• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Áo Xuất Khẩu

Hội viên
 • Số nội dung

  130
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Áo Xuất Khẩu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 15/08/1989

Contact Methods

 • Website URL
  https://aoxuatkhau.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  497/10 Cây Trâm, P. 8, Q. Gò Vấp, TPHCM
 1. Có đôi lúc bạn muốn cải thiện bữa cơm gia đình bằng những món ăn từ lò nướng. Nhưng là dòng lò nướng Bosch sở hữu những chương trình nấu ăn hiện đại. Nên đôi khi nhìn những biểu tượng, ký hiệu trên lò nướng khiến cho bạn cảm thấy chóng mặt. Trong bài viết dưới đây, Gia dụng Đức Sài Gòn sẽ cùng bạn khám phá các biểu tượng trên lò nướng Bosch để giúp bạn sử dụng lò nướng đơn giản, dễ dàng hơn. MỤC LỤC 4D Hot Air – Làm nóng đa chiều Với chức năng làm nóng đa chiều này, lượng nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 30°C – 275°C. Ký hiệu trên lò nướng này là chế độ làm chín thức ăn có sự kết hợp của quạt gió. Luồng khí nóng được khuếch tán khắp trong khoang lò. Những món nướng để ở chế độ này đều đạt chất lượng hoàn hảo. Thậm chí bạn có thể nấu được cùng một lúc nhiều món ăn. 3D HotAir – Làm nóng ba chiều Tương tự như chức năng 4D Hot Air, chức năng nướng này sử dụng các luồng khí nóng tản đều theo vòng tròn từ trên xuống dưới, từ trái quá phải để làm chín thức ăn. Ở bất kì vị trí nào trong khay thì cũng mang đến những món ăn trọn vị. Chế độ nướng này đặc biệt thích hợp để nướng pizza, làm các loại bánh nướng, bánh ngọt. Hot air eco – Nướng tiết kiệm Đây chế độ nướng có nhiệt độ từ 30 – 275°C. Nó làm chín thức ăn trong khoảng từ 125 đến 275°C. Chế độ này gia nhiệt nhẹ nhàng cho các loại thực phẩm ở một tầng nhất định mà không cần làm nóng lò như những chế độ nướng khác. Sau khi bạn đặt thức ăn vào, quạt tản nhiệt sẽ tự động phân phối nhiệt từ bộ phận thanh tản nhiệt để mang đến hơi nóng đồng đều. Có thể nấu chín được món ăn mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu nhất. Top/bottom heating – Nướng mặt trên và dưới Đây là chế độ nướng có thể thấy được ở bất kỳ lò nướng nào. Ký hiệu trên lò nướng này có nghĩa là món ăn được làm chín bằng nhiệt tỏa ra từ phía trên và phía dưới. Mức nhiệt hoạt động trong khoảng 30 – 300°C. Làm chín thức ăn ngon nhất ở nhiệt độ từ 150 đến 250 ° C. Hot air grilling – Nướng đối lưu. Khi nhìn thấy ký hiệu trên lò nướng Bosch này nghĩ là bạn sẽ dùng nó để nướng gà, vịt nguyên con hoặc những miếng thịt, miếng sườn cỡ lớn. Ở chế độ này, thanh nhiệt trên và quạt sẽ hoạt động xen kẽ nhau. Những luồng khí nóng được quạt thổi xung quanh thức ăn. Giúp cho thức ăn chín nhanh và chín đều. Nhiệt độ để làm chín thức ăn ở chế độ này là từ 30 – 300°C Grill, large area – Nướng khu vực rộng. Đây là ký hiệu trên lò nướng Bosch dùng để làm chín những loại thức ăn có bề mặt bằng phẳng. Nó cùng có thể dùng để làm bánh mì nướng hoặc làm chín thực phẩm trong khay. Lượng nhiệt làm chín thức ăn được tỏa ra ở bên dưới thanh nhiệt. Chế độ nướng này cũng có 3 chế độ cài đặt: 1 = thấp, 2 = trung bình, 3 = cao. Grill, small area – Nướng khu vực nhỏ. Nếu bạn muốn làm chính một lượng thực phẩm nhỏ như nướng lại chiếc bánh mì, xúc xích hay miếng bít tết nhỏ thì hãy chọn chế độ này nhé. Với chế độ này, nhiệt sẽ chỉ tập trung vào chỗ bạn đặt thức ăn. Khu vực trung tâm của lò, bên dưới thanh nhiệt là nóng lên. Chức năng nướng này cũng có 3 chế độ cài đặt 1 = thấp, 2 = trung bình, 3 = cao. Slow cooking – Nấu chậm Đây là chế độ dùng để nấu những món ăn cầu kỳ, cần thời gian dài để làm chín đồ ăn trong điều kiện nhiệt độ thấp mà vẫn bảo toàn được chất dinh dưỡng cũng như hương vị món ăn. Ở chế độ này, thức ăn được làm chín trong điều kiện nhiệt độ từ 70 – 120°C. Defrost – Rã đông Ký hiệu trên lò nướng Bosch này giúp cho việc rã đông thực phẩm trước khi nấu nướng hoàn hảo hơn mà vẫn bảo toàn được chất dinh dưỡng. Keeping warm – Giữ ấm. Ký hiệu trên lò nướng Bosch này giúp cho chị em nội trợ giữ ấm được những món ăn mình đã nấu chín cho đến khi dùng bữa. Nhất là với những món ăn cần sự nóng hổi. Tính năng này hoạt động trong khoảng nhiệt từ 60 – 100°C. Preheating oven ware – Làm nóng dụng cụ trước khi nấu. Với tính năng làm nóng khoang lò, làm nóng dụng cụ trước khi nấu giúp cho thức ăn giữ nguyên được chất dinh dưỡng và nước bên trong. Đồng thời, chức năng này cũng giúp rút ngắn thời gian nấu nướng. Nhiệt độ hoạt động của chế độ này trong khoảng 30 – 70°C Steam function – Sử dụng hơi nước. Với ký hiệu trên lò nướng Bosch này giúp cho các chị em nội trợ vừa giữ ẫm được món ăn của mình mà vẫn đảm bảo thức ăn không bị khô. Hoặc bạn cũng có thể nấu chín được thức ăn bằng hơi nước để đảm bảo đồ ăn giòn, ngon, ngọt, mềm mà vẫn đảm bảo giữ được nguyên hương vị ban đầu, chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất. Bosch Assist – Hỗ trợ của Bosch. Ký hiệu trên lò nướng Bosch này cho biết, các quy trình nấu nướng một số món ăn đã được thiết lập sẵn thời gian cũng như nhiệt độ nấu. Bạn chỉ việc đặt món ăn muốn nấu vào và bấm nút mà không phải mất công tra cứu công thức. Pyrolytic function – Chức năng Nhiệt phân. Ký hiệu này cho biết bạn không cần phải vệ sinh lò nướng quá nhiều. Khi bạn chỉnh chức năng này, lò nướng sẽ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ lên đến 400-500ºC. Nó có thể đốt vụ thức ăn cũng như dầu mỡ bám trên thành lò thành tro. Sau đó bạn dùng giấy hoặc khăn mềm để loại bỏ phần tro ấy. PerfectBake Backsensor – Cảm biến dành cho nướng bánh. Ký hiệu trên lò nướng Bosch này cho thấy lò nướng sẽ tự động đo độ ẩm của bánh cần nướng. Sau đó điều chỉnh nguồn nhiệt, thời gian cho thích hợp với từng loại bánh để mang đến chất lượng hoàn hảo nhất. Easily dismantled door – Cửa cho phép tháo để vệ sinh. Bạn hoàn toàn có thể tháo chiếc cửa của lò nướng ra và vệ sinh dễ dàng. Time-setting Options – Tùy chọn cài đặt thời gian. Nút ký hiệu biểu tượng thời gian trên bảng điều khiển giúp cho bạn cài đặt thời gian nấu cho từng món ăn. Bao gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Temperature – Nhiệt độ. Bạn cài đặt nhiệt độ trong lò nướng phù hợp với món ăn bạn nấu để đảm bảo dinh dưỡng tối đa. Childproof lock – Khóa trẻ em. Kí hiệu trên lò nướng Bosch này dùng để khóa/mở bảng điều khiển. Đảm bảo an toàn trong quá trình nấu nướng. Ánh sáng bên trong lò Ký hiệu trên lò nướng Bosch này sáng lên có nghĩa là bóng đèn chiếu sáng trong khoang đã sáng lên. Nó giúp cho người sử dụng dễ dàng quan sát thấy quá trình nấu nướng bên trong. Ngoài ra, chức năng này cũng giúp cho việc vệ sinh dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch đến từng góc cạnh trong lò nướng. Trên đây là những lý giải về ký hiệu trên lò nướng Bosch để giúp cho quá trình nấu nướng của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy làm mới bữa cơm gia đình nhà mình với các chức năng của lò nướng Bosch nhé. Nếu cần giải đáp thắc mắc hãy liên hệ với Gia Dụng Đức Sài Gòn để được hỗ trợ nhé. Xem thêm: Các bước hướng dẫn cách sử dụng lò nướng Chi tiết
 2. Áo thun Henley đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các đấng mày râu hiện đại. Với những ưu điểm nổi bật như chất vải thoáng mát, dễ vận động, lại dễ kết hợp đồ với các loại trang phục khác cho nên áo Henley ngày nay xuất hiện ở bất cứ đâu. Vậy bạn có biết cách phối đồ với áo Henley không? Hãy cùng tìm hiểu với Hidanz nhé. Áo Henley là gì? Áo thun Henley gần gũi, giản dị Áo thun Henley là tên gọi của chiếc áo thun chui đầu dành cho nam. Nó được mệnh danh là chiếc áo thanh lịch của gã trai hư. Những chiếc áo này được thiết kế với hàng khuy dưới cổ. Khi 2 mở cúc sẽ tạo thành hình chữ Y. Nó giúp tăng sự nam tính và quyến rũ ngầm. Nhìn một cách tổng quát, người ta sẽ nhận thấy áo thun Henley được cách tân từ chiếc áo thun cổ tròn truyền thống với hàng cúc của áo Polo. Nhưng vì được dùng để mặc bên trong các trang phục khác hay còn được gọi là áo lót. Cho nên chiếc áo này rất đa dạng về chất liệu và dễ tính hơn hai người anh em của mình. Có những dạng áo Henley nào? Hiện nay, áo Henley tồn tại trên thị trường thời trang với nhiều phiên bản khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất là nằm ở tay áo. Có những chiếc áo dài tay được dệt kim hoàn toàn để mặc vào mùa thu. Cũng có những chiếc áo tay lỡ hoặc tay cộc để đáp ứng mọi nhu cầu của người mặc. Các dạng áo Henley hiện nay Áo thun Henley hiện nay được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Bên cạnh chất liệu cotton dệt kim thường thấy. Ngày nay có còn xuất hiện với những chất liệu khác như cotton pha polyester, cotton, linen…Đây đều là những chất liệu mềm mại, thấy hút mồ hôi, dễ vận động nên rất được các tín đồ thời trang ưa chuộng; thường xuất hiện trên hững chiếc áo nam ngày hè. Ngày trước, chiếc áo thun Henley chỉ là chiếc áo thuộc khuôn khổ phòng ngủ, là chiếc áo lót của phái mạnh. Nhưng ngày nay, đã có những phiên bản dành cho cả chị em phụ nữ. Nó được diện trong nhiều hoàn cảnh kết hợp với những item khác tạo nên những set đồ vừa đơn giản, vừa lịch sự nhưng cũng rất thoải mái vận động. Bạn có thể diện item này khi đi dạo phố, café, du lịch. Cũng có thể mặc đi làm. Vậy có lí do gì mà phải từ chối item thời trang này chứ Phối đồ với áo Henley sao cho đẹp? Áo Henley là loại trang phục dễ kết hợp với những món đồ khác. Dù kết hợp với trang phục nào đi nữa thì vẫn làm nổi bật được hình thể cũng như sự quyến rũ của đấng mày râu. Dưới đây là một số cách mix đồ của item này mà Hidanz muốn chia sẻ đến các bạn. Phối áo Henley và quần short nam Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình set đồ để du lịch biển thì đừng bỏ qua sự kết hợp này nhé. Chiếc áo thun Henley làm bằng vải cotton dệt kim tay ngắn, kết hợp với chiếc quần short jean nam sẽ khiến bạn trở nên thật quyến rũ giữa thiên nhiên mênh mông. Set đồ này thích hợp với những trò chơi ở biển hoặc chơi cùng đội nhóm để mang đến sự thoải mái khi vận động. Bạn có thể kết hợp cùng với các phụ kiện khác như kính mắt, dép xăng đan, mũ vành rộng nữa nhé. Phối áo Henley cùng suit/vest Set đồ này mang đến cho người mặc sự sang trọng. Chiếc áo Henley kết hợp với bộ vest được may đo vừa người. Mang đến cho các chàng trai sự trẻ trung, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng cho các chàng trai làm việc ở công sở. Set đồ này bạn đừng quên kết hợp cùng với giày trainers , giày chunky sneakers. Và các món đồ phụ kiện khác như đồng hồ, vòng tay hay kính mắt để set đồ trở nên hoàn thiện hơn nữa nhé. Mix áo Henley với quần jean Set đồ mang đến sự đơn giản nhưng sang trọng Quần jean được coi là chiếc quần quốc dân mà ai cũng phải có ít nhất 1 chiếc trong tủ đồ của mình. Khi kết hợp quần jean với áo Henley bạn đã cho ra sét đồ vừa đơn giản lại vừa lịch sự. Nó thích hợp với mọi hoàn cảnh sử dụng và mọi lứa tuổi. Bạn có thể kết hợp cùng giày chunky sneakers, sandals để tạo nên sự thanh lịch, trẻ trung cho những buổi hẹn hò. Bạn cũng hoàn toàn có thể thay thế quân jean bằng quần jogger nam mạnh mẽ và cá tính. Tất nhiên là hãy làm cho mình trở nên quyến rũ hơn với mùi nước hoa nam tính cùng những phụ kiện sang trọng. Mix áo Henley cùng với áo Denim Set đồ này mang đến cho người mặc vẻ cổ điển những cùng không kém phần phong trần, phong cách. Vào những ngày trời trở gió, chỉ cần chiếc áo Henley kết hợp với chiếc áo Denim là đã đủ giữ ấm cho cơ thể mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp, cũng như gu thẩm mỹ. Kết hợp thêm đôi giày sneaker và chiếc balo nữa sẽ càng làm cho bộ đồ thêm hoàn hảo hơn. Mix áo Henley với quần chinos và áo khoác mỏng Set đồ cho ngày thu trở gió Vào những ngày trời heo may, đổi gió đầu mùa đông, một chiếc áo khoác mỏng bên trong là chiếc áo Henley. Kết hợp với quần chinos và chiếc khăn mỏng là set đồ không thể hoàn hảo hơn. Hạ xuống 3 chiếc cúc cổ sẽ khiến tổng thể của bạn trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát mà không mất đi vẻ manly. Trong tủ đồ của bạn có chiếc áo Henley, nhưng từ trước đến giờ bạn vẫn coi nó là áo ngủ, chỉ mặc ở trong nhà. Thì hi vọng những chia sẻ trong bài viết trên đây của Hidanz đã giúp cho bạn có những định nghĩa mới về chiếc áo này. Nếu như bạn sáng tạo ra những cách kết hợp mới item này thì hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé.
 3. Áo raglan là item được đông đảo tín đồ thời trang Việt Nam yêu thích. Đây được xem là phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung, năng động và phá cách. Có thể bạn đã trông thấy nó rồi nhưng không biết tên chính xác của nó là áo raglan đó thôi. Hãy cùng với Hidanz xem cách phối đồ với áo raglan sao cho trẻ trung, phong cách nhé Tìm hiểu về áo Raglan Áo Raglan là gì? Áo raglan là gì? Đây là kiểu áo nam độc đáo đã du nhập vào thị trường thời trang Việt Nam khá lâu. Chiếc áo này có đặc điểm là phần tay áo được thiết kế theo phong cách raglan – phần tay áo có màu khác với màu thân áo. Trong chiếc áo raglan sẽ có 2 tone màu nổi bật là màu của phông chính và màu của tay áo. Thông thường, phần cổ áo sẽ cùng tone màu với tay áo. Chính sự kết hợp phá cách đặc biệt này đã mang đến cho chiếc áo những sự mới mẻ, khác biệt. Nó có sức hút đặc biệt với tín đồ thời trang so với các item khác. Lịch sử ra đời của áo Raglan Chiếc áo raglan ra đời bắt nguồn từ chiếc áo của một viên tướng thuộc dòng dõi quý tộc Anh Lord Raglan (1788 – 1855). Trong trận chiến ở Waterloo năm 1815, ông bị thương nặng phải cắt đi cánh tay phải của mình. Để cho người ngoài không biết khiếm khuyết trên thân thể của mình ông đã yêu cầu thiết kế một kiểu áo có phần tay dài từ cổ xuống dưới. Theo thời gian, chiếc áo raglan đã có sự thay đổi về kiểu dáng để thích hợp với phong cách và xu hướng thời trang ở từng giai đoạn nhất định. Nhưng về cơ bản thì những cấu trái và đặc điểm ban đầu vẫn được kế thừa như ban đầu. Chất liệu làm nên chiếc áo Raglan Ngày nay, áo raglan được làm từ nhiều loại vải khác nhau, để phù hợp với yêu cầu của người mặc theo từng mùa. Vào mùa hè, những chiếc áo phong cách raglan được làm từ những chất liệu mát mẻ, thấm hút mồ hôi như vải cotton, vải PE, vải CVC, vải TC, vải Telex Thái, vải cá sấu…. Nó mang đến sự thoải mái cho người mặc trong quá trình vận động. Nếu chiếc áo raglan này được dùng vào đông thì nó được làm chủ yếu từ vải Nỉ. Nó có chức năng giữ ấm cũng như dễ dàng sử dụng và làm sạch. Việc kết hợp với các món đồ khác để giữ ấm cũng dễ dàng hơn. Các kiểu áo Raglan trên thị trường hiện nay Áo raglan hiện nay được chia thành 3 kiểu dựa phụ thuộc vào chiều dài của tay áo. Bạn có thể lựa chọn cho mình kiểu áo phù hợp với thời tiết cũng như hoàn cảnh sử dụng. Áo raglan tay ngắn Những chiếc áo raglan ngắn tay, cộc tay thường được sử dụng để làm áo đồng phục. Có thể là đồng phục nhóm, đồng phục lớp, đồng phục cho công ty… Phần tay ngắn trẻ trung, năng động kết hợp với phong cách vốn có của từng cá nhân mang đến sự sang trọng, độc đáo và khác biệt cho người mặc. Mẫu áo này thích hợp với đông đảo người dùng. Áo raglan tay lửng Chiếc áo raglan tay lửng được thiết kế trên nguyên tắc tuân thủ những nguyên tắc chung của dòng áo raglan. Phần cổ áo và phần tay áo vẫn đảm bảo khác màu với phần thân áo. Tay áo được thiết kế lưng chưng, không quá dài cũng không quá ngắn cho nên nó có sức quyến rũ đặc biệt Áo raglan tay dài Đúng như tên gọi của nó, cũng giống như chiếc áo raglan đầu tiên, những chiếc áo raglan tay dài có phần ống tay dài tới cổ tay của người mặc. Nó thích hợp với những ngày thời tiết se lạnh. Cách phối màu của chiếc áo này cũng tuân thủ theo đúng nguyên tắc của phong cách raglan. Phối màu tay áo cho áo raglan đẹp Phối màu tay áo của áo raglan thế nào cho đẹp và tạo được phong cách riêng thì không phải ai cũng biết. Thông thường, người ta sẽ phối màu tay áo dựa trên các nguyên tắc là phối màu tương phản, phối màu trung tính và phối màu cùng tone. Phối hai màu tương phản với nhau Chọn hai màu tương phản phối với nhau sẽ làm nổi bật vẻ đẹp và sự phong cách choa chiếc áo. Để chọn được những màu tương phản hợp với nhau bạn nên lựa chọn dựa trên bánh xe màu sắc. Phối màu cùng tone Đây là cách phối màu bằng cách dùng 1 màu chủ đạo nhưng khác nhau về tone và độ đậm nhạt để mang đến phong cách đặc trưng cho người dùng. Phối màu trung tính: Một cách phối màu mang đến sự dễ dàng, an toàn cho người dùng đó là chọn những màu sắc trung tính để phối. Có 3 màu trung tính là đen, xám và trắng. Những màu này có thể kết hợp được với cả gam màu nóng và gam màu lạnh. Khi kết hợp nón với gam màu nóng sẽ mang đến cảm giác rực rỡ. Khi nó kết hợp với gam màu lạnh sẽ mang đến sự sang trọng. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp các gam màu trung tính với nhau. Xem thêm: Nguyên tắc phối màu quần áo chuẩn không cần chỉnh Phối đồ với áo raglan đẹp Phối áo raglan với quần jean Quần jean được xem là mẫu quần quốc dân mà trong đồ của bất kì ai cũng cần có. Set đồ kết hợp giữa chiếc áo thun raglan với quần jean tạo nên cho người mặc sự sang trọng và cá tính. Cho dù bạn mặc áo tay dài, tay ngắn hay tay lõ thì cũng đều toát lên được sự trẻ trung, năng động. Nhiều bạn trẻ yêu thích phong cách đường phố còn lựa chọn phối áo raglan với quần jean rách, chiếc mũ lưỡi trai và đôi giày sneaker. Phối áo raglan với quần short nam Đây là set đồ có thể mặc được trong mọi hoàn cảnh từ đi du lịch, cafe, dạo phố, cắm trại… Nó tạo nên cho người mặc phong cách phóng khoáng và trẻ trung. Khi mặc quần short nam cùng với áo raglan, bạn có thể đa dạng set đồ bằng cách kết hợp với chiếc kính mắt, đôi dép sandal hoặc đôi giày thể thao và đồng hồ trông bạn thật “chất”. Set đồ thể thao raglan Những chàng trai yêu thích thể thao thì trong tủ đồ của mình không thể thiếu được những bộ quần áo thể thao raglan phối màu đặc sắc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa quần và áo thể thao phối màu sắc giúp cho đấng mày râu khoe được hét vẻ đẹp nam tính của mình. Hi vọng với những chia sẻ trên đây của Hidanz đã giúp cho bạn trả lời được câu hỏi áo raglan là gì cùng những thông tin liên quan đến phong cách thời trang này. Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thời trang của mình thì đừng ngần ngại, hãy thử ngay hôm nay nhé.
 4. Nếu bạn sở hữu thân hình với phần vai rộng và ngang, hẳn là rất tuyệt vời vì đây là mọt dáng người vô cùng nam tính và thu hút. Vậy nhưng vẫn có một số tips để bạn có thể khoe triệt để lợi thế này của mình đấy. Trong bài viết này, Hidanz sẽ chia sẻ đến bạn một số thông tin để trả lời cho câu hỏi “Nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất” nhé. Nam vai rộng là gì ? Trong ngành thời trang, dáng người này được gọi là dáng tam giác ngược với phần vai rộng và nhỏ dần ở phần thân và eo. Chúng ta có thể bắt gặp loại hình cơ thể vai rộng này ở những anh chàng chăm chỉ luyện tập thể thao cụ thể là tập GYM. Họ muốn gia tăng sức mạnh cho cơ bắp ở phần vai. Mỡ ở phần hông được triệt tiêu hoàn toàn. Từ đó dẫn đến thu nhỏ dần phần bụng và hông. Bờ vai rộng mang đến cảm giác khỏe mạnh, vững chãi Mẫu hình thể này hiện nay được rất nhiều chàng trang hướng đến. Nó mang đến sự trẻ trung, khỏe mạnh và quyến rũ mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Mẫu thân hình vai rộng này thích hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Tuy nhiên cũng không ít chàng trai có cùng câu hỏi đó là nam vai rộng nên mặc gì cho đẹp để vừa tôn lên được vẻ đẹp hình thể lại vừa thể hiện phong cách cũng như gu thẩm mĩ cá nhân. Nam vai rộng mặc gì để vừa tôn dáng lại đẹp, sang Quy tắc chung để trả lời cho câu hỏi “nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất” chính là nên chọn những sét đồ được tối giản các chi tiết, thay vào đó có thể tôn lên được những nét đẹp, sự quyến rũ của cơ thể. Lựa chọn quần cho nam vai rộng Nếu bạn sở hữu thân hình tam giác ngược với đôi vai rộng như vậy thì hãy chọn cho mình những chiếc quần tây, quần jean hoặc quần kaki ống côn, ống thẳng nhé. Vì mẫu quần này có khả năng cân chỉnh được vóc sáng cũng như dễ kết hợp với các kiểu áo thun nam, áo polo nam hay áo sơ mi. Đừng chọn quần nam có dáng skinny jeans vì nó sẽ gây bất đối xứng cơ thể bạn đó. Nhưng nếu như đôi chân của bạn cũng “đầy cơ bắp” thì quần ôm sát lại là một lựa chọn hợp lý Mẫu quần skinny gây mất đối xứng với phần trên cơ thể nam vai rộng Nếu bạn muốn hack chiều cao thì hãy chọn cho mình những chiếc quần dạng kẻ chìm hay xước theo chiều dọc. Còn nếu bạn sở hữu đôi chân không được cân đối thì hãy tránh đi những chiếc quần đa họa tiết, đa sắc màu, những chiếc quần rằn ri hay kẻ ô nhé. Vì những chiếc quần này sẽ mang đến một tổng thể rối mắt. Những kiểu áo thích hợp với nam vai rộng Nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất? Dưới đây là những mẫu áo nam thích hợp với những anh chàng có bờ vai vạm vỡ, vững chãi. Áo sơ mi slim-fit Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho những anh chàng sở hữu bờ vai rộng. Bạn có thể chọn cho mình mẫu áo ôm để tôn lên sự khỏe khoắn của hình thể. Nhưng hãy chọn những chiếc áo vừa vặn, đừng chật quá sẽ tạo nên cảm giác bị bó chặt, cơ thể của bạn sẽ trông như khúc giò vậy. Tiếp đến là áo polo vừa vặn Áo polo nam khoe triệt để vai và ngực vạm vỡ cho cánh mày râu Áo polo nam là mẫu áo không thể không có trong tủ đồ của các đấng mày râu bởi nó thích hợp với mọi hoàn cảnh sử dụng. Kiểu dáng thanh lịch cùng chất vải cotton co giãn sẽ giúp cho phần vai và phần ngực vuông vắn hơn mà phần eo lại không quá bó sát. Mẫu áo thun nam cổ chữ V Không chỉ có chị em phụ nữ có bờ vai không thon thả mới chuộng item này đâu. Với các anh chàng có thân hình tam giác ngược thì áo thun nam cổ chữ V cũng là một items cực hot. Khoác lên người mẫu áo này sẽ khiến cho bạn trở nên trẻ trung và phóng khoáng hơn. Những mẫu áo thun cổ chữ V làm cho tầm nhìn của người đối diện trở nên mở rộng. Họ sẽ chú ý nhiều hơn đến những phần hấp dẫn khác trên cơ thể như eo hoặc ngực thay vì chú ý vào những khuyết điểm trên bờ vai của bạn. Tuy nhiên, bạn cần tránh chọn những chiếc áo thun có cổ V khoét quá rộng và sâu. Áo jacket Nam vai rộng nên mặc gì cho đẹp? Áo jacket là mẫu áo đặc biệt thích hợp với những anh chàng có bờ vai rộng. nó vừa giúp che đi khuyết điểm vai lại vừa tạo cho người nhìn cảm giác thanh lịch, sang trọng trong mọi tình huống. Hãy chọn cho mình những chiếc áo jacket vừa vặn với cơ thể, không quá rộng cũng đừng quá chật. Chú ý khi chọn đồ cho nam vai rộng Những lưu ý khi chọn trang phục cho người vai rộng Những bạn nam sở hữu thân hình có bờ vai rộng tuy rằng dễ kết hợp đồ cũng như dễ mặc đồ. Tuy nhiên trong quá trình chọn trang phục bạn cũng cần phải tránh một số món đồ nhất định như những bộ suit có form dáng cứng nhắc, đứng đắn hay những chiếc áo blazer có phần vai được độn cứng. Vì những món đồ này sẽ khiến cho bờ vai của bạn đã lớn lại càng lớn hơn, cứng nhắc hơn nữa. Tiếp đó, những anh nam vai rộng nên chọn cho mình những chiếc áo có họa tiết cổ là những đường viền. Bởi họ tiết này sẽ không thu hút sự chú ý của người đối diện vào bờ vai thiết sự thon gọn của bạn. Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất thì chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến những người thợ may lành nghề để được tư vấn và may đo những bộ trang phục tôn dáng và che đi khuyết điểm hình thể. Nếu bạn đang sở hữu bờ vai rộng với thân hình tam giác ngược. Bạn đang lo lắng không biết nên mặc đồ gì, kết hợp đồ như thế nào thì hi vọng với những chia sẻ của Hidanz về nam vai rộng nên mặc gì đẹp đã giúp bạn có được những lựa chọn cho riêng mình.
 5. Đâu phải cứ phái đẹp mới băn khoăn nên chọn đồ gì? Nên kết hợp đồ như thế nào cho đẹp và phong cách. Trang phục đi biển cho nam cũng rất được các anh chàng quan tâm để làm nổi bật và tăng sự nam tính của mình khi đi du lịch. Nếu bạn đang đau đầu về vấn đề này, hay tham khảo những gợi ý của Hidanz để tìm cho mình mẫu trang phục phù hợp nhé. Trang phục đi biển cho nam họa tiết bohemieng Trang phục đi biển cho nam thường được các đấng mày râu kể cả châu Âu và châu Á lựa chọn để làm nổi bật phong cách cá nhân cũng như mang đến những luồng gió mới thường có họa tiết thiên về biển, Bohemieng khá đặc sắc. Trang phục đi biển cho nam họa tiết bohemieng Sở dĩ, những bộ trang phục có họa tiết này thường được lựa chọn bởi ngoài màu sắc sặc sỡ, mang đến sự nổi bật cho người mặc nó còn rất hợp với khung cảnh cũng như không gian biển. Bạn nên chọn cho mình bộ đồ đi biển cùng màu, cùng họa tiết để tạo nên sự tương đồng, hòa hợp mà vẫn thể hiện được vẻ đẹp nam tính, menly của mình. Áo ba lỗ đi biển nam Thêm một gợi ý chúng tôi muốn chia sẻ đến các anh chàng về thời trang đi biển cho nam đó là chiếc áo ba lỗ. Áo ba lỗ đã không còn xa lạ gì với chúng ta. Chọn áo ba lỗ cho cuộc du lịch biển cũng rất được nhiều anh chàng lựa chọn. Bạn có thể sắm cho mình một chiếc áo nam ba lỗ chất liệu mát mẻ, thấm hút mồ hôi với những họa tiết sinh động kết hợp với chiếc quần short nam và đôi dép cói để làm nên set đồ đi biển hoàn chỉnh. Nếu bạn tự tin với hình thể của mình thì hãy để những chiếc áo ba lỗ có màu sắc trầm, trung tính với thiết kế không quá cầu kỳ sẽ giúp khoe trọn những ưu điểm và lợi thế hình thể nhé. Mẫu trang phục này hứa hẹn sẽ là set đồ đi biển hot nhất mùa du lịch năm 2021 này đấy. Thời trang đi biển cho nam với áo sơ mi họa tiết Một trong những mẫu thời trang đi biển mà Hidanz muốn giới thiệu đến các chàng trai trong mùa hè du lịch biển này đó là mẫu áo sơ mi họa tiết. Chắc chắn không có anh chàng nào có thể chối từ được sức hấp dẫn từ những chiếc áo sơ mi ngắn tay với những họa tiết sinh động, được làm từ chất vải lanh nam tính. Một phép cộng hoàn hảo cho set đồ đi biển trong mùa hè này chính là chiếc áo sơ mi họa tiết và chiếc quần short nam. Hãy nhớ chọn cho mình chiếc quần có đơn giản, trơn màu để có thể làm nổi bật được vẻ đẹp và sự sinh động của chiếc áo nhé. Một chiếc áo sơ mi họa tiết kết hợp với một chiếc áo thun nam cùng chiếc quần short cũng là set đồ quá hoàn hảo cho mùa hè này. Nhưng để tránh rối mắt người nhìn, bạn hãy chọn những chiếc áo phông đơn giản để có thể làm nổi bật được màu của chiếc áo sơ mi bên ngoài nhé. Quần áo nam đi biển họa tiết thổ cẩm Thêm một lựa chọn cho trang phục đi biển cho nam giới trong mùa hè này, giúp cho việc lựa chọn và mix đồ cực chuẩn, cực chất đó là những bộ trang phục có họa tiết thổ cẩm. Họa tiết thổ cẩm trong những năm gần đây rất được giới trẻ ưa chuộng, và cho đến năm nay thì nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bạn có thể chọn cho mình những chiếc áo có họa tiết thổ cẩm, màu trầm cùng với chiếc quần short có màu sắc đối lập để làm cho set đồ đi biển trở nên nổi bật hơn.Bạn cũng có thể kết hợp thêm chiếc nón đi biển sẽ giúp cho bạn che nắng lại giúp bản thân trở nên thời trang, phong cách và cuốn hút hơn. Áo phông kiểu dáng basic Những chiếc áo thun nam kiểu dáng đơn giản lại trang phục đi biển thích hợp với những anh chàng yêu thích phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự trẻ trung, năng động của mình. Bạn có thể chọn cho mình những chiếc áo phông body để khoe trọn vẻ đẹp hình thể. Những cũng có thể chọn những chiếc áo oversize để tạo sự thoải mái trong quá trình vận động. Khi chọn áo bạn cũng quan tâm đến chất liệu. Nên chọn những chiếc áo được làm từ chất cotton có khả năng thấm hút mồ hôi tốt và màu sắc đơn giản, kết hợp với quần short và đôi giày sneaker để tạo ra vẻ đẹp của phong cách “tone sur tone” nhé. Áo phông polo màu basis Bên cạnh những mẫu trang phục đi biển cho nam mang tính chất phóng khoáng, mát mẻ như áo ba lỗ, áo họa tiết sặc sỡ… thì những chiếc áo polo nam đơn giản cũng được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn cho mình. Những chiếc áo polo vốn mang đến vẻ đẹp của sự nam tính nhưng khi chọn để làm thời trang du lịch biển nó sẽ tạo cho bạn phong cách riêng, độc đáo. Bạn nên chọn cho mình những chiếc áo có gam màu trung tính nhé, hạn chế chọn màu sắc sặc sỡ. Kết hợp chiếc áo này với chiếc quần jean hoặc kaki có màu sắc sáng hơn màu của áo sẽ tạo cho bạn set đồ đi biển đẳng cấp, ít đụng hàng mà vẫn tạo được sự thanh lịch cũng cảm giác thoải mái, dễ chịu khi vận động. Trang phục bơi theo bộ dành cho nam Nếu bạn là người yêu thích những hoạt động thể thao dưới nước như bơi lội, lặn ngụp hay tham gia các trò chơi, những cuộc dạo chơi, khám phá trên biển thì những bộ trang phục bơi theo bộ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn khi bạn tìm kiếm đồ đi biển cho chuyến du lịch sắp tới. Bạn hãy chọn cho mình những bộ đồ bơi ôm sát cơ thể để thể hiện được vẻ đẹp hình thể cũng như màu sắc đồng bộ, để tạo nên sự thống nhất, hài hòa. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn cho mình những bộ trang phục thoải mái vận động và phù hợp với cảnh sắc thiên nhiên nhé. Với bộ trang phục đi biển này thì bạn hãy chọn cho mình đôi giày thể thao thay vì những đôi dép cói nhé. Trên đây là gợi ý một số mẫu trang phục đi biển cho nam mà Hidanz muốn chia sẻ đến các bạn. Hi vọng với những thông tin này cũng với phong cách của bản thân cũng như chủ đề của chuyến du lịch biển sắp tới mà bạn chọn cho mình được mẫu trang phục thích hợp.
 6. Sau một thời gian dài bị chìm vào quên lãng, ngày nay những chiếc quần Cargo đang được hồi sinh và tạo được ấn tượng mạnh với người dùng. Những chiếc quần Cargo hiện nay đã được thay đổi, cách tân khá nhiều để phù hợp với gu ăn mặc của các tín đồ thời trang nhất là các bạn trẻ. Hãy cùng với Hidanz tìm hiểu kĩ hơn về item này nhé. Cargo pants là gì? Khái niệm Cargo pants Cargo pants là một trong những item làm mưa làm gió trong làng thời trang những năm 90 của thế kỉ 20. Cargo pants là gì? Nếu phân tách Cargo pants thành hai từ tách rời thì cargo có nghĩa là vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy hoặc đường hàng không dưới dạng các thùng hàng. Pants được hiểu là chiếc quần. Vậy hiểu một cách đơn giản thì Cargo pants là chiếc quần nam có những chiếc túi hình hộp. Quần túi hộp đang sôi động trở lại trong những năm gần đây Chiếc quần Cargo có nguồn gốc từ quân đội. Những chiếc túi được đính kèm trên những chiếc quần dùng để chứa đựng nhiều vũ khí, vật dụng cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ của mình. Trong thời trang hiện đại ngày nay, những chiếc quần túi hộp đang rất được người dùng ưa chuộng nhất là những tín đồ của thời trang đường phố. Bởi nó mang đến cho người dùng phong cách, tiện lợi cũng như có tính ứng dụng cao. Đặc điểm của những chiếc quần túi hộp Những chiếc quần túi hộp hiện nay đã được các nhà thiết kế thời trang cái tiến để có thể kết hợp với nhiều item khác nhau như áo phông nam, áo sơ mi nam, giày thể thao… thích hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Những chiếc quần Cargo có phần ống quần nhỏ hơn so với những chiếc quần quân đội với nhiều kiểu dáng và họa tiết cũng như chất liệu khác nhau. Chúng ta có thể thấy những biến thể của chiếc quần Cargo pants trên thị trường như quần short cargo, quần dài cargo, cargo kaki hoặc jeans, quần da cargo, cargo hoạ tiết rằn ri quân đội, cargo sọc, cargo trơn đơn giản,… Những mẫu quần Cargo Pants thường gặp và cách phối đồ đẹp dành cho nam Như đã nói ở trên, mẫu Cargo Pants hiện nay rất đa dạng, thích hợp với nhu cầu của đa dạng người dùng. Cùng với Hidanz tìm hiểu về 4 mẫu quần túi hộp và cách phối đồ được các tín đồ thời trang lựa chọn nhiều nhất hiện nay: Quần kaki túi hộp (Quần kaki Cargo) Mẫu quần Cargo Pants đầu tiên mà Hidanz muốn giới thiệu đến các tín đồ thời trang là những chiếc quần kaki túi hộp cực sành điệu và cá tính nhé. Những chiếc quần này được làm bằng chất liệu vải Kaki mang độ cứng và có khả năng giữ form cao. Những chiếc túi hộp vuông vức được đặt ở hai bên và đằng trước, đằng sau vừa mang đến cho chiếc quần sự phong cách, cá tính. Phần ống được bo chun khiến cho người mặc trở nên sành điệu nếu bạn biết hợp đồ. Hầm hố với quần kaki túi hộp Với mẫu quần Kaki túi hộp này, nó thích hợp với nhiều item khác nhau. Bạn có thể kết hợp nó với những chiếc áo thun nam freesize dài tay hoặc ngắn tay ở tất cả các mùa trong năm. Với set đồ này, bạn có thể vận nó khi du lịch, dạo phố. Nên cạnh đó, quần kaki túi hộp kết hợp với giày thể thao hoặc giày sneaker cũng khiến bạn trở nên rất trong mắt người nhìn. Quần Short túi hộp (Quần short Cargo) Bên cạnh những mẫu quần túi hộp dài thì quần short túi hộp cũng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những bạn trẻ đam mê phong cách thời trang đường phố. Quần Cargo dạng short thích hợp với những bạn trẻ, năng động Những chiếc quần short túi hộp thường có kích thước ống rộng để tạo sự thoải mái khi vận động cho người mặc. Phần cạp của quần cargo short được làm bằng cạp chun hoặc cạp cúc để thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Những chiếc quần short túi hộp thường được làm bằng vải kaki hoặc vải jean để giữ form đứng cho quần, quần không bị nhăn trong quá trình sử dụng Để mang đến sự khác biệt trong phong cách thời trang đường phố của mình bạn nên chú ý một chút đến trang phục ở phần thân trên nhé. Bạn có thể tận dụng những chiếc áo thun nam trơn hay áo polo nam để mix tạo điểm nhấn đặc biệt khi xuất hiện trước mặt người khác. Với set đồ này, bạn kết hợp thêm với đôi giày sneaker, chiếc mũ lưỡi trai, đồng hồ và kính mắt sẽ tạo nên set đồ xuống phố chuẩn men lỳ. Ngoài ta, chiếc quần short túi hộp có thể kết hợp với chiếc áo sơ mi đơn giản cùng 1 chiếc túi đeo bụng và đôi giày thể thao là bạn đã có set đồ đi du lịch mùa hè không thể hoàn hảo hơn rồi. Quần Jean túi hộp (Quần jean Cargo) Nếu là tín đồ của thời trang đường phố thì bạn không thể bỏ qua mẫu quần jean túi hộp này nhé. Chiếc quần này được xem là huyền thoại của Street Style. Bạn có thể bắt gặp trong thực tế những mẫu quần Cargo Jean cực ngầu với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau Mẫu quần Cargon thích hợp với mọi điều kiện sử dụng Những chiếc quần jean Cargo không chỉ mang đến cho người mặc vẻ hiện đại, cá tính mã vẫn có chút chững chạc, sang trọng pha chút cổ điển. Sự kết hợp hài hòa giữa hai sắc thái đối lập nhau tạo nên một item chinh phục mọi tín đồ thời trang đường phố. Với những chiếc quần jean túi hộp thì nó phù hợp với tất cả các item đi kèm nhưng đẹp nhất vẫn là áo sơ mi nam và áo thun nam. Tuy nhiên, khi kết hợp đồ bạn cũng nên chú ý đến màu sắc của các item để tạo nên một outfit ấn tượng. Với những chiếc quần jean túi hộp màu xanh thì bạn nên chọn cho mình chiếc áo sơ mi hay áo thun màu trắng hoặc màu đen để giúp bạn trở nên ấn tượng và nam tính hơn. Quần Jogger túi hộp (Quần jogger Cargo) Nếu là tín đồ của quần jogger lại yêu thích Street Style chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua chiếc quần Jogger Cargo rồi. Chiếc quần này là sự kết hợp của hai thiết kế quần jogger truyền thống và quần túi hộp. Quần jogger túi hộp trẻ trung, cá tính Những chiếc quần Cargo pants dạng jogger này có phần trên rộng và nhỏ dần xuống dưới ống. Ở phần ống quần được thiết kế bo chun. Những chiếc túi hộp được đặt ở hai bên ống quần và phía sau quần để tạo nên sự hầm hố, cá tính. Phần cạp được làm bằng chun kết hợp với dây rút hoặc cạp khuy để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Nhưng nhìn chung, chiếc quần jogger Cargo này mang đến cho người mặc sự thoải mái, giúp đem đến một vóc dáng cân đối và che đi khuyết điểm trên thân thể của người mặc. Chiếc quần cargo này khi mix với những item cá tính sẽ tạo nên style đường phố khỏe khoắn mà không kém phần sang trọng, lịch sự. Bạn có thể phối quần Jogger Cargo với những chiếc ao thun nam freesize hoặc áo thun nam body kết hợp với đôi giày sneaker và chiếc Balo Local Brand thì ai cũng phải ngước nhìn. Hi vọng với những chia sẻ về cargo pants cũng như một vài tip nhỏ giúp các anh chàng mix đồ đẹp với quần cargo mà Hidanz sẽ giúp cho các chàng trai tự tin khẳng định phong cách của mình.
 7. Với bất kì một tín đồ thời trang nào thì chắc chắn ai cũng đã từng nghe đến phong cách freesize. Nhưng bạn có thật sự hiểu phong cách freesize là gì hay chưa? Làm thế nào để phối đồ Oversize cho nam đẹp? Nếu bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình thì hãy đọc bài viết dưới đây của Hidanz nhé. Freesize là gì? Những điều chưa biết về freesize Freesize là gì? Freesize (Free: tự do, size: kích cỡ) hiểu một cách đơn giản là kích cỡ tự do, thoải mái. Đây thực chất là một size quần áo với những thông số phù hợp với tất cả mọi người. Cho dù bạn sở hữu cơ thể béo hay gầy, cao hay thấp thì phong cách thời trang này vẫn thích hợp. Chính vì vậy, nếu như bạn không biết chọn cho mình size quần áo nào cho thích hợp để tôn lên vẻ đẹp hình thể cũng như phong cách của mình thì hãy thay đổi bằng một bộ trang phục với phong cách Freesize nhé. Ưu điểm của quần áo Freesize Freesize là gì? Tại sao thời trang oversize lại được ưa chuộng hiện nay? Những chiếc áo nam và quần nam mang phong cách Freesize luôn được tín đồ thời trang ưa chuộng bởi nó sở hữu những ưu điểm đặc biệt. Phong cách Freesize thích hợp với mọi dáng người. Vì vậy, khi mặc lên người những bộ quần áo phong cách này sẽ che được hết những khuyết điểm trên cơ thể của bạn. Với những ai sở hữu thân hình mảnh khảnh, cò hương thì những bộ trang phục freesize sẽ che đi được những phần xương bị nhô ra. Còn với những người sở hữu thân hình mũm mĩm, thì những bộ quần áo freesize sẽ giúp cho đi những phần mỡ thừa và tạo sự thoải mái cho người mặc. Ngoài ra, nếu bạn có gu thẩm mỹ tốt, biết cách mix đồ và các phụ kiện thời trang thì những bộ quần áo freesize sẽ giúp bạn nổi bật giữa đám đông, trở nên năng động hơn, phong cách hơn. Cách phối đồ đẹp phong cách oversize cho nam giới Freesize là gì? Nam giới mặc đẹp với phong cách oversize như thế nào? Những bộ trang phục phong cách Freesize không chỉ được chị em phụ nữ ưa chuộng mà còn rất được phái mạnh ưa thích. Dưới đây là gợi ý một số cách phối đồ phong cách Oversize cho cánh mày râu tự tin xuống phố Phối áo hoodie, sweater với quần jogger Set đồ freesize mang đến sự trẻ trung Những chiếc quần jogger luôn tạo cho người mặc sự khỏe khoắn, cũng như thoải mái trong quá trình vận động. Còn những chiếc áo hoodie hay sweater oversize là những item không thể thiếu trong tủ đồ của các anh chàng bởi kiểu dáng dễ mặc cũng như dễ phối đồ. Vào những ngày trời se se lạnh, một chiếc áo hoodie dáng rộng, áo thun nam freesize kết hợp với chiếc quần jogger sẽ khiến bạn trở nên thật trẻ trung và năng động. Lưu ý khi mặc sét đồ này đó là đừng kéo phần gấu bo áo qua mông nhé. Vì như vậy sẽ làm cho người nhìn có cảm giác phần lưng dài hơn phần chân. Hãy kết hợp cùng với đôi giày thể thao trắng nữa thì trông bạn thật sự rất cuốn hút. Phong cách layer giữa áo thun freesize với áo khoác Set đồ freesize mang đến sự khỏe khoắn Nếu không biết mặc sao cho đẹp với trang phục freesize thì hi vọng set đồ này sẽ là gợi ý cho bạn. Một chiếc áo thun nam oversize kết hợp với chiếc áo khoác mỏng sẽ trông bạn thật thời thượng và phong cách. Nếu chọn cách kết hợp này, với áo thun nên chọn áo một màu như trắng, đỏ, vàng… còn phần áo khoác ngoài bạn nên chọn những loại áo khoác ngắn như áo jacket, áo khoác jean để có thể tôn được hết sự cá tính, trẻ trung của mình. Set đồ này kết hợp với chiếc quần jean đồng màu và đôi giày thể thao hoặc giày lười cũng đều khiến bạn trở nên ấn tượng trong mắt người đối diện. Kết hợp áo freesize với giày sneaker Set đồ freesize mang tính chất thời thượng Đôi giày sneaker luôn mang đến cho người dùng sự “ngầu”, phong cách, trẻ trung và cá tính. Nếu đã khoác lên mình chiếc áo không có size, chiếc quần jogger hip hop và đôi giày sneaker thì nhìn bạn không khác gì những nhạc sĩ đường phố Hàn Quốc. Với set đồ này, bạn kết hợp thêm với balo, mũ lưỡi trai hay túi đeo chéo thì chất nam tính của bạn sẽ được tăng lên vài bậc. Áo phông oversize kết hợp với quần skinny Một trong những item quá quen thuộc với những ai yêu thích thời trang phong cách không có size này đó là những chiếc áo phông một màu hoặc áo được in nhiều hình, họa tiết sinh động. Nó là hiện diện của phong cách thời trang đường phố. Chính vì vậy, trên nhiều trang mua sắm online, món đồ này luôn đứng đầu bảng xếp hạng về lượt tìm kiếm cũng như đặt hàng. Những chiếc áo thun nam này có kích thước vừa phải, thích hợp cả với những chàng trai có thân hình gầy ốm hay đầy đặn. Nhưng khi diện những chiếc áo thun này thì các bạn nam nên chọn cho mình một chiếc quần dáng skinny jean, tregging, legging để mang đến sự khỏe mạnh, cá tính. Tránh chọn những chiếc quần ống rộng sẽ khiến cho bạn trở lên lùng thùng trong mắt người nhìn Áo khoác oversize kaki kết hợp với áo thun trơn và quần jeans Set đồ oversize giúp ăn gian tuổi Nếu muốn ăn gian thêm tuổi với những chiếc áo freesize này thì bạn hãy chọn set đồ áo khoác oversize kết hợp với áo thun trơn và quần short trẻ trung nhé. Bên trong là một chiếc áo thun trơn vừa vặn với cơ thể có màu sắc đối lập với áo khoác kaki kết hợp với chiếc quần jean ống đứng và đôi giày thể thao sẽ khiến cho bạn trở nên đẹp như những fashionista vậy. Set đồ này bạn có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh như đi chơi, đi làm, cafe, dạo phố… Một số nguyên tắc khi diện đồ Oversize Freesize là gì? Chọn trang phục freesize cần quan tâm đến những nguyên tắc nào? Gọn gàng Những bộ trang phục phong cách freesize luôn có kích thước khá rộng cho nên khi lựa đồ kết hợp với item này bạn cần đảm bảo nguyên tắc gọn gàng để không trở nên luộm thuộm, mất điểm trong mắt người đối diện. Chọn trang phục oversize cho người có chiều cao khiêm tốn Với những anh chàng sở hữu chiều cao khiêm tốn thì khi chọn trang phục oversize cần lưu ý những điều sau: Không chọn những chiếc áo có phần thân áo và tay áo quá rộng Chỉ nên chọn những chiếc áo với chiều dài qua mông một chút, cách đầu gối 30cm. Không chọn những bộ trang phục có hoa văn và phụ kiện quá rườm rà Nếu đã làm mới mình với những bộ trang phục phong cách oversize thì đừng chọn những phụ kiện quá rườm rà hay chọn những bộ trang phục nhiều hoa văn, nhiều màu sắc sẽ biến bạn trở nên rối mắt trong mắt người nhìn, tạo cảm giác không gọn gàng, thiếu cá tính. Kết hợp cùng giày Nếu không biết kết hợp những món đồ phong cách freesize với đôi giày nào cho hợp thì hãy mạnh dạn chọn cho mình đôi giày thể thao hoặc giày sneaker nhé. Khi kết hợp với nhau chúng sẽ tạo nên một bộ trang phục rất thời trang và cá tính đấy. Trên đây, Hidanz đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết xoay quanh trang phục freesize và giúp bạn trả lời câu hỏi freesize là gì. Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thời trang và làm mới mình thì những bộ đồ không có size này là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.
 8. Balo Local Brand mang trong mình sự độc đáo và phá cách cho nên nó đang là item được giới trẻ quan tâm và chào đón. Nếu bạn là tín đồ của dòng thời trang Local Brand, đang tìm kiếm cho mình chiếc Balo Local Brand thứ thiệt thì hãy tham khảo những thông tin được Hidanz chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé. Local Brand là gì? Trước khi tìm hiểu về Balo Local Brand chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin về khái niệm Local Brand. Local Brand được hiểu là những thương hiệu thời trang nội địa của một quốc gia hay một khu vực nào đó. Local Brand thường hướng về dòng thời trang đường phố đang được ưa chuộng. Balo Local Brand đang tạo nên cơn sốt ở giới trẻ Local Brand tại Việt Nam cũng rất phát triển trong những năm gần đây với những thương hiệu nổi tiếng về chất lượng và số lượng như: Dirty coins, All about him, Have fun with Homies, Bobui,… Những thương hiệu này không chỉ tiếp cận với khách hàng trong nước mà còn được các quốc gia khác chú ý. Trong đó dòng sản phẩm Balo Local Brand đang rất được giới trẻ ưa chuộng. Top 4 Balo Local Brand đáng sở hữu năm 2021 Nếu bạn quan tâm đến Balo Local Brand, không biết nên chọn thương hiệu nào để đảm bảo chất lượng mà giá thành lại phải chăng thì hãy tham khảo những gợi ý của Hidanz nhé. Balo Hologram Tibi SS3 Original Thương hiệu Balo Local Brand đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Balo Hologram Tibi SS3 Original. Đây là thương hiệu balo được những tín đồ Local Brand đánh giá là hoàn hảo tới từng chi tiết từ kiểu dáng thiết kế đến chất liệu sử dụng cũng như đường may. Đặc biệt, hệ thống khóa kéo hoạt động rất trơn tru, tạo những thanh trượt êm ái, dễ dàng sử dụng. Balo Hologram Tibi SS3 Original mang đến sự nổi bật Đặc biệt, bên ngoài chiếc Balo Hologram Tibi SS3 Original được thiết kế phản quang cho nên cho dù bạn có đi trong bóng tối thì bạn cũng rất nổi bật trong đám đông. Kích thước của Balo Hologram Tibi SS3 Original khá to 42 x 33 x 12cm cho nên bạn có thể đựng sách vở, laptop thậm chí là trang phục để đi du lịch. Trên thị trường hiện nay, dòng Balo Hologram Tibi SS3 Original chính hãng đang được phân phối với hai màu chủ đạo là trắng và đen cho nên dù bạn là nam hay nữ yêu thích thời trang Local Brand thì đều có thể sở hữu. Balo Hologram Tibi SS3 Original sử dụng chất liệu vải Polyester, có khả năng chống nước lên đến 80% và tạo cho Balo một form dáng luôn ứng cáp trong mọi trường hợp. Cũng giống như các dòng balo khác, hai bên sườn của Balo Hologram Tibi SS3 Original cũng được thiết kế 2 túi để bạn có thể đựng bình nước hoặc ô dù… Dây đeo chắc chắn êm ái tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng cho dù khối lượng ba lô có nặng. Chiếc Balo Hologram Tibi SS3 Original này có giá rất hợp lý. Bạn có thể sở hữu em nó chỉ với giá 200.000đ Balo Local brand ONTOP Một dòng Balo Local Brand tuy mới ra đời vào năm 2020 nhưng đã gây được tiếng vang trên thị trường và vẫn dẫn đầu danh sách bảng xấp hạng những mẫu balo Local Brand được nhiều người yêu thích nhất tính đến thời điểm hiện tại. Balo Local Brand ONTOP luôn rất được giới trẻ ưa chuộng Dòng balo Local brand ONTOP này được lấy cảm hứng thiết kế từ chìa khóa bất tử Ankh mang đến vẻ đẹp độc đáo, khác lạ. Chỉ cần đeo chiếc balo này lên là bạn đã trở nên nổi bật giữa đám đông rồi. Sử dụng chất liệu Canvas chống nước lại giữ dáng cho balo cho nên bạn có thể sử dụng chiếc balo này vào nhiều mục đích khác nhau như đi làm, đi học hay đi du lịch. Vải Canvas cũng khá dày nên bạn có thẻ kết họp balo này với những chiếc quần nam streetwear cá tính như là baggy, jogger, jean…. Kích thước rộng, có thể để vừa laptop kết hợp với nhiều ngăn tiện ích và khóa kéo trơn tru, quai đeo chắc chắn… là những ưu điểm giúp balo Local brand ONTOP ghi điểm trong mắt đông đảo khách hàng. Không quá khó khăn để sở hữu được chiếc balo Local brand thương hiệu ONTOP này. Chỉ với 250.000đ là bạn có thể rinh được em nó về nhà rồi. Balo Local Brand DKMV Một thương hiệu Balo Local Brand cũng chinh phục được đông đảo khách hàng nhất là những cô nàng yêu thích sự ngộ nghĩnh phải kể đến DKMV. Được nhận xét là một tân binh mới gia nhập vào làng thời trang Local Brand nhưng các sản phẩm của DKMV đã gây được tiếng vang lớn ở thị trường Việt Nam. Không chỉ có Balo mà local brand này còn nổi tiếng với nhiều sản phẩm áo nam như tee, jacket hay thậm chí là áo sơ mi nữa Balo Local Brand DKMV trẻ trung, năng động Những mẫu balo Local Brand do DKMV thiết kế hướng đến sự trẻ trung, năng động với những hình tượng ngộ nghĩnh, đáng yêu cùng những gam màu tươi trẻ. Kết hợp với kích thước rộng rãi, lòng balo khá rộng cùng với chất liệu tự nhiên, chống thấm nước… đã làm nao lòng những cô nàng cá tính, yêu thích thời trang Local Brand. Mức giá của balo Local Brand DKMV được đánh giá là mềm hơn những thương hiệu khác tuy nhiên chất lượng thì không thua kém chút nào. Bạn có thể sở hữu chiếc balo này với giá chỉ 180.000đ Balo Local Brand Degrey Một thương hiệu Balo gây thương nhớ với các tín đồ thời trang Local Brand không thể kể đến Degrey. Không chỉ balo mà những item thời trang khác đến từ thương hiệu này cũng đều gây nên những cơn sốt cho giới trẻ. Các mẫu quần nam như quần baggy, quần jogger, pants quần short hoặc áo như hoodie, sweater,…của Degrey luôn được săn lùng. Balo Local Brand Degrey khỏe khoắn Balo Local Brand Degrey với thiết kế mang đến sự khỏe khoắn và mạnh mẽ kết hợp với tone màu đen Unisex cho nên nó thích hợp với tất cả những ai là fan ruột của thời trang Local Brand. Đặc biệt, khi sử dụng chiếc balo này bạn có thể kết hợp với bất kỳ kiểu trang phục nào kể cả là đơn giản như áo thun nam hoặc lịch sự như quần tây áo sơ mi Với kích thước khá lớn 43 x 30 x 10 cm, Balo Local Brand Degrey có thể đựng được laptop, cùng với thiết kế nhiều ngăn nhỏ và sử dụng chất liệu vải: 1680D, 100% polyester, không thấm nước, không biến dạng. Cho nên bạn có thể sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh từ đi chơi, đi học hay đi làm. Dây đeo được thiết kế với khả năng tùy chỉnh giúp cho bạn dễ dàng điều chỉnh độ dài của dây, tạo sự thoải mái khi đeo và giảm lực tác động lên đôi vai của bạn ngay cả khi bạn đi bộ hay leo núi. Bạn có thể sở hữu chiếc balo này dễ dàng chỉ với 210.000đ. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình chiếc balo thật phong cách, vừa làm nổi bật giữa đám đông, thể hiện được phong cách thời trang các tính lại có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thì Balo Local Brand là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Hi vọng với những chia sẻ của Hidanz về những mẫu Balo Local Brand đáng sở hữu năm 2021 đã giúp bạn chọn cho mình được mẫu balo thích hợp.
 9. Tank top là một thuật ngữ không còn xa lạ với các tín đồ thời trang nhất là khi thời trang thể thao đang thịnh hành như hiện nay. Tank top là gì? Mặc áo tank top như thế nào cho đẹp là cụm từ khóa có tần suất tìm kiếm khá cao trên mạng xã hội. Trong bài viết dưới đây, Hidanz sẽ cùng với bạn đi tìm hiểu những thông tin hữu ích xoay quanh item này nhé. 1. Tank top là gì? Tank top là gì? Tank top là một từ mượn của tiếng Anh cho nên nhiều người cũng chỉ biết sử dụng hàng ngày mà không thực sự hiểu hết về item này. 1.1. Khái niệm Tank top là gì? Tank top là gì? Tank top là tên gọi khác của áo ba lỗ, áo sát nách, áo không tay. Đây là chiếc áo nam mang trên mình sự kế thừa của loại áo cổ tròn, nhưng phần tay đã được triệt tiêu đi hết sức có thể. Nó ngắn tới nỗi sát luôn vào phần nách của người mặc. Ngoài ra, nhìn tổng thể chúng ta có thể nhận thấy chiếc áo này có phần cổ áo và hai tay áo được thiết kế cân đối với nhau tạo thành 3 lỗ áo cho nên người ta gọi nó là áo ba lỗ Chất liệu để làm nên áo tank top thường là vải thun, cotton hay vải tổng hợp. Ngoài ra, trong thực tế có lẽ bạn cũng sẽ bắt gặp những kiểu áo ba lỗ làm bằng chất liệu jean hay kaki, nỉ… chúng vẫn được gọi là áo tank top nhé. 1.2. Nguồn gốc ra đời của áo tanktop nam Tank top là gì? Áo tank top ra đời như thế nào? Những chiếc áo tank top mà chúng ta đang sử dụng hiện nay ra đời từ thời Roma cổ đại. Chiếc áo này được dùng để mặc bên trong áo giáp, có tác dụng thấm hút mồ hôi, bảo vệ cơ thể. Về sau này, những chiếc áo tank top xuất hiện nhiều hơn trong thể thao để mang đến sự thoải mái cho các vận động viên. Ngày nay, áo tank top phát triển mạnh mẽ, có mặt ở các quốc gia trên toàn thế giới, chúng được sử dụng với những chức năng và vai trò khác nhau. Trong đời sống hàng ngày, áo tank top được các đấng mày râu mặc để mang đến sự thoải mái trong trang phục ở nhà. Nó cũng là một item không thể thiếu cho những chuyến du lịch, dã ngoại mùa hè. Ngoài ra, tank top còn là mẫu thời trang được nhiều ngôi sao lựa chọn khi xuất hiện trước công chúng. 1.3. Tại sao tanktop lại rất được ưa chuộng và những ngày hè Áo tank top là gì? Tại sao item này lại rất được ưa chuộng vào những ngày hè? Có thể thấy áo tank top không kén người mặc, cho nên độ phổ biến của nó lại càng cao. Bên cạnh đó, thời tiết ngày càng nóng hơn, nhu cầu du lịch cũng tăng cao cho nên tank top với thiết kế đặc trưng của mình nghiễm nhiên trở thành item hot vào mỗi mùa hè. Ngoài ra, những người thích chơi thể thao, tập thể dục, vận động mạnh thì họ cũng thích lựa chọn cho mình những trang phục mát mẻ, thấm hút mồ hôi, dễ vận động. Áo tank top là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho những yêu cầu trên. Trong sinh hoạt hàng ngày, đấng mày râu cũng thích chọn cho mình những chiếc áo ba lỗ bởi nó mang đến sự thoải mái, mát mẻ. Xem thêm: Phong cách phối đồ nam mùa hè dành cho dân chơi 2. Cách phối đồ với áo tanktop nam cực ấn tượng Áo tank top là gì? Áo tank top là item không kén người mặc, cũng rất dễ kết hợp với các món đồ khác. Chính vì vậy, đừng bao giờ làm cho mình trở nên quá cũ, quá quen thuộc trong mắt người khác. Hãy làm mới mình bằng những set đồ mang phong cách và cá tính riêng. Dưới đây là một số công thức phối đồ với áo tank top cho bạn trở nên thật ấn tượng và tự tin nhé: 2.1. Áo tank top kết hợp với quần short Áo tank top là gì? Áo tank top kết hợp với quần short nam mang đến cho người mặc sự quen thuộc nhưng vẫn không mất đi cá tính cũng như sự lịch lãm. Đây là sự kết hợp của hai item quen thuộc không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai. Cách phối đồ cho set này rất đơn giản. Bạn có thể chọn đồ theo quy tắc áo gam màu sáng kết hợp với quần gam màu tối và ngược lại. Hoặc bạn cũng có thể chọn áo và quần cùng màu với nhau. Set đồ này bạn có thể sử dụng khi đi du lịch, dạo phố, mua sắm, café với bạn bè hoặc chạy bộ thể thao… 2.2. Áo tanktop kết hợp với quần jogger Quần jogger là một item mang đến cho người mặc sự gọn gàng, khỏe khoắn. Bạn có thể làm mới mình khi kết hợp áo tank top với quần jogger để khoe được hình thể khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc cũng như thấm hút mồ hôi tối đa và dễ dàng vận động trong những buổi tập thể thao nhé. Với set đồ này, bạn nên chọn cho mình chiếc áo tank top màu sáng và quần jogger màu tối hoặc ngược lại để càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Khi bạn lựa chọn set đồ này xuống phố thì nên kết hợp với đôi giày sneaker hầm hố, chiếc mũ lưỡi trai và một số phụ kiện đi kèm nữa nhé. 2.3. Áo ba lỗ kết hợp với áo sơ mi Tank top là gì? Tank top kết hợp với áo sơ mi như thế nào? Trong những ngày hè nắng nóng, nếu mặc áo ba lỗ ra ngoài đường thì bạn nên kết hợp thêm với chiếc áo sơ mi nữa nhé. Sự xuất hiện của chiếc áo sơ mi sẽ làm cho bạn tránh được cái nắng cháy da của mùa hè và tạo cho bạn phong cách riêng. Chỉ cần chiếc áo sơ mi họa tiết phối cùng chiếc áo ba lỗ bên trong màu trắng và để phanh cúc trông bạn đã thật sự phá cách rồi. Lưu ý rằng màu áo ba lỗ và màu áo sơ mi phải tương phản với nhau thì mới làm nổi bật được. Set đồ này kết hợp với quần jean tối màu sẽ là một outfit hoàn hảo cho những chàng trai nào cần ra đường trong những ngày nắng nóng. Set đồ này bạn cũng có thể kết hợp với quần short và mũ lưỡi trai cùng đôi tông trong những dịp du lịch biển. 2.4. Mix áo tank top với quần jean nam Nếu bạn vừa muốn thay đổi phong cách nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn của mình thì set đồ này là lựa chọn hòa hảo. Nó vừa mang đến sự trẻ trung, năng động lại vẫn đảm bảo sự sang trọng cần có. Quần jean được xem là mẫu quần nam quốc dân, có thể mix được với nhiều item khác trong đó có tank top. Nếu bạn có buổi hẹn với bạn bè mà không biết mặc gì thì set đồ này là cứu cánh cho bạn đấy. Khoác bên ngoài áo tank top chiếc áo sơ mi hay áo khoác cũng là ý tưởng khá mới mẻ. Nó sẽ mang đến cho bạn một hình ảnh trẻ trung, năng động và cá tính. Kết hợp với quần jean nam và đôi giày thể thao là bạn đã có bộ cánh rất “xịn” để xuống phố rồi. Trên đây là một số thông tin xoay quanh item tank top cũng như giúp bạn trả lời câu hỏi “tank top là gì?” mà Hidanz muốn gửi đến các bạn. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp hữu ích dành cho những ai đang quan tâm đến sản phẩm này. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ để chọn cho mình những chiếc áo tank top sành điệu cho mùa hè này hãy đến với Hidanz để được tư vấn nhé.
 10. Sweatshirt là gì, công thức phối đồ với áo Sweatshirt sao cho đẹp và sang trọng? Là item rất quen thuộc với các tín đồ thời trang, đặc biệt là các bạn trẻ, Sweatshirt mang đến cho người mặc sự trẻ trung, năng động và khỏe khoắn. Đặc biệt, nó có thể phối được với nhiều loại trang phục khác nhau đấy. Hãy cùng Hidanz tìm hiểu kĩ hơn về item này trong bài viết dưới đây nhé. 1 Tìm hiểu về áo Sweatshirt 1.1. Áo Sweatshirt là gì? Áo Sweatshirt là gì? Áo Sweatshirt hiểu đơn giản là một loại áo nam dài tay làm bằng chất liệu vải thun hoặc nỉ. Sản phẩm này còn có tên gọi khác là áo nỉ. Áo Sweatshirt có thiết kế đơn giản dạng chui đầu, kiểu cổ tròn hoặc cổ tim, phần tay áo và gấu áo có thể bo chun hoặc không. Đặc biệt áo Sweatshirt không có mũ đội đầu như áo hoodie. Áo Sweatshirt có thể được sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào, kết hợp với nhiều item khác nhau để tạo nên những phong cách thời trang khác nhau tùy theo sở thích của bạn. 1.2. Nguồn gốc của những chiếc áo sweatshirt? Sự ra đời của chiếc áo Sweatshirt bắt nguồn từ chiếc áo len của cậu con trai chủ nhà máy sản xuất đồ lót tại Alabama – Benjamin. Cậu bé mặc chiếc áo len khi chơi thể thao gây ra cảm giác khó chịu. Hơn nữa chiếc áo len sau nhiều lần giặt có dấu hiệu bị co và ngắn. Lúc này, ông Benjamin đã dùng chất liệu nỉ đang dùng để sản xuất đồ lót để thay thế chất liệu len làm ra chiếc áo cho con trai mình. Kể từ đó, những chiếc áo làm bằng chất liệu này đã trở nên phổ biến trên khắp nước Mỹ. Cái tên Sweatshirt được đặt bởi chính những người thợ may sản xuất ra sản phẩm đó. 2. Gợi ý một số cách phối đồ với áo sweatshirt sao cho đẹp Sweatshirt là gì? Mặc đẹp với áo Sweatshirt như thế nào? Sweatshirt là một trong những item mà khi biết cách kết hợp với các item khác sẽ tạo nên một outfit đặc biệt, riêng có, thể hiện được gu thẩm mỹ cũng như cá tính của người mặc. Tuy nhiên, Sweatshirt lại không đơn giản và dễ phối đồ như áo sơ mi hay áo thun nam thông thường. Dưới đây là một số gợi ý về cách phối đồ với áo Sweatshirt sao cho vừa đẹp, vừa phong cách: 2.1. Sweatshirt phối với quần jean rách gối và giày Sneaker Với những tín đồ thời trang yêu thích phong cách đường phố thì mẫu quần jean rách gối là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Sức hút của chiếc quần nam cá tính này chưa bao giờ hết hot. Và nó có thể kết hợp được với tất cả những item thời trang khác. Khi bạn phối Sweatshirt với quần jean nam rách gối sẽ mang đến một vẻ đẹp bụi bặm nhưng không kém phần khỏe mạnh và rất phong cách. Tuy nhiên, khi chọn set đồ này bạn cũng cần lưu ý nên chọn mẫu quần jean rách gối màu đen để có thể phối với tất cả các mẫu Sweatshirt. Còn nếu bạn chọn cho mình chiếc quần jean rách sáng màu thì bạn cần cân nhắc về màu áo để không trở thành thảm họa thời trang nhé. 2.2. Phối áo Sweatshirt với Jogger và giày Sneaker trắng Áo Sweatshirt là gì? Sweatshirt phối với quần jogger là một trong những set đồ chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, ở mọi lứa tuổi. Quần jogger vốn mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái, mạnh mẽ, năng động. Với những chàng trai trẻ tuổi, có thể lựa chọn set đồ mix giữa áo Sweatshirt với quần Jogger và đôi giày Sneaker trắng hầm hố. Lúc này trông bạn thật sự rất nổi bật. nếu bạn kết hợp thêm với chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc vòng cổ dạng xích to thì bạn không khác gì những dance nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Bạn có thể chọn cho mình chiếc quần jogger bằng chất liệu thun hay kaki với thiết kế đơn giản và màu sắc trung tính để dễ dàng kết hợp với những chiếc áo Sweatshirt. Trong từng hoàn cảnh khác nhau bạn nên chọn mẫu quần jogger cùng với áo Sweatshirt cho thích hợp để vừa tạo được vẻ đẹp riêng của bản thân lại tạo được cảm giác tôn trọng với người tiếp xúc. 2.3. Phối áo Sweatshirt với quần Short và giày thể thao Sweatshirt là gì? Sweatshirt kết hợp với quần short và giày thể thao có được không? Trong tủ đồ của các bạn nam thì chắc chắn không thể thiếu sự xuất hiện của những chiếc quần short. Item này kết hợp khá đơn giản, thích hợp với nhiều kiểu áo khác nhau trong đó có áo Sweatshirt. Set đồ quần short thun và áo Sweatshirt không bao giờ lỗi mốt, thích hợp với nhiều độ tuổi. Mặc set đồ này mang đến cho người ta cảm giác về sự trẻ trung, năng động Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thì set đồ này rất đáng để bạn thử. Mặc set đồ này trên người bạn có thể tham gia những buổi tiệc dã ngoại, café hay dạo phố nhé. Cách mix áo Sweatshirt với quần short cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần chọn cho mình bộ quần áo với màu sắc đối lập nhau như đen – trắng, đen – vàng, đỏ – đen… là đã tạo ra set đồ đẹp rồi. Set đồ càng làm cho người mặc trở nên cá tính hơn khi bạn kết hợp với những phụ kiện thời trang hoặc đồng hồ thể thao đẹp cùng chiếc áo khoác ngoài và đôi giày thể thao hầm hố. 2.4. Phối áo Sweatshirt với áo sơ mi trắng và quần tây Áo sơ mi kết hợp với quần tây và áo Sweatshirt là set đồ thích hợp với những ai làm văn phòng hoặc tham gia những buổi tiệc sang trọng. Set đồ này sẽ giúp bạn phá đi sự gò bó, bí bách của set quần âu, áo sơ mi thông thường, mang đến sự trẻ trung, cá tính. Nếu không muốn diện áo sơ mi thì áo polo cũng là một lựa chọn không hề tồi do cùng có phần cổ áo lịch sự và chỉn chu. Khi lựa chọn cho mình set đồ này thì bạn nên chọn những chiếc áo Sweatshirt vừa với hình thể của mình để tránh bị rộng quá, sẽ làm mất đi vẻ đẹp hình thể cũng như mất đi sự sang trọng. Một đôi giày tây hoặc giày lười là lựa chọn thích hợp, cùng tone cho set đồ này. Trong bài viết trên, Hidanz đã chia sẻ đến bạn những thông tin cần biết về item áo Sweatshirt và giúp bạn lý giải được câu hỏi “Sweatshirt là gì?” cũng như cách cách mặc, phối đồ cùng kiểu áo này như thế nào cho đẹp. nếu bạn là tín đồ của áo Sweatshirt, muốn tìm kiếm cho mình chiếc áo Sweatshirt đẹp, hợp với mình hãy đến với Hidanz nhé
 11. Bạn đã từng nghe tới cụm từ “swag” chưa? Nếu ai là fan chính hiệu của những bộ phim Hàn Xẻng thì chắc bộ phim “Cô nàng cử tạ” đã không còn quá xa lạ. Nếu bạn là một fashionista thì đừng bỏ qua từ trends “swag” này nhé! Hãy cùng Hidanz khám phá những điều thứ vị về nó và giải đáp swag là gì bạn nhé! Swag là gì? Cum từ Swag được nhắc đến nhiều trong bộ phim Hàn Quốc “Cô nàng cử tạ” vậy swag là gì? Thực ra cụm từ này ám chỉ những người có gu thẩm mỹ tốt và đương nhiên cũng có khả năng phối đồ, kết hợp gu thời trang chất chơi, phong phú, hợp mốt và bắt trend với thời đại. Để trở thành một Swagger chính hiệu bạn cần phải có đủ sự tinh tế, khả năng sáng tạo cho việc mix đồ, đối với nam ngoài những trang phục thường ngày như quần tây/ jean phối với áo thun nam, áo polo nam, sơ mi thì cũng nên biết cách phối thêm những phụ kiện đi kèm. Còn với nữ ngoài những bộ đồ basic như áo thun quần jean, thì thỉnh thoảng bạn cũng nên điệu đà với những bộ váy cúc họa mi (hot trend năm nay)… Tuy nhiên, cụm từ swag lại đang bị một bộ phận giới trẻ hiểu sai lệch về nó, có những hành vi gây phản cảm trong đời sống. Bản chất của cụm từ Swag có nghĩa là sành điệu, ăn chơi tuy nhiên không đồng nghĩa với việc đua đòi và lạm dụng trong việc chạy theo xu hướng. Sử dụng cụm từ Swag khi nào? Swag – chỉ phong cách cá nhân của mỗi người, ai cũng có cái chất riêng, một style, thẩm mỹ thời trang riêng. Ngoài việc sủ dụng trong ngữ cảnh nói về phong cách thời trang thì cụm từ này còn được sử dụng rộng rãi trên các trang mạng xã hội, trang cá nhân, trong các bài rap … Tùy thuộc vào mỗi trưởng hợp, ngữ cảnh khác nhau mà từ Swag còn được hiểu với nhiều ý nghĩa khác nhau, từ swag khi du nhập sang các nước cũng được biến thể với nhiều ngữ nghĩa và các bạn nên lưu ý trong viêc phân biệt khái niệm cụm từ swag là gì để tránh gây sai lệch khi sử dụng hàng ngày. II. Phân biệt các khái niệm Swag Girl, Swag boy, Swag trong rap là gì,… Swag còn có những biến thể khác nhau được giới trẻ thường sử dụng như là Swag girl, swag boy, swag rap vậy những từ này có nghĩa là gì? Có ai thắc mắc về nó không nào? Cùng Áo Xuất Khẩu tìm hiểu tiếp nhé! Swag Girl là gì? Trở thành một người có phong cách riêng, cá tính và có gu thời trang là ước muốn của rất nhiều cô gái và cụm từ swag cũng ra đời từ đó để nói đến những cô nàng có gu thời trang chất chơi biết cách ăn mặc phối hợp quần áo hay có phong cách cho cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Tiêu chí để trở thành Swag girl không nhất thiết phải sử dụng những món đồ đắt tiền nhưng các bạn cần biết phối item thời trang sao cho hợp trend, chất và ngầu nữa chứ! Swag girl cũng được xem là một tiêu chuẩn nào đó trong cách ăn mặc và sở hữu những món đồ hàng hiệu, thời thựợng Ví dụ như hình tượng swag girl được hướng đến cô nàng Kim Bok Joo trong bộ phim cô nang cử tạ của Hàn Quốc với sức mạnh phi thường được xây dựng hình tượng cô nàng cá tính mạnh mẽ và có phong cách K pop rất đặc trưng. Swag Boy là gì? Có swag girl thì cũng sẽ có swag boy cụm từ phi giới tính có thể dùng cho cả nam và nữ. Swag boy là cụm từ để nói đến những anh chàng có phong cách thời trang độc và chất với những anh chàng có phong cách swag boy thường sở hữu gu thời trang bụi băm đường phố từ những item đơn giản như hoodie, quần short nam, jogger, sneaker và biết cách kết hợp đồ phụ kiện Swag trong rap là gì? Cũng nằm trong việc giải nghĩa swag là gì , swag trong rap lại được xem là xu hướng khoe tiền, khoe của, khoe cha mẹ, thông thường xuất hiện trong những lời lẽ của bài hát rap, trong những năm trước đây, xu hướng swag trong underground rất được ưa chuộng và xuất hiện trong nhiều bài hát. Hãy là một swagger tinh tế Vẫn biết swag được xem là tiêu chuẩn chung cho việc định hướng ăn mặc phong cách và thật ngầu, tuy nhiên điều đó cũng không đồng nghĩa với việc đánh đồng hay ăn chơi và đua đòi. Ăn mặc theo xu hướng hợp mốt nhưng cần phải phù hợp với điều kiện bản thân. Bên cạnh đó, các bạn đừng quên việc sử dụng cụm từ đúng ngữ cảnh và tránh lạm dụng, không nhất thiết phải đăng bất kì một bức ảnh nào lên trên mạng xã hội như instag zalo, fb cũng cần sử dụng đến hashtag này. Đôi khi các bạn có thể nhầm lẫn giữa khái niệm phong cách sành điệu và sự khoe mẽ đó ! Hy vọng thông qua những thông tin về swag là gì trên đây đã giúp bạn có những nhìn nhận đúng đắn về ý nghĩa của cụm từ này. Swag mang có ngữ nghĩa tích cực, vì vậy các bạn hãy hiểu đúng về nó để không làm mất đi nét đẹp của ngôn ngữ.
 12. Bạn có biết từ “Trap” xuất hiện ở mọi mặt trong đời sống như trong phim ảnh, trong âm nhạc hay trên các trang mạng xã hội. Vậy “trap” có nghĩa là gì? Trap boy là gì? Trap girl là như thế nào? Ý nghĩa của từ trap trong các phương diện của cuộc sống? Hãy cùng Hidanz đi tìm hiểu những thông tin xung quanh thuật ngữ này nhé. 1. Trap girl là như thế nào? 1.1. Khái niệm từ trap Muốn hiểu được trap girl là như thế nào thì chúng ta cần phải hiểu được nghĩa của từ trap. Trước hết, “trap” trong tiếng anh được hiểu là cái bẫy nếu nó được dùng như một danh từ và hành động bẫy ai đó nếu dùng nó như một động từ. Nếu đặt và trong ngữ cảnh giao tiếp, từ trap được dùng để chỉ những lời nói có sức quyến rũ, hấp dẫn với người nghe mang tính chất tán tỉnh, hứa hẹn về điều gì đó. Trong tiếng Việt, đồng nghĩa với từ “trap” còn có câu “mật ngọt chết ruồi”. Nếu là fan của phim Hàn Quốc, chắc chắn bạn không còn xa lạ với phim “Cheese in the trap” nữa. Vậy từ “trap” ở đây có nghĩa là gì? Nếu dịch theo nghĩa thông thường thì cụm từ này có nghĩa là “ miếng pho mát trên cái bẫy”. Nhưng thực tế không ai dịch như vậy. Mà dựa theo nội dung của phim người ta dịch thành “Bẫy tình yêu”. Trong văn hóa Việt, từ “trap” là danh từ dùng để chỉ vật dụng bằng gỗ có chức năng cất giữ đồ đạc của phụ nữ như đồ trang điểm, trang sức… Trap còn được dùng với nghĩa là vật dụng đựng trầu cau để xin dâu trong lễ ăn hỏi. Trong lĩnh vực thời trang, “trap” là từ dùng để chỉ phong cách ăn mặc của ai đó với ngoại hình và cá tính đối lập với giới tính thật của họ. Hiểu đơn giản “trap” là người con gái có ngoại hình và phong cách ăn mặc giống như con trai và ngược lại một người con trai có vẻ bề ngoài nữ tính và ăn mặc giả gái. 1.2 Trap girl là như thế nào? Trap girl là như thế nào? Trap girl là thuật ngữ dùng để chỉ một người có giới tính là nữ nhưng mọi đặc điểm lại giống như con trai từ cá tính mạnh mẽ, đầu tóc, quần áo, phụ kiện đến hành động khỏe khoắn, ga lăng. Trap girl có khả năng thu hút sự quan tâm, chú ý của các bạn nữ khác bởi vẻ đẹp khỏe khoắn và nam tính của mình. Chính vì vậy, nhiều cô gái không thể cưỡng nổi “bẫy lưới tình” do các cô nàng trap girl giăng ra. Tuy nhiên chúng ta cần phân biệt rõ ràng rằng trap girl không phải là những người đồng tính nữ. họ vẫn là những cô gái bình thường chỉ khác chút là cá tính hơi mạnh mẽ. 1.3. Trap boy là gì? Sao khi đã hiểu trap girl là như thế nào ? chúng ta cũng tìm hiểu về trap boy. Trap boy là những cậu chàng có sở thích hóa thân thành con gái nhờ việc trang điểm, mặc trang phục, mix phụ kiện giống như con gái. Họ tự biến mình thành một mỹ nữ hoàn hảo mà nếu chỉ nhìn thoáng qua ai cũng nhầm. Đây cũng là một chiếc bẫy giúp cho trap boy nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm của cánh đàn ông. 2. Ý nghĩa của từ trap Giải mã được ý nghĩa của trap boy, trap girl là như thế nào, chúng ta cũng tìm hiểu ý nghĩa của từ trap trong cuộc sống. 2.1. Ý nghĩa của Trap trong Manga hay Anime Nếu là một fan của những bộ phim anime đình đám của đất nước mặt trời mọc thì chắc hẳn bạn đã quen thuộc với thuật ngữ “trap” rồi. Nó là thuật ngữ dùng để chỉ chàng trai thường bị mọi người nhầm tưởng là con gái bởi ngoại hình xinh đẹp, dễ thương. Xung quanh họ có nhiều người đang tán tỉnh, nói lời đường mật. Nhưng thực chất đó cũng chỉ là những cái bẫy mà thôi, họ vẫn là đấng nam nhi chân chính. Một số dấu hiệu nhận biết trap anime Nhân vật trap trong các bộ phim anime Những nhân vật trap trong các bộ phim anime thường xuất hiện với các dấu hiệu nhận biết như: – Họ xuất hiện với sở thích, cách ăn mặc, cách trang điểm giống như con gái. – Ngoại hình của họ giống hệt như con gái từ khuôn mặt đến vóc dáng…những dấu hiệu mà bản thân họ cũng không thể tự quyết định. 2.2. Ý nghĩa từ trap trong tình yêu Trong tình yêu hiện nay, các bạn trẻ thường dùng từ trap với nghĩa là “bẫy tình” để chỉ những lời nói tán tỉnh ngọt ngào, hứa hẹn về điều gì đó làm cho nhiều người tin là thật, dẫn đến nhiều đau khổ. Để đạt được mưu đồ của mình mà họ không ngại dùng những lời nói ngọt ngào, hành động tưởng như tốt đẹp để che giấu âm mưu, dã tâm bên trong. Họ bày ra những cái bẫy một cách thật tự nhiên và dụ chúng ta bước vào cũng thật nhẹ nhàng. Đến khi nhận ra mình đang rơi và bẫy thì đã quá muộn. Chính vì vậy, trước khi quyết định cho đi điều gì bạn hãy suy nghĩ cho thật chín chắn và lắng nghe lời khuyên từ mọi người. 2.3. Trap trong âm nhạc Trap trong âm nhạc là một thể loại nhạc mới thuộc dòng nhạc EDM. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa nhịp trống điện tử với hiệu ứng âm thanh,ánh sáng và giai điệu sôi động. Hiện nay, dòng nhạc này đang thu hút được sự chú ý của đông đảo các bạn trẻ. Những bản nhạc trap nổi tiếng trên thế giới phải kể đến như: Despacito (feat. Justin Bieber) (Muffin Remix); Faded (Osias Trap Remix); Where are U now (Feat.Justin Bieber); Despacito ( Justin Bieber) (Muffin Remix)… Tại Việt Nam cũng có những ca khúc nhạc trap được nhiều bạn trẻ hưởng ứng như: Để mị nói cho mà nghe (Hoàng Thùy Linh); Kẻ cắp gặp bà già (Hoàng Thùy Linh); 365 Daband- Hai Cô Tiên; Bống Bống Bang Bang… Bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin xung quanh hiện tượng trap cũng như lý giải được trap girl là như thế nào. Hi vọng rằng với những thông tin trong bài viết trên đây sẽ giúp cho bạn có thể nhận biết được hiện tượng trap trong thực tế.
 13. Body shaming là gì? Tại các quốc gia phương Tây, body shaming là thuật ngữ khá phổ biến và nó cũng gây ám ảnh với nhiều người. Có nhiều câu chuyện đau lòng xoay quanh thuật ngữ này. Tuy nhiên, ở Việt Nam body shaming là thuật ngữ còn khá xa lạ với nhiều người. Mời các bạn theo dõi bài viết của Hidanz để có thêm những thông tin xung quanh thuật ngữ này nhé. 1. Body shaming là gì? Body shaming là gì? Body shaming dịch sang tiếng Việt có nghĩa là miệt thị ngoại hình. Cụ thể là một ai đó sử dụng những ngôn từ dùng để chê bai, miệt thị hay chế giễu ngoại hình của người khác một cách ác ý. Những lời nói, ngôn từ này khiến cho người bị bình phẩm về ngoại hình cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm và ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu khi đã lý giải được khái niệm của thuật ngữ body shaming thì bạn có thể thấy hành động này xảy ra ở khắp mọi nơi, trên khắp các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. 2. Những hình thức body shaming thường gặp Body shaming là gì? Body shaming tồn tại trên thực tế ở những dạng nào? Trên thực tế hiện nay, chúng ta thấy có 2 hình thức body shaming đang tồn tại đó là: Miệt thị người khác và miệt thị bản thân. 2.1. Miệt thị người khác Đây là dạng body shaming tồn tại cả trên thực tế cũng như trên mạng xã hội nhất là trong thời đại công nghệ số như hiện nay. Chúng ta có thể bắt gặp những câu miệt thị người khác như “ trông như nghiện”, “mập như heo”, “lăn nhanh hơn đi”, “trông như bầu mấy tháng”, “chân như cột đình”… Người ta không chỉ bình luận trực tiếp mà còn dùng những câu nói ấy comment trên những ảnh hay video mà bạn up lên mạng xã hội. Thậm chí có những câu nói tưởng như chỉ là bông đùa nhưng nó lại giống như con dao, mang tính sát thương cao không chỉ xúc phạm đến ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến cả nhân phẩm, danh dự của người khác. 2.2. Miệt thị chính bản thân mình Hình thức body shaming này chúng ta thường bắt gặp ở những người có khiếm khuyết về ngoại hình, thường tự ti với vẻ ngoài của mình. Những người này thường tự so sánh bản thân mình với người khác, không tự tin trước đám đông và cố gắng giấu mình đi, luôn tìm cách che đi cơ thể mình, để không phải nghe người khác nhận xét về mình. 3. Body shaming nguy hiểm như thế nào? Body shaming là gì? Body shaming gây ra những tác hại như thế nào? Dưới đây là một số tác hại thường thấy do body shaming gây ra: 3.1. Body shaming gây ra sự tự ti Khi một người bị những người khác dùng những từ ngữ không hay để nhận xét về bản thân mình mỗi lần xuất hiện sẽ khiến cho họ cảm thấy tự ti về chính bản thân mình cho dù bản thân họ không có khiếm khuyết gì. Lâu dần họ trở nên nút nhát, không muốn xuất hiện ở những nơi đông người. Đặc biệt, những bạn đang ở lứa tuổi dậy thì, tâm lý đang có những thay đổi, nhạy cảm với những tác động xung quanh. Chính vì vậy khi nghe nhiều người nhận xét về bản thân mình thì họ sẽ dễ bị tổn thương, tự ti, mặc cảm thậm chí là nghĩ đến việc quyên sinh 3.2. Body shaming gây suy sụp tinh thần Ban đầu, khi những người gặp body shaming thì cảm thấy bình thường, nghĩ là người ta bông đùa với mình. Nhưng nếu lặp lại quá nhiều họ bắt đầu cảm thấy buồn, lâu dần họ sẽ tự tin với chính bản thân mình, luôn suy nghĩ về những gì họ nói dẫn đến tinh thần bị suy sụp. Có thể dẫn đến những nỗi đau cho chính bản thân cũng như gia đình như bỏ nhà đi hoặc tự tử. 3.2. Body shaming gây ra trầm cảm Body shaming là gì? Tại sao body shaming lại có khả năng gây trầm cảm? Sau một thời gian nghe mọi người bình luận về ngoại hình của mình quá nhiều, luôn suy nghĩ nhiều về những câu nói đó, những người bị miệt thị sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm. Họ tự cô lập mình với xã hội loài người, tự nhốt mình trong nhà thậm chí có những hành động gây nguy hại đến bản thân mình. Còn có những người gần như phát điên phải nhờ đến thuốc cũng như sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý. 3.3. Body shaming dẫn đến hành động giảm cân phản khoa học Body shaming là gì? Một tác hại nữa của hiện tượng body shaming chính là gây ra hiện tượng giảm cân thiếu khoa học. Những người có cân nặng hơi quá khổ so với ngoại hình, bị nhiều người nhận xét thì họ sẽ tìm đến những cách giảm cân thiếu khoa học để mang đến vẻ ngoại hình như mong muốn. Những biện pháp giảm cân phản khoa học như ăn kiêng quá đà, uống thuốc giảm cân phản khoa học hoặc nhịn ăn. Tuy nhiên, những hành động này chỉ làm suy sụp sức khỏe cũng như tinh thần mà thôi. 3.4. Body shaming dẫn đến thẩm mỹ quá đà Body shaming là gì? Tại sao body shaming lại dẫn đến những hiện tượng thẩm mĩ quá đà? Khi một người bị quá nhiều người miệt thị về ngoại hình của mình họ cảm thấy tự ti, nghĩ cách để làm sao làm đẹp cho bản thân mình. Chính vì vậy họ đã nghĩ đến việc thẩm mĩ, chỉnh sửa, can thiệp dao kéo thường xuyên để chỉnh sửa những khuyết điểm hình thể của bản thân và mong có một cơ thể thật sự hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thẩm mỹ quá đà sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, có những người phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. 4. Cách vượt qua body shaming Sau khi đã tìm hiểu được khái niệm body shaming là gì rồi. Những tác hại do body shaming gây ra thì chúng ta cùng tìm hiểu các cách để vượt qua được body shaming hiệu quả nhé. 4.1. Tự hài lòng với bản thân mình Thực tế sinh ra không có ai là hoàn hảo về ngoại hình. Nhưng cũng không vì thế mà tự ti với chính bản thân mình. Hãy luôn cảm thấy ngoại hình hiện tại của mình là phù hợp với mình. Hãy tìm cho mình những thế mạnh và phát huy ưu điểm của bản thân để phát huy giá trị của mình. Đặc biệt, hãy nhớ giữ gìn một lối sinh hoạt lành mạnh, ăn uống, nghỉ ngơi khoa học và luyện tập thể thao để mang đến một thân hình cân đối nhất. 4.2 Học cách tự yêu thương chính bản thân mình Không ai yêu mình bằng chính mình. Vì vậy, bạn hãy chấp nhận bản thân mình, yêu thương nó, có tư tưởng thật thoải mái để tiếp nhận mọi chuyện. Hãy đáp ứng những nhu cầu cần thiết của cơ thể để đảm bảo bạn có một cơ thể khỏe nhất. 4.3. Chăm sóc bản thân và luyện tập thể thao Để vượt lên trên body shaming, sở hữu một thân hình thật hoàn hảo và quyến rũ bạn hãy nhớ tập thể thao mỗi ngày. Duy trì thói quen tập các môn thể thao như bơi lội, GYM, yoga, chạy bộ..,. không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần thoải mái mà nó còn giúp bạn đẹp hơn trong mắt người khác. 4.4. Hãy nói cảm giác của bạn Có đôi khi, những người bạn thân thiết với nhau nhận xét về ngoại hình của nhau chỉ là những câu nói đùa. Nhưng nếu bạn cảm thấy khó chịu với những câu nói đùa ấy thì hãy nói ra. Lúc này họ sẽ cảm thấy họ đang gây tổn thương cho bạn và hành động body shaming sẽ chấm dứt. Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ đến bạn những thông tin xoay quanh thuật ngữ body shaming và giúp bạn trả lời được câu hỏi body shaming là gì. Những lời nói nhận xét về người khác tưởng như là vô hại nhưng nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người khác. Chính vì vậy hãy chấm dứt ngay body shaming trong thực tế cũng như trên mạnh xã hội để xây dựng cộng đồng bình đẳng.
 14. Bảng chiều cao và cân nặng chuẩn của nam giới là vấn đề rất được phái mạnh quan tâm hiện nay. Một phần họ tìm hiểu để kiểm tra chiều cao và cân nặng của mình đã hợp lý hay chưa, có cần phải thay đổi gì hay không. Một phần khác việc tìm hiểu chiều cao và cân nặng chuẩn sẽ giúp bạn hiểu được cơ thể mình thừ đó có những cách mix đồ cho phù hợp. 1. Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam giới khi trưởng thành Chỉ số về chiều cao và cân nặng là yếu tố để đánh giá hình thể của một người trưởng thành đặc biệt là nam giới. Một người đàn ông được đánh giá là có hình thể chuẩn thì hai chỉ số chiều cao và cân nặng phải hài hòa với nhau. Dưới đây là bảng chỉ số chiều cao cân nặng chuẩn của nam giới khi trưởng thành của Hidanz mà bạn có thể tham khảo: 2. Bí quyết để đạt chiều cao cân nặng chuẩn cho nam Để cân bằng được chỉ số chiều cao và cân nặng thì phái mạnh cần xây dựng cho mình được chế độ sinh hoạt lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và thể thao đều đặn. Ở phần tiếp theo này, chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến phái mạnh những bí quyết để có được body chuẩn với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam hoàn hảo: 2.1. Luôn bổ sung canxi cho cơ thể Canxi là vi chất cần thiết cho hệ xương, giúp cho chúng ta phát triển chiều cao đạt mức tối đa. Nếu bạn muốn các chỉ số hình thể của mình chuẩn như bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam thì hãy nhớ bổ sung canxi cho cơ thể mỗi ngày. Có nhiều cách để bổ sung canxi cho cơ thể, trong đó ăn uống những thực phẩm giàu canxi trong những bữa ăn hàng ngày là cách bổ sung tiện dụng nhất. Những loại thực phẩm giàu canxi như thủy hải sản có lớp vỏ giáp như tôm, cua, cá, ngao, sò, ốc…; trứng; sữa và các chế phẩm từ sữa, thịt đỏ… Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung canxi cho cơ thể từ việc dùng thêm các thực phẩm chức năng. Bởi canxi từ thực phẩm hàng ngày không thuộc dạng vi chất nên cơ thể chúng ta không hấp thụ được hết. Ngoài ra, trong quá trình nấu nướng, nếu chế biến không đúng cách cũng làm cho canxi gây ra các phản ứng hóa học và bốc hơi làm cho cơ thể không hấp thụ đủ lượng canxi theo như tính toán. 2.2. Luôn bổ sung Vitamin D cho cơ thể Nếu bạn chỉ bổ sung Canxi mà không nhớ bổ sung thêm vitamin D thì lượng canxi bạn bổ sung vào cơ thể cũng không hấp thụ hết được. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên bổ sung song song vitamin D cùng với canxi để giúp cho quá trình tăng trưởng chiều cao đạt hiệu quả tối đa. Cách bổ sung vitamin D cho cơ thể rất đơn giản, bạn có thể phơi nắng khoảng 15 phút mỗi ngày vào sáng sớm hoặc nếu không có thời gian và điều kiện để phơi nắng thì bạn có thể bổ sung vitamin D qua các thực phẩm chức năng. 2.3. Luôn đảm bảo các bữa ăn giàu dinh dưỡng Để chiều cao của cơ thể phát triển tối đa và cân nặng đạt mức bạn mong muốn so với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam thì việc đảm bảo đủ dinh dưỡng trong bữa ăn là rất cần thiết. Trong những bữa ăn hàng ngày, bạn chú ý cân bằng những thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa, ngũ cốc, chất xơ…; rau, củ, quả, trái cây; thực phẩm chứa chất béo tốt cơ thể như dầu thực vật, hướng dương, dầu óc chó… Đảm bảo bữa ăn đủ chất sẽ giúp cho cơ thể của bạn luôn khỏe mạnh. Từ đó đảm bảo các chỉ số về chiều cao và cân nặng hoàn hảo. 2.4. Đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng một ngày Để phát triển tối đa chiều cao thì ngủ đủ giấc đóng vai trò rất quan trọng. Bởi khi bạn ngủ đủ giấc thì cơ thể sẽ sản sinh ra nội tiết tố có khả năng thúc đẩy xương dài ra, từ đó giúp tăng chiều cao một cách tự nhiên. Những bạn nào muốn đạt chiều cao lý tưởng hãy nhớ đừng thức quá khuya, ngủ đủ 8h mỗi ngày nhé. 2.5. Thể dục thể thao đều đặn hàng ngày Nếu bạn muốn tăng chiều cao và hài hòa các chỉ số của cơ thể so với bảng chiều cao và cân nặng chuẩn của nam thì đừng quên tập thể thao mỗi ngày. Chăm chỉ tập thể thao, vận động sẽ giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, từ đó thúc đẩy quá trình sản sinh nội tiết tố, kích thích phát triển hệ xương. Một số bộ môn thể thao giúp tăng cường phát triển hệ xương phải kể đến như bơi lội, bóng chuyền, yoga, xà đơn… 3. Cách mix đồ nam đẹp phù hợp với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam 3.1. Phối đồ dành cho những bạn nam có dáng chuẩn Nếu so với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam mà các chỉ số cơ thể của bạn tương ứng thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu vóc dáng chuẩn mà nhiều người ao ước. Lúc này thì việc phối đồ với bạn không quá khó khăn. Bạn mặc đồ gì cũng đẹp. Gần như mọi loại áo nam và quần nam đều hợp với bạn. Nhưng cũng đừng ỷ lại vào điều đó mà quên mất những quy tắc phối đồ nam nhé. Hãy chọn cho mình những trang phục phù hợp với phong cách, công việc, đúng size, đúng tuổi để vừa tạo sự sang trọng lại tôn lên vẻ đẹp hình thể. Một vài set đồ gợi ý dành cho những anh chàng này như: áo sơ mi và quần âu/kaki/jean kết hợp với giày lười; áo thun nam kết hợp với quần kaki, quần jean, giày lười hoặc giày thể thao những set đồ thể thao năng động… 3.2. Cách mix đồ nam đẹp dành cho những chàng trai gầy Những chàng trai gầy ốm là những người có cân nặng ít hơn nhiều với chiều cao so với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam. Những người gầy thường tự ti về ngoại hình của mình và không biết cách phối đồ sao cho đẹp. Xem thêm: Nguyên tắc phối đồ cho người gầy nam đừng bỏ lỡ Với những bạn nam có thân hình cò hương thì đừng chọn những bộ quần áo quá body, ôm sát người như quần skinny jeans hoặc quần jogger bó sát. Vì như vậy chính bạn sẽ phát ra những khuyết điểm trên cơ thể mà bạn muốn giấu đi. Hãy chọn cho mình những bộ trang phục có độ rộng vừa phải, chất liệu cứng cáp, họa tiết, màu sắc sang trọng nhưng vẫn đảm bảo sang trọng và thấm hút mồ hôi nhé. Tuyệt đối cũng đừng chọn những bộ size quá to so với cơ thể mình vì trông bạn sẽ giống như đang bơi trong trang phục. 3.3. Cách mix đồ dành cho những anh chàng quá khổ Những anh chàng được gọi là quá khổ khi cân nặng và chiều cao quá chênh lệch nhau so với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam. Với những anh chàng có chiều cao khiêm tốn mà cân nặng lại quá thừa thì việc chọn trang phục và mix đồ gặp khá nhiều khó khăn. Gợi ý chọn trang phục cho những người thừa cân này đó là nên chọn những bộ quần áo vừa size không quá rộng cũng không quá chật. Màu sắc nhẹ nhàng, nền nã, trung tính. Ví dụ như quần short màu trung tính đi cùng áo thun màu đen giúp bạn tự tin năng động và che đi khuyết điểm. Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam không chỉ giúp cho phái mạnh hiểu hơn về cơ thể mình mà còn giúp họ chọn được những bộ trang phục phù hợp để che đi khuyết điểm cơ thể mình mà vẫn đẹp, vẫn sang. Hi vọng với những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết trên sẽ giúp cho các bạn luôn tự tin khi diện đồ xuống phố.
 15. Ngày nay không chỉ có những thương hiệu nước ngoài mới làm giới trẻ chạy đua theo xu hướng thời trang mà ngay cả những Local brand trong nước cũng khiến các anh chị em chết mê chết mệt. Vậy Local brand là gì mà khiến người người đổ xô đi truy lùng. Những loại áo local brand Việt Nam nào phù hợp với giá sinh viên nhất? Nếu bạn muốn biết được câu trả lời thì đọc ngay bài viết của Hidanz nhé! Local brand là gì? Local brand là những thương hiệu thời trang nội địa của một khu vực nhất định, như ở Việt Nam thì có các local brand như Blue Exchange, Ninomaxx, Bamboo, Couple TX, PT2000, Hidanz … Những Local brand họ sẽ tự thiết kế và tự sản xuất sản phẩm của mình chứ không nhưng những shop thông thường sẽ nhập hàng từ nguồn trung gian. Với một anh chàng, cô nàng sinh viên mới lên thành phố nhập học để hình thành style thời trang riêng cho mình tại sao bạn không thử những mẫu áo nam, áo nữ local brand nhỉ. Cùng Hidanz theo dõi tiếp những thương hiệu Local brand Việt Nam giá rẻ phù hợp với “ hầu bao” của bạn nhé! Top 10 áo Local Brand Việt Nam giá RẺ chất lượng MIỄN CHÊ HIDANZ – Phong cách thời trang tối giản Chủ nghĩa tối giản lên ngôi và trở thành xu hướng mới trong cuộc sống hiện đại. Một hãng thời trang Local Brand Việt Nam mới nổi mà bạn không nên bỏ qua với các mẫu minimalism đó chính là HIDANZ. HIDANZ đang dẫn đầu xu hướng trong Phong cách thời trang tối giản – minimalism được nhiều fashionista ưa chuộng bởi sự thời thượng, nổi bật cũng như tính ứng dụng cao, đầy cuốn hút của nó. Ngày nay, phong cách tối giản thường được công chúng nhận biết trên 2 bình diện: gam màu đơn sắc (thường là trắng hoặc đen) và đường cắt may tinh xảo, đơn giản. Với trang phục phong cách minimalism, bạn có thể đến bất cứ đâu bạn muốn, bởi lẽ minimalism đáp ứng được mọi nhu cầu của người mặc: thoải mái, thời trang, nổi bật, đơn giản và cũng đầy sang trọng. Hãng thời trang brand Việt Nam Hidanz là sự tập hợp của những item đình đám mà mọi chàng trai đều cần có trong tủ đồ của mình. Áo thun nam, áo polo, áo sơ mi hay là chiếc quần jeans hầm hố. Đặc biệt đánh dấu bước chuyển mình mới của HIDANZ khi lấn sân sang các sàn TMĐT như shopee. Hãng thời trang tung ra hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mãi dành cho khách hàng. Follow shopee HIDANZ ngay để nhận ưu đãi KHỦNG. Đừng bỏ lỡ cơ hội có 1 không 2 này bạn nhé! FOLLOW NGAY THÔI NÀO! : https://bit.ly/3oSYwZv Chương trình khuyến mãi mua 3 được 4, ngại gì không thử nè. Rủ ngay hội bạn thân sở hữu áo đẹp, gắn kết tình anh em nào. MUA NGAY 3 TẶNG 1 : https://bit.ly/2RRQS5r Tee Basic DKMV Thương hiệu local brand Việt Nam Hidanz gợi ý đến túi tiền của bạn là DKMW – Local brand dành cho những cô nàng yêu thích màu sắc rực rỡ, “yêu màu hồng ghét sự giả dối”. Những mẫu áo thun của DKMV thiết kế khá đơn giản, với màu xanh coban nổi bật điểm thêm một chút màu vàng nổi bật giữa một rừng xanh lá, tạo cảm giác dễ chịu không bị chói mắt Hay bạn yêu thích những màu trầm hơn, không màu mè hướng tới sự giản đơn thì chọn ngay item màu trắng này. Màu trắng tinh khiết như chính tâm hồn của những cô cậu sinh viên mới lớn chưa vướng bụi trần. Với mẫu áo này nam thanh, nữ tú của HIDANZ có thể mix cùng với quần jogger nam hay quần short nam để thể hiện sự năng động vốn có của set đồ. Khoảng giá: 190.000 – 220.000 SKY CLOTHING Nếu bạn là người yêu điên cuồng màu đen huyền bí – đen biểu trưng cho sự quyền lực. Đối với quần áo, màu đen thường biểu trưng cho một người luôn khao khát sở hữu trong mình một sức mạnh vĩ đại. Đối với những người mặc đồ đen họ luôn muốn tạo một vỏ bọc an toàn bên ngoài, giống như một chiếc khiên vững chắc bao bọc con tim và cảm xúc hiện hữu. Với thiết kế in chữ nổi sẽ giúp Item T-shirt này bớt đơn điệu, giúp bạn thể hiện được cá tính của mình. Ngoài ra áo thun nam màu đen cũng rất dễ phối đồ, nó chỉ thua áo thun trắng – chiếc áo quốc dân thôi. Đối với nữ – bạn có thể mix T-Shirt này với chân váy trắng, chân váy caro … hoặc năng động hãy đánh liệu diện nguyên set đen – áo thun đen cùng quần tây đen hoặc quần jogger đen. Đừng quên chọn cho mình một đôi giày sneaker phù hợp với set đồ nhé! Đối với nam – một chiếc áo nam màu đen luôn là lựa chọn hàng đầu của các chàng trai. Đơn giản thôi, bạn có thể mix áo nam này với quần tây đen – cũng oke lắm chứ nhỉ, đơn giản nhưng không bao giờ bị lỗi mốt hay bùng nổ hơn với quần jogger và giày sneaker trắng – ngầu đấy. Khoảng giá: 280.000 – 350.000 ONTOP Item thứ 3 không thể không nhắc tới với các tín đồ local brand Việt Nam là thương hiệu ONTOP. Đi theo phong cách khác hẳn với các Local Brand trên, ONTOP gây ấn tượng mạnh với các sản phẩm áo Local Brand đẹp nhưng lại có mức giá trẻ nhất so với thị trường. Sản phẩm Tee Basic New Logo sử dụng chất liệu thun co giãn đa chiều, nổi bật với thiết kế Logo ONTOP được in theo công nghệ chuyển nghiệp mang đến sự thoải mái và toát lên sự năng động cho người mặc. Khoảng giá: 175.000 – 210.000 Now Saigon Khi nhắc tới các local brand Việt Nam sao có thể bỏ sót Now SaiGon – một local brand được giới trẻ mê đắm, mê đuối. Mặc dù giá thành của Local brand này khá cao nhưng không thể phủ nhận rằng những thiết kế của Now Saigon rất bắt mắt, lạ bắt đúng trend của giới trẻ. Khoảng giá: 300.000 – 350.000 Tobi Streetwear Những ai là fan của áo Local brand có lẽ đã quá quen thuộc với các tên Tobi Streetwear – bởi những thiết kế của Local Brand Việt Nam này khó mà nhầm lẫn đi đâu được. Với thiết kế tập trung vào màu sắc, những thiết kế nổi bật sẽ làm bạn điên loạn vì chúng quá đẹp. Khoảng giá: 350.000 – 420.000 GRIMM DC Khi nhắc tới GRIMM DC bạn sẽ nghĩ tới ngay thương hiệu của chiếc nón snapback huyền thoại, từ giá trị cốt lõi này GRIMM DC đã phát triển thương hiệu local brand streetwear Việt Nam Grimm Dc thành một thương hiệu độc lạ và duy nhất. Là một thương hiệu local brand streetwear Việt Nam có mức giá vừa phải mà các bạn sinh viên có thể sở hữu item này. Khoảng giá: giao động 350.000 – 470.000 5TheWay Với sự bùng nổ của phong cách Streetwear trong giới trẻ và sự ra đời của các local brad Việt Nam cũng ngày càng phát triển hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa phương Đông và xu hướng thời trang đang hot trên thế giới chính là nguồn cảm hứng của 5theway. Nhu cầu ngay thời điểm hiện tại chính là những gì chúng tôi muốn hướng đến. Ba tiêu chí mà chúng tôi xác định đó chính là “HOT TREND – MUST-HAVE – BEST DEAL”. Chúng tôi phục vụ những người yêu thời trang và thích khám phá cái mới chứ không phục vụ chỉ đối tượng trẻ. Khoảng giá: 370.000 – 610.000 VNĐ Degrey Degrey cũng là một local brand Việt Nam các bạn nên note vào. Degrey khoác lên mình phong cách cổ điển điểm xuyến thêm chút kiểu dáng hiện đại đã thổi một làn gió mới đến thị trường thời trang Việt Nam. Là một local brand mang khuynh hướng Á Đông, kết hợp giữa hai yếu tố truyền thống và hiện đại, Degrey luôn cố gắng mang đến những thông điệp văn hoá ý nghĩa qua từng đường nét thiết kế. Tiếp theo đó sự sang trọng, thanh lịch cũng là những yếu tố tạo nên một Degrey đầy sức hút, sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn trẻ yêu thích phong cách hoài cổ nhưng vẫn muốn thoát xác trong những bộ cánh mới mẻ hơn. Khoảng giá: 420.000 VNĐ Gori GORI – Local Brand nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ bởi những items đơn giản, dễ mua, dễ mặc. Những chiếc áo của Local Brand này đơn giản nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng, phù hợp với những con người tự do và năng động, những cái tôi đầy trẻ trung và phóng khoáng. Những sản phẩm tại đây không chỉ đẹp về mẫu mà mà còn chất lượng về chất vải. Khoảng giá: 150.000 – 300.000 Dirty Coins Nếu bạn là tín đồ của thời trang K-pop xứ sở kim chi thì không thể bỏ qua hãng local brand Việt Nam này. Dirtycoins xuất hiện trên thị trường từ đầu năm 2017, Dirtycoins mang sức mạnh của một thương hiệu local brand đầy cá tính với những sản phẩm thời trang hàng đầu xu thế. Khoảng giá: 400.000 – 600.000 Regods – Local Brand Việt Nam Cũng là một local brand chạy theo phong cách Hàn Quốc, REGODS có chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng với các sản phẩm đa dạng từ Tee, Sweater, Hoodie, Jacket, Accessories,…đặc biệt, Balo và Mini Bags .. Khoảng giá áo thun: 300.000 đồng Khoảng giá áo sweater: > 400.000 đồng Hy vọng, bạn đã kịp lựa chọn được những sản phẩm áo thun Local brand giá rẻ ưng ý. Hãy ghé ngay Hidanz để xem qua những mẫu áo thịnh hành nhất bạn nhé!