• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thanglong

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  47
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Thanglong


 1. Thanglong Cập nhật lúc 27 Tháng năm 2011 - 05:05 PM

  Nhìn vào sự thay đổi giao diện tôi thấy sinh khí của diễn đàn đang thoái lui và rối loạn, sự thay đổi trước lần thay đổi này đã thể hiện rõ điều đó. Sự thay đổi lần này khiến mọi thử trở nên trầm trọng hơn, với hình tượng rồng và mặt trời cho thấy tham vọng thì ngày càng lớn, trong khi nội lực đang suy yếu. Cái này phong thủy gọi là nhìn hình đoán khí.

  Không phải ai nói lời chê bai lyhocduongphuong đều là sai cả Anh Thiên Sứ ạ.

  Thanglong, on 15 Tháng sáu 2011 - 08:14 AM, said:

  Tôi đã góp ý khá rõ ràng về banner mới của diễn đàn, nhưng banner cuối cùng do anh lựa chọn cho thấy anh thực sự không hiểu vấn đề. Cụ thể ở đây là sự cân bằng âm/ dương, đến cái đơn giản như vậy mà anh không hiểu rõ, hơn nữa lại vận dụng sai thì làm sao nói tới việc cao siêu hơn như : Phục hồi học thuyết âm dương... vinh danh văn hiến Việt như anh thường kỳ vọng.

  Về việc anh thay đổi banner, tôi nói rõ ràng như sau : Nếu tiếp tục duy trì giao diện hiện tại, thì trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng

  Thanglong, on 15 Tháng sáu 2011 - 11:08 PM, said:

  Có thể anh cố tình không hiểu hoặc không hiểu thật, nhưng thôi điều đó không quan trọng, như lời anh nói "Chúng ta cùng chờ xem.Kết quả sẽ thẩm định nhận xét của tôi và anh." thời gian trôi qua, mọi việc sẽ sáng tỏ.

  Thanglong, Cập nhật lúc 16 Tháng năm 2011 - 09:17 AM

  http://diendan.lyhoc...au-troi-ha-noi/

  Tôi định viết rất nhiều, nhưng có lẽ nếu viết ra thì nó sẽ là những lời lẽ khó nghe, nên thôi hãy đợi tới mùa hè sang năm như anh dự đoán xem sao. Nếu tới mùa hè sang năm Anh thất bại trong việc vinh danh văn hiến, phục hồi lý thuyết âm dương ngũ hành anh hãy nhắn tin cho tôi, chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này.

  Cám ơn anh vì đã cho quyền tôi viết bài trên trang web này.

  Thiên Sứ, on 28 Tháng năm 2011 - 02:41 AM, said:

  Cảm ơn anh Thanh Long đóng góp ý kiến.

  Tôi cũng nhận thấy ánh sáng mặt trời quá chói. Nghịch cảnh mạnh mẽ hơn nội lực rất nhiều.

  Nhưng đó là một thực tế và tôi biết rất rõ điều này. Tôi đã đề nghị anh em kỹ thuật sửa lại, nhưng chưa có thời gian.

  Âu cũng là cái điềm mà anh đã nhận ra.

  Biết làm sao bây giờ?

  "Quân tử vấn dịch để biết lẽ tiến thoái. Không thay đổi ý chí của mình".

  Việt sử 5000 năm văn hiến phải được xác định là một chân lý!

  Thanglong, Cập nhật lúc 13 Tháng mười 2011 - 10:20 AM

  So với thời điểm tôi đưa ra nhận định trên thì giờ tình huống đang "Tăng nặng", Anh tự biết kết quả sẽ ra sao. Tôi nhớ trong topic nào đó anh dự đoán là mùa hè năm 2012, văn hiến việt sẽ được vinh danh, thời điểm đó còn 8-9 tháng, kết quả thế nào sẽ rõ thôi.

  Tôi đã đọc thông báo của anh trên diễn đàn, tôi không ngạc nhiên, vì đây là điều tôi đã cảnh báo, từ khi nhìn thấy anh lựa chọn Banner mới cho diễn đàn. Chắc anh muốn tôi nói thêm điều gì đó, nhưng tôi nghĩ là không cần thiết, vì những điều cần nói tôi đã nói hết rồi.


 2. LẠI BÀN VỀ MINH ĐƯỜNG TỤ THỦY.

  Anh chị em cũng biết rằng: Vì sao minh đường tụ thủy lại tốt (Trong cả Âm Lẫn Dương trạch). Điều này tôi và các trợ giảng cũng đã giảng rất rõ trong lớp Phong thủy từ nâng cao trở lên.

  Xem ra anh Thiên sứ rất tâm đắc với chiêu minh đường tụ thủy này, giờ xin hỏi anh Thiên sứ 02 câu hỏi đơn giản như sau:

  1/ Phòng làm việc trước và sau khi treo tranh núi và bể cá thì tốt lên hay xấu đi ? Tốt xấu ở đây cụ thể là gì ?

  2/ Một cái nhà giả định là hình vuông, nằm chính giữa một lô đất hình vuông vô cùng bằng phẳng, đường phía trước nhà, Chủ nhà rất thích chiêu minh đường tụ thủy của Anh, nên đằng sau thì đắp núi, đằng trước cửa nhà thì đào ao. Tổng thể cái nhà sau khi đắp núi đào ao thì tốt hay xấu đi ? Tốt xấu cụ thể ở đây là gì ?


 3. Posted Image

  Trước bàn làm việc của các xếp - thường ngồi một mình trong phòng - tôi thường tư vấn nên đặt một bề cá. Sau lưng có tranh núi. Nếu chịu chơi nữa thì cần có một con Rồng Lý trên bể cá. Tuy nhiên, không phải lúc nào trong phòng cũng đặt được bể cá. Tôi thấy bức tranh Thác Bản Giốc này rất đạt yêu cầu về tính Minh Dường tụ thủy trước bàn làm việc: Nước mênh mông tràn hai bên tả hữu, phía trước bờ thác như có án và nước ào ạt tuôn xuống. Đặt trước bản làm việc rất thích hợp.

  Quí vị có thể phóng to để dùng.

  Vài lời chia sẻ.

  Nguồn Giaoducvietnam.vn

  Trong phong thủy, thủy không có nghĩa là nước, sơn không có nghĩa là núi theo cách hiểu thông thường. Minh đường tụ thủy cũng vậy, đây là nguyên lý của âm trạch, chứ không phải dương trạch. Theo như bài này, thì rõ là anh Thiên sứ không phân biệt nổi sơn/thủy, âm/dương trạch chứ đừng nói tới ngũ hành.


 4. Ngôi nhà này nếu không phá đi thì chính vị tỷ phú đó sẽ suy sụp, chậm nhất không quá 9 năm.

  Cái nhà này nhẹ thì mất mát phá sản, nặng hơn thì mất mạng. Không cần đợi 9 năm, theo tôi chỉ cần 1 năm nữa kết quả sẽ rõ.

  Giải pháp duy nhất giúp ông ta thoát khỏi rủi ro trên là ông ta phải thực tâm hiến tặng ngôi nhà này cho một múc đích xã hội nào đó, Tự nguyện hủy bỏ tất cả các quyền đối với ngôi nhà này.

  1 person likes this

 5. Thanglong, on 15 Tháng sáu 2011 - 08:14 AM, said:

  Tôi đã góp ý khá rõ ràng về banner mới của diễn đàn, nhưng banner cuối cùng do anh lựa chọn cho thấy anh thực sự không hiểu vấn đề. Cụ thể ở đây là sự cân bằng âm/ dương, đến cái đơn giản như vậy mà anh không hiểu rõ, hơn nữa lại vận dụng sai thì làm sao nói tới việc cao siêu hơn như : Phục hồi học thuyết âm dương... vinh danh văn hiến Việt như anh thường kỳ vọng.

  Về việc anh thay đổi banner, tôi nói rõ ràng như sau : Nếu tiếp tục duy trì giao diện hiện tại, thì trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng.

  So với thời điểm tôi đưa ra nhận định trên thì giờ tình huống đang "Tăng nặng", Anh tự biết kết quả sẽ ra sao. Tôi nhớ trong topic nào đó anh dự đoán là mùa hè năm 2012, văn hiến việt sẽ được vinh danh, thời điểm đó còn 8-9 tháng, kết quả thế nào sẽ rõ thôi.


 6. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ xảy ra như anh Thiên Sứ đoán, nhưng như tôi đã nói nó sẽ xảy ra muộn hơn so với mốc tháng 08 lịch Việt. Tôi không biết chính xác khi nào nó xảy ra, nhưng sẽ không thể quá tháng 03/2012.


 7. ======================================

  Mỹ thỏa thuận nâng mức nợ quốc gia

  Thứ Hai, 01/08/2011 - 11:04

  (Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo vừa đạt được thỏa thuận với lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện để nâng giới hạn mức nợ quốc gia, trong nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được thoả thuận để ngăn chặn tình trạng chính phủ vỡ nợ.

  Posted Image

  Mitch McConnell (giữa), lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ, tươi cười sau khi các bên đạt được thỏa thuận.

  Việt Hà

  Theo AP, Reuters

  Hôm nay Thượng viện sẽ bỏ phiếu và dự thảo được đưa lên để Tổng thống Obama chấp thuận. Mỹ vẫn có thể mất xếp hạng tín nhiệm AAA.

  ......................................

  Nếu hôm nay thượng viện thông qua, thì dự báo của anh Thiensu là hoàn toàn chính xác. Nhưng qua sự việc này, tôi nhận thấy khủng hoảng tài chính sẽ khó xảy ra vào tháng 08 lịch việt như anh dự đoán, nó sẽ xảy ra muộn hơn.


 8. ==============================

  Nước Mỹ vỡ nợ hay không, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra vào năm nay cả. Nó vẫn cứ xảy ra với nhiều nguyên nhân.

  - À! Thì ra thế!

  Anh Thiên sứ thân mến, Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng đô la là đồng tiền thanh toán quốc tế, nên việc Mỹ vợ nợ hay không ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế thế giới. Vì vậy nếu Mỹ vỡ nợ thì thời gian tới thời điểm khủng hoảng xảy ra sẽ nhanh hơn... hay nói đúng hơn Mỹ vỡ nợ sẽ là bước chuyển quan trọng của kinh tế thế giới.

  Xin hỏi Anh : Tổng thống Mỹ Obama có đạt được thỏa thuận về mức nợ trần trước ngày 2-8 hay không ?


 9. Mục đích cuối cùng của Trung Quốc vẫn là: Biển Đông của Việt Nam thuộc về Trung Quốc. Có dù bề ngoài nó diễn biến thế nào. Họ có thể thực hiện bằng mọi biện pháp.

  Nhưng dù thành công hay thất bại thì đây vẫn cứ là sai lầm có tính sách lược quốc gia của Trung Quốc.

  Nếu TQ thành công thì điều gì sẽ xảy ra ? Theo anh Thiên sứ, thì sai lầm này sẽ ảnh hưởng thế nào tới TQ ?


 10. Đấy là cách nhìn của anh.

  Còn tôi thì xác định rằng: Trung Quốc đã mắc một sai lầm lớn mang tính sách lược quốc gia khi gây sự với Việt Nam - cho dù nhân danh bất cứ một cái gì. Trong khi họ có thể có nhiều lựa chọn.

  Chúng ta hãy chờ xem.

  Tôi không phân tích gì về cái nhìn của tôi. Cũng như tôi không đề nghị anh phân tích cái nhìn của anh, từ góc độ lý học như anh nói.

  Nhưng tùy anh, nếu anh thấy có cảm hứng thì có thể chứng tỏ cái nhìn của anh hợp lý. Còn tôi thì không.

  Có anh Thiên sứ tham gia đoán, việc này hấp dẫn hơn hẳn. Nhờ ý kiến của anh TS, tôi kết hợp và đưa ra nhận định như sau: Gây sự với Việt Nam là lựa chọn duy nhất, không còn lựa chọn nào khác, TQ sẽ chiếm biển đông bằng mọi giá. Nhưng, Trung Quốc đã mắc một sai lầm lớn mang tính sách lược quốc gia khi gây sự với Việt Nam - cho dù nhân danh bất cứ một cái gì. TQ sẽ thất bại khi mở rộng ra biển đông và điều này đánh dấu sự sụp đổ của TQ.


 11. Cũng dưới góc độ lý học - tôi thì thấy gây sự với Việt Nam là một sai lầm mang tầm sách lược quốc gia rất không đáng có của chính Trung Quốc. Đáng nhẽ ra họ có thể có nhiều chọn lựa. Khi bộc lộ tham vọng độc chiếm biển Đông thì họ đã thách thức ngôi bá chủ thế giới của Hoa Kỳ trên thực tế.

  Chính phủ Hoa Kỳ cho đến nay - ngoài vài lời phát biểu của bà Ngoại trưởng, vị Đô đốc tư lệnh ham đội Thái Bình Dương.... - thì chưa có một văn bản chính thức nào xác định quan điểm về vấn đề này. Ngài Obama vẫn đánh ten nít và thua mất 2 dol.

  Nhưng mọi việc chắc sẽ không đơn giản như vậy.

  Anh Thiên sứ đã đoán về TQ rồi, thật tốt. Xin hỏi Anh tại sao TQ lại có tham vọng chiếm biển đông ? Mục đích tối thượng của việc này là gì ?

  Dưới góc độ lý học, tôi khẳng định rõ hơn: Gây sự với Việt Nam là lựa chọn duy nhất, không còn lựa chọn nào khác, TQ sẽ chiếm biển đông bằng mọi giá, TQ sẽ sụp đổ nếu không chiếm được biển đông.


 12. Vấn đề không chỉ là Biển Đông.

  Mà là Trung Quốc đang thách thức ngôi bá chủ thế giới của Hoa Kỳ.

  =====================================================================

  Tiến ra biển đông là nhu cầu tự thân của TQ, Đây là lựa chọn duy nhất của TQ. Thách thức Mỹ không phải là mục đích của việc tiến ra biển đông.

  Theo tôi, dưới góc độ lý học, TQ sẽ lấy biển đông bằng mọi giá, kết quả của xung đột biển đông sẽ quyết định tương lai của TQ.


 13. Cập nhật lúc 07 Tháng năm 2011 - 03:11 PM

  Theo tôi động đất mạnh và có tính hủy diệt hơn ở Nhật Bản chỉ có thể xảy ra ở Trung Quốc, tôi vẫn đang xác định thời điểm. Anh Thiensu có góp ý gì về nhận định này của tôi không ?

  Trận động đất nhỏ này có thể coi là dấu hiệu của một trận động đất có tính hủy diệt.

  Thứ Ba, 21/06/2011 - 10:06

  Động đất tại Trung Quốc, 4 người bị thương(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc vào chiều tối qua, làm 4 người bị thương.

  Xem chi tiết:


 14. Thực chất bài viết của anh Thanglong về Banne diễn đàn không hề có phân tích mang tính học thuật. Mà là chỉ thế hiện thái độ với mục tiêu của tôi và một số anh chị em quan tâm.

  Anh ấy trích dẫn lời của anh Vuivui trong bài phản bác Rubi trong một bối cảnh khác - nhưng lại đưa vào đây, để có vẻ như có nhiều người đồng tình ủng hộ ý kiến của anh ấy. Trong khi hai việc chẳng liên quan gì đến nhau.

  Như vậy, đủ hiểu vấn đề và không cần phải bàn thêm nữa. Có thể tham khảo link này để thấy anh Thanhlong đã trích dẫn sai tinh thần của anh Vuivui.

  http://diendan.lyhoc...ng/page__st__80

  (Bài số 98)

  Có thể anh cố tình không hiểu hoặc không hiểu thật, nhưng thôi điều đó không quan trọng, như lời anh nói "Chúng ta cùng chờ xem. Kết quả sẽ thẩm định nhận xét của tôi và anh." thời gian trôi qua, mọi việc sẽ sáng tỏ.

  "Về việc anh thay đổi banner, tôi nói rõ ràng như sau : Nếu tiếp tục duy trì giao diện hiện tại, thì trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng"


 15. Anh cứ tự nhiên. Nhưng không nên xúc phạm nhau qua đáng. Tôi vẫn rất tôn trong anh. Ít nhất đến lúc này.

  Posted ImageThiên Sứ, on 24 Tháng năm 2011 - 07:53 AM, said:

  Cảm ơn W.

  Nhưng phần ánh sáng mặt trời tôi cho là hơi lóe quá , không thật. Hôm nào cùng anh chị em Ban Kỹ Thuật chỉnh lại một chút.

  Thanglong Cập nhật lúc 27 Tháng năm 2011 - 05:05 PM

  Nhìn vào sự thay đổi giao diện tôi thấy sinh khí của diễn đàn đang thoái lui và rối loạn, sự thay đổi trước lần thay đổi này đã thể hiện rõ điều đó. Sự thay đổi lần này khiến mọi thử trở nên trầm trọng hơn, với hình tượng rồng và mặt trời cho thấy tham vọng thì ngày càng lớn, trong khi nội lực đang suy yếu. Cái này phong thủy gọi là nhìn hình đoán khí.

  Không phải ai nói lời chê bai lyhocduongphuong đều là sai cả Anh Thiên Sứ ạ.

  Tôi đã góp ý khá rõ ràng về banner mới của diễn đàn, nhưng banner cuối cùng do anh lựa chọn cho thấy anh thực sự không hiểu vấn đề. Cụ thể ở đây là sự cân bằng âm/ dương, đến cái đơn giản như vậy mà anh không hiểu rõ, hơn nữa lại vận dụng sai thì làm sao nói tới việc cao siêu hơn như : Phục hồi học thuyết âm dương... vinh danh văn hiến Việt như anh thường kỳ vọng.

  Về việc anh thay đổi banner, tôi nói rõ ràng như sau : Nếu tiếp tục duy trì giao diện hiện tại, thì trang lyhocdongphuong.org.vn sẽ là nơi hội tụ, nuôi dưỡng những thành viên và ý tưởng phi thực tế, ảo tưởng thậm chí tới mức hoang tưởng.

  Tôi không phải là người đầu tiên nói điều này

  vuivui, on 14 Tháng sáu 2011 - 02:59 AM, said:Trong học thuật thì không cho phép LOANH QUANH VÀ DỐI TRÁ. Đứng trước những vấn đề được đặt ra, những thách thức được đưa ra đối với lý thuyết của mình đang xây dựng thì phải nghiêm túc trả lời, và phải trả lời thẳng vào nội dung của vấn đề đó. Bất cứ ai, cho dù kiến thức cao hay thấp, khi đã quan tâm đến học thuật đều không thể chấp nhận được cái lối quanh co, dùng ngôn ngữ lấp liếm, vòng vo tam quốc để đánh trống lảng, không dám đối diện với các vấn đề được đưa ra. Một kiến thức như thế, một thái độ như vậy. Không có chuyện nói hiểu khác nhau ở đây, mà chỉ có chuyện Sai ! Hoàn toàn phải được xem là Sai. Sai từ luận thuyết đến thái độ. Do bởi trình độ không có mà tham vọng quá nhiều, khiến mình vọng tưởng, không biết mình là ai. Tự huyễn hoặc mình. Kiến thức không có , khả năng tư duy cũng không có. Vì thế, sản pharm tri thức của những loại tư duy này. Những người mong muốn có những nhận thức đúng đắn nên tránh xa. Cho dù chúng ta cũng không khó nhìn ra những sự nhố nhăng của các loại tư duy này. Song chúng cũng làm chúng ta mất thời gian vô ích.

  Thà để thời gian đó vào những việc thư giãn tốt hơn là đọc những loại lý thuyết nhăng cuội này.

  Vài lời góp ý gửi đến anh


 16. Ý kiến của Đại Phúc khiến tôi nhớ đến lời trong bài hát "Hòn Vọng phu " của Lê Thương:

  Ta cố đợi ngàn năm. Một ngàn năm nữa sẽ qua ......

  Anh em kỹ thuật có thể giúp tôi thử nghiệm một banne diễn đàn theo ý của Đại Phúc được không? Tôi sẽ chọn hình ảnh gửi anh em.

  Xin cảm ơn.

  Banner diễn đàn anh Thiên sứ đã duyệt xong và chính là cái đang sử dụng ?


 17. Tai nạn tăng nặng......

  ================

  Nổ lớn tại nhà máy ở Tân Cương, 4 người chết

  02/06/2011 13:46

  (TNO) Có 4 người chết và 2 người mất tích cùng 16 trường hợp bị thương trong vụ nổ lớn tại một nhà máy ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đêm 1.6, theo Tân Hoa Xã.

  Theo giới chức địa phương, đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích dưới đống đổ nát.

  Vụ nổ xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút tại nhà máy sản xuất hợp kim nhôm thuộc khu phát triển công nghệ cao của Urumqi. Lúc đó có hơn 30 công nhân đang làm việc.

  Nhiều phần cơ thể của các nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy ở vị trí cách xa nhà máy đến 50 m.

  Vụ nổ còn khiến 16 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp nghiêm trọng.

  Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

  Trí Quang

  Theo tôi thì tai nạn kiểu này trên thế giới vài ngày lại có một vụ, nó không thể là bằng chứng cho thấy tai nạn tăng nặng được.

  Vài lời góp ý với Anh Thiên Sứ


 18. LỜI TIÊN TRI 2011

  Đại ý: Khủng khoảng kinh tế toàn cầu năm 2011 sẽ ảnh hưởng đến hạ tầng xã hôi. Bắt đầu từ tháng 8 Tân Mão Việt lịch.

  ========================================================

  Một cuộc khủng hoảng tài chính mới sắp đến!

  Thứ ba, 31/05/2011, 15:05(GMT+7)

  VIT - Hôm qua (30/5), ông Mark Mobius – “người đỡ đầu cho thị trường mới nổi” cảnh báo, thế giới một lần nữa lại phải đối diện với cuộc khủng hoảng tài chính có quy mô toàn cầu do nguyên nhân của những chấn động tiền tệ cũ vẫn chưa bị loại bỏ.

  Posted Image

  Mark Mobius được mệnh danh là “thầy phù thủy” trong giới tài chính.

  Đó là ý kiến của Mark, nhà đầu tư thế giới, Giám đốc điều hành công ty quản lý đầu tư Templeton Asset Management. Theo Tiến sĩ Mark Mobius, nguồn cơn của những chấn động mới là sự gia tăng giao dịch các chứng khoán phái sinh (hay còn gọi là hàm phiếu - một loại chứng khoán được sinh ra từ một chứng khoán gốc và giá cả của nó phụ thuộc vào giá cả của chứng khoán gốc) trong khi lại thiếu sự điều chỉnh cần thiết.

  Hãng tin Bloomberg dẫn lời của Mobius: “Tất yếu là trong tương lai gần một cơn khủng hoảng tài chính nữa đang chờ đợi chúng ta bởi các nguyên do tạo nên những cơn chấn động cũ vẫn còn đó”.

  Tổng trị giá của các chứng khoán phái sinh vượt quá 10 lần khối lượng GDP thế giới, đây là nguyên nhân của sự biến động giá cả rất lớn, tạo tiền đề cho một cuộc khủng hoảng mới tại các thị trường chứng khoán.

  Ba năm trước đây cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ sự sụp đổ của thị trường tín dụng bất động sản. Nửa năm sau sự phá sản của Lehman Brothers Holdings Inc (tháng 9/2008) chỉ số MSCI World sụt 38%. Các thị trường tín dụng bị đóng băng buộc các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới phải giảm lãi suất và đổ vào nền kinh tế hàng trăm triệu USD.

  Bloomberg nêu rõ rằng đây không phải là lần đầu tiên Mark Mobius đưa ra dự báo về các cuộc khủng hoảng liên quan đến chứng khoán phái sinh. Hai năm trước nhà đầu tư tầm cỡ thế giới này đã từng nói rằng các ngân hàng đầu tư và các nhà buôn chứng khoán phái sinh đang cản trở một sự điều chỉnh cần thiết và cuộc khủng hoảng sẽ diễn ra sau 5 – 7 năm nữa.

  Mark Mobius cảnh báo rằng cần siết chặt giám sát các thể chế tài chính.

  Theo Sina Tin dịch

  ========================================================

  Ngài phù thủy tài chính Mark Mobius có vẻ nóng ruột nhỉ! Bây giờ mới cuối tháng 4 Việt lịch, còn ít nhất ba tháng nữa mới tới tháng 8. Cứ từ từ rồi đâu có đó. Ngài hãy yên tâm rằng cuộc khủng khoảng lấn này sẽ làm đảo lộn tất cả mọi giá tri căn bản về tri thức kinh tế toàn cầu.

  Giải pháp của ngài:" cần siết chặt giám sát các thể chế tài chính" là không tưởng và giả sử nó có được thực hiện ngay bây giờ sau khi tôi gõ xong hàng chữ này thì cũng muộn rồi.

  Sau khi sự việc xảy ra đúng như tôi nói và nếu ngài quan tâm tại sao thì hân hạnh gặp ngài ở Big Men Beer - số 4 Phan Đình Giót. Quận Tân Bình T/p HCM. Tôi hay uống ở đấy - để cùng với ngài thưởng thức bia tươi Đức nấu ở Việt Nam với heo mọi giả chồn.

  Tôi rất tin tưởng lần này anh Thiên Sứ sẽ chính xác. Khủng hoảng là kết cục không thể tránh khỏi của kinh tế thế giới.

  1 person likes this

 19. Cảm ơn anh Thanh Long đóng góp ý kiến.

  Tôi cũng nhận thấy ánh sáng mặt trời quá chói. Nghịch cảnh mạnh mẽ hơn nội lực rất nhiều.

  Nhưng đó là một thực tế và tôi biết rất rõ điều này. Tôi đã đề nghị anh em kỹ thuật sửa lại, nhưng chưa có thời gian.

  Âu cũng là cái điềm mà anh đã nhận ra.

  Biết làm sao bây giờ?

  "Quân tử vấn dịch để biết lẽ tiến thoái. Không thay đổi ý chí của mình".

  Việt sử 5000 năm văn hiến phải được xác định là một chân lý!

  Tôi thấy đã có hình tiêu đề mới. Đây có phải là phương án mà Anh Thiên sứ chọn ? Là phương án chốt cuối cùng và chính thức đưa vào sử dụng ?


 20. Cảm ơn W.

  Nhưng phần ánh sáng mặt trời tôi cho là hơi lóe quá , không thật. Hôm nào cùng anh chị em Ban Kỹ Thuật chỉnh lại một chút.

  Nhìn vào sự thay đổi giao diện tôi thấy sinh khí của diễn đàn đang thoái lui và rối loạn, sự thay đổi trước lần thay đổi này đã thể hiện rõ điều đó. Sự thay đổi lần này khiến mọi thử trở nên trầm trọng hơn, với hình tượng rồng và mặt trời cho thấy tham vọng thì ngày càng lớn, trong khi nội lực đang suy yếu. Cái này phong thủy gọi là nhìn hình đoán khí.

  Không phải ai nói lời chê bai lyhocduongphuong đều là sai cả Anh Thiên Sứ ạ.


 21. Anh Thanglong thân mến.

  Hai câu hỏi của anh thực sự trả lời thì hơi dài dòng. Điều này chứng tỏ anh không thực sự quan tâm mà chỉ nghe nói. Nhưng tôi có thể tóm tắt trả lời anh như thế này:

  1 - Việc vinh danh 5000 năm văn hiến và phục hồi học thuyết âm dương ngũ hành dựa trên căn cứ gì và anh sẽ làm việc này như thế nào ?

  * Phương pháp nghiên cứu của tôi hoàn toàn dựa trên tiêu chí khoa học cho một lý thuyết được coi là khoa học. Hay nói một cách khác: Tiêu chí khoa học cho một lý thuyết được coi là khoa học là căn cứ minh chứng của tôi. Bởi vì tôi đang phục hồi một lý thuyết - Âm Dương Ngũ hành - chứ không tổng hợp những thực nghiệm trực quan để xây dựng một lý thuyết.

  2 - Nếu (việc vinh danh 5000 năm văn hiến và phục hồi học thuyết thống nhất) thành công như Anh mong muốn, thì theo Anh điều này sẽ tác động thế nào tới Việt Nam và thế giới , cụ thể những tác động tới Việt Nam là gì ?

  Trước hết phải xác định rằng: Việt sử 5000 năm văn hiến là một chân lý và tôi đang chứng minh cho chân lý với phương pháp trên. Việc chứng minh cho chân lý là điều tất nhiên của tinh thần khoa học.

  Chân lý được sáng tỏ thì có lợi hay có hại cho con người tôi nghĩ điều này anh tự nghiệm lý được. Huống chi - nếu tôi đúng - thì tôi đang giới thiệu một lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang mơ ước.

  Rất cảm ơn anh đã quan tâm .

  Tôi định viết rất nhiều, nhưng có lẽ nếu viết ra thì nó sẽ là những lời lẽ khó nghe, nên thôi hãy đợi tới mùa hè sang năm như anh dự đoán xem sao. Nếu tới mùa hè sang năm Anh thất bại trong việc vinh danh văn hiến, phục hồi lý thuyết âm dương ngũ hành anh hãy nhắn tin cho tôi, chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này.

  Cám ơn anh vì đã cho quyền tôi viết bài trên trang web này.


 22. Đây là quẻ Khai Tốc Hỷ. Có lý rồi!

  Nền văn hiến Việt sẽ được chú ý tầm quốc tế trong năm nay.Chậm không qua mùa hè năm tới.

  Nhược đài sư tử thượng.

  Thiên hạ thái bình phong.

  Còn nhiều điều tốt đẹp kèm theo nữa. Posted Image.

  Hi! Bia tươi heo mọi giả chồn, nay phải nâng cấp thành: "Bia tươi da gà chiên dòn".

  Một hình tượng có thể ứng với nhiều mặt để dự báo. Anh Thanhlong đoán chính xác về mặt tổng quát của ngành Bất động sản. Còn tôi đang chờ chứng nghiệm của sự vinh danh 5000 năm văn hiến.

  Anh Thiên sứ, tôi nhiều lần đọc được những cụm từ như "vinh danh 5000 năm văn hiến", "phục hồi học thuyết âm dương ngũ hành - học thuyết thống nhất mà nhân loại đang tìm kiếm", tôi thật sự không hiểu rõ nên xin hỏi Anh 2 câu hỏi nhỏ như sau :

  - Việc vinh danh 5000 năm văn hiến và phục hồi học thuyết âm dương ngũ hành dựa trên căn cứ gì và anh sẽ làm việc này như thế nào ?

  - Nếu (việc vinh danh 5000 năm văn hiến và phục hồi học thuyết thống nhất) thành công như Anh mong muốn, thì theo Anh điều này sẽ tác động thế nào tới Việt Nam và thế giới , cụ thể những tác động tới Việt Nam là gì ?