• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhf

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  42
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thanhf

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin lỗi bạn thanhf, Chào BQT, Nick này Tôi mượn, vì nick ArtFriend của Tôi vẫn không gửi được bài, ArtFriend đã tham gia từ rất lâu. Chủ yếu tư vấn, trao đổi học thuật và đóng góp dd. BQT hay thì khóa nốt IP này nhé. Tôi còn nhiều IP khác. Tôi: LeDien- Lê Quí Điền. Nếu BQT không e sợ một người sở học thấp như Tôi làm mất uy tín TT LHDP thì hãy mở nick LeDien để cùng thảo luận. Vì Tôi có đủ các bằng chứng xác quyết rằng, PTLV không có hiệu quả tương tác. QTV03 viết: Quan điểm PTLV hay PT của trường phái khác không nên thể hiện ở Topic mà thành viên tham gia đặt câu hỏi và đang cần sự tư vấn. - Tôi chưa đề cập đến 4 chữ PTLV nhé. Hãy đọc kỹ trước khi phát biểu. Bạn đã bảo vệ kiến thức của mình bạn hãy sử dụng và thực nghiệm ngay chính nơi ở của mình trước và sau đó chờ xem kết quả. - Tôi đã sống nhiều ngôi nhà hướng Đông có, Tây có, Đông Nam có. Và bây giờ là hướng Nam. Thầy Thiên Sứ đã đến và làm PTLV nhưng 1 tháng không đạt kết quả, 2 tháng chờ xem vẫn không đạt, alo Thầy không bắt mấy,thôi thì chờ thêm tháng thứ 3.... Lý thuyết của PTLV đã thống nhất một phương pháp ứng dụng và AE tư vấn hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời tư vấn của mình đối gia chủ. - Chịu trách nhiệm là chịu như thế nào? Gánh họa thay, hay trả lại phí tư vấn- Tiền.? Chúng tôi không chấp nhận sự tranh cãi ngay trong Topic, dễ gây hoang mang cho người cần tư vấn. Bạn có thể phản biện hay phủ nhận về sự khác nhau giữa PTLV (của chúng tôi) và PT (của bạn) đang sở hữu ở một kênh thông tin khác sẽ được nhiều cộng đồng dư luận khách quan quán xét. - Vậy thì hãy mở nick LeDien để cùng tranh luận, Tôi không hề tranh cãi nhé. Với những lý do nêu trên. Chúng tôi thực hiện cắt quyền viết bài của bạn. Nếu bạn nhận thấy ở đây không có sự công bằng bạn có quyền chọn sân chơi khác, chúng tôi không cần giữ những cá nhân đi ngược lại công trình nghiên cứu chứng minh nền Phong Thủy Lạc Việt. Tư tưởng trình bày của bạn qua bài viết trên, Bạn đã không đủ điều kiện tham gia lớp PTLV, nay chúng tôi chính thức từ chối mong muốn tham dự lớp học PT của bạn (dù là cơ bản). - TT LHDP e ngại một người sở học thấp như Tôi làm mất uy tín chăng? Tôi đã biết tận gốc của PTLV! - Tôi viết đây không hề giấu tên, không hề lừa đảo, ai lừa đảo, mị dân người đó tự biết nhé. TĐ viết: Xin lỗi LeDien, ai ai cũng đều biết là anh bị đuổi ra khỏi lớp học, vì do đã công bố kiến thức Phong thủy Lạc Việt một cách trái phép, khi chưa có sự đồng ý của Trung tâm hay của Sư Phụ Thiên Sứ. Việc vin cớ rằng "do những câu hỏi hốc búa của Tôi không được trả lời thuyết phục." là điều ngụy tạo trắng trợn. - Woa, thật buồn cười, nếu là vỗ ngực kiến thức PTLV là chuẩn nhất, tại sao không quãng bá? Nếu đúng vậy hãy nói lời cám ơn Tôi mới phải. Cần phải nói rõ như thế này: Hướng nhà 178 đô không phạm đại không vong về hướng. Nhưng vì tính chất của ảnh hướng các sao Huyền Không, nên nếu trục không vong - thí dụ như Nam/ Tây Nam từ tâm nhà đi qua giữa tâm cửa thì cửa này bị coi là phạm "Đại không Vong". Tuy nhiên, vì thế gian còn nhiều bí ẩn, nên tính chất không vong của Huyền Không ảnh hưởng như thế nào cần phải bàn. Không phải cứ cửa phạm Không Vong thì chân trái chân phải gì đó là bị đau. - LD chưa hề nói hướng nhà 178 độ là phạm ĐKV, Tôi chỉ nói phạm ĐKV. HTH viết: Hướng 180 hay 178 độ đều không phải là Phạm Đại Không Vong, nhưng theo Huyền KHông, thì Tâm Nhà đi qua tâm cửa của hướng nhà này là phạm Đại Không Vong. Cho nên việc xác định hướng 180 độ (+- 2 độ) phạm ĐKV là không chính xác. - Sao thấy mâu thuẫn vậy Bác HTH. Chào tạm biệt. Khi nào mở nick LeDien hãy phone hoặc email Tôi biết để vào tranh luận.
 2. chào cô Wild , hôm qua con có gởi vào quĩ 200k mong cô kiểm tra dum con.Con cảm ơn cô nhiều chúc cô mạnh khỏe.
 3. Viên “kim cương” ở gầm cầu lóe sáng Bài viết cập nhật lúc: 02:29 ngày 10/01/2010 Sống gầm cầu nhưng nhiều trẻ em vẫn ham học. Tiếng sầm sập của những chiếc xe tải vượt lên mặt cầu chữ Y đánh thức chị. Hôm nay là ngày thứ tư chị phải nằm liệt một chỗ vì bệnh viêm phế quản. Nếu không, vào giờ này chị đã đứng bán xôi trước cổng trường tiểu học Âu Dương Lân, quận 8. Hạnh phúc ngắn ngủi Nhìn nải chuối treo trên trần nhà trơ mấy cái cuống còn mới, chị biết hai đứa con đã đi đến lớp. Mấy hôm nay chị không đi bán được nên chúng không dám xin tiền ăn sáng, chị lót lòng bằng vài trái chuối rồi rón rén ra khỏi nhà, sợ động đến giấc ngủ của mẹ. Chị nhẩm tính những khoản sẽ phải chi trong vài ngày tới : tiền thuê nhà 400 ngàn/ tháng; tiền điện khoảng 150 ngàn, tiền nước 120 ngàn… Rồi còn phải chạy lo 2,3 triệu đóng tiền học cho con gái lớn sắp vào năm hai đại học, và học phí lớp chín cho thằng con út nữa. Biết phải xoay xở cách nào đây? Chị Võ Thị Tuyết Hồng lấy chồng lúc mười bảy tuổi. Năm nay chị sinh một bé trai. Thằng bé vừa được một tuổi thì người chồng đột ngột bỏ nhà ra đi. Người hàng xóm nói ảnh đi theo con vợ bé “đầu quăn môi trớt” gặp đâu đó ngoài chợ rồi mê như bị bỏ ngải. Nghĩ mình chưa tốt phước, chị ôm con trở về nhà mẹ ruột và âm thầm nuôi con. Nhưng cái làng quê ấy nghèo xơ xác, cả nhà lại toàn phụ nữ thất nghiệp, không có một cục đất chọi chim, đợi lúc thằng bé được mười tuổi, chị gởi nói cho bà ngoại rồi bấm bụng liều một phen lên Sài Gòn. Cuộc sống dưới gầm cầu. (Ảnh minh họa). Năm 1988, trong lúc chị đang làm thuê cho một quán hủ tiếu ở quận 10, một người đàn ông đã luống tuổi bỗng dưng để mắt đến chị. Anh làm nghề bán hoa kiểng, đã có một đời vợ. So về tuổi tác hai người là một đôi đũa lệch, nhưng bù lại là tình yêu, mà kết quả là hai đứa con lần lượt chào đời: Văn Thị Nữ Hoàng sinh năm 1990, Võ Vạn Kim sinh năm 1995 ( do quy định của luật Hôn nhân gia đình sửa đổi, hai anh chị sống không đăng kí kết hôn nên Kim phải lấy họ mẹ). Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, năm 1998, vựa hoa kiểng của anh bị thu hồi mặt bằng. Trong chốc lát, họ rơi vào cảnh thất nghiệp. Một năm sau, anh bị đột quỵ vì chứng tai biến mạch máu não và phải sống đời sống thực vật cho đến lúc mất năm năm sau đó. Bốn mét vuông, ba con người Một nách hai con trong cảnh không nhà, số tiền danh dụm bấy lâu cũng đã dốc cạn để điều trị bệnh cho chồng, được người quen chỉ dẫn, chị tìm thuê một chỗ ở luồn trong con hẻm nhỏ của khu ổ chuột sát dưới gầm cầu chữ Y, bên bờ con kênh Đôi quận 8. Căn phòng rộng không đến bốn mét vuông, bốn vách là những tấm gỗ chắp vá đã cũ mục. Ở đó, mỗi khuya chị lại hấp xôi để kịp bán vào sáng sớm lúc hai con còn chưa đến kịp. Ngày mẹ con chị dọn về đây, Hoàng đã là cô bé mười lăm tuổi. Tiền lãi từ nồi xôi của chị mỗi tháng chỉ suýt soát 1,4 triệu đồng ( những tháng hè thì không đến 1 triệu), có thấm vào đâu so với các khoản chi tiêu trong nhà. Nhiều lúc Hoàng thủ thỉ: “Hay mẹ cứ để con nghỉ học, đi mót ve chai hoặc bán vé số kiếm tiền nuôi em Kim ăn học…”. Nghe những lời ấy, chị luôn làm mặt nghiêm với con, nhưng trong lòng thì như đứt từng đoạn ruột ! Sau lần mẹ rầy, Hoàng trở nên trầm lặng hơn, mỗi tối cứ chong đèn học bài đến khuya và sau những buổi học, em về nhà rất trễ. Chị tra hỏi mãi, cô bé mới thú thật là đang đi tìm một chỗ để làm thêm mong đỡ đần cho mẹ. Đến nước này thì chị đành chịu thua con. Vạn Kim cũng chăm ngoan, học giỏi và rất mực hiểu thảo. Mỗi buổi sáng trước khi đi bán, chị thường để sẵn hai gói xôi ở nhà cho hai đứa mang đến lớp. Hiếm khi chúng vòi tiền mẹ để ăn sáng bởi rất hiểu cảnh nghèo của gia đình. Khó mà hình dung được ba mẹ con chị xoay xở ra sao trong cái nơi rộng không đầy bốn mét vuông ấy. Đã thế mỗi khi có mưa, nước từ mái tôn lủng lỗ chỗ rơi xuống chỗ nằm, mẹ con lại táo tác đi tìm thau hứng. Sát vách nhà chị ở là một chỗ vệ sinh cho cả mấy gia đình, cũng là nơi tắm rửa, giặt giũ. Cái chỗ ấy vào những giờ “cao điểm”, đôi lúc người ta phải xếp hàng chờ đến phiên. Vậy mà gia đình nhỏ này đã gắn bó tại đây ngót nghét năm năm, hai đứa trẻ mỗi ngày cứ lớn, và đều học rất giỏi. Nữ Hoàng đậu cả đại học và cao đẳng Công nghệ thông tin, em chọn cao đẳng vì sẽ sớm ra trường tìm việc làm để mẹ khỏi phải bán xôi nắng mưa vất vả. Vạn Kim thì đang chuẩn bị vào lớp chín chuyên toán trường THCS Dương Bá Trạc, quận 8. Cậu bé còn xuất sắc hơn cả chị, là học sinh giỏi từ lớp một đến lớp chín. Niên học rồi, Kim được quận cấp một suất học bổng 700 ngàn đồng. Ở cái xóm lao động nghèo dưới gầm cầu chữ Y này, đây quả là một “sự kiện” thứ hai, kể từ sau lần Hoàng - chị của Kim - nhận giấy báo vào đại học. Đó cũng là hai niềm vui lớn nhất trong đời người đàn bà bán xôi. Và đó cũng là lý do suốt năm năm nay, ngọn lửa trong căn nhà nhỏ dưới gầm cầu chữ Y của người phụ nữ goá chồng đêm đêm vẫn cháy. Theo 24h.com.vn
 4. chào bạn mình chưa hiểu nhiều về luận tuổi nhưng theo quan điểm của SP Thiên Sứ thì "Yêu nhau thì cứ lấy" cho nên bạn đừng coi trọng vấn đề tuổi tác hợp hay ko hợp nếu co khăc thì sau này bạn gặp cao nhân sẽ giải quyết vấn đề về PT nhà của ban thôi.Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà :blink: chúc bạn có một tinh yêu đẹp !
 5. <_< Cảm ơn SP nhiều nhiều ạ! Chúc Sp ngày càng mạnh khỏe ạ!
 6. :lol: ko bit là trấn yểm có được j ko chứ ngày nay e chạy đi xúc cát bỏ bao để chần tôn khùng người lun a VSA ơiSP ơi SP có thể bấm quẻ xem cơn bão này có làm ĐN te tua như cơn bão Xangsane ko ạ!
 7. :P Sao mà SP nói đúng thế ko bít nữa sau khi bác Hoàng Triều Hải về thì Đà Nẵng lại mưa! Con thấy SP sao mà giống Tôn Ngộ Không thế ko bít (chắc SP quen với 4 vị thần Gió ,Mưa ,Sấm ,Chớp qué đi :P ) ( Con nói có gì ko phải mong SP thứ tội )
 8. Ko phải SP méo mặt vìchổ đó ko bán thuốc con mèo hay "Thuốc lá có hại cho sức khỏe" mà vì trời nắng quá ! :lol: Thế mà SP vẫn cố gắng đi từ chổ đậu xe tới Chùa Cầu để chụp ảnh kỉ niệm
 9. thanhf xin cảm ơn ban quản trị, thầy Thiên Sứ ,thầy Phạm Cưong và chị Bunny đã cho thanhf đăng ký lớp PTCB thanhf xin chân thành cảm ơn ạ !
 10. Cháu chào các bác và các a chị trong DD ! Trước khi xây nhà cháu cũng nhờ các bác và các a chị trong DD tư vấn về PT rồi nay cháu đã làm xong nhà cháu mong các bác và các a chị trong DD xem giúp cho cháu ngày để về ở nhà mới ạ! Cháu sinh năm 1984 vợ cháu sinh 1983 Mong các bác và các a chị xem giúp cháu Cháu xin cảm ơn nhiều nhiều ạ ! ;)
 11. Thưa các Cô Chú và các Cụ, Điều cháu hỏi sau đây không biết mở Topics này ở đâu. Nên tạo một cái để được giải thích thỏa đáng. Cách đây 5 năm, tại cty của người Anh cột chèo của Cháu-đi xem một thầy ở đâu đó và được kiểm tra tại cty này có 5 XÁC NGƯỜI nằm bên dưới. Đây là lý do mà người anh này nghĩ: làm ăn thất bại bấy lâu nay. Anh ta mới nhờ luôn vị thầy này bốc lên và chôn cất tử tế. Trước đó tại ngôi nhà này cũng có một vị Phó Giám đốc treo cổ tự tử. Cho đến nay - từ khi bốc các xác người lên thì mọi việc còn tệ hơn rất nhiều. Quá trình bốc xác: Người Thầy điều khiển các vị bốc xác qua điện thoại di động. Người Anh này bận đi công tác nên nhờ Anh rể xem việc bốc xác giúp. Sau khi bốc xác Thầyđêm vào chùa để an ngụ. Hậu quả nghe kể lại: Sau khi hoàn thành công việc, người Anh rể ra về, vốn tính chạy xe cẩn thận nên khi qua đường đều trông trước ngó sau. Nhưng không hiểu vì sao lại bị một chiếc xe máy khác đâm vào làm Anh này bị chấn thương vùng đầu. Thời gian sau, Ba vợ của Anh rể chết trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Chết bất ngờ. Hậu quả chính mắt thấy tai nghe: Hiện nay người Anh cột chèo đang được sung sướng - 1 tháng, nơi bốn bức tường có người canh gác. Để lại 2 đứa con gái xinh xinh năm nay 6 tuổi và 1 cháu 4 tuổi. Gia đình Anh rể của vị giám đốc này: như một phản ứng dây chuyền, hết gặp chuyện này đến chuyện khác. Thảm hại một cách thê lương: Vợ phải trốn đi nơi xa, chồng vì công tác công chức nên ngày đi làm chiều về nhà người em, tối lại 10h mới về nhà mình. Hiện nay các tài sản đều được phong tỏa. Ước tính trên 10 tỷ. Trường hợp thứ 2: cũng người Thầy đó và cách thức bốc như vậy với nhà của một người Anh Bạn trước khi động thổ nhà: Do không hợp tuổi làm nhà nên chủ nhà nhờ một ông cậu đúng làm. Trong thời gian thi công người Cậu này bị ung thư và chết. Cho đến nay, gia đình Anh một người em ở Hoa Kỳ cũng bị ung thư dạ dày và đã thay dạ dày nênuuwccs khỏe tạm ổn. Còn tại đây gia đình Anh cũng đang bị tụt dốc. Hỏi: 1. Có phải do cách thức bốc xác có vấn đề? 2. Hay do hậu sự không tốt. 3. Hay vấn đề gì khác? Mong các Cô chú giải thích giúp.
 12. Cháu vào tư vấn của Cô LAVIEDT nhưng thấy cô vắng nhà nên ra đây mở cái mới, mong các Cô Chú chỉ dẫn cho trí hèn này. Số là vậy, mấy tháng qua, nhà cháu có con vật gì lạ lắm: mình không giống CóC, thân không giống ếch. Tuy là nhà ở thành phố nhưng sao Con vật này cứ vào nhà ở khu vực vệ sinh và giếng trời. Nhiều lần ( trên dưới 10 lần) cháu đã bắt nó vứt ra sau mương_ qua khỏi tường cao 2m) nhưng rồi đêm lại đi vệ sinh vẫn thấy nó ở đó. Có lần mang đi vứt thật xa nhưng rồi cũng thấy nó vào. Xin hỏi vài câu sau: 1. Con vật đó có báo trước điềm gì không? 2. Con vật đó có nguy hiểm không? ( nghe đâu CÓC cắn là không thả ra cho đến chết). Vậy nó có giống với CÓC không vây? Mong các Cô Chú tư vấn để cháu còn biết lo liệu.
 13. Hôm nay 04/6/09 Chúng tôi: LeDien, thanhf, Nguyễn Văn Linh( công tác từ thiện Quận Ngũ Hành Sơn) và chủ tịch hội chữ thập phường Hoà Hải Huỳnh Văn Hậu đến thăm nhà Chị Tăng Thị Hiền(tức chị Ánh), tổ 5, phường Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng . Được sự chỉ dẫn tận tình của chính quyền địa phương, công tác từ thiện của Trung Tâm Lý Học Đông Phương hoàn thành tốt đẹp. Sau khi thắp nhang, chúng tôi cùng trò chuyện với các cháu, nhìn các Cháu thơ ngây lòng chúng tôi se thắt lại. Trong không gian nhỏ hẹp, hai bàn thờ còn quá mới. Anh Huỳnh Văn Hậu đang hướng dẫn các cháu viết giấy nhận tiền hổ trợ của Trung Tâm. thanf đang vẽ ghi ngôi nhà để tiện việc tư vấn phong thuỷ của Trung Tâm. Nhân ngày khởi công nhà thanhf(200.000vnđ), ủng hộ vào quỹ cho các Cháu. Tổng số tiền các Cháu nhận: 2.200.000vnđ. LeDien(áo sọc), cùng các Cháu, anh Hậu, Anh Linh. Công tác từ thiện đã hoàn thành tốt đẹp. Vài thông điệp gửi đến các ACE cùng chia sẻ.
 14. Cháu cũng ở Đà nẵng cháu xin tham gia ạ!
 15. Chào bạn Phan Dự mình chưa am hiểu lắm về PTLV nhưng khi đọc bài viết của bạn thì mình thấy bạn để phòng ngủ trên phòng thờ là ko được rồi có nhà nào mà để phòng thờ ở dưới trên để phòng ngủ đâu nếu thầy nào coi thì bạn nên coi lại đi nhé! Còn để các cao nhân trong DD góp ý cho bạn thì bạn nên vẽ sơ đồ nhà và phương hướng chính xác up lên thì coi dể hơn là bạn viết như vậy khó hình dung lắm! chào bạn chúc bạn may mắn :angry: