• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dieu Loan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Dieu Loan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào bác Phúc anh, em là thành viên mới của diễn đàn thôi ạ. Nay vợ chồng em trai em sắp sinh em bé, dự kiến 2-1-2012 sắp tới, bố mẹ cháu muốn nhờ bác xem giúp tên xem có được không ạ Bố là Nguyễn Việt Anh sinh 1984 Mẹ là Hoàng Mai Anh sinh 1984 Sinh con trai dự kiến đặt tên là Nguyễn Khải Anh, hoặc Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên, hoặc phương án nữa là Nguyễn Nhật Anh Nhờ bác xem giúp tên nào thì hợp với bé ạ em cảm ơn bác nhiều
 2. Chào bạn có nick Tâm Giao Xin phép cho gọi như vậy vì thực tình tôi không biết về thông tin cá nhân như nam/ nữ/ Tuổi để tiện xưng hô nên đành dùng từ bạn. Nếu có điều gì thất thố xin được thứ lỗi Tôi có đọc phần trả lời của bạn và thấy rất hay. Nhất là nói về những người có khả năng nhìn được khí trong nhà, vậy bạn có thể vui lòng chỉ giáo hoặc cho biết có thể tìm những cao thủ này ở đâu. Ngôi nhà tôi đang ở tôi cảm thấy về đường khí chưa được tốt lắm, nên rất quan tâm vấn đề này. Mong bạn giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn trước.
 3. Chắc bác bận quá rồi, nhà cháu ngóng bác mãi mà chưa biết tên của mình có thích hợp hay không
 4. Cháu là thành viên trong diễn đàn chưa lâu, cháu rất hâm mộ các cô chú trên diễn đàn. Những bài viết này đã giúp cháu hiểu thêm nhiều về tâm linh, khoa học, phong thủy... Cháu có điều băn khoăn, muốn nhờ giúp đỡ Cháu sinh năm 1976 (tuổi bình thìn) lúc 17h30 ngày 09-09-1976 ạ. Chồng cháu sinh 9h tối ngay 23-10-1976 (âm lịch là 1-9-1976). Cháu có 1 con trai sinh lúc 8h35 phút tối ngày 09-06-2003. Khi vào trang web xem tử vi, cháu có in lá số từ đây ra. Thì có 2 thầy luận tử vi bảo con trai cháu có căn đi tu từ nhỏ, cuộc đời vô cùng vất vả.... Cháu muốn nhờ chú xem giúp cháu với, xem có phải số phận đã an bài như vậy không, và muốn giúp đỡ con mình thì bọn cháu cần phải làm gì. Cháu cũng nói về chuyện gia đình, vì cháu khó sinh nở nên mới được 1 cháu trai. Thời gian qua, cháu có nhận nuôi thêm 1 cháu gái sinh năm 1995 (tuổi hợi) sinh ngày 26-10-1995 lúc 6h chiều. Giờ cháu đọc trong web site mình mới hiểu nuôi con, sinh con ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của cha mẹ. Vậy các cô chú có thể bớt chút thời gian xem cho cháu liệu cháu nhận nuôi bé gái ấy có được không, và số phận theo tử vi của con trai cháu có quá xấu không ạ. Đây là link của lá số ạ http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu biết các cô chú đều rất bận, cố gắng giúp cháu với, cháu đang trong tâm trọng lo âu vô cùng ạ Cháu cảm ơn nhiều lắm cháu diệu Loan
 5. cháu chào chú, chú còn nhớ cháu không ạ, cháu có nhờ chú xem chữ ký 1 lần. Đến h cháu đang cố tập chữ ký mới mà chưa được.

  chúc chú cuối tuần vui vẻ

 6. Mục này hay quá, cháu cũng muốn xem cho con trai con trai cháu tên là Dương Xuân Gia Hiển, tên thường gọi ở nhà là Nhím. Cháu sinh ngày 9-6-2003 Tên chồng cháu là Dương Xuân Hanh sinh 23-10-1976 Xin chú xem giúp ạ Vậy nếu tên không tốt mình có thể đổi tên được không ạ, kính nhờ chú tư vấn giúp cháu với ạ diệu loan
 7. cháu chào chú Cháu đã tham gia nhờ chú tư vấn 1 lần, nay nhờ chú thêm lần nữa ạ Lần này cháu cũng hỏi giúp cho bố mẹ cháu. Bố cháu sinh năm 1948 tên là Nguyễn Văn Bè lập câu hỏi lúc 9h6phut ngày 22/7/2011 câu hỏi 1: Mẹ tôi năm nay đã 96 tuổi, bà đang ốm nặng, xin hỏi liệu có qua khỏi hay không câu hỏi 2: Nếu không qua khỏi thì thời điểm nào xấu nhất Xin chú giúp bố cháu với ạ cháu cảm ơn chú nhiều diệu Loan
 8. dạ, mình sinh năm 9-9-1976 ứng với Xử Nữ, bạn xem cho mình với nhé, cảm ơn bạn nhiều
 9. chú Thiên đồng Cháu rất vui vì nhận được trả lời của chú, mẹ cháu thích quá cũng muốn xem Mẹ cháu tên là : Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1948) giờ hỏi là: 13h58 phút ngày 8-7-2011 câu hỏi 1 là: Con dâu tôi đang mang thai, cháu sinh năm 1984, xin hỏi có biết được mẹ tròn con vuông và là cháu trai hay gái không ạ câu 2: Xin hỏi năm nay tôi có trả hết nợ làm nhà được không câu 3: Liệu từ giờ đến già, tôi có phải chuyển nhà lần nữa không? Xin cảm ơn anh Thiên đồng, tôi nghe con gái nên mới vào diễn đàn học hỏi về Tâm linh, rất nhiều điều hay. Xin anh xem giúp với Tôi: Nguyễn thị Lý
 10. cuộc sống thật bí ẩn

 11. Cháu nhờ chú Thiên đồng xem giúp ạ Cháu tuổi Bính Thìn (1976) sinh lúc 17h30 chiều ngày 9-9-1976 Gửi câu hỏi lúc: 16h10 phút ngày 7-7-2011 (ngày dương lịch) câu hỏi 1: Vợ chồng cháu có 1 mảnh đất muốn bán thì bao giờ bán được Câu hỏi 2: Công ty chồng cháu có nên tiếp tục duy trì hay không câu 3: Nhà cháu đang ở có vấn đề gì về âm không, có hợp hai vợ chồng không ạ rất mong chú giúp cháu
 12. cháu chào chú Học trò: cháu cảm ơn chú vì cả đoạn văn thất lạc lúc luận chữ ký, và chú cứ phán câu nào là cháu lại lạnh người câu đấy. Trong không biết mình có bệnh gì nhưng nội tiết thì rõ là không tốt, nóng trong người lắm ạ, (chắc cần uống trà doctor Thanh) cho hết. Cháu đang cố gắng tập ký 1 chữ khác, hy vọng cải thiện được những rối ren của cuộc sống. cháu cảm ơn chú ạ
 13. Cháu cảm ơn bác, nghe xong cháu thấy nhẹ cả người ạ, hy vọng những điều mình dự tính sẽ có tin tốt, triển vọng. cháu cảm ơn bác ạ
 14. Chào các bác, các chú Cháu mới mơ thấy 1 giấc mơ lạ lùng, trong tâm bất an và hơi lo lắng, xin các bác tư vấn giải mã giấc mơ giúp cháu với Giấc mơ đêm qua: Cháu đi khám sản phụ khoa, cứ nằm trên giường chờ mãi không thấy bác sĩ đến. Chợt bên cạnh có 1 cháu bé khoảng 5 tuổi đi nhổ răng, em bé lấy tay tự nhổ cái răng của mỉnh rồi khoe cho cháu xem. Cháu liền nhắc nên ngậm bông để khỏi chảy máu nhưng em bé không chịu vì nhìn không thấy máu. Vậy là cháu tỉnh dậy Giấc mơ buổi trưa nay: tự dưng cháu mơ thấy mình vào chỗ gọi hồn (áp vong), tự dưng có 1 người đàn ông đứng trong đám đông đi ra nhận cháu là người nhà, còn cháu thì cứ xác định đấy là ông cậu (chết trẻ và là liệt sĩ). Tức là cậu ấy nhập vào thanh niên đó. Cháu và cậu có nói chuyện rất vui vẻ. Cậu nói chỉ có 5 phút thôi và chỉ nói ngắn, cháu thì cứ khóc mếu nói chuyện.... Vậy cháu xin hỏi 2 giấc mơ này có điêm báo gì không, và mơ thấy người khác rụng răng nghĩa là gì, 2 giấc mơ này có liên quan đến nhau không a Cháu cảm ơn các bác, các chú nhiều ạ
 15. Cháu chào bác ạ, đây là link lá số của cô con gái cháu dự định nhận làm con nuôi, bác xem giúp cháu xem như thế nào ah. Cháu tuổi thìn (1976), chồng cháu tuổi Thìn (1976), cháu có 1 con trai tuổi Quý Mùi (2003). Cháu cảm ơn bác nhiều ạ Đây là lá số của cháu gái:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%C3%BAy+Ng%C3%A2n+&date=1995,10,26,18,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+th%E1%BB%8B+Kim+Thoa+&date=1976,9,9,17,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2