• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kymui

Hội viên
 • Số nội dung

  96
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About kymui

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính thưa bác Thiên Sứ và các anh chị trong diễn đàn. Tôi sinh năm 1983, tính mua miếng đất hướng Đông Nam ( hướng tốt theo PTLV). Nhưng ngay sau miếng đất là hồ bơi công cộng. Vậy xin ý kiến tham khảo là tôi có nên mua để cất nhà không, vì tôi đang lưỡng lự miếng này và miếng có hướng Đông Bắc. Kính mong bác và anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi đang rất cần tư vấn. Xin cảm ơn trước ạ.
 2. Kính thưa bác Thiên Sứ và các anh chị trong diễn đàn. Tôi sinh năm 1983, tính mua miếng đất hướng Đông Nam ( hướng tốt theo PTLV). Nhưng ngay sau miếng đất là hồ bơi công cộng. Vậy xin ý kiến tham khảo là tôi có nên mua để cất nhà không, vì tôi đang lưỡng lự miếng này và miếng có hướng Đông Bắc. Kính mong bác và anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi đang rất cần tư vấn. Xin cảm ơn trước ạ.
 3. Xin cảm ơn, trước khi xin tư vấn và hỗ trợ thiết kế, tôi xin cung cấp thông tin cá nhân: Tôi sinh năm 1983 (Nam ), tính mua một miếng đất, đo la bàn bằng điện thoại là 267 độ Tây. Tôi tính mua được sẽ xây nhà cho riêng tôi và gia đình nhỏ của tôi sau này. Nghe nói hướng Tây Nam sinh khí, tôi đang phân vân có nên mua hay không vì đọc sách thấy không tốt lắm. Khi mua được, tôi hi vọng anh chị em lyhocdongphuong tư vấn giúp tôi thiết kế theo phong thủy lạc việt. Xin cho tôi lời khuyên về mảnh đất có hướng trên để tôi đưa ra quyết định sớm nhất. Xin cảm ơn diễn đàn !
 4. Xin cho hỏi, tôi muốn mua một miếng đất hướng 267 độ Tây có hợp với mệnh tôi hay không, tôi sinh năm 1983. Nếu khi tôi mua được tôi có thể đến trung tâm xin tư vấn thiết kế theo phong thủy thì liên hệ ở đâu? giá cả như thế nào? Xin anh chị em giúp tôi thông tin. Xin cảm ơn !
 5. Kính gửi bác Thiên Luân, Trước đây cháu có nhờ bác tư vấn giúp năm sinh con thứ 2 cũng là đứa con út. Đứa con này rất quan trọng, điều này như bác Thiên Sứ nói "giàu con út, khó con út". Trong khi, 2 vợ chồng cháu sinh đứa con đầu lòng, theo diễn đàn là rất không hợp với 2 vợ chồng. Nên trước khi 2 vợ chồng có kế hoạch sinh đứa thứ 2 đã lên topic do bác lập để xin được tư vấn. Sau đó cháu được bác "Yanchi" tư vấn là năm 2016 hoặc 2021. Cháu rất phân vân không biết nên theo thế nào khi biết được những dòng trên bác gửi cho Yanchi như trên. Vì sự uy tín, kiến thức tốt và tận tâm của bác trên diễn đàn, cháu quyết tâm lần này mong gặp được bác để xin được tư vấn cho rõ ràng, dù trai hay gái cháu chỉ muốn xin bác giúp cho năm sinh phù hợp để gia đình cháu được tốt đẹp. Trân trọng ! Thông tin gia đình: Chồng: 1983 - Quý Hợi - Thiên Thượng Hỏa Vợ : 1984 - Giáp Tý - Hải Trung Kim Con gái đầu lòng: 2013 - Quý Tỵ - Tích Lịch Hỏa Xin chân thành cảm ơn trước bác Thiên Luân !
 6. XIn cảm ơn bác, nhưng như bác Thiên Luân có nói "chọn năm sinh con phải hợp mạng với mẹ và thiên can hợp với cha. Đây là điều kiện căn bản tối thiểu, một số trường hợp Yanchi ko lựa chọn thiên can hợp cha là chưa hợp lý". Năm Bính Thân 2016 có mạng mẹ sinh con nhưng Thân Hợi nằm trong tứ hành xung của Ba. Mong bác xem lại giúp !
 7. Xin tư vấn dùm gia đình cháu, cháu đang tính kế hoạch sinh đứa thứ 2 cũng là đứa út, mong diễn đàn và bác Thiên Luân tư vấn giúp sự xung khắc giữa các tuổi trong gia đình và năm nào thì có thể sinh con út mang lại điều tốt lành cho gia đình. Chồng: 1983 - Quý Hợi Vợ: 1984 - Giáp Tý Con gái đầu: 2013 - Quý Tỵ Kính mong bác Thiên Luân và diễn đàn giúp gia đình cháu !
 8. Cho hỏi bác hoangtrieuhai, Vậy mua chung cư không phải kiêng kỵ tam tai, kim lâu hay Hoang ốc gì hả bác? Vậy mà cháu cứ tưởng.
 9. Nhà mới xây xong được một năm, bao gồm: Tầng trệt và tầng 1. Tại tầng trệt: a) phòng tiếp khách làm mặt bằng lập công ty, B) cầu thang lên tầng 1 c) phòng bếp và d) Toilet. Nhà hướng 78 - 80 độ Đông. Kính nhờ các bác phân cung điểm hướng giúp cháu xem nhà có bố trí hợp với gia chủ Kỷ Mùi - 1979 không. Đặc biệt là việc kinh doanh, mở công ty. Cháu rất mong nhận được sự chỉ dẫn của các bác trong diễn đàn phong thủy rất nhiều. Cháu từng ghé trung tâm mua sách đọc, nhưng vì kiến thức về phong thủy nông cạn. http://i662.photobucket.com/albums/uu347/gah108/Matbangcongty.png
 10. Đúng là khai quang điểm nhãn không dễ, mình có kinh nghiệm là mang tượng thần tài ông địa vào chùa nhờ thầy làm giúp, để trong đó vài ngày rồi lấy về cho tốt. Bằng không, một số người mua mang về thờ mà không khai quang thì chĩ là tượng đất mà thôi. Chúc vui !
 11. Kính gửi bác Haithienha, Mong bác có thời gian xem giúp cháu cung Điền trạch. Hai vc đang cố gắng để tìm một chốn đi về bình yên và chuẩn bị cho đứa con đầu lòng một căn nhà nho nhỏ. Đó cũng là nguyện vọng lâu dài và quyết tâm của hai vc. Bác cho vc cháu lời khuyên bác nhé. Mong bác hồi âm, cảm ơn bác thật nhiều.
 12. Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều. Vì điều kiện không cho phép nên đành làm phiền bác vậy, mong bác bỏ qua cho. Một phần vì sự sống còn của công ty, một phần vì tin tưởng bác nên cháu mạng phép nhờ đến bác. Chúc bác sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt ! Mong có dịp được bác chỉ dẫn !
 13. Dạ vâng. Đúng là dùng năm sinh để giải thích cho một số đông người chung chung thì không thể chi tiết hơn được. Rắn trong hủ thì làm gì được chứ. Bác còn sang đi nghỉ mát ngủ Khách sạn chứ cháu thì lại tiếp tục thuê chung cư dài dài vì không kiếm tiền hơn được. Cháu đã dùng lá số để tìm ra sự khác biệt trong vận hành năm của riêng mình, nếu bác có thời gian diễn giải lá số giúp cháu nhé, nhất là cung Điền trạch bác nhé hihi... Trân trọng Bác !
 14. Cảm ơn bác đã ghé, như vậy trong năm này cháu vẫn còn đen đủi bác nhỉ. Năm sau Xà ẩm tinh thế thì làm ăn sao được hic....Nhưng có lẽ tạm ổn có tài lộc hơn năm nay bác nhỉ? Cháu đang dồn nguồn lực hết vào năm sau. Bác cho cháu lời khuyên ạ ! Tháng 6, 10 đắc tài : là âm lịch hả bác? Để cháu còn tính đường làm ăn ạ.
 15. Kính gửi bác Nhị địa sinh, Hôm trước nhờ bác tư vấn ngày khai trương, nhưng đến phút chốt vì lý do tài chính, một số dự án cũ chưa hoàn thành theo ý muốn, việc khai trương vì thế cũng ảnh hưởng và chưa thể thực hiện. Nay điều kiện cho phép, anh em công ty muốn chọn một ngày cuối tháng 10 al này hoặc trong tháng 11 al. Mong bác dành chút thời gian cho cháu lời khuyên, chọn ngày để khai trương. Gia chủ: Kỷ Mùi - 1979, nhà 88 độ Đông. Trân trọng !