• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

imbi84

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About imbi84

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu post cái hình thay cho khonghoi nè, Đây là cái đỉnh của cái răng cưa mà bác Thiên Sứ nói nè. Nhân tiện bác Thiên Sứ cho ACE một quẻ về TT nhé, khi nào là cái đỉnh răng cưa mới, để ACE còn biết mà bán trước khi TTCK lại đi xuống bác ạ.
 2. Bác Hinyheo chạy hết chưa, coi chừng bán đúng đáy í nhé, bác bảo trọng!
 3. Chào bác TS, về CK thì cháu cũng không rành lắm, nhưng biết sơ sơ. Cháu xin trả lời bác, có gì thiếu sót thì các ACE khác bổ sung thêm nhé. 1. Bất kể công ty nào cũng cần có vốn để kinh doanh cả. Vốn ở đây có thể là tiền túi của mình, có thể là từ vay mượn bạn bè hoặc ngân hàng, hoặc vốn ở đây cũng có thể tạo ra bằng cách kêu gọi người khác hùn tiền vô với mình (đây là cốt lõi của TTCK, tạo ra 1 thị trường để kêu gọi người khác đầu tư vào công ty mình bằng cách mua cổ phiếu do mình phát hành, mỗi cổ phiếu sẽ tương đương bao nhiêu % cổ phần trong cty). Lấy công ty Kinh Đô làm ví dụ, họ muốn có thêm 100 tỷ để mở rộng sản xuất kinh doanh, nhưng số tiền 100 tỷ nhiều quá, ngân hàng chỉ cho vay 20 tỷ đối với dự án của họ, như vậy để có 80 tỷ còn lại, họ phát hành 8 triệu cổ phiếu, mỗi CP trị giá 10.000 (tổng cộng là 80 tỷ) ra TTCK. Đối với cty Kinh Đô, lần phát hành đầu tiên là quan trọng nhất, cty Kinh Đô sẽ bán đấu giá số 8 triệu CP này với mức giá tối thiểu cho mỗi CP là 10,000. Như vậy nếu bán hết số CP đó họ sẽ có được ít nhất 80 tỷ. Sau khí Kinh Đô bán hết, họ đã có tiền, còn số CP bây giờ thuộc về những người vừa mua. Những người này sẽ đem CP ra TTCK giao dịch, bán giá cao hơn để kiếm lời, rủi ro bán ra thấp hơn thì họ lỗ. Như vậy giá cổ phiếu trên TTCK lúc này, về cơ bản, ko ảnh hưởng trực tiếp đến tiền cty Kinh Đô nữa trong tất cả các trường hợp bác nêu ra (Những ảnh hưởng sẽ là như sau, nếu cty làm ăn kém, lần sau muốn tăng vốn cũng ko thể phát hành thêm cổ phiếu, vì chẳng ai mua. Những người có chức vụ cao trong cty thường nắm nhiều CP của cty đó, nên nếu giá CP xuống tức là tài sản của cá nhân họ, tính theo giá trị thị trường là giảm) 2. Nắm cổ phiếu tức là nắm 1 phần cty, do đó hằng năm sẽ được chia lợi nhuận theo tỷ lệ % CP mình nắm giữ (Nếu mình có 1% cổ phần, mà cty năm đó lãi 100 tỷ, thì mình được 1 tỷ). Do đó giá cổ phiếu trên TT sẽ tăng hay giảm tùy thuộc phần lớn vào kết quả kinh doanh của cty. Một ví dụ cụ thể. Giá bán 1 cổ phiếu ra TT ban đầu của Kinh Đô là 10,000 VND. Sau 1 năm, lợi nhận tính trên 1 cổ phiếu của Kinh Đô là 5000 VND, tức là lời 50% trên số vốn đầu tư (quá lớn so với đem tiền gửi ngân hàng), do đó người ta có thể chấp nhận mua 1 cổ phiếu của Kinh Đô với giá là 25000 VND (mua với giá 25000, mỗi năm lời 5000, thì tính lãi suất cũng là 20%, hơn ngân hàng rồi). Nhưng, một số người cho rằng sang năm Kinh Đô có thể làm ăn tốt hơn, nên chấp nhận mua giá 30 ngàn/CP, 50 ngàn/CP...thì cũng hợp lý. Nhưng nếu mua giá 200,000 VND trên 1 cổ phiếu thì đúng là vô lý, cái vô lý này năm ngoái diễn ra trên TTCK VN rất nhiều, ví dụ giá 1 CP của FPT giá là 500,000 VND. Hoặc nếu giá 1 cổ phiếu thấp quá cũng vô lý, nếu như giá trên TTCK của 1 CP của KInh Đô là 8000 trong khi mỗi năm dcc 5000, là giá quá hời, hời đến mức vô lý. Imbi84 chỉ biết đến đó, ACE bổ sung thêm nhé.
 4. Em thấy bác Hinyheo tự tin quá. Thời điểm tháng tư vừa qua em tin chắc là có nhiều người biết chứ ko phải một mình bác biết đâu. Có thể người ta biết nhưng im lặng, âm thầm gom vào bác ạ. Cũng phải có lực mua thì TT mới lên dc chứ, vậy ai mua? Liệu người ta không biết mà dám mua hay không?Còn quẻ của bác TS, có ai buộc là Hinyheo phải tin đâu. Khả năng dự đoán của bác TS thì được chứng minh qua nhiều trường hợp cụ thể rồi. Em thấy tỉ lệ trúng ít nhất cũng trên 70% (nên nhớ là Bác TS chỉ dùng quẻ mà nói,chứ bác í không rành về CK đâu), như vậy cũng có thể nói là xuất sắc oi.
 5. Hoan hô, cẩn thận coi chừng bán đúng đáy bác nhá :lol: . BCTC quí 3 sắp có rùi đóa.
 6. Em thấy quan điểm của bác thay đổi xoành xoạch, trước sau chẳng nhất quán gì cả. ;) Mua bán CK mà chỉ dựa vào cảm tính thì 100% thua là cái chắc, vấn đề là thua sớm hay thua muộn thôi. Đấy là em nói thật, bác đừng buồn. Theo em, bác nên xây dựng cho mình một chiến thuật hợp lý. Em tin là sau bao tháng ngày thăng trầm cùng CK, bác đã ngộ ra là lướt sóng thì trước sau cũng tèo thôi. Ăn 5 lần mà thua 1 lần thôi thì kết quả cuối cùng vẫn là thua vì giá của lần thua thì bác biết rồi đấy :lol: . Em cũng đang bị kẹp, nhưng cứ vui thôi, rảnh thì nghiên cứu thêm, chứ chăm chú nhìn vào bảng giá cũng chẳng giải quyết được gì. TT xuống thì có lúc nó cũng lên lại thôi, bác xem chỉ hơn nửa năm là bao lần thay đổi rồi. Từ nay đến cuối năm, kiểu gì cũng có lúc TT đạt 550 lại. Bác cứ yên tâm đi. Còn các dự đoán của bác Thiên Sứ đến thời điểm hiện tại thì em thấy là tỷ lệ chính xác khá cao đấy chứ.
 7. Hi vọng là bác chạy được. Em đồng ý với bác là sắp tới hoàn toàn có khả năng nhân đôi tài khoản đấy, những ai lướt sóng thì ở giai đoạn này mới nếm vị đắng của nó.
 8. Nhưng bác quên là bây giờ có chạy cũng ko chạy được hả? ;)
 9. Hehe, bởi vậy khi bác mua thì phải xác định mua giá nào là hợp lý, tuân thủ các nguyên tắc như PE, Market/book value...thì khi TT có xuống, có chạy ko được thì bác vẫn còn cái phao cổ tức, chả lỗ đi đâu cả. Imbi84 cũng chưa thấy CP nào có Market value thấp hơn book value 60%, TT hiện nay nỗi sợ đang áp đảo, ai cũng mang tâm lý bán ra. Nhưng có muốn bán cũng bán chẳng được, đến khi bán được có khi lại là đáy mới khổ. Có một điều imbi84 cũng dám khẳng định là VnIndex ko thể xuống dưới 350, bác chờ xem nhé.
 10. Bán thì mới lỗ, chứ ko bán thì cổ cánh còn nguyên, có lỗ gì đâu. Kiên nhẫn đợi chờ, kể cả khi mua và bán. Lướt sóng thì trước sau gì cũng có kết quả thế này thôi ;) . Nguy hiểm nhất là cut loss ngay đáy là tiêu thiệt chứ ko phải giả đâu. Nhưng theo tình hình thị trường hiện nay thì có khả năng là về 380 lắm, nhưng từ đây về 380 thì nhiều lắm là 3 phiên thôi. Bình tĩnh đi! Bác Thiên Sứ có nói 1 câu mà luôn luôn đúng, "mua rẻ bán đắt", chứ chơi chứng mà mua đắt bán rẻ thì tiêu là chắc rồi. Cứ theo qui tắc mua rẻ bán đắt, mua 1 thì phải bán 1.2, 1.3, 1.5....còn khi nó xuống dưới 1 thì cất cổ cánh vào tủ, dành thời gian làm chuyện khác, đợi chờ TT hồi phục thôi.
 11. Hix, nhìn TT thấy bùn quá, tất cả đều giảm sàn, đợt này chắc tiêu thiệt rồi, có muốn chạy cũng chạy ko kịp, thôi, hi vọng TT về 350 nhanh nhanh, sau đó còn lên lại, hix, có bao nhiêu cổ cánh thì đem về nhà, cất vào tủ, tắt máy vi tính, ko lên sàn, 2 tuần nữa thì mở lên check lại, hix. Chứ bây giờ càng nhìn càng buồn. ;)
 12. Hôm nay TT xuống rồi, hi vọng là mai TT đảo chiều lên lại. ;)
 13. Tin mới nhận, nóng hổi, thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch giải cứu $700 tỉ cách đây vài phút. Bác Thiên Sứ lại đoán đúng, hoan hô bác Thiên Sứ, hoan hô LVDT... :) Bác Thiên Sứ có thể vào link này để xem: http://vneconomy.vn/20081002084517778P0C7/...ch-giai-cuu.htm
 14. Tin mới nhận, nóng hổi, thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch giải cứu $700 tỉ cách đây vài phút. Bác Thiên Sứ lại đoán đúng, hoan hô bác Thiên Sứ, hoan hô LVDT... :) Bác Thiên Sứ có thể vào link này để xem: http://vneconomy.vn/20081002084517778P0C7/...ch-giai-cuu.htm
 15. Bác Thiên Sứ đã bảo mua thì mọi người cứ mua vào đi, còn có lãi hay không thì tùy phận mỗi người (lời hay ko là do có biết chọn loại nào để mua hay không vì bác Thiên sứ chỉ nói sự lên xuống chung của TT thôi, có rất nhiều mã ko theo qui luật của TT) :P . Nói chung là khi mua thì nên tính tới quản trị rủi ro, thời gian nắm giữ...Ít nhất nghe theo bác Thiên Sứ thì đã có được hơn 50% thắng rồi. Chúc bác Thiên Sứ mạnh khỏe, chức các nhà đầu tư trên diễn đàn làm ăn phát đạt, để có dịp thì còn mời bác Thiên Sứ đi uống bia nữa chứ!!! :)