai mươi năm) trong chu kỳ vận hạn của một đời người trong lá số Tử Vi. Trong ứng dụng của khoa Tử Vi, vòng Tràng Sinh Dương tính theo chiều thuận. Vòng Tràng sinh Âm tính theo chiều nghịch. Chu kỳ Âm Dương của vòng Trường Sinh là 24 năm. Đây chính nguyên lý chu kỳ 24 năm Sinh - Vượng - Mộ của một hành trong LẠC THƯ HOA GIÁP được thực hiện trên Hà Đồ - đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh chứng minh nguyên lý lập thành bảng này trên Hà Đồ - với sự thay đổi vị trí hai hành Thủy Hỏa. Vòng Tràng sinh thể hiện sự tiêu trưởng của ngũ hành. Ngũ hành phân Âm Dương cho nên vòng Tràng sinh cũng theo Âm Dương và ứng dụng theo tam hợp cục của Địa chi. Vì Địa chi phân Âm Dương nên sự ứng dụng của Trường sinh cũng theo quy luật Dương thuận, Âm nghịch. Thí dụ: Tam hợp cục Hỏa là Dần - Ngọ - Tuất; Tam hợp cục Mộc là Hợi - Mão - Mùi.... ACE và quý vị lưu ý nguyên lý tam hợp cục của ngũ hành để đối chiếu với tính hợp lý trong việc ứng dụng vòng Tràng sinh trong Địa lý Phong thủy Lạc Việt. Quý vị và ACE xem hình minh họa dưới đây cho hai vòng Tràng sinh Âm Dương thuận nghịch. Vòng Tràng sinh Duong thuận Vòng Tràng sinh Âm nghịch Như vậy tôi đã trình bầy khái quát về những nguyên lý ứng dụng của vòng Tràng sinh trong mọi ngành ứng dụng của Lý học Đông Phương nói chung. Trên cơ sở những tri thức căn bản về vòng Tràng sinh này chúng ta ứng dụng tiêu chi khoa học cho một lý thuyết khoa học phát biểu như sau: Trên cơ sở tiêu chí khoa học này, chúng tôi ứng dụng giả thuyết hướng sát của Bát sát lệ thuộc vào vòng Tràng sinh xem có phù hợp với tiêu chí khoa học trên hay không. Vì vòng Tràng sinh có thể phân loại Âm Dương, cho nên chúng tôi cũng phân loại tám phương Bát quái theo Âm Dương, như sau: A/ Bốn quái tứ chính thuộc Dương, gồm: Khảm / - Chấn / - Ly / - Đoài / B/ Bốn quái tứ di thuộc Âm, gồm: Càn / - Khôn / - Cấn / - Tốn / Trên cơ sở này chúng ta một lần nữa áp dụng vòng Tràng sinh theo đúng như cổ thư chứ Hán mô tả về hướng sát của Bát sát để đối chiếu, so sánh. A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Thìn (Khảm Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Tỵ (Đoài Xà đẩu) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn ( Tốn theo sách Việt), Bát sát ở Mão (Khôn Thỏ 'mão') 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dần (Cấn Hổ)................................8/ Hướng Tốn (Khôn theo sách Việt). Bát sát ở Dậu (Tốn Kê). Thưa quý vị và ACE thân mến Như vậy qua hình mô tả ở trên, khi chúng ta áp vòng Tràng sinh theo giải thiết ban đầu để quán xét thì chúng ta nhận thấy rằng, ở bốn quái tứ chính (vòng Tràng sinh thuận), chỉ có hai quái Ly và Chấn có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Và ở bốn quái tứ Di (vòng Tràng sinh nghịch) thì chỉ có hai quái Càn và Khôn (Tốn theo sách Việt) có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Như vậy nếu theo giải thuyết ban đầu là đúng thì thể hiện phương sát theo cổ thư chữ Hán chỉ đúng được một nửa?! Chúng tôi cho rằng: Vì mối liên hệ chính xác "một nửa" đó - phương sát phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh - thì tính hợp lý lý thuyết cho toàn bộ vấn đề, tất cả các phương sát đều phải nằm phương Tuyệt của vòng Tràng sinh - Tùy theo tứ chính hay tứ di mà ứng dụng vòng Tràng sinh thuận nghịch. trên cơ sở này chúng ta áp vòng tràng sinh trên cơ sở "Hậu thiên Lạc Việt (Đổi chỗ Tốn - Khôn) phối Hà Đồ" . Chúng ta sẽ được một sự hoàn hảo phù hợp với tiêu chí khoa học của phương sát trong Bát sát, như mô hình dưới đây: A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Tị (Khảm Xà/ Sách Hán: Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Dần (Đoài Hổ đẩu. Sách Hán: Xà) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn Bát sát ở Tý (Khôn 'Tý'. Sách Hán: Tốn Kê) 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dậu (Cấn Kê. Sách Hán: Dần)..........8/ Hướng Tốn Bát sát ở Mão (Tốn Mẹo. Sách Hán: Khôn tuyệt ở Mão). Thưa quý vị và ACE, trên cơ sở giả thuyết ban đầu chúng tôi xác định rằng: Tất cả các phương sát trong Bát sát đều phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh. Trong đó, tứ chính là Dương, thuộc vòng Tràng sinh thuận; tứ Di là Âm thuộc vòng Tràng sinh nghịch. Và chúng tôi đã minh họa ở hình trên. Trên cơ sở này chúng ta thấy rằng: Hai quái tứ chính là Ly - Chấn hoàn toàn trùng khớp phương sát với Lạc Việt, tức giả thuyết của chúng tôi và hai quái tứ Di là Càn - Khôn (Tốn theo Lạc Việt) là hoàn toàn trùng khớp, còn lại như phần trên đã trình bầy thì phương pháp đặt phương sát của chúng tôi nhân danh nền Văn hiến Việt một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học về tính quy luật, tính khách quan, tính hệ thống, tính nhất quán và tính hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta đối chiếu tiêu chi khoa học mà chúng tôi đã trình bầy ở trên về tính hợp lý lý thuyết toàn diện nhân danh nền Văn hiến Việt: Tất cả những ai nghiên cứu về Lý học thì đều biết rất rõ thì trong 12 Địa chi thì Tý tuyệt Tị, Mão tuyệt Thân, Ngọ tuyệt Hợi, Dậu tuyệt Dần và ngược lại: Hợi tuyệt Ngọ, Tị tuyệt Tý, Dần tuyệt Hợi, Thân tuyệt Mão. Trên cơ sở này chúng ta quán xét lại toàn bộ những hướng và phương sát - nhân danh nền Văn hiến Việt - hoàn toàn phù hợp với cách Tứ Tuyệt trong Địa chi được mô tả trong Lý học Đông Phương, đồng thời phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh. Đây chính là tính hợp lý lý thuyết của mọi vấn đề liên quan đến nó phù hợp với tiêu chí khoa học. Đó là phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh; phù hợp với nguyên lý Tứ tuyệt của địa chi. Đó chính là một phương pháp nghiên cứu của chúng tôi căn cứ theo tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Đây là điều mà trong các cổ thư chữ Hán không mô tả được. Vấn đề không phải chỉ riêng một vấn đề phương sát trong Bát sát trong Địa lý Phong thủy. Mà là tất cả hầu hết các di sản từ cổ thư chữ Hán liên quan đến Thuyết Âm Dương ngũ Hành, thì chúng đều rất mơ hồ, mâu thuẫn và bất hợp lý ngay trong nội hàm cấu trúc của hệ thống này. Tính hợp lý lý thuyết phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng, chỉ thể hiện nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời Huyền Vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, với nguyên lý căn để Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt. Mới đủ tư cách để xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Bát Quái chính là "Lý thuyết thống nhất vũ trụ" mà nền khoa học hiện đại đang mơ ước! Trên cơ sở này. Rất hy vọng bài viết mà tôi trình bầy trên đây sẽ được quý vị quan tâm. Riêng đối với ACE Địa lý Lạc Việt thì nhân danh một người thầy đang truyền đạt kiến thức và nhân danh nền Văn Hiến Việt, với tinh thần khoa học thực sự, ACE hãy áp dụng phương sát trong Bát sát đã được phục hồi từ nền Văn hiến Việt. Phương pháp ứng dụng nhân danh nền Văn hiến Việt, không chỉ ứng dụng trong Dương trạch để trổ cửa tùy theo hướng nhà, mà còn là ứng dụng trong Loan Đầu để chọn hướng nhà và vấn đề Âm trạch mà ACE sẽ tiếp tục được học tới đây. Xin cảm ơn quý vị và ACE đã đọc và quan tâm đến bài viết này.
  1 like
 20. XÁC ĐỊNH NẠP ÂM CHO CÁC HÀNH TRONG LẠC THƯ HOA GIÁP Sau khi xác định thân mạng của các năm theo cách trên, để ý ta thấy, các hành Sinh Vượng Mộ đều theo vòng Tam Hạp, khởi từ Tý sẽ là Tý Thân Thìn, khởi từ Ngọ sẽ là Ngọ Dần Tuất (Ví dụ với hành Kim hình bên dưới). Từ đó ta có cách an như sau: Một số Vi dụ (lấy từ bài trên) và nên học thuộc lòng nạp âm. Cám ơn Quý vị quan tâm, rất mong phản hồi từ Quý vị. Thiên Bồng (sưu tầm và hiệu chỉnh)
  1 like
 21. 1 like
 22. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm. Trong quá trình nghiên cứu Lý học Đông phương, nhân danh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương tử, cá nhân tôi đã thay đổi nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành - "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt" - thay thế cho "Lạc Thư phối Hậu Thiên Văn Vương". Từ sự thay đổi nguyên lý căn để này, tôi đã hiệu chỉnh, hệ thống hóa và xác định thuyết Âm Dương ngũ hành là một học thuyết hoàn toàn khoa học - căn cứ vào tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng của tri thức khoa học hiện đại. Thuyết Âm dương Ngũ hành tồn tại trong nền văn minh Đông phương qua những phương pháp ứng dụng bao trùm lên mọi lĩnh vực: Từ thiên nhiên, vũ trụ, xã hội, cuộc sống và cho đến từng hành vi của con người có khả năng tiên tri. Đó là các bộ môn dự báo cho mọi lĩnh vực, Đông y...trong đó có kiến trúc xây dựng - mà chúng ta quen gọi là phong thủy. Sự phổ biến của các phương pháp ứng dụng bao trùm lên tất cả cuộc sống xã hội Đông phương từ hàng thiên niên kỷ. Trong từ mỗi căn nhà, góc đình, phố chợ...gần như ngay cả những bà buôn thúng bán mẹt cũng có thể biết "Thìn , Tuất, Sửu, Mùi, tứ hành xung", sinh năm nào thì mạng gì..vv... cho đến một ông lang, hoặc thày bói trung bình cũng có thể kể vanh vách về lịch sử kinh Dịch, ý nghĩa của các quẻ, sự ứng dụng của kinh mạch và các huyệt đạo...vv...Nhưng tất cả những kiến thức đó và tất cả những bộ môn ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành, không phản ánh bản chất của học thuyết này, khi nó bao trùm lên mọi lĩnh vực từ thiên nhiên, vũ trụ, xã hội cuộc sống cho đến từng hành vi của con người với khả năng tiên tri. Thuyết Âm dương Ngũ hành giải thích từ sự khởi nguyên của vũ trụ : "Thái cực sinh lưỡng nghi..." cho đến từng hành vi con người - với những phương pháp ứng dụng có hiệu quả trải hàng thiên niên ký - tạo nên giá trị tự thân của nó, để tồn tại một cách khách quan, vượt thời gian trải hàng thiên nên kỷ cho đến ngày hôm nay - Với thực tế đó, đã chứng tỏ học thuyết này phải là sự tổng hợp của những trí thức vô cùng đồ sộ, mà nhân loại của nền văn minh cổ xưa đã nhận thức được và hệ thống hóa trở thành một học thuyết bao trùm lên mọi lĩnh vực. Tri thức khoa học hiện đại - niềm tự hào của nền văn minh hiện đại - chưa hề có một lý thuyết nào có khả năng như vậy, cho dù, đã có thể sử dụng tất cả những tri thức vật lý, toán học...vv... để có thể đưa con người lên sao Hỏa. Nhưng đó chỉ là sự tổng hợp nhưng tri thức rất cục bộ và ứng dụng riêng lẻ - so với hệ thống lý thuyết của thuyết Âm Dương Ngũ hành thể hiện qua những phương pháp ứng dụng bao trùm lên mọi lĩnh vực. Nếu như chúng ta chỉ cần xét một trong nhiều bộ môn ứng dụng của học thuyết này, và nghiên cứu theo định hướng đi tìm bản chất đích thực của toàn bộ hệ thống học thuyết - là cơ sở phương pháp luận của hệ thống ứng dụng đó - thì cũng đủ nhận thấy một hệ thống tri thức rất bao la, kỳ vĩ của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Trong bài viết này, tôi cố gắng mô tả một bộ môn ứng dụng rất phổ biến của thuyết Âm Dương ngũ hành, đó là ngành Phong Thủy của nền văn minh Đông phương - Nhân danh nền văn hiến Việt với danh xưng Phong Thủy Lạc Việt, một cách rất cụ thể là kiến trúc ngay trong căn nhà của tôi. Danh xưng Phong Thủy Lạc Việt, không phải là một trường phái mới trong phong thủy. Mà đó là sự xác định cội nguồn lịch sử của ngành học này trong văn minh Đông phương. Nó là kết quả của sự hiệu chính có tính học thuật, từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành - "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt" và ứng dung thay thế cho nguyên lý "Lạc thư phối Hậu Thiên Văn Vương" - trong tất cả mọi lĩnh vực của học thuyết này và cụ thể trong Phong Thủy Lạc Việt. Chính sự hiệu chính này, đã xác định cội nguồn của ngành Phong thủy và hệ thống hóa toàn bộ những tri thức rời rạc, mâu thuẫn của bộ môn này - được miêu tả trong cổ thư chữ Hán, quen gọi là trường phái, còn lưu truyền trong nền văn minh Đông phương, khi nền văn minh Lạc Việt sụp đổ ở miền nam sông Dương tử - trở thành một ngành nghiên cứu có tính hệ thống,nhất quán và hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan trong việc lý giải tất cả mọi hiện tương liên quan đến nó với khả năng tiên tri. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học và nhân danh khoa học. Đến đây, tôi cũng xin được lưu ý rằng: Sự hiệu chính nguyên lý căn để của thuyết Âm dương Ngũ hành và ứng dụng trong hệ thống phương pháp luận của ngành Phong thủy mang tính lý thuyết. Nó chỉ có tác dụng hiệu chỉnh rất cục bộ khi có sự sai lệch giữa hai nguyên lý ứng dụng. Nó không phải là sự phủ định những gía ứng dụng của ngành này. Những tuyệt chiêu bí truyền và những pho sách ứng dụng có giá trị của các cao thủ phong thủy vẫn là những vấn đề chúng tôi cần học hỏi và tham khảo. Tuy nhiên, sự hiệu chính này xác định tính khoa học về mặt lý thuyết của bộ môn này. Và nó chỉ xác định tính khoa học với Phong thủy Lạc Việt vì sự phủ hợp với tiêu chí khoa học của nó. Kính thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Trước đây, chỉ hơn nửa thế kỳ, có thể nói rằng: tất cả các bộ môn ứng dụng của thuyết Âm Dương ngũ hành đều bị coi là "mê tín dị đoan". Yếu tố căn bản để có sự nhìn nhận sai lệch này chính vì cả một hệ thống lý thuyết liên quan đến hệ thống phương pháp luận trong các bộ môn ứng dụng đã thất truyền, nên nó trở nên mơ hồ và người ta không thể giải thích được mối liên hệ hợp lý của nó giữa những nền tảng lý thuyết là cơ sở tạo ra hệ thống phương pháp luận trong ứng dung. Nhưng khi tri thức khoa học hiện đại càng phát triển, thì sự nhìn nhận các bộ môn ứng dụng của nền văn minh Đông phương đã được xem xét lại. TTNC LHDP đã tổ chức một cuộc hội thảo quy mô và chứng minh "Phong thủy là một ngành khoa học". Nhưng cuộc hội thảo này, chúng tôi chỉ dừng lại ở sự so sánh những tiêu chí khoa học với một hệ thống những nguyên lý lý thuyết ứng dụng trong bộ môn này. Và chúng tôi chưa có sự thuyết trình sâu về nội dung của nó. Bài viết này như là một sự bổ sung phần nào cho khoảng trống của cuộc hội thảo nói trên. Người viết bài này, hy vong qua nội dung của nó, sẽ xác định những gía trị đích thực của ngành phong thủy, tính khoa học và cội nguồn lịch sử của nó - thuộc về nền văn hiến Việt với gần 5000 năm lịch sử. Hiện nay, rất nhiều người hiểu sai về bản chất của ngành học này. Họ gán ghép tất cả mọi thứ ăn theo phong thủy: Sim số cũng theo phong thủy, biển số xe, cũng theo phong thủy, đặt tên con cái, bảng hiệu cũng theo phong thủy....vv.....Thậm chí gần đây, bùa chú cũng được gán vào môn phong thủy. Thực ra , tất cả những hiện tượng đó, không liên quan gì đến những gía trị đích thực của ngành Phong Thủy học Đông phương. Nó cũng giống như ngành cơ khí chế tạo có thể làm ra những dụng cụ y học, nhưng nó không liến quan gì đến ngành y vậy. Tất cả những gì mà tôi đã trình bày là nội dung của bài viết này sẽ đề cập đến. Và để có sự liền mạch có tính hệ thống. Trong bài viết này, tôi sẽ lặp lại một cách tóm tắt nội dung của một số bài viết đã trình bày trong sách và các bài viết khác trên diễn đàn - liên quan đế Hà Đồ, Lạc thư và các nguyên lý khác của Phong Thủy - để quí vị và anh chị em quan tâm nhưng không có chuyên môn sâu về Lý học có thể đối chiếu, so sánh. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em. Còn tiếp. .
  1 like
 23. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ chứng kiến được Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Vitinfo Thứ hai, 12/04/2010, 11:22(GMT+7) Theo Đại tá Huyên, sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp ổn định, tỉnh táo và Đại tướng sẽ có mặt trong dịp sinh nhật lần thứ 100 của mình (25-8), hơn nữa để được chứng kiến Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Cả nước đang rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tá Nguyễn Huyên, trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết năm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bước sang tuổi 100. Tuổi cao, sức yếu, hiện Đại tướng đang được điều dưỡng tại viện quân y 108, sức khỏe ổn định tỉnh táo. Báo CAND dẫn lời dẫn lời Đại tá Huyên cho biết, 25/8 là sinh nhật của Đại tướng. Bệnh viện đang hết lòng chăm sóc, giữ gìn sức khỏe của Đại tướng để Đại tướng có mặt trong dịp sinh nhật của mình và hơn nữa là chứng kiến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, như mong muốn của đồng bào và chiến sĩ cả nước". Theo Nhà báo & Công luận
  1 like
 24. Những giải mã bất ngờ về trống đồng Việt Nam Thần Đồng (trống đồng) của Việt Nam khởi nguyên là vật linh (ấn tín) hay nhạc khí? Thần Đồng (trống đồng) của Việt Nam khởi nguyên là vật linh (ấn tín) hay nhạc khí? Để trả lời được câu hỏi này, cần làm rõ một số vấn đề sau: Về nguyên tắc thì hợp kim của một loại nhạc khí là phải có 17% kim loại thiếc và không có kim loại chì: Thiếc có âm thanh đẹp, trong cứng, còn chì sẽ làm câm tiếng. Do đó, hợp kim đồng thau đúc Thần Đồng của Việt Nam kim loại thiếc chỉ có 0,5% tạo độ cứng, còn kim loại chì đến 25% - chì làm câm tiếng lại, nhưng chì mềm điền đầy các họa tiết hoa văn. Vậy Thần Đồng của Việt Nam không phải loại nhạc khí mà là Ấn tín của thời đại Hùng Vương. Vật linh ấn tín biểu tượng vương quyền Mỗi dân tộc trong thời tiền sử thường có một vật linh biểu tượng quyền uy của vị đứng đầu một tôn giáo hoặc tù trưởng: Có tộc, vật linh là chiếc gậy, có tộc vật linh là chiếc mũ. Vật linh ấy nếu kèm theo một câu Thần chú thì tạo nên sự linh nghiệm vô song như chiếc “Gậy”, cái “Nón” của Chử Đồng Tử – Tiên Dung. Về sau chiếc gậy, cái nón ấy là cây Vương trượng và chiếc mũ Niệm: Khi bị lột mũ Niệm, cất cây Vương trượng thì người đó không còn uy quyền gì nữa. Đó là giá trị của vật linh biểu chương Vương quyền. Đến thời cổ đại, có tổ chức Nhà nước thì xuất hiện loại vật linh Ấn tín của nhà vua như Đỉnh đồng của nhà Thương Trung Quốc và Thần Đồng - Ngọc Lũ của vua Hùng nhà nước Văn Lang. Đến thời đại có chữ viết thì vật linh của các tôn giáo là Sử thi nói về lịch sử của tôn giáo đó, như đạo Phật có Kinh Phật, đạo Cơ Đốc có Kinh Thánh, đạo Hồi có Kinh Koran... Sự ra đời của mỗi loại vật linh ấy là kết tinh – hệ quy chiếu về nền văn hóa tư tưởng của mỗi Tôn giáo và Nhà nước đó. Đặc biệt, hoa văn Thần Đồng - Ngọc Lũ từ thời chưa có chữ viết, bằng những ký hiệu mật mã tạo nên bản Sử thi của dân tộc Kinh - Giao Chỉ biểu đạt về khởi nguyên và tiến trình vòng đời của con người: Đồng thời qua đó, mà hình dung về lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc từ khởi thủy cho đến ngày vua Hùng tuyên bố thành lập nước Văn Lang (xem bài Ý nghĩa hoa văn “Thần Đồng” Ngọc Lũ Báo KH&ĐS số 122 - Thứ 6 (10/10/2014). Vào thời đại Hùng Vương, khi đội ngũ các “nhà khoa học”: Phù thủy, chiêm tinh, thầy bói phục vụ trong triều đình Văn Lang đã hoàn thành sứ mệnh, đúc vật linh Ngọc Lũ: Một hiện vật biểu tượng văn hóa mang tính quốc gia - kiệt tác có một không hai của nhân loại – hiện vật tâm linh, gọi là hèm. Hèm là từ khóa; kiêng dè, cấm kỵ, húy tiếng quốc tế gọi là Tapu, tiếng Thái ở Tây Bắc gọi là căm dam: linh thiêng, huyền bí, bí hiểm, điều không được nói ra động đến thánh thần, không phải dễ, ai cũng biết, muốn biết phải thông qua thần chú của thầy mo - khi đúc xong vật linh thì có lễ “hô thần nhập tượng” nên vật linh đã trở thành “thần”. Vì thế, vật hèm Thần Đồng Ngọc Lũ đó là biểu tượng quyền uy, Ấn tín và là báu vật truyền ngôi của thời đại Hùng Vương. Tương truyền, trong những lần Vua Hùng cầm quân đi dẹp loạn bảo vệ sự thống nhất lãnh thổ của nước Văn Lang, Thần Đồng đã hiện hình giúp nhà Vua thắng trận. Vì vậy, vua Hùng đã phong cho Thần là Đại vương, và lập đền thờ Ngài trên núi Khả Lao, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - còn gọi là “núi Thần Đồng” - nơi tìm ra kim loại đồng đầu tiên. Kẻ thù thay đổi tên của ấn tín Người xưa cho rằng, cống nạp Ấn tín là tỏ lòng thuần phục, dùng sức mạnh đánh cướp Ấn tín là nước đó không còn Vua – mất Chủ, hoặc thay đổi tên của Ấn tín thì dù cư dân của nước đó có chôn giấu Ấn tín thì cũng không còn giá trị nữa. Vì thế, Mã Viện trong lần đưa quân sang Giao Chỉ đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40 - 43) biết giá trị của Ấn tín cho nên y gọi là “đồng cổ” – (trống đồng) thứ nhạc cụ. Chủ trương thâm hiểm đó của kẻ thù đã được chúng thực hiện thành công. Về sau này, khi chúng ta đào được Thần Đồng thì đều gọi là “đồng cổ” (trống đồng) thứ nhạc cụ, chứ không ai nghĩ đó là Ấn tín của thời đại Hùng Vương nữa. Tuy nhiên, để thực hiện được ý đồ xóa tinh thần Ấn tín, kẻ thù còn phải dùng một loạt biện pháp tiến hành triệt để nữa - tức là trong một ngàn năm Bắc thuộc, giới thống trị đã cho viết trên 40 đầu sách rêu rao, quảng bá thứ đồng cổ - trống đồng, và cho dân vùng Lưỡng Quảng biểu diễn tiết mục đánh trống đồng, nhưng phải kiên trì, lâu dài. Bởi lẽ, khi gọi hiện vật “đồng cổ” - (trống đồng) của Giao Chỉ là thứ nhạc cụ là mới mẻ quá, chưa đi vào nhận thức của cư dân ở vùng đó, cho nên nhà hào trưởng khi đúc trống đồng xong không dùng dùi đánh thử, để nghe tiếng kêu mà đặt trống đồng giữa sân, mở tiệc rượu mời đồng loại đến mừng. Người đến chật nhà, con trai con gái nhà hào phú dùng vàng bạc đúc thành thoa (hoa tai) dùng thoa gõ vào trống đồng rồi để lại cho nhà chủ - chỉ dùng thoa “gõ” thôi chứ không dùng dùi đánh thử (sách Quảng Châu ký của Bùi Thị khoảng năm 420 - 488). Phải đến sách Cựu Đường thư (940 - 946) mới xuất hiện việc đánh trống đồng và coi đó là một nhạc cụ. Từ giữa thế kỷ thứ X trở đi vùng Lưỡng Quảng mới chính thức đánh trống đồng thành tiết mục biểu diễn. Nghĩa là kể từ khi Mã Viện gọi thứ vật linh hèm Ấn tín của người Kinh - Giao Chỉ là “đồng cổ” thứ nhạc cụ thì sau 900 năm, sử của Trung Quốc mới chính thức gọi thứ vật linh hèm ấy là thứ nhạc cụ, đưa ra hai tiêu chí về đánh trống đồng cho vùng Lưỡng Quảng thực hiện. GS H.Loofs - Wwiosowa người Australia, gốc Đức, từng ở trong đội quân viễn chinh Pháp có nhiều hiểu biết về văn hoá Việt Nam, với thuyết Biểu chương vương quyền coi Trống Đồng là vật tượng trưng cho quyền lực hợp pháp. Ông cho rằng, có một quyền uy tôn giáo tồn tại ở Bắc Việt Nam trong thời cổ, tương tự với quyền uy của giáo hoàng phương Tây. Theo ông các tù trưởng bộ lạc ở nhiều vùng Đông Nam Á đã cử sứ bộ đến Bắc Việt Nam để xin ban các Trống Đồng mà với chúng, họ có thể làm vua hợp pháp. theo http://kienthuc.net.vn/di-san/nhung-giai-ma-bat-ngo-ve-trong-dong-viet-nam-407875.html ==================================================== Điều này hoàn toàn đã có thể xảy ra.
  1 like
 25. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tiếp theo Thanh Long - Bạch Hổ - Huyền Vũ - Chu Tước. Một trong những phương pháp nghiên cứu trong khoa học hiện đại, người ta thường loại suy mọi yếu tố bên ngoài đối tượng nghiên cứu, đặt đối tượng nghiên cứu vào một môi trường chuẩn, từ đó làm rõ bản chất của đối tượng nghiên cứu. Trong qúa trình nghiên cứu Lý học Đông phương và Phong thủy - là hệ qủa ứng dụng của Lý học - người viết nhận thấy những dấu ấn "hóa thạch" trong phương pháp nghiên cứu của nền văn minh đã tạo dựng nên những giá trị của nền văn minh Đông phương, hoàn toàn phù hợp với phương pháp nghiên cứu của tri thức khoa học hiện đại. Đó chính là những khái niệm : Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch hổ. Những khái niệm này trong ứng dụng phong thủy được mô tả như sau: Huyền Vũ - biểu tượng bằng con rùa đen: Phương chính Bắc Thanh Long - Biểu tượng bằng con rồng xanh lá cây. Phương chính Đông. Chu Tước - Biểu tượng bằng con chim sẻ đỏ, hoặc phượng hoàng lửa. Phương chính Nam. Bạch Hổ - biểu tượng bằng con hổ trắng: Chính Tây. Trong truyền thuyết và huyền thoại Nhật Bản cũng nói đến 4 vị thần ở bốn phương với biểu tượng như trên. Nhưng ứng dụng trong phong thủy thì Huyền Vũ - Rùa đen - là sơn nhà; Chu Tước là hướng nhà, Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải - bất luận nhà hướng nào thì những quy ước trên vẫn phải tuân thù như một nguyên tắc trong phong thủy: Huyền Vũ phải nhô cao; Chu Tước phải quang đãng, sáng sủa - nếu tụ thủy gọi là cách "Minh đường tụ thủy" - thì rất tốt. Bạch Hổ phải uy vũ, ngắn hơn Thanh Long và nhô cao, Thanh Long phải uyển chuyên và vươn dài ôm lấy cuộc đất. Nguyên lý lý thuyết để có quy định như trên về Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền vũ, Chu Tước đã được giảng và phân tích trong lớp Phong thủy Lạc Việt cao cấp. Người viết chỉ nhắc lại vài yếu tố ở đây - vì giới hạn bài viết chỉ là ứng dụng. Nhưng những phong thủy gia đều biết quy định này của 4 yếu tố trên. Tuy nhiên ứng dụng như thế nào thì vấn đề lại không đơn giản.Vấn đề được đặt ra: Tại sao cổ thư ghi rõ Huyền Vũ phương Bắc; Chu Tước phương Nam..vv..thì tại sao thực tế với mọi phương hướng của ngôi gia thì Huyền Vũ được coi là sơn, Chu Tước thuộc hướng? Như phần trên tôi đã trình bày: Chính nền văn minh cổ xưa cũng đã xây dựng một mô hình chuẩn, sau khi loại suy các yếu tố tương tác bên ngoài để quán xét bản chất của hiện tượng. Mô hình chuẩn này là một ngôi gia tọa Bắc, hướng Nam. Tất nhiên bên trái (Tả) là phía Đông và phải (Hữu) là phía Tây. Tọa Bắc triều Nam chính là trục từ trường và hướng Bắc là Thiên cực của Trái Đất (Thiên cực Bắc hiện nay là chòm sao Đại Hùng tinh). Bởi vậy phía Bắc được gọi là Huyền Vũ - Vũ trụ sâu thẳm. Nhưng tại sao lại biểu tượng là con rùa? Con rùa chính là biểu tượng của nền văn hiến Việt ở thời sơ khai: "Vào thời vua Nghiêu, có sứ giả Việt Thường dâng con rùa lớn. Trên lưng có khắc văn Khoa Đầu, ghi việc trời đất mở mang". Hình tượng chim Hạc (Lạc) đứng trên lưng rùa chầu tiên thánh, cũng là một biểu tượng khác xác định gía trị của nền văn minh Lạc Việt. Sự xác định Huyền Vũ chính là thực tại vũ trụ thì đối xứng với Huyền Vũ phương Bắc, chính là sự nhận thức của văn hóa, tri thức: Phượng hoàng lửa phương Nam. Huyền Vũ là cái có trước - theo hệ quy chiếu "Dương trước, Âm sau" thì Huyền Vũ thuộc Dương, Chu Tước thuộc Âm. Chính vì Chu Tước thuộc Âm, nên sự tác động của Dương khí - nếu Âm Dương hài hòa thì Thủy sinh. Hiện tượng "minh đường tụ thủy" chính là biểu hiện của sự hài hòa Âm Dương. Tương tự như vậy, Thanh Long - Bạch Hổ chính là trục Đông Tây của Địa cầu quay từ trái sang phải - nếu quán xét từ bên ngoài Địa Cầu và theo trục Bắc Nam - Nếu đừng từ trong ngôi gia mô hình chuẩn - tọa Bắc, triều Nam - thì trái Đất quay từ phải (Bạch Hổ) sang Trái (Thanh Long). Đương nhiên chiều tương tác của vũ trụ sẽ từ Đông sang Tây. Chính sự tương tác này làm nên mọi phát sinh và phát triển trên Địa Cầu , nên biểu tương là Rồng - sức mạnh vũ trụ - thuộc Dương. Đó là lý do vì sao Tả Thanh Long có sông, ngòi, kênh rạch....lại là biểu hiện của Âm Dương hài hòa. Đối xứng với Thanh Long Dương là Bạch Hổ âm nên phải nhô cao, hơn Thanh Long và phải ngắn và hùng vi. Vì đã cực Âm thì phải là màu trắng (Dương) để cân bằng âm dương - Đây là nguyên nhân để Phong Thủy Lạc Việt gần như cấm tuyệt đối dùng non bộ màu đen, hoặc màu tối - trừ trường hợp đặc biệt. Đến đây, tôi muốn nói thêm về một điều mà ai cũng biết: Đó là vì sao tôi cho rằng Thủ Đô Hanoi đặt ở vị trí hiện tại là tốt nhất và không nên chuyển về Ba Vì - Hồ Đồng Mô không đủ thủy khí thể hiện bằng sông Hồng Hà. Cho nên Âm sẽ cực thịnh và Dương suy. Cuộc sống gồm nhiều yếu tố tương tác phức tạp. Hạn chế những cái xấu và phát huy những cái tốt thì cuộc sống cũng đỡ hơn. "Có kiêng, có lành" - các cụ bảo thế! Không có vấn đề "khoa học tâm linh", hay "khoa học huyền bí". Khoa học là khoa học và chỉ có sự chưa hiểu biết mà thôi! Trên đây, người viết chỉ phân tích một vài khia cạnh của 4 yếu tố trong phong thủy và ứng dụng trong ngôi gia của chính tôi. Tả Thanh Long Trong ngôi gia của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Từ sự phân tích trên, phía bên trái của ngôi gia được thiết kế một hồ cá cảnh dài 10m x 2 m Hồ cá này tôi vẫn chưa thực sự vừa ý. Nhưng tạm vậy. Tả Thanh Long không chỉ là hồ nước, sông ngòi..vv.....trong pham vi cảnh quan môi trường bên trong và ngoài ngôi gia. Một con đường bên trái nhà - thâm chí một con hẻm cũng coi là Thanh Long. Ngay cả trong một ngôi gia thì hành lang lưu thông trong nhà - trong điều kiện mặt phẳng khu vực cảnh quan được coi là bằng phẳng - thì cũng phải thiết kế bên trái. Bạn đọc xem sơ đồ nhà của tôi: Hành lang lưu thông được thiết kế bên trái nhà. Xin lưu ý: Đây là trường hợp phổ biến trong điều kiện mặt bằng xây dưng tương đối phẳng so với khu vực cảnh quan. Điều này còn tùy thuộc vào con đường trước mặt nhà dốc từ phía nào hoặc phẳng. Nhà tôi hơi dốc về phía bên trái. Nhưng độ dốc không đáng kể. Còn tiếp Hữu Bạch Hổ
  1 like
 26. Bạn ơi, bạn nhớ viết bài bằng tiếng Việt có dấu nhé, bạn cũng còn nhỏ tuổi lắm đấy!
  1 like
 27. Tôi chẳng có ý kiến gì trong lúc này. Tương tự như vụ việc Bầu Kiên, ầm ĩ các trang mạng. lề phải lề trái. Riêng LHDP cũng không bàn. Nhưng cũng phải nói rằng: Nhờ có vụ việc mà Trung Nhân báo lên tôi mới viết nột hoàn thành tiểu luận: "Việt sử 5000 năm văn hiến và vấn đề biển Đông".TTNC LHDP chẳng có vị trí hoặc vai trò nào trong xã hội cả. Nó chỉ là một trong ngót trên 50, dưới 100 các TT và Viện của hội Đông Nam Á. Ấy là chưa kể các TT và Viện của các Hội khác. Cũng không ít các TT thuộc Hội Đông Nam Á tự giải thể vì nhiều lý do. Câu chuyện cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Ấy là tôi nghĩ vậy.Còn nếu như nó có thành ầm ĩ hay không đó là chuyện của họ. Nếu không phải là Việt sử 5000 năm văn hiến, thế gian này cũng chẳng còn vấn đề gì tôi quan tâm nữa.
  1 like
 28. Đây là một bài báo nói về sư vô cảm trên tờ báo mạng danh tiếng là Vietnamnet.vn. http://tuanvietnam.v...tuong-bau-kien- Nhưng còn cội nguồn Việt sử? Tôi chỉ cần 15 người ko phải thành viên Trung Tâm tỏ ra không vô cảm click vào bài trang trước.
  1 like
 29. Trong một số những giáng văn hay tản thơ mà bậc bề trên hoặc cõi tâm linh chuyển tải qua người cõi trần chúng ta mà VL có dịp được đọc và đánh giá thì thấy rằng các bậc tiên hiền cõi trên cũng nói về lịch sử văn hóa dân tộc trong đó có nội dung về Việt sử 5000 năm văn hiến và 18 đời vua Hùng. Nghĩa là trùng khớp với những nghiên cứu của SP và những người có cùng quan điểm. Ngoài ra VL cũng tin chắc rằng Việt sử 5000 năm văn hiến của dân tộc Việt sẽ được công nhận và tôn vinh nhưng chỉ có điều đòi hỏi thời gian.
  1 like
 30. Có lẽ tôi cần phải nói rõ rằng: Không chỉ biển Đông, mà là cả tương lai của dân tộc Việt cũng sẽ bị đe dọa. Chính vì chân lý Việt sử trải gần 5000 văn hiến, một thời huy hoàng bên bờ nam Dương tử bị phủ nhận. Đây không phải tôi lần đầu tiên nói ra. Mà đó chính là phát biểu của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng - Ngài nói đại ý: "Cội nguồn Việt sử 5000 năm văn hiến có ý nghĩa đặc biệt với sự sinh tồn và tương lai của dân tộc" .Với bài bình luận chính trị lần đầu tiên của tôi và trên diễn đàn này - có liên quan đến Việt Nam - tôi đã vi phạm nội quy của diễn đàn (Mặc dù không phạm luật pháp). Bởi vậy, tôi tự trừng phạt mình bằng cách ngưng phát biểu trên diễn đàn Lý học Đông phương - 30 ngày. Ngoại trừ có 30 ý kiến cảm ơn trong bài viết này. Mỗi một ý kiến sẽ trừ đi một ngày, tính ngược từ dưới lên. Ngày mai là ngày thứ nhất. Còn nếu ý kiến trong nút cảm ơn này, dưới 15, tôi sẽ giải tán TTNC LHDP và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên bất cứ một diễn đàn nào (Trong trường hợp này, những ý kiến cảm ơn của các thành viên TTNC LHDP không tính, nhưng có giá trị trong việc tự kỷ luật của tôi).
  1 like
 31. Xin phép được giới thiệu dự đoán Chứng khoán - Tài chính theo phương pháp Chiêm tinh Phương Tây của tác giả Trương Minh Huy ======================================================================= Thị trường giảm sâu trong tháng 8 Góc nhìn chiêm tinh tài chính Diễn biến thị trường tháng 7 quả đúng là không may mắn cho các nhà đầu tư Việt Nam khi tính đến thời điểm ngày 25.7.2012, các chỉ số giảm lần lượt 1.3% đối với VN-Index và 2.4% đối với HNX-Index so với cuối tháng trước. Thị trường tăng điểm trong nửa đầu tháng 7 nhưng càng về cuối tháng 7, các đợt giảm điểm mạnh xuất hiện xóa đi toàn bộ thành quả trước đó. Trong tháng 8, không có nhiều cặp góc chiêm tinh địa tâm ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng của VN-Index. Xu hướng của thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng của những cặp góc hình thành trong tháng 6 và 7. Như đã nói trong các bài viết “cẩn trọng bẫy tăng giá trong tháng 6” và “tháng 7 không may mắn”, một số góc hành tinh theo chiêm tinh tài chính địa tâm cho thấy thị trường đang ở trong xu hướng giảm giá ít nhất đến cuối tháng 8.2012 và sang cả tháng 9. Cụ thể, Mặt trời hợp góc waning square (270 độ) với Thổ Tinh vào ngày 15.7.2012 thường tạo nên sự giảm giá mạnh cho đến khi hai hành tinh này chuyển sang góc waning sextile (300 độ). Thời điểm hai hành tinh tạo góc 300 độ là 17.8.2012. Trong khi đó, vào ngày 20.6.2012, Thủy Tinh (Mercury) tạo góc waning square (270 độ) với Thổ Tinh (Saturn). Nghiên cứu của tôi cho thấy chỉ số VN-Index thường giảm điểm mạnh cho đến khi cặp hành tinh này tạo góc waning sextile (300 độ). Thời điểm hai hành tinh này đạt tới cặp góc waning sextile là vào ngày 30.8.2012. Do đó, thời điểm cuối tháng 8 mới có thể tìm thấy đáy cho đợt sụt giảm này. Theo góc nhìn nhật tâm, thời điểm quanh ngày 23.8.2012 là khoảng thời gian quan trọng. Tại thời điểm VN-Index đạt đỉnh vào ngày 10 tháng 10 năm 2007, vị trí Thổ Tinh theo nhật tâm là 0 độ 21 phút cung Xử Nữ (Virgo). Cộng 60 độ để tính chu kỳ 5 năm ta có vị trí 0 độ 21 phút cung Bọ Cạp (Scorpio), tức rơi vào ngày 23.8.2012. Vào ngày 3.9.2012, Kim Tinh lập góc 270 độ (waning square) với Thổ Tinh và tạo nên mẫu hình T-square với Diêm Vương Tinh, Thiên Vương Tinh và Thổ Tinh. Mẫu hình T-square thường gây ra sự đảo chiều đối với chứng khoán toàn cầu nên cần phải lưu ý. Do đó, tôi kỳ vọng thời gian từ 23.8.2012 đến 3.9.2012 sẽ xuất hiện một đáy cho VN-Index sau giai đoạn giảm mạnh trong tháng 8. Định lượng theo mô hình Neuro Network Tôi sử dụng mạng thần kinh nhân tạo (Neuro Network) nhằm dự báo xu hướng VN-Index. Theo đó, dữ liệu đầu vào gồm 15 cặp góc chiêm tinh tài chính địa tâm và dữ liệu đầu ra là Relative Price Oscillator (1,50,50, hàm mũ) (gọi tắt là Rel. Osc), một dạng chỉ báo dao động của giá đóng cửa VN-Index. Mô hình gồm 3 lớp: lớp đầu tiên nhận dữ liệu đầu vào, 1 lớp ẩn và lớp đầu ra xuất kết quả về Rel.Osc. Lớp ẩn gồm 32 neuro và sử dụng hàm kích hoạt dạng sigmoid khi kết nối với lớp đầu tiên. Trong khi đó, hàm kích hoạt giữa lớp ẩn và lớp cuối cùng có dạng tuyến tính. Tốc độ học hỏi (learning rate) là 0.05 và Xung lượng (momentum là 0.8). Khi sử dụng mô hình thần kinh nhân tạo dữ liệu được chia thành 3 phần: dữ liệu huấn luyện (training data); dữ liệu xác nhận (verifying data) và dữ liệu kiểm tra (testing data). Tôi sử dụng dữ liệu huấn luyện từ ngày 3.1.2012 (ngày này gọi là vị trí đặt LBC) trở về 1,000 dữ liệu giá trước đó. Phần dữ liệu từ sau ngày 3.1.2012 đến nay được tách làm đôi cho dữ liệu xác nhận và dữ liệu kiểm tra. Sau 20,000 bước huấn luyện, kết quả cho thấy hệ số tương quan với dữ liệu kiểm tra và dữ liệu xác nhận là -26.3%. Đây là mức hệ số tương quan chưa cao nhưng có thể chấp nhận để giao dịch. Hình dưới là kết quả của việc chạy mô hình thần kinh nhân tạo và tôi nhận thấy, trong tháng 8 dự báo sẽ có một đợt giảm rất mạnh (đường màu đỏ, vì hệ số tương quan âm nên đường mày đỏ đi lên dự báo sự giảm giá). Mô hình của tôi có tính bền vững (robustness) khi kết quả backtest sau 30 lần thay đổi vị trí đặt LBC cho thấy hệ số tương quan trung bình là -59.3% cho khoảng thời gian dự báo là 150 bars sau LBC. Tín hiệu phân tích kỹ thuậtChỉ số VN-Index đang xuất hiện phân kỳ ẩn giảm giá giữa VN-Index và chỉ số RSI. Tức là đỉnh ngày 19.7.2012 thấp hơn khoảng 15 điểm so với đỉnh ngày 18.6.2012 trong khi đó chỉ báo RSI của ngày 19.7 lại cao hơn. Sự phân kỳ này cho tín hiệu giảm giá với mục tiêu giá là 390 điểm (lấy đáy 405 điểm trừ 15 điểm). Chỉ báo ADX/DMI cho tín hiệu bán khi –DMI cắt lên +DMI; chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán. Ngoài ra, chỉ báo Parabolic Sar chỉ cần thêm một phiên giảm điểm sẽ cho tín hiệu bán đối với VN-Index. Trên thực tế, chỉ báo này đã cho tín hiệu bán đối với HNX-Index. Trong tầm nhìn xu hướng dài hạn cho đến cuối năm, tôi theo dõi sự hình thành của mẫu hình cá mập tăng giá (bullish shark pattern), hiện nay mẫu hình này chưa hoàn tất nhưng diễn biến của VN-Index và HNX-Index (và do đó chưa đưa ra kết luận nào) từ đầu năm tới nay đang gợi ý khả năng hình thành mẫu hình này trong dài hạn. Cụ thể, đoạn AB gấp 1.618 lần đoạn XA và hiện nay đang sụt giảm. Đối với mẫu hình cá mập tăng giá, mức giảm tối thiểu phải là 88.6% đợt tăng giá OA, tức 353 điểm và tối đa 1.13 lần OA, tức 315 điểm. Điều này cũng phù hợp với tính toán về chu kỳ 4 năm 2009-2012. Đáy của chu kỳ 4 năm thường thấp hơn đáy của các chu kỳ con trước đó, tức phá đáy ngày 9.1.2012. Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế vẫn chưa được thực hiện quyết liệt Tham khảo tại đây:http://chiemtinhtaichinh.blogspot.com/
  1 like
 32. Trong thời gian qua có nhiều bạn muốn xem tướng pháp. vì nhiều lý do: 1- Không nắm rõ giờ sinh. 2- Muốn biết tướng mệnh , chỉ tay ... và tìm hiểu sự thay đổi của từng thời gian 3- Muốn biết tướng mệnh thay đổi như thế nào? con người nếu sống tốt, tướng mệnh có thay đổi không? 4- Trong tử vi số là định trong tướng pháp định hay biến? Vì vậy có nhiều người khi xem tử vi lại muốn xem thêm tướng pháp để khẳng định. Nay Lão say có mấy lời khuyên cho mọi người như sau: a- Tướng pháp khi xem qua ảnh đã gặp rất nhiều hạn chế. b- Mọi người khi post ảnh lên diễn đàn lưu ý không nên gửi các loại ảnh có tính chất nghệ thuật hay tạo dáng vì những ảnh này gây khó khăn cho người xem và không phản ánh được chân thực khách quan. c- Ảnh gửi lên nên thể hiện được toàn bộ khuôn mặt , không nên cười toe toét. tóc búi cao để lộ tai , trán ...nếu có thể thêm một ảnh chụp nghiêng khuôn hình để tiện cho người xem phần tai cốt, xương đầu (ngọc chẩm)... Dáng đứng thẳng tự nhiên để người xem xem phần cốt tướng không đứng ưỡn ẹo, tạo hình....(lưu ý Diễn đàn xem tướng chứ không xem hoa hậu hay người mẫu ảnh) d- Đói với bàn tay nên chụp rõ toàn bộ từ ngón tay, lóng tay , cạnh bàn tay các ảnh mờ chất lượng kém không nên gửi lên làm hao phí tài nguyên DĐ mà người xem không thể xem được. e- Ngoài ra người được xem phải hết sức cộng tác với người xem để đạt được kết quả. Không hỏi quá nhiều lạc chủ đề và quá sức đối với người xem. Nên nhớ tướng mệnh xem qua ảnh là rất khó vì ánh sáng đã làm mất đi tính chân thực của tướng mệnh vì vậy mọi người lưu ý . Chân thành cảm ơn! ......LÃO SAY CHẤP BÚT.
  1 like
 33. ĐỊA LÝ TẢ AO BÍ TRUYỀN ĐỊA ĐẠO DIỄN CA MỤC LỤC 1. Nguyên văn địa đạo diễn ca của cụ Tả Ao (120 câu thơ) 2. Chương 1: Điều kiện cần thiết để học khoa địa lý 3. Chương 2: Tầm long mạch 4. Chương 3: Huyệt trường 5. Chương 4: Chứng ứng cần thiết 6. Chương 5: Phân biệt Đất phát văn hay võ. Huyệt Chát hay huyệt hung 7. Chương 6: Các chứng khác thêm tôn quý cho cuộc đất 8. Chương 7: Phước duyên của người được đất 9. Chương 8: Lý khí Chương 9: Kết luận Phần phụ khảo – Cao Biền Tấu thư đại lý kiều tự. ĐẠI LÝ TẢ AO NGUYÊN VĂN ĐỊA - ĐẠO - DIỄN - CA CỦA CỤ TẢ AO 1. Mấy lời để truyền hậu thế 2. Ai học địa lý theo học Tả Ao 3. Một là hay học càng cao 4. Hai là cố ý, cứ lời phương ngôn 5. Ba là học thuộc dã đàm 6. Bốn là mở sách La Bàn cho thông 7. Chẳng qua ra đến ngoài đồng 8. Tỏ mạch, tỏ nước, tổ long mới tường 9. Mạch có: mạch âm, mạch dương 10. Mạch nhược, mạch cường mạch tử, mạch sinh 11. Sơn cước mạch đi rành rành 12. Bình dương mạch lần, nhân tình không thông 13. Có mạch qua ao, qua sông 14. Quan đầm, qua núi, qua đồng, qua non 15. Lại có mạch phát ngội dương 16. Nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao? 17. Mạch thô di chẳng khép vào 18. Vốn di một chiều ấy mạch phát dương 19. Ba mươi sáu mạch cho tường 20. Trước là cứ sách, sau y lời truyền 21. Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên 22. Ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới 23. Bình Dương mạch chẳng nề châm gối 24. Hề chính long thì tả hữu chiều lai 25. Đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề 26. Nhưng trên sơn cước non cao 27. Cường long thổ mạch, thế nào mới hay? 28. Tìm nơi mạch nhược long gầy 29. Nhất thời ca huyệt, nhị thời tàng phong 30. Đất có cát địa chân long 31. Táng cho phải phép anh hùng giầu sang 32. Nọ như dưới đất bình dương 33. Mạch thích giác điền xem tường mới hay 34. Bình dương lấy nước làm thầy 35. Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhũ long 36. Thứ bao mạch thắt cổ bồng 37. Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài 38. Muốn cho con cháu tam khôi 39. Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên 40. Muốn cho con cháu Trạng Nguyên 41. Thời tìm bút lập hai bên sắp bầy! 42. Nhất là Tân, Tốn mới hay 43. Bính, Đinh, Đoài, Cấn sắp bầy đặt lên 44. Bút lập là bút Trạng Nguyên 45. Bút thích giác điền là bút thám hoa 46. Nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay 47. Khuyên ai học làm thầy Địa lý 48. Trước phải đọc sách, sau là lượng cao 49. Dù ai khôn khéo thế nào 50. Học mà chẳng xét ấy là vô tông 51. Thắt cổ bồng phồng ra huyệt kết 52. Xem cho biết Mộc tiết Kim loan 53. Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên 54. Kim Loan võ được tước quyền Quận Công 55. Con Mộc vốn ở phương đông 56. Con Kim vốn nó về dòng phương tây 57. Xem cho biết nó mới hay 58. Táng cho phải phép thực dày vinh hoa 59. Thắt cuống cà phì ra mới kết 60. Xem cho biết huyệt cát huyệt hung 61. Huyệt cát nước tụ vào lòng 62. Đôi bên Long, Hổ uốn vòng chiều lai 63. Huyệt hung Minh – Đường bất khai 64. Sơn tà thủy Sạ hưởng ngoài tà thiên 65. Táng xuống kinh sảng bất yên 66. Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau 67. Muốn cho con cháu sống lâu 68. Tìm nơi Huyền – Vũ cao dầy 69. Long Hổ bằng như chân tay 70. Chẳng có Tả, Hữu bằng ngay chẳng lành 71. Kìa như đất có ngũ tinh 72. Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn 73. Muốn cho con cháu nên quan 74. Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng chầu 75. Muốn cho kế thế công hầu 76. Thì tìm cờ trống dàn chầu hai bên 77. Ngũ tinh cách tú chiều nguyên 78. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn bên loan hoàn 79. Thổ Tinh kết huyệt trung ương 80. Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời 81. Thiên sơn vạn thủy chiều lai 82. Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh 83. Nhị thập bát tú thiên tinh 84. Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai 85. Ngôi Đế Vương mặc Trời chẳng giảm 86. Huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho 87. Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ 88. Thấy thì làm chớ để lưu tâm 89. Trên sơn cước xa xăm cũng táng 90. Dưới bình dương nửa tháng cũng đi 91. Minh sinh, ám tử vô di 92. Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn 93. Quả nhiên huyệt chính long chân 94. Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly 95. Táng thôi phúc lý tuy chi 96. Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền 97. Muốn cho con trưởng phát tiên 98. Thì tìm long nội đất liền quá cung 99. Thanh long liên châu cao phong 100. Kim tinh, thổ phục, phát giòng trưởng nam 101. Con gái về bên hồ sơn 102. Hổ cao thì phát, sơn bàn cho thông 103. Phản hồ con gái lộn chồng 104. Phản long trai nó ra lòng bất nhân 105. Vô long như người vô chân 106. Vô hổ như đứa ở trần không tay 107. Trông Long – Hổ lấy làm thầy trước. 108. Sau sẽ tìm lấy chỗ huyệt chôn, 109. Nước chẳng tụ đường kể chi 110. Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không 111. Con trai thì ở bất trung 112. Con gái thất tiết chả dùng cả hai 113. Thấy đâu Long – Hổ chiều lai 114. Minh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay 115. Tiên quan, hậu quỷ sắp bầy 116. Án dầy muôn tháp, chiếu dày phải cao 117. Xem huyệt nào làm cho phải phép 118. Chớ đào sâu mà thiệt như không 119. Kìa ai Địa lý vô tông 120. Chẳng cử đúng phép cũng dòng vô sư TẢ AO CHƯƠNG THỨ NHẤT ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ HỌC KHOA ĐỊA LÝ (1)MẤY LỜI ĐỂ TRUYỀN HẬU THẾ (2)AI HỌC ĐỊA – LÝ THEO HỌC TẢ AO (3)MỘT LÀ HAY HỌC CÀNG CAO (4)HAI LÀ CỐ Ý, CỨ LỜI PHƯƠNG NGÔN (5)BA LÀ HỌC THUỘC DÃ ĐÀM (6)BỐN LÀ MỞ SÁCH LA – BÀN CHO THÔNG (7)CHẲNG QUA RA ĐẾN NGOÀI ĐỒNG (8)TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Theo cụ Tả Ao thì muốn học cho giỏi khoa Địa lý phải học 4 cách: Một là phải luôn luôn học cho giỏi mỗi ngày một tiến thêm lên: (3) MỘT LÀ HAY HỌC CÀNG CAO Hai là phải suy ngẫm cho kỹ những lời lẽ giản dị của Địa – Đạo – Diễn – Ca này. Mới nghe nó nhẹ nhàng như ca dao phương ngôn xong hàm chứa rất nhiều căn bản của khoa Địa –lý. (4)HAI LÀ CỐ Ý CỨ Y LỜI PHƯƠNG NGÔN Ba là sau khi hiểu kỹ những cơ bản về phép Tầm Long ở 120 câu Địa – Đạo Diễn – Ca này thì học đến quyển Dã Đàm Địa Lý Tả Ao để phép điểm huyệt được giỏi. (5)BA LÀ HỌC THUỘC DÃ – ĐÀM Bốn là phải biết dùng La bàn cho giỏi: La-Bàn này hình tròn như cái đĩa, chính giữa có một kim chỉ nam và xung quanh có vẽ nhiều vòng, mỗi vòng chia ra làm nhiều ô. Trong vòng có ghi chữ và mỗi vòng dùng vào công việc khác nhau. Người mới học chỉ cần dùng 3 vòng là: 1. Vòng thiên bàn 2. Vòng địa bàn 3. Vòng nhân bàn Sau học giỏi có thể dùng thêm nhiều vòng khác. Địa bàn cỡ trung có 13 vòng. Cỡ nhỏ ít hơn và cỡ lớn nhiều hơn 13 vòng Trong 3 vòng thường dùng thì: 1- Vòng ngoài cùng là thiên bàn, ứng dụng vào: hướng thu thủy, phóng thủy. 2- Vòng trong cùng là Địa –Bàn, dùng ấn định long mạch. 3- Vòng giữa là nhân bàn, dùng vào việc tiêu sa để xem sa nào tốt, sa nào xấu. Cả 3 vòng đều được chia làm 24 ô, thì mỗi ô có 15 độ, vì mỗi ô có 15 độ vì một vòng tròn là 360 độ. Các chữ trong ba vòng đều giống nhau nó chỉ khác nhau ở chỗ nếu lấy vòng trong cùng, vòng địa – bàn làm đích thì vòng thiên –bàn lệch sang bên phải nửa ô và vòng nhân bàn lệch sang trái nửa ô. Chính Đông trùng vào chữ Mão Chính Tây trùng vào chữ Dậu Chính Nam trùng vào chữ Ngọ Chính Bắc trùng vào chữ Tý Nếu kể theo chiều kim đồng hồ quay (chiều thuận) từ Mão trở đi ta có 24 chữ như sau: MÃO ẤT, THÌN TỐN TỴ, BÍNH NGỌ ĐINH, MÙI, KHÔN, THÂN, CANH DẬU TÂN, TUẤT CÀN HỢI, NHÂM TÝ QUÝ, SỬU CẤN, DẦN, GIÁP. Nếu phân làm tám hướng thì: 1- ĐÔNG có GIÁP MÃO ẤT 2- ĐÔNG NAM có THÌN TỐN TỴ 3- NAM có BÍNH NGỌ ĐINH 4- TÂY NAM có MÙI KHÔN THÂN 5- TÂY có CANH DẬU TÂN 6- TÂY BẮC có TUẤT CÀN HỢI 7- BẮC có NHÂM TÝ QUÝ 8- ĐÔNG BẮC có SỬU CẤN DẦN Nếu phân tích 24 hướng này ta lại thấy có 12 hướng thuộc địa chí là: TÝ, SỬU, DẦN, MÃO, THÌN, TỴ, NGỌ, MÙI, THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI. 8 hướng thuộc thập can là: GIÁP, ẤT, BÍNH, ĐINH, MẬU, KỶ, CANH, TÂN, NHÂM, QUÝ. 4 hướng thuộc bát quái là: CÀN KHÔN CẤN TỐN. Rồi cụ Tả Ao nhấn mạnh về sự quan trọng của thực hành TẦM LONG trong khoa Địa lý. (7) CHẲNG QUA RA ĐẾN NGOÀI ĐỒNG (8) TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Những người học được sách địa lý chính tông cũng đã là hay lắm rồi. Tuy nhiên học ở sách mới là học lý thuyết mà không thực hành bổ túc thì lý thuyết đó cũng không đạt được kết quả cụ thể Trong khóa học Địa lý người ta chia ra làm hai phần là Loan đầu và Lý khí. Lý khí là phép quyết định ảnh hưởng kết quả của huyệt kết; Văn, Võ, Phú, Quý, Thọ cao bay thấp, chóng hay chậm. Phép này nặng về lý thuyết hơn phép, Loan Đầu. Trong khoa địa lý phép Tầm Long ta Loan Đầu vì nó là phép thực hành đi tìm long mạch ở ngoài đồng. Tầm Long là phép xem hình thể đất đai lồi lõm, đốn khởi mà tìm làm sao cho tới huyệt trùng là nơi có đất kết. Không phải chỉ xem sách xong ra ngoài đồng là biết Tầm Long ngay. Thực ra sách chỉ có thể cho ta một số yếu tố cần thiết. Muốn giỏi phải thực hành đi tìm long mạch ở ngoài đồng, ngoài trời một thời gian lâu nữa mới thấu hiểu được. (7)CHẲNG QUA RA TỚI NGOÀI ĐỒNG Địa lý là một khoa học cũng như các khoa học khác, mà việc thấu hiểu một khóa học nào cho kỹ lưỡng không ngoài phép phân tích và tổng hợp. Ngay học Tầm Long ở ngoài đồng cũng thế, trước tiên ta phải biết phân tích rồi sẽ tổng hợp sau. Việc Tầm Long ta phải biết phân tích đâu là đại cuộc, đâu là tiêu cuộc, thế nào là Thái Tổ Sơn, Thiếu Tổ Sơn. Long đi như thế nào nước chảy làm sao. Chỗ nào long nhập thử, đâu là huyệt tràng, huyền, vũ, thanh long, bạch hổ án sa minh hướng thủy hầu Thế long sinh, nay từ cường hay nhược… Cũng nên định nghĩa những danh từ địa lý này để dễ phân tích. Long mạch: Long mạch là mạch đất chạy trên mặt đất trong có khí mạch (cũng như cành cây trong có nhựa cây). Long có thể đi cao như những dãy đồi núi và cũng có thể đi rất thấp, nó là những thớ ruộng có khi chỉ cao độ 4 phân tây. Nước: Nước từ long chảy ra lại chạy theo nuôi dưỡng và hộ vệ long. Những chỗ có nước tụ có khi là minh đường và có khi chỉ là hộ tống thủy (nước dẫn long). Long nhập thủ: Long mạch chạy băng qua rừng núi, đồng bằng đến chỗ nào nhập thủ kết huyệt ở đó. Huyệt tràng: Là một khi chỗ ấy là huyệt kết. Huyền vũ: Thế đất đàng sau huyệt trưởng trước khi đến huyệt trưởng. Thanh Long: Thớ đất ở bên trái huyệt mọc ra ôm chầu vào huyệt. Bạch hổ: Thớ đất ở bên phải huyệt mọc ra ôm chầu vào huyệt. Án: Đất nổi lên trước mặt huyệt, bó đỡ cho huyệt. Án với huyệt như bàn giấy trước mặt người ngồi. Sa: Là các gò đống, chứng ứng nổi lên hiện ra, xung quanh huyệt (kể cả trước tản sau huyệt) Sa là nói chung: Bút, bảng, chiêng, trống, voi, ngựa, kiếm, ấn.. Thủy khẩu: Nơi nước đến Minh Đường về nơi nước từ Minh Đường đi. Minh Đường: Nước tụ trước huyệt để nuôi dưỡng khí mạch của huyệt kết. Long sinh: Long mạch sống động, trông nó bó ngoằn ngoèo, quay đầu, vẫy đuôi như con thú, con rắn sống đang bò. Long tử: Long mạch nằm ngay đơ, đuỗn đuỗn như con lươn, con cá chết. Long cường: Long mạch nổi lên to lớn, đứng hùng vĩ ngạo nghễ. Long nhược: Long mạch nhỏ nhắn, dài, sắc thái thư thả, ung dung. Phân tích ra chi tiết thì như thế nhưng nếu hiểu thấu đáo rồi mà tổng hợp lại thì rất giản dị. Cái gì có nước là thủy và cái gì có thớ đất là long, long đi theo mạch đi theo, long chỉ khi mạch tụ lại (chỉ tức là dừng lại). Do đó cụ Tả Ao đã tổng hợp tất cả các chi tiết mà ta cần biết về phép học Tầm Long ở ngoài đồng vào một câu: (8) TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Nom đất thì khó biết long đi cách nào. Nên phải mượn nước theo chiều nước chảy từ cao đến thấp thì biết chỗ long đi. Nếu nước hai bên dừng lại mà gặp nhau thì biết long đình. Mà long đình thì khi chỉ tụ lại đó mà kết huyệt. HÌNH CÁC CON KIM – MỘC - THỦY – HỎA – THỔ Kim đứng (Hình minh họa) Kim nằm (Hình minh họa) Thủy đứng (Hình minh họa) Thủy nằm (Hình minh họa) Mộc đứng (Hình minh họa) Mộc nằm (Hình minh họa) Thổ đứng (Hình minh họa) Hỏa đứng (Hình minh họa) Thổ nằm (Hình minh họa) Hỏa nằm (Hình minh họa) (55) Con Mộc vốn ở phương đông (56) Con Kim vốn có về giòng phương tây (57) Xem cho biết nó mới hay (58) Táng cho phải phép thực đầy Vinh hoa (71) Kim như đất ý ngũ tinh (72) Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn (Còn tiếp)
  1 like
 34. Hải đoán chính xác lắm. Thế là giỏi rồi. Hầu hết những áp thấp ở Đông Phi luật Tân đều đổ bộ vào đất liền và vào biển Đông Việt Nam. Vậy mà đoán nó đi ngược lên trên thì thật là táo bạo, mà lại đúng mới hay chứ. Cà Phi lẫn Việt đều trải qua hai cơn lũ, bão khủng khiếp. Nếu bão vào nữa thì rất phiền. Cảm ơn Hải có sáng kiến mở topic này. Mong quí vị và anh chị em quan tâm ủng hộ tham gia cung cấp thông tin và dự báo.
  1 like
 35. Hôm nay xem kỹ lại ý này của anh Vô Trước, tôi thấy Đức Phật có nói đến một ý tương tự:"Tính thấy có trong vạn vật" - gồm cả Hư không - Bởi vậy khái niệm Tâm Vũ trụ trùng với mọi đối tượng là tương tự. Nhưng sự tương tự, không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau. Đức Phật có căn dặn rất kỹ: "Sau này sẽ có những lời nói giống ta, nhưng không phải ý của ta....." (Tôi ko nhớ trong bộ Kinh nào và ko thể nói hết ý vì ngại hiểu nhầm, nhưng đại loại vậy).
  1 like
 36. Tâm vũ trụ là một cách gọi khác của Thái Cực - theo cách diễn giải của tác giả - có nhiều điểm trùng hợp với Lý Học. Nhưng cách hiểu Tâm vũ trụ của tác giả khác với tôi. Thậm chí ngay với những người cũng tìm hiểu về Thái cực từ hàng ngàn năm nay - kể cả Chu Hy - cũng khác tôi xa. Mặc dù cùng gọi là Thái Cực.
  1 like
 37. Nhân đây tôi cũng xin đề cập đến một vài sự sự khác biệt giữa luận điểm của tôi so sánh với luận điểm của tác giả "Tâm Vũ trụ": - Tôi cho rằng: Thái cực là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ - khác Bigbang. Từ trạng thái Thái Cực cũng dẫn đến sự lý giải một hiện trạng bùng nổ trong giai đoạn đầu của vũ trụ. Đây là một cách lý giải khởi nguyên của vũ trụ và phủ nhận Bigbang. Trong khi tác giả "Tâm vũ trụ" thừa nhận bigbang. - Trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?", tôi phủ nhận khái niệm "ý thức" phi vật chất. - Tác giả xác định sự phát minh ra "Tâm vũ trụ" hoàn toàn thuộc về "Minh triết Việt", bởi do tác giả phát minh. Mặc dù tôi xác định Thái cực thuộc về minh triết Việt. Nhưng khác nhau là: Nền minh triết ấy có nguồn gốc từ một văn minh toàn cầu trước lịch sử văn minh hiện đại - tôi gọi là Atlantic - tôi chỉ là người hiệu chỉnh và phục hồi chưa hoàn mỹ. Như vậy, nếu tôi đúng, thì đây là di sản của chung của nhân loại, vì nguồn gốc xuất xứ của nó - nó chỉ xác nhận một thực tế lịch sử 5000 năm văn hiến của người Việt, thông qua quá trình tồn tại của nó - Thuyết Âm Dương Ngũ hành - trong lịch sử văn minh nhân loại.
  1 like
 38. Tôi trinh bày về điểm bất hợp lý trong tiểu luận của tác giả, khi tác giả vẫn thừa nhận Bigbang trong "tâm vũ trụ" và khái niệm ý thức. Vấn đề được đặt ra là: * " Tâm vũ trụ" sẽ tạo ra trạng thái vật chất cô đặc trước bigbang như thế nào? Trạng thái đó với " Tâm vũ trụ" là hai thực tại cùng song song tồn tại trong mọi thời gian vô tận của vũ trụ hay "Tâm vũ trụ" có trước? * Ý thức được tác giả định nghĩa như sau: Như vậy, sẽ có một trạng thái ý thức bao trùm tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ. Tức là ta gọi Ý thức của cả vũ trụ. Vấn đề sẽ đặt ra là: Giữa ý thức vũ trụ và tâm vũ trụ là một hay là hai? - Nếu là một thì ý thức của tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ chính là "Tâm vũ trụ". Điều này vô lý. Vì ý thức và tâm vũ trụ không đồng nhất bởi chính định nghĩa của tác giả. - Nếu ý thức của tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ và Tâm vũ trụ là hai trạng thái tồn tại thì một trong hai trạng thái này phải chi phối nhau và Tâm vũ trụ với Ý thức sẽ tạo ra một ý thức mới, do chính mối liên hệ của nó. Vậy bản chất vũ trụ là gì? Do đó, theo tôi - một ý tưởng đúng nhưng diễn giải sai, sẽ dẫn đến không minh chứng được chân lý. Trong minh triết Phật giáo, Đức Phật đã nói: 'Thế tính lẫn lộn, thế gian không thành lập được". Vài lời góp ý. Không tự cho là đúng. Xin để tham khảo.
  1 like
 39. Thực ra, có thể coi như đây là một giả thuyết về một thực tại được gọi là "Tâm vũ trụ". Thực tại này theo giả thuyết trên có mối liên hệ tương tác với tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ. Về một khái niệm tương tự như vậy, đã có trong minh triết Đông phương. Đó là "Tính thấy", "Như Lai tạng tính", "Đạo" và một khái niệm mang tính hoàn chỉnh hơn về mối tương tác đó trong Lý học, có tính ứng dụng - đó chính là Thái cực.Thái Cực, Đạo và Tính thấy được xác định là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ. * Đạo: Có trước trời đât. * Tính thấy: Có từ vô thủy đến vô chung. * Thái Cực: Dịch hữu Thái Cực. Còn "Tâm vũ trụ" thì không. Bởi vậy, tiểu luận "Tâm Vũ trụ" vẫn thừa nhận bigbang và cho rằng: Bigbang lặp lại nhiều lần trong các chu kỳ co dãn của toàn vũ trụ. Trong tiểu luận này vẫn phân biệt ý thức của các đối tượng vật chất. Đây là hai điểm bất hợp lý nhất của tiểu luận này (Tôi không đi sâu vào các chi tiết và sẽ chứng minh sau bài này, hoặc ngay trong bài này, tùy tình trạnh sức khỏe). Tuy nhiên, tôi vẫn xác định rằng: Việc đặt vấn đề "tâm vũ trụ" là một phát hiện trùng lặp có tính chứng nhân cho các ý tưởng minh triết cổ Đông phương về trạng thái khởi nguyên của vũ trụ. Daretolead thân mến. Từ khởi nguyên vũ trụ cho đến cuộc sống của chúng ta hiện nay là một khoảng cách vô cùng to lớn. Nó cần một sự bổ sung kiến thức để minh chứng toàn bộ diễn biến lịch sử vũ trụ - tất nhiên ở trạng thái suy luận hợp lý . Cho nên, đòi hỏi tính ứng dụng của một ý tưởng mới manh nha là không thực tế. Điều này, cần nhiều thời gian và tri thức của nhiều người. Có thể nói rằng: Mọi phát kiến nó cần cho sự phát triển trong tương lại của xã hội và con người , chứ không phải cho thực tại. Ở thế kỷ XV, trái Đất tròn , hay vuông không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người nông dân cả. Vấn đề chỉ cần là xem tính hợp lý của nó trong mối liên hệ nội tại và các vấn đề nó đề câp đến và khả năng phát triển của lý thuyết này, có hay không mà thôi.
  1 like
 40. Anh Vô Trước thân mến. Tôi nhận thấy ý tưởng của tác giả có nhiều điều trùng hợp với Lý học Đông phương. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ủng hộ hoàn toàn ý tưởng của tác giả. Tôi cho rằng tác giả sẽ đi đến chỗ - hoặc là phải hiệu chỉnh lại lý thuyết và phương pháp, hoặc là bế tắc trong việc triển khai ý tưởng.
  1 like
 41. Anh Vô Trước thân mến. Định lý 4: Tâm thức Vũ trụ là duy nhất Tôi cho rằng đây là ý tưởng đúng! Còn phương pháp chứng minh của tác giả thì tôi thấy khó hiểu. Có thể tại tôi không chuyên sâu về toán cao cấp. Nhưng trong kinh "Thần chú Phật đỉnh thủ Lăng Nghiêm", Đức Phật chứng minh điều này rất rõ. Ngài gọi là "Tính thấy", Như Lai tạng tính. Tôi chỉ có thể minh chứng qua sự liên hệ hợp lý và nhất quán: Nếu trong vũ trụ này có sự giới hạn của tốc độ vũ trụ, bằng hoặc nhanh hơn tốc độ ánh sáng - thì sự nhận thức được nó phải nhanh hơn tốc độ giới hạn đó. Cái nhanh nhất chính là sự Tuyệt đối. Không thể có hai cái tuyệt đối. Đức Phật cũng nói: Không thể có cái tính thấy này thấy được cái tính thấy kia. Đôi khi ý tưởng đúng, nhưng cách diễn giải sai, hoặc không chuẩn, sẽ bị phản bác.
  1 like
 42. Anh Vo Trước ah. Đúng là tôi có cái tật xem lướt những ý chính. Trang 7 của topic "Tâm vũ trụ" có một bài nhắc đến tôi và ....bị chê. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry74943 Trong khi đó ông Đỗ Xuân Thọ lại không nhận thấy sự trùng hợp giữa những ý tưởng của Lý học Đông phương - qua cái nhìn của tôi - có nhiều trùng hợp với ông ta. Còn tôi thì tôi nhận thấy ngay điều này. Bài viết của ông Thọ không giải thích sự khởi nguyên vũ trụ, mà đặt vấn đề về một khái niệm gọi là "Tâm Vũ trụ" với mối liên hệ với các đối tượng vật chất trong vũ trụ. Còn tôi thì căn cứ vào những cái đã có sẵn - Lý học Đông phương - giải thích, hiệu chỉnh, bổ sung những phần thiếu sót mà thôi. Không thể bắt tất cả những ý tưởng ban đầu phải đúng tuyệt đối và hoàn chỉnh ngay lập tức. Tôi rất muốn tham gia để ủng hộ tác giả và có lời chia sẻ trực tiếp với ông Thọ. Nhưng tôi không biết cách đăng nhập. Chắc phải chờ vậy.
  1 like
 43. Nếu bknavn có tinh thần khách quan và muốn tìm hiểu thì nên tìm đọc sách của chú Thiên Sứ trước cho biết rồi hãy hỏi. - Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2007 - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2003. bknavn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong những công trình nghiên cứu này và dễ dàng hơn khi tìm hiểu Lý học. Đây là chia sẻ riêng cá nhân. Tùy bạn. Tùy duyên. :D Thiên Đồng :(
  1 like
 44. BÀI THAM KHẢO Kính thưa quí vị quan tâm. Bài viết dưới đây của Thiên Đồng, một học viên có học lực trung bình khá trong lớp Phong Thủy Lạc Việt, đã làm giúp cho một nhà Thờ Kito giáo. Có thể Thiên Đồng làm đúng theo các tiêu chí phong thủy, hoặc có thể đưa ra những giải pháp sai. Nhưng vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là: "Phong thủy không phải là một tôn giáo, hoặc tín ngưỡng". Nó là một phương tiện và chúng tôi đã ứng dụng điều này cho nhà Chùa từ lâu và bây giờ là nhà Thờ. Vì những lý do tế nhị, chúng tôi không thể công bố địa chỉ của nhà thờ này. Nhưng với những nhà nghiên cứu thật sự và được sự đồng ý của Đức Giám Mục chúng tôi có thể trao địa chỉ để kiếm chứng. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị. ---------------------------------------------- Phong Thủy Lạc Việt và Nhà Thờ Thiên Đồng. Ghi lại sau một Phong thủy giúp cho nhà thờ T vào những ngày cuối năm Kỷ Sữu 23 tháng chạp năm Kỷ Sữu Câu chuyện có nguyên do từ bốn tháng trước, đồng môn Phongphongthay than với tôi rằng con của anh đi học ở nhà trẻ nhưng sức khỏe của bé cũng như những trẻ khác đều không được tốt và anh cảm giác có sự khác lạ gì đó ở tại Trường mẩu giáo X về mặt phong thủy. Vốn cũng thường gặp gỡ cô hiệu trưởng trường nên anh cũng đề cập về chuyện phong thủy. Cô M, hiệu trưởng trường, tỏ vẻ quan tâm và cho biết mặc dù cô là người đạo Công Giáo nhưng vẫn tin phong thủy là vấn đề khoa học. Được sự gợi mở, anh Phongphongthay, sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi và anh gặp cô M để bày tỏ ý định muốn giúp nhà trường về mặt phong thủy nhằm cải thiện sức khỏe các bé. Cô M liền bày tỏ sự nhiệt tình muốn cải tạo theo phong thủy. Và tôi đã đưa ra các phương án cải tạo, cô M triệt để làm theo ngoài mong đợi của tôi. Kết quả như ý, chỉ sau hơn 3, tuần các trẻ đều ổn định được sức khỏe rỏ rệt, mạnh khỏe và năng động, hơn nữa công việc của nhà trường cũng trở nên ổn định hơn trước. Từ hiệu quả này, cô M đã một lần nữa nhờ Thiên Đồng đến giúp Cha xứ nhà thờ T cải thiện về mặt phong thủy, sau khi đã thuyết phục Cha với bằng cớ hiệu quả phong thủy tại trường của mình. Tôi gặp Cha trong sự hoan hỷ, đón tiếp giản dị của người tu, kẻ tục. Qua câu chuyện tôi hiểu mục đích của việc cải tạo theo phong thủy nhằm một là cải thiện sức khỏe cho Cha Sứ, hai là sự bình an và ba là giải quyết về một vấn đề hơi nhạy cảm về tâm linh, đó là di chuyển nhà thờ hài cốt đến nơi mới sao cho thích hợp và an lạc. Theo lời cha thuật, các đời cha sứ đến đảm nhiệm ngôi nhà thờ này đều không được an lạc, luôn có chuyện bất thường xảy ra và các cha đều bị bệnh hoạn đau yếu, cũng như hiện nay Cha đang bị bệnh về tim mạch và huyết áp. Sau lời thuật như lời trần tình, tôi xem sơ đồ mảnh đất do Cha đưa, ngạc nhiên thay, rỏ ràng mảnh đất mang hình con dao phay và theo đúng quan niệm “Hình Lý Khí” thì chính hình thể đất là nguyên nhân cho cớ sự. Tuy mảnh đất đều có sổ đỏ sổ hồng, nhưng sự bất an luôn thường trực. Vậy là kế hoạch cải tạo theo phong thủy được vạch ra và “tổng đạo diễn” cũng như ngươi trực tiếp đưa tay chỉ việc, hướng dẫn thực hiện là cô M, được Thiên Đồng chỉ định và Cha xứ tinh tưởng giao “trong trách” cho, góp phúc thiện cho nhà thờ. Bởi, một mặt cô M đã có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa tại trường của cô, mặt khác cũng thể hiện phong thủy không phải là bùa chú, cúng kiến, hay lễ nghi tôn giáo phải do các thầy “thổi phù phù”, mà ngược lại, vấn đề ở đây đơn thuần chỉ là kiến trúc mà thôi. Tuy vậy, về phương diện “cộng đồng xã hội”, việc chỉnh sửa vài chổ trong nhà thờ cũng cần phải mang “lý do hợp lý” và có nhiều sự hạn chế, vì vậy việc thực hiện cũng rất nhẹ nhàng và có những vấn đề như chuyển hướng bếp, cải tạọ phòng ốc phải được sự đồng ý của “ý kiến chung” và phải có “lý do hợp lý” nên vài ý định không thực hiện được, cho nên chỉ giới giới hạn trong việc có thể và rất “kín kẻ”. Mặt khác, một lý do khách cũng gây khó khăn cho việc cải tạo sửa chữa nhà thờ là tài chánh. Khi đi quan sát một vòng nhà thờ, Thiên Đồng hỏi Cha: - Có phải sự đóng góp về tài chánh của giáo dân ở đây rất nghèo và giáo dân đến với nhà thờ cũng ít, mặc dầu nhà thờ tọa lạc nơi thành phố dân cư đông đúc, dân cư xung quanh cũng khá giả? Cha xác định: “Đúng vậy!”. Phân tích địa thế Nhà Thờ Nhà thờ được hướng Phúc Đức trạch theo trục Càn Khôn, Tây tứ trạch, theo Phong thủy Lạc Việt. Cha xứ mạng Khôn cũng chuẩn trạch Phúc Đức. Tuy nhiên Càn cung bị khuyết hãm, do trên thực tế từ cổng vào đến cửa nhà thờ đã trở thanh lối đi chung của khu phố, do vậy Càn cung bị khuyết, chứng tỏ sự ủng hộ hay trợ giúp của giáo dân hay những mạnh thường quân cũng như sự nâng đỡ của các Cha bề trên đối với nhà thờ rất kém. Hình thể của mảnh đất một cách vô tình đã tạo thành hình con dao phay, do vậy theo quan niệm “Hình nào khí đó” thì tính sát của con dao phay này đã và đang phát tác rất mạnh, vì vậy mà các đời Cha xứ đảm nhiệm ở đây đều vướng phải những chuyện không hay về tinh thần cũng như sức khỏe. Thêm nữa con dao phay này lại thêm một cán ở hông, tức hẽm hông, theo như Cha xứ cho biết thì đây cũng là một lối đi chính của giáo dân khi viếng lễ nhà thờ, tạo cho thế đất thêm phần xấu. Do vậy nhiều chuyện rối rấm là hợp lẽ. Ngoài ra, đất có hẽm hông đâm vào là chủ về việc dễ dính dán chuyện thị phi, quan sự hay kẻ tiểu nhân ám hại, có thể chính lẽ đó mà tuy nhà thờ có sổ hồng sổ đỏ nhưng vẫn vướng chuyện không yên. Khởi thủy khu đất có hình như trên ,nhưng dân cư phát triển đất đai thu hẹp lại, nhà thờ đành chừa một khoản sân làm lối đi chung cho khu phố để vào con hẻm bên hông tay Long của nhà thờ và vòng ra sau hậu sơn. Chính bởi cách này mà khu vực nhà thờ bị thoái khí qua con hẻm bên tay Long. Và cũng lại thêm con hẽm hong chọc nách nhà thờ cũng là một yếu làm thoái khí một lần nữa, từ lý do này mà Thiên Đồng xác định số lượng giáo dân ở đây không đông đúc và về mặt tài chánh cũng như quyên góp của giáo dân đều “bèo”, như đã khẳng định, bởi dương khí vận chuyển vào nhà thờ đều thoái đi hết qua các lối này. Toàn thể khu đất được thế nghiêng Càn Khôn nên được cách Phúc Đức theo Bát Trạch Lạc Việt, do vậy toàn khu đất xét trên mặt trệt, mặt sàn sẽ là thừa khí Phúc Đức Vũ Khúc Dương Kim tinh, theo quy luật Lạc Việt Bát Biến Phiên Tinh, khi lấy sơn phối hướng, bởi do tính chất công sở công cộng của công trình. Theo lẽ đó, tầng lầu một của công trình thừa khí Lục Sát Văn Khúc Thủy Tinh và tầng lầu 2 của nhà thờ là Sinh Khí Tham Lang Dương Mộc Tinh quản lý, vì vậy công trình nhìn chung được cách “Thượng hạ cát tinh, Phúc Đức bát trạch”, tuy nhiên về mặt Phiên Tinh tầng sàn từ ngoài vào tới hậu sơn thì không được tốt, bởi khu vực nhà nguyện và nhà việc là khối công trình liền kề thừa hưởng Hung tinh Ngũ Quỷ Liêm Trinh Dương Hỏa tinh tọa thủ, chủ hại chuyện phiền toái bất ổn và tai ương. Cải tạo nhà thờ theo Phong Thủy Lạc Việt. Do nhà thờ có hạn chế về mặt điều kiện khách quan nên các phương án cải tạo đưa ra cũng rất hạn chế. Về mặt xã hội thì việc sửa chửa phải sắp xếp bằng việc “ngụy trang kiểu…nhà thờ” sao cho bàng quan chỉ nhận biết đó là việc sửa chửa vụn vặt bình thường về mặt kiến trúc hay ý thích thẩm mỹ và về mặt tài chánh thì hạn chế mức thấp nhất trong kinh phí eo hẹp của một nhà thờ khó khăn. Do vậy các phương án đập phá, xây dựng hay thiết kế thêm đều không khả thi mà chỉ thực hiện 3 mục đích chính là sức khỏe Cha xứ được khá hơn, nhà thờ không bị xáo trộn nữa và chọn vị trí thích hợp để an vị nơi lưu hài cốt của giáo dân cho an ổn về mặt tâm linh. Đầu tiên, ưu tiên cho việc ổn định sức khỏe Cha xứ, Thiên Đồng cho điều chỉnh lại dòng khí vào nơi Cha ở và làm việc bằng các biện pháp chận các ngạch nơi thích hợp. Việc này khá đơn giản và không ai nhận ra rằng nhà thờ làm…phong thủy. Tiếp đến Thiên Đồng đưa ra một giải pháp bịt và bán đi phần đất hẽm hông nhà thờ. Nhưng chủ ý này không được vì theo Cha, đó là lối vào thường xuyên của giáo dân khi đi lễ nhà thờ và việc bán bỏ đi một phần đất công thì vượt quá khả năng trách nhiệm trong công việc nên ý định này là không khả thi. Do vậy Thiên Đồng đành sự dụng biện pháp khác nhằm tránh thoái khí. Để an ổn về chuyện nhà thờ, Thiên Đồng cho dùng cách án sát, gọi là “Tam sơn án sát đao”. Cuối cùng là chọn vị trí thích hợp để là nơi lưu hủ cốt của giáo dân. Việc này là phần quan tâm và lo lắng nhất của Cha vì liên quan đến mặt tâm linh mà Cha lại không muốn có chuyện chẳng lành. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc di dới đến vị trí khu nhà việc, nhưng khi hỏi lại với Sư Phụ Thiên Sứ thì Sư Phụ bảo nơi ấy không được. Bởi vậy Thiên Đồng chọn phương án khác, cả đôi bề là không cần phải cơi nới hay xây mới gì thêm chỉ cần chuyển đến đó là gọn ghẽ. Vậy là các phương án đều đơn giản, kinh tế và ổn thỏa, riêng phần bếp cũng quan trọng, Thiên Đồng có gợi ý nhưng ý định không thực hiện được vì lại vướng đến chuyện phải hội ý trong nội bộ nhà thờ, vậy là thôi. Qua việc được may mắn tư vấn giải pháp phong thủy cho nhà thờ, có thể nói đây là việc ít có, Thiên Đồng nhận thấy rằng Phong thủy là một yếu tố độc lập đứng ngoài các niềm tin và tôn giáo, bởi yếu tố phong thủy là sự phản ánh thực tại khách quan tương tác trong vũ trụ với tính quy luật của nó, nằm ngoài ý thức chủ quan của con người và ngoài cả ý thức của thượng Đế, nếu có. Điều này đủ để nhận biết tính khoa học của phong thủy trong hiệu quả tương tác thường hằng của nó, dù muốn hay không. Và tiêu chí để xác định vấn đề là khoa học thì lý thuyết xác định cho vấn đề đó phải có tính khách quan, tính quy luật, có thể giải thích mọi hiện tượng liên quan và có khả năng tiên tri thì Phong Thủy Lạc Việt thỏa mãn hoàn toàn tiêu chí này. Thiên Đồng
  1 like
 45. Người xưa nói: "nhơn ư trung xuất hình ư ngoại" nghĩa là : "lòng con người ra sao, phát hiện ra ngoài như vậy". Đó là câu nói chỉ rõ về hình tướng. Biết xem tướng rất có ích cho mọi việc ở đời, dù không phải là chuyên nghiệp các nhà tướng sổ xem tướng nhận tiền thù lao, nhưng biết xem thần (tinh thần) tướng để giao thiệp với bạn bè hay là chọn ý trung nhân tưởng không phải là vô ích. Phép xem tướng căn cứ theo các sách xưa như Ma Y, Thủy Cảnh, Liễu Trang, Thiết Quan Đạo, vv... đều là các sách chuyên nghiệp về tướng pháp. Những sách nầy giúp người học trở thành một tướng thuật gia sanh sống bằng nghề tướng số. Riêng Hy Di tiên sinh tức Trần Đoàn Tiên Sư là Tử Vi Tinh Đẩu học. Tiên sư giỏi về chiêm tinh, Tượng kỳ (cờ tướng từng đánh cờ với Triệu Khuôn Dẫn lúc còn luân lạc chưa làm vua Thái Tổ nhả Tổng) và tướng pháp. Tuy nhiên sách Tướng của Hy Di chỉ có bút lưu (chép tay lưu truyền) chớ không có khắc ấn bản. Do đó không thấy có sách in ra. Nay chúng tôi nhờ nhiều năm hành nghề, chỗ giao du rất rộng, và do sự lưu lạc giang hồ nhiều nước, nên đã hữu duyên hội ngộ với khả đông dị sĩ kỳ nhơn, hơn nữa khi về lập nhà Tịnh Tâm Đường ở Phú Lâm, chúng tôi phụ tạo thêm viện Tàng thư các nên bao nhiêu sách quí thâu thập được đều đem về đó phiên dịch. Phép xem tướng, nếu viết rành chỉ rõ, xem đúng thì nhìn trăm ngàn người không sai. Tuy nhiên sách tướng nào cũng có câu: "Hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh" nghĩa là có tướng mà không có lòng tốt thì tướng lần lần mất : Có lòng tốt mà không có tướng thì cái tướng quí lần lần sanh ra. Và sách nho cũng có dạy "Tâm hảo mạng hựu hảo phát đạt vinh hoa tảo. Tâm mạng đô bất hảo cùng khổ trực đáo lão" như vậy. Cho nên thấy tướng xấu chưa chắc gặp xấu, thấy tướng tốt chưa chắc người gặp tốt, ấy là do cái tâm tốt hay tâm xấu của người mà biến đổi thế thôi. Vậy xin quí thân chủ xem phép coi tướng của tôi cần phải chú ý đặc biệt về điểm đó. KHÁI QUÁT VỀ TƯỚNG DIỆN Đúng theo sách dạy coi tướng chuyên nghiệp thì nội cái mặt của con người nam hay nữ cũng đều chia ra rất nhiều bộ vị như Thiên Trung, Thiên Đình, Tư Không, Trung Chánh. Ấn Đường, Biên Địa, Dịch Mã, Sơn Lâm, Dao Dã, Hạng Lộ, Sơn Căn, Niên Thượng, Thọ Thượng, Chuẩn Đầu, Thiên Thượng, Kim Qui, Giáp Qui, Viên Thượng, Nhơn Trung, Hải Khẩu, Thừa Tương, Địa Các, Trù Táo, Tin Khổ, Điền Trang, Phi Trì. Xong các bộ vị rồi tới ngũ hành tinh là: Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ Tinh, rồi tới 6 sao là lục tinh Thái Dương, Thái Âm, Nguyệt Bột, Tử Khí, La Hầu, Kế Đô. Đoạn lại tới Ngũ nhạc là Đông Nhạc Hoa Sơn. Tây Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. Lại thêm 12 học đường và 12 cung như lá số tử vi. Đó là đại cương phép coi tướng chuyên nghiệp. Cần phải học thuộc kỹ. Còn ở đây tôi xin soạn thảo yếu chỉ là toàn phép bí yếu, để quí vị ai ai cũng xem được. Chỉ cần phân rõ tam đình là từ trán chỗ chơn tóc xuống tới giáp mí lông mày là Thượng đình, từ chỗ giáp lông mày tới chót lổ mũi là Trung đình, từ chót lổ mũi xuống tới cằm là Hạ đình. Câu khái quát nói rằng : "Tam đình bình đẳng nhứt sinh y thực vô khuy, "Ngũ nhạc triều qui kim thế tiền tài tự vượng." Nghĩa là: "Tam đình bằng phẳng suốt đời cơm áo khỏi lo, "Ngũ nhạc cùng hướng vào nhau, đời này tiền tài phát đạt." Trích từ khongtu.com
  1 like
 46. Đây là bài viết của Moclan mà ThanhTrang sưu tầm được từ trang web Nhantrachoc để cùng các bạn tìm hiểu môn học tử bình này ---- Hôm nay moclan giới thiệu các bạn 1 cách để hiểu được tứ trụ của mình giản đơn vô cùng, coi như là bước đầu cho việc tìm hiểu môn Tử bình tuyệt diệu. Đối với các bạn chưa biết gì về Dịch học, tử vi... moclan xin nhắc lại vài điểm mấu chốt của ngũ hành và âm dương, vì nó là phần cốt lũy của mọi sự việc để giải thích tất cả vũ trụ! Âm và Dương là 2 cực khác nhau, như Sáng và Tối... 10 thiên can, 12 địa chi chia ra thành nửa phần đối đãi nhau. Can và Chi được giải thích là những giai đoạn sinh trưởng có trật tự cố định trong trời đất, từ lúc nẩy mầm, vươn lên, trưởng thành, thuần thục, kết hoa trái, thành quả, sinh hạt, suy tàn và chết. - Can dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm (+) - Can âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quí (-) - Chi dương: Dần, Ngọ, Thìn, Tuất, Thân, Tí (+) - Chi âm: Mão, Tỵ, Sửu, Mùi, Dậu, Hợi (-) Ngũ hành là 5 khí tương tác lẫn nhau làm cho sự vật ra đời: Thổ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Ngũ hành cũng chia 2 loại Dương và Âm. - Giáp= Can Dương Mộc - Ất = Can Âm Mộc - Bính = Can Dương Hỏa - Đinh = Can Âm Hỏa - Mậu = Can Dương Thổ - Kỷ = Can Âm Thổ - Canh = Can Dương Kim - Tân = Can Âm Kim - Nhâm = Can Dương Thủy - Quý = Can Âm Thủy - Thìn, Tuất = Chi Dương Thổ - Sửu, Mùi = Chi Âm Thổ - Thân = Chi Dương Kim - Dậu = Chi Âm Kim - Tí = Chi Dương Thủy - Hợi = Chi Âm Thủy - Dần = Chi Dương Mộc - Mão = Chi Âm Mộc - Ngọ = Chi Dương Hỏa - Tỵ = Chi Âm Hỏa Tính chất của các Can và Chi cùng khí chất kể trên có quan hệ với nhau theo nguyên lý của Dịch, chúng ta chỉ cần nắm vững các nguyên tắc này: 1. Đồng hành, đồng cực thì đẩy nhau (kỵ nhau nhưng không hại nhau): - Thìn Tuất (cùng là +Thổ); Sửu Mùi (cùng là -Thổ) 2. Đồng hành mà khác cực thì hút nhau (tương trợ cho mạnh lên): - Giáp Ất (+ - Mộc) - Bính Đinh (+ - Hỏa) - Mậu Kỷ (+ - Thổ) - Canh Tân (+ - Kim) - Nhâm Quý (+ - Thủy) - và các Chi: Tý Hợi, Tỵ Ngọ, Dần Mão, Thân Dậu 3. Khác hành mà nghịch nhau (hành này hủy diệt hành kia): - Thủy khắc Hỏa - Hỏa # Kim - Kim # Mộc - Mộc # Thổ - Thổ # Thủy 4. Khác hành mà tương sinh (hành này sinh lợi cho hành kia): - Thủy sinh cho Mộc - Mộc > Hỏa - Hỏa > Thổ - Thổ > Kim - Kim > Thủy 5. Khác hành mà đồng cực thì càng sinh hoặc khắc mạnh hơn! Nếu là tương sinh thì hành đi sinh lợi sẽ bị hao tổn khí lực, hành được sinh sẽ vững mạnh. Nếu là tương khắc thì hành đi khắc cũng hao mòn rất nhiều và hành bị khắc đã yếu lại còn yếu hơn, mau chóng lụi tàn! 6. Khác hành mà khác cực: Tốt hay Xấu thì tùy theo tính âm dương của 2 đối tượng. - Nếu chủ thể là dương mà bị thể là âm thì sự sinh hay khắc bình thường, thuận lý âm dương. - Nếu chủ thể là âm, bị thể là dương thì sinh/khắc yếu đuối. Đôi khi chủ thể âm trường hợp này còn đau đầu xứt trán là khác nếu không có cứu giúp! Các thí dụ thì phải tìm trong các bảng Can/Chi hợp/xung/hình/hại sẽ viết sau. Chủ yếu là mình biết đó là những trường hợp cần chú ý nhất khi chọn dụng thần sau này. Trong tử bình có nhiều từ ngữ riêng, thí dụ như "chế"; "hóa"..., nhưng đơn giản để hiểu là như Hỏa mà yếu thì không chế được Kim mạnh (lửa của cây đèn cầy làm sao đúc được một thanh kiếm?); Mộc âm thì sinh thế nào cho Hỏa dương (gỗ ướt nhẹm làm sao đốt thành lửa?)... 6 trường hợp trên sẽ gặp phải trong những cách xung, hợp, khắc, hại của Can và Chi như sau: * CAN hợp nhau: - Giáp +mộc hợp Kỷ -thổ (hóa Thổ) - Ất -mộc hợp Canh -kim (hóa Kim) - Bính +hỏa hợp Tân -kim (hóa Thủy) - Đinh -hỏa hợp Nhâm +thủy (hóa Mộc) - Mậu +thổ hợp Quý -thủy (hóa Hỏa) Những cặp trên gặp nhau có HỢP nhưng không phải lúc nào cũng HÓA được (tức là 2 hành hợp lại chỉ còn 1 hành và rất mạnh). Cũng vậy, khi Chi gặp nhau mà tương hợp cũng sẽ có khi hóa được nếu gặp điều kiện đúng: * CHI hợp nhau - Các bạn để ý có 2 trường hợp khác biệt cần chú ý vì hay nhầm lẫn: 1)- Lục hợp âm dương (1 âm và 1 dương khác hành, hợp nhau gặp đúng điều kiện sẽ hóa chung lại thành 1 hành): - Tí +thủy hợp Sửu -thổ (hóa Thổ) - Hợi -thủy hợp Dần +mộc (hóa Mộc) - Mão -mộc hợp Tuất +thổ (hóa Hỏa) - Thìn +thổ hợp Dậu -kim (hóa Kim) - Tỵ -hỏa hợp Thân +kim (hóa Thủy) - Riêng Ngọ +hỏa là Thái Dương và Mùi -thổ là Thái Âm có hợp mà không bao giờ hóa. 2)- Nhị hợp âm dương (1 âm và 1 dương cùng hành): - Tý Hợi (+ - thủy) - Dần Mão (+ - mộc) - Tỵ Ngọ (+ - hỏa) - Thân Dậu (+ - kim) - Cặp Thìn Tuất và cặp Sửu Mùi (+ - thổ) * CAN xung khắc (theo cơ chế đồng cực mà khác hành): - Giáp Mậu (+mộc +thổ) - Ất Kỷ (-mộc -thổ) - Bính Canh (+hỏa +kim) - Đinh Tân (-hỏa -kim) - Mậu Nhâm (+thổ +thủy) - Kỷ Quý (-thổ -thủy) - Canh Giáp (+kim +mộc) - Tân Ất (-kim -mộc) - Nhâm Bính (+thủy +hỏa) - Quý Đinh (-thủy -hỏa) Khi Can xung khắc nhau mà ở giữa có Can hóa giải theo lý "tham sinh kỵ khắc" thì không còn xảy ra xung khắc nữa. Thí dụ: Giáp can năm khắc Mậu can ngày, nhưng có can tháng là Bính hỏa thì Giáp sinh cho Bính, không khắc Mậu nữa. Để ý là Bính dương hỏa mới tốt, chứ Đinh âm hỏa lại không cứu giải được trường hợp này. * CHI xung nhau là các chi trên biểu đồ đối nghịch nhau và có hành tương phản tạo thành "lục xung" rất mạnh: 1)- Tứ Xung (đồng cực khác hành) - Tý Ngọ (cùng là dương, thủy khắc hỏa) - Tỵ Hợi (cùng là âm, thủy khắc hỏa) - Mão Dậu (cùng là âm, kim khắc mộc) - Dần Thân (cùng là dương, kim khắc mộc) 2)- Nhị xung (đồng cực đồng hành; chỉ có Thổ; nhưng xung mà không có khắc): - Thìn Tuất - Sửu Mùi Ngoài ra còn có loại HẠI nhau, như ỷ mạnh hiếp yếu vậy, cho dù là tương sinh như Ngọ hỏa sinh cho Sửu thổ; Ngọ là dương, Sửu là âm, nhưng Ngọ và Sửu đứng đối nhau trên đồ hình tính theo cực âm-dương nên hại nhau chứ không sinh cho nữa. Điều này không theo cơ chế Khác Hành Sinh Khắc (điểm 4 bài đầu tiên), các bạn nên chú ý, loại tương hại này chỉ để tham khảo thêm mà thôi: - Tí Mùi - Sửu Ngọ - Dần Tỵ - Mão Thìn - Thân Hợi - Dậu Tuất Còn tiếp
  1 like
 47. Cảm ơn anh Liêm Trinh. Đúng là như vậy! Lúc tôi ngất nghểu ở nhà hàng đệ nhất Giang Nam, nhậu lưỡi chim sẻ với rượu Mao đài; hoặc đang uống bia với con lobster ở Hoa Kỳ, hay ăn rau muống chấm nước mắm ở Việt Nam tôi cũng nghĩ đến 5000 năm văn hiến Việt. Không phải vì tinh thần dân tộc cực đoan - như thế nhân ác miệng gán cho tôi - mà vì chân lý.
  1 like
 48. Sư phụ! Hôm trước đệ tử ngồi với mấy người bạn đàm luận về TTCK, nghi ngờ về sự tăng giá liên tục đệ tử có xủi quẻ với câu hỏi giá CK sẽ giảm chăng thì được quẻ Thương Vô vong - kết luận giá sẽ không giảm ít nhất từ 8 - 10 ngày nữa (đến nay diễn biến đang đúng với dự đoán). Nguyên nhân làm cho giá CK tăng: Đỗ Đại an - có thể do UBCKNN (Đại an) tăng biên độ, mức tăng sẽ từ 2% (Đỗ) -> 5% (Đại an). Vậy CK có tăng ổn định không: Cảnh Lưu niên - nhà đầu tư sẽ do dự (Lưu niên) trong nữa cuối tháng 7 và tình hình này sẽ kéo dài khoảng 2 tháng (Cảnh), do đó giá sẽ dao động theo hình răng cưa. Khi nào thì CK mới tăng mạnh: Tử Tốc Hỷ - khả năng đến tháng 9 (Tử) sẽ tăng mạnh (Tốc Hỷ), bản thân Hỏa khắc môi trường Kim nhà đầu tư sẽ quên đi nỗi sợ hãi mà lao vào TTCK. Kết quả cuối năm 2008: Kinh Tiểu cát - sẽ có một sự kiện nào đó chấn động (Kinh) làm ảnh hưởng đến thu nhập (Tiểu cát) Túm lại: đầu tư CK năm 2008 thua nhiều hơn thắng! Đệ tử luận vậy không biết có đúng không, mong Sư phụ chỉ giáo. Đệ tử
  1 like
 49. Rubi, Thấy mọi người thích độn toán, vậy tại hạ độn một quẻ cho Rubi cho vui. Theo quẻ thì tên "Rubi" là hòn ngọc đỏ. Theo Tử Vi là Cự Môn an tại cung Tý. Đây là hòn ngọc quý còn ẩn trong đá. Nếu tại hạ đoán không lầm, Rubi còn trong lứa tuổi 20. Với tuổi tác còn trẻ mà học thức đã đạt tới mức nầy là một phước đức cho nền lý học đông phương. Những lời viết của tại hạ không phải là chỉ trích Rubi mà đó là những lời khen ngợi vì muốn Rubi có nhiều tiến triển trên con đường lý học. Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước. Mỗi khi Rubi cảm thấy rốn loạn thì Rubi cứ ngồi thiền một canh giờ, cho tâm an lạc, cho trí thảnh thơi. Nếu tại hạ tiếp tục làm phiền Rubi thì sẽ làm cho tâm hồn của Rubi rối loạn. Tại hạ sẽ để cho Rubi vài ngày suy nghĩ lại những câu hỏi của tại hạ. Hãy ghi nhớ những luật sau đây. Lưỡng nghi gồm có (1) Âm cực dương sinh Quẻ Khôn đổi sang quẻ Chấn Tượng trưng cho mùa Đông đổi sang mùa Xuân Quẻ Hưu sang quẻ Sinh (2) Dương cực âm sinh Quẻ Càn đổi sang quẻ Tốn Tượng trưng cho mùa Hạ đổi sang mùa Thu Quẻ Cảnh sang quẻ Tử Sau khi Rubi suy nghĩ lại 2 luật âm dương nầy thì những luật ngũ hành sẽ rơi đâu vào đó
  1 like