• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lamgiayto

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  39
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lamgiayto

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 11/11/1991

Contact Methods

 • Website URL
  https://lamgiayto.net/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hồ Chí Minh
 1. Bạn đã quá chán nản với việc phải chờ đợi để được cấp lại giấy tờ, công chứng như bằng lái xe, chứng minh thư,… trungtamsohong.com chúng tôi dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội y như thật 100% khó phát hiện, bảo mật cao giúp hàng nghìn khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Nếu bạn muốn tìm hiểu về loại dịch vụ này của chúng tôi xin hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn. nhận làm giấy tờ các loại phổ biến Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ làm các loại giấy tờ để chữa cháy, hoàn thiện hồ sơ xin việc, làm hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, hợp đồng mua bán ủy quyền thừa kế, giấy bảo lãnh… Hoặc với mục đích thay đổi và làm lại các loại giấy tờ cá nhân như giấy khai sinh, giấy chứng minh thư nhân dân CMND, thẻ căn cước công dân CCCD, sổ hộ khẩu, giấy tờ xe, đăng ký kết hôn, làm giấy tờ để xuất cảnh, xuất khẩu lao động hợp pháp như visa hộ chiếu passport… Dịch vụ làm giấy tạm vắng, sổ tạm trú KT3, làm sổ hộ khẩu giả, làm giấy tờ chuyển khẩu, làm giấy phiếu lý lịch tư pháp. Một số lưu ý khi làm giấy tờ tại trungtamsohong.com trungtamsohong.com chúng tôi là dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội nên sẽ cần độ bảo mật và an toàn cao. Tuy nhiên chúng tôi cũng không nhận làm giả những loại giấy tờ sau: – Không nhận làm bằng đại học liên quan đến ngành Y tế hay Quân Đội, Công an. – Không tiếp những người không có thành ý hoặc không muốn hợp tác – Làm việc trên tinh thần đảm bảo an toàn bảo mật cho nhau và nhanh chóng. Xem thêm : dịch vụ làm sổ đỏ giả an toàn và giá rẻ Ưu điểm khi đến với dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội Chúng tôi là đơn vị nhiều năm làm trong lĩnh vực này nên chúng tôi tự tin mang tới cho bạn giá trị thực, không lừa đảo hay làm gì gây hại cho bạn. Nếu thực sự có nhu cầu bạn hãy liên hệ ngay trungtamsohong.com sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Đây là những lý do khiến bạn sẽ lựa chọn chúng tôi chứ không phải là đơn vị khác: – Làm bằng cấp và giấy tờ không cần đặt cọc – Phôi bằng và giấy tờ là phôi thật nếu không phải phôi thật không trả tiền – Chuẩn con dấu và thông tin – Là bằng thật và giấy tờ thật (không bị phát hiện) – Có bản công chứng và bảng điểm – Bảo mật thông tin tuyệt đối – Giá cả làm hết sức phù hợp và uy tín trên thị trường. Nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội của chúng tôi liên hệ website để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc nhanh nhất. Hy vọng với những thông tin kể trên bạn đọc sẽ tìm được địa chỉ làm giấy tờ uy tín nhất cho mình.
 2. Nếu như các loại giấy tờ trên không đúng với nhu cầu của các bạn. Đừng ngại ngần gì mà không liên hệ ngay với tổ tư vấn của chuyengiaytonhanh.com. Chúng tôi có thể làm giả các loại giấy tờ đúng như mong muốn của các bạn. Chỉ trừ 1 vài trường hợp giấy tờ giả có liên quan tới bộ quốc phòng hay công an, những thứ mang tính chính trị cao. VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI? Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm giấy tờ giả hơn 10 năm. Gần như tất cả các loại giấy tờ giả chúng tôi đều có thể làm được bằng phôi thật, đầy đủ mộc, chữ ký của sở và bộ. Ví dụ như: Chúng tôi nhận làm bằng lái xe các hạng như là bằng lái xe máy hạng A1, bằng lái B2 để lái xe ô tô hoặc bằng lái xe tải và xe khách các hạng C, D, E, F, FC đều có. Đảm bao luôn cập nhật đúng mẫu phôi, tem dán và chữ ký theo từng năm. Làm chứng minh thư giả, căn cước công dân giả theo mẫu mới bằng thẻ pet cứng. Làm bằng đại học giả của tất cả các trường đại học trên toàn quốc. Làm chứng chỉ anh văn, chứng chỉ ngoại ngữ các loại như chứng chỉ JLPT, TOIEC, ILETS, chứng chỉ ngoại ngữ A, B C… Làm giấy tờ nhà đất, sổ đỏ chính chủ, sổ hồng giả, giấy tờ chung cư giả, làm giả giấy mua bán đất, thuê đất các loại… Làm sổ hộ khẩu, tạm trú tạm vắn, KT3 các loại tất cả các tỉnh… Hỗ trợ tận tình Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào. Đừng ngần ngại mà liên hệ ngay đến chúng tôi. Quy trình làm việc rõ ràng Chúng tôi làm giấy tờ giả cho quý khách với quy trình làm việc rõ ràng. Thời gian chính xác, không làm chậm trễ công việc của quý khách: Quý khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn, chọn mẫu giấy tờ phù hợp. Gửi mẫu giấy tờ giả tương tự cho quý khách xem trước. Báo giá chi tiết, thời gian hoàn thành và thời gian giao hàng cho quý khách. Quý khách đồng ý chốt thông tin Nhân viên kỹ thuật tiến hành làm giấy tờ theo yêu cầu của quý khách. Sau khi làm xong, nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ với quý khách qua Zalo để gửi ảnh cho quý khách kiểm tra Nếu thông tin đã đúng, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng tận nơi, thu tiền khi nhận hàng, quý khách kiểm tra hàng khi nhận thoải mái. Bạn tò mò có thể xem lam bang cap 3 gia bao nhieu để biết thêm chi tiết Uy Tín – Trách Nhiệm Chúng tôi đã làm giấy tờ giả nhiều năm. Khách hàng tới làm một lần đều quay lại làm tiếp. Bởi vì phương châm của chúng tôi không phải là cạnh tranh về giá mà là chất lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất, sản phẩm quý khách sử dụng an tâm nhất. Cập nhật một số dịch vụ làm bằng cấp giả mới năm 2021! Ngoài cung cấp dịch vụ làm bằng đại học giả không cần đặt cọc uy tín. Trung tâm chúng tôi còn mang đến những dịch vụ thiết yếu sau: – Làm bằng trung cấp, cao đẳng, làm bằng cấp 3 giả sử dụng phôi thật 100%. – Làm học bạ giả theo cuốn chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo trong trường học – Làm chứng chỉ tiếng anh giả chuẩn quốc tế như A1, A2, B1, B2, C hay Ielts, TOEFL – Làm giấy phép kinh doanh giả bản cực đẹp – Bằng lái xe giả các loại theo yêu cầu của khách hàng. Nếu bạn đang có nhu cầu trải nghiệm các dịch vụ của trung tâm, cũng như Làm bằng giả đại học giả. Vui lòng liên hệ đến số hotline để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn bất cứ nơi đâu, vào thời gian nào!
 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 100% Bạn đang tìm hiểu về cách làm giấy tờ cũng như một nơi uy tín để đồng hành với mình? Chúng tôi chuyên nhận làm giấy tờ giả các loại không cọc đảm bảo chất lượng 100%. Cùng trung tâm tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết này nhé! Chúng tôi- - chuyengiaytonhanh.com làm giấy to tùy thân giả tất cả các loại giống thật không thể phân biệt. Đảm bảo hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Giấy tờ giả hiện nay được sử dụng phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Nhu cầu của khách hàng tăng cao, kéo theo hàng loạt trung tâm nhận làm giả giấy tờ mọc lên, dẫn đến chất lượng không được đảm bảo. Nhận làm tất cả các loại giấy tờ giả Chúng tôi nhận làm tất cả các loại giấy tờ giả như: làm bằng lái xe, làm sổ hồng, làm sổ đỏ, làm sổ hộ khẩu, làm giấy đăng ký kết hôn, làm giấy li hôn, làm giấy phép kinh doanh cũng như tất cả các loại giấy tờ mà quý khách yêu cầu. Giá cả hợp lý Cam kết giá cả tất cả các loại giấy tờ giả đều hợp lý đúng với chất lượng. Chúng tôi không dám nói giá rẻ nhất nhưng cam kết giá thành đi đôi với chất lượng như ý. Làm giấy tờ giả giá rẻ chỉ từ 1 triệu đồng. Không cần đặt cọc trước Hẳn đây cũng là những trăn trở của quý khách khi tìm mua giấy tờ giả. Bởi nhiều đơn vị khi quý khách liên hệ đến sẽ yêu cầu đặt đọc rồi lặng mất tăm. Chúng tôi cam kết không cọc, không lo lừa đảo. Xem thêm: dịch vụ làm cmnd nhanh tại hà nội giá rẻ Quy trình làm giấy tờ giả không cần cọc, đảm bảo uy tín và chất lượng Trung tâm chúng tôi nhận làm giấy tờ giả các loại với mục tiêu đặt chữ “tín” lên hàng đầu, khách hàng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản như sau: Khách hàng xác định loại giấy tờ cần làm, liên hệ với trung tâm qua đường dây nóng hoặc qua Zalo, số điện thoại. Trung tâm luôn có đội ngũ chăm sóc khách hàng sẵn sàng tư vấn miễn phí 24/7 cho bạn. Sau khi được tư vấn và hiểu rõ dịch vụ, khách hàng gửi các thông tin cần thiết. Trung tâm tiếp nhận, thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối và được lưu giữ để làm giấy tờ. Sau khi giấy tờ hoàn thiện, trung tâm chụp ảnh chi tiết các mặt và gửi cho khách. Khách hàng kiểm tra kỹ lưỡng, nếu giấy tờ có sai sót về thông tin, phông chữ, mực in,…chúng tôi sẽ sửa lại theo ý muốn của khách hàng. Giấy tờ đã làm hoàn chỉnh không cần cọc. Trung tâm sẽ gửi đến tận tay người nhận. Khách hàng kiểm tra trực tiếp và trả tiền. Thời gian nhận hàng từ 3 đến 5 ngày tùy địa điểm nhận. Một số loại giấy tờ giả được khách hàng tin tưởng sử dụng Các loại giấy tờ được làm tại trung tâm Chúng tôi nhận làm giấy tờ xe máy giả như làm bằng lái xe máy giả A1, bằng ô tô B2, bằng lái xe tải và xe khách,…làm cavet xe giả. Nhận làm giấy tờ cho cá nhân, bao gồm: làm cmnd giả, làm đăng ký kết hôn giả, làm sổ hộ khẩu giả,…và các loại giấy tờ cá nhân khác. Làm giấy phép kinh doanh giả và các giấy tờ liên quan đến kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Làm các loại chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ ngoại ngữ như Toeic, Ielts,… Làm các loại bằng cấp như bằng Đại học, bằng Cao đẳng, bằng Trung cấp,…làm bảng điểm, học bạ,…đảm bảo chính xác 100%. Những điều cần biết khi làm giả giấy tờ Mỗi loại giấy tờ đều có một công dụng riêng của nó, cho nên việc làm giả giấy tờ cũng phải tùy vào trường hợp của bạn. Thường thì tùy vào mục đích sử dụng cũng như sự lựa chọn của mỗi cá nhân, giấy tờ giả chỉ để qua mắt các bộ máy nhà nước kém cỏi hiện nay. Làm giả giấy tờ nhằm rút ngắn thời gian để bạn dành vào các công việc cá nhân khác. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải cẩn thận và hiểu rõ hơn về việc làm giả giấy tờ. Lợi ích của việc làm giấy tờ giả Giấy tờ được coi là vật bất ly thân của mỗi công dân. Giấy tờ cá nhân có thể bao gồm chứng minh thư nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu,…hoặc các giấy phép lái xe, chứng chỉ môn học,… Những giấy tờ này không những cần thiết trong thực tế cuộc sống, mà còn là chìa khóa giúp bạn giải quyết các vấn đề, có được những cơ hội thăng tiến trong công việc và mở ra nhiều cơ hội cho tương lai.
 4. Những dịp nên tặng quà đối tác Quà tết tặng đối tác Tết là dịp tổng kết năm cũ và khởi đầu một năm mới tốt đẹp, may mắn. Đây là dịp các công ty nên tặng quà đối tác để cảm ơn năm qua họ luôn đồng hành cùng công ty và chúc họ có một năm mới nhiều tài lộc, thịnh vượng và tiếp tục đồng hành cùng công ty. Quà lưu niệm tặng đối tác nước ngoài khi họ qua thăm công ty Khi đối tác nước ngoài qua tham quan công ty bạn xem cơ sở vật chất cũng như những hoạt động của bạn như thế nào, bạn nên tặng một món quà lưu niệm mang nét văn hóa của Việt Nam hoặc sản phẩm đặc trưng của công ty. Món quà thể hiện sự niềm vui và tình cảm trân thành của công ty với đối tác. Quà tri ân Các công ty thường tặng quà tri ân cho khách hàng đối tác trong dịp kỷ niệm thành lập công ty hoặc tổng kết hoạt động của công ty trong 1 năm. Sự phát triển của công ty cũng là nhờ sự hợp tác, đồng hành của các đối tác. Món quà thay lời cảm ơn cũng như thể hiện tình cảm chân thành của công ty mong muốn tiếp tục hợp tác bền vững. Quà tặng dịp ký kết hợp đồng hợp tác Trong ngày ký hợp đồng hợp tác với những đối tác lớn, công ty nên tặng đối tác một món quà mang ý nghĩa may mắn, thuận lợi và thành công. Món quà thay lời chúc sự hợp tác thành công tốt đẹp. Những món quà tặng đối tác ý nghĩa, tinh tế Tượng hồ lô dát vàng Tặng phẩm tượng hồ lô dát vàng là món quà may mắn, ý nghĩa nhất để bạn gửi đến đối tác trong năm 2021 này. Món tặng phẩm mang ý nghĩa về sự cầu may, thu hút tài khí và bảo trợ sức khỏe cho những người trong gia đình. Với những vị sếp có con nhỏ, đây càng là món quà mà bạn nên lựa chọn. Bởi theo quan niệm trong phong thủy, tượng hồ lô dát vàng có khả năng trừ tịch, ngăn trẻ quấy khóc lúc về đêm. Trong các dịp khai trương, sinh nhật, tân gia, kỷ niệm đều có thể dùng tượng linh vật này làm quà tặng đối tác nữ. Xem thêm: Sổ tay quà tặng doanh nghiệp QUÀ TẶNG PEWTER MẠ VÀNG CAO CẤP Được làm từ nguyên liệu quý hiếm từ 97% Thiếc nhập khẩu từ nước ngoài, quà tặng Pewter của MT Gold Art xứng đáng là đại sứ thiện chí của bạn. Đây là món quà tặng VIP vừa mang giá trị cao lại vừa chứa đựng những ý nghĩa tốt đẹp tới người nhận. Nối bật trong Bộ sản phẩm là Hộp đựng trà cực chất với hai nắp đẩy khí giúp cho trà giữ nguyên hương vị ban đầu. Ngoài ra, chúng tôi còn có các sản phẩm linh vật để bàn cực kỳ tinh xảo. Đây sẽ là món quà cực kỳ VIP và độc đáo dành tặng đối tác, khách hàng, Sếp trong các dịp Lễ, Tết… Bút ký cao cấp dát vàng Bút ký cao cấp là một món quà khá phổ biến nhưng không hề lỗi thời để làm quà tặng đối tác. Nhưng lần này, bạn hoàn toàn có thể “nâng cấp” để chiếc bút ký trở nên đặc biệt hơn. Dòng bút ký cao cấp mạ vàng lá 24k tinh xảo của thương hiệu MT Gold Art chính là một tặng phẩm độc đáo như vậy. Món quà là sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng, phù hợp với bàn tay. Điểm nhấn nổi bật chính là lớp vàng lá được lồng nửa thân bút. Tất cả tạo nên một món tặng phẩm thực sự trọn thành ý để dành tặng đối tác. Bộ bình ly pha lê sứ đúc vàng hoa mai Cũng là một sản phẩm lấy nguồn cảm hứng từ những cánh hoa mai đua nở, biểu trưng cho sự khởi đầu mới đầy hạnh phúc. Bộ bình sứ pha lê đúc vàng được tạo nên từ những chất liệu cao cấp nhất cùng bàn tay tài hoa của người nghệ nhân. Những cánh hoa mai được mạ vàng tinh tế, đính pha lê làm nhụy. Phần đáy được mạ một lớp vàng lá vô cùng sang trọng. Dùng bộ bình li pha lê này làm quà tặng đối tác nhân dịp năm mới, khai trương sẽ rất tuyệt vời. Ly uống nước pha lê đúc vàng Thêm một phiên bản khác của bộ bình li pha lê đúc vàng. Bộ li uống nước pha lê với sự tinh giản trong thiết kế, tạo hình nhưng không làm mất đi sự sang trọng. Món quà này dùng làm quà tặng đối tác nhân dịp tân gia, mừng năm mới, sinh nhật đều rất phù hợp. Tham khảo thêm bài viết sau: https://www.qua24.net/vn/so-cac-loai.html
 5. Quà tặng đối tác là một trong những phần quan trọng trong công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Khi lựa chọn được quà phù hợp sẽ giúp gắn kết các doanh nghiệp đến gần nhau hơn, hợp tác được vững bền và cùng nhau phát triển. Để có thể có được những sản phẩm làm quà tặng đẹp, chất lượng bạn có thể tìm mua tại Qua24.net. Là thương hiệu uy tín trên thị trường về các dòng sản phẩm quà tặng doanh nghiệp qua24 sẽ mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn ưng ý. Tầm quan trọng của quà tặng đối tác – Qua24 Quà tặng đối tác đóng góp vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển trong công việc và phát triển riêng đối với bản thân người tặng quà. Khi bạn tặng đối tác một món quà ý nghĩa bạn sẽ ghi được dấu ấn trong lòng người được tặng. Món quà tặng doanh nghiệp ưng ý sẽ giúp quà trở nên có giá trị, có được sự hài lòng. Hơn thế, mỗi khi nhìn thấy quà thì đối tác sẽ nhớ về bạn, nhớ về công ty bạn đã tặng quà cho họ. Khi đã có được dấu ấn đối với đối tác của mình rồi thì những công việc về sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, công ty bạn sẽ có những hợp đồng béo bở, có được sự hợp tác thuận lợi và có thêm sự tin cậy nhất định. Các loại quà tặng doanh nghiệp, tặng đối tác ý nghĩa tại Hà Nội Đối với các dòng quà tặng doanh nghiệp sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Tiêu chí lựa chọn quà luôn phải là độc đáo, giá trị và ý nghĩa. Tùy thuộc vào mỗi đối tượng, hoàn cảnh tặng quà khác nhau mà lựa chọn các món quà cho phù hợp. Để làm quà tặng bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tại brand qua24 như sau: Quà tặng doanh nghiệp ý nghĩa phong thủy tăng tài lộc Quà tặng doanh nghiệp hợp phong thủy giúp tăng tài lộc luôn là món quà giá trị được mọi người tin tưởng lựa chọn. Khác với các dòng sản phẩm khác, khi nhận được món quà này đối tác của bạn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Bỗng đâu có đối tác kinh doanh lại mang tài lộc, may mắn đến cho mình. Bỗng đâu có một đối tác lại quan tâm đến sự phát triển của công ty, của cá nhân mình. Khi nhận món quà phong thủy này sự đánh giá của họ với bạn sẽ hoàn toàn khác. Đối với các dòng sản phẩm phong thủy giúp gia tăng tài lộc tại brand qua24 bạn có thể tham khảo một số mẫu được làm từ gốm sứ. Những chiếc bình gốm sứ hút tài hút lộc, những bức tượng nói về sự tự do, nói về những giá trị trong cuộc sống. Ngoài ra những bức tượng decor hình quả cầu, hình long phượng hay tỳ hưu cũng màng những thông điệp tốt trong giới phong thủy cho người sử dụng. Quà tặng đối tác để bàn làm việc Với thế giới quà tặng để bàn dành cho đối tác tại qua24 lại mang đến vô vàn lựa chọn cho mọi người. Không thể lựa chọn những món quà tặng đối tác một cách tầm thường, phổ biến mà món quà trang trí, đặt trên bàn đối tác phải toát lên được cái tôi riêng, toát lên sự mới lạ, độc đáo. Khi món quà được đặt lên bản sẽ gây được ấn tượng mạnh đối với người nhìn và có ý nghĩa đối với chủ nhân món quà. Quà tặng để bàn có thể lựa chọn gồm có các loại tượng có ý nghĩa về sự thuận lợi, may mắn, che chở như tượng bát mã, tương di lặc hay tượng liên quan đến tài lộc hoặc là bút cao cấp. Ngoài ra cũng có thể lựa chọn những bức tượng về quả cầu được thiết kế từ gốm sứ sẽ toát lên được sự sang trọng của quà. Những phần quà tặng được đặt trên bàn phải là vật có kích thước không quá lớn cũng không quá nhỏ để tạo nên sự hài hòa trên chiếc bàn. Quà tặng doanh nghiệp dùng trong gia đình Khi muốn mua quà tặng đối tác doanh nghiệp là những món đồ có thể dùng trong gia đình thì brand qua24.net lại là điểm đến mang đến nhiều lựa chọn cho nhu cầu của bạn. Để dùng trong nhà bạn có thể chọn các sản phẩm gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của sếp, đối tác để món quà thêm phần ý nghĩa. Việc quà được sử dụng, được thấy hằng ngày sẽ giúp người tặng quà được nhớ đến nhiều hơn. Xem chi tiết tại đây: https://www.qua24.net/vn/but-cao-cap.html
 6. Nhiều người lo lắng, sau 01/7/2021, khi Sổ hộ khẩu giấy bị bãi bỏ thì Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số không còn giá trị do Nhà nước quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân 12 số. Vậy, trên thực tế, Chứng minh nhân dân 9 số có thời hạn đến bao giờ? quy định những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân: - Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng; - Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được - Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; - Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Thay đổi đặc điểm nhận dạng. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân. Nếu bạn vẫn muốn làm cmnd, có thể lựa chọn : nhận làm giấy tờ giả các loại giá hợp lý Như vậy, Chứng minh nhân dân 9 số có thời hạn 15 năm. Công dân không phải đổi Chứng minh nhân dân nếu thẻ vẫn còn hạn. Hiện nay, không có văn bản nào quy định rằng Chứng minh nhân dân 9 số chỉ có thời hạn đến 01/7/2021. Mốc 01/7/2021 thực ra là mốc Bộ Công an không cấp mới Sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân (12 số trên thẻ Căn cước công dân). Đây cũng là mốc Bộ Công an cam kết cơ bản hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, mục tiêu của Bộ Công an là cấp được 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip trước 01/7/2021. Chính vì những lý do trên, Công an các tỉnh, quận, huyện… đang cấp tốc cấp Căn cước công dân cả cuối tuần, thậm chí cả ngày lẫn đêm… Bởi vậy, tại nhiều địa phương, ngoài việc vận động người dân đi làm Căn cước công dân thì cán bộ lại khiến công dân hiểu sai về hạn sử dụng của thẻ Chứng minh nhân dân. Về trường hợp của bạn có thể lựa chọn làm Căn cước công dân gắn chip ngay bây giờ (hiện nay không cấp Chứng minh nhân dân mà đã cấp Căn cước công dân gắn chip trên toàn quốc) hoặc đợi đến khi Chứng minh nhân dân hết hạn (15 năm kể từ ngày cấp ghi trên mặt sau của thẻ). Nếu đi đổi Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân bây giờ sẽ có một số thuận lợi như: được cấp lưu động về tận xã, phường; lệ phí cấp thẻ chỉ còn một nửa… Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các điểm cấp thẻ hầu như đông và quá tải. Vì thế, thời gian cấp thẻ cũng lâu hơn so với quy định của pháp luật. có thể cân nhắc những mặt lợi và hại để xác định có cần làm thẻ ngay bây giờ không.
 7. Trong suốt thời gian hành nghề luật sư tư vấn về lĩnh vực hôn nhân và gia đình cũng như trong lĩnh vực tư vấn kết hôn với người Hàn Quốc. Trải qua rất nhiều lần tư vấn, tiếp xúc với nhiều cặp vợ chồng đi đăng ký kết hôn, lắng nghe những câu chuyện của họ về các khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chẳng hạn, có người vì không am hiểu rõ các quy định pháp nên mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ nhưng không có được kết quả, có người vì lý do công việc nên họ không có thời gian để chuẩn bị giấy tờ, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của họ. Hay có người lựa chọn một đơn vị dịch vụ làm giấy phép nhưng lại không làm được, mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Qua những câu chuyện như thế, chuyengiaytonhanh.com hiểu rõ những khó khăn thường gặp phải và mong muốn của khách hàng khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chính vì vậy, lời khuyên tốt nhất cho Quý khách khi làm thủ tục đăng ký kết hôn là hãy lựa chọn một đơn vị tư vấn chuyên sâu trong lĩnh kết hôn với người nước ngoài, một đơn vị tư vấn kết hôn với người nước ngoài uy tín, chuyên nghiệp và đã xử lý nhiều hồ sơ kết hôn với người nước ngoài. Một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực này chính là chúng tôi. Lý do nên chọn chúng tôi Đầu tiên, sau khi quyết định sẽ đi đến hôn nhân, Quý khách được quyền lựa trọn một trong 2 nơi sau để đăng ký: Một là tại Việt Nam sẽ đăng ký tại Phòng tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi một trong hai người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Hai là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Vì vậy, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện của mình, Quý khách lựa chọn nơi thuận lợi để đăng ký kết hôn. Thậm chí cơ quan nào là cơ quan mình có thể đăng kí kết hôn và cơ quan nào là cơ quan mình không đủ điều kiện để kết hôn do có một số giấy tờ yêu cầu cung cấp riêng nhưng mình chưa thể chuẩn bị được. Để giúp Quý khách có cái nhìn tổng quan về những quy định pháp luật về kết hôn với người Hàn , Công ty chuyengiaytonhanh.com xin chia sẽ bài viết sau: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn. Bài viết này tóm gọn những nội dung cũng như kinh nghiệm trong nhiều năm qua khi công ty hoạt động tư vấn kết hôn cho với người nước ngoài, mong rằng sẽ giúp ích cho Quý khách Dịch vụ chúng tôi cung cấp: Từ lâu, Chuyengiaytonanh.com đã được biết đến bởi một đơn vị tư vấn Luật chuyên nghiệp, có đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Mỗi năm, chúng tôi cung cấp hàng trăm dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung cũng như dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc nói riêng. Khi khách hàng đến với chúng tôi, Quý khách sẽ được sử dụng những dịch vụ chất lượng nhất, đảm bảo và uy tín. Quý khách sẽ không phải lo lắng về những khó khăn, hạn chế của mình khi đi đăng ký kết hôn. Đến với chúng tôi, Quý khách sẽ được sử dụng tất cả những dịch vụ sau: Tư vấn kết hôn miễn phí với người Hàn; Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự miễn phí tất cả các loại Giấy tờ cần thiết trong hồ sơ kết hôn tạo giấy đăng ký kết hôn giả https://www.google.com.vn/url?q=https://chuyengiaytonhanh.com/lam-giay-dang-ky-ket-hon-gia.html
 8. CMND có thời hạn 15 năm và được sử dụng đến khi hết hạn CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp. CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD. Như vậy, CMND 9 số có thời hạn 15 năm. Công dân không phải đổi CMND sang CCCD gắn chíp nếu thẻ vẫn còn hạn và nguyên vẹn. Tham khảo thêm về : làm cmnd giả ở đâu CMND có giá trị tương đương CCCD Hiện nay, trên cả nước đang tồn tại đồng thời các thẻ sau có giá trị tương đương: - Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số; - Căn cước công dân. Theo Khoản 1 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, cả làm CMND và CCCD đều là giấy tờ tùy thân của công dân và có giá trị như nhau, được dùng song song với nhau. trường hợp dùng CMND cần đổi sang CCCD gắn chip - CMND hết thời hạn sử dụng. - CMND hư hỏng không sử dụng được. - Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. - Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Thay đổi đặc điểm nhận dạng. - Mất chứng minh nhân dân.
 9. Dịch vụ nhận làm giấy tờ giả các loại toàn quốc giá cả hợp lý không cần cọc trước! Chúng tôi chuyên nhận làm giấy tất cả các loại giấy tờ giá cả hợp lý không nói thách. Giá thành đảm bảo với chất lượng. Bạn thắc mắc không biết phải làm giấy tờ giả ở đâu uy tín và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Một số dịch vụ chính của chúng tôi: Làm Sổ Giả Làm CMND Giả Làm Căn Cước Làm Giấy kết hôn giả Làm Giấy Độc Thân Giả Làm Khai Sinh Giả Làm cavet giả làm bằng đại học thật có hồ sơ gốc Làm Bằng Lái Xe Giả Dịch vụ nhận làm giấy tờ giả là gì? Có thể vì lý do nào đó mà bạn bị mất đi giấy tờ hoặc không có giấy tờ nhưng lại cần sử dụng cho cuộc sống, công việc. Thấy được nhu cầu đa dạng đó nên dịch vụ làm giấy tờ giả ra đời. Dịch vụ giúp giải quyết nhanh chóng mong muốn của quý khách hàng. Đồng thời tiết kiệm được khá nhiều công sức và thời gian so với cách làm giấy tờ truyền thống. Không những vậy mà giấy tờ giả được đảm bảo chất lượng lên đến 100% giống với bản gốc. Lợi ích của dịch vụ làm giấy tờ giả Quý khách không cần phải trực tiếp tới các cơ quan/ đơn vị để khai báo hay làm bất cứ thủ tục nào cả. Điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức cho bạn Nhận được giấy tờ nhanh chóng, chỉ từ 2-5 ngày kể từ khi đăng ký Chi phí hợp lý Giao giấy tờ tận nơi trên toàn quốc, có dịch vụ giao hoả tốc trong vòng 24h nếu khách hàng cần gấp Giống giấy tờ gốc tới 100%. Bởi có tem phôi, chữ ký, dấu mộc hay tem dán,… Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng Không cần phải đặt cọc trước, thanh toán khi sau khi nhận giấy tờ Làm Giấy Tờ Giả Ở Đâu? giaytogia247.com là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm giấy tờ giả trên toàn quốc. Hơn 10 năm kinh nghiệm, tiếp xúc và làm việc với hàng nghìn khách hàng; chúng tôi luôn tự hào là đơn vị nhận làm giấy tờ giả uy tín nhất. Chúng tôi chuyên nhận làm giả giấy tờ các loại giấy tờ, sử dụng phôi gốc. Chất lượng giống y hệt giấy tờ thật, không cần phải đặt cọc trước. Nhận làm giấy tờ giả các loại giá hợp lý, nhanh chóng và vô cùng uy tín. Bạn chẳng cần phải lo lắng về thời gian hay tiền bạc, bởi vì mọi thứ đã có chúng tôi lo. Có lẽ đây là loại giấy tờ khiến ai ai cũng phải đau đầu nếu không thể tìm thấy hay bị lấy cắp. Thế nhưng với dịch vụ nhận làm giấy tờ giả của chúng tôi thì mọi loại giấy tờ đều trở nên đơn giản. Bạn chẳng cần tốn thời gian, tiền bạc hay công sức tới các cơ quan nhà nước với đủ các thủ tục rườm rà. Theo quy trình truyền thống bạn sẽ phải mất ít nhất 10 ngày để xử lý, cấp phép lại giấy tờ. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi, sau khi tiếp nhận thông tin khoảng 3-4 ngày là giấy tờ đã đến tay bạn. Giống hệt bản gốc có đầy đủ chữ ký, phôi thật chất lượng 100% mọi loại giấy tờ tùy thân.
 10. Những điều thú vị chỉ khi bạn kết hôn mới có Ai đó đã từng nói “hôn nhân là cái WC, người trong muốn ra, người ngoài thì muốn vào”, rằng hôn nhân là “nấm mồ của tình yêu”, sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng sẽ chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau, rất tẻ nhạt và buồn chán. Song có rất nhiều điều tuyệt vời mà hôn nhân mang lại cho bạn khác xa với cuộc sống độc thân. Hãy cùng lamgiaytogia247 tìm hiểu về những điều tuyệt vời nhất mà chỉ khi có gia đình bạn mới có thể cảm nhận được nó. 1. Được hưởng trọn giây phút bên nhau theo đúng nghĩ vợ chồng Khi bạn kết hôn, sẽ có mau giay dang ky ket hon, điều đó có nghĩa mối quan hệ giữa bạn và người đó đã được pháp luật công nhận, mọi người công nhận và chúc phúc. Nếu chưa có thì bạn nên tao giay ket hon cho dễ dàng Thành vợ thành chồng rồi, bạn sẽ không phải thấp thoảng lo lắng, đợi chờ những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn hò, những lần mong ngóng được gặp người mình yêu. Thay vào đó, mỗi tối, mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ nhìn thấy ngay gương mặt quen thuộc của người đó, được gọi nhau tiếng vợ, tiếng chồng đúng nghĩa. 2. Bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon do người bạn đời trổ tài Nếp sống của người Việt thường là phụ nữ sẽ nữ công gia chánh, đảm đang trong công việc nội trợ. Bởi thế, sau khi kết hôn điều tuyệt vời nhất mà bạn nhận được đó là được thưởng thức những món ăn ngon do bàn tay người mà bạn yêu thương nhất nấu nướng. Mỗi sáng thức dậy trước khi đi làm, có người chuẩn bị chu đáo cho bữa ăn sáng, chiều đến sau giờ làm việc mệt nhọc bạn trở về nhà cơm canh ngon ngọt đã được dọn sẵn sàng. Đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối vơí những người đã có gia đình. 3. Bạn có những đứa con đáng yêu – món quà vô giá Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Chính vì thế sau khi kết hôn, điều mà các cặp vợ chồng mong đợi là “có tin vui”, sinh được những đứa con khỏe mạnh, đáng yêu. Sẽ vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao khi được nhìn các con lớn lên từng ngày, được chứng kiến cảnh con tập lay, tập trườn, tập bò, tập đi và vỡ òa khi con có thể gọi được hai từ thiêng liêng “cha mẹ”. Khi có con, cuộc sống của các cặp vợ chồng sẽ ý nghĩ hơn rất nhiều. Bởi trong cuộc sống đó, cha mẹ được thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ, có nghĩa vụ nuôi dưỡng con trưởng thành, cha mẹ sẽ có trách nhiệm hơn với nhau, sẽ quan tâm, yêu thương và lo lắng hơn cho gia đình, nó khác xa với việc một gia đình mà chưa có con. 4. Bạn không còn cô đơn sau mỗi lần trở về nhà Kết hôn rồi, cuộc sống của bạn từ đây không phải “lẻ bóng”, cô đơn gối chiếc nữa. bởi cuộc sống hôn nhân là cuộc sống của hai người, bất cứ khi nào bạn cũng sẽ biết luôn có một người mà bạn yêu thương mong chờ bạn trở về tổ ấm của mình. Bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn, háo hức hơn trong việc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sự ngọt ngào này chỉ có những người khi kết hôn họ mới cảm nhận được hết. 5. Trên con đường bạn đi sẽ luôn có một người đồng hành cùng bạn Trong một mối quan hệ yêu đương, người ta vẫn thường hi sinh và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách, nhưng đó có thể chỉ là một đoạn đường ngắn bởi yêu không tránh khỏi trường hợp hợp rồi tan. Chỉ có mối quan hệ hôn nhân bạn mới chắc chắn được người sẽ đồng hành cùng bạn trên chặng đường về sau. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, những lúc bạn mỏi mệt, sẽ luôn có người chồng hoặc vợ kề bên, đồng cam cộng khổ với bạn trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Cả hai sẽ cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Và ngược laị, nếu có niềm vui, niềm vui ấy sẽ được nhân đôi, cả hai cùng hướng về một phía. Tình yêu và tình thương nó sẽ khiến cho người bạn đời của bạn hi sinh, làm những điều dù là nhỏ nhặt nhất miễn sao nó tốt cho bạn, nó làm bạn cảm thấy vui và hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm và phẳng lặng, bởi thế sẽ chẳng có ddiều gì hạnh phúc hơn nếu bạn luôn có một người ơr bên luôn sẵn sàng động viên, cùng bạn vượt qua tất cả.
 11. Đăng ký kết hôn cần giấy tờ gì? Hai bạn cần chuẩn bị tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu; hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân còn giá trị; Công dân Việt Nam cư trú trong nước sẽ được miễn lệ phí đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn có cần sổ hộ khẩu không? Thủ tục đăng ký kết hôn online như : tạo giấy đăng ký kết hôn trên facebook gồm các bước nào? Bài viết sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn. Điều kiện được đăng ký kết hôn Căn cứ điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì nam và nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; Hai người không bị mất năng lực hành vi dân sự; Không thuộc các trường hợp bị cấm kết hôn như: Kết hôn giả tạo; tảo hôn; cưỡng ép kết hôn; đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác, kết hôn trong phạm vi 3 đời,.... Về kết hôn đồng giới, hiện nay nhà nước đã bãi bỏ quy định “cấm kết hôn với những người cùng giới”. Thay vào đó là quy định “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Theo đó thì những người đồng giới tính vẫn có thể thực hiện kết hôn với nhau nhưng không được pháp luật và nhà nước thừa nhận (làm thủ tục làm giấy kết hôn). Tức là không được nhà nước bảo vệ nếu như có tranh chấp xảy ra. Trước khi đăng ký kết hôn, tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình theo luật pháp Việt Nam Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Pháp luật bảo vệ và tôn trọng hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì? Đi đăng ký kết hôn cần mang giấy tờ gì? Khi quyết định bước vào đời sống hôn nhân, ngoài việc chuẩn bị cho đám cưới, hai bạn cần phải nắm rõ thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Đi đăng ký kết hôn cần giấy tờ gì? Hai bạn có thể thực hiện nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi một trong hai bạn đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Hồ sơ đăng ký kết hôn cần những giấy tờ sau: Mẫu giấy đăng ký kết hôn. Hai bạn có thể khai chung vào tờ khai này. Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. Sổ hộ khẩu của hai bên. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân còn giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày xác nhận (nếu đăng ký kết hôn khác Ủy ban nhân dân xã thường trú). Trường hợp đã từng kết hôn thì phải nộp thêm Quyết định ly hôn của Tòa án. Nếu vợ/chồng trước đã tử vong thì phải nộp thêm Giấy Chứng Tử. Kết Khi đã quyết định tiến tới hôn nhân, bên cạnh đám cưới thì việc tiến hành những thủ tục đăng ký kết hôn là điều cần thiết để đảm bảo chấp hành theo đúng quy định pháp luật, bên cạnh đó còn là cơ sở quan trọng để 2 người kết thành 1 gia đình. Đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý, là cơ sở để pháp luật có thể bảo vệ quyền lợi ích và cũng như chính là sự ràng buộc về nghĩa vụ của 2 bên nam, nữ trong mối quan hệ hôn nhân. Qua bài viết, các bạn đã nắm được khi đi đăng ký kết hôn cần mang giấy tờ gì, pháp luật quy định ra sao, thủ tục thế nào. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc!
 12. Bạn đang quan tâm đến dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả? Đừng lo lắng, giaytogia247.com với sự uy tín, nhanh chóng và chất lượng sẽ giải quyết vấn đề này cùng bạn. Dịch vụ làm giấy chứng nhận kết hôn giả thực hiện dựa trên mẫu phôi thật của nhà nước. Ngoài ra, thẻ đăng ký kết hôn có đầy đủ con dấu và hình thức như giấy thật. Điểm khác duy nhất là thông tin của bạn không được cập nhật trong dữ liệu của nhà nước. Bởi vì bạn làm giấy đăng ký kết hôn ở một bên thứ 3. Dẫu vậy, câu chuyện xoay quanh việc làm giấy tờ kết hôn giả còn có nhiều thắc mắc khác. Để giải đáp được những thắc mắc này mời bạn cùng giaytogia247.com tìm hiểu bài viết tạo giấy chứng nhận kết hôn này. Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả là gì? Dịch vụ làm giấy kết hôn giả là dịch vụ chuyên cung cấp những giấy tờ theo mẫu phôi thật của nhà nước. Dịch vụ nhận và làm giấy tờ một cách nhanh chóng theo yêu cầu của khách hàng. Với dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả, bạn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Một tờ giấy kết hôn giả có rất nhiều phần. Giấy đăng ký kết hôn giả bao gồm: Giấy kết hôn giả chi tiết và chính xác 100% như bản thật. Giấy kết hôn giả còn được đóng dấu như giấy kết hôn thật. Điểm khác biệt lớn nhất giữa giấy kết hôn giả là không được hồ sơ tại nhà nước lưu lại. Trên đây là khái quát về dịch vụ mà chúng tôi chuyên giấy tờ nhanh cung cấp. Những vấn đề liên quan đến giấy chứng thực kết hôn mời bạn xem tiếp dưới đây. Làm giấy đăng ký kết hôn giả khu vực TPHCM và Hà Nội tại giaytogia247.com Làm giấy đăng ký kết hôn giả TP.HCM và Hà Nội cùng hệ thống chuyên nghiệp tại giaytogia247.com. Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn của giaytogia247.com có nhiều ưu điểm thuận lợi cho khách hàng. Bằng sự uy tín và chuyên nghiệp giaytogia247.com sẵn sàng giải quyết tốt những vấn đề về giấy tờ. Đến với giaytogia247.com trải nghiệm của khách hàng sẽ được ưu tiên hàng đầu. Quy trình làm giấy đăng ký kết hôn giả tại TPHCM và Hà Nội Quy trình làm giấy đăng ký kết hôn tại Tp.HCM và Hà Nội tại giaytogia247.com bao gồm một số yêu cầu đơn giản cần có sau đây. Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú Quê quán Khi đã hoàn tất giấy đăng ký kết hôn giả giaytogia247.com sẽ chụp ảnh gửi qua cho khách hàng kiểm tra sản phẩm trước. Nếu chưa hài lòng chỗ nào khách hàng có thể yêu cầu trực tiếp với nhân viên. Chúng tôi sẽ điều chỉnh và hoàn thiện để tạo sự hài lòng nhất cho quý khách. Làm giấy kết hôn giả trên facebook (fb) Làm giấy đăng ký kết hôn trên facebook (fb) là một dịch vụ làm giấy tờ được quảng cáo trên facebook. Tuy nhiên, những dịch vụ làm giấy tờ uy tín thường có những website riêng chứ không trôi nổi trên mạng xã hội. Bạn nên lựa chọn thật kỹ giữa các địa điểm làm dịch vụ làm giấy kết hôn giả chất lượng. Như đã đề cập ở trên, có rất nhiều cơ sở làm giấy đăng ký kết hôn giả kém chất lượng. Rủi ro có thể bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng. Và các nhóm làm giấy kết hôn giả trên facebook (fb) cũng không ngoại lệ. Với dịch vụ làm giấy kết hôn giả trên fb, bạn cần phải cẩn thận và không nên đặt tiền cọc. Bởi nếu đặt cọc mà dính phải những đường dây lừa đảo thì bạn sẽ mất tiền cọc. Cần phải xác thực khi làm giấy đăng ký kết hôn trên facebook. Hãy kiểm tra xem độ uy tín của cơ sở làm giấy đăng ký kết hôn trên facebook mà bạn đang tính làm. Khó lòng mà có thể tin tưởng được khi muốn làm giấy kết hôn giả trên fb. Làm giấy đăng ký kết hôn online Làm giấy đăng ký kết hôn giả online là hình thức sử dụng dịch vụ đăng ký kết hôn trực tuyến, lợi ích khi dùng Tiết kiệm thời gian và công sức Giá rẻ theo mặt bằng thị trường Giấy tờ hoàn tất nhanh chóng Website lớn- Chất lượng dịch vụ online uy tín Khi bạn đang kí kết hôn theo hình thức này sẽ mang lại sự tiện nghi, nhiều lợi ích cho người dùng. Chính vì vậy, làm giấy đăng ký kết hôn giả online được nhiều khách hàng lựa chọn. Điều kiện làm giấy đăng ký kết hôn Và làm giả giấy đăng ký kết hôn thường có thể giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề của bản thân bạn. Không chỉ vậy, chúng giúp bạn có thể tiết kiệm thời gian cũng như công sức, tiền bạc. Không chỉ thế, các vấn đề tạm thời đều có thể được giải quyết triệt để Điều kiện làm giấy đăng ký kết hôn là những điều kiện khách hàng cần có để làm được giấy tờ kết hôn giả. Hiện tại, giaytogia247.com không có bất kỳ điều kiện nào để làm giấy kết hôn cả. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vì không đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của nhà nước. Nên thường thay thế cho mình một phương án làm giấy đăng ký kết hôn ngoài luồng. Một số yếu tố khiến khách hàng lựa chọn làm giấy đăng ký kết hôn giả. Mẫu giấy đăng ký kết hôn giả Mẫu giấy đăng ký kết hôn giả hay đúng hơn là giấy chứng nhận kết hôn. Mẫu giấy này là sự khẳng định về mặt pháp lý cuộc hôn nhân giữa hai người vợ chồng với nhau. Mẫu giấy đăng ký kết hôn được in chìm hình họa tiết trống đồng và bản đồ Việt Nam. Nó được chúng tôi thiết kế tỉ mỉ, công phu. Trong văn bản có chứa rõ ràng các thông tin cơ bản của vợ và chồng.Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một mẫu giấy đăng ký dưới đây. Mẫu giấy đăng ký kết hôn được lấy trực tiếp từ mẫu phôi của nhà nước nên giấy tờ đăng ký giống hoàn toàn bản thật 100%. Lý do nên chọn làm giấy tờ giả tại giaytogia247.com Lý do nào để khách hàng lựa chọn làm giấy tờ giả tại giaytogia247.com ? Để lựa chọn được một dịch vụ uy tín, chất lượng và nhanh chóng tại Tp.HCM và Hà Nội bạn cần tìm hiểu thật kỹ những dịch vụ tại khu vực này. Để đạt được sự phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự nhanh chóng tạo ra sản phẩm chất lượng của giaytogia247.com. Đến với giaytogia247.com khách hàng sẽ nhận được nhiều trải nghiệm tuyệt vời: khách hàng được đổi trả sản phẩm khí sản phẩm kém chất lượng, bị lỗi, không vừa lòng khách hàng. Giá làm giấy tờ giả rẻ hàng đầu thị trường. Chất lượng sản phẩm làm nên tên tuổi của Chuyên Giấy Tờ Nhanh Hỗ trợ tư vấn khách hàng tận tâm và nhiệt tình. Nhận làm đầy đủ các loại giấy tờ theo nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn muốn đăng ký kết hôn online hcm, đăng ký kết hôn online hà nội…. có thể liên hệ ngay cho chúng tôi thông qua các hotline trên. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải quyết, làm nhanh nhất cho bạn. Xem thêm: https://www.google.dk/url?q=https://giaytogia247.com/ https://www.google.com.ar/url?q=https://giaytogia247.com/tao-giay-dang-ky-ket-hon-ao.html
 13. Xe máy là một phương tiện giao thông chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong tổng số phương tiện giao thông cơ giới tại Việt Nam. Vậy khi mua xe máy mới cần những giấy tờ gì để chính thức hợp pháp hóa chiếc xe của mình? Tất cả sẽ được giới thiệu trong bài viết này. Có thể bạn quan tâm: Đổi bằng lái xe máy cần những giấy tờ gì - Thủ tục đổi giấy phép lái xe máy - Cách đổi giấy phép lái xe qua mạng - Đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại TPHCM- nhận làm giấy tờ giả các loại để thi bằng lái Khi đi mua xe máy mới cần mang những giấy tờ gì? Mua xe máy mới tức là bạn một chiếc xe máy còn nguyên tem, chưa được sử dụng và được bán tại các cửa hàng, đại lý xe máy. Thủ tục mua xe máy mới hoàn toàn khác với việc mua lại một chiếc xe cũ đã qua đời sử dụng. Những loại giấy tờ cần thiết khi đi mua xe máy mới gồm: + Chứng minh thư và sổ hộ khẩu có tên người đứng tên xe. Đây là giấy tờ bắt buộc để nơi bán có thể viết hóa đơn giấy tờ chính xác cho bạn. + Sau khi thanh toán tiền, bạn làm thủ tục nhận xe, chú ý những thứ sau: Sổ bảo hiểm xe máy Các giấy tờ hướng dẫn sử dụng xe máy Giấy giao nhận 2 bên Những sản phẩm, vật dụng khuyến mãi đi kèm (có sự khác nhau theo thời gian và từng cửa hàng). Hóa đơn thuế và giấy kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng. Sau khi bạn đã mua được xe, thì tiếp theo, bạn cần làm thủ tục nộp thuế trước bạ để có thể đưa xe đi đăng ký. Điểm đăng kí là phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an quận, huyện, thị xã để tiến hành đăng ký xe máy của mình. Đây là thủ tục bắt buộc với mọi xe máy mua mới, bạn cần làm thủ tục nộp thuế thì mới có thể đi đăng ký xe máy được, để đống thuế cho xe máy mới bạn làm theo hướng dẫn sau: Tìm đến phòng đăng ký thuế trước bạ Xin tờ khai thuế xe máy mới Điền đầy đủ các thông tin và tờ khai. Trong đó, lưu ý một số điểm như: Trị giá tài sản là phần trước thuế VAT Nguồn gốc tài sản ghi công ty xuất hóa đơn (nơi bạn mua xe) Ký tên người đứng tên Nộp lại hóa đơn thuế VAT + Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng bản photo + tờ khai vừa điền Đợi họ gọi tên rồi mang tờ khai đi đóng thuế Photo 1 bản của phiếu thanh toán mà Ngân Hàng đưa quay lại chi cục thuế, nộp lại tờ khai và phiếu thanh toán photo và gốc Bên thuế sẽ giữ lại 1 bộ photo và tờ khai, trả lại bạn 3 tờ bản gốc Khi đã có tờ khai thuế, bạn có thể mang xe máy mới và các giấy tờ liên quan đến cơ quan đăng ký xe máy mới để đăng ký xe
 14. Từ năm 2016, việc bổ sung bằng lái xe số tự động và chia giấy phép lái xe hạng B1 thành hai loại có giá trị sử dụng khác nhau đã khiến nhiều người nhầm lẫn về vấn đề bằng hạng B1 có được điều khiển ô tô số sàn hay không. Trong hệ thống các loại giấy phép lái xe (GPLX) tại Việt Nam, hạng bằng B (gồm bằng B1 và B2) là loại bằng lái dành cho xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi và có tải trọng dưới 3,5 tấn. Đây cũng là hạng bằng lái xe ô tô phổ biến nhất. Khi các dòng xe ô tô được trang bị hộp số tự động trở nên ngày một phổ biến và được sử dụng rộng rãi tại nước ta, nhu cầu có thêm loại bằng lái dành riêng cho xe số tự động nảy sinh. Do đó, từ 1/1/2016, GPLX số tự động chính thức được Bộ GTVT áp dụng. Tuy nhiên, làm GPLX số tự động cũng được xếp vào hạng bằng B1, dễ gây nhầm lẫn với bằng B1 cũ, loại vẫn cho phép điều khiển xe số sàn. Để phân biệt giữa hai loại bằng này, Bộ GTVT đã thống nhất gọi tên bằng lái xe số tự động là bằng B11. Cụ thể như sau: Bằng B11: Cấp cho những người không hành nghề lái xe, được điều khiển các loại xe sau đây: - Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi - Ô tô tải chuyên dùng số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg Xem thêm: làm cmt giả ở đâu để thi bằng lái xe Bằng B1: Cấp cho những người không hành nghề lái xe, được điều khiển các loại xe sau đây: - Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. - Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Như vậy, người có GPLX hạng B11 kahông được điều khiển xe ô tô số sàn. Trong khi đó, GPLX hạng B1 được phép điều khiển xe ô tô số sàn. Cả hai loại bằng này đều không cho phép hành nghề lái xe. Người có GPLX hạng B11 điều khiển xe số sàn sẽ vi phạm lỗi "Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển". Theo điểm a khoản 7, điều 21 Nghị định 46/2016/ NĐ-CP, lỗi này có mức xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
 15. Nhiều năm trở lại đây, số lượng người Việt sở hữu xe ô tô ngày càng tăng cao. Tuy nhiên một trong những lỗi mà người mới mua ô tô thường mắc phải chính là thiếu giấy tờ xe. Vậy giấy tờ xe ô tô bắt buộc mang theo là gì? Nếu không mang đủ giấy tờ thì mức phạt tiền là bao nhiêu? Giấy tờ xe là một thủ tục bắt buộc phải có đối với ô tô và xe máy nếu muốn tham gia giao thông. Trường hợp không mang đầy đủ giấy tờ, người điều khiển xe sẽ bị phạt hành chính thậm chí là bị giam xe. Giấy tờ xe ô tô đã được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, tùy theo từng trường hợp mà pháp luật quy định các mức phạt khác nhau (tiền hoặc tịch thu giấy tờ). Điều đầu tiên trước khi muốn điều khiển xe ô tô tham gia giao thông chính là tìm hiểu các điều kiện sau đây. Lưu ý đây là những điều kiện bắt buộc bạn phải có nếu muốn điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường. Người điều khiển xe ô tô phải đảm bảo đủ sức khỏe, độ tuổi theo đúng quy định và có kinh nghiệm về xe ô tô trong việc lái xe, luật giao thông.... Đồng thời bắt buộc có giấy phép lái xe do chính cơ quan có thẩm quyền cấp. Với người đang tập lái bắt buộc phải thực hành trên phương tiện tập lái đồng thời có giáo viên hướng dẫn. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, bạn không được tham gia điều khiển xe ô tô. Nếu cố tình không chấp hành luật thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Giấy tờ xe ô tô gồm những gì? Theo điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển xe ô tô bắt buộc phải có đầy đủ những giấy tờ theo đúng quy định. Cụ thể : Giấy đăng ký xe ô tô. Giấy phép lái xe với người điều khiển xe. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. (Quy định điều 55 của Luật Giao thông đường bộ 2008). Sổ đăng kiểm ô tô. Sổ này sẽ được cấp sau khi bên trung tâm kiểm định kiểm tra xe ô tô của bạn đã đạt đủ điều kiện đảm bảo lưu thông. Vậy đối với các trường hợp mua bán xe ô tô trả góp không có giấy đăng ký xe thì làm sao? Nếu bạn mua hoặc bán xe trả góp thì phải cung cấp được giấy tờ gốc do bên ngân hàng cung cấp cho thay cho giấy đăng ký xe. Tham khảo thêm về dịch vụ nhận làm các loại giấy tờ để có thể được tư vấn miễn phí. Đối với người lái xe thì việc mang đầy đủ giấy tờ theo quy định là rất quan trọng. Bởi khi cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính hoặc trường hợp vi phạm giao thông thì bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ. Lúc này nếu bạn không có đầy đủ giấy tờ đã liệt kê ở trên thì sẽ chịu phí phạt. Lưu ý: Giấy tờ xe ô tô mang theo phải là bản gốc. Vì theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ – CP, giấy tờ photo không có hiệu lực thay cho bản gốc. Theo Nghị định 171/2013/NĐ – CP, một số lỗi vi phạm giao thông sẽ bắt buộc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc giữ giấy tờ xe tạm thời (giấy phép lái xe, chứng nhận kiểm định, đăng ký xe….). Khi nào người vi phạm giao thông hoàn thành thủ tục nộp phạt đúng quy định mới được nhận lại giấy tờ chính. Do đó người điều khiển xe ô tô bắt buộc luôn có giấy tờ xe bản gốc khi tham gia giao thông. Không mang đủ giấy tờ xe ô tô phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt liên quan đến giấy tờ xe ô tô đã được quy định trong Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Những người điều khiển ô tô khi tham gia giao thông bắt buộc phải nắm rõ phí phạt liên quan đến giấy tờ xe. Cụ thể : Phạt tiền từ 200.000 đồng – 400.000 đồng đối với các trường hợp sau : Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không mang Giấy phép lái xe (trừ trường hợp vi phạm điểm C Khoản 7 Điều luật này). Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không mang Giấy đăng ký xe. Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không mang Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (xe có quy định bắt buộc kiểm định). Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với các trường hợp sau : Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực. Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo có mang Giấy phép lái xe nhưng hết hạn sử dụng dưới 6 tháng. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng đối với các trường hợp sau : Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3, xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo: Giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng trên 6 tháng. Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3, xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo: Không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng không phải cơ quan có thẩm quyền cấp; hoặc Giấy phép lái xe có dấu vết tẩy xóa. Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3, xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo: Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ giấy do Việt Nam cấp). Tuy nhiên lại không mang Giấy phép lái xe quốc gia. Bên cạnh phạt tiền người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Điểm a Khoản 5, Điểm b Khoản 7 Điều này thì còn hình thức xử phạt khác. Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo có thể bị tịch thu Giấy phép lái xe không thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp; hoặc Giấy phép lái xe đã bị tẩy xóa. Đối với người tham gia giao thông sử dụng phương tiện xe ô tô thì luôn phải chuẩn bị và mang theo đầy đủ giấy tờ đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp quên, không có hay hết hạn sử dụng thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền hoặc thậm chí tịch thu Giấy phép lái xe. Do đó nếu bạn vừa mới tậu một chiếc ô tô thì nhanh chóng bổ sung đầy đủ giấy tờ nhé.