• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bảo Ngọc

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  972
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  25

Everything posted by Bảo Ngọc

 1. Gửi các thành viên đã đăng ký tham gia Lớp Phong Thủy Lạc Việt Ứng Dụng II, Topic này để thông báo các anh/chị học viên đã hoàn tất học phí lớp học. Học phí hàng tháng của lớp sẽ thu từ ngày 25-30 hàng tháng. Học phí: 2.000.000đ/tháng/nick Tài khoản chính thức để đóng học phí: - Chủ tài khoản: Hà Hồng Nga - Số tài khoản: 19020424693016 - Ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh: Techcombank Hồ Chí Minh. Sau khi đóng học phí, các học viên sẽ được set quyền vào lớp học. Các học viên sau khi gửi tiền đóng học phí qua hệ thống ngân hàng, vui lòng ghi rõ nội dung chuyển tiền bao gồm: Nick trên diễn đàn - Học phí lớp PTLV II Ví dụ: Bảo Ngọc đóng học phí lớp PTLV II (Trong đó: Bảo Ngọc là nick của em trên diễn đàn) LƯU Ý: Các thành viên tham gia lớp Phong Thủy Lạc Việt Ứng Dụng II bắt buộc phải có nick đăng ký tham gia diễn đàn. Các trường hợp không có username/tài khoản nếu đóng học phí sẽ không được chấp nhận. Nếu tài khoản chuyển tiền của thành viên không phải là Techcombank, việc xxác nhận sẽ kéo dài từ 12-24h theo giờ làm việc của ngân hàng. Với các thành viên có yêu cầu chuyển tiền từ nước ngoài về, vui lòng thông báo để BQT.
 2. KHAI TRƯƠNG LỚP ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG II Giảng viên chính, chịu trách nhiệm bài viết và nội dung: Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Nguyễn Vũ Diệu). Trợ giảng phía Bắc: Hoàng Triều Hải và Phạm Hùng. Trợ giàng phía Nam: Trần Minh Nhật, Thiên Luân. A/ HÌNH THỨC HỌC Học trên mạng, qua trang web riêng của GIẢNG ĐƯỜNG ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. B/ OFFLINE Hàng tháng có Offline giảng trực tiếp những chủ đề liên quan, tại Hanoi hoặc T/p HCM. (Off chung với ace Địa Lý Phong Thủy ứng dụng Khóa 1. 2016). C/ THỜI GIAN HỌC Chương trình học 1 năm. Các bài giảng bao gồm bài giảng qua bài viết hoặc video. Lớp sẽ chính thức khai giảng vào ngày mùng 10 âm lịch nhằm ngày mùng 4/6/2017. Anh chị em sẽ được học tập online qua website Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt (Anh chị em khóa học I cũng sẽ được chuyển đến chung website này). Link trang web: http://lyhoc.vs2.websiteviet.com/ D/ HỌC PHÍ 2.000. 000 VND/ Nick. 1/ Học sinh có điều kiện học một mình một nick; hoặc không có điều kiện có thể lập nhóm 5 người học chung 1 nick. Nhưng phải báo cáo người phụ trách để add nick từng người vào lớp. Hàng tháng nick đại diện sẽ đóng tiền. Nguyên tắc là đóng qua tài khoản hàng tháng. 2/ Điều kiện nhập học phải là người tốt nghiệp PTTH đặc biệt giỏi Toán, Lý. Hoặc phải có trình độ Đại Học. E/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 1/ Những kiến thức căn bản: a/ Nguyên lý Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt. b/ Bản chất của KHÍ và sự tương tác vận động trong Địa Lý Lạc việt. c/ Các khái niệm căn bản hoặc thường dùng trong Địa Lý Phong thủy Lạc Việt. e/ Phương pháp Định tâm trong Địa Lý Phong thủy Lạc Việt. 2/ Bát trạch Lạc Việt: Gồm toàn bộ nội dung Bát Trách Lạc Việt. 3/ Dương Trạch Hình Lý Khí Lạc Việt. 4/ Loan Đầu Lạc Việt. Khoảng 5 tháng. 5/ Huyền Không Lạc Việt. Khoảng 5 tháng 6/ Nguyên lý trấn yểm trong Địa Lý Lạc Việt. Thời gian còn lại kết thúc khóa. Học xong khóa học và trong suốt qúa trình học, anh chi em sẽ nhận thấy Địa Lý Phong thủy Lạc Việt hoàn toàn khoa học và là một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, nhất quán, có tính hệ thống, tính khách quan, tính quy luật và khả năng tiên tri. Anh chị em sẽ có một hệ thống kiến thức Địa Lý Phong thủy nhân danh nền văn hiến Việt đủ để tiếp tục nghiên cứu sâu, hoặc hành nghề một cách có kết quả; hoặc bảo đảm cho một môi trường sống tốt đẹp cho chính gia đình mình. Các học viên tốt nghiệp sẽ có giấy chứng nhận, nhân danh cá nhân giảng viên đứng lớp là Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh. CÁC THỦ TỤC ĐỂ NHẬP HỌC 1/ Đóng tiền học vào số tài khoản 19020424693016, tên chủ tài khoản là Hà Hồng Nga, Techcombank thành phố HCM. Học phí là 2 triệu đồng/ nick/ tháng. Những anh chị em nào có khả năng thì có thể tự mình học một nick. Với anh chị em nào không có khả năng thì có thể rủ học nhóm chung một nick tối đa không quá 5 người. 2/ Anh chị em sau khi đã đóng tiền học phí đầy đủ, nhớ phải khi rõ tên người đóng và nick đăng nhập (đại diện hoặc học cá nhân). Và ghi rõ đóng tiền học Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt II. Anh chị em lưu ý tuần tối thiểu sẽ bảo đảm 4 bài học và ít nhất một buổi offline tại Hà Nội hoặc Sài Gòn, những cuộc gặp mặt này sẽ là chung cho anh chị em cả 2 lớp. Nội dung những buổi học offline này sẽ được quay clip lại và đưa vào nội dung chương trình giảng dạy bình thường.Kiến thức phong thủy là vô cùng đồ sộ cho nên anh chị em cần phải giữ vững thái độ nghiêm túc tinh thần kiên trì và học hành đến nơi đến chốn. Tất cả mọi sự thắc mắc của anh chị em để nhằm đạt tới sự hiểu biết sẽ được giải đáp trong các buổi offline. Lớp sẽ chính thức khai giảng vào ngày mùng 10 âm lịch nhằm ngày mùng 4/6/2017. Anh chị em sẽ được học tập online qua website Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt (Anh chị em khóa học I cũng sẽ được chuyển đến chung website này).Link trang web: http://lyhoc.vs2.websiteviet.com/ Chúc anh chị em học hành tấn tới và sớm nắm được những kiến thức huyền bí của nền văn minh Đông Phương. Thân.
 3. Sử dụng hồng hoa chữa nám da “Hồng hoa” là hoa của “Cây hồng hoa”, còn gọi là “cây rum”, tên khoa học là Carthamus tinctorius L, thuộc họ Cúc Asteraceae. Loài cây này đã được di thực và trồng ở một số tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Theo Đông y, hồng hoa có vị cay, ấm, vào hai kinh tâm và can. Có tác dụng phá ứ huyết, sinh huyết mới, chữa kinh nguyệt bế tắc, sản hậu ứ huyết, thai chết trong bụng; còn có tác dụng giải nhiệt, tăng tiết mồ hôi. Thường sử dụng để chữa các chứng kinh nguyệt không đều, hành kinh đau bụng, bế kinh, khí hư, viêm dạ con, viêm buồng trứng… Hồng hoa là vị thuốc hoạt huyết mạnh, có thể làm tan tuyết ứ (Đông y gọi đó là tác dụng “phá huyết”). Huyết ứ là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vết nhăn, vết nám trên da, cản trở sự phát triển của tóc, lông…Vì vậy, hồng hoa là vị thuốc có nhiều ứng dụng trong việc làm đẹp nói chung, chữa nám da nói riêng. Theo Đông y, ngoài “huyết ứ”, nám da còn có thể do những nguyên nhân khác, như “tỳ hư thấp trệ”, “thận hư nhiệt kết”… gây nên. Bạn nên đến phòng khám Đông y, để được khám và xác định chính xác nguyên nhân. Đại thể, nám da do huyết ứ ở phụ nữ thường kèm theo một số biểu hiện như: Kinh nguyệt không điều hoà, thời gian hành kinh bị đau đầu hoặc đau bụng, phiền não, dễ cáu giận, hay thở dài… Nếu có kèm theo những triệu chứng trên, thì có thể sử dụng hồng hoa để chữa. Một số cách sử dụng cụ thể: - Trà hồng hoa: Dùng hồng hoa 3-5g, hãm nước sôi, uống thay trà trong ngày. - Cháo hồng hoa: Dùng hồng hoa 10g, đương quy 10g, đan sâm 15g, gạo nếp 50-100g. Trước hết sắc các vị thuốc, chắt lấy nước bỏ bã, cho gạo vào nấu cháo ăn vào lúc đói bụng. Tác dụng: Dưỡng huyết, hoạt huyết, điều kinh. Dùng trong trường hợp nám do do huyết hư (thiếu máu), huyết ứ, sắc mặt vàng xạm. - Hóa ư đan: Dùng hồng hoa, sài hồ, bạc hà, chi tử, quy vĩ, xích thược - mỗi thứ 30g, nghiền thành bột mịn, trộn với mật làm thành viên 6g, buổi sáng buổi tối uống mỗi lần 1 viên. Tác dụng: cải thiện chức năng gan, chữa da nám, da xạm. - Hóa ứ trừ ban thang: Dùng hồng hoa, đương quy, đào nhân, xích thược, xuyên khung, trạch lan, hương phụ, sài hồ - mỗi thứ 9g, đan sâm 15g, sinh khương 3 lát, đại táo 3 trái, hành trắng 3 đoạn ngắn. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, chia 2 lần uống. Tác dụng: Chữa nám da do huyết ứ: Còn có tác dụng làm đẹp da, chữa nám da do chức năng gan suy yếu.
 4. Có ai biết không? Mong ước của tôi là được làm chủ một quán cafe - Takê là tên quán ấy. Quán sẽ ngụ trong một con ngõ nhỏ, yên tĩnh, thanh bình và sẽ là nơi thật tuyệt vời để mọi người có thể thanh thản nghỉ ngơi tránh khỏi những xô bồ, bon chen của cuộc sống trong phút chốc. Tôi sẽ là chủ quán, phải, nhưng tôi cũng sẽ là người phục vụ nếu cần. Pha cafe à, tôi làm được, rót trà cho khách à, tôi cũng làm được luôn, chế coktail à, cái này hơi khó nhưng tôi cũng sẽ thử hoặc nếu khách không tin tưởng lắm vào tài năng của tôi, khách có thể tự đứng lên, bước vào sau quầy và tự pha cho mình một thức uống ưa thích. Sau đó, nếu lỡ có muộn phiền chẳng biết sẻ chia cùng ai, nếu có những niềm vui muốn được nhân thêm nhiều lần hơn có thể ... tôi có thể lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe. Tôi sẽ chỉ lắng nghe thôi, sẽ chẳng có lời khuyên nào đâu nếu bạn không cần. Đôi khi, lắng nghe thôi cũng là một cách chia sẽ phải không? Tôi sẽ pha trà hay cafe, hay lipton.. hay bất cứ thứ gì mà khách yêu cầu, tôi sẽ mở bản nhạc mà khách thích. Nếu những lúc khách tới, mà tôi không coi quán, khách sẽ tự phục vụ mình thức uống tôi đã pha sẵn và máy nghe nhạc kia, tôi cũng đã mở sẵn sàng. Tôi thường thích uống cafe sau đó nhâm nhi ly trà đá. Cũng có lúc khác người là một ly trà hoa cúc với vài chiếc bánh quy. Chị bạn biết thói quen tôi thường hay uống cafe liền hỏi: Sao em không pha cafe tại nhà nhỉ? Rồi nêu ra 3 lý do cho tôi nghe: Thứ nhất là căn nhà sẽ có hương cafe xay thơm lừng; Thứ 2 là khi nào lười uống cafe gói thì đã có bình lắc sành điệu; Thứ 3 là chàng sẽ quen với mùi vị cafe của mình nên ko khóai quán xá gì nữa cho tốn tiền. Tôi thì lắc đầu thôi, vì tôi lười và giản đơn nên chẳng nghĩ được sâu xa đến thế. Tôi thích lên quán cafe quen, ngồi tụ tập tán dóc với bạn, ngắm anh chàng DJ qua lớp bàn gỗ bóng loáng, hay đơn giản, chỉ để ngắm người khác nói chuyện. Khách quen sẽ được ưu đãi nhiều lắm đấy, bạn chịu làm khách quen của quán tôi không? Tháng Tư đã về bên cửa rồi, tháng giao mùa giữa Xuân & Hạ, giao mùa giữa Nắng & Mưa. Tán lá xà cừ vàng rực và đổ lá chảy dài trên con đường Hoàng Diệu, ở đâu đó, trên những con phố nhỏ, gánh hàng rong lại quẩy những đóa Loa Kèn còn đẫm sương sớm, gánh tinh khôi đến với những nụ cười. Khai trương quán, với hương thơm dịu nhẹ của Loa Kèn, với tiết trời thanh bình của tháng Tư và với giai điệu du dương của khoảnh khắc giao mùa, mời bạn ghé qua.
 5. Dạ vẫn nhận ạ. Khi nào anh/chị đóng học phí thì báo giúp em để em đưa vào lớp học. Thanks
 6. Anh kiểm tra lại giúp em xem đã vào lớp học được chưa ạ.
 7. Hi anh, em đã set quyền cho anh vào lớp học. Anh kiểm tra lại giúp em ạ. Thanks Có 2 cách để trả lời trong 1 chủ đề: 1. Khung trả lời ở phần dưới cùng của topic: 2. Nhấn vào nút "Trả lời cho bài viết này" ở góc Phải trên cùng topic: Anh tham khảo giúp em ạ.
 8. Danh sách các Học viên đã đóng học phí Lớp PTLV II: heartofstone: 2 triệu Hung303 huytran Hương Hà Nội hungcuong122 Minh Thien (Không rõ nick chính xác) FiveStars Diệp Chi tuongdung thieuvo Đặng Vũ (Không rõ nick chính xác) ThanhNhu (Không rõ nick chính xác) Các anh chị đã đóng tiền nhưng chưa được cập nhật trong danh sách, hoặc chưa được vào lớp vì lý do không cung cấp nick chính xác vui long phản hồi tại topic này giúp em để em đưa vào lớp. Thanks
 9. Em xin nhắc lại là, có một số anh chị đóng học Phí nhưng không xác nhận trong topic này hoặc nội dung chuyển tiền không rõ ràng em sẽ không xác định được người học là ai để đưa vào lớp học. Do đó các anh chị vui lòng: 1- Tạo nick trong diễn đàn trước khi đóng học phí 2 - Thông báo đã chuyển tiền học phí tại topic này, nội dung chuyển tiền là? 3 - Chờ em xác nhận đã đóng học phí để được set quyền vào lớp học. Kính báo
 10. Kính gửi các anh chị Học Viên Lớp PTLV II: Hiện em đã tạo group lớp học, các anh chị nào đã được xác nhận Học Phí và set quyền vào lớp học vui long kiểm tra lại giúp em a. Đường link vào lớp học: Giảng đường địa lý phong thủy lạc việt ứng dụng II
 11. Danh sách các Học viên đã đóng học phí Lớp PTLV II: heartofstone: 2 triệu Hung303 Hương Hà Nội hungcuong122 Minh Thien FiveStars Huytran Ngoài ra có 1 số anh chị đóng học phí nhưng không thông báo nick trên diễn đàn, các anh chị vui long tạo nickname và thông báo lại cho em thông tin đóng học phí để em xác nhận vào lớp. Các anh chị học chung 1 nhóm, cử 1 trưởng nhóm để vào xác nhận học phí ạ THanks
 12. Danh sách các Học viên đã đóng học phí Lớp PTLV II: heartofstone: 2 triệu Trần Quốc Huy: 2 triệu Nguyễn Thái Sơn: 2 triệu Nguyễn Dang Vuong (2 triệu) Hung303
 13. Bạn không đăng bài được ở khu vực nào?
 14. Gửi các thành viên đã đăng ký tham gia Lớp Phong Thủy Lạc Việt Ứng Dụng, Lớp Phong Thủy Lạc Việt Ứng Dụng sẽ bắt đầu đóng tiền học phí vào ngày 04/10/2016 (hôm nay) và chính thức khai giảng vào ngày 17/10/2010. Học phí hàng tháng của lớp sẽ thu từ ngày 25-30 hàng tháng. Do lớp khai giảng vào giữa tháng, nên học phí của tháng tiếp theo sẽ được thu từ 25-30/11/2016. Học phí: 2.000.000đ/tháng/nick Tài khoản chính thức để đóng học phí: - Chủ tài khoản: Hà Hồng Nga - Số tài khoản: 10620424693010 - Ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh: Techcombank Hồ Chí Minh. Sau khi đóng học phí, các học viên sẽ được set quyền vào lớp học. Link vào lớp học: Lớp học Phong Thủy Lạc Ứng Dụng. Các học viên sau khi gửi tiền đóng học phí qua hệ thống ngân hàng, vui lòng ghi rõ nội dung chuyển tiền gồm tên hoặc nick trong diễn đàn. Ví dụ: LƯU Ý: Các thành viên tham gia lớp Phong Thủy Lạc Việt Ứng Dụng bắt buộc phải có nick đăng ký tham gia diễn đàn. Các trường hợp không có username/tài khoản nếu đóng học phí sẽ không được chấp nhận. Nếu tài khoản chuyển tiền của thành viên không phải là Techcombank, việc xxác nhận sẽ kéo dài từ 12-24h theo giờ làm việc của ngân hàng. Với các thành viên có yêu cầu chuyển tiền từ nước ngoài về, vui lòng thông báo để BQT. Ban Quản Trị Lớp Phong Thủy Lạc Việt kính báo.
 15. Mình đã nhận được học phí và đã đưa bạn vào lớp học nhé. Thanks
 16. Kính gửi anh Hoàng Định, Do nhận thấy quan điểm của anh về Lý Học Đông Phương nói chung và Phong Thủy Lạc Việt nói riêng không tìm được tiếng nói chung nên BQT lớp quyết định đưa anh ra khỏi danh sách học viên lớp Phong Thủy Lạc Việt Ứng Dụng của TT Nghiên Cứu Lý học Đông Phương do thầy Thiên Sứ phụ trách. Anh vui lòng cho xin cách thức liên lạc để BQT lớp hoàn trả anh lại tiền học phí. Kính báo.
 17. Gửi thầy Thiên Sứ và các anh/chị, Topic này chỉ mang tính chất thông báo sự việc. Các vấn đề thảo luận trước đó và quá trình giải quyết tiếp theo với các thành viên học chung nick Hoàng Định đã được giải quyết. Vậy kính mong các anh/chị không tiếp tục thảo luận vấn đề đẩy sự việc đi xa khỏi sự việc ban đầu. Kính báo.
 18. Không ạ. Đó là 3 người học 3 nick riêng chứ không phải học chung. Nên theo quy định thì họ đều đã đóng đủ học phí và đều có quyền vào lớp học. Học phí của 3 người đã được gửi tới tài khoản của lớp học. Trường hợp của Đỗ Mạnh Tuấn đã đóng tiền nhưng hiện chưa có nick trong diễn đàn nên chưa đủ điều kiện để set làm học viên lớp học.
 19. Bảo Ngọc đã đưa PTLV vào lớp học. Kính báo.
 20. Chào anh, Em đã đưa 2 nick tdcn và tranchauque vào lớp học ngay khi xác nhận học phí. Em thấy anh cũng đã post được bài trong khu vực Giảng Đường Lớp Học rồi. Sao bây giờ lại hỏi em là chưa thấy nick của 3 người trong lớp học? Trường họp của Đỗ Mạnh Tuấn chưa có nick trong diễn đàn thì tất nhiên không thể set quyền vào trong lớp học.
 21. Cảm ơn anh đã phản hồi. BQT lớp sẽ hoàn trả lại học phí cho anh ạ :).
 22. Bạn kiểm tra lại xem vào lớp học được chưa nhé.
 23. Anh có thể vào: GIẢNG ĐƯỜNG ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG để theo dõi bài giảng của thầy Thiên Sứ nhé. Thanks
 24. Chào bạn, Trường hợp của bạn là chưa kích hoạt email xác nhận đăng ký nick thành công của diễn đàn. Bạn vào email dùng để đăng ký username kiểm tra lại nhé. Thanks
 25. Bảo Ngọc đã đưa nick anh Phamhung vào lớp học. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không thể set quyền xóa bài viết cho anh Phamhung.