• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NHT

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  49
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About NHT

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. “Sau lưng là 4.000 năm lịch sử, trước mặt là 90 triệu đồng bào” (Dân trí) - Chia sẻ với những trăn trở của cử tri vì công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tranh chấp trên biển Đông, Chủ tịch nước tâm sự: “Đằng sau lưng, trước mặt mình là 90 triệu đồng bào, tôi nhớ chứ! Là 4.000 năm lịch sử, tôi nhớ chứ! Không quên được đâu!”. >> “Đại gia uống chai rượu 2 triệu, công nhân ăn khoai sáng đi làm!” >> Cử tri bày tỏ trăn trở về nạn tham nhũng với Chủ tịch nước Đảng và Nhà nước không lùi trong vấn đề biển Đông Ngày 18/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục cùng Tổ Đại biểu Quốc hội - Đơn vị số 1 TPHCM tiếp xúc cử tri quận 4 (TPHCM) trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận 4 Tại hội nghị này, 15 cử tri đã phát biểu trực tiếp tại hội trường, chất vấn tổ đại biểu nhiều vấn đề còn tồn tại trong quá trình điều hành đất nước thời gian qua như tình hình biển đảo, tham nhũng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, bất cập trong giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm… Về vấn đề biển đảo, cử tri Trần Tâm phát biểu: “Qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình biển Đông, Trung Quốc đã có những hành động dã tâm với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. Trong khi đó chúng ta chưa có chủ trương cứng rắn với Trung Quốc, chủ yếu là bằng đường ngoại giao, thì họ càng lấn tới. Cụ thể là Trung Quốc đã xây dựng thành phố Tam Sa, xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng khu du lịch…”. Cử tri Võ Thanh Thảo cũng đồng tình và bổ sung: “Sau biển Đông, họ tiến hành phá hoại kinh tế của nước ta như vụ trái thanh long, trái dứa ở Tiền Giang; vụ khoai lang ở Vĩnh Long, Trà Vinh; vụ cua biển ở Cà Mau, vụ trái dừa ở Bến Tre… thể hiện rất rõ âm mưu thâm độc của Trung Quốc”. Đây cũng là nội dung mà nhiều cử tri quận 1, quận 3 đã kiến nghị lên Chủ tịch nước trong 2 buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/10. Nhiều cử tri khác còn nhắc đến vụ doanh nghiệp Trung Quốc nuôi cá ngay tại Cam Ranh, sát cạnh cảng quân sự lớn nhất nước ta, hàng năm trời mà không ai biết. Cử tri Trần Tâm yêu cầu: “Trong thời gian tới, Chính phủ cần có chính sách vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo để bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta”. Cử tri Võ Thanh Thảo thì đề nghị: “Chúng tôi mong Đảng và Chính phủ có phương án rõ ràng, đề ra phương sách kiên quyết và công bố cho nhân dân được rõ, được yên tâm”. Dù tuổi cao sức yếu, ông cũng giơ cao cánh tay nắm chặt mà rằng: “Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu hết mình vì tổ quốc!”. Nhiều cử tri yêu cầu Đảng và Nhà nước phải cứng rắn trong vấn đề biển Đông Trả lời thẳng thắn trước 300 cử tri quận 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Chủ trương bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là không bao giờ thay đổi!”. Về những vấn đề xảy ra trên biển Đông vừa qua, Chủ tịch nước cho rằng: “Không phải những vấn đề có sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đảng và Nhà nước chỉ phó thác cho Bộ Ngoại giao ứng phó. Các đồng chí nói thế là oan ức cho chúng tôi quá! Không lẽ Đảng và Nhà nước để anh Nghị (ông Lương Thanh Nghị, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao- PV) phát biểu vài câu là xong à? Không phải! Không phải Đảng và Nhà nước này phó mặc cho Bộ Ngoại giao, một mình Bộ Ngoại giao cũng không làm được!”. Chủ tịch nước khẳng định cùng với phát ngôn khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước còn tiến hành song song hàng loạt công việc thể hiện rõ chủ trương bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của chúng ta. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Các đồng chí coi, ở biển Đông, công cuộc phát triển kinh tế chúng ta có dừng lại không? Không dừng. Và kinh tế biển mang lại cho Việt Nam bao nhiêu phần trăm GDP? Hàng năm nó mang về cho ngân sách quốc gia bao nhiêu chúng tôi đều có báo cáo nhiều lần. Mong cô bác anh chị hiểu, Đảng và Nhà nước có lùi đâu? Không lùi! Mặc dù Trung Quốc tuyên bố 9 lô xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, chúng ta vừa tuyên bố phản đối và hoạt động kinh tế biển chúng ta vẫn diễn ra bình thường; khai thác dầu khí, thủy sản, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… vẫn diễn ra”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết thêm: “Về chủ quyền pháp lý, gây sức ép ghê gớm để Quốc hội Việt Nam không thông qua Luật Biển. Nhưng Quốc hội Việt Nam đã làm gì các đồng chí biết không? Luật Biển đã thông qua, nó chứng minh rất rõ ý chí của ban lãnh đạo hiện nay có nhân nhượng không, có khuất phục phương Bắc hay không?”. Chủ tịch nước mong mỏi nhân dân, đặc biệt là Đảng viên cần phải bình tĩnh, nhận định rõ tình hình, có cái nhìn toàn diện, đừng kích động theo luận điệu xuyên tạc của kẻ thù trên các trang mạng. Chủ tịch nước cho rằng: “Trong việc trị quốc phải bình tĩnh, tim phải nóng nhưng đầu phải lạnh; chứ không phải tim lạnh, đầu nóng, nguy hiểm cho đất nước!”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Việc trị quốc phải bình tĩnh, tim phải nóng nhưng đầu phải lạnh” Để kết thúc phần phát biểu chủ đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Chủ tịch nước tâm sự cùng các cử tri: “Đằng sau lưng, trước mặt mình là 90 triệu đồng bào, tôi nhớ chứ! Là 4.000 năm lịch sử, tôi nhớ chứ! Không quên được đâu!”. Nếu sợ thì hãy làm đơn xin nghỉ Trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 18/10, các cử tri quận 4 cũng tiếp tục chất vấn tổ đại biểu về vấn đề tham nhũng. Cử tri Võ Thanh Thảo phát biểu: “Tham ô hối lộ ở nước ta có khi còn cao hơn các nước Châu Phi. Có nên xem đây là quốc nạn hay không? Thực tế là tham ô hiện nay phát hiện ít mà còn bị che giấu, không bị xử lý, thậm chí là bị bẻ cong”. Và ông đề nghị Quốc hội, Đảng, Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ hơn. Ông nói thẳng: “Nhiều cán bộ có tư tưởng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Dù họ bị xử lý nhưng vẫn để lại tài sản hàng tỷ đồng cho vợ con. Cần quy định rõ, nếu tham ô trên 1 tỷ thì xử chung thân, trên 2 tỷ thì tử hình”. Cử tri quận 4 tiếp tục bức xúc về vấn đề tham nhũng, xử lý trách nhiệm cán bộ Cử tri Dương Xuân Miễn thì bức xúc về cách xử lý trách nhiệm của cán bộ: “Luật chúng ta rất đầy đủ, nhiều nhưng thực thi pháp luật chưa ổn. Ví dụ như vụ Tiên Lãng, Hải Phòng đã xác định rõ vi phạm, đã khởi tố rồi nhưng gần 1 năm vẫn chưa đưa ra xử lý. Không hiểu vì sao nó kéo dài? Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị này ra sao? Có bao che hay không?”. Cử tri Đỗ Duy Sơn thì đề nghị Đảng, Nhà nước và Quốc hội chú ý đến công tác cán bộ, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm. Ông nói: “Chúng ta nói nhiều rồi, làm rồi nhưng làm chưa đến nơi đến chốn”. Cử tri Dương Xuân Miễn khẳng định: “Lòng tin của cử tri đang bị giảm sút, xói mòn vì cách xử lý vi phạm kỳ cục của chúng ta”. Còn cử tri Phạm Văn Tài thì phát tiết bất bình với những cán bộ đã, đang tham nhũng, gây hại cho dân, cho nước: “Trách nhiệm cá nhân của Đảng viên có còn không?”. Đáp lời cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại nội dung đã trình bày trong ngày 17/10 về việc Quốc hội đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để chuyển công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ Chính phủ sang cho Đảng, Ban Nội chính Trung ương đang được khôi phục để làm cơ quan chuyên trách cho công tác này. Chủ tịch nước cho biết: “Điều đó cho thấy tình hình nghiêm trọng thế nào. Đảng và Nhà nước đang dồn sức mạnh mẽ nhất cho hoạt động này”. Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đang dồn sức mạnh mẽ nhất để chống tham nhũng Chủ tịch nước cũng nhắc lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chứ không phải của riêng ai. Quần chúng chính là con mắt sáng nhất của Đảng, của Nhà nước trong công tác này. Ông chia sẻ thêm: “Đúng là trong thực tế có những người đấu tranh bị trù dập rõ ràng, gia đình tan nát. Chúng tôi có lỗi lớn là không bảo vệ được những con người đó, nên gây ra sự sợ hãi. Tôi có gặp nhiều cán bộ, có cán bộ khá lớn gặp tôi cũng than vãn: “Ông à, liệu chúng tôi đấu tranh thì chúng tôi có tồn tại được không?”. Tôi nói đơn giản thôi, nếu chúng ta hèn nhát, làm đơn gởi cho Đảng, chúng ta nghỉ. Chứ chúng ta hèn nhát, không làm tròn trách nhiệm của mình mà nhân dân giao phó thì để đồng chí có trí tuệ, dũng cảm làm!”. Tùng Nguyên http://dantri.com.vn...eu-dong-bao.htm
 2. Việc bán/mua thì tùy cơ ứng biến. Nhưng diễn biến của thị trường cũng có quy luật nhất định. Chẳng hạn như - Hôm nào có khối lượng gấp đôi so với trung bình 10 phiên gần nhất, thường sẽ giảm điểm sao đó. - Vào xu thế tắng, sẽ tắng khoảng 3-5 hôm,, sau đó lại giảm, rồi lại tăng V,v... Tóm lại là dĩ bất biến ứng vạn biến và làm gì cũng gian nan lúc đầu Tạm biệt, từ nay không vào viết bài nữa. Thân ái
 3. Hôm qua đọc bài: Việt Nam ơi, tại sao? trên Vietnamnet-Chuyên san Tuanvietnam Nay vào thấy chú Thiên Sứ phê phán. Thôi thì, mỗi người mỗi ý, mong đầu óc được thanh thản để còn thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng mến. Tôi đâu có xoắn với xoằn gì đâu. Việc Trên đã có Trên lo Việc Dưới thì Dưới cũng lo Việc mình mình lo Miễn mình vẫn vui là được
 4. Hôm nay bán được Pan, lại mua IDJ
 5. Giờ Tý, ngày 11, tháng 11, Canh Dần, Việt Lịch Hỏi và Độn quẻ: Ngày mai chỉ số có vượt 500 không? Được quẻ: Khai Tiểu cát Vậy là sẽ vượt.
 6. Có hai tin tức quan trong ở phía trước 1. ngày mai có vượt được 500? Nếu vượt được mốc gần nhất 520, gần trung 550, xa hơn 630 2. Chỉ số CPI tháng 12 >> Thị trường có thể được đẩy lên mạnh nếu CPI tốt và có một thôn tin vĩ mô hoặc dòng tiền 400tr được xác nhận
 7. Tôi vẫn trung thành với quẻ độn được từ tuần trước áp chô tuần này: Kinh Xích khẩu và Khai tiểu cát. Do vây, hôm qua cũng nghĩ đến khả năng giảm điểm nhưng không bán đầu phiên. Điều chỉnh trước khỏi đ/c sau. Tôi tin Anh linh Đức Tổ Hùng Vương, Tổ tiên và Văn hiến Lạc Việt. Nên Mai TT sẽ tăng.
 8. Nếu là Kinh Xích khẩu thì nên mua chứ nhỉ? vì quẻ độn tiếp theo là Khai Tiểu cát - tốt Kinh Xích khẩu cũng có ý nói là sẽ thu lời lớn nhưng đại loại là biến động của nó sẽ làm thót tim người giữ. Kinh Xích khẩu, theo Âm dương ngũ hành,thì Kim vượng - kim cũng tượng là tiền bạc, chưa đến lúc sinh thủy được, tháng này là tháng thủy. Vì tôi đã từng chứng kiến quẻ này rồi, nên suy luận như vậy. Tôi không theo dõi DVD nên không biết. Nếu cứ theo quẻ thì Liều ăn nhiều Mua/bán hãy cân nhắc nhé Tôi an được quẻ Kinh Xích khẩu, nhưng vừa nhìn ở trên hóa ra đã có 2 quẻ đươcj độn rồi, nếu tính qur tiếp theo sẽ là Hưu Vô Vong Vấn đề là Kinh hay Hưu đây? Giá mà chưa đọc đoạn trên thì tốt, nhưng quẻ độn vẫn ổn nếu quẻ chủ là tốt.
 9. Vậy là hôm nay đã không tăng như đã định. Mong rằng quẻ vẫn nghiệm chô dù luận giải có thể chưa đúng. Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn cho cả mua và bán. Nếu ngày mai đầu phiên vẫn giảm sau đó từ từ tăng thì tốt.
 10. Sốc toàn tập Ai mua bán giỏi hôm nay được hơn 20% chỉ một ngày. Hôm nay có 2 điều đáng lưu ý, thường phiên tiếp theo là giảm, đó là KL >100 ngàn và mốc 500. Nhưng đợt này, không biết thế nào.
 11. Hôm qua tôi An quẻ liên tiếp được Cảnh Xích khẩu - Có nghi ngờ - Sẽ tăng Sáng nay, tôi hỏi lại quẻ cho chắc Sinh Đại An - Có ít khó khăn không đáng kể- sẽ tăng Tuy nhiên vẫn phải đợi chung cuộc
 12. Tôi vẫn đoán là hôm nay vẫn tăng sau khi có rung lắc mạnh.
 13. Không biết có phải chú Thiên Sứ dựa vào bài này để cảm ứng không nhỉ? Vì thấy CK tăng nóng quá, và lại thấy lời cảnh báo của chú. Nhưng khi xem lại bài trên, thì đó là nội dung của năm 2008 - năm bắt đầu cuộc khủng hoảng. Tuy vậy hãy theo dõi thật cẩn thận diễn biến thị trường
 14. Đúng là bữa tiệc Mầu sắc. Nhưng tiệc vui nào thì cũng đến lúc tàn để thay vào đó là cuộc vui khác. Phải chăng đó là lời của chú Thiên Sứ? Ra về thì chũng phải chào gia chủ một tiếng chứ nhỉ. Nhưng tiệc đang vui, người người rộn ràng nói nói cười cười, nên cứ tận hưởng đi đã. Nhưng cũng cần tỉnh táo, chớ có uống nhiều,vì cần đảm bảo ATGT