• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoatra90

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoatra90

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bác ơi bác xem cho cháu với ạ.
 2. Sao thế đc, bác chỉ nói những gì bác nhìn thấy thôi mà, cũng là mong muốn của cháu nữa bác ạ. Bác giúp cháu với, có phải vì vợ chồng khắc khẩu, ko hợp tuổi mà dẫn đến ly hôn ko bác? Cháu lại sắp sinh bé rồi, nghĩ đến việc sau này nó có thế thiếu mẹ hoặc bố mà cháu thương quá. Đây là ls của chồng cháu, bác xem giùm đôi nét về tính cách, con người của anh ấy, có phải là người trăng hoa, ko quan tâm gì đến gia đình vợ con ko ạ. Cháu cảm ơn bác! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&date=1984,11,5,4,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2
 3. Cháu chào bác ạ! Năm nay cháu lại lên đây nhờ bác xem giúp. Bác xem cho cháu từ năm 2012, có vài việc đúng như bác nói rồi. Cháu lấy chồng cuối năm 2013, , anh ấy hơn cháu 6 tuổi, như vậy có phải là nhiều ko bác! Đến giờ cháu vẫn suy nghĩ về lời luận giải của bác: Mệnh -Thân của cháu đều có Đào -Hồng thì khó mà tránh được cảnh đoi lần lập gia đình ,năm tới sức khỏe cháu kém hay bệnh vặt nhiều , có liên quan đến phổi ,tình cảm cũng vui gặp người nào đó hay có người đeo đuổi ,1 -2 năm tới đều có hội lập gia đình ,con cái sau không nhiều nhưng lại khó nuôi . Vợ chồng lấy nhau chưa đầy 1 năm mà đã suýt bỏ nhau 2 lần, cũng hay cãi vã giận dỗi, mệt mỏi lắm bác ạ. Xin bác xem giúp, cháu chỉ thắc mắc đúng chuyên này, liệu vợ chồng cháu có sống được với nhau đến lúc đầu bạc ko bác? Thực sự cháu lo lắm, dù lá số có xấu đến thế nào cháu vẫn muốn biết ạ. Mong hổi âm của bác! Ls của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thanh+Nguy%E1%BB%87t&date=1990,6,17,6,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Ls của chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thanh+Nguy%E1%BB%87t&date=1990,6,17,6,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 4. Cháu chào chú ạ. Hôm nay cháu lại vào đây để nhờ chú coi giúp :P Nữ tuổi canh ngọ. Hỏi vào lúc 8h49' PM , ngày 1/9/2012 ( Dương lịch) Câu hỏi 1: Cháu thầm thích một cậu bạn gần nhà đã lâu rồi, cháu rất muốn biết cậu ấy có thích cháu ko? Cháu với cậu ấy có thể thành đôi ko? Câu hỏi 2: Năm tới cháu có thể chuyển biên chế ko hả chú? Câu hỏi 3: Người chồng sau nay có hơn cháu nhiểu tuổi ko ạ? cháu cảm ơn chú!
 5. Chào chú TĐ! Mong chú cho cháu câu trả lời ạ. Nữ, tuổi canh ngọ Hỏi vào 20/02/2012 (dương lịch) 9h5' AM. 1. Cháu mắc bệnh nội tiết về da từ 2010 đến giờ chưa khỏi, dù đã chữa ở nhiều nơi rồi. Đến khi nào bệnh của cháu mới khỏi dứt ạ? 2. Cháu sẽ lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? 3. Cuộc sống gia đình có hạnh phúc không ạ? Cháu cảm ơn chú.
 6. Dạ, chị cháu dù chẳng biết gì cũng tự thấy số mình có vẻ ko tốt, đang định đổi sang một trong hai số này nhờ bác tư vấn giúp ạ. - 0985.155.xxx - 0989.333.xxx (nữ, sinh ngày 10/02/1989) Cháu cảm ơn bác!
 7. Bác Hạt Gạo Làng kính mến! Nhờ bác xem giúp cháu 3 số sim của người thân ạ. 0983.016.xxx( Bố sn 1968) 0987.652xxxx ( Mẹ sn 1969) 0976.757.xxxx (Chị gái: 10/02/1989) Hơi nhiều phải ko ạ :P Bác xem từ từ cho cháu nhé! Cháu cảm ơn bác.
 8. Trời đất! Bác nói giống hệt bố cháu. Mũi cháu bị gãy, nhìn nghiêng vô lý lắm ạ. Nhưng nâng sửa thì cháu sợ tác dụng phụ, sợ mỗi khi thay đổi thời tiết(đau lắm), hay chẳng may gặp sự cố thì vỡ mũi mất ạ. Người chồng sau này của cháu keo kiệt lắm hả bác? Tính cháu vốn đã bủn xỉn, lại gặp ngay người giống mình nữa thì khó sống quá. Hic hic! Bác ơi “người đó” có nhiều tuổi.ko ạ? Tại cháu đang để ý một người(ngày xưa học cùng mẫu giáo), người ta cũng có tình cảm với cháu, nhìn qua lá số có thấy được điều gì ko bác?
 9. Vâng! Cái số cháu tránh được bệnh nặng, nhưng lại ko tránh nổi mấy bệnh lặt vặt kéo dài dai dẳng. Bác cũng biết cháu đến giờ vẫn lẻ loi. Nhưng bác có bảo năm nay cháu có tin vui về tình cảm. Vâỵ bác có thể khoanh vùng giúp cháu, cái tin vui đấy sẽ rơi vào khoảng thời gian nào trong năm ko ạ? Xin bác!!!!!
 10. Vâng.hichic đúng là “nghiệp chướng” mà. Sống lâu, sống thọ để cảm nhận cái khổ của cung Phu-Tử . Thế này có khác gì chết từ từ đâu ạ. Bác có thể luận giúp cháu cái tốt ở cung mệnh đươc ko? Coi như để an ủi cho những bất hạnh sau này. Cháu xin lỗi, hỏi lần mần quá làm bác bực mình, nhưng vẫn mong bác trả lời
 11. Vâng. Dù sao cháu cũng cảm ơn bác đã xem giúp ạ. Chắc kiếp trước cháu đã gây tội lớn, nên đành an phận sống cho xong kiếp này. Nhưng bác ơi, ít ra ông trời cũng phải cho cháu sức khỏe với công việc tốt chứ ạ? Bác nhìn lại cho cháu với!
 12. hichic giá như cái lá số đấy ko phải của cháu. Nếu đường chồng con khổ và phức tạp như thế cháu có nên ở nhà luôn với bố mẹ ko hả bác? Bác có lời khuyên nào cho cháu ko ạ. Trong 12 cung cháu có cung nào nhìn sáng sủa, kéo lại được phần nào ko ạ?
 13. Bác xem giúp cháu với! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 14. Bác ơi cháu lại mất việc rồi. Làm được hơn 2 tháng đã phải bỏ của chạy lấy người, cũng tại cháu ko chịu nổi áp lực công việc ở cái công ty tư nhân đấy. Trong năm nay liệu cháu có tìm được công việc nào khác ko ạ? Bác cho cháu hỏi thêm, ở cung phu đấy ạ. Cháu mò mẫm trên google thì được kết quả về sao Hóa Kỵ là " âm mưu hại vợ giết vợ" có khi nào chuyện đấy xảy ra vời cháu? Người chồng sau này của cháu là người thế nào hả bác? Bác trả lời giúp cháu nhé để cháu chuẩn bị tư tưởng.
 15. Cảm ơn bác. Cháu đã làm mất nhiều thời gian của bác rồi. Cuối năm cháu sẽ lên để báo lại sự việc, mong rằng khi đó vẫn còn cơ hội được gặp bác.