• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lamgiayto

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  39
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lamgiayto

 1. Bạn đã quá chán nản với việc phải chờ đợi để được cấp lại giấy tờ, công chứng như bằng lái xe, chứng minh thư,… trungtamsohong.com chúng tôi dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội y như thật 100% khó phát hiện, bảo mật cao giúp hàng nghìn khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Nếu bạn muốn tìm hiểu về loại dịch vụ này của chúng tôi xin hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn. nhận làm giấy tờ các loại phổ biến Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ làm các loại giấy tờ để chữa cháy, hoàn thiện hồ sơ xin việc, làm hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, hợp đồng mua bán ủy quyền thừa kế, giấy bảo lãnh… Hoặc với mục đích thay đổi và làm lại các loại giấy tờ cá nhân như giấy khai sinh, giấy chứng minh thư nhân dân CMND, thẻ căn cước công dân CCCD, sổ hộ khẩu, giấy tờ xe, đăng ký kết hôn, làm giấy tờ để xuất cảnh, xuất khẩu lao động hợp pháp như visa hộ chiếu passport… Dịch vụ làm giấy tạm vắng, sổ tạm trú KT3, làm sổ hộ khẩu giả, làm giấy tờ chuyển khẩu, làm giấy phiếu lý lịch tư pháp. Một số lưu ý khi làm giấy tờ tại trungtamsohong.com trungtamsohong.com chúng tôi là dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội nên sẽ cần độ bảo mật và an toàn cao. Tuy nhiên chúng tôi cũng không nhận làm giả những loại giấy tờ sau: – Không nhận làm bằng đại học liên quan đến ngành Y tế hay Quân Đội, Công an. – Không tiếp những người không có thành ý hoặc không muốn hợp tác – Làm việc trên tinh thần đảm bảo an toàn bảo mật cho nhau và nhanh chóng. Xem thêm : dịch vụ làm sổ đỏ giả an toàn và giá rẻ Ưu điểm khi đến với dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội Chúng tôi là đơn vị nhiều năm làm trong lĩnh vực này nên chúng tôi tự tin mang tới cho bạn giá trị thực, không lừa đảo hay làm gì gây hại cho bạn. Nếu thực sự có nhu cầu bạn hãy liên hệ ngay trungtamsohong.com sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Đây là những lý do khiến bạn sẽ lựa chọn chúng tôi chứ không phải là đơn vị khác: – Làm bằng cấp và giấy tờ không cần đặt cọc – Phôi bằng và giấy tờ là phôi thật nếu không phải phôi thật không trả tiền – Chuẩn con dấu và thông tin – Là bằng thật và giấy tờ thật (không bị phát hiện) – Có bản công chứng và bảng điểm – Bảo mật thông tin tuyệt đối – Giá cả làm hết sức phù hợp và uy tín trên thị trường. Nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ làm giấy tờ các loại Hà Nội của chúng tôi liên hệ website để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc nhanh nhất. Hy vọng với những thông tin kể trên bạn đọc sẽ tìm được địa chỉ làm giấy tờ uy tín nhất cho mình.
 2. Nếu như các loại giấy tờ trên không đúng với nhu cầu của các bạn. Đừng ngại ngần gì mà không liên hệ ngay với tổ tư vấn của chuyengiaytonhanh.com. Chúng tôi có thể làm giả các loại giấy tờ đúng như mong muốn của các bạn. Chỉ trừ 1 vài trường hợp giấy tờ giả có liên quan tới bộ quốc phòng hay công an, những thứ mang tính chính trị cao. VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI? Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm giấy tờ giả hơn 10 năm. Gần như tất cả các loại giấy tờ giả chúng tôi đều có thể làm được bằng phôi thật, đầy đủ mộc, chữ ký của sở và bộ. Ví dụ như: Chúng tôi nhận làm bằng lái xe các hạng như là bằng lái xe máy hạng A1, bằng lái B2 để lái xe ô tô hoặc bằng lái xe tải và xe khách các hạng C, D, E, F, FC đều có. Đảm bao luôn cập nhật đúng mẫu phôi, tem dán và chữ ký theo từng năm. Làm chứng minh thư giả, căn cước công dân giả theo mẫu mới bằng thẻ pet cứng. Làm bằng đại học giả của tất cả các trường đại học trên toàn quốc. Làm chứng chỉ anh văn, chứng chỉ ngoại ngữ các loại như chứng chỉ JLPT, TOIEC, ILETS, chứng chỉ ngoại ngữ A, B C… Làm giấy tờ nhà đất, sổ đỏ chính chủ, sổ hồng giả, giấy tờ chung cư giả, làm giả giấy mua bán đất, thuê đất các loại… Làm sổ hộ khẩu, tạm trú tạm vắn, KT3 các loại tất cả các tỉnh… Hỗ trợ tận tình Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào. Đừng ngần ngại mà liên hệ ngay đến chúng tôi. Quy trình làm việc rõ ràng Chúng tôi làm giấy tờ giả cho quý khách với quy trình làm việc rõ ràng. Thời gian chính xác, không làm chậm trễ công việc của quý khách: Quý khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn, chọn mẫu giấy tờ phù hợp. Gửi mẫu giấy tờ giả tương tự cho quý khách xem trước. Báo giá chi tiết, thời gian hoàn thành và thời gian giao hàng cho quý khách. Quý khách đồng ý chốt thông tin Nhân viên kỹ thuật tiến hành làm giấy tờ theo yêu cầu của quý khách. Sau khi làm xong, nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ với quý khách qua Zalo để gửi ảnh cho quý khách kiểm tra Nếu thông tin đã đúng, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng tận nơi, thu tiền khi nhận hàng, quý khách kiểm tra hàng khi nhận thoải mái. Bạn tò mò có thể xem lam bang cap 3 gia bao nhieu để biết thêm chi tiết Uy Tín – Trách Nhiệm Chúng tôi đã làm giấy tờ giả nhiều năm. Khách hàng tới làm một lần đều quay lại làm tiếp. Bởi vì phương châm của chúng tôi không phải là cạnh tranh về giá mà là chất lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất, sản phẩm quý khách sử dụng an tâm nhất. Cập nhật một số dịch vụ làm bằng cấp giả mới năm 2021! Ngoài cung cấp dịch vụ làm bằng đại học giả không cần đặt cọc uy tín. Trung tâm chúng tôi còn mang đến những dịch vụ thiết yếu sau: – Làm bằng trung cấp, cao đẳng, làm bằng cấp 3 giả sử dụng phôi thật 100%. – Làm học bạ giả theo cuốn chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo trong trường học – Làm chứng chỉ tiếng anh giả chuẩn quốc tế như A1, A2, B1, B2, C hay Ielts, TOEFL – Làm giấy phép kinh doanh giả bản cực đẹp – Bằng lái xe giả các loại theo yêu cầu của khách hàng. Nếu bạn đang có nhu cầu trải nghiệm các dịch vụ của trung tâm, cũng như Làm bằng giả đại học giả. Vui lòng liên hệ đến số hotline để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn bất cứ nơi đâu, vào thời gian nào!
 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 100% Bạn đang tìm hiểu về cách làm giấy tờ cũng như một nơi uy tín để đồng hành với mình? Chúng tôi chuyên nhận làm giấy tờ giả các loại không cọc đảm bảo chất lượng 100%. Cùng trung tâm tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết này nhé! Chúng tôi- - chuyengiaytonhanh.com làm giấy to tùy thân giả tất cả các loại giống thật không thể phân biệt. Đảm bảo hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Giấy tờ giả hiện nay được sử dụng phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Nhu cầu của khách hàng tăng cao, kéo theo hàng loạt trung tâm nhận làm giả giấy tờ mọc lên, dẫn đến chất lượng không được đảm bảo. Nhận làm tất cả các loại giấy tờ giả Chúng tôi nhận làm tất cả các loại giấy tờ giả như: làm bằng lái xe, làm sổ hồng, làm sổ đỏ, làm sổ hộ khẩu, làm giấy đăng ký kết hôn, làm giấy li hôn, làm giấy phép kinh doanh cũng như tất cả các loại giấy tờ mà quý khách yêu cầu. Giá cả hợp lý Cam kết giá cả tất cả các loại giấy tờ giả đều hợp lý đúng với chất lượng. Chúng tôi không dám nói giá rẻ nhất nhưng cam kết giá thành đi đôi với chất lượng như ý. Làm giấy tờ giả giá rẻ chỉ từ 1 triệu đồng. Không cần đặt cọc trước Hẳn đây cũng là những trăn trở của quý khách khi tìm mua giấy tờ giả. Bởi nhiều đơn vị khi quý khách liên hệ đến sẽ yêu cầu đặt đọc rồi lặng mất tăm. Chúng tôi cam kết không cọc, không lo lừa đảo. Xem thêm: dịch vụ làm cmnd nhanh tại hà nội giá rẻ Quy trình làm giấy tờ giả không cần cọc, đảm bảo uy tín và chất lượng Trung tâm chúng tôi nhận làm giấy tờ giả các loại với mục tiêu đặt chữ “tín” lên hàng đầu, khách hàng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản như sau: Khách hàng xác định loại giấy tờ cần làm, liên hệ với trung tâm qua đường dây nóng hoặc qua Zalo, số điện thoại. Trung tâm luôn có đội ngũ chăm sóc khách hàng sẵn sàng tư vấn miễn phí 24/7 cho bạn. Sau khi được tư vấn và hiểu rõ dịch vụ, khách hàng gửi các thông tin cần thiết. Trung tâm tiếp nhận, thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối và được lưu giữ để làm giấy tờ. Sau khi giấy tờ hoàn thiện, trung tâm chụp ảnh chi tiết các mặt và gửi cho khách. Khách hàng kiểm tra kỹ lưỡng, nếu giấy tờ có sai sót về thông tin, phông chữ, mực in,…chúng tôi sẽ sửa lại theo ý muốn của khách hàng. Giấy tờ đã làm hoàn chỉnh không cần cọc. Trung tâm sẽ gửi đến tận tay người nhận. Khách hàng kiểm tra trực tiếp và trả tiền. Thời gian nhận hàng từ 3 đến 5 ngày tùy địa điểm nhận. Một số loại giấy tờ giả được khách hàng tin tưởng sử dụng Các loại giấy tờ được làm tại trung tâm Chúng tôi nhận làm giấy tờ xe máy giả như làm bằng lái xe máy giả A1, bằng ô tô B2, bằng lái xe tải và xe khách,…làm cavet xe giả. Nhận làm giấy tờ cho cá nhân, bao gồm: làm cmnd giả, làm đăng ký kết hôn giả, làm sổ hộ khẩu giả,…và các loại giấy tờ cá nhân khác. Làm giấy phép kinh doanh giả và các giấy tờ liên quan đến kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Làm các loại chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ ngoại ngữ như Toeic, Ielts,… Làm các loại bằng cấp như bằng Đại học, bằng Cao đẳng, bằng Trung cấp,…làm bảng điểm, học bạ,…đảm bảo chính xác 100%. Những điều cần biết khi làm giả giấy tờ Mỗi loại giấy tờ đều có một công dụng riêng của nó, cho nên việc làm giả giấy tờ cũng phải tùy vào trường hợp của bạn. Thường thì tùy vào mục đích sử dụng cũng như sự lựa chọn của mỗi cá nhân, giấy tờ giả chỉ để qua mắt các bộ máy nhà nước kém cỏi hiện nay. Làm giả giấy tờ nhằm rút ngắn thời gian để bạn dành vào các công việc cá nhân khác. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải cẩn thận và hiểu rõ hơn về việc làm giả giấy tờ. Lợi ích của việc làm giấy tờ giả Giấy tờ được coi là vật bất ly thân của mỗi công dân. Giấy tờ cá nhân có thể bao gồm chứng minh thư nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu,…hoặc các giấy phép lái xe, chứng chỉ môn học,… Những giấy tờ này không những cần thiết trong thực tế cuộc sống, mà còn là chìa khóa giúp bạn giải quyết các vấn đề, có được những cơ hội thăng tiến trong công việc và mở ra nhiều cơ hội cho tương lai.
 4. Những dịp nên tặng quà đối tác Quà tết tặng đối tác Tết là dịp tổng kết năm cũ và khởi đầu một năm mới tốt đẹp, may mắn. Đây là dịp các công ty nên tặng quà đối tác để cảm ơn năm qua họ luôn đồng hành cùng công ty và chúc họ có một năm mới nhiều tài lộc, thịnh vượng và tiếp tục đồng hành cùng công ty. Quà lưu niệm tặng đối tác nước ngoài khi họ qua thăm công ty Khi đối tác nước ngoài qua tham quan công ty bạn xem cơ sở vật chất cũng như những hoạt động của bạn như thế nào, bạn nên tặng một món quà lưu niệm mang nét văn hóa của Việt Nam hoặc sản phẩm đặc trưng của công ty. Món quà thể hiện sự niềm vui và tình cảm trân thành của công ty với đối tác. Quà tri ân Các công ty thường tặng quà tri ân cho khách hàng đối tác trong dịp kỷ niệm thành lập công ty hoặc tổng kết hoạt động của công ty trong 1 năm. Sự phát triển của công ty cũng là nhờ sự hợp tác, đồng hành của các đối tác. Món quà thay lời cảm ơn cũng như thể hiện tình cảm chân thành của công ty mong muốn tiếp tục hợp tác bền vững. Quà tặng dịp ký kết hợp đồng hợp tác Trong ngày ký hợp đồng hợp tác với những đối tác lớn, công ty nên tặng đối tác một món quà mang ý nghĩa may mắn, thuận lợi và thành công. Món quà thay lời chúc sự hợp tác thành công tốt đẹp. Những món quà tặng đối tác ý nghĩa, tinh tế Tượng hồ lô dát vàng Tặng phẩm tượng hồ lô dát vàng là món quà may mắn, ý nghĩa nhất để bạn gửi đến đối tác trong năm 2021 này. Món tặng phẩm mang ý nghĩa về sự cầu may, thu hút tài khí và bảo trợ sức khỏe cho những người trong gia đình. Với những vị sếp có con nhỏ, đây càng là món quà mà bạn nên lựa chọn. Bởi theo quan niệm trong phong thủy, tượng hồ lô dát vàng có khả năng trừ tịch, ngăn trẻ quấy khóc lúc về đêm. Trong các dịp khai trương, sinh nhật, tân gia, kỷ niệm đều có thể dùng tượng linh vật này làm quà tặng đối tác nữ. Xem thêm: Sổ tay quà tặng doanh nghiệp QUÀ TẶNG PEWTER MẠ VÀNG CAO CẤP Được làm từ nguyên liệu quý hiếm từ 97% Thiếc nhập khẩu từ nước ngoài, quà tặng Pewter của MT Gold Art xứng đáng là đại sứ thiện chí của bạn. Đây là món quà tặng VIP vừa mang giá trị cao lại vừa chứa đựng những ý nghĩa tốt đẹp tới người nhận. Nối bật trong Bộ sản phẩm là Hộp đựng trà cực chất với hai nắp đẩy khí giúp cho trà giữ nguyên hương vị ban đầu. Ngoài ra, chúng tôi còn có các sản phẩm linh vật để bàn cực kỳ tinh xảo. Đây sẽ là món quà cực kỳ VIP và độc đáo dành tặng đối tác, khách hàng, Sếp trong các dịp Lễ, Tết… Bút ký cao cấp dát vàng Bút ký cao cấp là một món quà khá phổ biến nhưng không hề lỗi thời để làm quà tặng đối tác. Nhưng lần này, bạn hoàn toàn có thể “nâng cấp” để chiếc bút ký trở nên đặc biệt hơn. Dòng bút ký cao cấp mạ vàng lá 24k tinh xảo của thương hiệu MT Gold Art chính là một tặng phẩm độc đáo như vậy. Món quà là sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng, phù hợp với bàn tay. Điểm nhấn nổi bật chính là lớp vàng lá được lồng nửa thân bút. Tất cả tạo nên một món tặng phẩm thực sự trọn thành ý để dành tặng đối tác. Bộ bình ly pha lê sứ đúc vàng hoa mai Cũng là một sản phẩm lấy nguồn cảm hứng từ những cánh hoa mai đua nở, biểu trưng cho sự khởi đầu mới đầy hạnh phúc. Bộ bình sứ pha lê đúc vàng được tạo nên từ những chất liệu cao cấp nhất cùng bàn tay tài hoa của người nghệ nhân. Những cánh hoa mai được mạ vàng tinh tế, đính pha lê làm nhụy. Phần đáy được mạ một lớp vàng lá vô cùng sang trọng. Dùng bộ bình li pha lê này làm quà tặng đối tác nhân dịp năm mới, khai trương sẽ rất tuyệt vời. Ly uống nước pha lê đúc vàng Thêm một phiên bản khác của bộ bình li pha lê đúc vàng. Bộ li uống nước pha lê với sự tinh giản trong thiết kế, tạo hình nhưng không làm mất đi sự sang trọng. Món quà này dùng làm quà tặng đối tác nhân dịp tân gia, mừng năm mới, sinh nhật đều rất phù hợp. Tham khảo thêm bài viết sau: https://www.qua24.net/vn/so-cac-loai.html
 5. Quà tặng đối tác là một trong những phần quan trọng trong công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Khi lựa chọn được quà phù hợp sẽ giúp gắn kết các doanh nghiệp đến gần nhau hơn, hợp tác được vững bền và cùng nhau phát triển. Để có thể có được những sản phẩm làm quà tặng đẹp, chất lượng bạn có thể tìm mua tại Qua24.net. Là thương hiệu uy tín trên thị trường về các dòng sản phẩm quà tặng doanh nghiệp qua24 sẽ mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn ưng ý. Tầm quan trọng của quà tặng đối tác – Qua24 Quà tặng đối tác đóng góp vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển trong công việc và phát triển riêng đối với bản thân người tặng quà. Khi bạn tặng đối tác một món quà ý nghĩa bạn sẽ ghi được dấu ấn trong lòng người được tặng. Món quà tặng doanh nghiệp ưng ý sẽ giúp quà trở nên có giá trị, có được sự hài lòng. Hơn thế, mỗi khi nhìn thấy quà thì đối tác sẽ nhớ về bạn, nhớ về công ty bạn đã tặng quà cho họ. Khi đã có được dấu ấn đối với đối tác của mình rồi thì những công việc về sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, công ty bạn sẽ có những hợp đồng béo bở, có được sự hợp tác thuận lợi và có thêm sự tin cậy nhất định. Các loại quà tặng doanh nghiệp, tặng đối tác ý nghĩa tại Hà Nội Đối với các dòng quà tặng doanh nghiệp sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Tiêu chí lựa chọn quà luôn phải là độc đáo, giá trị và ý nghĩa. Tùy thuộc vào mỗi đối tượng, hoàn cảnh tặng quà khác nhau mà lựa chọn các món quà cho phù hợp. Để làm quà tặng bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tại brand qua24 như sau: Quà tặng doanh nghiệp ý nghĩa phong thủy tăng tài lộc Quà tặng doanh nghiệp hợp phong thủy giúp tăng tài lộc luôn là món quà giá trị được mọi người tin tưởng lựa chọn. Khác với các dòng sản phẩm khác, khi nhận được món quà này đối tác của bạn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Bỗng đâu có đối tác kinh doanh lại mang tài lộc, may mắn đến cho mình. Bỗng đâu có một đối tác lại quan tâm đến sự phát triển của công ty, của cá nhân mình. Khi nhận món quà phong thủy này sự đánh giá của họ với bạn sẽ hoàn toàn khác. Đối với các dòng sản phẩm phong thủy giúp gia tăng tài lộc tại brand qua24 bạn có thể tham khảo một số mẫu được làm từ gốm sứ. Những chiếc bình gốm sứ hút tài hút lộc, những bức tượng nói về sự tự do, nói về những giá trị trong cuộc sống. Ngoài ra những bức tượng decor hình quả cầu, hình long phượng hay tỳ hưu cũng màng những thông điệp tốt trong giới phong thủy cho người sử dụng. Quà tặng đối tác để bàn làm việc Với thế giới quà tặng để bàn dành cho đối tác tại qua24 lại mang đến vô vàn lựa chọn cho mọi người. Không thể lựa chọn những món quà tặng đối tác một cách tầm thường, phổ biến mà món quà trang trí, đặt trên bàn đối tác phải toát lên được cái tôi riêng, toát lên sự mới lạ, độc đáo. Khi món quà được đặt lên bản sẽ gây được ấn tượng mạnh đối với người nhìn và có ý nghĩa đối với chủ nhân món quà. Quà tặng để bàn có thể lựa chọn gồm có các loại tượng có ý nghĩa về sự thuận lợi, may mắn, che chở như tượng bát mã, tương di lặc hay tượng liên quan đến tài lộc hoặc là bút cao cấp. Ngoài ra cũng có thể lựa chọn những bức tượng về quả cầu được thiết kế từ gốm sứ sẽ toát lên được sự sang trọng của quà. Những phần quà tặng được đặt trên bàn phải là vật có kích thước không quá lớn cũng không quá nhỏ để tạo nên sự hài hòa trên chiếc bàn. Quà tặng doanh nghiệp dùng trong gia đình Khi muốn mua quà tặng đối tác doanh nghiệp là những món đồ có thể dùng trong gia đình thì brand qua24.net lại là điểm đến mang đến nhiều lựa chọn cho nhu cầu của bạn. Để dùng trong nhà bạn có thể chọn các sản phẩm gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của sếp, đối tác để món quà thêm phần ý nghĩa. Việc quà được sử dụng, được thấy hằng ngày sẽ giúp người tặng quà được nhớ đến nhiều hơn. Xem chi tiết tại đây: https://www.qua24.net/vn/but-cao-cap.html
 6. Nhiều người lo lắng, sau 01/7/2021, khi Sổ hộ khẩu giấy bị bãi bỏ thì Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số không còn giá trị do Nhà nước quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân 12 số. Vậy, trên thực tế, Chứng minh nhân dân 9 số có thời hạn đến bao giờ? quy định những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân: - Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng; - Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được - Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; - Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Thay đổi đặc điểm nhận dạng. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân. Nếu bạn vẫn muốn làm cmnd, có thể lựa chọn : nhận làm giấy tờ giả các loại giá hợp lý Như vậy, Chứng minh nhân dân 9 số có thời hạn 15 năm. Công dân không phải đổi Chứng minh nhân dân nếu thẻ vẫn còn hạn. Hiện nay, không có văn bản nào quy định rằng Chứng minh nhân dân 9 số chỉ có thời hạn đến 01/7/2021. Mốc 01/7/2021 thực ra là mốc Bộ Công an không cấp mới Sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân (12 số trên thẻ Căn cước công dân). Đây cũng là mốc Bộ Công an cam kết cơ bản hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, mục tiêu của Bộ Công an là cấp được 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip trước 01/7/2021. Chính vì những lý do trên, Công an các tỉnh, quận, huyện… đang cấp tốc cấp Căn cước công dân cả cuối tuần, thậm chí cả ngày lẫn đêm… Bởi vậy, tại nhiều địa phương, ngoài việc vận động người dân đi làm Căn cước công dân thì cán bộ lại khiến công dân hiểu sai về hạn sử dụng của thẻ Chứng minh nhân dân. Về trường hợp của bạn có thể lựa chọn làm Căn cước công dân gắn chip ngay bây giờ (hiện nay không cấp Chứng minh nhân dân mà đã cấp Căn cước công dân gắn chip trên toàn quốc) hoặc đợi đến khi Chứng minh nhân dân hết hạn (15 năm kể từ ngày cấp ghi trên mặt sau của thẻ). Nếu đi đổi Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân bây giờ sẽ có một số thuận lợi như: được cấp lưu động về tận xã, phường; lệ phí cấp thẻ chỉ còn một nửa… Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các điểm cấp thẻ hầu như đông và quá tải. Vì thế, thời gian cấp thẻ cũng lâu hơn so với quy định của pháp luật. có thể cân nhắc những mặt lợi và hại để xác định có cần làm thẻ ngay bây giờ không.
 7. Trong suốt thời gian hành nghề luật sư tư vấn về lĩnh vực hôn nhân và gia đình cũng như trong lĩnh vực tư vấn kết hôn với người Hàn Quốc. Trải qua rất nhiều lần tư vấn, tiếp xúc với nhiều cặp vợ chồng đi đăng ký kết hôn, lắng nghe những câu chuyện của họ về các khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chẳng hạn, có người vì không am hiểu rõ các quy định pháp nên mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ nhưng không có được kết quả, có người vì lý do công việc nên họ không có thời gian để chuẩn bị giấy tờ, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của họ. Hay có người lựa chọn một đơn vị dịch vụ làm giấy phép nhưng lại không làm được, mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Qua những câu chuyện như thế, chuyengiaytonhanh.com hiểu rõ những khó khăn thường gặp phải và mong muốn của khách hàng khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chính vì vậy, lời khuyên tốt nhất cho Quý khách khi làm thủ tục đăng ký kết hôn là hãy lựa chọn một đơn vị tư vấn chuyên sâu trong lĩnh kết hôn với người nước ngoài, một đơn vị tư vấn kết hôn với người nước ngoài uy tín, chuyên nghiệp và đã xử lý nhiều hồ sơ kết hôn với người nước ngoài. Một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực này chính là chúng tôi. Lý do nên chọn chúng tôi Đầu tiên, sau khi quyết định sẽ đi đến hôn nhân, Quý khách được quyền lựa trọn một trong 2 nơi sau để đăng ký: Một là tại Việt Nam sẽ đăng ký tại Phòng tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi một trong hai người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Hai là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Vì vậy, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện của mình, Quý khách lựa chọn nơi thuận lợi để đăng ký kết hôn. Thậm chí cơ quan nào là cơ quan mình có thể đăng kí kết hôn và cơ quan nào là cơ quan mình không đủ điều kiện để kết hôn do có một số giấy tờ yêu cầu cung cấp riêng nhưng mình chưa thể chuẩn bị được. Để giúp Quý khách có cái nhìn tổng quan về những quy định pháp luật về kết hôn với người Hàn , Công ty chuyengiaytonhanh.com xin chia sẽ bài viết sau: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn. Bài viết này tóm gọn những nội dung cũng như kinh nghiệm trong nhiều năm qua khi công ty hoạt động tư vấn kết hôn cho với người nước ngoài, mong rằng sẽ giúp ích cho Quý khách Dịch vụ chúng tôi cung cấp: Từ lâu, Chuyengiaytonanh.com đã được biết đến bởi một đơn vị tư vấn Luật chuyên nghiệp, có đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Mỗi năm, chúng tôi cung cấp hàng trăm dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung cũng như dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc nói riêng. Khi khách hàng đến với chúng tôi, Quý khách sẽ được sử dụng những dịch vụ chất lượng nhất, đảm bảo và uy tín. Quý khách sẽ không phải lo lắng về những khó khăn, hạn chế của mình khi đi đăng ký kết hôn. Đến với chúng tôi, Quý khách sẽ được sử dụng tất cả những dịch vụ sau: Tư vấn kết hôn miễn phí với người Hàn; Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự miễn phí tất cả các loại Giấy tờ cần thiết trong hồ sơ kết hôn tạo giấy đăng ký kết hôn giả https://www.google.com.vn/url?q=https://chuyengiaytonhanh.com/lam-giay-dang-ky-ket-hon-gia.html
 8. CMND có thời hạn 15 năm và được sử dụng đến khi hết hạn CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp. CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD. Như vậy, CMND 9 số có thời hạn 15 năm. Công dân không phải đổi CMND sang CCCD gắn chíp nếu thẻ vẫn còn hạn và nguyên vẹn. Tham khảo thêm về : làm cmnd giả ở đâu CMND có giá trị tương đương CCCD Hiện nay, trên cả nước đang tồn tại đồng thời các thẻ sau có giá trị tương đương: - Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số; - Căn cước công dân. Theo Khoản 1 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, cả làm CMND và CCCD đều là giấy tờ tùy thân của công dân và có giá trị như nhau, được dùng song song với nhau. trường hợp dùng CMND cần đổi sang CCCD gắn chip - CMND hết thời hạn sử dụng. - CMND hư hỏng không sử dụng được. - Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. - Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Thay đổi đặc điểm nhận dạng. - Mất chứng minh nhân dân.
 9. Dịch vụ nhận làm giấy tờ giả các loại toàn quốc giá cả hợp lý không cần cọc trước! Chúng tôi chuyên nhận làm giấy tất cả các loại giấy tờ giá cả hợp lý không nói thách. Giá thành đảm bảo với chất lượng. Bạn thắc mắc không biết phải làm giấy tờ giả ở đâu uy tín và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Một số dịch vụ chính của chúng tôi: Làm Sổ Giả Làm CMND Giả Làm Căn Cước Làm Giấy kết hôn giả Làm Giấy Độc Thân Giả Làm Khai Sinh Giả Làm cavet giả làm bằng đại học thật có hồ sơ gốc Làm Bằng Lái Xe Giả Dịch vụ nhận làm giấy tờ giả là gì? Có thể vì lý do nào đó mà bạn bị mất đi giấy tờ hoặc không có giấy tờ nhưng lại cần sử dụng cho cuộc sống, công việc. Thấy được nhu cầu đa dạng đó nên dịch vụ làm giấy tờ giả ra đời. Dịch vụ giúp giải quyết nhanh chóng mong muốn của quý khách hàng. Đồng thời tiết kiệm được khá nhiều công sức và thời gian so với cách làm giấy tờ truyền thống. Không những vậy mà giấy tờ giả được đảm bảo chất lượng lên đến 100% giống với bản gốc. Lợi ích của dịch vụ làm giấy tờ giả Quý khách không cần phải trực tiếp tới các cơ quan/ đơn vị để khai báo hay làm bất cứ thủ tục nào cả. Điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức cho bạn Nhận được giấy tờ nhanh chóng, chỉ từ 2-5 ngày kể từ khi đăng ký Chi phí hợp lý Giao giấy tờ tận nơi trên toàn quốc, có dịch vụ giao hoả tốc trong vòng 24h nếu khách hàng cần gấp Giống giấy tờ gốc tới 100%. Bởi có tem phôi, chữ ký, dấu mộc hay tem dán,… Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng Không cần phải đặt cọc trước, thanh toán khi sau khi nhận giấy tờ Làm Giấy Tờ Giả Ở Đâu? giaytogia247.com là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ làm giấy tờ giả trên toàn quốc. Hơn 10 năm kinh nghiệm, tiếp xúc và làm việc với hàng nghìn khách hàng; chúng tôi luôn tự hào là đơn vị nhận làm giấy tờ giả uy tín nhất. Chúng tôi chuyên nhận làm giả giấy tờ các loại giấy tờ, sử dụng phôi gốc. Chất lượng giống y hệt giấy tờ thật, không cần phải đặt cọc trước. Nhận làm giấy tờ giả các loại giá hợp lý, nhanh chóng và vô cùng uy tín. Bạn chẳng cần phải lo lắng về thời gian hay tiền bạc, bởi vì mọi thứ đã có chúng tôi lo. Có lẽ đây là loại giấy tờ khiến ai ai cũng phải đau đầu nếu không thể tìm thấy hay bị lấy cắp. Thế nhưng với dịch vụ nhận làm giấy tờ giả của chúng tôi thì mọi loại giấy tờ đều trở nên đơn giản. Bạn chẳng cần tốn thời gian, tiền bạc hay công sức tới các cơ quan nhà nước với đủ các thủ tục rườm rà. Theo quy trình truyền thống bạn sẽ phải mất ít nhất 10 ngày để xử lý, cấp phép lại giấy tờ. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi, sau khi tiếp nhận thông tin khoảng 3-4 ngày là giấy tờ đã đến tay bạn. Giống hệt bản gốc có đầy đủ chữ ký, phôi thật chất lượng 100% mọi loại giấy tờ tùy thân.
 10. Những điều thú vị chỉ khi bạn kết hôn mới có Ai đó đã từng nói “hôn nhân là cái WC, người trong muốn ra, người ngoài thì muốn vào”, rằng hôn nhân là “nấm mồ của tình yêu”, sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng sẽ chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau, rất tẻ nhạt và buồn chán. Song có rất nhiều điều tuyệt vời mà hôn nhân mang lại cho bạn khác xa với cuộc sống độc thân. Hãy cùng lamgiaytogia247 tìm hiểu về những điều tuyệt vời nhất mà chỉ khi có gia đình bạn mới có thể cảm nhận được nó. 1. Được hưởng trọn giây phút bên nhau theo đúng nghĩ vợ chồng Khi bạn kết hôn, sẽ có mau giay dang ky ket hon, điều đó có nghĩa mối quan hệ giữa bạn và người đó đã được pháp luật công nhận, mọi người công nhận và chúc phúc. Nếu chưa có thì bạn nên tao giay ket hon cho dễ dàng Thành vợ thành chồng rồi, bạn sẽ không phải thấp thoảng lo lắng, đợi chờ những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn hò, những lần mong ngóng được gặp người mình yêu. Thay vào đó, mỗi tối, mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ nhìn thấy ngay gương mặt quen thuộc của người đó, được gọi nhau tiếng vợ, tiếng chồng đúng nghĩa. 2. Bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon do người bạn đời trổ tài Nếp sống của người Việt thường là phụ nữ sẽ nữ công gia chánh, đảm đang trong công việc nội trợ. Bởi thế, sau khi kết hôn điều tuyệt vời nhất mà bạn nhận được đó là được thưởng thức những món ăn ngon do bàn tay người mà bạn yêu thương nhất nấu nướng. Mỗi sáng thức dậy trước khi đi làm, có người chuẩn bị chu đáo cho bữa ăn sáng, chiều đến sau giờ làm việc mệt nhọc bạn trở về nhà cơm canh ngon ngọt đã được dọn sẵn sàng. Đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối vơí những người đã có gia đình. 3. Bạn có những đứa con đáng yêu – món quà vô giá Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Chính vì thế sau khi kết hôn, điều mà các cặp vợ chồng mong đợi là “có tin vui”, sinh được những đứa con khỏe mạnh, đáng yêu. Sẽ vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao khi được nhìn các con lớn lên từng ngày, được chứng kiến cảnh con tập lay, tập trườn, tập bò, tập đi và vỡ òa khi con có thể gọi được hai từ thiêng liêng “cha mẹ”. Khi có con, cuộc sống của các cặp vợ chồng sẽ ý nghĩ hơn rất nhiều. Bởi trong cuộc sống đó, cha mẹ được thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ, có nghĩa vụ nuôi dưỡng con trưởng thành, cha mẹ sẽ có trách nhiệm hơn với nhau, sẽ quan tâm, yêu thương và lo lắng hơn cho gia đình, nó khác xa với việc một gia đình mà chưa có con. 4. Bạn không còn cô đơn sau mỗi lần trở về nhà Kết hôn rồi, cuộc sống của bạn từ đây không phải “lẻ bóng”, cô đơn gối chiếc nữa. bởi cuộc sống hôn nhân là cuộc sống của hai người, bất cứ khi nào bạn cũng sẽ biết luôn có một người mà bạn yêu thương mong chờ bạn trở về tổ ấm của mình. Bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn, háo hức hơn trong việc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sự ngọt ngào này chỉ có những người khi kết hôn họ mới cảm nhận được hết. 5. Trên con đường bạn đi sẽ luôn có một người đồng hành cùng bạn Trong một mối quan hệ yêu đương, người ta vẫn thường hi sinh và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách, nhưng đó có thể chỉ là một đoạn đường ngắn bởi yêu không tránh khỏi trường hợp hợp rồi tan. Chỉ có mối quan hệ hôn nhân bạn mới chắc chắn được người sẽ đồng hành cùng bạn trên chặng đường về sau. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, những lúc bạn mỏi mệt, sẽ luôn có người chồng hoặc vợ kề bên, đồng cam cộng khổ với bạn trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Cả hai sẽ cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Và ngược laị, nếu có niềm vui, niềm vui ấy sẽ được nhân đôi, cả hai cùng hướng về một phía. Tình yêu và tình thương nó sẽ khiến cho người bạn đời của bạn hi sinh, làm những điều dù là nhỏ nhặt nhất miễn sao nó tốt cho bạn, nó làm bạn cảm thấy vui và hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm và phẳng lặng, bởi thế sẽ chẳng có ddiều gì hạnh phúc hơn nếu bạn luôn có một người ơr bên luôn sẵn sàng động viên, cùng bạn vượt qua tất cả.
 11. Đăng ký kết hôn cần giấy tờ gì? Hai bạn cần chuẩn bị tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu; hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân còn giá trị; Công dân Việt Nam cư trú trong nước sẽ được miễn lệ phí đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn có cần sổ hộ khẩu không? Thủ tục đăng ký kết hôn online như : tạo giấy đăng ký kết hôn trên facebook gồm các bước nào? Bài viết sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn. Điều kiện được đăng ký kết hôn Căn cứ điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì nam và nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; Hai người không bị mất năng lực hành vi dân sự; Không thuộc các trường hợp bị cấm kết hôn như: Kết hôn giả tạo; tảo hôn; cưỡng ép kết hôn; đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác, kết hôn trong phạm vi 3 đời,.... Về kết hôn đồng giới, hiện nay nhà nước đã bãi bỏ quy định “cấm kết hôn với những người cùng giới”. Thay vào đó là quy định “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Theo đó thì những người đồng giới tính vẫn có thể thực hiện kết hôn với nhau nhưng không được pháp luật và nhà nước thừa nhận (làm thủ tục làm giấy kết hôn). Tức là không được nhà nước bảo vệ nếu như có tranh chấp xảy ra. Trước khi đăng ký kết hôn, tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình theo luật pháp Việt Nam Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Pháp luật bảo vệ và tôn trọng hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì? Đi đăng ký kết hôn cần mang giấy tờ gì? Khi quyết định bước vào đời sống hôn nhân, ngoài việc chuẩn bị cho đám cưới, hai bạn cần phải nắm rõ thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Đi đăng ký kết hôn cần giấy tờ gì? Hai bạn có thể thực hiện nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi một trong hai bạn đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Hồ sơ đăng ký kết hôn cần những giấy tờ sau: Mẫu giấy đăng ký kết hôn. Hai bạn có thể khai chung vào tờ khai này. Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. Sổ hộ khẩu của hai bên. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân còn giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày xác nhận (nếu đăng ký kết hôn khác Ủy ban nhân dân xã thường trú). Trường hợp đã từng kết hôn thì phải nộp thêm Quyết định ly hôn của Tòa án. Nếu vợ/chồng trước đã tử vong thì phải nộp thêm Giấy Chứng Tử. Kết Khi đã quyết định tiến tới hôn nhân, bên cạnh đám cưới thì việc tiến hành những thủ tục đăng ký kết hôn là điều cần thiết để đảm bảo chấp hành theo đúng quy định pháp luật, bên cạnh đó còn là cơ sở quan trọng để 2 người kết thành 1 gia đình. Đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý, là cơ sở để pháp luật có thể bảo vệ quyền lợi ích và cũng như chính là sự ràng buộc về nghĩa vụ của 2 bên nam, nữ trong mối quan hệ hôn nhân. Qua bài viết, các bạn đã nắm được khi đi đăng ký kết hôn cần mang giấy tờ gì, pháp luật quy định ra sao, thủ tục thế nào. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc!
 12. Bạn đang quan tâm đến dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả? Đừng lo lắng, giaytogia247.com với sự uy tín, nhanh chóng và chất lượng sẽ giải quyết vấn đề này cùng bạn. Dịch vụ làm giấy chứng nhận kết hôn giả thực hiện dựa trên mẫu phôi thật của nhà nước. Ngoài ra, thẻ đăng ký kết hôn có đầy đủ con dấu và hình thức như giấy thật. Điểm khác duy nhất là thông tin của bạn không được cập nhật trong dữ liệu của nhà nước. Bởi vì bạn làm giấy đăng ký kết hôn ở một bên thứ 3. Dẫu vậy, câu chuyện xoay quanh việc làm giấy tờ kết hôn giả còn có nhiều thắc mắc khác. Để giải đáp được những thắc mắc này mời bạn cùng giaytogia247.com tìm hiểu bài viết tạo giấy chứng nhận kết hôn này. Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả là gì? Dịch vụ làm giấy kết hôn giả là dịch vụ chuyên cung cấp những giấy tờ theo mẫu phôi thật của nhà nước. Dịch vụ nhận và làm giấy tờ một cách nhanh chóng theo yêu cầu của khách hàng. Với dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn giả, bạn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Một tờ giấy kết hôn giả có rất nhiều phần. Giấy đăng ký kết hôn giả bao gồm: Giấy kết hôn giả chi tiết và chính xác 100% như bản thật. Giấy kết hôn giả còn được đóng dấu như giấy kết hôn thật. Điểm khác biệt lớn nhất giữa giấy kết hôn giả là không được hồ sơ tại nhà nước lưu lại. Trên đây là khái quát về dịch vụ mà chúng tôi chuyên giấy tờ nhanh cung cấp. Những vấn đề liên quan đến giấy chứng thực kết hôn mời bạn xem tiếp dưới đây. Làm giấy đăng ký kết hôn giả khu vực TPHCM và Hà Nội tại giaytogia247.com Làm giấy đăng ký kết hôn giả TP.HCM và Hà Nội cùng hệ thống chuyên nghiệp tại giaytogia247.com. Dịch vụ làm giấy đăng ký kết hôn của giaytogia247.com có nhiều ưu điểm thuận lợi cho khách hàng. Bằng sự uy tín và chuyên nghiệp giaytogia247.com sẵn sàng giải quyết tốt những vấn đề về giấy tờ. Đến với giaytogia247.com trải nghiệm của khách hàng sẽ được ưu tiên hàng đầu. Quy trình làm giấy đăng ký kết hôn giả tại TPHCM và Hà Nội Quy trình làm giấy đăng ký kết hôn tại Tp.HCM và Hà Nội tại giaytogia247.com bao gồm một số yêu cầu đơn giản cần có sau đây. Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ thường trú Quê quán Khi đã hoàn tất giấy đăng ký kết hôn giả giaytogia247.com sẽ chụp ảnh gửi qua cho khách hàng kiểm tra sản phẩm trước. Nếu chưa hài lòng chỗ nào khách hàng có thể yêu cầu trực tiếp với nhân viên. Chúng tôi sẽ điều chỉnh và hoàn thiện để tạo sự hài lòng nhất cho quý khách. Làm giấy kết hôn giả trên facebook (fb) Làm giấy đăng ký kết hôn trên facebook (fb) là một dịch vụ làm giấy tờ được quảng cáo trên facebook. Tuy nhiên, những dịch vụ làm giấy tờ uy tín thường có những website riêng chứ không trôi nổi trên mạng xã hội. Bạn nên lựa chọn thật kỹ giữa các địa điểm làm dịch vụ làm giấy kết hôn giả chất lượng. Như đã đề cập ở trên, có rất nhiều cơ sở làm giấy đăng ký kết hôn giả kém chất lượng. Rủi ro có thể bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng. Và các nhóm làm giấy kết hôn giả trên facebook (fb) cũng không ngoại lệ. Với dịch vụ làm giấy kết hôn giả trên fb, bạn cần phải cẩn thận và không nên đặt tiền cọc. Bởi nếu đặt cọc mà dính phải những đường dây lừa đảo thì bạn sẽ mất tiền cọc. Cần phải xác thực khi làm giấy đăng ký kết hôn trên facebook. Hãy kiểm tra xem độ uy tín của cơ sở làm giấy đăng ký kết hôn trên facebook mà bạn đang tính làm. Khó lòng mà có thể tin tưởng được khi muốn làm giấy kết hôn giả trên fb. Làm giấy đăng ký kết hôn online Làm giấy đăng ký kết hôn giả online là hình thức sử dụng dịch vụ đăng ký kết hôn trực tuyến, lợi ích khi dùng Tiết kiệm thời gian và công sức Giá rẻ theo mặt bằng thị trường Giấy tờ hoàn tất nhanh chóng Website lớn- Chất lượng dịch vụ online uy tín Khi bạn đang kí kết hôn theo hình thức này sẽ mang lại sự tiện nghi, nhiều lợi ích cho người dùng. Chính vì vậy, làm giấy đăng ký kết hôn giả online được nhiều khách hàng lựa chọn. Điều kiện làm giấy đăng ký kết hôn Và làm giả giấy đăng ký kết hôn thường có thể giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề của bản thân bạn. Không chỉ vậy, chúng giúp bạn có thể tiết kiệm thời gian cũng như công sức, tiền bạc. Không chỉ thế, các vấn đề tạm thời đều có thể được giải quyết triệt để Điều kiện làm giấy đăng ký kết hôn là những điều kiện khách hàng cần có để làm được giấy tờ kết hôn giả. Hiện tại, giaytogia247.com không có bất kỳ điều kiện nào để làm giấy kết hôn cả. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vì không đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của nhà nước. Nên thường thay thế cho mình một phương án làm giấy đăng ký kết hôn ngoài luồng. Một số yếu tố khiến khách hàng lựa chọn làm giấy đăng ký kết hôn giả. Mẫu giấy đăng ký kết hôn giả Mẫu giấy đăng ký kết hôn giả hay đúng hơn là giấy chứng nhận kết hôn. Mẫu giấy này là sự khẳng định về mặt pháp lý cuộc hôn nhân giữa hai người vợ chồng với nhau. Mẫu giấy đăng ký kết hôn được in chìm hình họa tiết trống đồng và bản đồ Việt Nam. Nó được chúng tôi thiết kế tỉ mỉ, công phu. Trong văn bản có chứa rõ ràng các thông tin cơ bản của vợ và chồng.Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một mẫu giấy đăng ký dưới đây. Mẫu giấy đăng ký kết hôn được lấy trực tiếp từ mẫu phôi của nhà nước nên giấy tờ đăng ký giống hoàn toàn bản thật 100%. Lý do nên chọn làm giấy tờ giả tại giaytogia247.com Lý do nào để khách hàng lựa chọn làm giấy tờ giả tại giaytogia247.com ? Để lựa chọn được một dịch vụ uy tín, chất lượng và nhanh chóng tại Tp.HCM và Hà Nội bạn cần tìm hiểu thật kỹ những dịch vụ tại khu vực này. Để đạt được sự phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự nhanh chóng tạo ra sản phẩm chất lượng của giaytogia247.com. Đến với giaytogia247.com khách hàng sẽ nhận được nhiều trải nghiệm tuyệt vời: khách hàng được đổi trả sản phẩm khí sản phẩm kém chất lượng, bị lỗi, không vừa lòng khách hàng. Giá làm giấy tờ giả rẻ hàng đầu thị trường. Chất lượng sản phẩm làm nên tên tuổi của Chuyên Giấy Tờ Nhanh Hỗ trợ tư vấn khách hàng tận tâm và nhiệt tình. Nhận làm đầy đủ các loại giấy tờ theo nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn muốn đăng ký kết hôn online hcm, đăng ký kết hôn online hà nội…. có thể liên hệ ngay cho chúng tôi thông qua các hotline trên. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải quyết, làm nhanh nhất cho bạn. Xem thêm: https://www.google.dk/url?q=https://giaytogia247.com/ https://www.google.com.ar/url?q=https://giaytogia247.com/tao-giay-dang-ky-ket-hon-ao.html
 13. Xe máy là một phương tiện giao thông chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong tổng số phương tiện giao thông cơ giới tại Việt Nam. Vậy khi mua xe máy mới cần những giấy tờ gì để chính thức hợp pháp hóa chiếc xe của mình? Tất cả sẽ được giới thiệu trong bài viết này. Có thể bạn quan tâm: Đổi bằng lái xe máy cần những giấy tờ gì - Thủ tục đổi giấy phép lái xe máy - Cách đổi giấy phép lái xe qua mạng - Đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại TPHCM- nhận làm giấy tờ giả các loại để thi bằng lái Khi đi mua xe máy mới cần mang những giấy tờ gì? Mua xe máy mới tức là bạn một chiếc xe máy còn nguyên tem, chưa được sử dụng và được bán tại các cửa hàng, đại lý xe máy. Thủ tục mua xe máy mới hoàn toàn khác với việc mua lại một chiếc xe cũ đã qua đời sử dụng. Những loại giấy tờ cần thiết khi đi mua xe máy mới gồm: + Chứng minh thư và sổ hộ khẩu có tên người đứng tên xe. Đây là giấy tờ bắt buộc để nơi bán có thể viết hóa đơn giấy tờ chính xác cho bạn. + Sau khi thanh toán tiền, bạn làm thủ tục nhận xe, chú ý những thứ sau: Sổ bảo hiểm xe máy Các giấy tờ hướng dẫn sử dụng xe máy Giấy giao nhận 2 bên Những sản phẩm, vật dụng khuyến mãi đi kèm (có sự khác nhau theo thời gian và từng cửa hàng). Hóa đơn thuế và giấy kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng. Sau khi bạn đã mua được xe, thì tiếp theo, bạn cần làm thủ tục nộp thuế trước bạ để có thể đưa xe đi đăng ký. Điểm đăng kí là phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an quận, huyện, thị xã để tiến hành đăng ký xe máy của mình. Đây là thủ tục bắt buộc với mọi xe máy mua mới, bạn cần làm thủ tục nộp thuế thì mới có thể đi đăng ký xe máy được, để đống thuế cho xe máy mới bạn làm theo hướng dẫn sau: Tìm đến phòng đăng ký thuế trước bạ Xin tờ khai thuế xe máy mới Điền đầy đủ các thông tin và tờ khai. Trong đó, lưu ý một số điểm như: Trị giá tài sản là phần trước thuế VAT Nguồn gốc tài sản ghi công ty xuất hóa đơn (nơi bạn mua xe) Ký tên người đứng tên Nộp lại hóa đơn thuế VAT + Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng bản photo + tờ khai vừa điền Đợi họ gọi tên rồi mang tờ khai đi đóng thuế Photo 1 bản của phiếu thanh toán mà Ngân Hàng đưa quay lại chi cục thuế, nộp lại tờ khai và phiếu thanh toán photo và gốc Bên thuế sẽ giữ lại 1 bộ photo và tờ khai, trả lại bạn 3 tờ bản gốc Khi đã có tờ khai thuế, bạn có thể mang xe máy mới và các giấy tờ liên quan đến cơ quan đăng ký xe máy mới để đăng ký xe
 14. Từ năm 2016, việc bổ sung bằng lái xe số tự động và chia giấy phép lái xe hạng B1 thành hai loại có giá trị sử dụng khác nhau đã khiến nhiều người nhầm lẫn về vấn đề bằng hạng B1 có được điều khiển ô tô số sàn hay không. Trong hệ thống các loại giấy phép lái xe (GPLX) tại Việt Nam, hạng bằng B (gồm bằng B1 và B2) là loại bằng lái dành cho xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi và có tải trọng dưới 3,5 tấn. Đây cũng là hạng bằng lái xe ô tô phổ biến nhất. Khi các dòng xe ô tô được trang bị hộp số tự động trở nên ngày một phổ biến và được sử dụng rộng rãi tại nước ta, nhu cầu có thêm loại bằng lái dành riêng cho xe số tự động nảy sinh. Do đó, từ 1/1/2016, GPLX số tự động chính thức được Bộ GTVT áp dụng. Tuy nhiên, làm GPLX số tự động cũng được xếp vào hạng bằng B1, dễ gây nhầm lẫn với bằng B1 cũ, loại vẫn cho phép điều khiển xe số sàn. Để phân biệt giữa hai loại bằng này, Bộ GTVT đã thống nhất gọi tên bằng lái xe số tự động là bằng B11. Cụ thể như sau: Bằng B11: Cấp cho những người không hành nghề lái xe, được điều khiển các loại xe sau đây: - Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi - Ô tô tải chuyên dùng số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg Xem thêm: làm cmt giả ở đâu để thi bằng lái xe Bằng B1: Cấp cho những người không hành nghề lái xe, được điều khiển các loại xe sau đây: - Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. - Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Như vậy, người có GPLX hạng B11 kahông được điều khiển xe ô tô số sàn. Trong khi đó, GPLX hạng B1 được phép điều khiển xe ô tô số sàn. Cả hai loại bằng này đều không cho phép hành nghề lái xe. Người có GPLX hạng B11 điều khiển xe số sàn sẽ vi phạm lỗi "Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển". Theo điểm a khoản 7, điều 21 Nghị định 46/2016/ NĐ-CP, lỗi này có mức xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
 15. Nhiều năm trở lại đây, số lượng người Việt sở hữu xe ô tô ngày càng tăng cao. Tuy nhiên một trong những lỗi mà người mới mua ô tô thường mắc phải chính là thiếu giấy tờ xe. Vậy giấy tờ xe ô tô bắt buộc mang theo là gì? Nếu không mang đủ giấy tờ thì mức phạt tiền là bao nhiêu? Giấy tờ xe là một thủ tục bắt buộc phải có đối với ô tô và xe máy nếu muốn tham gia giao thông. Trường hợp không mang đầy đủ giấy tờ, người điều khiển xe sẽ bị phạt hành chính thậm chí là bị giam xe. Giấy tờ xe ô tô đã được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, tùy theo từng trường hợp mà pháp luật quy định các mức phạt khác nhau (tiền hoặc tịch thu giấy tờ). Điều đầu tiên trước khi muốn điều khiển xe ô tô tham gia giao thông chính là tìm hiểu các điều kiện sau đây. Lưu ý đây là những điều kiện bắt buộc bạn phải có nếu muốn điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường. Người điều khiển xe ô tô phải đảm bảo đủ sức khỏe, độ tuổi theo đúng quy định và có kinh nghiệm về xe ô tô trong việc lái xe, luật giao thông.... Đồng thời bắt buộc có giấy phép lái xe do chính cơ quan có thẩm quyền cấp. Với người đang tập lái bắt buộc phải thực hành trên phương tiện tập lái đồng thời có giáo viên hướng dẫn. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, bạn không được tham gia điều khiển xe ô tô. Nếu cố tình không chấp hành luật thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Giấy tờ xe ô tô gồm những gì? Theo điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển xe ô tô bắt buộc phải có đầy đủ những giấy tờ theo đúng quy định. Cụ thể : Giấy đăng ký xe ô tô. Giấy phép lái xe với người điều khiển xe. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. (Quy định điều 55 của Luật Giao thông đường bộ 2008). Sổ đăng kiểm ô tô. Sổ này sẽ được cấp sau khi bên trung tâm kiểm định kiểm tra xe ô tô của bạn đã đạt đủ điều kiện đảm bảo lưu thông. Vậy đối với các trường hợp mua bán xe ô tô trả góp không có giấy đăng ký xe thì làm sao? Nếu bạn mua hoặc bán xe trả góp thì phải cung cấp được giấy tờ gốc do bên ngân hàng cung cấp cho thay cho giấy đăng ký xe. Tham khảo thêm về dịch vụ nhận làm các loại giấy tờ để có thể được tư vấn miễn phí. Đối với người lái xe thì việc mang đầy đủ giấy tờ theo quy định là rất quan trọng. Bởi khi cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính hoặc trường hợp vi phạm giao thông thì bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ. Lúc này nếu bạn không có đầy đủ giấy tờ đã liệt kê ở trên thì sẽ chịu phí phạt. Lưu ý: Giấy tờ xe ô tô mang theo phải là bản gốc. Vì theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ – CP, giấy tờ photo không có hiệu lực thay cho bản gốc. Theo Nghị định 171/2013/NĐ – CP, một số lỗi vi phạm giao thông sẽ bắt buộc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc giữ giấy tờ xe tạm thời (giấy phép lái xe, chứng nhận kiểm định, đăng ký xe….). Khi nào người vi phạm giao thông hoàn thành thủ tục nộp phạt đúng quy định mới được nhận lại giấy tờ chính. Do đó người điều khiển xe ô tô bắt buộc luôn có giấy tờ xe bản gốc khi tham gia giao thông. Không mang đủ giấy tờ xe ô tô phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt liên quan đến giấy tờ xe ô tô đã được quy định trong Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Những người điều khiển ô tô khi tham gia giao thông bắt buộc phải nắm rõ phí phạt liên quan đến giấy tờ xe. Cụ thể : Phạt tiền từ 200.000 đồng – 400.000 đồng đối với các trường hợp sau : Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không mang Giấy phép lái xe (trừ trường hợp vi phạm điểm C Khoản 7 Điều luật này). Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không mang Giấy đăng ký xe. Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không mang Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (xe có quy định bắt buộc kiểm định). Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với các trường hợp sau : Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực. Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo có mang Giấy phép lái xe nhưng hết hạn sử dụng dưới 6 tháng. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng đối với các trường hợp sau : Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3, xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo: Giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng trên 6 tháng. Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3, xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo: Không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng không phải cơ quan có thẩm quyền cấp; hoặc Giấy phép lái xe có dấu vết tẩy xóa. Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3, xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo: Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ giấy do Việt Nam cấp). Tuy nhiên lại không mang Giấy phép lái xe quốc gia. Bên cạnh phạt tiền người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Điểm a Khoản 5, Điểm b Khoản 7 Điều này thì còn hình thức xử phạt khác. Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự hoặc máy kéo có thể bị tịch thu Giấy phép lái xe không thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp; hoặc Giấy phép lái xe đã bị tẩy xóa. Đối với người tham gia giao thông sử dụng phương tiện xe ô tô thì luôn phải chuẩn bị và mang theo đầy đủ giấy tờ đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp quên, không có hay hết hạn sử dụng thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền hoặc thậm chí tịch thu Giấy phép lái xe. Do đó nếu bạn vừa mới tậu một chiếc ô tô thì nhanh chóng bổ sung đầy đủ giấy tờ nhé.
 16. Bạn có biết top các chứng chỉ tiếng Anh “quyền lực” nhất hiện nay không? Và bạn có hiểu hết về chúng? Giữa vô vàn các loại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, bạn có từng băn khoăn không biết chứng chỉ nào sẽ phù hợp với mình? Nên học và luyện thi theo chứng chỉ nào? Hôm nay mình sẽ giúp bạn tìm hiểu chứng chỉ nào giúp bạn hiện thực hóa mơ ước, cơ hội của mình nhé. Top các chứng chỉ tiếng Anh quyền lực nhất hiện nay Lưu ý bài viết này chỉ mang tính liệt kê và giải thích, không có sự sắp xếp thứ tự hay so sánh nào. Bạn cần xác định mục đích học tiếng Anh của mình là gì: du học? hỗ trợ sự nghiệp hay định cư nước ngoài?… Từ đó bạn sẽ lựa chọn được chứng chỉ tương ứng đáp ứng nhu cầu của mình và đầu tư thời gian cho nó. Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC TOEIC – Test of English for International Communication, tạm dịch: “Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế”, do “Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ” – ETS phát triển. Chứng chỉ này nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ). TOEIC dành cho những bạn đang mong muốn làm việc trong môi trường nước ngoài, hoặc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hàng ngày. Không cần làm bằng đại học thật có hồ sơ gốc vẫn có thể thi Kết quả TOEIC sẽ phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp tiếng Anh của bạn trong các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại, du lịch…với thang điểm sau: TOEIC 100 – 300 điểm: Trình độ cơ bản. Khả năng giao tiếp còn yếu. TOEIC 300 – 450 điểm: Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở mức trung bình. Là yêu cầu đối với thí sinh tốt nghiệp các trường nghề, cử nhân các trường Cao đẳng. TOEIC 450 – 650 điểm: Khả năng giao tiếp tiếng Anh ở mức khá. Là yêu cầu chung đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học; nhân viên, trưởng nhóm tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. TOEIC 650 – 850 điểm: Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Là yêu cầu chung đối với cấp trưởng phòng, quản lý cao cấp, giám đốc trong môi trường quốc tế. TOEIC 850 – 990 điểm: Khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt. Sử dụng tiếng Anh thành thạo như người bản ngữ dù tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ. Chứng chỉ TOEIC có hiệu lực trong vòng 2 năm, được công nhận và sử dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đề thi TOEIC được chia làm 4 phần: nghe, nói, đọc, viết. Nhưng phổ biến nhất là phần thi nghe, đọc và thông thường thì các bạn thí sinh chỉ đăng ký thi 2 phần này. Kì thi TOEIC có dạng bài thi trắc nghiệm, diễn ra trong 2 tiếng, gồm 200 câu hỏi chia đều cho 2 phần nghe hiểu và phần đọc hiểu. Ở Việt Nam, trung tâm cấp chứng chỉ TOEIC có bản quyền là IIG. Các trung tâm khác vẫn phải thông qua IIG để tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Để đăng ký thi, bạn có thể tham khảo các trung tâm đó hoặc đến trực tiếp IIG. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL TOEFL – Test of English as a foreign language, là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh của ETS nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật, cụ thể tại các quốc gia nói tiếng Anh (Mỹ). Chứng chỉ TOEFL dành cho những người dùng tiếng Anh như một ngoại ngữ nhằm mục đích học tập nghiên cứu, mang tính hàn lâm. Vì thế các trường đại học ở Bắc Mỹ, Canada và các nước đang theo hệ thống giáo dục của Mỹ sử dụng TOEFL như một yêu cầu, điều kiện nhập học. Mức độ của đề thi TOEFL khá khó và thay đổi qua các năm nên nếu bạn có ý định du học Mỹ thì cần nỗ lực thật nhiều để nắm được nó trong tay. Tóm lại, TOEFL được sử dụng cho việc đi du học, học đại học và cao học. Chứng chỉ TOEFL cũng sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. TOEFL có 2 dạng: International TOEFL: bằng này do hệ thống giáo dục của Mỹ tổ chức thi và lấy bằng. Bằng này được quốc tế công nhận. Institutional TOEFL (TOEFL nội bộ): bằng này do một tổ chức giáo dục hoặc trường tổ chức thi và cấp bằng. Bằng này không được công nhận rộng rãi như dạng trên. Có 2 hình thức thi là online (TOEFL iBT) và offline (TOEFL CBT, TOEFL PBT). TOEFL iBT có ưu điểm là sử dụng máy tính để làm bài nên sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng khi phải đối diện trực tiếp với giám khảo trong phần thi nói và cũng bớt sai sót trong khâu chấm bài => hiện cũng là lựa chọn của nhiều thí sinh. Bài thi TOEFL kéo dài trong 4 tiếng, đòi hỏi bạn phải thành thạo 4 kĩ năng: nghe, nói đọc, viết. Mỗi phần có thang điểm từ 0 – 30. Điểm là tổng của cả 4 phần nên sẽ từ 0 – 120. Tại Việt Nam, trung tâm được chấp nhận cung cấp chứng chỉ TOEFL có bản quyền vẫn là IIG. Tips: Vì đề thi khá khó, thay đổi qua các năm và được cập nhật thường xuyên bởi ETS nên giáo viên đủ khả năng dạy cũng phải trải qua 1 khóa training của ETS thì mới được cấp bằng giảng dạy => đây là kinh nghiệm cho bạn tìm chỗ học hay luyện thi TOEFL đó. Chứng chỉ tiếng Anh IELTS IELTS – International English Language Testing tạm dịch là Kỳ thi quốc tế đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh. Đây là một chứng chỉ tiếng Anh rất phổ biến, quan trọng dành cho những người muốn đi du học Anh, Mỹ, Canada… hay muốn định cư, làm việc lâu dài ở nước ngoài, cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada. Bài thi IELTS được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của người muốn học tập hoặc làm việc tại nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Kì thi IELTS là đứa con chung của 3 ông lớn : University of Cambridge ESOL – Hội đồng thí khảo tiếng Anh Đại học Cambridge British Council – Hội đồng Anh IDP – Tổ chức giáo dục IDP của Úc Hiện nay, chứng chỉ IELTS được công nhận rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới như: Anh, Canada, Australia, Ireland, New Zealand, Nam Phi, Mỹ. Có 2 hình thức thi cho bạn chọn: Academic – Học thuật: Dành cho những bạn muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học. General training module – Đào tạo chung: Dành cho những bạn muốn tham gia khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư. Bài thi IELTS gồm 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Phần thi nghe và nói sẽ thi chung, trong khi phần thi viết và đọc tùy vào việc bạn đăng ký hình thức Academic hay General. Về thang điểm của chứng chỉ IELTS: 9 – Thông thạo: Bạn đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ. Việc sử dụng tiếng Anh của bạn là phù hợp, chính xác, trôi chảy, và bạn hoàn toàn thông hiểu nó. 8 – Rất tốt: Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ, chỉ đôi khi mắc những lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng những lỗi này chưa thành hệ thống. Trong các tình huống lạ có thể sẽ không hiểu. Bạn xử lý tốt với những chủ đề lập luận chi tiết, phức tạp. 7 – Tốt: Nắm vững ngôn ngữ, tuy nhiên đôi khi có sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nhìn chung bạn xử lý tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu lý luận chi tiết. 6 – Khá: Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả dù có những chỗ không chính xác, không phù hợp, không hiểu. Bạn có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, đặc biệt trong các tình huống quen thuộc. 5 – Bình thường: Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được ý nghĩa tổng quát trong hầu hết các tình huống, mặc dù bạn có thể mắc nhiều lỗi. Bạn sẽ có thể giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực quen thuộc. 4 – Hạn chế: Sử dụng tiếng Anh thành thạo gói gọn trong những tình huống quen thuộc. Bạn thường gặp khó khăn trong việc hiểu, thể hiện và sử dụng các ngôn ngữ phức tạp. 3 – Cực kì hạn chế: Có thể truyền đạt và chỉ hiểu ý nghĩa chung trong các tình huống giao tiếp rất quen thuộc. Thường gặp sự cố trong giao tiếp. 2 – Lúc được lúc không: Không có những giao tiếp thực sự ngoại trừ những thông tin cơ bản nhất với những từ ngữ riêng lẻ hoặc những cú pháp ngắn trong tình huống thông thường. Bạn rất khăn trong việc nói và viết tiếng Anh. 1 – Không biết sử dụng: Hoàn toàn không có khả năng sử dụng tiếng Anh ngoài vài từ riêng lẻ. 0 – Bỏ thi: Bạn không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Tương tự, chứng chỉ IELTS cũng có hiệu lực trong 2 năm. Tại Việt Nam có 2 tổ chức cung cấp chứng chỉ IELTS có giá trị quốc tế là IDP và British Council – Hội đồng Anh. Bạn có thể đăng ký thi IELTS tại 1 trong 2 địa điểm này. Hệ thống chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge ESOL Cambridge ESOL là tổ chức đứng đầu thế giới về các kỳ thi tiếng Anh dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Các chứng chỉ của Cambridge ESOL được hàng ngàn trường đại học và cao đẳng trên thế giới sử dụng như là một trong những yêu cầu đầu vào bắt buộc. Chứng chỉ Cambridge cũng sử dụng cho mục đích học tập, làm việc hay định cư nước ngoài. Điểm đặc biệt duy nhất là các chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn và bạn chỉ cần thi một lần duy nhất. Các kì thi của Cambridge bao gồm: 1. Kỳ thi tiếng Anh cho trẻ em YLE: dành cho các em từ 7 – 12 tuổi, có 3 cấp độ: Starters: dành cho lớp 1 và 2. Movers: dành cho các em lớp 3 và 4, tương đương cấp độ A1 trong khung năng lực đánh giá năng lực ngôn ngữ của cộng đồng Châu Âu. Flyers: dành cho các em lớp 5, tương đương cấp độ A2 của Châu Âu. 2. Kỳ thi Cambridge Main Suite – Tiếng Anh tổng quát: dành cho học sinh, sinh viên và người lớn, gồm các cấp độ: Chứng chỉ KET – Key English Test: dành cho thiếu niên và người lớn, tương đương với cấp độ A2 của Châu Âu. Ở cấp độ này bạn có thể hiểu được những bài học đơn giản, giao tiếp tốt trong những tình huống đơn giản và quen thuộc. Chứng chỉ PET – Preliminary English Test: dành cho những bạn ở trình độ Sơ Trung Cấp, tương đương cấp độ B1 của Châu Âu. Bạn có thể giao tiếp hàng ngày bằng cách viết hoặc nói, đọc hiểu những cuốn sách đơn giản; viết thư; viết ghi chú trong cuộc họp. Chứng chỉ FCE – First Certificate in English: là chứng chỉ ở cấp độ Trung cấp, tương đương với cấp độ B2 của Châu Âu. Bạn dùng tiếng Anh tốt trong giao tiếp hàng ngày ở nhiều tình huống và chủ đề khác nhau, cả trong công việc và học tập. FCE có thể được sử dụng để đi làm hoặc đi học ở nước ngoài. Chứng chỉ CAE – Certificate in Advanced English: chứng chỉ cao thứ 2 trong Cambridge ESOL, tương đương với cấp độ C1 của Châu Âu. Bạn có đủ khả năng dùng tiếng Anh trong hầu hết các lĩnh vực, kể cả trong chuyên môn. Chứng chỉ CPE – Certificate of Proficiency in English: cấp độ cao nhất trong Cambridge ESOL, tương đương cấp độ C2 của Châu Âu. Bạn có đủ khả năng đọc hiểu và giao tiếp hiệu quả trong mọi lĩnh vực và tình huống. Bạn có thể đạt đến khả năng sử dụng ngôn ngữ như người bản xứ. 3. Tiếng Anh Thương Mại: Chứng chỉ BEC – Business English Certificate: dành cho những ai đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực kinh doanh và thương mại quốc tế. BEC có 3 cấp độ là BEC Preliminary, BEC vantage và BEC Higher. Chứng chỉ BULATS – The Business Language Testing Service: là kỳ thi đánh giá ngôn ngữ dành cho các công ty, tổ chức kinh tế. Các tổ chức kinh tế có thể sử dụng chứng chỉ BULATS để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong công việc của công nhân, nhân viên của mình. 4. Tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính: chứng chỉ ICFE 5. Tiếng Anh chuyên ngành Luật: chứng chỉ ILEC 6. Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên: chứng chỉ TKT, CELTA, DELTA Nhóm kì thi số 3, 4 và 5 rất phổ biến trên 130 quốc gia nhưng ở Việt Nam hầu như chưa được biết đến. Các kì thi này là từ Liên hiệp vương quốc Anh nên ngôn ngữ dùng chính là Anh-Anh (British English), bao gồm cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng thứ 5 là Use of English chỉ có từ cấp độ FCE (B2) trở lên. Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages, tạm dịch là “Dạy tiếng Anh cho người sử dụng các ngôn ngữ khác”. Đây là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngoại ngữ. Điều kiện để tham gia chương trình đào tạo TESOL là: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh. Hoặc có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên/ TOEIC trên 750 thì được miễn thi đầu vào. Nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ thì thi đầu vào. Với yêu cầu như vậy đã cho thấy người học TESOL phải có kiến thức tiếng Anh rất vững chắc. Người tham gia và có chứng chỉ TESOL được chứng nhận có kỹ năng và phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế. Hơn nữa, chứng chỉ TESOL được công nhận và sử dụng rộng rãi trên 80 quốc gia, được chấp nhận bởi hơn 1000 trường học, trung tâm ngoại ngữ trên toàn thế giới. Vì thế, nếu bạn có chứng chỉ TESOL, bạn có thể tìm kiếm cơ hội việc làm tốt ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Chứng chỉ TESOL không thuộc về một tổ chức lớn nào cả. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều tổ chức đào tạo và cấp bằng TESOL (British Council, Cambridge,…), bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn một tổ chức phù hợp. Ngoài TESOL thì vẫn còn một vài chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh khác dành cho giáo viên, tuy nhiên chưa thực sự phổ biến, mình sẽ liệt kê ở đây để bạn tham khảo: TKT – The Teacher Knowledge Test: là chứng chỉ của Cambridge ESOL từ năm 2005. TKT thích hợp cho giáo viên cấp tiểu học, trung học và đại học, nhưng có ít kinh nghiệm giảng dạy và không có bằng quốc tế. TKT thích hợp cho giáo viên có trình độ tiếng Anh trung cấp. CELTA – Certificate in English Language Teaching To Adults: dành cho những người có ít hoặc không có kinh nghiệm giảng dạy. TEFL – Teaching English As A Foreign Language: Phương pháp đặc thù để dạy cho những người có mục tiêu dùng tiếng Anh để phục vụ công việc hoặc học để biết. Chứng chỉ này có đặc tính linh hoạt trong việc giảng dạy ngôn ngữ ở nước ngoài hay ở đất nước nói tiếng Anh. TESL – Teaching English As A Second Language: mang cùng ý nghĩa như TEFL, nhưng thường dùng để mô tả công việc giảng dạy ngôn ngữ cho những người sống trên đất nước nói tiếng Anh nhưng đó lại không phải tiếng mẹ đẻ của họ (người tị nạn, dân nhập cư thế hệ thứ nhất), giúp họ hòa nhập với môi trường văn hóa, làm việc, giáo dục của nước sở tại.
 17. Đi xe máy thì cần phải mang theo những giấy tờ gì? Việc không đem một trong những giấy tờ cần phải có khi tham gia giao thông thì bị xử phạt như thế nào? Cần mang các loại giấy tờ gì khi đi xe máy là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Đây là sự quan tâm cần thiết bởi việc xác định được những loại giấy tờ cần mang khi tham gia giao thông sẽ giúp chủ và người điều khiển phương tiện tránh được tình trạng bị xử phạt. Người điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: - Giấy Đăng ký xe. - Giấy phép Lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới. - Giấy Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. - Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Áp dụng đối với xe ô tô, xe chuyên dùng). Đây là những loại giấy tờ bắt buộc mà người tham gia giao thông bằng xe máy cần phải mang theo. Trong trường hợp bị công an thổi và yêu cầu kiểm tra giấy tờ, chủ xe không xuất trình được những loại giấy tờ trên thị sẽ bị xử phạt theo quy định. Có thể bạn quan tâm: làm giấy tờ xe ở đâu và như thế nào Giấy Đăng ký xe là gì Thường thì giấy đăng kí xe được gọi là Cà vẹt. Cà vẹt xe là giấy tờ để chứng minh một chiếc xe chính chủ của người sở hữu. Trong cà vẹt xe có ghi rõ những thông tin nhất định của chiếc xe đó. Giấy phép lái xe là gì : Giấy phép lái xe hay còn gọi là Bằng lái xe là một loại giấy phép, chứng chỉ do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một người cụ thể cho phép người đó được phép vận hành, lưu thông, tham gia giao thông bằng xe cơ giới các loại như xe máy, xe hơi, xe tải, xe buýt, xe khách hoặc các loại hình xe khác trên các con đường công cộng. Giấy Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là gì Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận bảo hiểm) là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự duy nhất giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới là gì Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm tra theo quy định, đủ điều kiện tham gia giao thông trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định công nhận lẫn nhau Giấy chứng nhận.
 18. Cách đây ít lâu, rất nhiều cơ sở cấp giấy phép lái xe đã rơi vào tình trạng quá tải do người dân lo lắng trước hạn chót đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET - ngày 31/12/2015. Xem thêm: Có nên Mua bằng lái xe A1 có hồ sơ gốc hay không Tuy nhiên, do thực tế tiến độ đổi giấy phép lái xe sang vật liệu mới chậm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu, Bộ Giao thông vận tải đã xét đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ Tổ chức cán bộ, chấp thuận gia hạn đổi giấy phép lái xe đến hết ngày 31/12/2016. Trước thông tin này, nhiều người từ chỗ bối rối, gấp gáp lại trở nên thoải mái, thậm chí đến mức quên bẵng đi. Nhưng bạn cần nhớ lịch trình chuyển đổi sau: Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): - Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31/12/2016. - Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31/12/2017. - Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31/12/2018. - Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31/12/2019. - Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31/12/2020. Giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31/12/2016. Để thực hiện việc này, hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm: - Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT; - Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc); - Giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với hạng xe được lái do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET; - Bản sao chụp giấy phép lái xe (đối với trường hợp còn giấy phép lái xe); - Giấy tờ tùy thân cần thiết: giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để xuất trình đối chiếu; - Lệ phí đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET: 135.000 đồng/lần. Riêng đối với giấy phép hết hạn nhưng chưa đổi sang vật liệu mới, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: "Sau 3 tháng kể từ ngày giấy phép lái xe hết hạn, người có giấy phép lái xe giấy sẽ phải thi lại lý thuyết thì mới được cấp giấy phép lái xe vật liệu PET." Từ tháng 5/2016, nhiều địa phương còn triển khai dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng, qua bưu điện để giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Việc bạn cần làm vẫn là chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định (kèm ảnh thẻ chân dung), nộp tại bưu điện và sau đó đến bưu điện để nhận lại kết quả, hoặc thậm chí nhận tại nhà, theo lịch hẹn. Trước thông tin cho rằng nếu không đổi giấy phép lái xe thì người tham gia giao thông sẽ bị phạt, phải thi lại… đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: “Đối với các loại giấy phép lái xe vô thời hạn, Nhà nước không quy định ép buộc người dân phải đổi, hay xử phạt nếu người dân không muốn đổi. Giấy phép lái xe cũ vẫn được sử dụng bình thường,chỉ đổi lại khi người dân có yêu cầu, hoặc xảy ra tình trạng rách, hỏng, mất.” Giấy phép lái xe có thời hạn, nếu vẫn trong thời hạn này cũng vẫn có thể sử dụng bình thường.
 19. Bạn muốn làm bằng lái xe máy để tham gia giao thông mà không phải lo lắng gì mỗi khi gặp các chú cảnh sát. Bạn đang quan tâm làm bằng lái xe máy hết bao nhiêu tiền, đắt hay rẻ. Địa chỉ trung tâm đăng ký làm bằng lái xe máy có uy tín hay không. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi bạn sẽ không phải lo lắng hoặc bận tâm gì khi đăng ký. Hồ sơ đăng ký đơn giản chỉ cần 2 ảnh 3×4 áo sáng màu nền xanh không đeo kính đen và 1 CMND photo không cần công chứng. Có thể bạn quan tâm: mua bằng trung cấp thú y ở đâu Sau khi đã chuẩn bị xong 2 ảnh và 1 CMND photo bạn nhấc máy và gọi điện tới hotline: 0985852757 để được thu hồ sơ sớm nhất, không lo mất thời gian. Trung tâm có nhiều gói để các bạn học viên lựa chọn đăng ký. I. Các gói đăng ký làm bằng lái xe máy A1 Chú Ý: 225.000đ lệ phí sân thi bao gồm 135.000đ tiền làm bằng lái xe + 50.000đ tiền lệ phí thi lý thuyết + 40.000đ lệ phí thi thực hành. Sau khi các bạn đăng ký sẽ được trung tâm đào tạo các mẹo học lý thuyết và thực hành. II. Địa điểm thi bằng lái xe máy nhanh nhất Địa Điểm Thi 1: 228 Lê Trọng Tấn – Hoàng Mai – Hà Nội. Địa Điểm Thi 2: 101 Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân – Hà Nội. Địa Điểm Thi 3: 243 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội. Địa Điểm Thi 4: Trường Giao Thông Công Chính(Nhổn). Địa Điểm Thi 5: Số 1 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội. Địa Điểm Thi 6: 136 Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội. Khi đi thi học viên mang theo CMND gốc + 225.000đ tiền lệ phí trong đó 135.000đ tiền làm bằng + 50.000đ lệ phí thi lý thuyết + 40.000đ lệ phí thi thực hành. Quy trình thi bằng lái xe máy A1: – Lý Thuyết: Thi 20 câu làm đúng 16 câu là qua. – Thực hành: hoàn thành được 80/100 điểm là qua. Nhận bằng lái xe máy A1: Thời gian nhận bằng lái xe máy + Hồ sơ gốc được ghi trong phiếu nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy khi bạn hoàn thành kỳ thi lý thuyết và thực hành thường là từ 10 – 15 ngày sau ngày thi. Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy ở Hà Nội , làm bằng lái xe máy A2 không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào khác. Hãy liên hệ ngay tới trung tâm để nhận giá ưu đãi lớn nhất.
 20. 1. Cà vạt xe là gì? Cavet xe máy là gì? Chắc hẳn đây là một trong số những câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc. Cavet xe có tên tiếng Anh là card vert, đây là giấy đăng ký xe bắt buộc và người sở hữu phương tiện phải có giấy này để chứng minh chiếc xe đó là của mình. Tên của cụm từ cavet xe bắt nguồn chính từ tướng Pháp và chữ gốc của nó là Card Vert nghĩa là tấm thẻ màu xanh. 2. Các trường hợp phải làm thủ tục làm lại cavet xe Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định các trường hợp sau phải đổi lại, cấp lại cavet xe – Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn – Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn – Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát – Xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng – Thay đổi các thông tin của chủ xe – Chủ xe tự nguyện đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe mới – Bi mất cavet xe máy. -Xem thêm: làm cavet xe giả ở đâu nhanh và an toàn 3. Thủ tục cấp lại cavet xe máy khi bị mất cavet xe Thủ tục xin đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe gồm các bước sau đây: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Người muốn đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe chuẩn bị hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ sau: – Giấy đăng ký xe (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA) – Các giấy tờ của chủ xe Nếu người đến đăng ký xe là người được chủ xe ủy quyền thì phải xuất trình CMND của mình và nộp giấy ủy quyền có chứng thực. – Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe cũ (trừ trường hợp làm mất cavet xe máy). Bước 2: Nộp hồ sơ Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại Bước 1 trực tiếp đến Cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất. Bước 3: Xác minh và hoàn thành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe Cơ quan có thẩm quyền sẽ xác minh và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 21. Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình. - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận. >>>CÓ THỂ QUAN TÂM: học lái xe b2 bao nhiêu tiền - Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn. Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Nếu các bên thấy nội dung đúng, phù hợp với hồ sơ đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ và hướng dẫn các bên cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ, mỗi bên được nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; số lượng bản sao Trích lục kết hôn được cấp theo yêu cầu. Cách thức thực hiện Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả Trực tiếp Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc. Lệ phí: Miễn lệ phí. Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại). Thành phần hồ sơ * Giấy tờ phải xuất trình: Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn. Bản chính: 1 - Bản sao: 0 - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn chuyển tiếp). Bản chính: 1 - Bản sao: 0 - Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Bản chính: 1 - Bản sao: 0 * Giấy tờ phải nộp: * Lưu ý: Đối với giấy tờ nộp, xuất trình: Cơ quan thực hiện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; - Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; - Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự; - Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, gồm: + Kết hôn giả tạo; + Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; + Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ; + Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. * Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
 22. Từ 1.3, bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo quy định mới chỉ còn bằng cử nhân, cách hiểu này đúng hay sai? Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo quy định mới chỉ còn bằng cử nhân là cách hiểu của một số sinh viên trên các diễn đàn về quy định cấp bằng tốt nghiệp đại học mới chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1.3. Theo cách hiểu này, sinh viên các ngành kỹ thuật chỉ nhận bằng cử nhân thay vì bằng kỹ sư như trước đây. Tuy nhiên, theo thông tư 27/2019 quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục ĐH được Bộ GD-ĐT ban hành ngày 30.12.2019, có hiệu lực từ ngày 1.3.2020, nội dung chính trên văn bằng giáo dục sẽ gồm 10 nội dung. Các nội dung này sẽ gồm: tiêu đề, tên văn bằng, ngành đào tạo, tên cơ sở cấp bằng, họ tên người được cấp bằng, năm sinh, hạng tốt nghiệp… Trong đó, đáng chú ý là nội dung số 2 về tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo. So với bản dự thảo lần 1, thông tư được ban hành chính thức đã bổ sung thêm cụm từ “văn bằng trình độ tương đương”, thay vì quy định bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. >>>XEM THÊM làm giấy chứng nhận kết hôn vui Điều này phù hợp với luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 1.7 với quy định văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Theo điều 15 của Nghị định 99/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật này, văn bằng trình độ tương đương được hiểu là văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục ĐH bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ, được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định. Có thể nói cách hiểu của một số sinh viên cho rằng bằng tốt nghiệp đại học sau ngày 1.3 chỉ còn bằng cử nhân là chưa chính xác. Cách hiểu này chỉ đúng với dự thảo lần 1 khi chưa bổ sung cụm tư “văn bằng trình độ tương đương” nội dung tên văn bằng. Như vậy, theo quy định mới hiện nay, bằng tốt nghiệp đại học sẽ gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Trong đó, văn bằng trình độ tương đương sẽ gồm bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư và một số văn bằng khác. Ngoài nội dung này, văn bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo quy định mới còn một số điểm đáng lưu ý. So với bản dự thảo trước đó, quy định chính thức bổ sung nội dung hạng tốt nghiệp (nếu có), thay vì không quy định như dự thảo trước đó. Như vậy, bằng ĐH do các trường cấp vẫn có thể ghi loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hay trung bình. Cũng theo thông tư này, bằng đại học sắp tới sẽ không phân biệt hình thức đào tạo gồm: chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn. Nội dung này sẽ được ghi trên phụ lục và kèm theo đó là các nội dung khác về chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
 23. Lamgiaytonhanh.com là đơn vị nhận làm bằng Thpt thật có học bạ giá rẻ, mua bằng có hồ sơ gốc tại trường, phôi bằng tốt nghiệp 12 được làm trên chất liệu giấy chuẩn của sở, tem chuẩn 7 màu 6 cánh, con dấu được đóng trực tiếp bằng tay, chất lượng chuẩn không cần chỉnh, bất cứ ai đang cần làm bằng Thpt thật tại Hà Nội, TPHCM hay các tỉnh trên cả nước. để được tư vấn cụ thể và báo giá chính xác nhất. Bằng cấp của chúng tôi được làm trên phôi thật, tem xịn, và được làm ra từ bàn tay chuyên nghiệp của người lâu năm trong nghề( bằng rất đẹp, chuẩn chỉnh từ chữ ký, fonts chữ.. giống mẫu của các trường bạn muốn làm và quan trọng là giống bằng thật như đúc). Khi nhận được bằng khách hàng sẽ xem trực tiếp ưng ý chúng tôi mới nhận tiền. Và tất cả các thông tin của khách hàng sẽ được xoá toàn bộ khi giao dịch thành công. Xem thêm tại đây: làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng ở đâu Cách nhận biết làm bằng cấp 3 không giống thật 1. Nhận biết phôi bằng cấp 3 Có tới 95% cơ sở làm bằng Thpt thật không có uy tín. Sẵn sàng sử dụng những phương pháp như : Scan phôi bằng gốc để in trực tiếp ra phôi bằng mới. Phôi bằng mới này chỉ giống được 60%, rất dễ bị lộ khi nhìn trực tiếp bằng mắt thường. Mang đi công chứng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Dấu hiệu nhận biết: chúng ta thường thấy các hoa văn in trên bằng không được sắc nét, có dấu hiệu bị hơi nhòe. Màu sắc không đúng chuẩn, phôi bằng bị mất nét. Chất lượng giấy in đểu và ép luôn plastic để tránh bị lộ. Khi mang đi công chứng tại ủy ban, văn phòng công chứng 100% sẽ bị tịch thu và phạt. 2. Nhận biết con dấu đóng trên bằng Con dấu đóng trên bằng cấp 3 không giống thật, thường là con dấu được scan. Hoặc thiết kế trực tiếp từ trên máy tính để in trực tiếp vào bằng. Khi in vào bằng thì trông rất thô, màu sắc không đỏ tươi. Giống khoảng 60% so với con dấu được đóng trực tiếp. Dấu hiệu nhận biết: Lấy một mẫu dấu công chứng bất kỳ ở ngoài ủy ban hay văn phòng công chứng. Đưa gần vào tấm bằng chúng ta cần đối chiếu. Nếu màu mực con dấu đóng trên bằng không được đỏ tươi như mẫu dấu công chứng. Có dấu hiệu trông rất thô, thì đó là con dấu được in trực tiếp vào bằng, không phải con dấu đóng bằng tay. Chỉ có những con dấu đóng trực tiếp bằng tay thì màu mực mới đỏ tươi. Con dấu được in trực tiếp vào bằng chỉ giống chưa được 50%. Mọi người mua hàng hãy xem xét cẩn thận, kẻo tiền mất mà tật mang. Nếu bằng chất lượng tốt, sử dụng con dấu đóng tay thì khi xem trực tiếp bằng mắt thường. Chúng ta sẽ thấy các hoa văn in trên bằng rất nét, không bị nhòe, không bị đứt quãng. Màu sắc chuẩn đúng màu vàng gạch đối với những mẫu bằng mới. Con dấu được đóng trực tiếp bằng tay màu mực sẽ chuẩn, đỏ tươi cho tất cả các loại con dấu. Chữ kỹ cũng được ký sống bằng tay. 3. Nhận biết chữ ký trên bằng Phương pháp này cũng là một cách phân biệt bằng thật giả thủ công và hay được sử dụng nhất. Nhưng với công nghệ tinh vi như hiện nay thì phương pháp này cũng không đem lại quá nhiều hiệu quả. Cách kiểm tra thì khá đơn giản, chỉ cần sử dụng mắt thường. Với bằng giả kém chất lượng thì thường chữ ký trên bằng sẽ không được sắc nét. Các nét không đều, thường được tô đậm nên nhìn khá thô cứng. Các nét không được liền mạch dứt khoát. Bạn có thể kiếm một tấm bằng thật để đối chiếu để thấy rõ nhất sự khách biệt này. Lamgiaytonhanh.com – Đơn vị làm bằng Thpt thật chất lượng 100% Nếu như bạn đang tìm kiếm một đơn vị làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc tại trường, hoặc bạn mong muốn có thể mua bằng cấp 3 tại trường để đảm bảo an toàn và chất lượng. Thì Bao Xin Việc chính là nơi mà bạn nên lựa chọn đầu tiên. Tại đây, chúng tôi luôn có cách làm bằng cấp 3 giả giống y như thật. Chúng tôi sẽ làm bằng cấp 3 có học bạ đầy đủ cho bạn. Khi mua bằng cấp 3 có học bạ tại Bao Xin Việc các bạn sẽ nhận được những lợi ích sau, điều mà không phải cơ sở làm bằng giả nào cũng có thể làm được. Làm bằng cấp 3 có học bạ được làm hoàn toàn từ phôi thật, tem thật của Bộ giáo dục và đào tạo. Đảm bảo chuẩn từ đường nét, kích thước, màu sắc cho tới con dấu. Do đó khách hàng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng Đảm bảo chất lượng giống thật, bao công chứng trên toàn quốc. Thoải mái sử dụng không lo bị phát hiện trừ khi đối chiếu sổ gốc. Đặc biệt không nhận đặt cọc trước, không bắt thế chấp giấy tờ khi mua bằng cấp 3 tại trường. Chỉ khi giao dịch xong hài lòng mới thanh toán tiền hàng. Làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc tại trường với giá cả ưu đãi cạnh tranh, chỉ cần bỏ ra vài triệu có ngay bằng đỏ đẹp xịn trong tay. Mua bằng cấp 3 có học bạ tại Bao Xin Việc luôn được bảo mật thông tin an toàn, xoá ngay khi giao dịch kết thúc. Hỗ trợ bảo hành làm lại miễn phí khi mất bằng, hỏng bằng. Cách làm bằng cấp 3 nhanh chóng, chỉ sau 1-3 ngày có ngay tấm bằng để xin việc. Khi mua bằng tại Bao Xin Việc, nếu bạn đang cần gấp thì có thể yêu cầu lấy ngay trong ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Tuy nhiên chi phí lấy bằng siêu tốc sẽ có cao hơn đôi chút so với dịch vụ bình thường. Làm bằng cấp 3 giá bao nhiêu? Chắc chắn rất nhiều người có cùng thắc mắc mua bằng cấp 3 giá bao nhiêu tiền. Có thể nói là hiện tại trên thị trường có quá nhiều các cơ sở làm bằng. Mỗi nơi có 1 giá khác nhau. Chưa chắc những nơi có giá cao thì bằng cấp đã tốt. Cũng có những nơi không phải giá thấp thì chất lượng không ra gì. Ở Bao Xin Việc, làm bằng cấp 3 giá bao nhiêu phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu của khách hàng. Giả dụ như: bạn muốn làm trường nào, yêu cầu về học bạ, bằng của bạn muốn làm ra sao… Do đó, khi trao đổi trực tiếp chúng tôi sẽ căn cứ vào yêu cầu của bạn mà đưa ra chi phí chính xác. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn đang cần làm bằng cấp 3 có học bạ nhé. Cách thức giao dịch Khi bạn có nhu cầu làm bằng Thpt thật, liên hệ chúng tôi. Sau đó chúng ta có thể hẹn một cuộc gặp trực tiếp. Đặc biệt chúng tôi không yêu cầu phải đặt cọc nên yên tâm 100% không lừa đảo. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc tại trường. Từ 1 đến 3 ngày sau bạn sẽ nhận được bằng, hồ sơ, công chứng, nếu cần làm nhanh có thể lấy trong ngày. Hồ sơ bằng Thpt bao gồm: 1 bằng gốc + 2 bản sao + 1 học bạ quá trình học tập lớp 10,11,12 + 3 bản công chứng. Uy tín đúng hẹn, phôi thật tem thật (7 màu và có 6 cánh). mộc giáp lai nổi và mộc đóng 100% không như những chỗ khác, bao soi, bao công chứng! Những bạn đang gặp khó khăn khi không có bằng cấp. Đang có nhu cầu mua bằng cấp 3 tại trường, muốn mua bằng cấp 3 có học bạ để hoàn thiện hồ sơ xin việc. Sử dụng để xét tuyển lên bậc học cao hơn. Đi du học hoặc đi xuất khẩu lao động… Các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kỹ nhất nhé.
 24. Làm bằng cấp 3 uy tín tại tphcm không cần đặt cọc (làm bằng thpt 12) bổ túc và chính quy của các trường trên toàn quốc thuộc bộ giáo dục có thể đáp ứng giao bằng nhanh trong ngày cho khách hàng ở các tỉnh thành làm bằng cấp 3 phôi thật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm bằng giả xin kính chào quý khách. Có thể bạn quan tâm: Làm bằng lái xe tại tphcm giá rẻ Làm bằng cấp 3 giá 2 triệu nhanh trong ngày. Làm bằng cấp 3 giá 2 triệu chất lượng cam kết giống hoàn toàn từ phôi bằng mỏng đẹp màu sắc chuẩn được in bằng công nghệ in offset không bị lem mực như các loại bằng scan ở những địa chỉ làm bằng khác. Khi làm bằng chúng tôi còn kèm theo 5 bảng photo công chứng cho các bạn để nộp hồ sơ đi xin việc, cam kết sau này khi cần đi công chứng tại phường xã các bạn đem đi công chứng thoãi mái không sợ bị phát hiện. Làm bằng cấp 3 uy tín tại tphcm của chúng tôi các bạn còn được bảo hành trong thơi gian sử dụng: Như được cấp lại khi mất bằng công chứng miễn phí trọn đời giúp các bạn ổn định hồ sở cá nhân đi xin việc làm mà không phải tốn kém nhiều thời gian tiền bạc khi chưa có bằng trong tay. Làm bằng cấp 3 giá rẻ đi xin việc. Làm bằng cấp 3 giá rẻ của dịch vụ chúng tôi làm cho khách hàng luôn có kèm theo học bạ và bảng điểm quá trình học và có hồ sơ gốc tại trường dễ dàng sử dụng trong công việc cần đáp ứng được nhu cầu cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của trường cấp ra để đi làm việc hoặc so sánh với mẫu bằng cấp 3 thật. Dịch vụ làm bằng cấp của chúng tôi giao dịch nhanh tại TPHCM, Hà Nội , Đà Nẵng và trên toàn quốc nhận bằng tân tay mới thanh toán không đặt cọc cam kết chất lượng đúng như quảng cáo uy tín hàng đầu , tại cơ sở làm bằng cấp 3 giả của chúng tôi . Tiêu chuẩn nhận biết bằng cấp 3 thật. Làm bằng cấp 3 thật là loại phôi bằng được mua từ bộ giáo dục và từ các trường trung học phổ thông cấp ra , phôi bằng mặt trước màu vàng đồng hoa văn trên bằng nhìn sáng chuẩn màu sắt nét không bị lem mực hay bị mờ chữ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhìn đỏ tươi, con dấu đóng bằng tay bị lem mực chữ ký sống bằng tay điều mực nét chữ ký dài chuẩn không bị đứt đoạn, tem 7 màu sáng óng ánh hiện lên dòng chữ bộ giáo dục đào tạo và hình ngôi chùa chỉ cần nhìn qua là thấy , đó là ưu điểm đầu tiên của bằng cấp 3 sử dụng phôi thật. Nhận biết làm bằng cấp 3 scan màu Hiện nay theo chúng tôi tự tìm hiểu và tham khảo trên google.com hiện nay chỉ cần gõ vào từ khóa cần làm bằng cấp 3 có rất nhiều cơ sở làm bằng họ lợi dụng sự chủ quan của khách hàng để bán những bằng cấp kém chất lượng không sử dụng được để lừa dối khách hàng hậu quả tiền mất tật mang, sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra cách phân biệt các loại bằng dỏm không sử dụng được để các bạn tham khảo. Về phôi bằng Được sử dụng từ loại giấy A4 bình thường sử dụng máy in màu điểu scan cả 2 mặt hoa văn và quốc huy của bằng dẫn đến khi các bạn cầm trên tay coi mặt trước bị nhòe mực lem màu sắc chỗ đậm nhạt không điều mộc scan trực tiếp lên giấy nhìn thô và cố định 1 chỗ, chữ ký cũng được in màu rất xấu chỉ đạt 85% bằng được cắt bằng tay nên các góc cạnh sẽ bị xéo không tương đồng với nhau các bạn chỉ cần có trên tay mẫu bằng thật nhìn vào là thấy sự khác biệt từ chữ ký con dấu mộc đóng tem phôi. Lam bang cap 3 giá từ 3 đến 5 triệu trở lên sử dụng phôi bằng mới 2020 hiện nay đạt chất lượng tuyệt đối nên giá cả làm bằng sẽ cao hơn tiền nào của đó các bạn mua bằng cấp 3 giá rẻ chú ý khi có nhu cầu mua bằng về lại không sử dụng được. Làm bằng cấp 3 giả như thật Làm bằng cấp 3 giả photo công chứng có thể giao bằng nhanh trong ngày nhưng vẫn đảm bảo được sự uy tín chất lượng bằng làm từ phôi bằng gốc đẹp chuẩn mẫu bao và so sánh với bằng thật của nhà trường cấp ra cho các bạn làm bằng cấp 3 giá 1 triệu mang lại cơ hội xin việc làm thành công cho khách hàng hài lòng hạn chế được đi xin việc làm mà không có bằng cấp sẽ rất khó khăn . Theo chúng tôi nhận thấy đa số những bạn chưa làm bằng THPT 12 muốn đi làm tại công ty là điều hết sức khó khăn do một số lý do nào đó mà bạn bạn chưa thể tốt nghiệp 12. Vì vậy các bạn luôn muốn tìm cho mình cơ sở làm bằng cấp 2 để có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hết sức chặt chẽ như hiên nay tại các công ty quá trình tuyển dụng của họ khó hơn nhiều so với trước đây đòi hỏi các bạn có năng lực làm việc để họ sắp xếp các bạn vào những vị trí thích hợp với năng lực và bằng cấp hiện có cho đáp ứng được được công ty giao phó. Tại sao phải chọn dịch vụ làm bằng cấp 3. Làm bằng cấp 3 giả tại tphcm luôn luôn cam kết làm bằng chất lượng giá cả hợp lý , quý khách không sử dụng được bằng cấp 3 do chúng tôi bán ra chúng tôi sẽ hoàn tiền lại 50% . Tỉ lệ sử dụng bằng trong công việc khi mua tại dịch vụ lamgiaytonhanh.com của chúng tôi thành công 100% bởi vì chúng tôi luôn luôn sử dụng công nghệ làm bằng cấp 3 uy tín cập nhật mới mẫu bằng của từng năm do trường cấp ra Đã có nhiều khách hàng mua bằng cấp giả ở những cơ sở khác về không sử dụng được đã tìm tới dịch vụ làm bằng cấp 3 uy tín tại tphcm của chúng tôi để đặt làm bằng lại theo mẫu bằng có sẵn của khách và khi chúng tôi làm xong giao cho khách kết quả giống như như mẫu bằng THPT trường cấp ra được nhiều khen ngợi . Cam kết sử dụng phôi thật Dịch vụ làm bằng của chúng tôi chỉ sử dụng những loại phôi bằng được chọn lựa có đảm bảo về chất lượng tốt nhất để tạo nên một tác phẩm bằng cấp 3 chất lượng chính điều này đã nói lên dịch vụ làm bằng cấp 3 chính quy giá rẻ của dịch vụ chúng tôi là đảm bảo được nhiều khách hàng yên tâm sử dụng đặc biệt. Có hồ sơ gốc Làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc tại trường không nhận tiền đặt cọc hay bất cứ gì của khách hàng ngoài thông tin cần làm và khi làm xong bằng chúng tôi sẽ chụp hình cho khách hàng kiểm tra thông tin trước mọi thông tin ok dịch vụ sẽ sắp xếp địa điểm thuận lợi cho các bạn ra nhận bằng coi xong cảm thấy hài lòng mới giao nhận tiền. Kinh nghiệm của khách Mọi khách hàng luôn luôn đặt ra câu hỏi làm sao để nhận biết bằng cấp 3 thật 100 ,cách nhận biết duy nhất làm bằng cấp 3 không cần đặt cọc mầu sắc luôn luôn đậm chuẩn phôi bằng nhìn rất mỏng và dẻo màu mực đậm điều không bị mất nét hay lem mực .
 25. Luật thi bằng lái xe máy A1 mới nhất dựa theo quy định của Bộ GTVT được áp dụng kể từ ngày 01/08/2020 yêu cầu đối tượng tham gia thi sát hạch GPLX A1 phải nắm rõ và tuân thủ chặt chẽ. Có thể bạn quan tâm: lam bang cap 3 tai tphcm tại tphcm Năm 2020 có nhiều sự thay đổi về học thi bằng lái xe máy, vậy cụ thể những quy định mới nhất của BGTVT về học thi bằng xe máy như thế nào? Mời các bạn cùng xem cụ thể qua bài viết sau: 1. Điều kiện học bằng lái xe hạng A1 “Điều 16. Phân hạng giấy phép lái xe 1. Hạng A1 cấp cho: a) Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3; b) Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.” Mặt khác, khoản 1 Điều 60 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định như sau: “Điều 60. Tuổi, sức khỏe của người lái xe 1. Độ tuổi của người lái xe quy định như sau: b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;” Như vậy, theo quy định trên thì người đủ 18 tuổi trở lên mới được thi bằng lái xe A1. Đủ tuổi được đề cập đến theo quy định của pháp luật là phải đủ cả ngày, tháng, năm. Với trường hợp của bạn, bạn chưa đủ ngày, tháng thì bạn sẽ không đủ điều kiện để thi bằng lái xe A1. 2. Lệ phí học và thi bằng lái xe máy 2020 theo quy định của BGTVT Hiện tại ngoài vài văn phòng ghi danh chính quy của nhà trường, cũng có không ít các văn phòng dịch vụ, tiếp nhận hồ sơ rồi đẩy đi các trường để nhận tiền hoa hồng, cắn “cò”. Vì thế bạn cần cẩn thận những chiêu trò dưới đây khi tìm hiểu lệ phí thi bằng lái xe máy A1 2020: - Báo mức học phí ban đầu rất thấp, sau đó khi lên đăng kí phát sinh thêm các khoản lung tung khác. Ví dụ như chi phí cấp phát bằng – 135.000 – đúng ra chi phí này phải được thông báo từ ban đầu, chứ không được để tới khi học viên lên nhận bằng mới báo thu sau. - Vẽ ra các khoản chi phí không có thực để thu tiền của học viên – ví dụ như phí quản lí bằng lái – thu của học viên năm chục, một trăm gì đó, mà bản chất phí này nằm trong phí in thẻ Pet 135.000 VNĐ rồi.Vậy thi bằng lái xe máy năm 2020 bao nhiêu tiền là đúng? Học phí: 150.000 VNĐ Lệ phí thi: 235.000 VNĐ Lệ phí cấp phát bằng – thẻ PET: 135.000 VNĐ Xem thêm về cơ sở chúng tôi tại đây: lamgiayto.net http://www.iscenf.rnu.tn/site/index.php/fr/component/users//index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=121844 http://www.mickartvideo.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1740106 http://w-w-b.net.ua/user/lamgiaytonet/ http://georgia-news.org/user/lamgiaytonet/