• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bongtu2011

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bongtu2011

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin thành tâm kính nhờ cô gửi giúp cho gia đình và bạn bè con 5 bản thần chú tới địa chỉ sau: Nguyễn Hồng Giang 22.6 CT1 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Xin cảm ơn cô rất nhiều.
 2. Kính gửi Bác Thiên Sứ, và các anh chị trong diễn đàn! Cháu (Em) có một trường hợp cô bạn đang trong tình trạng rất khó xử không biết nên xử trí ra sao. Chồng sinh ngày 27/2/1977 DL sinh vào 8h sáng. Vợ sinh ngày 15/2/1980 DL sinh vào khoảng 8h - 8h30 sáng. Con trai sinh ngày 24/1/2005 DL sinh vào 11h15 trưa. Con gái sinh ngày 31/1/2008 DL sinh vào 13h15 chiều. Hai vợ chồng hiện nay đã li hôn rồi. Hai cháu bé ở cùng với mẹ,nhưng có điều người chồng vẫn thỉnh thoảng về nhà. Người chồng đang sống với một người đàn bà khác nhưng không kết hôn. Người bạn này vẫn còn thương yêu chồng nên vẫn để anh chồng thỉnh thoảng quay về. Cháu (Em) xin hỏi các anh chị xem giúp lá số tử vi của hai vợ chồng xem họ có còn ràng buộc với nhau không? Họ có thể quay lại với nhau không? Bạn của cháu (em) rất đau khổ khi phải sống trong hoàn cảnh có chồng cũng như không như thế này. Kính mong bác, các anh chị bớt chút thời gian tư vấn giúp bạn cháu (em) với. Cháu (em) xin chân thành cảm ơn!
 3. Kính nhờ anh Thiên Luân giúp một trường hợp này với ạ Chồng: Đinh Tỵ: Sa trung Thổ Vợ: Kỷ Mùi Thiên Hà THủy Con trai: Giáp Thân Lư Trung Hỏa Con gái: Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Gia đình này sau khi mang bầu đứa thứ hai thì chồng bắt đầu có bồ. Khi sinh em bé thì chồng chính thức cặp bồ. 3 năm tam tai của chồng kể từ khi đứa con ra đời 2007-2009 gia đình gặp nhiều trục trặc. Đến năm 2010 đã chính thức ly hôn. Tuy nhiên chồng thỉnh thoảng vẫn về với vợ con. Cô bạn rất khổ tâm vì không biết nên dứt khoát hay tiếp tục sống như vậy. Liệu đến năm 2014 Giáp Ngọ có nên sinh một em bé nữa không? Có thể hóa giải được trường hợp này khi đã ly hôn rồi không ạ? Anh Thiên Luân bớt chút thời gian tư vấn giúp bạn em với nhé. Em cám ơn anh nhiều! Anh Thiên Luân ơi giúp em với ạ!
 4. Kính nhờ anh Thiên Luân giúp một trường hợp này với ạ Chồng: Đinh Tỵ: Sa trung Thổ Vợ: Kỷ Mùi Thiên Hà THủy Con trai: Giáp Thân Lư Trung Hỏa Con gái: Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Gia đình này sau khi mang bầu đứa thứ hai thì chồng bắt đầu có bồ. Khi sinh em bé thì chồng chính thức cặp bồ. 3 năm tam tai của chồng kể từ khi đứa con ra đời 2007-2009 gia đình gặp nhiều trục trặc. Đến năm 2010 đã chính thức ly hôn. Tuy nhiên chồng thỉnh thoảng vẫn về với vợ con. Cô bạn rất khổ tâm vì không biết nên dứt khoát hay tiếp tục sống như vậy. Liệu đến năm 2014 Giáp Ngọ có nên sinh một em bé nữa không? Có thể hóa giải được trường hợp này khi đã ly hôn rồi không ạ? Anh Thiên Luân bớt chút thời gian tư vấn giúp bạn em với nhé. Em cám ơn anh nhiều!
 5. Anh Thiên Luân thân mến! Em nhờ anh luận giúp mọt trường hợp của cô bạn. Chồng: Đinh Tỵ: Sa trung Thổ Vợ: Kỷ Mùi Thiên Hà THủy Con trai: Giáp Thân Lư Trung Hỏa Con gái: Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Gia đình này sau khi mang bầu đứa thứ hai thì chồng bắt đầu có bồ. Khi sinh em bé thì chồng chính thức cặp bồ. 3 năm tam tai của chồng kể từ khi đứa con ra đời 2007-2009 gia đình gặp nhiều trục trặc. Đến năm 2010 đã chính thức ly hôn. Tuy nhiên chồng thỉnh thoảng vẫn về với vợ con. Cô bạn rất khổ tâm vì không biết nên dứt khoát hay tiếp tục sống như vậy. Liệu đến năm 2014 Giáp Ngọ có nên sinh một em bé nữa không? Có thể hóa giải được trường hợp này khi đã ly hôn rồi không ạ? Anh Thiên Luân bớt chút thời gian tư vấn giúp bạn em với nhé. Em cám ơn anh nhiều!
 6. Cám ơn anh Thiên Luân nhiều! Nhờ anh cho em hỏi giúp trường hợp của cô em chồng: Chồng Ất Mão (Mạng Hỏa) Vợ Mậu Ngọ (Mạng Thủy) Con gái Quý Mùi (Mạng Mộc) Con gái Mậu Tí (Mạng Thủy) Có phải sau khi sinh con gái đầu hợp mẹ nên gia đình làm ăn rất tốt? Nhưng sinh em thứ hai liệu có rơi vào trường hợp lưỡng thủy thủy kiệt không? Mẹ và con gái út là Tí-Ngọ ( tương xung) Gia đình này còn bị chồng vợ Mão-Ngọ (tưong phá), chị em Mùi-Tí (lục hại), Bố-con Tí-Mão (tương xung). Vậy tương quan của gia đình này có tốt không ạ? E cám ơn anh.
 7. Cám ơn anh Thiên Luân đã nhắc nhở. Kính nhờ bác Thiên Sứ, anh Thiên Luân, và các anh chị luận giúp trường hợp này: Chồng Quý Sửu (1973) Tang Đố Mộc Vợ Bính Thìn (1976) Sa Trung Thổ Con gái Canh Thìn (2000) Bạch Lạp Kim Con trai Ất Dậu (2005) LƯ Trung Hỏa Từ khi sinh con gái kinh tế gia đình tốt hơn. Chồng đi công tác xa nhà từ năm (2003-2005) Khi đẻ con trai năm 2005 thì làm ăn vất vả hơn (thua lỗ 3 năm 2007-2009), năm 2010 chồng thay đổi công việc, kinh tế phục hồi, chuyển sang ở nhà chung cư. Theo sách Hán thì hai vợ chồng thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) nên khi mua nhà đã chọn hướng chính Đông, bàn thờ tọa Bắc hướng Nam, bếp lưng người nấu quay về hướng Tây Nam. Theo PTLV thì vợ chồng thuộc cung Đoài (Tây tứ Trạch) nên hướng nhà không phù hợp nữa. Vậy cháu nhờ bác, các anh chị tư vấn giúp điều này có ảnh hưởng như thế nào đến gia đình không ạ? Xin chân thành cảm ơn bác và các anh chị!
 8. Cám ơn anh Thiên Luân. Vậy anh cho em hỏi theo Tiên Thiên Quý (âm thủy) khắc Bính (Hỏa dương) (tính khắc yếu), theo hậu thiên Bính (Mộc) khắc Quý (thổ). Vậy trong trường hợp này có thể luận được là Bính khắc Quý không?
 9. Kính gửi bác Thiên Sứ, anh Thiên Luân, và các anh chị! Khi xem bảng thiên can phối với Hà Đồ của bác Thiên Sứ, cháu thấy bác giải thích rất rõ ràng về các trường hợp Dương sinh Dương và Âm sinh Âm , Dương khắc Dương và Âm khắc Âm (Tiên Thiên) và tại sao Kỷ hợp Giáp, Nhâm hợp Đinh ...(Hậu Thiên) Điều này cũng lí giải giải được một số trường hợp khác như Giáp hợp Kỷ phá Ất xung Canh (Thủy khắc Hỏa), hay Mậu hợp Quý phá Giáp khắc Kỷ (Thổ khắc Thủy) Tuy nhien trong cac truong hop con lai (theo cổ thư chữ Hán) Nhâm hợp Đinh phá` Mậu xung Quí (Kim khắc Thổ) ??? Bính hợp Tân phá Nhâm xung Đinh (Mộc khắc Kim) ??? Canh hợp Ất phá Bính xung Tân (Hỏa khắc Mộc???). Nếu luận theo THiên Can phối với Hà Đồ của Bác thì Canh hợp Ất phá Nhâm xung Đinh (Hỏa khắc Kim) Nhâm hợp Đinh phá Tân xung Bính (Kim khắc Mộc) ... Cháu mong được Bác và các anh chị giải thích dùm. Cháu xin chân thành cảm ơn.
 10. Kinh chao bac Thien Su, anh Thien Luan, va cac anh chi trong dien dan, Toi la mot thanh vien moi trong dien dan. Toi da doc rat nhieu bai cua Bac Thien Su, va cac bai luan tuoi trong muc tu van. Toi cam thay rat nguong mo khi thay cac bac danh thoi gian tu van cho chung toi. Toi cung da thu phan tich mot so truong hop theo LVHG cua Bac Thien Su, nhung co nhieu truong hop toi cam thay rat kho. Vi vay toi xin duoc tu van ve mot truong hop cu the cua gia dinh toi. Chong Quy Suu (1973) Tang do Moc Vo Binh Thin (1976) Sa Trung THo Con gai Canh Thin (2000) Bach Lap KIm Con trai At Dau (2005) Lu Trung Hoa Tu khi de con gai dau gia dinh co kham kha hon. Chong di cong tac xa nha trong 3 nam (2003-2005) Khi de con trai nam 2005 thi lam an vat va hon (thua lo trong 3 nam 2007-2009), nam 2010 chuyen nha moi. Co mot dieu vo chong toi dang lo lang la truoc day khi mua nha chung toi da chon huong chinh Dong de phu hop voi ca hai vo chong, vi theo sach Han thi ca hai vo chong deu thuoc cung Ly (Dong tu TRach). Ban tho toa Bac huong Nam. Bep lung nguoi nau xoay ve huong Tay Nam. Nhung theo bac Thien Su thi chung toi thuoc cung Doai (Tay Tu Trach) nen huong nha chon da thay doi hoan toan. Toi khong biet dieu nay co anh huong nhu the nao doi voi gia dinh toi khong? Xin cac bac, cac anh chi cho toi vai loi tu van. Toi xin chan thanh cam on!