• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maibom

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About maibom

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sau 8 năm kể từ ngày cháu lập topic hỏi các các bậc tiền bối. Đúng là lời bác haithienha nhắc nhở cháu đúng nhiều lắm ạ. Cháu xin chia sẻ một số sự kiện nổi bật của cháu đã trải qua mấy năm vừa qua: Năm 2014: cháu ra trường xong rồi về quê thi công chức và đỗ. Năm 2015: cháu bắt đầu đi làm nhà nước từ T5. Năm 2016: cháu đã lập gia đình với người chồng cháu yêu từ thời sinh viên (người cháu đã hỏi ở trên). Năm 2018: cháu sinh bé gái vào tháng 8 dương lịch. Năm 2020: cháu có mua được mảnh đất vào tháng 3 dương lịch. Hiện tại cháu vẫn ở cùng bố mẹ đẻ của cháu. Chồng cháu công việc vẫn vậy, không thuận lợi, vẫn nợ nần nhiều. Chồng cháu và cháu vẫn mỗi đứa một nơi. Nhiều việc cháu đã trải qua, thấm thía nhiều thứ. Hối hận, mất mát nhiều từ tiền tài, con cái... tình cảm...Mong các bậc tiền bối và các bạn chia sẻ thêm cho mình một vài lời về lá số của mình. Chân thành cảm ơn và chúc mọi người sức khỏe dồi dào.
 2. Dạ nếu nhầm lẫn hoặc có gì không phải mong anh chỉ giáo ạ. Mong anh xem giúp em ạ. Thực sự em không biết mình sai chỗ nào. Mong anh chỉ cho ạ. Chào bác Thiên Luân. Kính mong bác và mọi người xem giúp vợ chồng em. *Chồng: 02/10/1983 âm lịch - Đại Hải Thủy *Vợ: 20/4/1992 âm lịch - Kiếm Phong Kim. *Con gái: 20/6/2018 âm lịch - Bình Địa Mộc Nội dung xin tư vấn: Gia đình muốn sinh con út (thứ 2) từ năm 2021-2024 thì sinh năm nào tốt ạ. Kính mong bác xem giúp gia đình em. Xin chân thành cảm ơn.
 3. Chào bác Thiên Luân. Kính mong bác và mọi người xem giúp vợ chồng em. *Chồng: 02/10/1983 âm lịch - Đại Hải Thủy *Vợ: 20/4/1992 âm lịch - Kiếm Phong Kim. *Con gái: 20/6/2018 âm lịch - Bình Địa Mộc Nội dung xin tư vấn: Gia đình muốn sinh con út (thứ 2) từ năm 2021-2024 thì sinh năm nào tốt ạ. Kính mong bác xem giúp gia đình em. Xin chân thành cảm ơn.
 4. Em chào các chú, các cô và các anh, các chị trên diễn đàn, nhờ mọi người tư vấn cho gia đình em với ạ. Vợ sinh 22/5/1992 DL - Kiếm Phong Kim Chồng sinh 06/11/1983 DL - Đại Hải Thủy. Kính mong mọi người tư vấn giúp, hiện vợ chồng em hiện chưa có em bé, nên sinh con (2 bé) năm nào thì tốt ạ. Chồng em hiện đang làm có liên quan đến gỗ (mộc) liệu có tốt hay không? Trăm sự nhờ mọi người. gia đình em chân thành cảm ơn ạ!
 5. Bác ơi, thực ra lá số trên là của người yêu cháu ạ, a ấy long đong, lận đận quá nên cháu nhờ bác xem giúp. Sự kiên: Anh ấy học cấp 3 xong không thi được ĐH, anh ấy đi bộ đội 2 năm, sau đó được giữ lại nhưng a ấy quyết về quê ở nhà ôn thi đại học ngành kinh tế. Thi đại học nhưng chỉ đỗ NV2 không đúng ngành kinh tế, a ấy học 1 năm rồi lại ôn thi và năm sau thì đỗ và học trường đó khoa marketing. Sau khi học xong rồi đi làm thay đổi nhiều công việc gặp khủng hoảng kinh tế nên làm gì cũng vào khó, cứ làm gì cũng đi vào ngõ cụt, a ấy chán. Rồi tự mình ra ngoài làm kinh doanh tự do bác ạ. Năm nay a ấy 32 tuổi rồi mà vẫn chật vật, làm gì cũng tính toán kĩ lưỡng, lấy chỗ này bù chỗ kia hàng tháng mà khổ quá. Giờ chỉ làm lo chi tiêu hàng tháng cũng vất vả rồi ạ Mong bác và mọi người đưa ra lời khuyên giúp ạ :( Cháu xin cảm ơn bác.
 6. Bác ơi, đây là lá số người cháu quen. A ấy 32 tuổi rồi mà cuộc sống chật vật kiếm tiền quá bạc ạ, Cháu xin giới thiệu qua a ấy như sau: + là người biết suy tính, chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ, biết nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, nhưng làm việc gì cũng toàn gãy ở phút 89, cứ gần tới rồi thì lại bị chen ngang hoặc xảy ra chuyện. + Công việc kinh doanh thay đổi khá nhiều mà chưa ổn định ạ. A ấy là người hiền lành, rất nhiệt tình với bạn bè, gia đình, ai cũng yêu quý, sống rất được lòng người. + GĐ có 3 chị em, a ấy là con trai duy nhất, là út. + A ấy hiện đang bị đại tràng, sức khỏe có giảm sút. + Hiện thì anh này tiền không, nhà không, vợ không (nhà ở với bố mẹ cũng bình thường thôi ạ) :( http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=xyz&date=1983,11,6,6,45&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Cháu muốn hỏi 3 câu: + đại vận 33t sắp tới công việc của a ấy sẽ như thế nào ạ, củ thể là năm 2015 tới ạ. + A ấy giờ bị giục cưới lắm bác ạ, bác xem giúp cháu bao giờ thì a ấy lập gia đình được ạ? Người vợ và con cái thế nào ạ? + Cháu nghe nói mệnh không thân kiếp thì Lên voi xuống chó lắm phải không ạ? không biết a này sau này có tiền tài khá mà xây được nhà không chứ thế này thì đúng là chán lắm ạ. :( Cháu cảm ơn bác. Chúc bác mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe :D Các anh chị đi qua xin cho vài lời bình giải, em xin chân thành cảm ơn các bác/ anh/chị/em :)
 7. Dạ cháu cảm ơn bác Haithienha ạ. Trong tháng 10 âm này cháu thi công chức rồi bác ạ, liệu có tốt không hả bác. Mong bác xem giúp chau ngành Công chức này có hợp với cháu không ạ. Vì cung Quan không có chính tinh nên cháu cũng lo lắm, cháu ngu dốt mong bác chỉ giáo thêm ạ.
 8. Dạ sau 2 năm em quay lại Topic của mình Hi vọng được gặp các cao nhân giúp đỡ, xem cho đường CÔNG DANH và CUNG PHU ạ. 1. Sắp tới em thi công chức nhà nước không biết tiến lên theo đường này có ổn không? Có thuận lợi không ạ? Các bác có lời khuyên gì cho em thì cứ khuyên nhé. 2. Sang năm em liệu có lấy chồng được không các bác xem giúp em ạ. Ngoài ra, em hơi tham lam chút/ :D Hi vọng các bậc tiền bối xem giúp em vận hạn sắp tới. Chân thành cảm ơn các bậc tiền bối nhiều. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=mai&date=1992,5,22,7,20&year=2014&gender=f&view=screen&size=2
 9. Bác huyencodieu lý bớt chút thời gian xem giúp chau được không ? Cháu biết bác rất bận nhưng vẫn mong tin bác. Cháu chờ tin bác được hơn tháng rưỡi rồi ạ. Kính bác xem cho cháu. Bác giúp cháu xem đường công danh của cháu đã đến chưa và mấy năm nữa thì cháu lấy vợ? Người yêu cháu sinh năm 1992. Vợ của cháu tương lai như thế nào? Con cái sau này có tốt không bác? Bác lưu ý đến cháu với.
 10. Bác ơi, cháu ở trang 5 chờ đến lượt lâu quá ạ. Chắc bác bỏ sót cháu rồi. Cháu biết bác đang xem lần lượt cho mọi người. Mong bác xem giúp cháu nhé.
 11. Cháu xin xếp 1 chân nhờ bác xem ạ. Đây là lá số của cháu:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=maibom&gender=F&hhmi=07%3A20&dd=22&mm=05&yyyy=1992&gio=1&lday=&lmon=&lcan=1&lnam=1&year= Một năm nay cháu vướng bận chuyện tình cảm và học hành. Chắc cháu là người nặng tình nên hay để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện khác. Mong bác xem hộ cháu đường công danh sau này thế nào? Có làm kinh doanh được không?Cháu có gặp chút vấn đề về sức khỏe liệu có sao không ạ?Con cái hậu vận có tốt không ạ? Chồng cháu sau này là người như thế nào? Liệu cháu có phải 2 lần chồng không ? hic. Bác đừng bỏ sót cháu nhé.
 12. Bác ơi, cuộc đời cháu gian nan và lận đận trong công việc lắm, bác xem giúp cháu được không ah? 30 tuổi rồi mà không đâu vào đâu. Mong bác quan tâm đến.
 13. Chào bác Huyencodieuly, nhờ bác xem giúp cháu với. Không biết năm nay cháu có tiến triển gì mới về đường công danh sự nghệp không. Số lận đận về công danh sự nghiệp quá. Kính bác xem giúp cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Th%C3%A0nh&gender=M&hhmi=05%3A45&dd=05&mm=11&yyyy=1983&gio=1&lday=&lmon=&lcan=1&lnam=1&year=
 14. Dạ cháu cảm ơn bác Thiên Hòa ạ, vậy cho cháu xin hỏi giờ sinh thì có quan trọn trong việc hợp tuổi hay không ạ? nếu không thì nó có vai trò như thế nào trong hôn nhân ạ? Cháu gái chưa hiểu lắm mong bác giảng giải ạ! Kính bác ạ