• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tictictac

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About tictictac

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. hahaa,tình cờ vào đọc cái này, đúng là "cười quên sầu" với bác Thiên Đồng. nói chứ đúng là em thấy tuổi Rồng có ng bay trên mây có người đi máy bay có người làm giun đất thật bác ạ.
 2. xin cho tictictac đăng kí 2 vé ạ.
 3. Chú ơi, không biết có kịp không, Chú cho cháu đóng góp 1.000. 000 ( một triệu đồng) cho trường hợp này. Sáng mai cháu chạy qua gửi tiền cho Cô ạ
 4. haha, Chú ơi, cháu nghĩ là nó luôn đúng ở mọi thời điểm Chú ạ. Có ai đó chơi bẩn người khác, họ nghĩ họ thắng mình. Tuy nhiên cuộc sống luôn có luật nhân quả, và có nhiều con mắt lắm. Nên ai chơi bẩn người khác thì sớm muộn cũng bị quả báo thôi. Cháu luôn tin rằng sống giữa đời này nên làm việc gì cũng rõ ràng thẳng thắn, không hại ai thì không sợ gì cả. Cháu xác định như vậy nên cháu chọn lối sống của quân tử
 5. hmmm, một chủ đề rất hay, mọi người bàn luận sôi nổi, tictictac rất thích và cố đọc hết tất cả các ý kiến (tuy rằng tictictac không nhớ rõ về các nhân vật trong truyện). Tuy nhiên mọi sự cũng chỉ là bàn luận, vô thưởng vô phạt. Điều tictictac thấy buồn khi đọc bài của chú Thiên Sứ. Hmm, nghĩ rằng lẽ ở đời, quân tử hơn nhau ở cái tài và cái tâm, còn mọi sự ném đá sau lưng chỉ là chiêu bẩn. Tictictac cũng đã từng ở hoàn cảnh của chú Thiên Sứ, ba tictictac cũng từng là Công An, một ngày vài chú CA khác gọi ba tictictac lên để nói chuyện vì tictictac có vài người bạn nước ngoài. Ba ticitctac chỉ nói" con tôi nó học tiếng Anh, nếu ko khuyến khích cháu nó thì thôi, sao lại làm khó dễ nó" À thì ra hồi xưa mới lớp 6-7, học English, muốn nói được nên thấy chị/anh Tây nào là lê la nói chuyện để thực hành thôi. Nhờ quá khứ gian khổ thế nên giờ tictictac có thể bắn English như gió . Các chú CA chỉ làm đúng nhiệm vụ của họ, đáng hoan nghênh. Nhưng những người nào nói này nọ để các Chú CA đó phải nói chuyện với ba tictictac thì là ....cái gì nhỉ? tiểu nhân, dốt nát? ghen tị? đồng bóng?...?? ... Đúng sai nên nói thẳng mặt như anh quân tử. Người tài phải có cái tâm quân tử. Nếu thấy người ta tài hơn mình thì mình nên nể phục và học hỏi, còn không thì nên nghỉ" ah, anh này tài thật, đáng khen". Còn mọi sự ghen ghét và chơi bẩn cuối cùng chỉ là ngụy quân tử. Và tóm lại, 1,Quân tử luôn thắng ngụy quân tử. 2, Một đất nước trải qua bao lần chiến tranh nên nghèo, nhưng chưa bao giờ hèn. Vậy bất cứ ai có tham vọng và hoài bão đánh dấu diện mạo Việt Nam trên bản đồ thế giới ở mọi mặt nên đáng được ngợi ca và ghi nhận. Còn làm được hay không là do thiên mệnh của người đó. (ps: ticitctac luôn dạy mấy em nhân viên mới của tictictac là công việc thì có thể dạy được nhưng cái tâm và trách nhiệm thì ko thể nào dạy được, bởi đó là bản chất của tự thân mỗi người) 3, cả gia đình cháu luôn thần tượng chú Thiên Sứ. Chú kêu đâu gia đình cháu chạy đó.Vì cái tâm của Chú.
 6. Chúc mừng hạnh phúc Thiên Luân nhé. Chúc hai bạn luôn vui vẻ hạnh phúc trọn đời bên nhau.
 7. Cô Wild ơi, có lần con tổ chức phát quà 1-6 muộn cho các cháu ở bệnh viện ung bướu. Tụi con phát sữa, nhưng do khâu điều tra số lượng không chính xác nên việc phát quà lại bị dư, tùm lum. Tụi con cũng có liên hện với BV, họ cũng phụ mình đẩy quà đến từng phòng, tuy nhiên con cũng thấy là mình nên có kế hoạch trước là sẽ phát như thế nào, vì như hôm đó, tụi con muốn quà cho cả trẻ nội trú lẫn ngoại trú, nhưng anh bảo vệ nói không có trẻ ngoại trú, phát nội trú mỗi trẻ 4 lóc, rồi cuối cùng ko có cho trẻ ngoại trú . Cho nên qua đợt đó con có kinh nghiệm là nên điều tra nguồn cung cấp hàng, liên hệ bệnh viện, cách thức cho phát như thế nào thì cứ thế mà làm sẽ thông suốt hơn. Con có kế hoạch là mỗi năm trích vài % tiền lợi nhuận của công ty để làm một quỹ từ thiện cho các em nhỏ bất hạnh. Con nghĩ những lần sắp tới có lẽ sẽ thông suốt hơn. Hmmm, hôm nay con đọc vụ tượng đại 411 tỷ, bức xúc quá, ước gì để số tiền đó để xây vài cái bệnh viện và trường học thì có ý nghĩa hơn cô nhỉ. Con hay nói với mấy bạn nhân viên của con là hãy đến những nơi như bệnh viện Ung Bướu, bv này nọ, để hiểu mình may mắn biết nhường nào. Đúng là vào đó thấy những kiếp người ở đó sao mà bất hạnh quá.
 8. chúc anh luôn vui vẻ, khỏe mạnh,nhi đồng anh T nhé. Hy vọng tuổi mới sẽ mau kiếm được người nâng khăn sửa túi, may túi lớn để đựng niềm vui- tài lộc gia đình MDS
 9. hờ hờ, xin lỗi các bậc tiền bối nếu có mạo muội quá, nhưng các bác NHẢM quá rồi, đang vấn đề tướng số đột nhiên lôi vào một đống bài theo kiểu xa xa gần gần thanh thanh tục tục Hồ Xuân Huơng style. :lol: Tôi vẫn nhớ một câu nói mang máng theo kiểu " tâm tốt thì tướng xấu sinh tốt, tướng tốt nhưng tâm xấu thì tâm diệt tướng"... cuộc sống chả ai được toàn vẹn, có thể cái này cái kia chưa hoàn hảo thì biết mà khắc chế thôi, chứ nói theo kiểu các bác làm tôi nghĩ "đang động viên những tính chưa ok của chị chủ thớt nổi dậy" Gà nào cũng có hay của riêng nó, và chẳng phải ai cũng tự dưng lấy được loại Gà mình muốn.........LÀ PHỤ NỮ VỐN PHẢI QUẬT CƯỜNG, GẶP PHỤ NỮ QUẬT CƯỜNG ĐANH THÉP THÌ CHỈ CÓ NGƯỜI ĐÀN ÔNG XỨNG ĐÁNG MỚI LÀM CÔ TA TỰ ĐỘNG QUY HÀNG..lúc đó Sư Tử cũng hóa thành Mèo Con..đợi gì loại Gà nào mới được với không? Một con gà không đẹp hơn chỉ vì nó biết cách hạ thấp loại gà khác xuống, hãy chỉ là chính nó thì nó mới là number 1. Xin lỗi tôi nóng nảy vì số tôi lấy được một con gà trắng mặc dù tôi chỉ mơ ước được lấy gà vàng, và tôi suốt ngày phải chịu ánh mắt kì thị của những kẻ rỗi hơi có phần nào suy nghĩ như hai bài viết nhảm nhí ở trên. Và tôi chúa ghét thói hạ thấp phụ nữ chỉ vì những người đàn ông không đủ tự tin về giá trị bản thân mình. :D :P :(
 10. Tictictac xin được thành kính phân ưu cùng gia đình cô Wild.
 11. cô Wildlavender ơi, xin cô nói về việc giải hạn cho mọi người được tham khảo ạ. Con gái cháu tuổi Mậu Tý vậy cũng tính sang năm là năm tam tai của bé hả cô?
 12. Kính thưa các bác, hôm qua cháu có một giấc mộng khá là kinh hãi ,không biết có điều gì xấu không, mong các bác lý giải giúp cháu : cháu mơ nghe tin một người bạn thân chết vì sinh con do cháu bé lớn quá. Đang lúc cháu "như điên như dại" vì mất bạn (theo lời Mẹ cháu nói với một người bạn) thì cháu thấy một con vật khá là gớm ghiếc mà mình-đầu-đuôi là sự kết hợp giữa ba loài khác nhau, cháu chỉ cho Mẹ cháu xem thì đột nhiên một con Gián lao tới, đu và cắn ngón tay cháu rất mạnh. Cháu cảm thấy rất kinh tởm và lo sợ khi bị con vật dơ dáy đó cắn. một giấc mơ kì lạ, không biết có gì không hay do mấy bữa nay cháu nhiều việc xì-chét quá nên mơ bậy bạ vậy nữa <_< cháu là nữ, sinh năm Nhâm Tuất. Xin cảm ơn các bác.
 13. cháu tới nhà Chú TS mấy lần thì lần nào cũng say sưa ngắm ảnh Cụ vì cụ đẹp quá, da trắng hồng không một nếp nhăn, tóc trắng như cước. Nhìn hình Cụ cháu luôn cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra đã được thấy hình Cụ ở đâu thì phải. Giờ thì mới biết, cảm ơn cô Wildlavender đã đưa bài viết lên điễn đàn ạ.Để mọi người được biết đến những vầng thơ rất hào sảng và sang trọng, đầy khí phách nhưng cũng rất mềm mại chất nữ nhi. giờ thì cháu cũng biết tại sao Chú lại biết làm thơ và sáng tác truyện :( cháu rất hy vọng có dịp được xem thêm nhiều bức hình của Cụ vì thơ Cụ hay nhưng hiện giờ cháu sẽ không nhớ, nhưng xem hình sẽ nhớ mãi :(
 14. hahaha,con đọc bài của bác Liễu Ngân Đinh và nàng SeóChỉa mà xém té khỏi giường vì cười. Con nghĩ hay bác LNĐ nhận nàng SeóChỉa làm học trò đi bác ạ :rolleyes:
 15. xin cho tictictac được đăng kí một xuất ạ. Email của tictictac là thaonguyenmuaxuan@yahoo.com