• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa Nghiem

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  27
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Hoa Nghiem

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tớ biết nè ! hi !
 2. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ với lời chúc SỨC KHỎE VẠN AN để còn dìu dắt các em tỏ tường LÝ HỌC .
 3. 2 tuổi ngắn ngủi... Một bài học đau đớn về đạo đức của người cha người mẹ. Một bài học về sự mất mát – Ngay cả khi đó là một thảm họa – một nỗi buồn lớn – Ta vẫn học được một điều gì đó – sẽ luôn có những điều tích cực đến từ những nỗi đau. Chúc thiên thần bé bỏng được yên nghỉ – Thiên thần có cùng ngày sinh nhật với tôi . Kelsey Briggs được sinh ra tại Oklahoma vào ngày 28 tháng 12 năm 2002 và qua đời vào ngày 11 tháng 10 năm 2005, khi vừa tròn 2 tuổi. Chúng ta sẽ nhớ mãi thiên thần bé bỏng. Kelsey có bố là Lance Briggs và mẹ là Raye Dawn Smith, cô bé vừa ra đời sau khi bố mẹ đã ly dị nhau. Cô bé phải ở với mẹ, nhưng lại rất thích đến chơi với bố. 2 năm đầu ít ỏi của cuộc đời, cô bé là một đứa trẻ khỏe mạnh, nghịch ngợm và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Đầu năm 2005, mẹ của Kelsey là Raye Dawn Smith bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông tên là Michael Lee Porter. Đây là những lúc Kelsey có dấu hiệu của những đợt bạo hành đầu tiên. Vào giữa tháng một năm 2005, Kelsey bị gãy xương cổ và bầm tím khắp cơ thể khi đang ở với mẹ. Ngày 24 tháng 1 năm 200t, Kelsey được lệnh chuyển về ở với bà nội là Kathie Briggs. Tháng 8 năm 2005, Kelsey vẫn ở cùng bà nội nhưng hay được thường xuyên qua lại thăm mẹ. Ngày 18 tháng 4 năm 2005, Raye Dawn Smith cưới Michael Lee Porter. Kelsey luôn là một cô bé dũng cảm, cô bé là người lính bé nhỏ của bố. Cuối tháng tứ năm 2005, trong khi ở cùng mẹ, Kelsey bị gẫy cả hai chân. Ngày 3 tháng 5 năm 2005, Kelsey được đưa đến Department of Human Services custody (không rõ dịch chính xác là gì, Ủy ban chăm sóc con người????), Ngày 15 tháng 6 năm 2005, thẩm phán Craig Key đã đưa Kelsey quay trở lại sống vơi mẹ (sau khi không tìm được nguyên nhân gây ra tai nạn của Kelsey). Ngày 27 tháng 8 năm 2005, Kathie Briggs tới gặp cháu nội Kelsey của mình....lần cuối cùng. “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy con bé, nó trông vẫn thế, cái cách nó hành động, nó trông như nó đang sắp chết, nó không còn là một đứa trẻ như trước kia nữa” (Bà nội Kathie Briggs) Ngày 11 tháng 10 năm 2005, bố dượng của Kelsey, Michael Lee Porter, có vẻ như đã đánh hoặc đấm rất mạnh vào bụng của Kelsey.....khiến cô bé tử thương. Cái chết của cô bé được coi là bị Ngộ sát, vì một lực lớn đã gây ra vết thương nặng ở bụng. Kelsey chết chỉ vài ngày trước khi bố cô bé trở về nhà từ Iraq. Thay vì sẽ có một cuộc đoàn tụ ở quê nhà thật vui....Anh đã phải đi chôn cất con gái nhỏ của mình. Mẹ của Kelsey, Raye Dawn Smith bị xử 27 năm tù vì tội để xảy ra bạo hành trẻ em. Bố dượng của Kelsey, Michael Lee Porter hiện đang ngồi tù với bản án 30 năm, anh ta sẽ không có cơ hội được tại ngoại trong vòng 25,5 năm. Kelsey khi được sinh ra trên thế gian này có một mục đích, đó là để tạo ra một sự khác biệt – để đảm bảo rằng những đứa trẻ khác sẽ được bảo vệ....Một luật mới đã ra đời mang tên cô bé. My name is Kelsey Written by Connie Mathews My name is Kelsey, I’m only two. I’m way too young to know right from wrong, I can barely sing a children’s song. When you hurt me, why can’t you see, I don’t understand, I’m not even three. I try to walk, “can’t”. My little body’s black and blue and now you have taken my family too. I love my daddy and he loves me, Grandma, PaPa, where can you be? I don’t forget, I think of you and when I’m hurt, your love shines through. It’s dark in here, I can’t go on------No! Wait there’s light, an angel’s song. I feel God’s hand lift me away: he has the perfect place to play. I know you hurt, I see your tears, but only God knows why I’m here. Daddy, I’m okay, my body’s new and I will never, ever forget you. My name was Kelsey. Kelsey's Purpose .Cháu gái Kelsey của tôi được sinh ra sau khi bố mẹ nó đã ly dị.Tôi tự hỏi đứa trẻ này được mang tới thế gian này làm gì khi bố mẹ chúng không phải là để dành cho nhau. Tôi biết con bé được sinh ra có mục đích, nhưng mục đích đó là gì? Khi con trai tôi được gọi đi nghĩa vụ tại Iraq, tôi nghĩ rằng mình đã biết mục đích. Chúa đã mang tới Kelsey cho chúng tôi vì có thể bố nó sẽ không trở về nhà. Nhưng tôi đã nhầm, Kelsey đã không làm được điều đó. Cô bé đã chết chỉ vài ngày khi bố nó được trở về nhà. Sau 9 tháng bị hành hạ, con bé đã được vui vầy cùng những thiên thần bé nhỏ khác trên Thiên đàng. Và đó là lúc tôi biết được mục đích của Kelsey... Con bé được tới thế gian này để tạo nên một sự khác biệt – để đảm bảo rằng những đứa trẻ khác sẽ được bảo vệ!. nguồn ngườitoicuumang
 4. Chiếc đồng hồ 'kỳ lạ nhất' Chiếc đồng hồ có một con châu chấu mổ vào các vạch, khiến cho đồng hồ chạy về phía trước, mỗi vạch tương ứng 1 giây. Ảnh: BBC.Chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu bảng có tên gọi "kẻ ăn cắp thời gian" chẳng hề có kim giây, giờ hay phút, vừa được trưng bày tại Đại học Cambridge, Anh. Buổi trưng bày hôm qua có sự tham dự của giáo sư Hawking, tác giả cuốn Lược sử thời gian nổi tiếng. Được mệnh danh là chiếc đồng hồ kỳ lạ nhất trên thế giới, nó có biểu tượng một con châu chấu khổng lồ và có 60 vạch trên bảng tròn chỉ thời gian (mỗi vạch sẽ sáng lên khi con châu chấu mổ mỏ xuống). Nhà sáng chế John Taylor cho biết ông "muốn tạo ra một chiếc máy thời gian thú vị". Mặt đồng hồ rộng 1,3 mét, chạy vòng tròn khi châu chấu mổ xuống, mỗi nhát mổ tạo ra một giây. Cử động của nó làm phát sinh các tia sáng xanh lơ, chạy vòng quanh mặt đồng hồ và cuối cùng dừng lại một điểm cho ra giờ và phút chính xác. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này chỉ chính xác sau mỗi 5 phút, thời gian còn lại ánh sáng xanh chỉ có tính chất trang trí. "Loại đồng hồ truyền thống với các kim đã trở nên nhàm chán, tôi muốn tạo ra một chiếc máy thời gian thú vị hơn", vị tiến sĩ 72 tuổi cho biết. "Tôi cũng muốn mô tả thời gian là một kẻ phá hoại - mỗi phút trôi đi là bạn không bao giờ quay trở lại được nữa". Việc chế tạo chiếc đồng hồ này mất 5 năm và tốn khoảng 1 triệu bảng. T. An (theo BBC) ShowArticlebanner();
 5. BÀ XÃ có nghĩa đã kết hôn , mà TTNH còn lai láng một tình yêu như thế với bà xã thật đáng khen ngợi ! Hy vọng TTNH mãi mãi chung thủy với nàng thơ với Thủy Tiên của anh để còn thấy đời vẫn còn những Ông xã đẹp , vậy còn ai ganh ghét vậy nhỉ ? hay TTNH chưa tin vào chính mình ?
 6. NSƯT Kim Cương: “Chỉ cần một chữ "buông!” thanhnienonline 20/09/2008 16:23 Bùi Giáng hôn tay Kim Cương Vừa nhận điện thoại của tôi, NSƯT Kim Cương “chặn” ngay: “Nè, nói chuyện gì thì nói, bỏ chuyện Hương Lan và Lá sầu riêng qua một bên nghen. Tôi mệt lắm rồi... Ờ, nói chuyện Bùi Giáng, nói chuyện đời thì được!”. Thật ra, Kim Cương không thích nói nhiều về chuyện tình của Bùi Giáng đối với chị. Cách đây mấy năm, do Thanh Niên khẩn khoản quá, chị mới đồng ý cho viết. Thế là tôi trở thành “bạn” của chị. Chị cười: “Chắc tại giọng văn nữ gần gũi, chân tình, hợp với tôi. Không ai hiểu phụ nữ bằng phụ nữ”. “Đã từng định tự tử” Mà tôi đã hiểu chị bao nhiêu? Có hôm, tự nhiên chị gọi điện, rủ tôi đi ăn sáng ở nhà hàng Rex. Đến nơi, thấy chị có xe hơi đưa tới, vừa đẹp, vừa sang. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chị có vẻ buồn và cô đơn quá. Quả thật, một hồi sau, chị buột miệng nói: “Sao mình trao hết cho người ta cả cuộc đời, cả tâm tư mình mà người ta không biết quý vậy em?”. Tôi ậm ừ: “Nhưng có biết bao người khác quý chị...”. Tất nhiên, tôi đã khiên cưỡng, vì cái chị muốn nói là tình yêu, còn cái tôi định nói là tình gia đình, bè bạn, khán giả, cả những bệnh nhân, những người nghèo mà chị đang giúp đỡ. Làm sao so sánh? Ấy thế chị cũng tươi tỉnh ra, và tôi lái câu chuyện sang hướng khác, để chị trở lại là con người mạnh mẽ, yêu đời. NSƯT Kim Cương và cháu nội Ti-tô Có lẽ tôi đã hơi “dở”, không cho chị tiếp tục bộc lộ một con người khác của chị - con người yếu đuối, cần một bóng tùng bách chở che. Có khi bộc lộ được thì chị nhẹ lòng hơn. Nhưng tôi sợ chị khóc. Mắt chị dễ ướt lắm. Bình thường trông “dữ dằn” vậy chứ chỉ cần nói động một tí đã tràn ra nỗi sầu. Chị giả lả: “Chắc nhờ vậy nghệ sĩ mới nhập vai một cách dễ dàng vào nỗi đau của biết bao nhân vật. Người ta chưa đau, mình đã đau. Người ta đau ít, mình đau nhiều”. Có lần đọc báo thấy hoàn cảnh gia đình một phụ nữ bi đát lắm, chị ràn rụa nước mắt, lật đật chạy tới giúp đỡ. Ai ngờ, thấy người ấy ngồi... tỉnh queo. Chị khâm phục sức chịu đựng của người đó. Rồi lần nghe tin nghệ sĩ Thanh Nga bị bắn chết, chị đang ẵm con trai đi khám bệnh, liền giao cho người nhà, còn mình hộc tốc chạy tới trụ sở đoàn Thanh Minh, chỉ hỏi một câu rồi... xỉu luôn. Kim Cương yếu đuối và Kim Cương mạnh mẽ, là hai mặt thống nhất để làm nên một “kỳ nữ” cho đời. Chị khâm phục người ta, nhưng chính chị cũng được người ta khâm phục, vì sự chịu đựng để có ngày hôm nay, vừa có sự nghiệp cho riêng mình, vừa đưa tay ra dìu đỡ người khác. Thôi thì, một chút niềm yêu không trọn vẹn, ắt tạo hóa đã cố tình ban tặng, để chút trọn vẹn này càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho kỳ nữ Kim Cương. Nhưng bây giờ, không nghe chị nhắc chuyện tình yêu nữa. Lạ thiệt! Chị cười: “Kể thiệt cho nghe nè, mười mấy năm trước tôi còn định tự tử nữa đó. Tôi gặp Hòa thượng Thanh Từ ở thiền viện Thường Chiếu, than thở: “Thầy ơi, con chỉ là một người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường, làm vợ, làm mẹ bình yên, sao tìm hoài không thấy?”. Thầy trả lời một câu mà tôi “ngộ” luôn: “Con ơi, thế gian này đâu phải ai muốn gì là được nấy. Có người chỉ muốn một điều thôi, cũng không toại nguyện. Còn con muốn 10 điều, đã đạt 7 điều, may mắn lắm rồi. Nếu được cả 10, hóa ra con là tiên, là Phật hay sao. Vậy, biết cái gì không được thì đừng muốn, thế là hết khổ”. Từ đó tôi không dằn vặt nữa. Và tôi dồn hết tình thương cho mọi người, cảm thấy hạnh phúc ngay trong tầm tay chứ không phải tìm ở đâu xa xôi”. Rồi chị quy y, được Hòa thượng đặt pháp danh là Từ Huệ. Lâu lâu chị mới gặp thầy được một lần, nhưng lần nào cũng được thầy dạy cho bài học thấm thía. Một lần, chị nói: “Xin thầy cho con một kim chỉ nam, vì đời nghệ sĩ phức tạp quá!”. Thầy đọc bài thơ Mộng. “Dài quá thầy ơi! Thầy dạy con cái gì ngắn ngắn đi!”. “Vậy một chữ buông”. Thế là từ đó, bất cứ chuyện gì đến, chị coi nó là giả tạm, thị phi, cứ buông bỏ là xong. Chị vui vẻ cho biết: “Cũng không dễ đâu. Mình là chúng sanh mà, thiên hạ chọc mình giận, mình cũng nổi giận chứ. Nhưng sau đó nhớ lại, mau hết giận hơn trước. Tôi nói thật, Phật giáo như ngọn đèn sáng giúp mình bước đi đúng đường và vững chãi”. Chị có trí nhớ rất tốt, học thuộc những bài chú Mật tông muốn líu lưỡi. Và thiền viện Thường Chiếu là nơi quan trọng đối với chị, vì mỗi khi có sự cố, chị chỉ cần ra đó, ngồi nơi chánh điện, nhắm mắt tĩnh tâm khoảng một tiếng đồng hồ là lòng yên bình, thanh thản. Kiếp sau xin vẫn là nghệ sĩ NSƯT Kim Cương và Hòa thượng Thanh Từ - Ảnh: Do nghệ sĩ cung cấp Bây giờ chị đang có một “tình yêu” mới, là đứa cháu nội Ti-tô vừa lên 7 tuổi. Chị trở thành người nuôi con mọn khi vợ chồng đứa con trai chia tay. Thằng bé Tô-rô năm nào giờ đã là Giám đốc nhân sự của Công ty Pepsi, phụ trách cả khu vực châu Á. Còn chị đêm đêm nằm cạnh cháu nội, dạy cho cháu từng lời ăn tiếng nói. Bé Ti-tô đang ngủ, giật mình vì tiếng rao “Bánh giầy, bánh giò đây!” nên nổi cáu: “Dẹp đi! Cút đi!”. Chị ôn tồn: “Con ơi, người ta nghèo mới phải đi bán. Người ta phải rao thì khách mới nghe mà mua chứ”. Thế là lần sau, bé Ti-tô nghe rao, liền giục: “Nội mua bánh cho người ta đi!”. Hạnh phúc muộn màng của chị đó. Tô-rô không theo nghệ thuật, chị mừng lắm. Chị không muốn đời con gian nan khổ ải như mình. Nhưng bé Ti-tô lại bộc lộ năng khiếu rõ rệt. Nó múa hát nhảy nhót rất điệu nghệ. Và đặc biệt luôn tự hào về bà nội của mình. Bạn không cho chơi, Ti-tô phản ứng rất... con nít: “Hổng cho tui chơi hả? Bà nội tui là nghệ sĩ Kim Cương nè”. Kim Cương thở dài: “Nếu nó đi theo nghiệp hát thì chịu thôi, biết sao! Mình muốn chở che cho người thân của mình, không muốn họ khổ. Nhưng nói thiệt, bản thân tôi kiếp sau có đầu thai lại làm người cũng xin làm nghệ sĩ mà thôi”. Y như lời nguyện của má Bảy Nam trước khi nhắm mắt. Con tằm vương tơ không chỉ “đến thác” mà còn vương cả kiếp lai sinh! Lá xanh che mát cho đời Hôm tôi đến, chị đang sửa chữa căn biệt thự đã có tuổi thọ gần 50 năm ở Q.Phú Nhuận. Trước nhà là cây tùng hơn 40 tuổi, lá xanh um, vững chãi. Chị cười: “Cây tùng này ngày xưa ông Bùi Giáng hay nằm lăn dưới gốc để “ăn vạ” tôi đó. Kỷ niệm quý lắm!”. Chợt nghĩ, chị cứ đi tìm một cây tùng cây bách cho đời mình, mà có khi quên mình chính là cây tùng cây bách cho lão thi sĩ và cho nhiều người khác. 40 năm chị gồng mình “chịu đựng” tình yêu “kỳ quái” của Bùi Giáng, ông ca ngợi chị bao nhiêu thì cũng chửi mắng chị bấy nhiêu trong những cơn điên điên tỉnh tỉnh bất chợt của ông. Nhưng chị vẫn đón tiếp ông, nâng niu ông như một đứa trẻ thơ. Lá xanh từ đời chị phủ bóng mát xuống đời ông. Và màu lá ấy phủ luôn cho kẻ khác. Chị hiện là Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM, Thường vụ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Ủy viên Ban xã hội MTTQVN TP.HCM, một trong 15 ủy viên cố vấn của Công ty sách Kỷ lục VN. Chạy bở hơi tai lo chuyện “vác tù và hàng tổng”, chị bộc bạch chân thành: “Thiệt ra, gần 40 năm nay có trời phật lo hết. Chỉ cần lên tiếng là có người cho tiền, có khi vài tỉ đồng. Mình cứ làm hết lòng, sẽ có sự đền đáp rất thiêng liêng”. Cái máu làm từ thiện đã ăn sâu nên chị thú vị trước câu chuyện Bill Gates có thể ký séc 1 triệu USD làm từ thiện mà vẫn cố gắng tìm chỗ đậu xe tiết kiệm 10 USD. Bản thân căn nhà của chị 50 năm nay giờ mới tu sửa lại, tiết kiệm là chính. Chị còn “khoe” chiếc điện thoại cũ xì của mình, bao nhiêu lần Tô-rô đòi thay cái mới mà chị cứ không chịu. “Còn xài tốt, mắc gì thay. Đời quá nhiều thứ mê mẩn, không buông bớt, mà chạy hoài theo nó là khổ hoài!”. Lại quay về với chữ buông. Vâng, chỉ cần một chữ thôi, Kim Cương đã có thể bình yên trong ngôi nhà tự tâm của chính mình. Hoàng Kim
 7. Cáo Đại gia này ngoài việc mượn oai hùm , còn tận dụng mượn cả UY Thầy Phong Thủy nữa thì đáng khâm phục !
 8. Chiện tình của ai mà buồn wa dzaay ?
 9. Tytynguyen thân mến ! Quan điểm của bạn có lẽ cũng là tiêu chí của Diễn đàn , lyhocdongphuong còn non trẻ so với nhiều diễn đàn khác nhưng sự ra đời của nó đã được Chú Thiên sứ ấp ủ dầy công nghiên cứu hơn nữa đời hoạt động , chứng minh tâm huyết mới hình thành , bằng chứng là các tác phẩm được in thành sách đã lưu hành trong và ngoài nước . Có những người đồng hành đã ra đi và có những người còn ở lại cùng ACE tham gia đóng góp phát triển . Ngoài mục đích chứng minh nền Văn Hóa Lạc Việt là của người Việt , chủ trương của Chú Thiên Sứ là Nhân là Đức mới thắng được mệnh trời làm người quân tử sống không trái lý , Nhân định thắng Thiên ở công tích đức , Có lẽ bạn cũng như tôi đã nhận ra nét văn hóa nhân bản của Diễn Đàn nên mới hội ngộ vườn Đông Phương Lý Học này . Mong nó sẽ lớn nhanh lớn mạnh để vươn xa đến mọi ngóc ngách của cuộc đời để chia sẽ bằng an nhân loại . Vài hàng sơ giao , mong bạn và ACE không chấp khe đón nhận.
 10. Pháo hoa và tính cách của bạn Mỗi lựa chọn đều cho bạn những khám phá bất ngờ về con người thật của chính mình. Hãy tìm cho bản thân một hình ảnh mà bạn thích nhất, sau đó xem đáp án dưới đây. Hinh1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 Hình 1: Đối với một con người giàu trí tưởng tượng và có khả năng tư duy phong phú như bạn, thế giới xung quanh luôn tràn ngập những niềm vui và khơi gợi niềm ham mê khám phá. Không tổ chức đời sống theo khuôn khổ, trật tự quy định, bạn để mọi thứ trôi theo cảm hứng bất chợt và sẵn sàng bỏ mặc tất cả để chạy theo sự sáng tạo của riêng mình. Với tính cách này, bạn trở thành nhân vật trung tâm tại bất cứ nơi đâu và khiến không ít người phải ngạc nhiên, hứng thú khám phá, tìm hiểu. Tuy nhiên, chính cách sống cảm hứng đôi khi lại tạo ra một vài rắc rối cho chính bạn, hoặc khiến một ai đó ít nhiều phải phiền lòng. Mặc kệ, bạn vẫn không quan tâm đến điều này. Quan trọng, bạn muốn là chính mình, và sống như mình thích. Hinh 2: Là con người yêu ghét rõ ràng, khi đã dành tình cảm cho ai hoặc quan tâm đến vấn đề gì, bạn thường dành mọi tâm huyết, nhiệt tình của mình để vun vén, xây dựng. Ngược lại, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, vì bạn chẳng mảy may chú ý. Với tính cách sống mạnh mẽ, bạn kiên định với mơ ước, không dễ thay đổi và thậm chí, qua thời gian, điều đó càng trở nên rõ ràng, xác thực. Hình 3: Ẩn giấu trong con người bạn là một nội tâm phong phú với những xúc cảm mãnh liệt, dồi dào. Tuy nhiên, là người kín đáo, bạn không dễ để mọi người thấy được những suy nghĩ của mình và thường giấu nó trong vỏ bọc. Khi một ai đó khám phá ra điều này, họ chắc chắn thường không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ. Với những ước mơ của mình, bạn biết cách nuôi dưỡng và kiên nhẫn chờ đợi để có được thành quả như mong muốn. Hình 4: Tính cách mạnh mẽ, sôi nổi khiến cho bạn rất dễ phấn khích tưng bừng. Không giới hạn cảm xúc trong bất kỳ khuôn khổ nào, bạn dễ dàng tìm kiếm cho mình lý do để có vui vẻ hay bật cười thỏa thích, thậm chí đôi khi chỉ là cười với chính bản thân. Nguồn năng lượng sống luôn dồi dào trong cơ thể giúp bạn sẽ luôn hài lòng với món quà mà thế giới xung quanh mang tặng. Hình 5: Trên thực tế, bạn là con người dè dặt và có phần kín tiếng. Tuy nhiên, đôi khi một vài chủ đề lại gây cho bạn hứng thú đặc biệt, lôi kéo bạn ra khỏi vỏ ốc của mình, thậm chí trở nên sôi động đến bất ngờ và không ít người phải ngỡ ngàng. Nếu một ai quan tâm đến bạn, họ chắc hẳn sẽ phải ngạc nhiên. Ngược lại, những người còn lại sẽ không hề biết đến sự thay đổi ấy, bởi sau những giây phút "xuất thần", bạn sẽ sớm trở lại là chính mình, điềm tĩnh, kín đáo. Hình 6: Là người ưa địa vị, bạn thích được biết đến và luôn muốn nổi bật trước đám đông. Với tính cách của mình, bạn biết cách lôi cuốn mọi người xung quanh chú ý. Trong suy nghĩ của bạn, mọi ý tưởng đều táo bạo, mạnh mẽ. Tuy vậy, bạn đồng thời cũng là người dễ phấn khích, đôi khi trở nên bốc đồng và dễ lao vào việc chỉ vì hứng thú. Nếu một ai đó cho rằng được nghỉ ngơi mới là sự hưởng thụ cuộc sống thì ngược lại, bạn chỉ hài lòng với bản thân khi bận rộn, làm việc hết mình. Nguyễn Hương nguồn ngoisao.net
 11. Bạn cảm nhận gì khi chia tay Bạn hãy tưởng tượng mình đang cưỡi lạc đà băng qua những vùng đất mênh mông, rộng lớn tưởng chừng không có điểm dừng. 1. Cứ như vậy, bạn đi mãi, đi mãi, cho tới khi gần như kiệt sức. Mệt mỏi, bạn cúi xuống và thì thầm với chú lạc đà đồng hành trung thành, mẫn cán. Bạn đã nói gì? 2. Ánh nắng mặt trời như thiêu đốt khíến bạn cảm thấy khát khô cổ. Tuyệt vọng, chán nản, bạn muốn bỏ cuộc. Bỗng nhiên, một ốc đảo tuyệt vời hiện ra trước mắt bạn. Nhưng, hình như đã có ai đó đến trước, người lữ hành ấy là ai? 3. Thời gian cứ chầm chậm, chầm chậm trôi, cho đến khi bạn vui mừng nhận ra, hành trình dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Thị trấn sầm uất hiện ra trước mắt bạn. Vậy, cảm xúc của bạn lúc đó là gì? 4. Không thể phủ nhận, chú lạc đà chính là đồng hành trung thành của bạn. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc phải chia tay anh bạn tốt bụng ấy và nhường nó cho một người chủ mới. Ai sẽ là người tiếp tục leo lên lưng lạc đà và lao vào hành trình mới? Mỗi đáp án, cho các câu hỏi trên, bộc lộ tính cách, con người bạn. Chuyến vượt sa mạc sẽ thể hiện cảm xúc của bạn trong chuyện tình cảm, khi phải chia tay người mình yêu thương: 1. Lời bạn thì thầm vào tai chú lạc đà chính là những lời động viên bạn dành cho chính mình khi tình yêu mất đi. Có phải bạn đã nói: "Hãy cố lên, chúng ta sẽ vượt qua?", hay thay vì thế, bạn ủ rũ, tuyệt vọng than thở: "Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi, chúng ta sẽ chết ở đây mất thôi". 2. Ốc đảo mà bạn nhìn thấy, chính là chìa khóa để bạn giải quyết vấn đề. Đồng thời, người mà bạn nhìn thấy có mặt ở ốc đảo trước mình chính là người bạn luôn tin cậy, đồng thời là người mà bạn muốn tìm đến để trút nỗi lòng. Cũng có thể, đó chính là người luôn ở bên cạnh, nâng đỡ và giúp sức cho bạn trong khó khăn, hoạn nạn. 3. Cảm xúc của bạn khi kết thúc hành trình, chính là những gì bạn có được, sau khi vượt qua được mất mát, tổn thương trong tình yêu. 4. Nhân vật sẽ tiếp quản chú lạc đà, chính là địch thủ bí mật trong lòng bạn và luôn khiến bạn ghét bỏ. Đó có thể là cô nàng (anh chàng) đã cướp đi người bạn yêu thương, hoặc một trái tim sắt đá khiến bạn tổn thương, tuyệt vọng. Nguyễn Hương nguồn ngoisao.net
 12. Hoa Nghiêm chuyển đến Tk của Thủy Tiên 200k để giúp Chị Nga . trong ngày hôm nay.
 13. Hoa Nghiêm đươc quen biết với 1 gia đình , đời Ông Nội sống thời Pháp thuộc , Ông có một khă năng cờ bạc bịp chưa bao giờ biết thua chỉ có thắng nhiều hay ít và không bị phát hiện vì ông luôn di chuyển theo ghe đi về lục tỉnh dắt theo cậu con cả như người hầu , nhưng tuyệt nhiên không muốn cho con mình theo con đường đó nhưng cậu ta do chẳng được học hành gì nên chỉ tiếp nhận những gì xảy ra ở sòng bạc 1 cách thông minh khi mới vừa 14 tuổi , tên thường gọi ở nhà của các con cũng mang tên các quân bài như Cô XẬP , cậu XÌ , Cô XÁM , Cậu MÁNH , thế rồi ông mất đi khi còn rất trẻ chưa đến 50 các con còn rất nhỏ Cô Xập vừa tròn 16 Cậu Mánh vừa lên 10 , cuộc sống Phong lưu khi ông được bạc nhưng chả có đồng để dành , cửa nhà sa sút Cậu Xì sớm đội bánh trên đầu bán dạo để nuôi mẹ và em , chẳng biết là may hay rủi khi cậu được 1 ông trùm thuốc phiện và cờ bạc đem về nuôi , cậu phát huy năng khiếu được tích lủy trong những tháng ngày theo Bố , Cứ cậu cầm hộ bài cho ai người ấy thắng bạc !!! khỏi phải nói đời cậu được thế giới đỏ đen nuông chiều như thần tài trên chiếu bạc . Đời cậu lại sang trang khi có tay trọc phú đưa hẳn cậu về nhà và cùng gia đình người ấy xuống tàu sang Pháp . Cậu chả phải làm gì cứ theo lão trọc phú ấy chia bài và ngồi vào chân nào trống . vì cuộc đời cuốn đi như thế cậu trở thành Đại phú có nhiều điền sản tiền của , nhưng cậu đã mất đi những người thân mà tâm nguyện cậu khi có tiền đem về nuôi sống gia đình . Có tiền tất nhiên cậu sở hữu 1 cô vợ đầm rất đẹp nhưng cô vợ là cổ máy tiêu tiền như diễn viên điện ảnh nhưng không sanh 1 đứa con nào cho cậu , nỗi đau đáu quê hương cậu có thêm người vợ việt ở miền nam nước pháp , Bà này sanh được cho Cậu 2 người con , một trai một gái , ăn học thì chọn trường Hoàng Gia để gởi 2 Con không ngại tốn kém . thế nhưng nghiệp chướng oan gia khi cậu con trai vừa xong trung học cậu lại lao vào ma túy với băng xã hội đen người ả rập , cô con gái lao vào casino như 1 cách đốt điền sản của bố , hệ quả tất yếu cuối đời ông lại chết cô độc trong nhà dưỡng lão . không người thân khi các con ông không còn đường quay về. Thật là oan gia nghiệp chướng của THIÊN TRẢ ĐỊA .
 14. Thưa các Bác các chú các ACE có ai thấy hôm nay là ngày 08 tháng 08 năm 2008 và là mùng 8 Âm Lịch không ? Và Chú Thiên sứ giải thích về sự trùng hợp này có đem lại may mắn không ạ ! Kính Chú !