• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bảo Ngọc

Quản trị Diễn Đàn
 • Số nội dung

  972
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  25

Everything posted by Bảo Ngọc

 1. Artemisia xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh Thiên Đồng, anh kim phong, bạn Trung, bác Trần Phương. Chúc mọi điều hanh thông, vạn hạnh đến với mọi người. Artemisia
 2. Artemisia đã ghi tên Tommy dang vào danh sách học viên theo học lớp PTCB 3. Kính báo.
 3. Con cám ơn cô. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua phải không cô ^^
 4. Cảm ơn anh tom_xp vì lời chúc ạh ^^
 5. Artemisia đã ghi tân: - inactived - TrungNhan - tetpy0901 vào danh sách học viên đăng ký theo học lớp PTCB 3.
 6. @ Anh AChau: ui anh ơi, em còn đang ham chơi lắm ạ :( Cảm ơn lời chúc của anh Achau và Rin ^^. Chúc mọi người cũng có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ah. Artemisia
 7. Artemisia xin chân thành cảm ơn lời chúc của Sư phụ Thiên Sứ và các Anh/chị, cô, chú. Nắng tháng Tư vì thế mà bớt chút gay gắt ^^
 8. @Liêm Mệnh: Artemisia đã rút tên anh ra khỏi danh sách học viên đăng ký theo học lớp PTCB 3. Chúc anh hoàn thành công tác tốt và sớm trở lại tham gia diễn đàn cũng như tìm hiểu những kiến thức vô tận của Lý học Đông phương. Artemisia
 9. Chào bạn, Lớp PTCB 3 hiện còn chưa mở bạn àh. Hiện tại, lớp đang chuẩn bị các thủ tục, sẽ sớm có thông báo trong thời gian tới. Bạn vui lòng theo dõi thông tin, đăng ký theo mẫu nhé. Thân.
 10. @ Rừng Nauy: \Đúng. Hay nói cách khác là Username hay nickname trên diễn đàn. ?Đúng. BQT sẽ có thông báo về thời gian giảng dạy, giảng viên phụ trách và các vấn đề có liên quan đến vấn đề hành chính, tổ chức của lớp học. Artemisia
 11. Gửi các A/c quan tâm theo dõi và có ý định tham gia lớp PTCB: Các A/C bắt buộc phải tạo 1 tài khoản cá nhân trên diễn đàn Lý học Đông phương. Mọi thông báo có liên quan đến lớp học sẽ được công bố trên diễn đàn, các A/C có thể theo dõi và cập nhật tại box Thông Báo . Vì các lớp học được tổ chức đều theo hình thức Học Online, nên việc quản lý hành chính và tổ chức của lớp chỉ quản lý theo tài khoản cá nhân mà các A/C tạo tại diễn đàn. Các nick đăng ký tham gia theo học và hoàn tất thủ tục sẽ được đưa vào lớp học (Là một Box ẩn trên diễn đàn, chỉ học viên và giảng viên được quyền vào). Các A/C vui lòng không gửi đăng ký theo học tại mail của diễn đàn hay mail cá nhân của Artemisia mà hãy tạo tài khoản và đăng ký theo học ngay tại topic này. Cảm ơn các A/C đã đọc bài. Artemisia
 12. Artemisia đã ghi tên: - Trung Du Vào danh sách học viên theo học lớp PTCB 3. Kính báo.
 13. Dear all, 1/ Artemisia đã ghi tên các A/C sau vào danh sách học viên tham gia lớp PTCB 3: - trangkhanh - hugo - khoinguyen23052004 - tran van toan 2/ Hiện tại, tất cả các lớp học được tổ chức trên diễn đàn đều theo hình thức Dạy - Học Online. Tuy nhiên, sẽ thường xuyên có các buổi thực tế, offline để Sư phụ và các thầy/cô trợ giảng dẫn các A/C học viên đi thực tế. Do điều kiện của Trung tâm không cho phép, cũng như các Học viên không tập trung ở cùng một khu vực nhất định nên hình thức Dạy - Học Online là hình thức hợp lý và ít gây tốn kém hơn cả. Các bài giảng sẽ được Sư phụ và thầy/cô trợ giảng đưa vào trong lớp học cùng các liệu liên quan để các A/C có thể theo dõi và tham khảo. 3/ Về vấn đề đóng học phí, hoàn tất thủ tục liên quan để vào lớp học, Artemisia sẽ có thông báo gửi tới các A/C trong thời gian sớm nhất khi BDH thống nhất được thời gian mở lớp và phân công giáo viên giảng dạy. Mọi thắc mắc, các A/C có thể gửi tin nhắn cho Artemisia qua hệ thống tin nhắn trên diễn đàn :P. Artemisia.
 14. Artemisia đã ghi tên : - Rừng Nauy - luanduan88 - tichlichhoa - Nấm vào danh sách học viên theo học lớp PTCB 3.
 15. Artemisia đã ghi tên các A/C: - tuấn dương - baotran509 - khanhhoang - xitrum Vào danh sách học viên theo học lớp PTCB 3. Artemisia kính báo.
 16. Artemisia đã ghi tên: - saigonsun - CHIEUNAM vào danh sách học viên đăng ký học lớp PTCB 3. Chúng tôi sẽ sớm có thông báo gửi đến các A/c. Artemisia kính báo.
 17. Những sự trùng hợp gây sửng sốt Theo Vietnamnet Trong đời sống có những sự việc xảy ra trùng hợp kỳ lạ tới mức nhiều người cho rằng đã có sự can thiệp của đấng siêu nhiên nào đó. Jame Deans và chiếc xe hơi thể thao Porsche yêu thích khi còn sống. (Ảnh: Telegraph) 1. Những tai họa từ chiếc xe của Jame Deans Tháng 9/1955, tài tử điện ảnh Mỹ Jame Deans thiệt mạng trong một tai nạn giao thông kinh hoàng khi đang lái chiếc xe hơi thể thao Porsche của anh. Sau sự cố, chiếc xe được xem là vật vô cùng đen đủi. Khi chiếc Porsche được kéo khỏi hiện trường tai nạn và đưa tới một garage, động cơ xe đột nhiên rơi ra ngoài và đè lên một thợ cơ khí, cán nát cả hai chân người này. Cuối cùng, một bác sĩ đã mua lại động cơ xe và lắp nó vào xe đua của ông. Thật không may, vị bác sĩ này đã mất mạng không lâu sau đó trong một cuộc đua. Cũng tại cuộc đua này, một tay đua khác đã chết trong chính chiếc xe lắp trục truyền động lấy từ xế hộp của Jame Deans. Một thời gian sau, khi người ta quyết định tái sửa chữa chiếc xe Porsche đen đủi, garage chứa nó đã bị hoả hoạn. Khi xe được đem đi trưng bày ở Sacramento, nó bất ngờ trượt khỏi bục và làm vỡ mông một trẻ vị thành niên. Tại Oregon, xe moóc chở chiếc Porsche của Jame Deans đã tuột khỏi moóc kéo và đâm nát phần trước một cửa hiệu. Cuối cùng, vào năm 1959, chiếc Porsche xấu số đột nhiên vỡ vụn thành 11 mảnh một cách khó hiểu trong lúc vẫn nằm trong khung đỡ bằng thép. 2. Hai lần thoát nạn nhờ cùng một người Vào khoảng những năm 1930 ở Detroit, một bà mẹ trẻ (có lẽ vô cùng bất cẩn) chắc chắn phải hàm ơn suốt đời một người đàn ông có tên Joseph Figlock. Khi Figlock đang đi bộ xuống phố, đứa con của người mẹ trẻ đã ngã từ một cửa sổ ở trên cao xuống trúng người ông. Và Figlock đã nhanh tay chặn đứng hậu quả có thể khủng khiếp của tai nạn. Cả ông và đứa trẻ được cứu không bị tổn hại gì. Một năm sau, sự việc trên lặp lại một cách khó hiểu khi chính đứa bé đó lại ngã từ cửa sổ xuống người Figlock khi ông một lần nữa đang đi ngang qua phía dưới. Và thần may mắn lại mỉm cười với họ khi cả hai đều sống sót an toàn qua sự cố. 3. Đạn găm trúng đích sau vài năm Nhiều người biết chuyện của Henry Ziegland đều cho rằng ông trời đã đùa cợt với số phận của anh. Năm 1883, Ziegland chia tay bạn gái khiến cô này quá đau khổ và tìm tới cái chết. Anh trai của cô gái xấu số rất tức giận và đã truy đuổi, rồi dùng súng bắn hạ Ziegland. Tin là mình đã giết được kẻ làm khổ em gái, người anh lập tức chĩa súng vào mình tự sát. Tuy nhiên, Ziegland chưa bị bắn chết. Trong thực tế, viên đạn chỉ sượt qua mặt anh và găm vào một cái cây gần đó. Ziegland chắc chắn đã nghĩ anh quả là một người may mắn. Tuy nhiên, vài năm sau, Ziegland quyết định đốn hạ cây to có găm viên đạn trong đó (mà anh không biết). Công việc dường như khó khăn đến mức Ziegland buộc phải dùng một vài thanh thuốc nổ để cho nổ tung cái cây. Vụ nổ đã làm nảy viên đạn khỏi thân cây và găm vào đầu Ziegland, giết chết anh tại chỗ. 4. Hai kẻ sinh đôi, một số phận Câu chuyện về số phận gần giống nhau của các cặp sinh đôi thường rất đáng kinh ngạc, nhưng có lẽ không có trường hợp nào gây sửng sốt hơn câu chuyện về hai anh em song sinh ở Ohio. Hai cậu bé bị chia tách nhau ngay lúc mới chào đời và được các gia đình khác nhau nhận nuôi. Không hề hay biết về sự tồn tại của đứa trẻ song sinh còn lại, cả hai gia đình đều đặt tên các cậu bé là James. Và đây mới chỉ là khởi đầu của các sự trùng lặp. Cả hai cậu bé James đều có tài vẽ kỹ thuật và thành thạo nghề mộc. Khi lớn lên, cả hai cùng theo học ngành luật và cưới vợ có cùng tên Linda. Cả hai đều sinh con trai, một được đặt tên là James Alan, một là James Allan. Về sau, hai anh em song sinh đều li dị vợ và cưới những người phụ nữ mới cùng tên Betty. Thêm một điểm đặc biệt nữa là cả hai cùng sở hữu những chú chó được đặt tên là Toy. 40 năm sau cuộc chia ly thời thơ ấu, hai anh em đã có cơ hội tái hợp và cùng chia sẻ những điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong cuộc sống của họ. 5. Chuyện đời giống tiểu thuyết Vào thế kỷ thứ 19, cây bút viết truyện kinh dị nổi tiếng Egdar Allan Poe đã viết một cuốn sách nhan đề "Chuyện kể của Arthur Gordon Pym". Nội dung tiểu thuyết kể về 4 người sống sót trong một vụ đắm tàu. Họ phải lênh đênh trên một chiếc thuyền phụ giữa biển khơi trong nhiều ngày trước khi quyết định sẽ giết và ăn thịt cậu bé phục vụ dưới tàu có tên Richard Parker để duy trì sự sống. Một vài năm sau, năm 1884, con thuyền hai cột buồm Mignonette bị chìm ngoài khơi và chỉ có 4 người sống sót phải lênh đênh trên một chiếc thuyền phụ trong nhiều ngày. Cuối cùng 3 thành viên lớn tuổi hơn trong số họ đã giết và ăn thịt cậu bé phục vụ. Tên của nạn nhân cũng là Richard Parker. 6. Anh em song sinh chết cùng ngày tháng Năm 2002, hai anh em song sinh 27 tuổi đã chết cách nhau vài giờ đồng hồ sau các vụ tai nạn riêng rẽ trên cùng một con đường ở phía bắc Phần Lan. Người đầu tiên trong cặp sinh đôi thiệt mạng khi cậu bị một chiếc xe tải nghiến phải khi đang đạp xe ở Raahe, cách thủ đô Helsinki 600km về phía bắc. Hai giờ đồng hồ sau, người anh em trai của cậu cũng bị giết chết cách đó 1,5km. "Đây thực sự là một sự trùng hợp mang tính lịch sử. Mặc dù con đường này rất đông đúc nhưng tai nạn thường không xảy ra hàng ngày. Tôi đã dựng cả tóc gáy khi biết hai nạn nhân là anh em song sinh. Nó khiến tôi nghĩ rằng có thể ai đó ở trên cao xanh kia đã có tiếng nói dàn xếp trong sự cố này", nữ cảnh sát Marja-Leena Huhtala phát biểu với Reuters. 7. Ba lần tự tử bất thành vì một thầy tu Joseph Aigner là một họa sĩ vẽ chân dung tương đối nổi tiếng ở nước Áo thế kỷ 19 nhưng ông rõ ràng là một người không hạnh phúc. Aigner đã nhiều lần tìm cách tự tử. Nỗ lực tìm tới cái chết lần đầu tiên của ông được thực hiện năm 18 tuổi bằng cách treo cổ. Tuy nhiên, hành động điên rồ đã bị ngăn chặn bởi sự xuất hiện đầy khó hiểu của một thầy tu dòng Francis. Đến năm 22 tuổi, Aigner lại cố treo cổ tự vẫn lần nữa và lại được chính vị thầy tu lần trước cứu kịp thời. 8 năm sau, Aigner bị kết án treo cổ vì các hoạt động chính trị của mình. Một lần nữa, anh lại được cứu sống nhờ sự can thiệp của vị thầy tu năm xưa. Đến năm 68 tuổi, danh hoạ cuối cùng thành công trong việc tự tử khi kết liễu đời mình bằng một khẩu súng lục. Và người cử hành lễ tang của Aigner không ai khác chính là vị thầy tu dòng Francis - người mà tới chết Aigner thậm chí vẫn không biết tên. 8. Hai cha con bạc bịp Năm 1858, tay cờ bạc bịp khét tiếng Robert Fallon bị bắn chết do hành động trả thù của những người từng chơi bài Poker với ông ta. Họ tuyên bố, Fallon đã thắng 600 USD nhờ gian lận trong ván bài. Trong khi ghế của Fallon còn trống và không một tay chơi nào khác sẵn lòng đặt cược 600 USD (con số hiện được coi là đen đủi) thì một người trẻ tuổi xuất hiện. Người này ngồi ngay vào chỗ của Fallon và đặt cược 600 USD bằng số tiền của người chết. Vào thời điểm cảnh sát tới để điều tra vụ sát hại Fallon thì tay chơi mới đã biến 600 USD đặt cược ban đầu thành 2.200 USD tiền thắng bạc. Cảnh sát yêu cầu chuyển 600 USD ban đầu cho người thân thích của Fallon và rồi phát hiện ra rằng tay chơi trẻ tuổi hoá ra là con trai của ông ta. Hai cha con đã không gặp nhau suốt 7 năm qua. 9. Cuốn tiểu thuyết vô tình miêu tả điệp viên ở kế bên Khi tiểu thuyết gia Mỹ Norman Mailer bắt đầu viết cuốn "Bờ biển Barbary", ông không có ý định tạo dựng một nhân vật là một điệp viên người Nga. Tuy nhiên, trong quá trình viết, ông đã đưa hình tượng điệp viên Nga ở Mỹ thành một nhân vật phụ. Về sau, người điệp viên lại trở thành nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết. Sau khi cuốn sách hoàn thành, Cục quản lý nhập cư Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông sống ở tầng phía trên căn hộ của Mailer. Kẻ bị bắt giữ là Đại tá Rudolf Abel, tình nghi là điệp viên hàng đầu của Nga đang làm việc ở Mỹ vào thời điểm đó. Nhà văn Mỹ Mark Twain. (Ảnh: WordPress) 10. Mark Twain và sao chổi Halley Nhà văn Mỹ danh tiếng Mark Twain chào đời năm 1835 đúng vào ngày xuất hiện sao chổi Halley. Ông từ giã trần thế cũng đúng vào ngày sao chổi Halley xuất hiện lần tiếp theo vào năm 1910. Bản thân nhà văn cũng từng dự đoán vào năm 1909 rằng: "Tôi xuất hiện cùng với sao chổi Halley vào năm 1835. Nó chắc chắn sẽ tái xuất vào năm tới và tôi chờ đợi được ra đi cùng với nó". 11. Ba người xa lạ trên một chuyến tàu Trong những năm 1920, 3 người Anh đi riêng rẽ bằng tàu hoả qua Peru. Vào thời điểm làm quen với nhau, họ là 3 người duy nhất có mặt trong toa tàu hoả. Việc giới thiệu hoá ra thú vị hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng được. Một người có họ là Bingham. Người thứ hai có họ là Powell. Và họ của người thứ ba đáng ngạc nhiên lại là Bingham - Powell. Cả 3 người khẳng định chẳng có quan hệ gì với nhau. 12. Hai anh em chết vì cùng một lái xe taxi Năm 1975, trong khi đang lái xe máy ở Bermuda, một người đàn ông đột nhiên bị một chiếc xe taxi đâm phải và cán chết. Một năm sau đó, em trai của người đàn ông xấu số cũng thiệt mạng trong tình huống giống hệt. Trong thực tế, lúc tử nạn người em đang lái chiếc xe máy của người anh quá cố. Điều đặc biệt gây sửng sốt là, thủ phạm lần này lại chính là lái xe taxi lần trước. Ông ta đang lái chiếc xe từng giết chết người anh và thậm chí đang chở cùng một người khách lần trước. 13. Đồ bỏ quên của hai người bạn trong khách sạn Năm 1953, phóng viên truyền hình Irv Kupcinet có mặt ở London để đưa tin về lễ đăng quang của Nữ hoàng Ellizabeth II. Trong một ngăn kéo ở phòng nghỉ tại khách sạn Savoy, anh phát hiện một số thứ mà qua nhận dạng thuộc về người đàn ông có tên Harry Hannin. Trùng hợp là, Harry Hannin - ngôi sao bóng rổ trong đội Harlem Globetrotters nổi tiếng là một người bạn tốt của Kupcinet. Tuy nhiên, câu chuyện còn một tình tiết thú vị khác. Chỉ hai ngày sau, trước khi có thể kể cho Hannin nghe khám phá may mắn của mình, Kupcinet nhận được một bức thư từ Hannin. Trong lá thư, Hannin thông báo cho Kupcinet biết rằng, trong khi nghỉ tại khách sạn Meurice ở Paris, anh đã tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc cà vạt có thêu tên Kupcinet trên đó. 14. Hai ông Brysons cùng một phòng khách sạn Trong một chuyến công tác vào cuối những năm 1950, ông George D. Bryson đã dừng chân và đăng ký phòng ở khách sạn Brown tại Louisville, Kentucky. Sau khi ký tên nhận chìa khoá phòng 307, ông tới bàn để thư để xem có bức thư nào gửi cho ông hay không. Cô gái đưa thư trao cho ông một phong bì đề người nhận là Ngài George D. Bryson, phòng 307. Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc bức thư không dành cho ông mà là cho người thuê phòng 307 trước đó, một người cũng có tên đầy đủ là George D. Bryson. 15. Anh em song sinh cùng chết vì đau tim John và Arthur Mowforth là hai anh em sinh đôi sống cách nhau gần 130km ở Anh. Vào buổi tối ngày 22/5/1975, cả hai đều rất mệt vì bị đau ngực. Gia đình cả hai người hoàn toàn không hay biết về việc người kia bị ốm. Cả hai anh em được đưa vào các bệnh viện khác nhau gần như cùng một thời điểm. Và cả hai đã chết vì đau tim không lâu sau khi nhập viện. Tàu Titanic khi neo đậu ở Southampton. (Ảnh: Maritimequest) 16. Số phận bị kịch của tàu Titanic Năm 1898, nhà văn nổi danh người Mỹ Morgan Robertson viết cuốn tiểu thuyết "Sự phù phiếm". Nội dung cuốn sách miêu tả cuộc hành trình đầu tiên của một con tàu chở khách xuyên Thái Bình Dương sang trọng có tên gọi Titan. Mặc dù được ca ngợi là không thể chìm, tàu Titan đã đâm phải một tảng băng và bị đắm. Nhiều người có mặt trên tàu đã bỏ mạng giữa biển khơi. Năm 1912, tàu Titanic - một tàu chở khách sang trọng xuyên Thái Bình Dương được đông đảo tung hô là không thể chìm cũng đâm vào một tảng băng và bị đắm trong chuyến đi đầu tiên, kéo theo cái chết của rất nhiều hành khách và thành viên thuỷ thủ đoàn. Trong tiểu thuyết, tháng xảy ra vụ tai nạn là tháng 4 - trùng với thời điểm của sự kiện có thật. Cuốn sách viết có 3.000 hành khách trên tàu trong khi đời thực là 2.207. Trong sách, tàu gặp nạn có 24 xuồng cứu hộ dự trữ còn đời thực con số này là 20. Vài tháng sau khi tàu Titanic bị chìm, một tàu chở hàng chạy bằng hơi nước di chuyển qua khu vực Thái Bình Dương đầy sương mù chỉ với một chàng trai trẻ trực gác hoa tiêu. Đột nhiên chàng trai nghĩ rằng con tàu của anh ta đang ở vị trí mà tàu Titanic từng bị chìm. Anh ta càng cảm thấy hoảng sợ khi nhớ tới tên con tàu của mình là Titanian. Thần hồn nát thần tính, chàng trai lên tiếng báo động. Con tàu dừng lại, vừa kịp lúc một tảng băng khổng lồ lù lù xuất hiện sau màn sương mù, án ngữ ngay đường tiến của con tàu. Như vậy, tàu Titanian đã được giải cứu. 17. Tìm thấy sách từ thuở thơ ấu Trong khi cây bút viết tiểu thuyết Mỹ Anne Parrish đang lục lọi tại các hiệu sách ở Paris trong những năm 1920, cô tình cờ nhìn thấy một cuốn sách từng nằm trong danh mục yêu thích của mình thời thơ ấu có nhan đề "Jack Frost và các câu chuyện khác". Cô nhặt quyển sách cũ lên và đưa nó cho chồng, rồi kể cho anh nghe về cuốn sách mà mình đặc biệt thích từ hồi còn nhỏ. Chồng cô cầm quyển sách, lật mở từng trang và thấy trên trang để trắng đầu cuốn sách có dòng chữ "Anne Parrish, 2009 đường N. Weber, Colorado Springs". Đó chính là cuốn sách cũ thuộc sở hữu của Anne. 18. Bánh pudding mận của nhà văn Năm 1805, nhà văn Pháp Émile Deschamps được một người lạ mặt tự xưng Monsieur de Fortgibu thết đãi một ít bánh pudding mận. 10 năm sau, ông lại nhìn thấy món bánh pudding mận trong thực đơn của một nhà hàng ở Paris và muốn gọi một ít. Tuy nhiên, người bồi bàn nói với ông rằng chiếc bánh cuối cùng đã được dùng để phục vụ một người khách khác - quý ông de Fortgibu năm nào. Một thời gian dài sau đó, vào năm 1832, Émile Deschamps đi ăn tối và một lần nữa được mời ăn bánh pudding mận. Ông nhớ lại sự cố xảy ra trước đó và nói với bạn bè rằng chỉ còn thiếu mỗi ông de Fortgibu thì mọi việc sẽ trở nên hoàn hảo. Và gần như đúng lúc ấy, ông de Fortgibu nay đã già yếu đột ngột bước vào phòng. 19. Bản sao của Vua Umberto I Tại Monza, Italia, Vua Umberto I tới một nhà hàng nhỏ để ăn tối với một sĩ quan tuỳ tùng là Tướng Emilio Ponzia-Vaglia. Khi chính người chủ nhà hàng ra phục vụ Vua Umberto, ngài nhận thấy bản thân và người này trông như hai bản sao về khuôn mặt và vóc dáng. Cả hai bắt đầu trò chuyện và phát hiện thấy giữa họ còn có nhiều điểm tương đồng thú vị hơn: Cả hai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm (14/3/1844), tại cùng một thị trấn. Họ đều cưới vợ có cùng tên Margherita. Người chủ nhà hàng khai trương cơ sở của ông đúng vào ngày Vua Umberto làm lễ đăng quang. Ngày 29/7/1900, Vua Umberto được thông báo rằng người chủ nhà hàng đã chết đúng vào hôm đó trong một tai nạn đi săn bí ẩn. Và trong lúc bày tỏ niềm thương tiếc của mình, Vua Umberto bị một kẻ chủ trương vô chính phủ trong đám đông ám sát. 20. Ngày đen đủi của Vua Louis XVI Khi Vua Louis XVI của nước Pháp còn là một đứa trẻ, ngài được một nhà chiêm tinh cảnh báo luôn phải đi cùng đội cận vệ vào ngày thứ 21 mỗi tháng. Điều này khiến Vua Louis khiếp sợ đến mức ngài chưa bao giờ đi công cán vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, đáng tiếc là không phải lúc nào nhà vua cũng để đội cận vệ tháp tùng. Ngày 21/6/1791, sau cuộc Cách mạng Pháp, Vua Louis cùng Hoàng hậu bị bắt giữ ở Varennes khi đang tìm cách trốn khỏi Pháp. Ngày 21/9/1791, Pháp bãi bỏ thể chế quân chủ và tuyên bố là một quốc gia Cộng hoà. Cuối cùng, vào ngày 21/1/1793, Louis XVI bị hành hình trên máy chém. Thanh Bình (Theo Oddee) Theo Vietnamnet
 18. Từ chữ "Phụ" đi tìm nguồn gốc chữ tượng hình. Nguyễn Thiếu Dũng Phụ là cha.Phụ là âm đọc theo tiếng Hán Việt. 1-Phụ là cha,như phụ mẫu : cha mẹ,phụ thân:cha ruột,dưỡng phụ :cha nuôi 2-Phụ chỉ những bậc lớn hơn cha,hoặc ngang hàng với cha như tổ phụ:ông,bá phụ :bác,thúc phụ : chú ,hoặc là tôn xưng người có danh giá:Thượng phụ chỉ Lã Vọng Khương Thái công,Ni Phụ chỉ Khổng Tử,Á phụ chỉ Phạm Tăng. 3-Phụ còn có âm là phủ,tiếng gọi tôn các người có tuổi như Ngư phủ :ông già đánh cá. Như vậy Phụ có thể đọc là phụ vừa có thể đọc là phủ. Đường vận đọc là phù vũ thiết = phủ, Tập vận hay Vận hội cũng đọc là phụng phủ thiết = phủ. Phụ có hai nghĩa, một nghĩa thân thích: cha, ông, một nghĩa tôn xưng: thượng phụ. Phụ cũng có hai âm đọc: phụ và phủ. Ta có thể tìm thấy nghĩa nguyên phát của chữ phụ trong Kim Văn tức Chung Đỉnh văn, là loại chữ được khắc trên chuông đồng hay vạc đồng ở các đời Thương Chu. Nghĩa của chữ phụ, Hán Điển giải thích: “指 事。甲骨文字形,象右手持棒之形。 意思是:手里举着棍棒教子女守规矩的人是家长,即父亲” (chỉ sự,hình tượng chữ trên Giáp Cốt văn, có tượng tay nắm cây roi,ý nghĩa: người tay nắm roi dạy con cái tuân thủ quy định về bổn phận làm người là gia trưởng tức là cha đẻ) Giảng nghĩa như vậy là mặc nhiên xác nhận chữ phụ mới được hình thành khi con người đã tiến đến thời đại văn minh lễ giáo. Lý giải này khó chấp nhận vì từ thời mông muội đến thời văn minh, con người trải qua thời gian rất dài có thể tính nhanh lắm cũng từ 3 đến 4 con số năm, không lẽ trong quảng thời gian dài đó người sinh ra con chưa được định danh! Thơ Lục Nga (Tiểu Nhã) trong Kinh Thi nói là: ”Phụ hề sinh ngã. Mẫu hề cúc ngã” (cha sinh ra ta, mẹ nuôi dưỡng ta). Người Việt ta cũng đồng một ý khi nói “cha sinh mẹ dưỡng”. Đây là cách nói theo văn hóa phồn thực,vào buổi ban đầu của nhân loại khi chuyện phối giống để sinh tồn được coi là việc trọng đại thiêng liêng, con người ngưỡng mộ và thờ phụng sinh thực khí, thì cha phải mang ý niệm là người sinh, người tạo giống, người phối giống , khi phôi đã tạo, thai đã thành thì mẹ là người nuôi nấng phôi thai đó. Vì vậy cha chính là người đã làm chuyện ấy để tạo sinh, chứ không phải ban đầu đã có ý niệm cha là người giáo huấn. Phụ Phụ Phụ Phụ (http://www.chineseetymology.org/CharacterImages/Bronze) Với hình vẽ diễn ý như thế này không thể cho đây là người đang cầm roi để giáo huấn, cái khe đen đó rõ ràng là sinh thực khí của người mẹ, cái roi không thể có hình tượng như vậy. Phần bên phải là hình ảnh người cha đang quỳ trước mẹ để thực hiện hành vi tính giao. Cha chính là người tạo sinh,người làm chuyện ấy để gieo mầm,mẹ là người hoài thai,nuôi nấng bào thai. Biến thể của chữ Phụ: (theo Hán Điển - zdic.net) Thuyết văn giải tự cho chữ mẫu là hình tượng người mẹ hoài thai. Như vậy chữ tượng hình đã diễn đạt được ý cha sinh mẹ dưỡng. Đến đây có một vấn đề cần đặt ra là tại sao ở Trung Quốc chữ Phụ chỉ có nghĩa là cha như phụ thân hay tôn xưng là ông như Ngư phủ và chỉ thừa nhận nghĩa Cha là người cầm roi dạy dỗ con cái, nghĩa là chỉ nhận nghĩa thứ phát chứ không nhận nghĩa nguyên phát, cha là người tạo sinh nghĩa là người có hành vi giao phối như hình tượng đã vẽ trên Giáp cốt hay Chung đỉnh? Kính xin các bậc cao minh chỉ giáo! Đó là phần tiếng Hoa, bây giờ ta thử quay sang tiếng Việt. Ta đã biết tiếng Hoa, Phụ là cha còn đọc là phủ. Âm phủ trong tiếng Việt có hai nghĩa: 1- che phủ: như trong các câu ca dao: - Chiều chiều mây phủ Hải Vân, Chim kêu gành đá gẩm thân thêm buồn. - Chiều chiều mây phủ Sơn Chà, Lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm. - Chiều chiều mây phủ Sơn Chà, Sấm rèn non nước trời đà chuyển mưa. - Nhiểu điều phủ lấy gia gương,Người trong một nước phải thương nhau cùng. Chữ phủ này làm sáng nghĩa thứ hai của chữ phủ. 2- phủ chỉ hành vi tính giao. Ví dụ: -“ Nùng Trí Cao (Cổ tích Thái) Ngày xưa, dưới triều Lý Thái Tông (1028-1057) trong bộ tộc Thái ở vùng biên giới thượng du miền Bắc, có Nùng Tôn Phúc, tù trưởng châu Đằng Gio ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, nổi lên chiếm các hạt chung quanh, tự xưng là Hoàng Đế Trường Sanh (1039), không chịu thần phục nhà Lý. Vua Lý Thái Tông phái quân đi dẹp, bắt được Nùng Tôn Phúc và con trai là Nùng Trí Tông cùng năm tùy tướng giải về kinh đô Thăng Long trị tội. Vợ Nùng Tôn Phúc cùng con trai là Nùng Trí Cao chạy thoát được, đến lẩn tránh ở một nhà người cậu của Trí Cao. Tục truyền rằng một hôm Trí Cao đang chăn ngựa trên núi, bỗng thấy một vầng mây đen chở một con rồng đến phủ lên một con ngựa cái trong bầy ngựa đang ăn cỏ. Đến khi ngựa con do rồng phủ sinh ra, Trí Cao bắt cỡi, thấy nó sức lực phi thường, vượt núi như bay. Được con thần mã, Trí Cao bèn nối chí cha, liên kết các châu thượng du lại, tự xưng là Hoàng Đế Đại Lịch. Bị quân triều đình đánh bại, không nỡ diệt tuyệt họ Nùng, tha cho Trí Cao về, và phủ dụ bổ cho làm tri châu cai quản ba châu Quảng Uyên, Thượng Lang và Hà Lang, cùng phong cho chức Thái Bảo” (http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Goc-...07/09/2A4290FB/) Nghĩa thứ hai của chữ phủ chỉ hành vi tính giao trong tiếng Việt lại phù hợp với ý niệm mà chữ phụ trên Chung Đỉnh văn muốn minh họa, trong khi đó tiếng Hoa lại không có nghĩa này, nói cách khác là nghĩa và hình tiếng Hoa không ăn khớp với nhau. Mặc dầu chữ Phụ đã được biến thể qua nhiều giai đoạn: Giáp cốt văn, Kim văn, Tiểu triện, Khải thư nhưng ý niệm mà nó muốn minh họa vẫn được duy trì. Hãy hình dung chữ bát trên chữ phụ ở dạng khải thư là hình ảnh đôi chân người đàn bà dang rộng ra, và hai nét chéo giao nhau ở phần dưới chữ phụ là hình ảnh hai tay, hai chân người đàn ông, người đó đã dùng hai tay banh rộng háng của người đàn bà để thực hiện hành vi tính giao, người thực hiện hành vi tính giao đó để gieo mầm sự sống cho một sinh linh mới sẽ được gọi là cha (phụ, phủ). Phụ là phủ = phụ sinh Đến đây tôi xin nhường lại kết luận cho các bậc cao minh giải đáp. Làm sao mà tiếng Việt (qua chữ phụ) lại phù hợp với chữ tượng hình trên Giáp Cốt văn, Kim Văn, Tiểu Triện, Khải thư, trong khi tiếng Hoa lại bỏ mất nghĩa ban đầu. Tiếng Việt là tiếng có đủ 6 thanh. Vậy thì tiếng nào chịu ảnh hưởng của tiếng nào? Tiếng nào là gốc?
 19. Không quốc gia nào có thể độc chiếm biển Đông Tác giả: Hồng Lê Thọ Đề xuất mở một hội nghị quốc tế về vấn đề chủ quyền trên biển Đông của Pháp xưa kia từng bị Trung Quốc nhiều lần khước từ nhưng ngày nay, thái độ khăng khăng "song phương" không còn hợp thời. LTS: Xung quanh những ý kiến bàn về xu thế "quốc tế hoá" trong tranh chấp chủ quyền và khai thác ở Biển Đông, để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin giới thiệu góc nhìn riêng của GS. Hồng Lê Thọ, một người Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản để quí vị độc giả cùng suy ngẫm thêm. Tình thế không cho phép đơn phương Những ngày qua dư luận quốc tế tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến thái độ chống quyết liệt của Trung Quốc với các nước láng giềng về xu thế "quốc tế hóa" trong tranh chấp về chủ quyền và khai thác ở biển Đông. Từ lâu Trung Quốc khăng khăng giữ lập trường giải quyết và thương lượng song phương, tránh né, thậm chí ngăn chặn việc đưa ra tranh luận và xét xử quốc tế vấn đề này, bằng nhiều cách, kể cả sử dụng vũ lực(1) Ở thời điểm trước năm 1993, khi Trung Quốc chạy theo đường lối "tự lực cách sinh" với "Bước nhảy vọt" hay "Đại cách mạng văn hóa", xem Mỹ và phương Tây là cừu địch, thì lựa chọn của Trung Quốc là giải quyết song phương trong vấn đề chủ quyền ở biển Đông. Trung Quốc đã từng lợi dụng tình hình Hoa Kỳ thất bại trong cuộc chiến ở VN, buộc phải rút quân khỏi miền Nam và suy yếu, thu nhỏ qui mô và hiện diện quân sự ở khu vực - ra tay đoạt Hoàng Sa tháng 1/1974, và sau này, vào đầu năm 1988 chiếm đoạt một số đảo nhỏ và bãi chìm ở Trường Sa - khi Liên Xô suy yếu về kinh tế, hỗn loạn chính trị trong nội bộ, giảm dần sự chi phối về quân sự ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hội thảo quốc tế tháng 11 tại Hà Nội. Ngày nay, trong một tình huống mới, với chính sách "4 hiện đại hóa" của Đặng Tiểu Bình(2) khi Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu dầu thô ngày càng lớn tương ứng với phát triển kinh tế ngày càng nóng trong hơn 2 thập niên kể từ năm 1980 và hiện là nước đứng thứ hai nhập khẩu và tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới, vượt cả Nhật thì giải pháp đa phương trong tranh chấp dù muốn hay không Trung Quốc cũng sẽ phải chấp nhận nếu muốn gìn giữ quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tốt đẹp với các nước mà Trung Quốc đang muốn duy trì. Nói khác đi, cho dù bộ máy tuyên truyền chính trị lẫn đối ngoại của Trung Quốc hô hào về chủ quyền của họ ở biển Đông, dùng nhiều biện pháp đe dọa (bằng các tàu tuần ngư và tuần tra), phủ dụ hoặc phân hóa (bằng "sức mạnh mềm", hay dưới chiêu bài tăng cường quốc phòng vì mục đích "hòa bình" và ổn định trong khu vực...) các nước trong khu vực ASEAN thì tất cả cũng chỉ có tác dụng gây căng thẳng để giữ thể diện. Nhân tố bên thứ 3 Thực chất hành động đó nhằm che dấu sự lúng túng hay lo lắng không thể chối cãi của Trung Quốc trước việc không thể phá vỡ mối tương quan lực lượng hiện hữu mà Hoa Kỳ là nước giữ vai trò chủ chốt. Việc đảm bào an toàn và ổn định của con đường huyết mạch thông thương trên biển Đông, nối dài từ eo biển Holmutz qua eo biển Malacca để chuyên chở dầu mỏ và hàng hóa cho Trung Quốc và từ Trung Quốc, là điều kiện cơ bản đảm bảo an ninh về năng lượng, duy trì quan hệ thương mại ngày càng tăng trưởng và là nhân tố quyết định của sự phát triển hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc. Đây cũng chính là điểm yếu nhất kìm hãm mọi toan tính phiêu lưu về quân sự của những nhà lãnh đạo Trung Quốc kể cả tính toán phân chia Thái Bình Dương ra làm 2 phần Đông-Tây để tăng cường sự chi phối của Trung Quốc trên biển Đông(3) khi mối tương quan lực lượng giữa các cường quốc có mặt trên vùng biển Châu Á-TBD vẫn còn lệch về phía bên kia. Hơn thế nữa, liệu các nước công nghiệp phát triển khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc... có thể chấp nhận sự lấn lướt và khuynh loát về quân sự của Trung Quốc? Đó là chưa kể thái độ của Hoa Kỳ có quan hệ đồng minh với những quốc gia Đông Bắc Á này hay của Nga trong mối quan tâm đặc biệt đối với khu vực nói trên. Quan hệ Mỹ -Trung dù phát triển tốt đẹp đến mấy trong thương mại vẫn hàm chứa những mâu thuẩn dai dẳng về vấn đề Tân Cương, tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, cán cân mậu dịch nhập siêu của Hoa Kỳ, quyền sở hữu trí tuệ...là những vấn đề không thể thỏa hiệp dễ dàng. Phải chăng Hoa Kỳ có thể hi sinh những đồng minh chiến lược của mình, bỏ đi cái ô hạt nhân che chở và tầm chi phối của mình đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan? Thực tế, những đảm bảo an ninh khu vực và với các nước này của Hoa Kỳ vẫn còn đó. Việc Mỹ chấp thuận tiếp tục cũng cấp khí tài chiến tranh hiện đại cho Đài Loan, liên tục gây sức ép đối với Bắc Triều Tiên hay - dù di dời căn cứ quân sự của quân đội Mỹ ở Okinawa nhưng không phải là bỏ hẳn - duy trì sự có mặt của quân đội Mỹ ở Nhật Bản là những bằng chứng trả lời câu hỏi này. Mặt khác, đối với các nước ASEAN, trong đó Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines là những quốc gia đang có tranh chấp và yêu sách về chủ quyền trên biển Đông cũng không thể làm ngơ trước những hoạt động khiêu khích hay dọa dẫm. Tình thế biển Đông ngày nay không cho phép Trung Quốc thao túng và mạo hiểm như trước. Tuy sự gắn bó của ASEAN chỉ dừng lại ở mức "đồng thuận", nhưng các nước ASEAN đã lớn mạnh trong hơn 20 năm qua, 10 nước tham gia biết phải làm gì khi bị lấn lướt. Hơn thế nữa, quan hệ của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế đang ngày càng được mở rộng theo nhiều kích chiều thì bản thân kích chiều đa dạng đó cũng đã hạn chế, không cho phép Trung Quốc từ chối những giải pháp thương lượng hoặc đàm phán đa phương khi có sức ép từ cộng đồng quốc tế. Nói khác đi, biển Đông ngày nay không chỉ thuộc quyền một nước mà đã trở thành một vùng biển mang tính chiến lược cho nhiều quốc gia trong lẫn ngoài khu vực, có vị trí địa - chính trị quan trọng đối với quan hệ của nhiều phía, đa phương lẫn song phương. Không một quốc gia nào có thể độc chiếm vùng biển này dù có bố trí tàu sân bay hay trang bị khí tài chiến tranh hiện đại, tầm xa có thể vượt nghìn cây số để can thiệp, như Trung Quốc đang tăng cường hải - không quân trong hơn một thập kỉ qua. Không ai có thể tồn tại một mình Đề xuất mở một hội nghị quốc tế về vấn đề chủ quyền trên biển Đông của Pháp xưa kia đã bị Trung Quốc nhiều lần khước từ(4), nhưng với tình huống ngày nay, khi Trung Quốc đã trở thành một thành viên trong cộng đồng quốc tế, chỉ có thể tồn tại và phát triển khi họ tôn trọng "luật chơi" của WTO, LHQ hay những tổ chức quốc tế khác như APEC, ASEM, WTO... thì thái độ khăng khăng "song phương" sẽ vô cùng bất lợi, nếu không nói là muốn chèn ép nước nhỏ. Thử tưởng tượng nếu một ngày 55% dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc bị chặn lại trên eo biển Malacca và 70% hàng hóa Trung Quốc cũng không qua được cửa này, nếu bị ai đó phong tỏa hay ngăn chặn? Trung Quốc cần hơn ai hết một môi trường hòa bình để giao thương với các nước, đặc biệt với Đông Nam Á, các nước Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu mà tuyến đường biển nối dài từ biển Đông giữ vai trò quyết định, sống còn. Có thể ở thời điểm nửa thế kỷ 21, vào những năm 2050, như tiên đoán của nhiều người, Trung Quốc có thể trở thành quốc gia siêu cường khuynh loát về kinh tế và quân sự trên khu vực ĐNÁ đối với Hoa Kỳ, Châu Âu hay nước Nga vốn có một tiềm năng quân sự, kinh tế hùng hậu...(5) thì Trung Quốc cũng không thể tồn tại một mình và không bao giờ có thể thống trị thế giới bằng vũ lực, cũng như không thể di dân ào ạt xây dựng đội quân thứ 5 - đang phảng phất ở Châu Phi hay các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hội thảo quốc tế tại ĐH Yale. Trong tình huống như vậy, thái độ và sách lược của Việt Nam trên trường quốc tế về vấn đề biển Đông vô cùng quan trọng, vừa là cơ hội vừa là thử thách trong mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một thành viên chủ chốt trong việc bảo đảm an ninh và ổn định trên biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chỉ trong vai trò này và chia sẻ trách nhiệm, chúng ta mới có thể đảm bảo được chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền lẫn biển đảo với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Nói khác đi, Việt Nam chỉ có thể bảo vệ vững chắc những gì còn lại của mình trên biển Đông ằng một tầm nhìn chiến lược và hiệu quả trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong khu vực hơn là chỉ "gói gọn" trong chủ trương bảo vệ chủ quyền trong phạm vi song phương mà Trung Quốc vẫn muốn áp đặt. Việt Nam cũng cần phải có phương án để đối phó một cách hữu hiệu và nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền hải đảo trong nhân dân hơn bao giờ hết. ------------ Chú thích: (1) Mạng Hoàn Cầu viết gì về Biển Đông? Dương Danh Dy (2) Bàn về quan hệ Trung - Mỹ, Phan Doãn Nam. (3) Hải quân Trung Quốc và dự tính "chia đôi Thái Bình Dương" (4) "Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa", Monique Chemillier - Gendreau NXB Chính trị Quốc gia, 1998 (4) PLAN Shapes International Perception of Evolving Capabilities - Jesse Karotkin Theo Tuanvietnam
 20. Artemisia đã ghi tên: - Tuyet Minh - ceylin - L2T Vào danh sách học viên đăng ký theo học lớp PTCB 3. Artemisia kính báo.
 21. Artemisia đã ghi tên: - Anh Quyet - kinhnguyen Vào danh sách học viên đăng ký theo học lớp PTCB 3. Sau khi hoàn thành công tác tổ chức lớp học, BQT sẽ có thông báo gửi tới các học viên về vấn đề học phí và các vấn đề liên quan. Artemisia kính báo.
 22. Artemisia đã ghi tên bạn: - phongluan - traixuthanh vào danh sách học viên đăng ký theo học lớp PTCB 3. Kính báo.
 23. Artemisia mạo muội đứng ra thay mặt các cô, các dì, các chị, các em trên diễn đàn nhận lời chúc của các đấng mày râu nói chung, cũng như của chú Linh Trang, anh Hải, bạn Trung nói riêng :X. Cảm ơn lời chúc thịnh tình của mọi người và cũng kính chúc các Chú, các Anh, các Bạn, các Em "vượt" qua thử thách ngày 8/3 thật tốt đẹp để sang năm lại đón chờ tiếp :rolleyes:.
 24. Thư cảm ơn và giấy xác nhận đã nhận được tiền Từ Thiện của chị Cao Thị Tiết:
 25. Artemisia đã ghi tên bạn Tiếu Thiên vào danh sách những học viên đăng ký học lớp PTCB 3. Kính báo.