• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

giaybom

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  71
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About giaybom

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. "Local brand là gì? Nếu thực sự là một dân chơi, bạn chắc chắn không thể bỏ qua top các local brand Việt Nam đang nổi nhất hiện nay. Đọc ngay để cập nhật cùng GiayBom nhé." Là một tín đồ đam mê thời trang và muốn bắt trend nhanh nhất, hẳn bạn phải nằm vùng để bỏ túi các local brand Việt Nam hot và chất lượng với những items dẫn đầu xu hướng hiện nay. Đừng lo, bài viết mà GiayBom mang đến cho bạn dưới đây sẽ gợi ý cho bạn những cái tên hay ho trong top các local brand Việt Nam được săn đón nhiều nhất trong giới streetstyle. Dưới đây là bộ sưu tập 5 local brand Việt Nam bán áo nổi tiếng nhất hiện nay được giới trẻ không ngừng quan tâm và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng trước tiên, bạn cần check lại xem mình đã hiểu đúng “local brand” là gì chưa nhé? Bật mí: Local brand là gì? Bạn có thể dễ dàng nhận thấy cụm từ “local brand” ngày nay đang trở nên vô cùng thịnh hành trong giới trẻ, đặc biệt là những bạn theo đuổi phong cách street style đậm chất cool ngầu. “Local brand” được định nghĩa là thương hiệu thời trong nước, do chính nhãn hiệu tự tay lên mẫu thiết kế và sản xuất những sản phẩm của riêng mình. So với các global brand - thương hiệu đến từ nước ngoài, các local brand Việt Nam có giá phải chăng hơn nhưng vẫn đảm bảo sử dụng chất liệu tốt và có thiết kế size chuẩn cho bạn tha hồ chọn lựa. Còn bây giờ, hãy cùng GiayBom đi qua lần lượt các local brand Việt Nam nổi tiếng được các anh em trong làng thời trang cực kỳ yêu thích nhé. 1. Bad Habits Bad Habits là một trong các local brand Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong giới thời trang street style. Họ đã phải đương đầu với rất nhiều thử thách và khó khăn nhưng chính niềm đam mê bất tận và mãnh liệt với nền văn hóa đường phố đã giúp cho Bad Habits phát triển và được nhiều bạn trẻ cực kỳ yêu thích như hiện nay. Thương hiệu thuộc top các local brand Việt Nam này đã định hướng cho mình phong cách thời trang đường phố rõ rệt. Khi mặc các áo của Bad Habits, bạn hoàn toàn có thể tự do phối với các đôi giày thể thao cùng tông màu để bộ trang phục thêm phần cool ngầu. Các sản phẩm Graphic với Artwork mà Bad Habits đem đến không những có chất lượng “xịn sò” luôn được đánh giá cao mà còn là biểu trưng cho “tiếng nói thời đại” của gen Z. Vì vậy, không khó hiểu khi Bad Habits là một trong các local brand Việt Nam hàng đầu được các bạn trẻ ưa chuộng hiện nay. Khoảng giá: 200.000 - 700.000 vnđ 2. Dirty Coins Trong số các local brand Việt Nam thì Dirty Coins nổi tiếng nhất với hệ thống cửa hàng lên đến gần 15 chi nhánh. Đây là một con số đáng ngưỡng mộ cho một thương hiệu được sáng lập vào năm 2017. Một tips để mặc đẹp với các mẫu áo chất lừ này bạn hãy phối với đôi giày bata cá tính siêu xinh cùng phụ kiện như mắt kính hay nón nhé. Nếu bạn đang tìm kiếm những chiếc áo đến từ các local brand Việt Nam để thể hiện sự táo báo, phong cách sống sành điệu cùng gout ăn mặc hiện đại của mình thì Dirty Coins là chìa khóa mà bạn bỏ lỡ bấy lâu. Các tín đồ trong cộng đồng các local brand Việt Nam yêu thích thương hiệu này vì các mẫu thiết kế có màu sắc bắt mắt và sự kết hợp độc đáo giữa văn hoá Á Âu. Dirty Coins sản xuất đa dạng các mặt hàng như T-Shirt, Polo, Jacket, Hoodie, Sweater, Pant, Short, Jean, Accessories (wallets, caps/hats), bag,… với văn hóa và phong cách cá tính khó tìm thấy tại bất kỳ đâu trong làng các local brand Việt Nam, bạn có thể thoải mái kết hợp các mẫu áo với giày boot để bật chất riêng. Khoảng giá: 390.000 - 1.500.000 vnđ 3. 5theway Nhắc đến các local brand Việt Nam thì không thể không nói đến 5theway. Thương hiệu này xây dựng hướng phong cách thời trang chủ đạo dựa trên hai tông màu cơ bản đối lập nhau là vàng và đen. Các mẫu thiết kế cực kỳ táo bạo tạo nên sự thu hút đặc biệt cho những ai yêu thích sự phá cách. Đây là một thương hiệu đã quá quen thuộc trong cộng đồng các local brand Việt Nam. Đến với 5THEWAY bạn có thể tìm thấy các mẫu sản phẩm cực đa dạng từ: Tee, Bottom, Denim Jacket, Hoodie,... Mỗi sản phẩm điều được brand đầu tư chỉnh chu từ chất liệu, graphic đầy màu sắc đến kỹ thuật in ấn chuẩn từng milimet. Đồng thời Instagram của 5theway cũng lên đến gần 1 triệu người Followers. Mặc dù không có quá nhiều cửa hàng như những thương hiệu local brand Việt Nam khác nhưng 5theway vẫn nhận được nhiều tình yêu từ đông đảo anh em trong giới street style với mức giá cũng khá phù hợp với túi tiền của bạn trẻ. Khoảng giá: 70.000 - 610.000 vnđ 4. HADES HADES là một trong các local brand Việt Nam được săn đón bởi các tín đồ Streetwear trong nhiều năm qua. Được thành lập từ 2014, đến nay Hades dần khẳng định vị thế trong giới thời trang đậm chất Street Style mà các anh em làng underground cực yêu thích. Gây ấn tượng với các Artwork phá cách, brand đem đến các mẫu thiết kế lột tả được cá tính và phong cách riêng với cách phối màu nổi bật, dễ phối với những đôi giày cool ngầu. Khi đến với HADES, bạn không khó để tìm thấy những sản phẩm đa dạng về kiểu dáng từ Tee, Shirt, Pants, Short, Bags,… Những sản phẩm của HADES không ít lần làm “khuynh đảo” cộng đồng các local brand Việt Nam trong các đợt Pre-order các items mới. Sản phẩm của HADES thu hút qua cái nhìn đầu tiên bởi form chuẩn cùng kiểu dáng nổi bật. Khoảng giá: 280.000 - 620.000 vnđ 5. BOBUI BOBUI được xem là top trong các local brand Việt Nam được săn đón từ các bạn học sinh đến các anh em trong cộng đồng underground. Đây là một thương hiệu thời trang sản xuất quần áo theo nền văn hóa hip hop, rock, đường phố đậm chất cool ngầu. Nếu là một dân chơi cừ khôi trong giới street style, bạn chắc chắn không thể bỏ qua các mẫu sản phẩm từ BOBUI. Các thiết kế của BOBUI luôn được đón nhận trong làng các local brand Việt Nam vì mẫu mã sản phẩm đề cao tính tự tôn và mang đậm tính văn hóa dân tộc. Điều đó đã giúp brand truyền tải niềm tin về chất lượng và những giá trị tinh thần đến các bạn trẻ cho thương hiệu Việt. Nếu theo dõi các local brand Việt Nam, bạn sẽ thấy rất nhiều khách hàng đã đánh giá rất tốt về thương hiệu BOBUI không chỉ vì chất lượng vải rất đẹp mà mẫu mã còn cực kì đa dạng, đậm chất style trẻ trung, năng động. Đây là một trong các local brand Việt Nam mà bạn cần sở hữu trong tủ đồ của mình đấy. Khoảng giá: 150.000 - 750.000 vnđ Lời tạm kết Bạn đã kịp lưu lại top các local brand Việt Nam đình đám nhất hiện nay chưa nào? GiayBom hy vọng rằng với bộ sưu tập các local brand Việt Nam được săn đón bởi các anh em trong làng street style đã giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn một thương hiệu mà mình yêu thích. Nếu bạn vẫn chưa định hình được mặc áo với giày gì cho đẹp, hãy ghé ngay GiayBom với các mẫu giày đậm chất cool ngầu F5 lại phong cách của bạn nhé.
 2. "Ngày của Mẹ đang đến gần. Đọc ngay gợi ý của GiayBom về những món quà cực tâm lý Mẹ nào cũng thích nếu bạn còn đang băn khoăn không biết Ngày của Mẹ nên tặng gì ý nghĩa để bày tỏ tình yêu thương đến Mẹ nhé." Bạn biết đấy, Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5 để tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới. Đây là ngày mà những người con sẽ bày tỏ tình cảm, tình yêu thương và tấm lòng biết ơn của mình dành cho mẹ. Nhưng “Ngày của Mẹ nên tặng gì ý nghĩa?” đang được nhiều bạn đặt câu hỏi. Đừng lo, những gợi ý xịn sò mà GiayBom mang đến hôm nay sẽ giúp bạn biết đâu là top món quà mà mẹ nào cũng thích nhé! Đọc ngay: Ngày của Mẹ là ngày mấy 2021? Top 5 quà tặng dành cho mẹ trên cả tuyệt vời Đối với mỗi người con thì mẹ luôn là người phụ nữ quan trọng và vĩ đại nhất, tuy nhiên vì một rào cản vô hình nào đó khiến ta khó có thể bày tỏ tình yêu đó bằng lời. Câu nói “Con yêu mẹ” đối với nhiều người có lẽ vô cùng xa xỉ, vậy hãy mượn dịp Ngày của Mẹ này để tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời ấy cùng GiayBom nhé! Chúng tớ sẽ giúp bạn giải đáp Ngày của Mẹ nên tặng gì ý nghĩa? Có rất nhiều cách để bày tỏ lòng tri ân dành cho người mẹ của mình, tặng những món quà ý nghĩa mà mẹ thích là một cách cực hay ho. Vậy Ngày của Mẹ nên tặng gì khiến mẹ vui? 1. Tặng Mẹ đôi giày êm chân Mẹ là người đã sinh ra và nuôi bạn khôn lớn, là người sắm cho bạn từng chiếc quần, chiếc áo từ lúc bạn lọt lòng. Nhưng đã bao giờ bạn tự tay lựa chọn và mua cho mẹ một đôi dép nữ hay đôi giày cao gót nữ nào chưa? Nếu chưa biết Ngày của Mẹ nên tặng gì thì một đôi giày vừa y đôi chân của mẹ sẽ khiến mẹ bạn rất vui khi được tặng đấy. Nếu mẹ bạn ít mang giày cao gót, thì những đôi giày búp bê hoặc đôi guốc với đế vuông sẽ giúp mẹ có thể dễ dàng di chuyển tránh bị đau gót chân hay đau nhức dây thần kinh ở lòng bàn chân, mà trông vẫn rất thanh lịch, thích hợp cho cả những dịp mà mẹ bạn cần đi tiệc cưới hay đám ở họ hàng. Việc lựa chọn một đôi guốc vừa khít bàn chân của mẹ sẽ cho thấy bạn đủ tinh tế và quan tâm mẹ đến nhường nào đấy. Khuyến mãi: Chỉ 499K Mua 1 giày thể thao + 1 giày cao gót bất kỳ 2. Tặng Mẹ sản phẩm làm đẹp Sẽ thật sai lầm nếu bạn nghĩ rằng mẹ lớn tuổi rồi và chẳng cần đến mỹ phẩm hay son phấn gì nữa. Vì phụ nữ sinh ra ai cũng muốn làm đẹp, nên dù ở bất kỳ độ tuổi nào thì mẹ bạn cũng vẫn luôn muốn trẻ mãi không già. Do đó, nếu bạn đang tự hỏi “Ngày của Mẹ nên tặng gì” thì chắc chắn rằng những món quà mỹ phẩm sẽ khiến mẹ bạn cảm thấy vui. Có thể bạn hơi ngạc nhiên rằng phụ nữ khi vừa qua giai đoạn U40 thì họ lại càng muốn níu kéo tuổi thanh xuân của mình. Vì vậy, nếu bạn đang chưa biết Ngày của Mẹ nên tặng gì hợp lý thì hãy cân nhắc nhau các sản phẩm làm đẹp nhé! Nhưng bạn cần lưu ý chọn mua những sản phẩm phù hợp với sở thích, cơ địa và loại da của mẹ để vừa không lãng phí tiền, vừa chứng tỏ bạn hiểu mẹ thế nào khi lựa chọn sản phẩm phù hợp chỉ dành tặng riêng mẹ mà thôi. 3. Tặng Mẹ máy mát xa thư giãn Mỗi một ngày trôi qua đi mẹ sẽ một già đi và sức khỏe cũng không còn được dẻo dai như trước nữa. Vì vậy mà những cơn đau nhức thất thường về cơ thể, xương khớp,... sẽ thường xuyên ghé thăm mẹ hơn. Việc tặng cho mẹ một chiếc máy mát xa khi bạn không biết Ngày của Mẹ nên tặng gì là một ý tưởng hay ho. Món quà này vừa giúp bạn thể hiện tấm lòng yêu thương, quan tâm mẹ, vừa giúp mẹ có thể mát xa thư giãn tại nhà để vơi bớt những cơn đau nhức. 4. Tặng Mẹ món quà sức khỏe Bên cạnh việc gửi tặng mẹ đôi giày bata êm chân để đi bộ tập thể dục, bạn cũng có thể mua cho mẹ những món quà thực phẩm chức năng để bồi dưỡng sức khỏe nếu không biết Ngày của Mẹ nên tặng gì. Đây chắc chắn là một gợi ý vô cùng tinh tế và ý nghĩa không chỉ thể hiện sự quan tâm của bạn mà còn là một lời chúc mong mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Xem thêm: Những lời chúc đặc biệt ý nghĩa Mẹ thích nghe Người lớn tuổi thường hay phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như đau đầu, mất ngủ, nhức xương, tiểu đường, bệnh tim mạch... vì vậy, những món quà sức khỏe là ưu tiên hàng đầu khi bạn đang thắc mắc Ngày của Mẹ nên tặng gì. Bạn có thể chọn mua những sản phẩm là thực phẩm chức năng như yến sào, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, hay thuốc bổ xương khớp, thuốc bổ sung canxi chống loãng xương,... Khi gửi tặng mẹ các món quà sức khỏe này, đảm bảo mẹ sẽ rất vui và cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của bạn. 5. Tặng Mẹ bữa cơm do tự tay bạn nấu Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc tự tay mình nấu cho mẹ một bữa cơm gia đình khi đang suy nghĩ xem Ngày của Mẹ nên tặng gì chưa? Bạn biết đấy, mẹ sẽ rất cảm động khi thấy đứa con mình chăm bẫm ngày nào giờ đã lớn khôn và có thể tự tay chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng cho cả nhà. Chỉ cần tinh ý một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng mẹ đã tận tụy chăm sóc gia đình qua từng bữa cơm mà bạn hằng nghĩ đó là một điều hiển nhiên mà mẹ phải làm. Bữa cơm gia đình sẽ thật sự ý nghĩa hơn khi chính tay bạn nấu và dành tặng vào Ngày của Mẹ đấy. Vì vậy, đừng băn khoăn hỏi “Ngày của Mẹ nên tặng gì?” nữa, bạn hãy mang đến cho mẹ niềm vui bất ngờ với những món ngon mẹ yêu thích, ấm cúng với đông đủ thành viên trong gia đình. Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời mà người mẹ nào cũng mong đợi để thấy rằng con mình đã trưởng thành. Lời tạm kết Hy vọng những gợi ý hay ho của GiayBom đã có thể giải đáp băn khoăn của bạn “Ngày của Mẹ nên tặng gì ý nghĩa?” GiayBom xin gửi lời chúc đến tất cả người Mẹ sẽ luôn hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chúc các bạn sớm tìm được món quà ưng ý dành tặng người Mẹ kính yêu của mình!
 3. "Ngày của mẹ là ngày mấy trong năm 2021? Đọc ngay để biết chính xác Ngày của mẹ là thứ mấy, giúp bạn kịp chuẩn bị những lời chúc và món quà ý nghĩa gửi đến mẹ của bạn nhé." Một trong những ngày đặc biệt nhất trong năm là Ngày của Mẹ đang đến gần. Bạn có nhiều ấp ủ, dự định hay những món quà bất ngờ muốn dành tặng cho mẹ của bạn, nhưng lại chưa biết Ngày của Mẹ là ngày mấy trong năm 2021. Đừng lo, bài viết hay ho mà GiayBom mang đến dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp một cách chính xác nhất. Ngày của Mẹ là ngày mấy trong năm 2021? Ngày của Mẹ là ngày mấy? Ngày của Mẹ là một dịp đặc biệt được quy định là ngày chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng 5. Vậy ở Việt Nam, Ngày của Mẹ sẽ là Chủ nhật, ngày 09 tháng 05 năm 2021. Hằng năm, cứ đến thời điểm này, nhiều bạn thường thắc mắc Ngày của mẹ là ngày mấy, vì Ngày của Mẹ không được xác định ngày cố định cụ thể. Thế nên Ngày của Mẹ sẽ rơi vào những ngày khác nhau theo từng năm. Nhưng giờ bạn đã biết chính xác Ngày của mẹ là ngày nào năm 2021 này rồi đấy. Từ cách tính trên, Ngày của Mẹ năm 2021 tại Việt Nam và một số nước khác trên thế giới sẽ rơi vào Chủ Nhật ngày 09 tháng 05 (tức 28/3/2021 Âm lịch). Đọc thêm: Top những lời chúc ngắn gọn ý nghĩa nhất dành cho mẹ Có phải Ngày của Mẹ chỉ có ở Việt Nam? Ngày của Mẹ không chỉ có ở Việt Nam mà đã được nhiều nước trên thế giới kỷ niệm vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hằng năm. Bạn biết đấy, mặc dù Ngày của Mẹ bắt đầu du nhập vào nước ta từ đầu thế kỉ XXI nhưng ngày này vẫn chưa trở thành ngày quốc lễ chính thức. Tuy nhiên, Ngày của Mẹ vẫn được nhiều người xem đây là dịp đặc biệt để dành những lời yêu thương và những món quà ý nghĩa dành tặng người mẹ của mình. Vậy bạn có tò mò nguồn gốc Ngày của Mẹ xuất phát từ đâu sau khi đã biết Ngày của Mẹ là ngày mấy không? Nhiều giả thiết cho rằng Ngày của Mẹ có nguồn gốc xuất phát từ thời kỳ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Vào thời đó, những người Hy Lạp đã tổ chức Lễ hội tri ân những người làm mẹ vào mùa xuân hằng năm. Họ thường cúng tế cho các nữ thần, đặc biệt là vị thần Rhea – Mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Lịch sử không chỉ ghi chép để biết rằng Ngày của Mẹ là ngày mấy mà còn ghi lại nguồn gốc Ngày Của Mẹ được cho là xuất hiện đầu tiên ở Anh Quốc vào khoảng năm 1600 và được tổ chức hàng năm để tri ân người mẹ trước lễ Phục Sinh 40 ngày. Vào ngày này, các em nhỏ ở nước Anh sẽ thực hiện nghi thức tặng hoa, bánh kẹo hoặc trái cây cho những người mẹ thân yêu của các em. Nhưng từ thứ thế kỷ XIX đến nay, phong tục này ở Anh quốc đã dần rơi vào quên lãng. Bên cạnh đó, theo một giai thoại diễn ra ở nước Mỹ, có một cô gái tên Anna Jarvis sống tại bang Philadelphia – Mỹ đã luôn day dứt về cái chết của mẹ mình vì chưa có cơ hội thực hiện những điều mà cô muốn làm cho mẹ khi bà còn sống. Và cô cũng nhận thấy người dân Mỹ lúc bấy giờ đang sống với thái độ thờ ơ mà dành tình yêu thương xứng đáng cho những người mẹ. Điều đó khiến cô quyết định gửi đề nghị lên Thượng nghị viện Mỹ về ý định tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc. Chính nhờ tấm lòng thương mẹ cùng lòng kiên nhẫn sau nhiều năm đấu tranh của cô, vào ngày 8/5/1914, tổng thống Mỹ đã ký quyết định ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm là Ngày của Mẹ. Đọc thêm: 5 món quà cực tâm lý mẹ nào cũng thích Ý nghĩa Ngày của Mẹ tại Việt Nam Bạn chắc hẳn cũng thắc mắc ý nghĩa đặc biệt trong Ngày của Mẹ tại Việt Nam sau khi đã biết Ngày của Mẹ là ngày mấy và nguồn gốc của nó đúng không nào? Dân gian ta vẫn luôn có câu: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Tình yêu mà người mẹ dành cho con là duy nhất và vô bờ bến, có thể sưởi ấm con những ngày đông giá rét, che chở con trước những giông tố cuộc đời. Nhưng tình yêu mà bạn đối với mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng diễn đạt bằng lời và có thể ta quên đi việc trao gửi tình yêu thương ấy. Khắp nơi trên thế giới, có hàng triệu người đang làm mẹ và đối với mỗi bậc làm con, người mẹ luôn có vai trò đặc biệt trong cuộc đời mà ta cần phải luôn yêu thương, biết ơn và trân trọng nhiều nhất. Vì vậy, bạn hãy note ngay lại Ngày của Mẹ là ngày mấy để dành thời gian quý giá này tri ân và gửi tấm lòng thảo hiếu đến với người mẹ của mình. Đọc thêm: Top 10 món quà tặng ý nghĩa bất ngờ khiến mẹ vui nhất Trong ngày này, để trân trọng những giá trị cao đẹp mà người mẹ đã hi sinh vì con, sự chăm sóc ân cần, dạy bảo con cái, sự vị tha hay tình yêu bất diệt,… nhiều người đã nhân dịp này dành tặng cho mẹ mình những lời chúc ngọt ngào, những bó hoa tươi hay những món quà ý nghĩa nhất để bày tỏ tình yêu thương với mẹ. Lời tạm kết Bạn thấy đấy, dù đi đâu làm gì, bạn cũng cần ghi nhớ trong đầu Ngày của Mẹ là ngày mấy vào hằng năm để nhân cơ hội tuyệt vời này báo hiếu, bày tỏ tấm lòng thành kính của mình đến người mẹ thân yêu. GiayBom hy vọng bài viết này mang đến cho bạn nguồn cảm hứng và giúp bạn có động lực truyền tải tình yêu thương đến người đã sinh ra và nuôi bạn khôn lớn.
 4. "Muốn có đôi giày dép đi mưa vừa bền vừa xinh lại giá rẻ, ghé ngay GiayBom với đủ các mẫu giày dép đi mưa mới nhất giúp bạn thoải mái di chuyển trong những ngày mưa gió." Mùa mưa đã cận kề, bạn không thể quên sắm cho mình những đôi giày dép đi mưa để chống chọi với những ngày giông bão. Đây chính là món đồ mà nhà nhà ai cũng cần, ai ai cũng săn lùng để luôn sẵn sàng có mỗi khi cần. Cùng GiayBom khám phá Top mẫu giày dép đi mưa xinh nhất 2021 nhé. Dép đi mưa quai ngang trendy Trong năm, bạn sẽ không ít lần phải hứng chịu nhiều trận mưa lớn, bão lũ sở dĩ vì Việt Nam nằm ở khí hậu nóng ẩm gió mùa. Vì thế, việc sở hữu những đôi giày đi mưa, dép nữ đi mưa là không thể thiếu với mỗi người. Những đôi dép nhựa hay dép cao su đi mưa chính là “vị cứu tinh” của bạn cho mùa mưa gần kề. Những mẫu dép nữ xinh như này chỉ có giá giao động từ 90.000 - 150.000 đồng mà thôi, quá hời cho đôi dép đi mưa vừa xinh lại vừa bền và chắc chắn như này đúng không nào. Dép đi mưa bằng chất liệu nhựa hay cao su mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và đặc biệt chống trơn trượt để bạn an tâm đi dưới trời mưa. Giày sandal đi mưa sành điệu Nếu bạn đang tìm kiếm một đôi giày vừa có thể đi học, đi làm, vừa có thể đi mưa mà không sợ hư giày, thì giày sandal nữ với chất liệu nhựa kết hợp dây vải đa năng chính là báu vật mà bạn cần sở hữu. Để tìm ra đôi giày đi mưa hay dép đi mưa phù hợp và tiện lợi không phải dễ. Những ngày mưa, nàng công sở khó có thể diện giày cao gót vì khó di chuyển. Nhưng những mẫu giày sandal kiểu này hoàn toàn có thể xóa tan mối băn khoăn của bạn. Đôi giày sandal đi mưa vừa mang đến cho bạn vẻ ngoài lịch sự, chuyên nghiệp, vừa dễ dàng đi chơi kể cả những ngày mưa, đặc biệt thích hợp cho các cô nàng công sở đấy nhé. Dép Crocs đi mưa Những đôi dép đi mưa như dép Crocs sẽ chủ yếu được làm từ các chất liệu như nhựa mềm, dẻo, siêu nhẹ hoặc giả da. Do đó, những đôi dép Crocs độ đàn hồi tốt, bạn mang không bị nặng chân vì chúng có trọng lượng siêu nhẹ. Dép đi mưa như Crocs được thiết kế với phần mũi chân om gọn và có nhiều lỗ phía trước mũi tạo cho bạn cảm giác thông thoáng và thoải mái. Dép đi mưa như Crocs có nhiều loại và thiết kế đa dạng, màu sắc phong phú để bạn tự do mix match với trang phục của mình. Đây là mẫu giày dép đi mưa cực ưa chuộng với các bạn trẻ tại Việt Nam và kể cả các sao nổi tiếng. Chất liệu của giày đi mưa như Crocs còn có tính chống khuẩn giúp chân luôn thoáng mát, sạch sẽ nên phù hợp với tất cả mọi người. Dép sandal đi mưa Dép sandal đi mưa chính là món đồ đứng top trong các mẫu giày dép đi mưa đang “làm mưa gió” hiện nay mà ai cũng muốn sở hữu. Đây là kiểu dép sandal nữ với đế bằng thấp với quai rộng và được biến thể đầy phong phú bằng nhiều chất liệu. Sở hữu nhiều màu sắc khác nhau đã giúp dép sandal trở thành món phụ kiện “cần phải có” trong bộ sưu tập dép đi mưa của các fashionista trong năm nay. Theo xu hướng lên ngôi của những mẫu giày dép đi mưa, bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiểu dép sandal nữ cho nhiều phong cách khác nhau bằng các chất liệu nhựa hay cao su chống nước cùng màu sắc rất phong phú. Một đôi dép ton-sur-ton với màu trang phục hoặc màu sắc bắt mắt để bạn có thêm nguồn năng lượng trong những ngày mưa gió. Giày nhựa đi mưa tiện lợi Với thiết kế kiểu dáng giày bata, giày nhựa đi mưa được nhiều bạn trẻ ưa chuộng và dường như được xem là king trong bộ sưu tập giày dép đi mưa trong năm 2021 này. Thiết kế với nhiều lỗ thoáng để không làm ứ đọng nước dù bạn có lỡ phải dầm qua một cơn mưa lớn hay phải ngâm chân trong nước trên những con đường ngập tới nửa bánh xe. Đặc biệt, giày nhựa đi mưa với thiết kế khá thoáng mát thích hợp cho cả những ngày nắng nóng và trong điều kiện bình thường. Đây còn là mẫu giày được các cô nàng văn phòng ưa chuộng vì vừa đủ lịch sự, vừa đủ tiện lợi để không cần phải mang thêm một đôi dép đề phòng mưa kéo đến. Xem thêm: Công thức phối đồ với giày lười năng động ngày hè Dép xỏ ngón đi mưa thần thánh Nếu không biết phải lựa chọn kiểu giày dép đi mưa nào thì sandal xỏ ngón là lựa chọn thích hợp và tiện lợi với bất kỳ ai. Dép xỏ ngón không chỉ thuận tiện cho những ngày mưa mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu không bị ngợp chân mà còn là món đồ không thể thiếu của nhiều bạn nữ trong dịp đi du lịch, đi biển hoặc đi dạo. Đây đích thực là đôi dép đi mưa thần thánh mà ai cũng có thể mang được. Lời tạm kết Không biết bạn thích mẫu giày dép đi mưa nào nhỉ? Giày nhựa, dép sandal đi mưa hay dép xỏ ngón đi mưa sẽ là lựa chọn của bạn? Nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể thiếu một đôi dép sandal quai ngang để giữ chân sẽ luôn được khô thoáng và dễ dàng phơi khô khi gặp phải những cơn mưa chiều bất chợt. Còn chần chờ gì nữa, hãy ghé GiayBom để có ngay đôi dép đi mưa để sẵn sàng đón những cơn mưa nhé!
 5. “Khám phá những tips đơn giản xịn sò để bạn nắm trong tay những nguyên tắc phối đồ với giày màu hồng khiến mình trở nên xinh lung linh hơn và cuốn hút mọi ánh nhìn.” Nhắc đến giày màu hồng, hẳn các cô nàng bánh bèo yêu thích sự nữ tính sẽ sở hữu cả bộ sưu tập không nhiều thì ít nhỉ. Còn nếu nàng chưa tuyển em giày màu hồng nào thì cũng đừng quá lo lắng vì những bí quyết phối đồ với giày màu hồng siêu xinh do Giày Bom lượm nhặt dưới đây sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ đấy. Tìm hiểu ngay nào! 1. Phối đồ với giày màu hồng cùng áo thun đơn giản Sẽ rất sai lầm nếu nàng nghĩ rằng giày màu hồng chỉ dành cho những cô nàng nữ tính điệu đà. Việc phối đồ với giày màu hồng cùng áo thun đơn giản chẳng những mang đến cho bạn vẻ ngoài cực năng động mà còn giúp bạn tự tin mỗi khi đi dạo phố. Hơn nữa, outfit này còn giúp bạn dễ dàng di chuyển trong những ngày bận rộn. Việc mix match đôi giày bata nữ cùng chiếc áo thun phom rộng và quần jeans hay legging là một trong những cách kết hợp tuy cơ bản và cổ điển nhưng lại không bao giờ lỗi thời. Với kiểu phối hợp với giày màu hồng theo công thức này này, các cô gái sẽ không cần phải bối rối về việc mặc gì nữa. Đôi giày màu hồng điệu đà nữ tính phối với áo thun năng động mang đến cho bạn bộ trang phục không thể hoàn hảo hơn. 2. Áo croptop phối đồ với giày màu hồng cực chất Khi phối đồ với giày màu hồng cùng áo croptop, nàng sẽ được dịp tỏa sáng trong vẻ đẹp điệu đà pha lẫn chút cá tính hiện đại. Bạn thấy đấy, việc lựa chọn kết hợp chiếc áo croptop kẻ màu sắc bắt mắt cùng quần ống rộng và đôi giày thể thao nữ màu hồng đủ mang đến nguồn năng lượng tích cực cho bạn tự tin tỏa sáng ở bất kỳ đâu. Khám phá phối đồ với giày màu hồng cùng chiếc áo ton-sur-ton hoặc những gam màu tông pastel tươi sáng sắc chắc chắn phả làn gió mới cho những cô nàng đam mê giày màu hồng. Công thức kết hợp đầy sành điệu này đủ để chinh phục cả những cô nàng khó chiều. Xem thêm: Các kiểu áo crop top đẹp trendy - át chủ bài thời trang mùa hè 3. Suit sang chảnh phối đồ với giày màu hồng Khi bạn nắm trong tay những nguyên tắc phối hợp màu sắc của quần áo với nhau, bạn đã chắc chắn đến 99% biết được bí quyết để khiến mình trở nên xinh lung linh hơn. Chọn suit với quần cùng tông màu hay công thức ngoài sáng trong tối, cả hai đều là tips phối đồ phổ biến cực xinh với giày màu hồng. Nếu bạn có thể dễ dàng kết hợp theo công thức “white-on-white” hay “pastel-on-pastel” thì phối đồ với giày màu hồng cũng không phải là ngoại lệ. Sự đồng điệu trong những bộ suit sang chảnh sẽ mang lại hiệu ứng cực thu hút thị giác của những người xung quanh. Diện nguyên “cây” suit hồng cùng quần tây hay sơ-vin áo và chân váy chính là những gợi ý hoàn hảo cho những nàng muốn phối đồ với giày màu hồng trông sang chảnh. Để nhấn nhá thêm chút sành điệu cho vẻ ngoài, phụ kiện như mắt kính hay túi xách là những món đồ không thể thiếu. 4. Đầm xinh xắn phối đồ với giày màu hồng Nếu bạn muốn phối đồ với giày màu hồng để biến hóa thành cô nàng “kẹo ngọt” yêu kiều, trang nhã thì những chiếc đầm với họa tiết độc đáo cùng đôi giày cao gót hồng neon sẽ khiến bộ trang phục của bạn thật sự bùng nổ vì nét mới lạ chẳng hề đụng hàng. Đây là cách mix match được nhiều fashionista và ngôi sao trên thế giới yêu thích. Để tăng độ cool ngầu trong bộ outfit với giày màu hồng, bạn có thể mặc áo khoác da, đeo kính râm hoặc túi đeo chéo cũng có thể giúp bạn thêm chút gia vị độc lạ đầy cuốn hút. Nếu chọn đôi giày sneaker hồng, thì những chiếc đầm trơn một màu chính là cứu tinh cho bạn vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn suốt ngày dài. 5. Blazer thời thượng khi phối đồ với giày màu hồng Phối đồ với giày thể thao màu hồng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi bạn sở hữu sẵn những chiếc áo blazer trong tủ đồ. Nếu là tín đồ yêu thích sự tối giản nhưng vẫn sang trọng, thanh lịch thì áo blazer chính là món đồ bạn đang tìm kiếm. Với công thức này, nàng cũng có thể chọn cho mình một chiếc áo croptop trắng và váy màu ton-sur-ton với chiếc blazer mà bạn đang chọn. Việc chọn một đôi sneaker màu hồng cùng vớ trắng cổ cao tạo cho bạn vẻ ngoài cuốn hút khó đỡ vì độ hot của set đồ siêu xinh này đấy! Lời tạm kết Đến đây rồi, nàng hãy ngỏ lời cho GiayBom biết đâu là kiểu phối đồ với giày màu hồng mà bạn đang săn lùng: diện nguyên “cây” hồng hay phối màu tông pastel độc đáo? Dù thế nào nàng cũng đừng quên đưa thêm vài em giày hồng từ GiayBom về tủ đồ của mình để bạn thỏa sức mặc đẹp mỗi ngày nhé!
 6. "Kẹp càng cua đã gây bão và trở thành phụ kiện bất ly thân của những cô nàng chanh sả. Đọc ngay để biết chiêu cuốn tóc phong cách Hàn Quốc với kẹp càng cua siêu xinh nhé!" Thời tiết nắng nóng luôn là nỗi lo đau đầu cho mái tóc của các cô gái, đặc biệt là các nàng yêu thích mái tóc dài. Khám phá những tuyệt chiêu cuốn tóc bằng kẹp càng cua chính là chìa khóa cứu cánh cho bạn. Hơn nữa, kẹp càng cua còn giúp bạn thoải mái tạo muôn kiểu đẹp với mái tóc của mình vừa gọn gàng mà vẫn trông điệu đà, sang chảnh. Chẳng vì thế mà đây chính là món đồ phụ kiện không chỉ các sao Hàn Quốc mà cả ở Việt Nam cũng đang được săn đón nhiệt tình. Hãy để GiayBom bật mí cho bạn cách cuốn tóc bằng kẹp càng cua cực xinh và trendy nhé! 1. Cuốn tóc bằng kẹp càng cua - kiểu con sâu búi dọc Bạn bận rộn và không có thời gian để chăm sóc hay tạo kiểu cho mái tóc của bạn? Đừng lo, những cách cuốn tóc bằng kẹp càng cua đẹp mê theo chuẩn gái Hàn sẽ khiến bạn xinh rạng ngời dù bận rộn thế nào đi nữa. Với những mẫu kẹp càng cua kiểu dài thì cách cuốn tóc bằng kẹp càng cua theo kiểu con sâu búi dọc chính là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng bận rộn cần sự gọn gàng trong công việc. Nếu bạn đang diện trang phục công sở cùng đôi giày cao gót, thì chiêu cuốn tóc bằng kẹp càng cua theo kiểu búi con sâu hay ho và vừa xinh với outfit của bạn. Với cách cuốn tóc bằng kẹp càng cua theo kiểu này, nàng cần lưu ý là nên dùng chun cột để cố định tóc trước và không kéo hết tóc ra khỏi chun. Tiếp đến, bạn hãy xoắn phần tóc cho đến hết và quấn theo chiều dọc để "giấu nhẹm" chun buộc. Sau cùng là chọn một chiếc kẹp nhỏ nhắn với màu ton-sur-ton để mix match với bộ trang phục của bạn. Không chỉ biến hóa sành điệu như một cô nàng Hàn Quốc mà bạn còn "thăng hạng" nhan sắc với cách cuốn tóc bằng kẹp càng cua theo kiểu này đấy. 2. Cuốn tóc bằng kẹp càng cua - kiểu năng động Cuốn tóc bằng kẹp càng cua loại nhỏ và đơn giản đặc biệt dành cho những cô nàng năng động yêu thích mang giày bata để dễ dàng di chuyển. Tuy nhỏ nhưng có võ, với kiểu búi trong, bạn không chỉ trông xinh xắn, gọn gàng mà còn tiện lợi cho những ngày vận động nhiều đấy. Đây là kiểu búi tóc quen thuộc mà những nàng lần đầu cuốn tóc bằng kẹp càng cua có thể dễ dàng tập theo. Đặc biệt kiểu búi tóc này phù hợp với những cô nàng đang diện áo thun cùng quần jeans bụi bặm và đôi giày thể thao trendy, khi đó trông bạn vô cùng thần thái và cực kỳ cool ngầu đấy nhé. 3. Cuốn tóc bằng kẹp càng cua - kiểu buộc nửa Kiểu buộc nửa sẽ giúp nàng trông vừa thanh lịch, vừa xinh xắn điệu đà khi chọn cuốn tóc bằng kẹp càng cua. Đây là công thức chấp mọi kiểu tóc và cả độ dài từ các cô nàng tóc ngắn đến tóc dài, tóc xoăn hay tóc thẳng. Kiểu buộc nửa chính là phong cách nhà nhà ai búi cũng đẹp. Thay vì xoắn tóc "quắn quéo" thì bạn nên chuyển sang style buộc nửa tóc nhẹ nhàng như cách gái Hàn thường hay áp dụng để có diện mạo trẻ trung, nhẹ nhàng. Với những cô nàng tóc mỏng, nàng cần lưu lấy tóc vừa phải để tránh lộ da đầu kém xinh. 4. Cuốn tóc bằng kẹp càng cua - kiểu cánh bướm Nếu muốn tạo điểm nhấn khác biệt cho mái tóc của bạn thì cuốn tóc bằng kẹp cua theo kiểu cánh bướm chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Đây thực ra là kiểu cách điệu của búi tóc bằng kẹp cua theo kiểu buộc nửa đấy. Cách búi tóc này khá "dễ xơi" vì bạn chỉ lấy tóc từ hai bên nửa đầu như thường lệ, sau đó chia phần tóc buộc làm đôi, lộn ngược đuôi tóc vào trong. Cach búi tóc bằng kẹp càng cua theo kiểu này rất đơn giản đúng không nào. Việc của bạn là cần chọn chiếc kẹp có màu sắc hay họa tiết nổi bật để nhấn nhá thêm cho mái tóc sang xịn chuẩn gái Hàn nữa thôi. 5. Cuốn tóc bằng kẹp càng cua - đuôi ngựa buộc thấp Búi tóc theo kiểu đuôi ngựa buộc thấp chính là kiểu tóc sinh ra là dành cho những quý cô thanh lịch, sang trọng. Cách cuốn tóc bằng kẹp càng cua theo mẹo này là cách để phái đẹp của chúng ta có kiểu tóc tiện gọn nhưng vẫn cực chanh sả. Khi chọn cuốn tóc bằng kẹp cua phong cách này, nàng cần lưu ý không nên để mái tóc ép sát vào khuôn mặt trông bạn sẽ kém xinh. Vì vậy, hãy ghi chú lại mẹo xịn sò này đó là bạn hãy chừa lại một ít tóc buông thả ở hai bên giúp bạn có khuôn mặt thon gọn mà vẫn xinh xắn cực kì. Lời tạm kết Kẹp càng cua vẫn đang là món phụ kiện cực hot đối với các chị em ở mọi độ tuổi, mọi phong cách. Búi tóc bằng kẹp càng cua vừa giúp nàng tiết kiệm thời gian, vừa linh hoạt với mọi kiểu tóc mà không sợ bị một màu trong mắt “người ấy”. Đừng quên ghé GiayBom để tuyển thêm những đôi giày cực phẩm mix match với mái tóc và outfit của bạn nhé!
 7. "Đầu năm 2021, chân váy xẻ tà đã lọt vào mắt xanh và trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp. Cùng GiayBom bật mí cách phối đồ cực bắt trend đó là gì nhé." Chân váy xẻ tà từ lâu đã không còn là item thời trang xa lạ gì với các cô gái đúng không nào? Nhưng thời gian gần đây, chân váy xẻ tà đã quay trở lại đường đua và mang đến nhiều kiểu dáng cũng như họa tiết vô cùng độc đáo. Vậy những thành viên mới len lỏi vào bộ sưu tập chân váy xẻ tà gồm có những ai? Cách phối đồ với chân váy xẻ tà cực chất như thếnào để mang đến cho bạn vẻ ngoài nổi bật và cuốn hút? Hãy cùng GiayBom điểm danh qua bài viết dưới đây nhé! 1. Phối đồ với chân váy xẻ tà họa tiết da beo Chân váy xẻ tà họa tiết da beo là món đồ được các sao săn đón nhiệt tình trong nửa đầu năm 2021 trở lại đây. Với họa tiết bắt mắt, việc lựa chọn phối đồ với chân váy xẻ tà họa tiết da beo là một lựa chọn không thể bỏ qua cho các cô nàng sành điệu. Đặc biệt, đây còn là món đồ trở thành xu hướng thời trang không chỉ ở Việt Nam mà còn là gu của các cô nàng châu Á. Một quy tắc vàng mà nàng hãy lưu ý khi phối đồ rằng nếu chọn chiếc váy có họa tiết phức tạp thì lựa chọn mix match cùng chiếc áo thun trơn ton-sur-ton sẽ mang lại tổng thể không bị rối mắt. Việc kết hợp màu sắc trắng đen cùng đôi giày boots nữ giúp bạn biến hóa thành quý cô đậm chất cool ngầu, tự tin thả dáng trong mọi shoot hình. 2. Phối đồ với chân váy xẻ tà lạ mắt cùng áo cách điệu Chân váy xẻ tà trở thành món đồ vạn người mê nhưng không phải ai sở hữu chân váy xẻ tà cũng biết cách phối trang phục này một cách hoàn hảo. Nếu bạn đang tìm kiếm làn gió mới, thì phối đồ với chân váy xẻ tà cùng áo kiểu cách điệu là chìa khóa bạn cần bỏ túi ngay. Đây chính là công thức vàng cho những nàng muốn mặc đẹp mỗi ngày mà không bị nhàm chán. Các ứng viên để nằm trong danh sách mix đồ cùng chân váy xẻ tà theo phong cách lạ mắt độc đáo mà bạn có thể “tuyển” cho tủ đồ thời trang của mình như áo nhún ngực, áo cổ vuông với dây khóa hay áo sơ mi buộc nơ. Khi mặc bộ trang phục này, đảm bảo rằng bạn sẽ chẳng đụng hàng ai mà còn toát lên chất riêng khiến người nhìn mê mẩn. 3. Phối đồ với chân váy xẻ tà cùng áo thun năng động Không chỉ có đường cut out quyến rũ, chân váy xẻ tà còn có thiết kế giúp các nàng tôn lên những đường nét gợi cảm chết người của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là phối đồ với chân váy xẻ tà không thể giúp bạn có vẻ bề ngoài năng động để dễ dàng di chuyển cho những ngày bận rộn. Với những cô gái năng động thì chân váy xẻ tà jeans là item được để mắt đến hàng đầu vì tính dễ mix match của em ấy. Chỉ cần chọn thêm chiếc áo thun trắng cùng đôi giày thể thao là bạn đã có ngay bộ trang phục cực dễ thương cho những ngày đi học hay vui chơi cùng bè bạn. Còn nếu bạn thuộc team những quý cô thanh lịch, nhẹ nhàng thì chiếc áo thun ôm cùng họa tiết hoa hoặc màu sắc nhã nhặn sẽ giúp bạn thỏa mãn gu thời trang của mình. Một đôi khuyên tai hay mắt kính là không thể thiếu nếu bạn muốn nhấn nhá thêm chút gia vị cho vẻ ngoài hoàn hảo. 4. Bắt trend phối đồ với chân váy xẻ tà cùng áo blazer Chân váy xẻ tà được mệnh danh là món đồ siêu lợi hại trong tủ đồ của phái đẹp vì sở hữu muôn kiểu biến hóa từ thanh lịch, nhẹ nhàng đến cá tính, năng động. Dưới đây là cách phối đồ với chân váy xẻ tà cực bắt trend mà cô nàng sành điệu không thể không để mắt đến. Cách phối đồ với chân váy xẻ tà cùng áo blazer chắc chắn sẽ chiều lòng cả những cô nàng khó tính nhất khi bạn vừa được thoải mái trong bộ trang phục, vừa trông rất trendy và vô cùng sang chảnh. Nàng lưu ý nhớ sơ vin áo để trông vẻ ngoài của bạn đẹp mắt, thêm mắt kính hay túi xách có thể giúp bạn trông rất sành điệu thêm nhiều phần đấy. Xem thêm: Top 5 cách phối đồ với áo blazer "chuẩn" quý cô thời thượng 5. Phối đồ với chân váy xẻ tà cùng áo croptop cực cool Nếu các cô nàng có dáng người nhỏ nhắn thì phối đồ với chân váy xẻ tà cùng áo croptop luôn là công thức được các nàng để mắt đến. Tuy nhiên, nàng cần nằm lòng với cách phối đồ với chân váy xẻ tà này, vì nếu không khéo, bạn sẽ trở thành nạn nhân của những bộ trang phục thảm họa đấy. Phối đồ với chân váy xẻ tà cùng áo croptop đích thực là vị cứu tinh cho những cô nàng muốn “hack” dáng khi mặc những chiếc váy dài qua gối. Không muốn chìm trong bộ trang phục mình lựa chọn, nàng cần lưu ý độ dài vừa là cho chiếc chân váy xẻ tà là vừa qua gối thôi nhé. Một đôi boots hoặc đôi giày batasẽ nhấn nhá cho bạn thêm chút năng động, chút cá tính để thoải mái di chuyển cả ngày. Theo đuổi phong cách điệu đà của quý cô thanh lịch, bạn hoàn toàn có thể phối đồ với chân váy xẻ tà họa tiết cùng áo croptop cùng đôi giày cao gót để trông dáng người thanh mảnh hơn và tự tin cho mỗi lần xuống phố. Bạn vừa điểm danh qua hết những kiểu phối đồ với chân váy xẻ tà trend nhất cho xu hướng thời trang năm 2021 đấy. Hy vọng rằng những tips xịn sò trên sẽ giúp các nàng tự tin mặc đẹp mỗi ngày và đừng quên ghé GiayBom để có thêm đôi giày xinh nhé!
 8. "Muốn sang chảnh nhưng vẫn thoải mái để tung tăng cả ngày hè thì giày lười chính là vị cứu tinh cho bạn. Phối đồ với giày lười như thế nào để khiến người nhìn mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên? Đọc ngay nào!" Giày lười là gì? Kết hợp giày với váy xòe có sành điệu không? Hay nàng luôn tò mò rằng đâu là phối đồ với giày lười sang chảnh cho ngày bận rộn? Tất cả sẽ được GiayBom giải đáp nhiệt tình trong bài viết này! Không chỉ có giày cao gót hay giày thể thao là người bạn không thể tách rời với các cô nàng, mà giờ đây giày lười cũng có thể sánh ngang hàng với những chiến binh khác trong tủ đồ thời trang ngày hè. Giày lười là gì? Giày lười được thiết kế bên ngoài tương tự như giày thể thao nữ, giày lười năng động là lựa chọn được các cô nàng yêu thích đặc biệt trong những ngày bận rộn vì sự thoải mái và tiện dụng. Bạn có biết giày lười còn có tên là giày slip on hay giày mọi, sở dĩ vì kiểu giày này không có phần dây buộc nên mang vào và tháo ra rất dễ dàng. Đến đây, bạn đã biết giày lười là gì rồi đúng không nào? Hãy cùng điểm qua 5 công thức phối đồ với giày lười cho những ngày “không biết mặc gì” nhé! 1. Phối đồ với giày lười sang chảnh cùng áo blazer/suit Bởi vì giày lười sở hữu những đặc trưng riêng biệt với kiểu dáng đơn giản và thanh thoát nên bạn chẳng cần tốn quá nhiều thời gian lựa chọn trang phục. Đây chắc hẳn là tin vui với những nàng luôn đau đầu vì không có gì để mặc. Chỉ cần phối đồ với giày lười cùng áo blazer hay suit là bạn đã có ngay vẻ ngoài chỉn chu, năng động khi xuống phố hay đến nơi công sở. Thêm một vài phụ kiện đi kèm như mắt kính cùng túi xách đảm bảo bạn có ngay vẻ ngoài cực sang chảnh với thần thái ngút trời. 2. Phối đồ với giày lười năng động cùng chân váy Ai nói mặc chân váy chỉ có giày bata là phù hợp thì đó là bạn chưa biết đến sức mạnh của giày lười rồi. Giày lười nữ giờ đây là một đối thủ nặng ký có thể đem ra bàn cân và hoàn toàn có thể chiếm giữ trái tim của các nàng yêu thích sự năng động, cá tính. Với công thức chọn chân váy khi phối đồ với giày lười, bạn có muôn kiểu biến hóa mình thành cô nàng cá tính hay quý cô dịu dàng, thanh lịch. Nếu bạn đang tìm kiếm bộ outfit cool ngầu để tiệc tùng cùng bè bạn thì chân váy jeans cùng giày lười họa tiết caro chắc chắn không làm bạn thất vọng. Với những cô nàng cao ráo thì chân váy bút chì kết hợp cùng chiếc áo ton-sur-ton khi phối đồ với giày lười là sự lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt rất thích hợp cho thời trang công sở và kể cả cho những buổi hội họp. Bạn sẽ toát lên thần thái của quý cô văn phòng sành điệu nhưng cũng không kém phần nhã nhặn đâu nhé. 3. Phối đồ với giày lười điệu đà cùng đầm xòe Giày lười vốn dĩ không tôn dáng như giày cao gót, cũng chẳng cá tính được như giày sneaker, nhưng một khi đã diện thì bạn sẽ mê mẩn bởi độ thoải mái của nó giúp bạn năng động ngày hè. Bạn đang loay hoay không biết mặc đầm mang giày gì cho hợp hay kết hợp giày với váy xòe như thế nào để tổng thể trông hài hòa? Nàng cần nhớ đến ngay quy tắc phối đồ với giày lười. Khi kết hợp giày với váy xòe tông màu trơn, thì nàng nên chọn giày có chi tiết nổi bật như caro hay màu sắc bắt mắt để tăng điểm nhấn và ngược lại. 4. Lạ mắt khi phối đồ với giày lười cùng jumpsuit Muốn hack dáng hiệu quả, bạn chằng cần tìm kiếm đâu xa mà hãy chọn ngay jumpsuit khi phối đồ với giày lười. Những bộ đồ jumpsuit phù hợp với dáng người có khả năng giúp bạn trông thanh mảnh và cao hơn, vì vậy bạn không nhất thiết phải mang giày cao gót mà chỉ cần một đôi giày lười là đủ tôn dáng. 5. Phối đồ với giày lười cùng quần cạp cao cực chất Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn thì những đôi giày có phần đế khá thấp như giày lười khiến các quý cô e ngại vì sợ bị dìm dáng. Nhưng đừng lo, băn khoăn của bạn sẽ không còn nữa khi áp dụng tuyệt chiêu phối đồ với giày lười cùng quần cạp cao cực chất sẽ giúp đôi chân bạn trông dài hơn. Để có thể giúp bạn “hack” dáng tối đa, nàng nên sơ vin áo hoặc lựa chọn những chiếc áo đuôi xòe ngắn đến nửa mông. Bằng mẹo xịn sò này, bộ trang phục sẽ đem lại cho bạn cảm giác tươi trẻ, năng động lại giúp bạn dễ dàng di chuyển cực thích hợp cho những buổi đi chơi cắm trại cả ngày. Khám phá lần lượt những công thức phối đồ với giày lười mà GiayBom đã chia sẻ đã đủ giúp bạn biến hóa thành cô nàng năng động ngày hè chưa nhỉ? Giày lười đích thực có sức mạnh cuốn hút riêng là phụ kiện thời trang “chân chính” trong tủ đồ thời trang mùa hè có thể giúp các nàng trở nên sành điệu chỉ trong tích tắc. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không ghé GiayBom để sở hữu những đôi giày “bất khả ly thân” mang đến cho bạn sự năng động ngày hè.
 9. "Xu hướng thời trang mùa hè đang lên ngôi chính là những chiếc áo croptop đang được nhiều fashionista ưu ái lựa chọn khi phối đồ dạo phố. Đọc ngay để nắm bắt các kiểu áo crop top đẹp nhất hiện nay." Với thời tiết nắng nóng như ở Sài Gòn thì chẳng cần đợi mùa hè đến, các nàng vẫn có thể thoải mái diện áo crop top đẹp ở bất kỳ đâu. Nhưng mùa hè được mệnh danh là thời điểm “vàng” để bạn thỏa sức tỏa chất riêng với các kiểu áo crop top đẹp đang trở thành xu hướng năm nay. Cùng GiayBom khám phá ngay bộ sưu tập các kiểu áo crop top đẹp cực hot mà bạn không thể bỏ lỡ. 1. Áo Crop Top với những đường cut out cực sắc nét Qua dòng thời gian biến đổi của làng thời trang, đến nay bộ sưu tập các kiểu áo crop top đẹp đã sở hữu cho mình muôn vàn những mẫu khác nhau. Một trong những thành viên hot hit mới trình làng đó chính là em áo crop top với những đường cut out vô cùng sắc nét. Sở hữu đường nét thiết kế mới lạ và đầy táo bạo, thành viên cut-out crop top đang được phái đẹp cực kì săn đón. Đặc biệt, chiếc áo này giúp bạn dù bánh bèo cỡ nào cũng sẽ trở nên vô cùng cá tính khi diện với giày boots nữ kèm phụ kiện như mắt kính hay dây chuyền bản dày. 2. Áo Crop Top nhún ngực điệu đà nữ tính Bên cạnh những chiếc áo hai dây, quần shorts hay chân váy điệu đà, áo crop top nhún ngực là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ thời trang mùa hè của phái đẹp. Nếu bạn muốn biến hóa thành cô nàng theo phong cách quyến rũ thì đừng ngần ngại hãy chọn ngay áo crop top nhún ngực nếu không biết chọn gì trong các kiểu áo crop top đẹp nhé. Các kiểu áo crop top đẹp như áo crop top nhún ngực này chính là bảo bối mặc đẹp cho các cô nàng có thân hình “đồng hồ cát”. Các chị em sẽ được dịp tôn lên vòng 1 và khả năng “hack” dáng có thể khiến đối phương xỉu up xỉu down. Để có thể phát huy công dụng tối đa của công thức này, một đôi giày thể thao nữ là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Xem thêm: Tuyệt chiêu phối đồ với áo blazer theo phong cách sang chảnh 3. Áo Croptop sát nách Nếu bạn không biết áo crop top mặc với gì vừa đẹp vừa ít tốn thời gian suy nghĩ để hô biến nó thành một item cực hot như các sao, thì áo crop top sát nách chính là sát thủ trong các kiểu áo crop top đẹp giúp bạn biến tấu thành một cô nàng cá tính đậm chất cool ngầu. Tuy nhiên, chiếc áo này có thể khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin vì sợ lộ bắp tay không được thon gọn. Vậy nàng hãy lựa chọn thời điểm thích hợp khi mình không quá béo hoặc mặc ở những không gian tối để nàng vẫn tự tin tỏa sáng nhé. 4. Áo Crop Top tay phồng xinh xắn Nếu bạn được dịp du lịch vi vu đâu đó nhưng lại không biết mặc áo crop top với gì cho đẹp thì áo crop top tay phồng sẽ giúp bạn trông vô cùng nữ tính. Đây chính là một trong các kiểu áo crop top đẹp khiến bạn thỏa sức dạo phố và tự tin thả dáng trong mọi shoot hình. Nói đến “át chủ bài” của thời trang mùa hè thì đứng top đầu chính là em áo crop top tay phồng này. Với khả năng biến hóa đa dạng từ nữ tính đến thanh lịch, áo crop top tay phồng vẫn đủ sức chinh phục những tín đồ khó tính nhất và được lăng xê tích cực bất kể mùa nào trong năm. 5. Áo Crop Top cài khuy gây bão làng thời trang Nói đến các kiểu áo crop top đẹp không thể không nhắc đến em áo crop top cài khuy gây bão làng thời trang một thời gian dài. Luôn được biến tấu từ chất liệu đến màu sắc và họa tiết, áo crop top cài khuy mang lại cho bạn làn gió mới biến hóa phong cách từ cá tính đến nữ tính. Đặc biệt với thiết kế nhỏ gọn, áo crop top không thể nằm ngoài danh sách các món đồ cần có trong tủ đồ thời trang mùa hè của các cô nàng. Áo crop top cài khuy gây bão không chỉ vì độ nổi bật với vẻ ngoài sành điệu cùng kiểu dáng thu hút, năng động mà còn giúp tôn dáng và khéo léo khoe ra vòng 2 thon gọn của bạn. Bạn thấy đó, thời trang mùa hè không thể thiếu các kiểu áo crop top đẹp trong tủ đồ của mọi cô gái. Các chị em đã khám phá ra đâu là kiểu áo crop top đẹp mà mình yêu thích chưa nhỉ? Hãy cùng GiayBom để xem thêm những mẫu giày cực xinh để mix match cho outfit của bạn trông sành điệu hơn nhé!
 10. "Đầm babydoll dáng dài đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Đọc ngay để không lỡ nhịp những mẫu đầm babydoll đang làm mưa làm gió thời trang mùa hè năm nay. " Đầm babydoll từ lâu là một món đồ thuộc team huyền thoại được nhiều chị em yêu thích. Nhưng trong mùa hè năm nay, kiểu đầm babydoll dáng dài đặc biệt lên ngôi trong nhiều tháng liền, gây bão trên mạng xã hội và được các sao săn đón nhiệt tình. Muốn biết vì sao Đầm babydoll dáng dài làm mưa làm gió thời trang mùa hè đến vậy thì hãy cùng GiayBom khám phá nhé! Hỏi nhỏ đáp to: Đầm babydoll là gì? Đầm babydoll chắc hẳn chẳng còn xa lạ gì với các cô nàng đâu nhỉ? GiayBom chỉ điểm qua những đặc tính mà một em đầm babydoll vốn có để các bạn cùng hình dung lại kiểu đầm huyền thoại đấy nhé. Đầm babydoll được thiết kế với điểm đặc trưng là chân váy xòe rộng và phần chân ngực cao, thường may bằng chất liệu mỏng, nhẹ. Đặc biệt, đầm babydoll dáng dài ít xòe với nhiều họa tiết và màu sắc khác nhau sẽ mang đến cho bạn làn gió mới thỏa sức mặc đẹp những ngày hè. Đầm babydoll hợp với dáng người nào? Bạn có biết em đầm babydoll sở hữu sức mạnh cực lớn mà không mẫu đầm nào có được đó là giúp bạn giấu đi những khuyết điểm cơ thể như quá gầy, mũm mĩm hay eo thô, đùi to hay ngực lép,… Tất tần tật những vấn đề “đau đầu” của chị em đều được giải quyết nhờ em đầm babydoll này. Chẳng vì thế mà đầm babydoll dáng dài đặc biệt là một món đồ mà các cô gái theo đuổi phong cách trẻ trung cực kỳ yêu thích và có khả năng “hack tuổi” gấp nhiều lần của em nó. Hòa cùng sự trở lại của những món đồ, phụ kiện đặc trưng của giai đoạn này như quần ống rộng, áo blazer hay scrunchie - cột tóc bằng thun,… đầm babydoll dáng dài của năm 2021 sở hữu nhiều biến tấu mới mẻ khiến bạn phải mê mẩn từ phom dáng, chất liệu đến họa tiết và màu sắc. Một tuyệt tác được các fashionista cực yêu thích, vậy đâu là những mẫu đầm babydoll dáng dài được săn đón nhiều nhất trong mùa hè năm nay? Cùng khám phá nào! Top những mẫu đầm babydoll dáng dài hot nhất mùa hè 2021 1. Đầm babydoll dáng dài hai dây điệu đà So với đầm babydoll thông thường, đầm babydoll dáng dài cũng chứa đầy đủ gia vị từ màu sắc, họa tiết đến phom dáng. Điểm khác biệt chỉ là chiều dài mà thôi, do đó cách mặc đầm babydoll dáng dài cũng rất đơn giản. Các nàng chỉ cần khéo léo lựa chọn màu sắc, họa tiết sao cho phù hợp với làn da và vóc dáng chiều cao của cơ thể để tự tin mặc đẹp trong mùa hè này. Không phải ngẫu nhiên mà đầm babydoll đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, mà chính kiểu dáng suông rộng, thoải mái đã giúp đầm babydoll dáng dài lên ngôi trong làng thời trang. Để chọn phụ kiện phối với đầm babydoll dáng dài đúng bài, các nàng hãy chọn mang đôi giày sandal nữ hoặc đôi giày bata nữ, lựa chọn nào cũng đều rất xinh nhé! 2. Cổ điển cùng đầm babydoll dáng dài cổ vuông Nếu bạn ngại mặc đầm babydoll dáng dài hai dây thì team đầm babydoll dáng dài cổ vuông sinh ra là dành cho bạn. Các nàng để ý thấy đầm babydoll thường được may bởi các chất liệu thoáng mát như voan, voan gân lụa hay vải cotton. Do đó, chúng là lựa chọn hoàn hảo cho bạn vừa thoải mái diện đi làm, vừa có thể đi chơi dạo phố cực xinh nữa. Chọn thêm một đôi giày thể thao nữ màu trắng hay đôi giày cao gót nữ mix cùng với cổ cao cũng là cách để trông bạn cuốn hút hơn đấy nhé! Xem thêm: Biến hóa thành quý cô thời thượng bằng 5 cách phối đồ với áo blazer cực hot 3. Đầm babydoll dáng dài cho nàng bánh bèo Bạn là cô nàng thuộc hệ văn phòng phải ngồi nhiều và ít có thời gian vận động nên dù thân hình không quá mũm mĩm nhưng vẫn để lại cho bạn lượng mỡ thừa ngay bụng khiến bạn ám ảnh với những bộ đồ ôm thì đầm babydoll dáng dài sẽ giúp bạn giấu đi vòng eo bánh mỳ của mình. Còn với những cô nàng bé hạt tiêu thì phần tùng váy bồng bềnh lại phát huy tác dụng giúp nàng trông đầy đặn, xinh xắn hơn hẳn đấy nhé. Váy babydoll không hề kén dáng người mặc, chính là nhờ vào thiết kế nhấn eo cao và phần tùng váy xòe nhẹ nhàng. Không những ăn gian cho cô nàng có vòng một khiêm tốn, váy babydoll còn khéo léo che đi điểm không đẹp vòng hai cực hiệu quả. 4. Diện đầm babydoll dáng dài nhưng vẫn cá tính Sẽ thật sai lầm khi bạn nghĩ rằng đầm babydoll dáng dài chỉ dành cho những cô nàng bánh bèo, thích điệu đà. Nhưng liệu đó có phải là tất cả về đầm babydoll? Hãy khám phá cách phối với những mẫu đầm babydoll dáng dài cực hot trend dưới đây để bạn có cái nhìn mới về đầm babydoll dáng dài nhé! Bạn thấy đấy, bằng cách mix match với phụ kiện đi kèm như túi xách cùng đôi giày boots khi mặc đầm babydoll dáng dài sẽ giúp bạn trông rất cool ngầu và cá tính. Điều mà ai cũng phải thừa nhận khi diện đầm babydoll dáng dài chính là khả năng fix dáng rất tự nhiên, mặc đẹp và che giấu hoàn hảo những khuyết điểm của cơ thể. Hơn nữa, phối đồ với đầm babydoll dáng dài theo cách này sẽ biến hóa bạn thành cô nàng sang chảnh không khác gì một fashionista đâu đấy. Bạn đã lựa chọn được kiểu đầm babydoll dáng dài hợp gu của mình chưa nhỉ? Còn chần chờ gì nữa mà không ghé GiayBom để “tuyển” thêm những đôi giày xinh xắn để bạn thả ga mix match với đầm babydoll dáng dài. Đừng quên theo dõi "series mặc đẹp" cùng GiayBom trong những bài viết xịn sò sắp tới nhé!
 11. "Nếu những ngày nắng nóng khiến bạn làm việc chùn bước thì hãy đọc ngay những tips xịn sò giúp bạn vừa xinh cả ngày vừa tràn đầy hứng khởi làm việc." Bạn đã sẵn sàng để chào đón những ngày hè đang đến chưa? Với thời tiết nóng nực, chắc chắn quần tây, áo sơ mi, hay váy đầm dài sẽ khiến chị em cảm thấy bí bách. Vậy liệu còn kiểu trang phục nào khác vừa giúp nàng cảm thấy thoải mái, vừa xinh đẹp rạng ngời ở chốn công sở không? Cùng GiayBom đi tìm câu trả lời để bắt kịp xu hướng thời trang công sở mùa hè này nhé! Năm 2021 này tính linh hoạt chính là yếu tố lên ngôi của phong cách thời trang công sở mùa hè năm nay. Các nàng hãy sưu tập bộ trang phục đầy đủ các gia vị khác nhau rồi “xây” cả tủ quần áo xung quanh đó. Màu sắc rực rỡ hay họa tiết bắt mắt trên những món đồ chất liệu thoáng mát chắc chắn sẽ giúp bạn biến hóa thành cô nàng sành điệu nơi công sở. Linen - Chất liệu hoàn hảo cho thời trang công sở mùa hè Bạn đã biết chưa, mùa hè đến cũng chính là thời điểm mà chất vải linen trở nên quen thuộc trong những ngày nóng bức bởi tính mềm mại, thấm hút mồ hôi vô cùng tốt của chúng. Hơn nữa, trang phục làm từ vải linen vừa thân thiện với môi trường, vừa mang lại cảm giác thoáng mát, dễ chịu mà còn rất bền chắc, ít bị sờn. Chẳng vì thế mà đây là chất liệu các cô nàng luôn để mắt tới đặc biệt khi chọn trang phục cho thời trang công sở mùa hè. Vải linen thông thường sẽ có màu trắng ngà hoặc be, kem. Muốn khoác lên vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch, các nàng cần nhớ kết hợp với chiếc áo cùng tông màu trung tính. Để thêm phần chuyên nghiệp khi phối đồ cho thời trang công sở mùa hè, bạn cần thêm áo blazer bên ngoài, phụ kiện đơn giản cùng đôi giày cao gót nữ nhé! Trong những ngày cần sự nhanh gọn để đến buổi họp kịp giờ, thì thời trang công sở mùa hè bạn cần nhớ ngay đến là bộ suit làm từ vải linen. Hoặc chọn những món đồ trắng đen vừa giúp bạn cảm thấy dễ chịu trong cái nóng mùa hè, đồng thời giữ nguyên vẻ trang trọng và chuyên nghiệp. Áo sát nách - vũ khí sát thủ cho thời trang công sở mùa hè Áo sát nách là món đồ chắc chắn mang đến cho bạn sự dễ chịu, thoáng mát. Nhưng đây lại dường như là món đồ mà các nàng thường “ngó lơ” khi chọn phối đồ cho thời trang công sở mùa hè vì sợ “kém sang” hoặc không đủ lịch sự. Gợi ý mix match với áo sát nách dưới đây sẽ mang cho bạn cái nhìn hoàn toàn mới. Điểm mấu chốt là bạn hãy chọn những mẫu áo sát nách cổ cao với họa tiết cách điệu và chất liệu ít nhăn để trông bạn vừa thanh lịch, vừa lịch sự. Nếu muốn phá cách để làm nổi bật chất cá tính trong con người bạn mà vẫn giữ được nét chuyên nghiệp, quý phái khi phối đồ theo thời trang công sở mùa hè, thì những chiếc áo oversized phủ rộng qua vai bạn chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Bạn hãy chọn thêm một chiếc váy bút chì hoặc váy ôm để có thể tôn dáng. Với công thức này, bạn hoàn toàn có thể mix thêm đôi giày boot nữ để trông sành điệu hơn nhé! Quyến rũ thần kỳ cùng đầm Wrap Dress cho thời trang công sở mùa hè Bạn đã chán những bộ trang phục phối áo với quần và muốn đổi gió sang những chiếc đầm họa tiết mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực để khởi đầu ngày mới thật nhiều niềm vui. Không cần tìm kiếm đâu xa lạ, những chiếc đầm wrap dress chính là món đồ vừa có khả năng tôn dáng, vừa tiện lợi cho bạn thoải mái di chuyển cả ngày. Yêu thích sự sang trọng thì các nàng nên về đội trắng đen, không chỉ trông trang nhã, lịch sự mà còn vô cùng quý phái và sang chảnh. Với những tông màu cơ bản này, bạn hoàn toàn có thể diện chúng kể cả trong những cuộc họp quan trọng hay những buổi gặp mặt với đối tác đấy nhé! Những chiếc wrap dress “thần kỳ” có khả năng tôn lên mọi vóc dáng, làm nổi bật vòng eo thon gọn và thậm chí có thể khắc phục khuyết điểm ở đùi và vòng ba của bạn. Nếu bạn muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng để có động lực đi làm thì còn ngần ngại gì hãy về đội với những màu sắc năng động cùng họa tiết tươi sáng. Để bộ trang phục của bạn thu hút mọi ánh nhìn thì tủ đồ thời trang công sở mùa hè của bạn không thể thiếu giày cao gót. Trong những ngày di chuyển nhiều, bạn có thể ưu tiên những lựa chọn thoải mái hơn như giày đế xuồng hay giày sandal nữ. Năng động cả ngày dài cùng áo và quần short cho thời trang công sở mùa hè Nếu bạn thuộc đội cô nàng công sở với hình ảnh sắc sảo, cá tính thì đừng vội nói không với quần short ngắn. Các nàng hãy thử làn gió mới kết hợp áo cùng quần short cho thời trang công sở mùa hè. Đây là công thức vừa mới lạ, độc đáo, vừa mang đến cho bạn cảm giác thoải mái tràn đầy năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Khi lựa chọn phối đồ cho thời trang công sở mùa hè theo công thức này thì một chiếc thắt lưng cùng túi xách và những phụ kiện đi kèm là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Chắc chắn khi đó trông bạn sẽ vô cùng thời thượng với hình ảnh cá tính đầy ấn tượng không khác gì một fashionista đâu nhé. Đầm sơ mi cá tính tự tin diện cho thời trang công sở mùa hè Với những cô gái công sở, những trang phục chuyên nghiệp nhưng không mất đi sự nữ tính chính là tiêu chí được quan tâm hàng đầu. Vì vậy đầm sơ mi trở thành người bạn thân thiết trong giới thời trang công sở mùa hè. Đầm sơ mi có thể biến tấu theo nhiều phong cách thời trang, tùy theo công thức kết hợp. Tuy vậy, không phải phái đẹp nào cũng biết bí quyết vận dụng. Sự trang nhã của thiết kế đầm sơ mi kết hợp cùng chất liệu khác nhau tạo nên cảm giác dễ chịu và hình ảnh thanh lịch cho phái đẹp. Theo cách cổ điển nhất, đầm sơmi có thể kết hợp cùng thắt lưng hoặc dây buộc nữ tính. Bằng cách này, các nàng có thể vừa tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, vừa tôn lên vòng eo người mặc. Hơn thế nữa, đầm sơ mi vừa đáp ứng được sự tiện lợi, vừa thoải mái di chuyển cho cả ngày ngồi làm việc liên tục. Những chiếc đầm sơ mi không có tay hay đầm sơ mi suông phom rộng mang đến hình ảnh duyên dáng nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Kết hợp với một đôi cao gót, bạn sẽ trở thành quý cô công sở cực thời thượng. Bạn cảm thấy những tips mà GiayBom gợi ý có đủ đáp ứng cho những mong đợi của bạn về thời trang công sở mùa hè chưa nào? Đừng quên ghé GiayBom để chọn thêm đôi giày cao gót giúp bạn trông duyên dáng, thanh lịch và quý phái nhé.
 12. "Áo blazer là món đồ cực hot được rất nhiều Fashionista săn đón trong năm vừa qua. Đọc ngay những cách giúp bạn biến hóa “xịn sò” với áo blazer từ thanh lịch đến cá tính." Với một cô nàng sành điệu thì áo blazer chắc chắn không là một item gì xa lạ nữa. Nhưng không phải ai cũng có thể nằm lòng cách phối đồ với áo blazer vừa thu hút ánh nhìn, vừa mang thần thái của một quý cô trendy. Nếu bạn đang sở hữu áo blazer mà lại chẳng biết mặc thế nào cho đẹp, thì hãy cùng GiayBom khai phá Mẹo phối đồ với áo blazer xin sò “chuẩn” quý cô thời thượng nhé! Áo blazer là gì? Bổ sung thêm một chút vào “bí kíp thời trang” cho những cô nàng chưa từng biết đến áo blazer. Áo blazer là loại áo có thiết kế giống áo khoác vest (suit jacket) nhưng áo blazer sở hữu kiểu dáng rộng với chất liệu mềm mại và sở hữu các màu sắc, họa tiết đa dạng hơn suit. Cho dù qua thời gian có qua đi thì phối đồ với áo blazer đã và vẫn đang là trang phục được chị em cực kỳ ưu ái bởi tính thời trang cùng khả năng biến hóa đa dạng của nó. 1. Phối đồ với áo blazer cùng quần jeans cá tính Áo thun cùng quần jeans là lựa chọn vô cùng thích hợp cho các cô nàng yêu thích sự năng động nhưng cũng không kém phần cá tính, sành điệu khi muốn phối đồ với áo blazer. Khi chọn phối đồ với blazer cùng quần jeans, các chị em có thể khoe trọn được đôi chân thon thả nhờ chiếc quần skinny. Với công thức này, nàng có thể mang đôi giày bata nữ để thêm chút năng động, hay đôi giày cao gót nữ để biến hóa thành quý cô thanh lịch. Sự thanh lịch nữ tính của áo blazer kết hợp với sự cá tính năng động của những chiếc quần jean hứa hẹn sẽ là sự bùng nổ lớn đấy. Bạn hoàn toàn có thể trở nên bụi bặm hay phá cách hơn với phong cách streetstyle bằng cách phối đồ với áo blazer cùng quần ống loe. Set đồ đơn giản từ áo phông với blazer sẽ trở nên bắt mắt hơn rất nhiều khiến bạn trông vô cùng sang chảnh và thời thượng. Tuy nhiên, nếu bạn chọn một chiếc quần có phần ống quá rộng hoặc quá dài sẽ làm tổng thể trở nên luộm thuộm. Vì vậy, nàng hãy nhớ rằng độ dài thích hợp nhất của quần ống loe đó là vừa tới mắt cá chân hoặc ngắn hơn một chút để trông bạn thanh mảnh và cao ráo hơn. 2. Phối đồ với áo blazer cùng váy midi sang chảnh Chọn phối đồ với áo blazer cùng váy midi không chỉ là một cách mix được nhiều cô nàng công sở yêu thích mà đây còn là một set đồ cực kì phù hợp với những cô nàng thanh lịch bởi chúng có thể diện kể cả đi chơi hay đi dạo phố. Với mỗi set đồ, bạn lại có thể biến hóa theo nhiều cách khác nhau cùng váy midi khi chọn phối đồ với blazer. Tông màu nhã nhặn như trắng, be hay các sắc xanh, hồng pastel là lựa chọn yêu thích đặc biệt cho các cô nàng công sở. Nhưng nếu bạn là cô nàng có chiều cao khiêm tốn thì hãy lưu ý lựa chọn những chiếc váy midi vừa dài qua gối theo nhé. Một mẹo nhỏ để giúp bạn trông cao hơn là hãy “tuyển” thêm đôi giày boots nữ có gót, khi đó trông bạn sẽ thanh mảnh và sang chảnh vô cùng. 3. Phối đồ với áo blazer cùng chân váy ngắn ton-sur-ton Có những ngày không biết mặc gì hay sợ phải phối nhiều quần áo cùng phụ kiện thì việc phối đồ với áo blazer cùng chân váy theo set là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với công thức này, bạn được tha hồ lựa chọn kiểu váy phù hợp với vóc dáng của mình từ chân váy xòe, chân váy chữ A, chân váy ôm… Yêu thích sự nữ tính nhưng vẫn năng động đậm chất các cô gái Hàn Xẻng thì bạn không thể bỏ qua cách phối đồ blazer với chân váy ngắn. Khi chọn đồ theo set, chiếc áo tông màu trơn như áo thun hay áo hai dây màu trắng chắc chắn là người bạn thân thiết không thể tách rời. Khi đó, đảm bảo bộ trang phục của bạn dù đơn giản nhưng lại trông vô cùng thu hút lên rất nhiều đó. Xem thêm: MẶC ĐẸP VỚI CÁCH PHỐI ĐỒ MÀU TRUNG TÍNH HOT NHẤT 2021 4. Phối đồ với áo blazer cùng đầm điệu đà Bạn có ngạc nhiên khi phối đồ với áo blazer lại lựa chọn một chiếc đầm liền không nhỉ? Vì nhiều cô nàng e ngại rằng sự kết hợp như vậy sẽ khiến bạn trông giống một nấm lùn. Đừng lo, những tips xin sò sau đây sẽ thổi bay suy nghĩ đó và đem đến cho các bạn set đồ vô cùng mới lạ và tràn đầy sức sống. Không nhất thiết cứ phải là áo quần hay sơ vin chỉnh chu thì set đồ mới đẹp, mà bạn có thể lựa chọn một chiếc váy liền xinh xắn cho outfit của mình. Khi phối đồ với áo blazer mặc áo blazer theo công thức này mang đến cho bạn một set đồ cực sang chảnh. Một chiếc đầm dáng ôm hay dáng suông đều là sự kết hợp cá tính, trẻ trung dành riêng cho các cô nàng ưa thích sự mới mẻ, độc đáo. Ngoài những tông màu quen thuộc trắng đen, bạn cũng có thể chọn những chiếc đầm bông để giúp bạn có vẻ ngoài đầy ngọt ngào, dịu dàng nhưng cũng rất hiện đại. Không chỉ có vậy độ ăn chơi của set đồ này sẽ càng tăng thêm nhiều phần khi bạn kết lại bằng một đôi boots thấp cổ, siêu hack dáng, hack tuổi. Đảm bảo outfit này trông bạn sẽ xinh hết nấc khi đi tiệc tùng cùng chị em đấy. 5. Phối đồ với áo blazer cùng áo croptop cực chất Là một “dân chơi” đích thực, chắc chắn dù là phối đồ với áo blazer thì nét cá tính, sexy của bạn vẫn không thể giấu đi đâu được. Việc của bạn chỉ cần mở tủ đồ và chọn ngay một chiếc áo croptop yêu thích nhất, mix thêm một chiếc vòng cổ hoặc đeo một chiếc kính nữa, hình ảnh bạn lúc đó sẽ vô cùng quyến rũ, hút mắt mà lại không quá phản cảm. Để chiếc áo croptop phát huy hết công dụng khi chọn phối đồ với áo blazer, chị em nên chọn những mẫu quần ống rộng hoặc quần cạp cao để hack dáng tối đa. Việc lựa chọn chân váy ngắn cũng sẽ giúp nàng tạo hiệu ứng thon gọn cho vùng eo cũng như đôi chân được kéo dài rất đáng kể. Chị em sẽ trở nên cá tính và cực sexy với set đồ phá cách này. Bạn thấy đó, chỉ cần một chiếc áo blazer bạn đã có thể tha hồ biến hóa với nhiều phong cách khác nhau từ thanh lịch, dịu dàng đến cá tính, năng động. Nhưng bộ trang phục hoàn hảo không thể thiếu một đôi sneaker để trông trẻ trung, năng động hơn. Ghé ngay GiayBom để “quẹo lựa” những mẫu giày hot trend nhất nhé!
 13. "Mượn rượu tỏ tình đã quá xưa rồi. Mượn "Cá tháng tư" để tỏ tình mới đúng chất gen Z. Đọc ngay top câu tỏ tình cá tháng tư ngọt nhất khiến crush phải đổ ngay và luôn." Anh em thường nói câu: “Ba đồng một mớ tương tư/ Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha. Ba trăm một câu tỏ tình/ Đem ra mà nói, rước crush về nhà.” Tương tư trong lòng để lâu sẽ hóa muộn phiền. Nếu vẫn còn chần chừ, thì ngày Cá tháng tư sẽ tiếp cho bạn sức mạnh diệu kỳ để mạnh dạn đứng cạnh crush tỏ tình. Đọc ngay Top những câu tỏ tình cá tháng tư cực ngọt ngào của GiayBom để mang bí kíp ra ứng biến khi gặp người ấy nhé! Tỏ tình cá tháng tư nên hay không? Bạn có biết ngày Cá tháng tư còn được mệnh danh là ngày “Quốc tế tỏ tình” hay không? Dân mạng đồn rằng tỏ tình cá tháng tư là kế sách hay cho các anh em muốn đánh nhanh thắng nhanh. Vì sao vậy? Vì tỏ tình cá tháng tư khiến bạn dễ dàng “lươn lẹo” với mọi câu trả lời của đối phương. Nếu được chấp nhận, chẳng phải lời tỏ tình cá tháng tư sẽ trở nên vô cùng đáng nhớ khi mà cả thế giới đều nói dối còn bạn thì chọn nói thật lòng mình rằng bạn rất yêu ai đó. Kể cả khi bị từ chối, bạn cũng có thể bẻ lái rằng đó chỉ là lời tỏ tình cá tháng tư mà thôi! Những câu tỏ tình cá tháng tư ngọt đốn tim crush Tỏ tình cá tháng tư là một cái cớ hay ho hơn nhiều so với việc mượn rượu tỏ tình đúng không nào? Hơn nữa, tỏ tình cá tháng tư mở lối đường lui cho bạn dễ dàng liều một phen, được ăn cả, ngã về không. Nhưng phải tỏ tình cá tháng tư với crush thế nào để không lòng vòng mà thẳng thừng như Hải Phòng một phát trúng ngay. Đọc ngay bí kíp tỏ tình cá tháng tư mà GiayBom đã sưu tập từ những anh em kì cựu trong làng thả thính nhé! Tỏ tình cá tháng tư cho anh em trong làng thả thính 1. Cần gì ngày nói dối khi ngày nào người ta chẳng nói dối em nhỉ? Như anh này, ngày nào anh cũng nói dối là anh không thích em! 2. Ngày 1 tháng 4 là ngày nói dối… Nhưng yêu em là anh nói thật! 3. Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Trực tiếp nhất chính là nhìn thấy em 4. Ngày 1/4 sang năm sẽ không phải là ngày Quốc tế nói dối nữa em ạ! Vì nếu em đồng ý yêu anh thì ngày này năm sau sẽ là ngày kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta quen nhau! 5. Anh rất thích em. Giống kiểu mẹ anh luôn mắng anh mà chẳng có lý do vậy! 6. Người ta nói bệnh nào rồi cũng có thuốc chữa. Anh đã không còn tin vào điều ấy kể từ khi anh gặp em. 7. Anh cứ nghĩ tìm việc gì đó để bận rồi thì sẽ thôi không nhớ đến em nữa. Sau này mới nhận ra, anh vẫn luôn bận nhớ đến em mỗi ngày! 8. Anh không làm nổi người tốt, nhưng anh cũng không muốn làm người xấu. Anh chỉ muốn làm người trong lòng em 9. Nếu anh là Sio2, em chính là HF. Anh từ chối tất cả mọi loại axit, nhưng lại không thể từ chối em. 10. Mọi người cứ thích xem “Mười vạn câu hỏi vì sao” chứ anh thì không. Bởi vì trong đó chẳng giải thích được vì sao anh lại thích em! 11. Anh tuy không phải là chiếc lò vi sóng, nhưng anh đủ sức để hâm nóng trái tim em. 12. Em có thể gửi cho anh một tấm hình của em không? Bạn bè của anh không tin thiên thần là có thật! 13. Mời em một ly sinh tố! Tiện cho anh hỏi lối vào tim em? 14. Anh biết có nhiều cách khiến người ta hạnh phúc, nhưng, với anh cách nhanh nhất là ở bên cạnh em. 15. Câu thả thính là anh copy đó, nhưng tình cảm dành cho em là thật lòng. 16. Anh không thể ngủ được vì trong đầu không ngừng nghĩ về em! 17. Anh có một siêu năng lực đó là: Nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy em! 18. Nhà em có bán rượu không? Sao nói chuyện với em anh say quá! 19. Em có thể cười một chút không? Ly cafe của anh quên cho đường rồi. 20. Thay vì tặng em một đóa hoa hồng không héo, hãy để anh gửi em một mối tình không phai. 21. Em giống như Google vậy bởi em chính là tất cả những gì anh đang tìm kiếm! 22. Anh giả vờ nhìn mặt trời, nhưng thật ra là đang nhìn lén nụ cười của em! 23. Hôm nay anh học toán hình. Tròn, vuông chẳng có mà toàn hình bóng em! 24. Nguyễn Du thì có truyện Kiều, còn anh chỉ muốn làm người yêu em! 25. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần em cơ! 26. Cảm lạnh có thể do gió, nhưng, cảm nắng thì chắc chắn do em! 27. Anh chuyển nhà đến trái tim của em rồi! 28. Anh tuy học Lý rất giỏi, nhưng lại chẳng thể tính được tần số tim đập khi gặp em. 29. Anh dửng dưng trước vạn người là thế, nhưng lại yếu đuối trước nụ cười của em. 30. Bình minh là ở phía Đông, còn bình yên là ở phía anh đây nè. 31. Anh nghĩ điện thoại của anh có vấn đề rồi, bởi nó chưa có số của em. 32. Em có đồng ý để tình bạn cách mạng của chúng ta tiến xa thêm 1 bước không? 33. Tiêu chuẩn người yêu của anh là “như em” đó. 34. Em ơi! Em có nóng không? Tim anh đang chảy nè! 35. "Sao em nhìn giống một người họ hàng của anh thế?" - "Ai cơ?" - "Con dâu của mẹ anh." 36. "Em biết tại sao mắt anh lại đẹp vậy không?" - "Không biết nữa." - "Bởi vì trong mắt anh luôn có em đó." 37. Em có biết em khác những vì sao ở điểm nào không? Sao ở trên trời còn em ở trong tim anh. 38. Muốn tặng em một món quà đáng yêu, nhưng mà bên chuyển phát không cho anh chui vào trong hộp. 39. "Em biết em giống ai không?" - "Ai cơ?" - "Bạn gái anh." 40. “Lớp em Halloween có chơi hóa trang không?” - “Để làm gì?” - “Để anh hóa trang thành người yêu của em.” Xem thêm: Stt lừa cá tháng tư HOT nhất 2021, cap lừa cá tháng tư CỰC CHẤT Tỏ tình cá tháng tư cho hội chị em xúng xính 1. Hôm nay là ngày Quốc tế nói dối, nhưng em lại muốn nói thật với anh rằng con tim em lỡ trao anh mất rồi. 2. Anh có nhà sao không ở mà cứ lỡ bước rơi vào trong tâm trí em? 3. Họ thích nghe nhạc vì lời. Còn em lại thích trọn đời có anh. 4. Em thích anh! À không, em nói dối đó! Hôm nay là ngày 1/4 mà, còn sự thật là “Em yêu anh” cơ! 5. Hỏi anh đi đứng thế nào? Ba lần bảy lượt ngã vào tim em! 6. Cafe không đường rất đắng, nhưng, nó sẽ ngọt ngào khi uống cùng em! 7. Giữa cuộc đời hàng ngàn cám dỗ, nhưng, em chỉ cần bến đỗ là anh thôi! 8. Cafe đắng thêm đường sẽ ngọt, còn em thêm anh thì sẽ hạnh phúc. 9. Hoàng tử thì có công chúa. Vậy em có anh được không? 10. Anh ơi gió lạnh cận kề. Bao nhiêu lớp áo cũng không bằng love anh! 11. Tài nấu ăn của em tuy không giỏi nhưng em không biết gì ngoài nấu món lẩu tình yêu! 12. Trái đất thì có 2 cực, còn em thì “cực thích anh”. 13. Có người rủ em đi ăn tối, nhưng em từ chối vì thực đơn không có anh! 14. Anh thích con gái quyến rũ hay dễ thương. Hỏi vậy thôi chứ em đây có đủ. 15. Người ta gọi em là thiếu niên nhưng bản thân em lại thấy thiếu anh! 16. Nghe nói anh là người nhiều tâm sự. Thật may em lại là người biết lắng nghe. 17. Muốn cho thiên hạ trầm trồ. Sao anh không thử làm bồ của em. 18. Cuộc đời em là một phương trình. Nếu thiếu anh sẽ trở nên vô nghiệm. 19. Muốn mời anh uống ly trà, tiện cho em hỏi lối vào tim anh. 20. Mọi người thích uống trà sữa, nhưng em lại thích trà trộn vào tim anh. 21. Em đây là đồ ba phải. Phải ăn, phải ngủ và “phải có anh”. 22. Hoa hướng dương thì hướng về phía mặt trời. Còn em thì hướng về nụ cười của anh. 23. Cuộc sống thì giống cuộc đời. Còn anh thì giống bạn đời của em. 24. Oxy là nguồn sống của nhân loại. Còn anh chính là nguồn sống của em. 25. Em vừa hóa đá con tim. Sao anh xuất hiện làm chìm giá băng. 26. Em đây rất thích đồng hồ. Thích luôn cả việc làm bồ của anh. 27. Đừng chúc em ngủ ngon. Bởi anh là lý do làm em thao thức. 28. Anh có biết anh và thủy tinh khác nhau ở chỗ nào không? Thủy tinh thì dễ vỡ. Còn anh thì rất dễ thương. 29. Người ta thì thích tắm xà phòng. Còn em lại thích sà vào lòng anh. 30. Em đang tập viết tình ca. Hợp âm thì ít, hợp anh thì nhiều. 31. Thức khuya em tỉnh bằng trà. Yêu anh em trả bằng tình được không? 32. Giữa cuộc đời muôn vàn cám dỗ. Em chỉ cần một bến đỗ là anh 33. Nhờ anh nhắn với mẹ em. Đừng nuôi em nữa, em là của anh. 34. Anh đi nhiều thế có thấy mỏi chân không. Sao anh cứ đi mãi trong tâm trí em vậy? 35. Mọi người cần ăn một ngày 3 bữa để tồn tại. Còn em... chỉ cần nhìn thấy anh thôi! 36. Anh vô gia cư hay sao mà cứ ở mãi trong đầu em vậy? 37. Nếu một ngày em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, em có thể đi quanh anh một vòng không? 38. "Sao anh nhìn giống một người họ hàng của em thế?" - "Ai cơ?" - "Con rể của mẹ em." 39. "Em vừa xem một bộ phim điện ảnh, tên phim vừa hay lại trùng với tên người em thích nhất." - "Phim gì?" - "Your name." 40. Anh biết thứ quan trọng nhất của em là gì không, là chữ đầu tiên của câu này. Xem thêm: +1000 Stt thả thính khiến crush đổ ngay và luôn Bạn thấy tuyển tập tỏ tình cá tháng tư của GiayBom thế nào? Vừa mặn, vừa ngon, vừa đa dạng đủ các món lẩu tình yêu để các bạn tha hồ lựa chọn phải không nào? Còn chần chờ gì nữa, hãy lấy hết can đảm để ngỏ lời tỏ tình cá tháng tư đến crush của mình nào! GiayBom chúc các bạn thành công nhé!
 14. "Ngày cá tháng tư đang sắp gần kề, là dân chơi phải biết những câu stt lừa cá tháng tư hot nhất 2021. Đọc ngay những câu stt lừa cá tháng tư bắt trend không đụng hàng." Đếm ngược chỉ còn vài ngày là đến Ngày hội nói dối Cá tháng tư. Nếu bạn vẫn chưa có ý tưởng gì độc đáo hay ho thì hãy đọc ngay kho báu của GiayBom về những câu stt lừa cá tháng tư cực độc lạ năm 2021. Đừng tin những gì người khác nói mà hãy tung "tuyệt chiêu gây sốc" cho người khác bằng những stt lừa cá tháng tư siêu đỉnh dưới đây. Cá tháng tư là ngày gì? Ngày cá tháng tư là ngày gì, tại sao vào ngày này những lời nói dối lại được chấp nhận và tạo sự vui vẻ như vậy? Cá tháng tư chính là ngày 1 tháng 4 hàng năm (tính theo dương lịch). Ngày này còn có tên gọi khác là ngày nói dối, ngày nói đùa. Đây được biết đến là ngày hội vui vẻ dành cho những người có khiếu hài hước, tinh nghịch. Điểm đặc biệt của ngày này là mọi người có thể thỏa sức nói dối, những lời nói dối vô hại đó được xem là cách đem lại tiếng cười cho người xung quanh. Bằng một câu nói chất lừ, hay một sự việc ngây ngô mà bạn làm cho người ta tin là thật. Sau đây là tổng hợp stt lừa cá tháng tư cực chất hot nhất 2021 để trêu đùa bạn bè trong ngày nói dối nhé! Top stt lừa cá tháng tư cực chất HOT nhất 2021 STT LỪA CÁ THÁNG TƯ BẰNG CÁCH CÔNG BỐ CÓ CRUSH/ CÓ BẦU 1. Mẹ ơi, bạn gái con có bầu rồi. Mẹ chuẩn bị làm đám cưới cho chúng con nhé! 2. Bố ơi, con lỡ có bầu với bạn trai rồi. Con định bỏ học để cưới anh ấy. 3. Mình làm bạn gái 2 vạch rồi, phải làm sao đây? Anh em bày cách cứu với! 4. Hôm qua tao bị hỏng xe nhưng có anh kia tốt bụng chờ sửa xe chung rồi đưa tao về tận nhà. Giờ anh muốn xin info làm quen, đưa đón tao đi học mỗi ngày. Tao nên trả lời làm sao đây?! 5. “Ôi mừng quá chị em ạ! Vừa mới nhận được tin nhắn tỏ tình của crush. Giờ mình phải trả lời thế nào cho ngầu đây nhỉ? Giúp mình với cả nhà ơi!!!” STT LỪA CÁ THÁNG TƯ BẰNG NHỮNG ĐIỀU BÁ ĐẠO Vào ngày này, bạn có thể thỏa thích đăng lên các trang mạng xã hội của mình những “chiêu trò” khiến ai đọc cũng phải sốc. Vừa mua vui cho mình và mọi người, vừa tiện thể câu like, câu comment mà không phải tốn nhiều công sức bằng những cú stt lừa cá tháng tư siêu lầy lội dưới đây. 1. Công khai giới tính ngược lại của mình: Thực sự mình chỉ thích con trai/con gái thôi, mình cũng định nếu cưới nhau thì cả hai sẽ không đẻ con. 2. Nếu ảnh này được 300 like, mình sẽ đăng ảnh bán thân/khỏa thân. Không đăng thì mình sẽ ế tới già. Thề luôn! 3. Mình thực ra là một tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ chỉ đang thử thách mình để mình sống cuộc sống nghèo khó một thời gian thôi. 4. Ai like status (xì-ta-tút) này, mai tao lì xì mỗi người 50k. 5. Mình đang kiếm người làm người yêu mình đi chơi từ thứ 2 đến thứ 6. Được bao ăn uống, đi xem phim, giao lưu cùng bạn bè miễn phí. Ai ok có thể làm người yêu chính thức của mình luôn ạ. 6. Mình mua xổ số và may mắn trúng giải được 20 triệu lận. Nhưng lại làm rơi lúc ăn ở canteen trường. Bạn nào có tâm nhặt được, nhắn mình, mình chia 20% giải thưởng nha. 7. Người yêu nhắn tin đòi chia tay vào ngày hôm nay thì có nên nhắn đồng ý không mọi người nhỉ? Anh em cho ý kiến. Nếu được, em xin tuyển người yêu mới luôn :)). 8. Bố mẹ mình mới chuyển công tác. Mình phải bỏ học giữa chừng để về quê làm công ty bố mẹ. Mình định tổ chức tiệc chia tay bạn bè, bỏ thành phố về quê sống. Ai đi được comment, mình đặt bàn ạ. 9. Vì hôm nay mình bị đòi nợ, nên sẽ đứng đường ở ABC từ 8h đến 10h tối. Bạn nào thương tình giúp thì gặp mình ở đó nhé! Xem thêm: Phối đồ với áo thun trắng siêu đẹp, siêu chất STT LỪA CÁ THÁNG TƯ BẰNG CÁCH GIẢ VỜ TỎ TÌNH HOẶC KHOE NGƯỜI YÊU 1. Tỏ tình cùng lúc 20 cô gái và cuối cùng bạn hãy nói họ đó chỉ là trò stt lừa cá tháng tư mà thôi. 2. Công bố trên face stt lừa cá tháng tư rằng bạn đã có người yêu mới… Và các bạn vào bình luận chúc mừng. 3. Ghép ảnh bạn với 1 cô gái xinh đẹp/ anh chàng đẹp trai nào đó và đăng lên face, zalo… khoe rằng mình đã có người yêu rồi nha. 4. Đăng stt lên zalo, facebook rằng bạn đã có con riêng, trong khi bạn chưa lấy vợ/ lấy chồng. 5. Đăng stt lừa cá tháng tư trên face để tuyển người yêu. Mặc dù bạn đã có chồng/vợ và con rồi. 6. Câu stt lừa cá tháng tư ngầu nhất hôm nay là: Mình có 1 lúc 2 đứa con từ 2 cô bạn gái hôm nay. Anh em giúp mình giải quyết với! Xem thêm: Tuyệt chiêu chụp hình cho các cặp đôi siêu chất Đọc đến đây rồi, hãy cho GiayBom biết đâu là gu trêu đùa của bạn? Câu stt lừa cá tháng tư nào bạn tâm đắc nhất và chắc chắn bỏ vào bí kíp để chuẩn bị sẵn sàng “tung hỏa mù” trên trang mạng xã hội cá nhân của mình? Đừng ngần ngại, hãy cứ đùa vui một cách tinh tế nhé!
 15. "Diện đẹp khi mang bầu chưa bao giờ là việc dễ dàng, những gợi ý tuyệt đỉnh dưới đây khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ." Là phụ nữ, chắc chắn các nàng ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp, kể cả trong lúc mang bầu. Tuy nhiên, các mẹ bầu trong thai kỳ cơ thể và tâm lý có nhiều thay đổi thất thường đôi khi không còn tâm trí nghĩ đến việc phối đồ cho mẹ bầu cần mặc như thế nào cho đẹp. Đừng lo, GiayBom sẽ giúp các mẹ bầu giải quyết bài toán mặc đồ bầu thoải mái nhưng vẫn đẹp, vẫn xinh nhé! 1. ĐỒ BẦU Ở NHÀ THOẢI MÁI NHƯNG VẪN XINH Khi ở nhà, sự thoải mái luôn được các mẹ bầu ưu tiên hàng đầu. Thành viên đầu tiên trong bộ sưu tập phối đồ cho mẹ bầu được ưa chuộng nhất chắc hẳn là những set đồ bộ. Combo này đảm bảo cho các nàng vừa cảm thấy dễ chịu, vừa dễ dàng di chuyển. Nhưng chọn đồ bộ như thế nào để ở nhà mà vẫn đẹp? Việc lựa chọn những sắc màu tươi tắn khi phối đồ cho mẹ bầu cũng có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ cho những ngày ở nhà. Một chiếc áo baby doll cùng quần kẻ ton-sur-ton là sự kết hợp vô cùng hợp gơ để bạn có thể thuận tiện ra ngoài bất cứ lúc nào mà không e sợ mình đang mặc đồ xấu. Áo thun cùng quần legging ngắn với chất thun co dãn là king và queen mà bất cứ mẹ bầu nào cũng sở hữu trong tủ đồ của mình vì tính dễ mặc, dễ phối nhưng vẫn rất thoải mái và năng động. Nàng có thể thay đổi công thức phối đồ cho mẹ bầu này với áo babydoll họa tiết bông nhí trông cũng vô cùng xinh đấy nhé! 2. ĐỒ BẦU DẠO PHỐ SÀNH ĐIỆU Để các mẹ bầu luôn trong trạng thái vui vẻ, duy trì sức khỏe tốt cho thai nhi, việc dạo phố hay cà phê hàn thuyên cùng bè bạn là điều vô cùng cần thiết. Sẽ thật sai lầm nếu nàng nghĩ trang phục phối đồ cho mẹ bầu khi dạo phố chỉ xoay quanh những chiếc đầm phom rộng, mà thực chất nàng còn có thể biến hóa nhiều hơn thế. Không thể phủ nhận rằng những chiếc đầm phom rộng có thể giúp mẹ bầu vừa thoải mái, vừa tự tin nổi bật giữa đám đông. Nhưng để vẻ ngoài của bạn thật sự toát lên thần thái, bạn cần sắm thêm phụ kiện đi kèm như mắt kính cùng đôi giày bata nữ giúp bạn di chuyển dễ dàng mà không bận tâm sẽ đau chân. Bạn hoàn toàn có thể trở thành mẹ bầu năng động với chiếc quần yếm sành điệu mà không sợ rằng phải gói gọn trong suy nghĩ chỉ có thể mặc đầm khi phối đồ cho mẹ bầu. Với bộ trang phục quần yếm phom baggy như thế này, bạn sẽ sở hữu combo hai trong một vừa thoải mái vừa vô cùng cá tính đấy nhé! 3. ĐỒ BẦU CÁ TÍNH, THỎA SỨC VẬN ĐỘNG Chắc chắn các mẹ bầu sẽ có những ngày cần luyện tập thể thao hay đến phòng gym để nâng cao sức khỏe cho cả mẹ và bé. Việc chọn phối đồ cho mẹ bầu trong những dịp thế này thì những trang phục rộng rãi, thoải mái để dễ dàng vận động là mối quan tâm hàng đầu. Một set đồ cùng tông màu từ đầu xuống dưới là sự lựa chọn thích hợp mà mọi mẹ bầu yêu thích vì nó có thể “cân” hết mọi vóc dáng. Để nhấn nhá thêm chút cá tính, chút cool ngầu, nàng hãy tuyển thêm em nón bucket cùng đôi giày thể thao nữ năng động. Khi đó trông bạn sẽ vô cùng thần thái và cực thu hút ngay cả khi tập luyện thể thao đấy. Sự kết hợp khi phối đồ cho mẹ bầu này cũng được lựa chọn ngay cả những dịp đi chơi hay trò chuyện cùng hội chị em. Bộ trang phục này vừa sành điệu, vừa chanh sả đảm bảo bạn tỏa sáng được chất riêng của mình mà không thua kém ai. 4. ĐỒ BẦU CHO NHỮNG BUỔI TIỆC TÙNG Khi mang thai, các nàng thường không tự tin về vóc dáng và có phần tự ti về cơ thể. Bạn cần suy nghĩ cởi mở hơn rằng “mẹ bầu” cũng có vẻ đẹp riêng để thoải mái diện những món đồ mới mẻ. Đôi khi gắn bó với những bộ đồ bầu “rộng nhất có thể” trong suốt thai kỳ có thể khiến bạn bó hẹp đi phong cách phối đồ cho mẹ bầu. Những chiếc đầm dây rút ôm body sẽ là trải nghiệm mới mẻ để bạn tự tin đi tiệc mà vẫn toát lên thần thái rạng ngời. Đừng quá lo lắng rằng những chiếc đầm ôm khiến bạn bất tiện trong di chuyển, cứ vô tư thay đổi phong cách vì có mấy khi bạn được đi tiệc đúng dịp đang mang thai đâu nhỉ! Nhưng nếu nàng thuộc team mẹ bầu thích “quẩy” tiệc tùng và không muốn gì ngăn bước bạn “thả ga” vô lo thì những bộ váy rộng chính là thành viên nàng cần tuyển về đội của mình. Việc lựa chọn chất liệu satin óng ánh hay vải voan mềm thêu họa tiết sẽ giúp bạn thêm phần sang trọng và nổi bật hơn đấy. 5. ĐỒ BẦU VI VU CHO NHỮNG CHUYẾN DU LỊCH Trong thời kỳ mang thai, những chuyến du lịch sẽ là cơ hội để bạn đi tìm nguồn gió mới giúp bạn cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Việc chọn phối đồ cho mẹ bầu đi vi vu đó đây cũng không làm khó bạn khi biết những mẹo xịn sò mà GiayBom đã góp nhặt được. Những bộ váy áo không nhấn eo quá nhiều với chất liệu linen, thun cõ dãn đa chiều là sự lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến đi xa. Nếu phải di chuyển giữa nhiều địa điểm, nàng nhớ mang theo đôi giày sneakers hoặc giày sandal nữ đế bằng để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Những chiếc đầm maxi hai dây dáng dài với chất liệu rũ sẽ giúp mẹ bầu cảm giác thoải mái tuyệt đối, dạo biển không âu lo và tự tin thả dáng trong mọi shoot hình. Khi lựa chọn phối đồ cho mẹ bầu, nàng đừng quên rằng một đôi giày êm chân nhưng không kém phần sành điệu rất quan trọng. Ghé ngay GiayBom để tìm người bạn đồng hành cùng mẹ bầu thoải mái di chuyển bất cứ đâu nhé!