• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Áo Xuất Khẩu

Hội viên
 • Số nội dung

  103
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Áo Xuất Khẩu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 15/08/1989

Contact Methods

 • Website URL
  https://aoxuatkhau.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  497/10 Cây Trâm, P. 8, Q. Gò Vấp, TPHCM
 1. Những bạn trẻ đam mê thời trang nội địa – Local Brand thì hẳn phải sở hữu cho mình những chiếc áo Jacket Local Brand chất lừ. Tuy vậy không phải lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng chọn cho mình một thương hiệu ưng ý về chất lượng, mẫu má và giá cả. Chính vì thể mà hôm nay Hidanz sẽ bật mí top những thương hiệu Jacket Local Brand được đánh giá cao nhất tại Việt Nam. Jacket Local Brand là gì Local Brand là từ chỉ những thương hiệu thời trang nội địa. Thay vì nhập hàng từ nước ngoài về bán lại thì những thương hiệu này tự sản xuất và xây dựng thương hiệu cho chính mình, kinh doanh ở thị trường trong nước. Trong những năm gần đây local brand tại Việt Nam đang trở mình mạnh mẽ với nhiều thương hiệu chất lượng, khẳng định vị thế hàng Việt chất lượng cao và làm phong phú thêm nền thời trang Việt Nam. Jacket là mẫu áo khoác yêu thích tại Việt Nam Một trong những item thời trang nội địa hot nhất chính là Jacket Local Brand. Những chiếc áo nam có kiểu dáng mạnh mẽ nhưng thông dụng này sau khi có thêm những dấu ấn riêng từ những thương hiệu riêng thì trở nên cực kỳ độc đáo và hấp dẫn. Không chỉ vậy mà áo khoác jacket local brand còn thể hiện được cá tính người mặc và là item thời trang ấn tượng khi phối đồ. Bạn nên tham khảo ngay danh sách dưới đây để lựa chọn cho mình thương hiệu jacket Local Brand ưng ý nhất nè! 5theway Jacket Local Brand Jacket Local Brand 5theway Đây là một trong những thương hiệu Local Brand nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã mà sản phẩm của 5tw cũng vô cùng đa dạng. Jacket của brand này cũng không hề ngoại lệ. Luôn được đánh giá cao nhờ form áo cực tuyệt cùng Artwork sáng tạo mang phong cách Á Đông xuất hiện trên từng chiếc áo; bạn không thể nào bỏ qua Find The Way khi nhăc tới Jacket Local Brand. Giá tham khảo: 420K ONTOP Jacket Logo Fire ONTOP Jacket Logo Fire Mới góp mặt chưa lâu trên bản đồ thời trang Streetwear nhưng ONTOP đã có chỗ đứng nhất định nhờ bộ nhận diện thương hiệu xuyên suốt trên từng sản phẩm. Riêng với Jacket Local Brand, ONTOP mang đến dòng sản phẩm Jacket Logo Fire được lấy cảm hứng từ chính logo ONTOP và thông điệp “lửa nhiệt huyết” dành đến các bạn trẻ. Chất lượng của áo cũng rất đang được lưu tâm khi ONTOP đã đầu tư chỉnh chu từ chất liệu dù mero 2 lớp cho đến công nghệ in lụa thủ công tiên tiến. Mỗi chiếc áo là một trải nghiệm thú vị cho người mặc. Và đặc biệt nhất đó chính là giá thành cực “hạt dẻ” của ONTOP Jacket Logo Fire sẵn sàng làm hài lòng mọi khách hàng khó tính. Giá tham khảo 330K NOWSAIGON Coaches Jacket NOWSAIGON Coaches Jacket Now Saigon vốn vẫn luôn nổi tiếng với những mẫu áo khoác xịn xò và cá tính. Và đương nhiên NOWSAIGON Coaches Jacket sẽ là một ứng cử viên hàng đầu cho top những chiếc Jacket Local Brand đẹp nhất Việt Nam. Dù thiết kế mang thiên hướng tối giản song sản phẩm này vẫn đem đến trải nghiệm mặc đầy mới lạ và thú vị nhờ những nét cách điệu cực “đường phố”, “bụi bặm”. Form áo rộng cá tính cùng chất vải dày dặn chính là những điều cuốn hút các bạn đam mê streetwear. Bạn là người ưa thích sự đơn giản ư, hãy tham khảo ngay Jacket Local Brand của NowSG với mức giá khoảng 400k DAVIES Jacket Local Brand DAVIES Jacket Local Brand Luôn đem tới nhiều điều mới lạ và khác biệt, Jacket Local Brand Davies cũng thế khi sở hữu thiết kế khá độc đáo. Chất vải dù mero 2 lớp trong đó lớp phía trong làm bằng sợi tổng hợp polyester thoáng khí rất hợp với khí hậu của Việt Nam. Đi cùng với đó là những Artwork độc đáo có khả năng phản quang trong bóng tối càng làm nổi bật chiếc áo. Áo dành cho những người ưa thích sự táo bạo và nổi bật, không ngừng thách thức. Giá tham khảo 390K Jacket Local Brand Freaker Jacket Local Brand Freaker Làm sao có thể bỏ qua “anh cả” Freaker trong danh sách này được. Hình ảnh một skate brand Hà Nội dường như chưa bao giờ thay đổi sau một thập kỉ hình thành và phát triển của Freaker. Nếu như bạn vẫn mê đắm chất đường phố của Freaker năng động, phóng khoáng, tự do thì phải sở hữu ngay một chiếc Jacket Local Brand Freaker đang làm mưa làm gió tại Hà Nội. Giá tham khảo: 420K Jacket Local Brand TSUN Jacket Local Brand TSUN Nếu bạn đang ở Sài Gòn thì hẳn phải biết đến hoặc nghe qua về thương hiệu Jacket Local Brand này. TSUN có thế mạnh là các sản phẩm về áo hơn là về quần. Và Jacket của hãng này thực sự là rất đáng mua. Ngoài ra Tee, Hoodie, Sweeter,…của TSUN cũng được rất nhiều bạn trẻ săn lùng. SWE Jacket SWE Jacket Swe cũng có thể được coi là một trong những thương hiệu Local hàng đầu Việt Nam. Riêng đối với dòng sản phẩm Jacket Local Brand, Swe cung cấp đa dạng sản phẩm thuộc nhiều phân khúc khác nhau nhưng đều mang đậm dấu ấn của thương hiệu. Các bạn có thể tham khảo các dòng Box Jacket, Cube Coach Jacket, Intl Coach Jacket,….Mỗi dòng lại có đa dạng màu sắc và thiết kế nhưng điểm chung chắc chắn là điểm 10 chất lượng. Chỉ với dưới 500k là bạn đã có thể sở hữu ngay những chiếc Jacket Local Brand giá rẻ nhưng chất lượng tuyệt vời. Cùng sắm ngay cho mình chiếc áo đang cực hot này cũng như ủng hộ cho những thương hiệu Việt chân chính có tâm và có tầm các bạn nhé!
 2. Hoodie với form dáng rộng rãi, thoải mái đã và đang thổi những nét đường phố cực riêng đến cho các bạn trẻ Việt Nam. Bài viết này dành cho những tín đồ yêu mến hoodie và đang muốn tìm tòi những cách phối đồ với áo Hoodie cực ngầu và cực lạ. Cùng xem ngày hôm nay Hidanz mang đến những ý tưởng nào nhé! Tinh thần của áo Hoodie Cách phối đồ với áo hoodie Vốn được xuất phát từ thời trang đường phố New York; không nhiều người nghĩ rằng item này có thể trở nên phổ biến đến như vậy. Tinh thần của áo vốn thích hợp nhất với những người trẻ, thể hiện sự tự do, bứt phá và có chút cá tính. Chính thiết kế rộng rãi, năng động cũng ngầm chứng tỏ điều này. Ngày nay rất nhiều mẫu Hoodie đã ra đời với đủ kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Phong cách của người mặc Hoodie vì thế cũng trở nên đa dạng hơn. Không còn chỉ bó buộc với thời trang đường phố mà áo đã phổ biến tại cả nơi học đường hay chốn công sở; khi form áo được thiết kế gọn gàng và lịch thiệp hơn. Hãy cùng xem những cách phối đồ với áo hoodie theo từng phong cách nào. Phối cùng quần jean Sự phối hợp “chuẩn không cần chỉnh” này đã được áp dụng từ rất lâu. Những chàng trai vẫn luôn chết mê vẻ đẹp năng động của quần jean và sẽ không thể phủ nhận rằng hoodie là một trong những mẫu áo nam “hợp rơ” vơi quần jeans nhất. Ngày nay các bạn nam có khá nhiều lựa chọn quần jeans đi kèm với hoodie.Từ quần jean ôm cho quần jean ống rộng, quần jean rách gối cho đến quần jean ống suông,…Mỗi một kiểu quần là một cách mix độc đáo khác nhau, bạn hãy tự trải nghiệm và chọn phong cahcs hợp nhất với mình nhé. Trẻ trung với jean ống rộng và hoodie Phá cách với jean rách và hoodie Phối chung với quần short Được yêu thích không kém đó chính là combo quần short và áo hoodie. Thông thường các bạn có thể lựa chọn kiểu thuần đường phố vơi áo hoodie form rộng và quần short đi cùng giày thể thao năng động. Nhưng nếu muốn diện mẫu hoodie slimfit thì cũng chẳng thành vấn đề vì quần short và sneaker dễ dàng “cân tất”. Một chiếc áo polo nam mặc kèm phía trong có thể khiến bạn lập tức trở thành một “anh chàng nhà bên” với outfit này đấy. Phối cùng áo khoác jacket hoặc sơ mi flannel. Cách phối đồ với áo Hoodie bàng áo denim jacket Mùa lạnh đến thì không thể nào bỏ qua phong cách layer được. Không lựa chọn sơ mi flannel thì có thể phối hoodie cùng với áo khoác jacket. Một anh chàn sành điệu có lẽ đã phải thử qua phong cách lãng tử với combo hoodie và áo khoác denim. Còn với những chàng trai ưa thích đơn giản lịch sự thì bất cứ mẫu áo jacket nào cũng có thể khiến bạn ấm áp và cuốn hút khi phối cùng hoodie. Nhớ là đừng chọn Hoodie to quá nếu không muốn bản thân trông gồ ghề và xù xì nhé các chàng. Cách phối đồ với áo Hoodie và jacket Xem thêm: Tổng hợp những thương hiệu Jacket Local Brand đáng mua nhất Phối cùng áo khoác dáng dài Cách phối đồ với áo hoodie và áo dáng dài Bạn có một thể hình tốt với chiều cao lý tưởng thì không lý do gì để bỏ qua kiểu phối hợp này cả. Trench Coat hay Blazer chính là những bạn đồng hành lý tưởng để phối cùng Hoodie. Sự phóng khoáng và lịch lãm này đưa bạn đến bất cứ nơi đâu từ đường phố, trường học, công sở hay các buổi party. Một tips nhỏ dành cho bạn với màu áo hoodie: hãy lựa chọn màu áo đơn sắc để không bị rối mắt. Vốn dĩ những chiếc áo khoác dáng dài khoác ngoài thường có màu trung tính hoặc trắng, đen; hãy duy trì sự liền mạch ấy bằng cách tối giản màu sắc của áo trong. Yên tâm là bạn trông vẫn rất lôi cuốn chứ không nhạt nhòa đi xíu nào đâu. Phong cách thể thao mạnh mẽ Cách phối đồ với áo hoodie phong cách mạnh mẽ Mặc hoodie đi tập thì sao nhỉ, quá hợp lý ấy chứ. Tank top, quần thể thao hoặc quần jogger; thêm một đôi giày thể thao và cùng lên đường đến phòng tập thôi. Mạnh mẽ, cuốn hút ở bất cứ nơi đâu. Thêm vào đó bộ dạng cực ngầu của hoodie nam cũng khá phù hợp với môi trường thể thao đó chứ. Thư sinh với sơ mi quần tây và hoodie Và cuối cùng là set dành riêng cho các bạn học sinh sinh viên. Chỉ rất đơn giản là quần tây áo sơ mi cổ đứng đi kèm với áo hoodie mà thôi. Bẻ cổ áo chỉnh tề là bạn đã có một bộ dạng vô cùng thư sinh phù hợp với lứa tuổi. Màu sắc hay kiểu dáng của hoodie cho set này cùng vô cùng đa dạng và dễ chọn lựa. Cứ thoải mái lựa chọn theo phong cách của bản thân là không có vấn đề gì cả. Những gợi ý nhỏ của Hidanz có khiến bạo rạo rực muốn sắm ngay một chiếc hoodie không nào. Đừng ngại chia sẻ những cách phối đồ với áo hoodie này cho cả bạn bè và người thân quen nhé!
 3. Cà vạt là món phụ kiện không hề xa lạ với các quý ông. Đặc biệt là khi bạn diện suit hoặc sơ mi nghiêm chỉnh thì cà vạt lại càng quan trọng. Chính vì lẽ đó mà hôm nay Hidanz sẽ hướng dẫn cách thắt cà vạt đẹp nhất; mà không chỉ một cách đâu, tới 4 cách lận á! Chọn Cà vạt sao cho đẹp Trước tiên hãy cùng xem qua một số lưu ý khi chọn cà vạt đã nhé. Cà vạt hay caravat còn hay được gọi là tie theo tiếng Anh chỉ là trang phục phụ trợ được thắt ngay vị trí nút áo trên cùng và nằm dọc xuống ngực áo. Cà vạt cho nam giới một vẻ ngoài sang trọng và lịch thiệp nhất. Chất liệu phù hợp Cà vạt có nhiều chất liệu may, mỗi loại có những đặc điểm riêng mà bạn cần để ý đến. Đây là những chất liệu phổ biến nhất: Lụa: Cà vạt vải lụa mềm mịn và rất phổ biến. Đây cũng là kiểu cà vạt thường thấy nhất với dân kinh doanh. Len: Caravat bằng len thường đi kèm với suit để diện trong những dịp mùa đông. Cashmere: Là một loại vải len mềm thích hợp với thời trang thu đông và có xu hướng cởi mở hơn. Tuy nhiên vải này thường khó tạo được nút thắt cà vạt đẹp vì nó khá mềm. Cotton: Đây cũng là một chất liệu cà vạt khá quen thuộc. Tuy vậy vải cotton không đem đến sự sang trọng bằng caravat bằng len hoặc bằng lụa. Họa tiết hài hòa với tổng thể Dù là một phụ kiện song cà vạt lại có vai trò khá lớn khi bạn diện suit. Thế cho nên bạn cần lựa chiếc caravat có họa tiết hài hòa với tổng thể. Cách giải quyết vấn đề này là chọn cà vạt có họa tiết tương tự với họa tiết của áo sơ mi. Trong đó cà vạt của bạn cần có họa tiết lớn hơn so với áo sơ mi để tạo điểm nhấn nhưng vẫn hài hòa. Chọn màu sắc cà vạt Hãy ưu tiên những màu sẫm hơn so với áo sơ mi bạn nhé. Với Sơ mi trơn bạn có thể phối cùng tone màu. Với áo sơ mi kẻ hãy chọn cà vạt có màu sẫm hơn và có đường kẻ lớn hơn so với đường kẻ của áo. Còn đối với những chiếc áo sơ mi có họa tiết lớn thì bạn nên tối giản hóa thiết kế cà vạt của mình. Chỉ cần chọn cà vạt đơn sắc và sậm màu là ổn rồi. Kích cỡ cà vạt cân đối với áo Có 2 điều mà bạn cần chú ý về kích cỡ của cà vạt. Một là nút thắt ở cổ, và 2 là chiều dài của cà vạt. Nút thắt đẹp là nút thắt câ xứng với phần cổ áo, không quá to hoặc quá nhỏ. Còn về chiều dài thì nên chọn cà vạt có chiều dài gần tới mặt thắt lưng là vừa. Phù hợp với dáng người Dáng người của bạn càng to lớn thì dáng cà vạt cũng tỉ lệ thuận luôn. Đây là các con số mà bạn có thể tham khảo: Người có thân hình to lớn: Cà vạt có độ rộng 7-9cm Người có thân hình trung bình: Cà vạt có độ rộng 6-8cm Người có thân hình nhỏ: Cà vạt có độ rộng 6-7.5cm 4 cách thắt cà vạt đơn giản lại tiện dụng cho phái mạnh Kiểu Four in hand (Bốn thao tác) Đây là cách thắt căn bản nhất và phù hợp cho tất cả mọi người và đặc biệt phù hợp với thể hình của người Việt Nam đấy. Kiểu thắt cà vạt Four in Hand phù hợp với những chiếc áo sơ mi basic cổ nhọn, nhỏ. Cà vạt cũng có bản nhỏ dưới 7cm và được làm bằng chất liệu mềm mại. Kiểu Half Winsor Kiểu thắt Windsor dù được coi là kiểu thắt cà vạt cổ điển nhưng lại hơi khó thắt một chút. Sau này người ta đã biếu tấu một chút thành kiểu thắt Half Windsor (một nửa kiểu Windsor) Kiểu thắt cà vạt này phù hợp với dáng áo sơ mi cổ điển, cổ áo rộng vừa phải. Đây là kiểu thắt khá lịch sự nên bạn có thể thắt để đi làm. Kiểu Full Windsor Knot Kiểu thắt này dành cho các quý ông thực thụ khi cần phải tham gia tiệc hoặc cuộc họp quan trọng. Tuy nhiên nó hơi cầu kỳ một chút đấy. Kiểu Shelby Knot Đây là cách thắt cà vạt được sáng tạo bởi một nhân viên văn phòng có tên là Pratt. Tuy nhiên người làm cho nó trở nên nổi tiếng là Don Shelby – Một nhân viên truyền hình nổi tiếng. Cho nên kiểu thắt cà vạt này còn đợc gọi với cái tên là Pratt-Shelby. Cách thắt này thích hợp cho các quý ông cao lớn, thường diện các loại cà vạt bản rộng. Mặc dù ở Việt Nam cách thắt này không quá phổ biến nhưng nếu bạn có thể hình lớn thì hãy thử kiểu thắt này xem sao. Mình tin rằng các bạn đã nắm chắc 4 cách thắt cà vạt thông dụng này qua Tips hướng dẫn cách thắt cà vạt đẹp nhất cho nam của Hidanz rồi. Hoặc nếu có lỡ quên thì hãy lưu bài viết lại để xem khi cần thiết nhé!
 4. Baggy nam chắc hẳn là được phái mạnh đặc biệt yêu thích nhờ sự đơn giản nhưng tinh tế của nó. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều anh em chưa thực sự biết cách phối quần baggy nam đúng cách nhất. Hidanz sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc như: quần baggy nam phù hợp với vóc dáng nào? Chân to có nên mặc quần baggy? Phối quần baggy nam như thế nào? để bạn tự tin nhất khi diện Baggy nam. Vóc dáng phù hợp với quần baggy Chân to có nên mặc quần baggy không? Quần baggy có thiết kế phần trên hơi thụng, dáng quần suông đứng và ống quần lỡ tới đúng cổ chân. Quần baggy nam thực ra không quá kén chọn vóc dáng. Các bạn nam có đùi to mông và đùi to có thể mặc rất đẹp mẫu quần này. Nhưng nếu bạn có phần thân dưới hơi nhỏ một chút thì cũng không có quá nhiều vấn đề đâu vì nhờ form quần suông từ đùi xuống giúp che đi đôi chân khẳng khiu của bạn cách tuyệt vời. Kiểu quần này có khả năng tôn dáng khá tốt nên một chú ý nữa là hãy chọn quần baggy có độ dài hợp lý đến đúng cổ chân của bạn. Làm như vậy chân bạn có cảm giác trông dài hơn và outfit của bạn trông hiện đại hơn rất nhiều. Chân to có nên mặc quần baggy? Như đã nói thì quần baggy nam là một lựa chọn khá ổn dành cho những bạn có chân to. Mặc dù bạn vẫn phải thật cân nhắc và cẩn trọng khi lựa chọn size; nhưng về cơ bản form baggy nam sẽ không dìm chân to khiến bạn trông lùn đi. Ngoài ra những tips phối quần baggy nam của Hidanz dưới đây có thể bổ trợ thêm cho bạn trong việc diện baggy nam thật thời trang đó. Tips chọn quần baggy nam cho người chân to Màu sắc baggy nam Những màu trung tính như màu be là màu baggy nam được yêu thích nhất Màu sắc baggy nam hợp nhất với nam các màu sẫm màu như là đen, xanh navy hoặc những màu trung tính như kaki, màu ghi và màu be. Đây là những màu sắc thể hiện được rõ “chất đàn ông”. Cho nên bạn cũng nên ưu tiên lựa chọn những màu sắc này cho các kiểu quần nam khác như là quần tây, quần jean, quần jogger,… Họa tiết quần baggy nam Chân to có nên mặc quần baggy Baggy nam vẫn đề cao sự đơn giản nhiều hơn. Nhưng bạn vẫn có thể tìm kiếm thêm những sự mới lạ bằng họa tiết kẻ dọc. Họa tiết kẻ dọc vừa tô điểm cho phong cách của bạn vừa khiến cho đôi chân của bạn nhìn có vè thon gọn hơn rất nhiều. Chiều dài của quần Như đã nói Baggy nam đẹp nhất là có chiều dài vừa tới mắt cá chân. Hãy để ý những số đo của mình và lựa chọn chiếc quần có độ dài ưng ý nhất. Thử tưởng tượng khi chân bạn đã to mà còn mặc quần dài nữa. Bề ngang của đôi chân vốn đã khiến bạn lùn đi lại thêm quần dài quá khổ càng làm tình trạng thêm tồi tệ Tips phối baggy nam đẹp mê ly . Tuy nhiên vẫn ưu tiên kết hợp quần baggy với áo sơ mi trắng trơn hoặc với họa tiết đơn giản. Tin chắc rằng bạn sẽ trở nên cực kỳ sang trọng và gọn gàng đấy. Phối với áo sơ mi Baggy nam phối với áo sơ mi Vốn là một kiểu quần khá lịch sự nên áo sơ mi vẫn cứ là hợp với quần baggy. Áo sơ mi tay dài hay tay ngắn đều cực kỳ ổn. Bộ trang phục này có thể được diện bởi dân công sở hoặc sinh viên; từ những người cần đến những nơi trang trọng, lịch sự hoặc đi chơi cùng bạn bè. Sự kết hợp hoàn hảo này sẽ giúp các chàng trông thanh lịch và cuốn hút hơn rất nhiều. Đa số bạn nam khi phối quần baggy nam theo phong cách này đều chọn cách sơ vin áo gọn gàng. Các kiểu giày tây như Oxford, loafer hay Derby đều kết hợp cực ổn với quần baggy nên bạn không cần quá lo lắng khi diện set công sở này. Mix với áo thun Có khá nhiều loại áo khoác có thể phối cùng quần kaki Áo thun nam là chiếc áo nam không thể nào thiếu đối với nam giới. Outfit này rất tiện lợi vì bạn vừa có thể mặc để đi học vừa có thể sử dụng cho những buổi hang out cùng bạn bè. Bạn không còn phải băn khoăn rằng chân to có nên mặc quần baggy không khi đã phối baggy nam với áo thun. Các kiểu áo thun hợp nhất là dạng áo thun nam basic hoặc áo polo (áo thun nam có cổ). Vừa lịch sự lại vừa năng động cho mùa hè bứt phá. Phối với áo sweater mix baggy nam với áo sweater Áo sweater có khả năng biến các chàng trai trở nên cực thư sinh và lãng tử trong mùa đông đó. Nếu phải bình chọn một dáng quàn hợp với áo sweater nhất chắc chắn mình sẽ chọn quần baggy nam rồi. Chính thiết kế suông đứng và thoải mái khiến cho set đồ này vừa trẻ trung vừa đứng đắn. Mùa đông này nếu còn đang băn khoăn về cách phối đồ thì hãy lựa ngay sweater và quần baggy. Phối baggy nam với áo khoác phối quần baggy với áo khoác Hầu như mọi loại áo khoác đều có thể mặc đẹp với baggy nam. Song Hidanz khuyên bạn nên mặc jacket và hoodie vì đây là 2 mẫu áo vừa trẻ trung lại vừa gọn gàng. Quần baggy đôi khi không phù hợp với những kiểu áo quá rườm rà và đồ sộ. Nhớ lựa áo đúng size và có màu sắc hù hợp với màu quần. Xem thêm: Những mẫu áo khoác local brand đáng mua nhất Việt Nam Khi đọc đến đây thì các bạn nam có còn thắc mắc “Chân to có nên mặc quần baggy” nữa không? Các bạn thấy đó, quần baggy nam là một mẫu quần không hề dễ nhưng cũng không quá khó phối đồ đúng không nào! Chỉ cần tham khảo một vài tips nhỏ trên đây thôi và Hidanz tin rằng bạn có thể tự tin khi diện quần baggy mỗi ngày.
 5. Trong thời trang nam chắc hẳn là bạn đã nghe đến những từ như “quần khaki”, “áo khaki”,…na ná với kaki có đúng không? Thực ra Khaki là một màu khá phổ biến trong thời trang đấy. Hidanz sẽ giúp bạn tìm hiểu khaki là màu gì, khaki và kaki giống khác nhau như thế nào cũng như một vài kiểu phối quần kaki đẹp miễn bàn! Khaki là màu gì? Thuật ngữ “Khaki” trong thời trang là gì? Khaki là màu gì? Thực ra Khaki là một từ tiếng anh. Còn Kaki là từ mượn của Khaki khi về tới Việt Nam. 2 từ này có nghĩa gần như tương đồng với nhau và có ý chỉ một loại vải hoặc 1 loại màu sắc (màu kaki). Vải kaki là loại vải được đan dệt kiểu chéo sợi, dày và hơi cứng một chút. Đặc biệt vải kaki có màu nâu vàng rất đặc trưng. Trước kia vải kaki thường được cấu tạo từ cotton nhưng ngày nay đã được phát triển đa dạng chất liệu như sợi tổng hợp, sợi bông,…; màu sắc của vải kaki cũng đa dạng hơn nhiều nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng mà bạn chỉ cần nhìn là dễ dàng nhận ra. Kaki là một trong số những lựa chọn phổ biến nhất của nam giới Qua thời gian kaki đã trở nên cực kỳ phổ biến và được ứng dụng rất nhiều trong thời trang. Màu khaki có thể được coi là gam màu trung tính, cân bằng cả về sắc độ cũng như sắc thái. Cho nên đây là một màu rất được yêu thích bởi cánh đàn ông vì sự đơn giản và dễ phối đồ. Cùng điểm qua một số item thời trang kaki cũng như cách phối chúng cùng Hidanz nhé! Phối Áo khoác nam khaki Phối áo khoác kaki nam cùng áo thun nam basic Áo khoác nam kaki có form áo chuẩn chỉ mà mạnh mẽ theo dáng áo jacket là chủ yếu. Với chất vải dày dặn và màu sắc nam tính thì đây được coi là món đồ phù hợp với các bạn nam hơn. Bạn có thể phối áo nam khoác với bất kì phong cách nào từ lịch sự cho tới style đường phố. Hidanz gợi ý một set đồ trẻ trung và hiện đại cho bạn gồm có áo thun basic trắng, quần kaki phối cùng áo khoác kaki giúp bạn tự tin mọi nơi mọi lúc. Phối Quần kaki Quần chinos nam tone màu khaki Quần kaki có lẽ là phổ biến hơn cả khi nhắc tới vải kaki. Quần dài kaki có kiểu dáng gần giống quần tây nhưng có thiết kế thoải mái và năng động hơn một chút nhờ kiểu đan chéo sợi. Rộng hơn quần kaki là quần chinos và quần baggy cũng có kiểu đan chéo sợi như vậy. Đây đều là những kiểu quần không thể thiếu đối với đàn ông. Phối quần cũng rất đơn giản khi bạn có thể mặc được cả với áo thun nam, áo sơ mi hoặc áo polo. Phong cách kaki vintage cực chất của Đen Vâu Nếu lựa chọn màu đen, trắng, xanh nhạt, flannel,….phối cùng màu kaki; ta sẽ có đẹp đơn giản và hiện đại. Ngược lại nếu áo và phụ kiện của bạn có những sắc màu ấm và cùng tone với màu kaki thì bạn sẽ tạo được phong cách vintage cổ điển, xưa cũ mà không hề nhạt nhòa một xíu nào cả! Xem thêm: Vintage là gì? Top 10 xu hướng phối đồ phong cách vintage cho nam Phối quần short kaki Cách phối quần short nam kaki Quần short kaki ngày nay có khá nhiều kiểu dáng và màu sắc chứ không chỉ bó buộc vào màu nâu, vàng như ngày xưa. Quần short kaki rất dễ phối đồ và cũng đẹp không thua kém gì so với quần short jean. Đặc biệt là giá thành của quần short kaki lại thường rẻ hơn một chút nữa. Chắc chắn đây là một mẫu quần nam đáng mua. Có 2 kiểu quần short nam kaki thường thấy. Một là dáng quần lửng thường dài qua đầu gối, dáng thụng một chút. Kiểu còn lại ôm sát hơn và có chiều dài trên gối. 2 kiểu quần đều rất hợp với giày sneaker nên bạn có thể chọn phối cùng giày sneakers. Kết hợp thêm một số phụ kiện như nón nam hay mắt kính để hoàn thiện combo cho ngày hè. Chút chia sẻ của Hidanz đã giúp bạn trả lời cho câu hỏi màu khaki là màu gì cũng như những cách phối quần kaki cho nam căn bản nhất. Chắc hẳn những bạn nam yêu thích màu kaki đã lên được ý tưởng mix match với chiếc quần kaki của mình rồi đúng không nào!
 6. Quần jean đã xuất hiện từ lâu đời và cho đến nay đây vẫn được coi là một trong những mẫu quần nam phổ biến nhất trên thế giới. Giày thể thao cũng có nhiều nét tương đồng với quần jean khi cho người mặc những cảm giác trẻ trung, năng động và thoải mái hết cỡ. Cùng xem những cách mix giày thể thao với quần jean hot nhất năm 2021! Để chọn giày thể thao phù hợp với quần jean bạn cần phải để ý cả về kiểu dáng, màu sắc lẫn phong cách thời trang của bản thân. Cụ thể thế nào thì ngay bây giờ Hidanz sẽ bật mí với bạn ngay thôi. Phối màu quần jean và giày thể thao Màu sắc chính là yếu tố đầu tiên chúng ta cần để ý Đầu tiên ta cần để ý đến màu sắc của quần jean nam và giày thể thao. Đa số quần jean có màu xanh truyền thống hoặc một số màu tối. Để dễ dàng chọn lựa nhất thì bạn nên lựa chọn giày trắng, đen hoặc màu xám. Tránh trường hợp chọn màu sắc quá nổi bật, rối mắt và không hài hòa. Còn nếu bạn là người rành về việc kết hợp màu sắc thì ta có thể lựa chọn cách thức phối cặp màu tương phản tương tự như khi phối quần và áo nam. Đây là cách phối màu quần và giày rất hợp với combo này. Bởi lẽ nó làm nổi bật được nét năng động và khỏe khoắn của người mặc. Màu đen và trắng là lựa chọn an toàn hơn cả Một vài cặp màu sắc tương phản phổ biến là quần jean xanh sẫm và giày đỏ; giày thể thao trắng đi cùng với quần đen, giày xanh dương phối cùng quần nâu đất,… Một cách phối màu quần jean và giày thể thao thời thượng khác là phối cùng tone màu. Cách này thường được ưa chuộng hơn bởi những bạn nam ưa sự đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn hiện đại và năng động. Phối cùng tone màu cũng có thể được vận dụng trong một số trường hợp bạn muốn mặc tone sur tone chẳng hạn. Xem thêm: Khi đi phỏng vấn có nên mặc quần jean không? Lựa chọn dáng quần jean Có khá nhiều dáng quần jean nam: skinny, form rộng, ống suông,…May mắn là hầu như tất cả những dáng quần này đều có thể mặc cùng giày thể thao được, bất kể đó là loại giày thể thao nào. Cho nên khi mix giày thể thao với quần jean bạn không cần phải quá quan tâm về dáng quần mà hãy chọn mẫu quần nào phù hợp nhất với phong cách của bạn nhé! Dưới đây là một số cách phối quần jean với giày phù hợp: Tổng hợp những cách mix giày thể thao với quần jean Phối giày thể thao với quần jean ôm (quần skinny) Phong cách cực ngầu với quần jean skinny và giày thể thao Với dáng quần ôm như thế này bạn hãy ưu tiên những đôi giày thể thao khỏe khoắn, vừa vặn. Không nên đi giày quá đồ sộ hoặc quá nhỏ (như giày đá bóng chẳng hạn) để không bị quá “nữ tính”. Vào mùa hè bạn có thể diện set đồ gôm skinny jeans giày thể thao và tee – áo thun nam theo phong cách hip hop, đường phố. Còn đối với mùa đông thì sao? Quần skinny có thể mặc cùng các loại áo khoác nam đồ sộ như áo hoodie hoặc là áo bomber nam. Một mẫu giày khác khá phù hợp với quần jean skinny đó chính là chelsea boots, thường hay được các quý ông lựa chọn và phối cùng áo khoác da cá tính. Chọn giày phù hợp với quần jean nam Slim-fit Mix giày thể thao với quần jean slim fit Quần jean slim fit cũng có dáng quần ôm nhưng không quá chặt như quần skinny. Quần slim fit có khẳ năng tôn dáng và thiết kế gần giống với quần tây nhất. Chính điều này khiến cho ta có thể dễ dàng chọn áo nam đi cùng với outfit này. Áo sơ mi nam hoặc áo áo thun nam đều có thể mặc cùng jean slim fit. Chính sự đa dạng phong cách này mà hầu hết những kiểu giày thể thao đều rất phù hợp với quần jean nam slim-fit. Phối quần jean slim fit với sneakers cho cảm giác tràn đầy năng lượng còn phối với converse là sự nhã nhặn từ tốn. Bên cạnh giày thể thao thì derby cũng hay được phối với jean slim fit. Sự kết hợp thường thấy nhất là áo polo nam + quần jeans slim fit và giày derby. Rất trẻ trung nhưng lại không kém phần thanh lịch. Đây đích thị là một set đồ công sở mà chàng trai nào cũng nên tham khảo. Mix giày thể thao với quần jean ống rộng Cực phong cách với quần jean ống rộng và giày thể thao nam Quần jean ống rộng đang trở nên vô cùng hot nhờ vẻ ngoài độc đáo và hiệu ứng thời trang tuyệt vời: giúp người mặc “hack dáng” tối đa và form quần streetwear đặc trưng. Nhờ vậy mà phái nam, đặc biệt là các bạn trẻ vô cùng yêu thích quần jean nam ống rộng. Quần jean ống rộng hợp nhất là khi phối cùng với giày thể thao hoặc sandals. Khi mặc phong cách này bạn có thể lựa chọn giữa việc đi tất dài xắn một vài gấu quần hoặc để ống quần suông che đi một phần giày đều rất ổn. Những mẫu áo thụng cũng thường được diện khi bạn theo đuổi phong cách này. Mix giày thể thao với quần short jean Quàn short jean nam không thể nào thiếu trong danh sách này được Một mẫu quần jean được biến tấu khác là quần short jean.Gần như không phải nói quá nhiều về cách để phối hợp quần short jean nam cùng với giày thể thao nữa. Các bạn chỉ cần chú ý đến màu sắc của giày và quần vì vốn dĩ form quần short đã quá hợp với giày thể thao rồi. Người ta thường hay đùa rằng nắm chắc những kiểu mix giày thể thao với quần jean là bạn đã định hình được phần lớn phong cách thời trang nam rồi đấy! Đừng ngại thử những gợi ý của Hidanz và nhờ những người xung quanh đánh giá kết quả nhé!
 7. Áo thun luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chàng trai, đặc biệt là áo thun đen. Từ kiểu dáng cho tới màu sắc của áo thun đen đều gợi lên sự trẻ trung và năng động cho người mặc. Tuy vậy để không bị quá đơn điệu thì Hidanz xin mách cho bạn biết áo thun đen nên kết hợp với quần màu gì để ấn tượng nhất! Tại sao áo thun đen chưa bao giờ lỗi mốt Áo thun đen là item thời trang chư bao giờ lỗi mốt Các chàng trai thường ưa thích sự đơn giản, nên những chiếc áo thun đen chắc chắn là màu áo ưa thích của phái mạnh. Không chỉ thoải mái, trẻ trung mà áo thun đen còn phù hợp với rất nhiều dáng người. Dù bạn có hơi tròn hay hơi gầy một chút thì áo thun đen cũng dễ dàng che đi những khuyết điểm đó. Có khá nhiều loại quần nam có thể mặc được với áo thun nam như là quần jeans nam, quần tây, quần jogger, quần short, quần kaki,…Thêm vào đó thì áo màu đen cũng rất dễ phối màu vì tính chất quang học của nó là hấp thụ ánh sáng. Dưới đây là những phong cách phối màu quần và áo thun đen tuyệt vời nhất mà Hidanz gửi tới bạn. Áo thun đen kết hợp với quần màu đen – tone sur tone huyền bí Áo thun đen nên kết hợp với quần màu gì? – quần màu đen Đây có thể nói là kiểu tone sur tone ấn tượng và huyền bí nhất. Nguyên một cây đen như thế này thường cho cảm giác rất cuốn hút và không hề bị ngợp như các kiểu tone sur tone khác. Một điểm cộng nữa cho các bạn nam ưa phong cách đơn giản là set đồ này vừa dễ mặc lại vừa có tính ứng dụng cao khi màu đen vốn là màu khá lịch sự và phong cách. Bạn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi chơi, đi làm, đi học,…Chọn một chiếc quần jogger hay quần tây, quần jeans đen và bước xuống phố ngay nào! Áo thun đen và quần trắng – lịch thiệp sang trọng Áo thun đen và quần trắng – lịch thiệp sang trọng Đây là phong cách tương đối sang trọng của những quý ông. Thông thường combo này sẽ gồm có áo polo nam màu đen kết hợp cùng với quần vải trắng. Set đồ cho bạn sự lịch lãm nhưng vẫn năng động và tràn đầy sức sống. Bạn có thể kết hợp thê cùng những món phụ kiện nàm như nón nam hay mắt kính để tăng điểm thời trang. Đây là set đồ ưa thích của những quý ông đến từ phương Tây đấy. Quần màu be, màu ghi và áo thun nam – đơn giản, hiện đại Áo thun đen nên kết hợp với quần màu gì – màu be Một sắc màu trung tính như màu ghi hoặc màu be là cực kì phù hợp với áo thun màu đen. Chung quy lại ta có một bộ trang phục gọn gàng và cực kì hiện đại dành cho những Mr Simple. Có người vẫn thường nói thời trang đàn ông đẳng cấp là nhờ sự đơn giản. Điều này hoàn toàn là có lý. Không tin thì bạn hay thử một lần kết hợp những sắc màu này nhé! Gợi ý nhỏ từ Hidanz là quần short nam đẹp hoặc quần Chinos màu be đi cùng với áo thun nam đen; cộng thêm một đôi giày trắng là tuyệt vời. Xem thêm: Phong cách phối đồ nam đẹp đơn giản dành cho Mr Simple Quần kẻ và áo thun đen – độc đáo, cá tính Quần kẻ và áo thun đen – độc đáo, cá tính Quần kẻ đã không còn quá lạ lẫm với bạn rồi đúng chứ. Những mẫu quần kẻ thường đem đến khả năng hack dáng cực kỳ tốt. Một điểm cộng nữa là sự lịch sự những vẫn thể hiện được những nét cá tính cho người mặc. Như đã nói thì áo thun đen là một mẫu áo nam có khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều màu và màu quần kẻ là không ngoại lệ. Sơ vin áo thun gọn gàng là bạn đã có một outfit xịn xò mang phong cách Hàn Quốc rồi. Có thể kết hợp thêm cả áo Blazer nữa nhé! Quần jeans xanh và áo thun đen – trẻ trung đầy sức sống Áo thun đen nên kết hợp với quần màu gì – màu xanh jeans Không thể bỏ qua sắc xanh của quần jeans và màu áo thun đen được. Chắc hẳn các chàng trai cũng thường xuyên diện set đồ này. Quần jeans nam ngày nay cũng có nhiều màu sắc nhưng màu nguyên bản là hợp với áo thun đen hơn cả. Đây đích thị là một sự kết hợp hoàn hảo dành cho những người không có quá nhiều thời giờ dành cho việc phối đồ. Cực kỳ dễ phối, cực kỳ dễ mặc và cũng cực kỳ thời trang nữa. Đó là một vài gợi ý nhỏ giúp bạn khỏi thắc mắc áo thun đen nên mặc với quần màu gì. Cùng thử tài mix match của bản thân ngay thôi!
 8. Hướng dẫn cách làm quần bò rách ai cũng thực hiện được Quần jeans hay quần bò rách đem lại sự cá tính, mới mẻ và cuốn hút đặc biệt với những tín đồ thời trang. Thay vì phải chọn mua quần jeans rách thì bạn có thể tự làm chúng qua hướng dẫn cách làm quần bò rách này. Vừa đơn giản, vừa tiết kiệm lại còn có thể làm theo ý thích của mình thì tại sao lại ko nhỉ? Hướng dẫn này của Hidanz là cực kì đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút thôi là đã có thành phẩm rồi. Và quan trọng nhất là không cần bất cứ dụng cụ nào khó kiếm cả. Bạn hãy chuẩn bị săn kéo, dao rọc giấy, giấy nhám, nhíp và đọc bài này nha. Thế nào là quần jeans rách? Những vết rách như thế này tạo nên sức hút của chiếc quần Quần jeans rách đang cực hot vì những nét cá tính và phá cách quần jeans nam bình thường không thể nào có được. Quần jeans rách còn được gọi là Distressed jeans hoặc Ripped jeans. Những chiếc quần được làm rách có chủ ý, trông rất tự nhiên và thời trang. Có khá nhiều loại quần jeans rách khác nhau như rách gối, rách lỗ, quần tua ống, quần bò rách nhẹ, rách xước hoặc rách xé,…Thông thường thì giá quần bò rách form đẹp và độc đáo sẽ đắt hơn basic jeans từ 20 – 30% trở lên. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tự làm quần bò rách cực dễ mà chỉ dùng những dụng cụ vô cùng đơn giản đấy. Xem thêm: Các loại quần nam tuyệt đối đừng bỏ lỡ năm 2021 Cách làm quần bò rách gối Để làm quần bò rách gối bạn cần chuẩn bị một chiếc nhíp, dao cắt giấy, kéo và giấy nhám. À quên đương nhiên là còn cần cả một chiếc quần jeans nam form thật đẹp rồi. Trước tiên là xác định vùng gối muốn làm rách, dùng dao rọc giấy cắt một đường. Bạn có thể dùng kéo cắt thêm nếu muốn tạo kiểu rách theo lỗ. Dùng phấn để xác định chỗ cắt cho chuẩn hơn nhé Việc tiếp theo là lấy giấy nhám chà nhẹ để vải jeans bị xước ra. Lúc này bạn chỉ cần dùng nhíp để rút những sợi chỉ lớp phía ngoài, giữ lại lớp chỉ phía trong cho đẹp. Và đây là thành phẩm. Cách tự làm quần bò rách gối Cách làm quần bò rách tua ống Quần jeans rách tua ống thường là những chiếc quần nam có form đứng và chiều dài tới mắt cá chân. Quần jeans rách tua ống bên cạnh nét đẹp độc đóa của mình còn có khả năng hack dáng cực tốt. Cách làm quần bò rách tua ở ống cũng gần tương tự như làm với quần bò rách gối. Đầu tiên bạn dùng thước để đo chiều dài quần cho thật phù hợp. dùng kéo cắt hẳn 2 ống quần đi. Chà giấy nháp tại ống quần để làm cho các sợi chỉ bị lơi ra dễ dùng nhíp rút hơn. Bây giờ chỉ cần dùng nhíp để rút các sợi chỉ ra là đã thành công. Cách làm quần bò rách xước Cách làm quần bò rách xước Cách làm quần bò xước là đơn giản nhất. bạn chỉ cần dùng giấy nháp chà lên mặt quaanfcho đến khi thấy ưng ý thì dừng lại. Nếu muốn hoàn hảo thêm có thể sử dụng cả một chiếc nhíp nữa. Quần bò rách xước cũng là một loại quần jeans rách khá thông dụng và dễ phối đồ. Một vài cách phối đồ với quần jeans rách ấn tượng Quần jeans rách phối với áo thun nam Áo thun nam luôn luôn phù hợp cho phong cách năng động và trẻ trung như tinh thần của quần jeans rách. Chỉ chiếc áo thun basic cùng quần jeans rách và nón lưỡi trai là đã vừa đẹp để dạo phố hay đi chơi cùng bạn bè. Quần jeans rách phối cùng với áo sơ mi Quần jeans rách phối cùng với áo sơ mi Áo sơ mi nam cũng có thể phối hoàn hảo với quần jeans rách. Outfit này bạn có thể dùng để đi học, đi chơi hay thậm chí là đi làm ở những nơi không quá khắt khe về trang phục. Việc chọn mẫu quần rách như thế nào hoàn toàn là quyền của bạn và sự thực thì rách như thế nào nhìn cũng chất. Quần jeans rách phối với áo thun polo nam Quần jeans rách phối với áo thun polo nam Set đồ này rất phổ biến trong làng thời trang âu mỹ. Áo polo nam khiến những càng trai vừa năng động vừa lịch lãm lại có thể phối hợp hoàn hảo với quần jeans rách. Điểm nhấn ở đây là các bạn không nên chọn quần rách “tơi tả’ mà chỉ chọn quần rách vừa phải, đủ ấn tượng chứ không phản cảm. Quần short nam jeans rách phối cùng áo thun Quần short nam jeans rách phối cùng áo thun Quần jeans rách không chỉ có mỗi loại dài mà còn có những chiếc quần short nam jeans rách đầy cá tính. Đặc biệt là mùa hè thì quần short nam rách lại càng xuất hiện nhiều hơn nữa. Cùng reset bản thân một chút với quần short jeans rách cá tính đi cung chiếc áo thun nam yêu thích và giày sneaker. Bạn thấy đó cách làm quần bò rách thực ra cũng rất đơn giản và dễ dàng đúng không? Thay vì phải tốn chi phí ra tiệm sửa đồ thì hãy lưu bài viết này vào và thực hành với chiếc quần jeans của mình nhé! cach-lam-quan-bo-rach-2 EDIT
 9. Áo dạ dáng dài là trang phục ưa thích của những chàng trai ưa thích phong cách lịch thiệp, đứng đắn. Vậy các chàng có biết rằng kết hợp áo dạ với quần jeans chính là kiểu mix đồ hợp nhất và phổ biến nhất đối với áo dạ không? Nếu chưa thì để Hidanz bật mí từ A tới Z cách mix áo dạ với quần jeans nam nha! Áo dạ lịch lãm bạn có thể mặc đi làm, đi học, đi chơi hay dự những sự kiện lớn. Đôi lúc việc cứ mix áo dạ dáng dài với quần tây nam làm bạn cảm thấy mình có hơi già dặn quá. Vậy thì đã có quần jeans nam để cân bằng rồi. Chiếc quần nam này có ưu điểm là sự thoải mái, trẻ trung và năng động lại vô cùng hợp với những nét đẹp cổ điển của áo dạ. Cùng xem một vài cách phối áo dạ và quần jeans nam đẹp mê ly dưới đây! Kết hợp áo dạ với quần skinny jeans Kết hợp áo dạ với quần skinny jeans Jeans Skinny giúp cân đối hoàn hảo với áo măng tô hơi to và rộng ở phần trên cơ thể. Đây chắc chắn là mẫu quần hợp nhất để kết hợp với áo dạ rồi. Quần jeans nam skinny là kiểu quần dành cho người trẻ trung, yêu thích sự năng động. Quần có phần ống chân bó lại thời trang và gọn gàng. Bạn có rất nhiều cách kết hợp set đồ này. Áo sơ mi hay áo len cổ lọ đều rất phù hợp khi mặc với quần jeans skinny và áo dạ dài. Ngoài ra các bạn nên bổ sung thêm những phụ kiện thời trang nam như là mắt kinh, đồng hồ đeo tay để outfit thêm phần ấn tượng nhé. Một bí quyết nhỏ dành cho bạn nữa là hãy chọn những đôi giày có đế giày một chút để mặc quần skinny đẹp hơn. Kết hợp áo dạ với quần jeans ống rộng, jeans ống suông Kết hợp áo dạ với quần jeans ống rộng, jeans ống suông Jeans ống rộng hoặc jeans ống suông đang khuấy đảo thời trang nam những năm gần đây. Những chiếc quần này có lợi thế cực lớn khi sở hữu dáng dấp rất thể thao cùng khả năng hack dáng cực đỉnh. Nếu bạn chưa sở hữu bất cứ chiếc quần jeans ống rộng nào thì quả là thiếu sót đó. Áo coat có form khá rộng nên khi mặc cùng quần rộng nữa thì phong cách của bạn hơi đặc biệt một chút, vì nó đích thị là quá đường phố đi. Đây cũng là một kiểu phối đó mà các bạn trẻ yêu thích streetwear hay diện vào mùa đông đó. Tuy nhiên phong cách này không quá phù hợp với những bạn có thể hình thấp bé. Ngược lại với những bạn cao lớn thì set đồ này lại càng làm các bạn trông cao và ngầu hơn. Thông thường khi mặc set này người ta cũng hay mặc nhiều lớp layer. Các item phổ biến là áo polo nam, khăn choàng, áo sơ mi nam flannel và sneaker. Còn chần chừ gì mà không thử ngay phong cách này! Kết hợp áo dạ với quần jeans rách Quần jeans rách như thế này kết hợp với áo dạ thì quả là tuyệt Quần jeans rách ra chỉ mới hot trong một vài năm gần đây trong giới trẻ. Những đường xẻ gối, gấu quần hay trên mặt quần làm nổi bật lên nét phá cách, ấn tượng và cá tính hết nấc. Một kiểu phong cách hơi nổi loạn như vậy lại có thể kết hợp cùng phong thái lịch lãm của áo dạ được sao. Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Chỉ cần bạn khéo léo lựa chọn dáng quần jeans rách có form đứng, chiều dài vừa tới mắt cá chân thì chiếc quần này thậm chí còn hợp với áo dạ hơn cả quần jeans thông thường. Điểm mạnh của set đồ này là giúp nổi bật phần thân dưới vốn đã bị áo dạ dáng dài che mất một phần. Và trên hết là vẻ trẻ trung phá cách hơn bao giờ hết. Có nhiều loại giày có thể đi cùng với set này nhưng hãy ưu tiên chọn giày thể thao hoặc chelsea boots để khoe trọn vẹn “chất trẻ” và tối ưu độ dài của đôi chân. Về phần áo bạn có rất nhiều lựa chọn tốt nhưng theo Hidanz thì chỉ cần mặc một chiếc áo thun nam sơ vin vào trong quần là đã quá cool. Một vài lưu ý để mặc áo dạ đẹp nhất Một vài lưu ý để mặc áo dạ đẹp nhất Khi chọn áo dạ bạn phải đặc biệt chú ý đến chiều dài áo và phần vai áo. Áo nên có phần vai vừa vặn với cơ thể và chiều dài tối đa chỉ qua gối một chút thôi. Áo vốn đã khá rộng nên những mẫu quần nam như gọn gàng như quần jeans sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để phối cùng áo dạ đấy. Thêm một lưu ý nhỏ nữa là bạn nên mix layer nhiều lớp với áo măng tô để vừa ấm áp lại vừa thời trang. Áo măng tô vốn dĩ được thiết kế rộng là để phù hợp với những kiểu mix đồ nhiều lớp mà. Và nhớ là nên chọn giày cao đế để đôi chân trông thật là dài nhé! Xem thêm: Cách phối đồ với áo khoác dạ dài chuẩn như fashionista Tóm lại kết hợp áo dạ với quần jeans là một ý tưởng rất tuyệt vời cho mùa đông. Phong cách lịch lãm mà lại trẻ trung này các chàng trai nên học hỏi ngay. Đi sắm chiếc áo dạ ngay thôi nào!
 10. Áo khoác bomber đang thực sự hot trở lại thời gian gần đây những những thiết kế không thể chất hơn. Bạn đã biết cách phối áo khoác bomber nam như thế nào để độc đáo và thu hút nhất chưa. Hidanz cũng rất yêu thích áo bomber và có hẳn một tá bí quyết mix chiếc áo này đấy! Áo khoác Bomber nam ra đời như thế nào Trong 2 cuộc chiến tranh thế giới, những phi công người Mỹ đã sử dụng áo khoác bomber khi lái máy bay. Thuở ấy Bomber có thể nói là dành riêng cho quân đội. Thiết kế của áo là các loại vải dày, xốp nhẹ để đối phó với thời tiết lạnh giá. Cho đến thời cha mẹ của chúng ta thì áo bomber đã phổ biến rồi. Áo bomber lúc ấy đã được coi là một loại áo khoác thông dụng nhưng vẫn giữu hầu hết các đặc điểm xưa cũ từ màu áo xanh đến chất liệu dày. Theo thời gian, áo khoác Bomber nam đã được biến tấu và dần trở thành item hot trong thời trang nam. Cùng xem một vài kiểu dáng mới hiện đại của áo Bomber nào. Những loại áo bomber nam hiện đại Dù là đã được cải tiến để để hiện đại và thời trang hơn nhưng nhìn chung các loại áo khoác bomber nam hiện đại vẫn giữ những chi tiết đặc trưng nhất của loại áo nam này đó là: Túi chéo 2 bên hông, những đường khóa kéo thảng, đường viên chỉ rộng ở các chi tiết áo và foem áo jacket cực mạnh mẽ, nam tính. Và đây là một vài mẫu áo khoác bomber đẹp nhất Hidanz đã tổng hợp: . Phối áo khoác Bomber nam da Phối áo khoác bomber nam da Chất liệu da bóng phối hợp cùng form áo mạnh mẽ nam tính cho chiếc Bomber vẻ ngoài không thể bụi bặm hơn. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những chàng trai cá tính, thích vẻ đẹp phong trần, lôi cuốn riêng biệt. Không khó để tìm những item thời trang hợp để phối áo khoác bomber da nam. Quần jeans nam, áo thun basic và giày da chelsea boots là những lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên bạn cũng có thể mặc chúng đi làm khi két hợp với quần tây nam áo sơ mi lịch thiệp đấy. Những chàng trai chỉ nên lựa chọn 1 vài màu sắc chủ đạo trên bộ trang phục này như màu trắng và màu đen hoặc nâu. Quá nhiều màu cho đồ da không phải là ý hay. Phối áo khoác Bomber nam tone xanh quân đội Áo bomber mang thiên hướng cổ điển Mang thiên hướng cổ điển nhất với tone xanh quân đội hoặc những họa tiết rằn ri đặc trưng cùng với chất liệu nilon quen thuộc. Không có gì khó khăn khi mix đồ với những chiếc áo “già dặn” này cả. Sự thực thì màu xanh quân dội và rằn ri đang trở lại đầy mãnh liệt nhờ nét độc đáo, lạ lẫm của nó. Những chiếc áo bomber kiểu này vẫn khác một chút so với “ông cha” của nó khi mà form áo được làm gọn gàng hơn và các chất liệu cũng thoáng mát hơn nhiều. Vải kaki, nilon nhẹ được sử dụng khiến áo có thể mặc được tại những nơi khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Áo cũng cực kỳ dễ phối đồ với quần jogger nam, áo thun nam trẻ trung và giày sneaker. Phối áo khoác bomber màu đỏ đô Phối áo khoác bomber nam màu đỏ đô cho các bạn trẻ cá tính Bomber màu đỏ đô khá phổ biến và được ưa chuộng. Không quá rực rỡ như màu đỏ thông thường nhưng vẫn thể hiện được sự cá tính và nổi bật của bạn. Thông thường các chàng trai lựa chọn những trang phục trẻ trung đi kèm màu áo này. Đó có thể là quần short nam, áo thun hoặc sơ mi đơn sắc, nón lưỡi trai và giày thể thao. Phối áo khoác bomber da lộn Trưởng thành và lịch lãm với áo bomber da lộn Da lộn là một chất liệu tương đối cao cấp. Bạn có thể thấy các mẫu áo da lộn cho người mặc dáng vẻ sang trọng và đẳng cấp. Tương tự như với áo bomber da lộn nam, phong cách trưởng thành và lịch lãm được thể hiện với form áo vừa khít hơn bomber thông thường. Áo sơ mi và quần tây nam vẫn hay được mặc kèm với bomber da lộn và bạn hoàn toàn có thể mặc set này đi làm hoặc dự sự kiện. Sang trọng đẳng cấp nhưng vẫn mạnh mẽ trẻ trung là những từ miêu tả bộ trang phục này. Bomber nam màu đen Màu đen chắc chắn là một trong những màu được lòng nam giới nhất. Tone màu đơn giản nhưng rất dễ phối đồ và đặc biệt nam tính. Màu đen cũng dễ dàng giúp che đi khuyết điểm về body cho người mặc. Đây là màu khá lịch sự nên các bạn có thể phối áo bomber đen theo cả phong cách formal hoặc informal. Khi đi làm hoặc đi học thì mình thường mặc áo polo nam đẹp cùng với bomber màu đen vì phần cổ áo polo nam có thể được giữ cố định nhờ thiết kế đặc biệt của áo bomber. Điều này khiến tổng thể gọn gang và lịch lãm hơn rất nhiều. Các bạn cũng có thể tìm kiếm điều tương tự với áo sơ mi. Một số cách kết hợp áo bomber nam khác Hoodie Phối áo khoác bomber nam với hoodie Áo hoodie có thể mặc với áo denim hay jacket thì tại sao lại không thể phối với bomber nhỉ. Mặc áo hoodie bên trong và bomber bên ngoài ta có set đồ vừa ấm vừa thời trang trong những ngày đông giá lạnh. Sơ mi flannel Nếu muốn phối layer nhiều tầng thì không thể bỏ qua sơ mi flannel được và áo thun nam đẹp được. Những hoạt tiết kẻ ngang dọc sẽ đập tan định kiến rằng áo khoác bomber nam chỉ dành cho người già. Áo len cổ lọ Phối áo khoác bomber nam với áo len cổ lọ Áo len cổ lọ và áo khoác bomber nam thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Bomber trong trường hợp này thay thế cho áo blazer hoặc coat để khiến người mặc trông năng động hơn. Ngoài ra ta cũng có thể thấy nhờ có áo bomber mà lựa chọn dành cho quần nam cũng đa dạng hơn. Không chỉ bó buộc mặc quần ống suông mà bạn có thể chọn cả quần jeans, kaki, jogger hay chinos đều được. Những cách phối áo khoác bomber nam trên đây thật là tuyệt vời phải không nào. Đừng chần chần chừ thêm nữa nếu như đang có ý định tậu một chiếc bomber nhé!
 11. Thời trang nam phong cách underground đang khuấy đảo giới trẻ qua những game show nổi tiếng: King of Rap, Rap Việt,..Trang phục công sở style underground cũng đang trở nên cực hot. Hãy cùng Hidanz khám phá đâu là set đồ nam công sở underground style vừa chất ngất vừa lịch lãm nào! Thời trang công sở vốn luôn bị coi là nhàm chán và gò bó. Tuy vậy thời gian gần đây môi trường làm việc ở nhiều nơi đã “thoáng” hơn rất nhiều. Cùng với đó thì phong cách thời trang underground giờ đây đã không còn chỉ bó buộc nơi đường phố mà bạn hoàn toàn có thể đem nó đến môi trường công sở. Mix match như thế nào để vừa cool ngầu mà không quá lố lăng thì còn phải có một vài bí quyết mà không phải ai cũng biết. Dưới đây là một vài gợi ý phối đồ nam công sở underground style mà bạn không thể bỏ lỡ! Áo thun basic phối cùng quần jeans và áo sơ mi Flannel Áo thun basic phối cùng quần jeans và áo sơ mi Flannel Áo thun nam phải nói là loại trang phục linh hoạt nhất trong các loại áo nam. Đơn giản gọn nhẹ là những gì set đồ này thể hiện. Quần jeans nam cho bạn vẻ ngoài năng động, đóng thùng áo thun basic là vừa đủ độ lịch sự. Tất cả những gì còn lại bạn cần cho phong cách underground là chiếc áo sơ mi Flannel khoác ngoài cự ngầu. Đừng chọn quần jeans rách nhé vì set đồ này đã đủ độ “bụi bặm” rồi. Áo thun nam form rộng và quần jogger nam Áo thun nam form rộng cực chất Vẻ ngoài thật thể thao và sành điệu cùng áo thun nam form rộng – một trong những mẫu áo thun nam đẹp và chất nhất cho nam giới. Áo cho bạn cảm giác hip hop, phá cách và năng động hơn so với áo thun thông thường. Thêm vào đó ta có Quần jogger nam vừa đủ lịch sự để đến nơi công sở, vừa đủ độ cá tính nhờ có thiết kế giống quần thể thao. Không cần nhiều họa tiết hay màu sắc sặc sỡ, set đồ này cũng đã đủ thể hiện underground style trong bạn. Giày Sneaker sẽ là sự lựa chọn hàng đầu đẻ kết hợp cùng quần jogger nam Áo thun tay dài/ áo sweater phối với quần ống rộng Áo thun dài tay mix cùng quần ống rộng Các mẫu áo tay dài và rộng luôn cho cảm giác rất hip hop đúng không nào. Áo thun dài tay hay áo Sweater đều thể hiện điều đó. Một chiế quần ống rộng giúp tối đa underground style và cân xứng hoàn hảo với phần trên đã tương đối rộng. Set đồ vừa đủ để diện đi làm và thể hiện tối đa nét cá tính của các chàng trai. Sneaker với tất dài thể thao ưng ý giúp bạn hoàn thiện bộ trang phục tuyệt vời này. Hoodie phối cùng áo khoác denim Phong cahcs layer cực hiện đại Mùa đông đến không thể phong phanh ra đường được. Mix layer áo hoodie cùng khoác denim vốn luôn được các tín đồ thời trang undergound style yêu thích. Bạn hoàn toàn có thể mặc set này đến công ty làm việc. Cực thời trang nhưng không hề lố lăng một chút nào cả. Dân văn phòng các nước phươn Tây hay Hàn, Trung cũng đều ưa thích kiểu phối đồ như thế này.Quần tây nam tối màu và giày sẽ giúp giữ ấm áp cho phần thân dưới của bạn. Blazer oversize quần ống suông Blazer oversize và quần ống rộng trẻ trung Khoác chiếc blazer oversize phá cách cho bạn sự tự tin và cuốn hút khó tả. Điểm mạnh của áo blazer là sự lịch sự cần thiết cho công việc văn phòng. Nhưng với form rộng thì thiết kế này đã trở nên thoải mái và tự do hơn rất nhiều. Bạn có thể mặc áo blazer oversize cùng với áo thun cho thêm phần cá tính và trẻ trung. Áo polo nam đẹp, áo thun cổ tròn năng động đều có thể được lựa chọn. Cuối cùng là chọn cho mình mẫu quần ống suông như quần chinos nam hay quàn tây để hack chiều cao thật tốt. Quần bò áo khoác bomber Bomber cực ngầu Quần bò từ lâu luôn là item underground style hàng đầu. Quần bò phối cùng áo khoác bomber cho bạn vẻ ngoài cực cổ điển và ngầu từ trên xuống dưới. Phong cách này du nhập từ Âu Mỹ và đang ngày càng hot tại Việt Nam trong những năm gần đây. Để tránh trông “bị già” thì bạn nên chọn sắc quần jeans nam sáng như màu xanh, navy và áo bomber màu lạnh. Giày nam màu be có vẻ tương đối phù hợp để giúp bạn thể hiện ý đồ bộ trang phục này. Tự tin thể hiện phong cách của mình ngay tại môi trường công sở với underground style bạn nhé. Cùng sắm một vài món và thử ngay hôm nay nào.
 12. Ấn tượng về lần đầu gặp mặt là rất quan trọng cho một mối quan hệ. Thế nên các chàng phỉa tính toán thật kỹ xem buổi hẹn hò đầu tiên nên mặc gì. Tuy rất quyết đoán trong mọi vấn đề nhưng đôi lúc các chàng cũng còn phân vân về việc này. Nhưng hãy yên tâm vì đã có Hidanz ở đây mách bạn những outfit tuyệt vời cho các buổi hẹn hò. Nguyên tắc cho trang phục của bạn ở lần hẹn đầu Buổi hẹn hò đầu tiên nên mặc gì ư? Lời khuyên chân thành của Hidanz đó chính là hãy là chính con người của bạn. Buổi hẹn đầu tiên sẽ chỉ có 2 người bạn thôi nên tại sao lại không để cho bạn gái hiểu hơn về con người và phong cách của bạn. Không cần nhất thiết phải mặc suit hay sơ mi chỉn chu nếu nó không phải phong cách ưa thích của mình. Thay vào đó, Hidanz sẽ đưa ra những gợi ý vừa thể hiện được phong cách của bạn, vừa bộc lộ được không khí của buổi hẹn hò nha! Phong cách chỉn chu, trưởng thành Buổi hẹn hò đầu tiên nên mặc gì để chỉn chu trưởng thành Những chàng trai trưởng thành luôn muốn mình trông hoàn hảo nhất kể cả là trong mắt của bạn gái. Tuy nhiên tùy theo tính chất của địa điểm cũng như ngày hẹn mà bạn có thể có một vài biến tấu nho nhỏ. Không cần diện nguyên cây suit mới có thể thể hiện được sự lịch lãm của bản thân. Nếu như buổi hẹn là một buổi ăn tối ngọt ngào và cùng xem phim thì bạn có thể diện áo blazer phối cùng áo thun nam và quần âu cho năng động, trẻ trung mà vẫn đĩnh đạc. Phong cách trẻ trung, đơn giản Những set đồ trẻ trung và đơn giản cho lần hẹn đầu tiên Đơn giản trẻ trung là rất tốt vì nhiều cô gái đánh giá rất cao những anh chàng đơn giản. Nhưng dù đơn giản thì bạn cũng có thể trông rất thời trang nếu biết cách phối hợp những item đơn giản như quần jeans, áo polo nam đẹp, áo sơ mi hay áo phông trơn. Tuy nhiên nếu không cẩn thận thì trông bạn sẽ hơi xuề xòa và cô nàng nghĩ rằng bạn không thực sự coi trọng buổi hẹn này. Gợi ý là bạn nên chọn đồ thật vừa vặn, có màu sắc trung tính để dễ phối với nhau. Mặc đơn giản nhưng lịch sự. Phong cách mạnh mẽ, rắn rỏi Buổi hẹn đầu tiên nên mặc gì để thể hiện phong cách mạnh mẽ Bạn là người có phong cách mạnh mẽ thì nên mặc những loại áo nam, quần nam sau cho buổi hẹn: áo khoác da, boot cao cổ, skinny jeans, áo denim,….Đây là những món vừa thể hiện sự mạnh mẽ và phóng khoáng của bản thân nhưng lại vừa không bị quá hầm hố. Nêu trông bạn quá hầm hố cô nàng có thẻ bị dọa và không có những ấn tượng tốt về bạn. Ấn tượng đầu tiên mà như vậy quả thật là không tốt đúng không nào Phong cách đường phố, lãng tử Streetwear cho lần hẹn hò nhẹ nhàng Bạn yêu thích sự thoải mái tự do của streetwear thì ngại gì mà không thể hiện nó ra. Có điều như đã nói để tránh bị coi là quá xuề xòa thì bạn nên tiết chế một chút xíu. Trong hoàn cảnh này ta có giày sneaker, áo thun, áo hoodie và quần jeans rộng ống. Cần thêm một vài phụ kiện để nổi bật hơn. Chú ý tới màu sắc và hoạt tiết của bộ đồ để trông không quá rối mắt là bạn đã thành công rồi. Những tips nhỏ cho phần xuất hiện của bạn thêm hoàn hảo Vậy là phần trang phục đã thành công mỹ mãn. Bây giờ thì Hidanz sẽ gợi ý thêm những tips nhỏ cho phần xuất hiện của bạn Sử dụng nước hoa Sử dụng nước hoa cho một buổi hẹn quan trọng thì rõ là cần rồi. Nhưng bạn đâu thể biết được là cô ấy có thích mùi nước hoa của bạn hay không. Hoặc thậm chí là cô ấy có bị dị ứng với mùi nước hoa hay không. Cho nên bạn hãy ưu tiên chọn loại mùi hương nhẹ nhàng và chỉ sử dụng vừa đủ để “hương thoảng nhẹ bay bay” thôi nha Xuất hiện cùng một món quà nhỏ Xuất hiện cùng một món quà nhỏ Một món quà nhỏ tạo ra sự bất ngờ cực lớn và khiên điểm ngoại hình của bạn tăng đột biến ngay tức thì. Những món quà nhỏ hợp cho lần đầu gặp là một vài bông hoa hay thú nhồi bông cỡ nhỏ. Hẳn cô ấy sẽ rất vui vì bất ngờ, đặc biệt lại là trong lần đầu gặp nữa chứ. Chăm chút cho mái tóc Cái răng cái tóc là góc con người Mái tóc là một trong những thứ thu hút nhất của phái mạnh. Một người đàn ông biết chăm sóc cho mái tóc cũng là một người đàn ông ân cần tinh tế và biết quan tâm tới người khác. Hãy đến tiệm cắt tóc quen thuộc và chỉnh lại đầu tóc cho thật gọn gàng. Tạo kiểu cho hợp với khuôn mặt và trang phục nữa đó. Nếu tóc dài có thể sử dụng thêm một ít sáp để cố định tóc cho gọn gàng. Thân thiện cởi mở Cười tươi với người đối diện. Hãy để cuộc trò chuyện diễn ra thật tự nhiên, bạn không cần quá gò ép hay tập “kịch bản” làm gì cho phiền. Cố gắng tạo không khí cởi mở và thân thiện sẽ khiến cô ấy cảm tình hơn với bạn. Tin Hidanz đi, không phải cô gái nào cũng thích những anh chàng lạnh lùng boy đâu; nhưng người thân thiện thì ai cũng có cảm mến đấy. Tin rằng qua bài viết này bạn đã có thể bớt thắc mắc buổi hẹn hò đầu tiên nên mặc gì rồi. Hãy chuẩn bị thật tốt cho bản thân và không quên phong cách mà bản thân đã định hình nhé.
 13. Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường vô ưu vô lo là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi khép lại những trang nhật kí tuyệt đẹp ấy những cô cậu học trò thường chụp bộ ảnh kỷ yếu để lưu giữ những kỷ niệm khó phai. Hidanz sẽ gợi ý một vài phong cách mix đồ chụp kỷ yếu dành cho lớp của bạn đẻ có những kỷ niệm khó quên. Mix đồ chụp kỷ yếu phong cách nông thôn Nam Bộ Mix đồ chụp kỷ yếu phong cách nông thôn Nam Bộ Concept thiên hướng đồng quê, nông thôn với áo bà ba, quần vải lụa và nón lá là nét mới mẻ độc đáo cho các bạn trẻ. Cảm giác hoài cổ trở về với ngày xưa chăn trâu cắt cỏ, vui đùa hồn nhiên không lo nghĩ chuyện đời. Chắc chắn phong cách thôn quê dân dã này sẽ làm hài lòng những bạn trẻ khi sắp phải bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Mỗi khi xem bộ ảnh lại nhớ có một tuổi thơ đã bá đạo như thế nào. Mix đồ phong cách Palewave trong trẻo Mix đồ phong cách Palewave trong trẻo Tuổi trẻ thì các bạn thường nghĩ đến sự tự do và thơ mộng có đúng không. Phong cách Palewave cùng những gam màu nhạt, lặng mang cảm giác thoải mái và dễ chịu đến lạ. Bộ ảnh kỷ yếu của chúng ta đầy chất thơ và lãng mạn như chính tuổi học trò vậy. Các bạn nữ có những bộ váy hoa, đầm hoa cùng giày búp. Các bạn nam là quần short nam, quần dài ống suông với áo thun nam đẹp đơn giản; hay áo sơ mi gọn gàng. Mix đồ chụp ảnh kỷ yếu phong cách ngập tràn vitamin Sea Mix đồ chụp ảnh kỷ yếu phong cách ngập tràn vitamin Sea Nếu lớp bạn dự định tổ chức đi du lịch và “quẩy” cùng nhau vào dịp cuối năm thì phong cách mix đồ này là hoàn toàn phù hợp. Áo hawaii sắc màu, quần short nam thoải mái cho cả lớp một bộ dạng năng động thoải mái nhất để chụp cùng nhau nhuwnngx bức hình tươi vui, tự do nhất. Set đồ này cho phép bạn thỏa sức bung lụa và quẩy nhiệt hết cỡ, sẵn sàng khép lại những trang lưu bút cuối cùng với ngập tiếng cười. Mix đồ chụp ảnh kỷ yếu với phong cách học trò thời xưa Mix đồ chụp ảnh kỷ yếu với phong cách học trò thời xưa Bạn đã từng xem bộ phim “Mắt Biếc” với bối cảnh thời học trò những năm 90, 2000 cổ kính và hoài niệm chưa. Bộ ảnh có màu sắc hơi xưa cũ cùng những bộ đồ học trò “ngố tàu” mới thể hiện đúng nhất cuộc sống của thời học sinh chúng ta. Nam áo trắng quần cộc, nữ áo dài guốc mộc. Bên mái trường cổ kính, ghế đá, sân trường hay thư viện, bảng phấn,…Chắc hẳn sau này khi xem lại những tấm hình ai cũng đều bồi hồi nhớ lại tuổi thơ cùng gắn bó với bạn bè, thầy cô và mái trường mến yêu. Mix đồ chụp ảnh kỷ yếu với phong cách Harry Potter Mix đồ chụp ảnh kỷ yếu với phong cách Harry Potter Không hề mới tuy nhiên phong cách này ấn tượng thì khỏi phải bàn. Bộ phim của tuổi thơ không chỉ có những tình tiết ly kì hấp dẫn mà còn cuốn hút bởi bối cảnh trường Hogwarts quá đỗi nên thơ. 4 nhà của Hogwarts đều có những bộ trang phục truyền thống đẹp ấn tượng và rất ngầu gần giông với áo cử nhân; vừa mang không khí tốt nghiệp vừa là tiền đề để các bạn lung linh trong set hình của lớp mình. Mix đồ phong cách Retro của Sài Gòn: phối đồ vintage Mix đồ phong cách Retro của Sài Gòn: phối đồ vintage Đây là tên gọi của phong cách thời trang hoài cổ Sài Gòn những năm xưa. Thời đó ta có những sắc màu ấm nắng mặc trời, những thiết kế cách điệu badge, ribbon và nhạc phát từ loa đài cũ. Thời trang ngày ấy bây giờ vẫn còn sống với phong cách vintage độc đáo và xưa cũ. Nhưng đừng nghĩ là chúng không hề thời trang nhé. Trên thực tế càng ngày càng có nhiều người trẻ yêu thích phong cách Vintage lạ mà độc đáo này. Mix đồ chụp ảnh kỷ yếu phong cách quan họ Bắc Ninh Những nét đẹp truyền thống mà được lưu giữ lại trong bộ ảnh thì quả là tuyệt vời phải không nào. Phong cách quan họ Bắc Ninh chỉ là một gợi ý thôi. Bạn cũng có thể lên ý tưởng với bạn bè cùng mặc áo tứ thân, nón quai thao, áo dài nam, đầu vấn khăn như các cụ ngày xửa ngày xưa. Tin chắc bộ ảnh không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp cả những giá trị khó có thể tả. Mong rằng qua bài viết của Hidanz bạn đã có những ý tưởng cho buổi chụp kỷ yếu của lớp và nhóm bạn. Hãy cùng lưu giữ những kỉ niệm đẹp cùng nhau trên bộ trang phục ưng ý và ý nghĩa nhất nhé!
 14. Cùng Hidanz sáng tạo một chút trong trong mix&match để làm nổi bật hết những nét đẹp của áo sơ mi oversize. Bạn sẽ nắm rõ cách phối áo sơ mi oversize theo từng phong cách để trở nên cá tính, phá cách và thời thượng hơn bao giờ hết! Áo sơ mi oversize là gì? Cái tên đã nói lên tất cả. Áo sơ mi oversize có thể hiểu là loại áo nam sơ mi quá khổ so với bình thường nhưng vẫn cân xưng ở các phần ngực áo, tay áo, eo áo. Áo mặc vào trông thùng thình nhưng rất thời trang. Áo sơ mi oversize rất được các bạn trẻ yêu thích vì thể hiện được nét cá tính, sự tự do và mang phong cách thời trang Hàn Quốc đang cực hot. Lợi thế khi mặc áo sơ mi oversize Nhờ đặc điểm áo rộng và lớn nên sơ mi oversize có thể dễ dàng che đi các khuyết điểm trên cơ thể. Nhiều bạn nam có thân hình hơi “tròn” đều tin rằng áo oversize là chân ái. Thế nhưng những người gầy mặc áo sơ mi oversize cũng vô cùng fashion và thời thượng đó nha. Áo giúp người mặc trở nên cao lớn hơn nhờ vai áo rộng về 2 bên và form áo đứng liên mạch. Hidanz sẽ bật mí những cách phối áo sơ mi oversize biến bạn thành soái ca trong nháy mắt. Áo sơ mi oversize cùng với quần ống rộng Cách phối áo sơ mi oversize cùng quần jeans ống rộng Quần ống suông hoặc quần ống rộng có cùng đặc điểm như áo sơ mi oversize. Những bạn trẻ đam mê streetwear hẳn sẽ rất thích sự kết hợp này. Quần ống rộng của bạn làm bằng chất liệu jeans hay vải đều được. Sneaker và áo thun nam đẹp sẽ là những món không thể thiếu để hoàn tất set đồ hơi hướng đường phố, cá tính. Cách phối áo sơ mi oversize với quần âu ống suông Quần âu giày âu và áo sơ mi form rộng Quần ống suông hay ống đứng là những quần có chất vải mềm và lai quần rõ ràng, cho bạn form quần đứng đắn, lịch sự và thời thượng. Áo sơ mi over size khi mặc với những quần kiểu này bạn có thể sơ vin hoặc không tùy theo phong cách của mình. Đây là set đồ mà Hidanz rất thích vì vừa thể hiện được nét đẹp hiện đại, lịch sự lại vừa có những nét cá tính riêng. Mình thường sử dụng giày Derby và tất giày tây cao cổ cho set đồ này. Hãy chú ý chiều dài ống quần chỉ tới mắt cá chân để chân bạn nhìn dài cả mét nhé! Áo sơ mi oversize phối với quần skinny Cách phối áo sơ mi oversize với jeans skinny Tương phản một chút giữa phần trên rộng thùng thình và phần dưới được bó nhỏ. Những bạn nam có thân hình cao lớn nên tham khảo cách phối đồ này. Áo sơ mi oversize vốn đã có điểm mạnh để tạo nét hơn cho bờ vai rộng sẽ càng có hiệu quả tích cực khi quần skinny tăng độ dài cho đôi chân của bạn. Trên thực tế phong cách này được rất nhiều sao nam có thể hình cao và gầy áp dụng. Quần jeans skinny, quần jogger nam phối cùng sneaker khiến phần thân dưới của bạn hoàn hảo. Cách phối áo sơ mi oversize với quần short Cách phối áo sơ mi oversize với quần short nam Quần short nam cũng là một kiểu quần rất hợp với các dòng áo oversize. Bạn nên chọn quần short dài ngang gối hoặc ngắn hơn một chút, đi tất thể thao và giày sneaker. Về phần áo, các bạn có thể mặc thêm một chiếc áo thun nam đẹp ở phía trong và khoác áo sơ mi ra ngoài hay mặc độc một chiếc áo sơ mi cũng đều hoàn hảo. Và đừng quên kết hợp với các món phụ kiện như balo, nón nam thời trang. Cách phối áo sơ mi oversize như một áo khoác ngoài Sơ mi flannel oversize cực phong cách Áo sơ mi oversize cũng thường được mặc như áo khoác ngoài. Đặc điểm của các áo dạng này là thường có họa tiết flannel hoặc là chất vải tăm cá tính. Áo cho người mặc cảm giác trẻ trung và phóng khoáng hơn so với những gì mà áo khoác bình thường đem lại. Mùa hè, mùa thu khi trời không quá lạnh thì hãy lựa chọn áo sơ mi oversize để khoác ra ngoài bạn nhé! Các bạn thấy đó thực ra để mặc áo sơ mi oversize đẹp cũng không quá khó khăn. Chỉ cần tham khảo một vài set đồ gợi ý của Hidanz chắc các bạn cũng đã tìm thấy phong cách hợp với mình rồi.
 15. 101+ câu stt lừa cá tháng tư bá đạo, kinh điển dễ bị lừa nhất! Nếu ca sĩ Hà Anh Tuấn có bài hát “Tháng tư là lời nói dối của em” còn bạn tháng 4 này bạn có gì. Nếu như là một anh chàng FA chính hiệu, một cô nàng đã “ê sắc ế” 18 xuân xanh sao không nắm lấy thời cơ ngày cá tháng tư cận kề để kiếm ngay một anh chàng, một cô nàng người yêu nào. Để Hidanz bật mí cho bạn 101+ câu stt lừa cá tháng tư ngọt bá đạo, dễ bị lừa nhất! “Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương, nay hóa theo mây gió Để lại tháng tư ở đó” Stt lừa cá tháng tư rằng crush/bồ có bầu Ngày cá tháng tư là ngày nói dối nhưng không phải ai cũng biết đâu nhé! Đây chính là cơ hội để bạn có thể lừa ai đó một phen nhớ đời. Đầu tiên là những câu stt lừa cá tháng tư với mẹ rằng crush/bồ có bầu để xem phản ứng của phụ huynh như thế nào bạn nhé! 1. Mẹ ơi, con nói điều này mẹ đừng sốc quá nhé! Bạn gái con có bầu rồi, mẹ chuẩn bị mâm cỗ lên hỏi cưới cô ấy nhé! 2. Bố ơi, con lỡ dại có bầu với anh ấy rồi. Con làm đám cưới nha bố. 3. Chết tao rồi mày ơi. Tao lỡ làm bạn gái 2 vạch rồi. Anh em bày cách cứu tao với. 4. Mẹ ơi, con cưới vợ nha. Cô ấy có bầu rồi. 5. Cô ấy có bầu rồi, mai làm đám cưới luôn nha mẹ. 6. Mẹ sắp có cháu nội rồi. Vui chưa. 7. Tôi: Mẹ sắp lên chức rồi nhé! Mẹ: Chức gì? Tôi: Làm bà ngoại nè. 8. Một câu stt lừa cá tháng tư cũng khiến bậc phụ huynh té ngã ngửa: “Bố mẹ sắp có cháu bế rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi” Stt lừa tình ngày cá tháng tư Một mối quan hệ mập mờ, không có tên cũng không có họ. Một mối quan hệ không biết nên gọi sao cho đúng, trên tình bạn nhưng không phải người thương. Đã bao giờ bạn mắc kẹt giữa mớ hỗn độn này chưa. Hãy một lần dũng cảm để nói lên tiếng lòng của bản thân với stt lừa cá tháng tư này của Hidanz bạn nhé! Nếu như người ấy từ chối tình cảm của bạn thì cũng không sao vì hôm nay là cá tháng tư mà. 1. Em thích anh! À không, em nói dối đó! Hôm nay là ngày 1/4 mà, còn sự thật là “Em yêu anh” cơ! 2. Anh ơi! Em định nói một điều quan trọng mà sợ hôm nay là ngày Quốc tế nói dối nên anh sẽ không tin. Còn nếu anh tin thì em nói nha: Em thích anh! 3. Em cứ nghĩ nên tìm việc gì đó làm cho bận để không nhớ đến anh nữa. Nhưng không! Sau đó, em nhận ra rằng em vẫn luôn bận nhớ đến anh! 4. Anh không phải kiểu người em thích. Nhưng anh chính là người em thích! 5. Nếu em gọi một tiếng chồng yêu ơi thì anh có dám “ơi” không? 6. Em biết xem bói đó! Vừa nhìn là em biết anh ngũ hành thiếu em rồi! 7. Em béo thế này là bởi vì trong lòng em còn có cả anh nữa. 8. Em không thích xem “Mười vạn câu hỏi vì sao” một chút nào cả bởi người ta không chịu giải thích tại sao em thích anh. 9. Em có một siêu năng lực đó là nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy anh. 10. Anh ơi! Anh có thể cười một chút không? Cà phê của em quên cho đường rồi! 11. Hôm nay là Quốc tế nói dối, nhưng em lại muốn nói thật với anh rằng con tim em lỡ trao người mất rồi. 12. Hỏi anh đi đứng thế nào? Ba lần bảy lượt ngã vào tim em! 13. Gần mực thì đen, còn gần em thì anh sẽ thấy hạnh phúc. 14. Thiếu ăn, chim tìm con sâu. Còn thiếu anh em sầu con tim. 15. Anh có nhà sao không ở mà cứ đi hoài trong tâm trí em vậy? 16. Anh không muốn làm người tốt, cũng không muốn làm người xấu. Anh chỉ muốn làm người yêu em! 17. Con người ta có rất nhiều cách để hạnh phúc. Còn với anh, hạnh phúc nhất là được nhìn thấy em mỗi ngày. 18. Em có thể ngừng cười với anh được không. Bởi anh sợ sau này không có được thì lại chẳng thể quên. 19. Em à! Anh không thích em nữa đâu, mà chuyển sang yêu em rồi! 20. Em dễ thương như vậy, bị gió kia thổi đến vòng tay của anh rồi, anh sẽ không trả lại đâu! 21. Với anh, cá tháng Tư cũng giống như bao ngày bình thường khác. Tuy anh có thể bày trò trêu đùa với bao người khác nhưng với em thì anh sẽ không bao giờ làm vậy. Em có biết vì sao không? Bởi vì anh ngốc lắm, anh chỉ biết thương và muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho em thôi! 22. Người ta nói rằng “Cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương chính là tỏ tình vào ngày cá tháng Tư”. Em làm người yêu anh nhé! 23. Anh muốn gửi đến em một đề nghị trong cuộc sống đó là ở bên cạnh anh nhé! 24. Hôm nay là cá tháng Tư, em đừng chờ đợi ai đó tỏ tình với em nữa, sẽ chẳng có ai đâu, chỉ có anh thôi! 25. Chỉ vì gặp em mà đêm nào cũng thấy em rập rình bước trộm vào giấc mơ của anh thế hả? 26. Em chạy nhiều như vậy có thấy mỏi chân không? Đừng đi hoài trong tâm trí của anh nữa. 27. Anh rất thích được đi du lịch vòng quanh thế giới vì thế anh có thể đi quanh em một vòng không? 28. Cẩn thận cái miệng của em đi, bởi vì có cơ hội là anh hôn nó đó. 29. Tự nhiên lại muốn kết hôn. Bởi vì đúng lúc gặp được em. Trên đây là những câu tỏ tình ngày cá tháng tư bá đạo, ai nghe cũng rụng tim vì chúng quá ngọt và chân thật. Thế nên bạn đừng bỏ qua cơ hội tỏ tình ngày cá tháng tư với người thương nhé! Những câu nói dối ngày cá tháng tư ai cũng tin 100% Bạn chưa kéo khóa quần kìa Câu nói kinh điển trong ngày cá tháng tư khiến bạn phải thót tim. Chắc chắn rồi, bạn sẽ phải ngay lập tức nhìn xuống hoặc bẽn lẽn kéo chiếc khóa quần để kéo lên. Dù có biết chắc hôm nay là ngày Cá tháng Tư thì bạn cũng không dám đánh liều. Anh yêu em Nếu bạn đang thầm thương trộm nhớ cô nàng nào thì đừng bỏ lỡ cơ hội ngày cá tháng tư gửi đến nàng lời tỏ tình ngày cá tháng tư nhé! Hên xui biết đâu lại có người yêu thì sao. Em ơi, cúc áo bị tuột kìa Xin lỗi em, anh là gay Chắn chắn cô nàng sẽ phải tá hỏa vì bây lâu nay mình yêu nhầm người ư. Một pha đùa ngày cá tháng tư bá đạo anh chàng có thể lừa cô nàng đấy. Hôm nay tớ mời cậu nhé! Cô bạn sẽ háo hức đi ăn nhưng kết quả vẫn ăn vố lừa khủng khiếp và hậu quả là phải một mình ngồi trong nhà hàng mà lòng đau như cắt. Trên đây là những stt lừa cá tháng tư độc nhất vô nhị, khiến người khác tin 100% không hề nghi ngờ gì. Đừng để ngày cá tháng tư trôi qua trong vô vị bạn nhé! Một chút nổi loạn để thấy cuộc sống này thú vị lắm đấy. Và đừng quên áp dụng những câu stt lừa cá tháng tư của Hidanz nhé!