• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tường vy_1512

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Tường vy_1512

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 15/12/1989

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Sở thích
  <br />Âm Nhạc<br />Phim ( Mỹ, Hàn Xẻng, Hài )<br />Sách báo <br />Net<br />Tán gẫu cũng bạn bè<br />Bóng đá ( MU & R7 ^^ )<br />Tin tức thời sự VTV1, VTV3...hehe<br />Đựoc chiều...keke<br />Nấu nướng ( nữ tính gớm ! :P )<br />Shopping ^^<br />Mần đệp! ( Nhưng mà người ngợm vẫn xấu xí :)) cho dù cải tạo đến đâu :P )
 1. Bạn nói về các bà SPT chung, hay là trường hợp SPT của riêng mình thế?Trên lá số của mình thể hiện như thế à bạn?
 2. Hic! Sao chú lại nói thế ạ! Cháu thích nghe nhiều ý kiến trái ngược nhau để kiểm định mà! Có gì mà kỳ cục đâu ạ! Với lại nếu chú có xem rồi thì cũng biết đấy. Mỗi người tư vấn chỉ chú ý đến 1 vấn đề nào đó nên bây giờ cháu mới muốn xem rộng ra hơn. Chú ko xem riêng cho cháu vì thấy cái "kỳ" cục đó thì xem giúp lá số của cháu và cô bạn đc ko? Thấy bọn cháu giống nhau nhiều điểm lắm! Còn việc biết tử vi thì cháu xin khẳng định là cháu chỉ mới lân la biết đc ý nghĩa các sao thôi. Hình như vào tháng 5/2009 cháu mới chính thức đăng ký thành viên và lang thang các diễn đàn lý số tham khảo về tử vi. Bây giờ đến cung tam hợp, nhị hợp, vòng trường sinh vv...cháu vẫn chưa biết và đang cố tìm để biết. Hic! *** Chú haithienha à! Để tạo ra 1 sự khác biệt với những gì cháu đã đc nghe chú có thể chê vài điểm ở 2 lá số chúng cháu đc ko ạ? Cả 2 đều có bộ SPT như thế này chắc chắn có nhiều điểm để chê lắm! Chú phân tích giúp cháu những điểm xấu ở 2 lá số này nhé? Mong!
 3. Chú haithienha ơi! Cháu chưa đc nghe chú luận lần nào cả!Chú haithienha và các cao nhân khác có nghe thấy tiếng gọi tha thiết của cháu ko nhỉ? 1) Lá số của cháu và cô bạn: Tình cờ xem lá số của con bạn thân, thấy cùng na ná nhau? Nhờ mọi người pt giúp cháu điểm tốt và điểm xấu của mỗi lá số đc ko ạ? Nhờ mọi người để ý giúp TV về 2 lá số này nhé! Đấy là 1 sự kết đôi...thiên định chăng? :D 2) Về riêng cháu: Ngại quá! Chắc do bản tính của SPT là tham lam :) nên cháu vẫn chưa thấy thỏa lòng khi nghe 1 vài luận bàn về lá số tử vi của mình! Cháu có quá nhiều thắc mắc lắm! -Chuyện tình duyên lận đận do có Đào hồng+ không kiếp? Cung phu bị triệt? Thảm quá phải ko ạ? Thế "cái duyên" của cháu sẽ đến lúc cháu bao nhiêu tuổi ạ? :P "Thân cư quan lộc", tại sao đọc 1 bài trên 1 website nổi tiếng lại kết luận phụ nữ kiểu này thường thất tiết trc khi về nhà chồng? Nghiêm trọng quá! Cháu đc khen cung phúc tốt, thế còn các cung liên quan điền trạch, tiền bạc, công danh có tốt đẹp ko ạ? Về thiên di, có phải cháu ko sống gần bố mẹ phải ko? Sống xa tốt hơn? ***** Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bạn cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 4. Bạn phân tích giúp mình cái "hoành tráng" ấy được không? :)Cả "hoành tráng" và "tráng vành" nữa :P) Hì, muốn nghe về cả tốt lẫn xấu...
 5. @hoasenvang:Hihi.Ko may mắn đâu bạn ạ... Mà là quá may mắn đó chứ :) ) Có nguyên cả đội ngủ "xếp" Phamthaihoa, Lien huong, Bunny...thăm tí làm mình nhảy tưng tưng suốt. hehe Riêng anh phamthaihoa thì mình đang nghi ngờ anh í có duyên với SPT quá! Tương lai dễ vơ pải cô vợ SPT lắm!!! Ai bẩu cứ "tò mò" vào tư vấn mấy topic SPT làm giề, cho nên giờ mới bị mấy bà SPT nó đeo anh í dài dài .hehe. Nhừ đòn anh nha :) :) @Bunny: Chị ơi! Em nhận đc PM của chị rùi! Hì! Nhẹ nhõm cả người chị ạ! Gửi tiếp tin đa tạ ko bit chị có nhận đc ko.Thanh-kiu-vi-na-miu chị nhìu lém. hì! :) :) :) :) :) :)
 6. Huhu. Trong tương lai em sẽ vô ư? :) Phũ phàng wa! Hờ hờ. Khác nào "Địp ơi! Nan vô chùa tu đây". Mà chị ơi! Chị chưa nhận đc PM của em à? Y!M em ko vào đc nên gửi cho chị 1 cái tin. Khẩn tin đấy chị à! :) Tình hình này là chị chưa nhận đc rồi :) Em gửi tiếp nữ đây! Sao kỳ thế nhỉ. Em đã cẩn thận gửi đến 2 rồi rồi cơ mà. hic! Chi kiểm tra giúp em nhé! :X
 7. hehe. Nhìn thấy 2 cái mặt cười trên là em yên tâm rồi! :) ) hehe. Tội chắc chắn là về con số âm. Bảo đảm ! :) ) Chuyển quán cũng đc thôi nhưng ko có quán nào hơn quán ế cả à? huhu. Nghe cái tên quán làm em bùn quá! ( Có j`xin chị Lien huong đừng cóc đầu em nha, em ko chê quán chị đâu, nhưng mà nếu em độ xấp xỉ 3 chục xuân xanh thì xếp em vô quán í em cũng xung phong lái phi cơ kiêm nhảy dù sang liền, nhưng mà em còn trẻ, khỏe, tươi tắn lắm mờ!Xì-tin phết! Thỉnh thoảng than van chyện iu đương tí thui chớ em cũng ko đến nỗi ế chỏng chơ đâu chứ bộ :) làm kiêu đấy, ko thèm iêu đấy! Em thách ai cưa kéo làm em đổ cái "Rầm " đấy :) ) ( hehe) .Bị em cưa lại thì có! Gãy chân đừng kêu! :)) Dìm hàng, ép giá thế này thì te tua em quá! Rùi bị mua rẻ chứ chẳng pải chơi! ^^ :) ) Làm người ai làm thế! :) Thế nha! Em đồng ý chuyển để ko khí ko bị loãng & nếu mọi người muốn thế ! :) ) ( Mà vẫn iu thương ko muốn chuyển em đi cũng ko sao. hehe. Em bám trụ vài thế kỷ ở đây vậy! :) ) Hú hú! Anh PTH ơi! Nhớ cầm cân nảy mực ...cụ tỉ cho em. Xếp em vô hàng nào "có giá" tí chút. hihi. **** Ơ! Giá mà đc phép mở quán nhỉ! Em sẽ mở quán nào đó cao giá quá à! Chẳng hạn như "Kim cương nữ quán" hay "hột xoàn đệ nhất mỹ nhân quán" vvv...... ! keke :) ) Tít càng kêu càng sướng! Cho khối người vào tưởng bở luôn! :) ) :X:X:X
 8. @Lien huong: Em gái nhỏ dại, đã chân thành thế mà ko đc tha ư? Lại còn bảo tộ to thêm nữa :).Em pản đối ầm ầm đâyyyyyy!!!. Ko ai tha thì em cũng đành "ngậm ngùi" ...tự tha cho mình thôi. hehe. Thế là Em đã hoàn toàn trong sáng rùi nhá! Án đã đc xóa & hoàn toàn ko mang án tích! Tèn tén ten!!! :) :) :) :) :) @Phamthai hoa: anh vít thiếu 1 chữ nhé! Em đoán coi nào, thiếu 1 chữ "gọi" trước chữ "người". hehe. Anh vít thế thì em học đến bằng Tín xĩ cũng ko hiểu đc đâu ạ. May mà còn bít "tư duy" để mò từng chữ. Súp-pờ-soi!!! hehe. Lợi hại ghê! (tự sướng! ) :) :) :) :) :)
 9. @ bunny: Á quên! Em lại nhầm nhọt nữa rồi! hic hic Cảm ơn sếp bunny ạ! Mong sếp bỏ qua em đã mạo phạm gọi là "bạn" .( hic! hic! Cái tật bộp chộp là thế đấy ạ :) ko để ý j` cả ! Sorry sếp nhìu, nhìu nhắm ạ!!! :) @phamthaihoa: Nhân tiện cũng sorry "xếp" phamthaihoa tại vì em nhầm gọi bằng chị :) Tội này lớn thật, hì. xí xóa ! Xí xóa nghen 2 " xếp" ! :) Ầy dà! Thế là em đã hoàn toàn ..."vô tội" rùi nghen :))
 10. Cảm ơn bạn Bunny! Mình công nhận chuyện điền trạch như sau: nhà mình bây giờ đã ổn định! Nhà vừa làm lại và ở đc 1 năm rồi! Nhà mình ko bao giờ có ý định chuyển đi đâu cả...Bố mẹ trải qua khá nhiều lần mua đất làm nhà và mình dám khẳng định rằng trong tâm thức của tất cả thành viên trong nhà thì đây sẽ là ngôi nhà cuối cùng! Tuy nhiên vấn đề là ở đây, cách đây chừng 3-4 tháng, mẹ mình cũng đc 1 bác xem tử vi ( chỉ nói qua điện thoại thôi) và cũng nói sẽ có 1 sự thay đổi về nhà cửa...Mẹ mình hoàn toàn toàn kinh ngạc! Ko ai muốn thay đổi cả! Nhà đã làm ổn định rồi... Mình cũng thấy hơi sợ! Do tính chất buôn bán của bố mẹ mình khá khốc liệt nên chuyện tiền tài ra vào liên tục! Công việc trc đây thì làm ăn suôn sẻ. Còn cái hạn của bố thì mẹ bảo là mẹ xây nhà để gánh hạn, tiền tài làm ra bao nhiêu mẹ đều chi tiêu, mua sắm hết, mẹ bảo tại cái hạn nó đến, làm thế để tránh! Gần đây thì công việc hơi khó khăn, tiền bạc kiếm đc ko dễ, với lại chị gái ra trường cũng phải vay mượn để kiếm việc....Ko biết là sẽ thế nào! Mình cũng hơi lo! Còn về sức khỏe của mình thì mình cũng đang cố lưu tâm...Gần đây có giảm chút ít . :)
 11. Hihi. Em cảm ơn chị thai hoa nhiều lắm ạ! Đc chị wan tâm để ý cái topic của kẻ ma mới này làm em cũng thấy hứng khởi kinh khủng. hihi( A`! Cho em ngoài lề tí! Em vừa mới nhận đc tin nhắn báo vi phạm mở 2 topic 1 lần cũng post lá số - tội spam hay gần gần như thế, mong đc ban điều hành lượng thứ bỏ qua, em ko có tính ý đâu, do trục trặc kỹ thuật nên thành ra thế mà. Xí xóa cho em nghen. Đừng đóng topic này, phụ công mọi người ( trong đó có chị thaihoa nữa nè ) đã nhiệt tình vô reply cho e, phí lắm :( Chị thai hoa ơi! 1 lần nữa cảm ơn chị cũng như mọi người rất nhiều! Hí hí. thui, ko cảm ơn nữa nếu ko biến topic này thành "bài ca thanh-kiu" muôn thưở mất :) Em tiếp tục nhé! Về luận bàn của chị em thấy khá hay, ứng với tính cách cũng như mong muốn cuae em, thấy đúng lắm! Em chỉ thon thót mấy điều là: Việc lấy chồng hơi chênh lệch lớn về tuổi, đúng thật là xuất pát từ tính cách em ko thích chuyện sau này sẽ lấy 1 "ông chồng trẻ con" :) nhưng chênh lệch quá cũng...nan giải đây! Phát sinh nhiều vấn đề chỉ nhỉ. Điển hình như chị đã nếu là thiếu sự đồng cảm, chia sẻ...:( Thứ 2 là con cái, sinh đôi thì khá thú vị đây, có cùng lúc 2 thiên thần dễ thương...:) nhưng mà sinh mổ, muộn có con...thì hơi vất vả chị nhỉ? Nếu thế, chuyện này có cách nào hóa giải ko hả chị? ... A`! Chết mất, em ko muốn nhắc đến bài ca thanh-kiu í nữa đâu, tại chị bảo là giới thiệu cho em 1 chàng nào đó lại động chạm đến bài ca của em í rồi :) Chị đã có lòng nhưng em ko dám nhận đâu. hihi. Thôi thì cứ để nó tự nhiên chị nhỉ. Em trong học tập, làm việc thì duy vật lắm nhưng với đối nhân xử thế cũng như duyên phận lại khá duy tâm, tin vào 2 chữ "nhân duyên" lắm. hì! Cũng lạ! Đáng lẽ ra với tính cách của S-P-T thì lo mà xông pha "tình trường" chứ chị nhỉ? Sao động cơ mà! Thế mà trong khi bạn bè cứ đổ xô ấm ầm, kẻ chạy, người đua, người lạng lách, đánh võng với yêu đương thì em lại thong thả lắm! Nói ko quan tâm, mặc kệ thì ko phải, nhưng em ko "bon chen" để đc tí tình đâu. Hihi. Thuận theo tự nhiên thôi. Lạ thật! Mà chị 26 rồi ư? Thế thì đã đi làm rồi nhỉ. Em vẫn là SV ăn bám nè :) Chị cứ kêu chưa ma nào ngó chứ bít đâu được vài ba hôm nữa có anh nào vác lễ lạt đến giục cưới thì sao? Khi đó thì lại la oai oái "em chả muốn cưới đâu" chứ lị. Hihi. Em cũng quen khá nhiều chị gái sinh năm 83, 84 ( À! Mà chị 84 pải ko? Hi. Em ko bít chị có tính tuổi mụ ko) thấy các chị 83 thì con cái đầy đàn rồi còn 84 thì vẫn còn xì-tin lắm! :) Bình chân như vại luôn, người yêu giục cưới mà cứ thư thư. Lạ lắm! em chẳng hiểu nữa! Mà hình như tuổi này lấy muộn thì tốt hơn thì pải. Em nghe bảo thế! Về mấy thông tin của chị check, em xin xác nhận như sau: Vấn đề răng miệng, quả thực đây là 1 vấn đề lớn đối với em. Hì! Em có bộ răng khá đẹp: đều, chắc và trắng! Nhiều người khen "cười tươi như hoa", chắc là nhờ công lớn của anh chàng răng này rồi :) Đc khen nên hí hửng lắm chị ạ, tít mắt suốt, thế nên chắc ko thể thiếu lần bị "khen đểu" cho coi! :)) Vấn đề lại đúng như chị nói! Trúng phóc! Có 1 dạo, cách đây 2 năm ko hiểu thời gian ấy ngốc ngếch lo chè chén kẹo bánh ôn thi suốt đêm lại ko súc miệng nên chằng mấy chốc bị sâu và đau kinh khủng! Em phải đi đục khoét, hàn, trét sứ... mấy cái răng nhai bên trong đấy chị ạ! huhu! Đúng là ân hận ko kịp. May mà chỉ là mấy cái răng trong thôi nên ko nhìn thấy, may mà mấy anh răng bên ngoài vẫn ổn để em còn toe toét dám cười :) Gần đây quả thực thấy nha chu có vấn đề! Thỉnh thoảng đánh răng bị cháu máu, răng khỏe nhưng chỉ nhai đc 1 hàm thôi, còn hàm kia thì nhai ko quen với lại nếu nhai thì thấy đau. hic! Về chiều cao thì em chưa đc trên 1.7 đâu chị ạ! Tầm > 1.65 mấy thui. Cũng thuộc hàng có chiều cao "khủng" từ ngày cắp cặp đi học mẩu giáo làng đến tận khi vô giảng đg ĐH :) Da em trắng, khá hồng háo, đặt biệt là da mặt chứ ko xanh xao. :) Nhìn chung là trông khỏe mạnh :) To con + cao = To cao ! Toàn bị trêu là đô như Tây :) Em ko có ria mép chị ạ! 1 sự thục phũ phàng là lông tóc ko dày ! Lông mi kém, lông mày kém...vvv :) Có đc mái tóc nuôi dài bao năm vừa đen, vừa dài , vừa khá dày nhưng do em chinh chiến tàn phá đủ kiểu nên giò xơ xác lắm! Rụng lả tả! Em sợ hết mất tóc trên đầu thì chết! Mong nó đừng thưa thớt như lông mi, lông mày là em sướng lắm rồi! :)) Nhà em có 2 chị em gái thôi. 2 chị em đi học xa, bố mẹ muốn kiếm tí con nữa mà ko đc. Mẹ dùng đủ kiểu, đi chùa chiền vv ( chỉ thiếu thử thụ tinh nhân tạo nữa thôi :) nhưng vẫn ko có! Còn chuyện con nuôi thì bố mẹ em cực kỳ di ứng! Quý con nít nhưng với con cái thì chỉ dành tình yêu cho con chính mình sinh ra, bố em đã nói rõ ràng thế! Với lại chuyện con riêng ư? Về mẹ thì em thấy khó ai như mẹ em, tảo tầ, chịu khổ ( kể cả nhục nữa ạ :( buôn bán lắm! Mẹ rất có tài. Ghét chuyện trai gái! Suốt ngày chỉ lo chuyện làm ăn thui :) Ai nhắc đến chuyện gái trai toàn bị mẹ em chửi cho, kinh khủng lắm! Còn bố ư? Lành tính và nhát như cáy! Ko pải sợ mẹ nhưng bố ko dám mấy vấn đề í đâu. Hơn nữa, em biết bố làm gì cũng luôn nghĩ đến 2 đứa con gái, danh dự... em dám khẳng định là thế! :)) Ôi! Viết 1 mạch dài dòng quá! hi! Bệnh nói nhiều chị ơi! Mà em đánh đc 1 nữa thì bị mất lại pải đánh lại nữa chị nè! Tội thân em ghê! :)
 12. Đàn ông có tiêu chuẩn chọn vợ thì phụ nữ cũng có tiêu chuẩn chọn chồng! Xin hỏi các đấng mày râu nếu lật ngwocj lại thì có anh nào đáp ửng đủ đc ko? TV tin chắc cả VN này - chỉ các anh chưa vợ thôi hé - chắc 1 phần nhỏ mới đủ tiêu chuẩn...ko ế! Còn lại chắc phải xếp vào các hạng: ko đến nỗi ế, có nguy cơ ế, ế ẩm và ế vĩnh viễn :lol: Vậy thôi! Phải biết chấp nhận thiếu hụt của nhau thôi. Vấn đề là người bị thiếu hụt điểm nào khéo léo biết hoàn thiện mình từng ngày lên thôi...Thế mới là con người chứ! Có ai sinh ra là hoàn hảo đâu! Nếu các đấng nam nhi cứ đặt tiêu chuẩn ra để kén vợ TV tin chắc các anh sẽ ko kiếm đc 1 CON NGƯỜI thế đâu. Chắc phải đợi khoa học phát triển để lai tạo may chi mới có đc phụ nữ thế thôi. ( P/S : À! TV cũng ko phải thuộc hạng ko có đc tí ti những tiêu chuẩn như trên nên mới phản ứng lại đâu ạ. TV thấy mình cũng đáp ứng đc vài chút :) Chẳng hạn như 1. Sức khỏe ( to cao, khỏe mạnh. hihi. Đây là điểm TV luôn lấy làm tự hào ^^) 2. Quá lạc quan 3. Biết đủ ( có thể) 3. NỘi trợ 4. Biết ăn uống ... Và cũng có chút duyên :huh:) ...) Dù thế nào đi nữa cũng ko thích đặt tiêu chuẩn hoàn hảo để yêu 1 người! MÌnh luôn hướng đến 1 sự tốt đẹp ở đối phương, mình hoàn toàn có quyền ấy khi cảm thấy tự tin ở bản thân, ở 1 chừng mực nào đó thì đc nhưng liệu với trường hợp này thì TV ko đồng ý đâu :D
 13. Cháu xin phép kể 1 chuyện mà cháu nghe ngóng đc ở đâu mà cháu quên mất rồi. Nếu có gì ko phải, xin bác Thiên sữ cũng như mọi người "giơ cao đánh khẽ" cháu thôi ạ :lol: Nghe nhắc đến vđ Trung Quốc & Biển Đông với lại cả 4 chữ "âm thịnh dương suy" làm cháu nhớ đến câu chuyện mà dân tình bàn tán đó là tình hình đất nước ta trong những năm gần đây có nhiều bất ổn: khủng hoảng kinh tế, tranh chấp Biển Đông...là do "âm thình dương suy" (- Các chính trị gia cũng phải cần nhờ đến những nhà ngoại cảm...để xem vận mệnh đất nước và đã rút ra đc kết luận đó ) Chắc thắc mắc lắm... Vậy chuyện triều chính đất nước cũng rất cần thiết sự can thiệp của lý học, tâm linh? Nếu đúng thực thế thì " âm thịnh dương suy" là có thật hay chỉ là...? Nếu đúng thì phải làm thế nào để "dương thịnh", như thế vô hình dung làm cho "âm suy", vậy thì có sao không? *** Đôi điều thắc mắc của cháu trẻ, mong được các bác, cô, chú, anh , chị chỉ dẫn. Cháu xin cảm ơn!
 14. Em cũng khá lãng mạn đấy chị ạ! hì.Tại là dân học xã hội mà lị :) Điệu đà nữa. Thích làm đẹp lắm! :huh: Toàn sợ mình xấu thôi. :D Nhìn em thì chắc chắn chàng nào bộp chộp sẽ ngẫm cô nàng này chắc sẽ yểu điệu thục nữ lắm đây. Vậy mà...:D Nhiều khi ngẫm nghĩ mọi chuyện thì thấy mình sẽ làm thật nhẹ nhàng, nữ tính...nhưng khi làm thì cứ nghĩ 1 đàng làm 1 nẻo thui :D Em vô địch về cái khoản nóng dận, thẳng ruột ngựa, bốc đồng,...huhu...
 15. Hì! Em cảm ơn chị ạ! Với tính cách của em thì em đang sợ mình..nhác lấy chồng đây. Hihi. Còn nhiều việc pải làm quá chị a. Với lại cũng ham chơi lắm! :) Mà nghe nhiều người bảo theo lá số của em thì em muộn đường chống con mà :huh: Thế nên cũng đỡ lo. hi`. Số của em thì muộn là tốt chị nhỉ, quả đúng thế thật! :D