• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bảo Ngọc

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  972
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  25

Everything posted by Bảo Ngọc

 1. Chào bạn, Art có coi lại một số bài viết của bạn đã đăng trên diễn đàn. Đúng là quy định của diễn đàn không có kèm nội dung là không được "UP" bài, nhưng nói chung, chúng ta tham gia diễn đàn cũng như một xã hội thu nhỏ thì cũng cần nên có chút lịch sự tối thiểu. Nghe từ "UP" bạn dùng, giống như chúng ta đang trao đổi một món hàng, một sự mua bán vậy. Bạn chắc cũng còn trẻ, chắc cũng từng xem qua những topic bán hàng qua mạng, bạn có thấy hình thức này giống người bán/mua đang "làm mới" bằng cách "up" liên tục để người khác thấy bài của mình luôn hiện lên đầu không? Trong khi diễn đàn của chúng ta, không lấy việc tư vấn cho các thành viên làm chi phí giao dịch (cụ thể ra là tiền hoặc các giá trị vật chất tương đương). Quy luật kinh tế là có Cung - có Cầu, còn ở đây, việc tư vấn hoàn toàn miễn phí và hoàn toàn tùy duyên của mỗi người. Cá nhân bạn thấy việc mình làm là không sai, nhưng lại vô tình làm phiền lòng những người Tư vấn cho các bạn. Đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân Art. Có người tới thì có người đi, bạn có phiền lòng thì cũng khó tránh khỏi. Nick của bạn chưa vi phạm nội quy đến mức phải "bắn" nick, nên không thể có chuyện "bắn" cũng được mà không "bắn" cũng chả sao. P/s: Topic sẽ được chuyển về đúng vị trí với nội dung của nó. Thân.
 2. (TT&VH Cuối tuần) - Paul Sorrentino là người Pháp gốc Ý, sinh năm 1983, biệt danh: “thầy Tây”. Nghề chính của Paul: giảng viên tại trường Đại học Paris 5 - chuyên ngành dân tộc học. Công việc hiện nay: nghiên cứu tập tục thờ cúng ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội. Công việc thường ngày: làm thầy cúng. Sở thích: chơi nhạc thể nghiệm với các nghệ sĩ Việt Nam. Paul nói thông thạo tiếng Việt và đến Hà Nội từ năm 2004. * Cơn cớ nào khiến anh có mặt ở đây vậy, Paul? - Năm 2004 tôi đến Hà Nội để du lịch. Khi đến đây, tôi có một cảm giác và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Vì không biết gì về những người dân ở đây cả, nên tôi muốn tìm hiểu thêm. Khi về Pháp, tôi học cùng lúc hai trường: học xã hội học ở Paris 5 và học tiếng Việt tại Học viện Quốc gia ngôn ngữ Văn hóa Phương Đông (INALCO). Lúc đó, tôi biết mình cần phải chọn một nơi để nghiên cứu và nơi đó chắc chắn là Việt Nam. Ban đầu, tôi chưa có kế hoạch là nghiên cứu về tập tục thờ cúng ở đây đâu vì tôi đã có kế hoạch khác. Nhưng sau khi nói chuyện với các giáo sư ở Pháp, rồi đến và sống tại Hà Nội, đọc sách về văn hóa Việt, tôi nhận ra đời sống tâm linh rất quan trọng ở Việt Nam và tôi quyết định sẽ đi vào con đường này. Paul Sorrentino ở Hà Nội * Làm thế nào để hiểu được tập tục thờ cúng của người Hà Nội, vốn là thứ thuộc về đời sống tâm linh, không cụ thể khi anh là người nước ngoài, lại tóc vàng, mắt xanh, da trắng?- Năm 2006, khi ở Pháp, tôi nghiên cứu việc lên đồng qua tài liệu. Qua đó, tôi nhận ra có một nhân vật quan trọng là thầy cúng. Thầy cúng không chỉ có nhiệm vụ cúng bái trước khi hầu đồng mà cũng tham gia nhiều hoạt động khác. Năm 2007, khi quay trở về Hà Nội, tôi được bạn bè giới thiệu một số thầy cúng. Cách làm việc của nhà dân tộc học là muốn nghiên cứu gì thì phải sống, làm việc giữa cái đó/con người đó. Tôi đi theo một thầy, thầy này trẻ lắm, mới ngoài ba mươi, là người Hải Dương, làm việc chủ yếu ở Hà Nội. Làm việc với thầy (tạm gọi là thầy Minh) rất thuận lợi. Chúng tôi hiểu nhau lắm. Mỗi khi không hiểu gì, hỏi, thầy Minh giải thích rất cặn kẽ. Với tôi, thầy cúng là một nghề nghiệp cần phải học và có kinh nghiệm, đây là một nghề phức tạp. Ở Hà Nội, ban đầu khi đến một gia đình nào đó để làm lễ, gia chủ nhìn thấy tôi, họ rất ngại ngần, sau đó, khi thầy tôi giới thiệu, đảm bảo, họ chấp nhận tôi. Về sau, khi đã quen, họ cũng gọi tôi là “thầy”. * Công việc cụ thể của anh trong từng buổi cúng tế là gì? Lên đồng - Vì tôi chơi nhạc đã lâu, nên khi đi cùng các thầy, tôi nhận đánh trống, thanh la não bạt. Nhờ thế, các thầy hiểu tôi muốn học hỏi thật sự, chấp nhận tôi là học trò và truyền nghề cho. Với nghề thầy cúng, quan trọng nhất là phải biết chữ Hán Nôm, tôi chưa học loại chữ này nên không biết đọc bài cúng, vì thế, ngoài chơi nhạc ra, tôi chỉ chuẩn bị đồ lễ, châm, cắm hương giúp thầy.* Sau một thời gian dài thực hành như vậy, anh có thấy được điều gì thú vị không? - Nhiều điều thú vị và khó hiểu nữa là đằng khác. Ở Việt Nam thầy cúng làm nhiều việc khác nhau, thờ cúng nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau cùng một lúc và các tôn giáo, tập tục này ảnh hưởng lẫn nhau. Thầy cúng vừa có thể cúng Phật, cúng Thánh và cả cúng gia tiên nữa. Tôn giáo ở Việt Nam, cụ thể là ở Hà Nội, phong phú và pha trộn nhiều thứ. Đối tượng nghiên cứu của tôi không phải là văn học Việt Nam, văn hóa Việt Nam, cái mà tôi quan tâm nhất là người Việt Nam nói gì, làm gì trên thực tế. Ví dụ: ở Hà Nội và cả vùng đồng bằng Bắc Bộ, tôi chưa thấy ở nơi nào có đạo Mẫu nguyên chất, bàn thờ Tứ phủ nào trên cùng cũng có Phật Bà Quan Âm ngự. Bàn thờ Tứ phủ duy nhất mà tôi không thấy có Phật Bà Quan Âm là ở Bảo tàng Dân tộc học. Với tôi, đây là bảo tàng rất tốt, ở Pháp chưa có bảo tàng nào về dân tộc học tốt bằng. Còn trong chùa, thờ Phật mà luôn có một góc dành cho thờ Mẫu, thờ Thánh và người đã chết do gia đình gửi đến. Khi chúng tôi tiến hành một lễ hầu đồng, thầy cúng vừa cúng Thánh, cúng Phật và cúng chúng sinh. Từ việc cúng chúng sinh, tôi nhận ra người Việt rất sợ chết đi mà không được thờ cúng. Họ rất quan tâm đến việc ai sẽ thờ mình sau khi chết. Có lẽ cũng vì vậy mà họ không thích sống một mình. Khi tôi ở Hà Nội, tôi không sống cùng ai, bạn bè thắc mắc và khuyên tôi không nên như vậy. Cúng chúng sinh là một tập tục rất hay và nhân đạo. Nếu ai đó chết trẻ, chết đột ngột mà chưa có gia đình, không được người thân thờ cúng thì sẽ được nhiều người khác cúng. Cảnh trong một đám rước ở Hà Nội Cách đây hơn 10 năm, có một cuộc điều tra về tôn giáo của người Hà Nội, hơn 90% trả lời rằng “tôi không theo đạo”. Nhưng chúng ta chưa thấy một gia đình nào ở Hà Nội lại không có bàn thờ tổ tiên. Ở Hà Nội, tập tục thờ cúng của người dân không phải xác định mình theo đạo gì và họ không cần điều đó. Người Hà Nội thường làm các lễ cúng bái bởi các mục đích cụ thể như: vợ chồng bất hòa, chưa có được mụn con, gặp vấn đề về tài chính, cầu an, giải vận đen..., họ làm lễ cúng để cầu mong sự giúp đỡ từ các thế lực siêu nhiên. Và tùy từng nhu cầu sẽ có thế lực siêu nhiên phù hợp, ví dụ như về tài chính sẽ là thần thánh hoặc kiếp sau thì là Phật.Vậy mà khi tôi gặp rất nhiều người đang sống ở Hà Nội, khi chia sẻ với họ là tôi đang tìm hiểu về tập tục thờ cúng, họ đều nói rằng: “Tôi không tin thầy bói, thầy cúng đâu. Những người đó chỉ dựa vào lòng tin của chúng tôi để kiếm chác!”. Để rồi khi trò chuyện lâu hơn nữa, họ nói, tôi không dám đi gọi hồn người thân vì sợ hồn nhập vào hoặc tôi đi gọi hồn thử một lần thì thấy đúng lắm! Lắm khi, tôi gặp những trí thức trẻ Hà Nội, đa số đều nói với tôi rằng: “Tôi không mê tín! Tôi sống hiện đại theo quan điểm khoa học”. Nhưng trên thực tế, những người trẻ này vẫn thờ cúng theo từng chừng mực nhất định. Càng đi sâu vào tìm hiểu, tôi càng không biết những người mà tôi đã gặp tin gì và chắc rằng chính họ cũng không biết tin gì. * Xin cảm ơn anh và chúc anh hoàn thành tốt luận án tiến sĩ về đề tài này.
 3. Đã kích hoạt quyền sử dụng diễn đàn của bạn.
 4. Chào bạn, Nick dangthaison chưa kích hoạt. Bạn vui lòng vào email đã dùng để đăng ký và kích hoạt tài khoản sử dụng thì mới có thể đăng bài trên diễn đàn được. Thân, Artemisia.
 5. Các nick thuộc nhóm Hội viên mới bị giới hạn khu vực gửi bài (ví dụ như ở các box tại khu vực Trao đổi học thuật). Bạn kiểm tra lại xem nick của mình có rơi vào trường hợp này không. Thân
 6. Anh: Suýt mất mạng vì tàu lượn lao xuống nhà dân Thứ Tư, 19/05/2010 - 09:29 (Dân trí) - Một phi công đã may mắn thoát chết khi chiếc tàu lượn của anh này đâm phải bờ giậu ngôi nhà của một cặp vợ chồng già ở Anh, ngay sát một tuyến đường đông đúc trong giờ cao điểm buổi sáng. Máy bay an toạ trên bờ giậu, giữa nhà dân và một con đường đông đúc. Vào hôm thứ 5 tuần trước, khi ông Mike Baber, 72 tuổi và bà vợ Eileen, 65 tuổi, ở Bicester, Oxfordshire thuộc miền đông nam nước Anh đang xem ti vi thì nghe thấy một tiếng động rất lớn . Ông Baber ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra thì vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc tàu lượn một chỗ ngồi đang an toạ trong khu vườn trước nhà, với một cánh nằm trên mái ga-ra ô tô. Phi công 49 tuổi đã cố gắng điều khiển chiếc tàu lượn hạ cánh xuống câu lạc bộ tàu lượn Bicester ở Oxfordshire nhưng không thành công. Rất may anh này vẫn bình an vô sự. “Lúc đó là giờ cao điểm buổi chiều và có rất nhiều ô tô lưu thông trên đường. Nếu tàu lượn đâm xuống đường thì hậu quả rất tồi tệ. Tôi mừng vì phi công đã không đâm xuống đường và chúng tôi cũng rất may mắn vì ngôi nhà và ô tô không bị ảnh hưởng. Thật kỳ diệu khi phi công may mắn sống sót”, ông Baber nói. “Mái ga-ra ô tô của chúng tôi chỉ bị vài vết xước và phi công đã bước ra ngoài tàu lượn mà không hề bị xây xước gì”. Tàu lượn đã mắc kẹt trên tường rào nhà ông Baber trong khoảng một giờ trước khi các thành viên của câu lạc bộ tàu lượn đến đưa nó đi. An Bình Theo Dailymail
 7. AGRIBANK HOI AN BEACH RESORT Dấu ấn đậm nét của phong thủy theo cổ thư chữ Hán & Sự phân tích từ Phong Thủy Lạc Việt Hoàng Triều Hải Hà nội, tháng 9 năm 2009 Mở đầu Bây giờ đã là giữa tháng 9 và mặc dù dự báo thời tiết đang có cơn bão “Cầu Vồng” đổ vào miền Bắc cùng mưa to và lũ ở miền Trung cũng không làm ảnh hưởng tới quyết định quay lại Cửa Đại của tôi sau 5 năm. Trước khi lên máy bay, được sự “bảo lãnh” tối đa về thời tiết của sư phụ Thiên Sứ, trong suốt thời gian chuyến đi của tôi là trời đẹp, có nắng, có gió, nên tôi hoàn toàn không có chút lo lắng. Sau 1 giờ bay tốt đẹp và 30 phút đi xe dọc con đường 5 sao, từ bán đảo Sơn Trà về tận Cửa Đại, tôi mới cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của thành phố Đà Nẵng. Agribank resort, tôi cũng chỉ mới nghe tên lần đầu tiên khi nhờ một thân chủ của tôi làm công ty du lịch tư vấn và book trước. Giá phòng nói chung khá hợp lý với một khu resort nằm ở Cửa Đại. Agribank nằm ở Vị trí đầu tiên từ theo con đường từ Đà Nẵng về Cửa Đại, rồi tiếp ngay sau đó là Palm Garden resort, chạy xe thêm 5 phút nữa thì tới Hoi An Beach Resort, Victoria và Golden Sand resort & Spa. Năm năm trước, khu vực tọa lạc của Agribank resort vẫn còn hoang sơ và giờ đây chuẩn bị thêm ít nhất 1 khu resort nữa , nằm phía trước Agribank, đang được xây dựng. Dấu ấn về phong thủy Trước khi bước chân xuống xe taxi, tôi đã có ấn tượng ngay khi nhìn thấy một kiến trúc với mái là chiếc nón khổng lồ màu nâu sẫm. Rõ ràng, đây là sự thể hiện tham vọng rất lớn của ban lãnh đạo và chủ khu resort. Rất cầu kỳ và tốn kém. Bên ngoài mặt đường trước cổng, rất nhiều cây thông nhỏ được trồng toàn bộ phía mặt tiền. Một tảng đá lớn được đặt hoành tráng ngay mặt tiền. Qua cổng chào rẽ trái leo lên khu vực lễ tân, xung quanh rất nhiều hoa và cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng, rất đẹp và khung cảnh là một màu xanh mát dịu và nhiều hương vị của các loài cây cỏ hoa lá. Tính dẫn khí của con đường này chỉ ở những bậc đầu tiên. Phần còn lại hoàn toàn bị thoát khí bởi hai bên không có gờ mà chỉ là hàng cây nhỏ. Do vậy hoàn toàn không có khí lên khu vực lễ tân. Khu vực lễ tân, tiếp tục được gây ấn tượng bởi 1 cây Trầm có giá trị khá lớn. Rất đẹp và cũng rất ấn tượng khi đi liền với kiến trúc nhà gỗ dân tộc cùng đèn lồng đỏ. Phải nói rằng về mặt kiến trúc, rất ấn tượng với khu vực trung tâm là nhà hình tròn với mái là chiếc nón khổng lồ. Khu vực trung tâm này là nằm phía cuối của cả khu resort. Chúng tôi tới nơi cũng là 6h00 nhưng trời vẫn chưa tối bởi vẫn còn ráng chiều, kết thúc một ngày nắng. Để vợ làm thủ tục check in, tôi đi quanh quẩn ngó nghiêng “fengshui” vì biết chắc chắn đã có bàn tay của thầy phong thủy Tàu. Để chắc chắn những nhận định của tôi, bữa tối đầu tiên tôi dùng bữa ngay tại nhà nón trung tâm và các bữa sáng cũng tại đây vì đã được tính vào tiền phòng. Khu vực Restaurant được dẫn từ khu lễ tân qua trung tâm của chiếc nón. Hành lang này được làm theo kiểu ống phễu, có gờ dưới lan can. Như vậy tính dẫn khí của hành lang này là đạt tiêu chuẩn ngoại trừ lan can và khung gỗ phía trên, tuy thiết kế mang nhiều nét đặc trưng của dân tộc, nhưng theo quan điểm phong thủy Lạc Việt thì lại phạm lộ cốt. Có quá nhiều dầm, xà đè lên phần hành lang Kiến trúc của khu nhà khách, phòng đều có một chút phảng phất kiến trúc dân tộc ở phần mái và cầu thang thì hoàn toàn thoái khí theo tiêu chí của phong thủy Lạc Việt Kết thúc kỳ nghỉ, tôi làm thủ tục trả phòng và tôi có nói với nhân viên lễ tân rằng, tất cả đội ngũ lễ tân ở đây đều bị đau đầu và mệt mỏi nhưng không phải bởi vì do công việc căng thẳng hay bận rộn. Một cô lễ tân xinh đẹp tiếp chuyện tôi và tỏ ra rất ngạc nhiên pha chút tò mò, bởi cả hai nhân viên lễ tân có mặt lúc đó đều xác nhận chuyện này với tôi. Sau khi giới thiệu tôi là người nghiên cứu phong thủy Lạc Việt của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương, cô gái trở nên quan tâm hơn và hỏi tôi nhiều câu hỏi về nơi cô làm việc. Cô cũng xác nhận rằng cấp trên của cô rất quan tâm tới Phong Thủy và đã mời thầy về coi. Sau khi nghe tôi phân tích tình hình kinh doanh theo quan điểm phong thủy Lạc Việt, cô đã hồ hởi hỏi tôi nếu có thể nói chuyện này với tổng giám đốc của cô, hiện đang có mặt tại khách sạn. Tôi cũng trả lời rằng rất sẵn lòng, nhưng phải ngay bây giờ, bởi đã đến giờ tôi phải quay ra Đà Nẵng. Trước khi tôi lên xe, cô lễ tân xinh đẹp chạy tới một người đàn ông hỏi han gì đó, rồi chạy lại phía tôi. Tôi đoán chắc người này là cấp trên của cô. Cô chạy tới hỏi tôi rằng sếp trực tiếp của Cô muốn hỏi tôi vì sao lại có tảng đá lớn đặt ở ngay cửa chính. Tôi đáp rằng: “ Đấy chính là dấu ấn của phong thủy theo cổ thư chữ Hán. Ông thày đó muốn thực hiện mong muốn của ban lãnh đạo khu resort này là: bền vững, lâu dài và “cao hơn” đối thủ. Thế nhưng, đó chính là lý do khiến resort này không đông khách và hiếm có khách hàng quay lại lần thứ hai, thứ ba (trừ trường hợp hội nghị hay đợt nghỉ hè của các công ty quan hệ thân thiết với ngân hàng lớn nhất Việt Nam này).
 8. Chào các A/C, Hiện tại, Trung tâm chưa có kế hoạch mở lớp PTLV khóa 3 (Khác với lớp PTCb 3). Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông báo trên diễn đàn để các A/C được rõ. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các A/C. Artemisia
 9. Chào bạn, Hiện tại lớp vẫn nhận học viên. Bạn có thể đăng ký theo học tại topic này, đóng học phí để hoàn thành thủ tục vào lớp. Có gì thắc mắc, bạn có thể hỏi thêm chi tiết Art sẽ trả lời. Artemisia
 10. Để vào lớp học PTCB 3, Các A/C di chuyển xuống Khu vực: Giảng Đường Lý Học Đông Phương (Ngay dưới khu vực Trao đổi học thuật) tìm lớp PTCB 3. Những học viên đã đóng học phí và được add vào lớp mới có thể thấy lớp này.
 11. Gửi các A/C: Cho tới thời điểm hiện tại, lớp PTCB 3 mới được khai giảng. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận học viên. Vậy, A/C nào có ý định theohọc vẫn có thể tiếp tục đăng ký tại topic này và hoàn thành học phí để vào lớp. Artemisia kính báo.
 12. Artmisia xin phép trích câu hỏi từ topic này sang topic Thông báo về học phí lớp PTCB3 để trả lời.
 13. Bạn gửi 1 lúc 3 bài liên tiếp trong khi mình đã trả lời câu hỏi. Để gọn topic, sau khi post bài này mình đã xóa 2 bài thừa đó đi. Trong tài khoản cá nhân mang tên Nguyễn Thùy Liên, lúc in sao kê giao dịch Thứ 6 tuần trước (do có trục trặc từ phía ngân hàng, tài khoản này ko thể sử dụng iBanking, nên mình phải làm lại thủ tục), Art đã kiểm tra và xác nhận bạn đã đóng học phí cho nick: - khoinguyen2352004 - bienxanh Danh sách cập nhật mình vẫn còn để ở trang trước của topic này. Art cũng đã tiến hành add nick bạn vào lớp PTCB3. Bạn vui lòng kiểm tra lại.
 14. Chào bạn, Vì số lượng học viên đăng ký theo học khá nhiều. Nên BQT không thể gửi email riêng tới từng người mà sẽ đăng thông báo chung trên toàn diễn đàn. Để tham gia theo học, bạn đăng ký ngay tại topic này, gửi thông tin cá nhân vào hộp tin nhắn của Art trên diễn đàn và đóng học phí để vào lớp. Artemisia.
 15. Hông biết khanhhoang đã tìm thấy hộp tin nhắn cá nhân trên diễn đàn của Artemisia chưa ^^ Lan Anh cứ chuyển theo đúng thông tin đó đó là được mà. Bình thường thì chỉ cần số tài khoản và Ngân hàng là được, Art cũng sợ nhiều chi nhánh đòi hỏi thông tin thêm nên đã nói rõ thêm là VCB Tân Thuận rồi. @: Artemisia đã nhận được thông tin cá nhân của anh chị, do hôm nay chưa ra ngân hàng kiểm tra tài khoản nên chưa có thông báo lại. Khi nào kiếm tra được chính xác, art sẽ cập nhật danh sách các học viên đã đóng học phí đầy đủ.
 16. @khoinguyen23052004: Mình trả lời câu hỏi cho bạn rồi mà, sao cứ copy lại rồi spam lại thế? Do lớp học của chúng ta học theo hình thức online, mỗi Username chỉ được đại diện cho 1 người. Nếu có trục trặc về Username, bạn có thể liên hệ với Quản Trị Kỹ Thuật để được hỗ trợ. Việc đóng học phí, bạn có thể đóng bằng hình thức chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp tại trung tâm. Bạn có thể đóng dùm người khác nhưng chắc chắn người đo có nickname trên diễn đàn và đã đăng ký theo học trong topic này. Câu trả lời của mình đã khá kỹ và rõ ràng, nếu còn thắc mắc bạn vui lòng đọc lại lần nũa rồi hãy hỏi. Artemisia.
 17. Việc cấp lại Password bạn có thể liên hệ với QTKT để được trợ giúp. Bạn gửi thông tin cá nhân qua hộp tin nhắn trên diễn đàn cho Artemisia. Khi chuyển tiền vào tài khoản, bạn vui lòng ghi rõ tên nickname trên diễn đàn. Cảm ơn bạn.
 18. Chào bạn, Mỗi nickname trên diễn đàn chỉ dùng để đăng ký theo học cho một ngừơi. Nếu bạn của bạn muốn theo học thì vui lòng tạo nickname mới trên diễn đàn và đăng ký học. Tiền học phí, bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản như nêu trên hoặc có thể đóng trực tiếp tại trung tâm. 3OO.OOO VND/người/tháng. 3 tháng học là 900.000VND. Bạn có thể hoàn tất học phí vào trước khai giảng tháng đầu tiên hoặc đóng trước ngày 9/5 hàng tháng. Artemisia.
 19. Artemisia đã ghi tên laudaico vào danh sáchhọc viên lớp PTCB 3.
 20. Chào chị, Art thì không thể cho chị lời khuyên nào. Nhưng Art nghĩ, yêu nhau lấy được nhau là do duyên số của mình chứ không phải là do lời ông bà thày bói nào phán cả. Yêu nhau cứ lấy thôi. Thêm nữa, người yêu chị đi tù thì tội là do anh ấy gây ra chứ sao lại bảo là tại chị được. Với nhắc nhỏ chị chút, trên diễn đàn có rất nhiều bậc anh, cha, chú cũng đã nhiều tuổi rồi. Tuổi chị còn nhỏ (nhỏ hơn tuổi Art), nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp :lol:.
 21. Artemisia đã ghi tên Mạnh Công vào danh sách học viên lớp PTCB 3.
 22. GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỚI PHONG THỦY GIA Nguyễn Vũ Tuấn Anh Hôm nay, VietNamNet tổ chức một cuộc phỏng vấn trưc tuyến với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh về những dự báo của ông trong năm Canh Dần và những vấn đề cần quan tâm trong tương lai. Vào tháng 12/2009, một sự kiện gây chú ý dư luận và đặc biệt là giới kiến trúc trong và ngoài nước là Hội thảo khoa học với tiêu đề: "Tính khoa học trong phong thủy và kiến trúc hiện đại" do Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện tại Hà Nội. Người đứng ra tổ chức và chủ trì cuộc hội thảo này là Giám đốc trung tâm Lý học Đông Phương - Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Qua đó, mọi người biết đến ông với tư cách là một phong thủy gia có những ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên ông còn là tác giả của gần chục đầu sách về Lý học Đông phương từ việc kiến giải các hiện tượng văn hóa cổ trong "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại" đến khôi phục, chắp nối và thống nhất các mảnh vụn của lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành qua "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch", "Hà Đồ trong Văn minh Lạc Việt". Và đặc biệt là sự quyết liệt trong việc khẳng định thuyết Âm Dương Ngũ Hành - nhân danh nền văn hiến Việt - chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại hằng tìm kiếm, luận điểm này được in lần đầu trong cuốn sách - tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" và hơn 10.000 bài viết trên các diễn đàn về Lý học Đông phương với bút danh Thiên Sứ. Là nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, ông cũng áp dụng khả năng dự báo với nhiều hiệu quả bất ngờ. Năm 2004, ông là người đã dự báo trước trận sóng thần ở Ấn Độ Dương gây thiệt hại to lớn cho các nước ven vùng biển này đặc biệt là Indonesia và Philipines gây chú ý của giới nghiên cứu Lý học. Từ đó đến nay, liên tiếp năm nào ông cũng có những dự báo với kết quả đáng ngạc nhiên cho những sự kiện nổi cộm trên thế giới. Điển hình là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đã được ông dự báo từ cuối 2007. Đến nay, những sự kiện xảy ra từ đầu năm Canh Dần, hoàn toàn không nằm ngoài dự báo của ông. Đặc biệt, ông lại cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần II sẽ xảy ra... Hôm nay, VietNamNet tổ chức một cuộc phỏng vấn trực tuyến với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh về những dự báo của ông trong năm Canh Dần và những vấn đề cần quan tâm trong tương lai. Xin mời những bạn đọc quan tâm có thể tham gia gửi câu hỏi tại đây. Theo Vietnamnet.vn ==== Các anh/chị, cô bác trên diễn đàn nếu có thể bớt chút thời gian vào gửi câu hỏi thảo luận trực tuyến tại link: http://www.tuanvietnam.net/2010-04-26-giao...yen-vu-tuan-anh
 23. Artemisia đã ghi tên thanhngavms vào danh sách học viên lớp PTCB 3.
 24. THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ LỚP PHONG THUỶ CƠ BẢN KHÓA 3 Kính gửi các thành viên diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương và học viên đăng ký theo học lớp PTCB 3: Thay mặt BQT diễn đàn, giảng viên và trợ giảng lớp PTCB 3, Artemisia xin thông báo những vấn đề mới liên quan đến lớp PTCB 3: I/. Về thời gian: - Lớp sẽ khai giảng vào ngày 26 tháng 3 năm Canh Dần (Tức ngày 09/05/2010) - Khóa học kéo dài 3 tháng, dự kiến từ 09/05/2010 đến 09/08/2010 II. Học phí & các thủ tục hành chính liên quan: - Học viên cần đóng học phí đầy đủ để vào lớp trước ngày 5 hàng tháng. - Học phí hàng tháng là 3OO.OOO VND - Học viên có thể đóng hoàn tất học phí vào trước thời điểm khai giảng lớp học hoặc đóng theo từng tháng. - Học viên nếu đã đăng ký theo học và hoàn tất học phí (trọn khóa hoặc từng tháng), nếu ngưng học giữa khóa sẽ không được hoàn trả học phí. Trong một số trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét để chuyển hoàn lại cho Học Viên. - Học viên có thể đóng học phí qua hình thức chuyển khoản tại ngân hàng: Tên tài khoản: Nguyễn Thuỳ Liên Số TK: 0181001168578 - Vietcombank Tân Thuận Hoặc đóng trực tiếp tại VP Trung tâm. ĐỊa chỉ: A75/6F/14 - Bạch Đằng - Phường 2 - Tân Bình - Khi chuyển khoản qua ngân hàng, học viên vui lòng ghi rõ: Tên Username - Học phí PTCB 3. - Các giáo trình, tài liệu trong quá trình học nếu cần mua, học viên tự chi trả. III/ Về hình thức học và quy chế của lớp - Lớp PTCB 3 cũng giống các lớp học khác được tổ chức trên diễn đàn, sẽ được tổ chức Dạy - Học Online. Các thành viên đăng ký theo học, khi hoàn thành thủ tục, sẽ được chuyển nick vào lớp PTCB 3. - Học viên khi được đưa vào lớp học phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về username của mình. Nghiêm cấm mọi hình thức chia sẻ Username cho người khác sử dụng, sao chép giáo trình bài giảng đưa cho người ngoài. - Các A/C Học viên gửi thông tin cá nhân của mình vào hộp tin nhắn của Arrtemisia bao gồm: Họ tên Địa chỉ Số điện thoại Mail Hình thức liên lạc thuận tiện nhất Artemisia kính báo.
 25. A “curved speed” of Light Sự “cong” của vận tốc ánh sáng Lê Văn Cường cuong_le_van@yahoo.com Trí tưởng tượng của con người rất quan trọng đối với sự nhận thức, hình dung để hiểu biết về thế giới tự nhiên trong vũ trụ. Đáng tiếc là rất hiếm người có sức tưởng tượng kỳ diệu như nhà bác học lừng danh Albert Einstein, người đã mở đường, khám phá vạch ra thuyết tương đối khiến cho nhân loại được mở rộng tầm nhận thức thấy được sự biến đổi, sự “cong” của không gian và thời gian, điều mà trước đó không ai hình dung ra, tưởng tượng nổi, kể cả nhà bác học vĩ đại Newton. Tuy nhiên, Einstein dường như đã cố tình để lại dấu ấn gây nên sự tò mò, kích thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo cao độ cho thế hệ tiếp theo bằng một tiên đề cực kỳ mâu thuẫn đối với chính lý thuyết tương đối của ông. Rằng: tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là tương đối, duy nhất chỉ có vận tốc ánh sáng truyền dẫn trong “chân không” là hằng số, tuyệt đối không thay đổi. Đọc kỹ thuyết tương đối hẹp và tổng quát của Einstein, quả thực chúng ta phải thông cảm với ông, bởi lẽ để diễn giải được tính biến đổi, sự “cong” của không gian, thời gian, những thứ rất trừu tượng khó hiểu đó cho mọi người dễ hiểu, buộc lòng phải nêu ra sự chấp nhận tiên đề vận tốc ánh sáng là hằng số tuyệt đối không thay đổi dù đó không phải là sự thật, không phải là chân lý. Hơn nữa, tại thời điểm đó, trong khi khoa học đã thực nghiệm, kiểm định rất nhiều lần và đã thống nhất kết luận công nhận vận tốc ánh sáng là hằng số không thay đổi theo mọi phương và không phụ thuộc vào nguồn chuyển động, thử hỏi ai dám và dựa vào bằng chứng nào để phủ định điều đã được kết luận đó? Einstein không sử dụng điều đã được kết luận do thực nghiệm khoa học chứng minh thì ngay lập tức thuyết tương đối đã bị quăng vào sọt rác, không ai thèm xem, nguyện vọng mô tả sự “cong” của không gian và thời gian sẽ bị sụp đổ. Ngày nay khoa học đã phát triển vượt bậc so với thế kỷ trước, trình độ nhận thức của các nhà khoa học đã ở mức cao hơn nên những cái gì không thuộc về chân lý, sự thật dần dần sẽ bị loại bỏ. Tiên đề vận tốc ánh sáng là hằng số tuyệt đối không thay đổi trong thuyết tương đối của Einstein không phải là chân lý, do đó trong tương lai chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Chúng ta may mắn hơn Einstein vì ông là người đầu tiên khai phá mở đường cho chân lý không có gì là tuyệt đối, tất cả đều chỉ là tương đối. Einstein không có ai để dựa, để cung cấp bằng chứng phủ định cho cái duy nhất trớ trêu còn tồn tại là sự tuyệt đối không đổi của vận tốc ánh sáng, còn chúng ta may mắn có ông làm chỗ dựa vững chắc là chính ông đã cung cấp bằng chứng để phủ định điều đó. Để chứng minh cho vấn đề vận tốc ánh sáng cũng chỉ mang tính tương đối chứ không phải là hằng số tuyệt đối, vận tốc ánh sáng cũng bị biến đổi, cũng bị “cong” trong không gian-thời gian “cong”, điều trước tiên chúng ta phải hiểu sâu sắc thuyết tương đối của Einstein và những bài phản biện có lý lẽ thuyết phục. (Đề nghị xem bản gốc “On the Electrodynamics of moving bodies” tại website: http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/ , bài phản biện “Stop teaching Einstein’s Special relativity” tại website: http://wbabin.net/science/cuong17.pdf , các bài “Viết lại thuyết tương đối của Einstein”, tại website: http://wbabin,net/science/cuong18.pdf http://wbabin.net/science/cuong19.pdf http://wbabin.net/science/cuong20.pdf ). Tiếp theo cũng phải cần định nghĩa lại không gian, thời gian cho thật dễ hiểu. Định nghĩa về không gian: Trong thuyết tương đối hẹp, Einstein đã đưa ra tiên đề thứ hai với nội dung khái quát: Vận tốc ánh sáng là hằng số, không phụ thuộc vào nguồn phát sáng chuyển động trong không gian trống rỗng (empty space). Các nhà vật lý chuyên môn dịch ra tiếng Việt và dùng thuật ngữ vận tốc ánh sáng là hằng số trong “chân không”. Như vậy không gian trống rỗng (empty space) hay môi trường “chân không” được hiểu theo nghĩa là một khoảng không gian hoàn toàn trống rỗng trong đó không chứa bất cứ một “trường” hay một “chất” mang tính vật chất nào. Hiểu và định nghĩa về không gian trong thuyết tương đối như vậy là không chính xác, sẽ dẫn đến không nhận thức được sâu hơn và vẫn coi không gian mang tính tuyệt đối. Bởi lẽ không gian tuyệt đối trống rỗng như vậy thì không gian sẽ vẫn là một đại lượng vật lý duy nhất không thay đổi tại các hệ quy chiếu quán tính. Làm sao khoảng không trống rỗng lại có thể bị thay đổi, bị co hay dãn để mang tính tương đối? Không gian của hệ này khác với không gian của hệ kia? Ít nhất là thế kỷ trước không ai để ý tới trường hấp dẫn vô hình, vô tướng mắt không nhìn thấy, tay không sờ được đã tồn tại trong không gian. Thuyết tương đối hẹp ra đời năm 1905, mười một năm sau, vào năm 1916 Einstein đã sửa sai bằng thuyết tương đối tổng quát phát biểu rằng vận tốc ánh sáng bị thay đổi trong trường hấp dẫn. Tại nơi trường hấp dẫn mạnh không gian bị bóp méo, không “thẳng” nữa mà bị “cong”. Nếu tinh ý bạn sẽ thấy: không gian là tuyệt đối trống rỗng, hay “chân không” không chứa bất cứ cái gì mà lại bị lực hấp dẫn bóp méo “thẳng” thành “cong” ? bạn thấy có nghe được không ? Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng không gian là một khoảng không có chứa đầy một “chất” hay một “trường” siêu hình nào đó mà khoa học hiện đại ngày nay chưa thể hiểu và chưa thể khám phá ra được. “Chất” hay “trường” siêu hình đặc trưng và gọi là không gian nói chung này có thể thay đổi do trường hấp dẫn thay đổi. Đặc điểm nổi bật của không gian nói chung, cụ thể là trong từng hệ quy chiếu quán tính có trường hấp dẫn ổn định: ánh sáng luôn luôn lan truyền với vận tốc không đổi bằng c≈3.108m/s ≈ 300.000 km/s. Thực nghiệm đã kiểm chứng đúng điều này. Như vậy, không gian trống rỗng (empty space) hay “chân không” trong thuyết tương đối không phải là không gian tổng quát chung cho toàn bộ vũ trụ, mà là không gian cụ thể của từng hệ quy chiếu trong đó có trường hấp dẫn ổn định. Trong không gian trống rỗng (empty space) cụ thể của từng hệ quy chiếu đó có chứa thêm cái gì ngoài trường hấp dẫn ? Không cần biết, chỉ biết rằng trong không gian trống rỗng đó vận tốc ánh sáng là hằng số không thay đổi theo mọi phương và không phụ thuộc vào nguồn phát sáng. Định nghĩa về thời gian: Thời gian nói chung là một đại lượng vật lý được đo bằng khoảng bức xạ tự nhiên của vật chất, nôm na dễ hiểu hơn là khoảng thời gian trôi khi trái đất tự quay quanh trục được đúng một vòng gọi là một ngày đêm. Từ đó chia nhỏ ra theo quy ước đến mức đơn vị là một giây (ký hiệu là s ). Ta cũng có thể lấy đơn vị đo thời gian trôi cơ bản liên quan thống nhất với không gian cụ thể của từng hệ quy chiếu là vận tốc ánh sáng làm mốc, bởi trong từng hệ quy chiếu vận tốc ánh sáng là hằng số. Nghĩa là thời gian mà khoảng cách ánh sáng lan truyền theo đường thẳng trong không gian xấp xỉ 3.108m được tính là thời gian trôi đúng một giây: (s) theo hệ quy chiếu có trường hấp dẫn ổn định của mình. Để dễ hiểu hơn nữa khi đưa thí dụ mô tả sự “cong” của vận tốc ánh sáng trong không gian và thời gian “cong”, chúng ta cần hiểu sơ qua một phần Thuyết tương đối tổng quát. Thuyết tương đối tổng quát đã mô tả tại nơi có trường lực hấp dẫn mạnh, không gian bị bóp méo, bị “cong”, đơn vị thước đo khoảng cách sẽ khác đi, thời gian cũng bị biến dạng nên trôi chậm hơn những nơi có trường lực hấp dẫn yếu. Ví dụ, lấy đơn vị đo không gian và thời gian trôi trong trường hấp dẫn xung quanh trái đất làm chuẩn, giả thiết đơn vị đo khoảng cách (biểu tượng đặc trưng cho không gian) là km và đơn vị đo thời gian trôi là giây: s , thì đơn vị đo không gian, thời gian trôi trong trường hấp dẫn xung quanh một hành tinh nào đó có khối lượng lớn hơn trái đất nhiều lần sẽ là km’= km.γ và s’= s.γ (trong đó γ > 1 gọi là hệ số dãn, đề nghị xem kỹ phần §6: vận tốc ánh sáng phụ thuộc vào trường hấp dẫn tại website: http://wbabin.net/science/cuong18.pdf ). Thí dụ minh họa sự “cong” của vận tốc ánh sáng Giả thiết trong không gian trống rỗng (empty space) của vũ trụ có 3 hành tinh, đặt tên là hành tinh 1, hành tinh 2 và hành tinh 3 , được định vị tại các đỉnh của một tam giác đều tưởng tượng. Mỗi cạnh của tam giác đều có chiều dài là 600.000 km tính theo đơn vị đo của hành tinh 1. Tại hành tinh 1 có bố trí một ngọn đèn pha cùng một người quan sát có đồng hồ và nhiệm vụ theo dõi thời gian di chuyển của tia sáng từ ngọn đèn pha đó khi chiếu ánh sáng sang hành tinh 2, phản chiếu sang hành tinh 3 rồi từ hành tinh 3 phản chiếu trở lại nơi xuất phát tại Hành tinh 1. Tại hành tinh 2 bố trí một tấm gương ở góc độ đón tia sáng từ hành tinh 1 chiếu tới và phản chiếu tia sáng đó sang hành tinh 3. Tại hành tinh 3 cũng bố trí một tấm gương ở góc độ đón tia sáng từ hành tinh 2 chiếu sang và phản chiếu tia sáng quay trở về hành tinh 1. Xét thí dụ minh hoạ sự “cong” của vận tốc ánh sáng trong 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất : Hành tinh 1, hành tinh 2 và hành tinh 3 có khối lượng bằng nhau, nghĩa là trường hấp dẫn xung quanh cả 3 hành tinh như nhau, do đó không gian và thời gian trôi của cả 3 hành tinh là đồng nhất. Người quan sát tại hành tinh 1 tính thời gian trôi khi bắt đầu bật đèn pha chiếu tia sáng tới hành tinh 2 , tia sáng phản chiếu sang hành tinh 3 rồi quay trở về nơi xuất phát. Thời gian di chuyển của tia sáng người quan sát đo được là 6 giây: Thời gian=khoảng cách/vận tốc = 3.(600.000 km) / (300.000 km/s) = 6 s Theo nhận xét của người quan sát tại hành tinh 1 thì trong trường hợp này vận tốc ánh sáng vẫn là hằng số và truyền thẳng không có gì đặc biệt. Xem minh họa tại Hình 1 Hình 1 Trường hợp thứ hai : Hành tinh 1 và Hành tinh 2 có khối lượng bằng nhau, nhưng hành tinh 3 có khối lượng cực lớn, lớn hơn nhiều so với khối lượng của Hành tinh 1. Do vậy Hành tinh 3 có trường hấp dẫn mạnh đã bóp méo không gian và thời gian xung quanh nó, dẫn đến đơn vị đo không gian và thời gian bị biến đổi không còn là đơn vị đo không gian: km và thời gian: s như tại không gian và thời gian của hành tinh 1 và Hành tinh 2 nữa. Không gian và thời gian xung quanh Hành tinh 3 , trong trường hợp này có đơn vị đo không gian bị biến đổi là km’=km.γ và đơn vị đo thời gian là s’= s.γ ,(trong đó γ gọi là hệ số dãn). Người quan sát tại Hành tinh 1 vẫn thấy khoảng cách AB từ Hành tinh 1 tới Hành tinh 2 bằng nhau với khoảng cách BC từ Hành tinh 2 tới Hành tinh 3 và khoảng cách AC từ Hành tinh 1 tới Hành tinh 3. (AB=BC=AC=600.000 km). Người quan sát tại Hành tinh 1 lại bật đèn pha chiếu tia sáng tới hành tinh 2…và lại giở đồng hồ ra đo khi tia sáng đó từ hành tinh 3 trở về vị trí xuất phát tại Hành tinh 1. Thật là lạ kỳ, người quan sát thấy tia sáng di chuyển trên quãng đường không đổi AB, BC và AC đó thời gian bị trễ, lớn hơn 6 giây so với trường hợp thứ nhất đã khẳng định vận tốc ánh sáng là hằng số và bằng c≈300.000 km/s . Không có lẽ ánh sáng vào khu vực không gian của Hành tinh 3 lại di chuyển theo đường cong ? Hoặc vận tốc ánh sáng lại bị chậm lại ? Xem minh họa tại Hình 2 . Theo bạn thì ánh sáng di chuyển tại không gian: km.γ và thời gian: s.γ của Hành tinh 3 theo đường cong với vận tốc là c’=300.000 km.γ/s.γ hay vẫn theo đường thẳng nhưng với vận tốc là c’=300.000 km/s.γ = (1/γ).(300.000 km/s) ? Hình 2 Đối với người quan sát khi đứng tại vị trí Hành tinh 1 có thể thấy trên quãng đường ½.BC và ½.AC trong khu vực không gian của Hành tinh 3 vận tốc ánh sáng dường như truyền theo đường cong (c’=300.000 km.γ/s.γ ), hoặc vẫn theo đường thẳng nhưng bị chậm lại, vận tốc không còn là c=300.000km/s nữa mà chỉ là c’=300.000km/s.γ =(1/γ).(300.000km/s) Điều này hoàn toàn hợp lý bởi lẽ không gian xung quanh Hành tinh 3 đã bị trường hấp dẫn của Hành tinh 3 bóp méo, khoảng cách ½.BC và ½.AC bằng 300.000 km.γ bị nén biến dạng hoặc trở thành đường cong hoặc vẫn là đường thẳng nhưng là “đường thẳng đặc biệt” với độ dài 300.000 km.γ bị co lại bằng 300.000 km đối với sự trông thấy và tính toán của người quan sát khi đứng tại vị trí Hành tinh 1. Vì ánh sáng di chuyển tại khu vực không gian của Hành tinh 3 nên thời gian trôi phải tính theo thời gian trôi tại Hành tinh 3 là s.γ chứ không thể lấy thời gian trôi là s như tại ngay Hành tinh 1 . Còn nếu giả thiết người quan sát đứng ngay tại vị trí Hành tinh 3, người quan sát sẽ thấy vận tốc ánh sáng truyền trong không gian của Hành tinh 3 theo đường thẳng chứ không cong hoặc theo “đường thẳng đăc biệt” như khi đứng quan sát tại Hành tinh 1 và vận tốc ánh sáng vẫn là hằng số với đơn vị thước đo không gian: km.γ và thời gian: s.γ của Hành tinh 3 là c’=300.000 km.γ/s.γ chứ không có loại ánh sáng c=300.000 km/s trong không gian của Hành tinh 3. Trong bài “Định đề toán học 1:2≠2:4” (Mathematical postulate: 1:2≠2:4 , tại website: http://wbabin.net/science/cuong14.pdf ) đã giải thích rõ ràng rằng chúng ta không thể tuỳ tiện giản ước phương trình theo kiểu toán học thuần tuý: 1/2=2/4=3/6=4/8 … , vận tốc ánh sáng c’=300.000 km.γ/s.γ ≠ c=300.000 km/s . Nếu cứ tuỳ tiện giản ước cho đúng với toán học 1/2=2/4=3/6 …tức là c’=300.000 km.γ/s.γ = c=300.000 km/s thì sẽ không có sự biến đổi không gian và thời gian tại các hệ quy chiếu như Einstein đã phát biểu, Thuyết tương đối của Einstein sẽ không có giá trị. Chấp nhận Thuyết tương đối của Einstein thì phải chấp nhận không thể giản ước phương trình theo kiểu toán học thuần tuý dù cho kiểu toán học thuần tuý đó là đúng, nên rõ ràng phải có định đề toán học 1/2≠2/4≠3/6 … Nghiã là c’=300.000 km.γ/s.γ khác với c=300.000 km/s . Chân lý toán học trong trường hợp vận tốc ánh sáng tại khu vực không gian-thời gian “cong” này cũng mang tính tương đối chứ không thể là tuyệt đối đúng. Cứ máy móc khẳng định toán học 1/2=2/4=3/6…và thấy phân số c’=300.000 km.γ/s.γ có γ tại tử số và mẫu số nên giản ước cho gọn thành c=300.000 km/s thì trí tuệ con người vẫn bị hạn chế, không thể bứt phá vươn lên. Vì những lẽ đó vận tốc ánh sáng không thể là hằng số tuyệt đối đúng trong toàn vũ trụ, vận tốc ánh sáng cũng mang tính tương đối, nó chỉ là hằng số tuyệt đối không thay đổi khi không gian và thời gian của hệ quy chiếu tuyệt đối không thay đổi. Nghĩa là nếu không gian và thời gian của hệ quy chiếu “cong” thì vận tốc ánh sáng cũng phải “cong” để phù hợp với tiên đề thứ nhất trong chính thuyết tương đối: các quy luật vật lý diễn ra tại các hệ quy chiếu quán tính đều như nhau. Trường hợp thứ ba : Hành tinh 1 và Hành tinh 2 có khối lượng bằng nhau nên không gian và thời gian xung quanh chúng có đơn vị đo như nhau, (km và s ). Nhưng khối lượng của Hành tinh 3 lại nhỏ hơn khối lượng của Hành tinh 1 và 2 rất nhiều, do đó trường hấp dẫn của Hành tinh 3 rất yếu và vì thế không gian và thời gian xung quanh Hành tinh 3 khác với không gian và thời gian xung quanh Hành tinh 1 và 2. Nếu đơn vị đo không gian và thời gian của Hành tinh 1 và 2 là km và s thì đơn vị đo không gian và thời gian của hành tinh 3 sẽ là km/γ và s/γ (trong đó γ > 1 gọi là hệ số dãn, hệ số biến đổi không gian và thời gian trong thuyết tương đối). Người quan sát có nhiệm vụ theo dõi đường đi của tia sáng vẫn đứng tại Hành tinh 1 và lại bật đèn pha chiếu ánh sáng tới Hành tinh 2, đồng thời lấy đồng hồ ra quan sát thời gian khi tia sáng đó từ Hành tinh 3 phản chiếu về Hành tinh 1 như trong hai trường hợp trên. Đối với người quan sát đứng tại Hành tinh 1 thì khoảng cách giữa các Hành tinh 1 , 2 và 3 là AB, BC và AC trong cả 3 trường hợp không có gì thay đổi, đều bằng AB=BC=AC=600.000 km theo đơn vị đo của mình. Kết quả cho thấy trường hợp thí nghiệm thứ ba này cũng gây cho người quan sát tại Hành tinh 1 sự ngạc nhiên: tia sáng di chuyển từ điểm xuất phát tại Hành tinh 1 tới Hành tinh 2, từ Hành tinh 2 tới Hành tinh 3, rồi từ Hành tinh 3 trở về Hành tinh 1 quãng đường AB, BC và AC không đổi nhưng thời gian tia sáng di chuyển lại nhỏ hơn, chưa đến 6 giây (s) như trường hợp thứ nhất. Nghĩa là vận tốc ánh sáng không phải là hằng số, nó bị thay đổi vận tốc. Có lẽ trên quãng đường ½.BC và ½.AC tại khu vực không gian: km/γ và thời gian: s/γ của Hành tinh 3 ánh sáng di chuyển với vận tốc c’’=300.000 (km/γ)/(s/γ) nhanh hơn vận tốc c=300.000 km/s ? Đúng vậy, Bởi trong khu vực không gian của Hành tinh 3 khoảng cách ½.BC và ½.AC bằng 300.000 km/γ đã bị kéo dãn ra bằng 300.000 km đối với người quan sát đứng quan sát tại Hành tinh 1. Đưòng thẳng ½.BC và ½.AC trở thàmh “đường thẳng đặc biệt”, đối với người quan sát đứng tại Hành tinh 3 nó là 300.000 km/γ, còn đối với người quan sát đứng tại Hành tinh 1 nó là 300.000 km . Với người quan sát đứng tại Hành tinh 1 khoảng cách ½.BC và ½.AC trong khu vực không gian của Hành tinh 3 tính toán theo thực tế trông thấy vẫn là 300.000km. Còn về thời gian, thực tế ánh sáng di chuyển trong không gian và thời gian của Hành tinh 3 nên phải tuân theo quy luật vật lý diễn ra tại Hành tinh 3. Tính toán biết rằng đơn vị thời gian trôi tại Hành tinh 3 là s/γ chứ không phải là s , do vậy người quan sát đứng tại Hành tinh 1 sẽ thấy vận tốc ánh sáng trên khoảng cách ½.BC và ½.AC trong khu vực không gian và thời gian của Hành tinh 3 là c’’=300.000 km/(s/γ)= γ.(300.000km/s) > c=300.000 km/s (Trong đó γ > 1 ) Còn đối với người quan sát đứng tại Hành tinh 3 họ chỉ biết có khoảng cách ½.BC và ½.AC bằng 300.000 km/γ theo hệ thống đơn vị thước đo khoảng cách không gian: km/γ của họ. Và vận tốc ánh sáng của họ bằng c’’=300.000(km/γ)/(s/γ) theo đơn vị đo không gian: km/γ và thời gian: s/γ chứ họ cũng không biết tới loại vận tốc ánh sáng c=300.000km/s . Xem minh họa tại Hình 3 . Hình 3 Rõ ràng là vận tốc ánh sáng tại khu vực không gian của Hành tinh 3 lớn hơn vận tốc ánh sáng tại khu vực không gian của Hành tinh 1 và 2 theo sự quan sát của người quan sát đứng tại vị trí Hành tinh 1. Hiện tượng “cong vênh” vận tốc khi ánh sáng di chuyển vào khu vực không gian-thời gian “cong vênh” này theo ý kiến của các bạn vận tốc ánh sáng có còn là hằng số tuyệt đối không thay đổi trong vũ trụ nữa hay không ? cái thước đo khoảng cách trong vũ trụ: năm ánh sáng trong vật lý thiên văn liệu có còn giá trị ? Cần phải lưu ý rằng ánh sáng di chuyển tại những nơi không gian-thời gian đã bị biến đổi, bị “cong” thì vận tốc của nó cũng bị “cong”, tần số, bước sóng của ánh sáng sẽ khác với tần số, bước sóng của ánh sáng tại nơi không gian-thời gian chưa bị biến đổi, chưa bị “cong”. Chúng ta có thể thấy và đo được loại ánh sáng thông thường c=300.000 km/s trong hệ không gian-thời gian của mình chứ không thể thấy và cũng không thể đo được loại “ánh sáng”: c’=300.000 km.γ/s.γ hay c’’=300.000 (km/γ)/(s/γ) trong hệ không gian-thời gian khác đã bị “cong” . Kết luận : Qua thí dụ chỉ ra sự “cong” hay sự biến đổi của vận tốc ánh sáng khi ánh sáng di chuyển trong khu vực không gian và thời gian đã bị biến đổi do tác động của trường hấp dẫn, (theo thuyết tương đối hẹp và tổng quát của Einstein), chúng ta có thể khẳng định vận tốc ánh sáng cũng mang tính tương đối, chứ quyết không thể là hằng số tuyệt đối trong toàn vũ trụ. Thí dụ trong trường hợp thứ hai đã chỉ ra rằng tại những nơi không gian vũ trụ có trường hấp dẫn “đặc” hay cực mạnh, ví dụ như không gian xung quanh hố đen chẳng hạn, có thể có tồn tại loại “ánh sáng” di chuyển với vận tốc vô cùng chậm đối với sự quan sát của chúng ta khi so sánh với loại ánh sáng thông thường c=3.108km/s. Ngược lại, tại thí dụ trong trường hợp thứ ba đã chỉ ra trong không gian vũ trụ ở những nơi trường lực hấp dẫn “loãng” hay rất yếu có tồn tại loại “ánh sáng” có vận tốc cực lớn, lớn hơn vận tốc ánh sáng thông thường c=3.108 km/s trong hệ quy chiếu của chúng ta. Thậm chí những nơi không gian vũ trụ không có trường hấp dẫn, có thể “ánh sáng” di chuyển với vận tốc vô cùng lớn, gần như ngay tức khắc, gần như không có khoảng cách. Do vậy, hệ quả suy ra từ thuyết tương đối: vận tốc ánh sáng là giới hạn của mọi vận tốc không còn giá trị, (vận tốc ánh sáng ở đây phải hiểu là vận tốc ánh sáng c=300.000 km/s chứ không phải vận tốc “ánh sáng” c’’=300.000 (km/γ)/(s/γ) hay c’=300.000 km.γ/s.γ ). Từ đó thấy rằng công thức hệ số dãn trong thuyết tương đối hẹp , (từ công thức này Einstein suy ra vận tốc ánh sáng là giới hạn của mọi vận tốc), là không đúng. Công thức hệ số dãn γ đó phải sửa thành mới đúng, mới có giá trị đảm bảo có những vận tốc “ánh sáng” lớn hơn vận tốc ánh sáng thông thường trong vũ trụ như đã mô tả hết sức đơn giản để mọi người dễ hiểu như trên. Hà nội, ngày 12/4/2010