• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phamthile

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About phamthile

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. xin cảm ơn Tướng Tùy Tâm Sinh đã chia sẻ
 2. Vâng, nếu được như bác trên đây đã xem giúp thì thực là tốt quá. Cháu đây cũng trút bỏ được một phần lo âu, cố gắng toàn tâm toàn ý với gia đình hơn nữa để chồng biết mà quay về.
 3. Cháu xin nhờ cao nhân xem giúp Đây là lá số của cháu, xem giúp cháu và chồng có còn duyên nợ với nhau nữa không, vì hiện tại chồng cháu đang ngoại tình và cháu đã biết chuyện, chồng cháu và người yêu hứa cắt đứt, nhưng cháu không thấy yên ổn và an toàn, sợ họ lại quan hệ sau lưng cháu. Thật lòng cháu rất muốn dứt khoát nếu chồng cháu không chấm dứt mối quan hệ này http://www.lyhocdong...nam=1&year=2012 chồng cháu sinh ngày 31/10/1978 nhưng không biết giờ chính xác con cháu sinh ngày 27/5/2012 lúc 10h30 sáng (sinh mổ) ngươi yêu chồng cháu là 26/11/1989 nhưng không biết giờ chính xác Nhờ cao nhân chỉ giúp có cách nào hóa giải việc chồng cháu ngoại tình và toàn tâm toàn ý quay về với gia đình không? Cháu xin cảm ơn cao nhân
 4. nếu xem tử vi thì chỉ xem cho cháu được thôi ah vì cháu biết ngày giờ sinh của mình: 21/12/1981 (DL) 6h-7h sáng còn của chồng cháu thì chỉ biết ngày sinh còn giờ sinh thì mẹ chồng không nhớ: 31/10/1978 (DL), chi nói là buổi sáng, và gia đình chồng biết có những đặc điểm sau: nhà đông anh em( 7 người); có 1 anh mất trẻ do bị ốm, bố chồng mất do bị ung thư, chồng là con trai út. Nếu cần thêm những đặc điểm gì thì mong các cao nhân cứ đặt câu hỏi, cháu sẽ cố gắng cung cấp Cháu xin cảm ơn
 5. Kính gửi các cao nhân, Hiện nay gia đình của cháu đang gặp nhiều phiền muộn, nhất là khi cháu phát hiện chồng ngoại tình vào tháng 8/2012 (DL). Mặc dù chồng và người yêu của chồng bảo rằng chưa có gì quá giới hạn, và họ mới bắt đầu yêu nhau giữa tháng 4/2012 (DL) và họ đã nhiều lần muốn dứt khoát chia tay nhau vì thấy đây là chuyện sai trái, nhưng bản thân cháu thì niềm tin đã sụp đổ, đau khổ vô cùng. Cháu đã nhiều lần cố gắng thoát ra khỏi chuyển này nhưng trong lòng thì bất an, buồn khổ, nếu sống cứ dằn vặt nhau thì cháu không muốn, và cháu muốn ra đi để họ đến với nhau, Hiện tại cháu đã có một con trai, nếu xảy ra li hôn cháu biết sẽ ảnh hưởng nhiều đến con cháu, nhưng nếu sống trong môi trường bố mẹ không còn tin tưởng nhau, dằn vặt nhau thì sẽ ảnh hưởng đến con cháu trong tương lai. Rất mong các cao nhân giúp đỡ xem giúp vợ chồng cháu có duyên nợ với nhau đến đâu?, họ có dứt khoát với nhau như lời họ hứa không?, cháu sợ nhất là họ có con với nhau hoặc sẽ tiếp tục dấu cháu và vẫn quan hệ với nhau, mong các cao nhân giúp để cháu còn sớm ra quyết định Cháu: 21/12/1981 (DL) Chồng Cháu: 31/10/1978 (DL) Con Cháu: 27/5/2008 (DL) Người yêu của chồng cháu: 26/11/1989 (DL) Trong trường hợp hai vợ chồng cháu vẫn ở với nhau thì có cách nào hóa giải mối quan hệ của chồng cháu với người yêu của anh ấy không thì xin chỉ cách giúp cháu ạhh, Cháu xin trân trọng cảm ơn và chờ thông tin từ các cao nhân
 6. Cháu vô cùng cảm ơn bác, như vậy hai vợ chồng cháu yên tâm rồi. Chúc chú luôn mạnh khỏe
 7. Kính gửi chú Thiên Luân, Lần trước cháu đã nhờ chú xem giúp chuyện đẻ con thứ 2, chú đã tư vấn đẻ con năm Tân mão hoặc năm Nhâm Thìn là tốt. Hiện tại cháu bị vỡ kế hoạch rồi ạ: năm Tân mão thì không đậu thai, còn năm Nhâm Thìn thì vừa bị thai lưu xong (hiện đang tháng 2 âm), bác sỹ bảo phải giữ gìn kiêng khem 3 tháng nữa mới được có bầu lại, như vậy nếu có bầu lại cháu sẽ đẻ con vào năm Quý Tỵ. Cháu đang hoang mang quá, mong bác xem giúp đẻ đứa thứ hai vào năm sau hay năm nào thì tốt cho 2 vợ chồng cháu. Cháu xin cung cấp thông tin của hai vợ chồng Chồng: 31/10/1978 Vơ: 21/12/1981 Con trai đầu: 27/5/2008 Cháu xin cảm ơn
 8. Kính gửi bác Phúc Anh, Mong bác dành chút thời gian xem giup tên con cháu là Nguyễn Trung Nam Khánh - Con trai (sinh lúc 10h 45 phút ngày 27/5/2008) Bác xem giúp cháu nếu đặt tên con là Nguyễn Trung An Khánh hay Nguyễn Trung Việt Khánh thì có tốt không ạh? Cháu xin chân thành cảm ơn.
 9. Dạ thầy nói nghèo cũng đúng vì hai vợ chồng đang cày kéo trả nợ vì mượn tiền sửa nhà. Cháu mới chuyển việc mới được 7 tháng, lương cũng khá hơn chút đỉnh nhưng chủ yếu để trả nợ, thấy xem ngoài đường bán sách báo ra có thể đổi qua nghề kinh doanh đất đai được không ah? Dạ, xin giúp cháu xem trong khoảng thời gian năm 2013 cháu có được xuất ngoại theo con đường học hành không?
 10. kính chào các cao nhân, Nhờ các cao nhân xem giúp hai vợ chồng cháu lá số này. Tuy nhiên cháu không chính xác được giờ của chồng cháu Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 một số điểm lưu ý là: nhà có 3 chị em, cháu là con đầu Bố làm bộ đội, mất khi đi làm nhiệm vụ năm 2003 mẹ làm giáo viên có con trai sinh tháng 27/5/2008 hai vợ chồng kết hôn năm 11/2006 Lá số của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 một số điểm lưu ý là: nhà chồng cháu có 7 anh chị em, có một người đã mất bố chồng mất do bị bệnh ung thư mẹ chồng còn sống Thường thì cháu thấy mệnh chồng cháu sinh năm 1978 là thiên thượng hỏa, nhưng ở trong lá số tử vi theo lạc việt của chồng cháu là Thiên hạ thủy. Các cao nhân giải thích sự khác biệt này giúp cháu được không ah? Cháu xin chân thành cảm ơn.
 11. Cháu xin cảm ơn bác, vợ chồng cháu sẽ bàn bạc lại chuyện này. Chúc bác và các cao nhân luôn mạnh khỏe.
 12. Kính thưa bác hạt gạo làng, Cháu cảm ơn bác đã tư vấn vấn giúp cháu nên sinh vào năm Tân Mão là tốt. Nhưng có thêm điều tế nhị thế này ạh, cơ quan cháu quy định nhân viên nữ chính thức sau hai năm làm việc mới được sinh con nếu vi phạm thì buộc phải nghỉ việc ạh (điều này phát sinh vì lần trước cơ quan tuyển được hai nữ nhân viên thì hai chị này lập tức có bầu làm cơ quan ngại tuyển nữ lắm ạh) cháu vào cơ quan này tháng 12/2009 vậy đến tháng 12/2011 cháu mới có bầu được. Vậy còn giải pháp năm nào sinh con tốt nữa không ah, mùa sinh tốt? con trai con gái, cháu xin ghi lại các thông tin của cháu: Chồng cháu sinh ngày 31/10/1978 Cháu sinh ngày 21/12/1981 Con trai đầu lòng: 27/5/2008 Cháu xin chân thành cảm ơn bác.
 13. Kính gửi bác Thiên Sứ va bác Hạt Gạo Làng Vợ chồng cháu đang lên kế hoạch sinh cháu thứ 2, xin các bác xem giúp cho cháu nên sinh con vào năm nào? con gái hay con trai thì tốt? mua sinh nào thì tốt cho em bé ah? Chồng cháu: 31/10/1978 (Cháu xin lỗi vì đã viết nhầm năm sinh của chồng cháu) Cháu: 21/12/1981 con trai đầu lòng: 27/5/2008 Cháu xin cảm ơn các bác nhiều.
 14. Kính gửi bác Thiên Sứ va bác Hạt Gạo Làng Vợ chồng cháu đang lên kế hoạch sinh cháu thứ 2, xin các bác xem giúp cho cháu nên sinh con vào năm nào? con gái hay con trai thì tốt? mua sinh nào thì tốt cho em bé ah? Chồng cháu: 31/10/2010 Cháu: 21/12/1981 con trai đầu lòng: 27/5/2008 Chau xin cảm ơn các bác nhiều.