• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Eagle Lê

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Eagle Lê

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu không liên quan gì đến a Đức này (cũng không nắm giữ cổ phiếu nào hiện tại) nhưng đề xuất như thế này: Bác thiensu cho một cái giá tư vấn nhưng chưa lấy tiền, nếu năm nay DN ổn định thì thu tiền sau. Cháu sẽ tìm người có khả năng chuyển đề nghị đến anh Đức để xem anh ấy có đủ duyên không?
 2. HAGL mà sụp đổ thì rất đáng tiếc!!! Dù nhiều người không ưa anh tính nổ nhưng cơ bản chẳng gây hại cho ai. Chính HAGL khơi dậy cách làm bóng đá bài bản, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng thể thao từ móng cho VN. Diện tích đất đai và cách HAGL xuất hiện tại Myanmar đặc biệt là tại Lào và Campuchia rất có ý nghĩa về chính trị. Nếu HAGL thành công với dự án nông nghiệp tại Lào và Campuchia thì ảnh hưởng của VN tới hai nước này theo thời gian là ngày càng bền vững. Với cá tính anh Đức thì đừng nói 1 tỷ mà cả chục tỷ anh ấy cũng sẵn sàng chi nếu có một phương án phong thủy giúp xoay chuyển tình hình khó khăn hiện tại. Vấn đề là anh ấy có chịu tin hay không, nói cách khác có đủ duyên hay không mà thôi. Cháu nghĩ rằng 2016 là năm khó khăn nhất cho HAGL. Nếu năm 2016 vẫn ok thì năm 2017 trở đi sẽ tươi sáng thôi (dưới lăng kinh người chơi cổ phiếu - không dính dáng tới các nội dung phong thủy hay tâm linh).
 3. Cảm ơn anh Thiên Bồng, Như vậy cũng có điểm giống năm nay là hiện tượng rét kỷ lục và hạn hán.
 4. Thanks bác.
 5. Câu trả lời của bác là cô đọng với cháu nên cháu chưa thể hiểu và cũng không rõ năm 1956 là như thế nào. Cháu tư duy là hành Thủy của năm sẽ vẫn thúc đẩy mưa nhưng còn những nhân tố tự nhiên khác không vận hành theo chu kỳ hành khí của năm mà điểm rơi hạn hán của nó đang xẩy ra (cháu nghe nói hạn này là đỉnh điểm 100 năm). Vì vậy cháu nghĩ cuối năm nay và năm sau thời tiết sẽ không còn khô hạn (thậm chí cuối năm nay sẽ có nhiều mưa). Nếu có thể mong bác cho nhận định về tình hình hạn hán cuối năm nay và năm sau ạ.
 6. Hành Thủy không có nghĩa là nhiều mưa vì nó là phạm trù rộng hơn nhưng tôi nghĩ là nó thúc đẩy yếu tố mưa chứ ? Sao lại diễn ra khô hạn lịch sử thế này?
 7. Bác Thiên sứ ơi cháu có chút thắc mắc là tại sao năm nay hành Thủy mà dấu hiệu hạn hán ở VN lại xẩy ra nghiêm trọng như vậy? Phần còn lại của năm nay và năm sau tình hình hạn hán sẽ như thế nào? Hoặc vấn đề hành năm có liên quan gì đến câu chuyện mưa hay hạn không bác?
 8. Cháu không có ý đấy đâu, Mà cho dù có tham khảo ý kiến dự đoán khác để rà soát lại dự đoán của mình thì cũng là nguyên tắc cẩn trọng cần thiết phải không ạ.
 9. Cơ hội đúng của bác rất cao vì theo người Mỹ dự báo thì: Thứ 3,4 trời mưa có sấm chớp và khả năng cao thứ 5,6,7 ở Hà Nội đều có mưa. Nhiệt độ giảm dần đến cuối tuần.
 10. Bài viết này, biết đâu chính là sự thật.
 11. Vũ khí hạt nhân Triều Tiên là để ‘răn đe’ Trung Quốc? Thứ tư 10/04/2013 07:00 Chuyên gia Đặng Luật Văn của “Thời báo học tập” thuộc Trường Đảng trung ương Trung Quốc cho rằng, dường như Trung Quốc đã không kiểm soát được việc xuất hiện một nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân đồng thời có chính phủ chống Trung Quốc và xu hướng “đe dọa hạt nhân” đối với Trung Quốc đang lớn dần. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng mục đích phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là để giành được địa vị đàm phán bình đẳng với Mỹ, thoát hoàn toàn khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc. Gây sự để… gây chú ý Trong bài viết “Trung Quốc có nên từ bỏ Bắc Triều Tiên?” đăng trên tạp chí “Liêu Vọng” số ra tháng 3/2013, chuyên gia Đặng Luật Văn của “Thời báo học tập” thuộc Trường Đảng trung ương Trung Quốc cho rằng chính phủ Triều Tiên hiện nay đang ngày càng xa cách Trung Quốc. Ông Đặng cho rằng, người Trung Quốc thường lấy lịch sử thay cho hiện thực để đánh giá mối quan hệ Trung – Triều và coi đây là mối quan hệ thuộc kiểu “môi hở, răng lạnh” nhưng thực chất đó chỉ là sự nhìn nhận từ một phía. Theo ông Đặng, sau khi Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, với cá tính thay đổi thất thường của chính quyền họ Kim, không loại trừ khả năng Triều Tiên quay sang “đe dọa hạt nhân” đối với chính quyền Trung Quốc. “Đối với Trung Quốc, một Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và hữu nghị với Trung Quốc là sự lựa chọn tốt nhất, đáng để Trung Quốc ra sức bảo vệ. Một Triều Tiên có vũ khí hạt nhân nhưng hữu hảo với Trung Quốc cũng có thể chấp nhận được. Điều lo sợ nhất là Triều Tiên đề cao việc sở hữu vũ khí hạt nhân đồng thời xuất hiện chính phủ chống Trung Quốc. Đây là điều mà Trung Quốc đã không thành công trong việc kiểm soát tình trạng này”, ông Đặng Luật Văn viết. Không phải là ông Đặng lo sợ một cách vô cớ. Căn cứ vào những thông tin được tiết lộ gần đây trong bài viết của Tiết Lý Thái, một nhà nghiên cứu của Trung tâm an ninh và hợp tác quốc tế thuộc ĐH Stanford (Mỹ), trong cuộc gặp mặt giữa cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton với cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il hồi tháng 8/2009 tại Bình Nhưỡng, ông Kim đã đề nghị với Bill Clinton một số điểm rất quan trọng như: Kim Jong-il cho rằng chính chiến lược “hại người, ích ta” mà Trung Quốc đã áp dụng suốt nhiều thập kỷ qua với Triều Tiên khiến nước này bị Mỹ cấm vận kinh tế và rơi vào cảnh cùng quẫn; thứ hai, ông Kim Jong-il ám chỉ rằng việc Triều Tiên rút khỏi vòng đàm phán 6 bên nhằm mục đích thoát khỏi sự trói buộc của Trung Quốc mà thôi; thứ ba, nếu Mỹ viện trợ cho Triều Tiên, nước này sẽ trở thành thanh trì kiên cường nhất đối kháng với Trung Quốc và cuối cùng là Bình Nhưỡng có thể bộc lộ ý đồ có thể tiến hành các hoạt động “đe dọa hạt nhân” với Trung Quốc. Xem thêm: - Giải mã những lời đe dọa của Triều Tiên - Trung Quốc đang tức giận và bỏ rơi Triều Tiên - Mỹ ngắm Triều Tiên để bắn Trung Quốc Chưa biết là những thông tin này chính xác đến đâu nhưng chuyên gia Đặng Luật Văn cũng thừa nhận rằng một trong những mục đích phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là từ sự ảo tưởng rằng dưới áp lực này, Mỹ sẽ lựa chọn việc thỏa hiệp với Triều Tiên để từ đó quốc gia này có thể giành được địa vị đàm phán bình đẳng với Mỹ, thoát hoàn toàn khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc. “Vì thế, rất có thể sau khi sở hữu vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sẽ hướng sang Mỹ để lợi dụng điểm yếu uy hiếp Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc không đáp ứng các yêu cầu của Triều Tiên hoặc khi Mỹ phát thông điệp tích cực, Triều Tiên sẽ phản bội Trung Quốc, thậm chí có khả năng uy hiếp hạt nhân với Trung Quốc”, ông Đặng viết trong bài báo của mình. Theo tính toán của ông Đặng và nhiều chuyên gia Trung Quốc khác, những hành động đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao trong những ngày qua chính là một phần trong kế hoạch “gây chú ý” của Triều Tiên đối với Mỹ và ngầm trong đó là một thông điệp: Nếu Mỹ chịu chìa tay, Triều Tiên sẽ sẵn sàng trở thành “tiền đồn” để Mỹ khống chế Trung Quốc. Khi đó, chắc chắn Trung Quốc sẽ lâm vào tình thế vô cùng bất lợi. Khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao, Trung Quốc đã rầm rộ điều quân đội đến sát biên giới giáp Triều Tiên một phần là để phòng ngừa Triều Tiên "trở mặt". Giữ hay không giữ? Chính vì những ngờ vực này mà dư luận Trung Quốc những ngày qua nổi lên một luồng quan điểm khá mạnh mẽ, kêu gọi chính phủ Trung Quốc nên cắt đứt quan hệ với Triều Tiên để tránh hậu họa. Lịch sử đã thay đổi, việc sử dụng Triều Tiên với tư cách là “tấm đệm” để ngăn ngừa Mỹ và phương Tây áp sát Trung Quốc đã không còn nhiều tác dụng, thậm chí còn gây nguy hiểm tiềm tàng. “Việc gửi gắm an ninh chiến lược của Trung Quốc vào cái gọi là ưu thế địa chính trị, bất chấp cả thực tế đã thổi phồng vai trò của Triều Tiên. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Triều Tiên đã phát huy vai trò như vậy thì trong tình hình chiến tranh hiện đại, xu thế này đã giảm đi rất nhiều, thậm chí không còn tác dụng”, chuyên gia Đặng nói. Sự “cứng đầu” và xu thế chống Trung Quốc trong chính quyền Triều Tiên đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc buộc phải cân nhắc đến việc, giả sử Mỹ đánh đòn phủ đầu với Triều Tiên thì liệu Trung Quốc có nên dựa vào quan hệ đồng minh để giúp đỡ Triều Tiên hay không? Nếu có, như vậy có phải là Trung Quốc tự chuốc lấy tai họa mà chẳng thu được lợi ích gì? Nếu Triều Tiên mở cửa, gần như chắn chắn họ sẽ ngả về phía Mỹ và phương Tây. Nhưng nếu không mở cửa, chính quyền Triều Tiên hiện nay rất dễ bị lật đổ. Đối với một chính quyền và quốc gia sớm muộn gì cũng sẽ thất bại, Trung Quốc duy trì mối quan hệ bình thường là một việc rất không lý trí”, ông Đặng Luật Văn lập luận. Từ những nhận định trên, ông Đặng kiến nghị Trung Quốc nên bỏ Triều Tiên và phương thức tốt nhất là thúc đẩy thống nhất 2 miền Nam Bắc Triều: “Việc tiếp tục cách ly người dân hai miền Nam – Bắc không mang lại an ninh đích thực cho Trung Quốc mà còn làm tổn hại đến hình ảnh quốc tế và lợi ích bản thân của Trung Quốc. Nếu bán đảo Triều Tiên thống nhất, động lực để làm tan rã quan hệ đồng minh chiến lược Mỹ - Nhật – Hàn cũng lớn hơn và làm giảm áp lực cho Trung Quốc. Nếu không làm được việc này, Trung Quốc cần sử dụng chút ảnh hưởng còn sót lại của mình để gầy dựng một chính phủ Triều Tiên thân Trung Quốc đồng thời cam kết đảm bảo an ninh đối với chính phủ này, thúc đẩy họ từ bỏ hạt nhân đi theo con đường phát triển của một quốc gia bình thường”.
 12. Cho dù Mr Kim có cảm nhận được chia sẻ của bác thì cũng thật khó khăn cho anh ta. Anh ta (và thậm chí bao gồm cả những người thân tín) không còn là một (nhóm) cá nhân nữa mà là phần của một thế lực rồi. Các quyết định đột ngột đều có thể ảnh hưởng tới tính mạng chứ chẳng chơi.