• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mintmintonline

Hội viên
 • Số nội dung

  284
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About mintmintonline

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Siêu âm thai 2D là gì, siêu âm 2D bao nhiêu tiền hiện nay, nên khám thai ở đâu tốt? Đó là một vài trong những thắc mắc mà chị em mang bầu cũng như gia đình quan tâm. Thay vì tìm kiếm ở nhiều nơi khác thì bạn hãy tham khảo nhanh các thông tin hữu ích mà chuyên gia Hoàn Cầu chia sẻ trong bài viết này. SIÊU ÂM 2D LÀ GÌ? Thế nào là siêu âm 2D? Siêu âm 2D là phương pháp đơn giản, không tốn nhiều chi phí để quan sát và đánh giá tình trạng thai nhi. Vì thế kỹ thuật này được lựa chọn nhiều trong siêu âm thai kỳ của các chị em phụ nữ. Nếu bạn nghe nói siêu âm 2 chiều thì nó cũng là siêu âm 2D. Thủ thuật cho phép chúng ta thấy được hình ảnh em bé chuyển động trong bụng mẹ bằng sóng xung kiểu A. Mỗi sóng đều được ghi lại bằng một chấm sáng, độ sáng tùy vào cường độ của âm dội. Nguyên lý hoạt động của siêu âm 2D là sự di chuyển của đầu dò nhỏ sẽ ghi lại cấu trúc các mô trong cơ thể. hình ảnh thu được lấy từ mặt phẳng quét của chùm sóng âm. Phương thức siêu âm cắt lớp đó cho ra hình ảnh lưu trữ trong bộ nhớ, chuyển sang tín hiệu hiển thị ngoài màn hình. Phân loại siêu âm 2D Có 3 kiểu siêu âm 2D gồm: + Dynamic – siêu âm kiểu động: là siêu âm 2 chiều với tốc độ quét và hiển thị nhanh, tạo các hình ảnh theo thời gian thực. + TM (Time Motion) – siêu âm kiểu M: là siêu âm mà âm thanh vang sẽ được ghi lại theo kiểu A. Tuy nhiên chúng vận động theo thời gian nhờ màn hình quét ngang thường xuyên. Hình thức này thường được dùng để siêu âm tim. + Doppler – siêu âm kiểu động: là siêu âm xài hiệu ứng Doppler để đo tốc độ tuần hoàn và xác định hướng của loại máu, đánh giá lưu lượng máu. Trong kiểu siêu âm Doppler thì có 3 dòng khác nhau gồm: Doppler liên tục, Doppler xung, Doppler màu. Ngoài ra còn có siêu âm DUPLEX, một kiểu siêu âm 2D tiểu phẫu cắt lớp theo thời gian thật. SIÊU ÂM THAI 2D BAO NHIÊU TIỀN HIỆN NAY? Trong lĩnh vực siêu âm thai kỳ hiện nay thì siêu âm thai 2D được xem là một phương pháp điển hình, truyền thống, có mức chi phí thấp nhất. Vì thế không khó hiểu khi siêu âm 2D được áp dụng rộng rãi và phổ biến mặc dù có nhiều hình thức khác ra đời để thay thế. Bình thường mức phí siêu âm thai kỳ 2D sẽ tầm khoảng 150 nghìn đồng cho một lần thực hiện. Nhưng đây chỉ là con số tham khảo và có nó thể thay đổi tùy theo các tiêu chí như: ♦ Cơ sở siêu âm: Nếu lựa chọn địa chỉ khám thai chất lượng, có các dịch vụ cao cấp, trang thiết bị hiện đại nhất, thì phí sẽ cao hơn so với cơ sở cũ kỹ, xuống cấp. ♦ Gói siêu âm bạn chọn: Như đã phân tích thì có nhiều lựa chọn khác nhau giữa những kiểu siêu âm thai 2D hiện có. Chúng sẽ chênh lệch giá cả là điều dễ hiểu. ♦ Một số yêu cầu của thai phụ: Nếu chị em và người nhà yêu cầu siêu âm thai 2D kết hợp với những yêu cầu cụ thể khác thì chi phí cũng cao hơn thủ thuật thường. NÊN SIÊU ÂM THAI Ở ĐÂU TỐT NHẤT? Có rất nhiều cơ sở y tế cung cấp dịch vụ khám thai, siêu âm thai với những kiểu, loại khác nhau. Nhưng vấn đề: đâu mới là địa chỉ đáng tin cậy để chị em lựa chọn nhằm tối ưu hiệu quả, giảm thiểu chi phí cho mình? Tại tp Hồ Chí Minh, danh sách các địa chỉ khám thai uy tín hiện nay có thể kể đến như: – Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu: Đây là địa chỉ thai sản nổi tiếng uy tín, chất lượng với những dịch vụ khám thai, siêu âm được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn hàng đầu hiện nay. Phòng khám có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tay nghề cao và tâm huyết. Ngoài ra, chi phí siêu âm 2D tại đây cũng vô cùng hợp lý, được niêm yết công khai theo quy định của Sở y tế thành phố. – Phòng khám bác sĩ Kiều Dung: người phụ trách đến từ bệnh viện Từ Dũ. – Phòng khám Minh Khai: Các bác sĩ đến từ bệnh viện Từ Dũ. – Phòng khám bác sĩ Chu Thị Bá: Chị em đến trực tiếp phòng khám để mua phiếu khám. – Phòng khám Ngọc Lan: Làm việc giờ hành chính, bạn đến trực tiếp phòng khám để mua phiếu khám. – Phòng khám Cát Tường: Bác sĩ Nguyễn Anh Danh phụ trách, chị em đến trực tiếp đăng ký khám. – Phòng khám bác sĩ Nguyễn Thị Từ Vân: Bạn có thể gọi điện đặt lịch khám trước, phòng khám làm việc vào giờ hành chính. – Phòng khám bác sĩ Lưu Thế Duyên: Bạn đến trực tiếp phòng khám để lấy phiếu và đăng ký khám thai. – Phòng khám bác sĩ Vũ Hải: Chị em cần đăng ký từ buổi sáng để được khám thai vào 5 giờ chiều trở lên. – Phòng khám bác sĩ Mỹ Ý: Làm việc vào giờ hành chính, chị em có thể liên hệ đặt lịch trước hoặc đến nơi mới đăng ký. – Phòng khám bác sĩ Lương Thiềm: Lịch khám là thứ 2, thứ tư, thứ 6 và chủ nhật, chị em gọi điện trước để lấy số thứ tự đăng ký khám. Với những thông tin trên, chị em đã biết câu trả lời cho điều thắc mắc siêu âm thai 2D bao nhiêu tiền cũng như địa chỉ nên chọn để khám thai hiện nay. Chúc chị em có một thai kỳ khỏe mạnh, sinh nở mẹ tròn con vuông #mintmintonline #dakhoahoancau
 2. Bệnh nam khoa là một trong những vấn đề phổ biến ở nam giới hiện nay. Bệnh khiến nam giới phải đối mặt với những ảnh hưởng xấu về sức khỏe, tình dục và sinh sản. Vì thế, bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Review 7 phòng khám nam khoa quận 11 tốt nhất hiện nay. Giúp các cánh mày râu thuận tiện hơn trong việc lựa chọn phòng khám nam khoa khi có nhu cầu. DANH SÁCH PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN 11 UY TÍN, CHẤT LƯỢNG Nếu như các bạn đang phân vân cũng như chưa lựa chọn được một địa chỉ thăm khám nam khoa uy tín tại quận 11 hiện nay. Thì danh sách phòng khám nam khoa ở quận 11 mà chúng tôi chia sẻ sau đây hy vọng sẽ giúp các cánh mày râu lựa chọn cho mình một địa chỉ phù hợp. 1. Phòng khám nam khoa GS.TS.BS Trần Ngọc Sinh Phòng khám nam khoa của bác sĩ Sinh tại quận 11 là một trong những địa chỉ đáng tin cậy và uy tín mà nam giới có thể yên tâm lựa chọn khi có nhu cầu. Phòng khám sở hữu đội ngũ bác sĩ nam khoa giỏi, dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn sâu. Do đó, phòng khám bác sĩ Sinh luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của đông đảo cánh mày râu ở quận 11 hiện nay. Những dịch vụ nổi bật mà phòng khám nam khoa bác sĩ Sinh đang cung cấp như sau: + Điều trị rối loạn cương dương + Chữa rối loạn cương dương + Trị liệt dương + Điều trị bệnh lậu + Điều trị sùi mào gà + Chữa yếu sinh lý + Chữa bệnh sùi mào gà + Điều trị xuất tinh sớm + Chữa sùi mào gà + Chữa xuất tinh sớm + Cắt bao quy đầu… Địa chỉ liên hệ • Địa chỉ: Số 79 Lê Đại Hành, Phường 6, Quận 11, TPHCM • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 17h – 19h – Thứ Bảy: 08h – 10h • Điện thoại: 08 3855 5615 2. Phòng khám nam khoa BS. Nguyễn Tuấn Vinh Phòng khám nam khoa bác sĩ Vinh được đầu tư với hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn mà Bộ Y tế quy định. Cơ sở vật chất khang trang, không gian phòng khám thống thoáng, đội ngũ nhân sự giỏi, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo.. giúp nam giới cảm thấy thoải mái khi thăm khám tại đây. Nhờ vào sự chu đáo cũng như chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm của đội ngũ phòng khám, giúp phòng khám nam khoa bác sĩ Vinh nhận được sự tin tưởng của phần đông người bệnh và xứng đáng là địa chỉ uy tín, chất lượng mà nam giới có thể tin tưởng lựa chọn khi gặp phải các vấn đề như: Yếu sinh lý, rối loạn cương dương, bệnh xã hội, liệt dương… Thông tin liên hệ • Địa chỉ: Số 95 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, TPHCM • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 17h – 20H • Điện thoại: 091 371 5145 3. Phòng khám nam khoa BS.CKII Nguyễn Đức Khoan Phòng khám bác sĩ Khoan hiện nay nay là một trong những phòng khám nam khoa đáng tin cậy tại quận 11 hiện nay. Phòng khám có dịch vụ y tế chất lượng tốt, trang thiết bị hiện đại, môi trường thăm khám đạt chuẩn, xứng đáng là một trong những phòng khám nam khoa uy tín nhất tại quận 11. Cùng với đó, tiêu chuẩn chăm sóc, tư vấn cho người bệnh được chú trọng một cách cao nhất và đây cũng chính là niềm tự hào của phòng khám nam khoa bác sĩ Khoan. Hiện nay, phòng khám tiếp nhận và hỗ trợ nam giới thăm khám và điều trị các vấn đề nam khoa như: Xuất tinh sớm, yếu sinh lý, bệnh quy đầu, bệnh xã hội… Thông tin liên hệ • Địa chỉ: Số 56/29 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy từ 17h – 20H • Điện thoại: 08 3865 0337 4. Khám nam khoa tại Phòng khám đa khoa Đại Việt Phòng khám Đại việt quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, đã và đang công tác tại các bệnh viện lớn trực tiếp đến khám chữa tri. Cùng với đó là quy trình thăm khám “1 bác sĩ – 1 bệnh nhân” giúp quá trình chia sẻ và tư vấn cụ thể và riêng tư hơn. Đặc biệt, phòng khám có sở sở vật chất hiện đại bậc nhất trong các phòng khám tư nhân hiện nay. Phòng khám có 9 tầng với không gian sạch sẽ, thoáng mát giúp người bệnh cảm thấy thoải mái khi thăm khám tại đây. Nam giới khi đến đây, sẽ được bác sĩ hỗ trợ điều trị hiệu quả những vấn đề mình đang gặp phải như: Yếu sinh lý, xuất tinh sớm, liệt dương, rối loạn cương dương, bệnh về tuyến tiền liệt, vô sinh nam, chỉnh hình dương vật… Thông tin liên hệ • Địa chỉ: Số 1505 đường 3 tháng 2, phường 16, quận 11, TPHCM • Điện thoại: 028 3960 8888 • Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h tất cả các ngày trong tuần 5. Khám nam khoa tại Phòng khám đa khoa Đại Phước Khi có nhu cầu thăm khám các vấn đề nam khoa tại quận 11 thì phòng khám Đại Phước là một trong những lựa chọn phù hợp với nam khoa ở quận 11 cũng như khu vực lân cận hiện nay. Phòng khám Đại Phước không chỉ là một địa chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến mà còn là nơi quy tụ đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa hiện nay. Với trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và đam mê với nghề sẽ giúp cho nam giới giải quyết triệt để các vấn đề nam khoa mà mình đang gặp phải. Hiện nay, ngoài tiếp nhận thăm khám và điều trị các vấn đề nam khoa, thì phòng khám Đại Phước còn cung cấp các dịch vụ như khám nhi, khám tai mũi họng, xét nghiệm, tim mạch… Thông tin liên hệ • Địa chỉ: Số 829-829A-831, Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, TPHCM • Điện thoại: 028 39 557 999 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 từ 7h-20h 6. Khám nam khoa tại Đa khoa 548 Là một phòng khám tư nhân được hình thành và hoạt động khá lâu đời trên địa bàn quận 11. Trãi qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay phòng khám 548 đã trở thành một địa chỉ thăm khám và điều trị bệnh nam khoa được đông đảo các cánh mày râu tin tưởng lựa chọn. Là một phòng khám tư nhân nhưng có không gian mở, thoáng mát giúp người bệnh cảm thấy thoải mái khi thăm khám tại đây. Cùng với chế độ chăm sóc, tư vấn tận tình của đội ngũ y tế, giúp phòng khám 548 trở thành một địa chỉ y tế uy tín và đáng tin cậy trên địa bàn quận 11 nói riêng và TPHCM nói chúng. Thông tin liên hệ • Địa chỉ: Số 544-546-548-550 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, TPHCM • Điện thoại: 028 3955 0946 • Thời gian làm việc: từ 5h30 – 21h tất cả các ngày trong tuần #mintmintonline #dakhoahoancau https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 3. Ở bệnh viện có phá thai bằng thuốc không? Câu hỏi này cũng được rất nhiều chị em khi có nhu cầu phá thai, đình chỉ thai nghén quan tâm. Nếu bạn cũng đang gặp phải vấn đề này và muốn tư vấn kỹ lưỡng thì nội dung bài viết ngay dưới đây sẽ giúp bạn rõ hơn về việc bệnh viện có phá thai bằng thuốc hay không. TÌM HIỂU SƠ QUA PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI BẰNG THUỐC Trước khi đi vào đáp án ở bệnh viện có phá thai bằng thuốc không chúng ta hãy cùng điểm thông tin sơ qua phương pháp này. Cụ thể phá thai bằng thuốc chính là phương pháp dùng thuốc với mục đích chấm dứt thai kỳ. Áp dụng cách thức phá thai này không cần gây mê hay phẫu thuật. 1. Điều kiện để áp dụng phương pháp Để có thể áp dụng cách phá thai bằng thuốc thì cần đòi hỏi thai phụ đáp ứng một số tiêu chí quan trọng sau đây: → Thực hiện khi mang thai từ 7 tuần trước xuống, kích thước thai dưới 0.5mm và thai đã đi vào trong tử cung. → Sức khỏe thai phụ đảm bảo để có thể dùng thuốc phá thai. → Đồng thời cần thực hiện ở những địa chỉ cơ sở uy tín được cấp phép từ Bộ Y Tế, Sở Y Tế. 2. Chuẩn bị gì trước khi khi thực hiện phá thai bằng thuốc? Trước khi dùng thuốc phá thai thì thai phụ cần phải: Thăm khám sức khỏe để được tìm hiểu bệnh sử xem có mắc những bệnh lý nằm trong danh mục không được dùng thuốc phá thai hay không; Đánh giá cụ thể tình trạng sức khỏe tổng thể để xem có đủ điều kiện để dùng thuốc phá thai không; Xác định tình trạng thai đã vào trong tử cung hay chưa. Khi đó bác sĩ thực hiện tư vấn quy trình hoạt động của phá thai bằng thuốc ra sao, những tác dụng phụ xảy ra và rủi ro biến chứng. Đồng thời tư vấn cùng chị em chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt đặc biệt là thực phẩm chứa sắt vì sau phá thai hầu như thai phụ đều mất máu và sức khỏe giảm sút. 3. Các loại thuốc được áp dụng → Thuốc Mifepristone và misoprostol được dùng bằng đường uống: Đây chính là loại thuốc phá thai phổ biến và thường được sử dụng trong thời gian 7 tuần kể từ ngày đầu tiên chu kỳ kinh cuối cùng. Mifepristone sẽ ngăn chặn sự sản xuất hormone progesterone khiến cho niêm mạc tử cung mềm đi, ngăn phôi không cấy vào niêm mạc tử cung và phát triển. Còn với Misoprostol sẽ kích thích tử cung co bóp cũng như tống phôi qua âm đạo. → Thuốc Mifepristone uống và misoprostol đặt âm đạo: Cơ chế hoạt động cũng tương tự như 2 loại thuốc vừa nói tuy nhiên cách dùng khác nhau. Với thuốc Mifepristone được ngậm ở dưới lưỡi. Còn với Misoprostol được hòa tan chậm và được đặt trong âm đạo. Những loại thuốc này được thực hiện trong vòng 9 tuần kể từ ngày đầu tiên chu kỳ kinh cuối cùng. → Methotrexate và misoprostol đặt âm đạo: Khi sử dụng có thể mất một tháng để hoàn thành quá trình phá thai. Với Methotrexate sẽ được sử dụng dưới dạng thuốc tiêm hoặc đặt vào bên trong âm đạo. Còn Misoprostol được đặt vào trong âm đạo và có hiệu quả khi dùng trước 9 tuần thai. Nếu chỉ dùng misoprostol đặt vào trong âm đạo thì ít hiệu quả hơn so với việc dùng những loại thuốc phá thai khác. 4. Ưu và nhược điểm của phá thai bằng thuốc → Về ưu điểm: Hiệu quả 98% và không cần điều trị gì thêm sau khi đã sử dụng 2 liều thuốc phá thai. Quy trình diễn ra đơn giản nhanh chóng, nhẹ nhàng với phụ nữ. Hơn nữa áp dụng phương pháp này cũng không cần phẫu thuật, gây mê hay lưu viên. → Về nhược điểm: Có thể tốn nhiều thời gian so với phá thai phẫu thuật và có thể phải nhiều lần tái khám. Một tỷ lệ nhỏ những trường hợp cần thực hiện lại hoặc đôi khi phải có sự kết hợp phẫu thuật nếu như áp dụng không thành công. Ngoài ra đau và chảy máu kéo dài hơn, không phải bất cứ chị em nào cũng áp dụng được phá thai bằng thuốc. VẬY Ở BỆNH VIỆN CÓ PHÁ THAI BẰNG THUỐC KHÔNG? Tất nhiên rằng bệnh viện có phá thai bằng thuốc. Tuy nhiên khi đến bệnh viện phá thai chị em cần chọn địa chỉ bệnh viện uy tín để được bác sĩ thăm khám và tư vấn tận tình khi áp dụng. Mặt khác vì bệnh viện công lập nên rất đông đúc vậy nên chị em nhớ đi sớm xếp hàng để lấy số thứ tự. Trường hợp chị em muốn tìm đến các địa chỉ phòng khám tư để phá thai để đảm bảo nhanh chóng, bảo mật thì cần lưu ý tìm đến những địa chỉ có cấp phép hoạt động từ Sở Y Tế. Cơ sở phá thai cần có đội ngũ bác sĩ giỏi, quy trình thực hiện chuyên nghiệp nhanh chóng và hỗ trợ tư vấn kỹ càng cùng thai phụ. Hiện nay thì Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu được đánh giá là địa chỉ uy tín trong việc phá thai mà đặc biệt là phá thai bằng thuốc. Thai phụ đến đây sẽ được bác sĩ thăm khám kỹ càng để xác định liệu có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của việc dùng thuốc phá thai hay không. Đồng thời bác sĩ cũng sẽ tư vấn kỹ càng về tâm lý bệnh nhân trước khi phá thai, sẽ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe sau thực hiện. Mặt khác phòng khám Hoàn Cầu còn đảm bảo được nhiều chị em chọn lựa bởi có thể đặt lịch đến thực hiện nhanh chóng, không cần bốc số thứ tự, không cần đợi chờ. Mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối, môi trường khang trang sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho chị em… #mintmintonline #dakhoahoancau https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 4. Đâu là phòng khám phá thai ở Thủ Đức tốt nhất? Đây là một trong những chủ đề chiếm lượt tìm kiếm khá nhiều trong thời gian gần đây. Bởi lẽ, việc lựa chọn đúng nơi đình chỉ thai uy tín, sẽ giúp chị em giảm thiểu lo lắng về tình trạng: viêm nhiễm phụ khoa, sót nhau, sót thai, thủng tử cung, vô sinh,… Cùng tham khảo và nhớ kỹ các gợi ý bên dưới nếu bạn đang có chung mong muốn trên nhé! “MẸO” CHỌN PHÒNG KHÁM PHÁ THAI Ở THỦ ĐỨC TỐT NHẤT Ai cũng muốn chọn cho mình những nơi đình chỉ thai tốt nhất, nhằm tránh các biến chứng có hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, làm sao để chọn được một phòng khám phá thai ở Thủ Đức uy tín? Đó lại là điều mà chị em nên đặc biệt quan tâm và tìm hiểu. Ưu tiên phòng khám có chuyên khoa phụ sản Để đảm bảo an toàn, bạn nên ưu tiên chọn các phòng khám sản phụ khoa có cung cấp dịch vụ đình chỉ thai. Theo đó, bạn sẽ được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, chẩn đoán chính xác các vấn đề như: tuổi thai, vị trí thai, thể trạng người mẹ,… Từ đó, chị em sẽ được áp dụng các phương pháp đình chỉ thai kỳ phù hợp nhất. Tìm hiểu về các phương pháp đình chỉ thai ở địa chỉ đó Một phòng khám phá thai uy tín đương nhiên không thể thiếu đi các phương pháp tốt. Bạn tuyệt đối không nên chọn các cơ sở y tế nhỏ lẻ, hoạt động “mập mờ”, cho dù chi phí phá thai tại đó có rẻ đến mấy. Thay vào đó, bạn hãy tìm hiểu và đến địa chỉ uy tín, áp dụng các phương pháp đình chỉ thai mới nhất, chẳng hạn: hút thai chân không, nong – gắp thai, phá thai bằng thuốc,… Chú ý đến vấn đề chi phí phá thai Chi phí phá thai cũng là một trong những vấn đề đáng để chị em quan tâm nhất. Cùng với việc tìm hiểu về độ uy tín, phương pháp tốt, bạn cũng nên tham khảo trước mức giá để chủ động trong khâu chuẩn bị. Đồng thời, bạn cũng có thể dễ dàng so sách mức độ chênh lệch chi phí giữa các địa chỉ uy tín và cơ sở hoạt động “chui”. Hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm Cách để bạn lựa chọn phòng khám phá thai tốt ở Thủ Đức đó chính là tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Họ sẽ “mách nước” cho bạn nên đến đâu để khám và thực hiện đình chỉ thai an toàn nhất. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc về việc hỏi ý kiến này nếu như không muốn thông tin phá thai của mình bị quá nhiều người biết đến. ĐÂU LÀ PHÒNG KHÁM PHÁ THAI Ở THỦ ĐỨC UY TÍN Bạn đang có nhu cầu tìm phòng khám phá thai ở Thủ Đức? Có thể ưu tiên đến những địa chỉ uy tín mà chúng tôi gợi ý bên dưới: Khoa sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tọa lạc tại 64 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM. Nơi này được biết đến là một địa chỉ y tế khu vực uy tín, có lượt khám bệnh hằng ngày rất đông. Trong đó, khoa phụ sản được đánh giá là có chất lượng tốt, trong đó phải kể đến dịch vụ đình chỉ thai nghén. Tại đây, chị em sẽ được thăm khám theo quy trình khoa học, với thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo chẩn đoán tình trạng sức khỏe một cách chính xác nhất. Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hội tụ nhiều bác sĩ giỏi, dịch vụ y tế tốt. Tuy nhiên, vì là bệnh viện công nên người bệnh sẽ phải chờ đợi khá lâu để được thăm khám và điều trị. Phòng khám sản phụ khoa Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lệ Nếu bạn đang tìm địa chỉ phá thai bằng thuốc tại quận Thủ Đức thì có thể đến với phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lệ ở Số 1121 TL43, Khu phố 2, Thủ Đức, TPHCM. Đây là một trong số những phòng khám sản phụ khoa uy tín, chuyên chữa các loại bệnh như: viêm âm đạo, u xơ tử cung, viêm vòi trứng, viêm cổ tử cung,… Trong đó, với những trường hợp chị em mang thai dưới 7 tuần, phát hiện có các dị tật, thai ngoài tử cung,… thì có thể áp dụng việc sử dụng thuốc đình chỉ thai theo hướng dẫn của bác sĩ tại đây. Với trình độ chuyên môn cao, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lệ sẽ đảm bảo mang lại cho chị em sức khỏe tốt nhất. Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu không nằm tại địa bàn quận Thủ Đức nhưng lại được nhiều chị em ở đây tin tương và lựa chọn. Bởi, phòng khám đã từng đồng hành cùng nhiều người bệnh trong việc khám và chữa các bệnh lý phụ khoa. Đồng thời, với các trường hợp chị em mang thai ngoài ý muốn, thai ngoài tử cung, thai dị tật,… phòng khám sẽ ưu tiên áp dụng các phương pháp đình chỉ thai an toàn, nhanh chóng, không đau,… chẳng hạn: dùng thuốc, hút thai chân không, nong – gắp thai. Sở dĩ, phòng khám đạt được độ uy tín như hiện tại là bởi có đội ngũ bác sĩ giỏi, luôn đi đầu trong việc ứng dụng các phương pháp mới, đầu tư dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng mức chi phí hợp lý nhất. ► Thông tin liên hệ ♦ Địa chỉ: 80 – 82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, Tp HCM ♦ Hotline: (028) 3923 9999 ♦ Thời gian làm việc: 8h00 – 20h00 tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ, tết. #mintmintonline #dakhoahoancau Khám nam khoa tại phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu : https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 5. Bướm phụ nữ như thế nào là đẹp là chủ đề được nhiều nam giới quan tâm. Bởi lẽ theo như những người đàn ông thì họ dùng nhiều tiêu chí nhằm đánh giá một người phụ nữ xinh, tốt, đẹp… Trong đó những từ ngữ liên quan đến bướm của chị em cũng có rất nhiều những thước đo khác nhau. BƯỚM PHỤ NỮ ĐẸP LÀ NHƯ THẾ NÀO? Đây chính là cách nói dân gian để chỉ bộ phận sinh dục, âm đạo, âm hộ, vùng kín hoặc nói thô tục đây là lồn của chị em phụ nữ. Từ này được dùng lâu, phổ biến mà đặc biệt ở vùng quê dân dã. Và đối với nam giới bướm phụ nữ đẹp nếu nó đáp ứng những tiêu chí quan trọng sau đây: 1. Có màu sắc bắt mắt Theo như tiêu chuẩn đánh giá của nhiều nam giới thì chị em phụ nữ cần sở hữu bướm có màu sắc trắng hoặc đỏ hồng, hồng hào, không bị thâm và đen. Đây là những màu sắc mang lại sự bắt mắt với nam giới. Tưởng tượng rằng vùng kín là khuôn mặt thứ 2 của chị em phụ nữ. Do vậy chúng ta không hề muốn nó bị thâm đen sì mà phải trắng, phải hồng. Vùng kín hoặc bướm phụ nữ cũng như vậy, độ hồng hào của môi lớn cùng môi bé sẽ quyết định đến độ đẹp vùng kín. Với những chị em nào quan hệ nhiều lần thì lúc đó bướm sẽ thâm đen nặng nề. Các chàng vì vậy hầu như sẽ loại hẳn những chiếc bướm này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hiện nay màu sắc này cũng được các nàng cải thiện bằng phẫu thuật, dùng thuốc… 2. Kích thước gọn, vừa, 2 môi cùng mép âm đạo không được to và dài quá Tiếp theo bướm phụ nữ đẹp thì khi nhìn tổng thể cần vừa và gọn, nên có sự cân đối. Môi lớn cùng môi bé và mép của âm đạo không được quá to và dài vì nó sẽ phì ra bên ngoài gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến sức khỏe phụ khoa. Hơn nữa kích thước của bướm phụ nữ không nên quá rộng, càng hẹp thì lại càng đẹp. Ai chẳng thích to nhưng các chàng vẫn muốn bên ngoài mu cao và to thế nhưng bên trong lại nhỏ. Vì có như vậy khi quan hệ tình dục mới có được độ bot nhất định nhằm tạo nên khoái cảm cao nhất cho chàng. Có một sự liên quan giữa kích thước âm đạo cùng với bướm của chị em phụ nữ. Theo như cánh mày râu nếu phụ nữ có kích thước âm đạo không quá rộng, càng hẹp thì lại càng đẹp. Vì như vậy mới mang đến cảm giác khít, ôm trọn toàn bộ dương vật cùng âm hộ để mang đến những trải nghiệm tình dục và cảm giác cực sướng khi quan hệ. Ngược lại nếu như kích thước âm đạo quá to, rộng thì được xem là xấu. Vì nó chính là dấu hiệu chứng tỏ đã quan hệ nhiều lần dù ở một số người điều này không hề đúng. Môi ngoài Môi ngoài của âm hộ, hoặc môi âm hộ, dài hơn ở một số người. Môi có thể trễ xuống và da có vẻ mỏng, hoặc dày và sưng húp. Môi ngoài thường tương đối mịn và không gấp nếp nhiều như môi trong. Một số người có môi ngoài che gần như hoàn toàn môi trong và âm vật. Ở những người khác, môi ngoài có thể cong và gặp nhau ở hai đầu, để lộ một số môi trong ở trên. Nếu môi ngoài ngắn, chúng có thể không che sát được nhau và có thể để lộ môi trong nổi rõ hơn. Môi trong Nó là điển hình cho môi bên trong, hoặc môi âm hộ, có thể nhìn thấy được. Chúng có thể lủng lẳng bên dưới môi ngoài hoặc nổi rõ. Một bên trong môi có thể dài hơn bên kia. Sự bất đối xứng trong môi âm hộ không nhất thiết là một nguyên nhân đáng lo ngại. Một số người có thể có môi trong ngắn mà môi ngoài che mất. Ở những người khác, môi ngoài và môi trong có độ dài tương tự nhau. Nếu môi ngoài và môi trong nhỏ và gần với đùi trong, có thể nhìn thấy mũ trùm kín âm vật. Đây là một số biến thể về hình dạng, nhưng những con chó khỏe mạnh có nhiều hình dạng và kích thước khác. 3. Bướm phụ nữ đẹp nếu có mu to và cao Tâm lý chung của nam giới đều thích những cô nàng có vùng mô nhô cao. Điều này thực sự mang lại cảm giác kích thích khi ngắm nhìn nàng mặc bikini. Vùng mu cao nó là yếu tố được nhiều quý ông đánh giá bướm đẹp từ bên ngoài khi nhìn vào. Những cô gái vì vậy có mu to, cao sẽ gây kích thích, thu hút và nổi bật hơn những cô gái có mu thấp. 4. Mùi của bướm Mùi của bướm phụ nữ cũng là yếu tố đánh giá bướm có đẹp hay không. Ở đây bướm đẹp chính là bướm không tiết mùi hôi bởi nó gây ra sự khó chịu, mất hứng cho nam giới. Điều này là do yếu tố cơ địa mỗi người quyết định thế nhưng trong một số trường hợp có thể vì chị em không biết cách chăm sóc. Ngoài ra đây cũng là tiêu chí đánh giá bướm đẹp là như thế nào. Âm đạo theo đó không nên tiết ra mùi hôi vì sẽ gây cảm giác khó chịu, mất hứng cho nam giới khi quan hệ tình dục. Do đó chị em nên tìm cách hạn chế mùi cô bé và giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Ngoài ra có thể dùng nước hoa vùng kín để hạn chế bốc mùi khu vực này. 5. Âm đạo luôn ẩm ướt Thêm một yếu tố đánh giá bướm phụ nữ đẹp đó chính là ẩm ướt. Vì chính sự ẩm ướt này sẽ mang lại sự quyến rũ nhất định của chị em. Bất cứ người đàn ông nào cũng yêu thích sự ẩm ướt mà đặc biệt là khi quan hệ tình dục. Còn gì bằng nếu chàng cảm nhận được điều đó và chúng còn giúp cho quá trình thăng hoa của cả hai đạt được sự tích cực hơn. Khi chàng cảm nhận được điều này sẽ càng làm cho quá trình quan hệ thêm dễ dàng bởi chất nhờn bôi trơn có bên trong âm đạo. Ngược lại chính sự khô hạn của âm đạo đặc biệt sau sinh sẽ khiến cho cả hai nhàm chán. Đó là vì không tạo ra cảm giác mượt mà, trơn tru và thậm chí gây ra đau rát cho chị em. Và với những chị em phụ nữ có vùng kín khô hạn đặc biệt sau sinh rất dễ gây chán nản cho chàng. Bởi lúc đó quan hệ không còn trơn tru, mượt mà đặc biệt có thể còn gây đau rát khiến cho cả hai ngại quan hệ. 6. Bướm được tỉa sạch sẽ và gọn gàng Sẽ xấu xí nếu như lông bướm không được tỉa gọn gàng, sạch sẽ, bị thò ra bên ngoài khi mặc bikini hoặc những trang phục bó sát. Rất dễ để người khác đánh giá, có nhiều bình luận khiếm nhã về điều này. Đặc biệt khi oral sex chàng rất thích những cô gái có lông mu sạch sẽ gọn gàng và chăm chút tinh tế. Vì vậy nàng cần tỉa lông gọn gàng, sạch sẽ nhằm đảm bảo vệ sinh cho bướm. Hơn nữa lông mượt, kích thước vừa vặn sẽ là bí quyết quyến rũ hơn so với lồng dài, xác xơ, rậm rạp. #mintmintonline #dakhoahoancau https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 6. Hiểu được nhu cầu tìm kiếm một địa chỉ khám thai uy tín, chất lượng tại Quận 12 của các chị em hiện nay. Do đó, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số địa chỉ khám thai được đánh giá cao bởi đông đảo khách hàng cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực sản phụ khoa hiện nay. Bởi vậy, nếu như mong muốn tìm kiếm cho mình một cơ sở y tế phù hợp nhất với điều kiện, nhu cầu của bản thân, thì mời chị em cùng chúng tôi tìm hiểu qua một số địa chỉ y tế uy tín sau đây: 1. Phòng khám Sản Phụ khoa – BS. Nguyễn Thành Tâm Phòng khám được bác sĩ Nguyễn Thành Tâm phụ trách chuyên môn chính. Ngoài dịch vụ khám thai uy tín, được đông đảo chị em đánh giá cao, thì phòng khám còn thực hiện nhiều hoạt động thăm khám khác như: + Khám và điều trị các bệnh lý trẻ em và sơ sinh + Khám thai + Siêu âm + Đo sức khỏe thai + Điều trị phụ khoa + Thẩm mỹ phụ khoa + Tư vấn kế hoạch hóa gia đình – hiếm muộn Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: Từ 17h30 – 20h30 các ngày từ Thứ 2 – Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ • Địa chỉ: Số B99, Tổ 12, Khu Phố 3A, Quang Trung, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM • Liên hệ: 091 934 31 30 2. Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Việt Lan Khi có nhu cầu khám thai tại quận 12, thì Phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Việt Lan là một trong những địa chỉ uy tín và chất lượng mà chị em có thể yên tâm lựa chọn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành sản phụ khoa, bác sĩ Lan sẽ giúp chị em khám thai, chẩn đoán cũng như siêu âm một cách chính xác, nhanh chóng và an toàn nhất. Các dịch vụ thăm khám khác tại Phòng khám của bác sĩ Việt Lan như: + Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa + Khám thai, quản lý thai sản + Khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa thông thường + Đặt thuốc âm đạo + Soi cổ tử cung, lấy bệnh phẩm tìm tế bào ung thư… Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: Từ 17h00 tất các ngày trong tuần • Địa chỉ: Số A117 Quang Trung, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM • Liên hệ: 028 3891 2203 3. Phòng Khám Sản phụ khoa & Siêu âm – ThS. Lê Chánh Trí Phòng khám của bác sĩ Trí tại Quận 12 là một trong những địa chỉ khám thai được rất nhiều chị em tin tưởng và lựa chọn. Bởi với kinh nghiệm dày dặn, tay nghề chuyên sâu giúp cho quá trình chẩn đoán, kiểm tra cũng như siêu âm thai của bác sĩ Trí luôn chính xác và nhanh chóng. Đặc biệt, Bác sĩ Trí rất nhiệt tình, tư vấn cho chị em về cách chăm sóc sức khoẻ tốt, giúp mẹ và bé có một thai kỳ thành công. Những dịch vụ liên quan: + Phẫu thuật cắt tử cung + Phẫu thuật vá màng trinh + Phẫu thuật u xơ tử cung + Xét nghiệm phụ khoa + Đốt điện cổ tử cung + Chăm sóc mẹ và bé sau sinh + Hỗ trợ sinh sản + Chiếu đèn trị vàng da ở trẻ sơ sinh + Chụp nhũ ảnh… Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: Từ 17h30 – 21h00 các ngày từ Thứ 2 – Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ • Địa chỉ: Số 265 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM • Liên hệ: 098 800 15 13 4. Phòng khám Sản phụ khoa MIA – BS.CKI. Phạm Thị Hồng Loan Là một hệ thống phòng khám được điều hành trực tiếp bởi các bác sĩ đã và đang công tác tại bệnh viện Từ Dũ, một trong những bệnh viện sản phụ khoa lớn nhất hiện nay. Cụ thể như: Bác sĩ Phạm Thị Hồng Loan, Bác sĩ Trần Mai Phương, Bác sĩ Phạm Thị Thanh Hải… Sẽ giúp chị em thực hiện thăm khám một cách chính xác, an toàn và hiệu quả nhất. Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: Từ 17h00 – 20h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 và Chủ nhật nghỉ • Địa chỉ: Số 470/2 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM • Liên hệ: 093 825 34 37 5. Phòng khám Sản Phụ khoa – Siêu âm – BS. Huỳnh Thị Thủy Là một bác sĩ từng có nhiều năm công tác tại bệnh viện TỪ Dũ điều này sẽ giúp cho chị em cảm thấy yên tâm hơn khi thực hiện khám thai tại đây. Ngoài việc thăm khám thai kỳ, bác sĩ Thuỷ còn tiếp nhận và điều trị các linh vực liên quan khác như: Xét nghiệm phụ khoa, Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, Tư vấn kế hoạch hóa gia đình, Chích ngừa ung thư cổ tử cung… cho các chị em có nhu cầu. Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: Từ 16h00 – 21h00 các ngày từ Thứ 2 tới Thứ 6 Và từ 7h00 – 11h00 và 16h00 – 21h00 ngày Thứ 7 và Chủ Nhật • Địa chỉ: Số 216A Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM • Liên hệ: 090 957 53 71 6. Phòng Khám Sản Phụ Khoa – BS. Hoàng Nhạn Là một cơ sở y tế tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ thăm khám sức khỏe, thăm khám và điều trị các vấn đề sản phụ khoa được đông đảo chị em tin tương ở quận 12. Bác sĩ Nhạn từng có thời gian làm việc dài tại khoa sản bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện đa khoa Quốc Ánh. Do đó, đội ngũ nhân sự của phòng khám bác sĩ Nhạn có kinh nghiệm dày dặn, tay nghề cao sẽ giúp quá trình thăm khám, chẩn đoán chính xác và hiệu quả. Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: từ 17h00 – 21h00 các ngày từ Thứ 2 – Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ • Địa chỉ: Số 194 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM • Liên hệ: 028 3592 0737 7. Phòng khám thai quận 12 – BS CKI. Trần Thị Xuân Mai Khi có nhu cầu khám thai ở quận 12, một địa chỉ không thể bỏ qua là phòng khám bác sĩ Trần Thị Xuân Mai. Phòng khám thuộc top những phòng khám sản phụ khoa lớn ở TPHCM và cũng là địa chỉ “quen thuộc” của chị em trên địa bàn quận 12 và các quận lân cận. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên môn cao cùng sự đầu tư nghiêm túc về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Phòng khám BS Trần Thị Xuân Mai đã tạo dựng được niềm tin cho đông đảo chị em khi có nhu cầu khám phụ khoa cũng như mẹ bầu sử dụng các dịch vụ thăm khám thai kì. Bên cạnh đó, phòng khám cũng triển khai các dịch vụ thăm khám sản-phụ khoa chuyên sâu như: phẫu thuật vá màng trinh, phẫu thuật u xơ tử cung, phẫu thuật cắt tử cung… Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: từ 17:00 đến 21:00; Thứ Hai – Thứ bảy (chủ nhật, lễ nghỉ) • Địa chỉ: Số 27 Song Hành QL 22, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM • Liên hệ: 0908 301 018 8. Phòng khám Thai – Sản phụ khoa Thu Sương Với nền tảng nhiều năm kinh nghiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, bác sĩ Thu Sương được đánh giá là gần gũi, thân thiện và khám khá kỹ lưỡng. Do đó, nếu có nhu cầu thăm khám chị em có thể tham khảo thêm. Hiện nay, phòng khám có cả hai dịch vụ khám thai và khám sản phụ khoa. Cụ thể: + Khám thai: Bác sĩ siêu âm, xét nghiệm và tư vấn cụ thể về tiền sản, thai kỳ; khám thai định kỳ… giúp chị em nắm bắt được sức khỏe của mẹ và bé, các giai đoạn phát triển, tầm soát các dị tật thai kì, xử lý kịp thời… + Khám phụ khoa: Bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường, tư vấn hiếm muộn, rối loạn tiền mãn kinh, các biện pháp tránh thai an toàn, xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung… Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 từ 17h:00 đến 21h:00; chủ nhật khám từ 7h-10 • Địa chỉ: 116A Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM • Liên hệ: 0903 67 37 99 9. Khám thai tại Khoa Sản Bệnh viện quận 12 Khoa sản thuộc Bệnh viện quận 12 cũng là địa chỉ uy tín để chăm sóc sức khỏe sinh sản, siêu âm thai kỳ uy tín. Một số dịch vụ tại bệnh viện chị em có thể tham khảo: + Khám và tư vấn và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường + Khám thai, siêu âm thai và tư vấn chăm sóc thai + Khám và tư vấn tiền hôn nhân, tiền sản, hỗ trợ sinh sản + Siêu âm đầu dò âm đạo, sinh thiết cổ tử cung, chụp ảnh nhũ… + Điều trị các bệnh phụ khoa viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến… Bệnh viện có đội ngũ những bác sĩ lành nghề, được đào tạo chuyên môn bài bản, có kinh nghiệm phong phú. Đồng thời áp dụng những kỹ thuật tiên tiến trong khám thai, chẩn đoán thai kỳ nhằm đem đến kết quả chính xác. Do đó đây là địa chỉ chị em có thể lựa chọn để khám thai. Thông tin liên hệ • Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 7h – 16h30 từ thứ hai đến thứ 6 • Địa chỉ: 111 Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM • Liên hệ: (028) 62 502 632 10. Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu Ngoài những phòng khám thai tại quận 12 mà chúng tôi chia sẻ trên, nếu chị em vẫn không thể lựa chọn cho mình một địa chỉ phù hợp với nhu cầu của mình, thì có thể tìm hiểu và lựa chọn Phòng khám chuyên hỗ trợ phá thai – đa khoa Hoàn Cầu. Đây là một trong những địa chỉ cung cấp dịch vụ khám thai uy tín, chất lượng và được đánh giá cao hiện nay. Phòng khám hoạt động từ 8h-20h tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ tết, giúp chị em dễ dàng sắp xếp thời gian và công việc của mình. https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 7. Lựa chọn phòng khám thai uy tín sẽ giúp các mẹ bầu có thể kiểm tra quá trình phát triển của thai kỳ được tốt hơn, còn bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Chính vì thế mà những thông tin sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các phòng khám phá thai quận 1 chất lượng nhất để các mẹ dễ dàng lựa chọn nhé. NHỮNG TIÊU CHÍ CẦN CÓ CỦA MỘT PHÒNG KHÁM THAI QUẬN 1 CHẤT LƯỢNG Khám, kiểm tra thai là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Ngoài việc kiểm tra định kì thì chị em nên tìm hiểu và lựa chọn cho mình một địa chỉ thăm khám uy tín đảm bảo đầy đủ những tiêu chí sau đây: ♦ Là nơi được cấp phép hoạt động của Sở Y Tế trong công tác khám sản – phụ khoa ♦ Là địa chỉ được nhiều sự lựa chọn của chị em phụ nữ cùng những phản hồi tốt nhất ♦ Là nơi hội tụ các bác sĩ, chuyên khoa đầu ngành giỏi, khám và kiểm tra tận tâm, kỹ lưỡng ♦ Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị vật chất, máy móc siêu âm tiên tiến, cho kết quả chính xác ♦ Mọi quy trình khám đều nhanh chóng, khoa học, không khiến bà bầu chờ đợi lâu ♦ Mọi chi phí đều hợp lý, có sự công khai minh bạch và tư vấn kỳ lưỡng từ bác sĩ ♦ Phải có sự bảo mật thông tin của thai phụ tốt nhất, đảm bảo lòng tin từ chị em TOP 7 PHÒNG KHÁM THAI QUẬN 1 CHẤT LƯỢNG NHẤT HIỆN NAY 1/ Phòng khám phụ khoa & chẩn đoán hình ảnh – BS.CKII. Nguyễn Thị Vĩnh Thành Nói đến phòng khám bác sĩ Nguyễn Thị Vĩnh Thành thì chị em hoàn toàn có thể an tâm. Bởi đây là y bác sĩ có chuyên môn vô cùng cao trong việc khám thai cũng chẩn đoán và chữa trị những căn bệnh về phụ khoa tốt nhất cho chị em phụ nữ hiện nay. Đồng thời bác sĩ Vĩnh Thành cũng đang giữ vai trò là Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ. + Phòng khám hiện đang tọa lạc tại địa chỉ: 125 Đề Thám, phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh. + Chị em có thể đến khám từ: Thứ Hai – Thứ Sáu vào lúc 17:30 – 21:30 ; Thứ Bảy từ 8:00 – 10:30; Chủ Nhật: nghỉ. 2. Phòng khám ThS.BS. Hà Tố Nguyên ThS.BS. Hà Tố Nguyên luôn được bệnh nhân tin tưởng vì trình độ chuyên môn cao bởi nhiều năm kinh nghiệm trong công tác khám thai cũng như khám chữa bệnh phụ khoa. Ngoài ra, bác sĩ còn làm công tác và làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ, Phòng khám Tiền sản Minh Khai và phòng khám siêu âm 4 chiều của bác sĩ. Ngoài thời gian khám bệnh thì bác sĩ còn tích cực tham gia những chương trình hội thảo, diễn đàn khác nhằm cung cấp những kiến thức Sinh sản quan trọng cho mẹ bầu có kiến thức tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe thai kỳ. + Phòng khám hiện đang tọa lạc tại địa chỉ: Số 414A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh + Chị em có thể đến khám từ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 08:30 – 11:00, 16:30 – 20:00 ; Thứ Bảy, Chủ Nhật: nghỉ. 3/ Phòng khám phụ khoa và hiếm muộn – BS.CKII. Lý Thái Lộc Phòng khám Sản phụ khoa và Hiếm muộn – BS.CKII. Lý Thái Lộc là một trong các phòng khám uy tín nhất ở khu vực quận 1. Tại đây Y bác sĩ Lộc với chuyên môn vững vàng, hơn 10 năm kinh nghiệm đã và đang làm việc ở bệnh viện Hùng Vương. Cùng với đó là sự trang bị đầy đủ của các thiết bị máy móc y tế hiện đại cho việc siêu âm, chẩn đoán nên đây hứa hẹn sẽ là địa chỉ phòng khám thai quận 1 chất lượng và uy tín nhất cho chị em phụ nữ. + Phòng khám có lịch làm việc: Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu: 17:00 – 20:00 + Địa chỉ: 286/20A Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh 4/ Phòng khám phụ khoa Ngọc Lan – TS.BS. Vương Thị Ngọc Lan Đây cũng là một sự lựa chọn tốt nhất cho chị em nào có nhu cầu tìm phòng khám thai quận 1 tốt nhất. Phòng khám phụ khoa Ngọc Lan với hai chuyên khoa Hiếm muộn và Sản Phụ khoa. TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan là một chuyên gia đầu ngành về Hiếm muộn đem lại khá nhiều kĩ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến trên thế giới về áp dụng thành công ở Việt Nam. + Tại đây có lịch làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:30 – 11:00; 13:30 – 19:00; Thứ Bảy: 13:30 – 19:00; Chủ Nhật & Ngày Lễ: Nghỉ + Địa chỉ: Số 55/27 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh 5/ Phòng khám phụ khoa Miracle- TS.BS. Bùi Chí Thương TS.BS Bùi Chí Thương là chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa và phẫu thuật nội soi phụ khoa của Bệnh viện Đại Học Y Dược, và Bệnh viện Từ Dũ. Tiến sĩ bác sĩ Bùi Chí Thương không ngừng nghiên cứu, học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn tại nước ngoài đem lại sự thành công mỹ mãn trong các ca phẫu thuật nội soi bảo tồn thai ngoài tử cung, mang đến một kết quả chữa trị tốt nhất cho người bệnh, giúp giữ vững cuộc sống hôn nhân gia đình. + Lịch làm việc tại đây là từ: Thứ Hai – Thứ Bảy: 18:00 – 20:00; Chủ Nhật: nghỉ. + Địa chỉ phòng khám tọa lạc tại: số 214/19A Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh. 6. Phòng khám BS.CKI. Nguyễn Việt Hùng & BS. Trần Thị Miền Nơi đây được khá nhiều chị em tin tưởng là địa chỉ khám và siêu âm thai đáng tin cậy. Các bác sĩ làm việc tại đây luôn tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiêm chuyên môn cao, chiếm được lòng tin của đông đảo người bệnh. Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS.CKI. Nguyễn Việt Hùng & BS. Trần Thị Miền xứng đáng là một trong những Phòng khám thai quận 1 tốt nhất. + Phòng khám tọa lạc tại địa chỉ: Số 3/1 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh + Thời gian làm việc từ: Thứ Hai – Thứ Sáu: 16:30 – 19:30; Thứ Bảy: 08:00 – 10:00; Chủ Nhật: nghĩ 7. Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Trang Trung Trực Phòng khám là địa chỉ Siêu âm thai đáng tin cậy ở Quận 1 và đã khá quen thuộc với nhiều người với các dịch vụ nổi bật như siêu âm thai, phẫu thuật sản phụ khoa, phẫu thuật ung thư cổ tử cung, xét nghiệm phụ khoa,…. Nơi đây được trang bị nhiều loại máy móc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, mát mẻ, bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là luôn đặt sự hài lòng của khách hàng làm phương châm hàng đầu. Chính vì thế mà nơi đây đã từ lâu đã là lựa chọn của nhiều người trong và ngoài khu vực. + Phòng khám tại địa chỉ: Số 31B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh + Thời gian làm việc từ: Thứ Hai – Thứ Sáu: 16:00 – 17:00; Thứ 7 và Chủ Nhật: nghĩ https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 8. Squirt ở nữ giới là gì? Nhận biết phụ nữ xuất tinh ra sao sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về tình trạng xuất tinh ở phụ nữ. Đó là vì không giống như nam giới ở phụ nữ không phải bất cứ ai cũng biết xuất tinh lúc nào và triệu chứng ra sao khi quan hệ tình dục. SQUIRT Ở NỮ GIỚI LÀ GÌ? Đa số mọi người đều cho rằng Squirt ở nữ giới, xuất tinh ở nữ giới chính là hiện tượng hoang đường bởi giải phẫu cơ thể chị em phụ nữ không hề có ống sinh tinh hay túi đựng tinh. Thế nhưng thực tế khi phân tích dịch tiết âm đạo của cơ thể phụ nữ sau quan hệ tình dục người ta phát hiện ra chất lỏng nó không là dịch bôi trơn âm đạo, không là tinh dịch của đàn ông. Sau nghiên cứu kỹ các nhà khoa học thấy rằng dịch lỏng này được tiết ra bởi túi niệu đạo khi đạt đến trạng thái cực khoái khi quan hệ. Nói theo cách đơn giản thì chuyên gia tình dục học Corinne Kai cho rằng xuất tinh âm đạo đó là sự tống xuất chất lỏng qua niệu đạo khi hưng phấn tình dục. Số lượng chất lỏng có xu hướng dao động khoảng từ 30 đến 150ml. Nó chính là một giọt chất lỏng hoặc là nhiều đến mức gây ướt cả chăn ga trải giường của mình, và còn được gọi là dâm thủy . Thường nó sẽ phụ thuộc vào cơ thể của từng người. CHỊ EM PHỤ NỮ XUẤT TINH NHƯ THẾ NÀO? Tinh dịch của chị em được phóng qua niệu đạo. Nó chính là chất dịch được tuyến sinh dục tiết ra bởi đạt khoái cảm cực đỉnh ở quan hệ tình dục. Khi phóng tinh thì lượng tinh dịch được bắn ra khỏi âm đạo. Lượng này nó có thể bắn thành giọt hoặc là phóng mạnh tạo thành tia. Có nhiều quan điểm cho rằng việc kích thích điểm G khiến cho chị em dễ dàng xuất tinh. Nó chính là điểm nhạy cảm nhất ở cơ thể phụ nữ. Nó ngay cạnh niệu đạo vì vậy có mối liên hệ gần gũi. Vì vậy khi được kích thích điểm G thì chị em sẽ có cảm giác buồn đi tiểu. Nhưng đến ngày nay vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu nào cho thấy kích thích điểm G liên quan xuất tinh ở chị em. Thậm chí rằng chị em hoàn toàn có thể xuất tinh dù vẫn chưa được kích thích điểm G. Theo như các chuyên gia chị em phụ nữ chỉ thực sự cảm thấy sướng nếu được kích thích điểm G. CÁCH ĐỂ SQUIRT VÀ ĐẠT CỰC KHOÁI CÙNG LÚC RA SAO? 1. Xác định vị trí của điểm G Điểm G phụ nữ nằm tại vùng cơ quan sinh dục. Vị trí này được xem là bị kích thích, tác động nhiều nhất khiến cho phụ nữ có cảm giác đạt khoái cảm một cách tột đỉnh. Điểm G nằm ở vị trí sau xương mu, gần cơ thắt vòng bao quanh vùng niệu đạo. Nó nằm giữa khoảng vị trí của âm đạo cùng xương mu và có đường kính rộng trong khoảng từ 3 đến 5cm. Bạn hoàn toàn có thể xác định vị trí điểm G thông qua việc đưa ngón tay trỏ của mình dần tiến sâu vào bên trong âm đạo. Hơn nữa còn massage kích thích âm đạo từ bên trong. Nếu kích thích và chạm vào đúng điểm G thì bạn sẽ thấy nàng thích thú, oằn ẹo cơ thể bởi sung sướng. 2. Làm nóng cơ thể, tăng khả năng ham muốn tình dục Đây được xem là bước quan trọng, để có thể làm nóng cơ thể nàng bạn hoàn toàn áp dụng nhiều cách khác nhau. Một vài gợi ý hiệu quả bạn nên thử đó là cùng nàng đọc truyện hoặc xem phim với tính chất khiêu dâm. Hãy đưa bàn tay khám phá cơ thể nàng qua những điểm nhạy cảm, nên gây kích thích tình dục và dùng những sản phẩm kích dục như dương vật giả, sex toy… Điều này giúp nàng đạt cảm giác hưng phấn và nàng lúc đó chắc chắn rất háo hức được làm tình. 3. Kích thích điểm G Nếu sử dụng nhuần nhuyễn những kỹ thuật kích thích điểm G nhạy cảm bằng miệng, dương vật qua những tư thế quan hệ tình dục hấp dẫn sẽ giúp nàng dễ đạt cực khoái, xuất tinh. Bạn đừng ngại ngần để nàng có thể tung hoành, khám phá cơ thể bạn. Đồng thời nên dùng chiến thuật nhằm lật ngửa cơ thể nàng qua sự điêu luyện từ chiếc lưỡi thần kỳ. Và từ đó khám phá vào sâu cô bé dễ dàng hơn. Hãy nhớ cố gắng liếm nhanh và sâu, tinh tế đá lưỡi vào điểm G của nàng. Đồng thời nên lặp lại hành động này liên tục đến khi nàng chẳng thể nào nằm im được nữa. Lúc đó hãy dùng vũ khí lợi hại nhất cơ thể mình nhằm hạ gục nàng hoàn toàn. Dạo nhẹ một vòng như vậy đến khi bạn cảm thấy ánh mắt nàng như van xin hãy đưa cậu nhỏ vào âm đạo sâu hơn. Vì âm đạo chính là khu vực tập trung nhiều dây thần kinh trung ương dễ dàng khiến nàng liên đỉnh cũng như đạt được cực khoái. Nếu như dương vật thâm nhập càng sâu thì cảm giác va chạm, gắn kết âm hộ khiến nàng không khỏi rên rỉ vì sung sướng, hạnh phúc mà bạn có thể quan sát dễ dàng. Mặc dù phụ nữ có thể không Squirt, không xuất tinh tuy nhiên vẫn đạt cực khoái được. Nhìn chung việc lên đỉnh của chị em cũng đỏng đảnh, khó hiệu như bản thân chị em. Những biểu hiện đạt cực khoái của mỗi người đều có những biểu hiện riêng, không ai giống như ai. LỢI ÍCH CỦA HIỆN TƯỢNG PHỤ NỮ XUẤT TINH Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy hiện tượng xuất tinh ở nữ giới, squirt mang lại lợi ích cho cơ thể phụ nữ. Nhưng bạn vẫn có được lợi ích nếu quan hệ tình dục như là: Hạ huyết áp, phòng ngừa bệnh tim, giảm tình trạng căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch cơ thể, giảm đau, ngủ ngon hơn. Ngoài ra theo như nghiên cứu từ Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế, chỉ có khoảng từ 10 đến 50% phụ nữ trải qua hiện tượng Squirt. Hơn nữa những tác nhân có thể gây ra hiện tượng phụ nữ xuất tinh cũng như thời gian phụ nữ có được trải nghiệm xuất tinh cũng không rõ ràng. Nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng chính việc kích thích điểm G có thể sẽ làm tăng khả năng xuất tinh ở phụ nữ. Đây chính là một điểm nằm tại thành trước của âm đạo và sâu khoảng từ 3 đến 5cm. Nếu như bạn muốn thử có cảm giác xuất tinh vậy thì hãy gợi chàng tìm kiếm, kích thích điểm G. Anh ấy hoàn toàn có thể dùng hai ngón tay đẩy vào âm đạo, cong ngón tay và chà xát thật nhẹ. Sau đó chầm chậm tiến vào điểm G và tốc độ thực hiện tăng dần. Khi đã gần đạt được khoái cảm cần thả lỏng cơ thể nhằm tận hưởng cảm giác Squirt ở người nữ khi lên đỉnh. Ngoài ra hiện nay dù vẫn chưa có đủ nghiên cứu chứng minh chu kỳ ảnh hưởng khả năng xuất tinh khi làm tình. Nhưng một số nhà khoa học tin rằng hiện tượng phụ nữ xuất tinh hoàn toàn có thể thúc đẩy quá trình thụ thua bởi vì PSA và fructose có bên trong tinh dịch phụ nữ giải phóng khi xuất tinh sẽ giúp tinh trùng di chuyển dễ dàng hơn. Chúng ta đã cùng nhau khám phá Squirt, hiện tượng xuất tinh ở chị em phụ nữ. Hãy cùng chàng tận hưởng những giây phút bên nhau, khám phá nhiều trải nghiệm thú vị này nhé. #mintmintonline #dakhoahoancau https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 9. Những tư thế Doggy giúp nàng phê tới nóc được trình bày ngay sau đây sẽ giúp các cặp đôi có thêm nhiều kinh nghiệm làm tình. Bởi lẽ Doggy được xem là tư thế tình dục yêu thích của nhiều cặp đôi bởi nó mang đến những cảm giác tuyệt vời, đưa họ lên đỉnh thật đã. DOGGY LÀ TƯ THẾ GÌ? Ở đây Doggy chính là tư thế quan hệ tình dục tương tự như kiểu làm tình của những chú chó. Khi thực hiện tư thế này cơ bản nữ giới quỳ gối xuống còn mông chổng lên cao, hai chân giang rộng ra nhằm đón dương vật đưa sâu vào bên trong. Tiếp theo đó thì nam giới cầm dương vật từ từ đưa nhẹ nhàng từ sau vào bên trong cô bé, nhấp nhẹ nhàng rồi tiếp tục tăng nhịp độ lên. Các nàng cũng có thể hẩy mông để cả hai cùng sướng. Chính tư thế này trọng lượng cơ thể đổ dồn về nữ giới nhiều làm cho cơ thể căng cứng, hơi khó chịu khiến nhiều chị em thấy không thoải mái nếu vẫn chưa được kích thích đủ. Do vậy phái mạnh cần phải dùng đôi tay ma thuật của mình nhằm nắn bóp, vuốt ve khắp cơ thể nàng mà đặc biệt là những vùng nhạy cảm như mông, nhũ hoa… Chính những động tác này sẽ giúp cho âm đạo tiết nhiều dịch nhờn để chuyện yêu càng thêm trơn tru. Cùng lúc đó việc mơn trớn khắp cơ thể còn sản sinh ra hormone sinh dục nữ được kích thích, cơ thể hưng phấn, thoải mái nhằm thả mình theo những cú chàng lắc lư cực kỳ máu lửa. Khi làm tình kiểu Doggy phái yếu như một mâm cỗ ngon được bày ra trước mắt và đợi chờ chàng đến xơi. Vì lúc này người nam hoàn toàn làm chủ tốc độ cuộc yêu cũng như có được cơ hội ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của nàng. TƯ THẾ DOGGY THẦN THÁNH KHIẾN NÀNG PHÊ TỘT ĐỈNH 1. Tư thế Doggy truyền thống Khi thực hiện tư thế quan hệ tình dục Doggy này nàng sẽ quỳ bò trên giường và mông sẽ vểnh lên cao còn 2 chân hơi mở rộng. Lúc đó chồng quỳ trên giường và bắt đầu làm tình. Cậu nhỏ từ từ đi sâu nhẹ vào cô bé giúp cô bé cảm nhận được kích thước cùng hình dáng cậu nhỏ. 2. Tư thế Doggy La Hán đẩy xe bò Tư thế Doggy này giúp cho cả hai có được những thăng hoa tột độ khi chàng thâm nhập sâu vào bên trong cô bé và chạm đến điểm G mang lại cực khoái khi yêu. Nàng lúc đó chống tay lên giường làm trụ còn lực dồn nâng 2 chân lên ngưng hông của người tình. Chàng sẽ dùng 2 tay nắm đùi nàng rồi tiến vào từ phía sau, thực hiện đưa đẩy một cách nhịp nhàng. Lúc sau thì thúc mạnh sâu vào sẽ khiến nàng sướng tột đỉnh. 3. Tư thế Doggy đứng gập Tư thế này chính là tư thế mà cô bé sẽ đạt sự se khít một cách hoàn hảo nhất. Đồng thời còn tạo nên ma sát cực tốt khi quan hệ, ôm chặt cậu nhỏ mỗi lần đưa đẩy khiến cho cả hai đạt được cực khoái và lên đỉnh. Cả hai theo đó đứng thẳng người rồi cùng hướng về một phía. Tiếp theo nàng gập người xuống và chàng giữ hông nàng nhằm tạo nên tư thế vững chắc. Hãy đẩy bộ phận sinh dục vào trong âm đạo rồi nhấp nhịp nhàng. 4. Tư thế Doggy ếch nhảy Đây cũng là tư thế quan hệ cực sướng vì nó có thể đưa chị em đến cao trào cảm hứng và làm nàng nghiện bạn trên giường hơn rất nhiều vì thực sự quá phê. Nàng theo đó sẽ quỳ gối trên giường, phần thân trên hạ xuống đến khi ngực tiếp xúc cùng giường. Còn chàng thì quỳ xuống giường từ phía sau và đút cậu bé vào âm đạo. Tay của chàng sẽ giữ chặt hông nàng rồi thụt ra vào. 5. Tư thế Doggy ngai sắt Tư thế này cực kỳ kích thích khi làm tình. Nó mang đến cho nàng cảm giác mới lạ, đê mê. Nàng theo đó cần quỳ xuống, vặn thân mình sang một bên và giữ để đầu chạm giường. Hai chân nàng cần khép lại còn tay chắp trước ngực, mông hãy nâng thẳng lên. Còn chàng ngồi xổm lên người nàng, 2 chân dang rộng, đặt 2 tay lên đầu gối. Chàng từ từ đâm vào nàng thật sâu, nhấp lên hạ xuống với cường độ tăng dần. 6. Tư thế Doggy Dâu tây Đúng như tên gọi với tư thế quan hệ tình dục này nàng sẽ cảm nhận được sự kích thích, ngọt ngào mà tình dục mang lại. Mỗi lần chạm của cả hai khiến cho nàng sướng rên người. Nàng theo đó hãy nằm trên gối, dang 2 tay về phía sau rồi nắm lấy cổ chân co lên, đầu cũng ngẩng lên. Chàng thì quỳ gối giữa hai chân nàng, người hơi cúi về phía trước. Tay cần vuốt ve mông nàng rồi bất ngờ đâm vào âm đạo nhấp liên tục. QUAN HỆ TÌNH DỤC TƯ THẾ DOGGY AN TOÀN KHÔNG? 1. Nguy cơ gãy dương vật Nếu như khi đang quan hệ tư thế Doggy nhưng có nghe âm thanh lạ như có gì bị gãy, vỡ và sau đó thấy đau đớn ở dương vật thì khả năng bạn đã bị gãy dương vật. Vì dương vật chính là nơi không hề có hệ thống xương mà chỉ có dây thần kinh nên nó rất dễ gặp tổn thương. Chính tư thế Doggy sẽ tạo ra sự ôm mút, ma sát nhiều giữa âm đạo cùng dương vật. Thế nên nếu như đẩy nhanh tốc độ, cường độ thì sẽ gây ra tình trạng dương vật bị gãy. Theo như thống kê có đến 1/3 số lượng nam giới bị gãy dương vật là do quan hệ Doggy. 2. Gây đau lưng kéo dài Chính những tư thế quan hệ Doggy nên việc tạo hình nữ giới để có thể quan hệ ảnh hưởng nhiều đến cột sống. Bởi cơ thể khi ấy cần chống đỡ mới đẩy mông lên cao được. Chưa kể rằng thời gian mỗi lần quan hệ và tần suất quan hệ nếu như quá lâu sẽ gây ra tổn thương cột sống gây đau lưng kéo dài. 3. Đau đầu gối Vì tư thế quan hệ Doggy thì cả hai đều cần thực hiện ở việc quỳ. Nó sẽ gây đau đớn đầu gối và cả khuỷu tay. Lâu dần có thể xuất hiện những triệu chứng tê chân tay hoặc bị co rút. Vì vậy cần thực hiện ở bề mặt êm ái hay dùng đệm phù hợp. 4. Xuất tinh sớm Vì tư thế Doggy mang đến độ ôm sát cực cao và cộng thêm cảm giác tiếp xúc lạ. Nó khiến chàng sinh lý yếu sẽ bị mất điểm vì khả năng chịu đựng rất kém. NHỮNG LƯU Ý KHI QUAN HỆ TƯ THẾ DOGGY Để thực hiện tư thế Doggy trơn tru và tuyệt vời thì bạn cần lưu ý một số những vấn đề quan trọng bao gồm: ⇔ Cần có màn dạo đầu trước khi thực hiện tư thế quan hệ Doggy. Chính điều này giúp cho bộ phận sinh dục của cả hai được bôi trơn nhằm sẵn sàng cho cuộc yêu. ⇔ Không nên Doggy ở trường hợp lần đầu làm chuyện ấy của nàng vì sẽ làm cho âm đạo bị tổn thương, bộ phận sinh dục nam khi đó khó đưa vào nên gây mất hứng, khiến nàng sợ quan hệ. ⇔ Nam giới bị xuất tinh sớm không nên giao hợp với tư thế Doggy vì chàng dễ xuất ra ngoài khiến cuộc yêu gián đoạn. ⇔ Nên luân phiên thay đổi tư thế yêu phù hợp để cả hai không bị nhàm chán khi quan hệ tình dục. Chúng ta đã vừa cùng nhau khám phá một cách chi tiết nhất về tư thế Doggy. Hy vọng rằng các thông tin này thực sự hữu ích và nhớ đón xem nhiều bài viết khác để được hỗ trợ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến chuyện tình dục. https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 10. Tập thể hình có làm teo cậu nhỏ không? Lý giải chi tiết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tình trạng cậu nhỏ khi tập thể hình. Bởi lẽ có rất nhiều những ý kiến đưa ra rằng nếu như nam giới tập thể hình sẽ khiến cho cậu nhỏ của chúng ta bị teo lại. Thực hư ra sao? Toàn bộ thắc mắc tập thể hình có làm cậu nhỏ teo đều được chúng tôi lý giải qua bài viết sau. TẬP THỂ HÌNH CÓ LÀM TEO CẬU NHỎ KHÔNG Dạo gần đây có một số bài báo nói rằng việc tập thể hình sẽ gây cậu nhỏ teo hoặc yếu sinh lý. Chính điều này khiến cho một bộ phận nhiều nam giới cảm thấy lo lắng khi đang hoặc chuẩn bị có nhu cầu theo đuổi bộ môn này. Nhưng theo như ý kiến của chuyên gia về lĩnh vực thì những câu nói này đúng nhưng chỉ đúng cho vận động viên chuyên nghiệp, thực hiện tập luyện với cường độ cao trong một thời gian dài mới gây ra. Các vận động viên chuyên nghiệp khi ấy luôn đánh đổi hoặc hạn chế nhiều thứ trong cuộc sống. Vì có như vậy mới nâng cao thành tích và không làm ảnh hưởng đến kết quả của việc tập luyện. Nhưng hầu như với nam giới việc tập luyện thể hình chủ yếu ở cường độ vừa phải nhằm duy trì body đẹp. PHÂN TÍCH CHI TIẾT LIỆU TẬP THỂ HÌNH CÓ LÀM TEO CẬU NHỎ KHÔNG? Chắc chắn rằng đáp án của câu hỏi tập thể hình có làm teo cậu nhỏ không chính là không. Một trong số những điều trả lời khiến nhiều người buồn cười chính là nhiều người luôn cho rằng nếu như tập thể hình một thời gian thì cậu nhỏ nhất định sẽ bị teo lại. Nhưng bạn cần hiểu rằng dương vật của nam giới sau dậy thì cho đến giai đoạn 60 đến 65 tuổi sẽ không có sự thay đổi về kích thước và chiều dài khi cương cứng. Nếu như trường hợp sức khỏe nam giới ở trạng thái bình thường. Và chỉ khi nào nam giới đã qua độ tuổi từ 60 đến 65 hoặc có thể sớm hay muộn hơn một tí. Khi đó thì cơ thể nam giới mới bắt đầu đi vào trạng thái lão hóa bởi lượng hormone testosterone bị sụt giảm hoặc do mắc phải một số bệnh như tiểu đường, tim mạch. Khi ấy dương vật bị giảm kích thước lẫn chiều dài so với thời trẻ. Ngoài ra việc tập thể hình chẳng có ảnh hưởng gì đến vấn đề to nhỏ của cậu nhỏ. Có chăng đó chỉ là về mặt cảm giác do bạn nghĩ như vậy mà thôi. Điển hình dễ dàng thấy như khi bạn chưa tập thể hình cơ thể chỉ có 55kg thì lúc đó sẽ thấy cậu nhỏ khá ổn. Nhưng khi tập thể hình tăng lên 70kg và cơ bắp cuồn cuộn. Mặc dù lúc đó cậu nhỏ cũng như vậy nhưng bạn vẫn thấy rằng dường như nó nhỏ hơn. VẬY TẬP THỂ HÌNH CÓ LÀM YẾU SINH LÝ KHÔNG? Ngoài việc thắc mắc tập thể hình có làm teo cậu nhỏ không thì cũng có nhiều nam giới băn khoăn vì không biết liệu rằng tập thể hình có gây yếu sinh lý không. Với câu hỏi này thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra như sau: 1. Tập thể hình không làm yếu sinh lý Bởi vì về nguyên tắc không chỉ có việc tập thể hình mà bất cứ một môn thể dục thể thao nào cũng không gây suy giảm chức năng sinh lý nam và nữ. Ngoài ra còn có các nghiên cứu y học chỉ ra rằng việc tập thể hình giúp tăng hàm lượng testosterone cho nam giới cao hơn rất nhiều. Mặt khác nhờ việc tập thể hình còn giúp tim mạch nam giới khỏe mạnh, chịu áp lực tốt hơn và giảm tình trạng căng thẳng. Khi đó sẽ bơm máu đi khắp cơ thể và đến cậu nhỏ để mỗi khi thăng hoa thêm tốt hơn. Từ lâu không chỉ khoa học mà thực tế cũng đã chứng minh rằng khả năng sinh lý nam giới tỷ lệ nghịch cùng số đo vòng eo. Nếu như nam giới làm biếng tập luyện và ham ăn nhậu thì bụng phình to ra. Khi ấy nó mới là kẻ thù số 1 của nam giới trong việc lâm trận. 2. Tập thể hình làm yếu sinh lý Mặc dù về nguyên tắc việc tập thể hình sẽ không gây ảnh hưởng sinh lý nam giới. Thế nhưng nếu như vi phạm những nguyên tắc dưới đây thì có thể gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối như: Việc tập luyện quá sức, quá nhiều sẽ gây kiệt lực vì chúng ta đều biết bất cứ cái gì nếu quá đều không tốt. Không ít người khi nghiện tập nên lúc nào cũng quần quật tập thể hình làm cho cơ thể bị kiệt quệ. Thậm chí nếu như tập nhiều mà dinh dưỡng không bao nhiêu cũng khiến cho cơ thể lao lực, bệnh tật kéo đến và bỏ luôn cả chuyện yêu. Một người nếu bị nghiện tập thể hình còn bị chứng yêu bản thân mình thái quá. Khi đó họ luôn săm soi bản thân trước gương, tập xong sẽ đi soi gương mà không để ý đến việc khác kể cả phái đẹp hoặc tình dục. Những người tập luyện thể hình có thể vì muốn nhanh chóng cải thiện cơ bắp nên dùng thuốc kích thích mà không có sự hướng dẫn từ chuyên gia. Chính điều này có thể sẽ gây ra yếu sinh lý. Trên đây là toàn bộ phần giải đáp liên quan đến vấn đề tập thể hình có làm teo cậu nhỏ không. Mọi câu hỏi liên quan cần hỗ trợ về các bệnh lý nam khoa, cách làm tăng kích thước dương vật hay trị yếu sinh lý nam. Chỉ cần liên hệ cùng chuyên gia của Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu sẽ được tư vấn kỹ càng. https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html #mintmintonline #dakhoahoancau
 11. Tỉa lông vùng kín nữ có nên hay không? Chắc chắn rằng có rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm đến câu hỏi và thắc mắc này. Bởi lẽ mặc dù tỉa lông ở vùng kín giúp cô bé thêm sạch và đẹp. Nhưng nếu như thực hiện không đúng cách có thể rằng dẫn đến nhiều hệ lụy đó và bài viết sau sẽ giúp bạn rõ hơn. NHỮNG LỢI ÍCH KHI TỈA LÔNG VÙNG KÍN NỮ Như chúng ta đều biết lông vùng kín còn được gọi là lông mu. Nó là lông mọc ở xung quanh bộ phận sinh dục và cũng là dấu hiệu cho thấy rằng cơ thể phát triển hoàn chỉnh. Lông vùng kín này sẽ có công dụng rất lớn đối với việc bảo vệ cơ quan sinh dục khỏi những tác nhân gây ra bệnh lý phụ khoa. Nhưng mặc dù vậy tình trạng lông vùng kín rậm rạp cũng rất dễ gây virus, vi khuẩn có cơ hội sinh sôi, tấn công gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Đặc biệt ở giai đoạn chị em có kinh thì nguy cơ viêm nhiễm sẽ càng tăng cao hơn. Do vậy việc tỉa lông vùng kín nữ mang đến một số những lợi ích tuyệt vời mà bạn có thể áp dụng như: ► Chủ động trong việc phòng tránh nấm ngứa, tình trạng viêm âm đạo cũng như các bệnh lý phụ khoa khác. ► Giúp cho chị em tự tin diện những bộ bikini và những bộ quần áo gợi cảm mà không phải quá lo lắng về lông. ► Tạo sự thu hút, lôi cuốn hơn cùng bạn đời trong chuyện chăn gối. ► Giúp cho y bác sĩ tiện lợi hơn trong việc thăm khám kiểm tra khi mang thai hoặc là khi có những biểu hiện bất thường ở vùng kín. VẬY CÓ NÊN TỈA LÔNG VÙNG KÍN NỮ KHÔNG? Thực tế thì cạo lông ở vùng kín nữ chính là cách nhanh nhất giúp làm giảm đi sự rậm rạp của lông khu vực này. Nhưng nó lại không phải là việc làm được các bác sĩ khuyến khích bởi lẽ khi tiến hành ở nhà hay những spa không chuyên. Thì nó có thể gây ra một số những biến chứng nghiêm trọng và gây ra tổn thương cho cơ thể của chị em như là: 1. Dẫn đến kích ứng vùng da Vì vùng da ở khu vực này nhạy cảm và nó cũng đá quen thuộc với việc được bảo vệ bởi lớp lông. Vậy nên khi cạo sạch lông rất dễ bị cọ sát vào quần lót vô tình gây ra một số tổn thương. Khi ấy da dễ bị nổi mẩn và xảy ra tình trạng kích ứng hoặc ngứa và đau rát. 2. Gây trầy xước vùng da Nếu như dùng dao cạo lông cạo vùng kín mà không thực hiện cẩn thận. Vậy thì khi đó khả năng bạn bị xước bởi lưỡi dao cạo gây chảy máu. Đặc biệt vì vùng da này vô cùng nhạy cảm nên khi trầy xước sẽ dẫn đến tổn thương. Nếu như nặng có thể gây bệnh vì vi khuẩn tấn công. 3. Sau tỉa lông cũng mọc lại Vì việc tỉa lông vùng kín nữ thực sự không loại bỏ triệt để lông. Sau đó mọc lại nó có thể dày, cứng hoặc rậm rạp hơn so với trước đó. Bên cạnh ấy việc lông mọc lại còn gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng. 4. Dễ bị viêm nang lông Vì tác động vật lý là cạo do đó làm cho lông bị thay đổi bộ phận. Chúng sẽ làm tổn thương và phát triển một số khác thường. 5. Gây thâm sạm ở vùng kín Thực hiện tỉa lông vùng kín nữ không đúng cách cũng có thể gây thâm và đen sạm ở vùng kín. Do vậy chị em nên chăm chỉ cạo lông thường xuyên khu vực này thì da ở đây chẳng thể nào sáng và trắng như bình thường. Thay vào đó nó lại có màu thâm đen. HƯỚNG DẪN CÁCH TỈA LÔNG VÙNG KÍN NỮ TẠI NHÀ Mặc dù tỉa lông có thể gây ra một số ảnh hưởng. Nhưng nếu trường hợp đặc biệt lông quá rậm thì chị em cũng có thể thực hiện cắt tỉa cho gọn gàng. Khi thực hiện chị em chỉ nên cắt tỉa bề mặt lông mu cùng với lông mọc ngược, không gọn gàng. Không nên cạo toàn bộ hay cạo quá sát vì dễ làm cho da tổn thương. Chị em có thể áp dụng theo một số bước quan trọng như sau: ► Bước 1: Chuẩn bị vật dụng tỉa lông Chị em chuẩn bị dao kéo và là loại mới, còn nguyên, không bị gỉ sét. Đồng thời cần chuẩn bị thêm khăn bông mềm để dễ dàng vệ sinh ở vùng kín. Gương cầm tay cùng với 1 lọ dung dịch vệ sinh vùng kín. ► Bước 2: Chị em thực hiện tỉa lông Vơi việc tỉa lông vùng kín nữ này chị em có thể dùng dung dịch vệ sinh an toàn lành tính nhằm làm giảm bớt nhiễm khuẩn hay gián tiếp đưa bụi bẩn, mồ hôi vào bên trong da. Sau khi vùng kín khô chị em thực hiện cắt bên trên theo đúng chiều mọc lông tránh kích ứng và ngứa. Khi cắt hãy xài một tay và tay còn lại cầm gương để dễ dàng trong việc quan sát. Hơn nữa giảm bớt việc cầm dao kéo chệch hướng gây ra tổn thương da. ► Bước 3: Vệ sinh lại vùng kín Cuối cùng chị em vệ sinh lại vùng kín cùng nước ấm sẽ giúp đỡ ngứa hơn. Bài viết trên đây Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu hy vọng rằng đã giúp chị em có thêm thông tin tỉa lông vùng kín nữ. #mintmintonline #dakhoahoancau
 12. Vệ sinh vùng kín đúng cách và khoa học cho chị em phụ nữ sẽ giúp chị em có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc vùng kín cho mình. Bởi theo như các chuyên gia chính việc vệ sinh vùng kín không sạch sẽ, không đúng cách. Nó trở thành nguyên nhân gây ra một số bệnh phụ khoa ở chị em như là viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung… VỆ SINH VÙNG KÍN ĐÚNG CÁCH VÀ KHOA HỌC CHO CHỊ EM Chúng ta đều biết rằng vệ sinh vùng kín nó là việc làm hàng ngày, thường xuyên của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên vệ sinh như thế nào là đúng cách và bảo vệ vùng kín tránh khỏi bị viêm nhiễm phụ khoa thì không phải chị em nào cũng biết. Vậy nên chị em cần lưu ý đến một số những vấn đề quan trọng bao gồm: ► Nên vệ sinh một cách nhẹ nhàng ở bên ngoài vùng kín bằng nước sạch và thực hiện lau khô vùng kín ít nhất mỗi ngày 2 lần. ► Không nên dùng xà phòng, dung dịch vệ sinh với độ pH không phù hợp để vệ sinh ở vùng kín. ► Tránh việc thụt rửa quá sâu vào bên trong âm đạo. Vì chính điều này có thể gây ra mất cân bằng môi trường âm đạo dẫn đến vùng kín chị em bị tổn thương. ► Không nên tắm rửa hoặc bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, không nên ngâm mình quá lâu ở bên trong nước. ► Nếu như sử dụng dung dịch vệ sinh thì chị em phụ nữ cần có sự tư vấn cũng như hướng dẫn từ bác sĩ chuyên khoa, không được tùy tiện mua và sử dụng. ► Cần chú ý trong việc thay quần lót mỗi ngày, giặt ngay khi vừa thay và nên phơi quần lót ở những nơi có ánh sáng mặt trời. Tránh việc mặc quần lót vẫn còn ẩm ướt và nên chọn lựa quần lót có kích thước vừa vặn rộng rãi cùng khả năng thấm hút mồ hôi tốt. ► Lưu ý nên thay băng vệ sinh 4 tiếng một lần cũng như thực hiện vệ sinh vùng kín thật sạch vào những ngày có kinh. Tiến hành lau khô vùng kín, rửa tay sạch sẽ trước và sau khi thay băng vệ sinh. Cần chú ý trong việc chọn lựa loại băng vệ sinh đảm bảo chất lượng và không nên dùng băng vệ sinh hàng ngày nhiều. ► Vệ sinh vùng kín sạch sẽ, đúng cách bởi nước sạch và nhớ cần lau khô vùng kín trước hoặc sau khi quan hệ tình dục. ► Nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ sau mỗi lần đi vệ sinh bằng giấy vệ sinh mềm, đảm bảo chất lượng, không có mùi, không chứa hóa chất hoặc vệ sinh bằng nước sạch nhẹ nhàng. Lưu ý thực hiện vệ sinh theo chiều từ trước ra sau nhằm tránh vi khuẩn từ hậu môn có thể xâm nhập vào âm đạo. ► Ở giai đoạn mang thai và sau sinh thì chị em cần chú ý trong việc vệ sinh vùng kín thật sạch, vệ sinh vùng kín đúng cách và khoa học bởi đây là giai đoạn khả năng bị viêm nhiễm phụ khoa rất dễ bị. MỘT SỐ CÁCH PHÒNG NGỪA VIÊM NHIỄM PHỤ KHOA Ngoài việc tìm hiểu vệ sinh vùng kín đúng cách và khoa học như thế nào. Thì theo như chia sẻ của các chuyên gia để có thể ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm chị em nên chú ý với một số những lưu ý quan trọng bao gồm: ♦ Cần có chế độ ăn uống điều độ, nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà đặc biệt là những loại rau xanh, trái cây tươi. Có như vậy mới đảm bảo cân bằng nội tiết tố cho cơ thể. ♦ Nên tích cực vận động những bài tập thể dục thể thao nhằm mục đích tăng cường sức khỏe cũng như tăng sức đề kháng. Có như vậy mới chống lại những tác nhân gây ra những bệnh lý phụ khoa. ♦ Cần thăm khám phụ khoa định kỳ khoảng 3 đến 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện, điều trị sớm những dấu hiệu bệnh lý bất thường. Hơn nữa được tư vấn những kiến thức giới tính cũng như cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe sinh sản khoa học, chuẩn. Chia sẻ thêm Nếu bạn đang băn khoăn về vệ sinh vùng kín đúng cách và khoa học cũng như muốn được hỗ trợ điều trị các bệnh lý vùng kín. Nếu như bạn đang gặp những vấn đề khó nói về sức khỏe sinh sản, bệnh lý phụ khoa… Vậy thì hãy liên hệ với Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để được đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi tiến hành thăm khám và tư vấn giải pháp điều trị an toàn, hiệu quả nhất. Tránh để tình trạng càng lâu ngày sẽ càng gây nhiều những ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em phụ nữ và cả khả năng sinh sản về sau này. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cụ thể cách vệ sinh vùng kín đúng cách và khoa học như thế nào. Xem thêm: https://baophapluat.vn/kham-nam-khoa-tai-phong-kham-da-khoa-hoan-cau-the-nao-post390352.html
 13. Nốt ruồi ở dương vật cũng là một trong những chủ để được bàn khá nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt, với những quý ông thích tìm hiểu về vấn đề vận mệnh, tài lộc thì hẳn sẽ rất quan tâm đến điều này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp, nam giới nhầm lẫn các bệnh lý vùng kín với nốt ruồi dương vật. Đó cũng là lý do mà bạn nên xem ngay các thông tin chi tiết liên quan dưới đây. BÍ ẨN ĐẰNG SAU NỐT RUỒI Ở DƯƠNG VẬT NAM GIỚI Ý nghĩa nốt ruồi trên cơ thể luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Trong đó, nốt ruồi ở dương vật là một trong những điều mà nam giới rất tò mò. Sẽ có một số ý nghĩa mà bạn có thể chưa biết, cụ thể: Nốt ruồi đen ở dương vật Nốt ruồi đen ở dương vật xem là sự cảnh báo về tình trạng “thượng mã truy phong”, hay hiểu một cách đơn giản đó chính là chết đột ngột trong lúc làm chuyện ấy. Nuốt ruồi đỏ ở dương vật Đây là một trong những dấu hiệu may mắn đối với nam giới. Bởi nốt ruồi đỏ ở dương vật mang ý nghĩa là sinh quý tử, con đàn cháu đống, rất tốt về đường con cái. Nốt ruồi mọc ở đầu ngọc hành Ngoài ý nghĩa đông con nhiều cháu, nốt ruồi mọc ở đầu ngọc hành còn thể hiện bản mệnh tấn tài tấn lộc của nam giới trong việc kinh doanh. Đặc biệt, con đường làm ăn buôn bán của họ sẽ càng thăng tiến khi về già. Từ các vị trí trên, bạn có thể tự xem xét mình có nốt ruồi ở dương vật không. Nếu có, hãy chú ý đến vị trí và ý nghĩa để biết được bản mệnh của mình như thế nào nhé! NỐT RUỒI Ở DƯƠNG VẬT NAM GIỚI CÓ PHẢI LÀ BỆNH? Nếu nốt ruồi của bạn là bẩm sinh, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì sẽ không đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nam giới thường nhầm lẫn một số bệnh lý nam khoa với nốt ruồi dương vật. Trong đó phải kể đến: Sùi mào gà Sùi mào gà được biết đến là một trong những bệnh lý xã hội, thường lây lan nhanh chóng khi quan hệ tình dục. Loại bệnh này thường do virus HPV gây nên, có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh. Biểu hiện cơ bản để nhận biết sùi mào gà đó chính là những mụn đỏ li ti, mọc riêng lẻ hoặc thành chùm. Khi bệnh phát triển nặng, các nốt sùi sẽ lan nhanh, liên kết lại với nhau, tạo thành từng mảng giống như mào gà hoặc súp lơ. Nhiều người thường nhầm lẫn sùi mào gà với nốt ruồi dương vật. Tuy nhiên, khác nhau ở chỗ, sùi mào gà sẽ có thêm biểu hiện chảy mủ, có mùi hôi, sưng đỏ và đau rát. Mụn rộp sinh dục Mụn rộp sinh dục được xem là bệnh lý dễ nhầm lẫn với nốt ruồi dương vật nhất. Bởi ở giai đoạn đầu, mụn chỉ xuất hiện với mật độ ít, từ 1 đến 2 đốm. Sau thời gian, mới bắt đầu gây đau rát, vỡ ra, lở loét,… Thông thường, mụn rộp sinh dục sẽ mọc nhiều ở phần rãnh quy đầu, bao quy đầu, lỗ tiểu,… Để tránh tình trạng lây lan nghiêm trọng, bạn cần phải thăm khám sớm để có hướng chữa trị. Hạt ngọc dương vật Hạt ngọc dương vật là một trong những tình trạng rất thường gặp ở nam giới, đa phần đều là lành tình. Những hạt ngọc này thường hình thành do bã sinh dục tích tụ lâu ngày, tạo nên các nốt trắng hoặc hồng quanh rãnh quy đầu. Nhiều nam giới thường nhầm lẫn hạt ngọc dương vật với nốt ruồi màu đỏ. TÌNH TRẠNG BẤT THƯỜNG CỦA NỐT RUỒI DƯƠNG VẬT CẦN THĂM KHÁM NGAY Như đã chia sẻ ở trên, nốt ruồi dương vật nam giới không phải 100% đều bình thường. Bởi đã có không ít trường hợp, các quý ông của chúng ta nhầm lẫn nhiều loại bệnh lý nam khoa với nốt ruồi dương vật. Vì thế, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, bạn nên thăm khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường sau: ♦ Dương vật xuất hiện những mụn nước, sưng đỏ, có xu hướng sưng viêm ♦ Các đốm đỏ đang có dấu hiệu vỡ ra và gây lở loét nghiêm trọng. ♦ Vùng da có đốm đỏ đau rát, ngứa ngáy khó chịu. ♦ Dương vật nam giới có hiện tượng chảy mủ, kèm theo mùi hôi bất thường. ♦ Cậu nhỏ sưng tấy, các nốt sùi mềm, khi ấn nhẹ có hiện tượng tiết dịch. Đây chính là những dấu hiệu cho thấy bạn rất có thể đang mắc phải các bệnh lý nam khoa như: sùi mào gà, mụn rộp sinh dục,… Vì thế, tốt nhất ngay lúc này, bạn nên tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có hướng khắc phục nhanh chóng. Nếu bạn muốn kiểm tra chính xác nguyên nhân gây nên các đốm sùi lạ ở dương vật là do đâu thì có thể chọn thăm khám tại Phòng khám Nam khoa Hoàn Cầu. Tại đây, bạn sẽ được thực hiện các bước thăm khám, xét nghiệm dịch mủ/ nước tiểu,… để xác định rõ nguyên nhân gây nên hiện tượng này là gì. #mintmintonline #dakhoahoancau
 14. Nhằm giúp quá trình khám nam khoa đạt được kết quả chuẩn xác và hiệu quả cao thì nam giới hãy đến ngay các cơ sở y tế uy tín. Tuy nhiên, với những địa phương xa TPHCM như Lâm Đồng thì để tìm được top 1 phòng khám nam khoa ở Lâm Đồng uy tín không phải là việc dễ dàng. Hiểu được điều này, chúng tôi xin chia sẻ một số địa chỉ khám nam khoa uy tín ở cả Lâm Đồng và TPHCM để bạn đọc tham khảo. DẤU HIỆU THƯỜNG GẶP KHI NAM GIỚI MẮC BỆNH NAM KHOA Bệnh nam khoa là những bệnh lý xảy ra ở cơ quan sinh dục nam, khi nam giới mắc bệnh nam khoa thường xuất hiện một số triệu chứng điển hình sau: ♦ Thân dương vật, quy đầu và bao quy đầu xuất hiện những mụn nhỏ có màu trắng đục hoặc u nhú li ti màu hồng nhạt, những vết loét nông tròn không đau. ♦ Dương vật chảy mủ có màu trắng đục hoặc xanh; dương vật, bìu hoặc tinh hoàn sưng tấy. ♦ Tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu đau, đau khi xuất tinh, đi tiểu ra máu hoặc dịch mủ, đau dương vật khi quan hệ. ♦ Da bao quy đầu xuất hiện một số mảng trắng, bong tróc, ngứa ngáy khó chịu, có mùi hôi. ♦ Tiểu tiện nhiều lần trong ngày nhưng mỗi lần đi tiểu thì lượng nước tiểu khá ít, nước tiểu có mùi hôi và màu sắc khác lạ. Những triệu chứng trên có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nam khoa và bệnh xã hội như: Sùi mào gà, bệnh lậu, mụn rộp sinh dục, viêm đường tiết niệu, bệnh về tinh hoàn, bệnh về tuyến tiền liệt, nhiễm nấm dương vật, viêm bao quy đầu, viêm quy đầu… Để biết chính xác những dấu hiệu bất thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục cảnh báo bệnh lý gì, thì nam giới cần nhanh chóng đến thăm khám tại cơ sở y tế, sau đó chủ động điều trị bệnh càng sớm càng tốt. KHÁM NAM KHOA LÀ KHÁM NHỮNG GÌ, LỢI ÍCH KHI KHÁM NAM KHOA? Khám nam khoa là khám những gì và lợi ích khi khám nam khoa Khám nam khoa là quá trình thăm khám sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh sản và khả năng tình dục của nam giới, bao gồm các mục kiểm tra như: ♦ Khám tổng quát: Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, điện tim, xét nghiệm máu và nước tiểu… để đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe. ♦ Khám bộ phận sinh dục để phát hiện triệu chứng bất thường nếu có. ♦ Xét nghiệm tinh dịch đồ để chẩn đoán hình thái, độ di động, số lượng và chất lượng tinh trùng. ♦ Siêu âm ổ bụng và các bộ phận khác để phát hiện những bất thường ở bên trong nếu có. Khám nam khoa định kỳ sẽ giúp nam giới nắm rõ tình trạng sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của mình, phát hiện một số bệnh lý ở vùng kín ở giai đoạn đầu. Từ đó có phương pháp chữa trị thích hợp và đạt được hiệu quả cao, bảo vệ sức khỏe và khả năng sinh sản cho phái mạnh. TOP 1 PHÒNG KHÁM NAM KHOA Ở LÂM ĐỒNG UY TÍN Nhiều nam giới thường có tâm lý chủ quan và xấu hổ khi đi khám nam khoa, tuy nhiên điều này chỉ khiến bệnh thêm nghiêm trọng hơn. Nếu bệnh kéo dài và tiến triển nặng có thể tác động đến khả năng sinh sản, thậm chí là dẫn đến vô sinh. Chính vì thế, nam giới nên khám nam khoa định kỳ cũng như chủ động khám và điều trị bệnh nam khoa ngay khi cơ thể xuất hiện biểu hiện bất thường. Để việc khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao, nam giới nói chung và những ai đang sinh sống ở Lâm Đồng nói riêng đều cần lựa chọn cho mình top 1 phòng khám nam khoa ở Lâm Đồng uy tín. Một địa chỉ khám nam khoa uy tín ở Lâm Đồng cần hội tụ đầy đủ các yếu tố sau: ♦ Phòng khám phải được cấp phép hoạt động bởi cơ quan chức năng; ♦ Cơ sở vật chất khang trang, được lắp đặt các máy móc và thiết bị y tế hiện đại; ♦ Phải là nơi quy tụ các bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong nghề; ♦ Quy trình thăm khám và điều trị bệnh nghiêm ngặt, bảo mật thông tin cá nhân an toàn; ♦ Chi phí hợp lý và phải được niêm yết rõ ràng, cụ thể và công khai. Top 1 phòng khám nam khoa ở Lâm Đồng uy tín Dưới đây là top 1 phòng khám nam khoa ở Lâm Đồng uy tín mà cánh mày râu có thể tham khảo: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ♦ Địa chỉ: Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng ♦ Điện thoại: 0263 3827528 – Fax: 0263 3827528 Trung tâm Y tế Đà Lạt ♦ Địa chỉ: Số 208 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng ♦ Điện thoại: 0263 3815992 Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch ♦ Địa chỉ: Số 21 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng ♦ Điện thoại liên hệ: 0263 3822670 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt ♦ Địa chỉ: Đồi Long Thọ, Đường Mimosa, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng ♦ Điện thoại: 0263 3577633 Phòng khám Đa khoa khu vực trung tâm ♦ Địa chỉ: Số 9 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt – địa chỉ y tế uy tín tại Lâm Đồng ĐỊA CHỈ KHÁM NAM KHOA TỐT VÀ UY TÍN Ở KHU VỰC TPHCM Nếu nam giới vẫn chưa tìm được top 1 phòng khám nam khoa ở Lâm Đồng như ý muốn thì nếu có khả năng thì hãy đến TPHCM với nhiều cơ sở y tế chuyên khoa uy tín và an toàn hơn. Trong đó nam giới có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tại số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Phòng khám chúng tôi có vị trí thuận lợi, dễ tìm, bên cạnh đó đây còn là địa chỉ y tế được nhiều người tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao. Từ khi thành lập đến nay, phòng khám luôn không ngừng phát triển và hoàn thiện hơn trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe nam khoa, cụ thể: Đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn ► Phòng khám Hoàn Cầu là nơi làm việc của nhiều chuyên gia, bác sĩ giỏi chuyên môn và nghiệp vụ, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc khám và trị bệnh nam khoa. ► Giàu y đức và tận tình chăm sóc bệnh nhân trong thời gian khám chữa bệnh tại đây. Cơ sở vật chất và các máy móc hiện đại ► Phòng khám khang trang, rộng rãi, thoáng mát tạo không gian thoải mái cho bệnh nhân. ► Các máy móc siêu âm, xét nghiệm và trang thiết bị y tế tối tân. Phòng Khám Hoàn Cầu là địa chỉ khám nam khoa uy tín tại TPHCM Phương pháp tiên tiến ► Điều trị bệnh nam khoa bằng phương pháp và kỹ thuật hiện đại như: Phương pháp miễn dịch đường tiểu CRS, cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, DHA điều trị bệnh lậu… ► Những phương pháp này có chung những ưu điểm như: Hiệu quả chữa trị cao và nhanh chóng, an toàn với sức khỏe, ít đau, tỷ lệ bệnh tái phát thấp. Quy trình thăm khám chuyên nghiệp ► Thủ tục thăm khám đơn giản, được nhân viên y tế hỗ trợ hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng. ► Quy trình khám bệnh nhanh chóng, nghiêm ngặt, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian. Chi phí khám bệnh hợp lý ► Chi phí khám và chữa trị bệnh nam khoa hợp lý, được công khai minh bạch, đồng thời còn được trao đổi với nam giới trước khi khám chữa bệnh. ► Thông tin cá nhân được bảo mật nghiêm ngặt, thời gian khám bệnh từ 8h-20h tất cả các ngày bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết. #mintmintonline #dakhoahoancau
 15. Dùng thuốc tránh thai hàng ngày lợi hay là hại được rất nhiều chị em phụ nữ thắc mắc. Bởi lẽ loại thuốc ngừa thai tháng này có thể giúp ngừa thai được đến 99% song cũng có thể gây ra một số những tác dụng phụ không như mong muốn. Vậy cụ thể những mặt lợi và hại của việc uống thuốc tránh thai hàng ngày ra sao bài viết sau sẽ phân tích kỹ hơn. TÁC DỤNG CỦA THUỐC TRÁNH THAI HÀNG NGÀY RA SAO? Thực tế có rất nhiều những biện pháp tránh thai và trong đó sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày được đánh giá mang đến hiệu quả cao nếu như dùng đúng cách. Thế nhưng dùng thuốc tránh thai sẽ chẳng thể bảo vệ được các bệnh lý lây qua đường tình dục. Vậy tác dụng của thuốc tránh thai hàng ngày như thế nào? Ngoài công dụng chính là ngừa thai với hiệu quả đến 99.9% thì dùng thuốc tránh thai hàng ngày còn được đánh giá mang đến một số những tác dụng đáng kinh ngạc bao gồm: ► Làm đẹp da, cải thiện nội tiết tố qua đó làm giảm mụn thâm và mang đến một làn da trắng sáng mịn màng. ► Làm giảm thiểu nguy cơ bị bệnh ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng. ► Không gây ra cản trở hoạt động tình dục và khả năng sinh sản. Khi ngừng dùng thuốc thì chị em vẫn có khả năng thụ thai một cách bình thường. ► Thuốc có hiệu quả ngừa thai ngay từ những ngày đầu sử dụng hơn nữa việc uống thuốc thường xuyên còn không gây ra tình trạng tăng cân. ► Chu kỳ kinh nguyệt của chị em sẽ đều đặn hơn, diễn ra khoảng 28 ngày và chu kỳ cũng ngăn hơn, ra máu ít hơn và ít gây đau đớn trong thời gian hành kinh. UỐNG THUỐC TRÁNH THAI HÀNG NGÀY GÂY HẠI CHO CHỊ EM KHÔNG? Bên cạnh việc mang đến những lợi ích cho chị em phụ nữ thì dùng thuốc tránh thai hàng ngày được ghi nhận rằng có thể gây ra một số những vấn đề không mong muốn như sau: ► Gây ra tình trạng nám da và làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt ở thời gian đầu sử dụng. ► Cần phải ghi nhớ và uống thuốc mỗi ngày. Nếu như quên thì khả năng mang thai sẽ tăng cao nếu như quan hệ tình dục ở ngày quên uống thuốc. Hơn nữa dùng thuốc tránh thai sẽ không thể nào bảo vệ bạn khỏi những bệnh lý lây qua đường tình dục. ► Một số tác dụng phụ của thuốc tránh thai hàng ngày khác như là gây ra buồn nôn, đau đầu, chướng bụng, đau tức ngực. Hoặc có thể gây ra máu âm đạo giữa chu kỳ kinh. MỘT SỐ THẮC MẮC KHÁC VỀ THUỐC TRÁNH THAI HÀNG NGÀY 1. Sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày ra sao? Thực tế chị em hoàn toàn có thể dùng thuốc ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Trừ khi chị em đang có bệnh lsy thì lúc đó cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Nhưng theo các chuyên gia để tăng cao hiệu quả tránh thai cần dùng thuốc trong thời gian cố định mỗi ngày. Điều này vừa giúp hình thành thói quen để tránh quên thuốc và còn nâng cao tác dụng. Thời điểm uống thuốc dễ nhớ nhất cho chị em đó là sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ. Một khi chị em đã quen với nhịp sử dụng thuốc nếu như muốn thay đổi khung giờ dùng thuốc chị em cần bắt đầu từ vỉ thuốc mới. Với những đối tượng thường di chuyển đến các khu vực có chênh lệch múi giờ thì vẫn có thể dùng thuốc tránh thai hàng ngày theo giấc bình thường. Hoặc nếu bắt buộc thay đổi không nên uống thuốc muộn quá thời gian 12 tiếng. 2. Mới uống thuốc tránh thai hàng ngày quan hệ có sao không? Những loại thuốc tránh thai hàng ngày có tác dụng trong khoảng thời gian từ 1 đến 7 ngày kể từ khi bạn uống viên thuốc đầu tiên. Do đó để thuốc phát huy tác dụng thì bạn tốt nhất nên đợi ít nhất 1 ngày thay vì việc quan hệ ngay. Đồng thời có thể sử dụng bao cao su nếu hai bạn mong muốn an toàn khi quan hệ và tránh mang thai. 3. Cần làm gì nếu quên uống thuốc tránh thai hàng ngày? Bạn cần uống ngay thuốc tránh thai mỗi ngày khi vừa nhớ ra. Nhưng nếu như ngày hôm sau bạn mới nhớ mình quên uống thuốc của ngày hôm qua thì cần uống 2 viên. Nhưng nếu bạn quên dùng thuốc đến 2 ngày thì hãy uống bù lại mỗi lần 2 viên trong thời gian 2 ngày liên tiếp. Trường hợp bạn quên uống thuốc tránh thai hàng ngày từ 3 ngày trở lên thì lúc đó cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Khi ấy bác sĩ sẽ gợi ý cho bạn uống 1 viên/ ngày đến hết tuần và bắt đầu lại hay bỏ luôn vỉ đang dùng để chuyển sang quá trình mới. Nhưng bất cứ khi nào quên uống thuốc bạ cần thay thế bằng cách tránh thai khác. 4. Uống thuốc tránh thai hàng ngày trong thời gian bao lâu? Khi bắt đầu dùng một vỉ thuốc tránh thai hàng ngày thì vỉ tiếp theo bạn cũng cần uống vào một ngày tương tự tháng sau. Nếu như bạn dùng vỉ tránh thai 21 ngày vậy thì sau khi dùng hết hãy nghỉ 1 tuần rồi dùng vỉ mới. Nhưng nếu bạn dùng loại thuốc 28 ngày thì có thể dùng ngày vỉ khác khi vừa kết thúc vỉ hiện tại. https://dakhoahoancautphcm.vn/ #mintmintonline #dakhoahoancau