• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Haiphuong

Hội viên
 • Số nội dung

  48
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

21 Excellent

About Haiphuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

561 lượt xem hồ sơ
 1. Kính chào chú Thiên Sứ cùng các cô chú, anh chị em trên diễn đàn, Đúng là lâu lắm rồi Haiphuong không lên diễn đàn. Hôm nay lên diễn đàn thấy mọi người vẫn theo dõi, quan tâm và dành tình cảm cho vợ chồng HaiPhuong khiến Haiphuong thực sự rất xúc động. Haiphuong cũng gửi lời xin lỗi tới mọi người vì không thường xuyên cập nhật tình hình của chồng. Thực sự xin lỗi mọi người. Tết vừa rồi là tròn 4 năm kể từ khi vợ chồng HP bị tai nạn. Năm nay đã bước sang năm thứ 5 rồi. Hiện tại chồng HP vẫn chưa bình phục hẳn. Về mặt nhận thức thì đã tỉnh táo gần như bình thường. Tuy chỉ có tính tình thay đổi, dễ bị xúc động, dễ cáu giận nhưng điều này HP nghĩ là do tâm lý của người bệnh, đặc biệt là với người đã nằm một chỗ quá lâu như chồng HP. Tuy nhiên vận động của chồng HP vẫn rất hạn chế, mọi sinh hoạt vẫn phải có người giúp. Từ 3 năm nay, HP và gia đình vẫn thuê bác sĩ tập phục hồi chức năng cho anh ấy tại nhà, tuy nhiên thời gian bình phục không thể tính bằng tuần, bằng tháng mà có lẽ phải bằng năm. HP cũng đã gặp được thầy Võ Hoàng Yên (người mà đã được cô Wild giới thiệu) từ khoảng tháng 6 năm ngoái. Hàng tháng thầy ra trung tâm ở Hà Tĩnh chữa bệnh cho mọi người. Từ đó đến nay, tháng nào HP cùng gia đình cũng đưa chồng HP vào Hà Tĩnh điều trị. Tuy nhiên, chồng HP cũng ko thể có tiến bộ đột biến như một số trường hợp khác, Thầy cũng bảo thời gian sẽ phải tính bằng năm. 4 năm qua tất cả những chỗ mà HP được giới thiệu, HP và gia đình đều đã thử. Nhưng có lẽ chặng đường mà HP và chồng phải đi sẽ là chặng đường dài, đôi khi HP thấy hình như là quá dài so với quãng thời gian thanh xuân của một đời người. Nhìn lại 4 năm qua, HP cũng không hiểu tại sao mình lại có đủ sức lực để mà đi được đến ngày hôm nay. Và đôi lúc HP tự hỏi không biết mình sắp đến đích chưa, hay mình mới đi được 1/2 hay 1/3 chặng đường??? Không biết còn đến bao lâu nữa vợ chồng HP mới tìm lại được hạnh phúc của mình? Ngoảnh đầu nhìn lại thấy tuổi trẻ của mình đang trôi qua quá nhanh, thấy mình đã gần 30 tuổi rồi. HP chỉ cầu mong mình tiếp tục có đủ nghị lực, đủ niềm tin để đi tiếp chặng đường phía trước. Cầu mong chồng HP cũng có đủ nghị lực, đủ quyết tâm, đủ tình yêu đối với HP, đối với gia đình, đối với cuộc sống mà nỗ lực luyện tập, nỗ lực để vượt qua. 4 năm rồi, HP vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới chú Thiên Sứ (dù biết rằng thế nào cũng không đủ đối với những gì chú đã dành cho vợ chồng HP). Cảm ơn chú đã giúp đỡ vợ chồng cháu trong những giờ phút khó khăn nhất. Và cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người trên diễn đàn dành cho vợ chồng HP trong suốt 4 năm qua. Có lẽ chính bạn bè, gia đình, chính tấm lòng của mọi người dành cho vợ chồng HP đã giúp HP đi qua được những thời khắc khó khăn như thế. Hi vọng một ngày không xa HP có thể thông báo tình hình tốt hơn hiện tại. Và hi vọng chặng đường sắp tới HP vẫn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người! Haiphuong
 2. Cháu kính chao bác Thiên Sứ va các cô chú, các anh chị em va các bạn trên diễn đàn, Trước tiên, HP gửi lời xin lỗi tới các bác, các cô chú vì trong suốt thời gian qua đã không lên diễn đàn thông báo tình hình chồng HP, phụ sự quan tâm của mọi người. HP rất mong bác Thiên Sứ cùng các anh chị em trên diễn đàn thông cảm. Lý do chính mà HP lâu không lên diễn đàn là vì tuy chồng HP đã được bác Thiên Sứ cứu giúp qua cơn nguy kích nhưng không phải một sớm một chiều có thể bình phục được. Vì vậy, mỗi lần lên diễn đàn mà không có tình hình gì mới để chia sẻ với mọi người bản thân HP cũng thấy rất buồn. Chính vì vậy mà HP muốn để một thời gian khi chồng HP có nhiều tiến triển hơn sẽ lên diễn đàn chia sẻ với mọi người. Trong suốt thời gian qua, cũng có những lúc HP thực sự rất đau khổ và mệt mỏi, nhưng cứ nhớ đến lời bác Thiên Sứ rằng chồng HP sẽ hồi phục, HP lại thấy rằng mình vẫn có quyền hi vọng. Hiện giờ chồng HP đã khá hơn rất nhiều rồi. Trí nhớ của chồng HP đã phục hồi khoảng được 70% (anh ấy thậm chí nhớ được cả số chứng minh thư của mình), đã có thể giao tiếp, trò chuyện với mọi người. Tuy nhiên thì chồng HP nói vẫn rất ngọng, chưa rõ tiếng. Đối với bạn bè, đồng nghiệp, người thân, anh ấy hầu như không quên ai cả. Về vấn đề tâm lý thì hơi không ổn một chút vì anh ấy đã phải nằm bệnh gần 3 năm rồi, vì thế mà dễ cáu, dễ buồn. Điều làm HP thấy an ủi rất nhiều là tình cảm của chồng HP vẫn như xưa, anh ấy vẫn rất yêu và thương HP. Chỉ có điều, hiện giờ HP không thể hàng ngày ở bên cạnh anh ấy được vì do điều kiện kinh tế gia đình có hạn, thời gian cần để chồng HP hồi phục lại quá dài nên HP đã đưa chồng về quê từ 2 tháng nay. HP đã thuê bác sĩ ở quê đến điều trị, cuối tuần làm việc xong HP lại về quê với chồng, sáng thứ 2 lên Hà Nội sớm để đi làm. Tuy biết chồng HP rất buồn nhưng do nhiều lý do và điều kiện kinh tế không cho phép nên HP đành làm vậy. Tuy nhiên, ngôi nhà chồng HP ở quê đã được bác Thiên Sứ về sửa phong thủy rất cẩn thận nên HP cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Từ ngày về nhà, HP cũng cảm thấy sức khỏe anh ấy cũng có tốt hơn. Hiện tại chồng HP đã tập đứng được rồi. Đây là một tiến bộ vượt bậc của anh ấy vì từ trước tới giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Tuy thời gian đứng được của anh ấy mới chỉ gần 2 phút/lần nhưng HP cũng thấy rất mừng rồi. Giờ vấn đề lớn nhất của chồng HP là phải tập vận động phục hồi chức năng. HP cũng vừa đọc thấy trên diễn đàn có đề cập đến thầy Yên trong Bình Dương và ngoài Bắc có sư thấy Nghĩa ở Ứng Hòa, HP sẽ cố gắng đi hỏi thăm thêm. Nếu thầy Yên có ra ngoài Bắc chữa trị xin cô Wild và các anh chị em cho HP được biết. HP xin cám ơn rất nhiều. Như vậy là cũng đã 2 năm rưỡi kể từ khi vợ chồng HP gặp tai nạn, cũng là hơn 2 năm HP may mắn được bác Thiên Sứ giúp đỡ, nhận được sự quan tâm chia sẻ của các cô chú và các anh chị em trên diễn đàn. HP xin một lần nữa được gửi lời cám ơn chân thành tới tất cả các cô chú, các anh chị em trên diễn đàn, những người HP chưa từng gặp mặt, đã luôn động viên, giúp đỡ HP trong suốt thời gian qua. Với bác Thiên Sứ, người mà HP mang ơn suốt đời, HP thực sự không biết nói gì. HP mong một ngày anh ấy có thể bình phục, đi lại được, HP sẽ cùng anh ấy đến gặp bác Thiên Sứ như một lời cám ơn tấm lòng mà bác đã dành cho vợ chồng HP. HP mong bác Thiên Sứ cùng mọi người sẽ giúp đỡ HP trên con đường phía trước. Vì HP biết rằng tuy giai đoạn nguy kịch đã qua đi nhưng một cuộc chiến đấu khác đã lại bắt đầu. HP tự gọi đó là cuộc chiến đấu với số phận. HP cũng không biết đức năng có thắng được số không, nhưng HP chắc chắn sẽ cố gắng. HP chỉ mong mình sẽ có đủ nghị lực và niềm tin và sự kiên trì nữa. Bác Thiên Sứ đã một lần giúp chồng HP giành lại được cuộc sống, đã giúp chồng HP tỉnh lại (trong khi tây y đã kết luận là rất khó nếu không muốn nói là ko có khả năng hồi tỉnh). Vì thế HP sẽ hi vọng... Xin cám ơn tất cả mọi người
 3. Chào chú Thiên Sứ cùng tất cả các bác cùng các anh chị em trên diễn đàn, HP thực sự cám ơn tấm lòng của mọi người đã dành cho HP trong suốt thời gian qua. HP rất xúc động vì từ khi HP mở topic này để tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người cho đến giờ đã hơn 1 năm rồi mà vẫn được mọi người quan tâm và động viên HP như vậy. Lâu rồi HP không thông báo tình hình vì thời gian qua gia đình HP cũng gặp thêm một số chuyện buồn nên HP quá mệt mỏi, không còn tâm trí để nghĩ được gì nữa cả, Thời gian qua cậu em chồng của HP vi lầm lỡ mà mang nợ một khoản tiền rất lớn khiến bố mẹ chồng phải cầm cố hết cả nhà cửa để vay tiền trả nợ. Mẹ chồng HP vừa rồi lại gặp tai nạn, tuy nhẹ thôi nhưng cũng phải nằm thuốc thang ở nhà gần một tháng. Mọi việc khiến HP cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chồng HP dạo này cũng có tiến bộ hơn nhưng chậm hơn so với vài tháng trước. Giờ trí nhớ của anh ấy tương đối tốt rồi nhưng tính cách vẫn còn trẻ con. Anh ấy đã ý thức được việc luyện tập là cần thiết nên giờ rất chịu khó cố gắng, Có điều an ủi HP rất nhiều là HP biết được anh ấy rất thương mình. Khi HP ngôi bên cạnh anh ấy luôn cung cánh tay cử động được của mình để nắm tay HP. Chỉ có điều có lẽ do lúc bị chấn thương anh ấy co cơ trong một thời gian quá dài nên bây giờ tập luyện rất khó khăn. Hiện giờ chồng HP vẫn nằm một chỗ và mọi sinh hoạt phải có người chăm sóc. Chồng HP hiện giờ vẫn còn nói rất ngọng và chưa thấy có dấu hiệu nói rõ hơn. HP vẫn đang tích cực tập luyện cho chồng. Do gần đây gia đình HP lại gặp một số chuyện buồn như vậy nên HP cũng cảm thấy bất an. HP cũng đã nói chuyện với chú Thiên Sứ nhưng dạo này chú bệnh quá nên HP chưa tiện hỏi chú chi tiết. Vậy kính nhờ các bác hay các anh chị có thể giúp HP xem năm nay liệu HP có gặp chuyện buồn hay vận hạn nào nữa không? HP cũng muốn hỏi là công việc của HP năm nay có gì xấu không vì HP thực sự dạo này làm việc không được tốt. Công việc ở công ty hiện tại đối với HP giờ thực sự cần thiết vì cty HP mọi người rất thông cảm với HP và quan trọng hơn là HP cần đảm bảo nguồn tài chính của mình để lo việc gia đình HP chân thành cám ơn chú Thiên Sứ và moi người. HP xin dừng tại đây thôi. Một lần nữa xin cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người Lá số của HP http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phuong&ldate=3,3,2,11,7&year=2011&gender=f&view=screen&size=2
 4. Chào các bác và các anh chị em trên diễn đàn, Chồng Haiphuong hiện giờ đang tập nói, tuy nói chưa rõ nhưng hi vọng thời gian tới tình hình sẽ khá hơn. Hiện giờ chồng Haiphuong có thể ngồi dậy nếu có người đỡ tuy thời gian ngồi rất ngắn, chừng khoảng 5p. Anh ấy hiện tại có thể làm những phép tính đơn giản, có thể nhớ được những công thức hóa học như H20 là gì, h2s04 là gì. Trí nhớ anh ấy tốt hơn rất nhiều rồi. Hiện giờ Haiphuong đã mời bác sĩ đông y về xoa bóp bấm huyệt và tập phục hồi chức năng tại nhà. Tình hình anh ấy đang tiến triển tốt lên. Mong là năm nay sẽ không có vận hạn nào đến với vợ chồng Haiphuong nữa. Một lần nữa xin cám ơn chú Thiên Sứ và tất cả mọi người. Mong lần sau cũng sẽ được báo tin tốt hơn nữa.
 5. Kính gửi chú Thiên Sứ và các bác, các anh chị em trên diễn đàn, Hiện tại chồng HP đang nằm điều trị tại bệnh viện. Vào ngày 13/2 âm lịch bác sĩ đã có lịch phẫu thuật cho chồng HP nhưng chú Thiên Sứ đã kiên quyết khuyên HP nên xin dời sang ngày 19/2 nên gia đình HP đã xin hoãn lại. Rất may sau đó, ngày 17/2, bác sĩ có chút nghi vẫn và đưa chồng HP đi thực hiện các xét nghiệm kiểm tra lại và phát hiện ra là khí quản không bị chiết hẹp, vì vậy không phải tiến hành phẫu thuật nữa. Vào 11:40 ngày 19/2 , bác sĩ tiến hành rút ống nội khí quản cho chồng HP, tình hình sau khi rút chồng HP có thể tự thở tương đối tốt (trộm vía ạ). Hiện tại chồng HP vẫn đang tiếp tục nằm viện để theo dõi. HP hi vọng là mọi việc sẽ suôn sẻ để chồng HP có thể xuất viện sớm và không phải tiến hành bất kì biện pháp phẫu thuạt nào. Nếu lần nãy thành công thì chồng HP sẽ không phải dùng bất kì dụng cụ hỗ trợ nào nữa (trước đây chồng HP phải dùng ống xôg thực quản để ăn và ống nội khí quản để thở) HP chân thành cám ơn chú THiên Sứ cùng các bác và các anh chị em trên diễn đàn đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ HP trong suốt thời gian quá. Một lần nữa, mong mọi người hãy cầu chúc cho chồng HP sẽ qua được cửa ải này. Cám ơn tấm lòng của tất cả moi người! P/s: Chú Thiên Sứ ơi, lần này là rút ống nội khí quản chứ không phải là ống thực quản đâu ạ. Ống xông thực quản rút lâu rồi mà chú. Chắc tại chông cháu phải dùng nhiều loại ống/dụng cụ hỗ trợ quá nên chú nhầm. Chú cố gắng kiên trì giúp vợ chồng cháu nhé.Cám ơn chú rất rất nhiều!
 6. [quote name='Tầm nhìn mới' date='18 Tháng hai 2011 - 02:45 AM' timestamp='1297971911' post='119551'Chào cháu Hải Phượng Hôm nay ngày Tết thượng nguyên - tiết đầu xuân còn tràn đầy khí sắc của sự sống sung sức - Tôi chúc vợ chồng cháu năm mới Sức khỏe tăng tiến và vạn điều an lành. Cũng chúc mừng và chia vui những thành quả mà cháu đã đạt được trong công cuộc giành lại mạng sống cho chồng trong suốt một năm qua. Cũng tính nói nhều nhều tí - dưng lắm nhời e loãng mất trọng tâm.Thôi thì thế này. Tôi sẽ tặng Hải Phượng một món quà nhỏ - hy vọng sẽ giúp cho cháu ít nhiều. Cháu nhắn tin riêng cho tôi cái địa chỉ hòm thư bưu chính ( nhận tại nhà thì càng tốt ) tôi sẽ gửi lên tặng. Có thể thì cho cả cái số tê- lê-phôn ( có gì tôi đánh dây thép hỏi thăm ) Ông bà nhà cháu trước ăn ở phúc đức lắm nên con cháu giờ được nhờ - mà chắc vợ chồng cháu kiếp có tu thì nay mới có duyên lành thế. Tôi thấy ở đây ngoài quý quan thầy Thiên Sứ giúp cho cái Phong Thủy thì còn quí quan bác Cự Môn và quan anh Lai do có nhiều ý kiến xác đáng và hĩu ích phết.Tôi cũng có thể bày cháu một liệu pháp và mật pháp chữa bệnh cho chồng- Dưng liệu cháu có làm được những điều đơn giản sau không 1 - Trai giới một thời gian ( Trai giới là vắn tắt cho sự ăn uống chay tịnh, giữ phép tắc đối sử hành động theo tiêu chí nhà Phật - trong đó Trai là chay tịnh 3 ngày còn giới là chay tịnh 7 ngày - Một thời gian : Có thể gấp vài ba lần 3 và 7 ý. 2 - Niệm Phật từng từ một - Tôi nhắc lại từng từ một chức không phải luyến láu một tràng nhanh như bắn tiểu liên AR17. Ví dụ : N....A....M M...Ô B....Ả...N S...Ư T...HÍ...C C...A M...Â...U N...I P...H...Ậ...T chứ không phài NammôBản SưThíchCaMâuNiPhật 3 - Cúng nước dâng Phật hàng ngày.và cuối cùng là : 4 - Hôn tên từng milimét trên cơ thể người chồng yêu qúi của cháu. Tất- lẻ - dĩ - ngẫu- nhiên là hàng ngày thì càng tốt hoặc bất quá vài ngày một chầu ) Đơn giản quá mà phải không cháu.Với Mật pháp này cháu đừng mong sẽ là bác sĩ chữa bệnh trực tiếp cho chồng cháu. Mà với công phu hành trì hồi hướng của cháu thì cậu ta sẽ gặp được bài thuốc hay thày thuốc giỏi để đi qua vận nạn.Cháu có thể từ chối bằng cách im lặng . Nhưng đã nhận nhời thì phải thực hiện. Nên cháu cứ từ từ suy nghĩ cho chín rồi giả nhời cho tôi cũng được. Chào cháu nhé. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ TátNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh Thưa bác Tam Nhin Moi, Cháu xin cám ơn rất nhiều tấm thịnh tình của bác đối với vợ chồng cháu. Có lẽ cũng là do cháu có phúc nên mới được các bác và mọi người trên diễn đàn thương tình và giúp đỡ như thế này. Cháu cũng cám ơn bác rất nhiều về những lời khuyên bác dành cho cháu. Thực ra việc thứ nhất và thứ hai cháu cũng đang làm. Còn việc thứ 3 và thứ 4 cháu xin phép bác Tam Nhin Moi là nếu chú Thiên Sứ không phản đối thì cháu xin được làm theo. Xin bác Tam Nhin Moi đừng hiểu lầm rằng cháu không trân trọng các lời khuyên của bác vì thực ra từ lúc chồng cháu còn hôn mê rất nặng cho đến lúc chồng cháu có thể tỉnh táo như hiện nay, chú Thiên Sứ chính là người trực tiếp đến thăm chồng cháu và về nhà trọ cũng như về quê xem xét và sửa phong thủy cho gia đình cháu. Chú cũng là người theo sát diễn biến bệnh tình của chồng cháu từ đó đến nay. Từ trươc đến giờ mọi người cũng cho cháu một số lời khuyên như cầu kinh, niệm phật, làm việc thiện nhiều hơn...và cháu có thực hiện theo nếu như chú Thiên Sứ không phản đối như một phương pháp hỗ trợ. Xin chú cũng đừng phật ý vì thực ra cháu không phải là trân trọng lời chỉ dạy của bên nào hơn (cháu cũng không đủ trình độ và hiểu biết để phán xét) mà vì như bác cũng theo dõi diễn biến của chồng cháu trên diễn đàn từ trước đến giờ thì chú Thiên Sứ là "Bác Sĩ" chính cho chồng cháu và gia đình từ khi gia đình cháu gặp nạn. Ngoài ra bác Lai Do và bác Lao Cu Mon cung đưa ra các nhận xét xác đáng như bác nói nhưng phương pháp giải quyết cụ thể thì các bác cũng chưa đưa ra. Cháu sẽ gửi địa chỉ liên lạc tới bác và thay mặt gia đình xin cám ơn bác Tam Nhin Moi rất nhiều. Xin một lần nữa chân thành cám ơn bác.
 7. Kính chào chú Thiên Sứ cùng các bác, các bạn và các anh chị em trên diễn đàn, Cũng lâu lâu rồi, do HP mới đi làm lại, công việc ở cơ quan và ở nhà đều bận nên hôm nay mới tranh thủ vào diễn đàn. Trước hết, cháu muốn thay mặt gia đình gửi lời chúc tết đến chú Thiên Sứ cùng toàn thể các bác, các anh chị em trên diễn đàn. Mong mọi người sẽ có một năm mới bình yên, sức khỏe và may mắn và chân thành cám ơn chú Thiên Sứ và mọi người đã hết lòng giúp đỡ và động viên cháu trong suốt 1 năm qua. Kể từ khi vợ chồng HP bị tai nạn đến nay đã hơn 1 năm rồi. Hiện giờ chông HP đang trên đà tiến triển khá nhanh và tốt (trộm vía). Chồng HP đã nhận ra gần như tất cả moi người thân, bạn bè, đã biết ra hiệu một số hành động, đặc biệt đã có cảm xúc gần như bình thường. Ngày 19/12 âm lịch năm trước là lần đầu tiên chồng HP bật khóc, sau đó ngày 20/12 âm lịch đã biết mỉm cười. Các bác sĩ Tây y tưng điều trị cho chồng HP khi còn nằm viện cho rằng đây là dấu hiệu bình phục rất tốt (trộm vía)và họ cũng ko nghĩ rằng chồng HP lại có thể bình phục được như vậy. Thực sự HP thấy rất mừng vì những tín hiệu này, mọi người cùng chia vui với HP nhé. Mong rằng năm nay vợ chồng HP sẽ không gặp thêm vận hạn nào nữa cả, ông trời sẽ để cuộc sống của HP dần dần được bình yên. Hiện tại chồng HP chỉ cử động được tay phải và cử động rất khó khăn. Chồng HP vẫn chưa ngồi dậy được và chưa nói được. Để có thể nói được chồng HP sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật khí quản nữa. HP đã nói chuyện này với chú Thiên Sứ và chú đã hứa sẽ tiếp tục giúp vợ chồng HP để cuộc phẫu thuật sắp tới được suôn sẻ. HP biết chặng đường phía trước còn rất dài và rất gian nan. Nhưng HP cũng tin rằng tình yêu của HP dành cho chồng sẽ được đền đáp. Mong chú Thiên Sứ và các bác, các anh chị em trên diễn đàn sẽ tiếp tục ở bên và giúp đỡ vợ chồng HP trên chặng đường sắp tới. Chính tấm lòng của mọi người đã giúp HP có thêm nghị lực để đứng vững trong suốt những tháng ngày đau đớn và đen tối vừa qua. Một lần nữa xin được cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người.
 8. Chào các bác và các anh chị em trên diễn đàn, Haiphuong cám ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và giúp đỡ vợ chồng Haiphuong thời gian vừa qua. Hiện giờ Haiphuong đã bắt đầu đi làm lại và tình hình sức khỏe của chồng Haiphuong cũng đang trong giai đoạn tiến triển tốt. Hôm nay chú Thiên Sứ ra Hanoi công tác, Haiphuong và Trang Bờm đã gặp chú để nói chuyện thêm về tình hình của chồng Haiphuong. Chú hứa sẽ giúp chồng Haiphuong đến khi anh ấy hồi phục hoàn toàn. Đến giờ Haiphuong cũng đã có thêm hi vọng phần nào. Mong chú Thiên Sứ và mọi người tiếp tục giúp đỡ vợ chồng Haiphuong trong thời gian tới. Thời gian dài hay ngắn đối với Haiphuong không quan trọng, chỉ cần chồng Haiphuong có thể hồi phục để trở lại cuộc sống bình thường, thực sự giờ đây Haiphuong không mong muốn điều gì hơn cả. Một lần nữa xin được cám ơn chú Thiên Sứ và tất cả mọi người.
 9. Cháu cám ơn bác nhiều. Cháu sẽ cố gắng.Cháu cũng muốn báo tin cho bác và các anh chị em trên diễn đàn để mọi người chia vui cùng cháu.Chồng cháu bây giờ đã bỏ sona dạ dày và ăn hoàn toàn bằng miệng được. Chân tay cũng bắt đầu vận động được theo sự điều khiển của ý thức mặc dù rất khó khăn. Nhà cháu đang tích cực tập luyện và làm vật lý trị liệu cho anh ấy. Hết tháng 12 dương này cháu bắt buộc phải chuyển đi bác ạ. Thôi bác đành giúp cháu chọn tạm một ngày nhé. Cháu cũng đã tìm được một căn nhà cho thuê, cháu định chuyển chồng cháu đến đó vì về quê thì ko có bác sĩ điều trị. Cháu cũng băn khoăn không biết chuyển về đó ở thì có vấn đề gì không. Kính nhờ bác và các anh chị trên diễn đàn bấm quẻ giúp cháu xem cháu có nên chuyển về căn nhà cháu định thuê không với ạ. Người ta đang giục đến kí hợp đồng, mong bác và các anh chị giúp cháu sớm với ạ. Ngàn lần cám ơn bác và tất cả mọi người.
 10. Thưa chú Thiên Sứ và các bác, các anh chi em trên diễn đàn, Lâu rồi, hôm nay Haiphuong mới có dịp lên diễn đàn. Bây giờ đã là tháng 11, vậy là Haiphuong đã lập topic này để nhờ sự giúp đỡ của bác Thiên Sứ và mọi người đã hơn 6 tháng rồi. Hôm nay vào lại topic thấy các bác, các anh chị em vẫn quan tâm tới Haiphuong như vậy, thực sự Haiphuong rất xúc động. Thực sự Haiphuong không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng của mọi người đối với vợ chồng Haiphuong. Một tháng nay, chồng Haiphuong đang có dấu hiệu tiến triển tốt hơn. Anh ấy đã có thể nhận ra người thân và bạn bè rồi. Anh ấy cũng ăn bằng miệng được nhiều hơn, đã nghe và hiểu được một số câu đơn giản. Tuy nhiên không hiểu sao khoảng 3 ngày trở lại đây, chồng Haiphuong lại có dấu hiệu không tỉnh táo như tuần trước. Haiphuong mong những dấu hiệu xấu này chỉ là tạm thời. Vừa nãy, Haiphuong có đọc đâu đó trên diễn đàn bài viết "Đức năng thắng số", Haiphuong cũng mong rằng số mệnh của vợ chồng Haiphuong sẽ bớt lận đận hơn. Kính thưa chú Thiên Sứ, Hết tháng 12, đầu tháng 1 dương lịch, cháu phải trả nhà cho chủ nhà. Vì một số lý do mà chủ nhà không thể cho vợ chồng cháu thuê lâu hơn được. Gia đình cháu định đưa anh Hải về quê một thời gian. Vậy cháu và gia đình kính nhờ chú xem giúp ngày giờ để đưa chồng cháu về. Cháu và gia đình cảm ơn chú rất nhiều! Khoảng hơn nửa tháng nữa Haiphuong sẽ phải bắt đầu đi làm lại, Haiphuong cũng không thể nghỉ lâu hơn để ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc chồng Haiphuong được nữa. Chặng đường khó khăn mà vợ chồng Haiphuong phải đi tiếp chắc sẽ còn dài lắm. Trên chặng đường này, nhờ tấm lòng của chú Thiên Sứ cùng các bác, các anh chi em _ những người mà Haiphuong chưa từng gặp mặt (trừ chú Thiên Sứ ra) mà Haiphuong cảm thấy đỡ đau khổ, đỡ cô đơn hơn. Định mệnh đã lấy đi của vợ chồng Haiphuong quá nhiều nhưng nhờ có mọi người trên diễn đàn mà định mệnh đã không lấy đi được của Haiphuong niềm tin và hy vọng. Haiphuong xin được cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người! Lần sau lên diễn đàn Haiphuong mong có thể báo tin tốt lành hơn đến mọi người!
 11. Kính thưa các bác và các anh chị em trên diễn đàn, Cũng lâu rồi Haiphuong không có dịp lên diễn đàn, cảm xúc hôm nay vào đọc lại topic này của mình thật khó tả. Vậy là cũng đã hơn nửa năm Haiphuong chiến đấu với số phận rồi, đến giờ phút này, thực sự đôi lúc Haiphuong cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Ngày hôm qua, bác sĩ ở viện 103 đã chính thức thông báo khả năng hồi phục của chồng Haiphuong gần như unhlà không thể. Khi nghe xong điều này, Haiphuong cũng không biết mình nên hay không nên tin nữa.Từ ngày chồng Haiphuong ra viện đến giờ đã gần 2 tháng trôi qua nhưng hầu như không có tiến triển gì.Haiphuong cũng chưa dám nói chuyện với bố mẹ chồng về tình hình thực sự của chồng Haiphuong như bệnh viện thông báo, Haiphuong nghĩ có lẽ nên để bố mẹ và gia đình có một chút hi vọng để tiếp tục sống và chiến đấu cho anh ấy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cũng chưa đến thời hạn 100 ngày như bác Thiên Sứ đã xem cho vợ chồng Haiphuong. Ngày 6/10 là tròn 100 ngày kể từ ngày Haiphuong sửa lại phong thủy hoàn toàn như yêu cầu của bác Thiên Sứ, có lẽ đó cũng là thời hạn cuối cùng để Haiphuong biết được số phận của hai vợ chồng mình. Hiện giờ Haiphuong vẫn đang nghỉ ở nhà để chăm sóc chồng. Có lẽ đó là điều duy nhất Haiphuong có thể làm cho anh ấy trong lúc này. Haiphuong vẫn thiết tha hi vọng mọi điều sẽ diễn ra như bác Thiên Sứ cùng các bác, các anh chị em trên diễn đàn đã xem cho chồng Haiphuong, rằng chồng Haiphuong sẽ qua khỏi được. Nhưng đến giờ phút này, không hiểu sao niềm tin đã dần lụi tàn trong tim Haiphuong. Mấy dòng tâm sự từ đáy lòng xin được thay cho lời tri ân đến bác Thiên Sứ cùng các bác, các anh chị em trên diễn đàn đã ở bên cạnh và động viên Haiphuong trong suốt thời gian qua. Tha thiết mong rằng lần sau lên diễn đàn Haiphuong có thể thông báo tin vui!
 12. Kính gửi chú Thiên Sứ cùng các bác, các anh chị em có tấm lòng đã quan tâm đến gia đình Haiphuong, Hôm nay Haiphuong tranh thủ về nhà làm chứng minh thư nên có thể lên diễn đàn, một mặt là muốn có thêm niềm tin và hi vọng từ những tấm lòng của các bác và các anh chị em, một mặt là muốn gửi lời cám ơn tới tất cả các bác và các anh chị em đã ở bên Haiphuong suốt thời gian vừa qua. Cho đến giờ phút này, những việc có thể làm cho chồng Haiphuong, Haiphuong và gia đình đã làm hết sức mình và đã làm xong. Những gì chưa hoàn chỉnh khi sửa phong thuỷ đã được làm lại theo đúng chỉ dẫn của chú Thiên Sứ, Trang Bờm cũng đã nhờ được cô Đoan giúp cho chồng Haiphuong. Tình hình sức khoẻ của chồng Haiphuong có khá lên, nhưng ý thức vẫn chưa trở lại. Chồng Haiphuong hiện tại hoàn toàn vẫn chưa ý thức được gì về mọi thứ xung quanh. Mọi việc cần làm có lẽ Haiphuong đã làm hết rồi, giờ đây chỉ biết chờ đợi sự phán xét của định mệnh mà thôi. Vậy là cũng đã gần 5 tháng rồi. Cầu mong một ngày không xa, có thể là 2 tháng, 3 tháng, cũng có thể là 1 năm nữa, Haiphuong có thể được chia sẻ tin vui với tất cả mọi người...(đấy là trong trường hợp ông trời còn thương tới vợ chồng Haiphuong) Một lần nữa Haiphuong xin được cám ơn tấm lòng của chú Thiên Sứ và tất cả mọi người cho dù Haiphuong biết lời cảm ơn ấy không thể đủ với những gì chú Thiên Sứ và mọi người đã dành cho vợ chồng Haiphuong.
 13. Chồng Haiphuong tuổi gì, chú lại quên rồi? Haiphuong không bị mổ chân phải không? Đi lại tốt chưa? Nếu có thể năn nỉ bệnh viện cho ở đến ngày 17 Âm lịch là tốt nhất. Buổi sáng 8g làm thủ tục, xuất viện vào 4 giờ chiếu. Thưa chú Thiên Sứ, Chồng cháu sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi ạ. Chân cháu có bị mổ để nẹp đinh, hiện tại cháu đang bình phục và đi bằng nạng. Chồng cháu nằm viện đó lâu quá, xin ở lại cũng nhiều lần rồi nên lần này bệnh viện bị quá tải, họ không thể cho ở thêm được nữa. Bác sĩ cũng nói tình hình sức khoẻ của chồng cháu đã khá hơn nên có thể chăm sóc tại nhà được. Nhà cháu đành cho anh ấy ra viện vào ngày 12 âm lịch này vậy.Nhà cháu sẽ cố gắng cho chồng cháu ra viện vào khoảng từ 10:00 đến 11:30 như chú bảo. Cháu cám ơn chú rất nhiều và mong chú tiếp tục giúp đỡ vợ chồng cháu. Cháu gửi lại đường linhk lá số của chồng cháu để chú tiện theo dõi ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 14. Kính thưa các bác và các anh chị em trong diễn đàn, Một lần nữa cháu xin cám ơn mọi người vì đã hết lòng giúp đỡ và động viên vợ chồng cháu. Hôm nay cháu muốn chia sẻ một tin khá tốt lành về tình hình sức khỏe của chồng cháu cùng mọi người. Hai hôm trước bác sĩ có cho cho chụp lại CT não của chồng cháu, phim chụp CT cho thấy não đang có xu hướng tiến triển và bình phục khá tốt. Tình hình sức khỏe cũng khá lên, mắt có phản xạ nhanh hơn với các vật thể lạ giơ ra trước mắt, tay phải của chồng cháu có thể duỗi ra được chứ không bị co quắp như lúc trước (khi bị chấn thương, cả 2 tay chồng cháu bị co gập về phía ngực, không thể duỗi ra được). Nhưng điều mong muốn nhất của cháu là anh ấy tỉnh lại thì vẫn chưa xảy ra. Bệnh viện đã quyết định cho chồng cháu ra viện và cho gia đình cháu phác đồ điều trị tại nhà vì tình hình sức khỏe đã ổn định và không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Cháu đã nhờ chú Thiên Sứ xem ngày, thứ 4 tuần tới (12/5 âm lịch) chồng cháu sẽ xuất viện. Vậy là chồng cháu đã nằm viện khoảng 4 tháng rưỡi rồi. Không biết con đường phía trước sẽ ra sao? Lần này xuất viện về nhà, cho phép cháu xin một lời cầu nguyện bình an của tất cả mọi người cho anh ấy. Cháu mong các bác và các anh chị em sẽ luôn ở bên và giúp đỡ chồng cháu! Chỉ cần trong lòng cháu còn một chút hi vọng, cháu sẽ theo đuổi đến cùng. Ngàn lần hi vọng một ngày không xa, cháu sẽ được báo tin vui với các bác và các anh chị em của diễn đàn mình. Có lẽ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cháu, hơn cả cái ngày cháu mặc áo cô dâu cách đây chưa đầy 8 tháng. Mới đó thôi mà cháu cảm thấy những ngày đó như là kiếp trước của minh rồi.... Xin mọi người hãy cầu chúc cho chồng cháu!........ Thực sự cháu không biết nói gì hơn, cháu xin cám ơn tấm lòng của chú Thiên Sứ và tất cả mọi người!
 15. Cháu cảm ơn chú Thiên Sứ. Cháu vẫn chưa mời được cô Đoan. Cháu sẽ cố gắng trong tuần tới ạ! Mọi điều khác chú dặn cháu đã làm rồi. Cháu mong lần tới ra Hà Nội chú bớt chút thời gian về quê xem giúp nhà cháu việc sửa mộ có đúng như ý chú dặn không. Một lần nữa cháu và gia đình cám ơn chú rất nhiều!