• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuong135

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thuong135

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Em cũng đã gọi điện tới số ở Hà Nội và mua được thuốc rồi. Còn kết quả thế nào, sau 1 tháng uống thuốc em sẽ báo cáo ngay. Hy vọng là có kết quả tốt. Hiii. Cảm ơn tất cả các Anh Chị!
 2. Dạ, em sẽ làm theo những gì chị Tiểu Phương hướng dẫn. Chị thật nhiệt tình quá.. 1 lần nữa em cảm ơn Anh Chị nhiều nhiều. Chúc anh chị luôn có sức khoẻ tốt để có thể giúp đỡ ngày càng nhiều người hơn nữa.
 3. Dạ, em cảm ơn anh Thanh Tước và anh Trần Long nhiều ạ. Các anh có thể cho em hỏi 1 câu cuối cùng là : em có thể đếnđâu để mua những thuốc này ạ? Em ở Hà Nội.
 4. Ôi em cảm ơn anh chị quá!!! Dù chưa biết là khám chữa ra sao, nhưng được các anh chị chỉ bảo nhiệt tình thế cũng làm em thấy cảm động rồi.Chị Xoài Chua, em cảm ơn chị nhiều nhé.hi Thưa Anh Hạt Gạo Làng, em ăn uống cũng được. Da mặt em cũng k đến nỗi nhợt nhạt lắm, thậm chí nhiều người vẫn bảo xinh.hi’hi’. Chỉ mỗi tội là người thì gầy tong teo, xương xẩu, gân guốc nổi lằng nhằng, và cũng hay bị mệt nữa. Ai gặp em cũng chê lắm, làm em rất buồn.Vậy anh Hạt Gạo Làng ơi, em chỉ cần mua 3 loại thuốc đấy, rồi uống cùng nhau ạ?Em có nên đi khám xem có bệnh gì rồi hẵng uống k ạ? ( Thực ra em cũng chưa thấycó triệu chứng của bệnh gì ngoài những cái em kể trên). Và em có thể mua những thuốc này ở đâu ạ? Đến tận phòng khám của Bác Ba họ có bán không ạ? Em ở Hà Nội. Cảm ơn lời chúc của Anh. Nhưng em muốn béo lên, xinh ra không phải để có thêm “vệ tinh” đâu ạ, mà là để giữ người iu thôi. Hiii. Người iu chê thì buồn lắm anh!.. Thưa Anh Như Thông, có vẻ sự gầy yếu của em lâu quá thành mãn tính rồi, nên tẩy giun cũng không ăn thua anh ạ. À, anh Hạt Gạo Làng ơi, tiện đây cho em hỏi, Mẹ em bị hen suyễn mãn tính ( có tính di truyền. Hay bị khó thở, khò khè về đêm), vậy nên uống thuốc gì ạ? Còn anh em nữa, bị viêm mũi dị ứng, nhạy cảm tới mức không bao giờ hắt hơi 1 cái. Thời tiết thay đổi tí xíu là chảy nước mũi, lâu dần là bị đau đầu, khó thở và ốm. Anh ấy toàn phải uống kháng sinh đến nỗi nhờn thuốc. Và cũng toàn mãn tính cả. Vậy 2 trường hợp này nên uống thuốc gì ạ? Thực ra em không muốn hỏi làm phiền anh nhiều thế đâu. Nhưng do chị Xoài chua bảo phòng khám bác Ba chỉ khám cho những bệnh nhân ung thư, nên bệnh lặt vặt không đến khám chữa được. Vậy nên em chẳng biết làm sao…. Mong anh giúp em lần nữa. Em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ!
 5. Chào các anh chị, Hôm nay em lang thang trên mạng, tình cờ gặp topic mà thấyvui quá, biết đâu lại giúp được mình. Rất mong anh chị tư vấn Mô tả tình hình bệnh tật: Thực ra thì em chẳng có bệnh gì cụ thể, thậm chí hầu như khôngbao giờ ốm vặt. Chỉ có vấn đề duy nhất là gầy gò, mệt mỏi, thiếu sức sống. Đã gầnchục năm nay, em chỉ duy trì ở mức 36, 37kg, nói chung là cực kỳ thảm hại. Đã uốngbao nhiêu thuốc, từ đông tây nam bắc mà chẳng khá hơn. Em ăn uống cũng được, nhưngchắc do nóng trong nên không thể nào hấp thụ được ( người em vô cùng nóng, lúcnào cũng như hòn than, ăn uống bồi bổ nhiều tí là bị nhiệt và táo bón ngay). Emthường xuyên bị táo bón, đại tiện thì thất thường. Nhưng chắc k phải bị đại tràngvì không bao giờ đau bụng hay chướng bụng. Những thức ăn làm mát cơ thể thì chỉmang tính tạm thời. Có thể đây không phải là bệnh nguy hiểm tới tính mạng, nhưngthật sự ảnh hưởng tới cuộc sống. Cơ thể lúc nào cũng gầy yếu khiến em tự ti vôcùng. Vậy anh chị cho em hỏi, trong các loại thuốc của Bác Ba, cóthuốc nào có thể giúp em giải nhiệt, tăng khả năng hấp thụ, tăng cân được k ạ? Với những bệnh “nhỏ nhỏ” này thì đến bệnh viện của Bác Ba ởcác địa chỉ trên thì có được khám chữa k ạ, hay nơi đó chỉ khám chữa các bệnhnan y ( ung thư…)? ( vì thực sự em cũng k biết mình có bệnh thực sự gì,chỉ là đoán thôi, nên cũng mong được tới khám)
 6. Dạ vâng thưa Cô. Cháu thìkhông nghi ngờ gì khả năng của Bác Thiên sứ hay các cô chú trên diễn đàn. Bởi vìcùng một vấn đề, có nhiều điều luận giải khác nhau là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, BácThiên sứ có khuyên cháu nên sinh con năm 2013. Điều này là hơi khó đối với cháu.Vậy là thấy cô bảo sinh năm 2014 cũng hoàn toàn tốt, cháu rất muốn hỏi cô tạisao , vì bản thân cháu cũng muốn năm này. Nhưng Bác thiên sứ lại chỉ giải thíchcho năm 2013, chứ không nói gì tới năm 2014. Vậy mong cô giải thích thêmgiùm cháu cũng như bạn trên một lần nữa. Cảm ơn Cô nhiều!
 7. Chào cô Chim Chích Bông, Cô có thể giải thích giùm cháu vì sao lại nên sinh con năm2014 và 2015 và không nên sinh vào 2013 được không ạ? Vì cháu cũng cùng tuổi với bạn trên, nhưng sinh vào tháng 5/1990. người yêu cháu cũng sinh năm 1984 Giáp Tí. Cháu đến nhờ bác Thiên Sứ tư vấn thì được bác trả lời rằng, nên sinh con năm 2013 và con út năm 2022. Cô có thể xem thêm link này. http://diendan.lyhoc...h-lai-cho-chau/
 8. Dạ vâng, cháu cảm ơn Bác nhiều. Không phải cháu chưa tìm hiểu kỹ mà đã vội thắc mắc. Chỉ là cháu thấy Bác hatgaolang có nói rằng việc Bố mẹ tuổi tý sinh con tuổi Tị còn ghê gớm hơn nhiều việc vợ chồng không hợp tuổi, mà mọi người lâu nay không biết. Mà như cháu biết thì bác hatgaolang cũng là người hiểu biết nhiều, và thường hay tư vấn cho mọi người. Nên không phải tự nhiên mà Bác ấy lại nói vậy. Nhưng dù sao Bác đã nói vậy thì cháu yên tâm rồi. Có điều cũng như Bác tư vấn thì nên cưới và sinh con trong năm2013, và sinh con trong mùa xuân và mùa hạ. Nhưng như thế thì e hơi gấp gáp quá, thậm chí phải có bầu từ trước. Thậm chí sau khi Bác tư vấn xong, 2 đứa bàn tính hay là đẻ xong rồi cưới :D Nhưng chắc điều đó hơi khó… Vậy nên cho cháu hỏi Bác nốt một câu cuối cùng, tuổi 2 đứa vậy thì sinh con năm Giáp ngọ được không ạ? Như thế bớt cập rập hơn. Còn nếu không chắc chúng cháu đẻ con xong rồi mới cưới vậy .Vì tâm lý không có được phương án tốt nhất thì trong lòng không yên mà Bác L Mong Bác giúp cháu 1 lần nữa Chau cam on Bac that nhieu!
 9. Cách đây gần 1 tháng, cháu có đến văn phòng của Bác tư vấn luận tuổi và xem ngày, rất may cho cháu là đúng lúc Bác ra Hà Nội. Được gặp và nói chuyện với Bác quả là rất vui, đến nỗi chúng cháu quên cả hỏi hay thắc mắc mà chỉ biết ngồi nghe. Khi về nhà cháu mới nghĩ ra nhiều cái muốn hỏi + vô vàn thắc mắc của bố mẹ cháu nữa. Cháu thì lại không biết số điện thoại của Bác, và nếu cứ hỏi thông qua chị Dung thư ký mãi thì cũng không tiện vì cháu thấy chị ấy cũng có vẻ rất bận. Vì vậy cháu mới quyết định hỏi Bác cũng như các chú trên đây, rất mong được mọi người giải đáp. Cháu sinh ngày 19/4/1990 âm lịch, bạn trai cháu sinh ngày 15-8-1984 âm lịch Theo như tư vấn của Bác, cháu nên cưới vào ngày 29/1/2013 âm lịch, và sinh con luôn năm đó, vào mùa Xuân hoặc Hạ, và con út sinh vào năm 2022. Nhưng theo như những gì cháu theo dõi trên diễn đàn, thì bố hoặc mẹ tuổi tý thì tuyệt đối không sinh con tuổi Tị ( tý tị tuyệt). Vậy tại sao Bác lại tư vấn là nên sinh con năm Quý tị 2013? Thứ 2, cháu có hỏi về ngày cưới, thì được trả lời là ngày 29/1/2013 âm lịch và vào lúc 9h20-11h20 hoặc 13h20-15h30, và giờ đó tính là giờ nhà trai bước chân vào nhà gái. Vậy nếu đón dâu 1 ngày, đám cưới 1 ngày thì phải tính thế nào? Cháu đã hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời. Mong Bác giải thích giúp cháu 1 lần nữa. Cháu cảm ơn Bác
 10. Cháu sinh vào gio Dậu ngay 19/4/1990 âm lịch, ban trai cháu sinh vào giờ Sửu ngay 15/8/1984 âm lịch. Ban đầu bọn chau yêu nhau mọi ng cũng phản đối ghê lắm do quan niệm 2 tuổi này cực xung khắc nhau ( tý-ngọ-mão-dậu).Sau đó do cố gắng của cả 2 nên giờ mọi chuyện ổn thoả rồi. Bố mẹ người yêu cháu cho rằng năm sau cưới mới tốt. Bố mẹ cháu thì lại đọc đủ loại sách và 1 mực cho rằng cưới trong năm nay mới tốt. Có mỗi chuyện đó thôi mà giờ cháu đau hết cả đầu, không biết giải quyết sao, và chẳng thể tập trung làm được việc gì… Vậy nên cháu tha thiết nhờ mọi người giúp đỡ cháu với. Tuổi cháu và ng yêu cháu nên cưới cụ thể vào tháng nào, năm nào thì tốt nhât? Và nên sinh con vào những năm nào là tốt nhất? ( cả bé đầu và bé út)? Cháu xin cảm ơn mọi người! Cháu không ở Hà nội hay Sài Gòn nên không có điều kiện qua văn phòng của trung tâm nhờ tư vấn. Vậy nên rất mong mọi người giúp đỡ qua diễn đàn này. Cháu xin cảm ơn!
 11. Cháu chào chú Thiên Đồng! Cháu rất hay vào diễn đàn của lyhocdongphuong, thế không hiểusao mà đến giờ mới đọc được mục của chú. Cháu thấy hay và lạ quá chừng. Tại saoviệc đặt câu hỏi vào lúc mấy giờ lại có thể liên quan tới số phận con người đượcnhỉ? Biết đâu có những người hỏi cùng 1 lúc thì ra kết quả giống nhau à? và nếuđồng hồ sai 1 phút thì lại cho ra kết quả sai hay sao ạ?Chú có thể nói cho cháuqua về môn này được không? Lạ quá…Mà cháu đọc đi đọc lại vẫn không hiểu hỏi lúcmấy h là tính từ lúc nào? từ lúc đặt bút xuống viết (đúng hơn là đặt tay xuốngbàn phím gõ câu hỏi) hay là lúc up lên diễn đàn?:) Con người luôn có tính tham lam, và cháu cũng vậy. Vậy nêncháu tham lam hỏi tiếp chú câu nữa, mong chú đừng bỏ qua. Đó là xem giúp cháu với.:)Cháuhỏi lúc 22h28’ ngày 19/2/2012 (đấy là tính từ khi cháu bắt đầu gõ câu hỏi ). Cháutuổi canh ngọ (1990) Cháu muốn hỏi chú 3 câu, đó là: Sắp tới cháu ra trường đi làm thì cháu sẽ làm ngành gì ạ? ( nghề nghiệp chính mà mình sẽ theo suốt cuộc đời, chứ không phải ngành nghề làm thêm linh tinh đâu ạ!). Cháu muốn hỏi vậy để xác định con đuờng học tập, vì cháu không định theo ngành mình đang học... Cháu nên lấy chồng vào tháng nào, năm nào? Và cả sinh con vào lúc nào nữa? ( Người yêu cháu sn 1984. Chúng cháu dự định cuối năm nay cưới mà không biết có tốt không?) Bố mẹ cháu sau này có thể mua đất và sinh sống ở Hà Nội không? Cháu kết thúc câu hỏi lúc 22h37’ cùng ngàyJ. Rất mong chú Thiên Đồng giúp cháu. Cảm ơn chú nhiều ạ!
 12. Vâng. Cháu cảm ơn chú ( bác) vusonganh rất nhiều. Nhưng quả thật, câu trả lời của Chú chỉ giống như an ủi thôi, giống như bố mẹ cháu nói với cháu vậy, khiến cháu vẫn chưa thấy hết băn khoăn được. Dù sao cháu cũng cảm ơn chú Vusonganh thật nhiều...
 13. Cháu cũng biết vậy ạ.Nhưng có điều , mọi người đều nói tuổi Giáp tý với Canh Ngọ là rất xung khắc nhau. Lấy thì cứ lấy nhau, nhưng quan trọng là phải tìm năm sinh con phù hợp sao cho xung khắc được hóa giải bớt. Nhưng nếu để mãi tới năm 2013 thì sẽ k sinh em bé được trong năm đẹp ( năm 2012). Các năm gần gần sau đó thì k có năm nào đẹp hết. Còn nếu là năm 2012 thì là hạn tam tai... Vậy, 1 đằng thì vướng vào hạn tam tai, 1 đằng vướng vào năm sinh em bé. Vậy đằng nào "hại" nhiều hơn ạ? Ý cháu là như thế đấy ạ. Đằng nào tốt hơn thì cháu làm, bất chấp cả việc dính vào chuyện học. Vì cháu nghĩ chuyện học có thể cố gắng.. Mong mọi người giúp cháu. Cháu cảm ơn nhiều ạ.
 14. Cháu sinh ngày 13/5/1990, giờ Dậu. Âm lịch là 19/4/1990 Còn anh ấy sinh ngày 10/9/1984, dương lịch, giờ Sửu. Âm lịch là 15/8/1984 Hồi đầu mới yêu nhau, bọn cháu bị phản đối ghê lắm, nói rằng 2 tuổi này k hợp.Nhưng sau khi chúng cháu tìm mọi cách thuyết phục nên giờ bố mẹ cháu có vẻ xuôi xuôi rồi. Nhưng theo mọi ngừoi ở trên đây nói, cần phải chọn năm cưới và năm sinh cho thật tốt để hóa giải xung khắc. Nhưng cháu đang băn khoăn quá. Theo mọi người thì : + Nếu cưới năm 2012, thứ nhất là hạn tam tai, thứ 2 cháu vẫn còn đang học dở năm cuối đại học nên hơi ngại!! + Còn nếu để năm 2013 thì như thế sẽ không sinh được em bé năm Nhâm thìn ( cháu nghe nói năm này là tốt nhất cho bọn cháu, các năm khác tiếp theo thì không tốt chút nào, những năm tốt thì lại phải chờ lâu quá.) Vậy bác Thiên sứ và chú Thiên luân , cùng mọi ngừoi có thể cho cháu lời khuyên nên cưới và sinh các con những năm nào là tốt hơn cả? Cháu muốn cưới năm sau, năm 2012 thì nên cưới tháng mấy và làm gì, sinh con út năm nào để giảm hạn?, còn cưới năm 2013 thì sinh con đầu và út năm nào? Cháu còn đang học dở nên những lời khuyên này là rất quan trọng, để cháu có thể tự tin quyết định xem có nên vừa học vừa lấy chồng k ( tức là lấy năm 2012)? Nếu điều đó là tốt hơn cả, cháu sẽ sẵn sàng. Cháu rất sợ chỉ vì cưới k hợp năm sẽ khiến sự nghiệp của người yêu cháu gặp trắc trở..Nên cháu rất hy vọng vào lời khuyên của mọi người. Cháu cảm ơn nhiều ạ.