• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tâm Giao

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  69
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Tâm Giao last won the day on Tháng 5 11 2017

Tâm Giao had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

15 Good

About Tâm Giao

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trên tinh thần phản biện khoa học, tôi chỉ cần chỉ ra 1 điểm mà ý kiến bác đưa ra chưa đúng là coi như nội dung bác đưa ra chưa hoàn thiện. Tôi phản đối 10 hệ như bác đưa ra vì hệ bạch huyết là một phần chính của hệ miễn dịch (nhiều khi người ta dùng hai tên này ở vị trí hoán đổi cho nhau), ngoài ra hệ bạch huyết còn là một phần của hệ tuần hoàn. Do đó hệ bạch huyết không thể là một "hệ độc lập" được mà nên được coi là 1 phần hệ miễn dịch. Quay lại với thuyết tương đối hẹp, thì thời gian gần đây cũng xuất hiện một số tranh luận liên quan đến vấn đề khối lượng của vật chất trong cơ học tương đối tính. Có lẽ vấn đề bác muốn phản biện phần nhiều liên quan tới nội dung này. Tôi đoán vậy không biết có đúng không? Nếu đúng và bác muốn có thể lập topic ở diễn đàn này để mọi người cùng trao đổi mở mang hiểu biết. Ở diễn đàn này rất nhiều cao thủ về "một lý thuyết là ước mơ của khoa học hiện đại-lý thuyết thống nhất vũ trụ". Tôi tin là có người đủ khả năng để trao đổi với bác! Trân trọng kính mời!
 2. Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 6/2017. Mơ hai bác cháu đi làm Phong thủy cho 1 vị thứ trưởng bộ quốc phòng.
 3. Tiểu hạn đáo Tham Vũ, gia Sát Phá, rất dễ chuyển việc nghỉ việc. Mình nghỉ ở đây trong thế chủ động mình có quyền nghỉ, phía ngoài cũng không ai dám ý kiến gì, kể ra mình cũ ở thế ngẩng cao đầu. Năm nay chú ý vấn đề giữ gìn sức khỏe nhé, cuối năm có tin vui đấy!
 4. Bạn có cách "người đẹp xuất gia" hay "người đẹp đi tu". Hai cách này tôi tự đặt ra cho vui nhưng để nhấn mạnh cũng như tóm lược về tình duyên của bạn mà thôi. Người mệnh Tướng Hồng thường đẹp lại hội Đào Hồng nên nét đẹp càng rực rỡ nên tôi mới gọi bạn là "người đẹp", Nhưng người đẹp dường như quá nhút nhát, e dè làm bao chàng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nàng đóng chặt trái tim thu mình trong thế giới của riêng mình (cô quả) mà vẫn tìm được niềm vui của sự an vui trong đó (hồng không)-đi tu là ý này đó... Tuy thế trong sâu thẳm Nàng vẫn đang chờ đợi tình yêu (Tướng, đà...) Rồi bỗng một hôm, một chàng trai đầy tham vong (Tham Lang) muốn chinh phục người đẹp còn đang đóng cửa trái tim. Chàng đến thật bất ngờ, con người ấy có thể là con trưởng trong một gia đình, dáng người đẫy đà phốp pháp, mang những ngôn tình của thời @ đầy văn hoa, ong bướm, đến với tâm hồn nàng đang đầy phần e ngại dụt dè. Và rồi dần dà, theo thời gian hai người yêu quý đến với nhau lúc nào không hay... Chuyện tình cứ như vậy đã, chờ hai người trong cuộc tự tô điểm lên số phận của cuộc đời mình...
 5. Tính tôi ít khi phê bình ai. Thấy ai chưa đúng thường thì chỉ cười và quay đi. Nhưng mà đọc chủ đề " Đôi điều về Dịch lý Việt Nam" của anh Hoàng Định (nói thật tôi chỉ đọc hết trang đầu), mà thấy cũng "cáu tiết" với anh. Vì không thể chê anh ở topic đó (không được quyền viết bài) nên tôi phải ghé vào đây cho vài ý kiến cho nó" hạ hỏa". Nói thật vài ba cái lý luận của Hoàng Định đưa ra thật sự rất "lởm khởm", bởi những ý anh đưa ra "không có khả năng tự thẩm". Nếu không muốn nói là mâu thuẫn nhau. Thú thực mà nói với mớ kiến thức đó mà đi dạy Dịch lý thì bảo sao làm cho "cào cào cứ bay loạn hết cả lên". Anh nên về tự học lại đi ( tôi nhắc lại "học" chứ không phải " nghiên cứu"). Tôi gợi ý cho anh một câu: Kim chỉ nam cho một vấn đề đưa ra có đúng hay không có khoa học hay không đó là nó phải đáp ứng được các tiêu chí khoa học. Cô đọng lại là nó phải có tính tự thẩm rất cao.
 6. Ngày 17.10.2016. Cháu mơ gặp bác Thiên Sứ, vì đang đêm ngủ mơ tỉnh dậy, nếu viết lại luôn thì nhớ. Đợi tới sáng chỉ nhớ mang máng bác Thiên Sứ trình bày về mặt lượng hóa các nguyên lý Lý học.
 7. Chúc mừng sinh nhật bác Thiên Sứ! Cháu chúc bác nhiều sức khỏe, và lịch sử Việt huyền vĩ sẽ lấy lại được thời hoàng kim như mong muốn của bác!
 8. Đêm thứ 3, ngày 19/7/2016, Cháu mơ gặp bác Thiên sứ, hai bác cháu đi đến nơi làm việc, hoặc văn phòng làm việc của Trung tâm vậy. Văn phòng ở trên cao đi bằng thang bộ lên, lên trên thì gặp rất nhiều học trò của bác, mọi người đều ngồi xung quanh 1 cái bài khá lớn (bo tròn 2 đầu) ước chừng khoảng trên chục người, mọi người đang tổ chức chuẩn bị đi ăn cưới thì phải (lúc mới lên thì cháu chưa nhận ra). Có một người ngồi tách ra là Thầy bói xem chỉ tay, bảo cháu vào để xem bói cho (...) Thầy bói xem xong rồi, cháu bảo giờ để cháu xem bói lại cho bác( thận của bác có một lớp cặn dày khoảng 3mm bám vào)...Sau đó có một người quen của cháu xuất hiện (anh này làm cùng công ty xưa tên là T), hình như cũng đến để xem bói. Lúc này bác Thiên sứ xuất hiện trở lại, hỏi là ai đây. Cháu bảo là bạn của cháu...Sau đó mọi người (ngồi xung quanh cái bàn) bắt đầu đi ăn đám cưới, lúc này thì cháu nhìn được mặt cô dâu (mặc áo cưới nhưng bằng võ phục karate màu trắng. Hình như cô dâu và chú rể đều là võ sinh và đều là học trò của bác. Mọi người hỏi cháu là có đi cùng không, cháu từ chối. Sau đó mọi người cùng đi...
 9. Ngày.../9/2015. Bác Thiên Sứ chia cho các cho các học trò những con dê ( khoảng 3, 4 người gì đó), sau khi đưa xong, còn 1 còn đưa cho cháu, và bảo khi nào có con nào già thì mang con này ra dùng...
 10. Cám ơn anh BK đã cho thêm ý kiến, em viết tiếp những dòng này không phải để tranh luận hơn thua gì cả đâu, nếu có gì không đúng thì anh cứ bỏ qua cho. Thực ra nó là quan điểm cá nhân của anh BK về vấn đề này thôi, không liên quan trực tiếp lắm đến thắc mắc của em trong chủ đề. Nhưng phải nói thế này Nếu anh cho rằng "Khi người ta không biết ( đến việc có ngày xấu) thì kể cả thực tế lẫn tâm trí lẫn ý thức hệ của người ta cũng không bị chi phối. Phân biệt rõ ràng Biết - bị chi phối và Không Biết - không bị chi phối." thì tự anh đã ngầm nói lên rằng không có ngày tốt xấu, hoặc nếu có thì vấn đề về ngày tốt xấu nói chung và chọn ngày tốt xấu nói riêng không phải là vấn đề, một đối tượng, một giả thuyết, một lý thuyết có tính khoa học (đúng không ạ?) bởi một điều đơn giản nó vi phạm một tiêu chí khoa học để nhận định vấn đề, một giả thuyết, một lý thuyết được coi là đúng, đó chính là tính khách quan. Như SP vẫn hay nói" một giả thuyết, một lý thuyết được coi là đúng thì nó phải có khả năng giải thích hầu hết một vấn đề liên quan tới nó một cách hoàn chỉnh, thống nhất, khách quan, có tính quy luật và khả năng tiên tri". Đó là em đưa vài quan điểm cá nhân vậy thôi, chưa chắc đã đúng. Còn ý chính của chủ đề em đưa ra vẫn là tìm cách hóa giải ảnh hưởng của ngày xấu nên con người, biết đâu có người lại biết được và phổ biến cho mọi người cùng áp dụng. Chỉ đơn giản vậy thôi.
 11. Rất cám ơn anh BK đã cho ý kiến đóng góp, em rất đồng ý và rất mong muốn "Đi giữa trời nắng ngoại trừ mang mũ, nón, mang ô dù ra còn có thể chọn cách đi vào chỗ có bóng cây, bóng mát, hoặc ở nhà khỏi đi, hoặc kêu em út nó mang ô nó che cho mình", tất nhiên!!! Tuy nhiên anh nói là "một người không quan tâm đến những gì gọi là ngày, giờ tốt xấu thì họ làm việc không bị chi phối" thực ra nói chính xác phải là họ không bị chi phối trong tâm trí, trong ý thức hệ của họ thôi. Chứ thực tế chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng, chẳng qua họ không biết, hoặc không nhận ra mà thôi, đúng không ạ?! Nếu em hiểu không nhầm thì về cơ bản quan điểm của anh cho rằng, việc ứng phó với ngày xấu nói chung chỉ dừng ở cách "kén chọn" và "không có cách nào can thiệp được". Nếu đúng sự thực đúng là như vậy thì nghiễm nhiên chủ đề em đưa ra tự nhiên sẽ vô nghĩa. Bởi nếu một sự thực là không có cách hóa giải- ít nhất về mặt lý thuyết, thì cố gặng hỏi có cần thiết hay không! Em thì nghĩ rằng, nếu dựa trên quan điểm về một lý thuyết thống nhất vũ trụ như SP vẫn nói, thì chắc chắn rằng, hoặc chí tí về mặt lý thuyết sẽ phải có một cách nào đó để hóa giải, khắc phục được vấn đề này... Bởi về cơ bản thì em cũng nghĩ, mọi vật tồn tại ắt sẽ có sự biến đổi, có cái sinh nó và có cái khắc nó. Nếu đúng là như vậy thì vấn đề ngày tốt xấu cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là con người đã tìm ra hay chưa. Bởi thế em mới xin mọi người vào chia sẻ ý kiến, góp ý, chỉ dạy thêm cho!
 12. Rất cám ơn anh đã cho ý kiến, nếu em hiểu không sai thì ý anh là: 1. Những việc trọng yếu thì nên làm vào những ngày tốt 2. Nếu ngày định chọn không rơi vào ngày tốt thì cần phải tránh ngày Tam Nương và Nguyệt Kỵ 3. Nếu không tránh được ngày xấu tổng quát thì tránh ngày xấu theo tiêu chí 4. Nếu bắt buộc vẫn phải dùng ngày xấu thì phải chọn được giờ tốt. Nếu ý anh đúng là như vậy thì em thấy vẫn chưa thỏa mãn cho thắc mắc của mình, vì những gợi ý anh đưa ra vẫn dừng lại ở việc kén chọn, tức cá nhân con người chưa can thiệp được vào ngày tốt xấu. Em vấn biết rằng, con người bị ảnh hưởng của những tương tác hiển nhiên, sắn có, rất mạnh và vô cùng bao trùm, bởi thế việc can thiệp vào những thế lực đó không phải là đơn giản. Ý em ở đây là liệu có cách nào đi giữa trời nắng to mà ít nhiều giảm được tác hại của ánh nắng như việc mang ô chẳng hạn?
 13. Chào các bác, các cô các chú, các anh chị em tham gia diễn đàn! Khi năm mới đến, diễn đàn thường có bài viết về các ngày tốt hàng tháng của năm, với phương pháp sử dụng là loại bỏ tất cả những ngày xấu được truyền lại tới giờ. Quả thực TG thấy đó là một cách tính hợp lý. Tuy nhiên, xã hội hiện đại luôn bận rộn, mọi việc cứ liên tục tiếp diễn nhau nên không phải lúc nào cũng có thể kén ngày chọn giờ được. Vậy nên TG muốn hỏi liệu chăng có những cách nào để hóa giải nếu việc buộc phải triển khai công việc vào những ngày không tốt?
 14. Sau khi cân nhắc trao đổi với mọi người, tôi đã quyết định ko tham gia phỏng vấn nữa!
 15. Sáng nay, vào lúc 9h35 phút sáng, ngày 4 tháng 10 năm 2013, tức giờ Tị, ngày Quý Mão, tháng Tân Dậu, năm Quí Tị. Một người bạn gọi điện cho TG, bảo bên cty đó đang tuyển người, nếu đc có thế sắp xếp để phỏng vấn.TG đang phân vân và muốn hỏi là: Diễn biến của sự việc này? Kính nhờ mọi người dùng LVĐT bói giúp.