• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anthonynbv

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anthonynbv

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ, em cám ơn anh ạ. Anh ơi, Tân Sửu với Giáp Thìn thì năm nào tốt hơn ạ? 2 năm này thì nếu sinh được tháng nào thì thuận ạ? Chúc anh và gia đình sức khoẻ.
 2. Anh Thiên Luân có thể tư vấn giúp năm sinh bé tiếp theo cho nhà em được không ạ. Bố: 4/3/1986 Bính dần (mạng thuỷ) Mẹ: 23/12/1985 Ất sửu (mạng kim) Con trai: 7/6/2013 Quý tỵ (mạng hoả) Em xin chân thành cám ơn ạ
 3. Cháu chào bác Thiên Luân, Bác tư vấn giúp cháu tuổi sinh con hợp với cả nhà ạ vợ: 23/12/1985 âm lịch, ất sửu, mạng kim Chồng: 4/3/1986 bính dần, mạng thuỷ trai đầu: 7/6/2013 quý tỵ, mạng hoả con trai đầu hay có phát sinh phải mổ sẻ (đã 3 lần mổ). Bản thân cháu thì 2014 có 1 lần chửa ngoài dạ con phải mổ bỏ. Tính từ khi sinh con tới nay, lúc bé mới sinh thì rất chật vật. Sau bé 1 tuổi cháu bắt đầu đi làm thì thuận lợi nên kinh tế nói chung ổn. Chỉ là thấy còn chút vất vả. 2017 vợ chồng tính mở chuyện kinh doanh nên dù đã đc tư vấn nên sinh năm đinh dậu này mà khó thực hiện. Vậy bác xem sau đó có năm nào đẹp nữa ko ạ? Nếu cháu dừng ở đứa con đầu thì tương quan tuổi cả nhà có xấu ko ạ? Khả năng dừng là thấp, vì thâm tâm cháu muốn 2-3 con. Cháu có nghĩ tới các năm 2020, 2021, 2023 or 2024 nhưng ko rõ cụ thể tốt xấu thế nào. Bác xem giúp cháu. Chúc bác sức khoẻ ạ
 4. Kính gửi các cô chú, các bác trong diễn đàn. Cháu muốn hỏi tuổi để sinh con hòa hợp cat nhà ạ. Bố: bính dần Mẹ: ất sửu Con trai đầu: quý tỵ Sau khi sinh con, công việc của mẹ thuận lợi, nhưng vất vả. Công việc của bố không được tốt. Vợ chồng hay mâu thuẫn. Cháu được tư vấn nên sinh em bé thứ 2 năm 2017 đinh dậu. Nhưng vì vợ chồng cháu còn vướng bận công việc, sợ không sinh được trong năm2017. Vậy sau 2017 thì có năm nào tốt nữa không ạ? Vc cháu dự định sinh 3 bé. Thì nên chọn 2 năm nào ạ. Cháu xin chân thành cám ơn
 5. Cháu theo dõi các trường hợp vợ 85, chồng 86 giống nhà cháu thì đều đc khuyên sinh con năm 17 tốt. Cháu cũng muốn sinh bé đinh dậu này nhưng sợ ko sinh đc, vì còn vướng công việc. Cho cháu hỏi sau 17 có năm nào tôt nữa ko ạ?
 6. Kính gửi cô chú trong diễn đàn, Mong mọi người tư vấn giúp cháu với ạ. Gia đình cháu hiện tại (tất cả theo ngày âm): Chồng 4.3.1986 bính dần/ mạng thủy Vợ 23.12.1985 ất sửu/ mạng kim Con trai 7.6.2013 quý tỵ/ mạng hỏa Cháu đc tư vấn con tiếp theo nên sinh năm 2017 đinh dậu/ thủy. Vừa rồi cháu uống thuốc ko đều, mang bầu, nhưng là chửa ngoài dạ con (nếu sinh là khoảng 12.2014) nên đã bỏ. Từ việc này 2vc bàn với nhau muốn có con luôn, vì để sau này ko biết thế nào (hơn nữa đk bọn cháu có con là thuận lợi/ về kt, cv). Mà chồng cháu muốn 3 con. Nên tính sinh vào 2015 và 2017. Cô chú xem như vậy có được không? Nếu trong sinh được theo kế hoạch thì tương quan gia đình cháu thế nào? Tình cảm và phát triển công việc sau này (gia đình làm ăn riêng ạ/ nên cháu quan tâm tới vđ kinh tế). Nếu không nên thì có thể chọn năm nào tốt hơn ạ? Cháu xin chân thành cám ơn. Rất mong nhận được sự tư vấn.
 7. Bác Thiên Luân ơi, bác tư vấn giúp cháu, Gia đình cháu: Chồng: 1986 bính dần Vợ: 1985 ất sửu Con trai đầu: 2013 quý tỵ Bác đã một lần tư vấn là cháu nên sinh con tiếp theo vào năm 2017 đinh dậu. Vợ chồng cháu muốn có 3 con. Nếu có thể, bác tư vấn cho gia đình cháu từ 2015 tới 2023 (sau 2023 thì cháu già quá ạ) khoảng 3-4 năm mà cháu có thể sinh được (để cháu có thể dễ dàng sắp xếp cv với thời điểm sinh con cho phù hợp ấy ạ) Cháu cám ơn bác nhiều.
 8. Gửi bác thiên sứ, Cháu cám ơn bác Thiên Sứ đã hồi đáp cho câu hỏi của cháu ạ. Cháu có tham khảo một số bài viết của bác, với trường hợp gđ cháu thì cháu hiểu sơ sơ như sau, Mẹ: ất (mộc) sửu (thổ)-> mạng kim Bố: bính (hỏa) dần (mộc)-> mạng thủy Con trai: quý (thủy) tỵ (hỏa)-> mạng hỏa Xét về ngũ hành sinh khắc của thiên can, địa chi thì: - bố mẹ lấy nhau đạt điểm dưới tb, mẹ bất lợi hơn bố (cháu chưa hiểu sâu để có thể biết mẹ bất lợi về vấn đề gì). - sinh bé quý tỵ thì mẹ với con hợp nhau hơn (mạng con vẫn khắc mạng mẹ), còn con và bố rất khắc, lại là con trai. Như vậy có phải sau khi sinh bé trai này thì gia đình có vài trục trặc và bất lợi hơn không ạ? Và đó là về vấn đề gì ạ? - Bé quý tỵ này có thiên can khắc địa chi, khắc mạng có lẽ có vất vả. Bé sinh 7.6.2013, giờ tý, có phải sinh phạm giờ kim sà không ạ? Cháu hiểu như vậy có đúng ko ạ? Cháu muốn được tư vấn sinh bé sau vì cháu thấy hiện tại tương quan tuổi gđ không được tốt ạ. Cháu cũng thấy có lẽ với tuổi vợ chồng cháu thì bé đinh dậu là tốt, với bố thì bình nhưng rất hợp mẹ. Nhưng có vẻ lại khắc với ông anh quý tỵ quá bác nhỉ. Tương sinh bản thân tuổi đinh dậu cháu thấy cũng không được tốt. Nếu cháu sinh bé sau năm đinh dậu thì nên sinh vào tháng nào ạ? Sau năm 2017 thì cháu còn có thể sinh con vào các năm nào nữa không ạ? Cháu viết lan man và hỏi hơi nhiều, mong bác thông cảm. Cháu rất mong nhận được sự tư vấn của bác. Cháu xin cám ơn và chúc bác mọi sự tốt lành ạ.
 9. Tôi mới tham gia diễn đàn, mong được tư vấn năm sinh con tiếp theo. Với tương quan tuổi của gia đình như hiện tại thì có xung khắc, bất lợi gì không ạ? Vợ tuổi ất sửu, chồng bính dần, cưới năm tân mão, con trai đầu lòng năm quý tỵ. Xin chân thành cám ơn.
 10. Vợ chồng mình cũng giống nhà này, vợ 85, chồng 86, nên bạn cho mình ké nhé. Vợ chồng cưới năm 2011 và có bé trai đầu lòng quý tỵ rồi. Xin cho hỏi, tương quan tuổi trong gia đình như vậy có điều gì không tốt không ạ? Bé sau nên sinh tuổi gì để tốt cho cả nhà ạ? Xin chân thành cám ơn và chúc mọi sự tốt lành.