• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thanglong

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  47
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thanglong

 1. Anh Thiensu thân mến, Có vẻ diễn biến bđs Hà Nội đang ứng nghiệm nhanh hơn dự tính, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện tin tức xấu : Bong bóng đất nền phía Tây xì hơi: Nhà đầu tư tháo chạy Giá đất nền đột ngột giảm gần 10 triệu đồng/m2 Địa ốc Hà Nội và bậc thang cuối cùng
 2. Chắc anh có điều gì khó nói, chuyện này cụ thể nên dễ bàn hơn nhiều so với cội nguồn kich dịch, dù có hội thảo như anh nói thì cũng chẳng thay đổi được gì vì đây là vấn đề có quá nhiều ẩn số.
 3. Anh nói gì lạ thế, sao lại không dám qua mặt, nếu anh không đoán được vấn đề TQ thì e rằng Anh sẽ khó đoán được cục diện thế giới như anh mong muốn từ vấn đề tự nhiên tới khủng hoảng kinh tế.
 4. Theo tôi động đất mạnh và có tính hủy diệt hơn ở Nhật Bản chỉ có thể xảy ra ở Trung Quốc, tôi vẫn đang xác định thời điểm. Anh Thiensu có góp ý gì về nhận định này của tôi không ?
 5. Quả thực đọc những gì anh viết về "Ý thức/ vật chất, phân biệt/ không phân biệt, đúng/sai..." tôi nhận thấy tư duy của anh đang chạy lòng vòng trong một vòng tròn khép kín, anh đang nhầm lẫn nhưng lại không biết rằng mình đang nhầm lẫn. Mình tạo ra cái mới, đưa ra bị người ta chê thì ai cũng khó chịu cả, nhưng không phải lời chê cũng là sai hết anh ạ.
 6. Anh Thiensu, theo như anh viết thì phân biệt giữa ý thức và vật chất là một sai lầm vậy cái gì là đúng/ không sai lầm ? Anh có thể nói rõ hơn tại sao anh viết : "đều đã xác định ý thức tương tác với vật chất" và "Ý thức tác động tới vật chất như thế nào là một câu hỏi sai" ? Sau khi Anh trả lời 02 câu hỏi trên, tôi sẽ đóng góp vài ý nhỏ về vấn đề này.
 7. Theo tôi hình ảnh này ứng với vấn đề bất động sản Hà Nội, mặt trời và rồng biểu tượng của sinh khí, nhưng mặt trời thì xế bóng, rồng co qoắp tan rã khi bị thiêu đốt. Chiếc cần cẩu và tòa nhà đang xây dựng dở dang chơ trọi trên nền mầu tối của buổi chiều tà. Đây là một hình ảnh xấu, báo hiệu những điều không tốt lành đối với bđs Hà Nội. Hãy đợi xem
 8. Anh Thiên Sứ sai rồi, tòa nhà có chóp nhọn bên trên là tòa nhà Quốc hội Mỹ, nơi làm việc của hạ viện và thượng viện. Còn tòa nhà bên dưới nhỏ hơn, có phòng bầu dục là nơi làm việc của tổng thống Mỹ - TÒA NHÀ NÀY GỌI LÀ NHÀ TRẮNG. 02 tòa nhà này hoàn toàn khác nhau, nhưng vì đều là màu trắng nên dễ nhầm lẫn.
 9. E rằng "xích khẩu" ở đây ứng với việc Gs HĐĐ và Anh TS "cãi nhau" thì đúng hơn, tôi nghĩ chuyện này nên chấm dứt ở đây thì tốt hơn.
 10. Câu chuyện phong thủy Hongkong cho thấy, thầy phong thủy gần như có quyền lực tuyệt đối chi phối kiến trúc các tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà tài chính. Nghề phong thủy được đề cao và trọng vọng, phí tư vấn không có giới hạn.
 11. Cụ Liêm Trinh nhìn vấn đề học thuật quá, tôi nói với Cụ thế này : Nếu mọi thứ tiếp tục xu hướng " ở trần đóng khố" như Anh Thiensu đoán, thì năm nay giá xăng ở Việt Nam có thể 30.000vnd/1 lít là chuyện thường. Dù là chính phủ hay bà bán nước chè thì đều phải tự điều chỉnh để tồn tại và tiếp tục phát triển. Mức độ tăng giá là rất lớn, gây nên nhiều đổ vỡ, nên mô hình tây âu mà Cụ nói tới là không phù hợp ở đây.
 12. "Đống " là từ tiếng dân tộc Mường, khi nói tới từ này thì hình ảnh của nó sẽ tương ứng với nơi mà đất như chụm lại, có hình dáng như một cái gò nổi lên so với xung quanh, theo những gì mà tôi được biết thì nó thường được dùng kèm với tên địa danh chỉ nơi an táng, chứ không dùng với những địa danh dân cư sinh sống, nếu hỏi ở đâu thì tiếng Mường chỉ hỏi là "ở no ?" mà thôi.
 13. Thị trường Vàng: Cảnh Vô Vong Âm Hoả đới Thổ sinh Vô Vong Thổ. Ngoại sinh nội. Điều kiện thuận lợi cho hoàn cảnh tự thân vốn không khả quan. Chủ quý nhân phù trợ. Như vậy tuy vàng đã tăng giá tới mức rất cao, khiến người ta có giảm giác tới ngưỡng, nhưng những yếu tố bất lợi trên thế giới như chiến tranh, động đất, thiên tai, bất ổn kinh tế xã hội... tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng đi lên ( Cái này tôi chỉ xâu chuỗi lại những dự báo của Anh mà thôi). Bất động sản: Quẻ Tử Đại An, Đại An Thổ sinh Tử Kim. Chủ sinh xuất bất lợi. Sự nghiệp hao tổn, nhưng không đáng kể. Tôi chẳng hiểu gì về quẻ lạc việt của Anh, nhưng với ý nghĩa trên có thể đoán thế này : Có nhiều bất lợi cho thị trường bất động sản, nhưng những bất lợi đó chưa đủ hạ gục thị trường bất động sản, khiến thị trường này khủng hoảng. Tuy tình hình chung khó khăn, thị trường ở một số nơi, địa điểm vẫn ổn định và tăng giá. Chứng khoán: Quẻ “Kinh lưu niên”, Kinh Kim sinh Lưu Niên Thuỷ. Chủ bất ngờ suy bại lớn. Ghi chú; Đây là quẻ dự báo sóng thần Indonesia – Philippin. Website Tuvilyso.com. Những lời tiên tri 2004. Với ý nghĩa này, năm 2011 là một năm đau thương và mất mát lớn, đau thương sẽ kinh hoàng và khó tưởng tượng vào mùa thu và mùa đông năm nay. ...................................... Tôi thấy anh đoán, nhưng vẫn thiếu sự quyết đoán và khẳng định nên nổi hứng đóng góp vài lời.
 14. Tôi thì thấy cái cột tròn ở giữa nhà là kinh hồn nhất anh Thiensu ahj, anh nhìn kỹ sẽ thấy vì ảnh chụp hơi mờ, nếu thực tế cái cột này ở giữa nhà thì đây đúng là một trường hợp ứng nghiệm đáng sợ.
 15. Tôi tìm trên mạng thấy có ghi địa chỉ như sau : "Tối 29.1, thi thể nhà báo Hoàng Hùng đuợc đưa từ BV Chợ Rẫy về nhà riêng của anh tại phường 6 – TP.Tân An – Long An. Hàng trăm người dân TP.Tân An đã có mặt để đón anh về và chứng kiến lễ tang nhà báo. "
 16. Hai căn nhà của bà Liễu và ông Sữa liền kề nhau - Ảnh: Hoàng Phương Kết quả của chủ nhà này ra sao thì ai cũng rõ, tuy nhiên về mặt phong thủy thì đây là trường hợp rất đáng nghiên cứu, xin post tấm ảnh này lên cho mọi người tham khảo, đặc biệt những ai đang ở HCM.
 17. Thanglong không có ý gì, chuyện là vừa đọc bình luận của anh thì đọc ngay thấy tin Mỹ nó làm tàu cao tốc tới 35 tỷ USD, nên post lên cho Anh tham khảo. Tại sao đây lại là sai lầm của nước Mỹ, và việc xây dựng đường cao tốc sẽ dẫn tới điều gì ? Tôi thấy tầu cao tốc rất tốt, chỉ có nhược điểm là chi phí đầu tư lớn, giá vé đắt đó mà thôi.
 18. Link : http://vneconomy.vn/...sat-cao-toc.htm Mỹ sẽ chi 53 tỷ USD xây đường sắt cao tốc DIỆP ANH 09/02/2011 11:14 (GMT+7) Phó Tổng thống Mỹ trên chuyến tàu cao tốc của Amtrak - Ảnh: Reuters. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (8/2) đã công bố một kế hoạch đầu tư hạ tầng, trong đó chính phủ nước này sẽ dùng 53 tỷ USD trong thời gian 6 năm để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia.
 19. Anh Thiên Sứ thân mến, mọi vật đều có âm dương, nên có thể khẳng định không bao giờ tận diệt được tham nhũng, hình tượng thời nghiêu thuấn chỉ là giấc mơ tốt đẹp mà con người luôn luôn muốn vươn tới mà thôi. Đọc bài báo do Anh trích dẫn, tôi thấy là những vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và nhà nước, những người nắm trong tay quyền lực và công cụ tối thượng vẫn tự thấy mình chưa làm được gì nhiều. Điều này cho thấy tham nhũng là vấn đề khó giải quyết tới mức độ nào ! Anh Thiên Sứ chỉ cần làm những ngôi nhà có phong thủy tốt, góp phần tư vấn xây dựng những trụ sở công quyền "không thể tham nhũng" như vậy là thiết thực và vĩ đại rồi, chứ tôi nói với anh địa hình VN uốn lượt, nhấp nhô nhiều đồi núi... anh làm thế nào giờ :D , hay là anh lại muốn một mình chống lại ý trời http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :) :D - đùa chút, mong anh đừng giận.
 20. Tham nhũng là vấn đề muôn thủa dù trong bất cứ thể chế nào, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Trước vấn đề này thì chuyên gia về chính sách thì cho rằng nguyên nhân là do cơ chế, chính sách kinh tế bất cập tạo ra kẽ hở... chuyên gia về tâm lý học thì cho rằng do thói quen, giáo dục và lòng tham, nhà kinh tế học thì cho rằng nguyên nhân là do thu nhập quá thấp, do đó phải tham nhũng thì mới đủ tiền sống... Chuyên gia phong thủy lại cho rằng do thiết kế của trụ sở các cơ quan công quyền bất hợp lý, âm thịnh dương suy nên trở thành nơi nuôi dưỡng với tệ nạn, sách nhiễu... Các chuyên gia ai cũng có lý của mình. Đây đúng là bài toán phức tạp vào cao cấp như anh nói. E rằng nếu tranh luận về nguyên nhân sẽ không có hồi kết, Anh có thể đưa ra một giải pháp có tính khả thi để giải quyết vấn đề này không ? Hoặc giải sơ lược bài toán này theo thuyết âm dương ngũ hành ?
 21. Rất phù hợp với xu thế. Quyết định này cho thấy : Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là người cực kỳ thông minh và trí tuệ. Xin chúc mừng Phan Thị Bích Hằng
 22. Chu Văn Công nói : Về Thiên đạo thì dương động, âm tịnh; cho nên dương cương, âm nhu. Về Địa đạo, thì âm động, dương tịnh; nên âm cương, dương nhu