• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhop030315

Hội viên
 • Số nội dung

  109
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About nguyenhop030315

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Tài khoản demo là gì? Mở tài khoản forex demo trước tài khoản real Forex tạo tài khoản forex demo tài khoản real, trước khi mở một tài khoản chính thức và nạp tiền vào tiền vào giao dịch forex thật sự bạn nên mở 1 tài khoản giao dịch ảo – tập giao dịch Demo cho đến khi thành công. Hãy yên tâm với tài khoản “nháp” này vì chúng có đầy đủ chức năng và giống hệt tài khoản chính thức hãy trải nghiệm nhiều sự linh hoạt khác nhau trong chiến thuật của mình nhé. Bạn có thể mở tài khoản forex demo để giao dịch ở hầu hết các công ty môi giới. Và bạn cũng có thể giao dịch Demo cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và chắc chắn trước khi bạn nghĩ đến việc sẽ bỏ tiền thật để giao dịch. Tài khoản này hoàn toàn miễn phí? Bạn đang tự hỏi tại sao các công ty môi giới lại miễn phí tài khoản demo? Chẳng bởi vì sao cả, chỉ đơn giản là các công ty môi giới muốn bạn học cách ra vào lệnh, có thêm nhiều thời gian giao dịch mà không có rủi ro, nhằm tạo cho bạn mong muốn giao dịch thật và biết cách giao dịch để khi mở tài khoản chính thức bạn không bị bối rối. Vì tài khoản này là tài khoản miễn phí nên bạn có thể tìm hiểu về thị trường Forex và kỹ năng giao dịch với rủi ro bằng 0. Xem thêm: profit là gì Dù chỉ là tài khoản demo nhưng cũng cố gắng đừng để thua lỗ tiền của bạn Điều quan trọng khi mở tài khoản Demo là dùng tài khoản Demo đó giao dịch cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch của riêng bạn mà có lợi nhuận và vững chắc trước khi bỏ tiền thật vào lập tài khoản chính thức để giao dịch thật. Nếu bạn nóng vội muốn chiến đấu ở thị trường thật mà không muốn ngâm mình lâu dài trong bản “nháp” thì cũng nên giao dịch Demo ít nhất 2 tháng, quan trọng hơn cố gắng không để thua lỗ toàn bộ số tiền ảo của bạn trong 2 tháng đó. Việc giữ được tiền khi giao dịch ở tài khoản Demo rất quan trọng bởi nếu bạn cháy tài khoản này thì trước sau gì bạn cũng sẽ mất hết số tiền trong thị trường Forex mà thôi. Giao dịch Forex: Tạo tài khoản Demo trước rồi mới đến tài khoản chính thức Xem thêm: forex có hợp pháp không Giai đoạn đầu này bạn nên tập trung vào 1 cặp tiền chính Khi tìm hiểu bạn sẽ thấy có rất nhiều cặp tiền gồm: cặp tiền chính, cặp chéo và các cặp ngoại lai. Cặp tiền chính không phải tên gọi đơn thuần, phải có lý do thì những cặp tiền đó mới được gọi là “cặp tiền chính” – cặp tiền này sẽ có tính thanh khoản cao và Spread thấp. Giai đoạn mới tập giao dịch Demo này có thể bạn cảm thấy quá phức tạp khi phải theo dõi nhiều cặp tiền thì hãy tập trung chú ý quan sát 1 cặp tiền chính nào đó bạn chọn mà thôi. Những điểm cần chú ý khi giao dịch tài khoản demo Tuy nói tài khoản Demo có đầy đủ chức năng và trông y như tài khoản thật nhưng cái gì miễn phí thì nó vẫn không thể so sánh được với những cái mất phí. Một số nhược điểm của tài khoản Demo mà bạn cần biết. Với tài khoản Demo bạn không thể học được cách kiểm soát cảm xúc của bạn trong mỗi lần giao dịch. Tài khoản miễn phí, rủi ro bằng 0 vì vậy bạn không quan tâm, không thể kiểm soát được số tiền trong tài khoản của mình và việc không kiểm soát, không quan tâm tài khoản sẽ tạo cho bạn một thói quen xấu – điều này chỉ có hại chứ không hề lợi khi bạn mở tài khoản giao dịch chính thức. Forex tạo tài khoản demo tài khoản real. Cùng với đó là khi không cảm nhận được rủi ro thì bạn sẽ không rút ra được những kinh nghiệm từ những lần giao dịch thua lỗ. Khi bạn không mất tiền thật bạn cũng sẽ không có cảm giác lo sợ, tiếc nuối mà chỉ tài khoản thật mới mạng lại cho bạn. Nhưng những cảm xúc này lại quyết định sự thành công trong thị trường Forex. Vững tinh thần tham gia vào thị trường đầy khốc liệt này. Xem thêm: rút tiền xtb
 2. Học chơi Forex hiệu quả từ tài khoản giao dịch forex demo Học chơi Forex từ tài khoản Demo ? Đa số các trader đều học chơi Forex bằng tài khoản demo trước tiên. Vậy tài khoản demo là gì? tài khoản giao dịch forex demo là 1 tài khoản được cung cấp bởi các nền tảng giao dịch như Metatrader, Trader sation… Ở đây có sẵn 1 số tiền ảo tượng trưng nhằm giúp cho trader có thể trải nghiệm như giao dịch với tài khoản thật. Đồng thời tài khoản demo cũng có thể cung cấp các dịch vụ từ các công ty môi giới. Ví dụ như tốc độ khớp lệnh, giá cả, các sản phẩm giao dịch… ở một mức độ nào đó. Luyện tập và tích lũy giao dịch trên tài khoản demo là điều rất quan trọng trước khi bắt đầu giao dịch với tài khoản thật. Nhưng không phải bất kỳ trader nào cũng có sự kiên trì với giao dịch demo. Chỉ cần sau vài tuần hoặc thậm chí 1 tháng. Các trader đã bắt đầu nản chí và sao lãng với việc tích lũy kiến thức từ tài khoản demo. Nôn nóng bước vào giao dịch với tài khoản thật với kỳ vọng mình sẽ thành công. Điều này là rất khó xảy ra nhất là đối với một trader mới bắt đầu. Hãy thực hiện giao dịch demo một cách nghiêm túc hơn. Dựa và nó để đạt được thành công trên chặng đường dài của mình: Xem thêm: take profit Xem giao dịch demo như một kỳ thi Để giúp mình thực hiện giao dịch demo một cách thật nghiêm túc và hiệu quả nhất. Bạn hãy xem nó như một đề thi mà mình phải học tập và cố gắng vượt qua. Mặc dù không có bài kiểm tra chính thức nào để chứng thực cho việc trở thành một nhà giao dịch. Nhưng tài khoản demo có lợi nhuận sẽ là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn có bí quyết giao dịch. Đưa ra kế hoạch cụ thể khi chơi Demo Một trong những lý do lớn nhất khiến các trader quyết định bỏ qua giao dịch demo. Bởi vì họ không cảm thấy đau buồn hay mất mát gì khi bị thua lỗ. Khi giao dịch với bản demo, các trader luôn suy nghĩ rằng đó chỉ là số tiền ảo không thực. Nên không chịu tiến bộ trong các kỹ năng phân tích. Không còn nghiêm túc thực hiện và cuối cùng họ đưa ra quyết định tội tệ. Thậm chí nhiều trader không thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro. Để có thể làm cho bản thân trở nên nghiêm túc hơn. Bạn nên đưa ra điều khoản khen thưởng khi mình làm tốt và hình phạt thực tế khi mắc sai lầm. Nghiêm khắc với bản thân có thể giúp bạn cảm nhận được tác động về những sai lầm của mình. Đây là cách thúc đẩy bản thân đạt đến mục tiêu đã đề ra tốt hơn. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp Biện pháp trên sẽ giúp chúng ta khắc phục những mất mát và sai lầm trong suy nghĩ của bạn. Giúp bạn tập trung và chú ý hơn đến nhiệm vụ của mình, cải thiện với mỗi lần giao dịch. Tham gia các chương trình, cuộc thi về giao dịch Forex Tham gia một chương trình hoặc cuộc thi Forex. Đây là một trong nhiều cách mà trader có thể thử nghiệm các chiến lược, nâng cao kỹ năng và sự tự tin của mình trên thị trường. Cuộc thi Forex demo thỏa mãn tất cả tiêu chí mà hầu hết các trader đang tìm kiếm. Sân chơi lý tưởng cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm trong thị trường Forex. Giao dịch demo nơi tập trung kế hoạch và xậy dựng thói quen tốt, thực hành chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư. Xem thêm: sàn xtb có uy tín không
 3. Tại sao nên mở tài khoản forex demo trước khi tạo tài khoản chính thức Trước khi mở một tài khoản chính thức và nạp tiền vào tiền vào giao dịch thật sự bạn nên mở 1 tài khoản giao dịch ảo – tập giao dịch Demo cho đến khi thành công. Hãy yên tâm với tài khoản “nháp” này vì chúng có đầy đủ chức năng và giống hệt tài khoản chính thức. Bạn có thể mở tài khoản forex demo để giao dịch ở hầu hết các công ty môi giới. Và bạn cũng có thể giao dịch Demo cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và chắc chắn trước khi bạn nghĩ đến việc sẽ bỏ tiền thật để giao dịch. Tài khoản này hoàn toàn miễn phí? Bạn đang tự hỏi tại sao các công ty môi giới lại miễn phí tài khoản Demo? Chẳng bởi vì sao cả, chỉ đơn giản là các công ty môi giới muốn bạn học cách ra vào lệnh, có thêm nhiều thời gian giao dịch mà không có rủi ro, nhằm tạo cho bạn mong muốn giao dịch thật và biết cách giao dịch để khi mở tài khoản chính thức bạn không bị bối rối. Vì tài khoản này là tài khoản miễn phí nên bạn có thể tìm hiểu về thị trường Forex và kỹ năng giao dịch với rủi ro bằng 0. Xem thêm: profit là gì Dù chỉ là tài khoản Demo nhưng cũng cố gắng đừng để thua lỗ tiền của bạn Điều quan trọng khi mở tài khoản Demo là dùng tài khoản Demo đó giao dịch cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch của riêng bạn mà có lợi nhuận và vững chắc trước khi bỏ tiền thật vào lập tài khoản chính thức để giao dịch thật. Nếu bạn nóng vội muốn chiến đấu ở thị trường thật mà không muốn ngâm mình lâu dài trong bản “nháp” thì cũng nên giao dịch Demo ít nhất 2 tháng, quan trọng hơn cố gắng không để thua lỗ toàn bộ số tiền ảo của bạn trong 2 tháng đó. Việc giữ được tiền khi giao dịch ở tài khoản Demo rất quan trọng bởi nếu bạn cháy tài khoản này thì trước sau gì bạn cũng sẽ mất hết số tiền trong thị trường Forex mà thôi. Giao dịch Forex: Tạo tài khoản Demo trước rồi mới đến tài khoản chính thức (Ảnh:Internet) Giai đoạn đầu này bạn nên tập trung vào 1 cặp tiền chính Khi tìm hiểu bạn sẽ thấy có rất nhiều cặp tiền gồm: cặp tiền chính, cặp chéo và các cặp ngoại lai. Cặp tiền chính không phải tên gọi đơn thuần, phải có lý do thì những cặp tiền đó mới được gọi là “cặp tiền chính” – cặp tiền này sẽ có tính thanh khoản cao và Spread thấp. Giai đoạn mới tập giao dịch Demo này có thể bạn cảm thấy quá phức tạp khi phải theo dõi nhiều cặp tiền thì hãy tập trung chú ý quan sát 1 cặp tiền chính nào đó bạn chọn mà thôi. Xem thêm: forex có hợp pháp không Những điểm cần chú ý khi giao dịch tài khoản Demo Tuy nói tài khoản Demo có đầy đủ chức năng và trông y như tài khoản thật nhưng cái gì miễn phí thì nó vẫn không thể so sánh được với những cái mất phí. Một số nhược điểm của tài khoản Demo mà bạn cần biết. Với tài khoản Demo bạn không thể học được cách kiểm soát cảm xúc của bạn trong mỗi lần giao dịch. Tài khoản miễn phí, rủi ro bằng 0 vì vậy bạn không quan tâm, không thể kiểm soát được số tiền trong tài khoản của mình và việc không kiểm soát, không quan tâm tài khoản sẽ tạo cho bạn một thói quen xấu – điều này chỉ có hại chứ không hề lợi khi bạn mở tài khoản giao dịch chính thức. Cùng với đó là khi không cảm nhận được rủi ro thì bạn sẽ không rút ra được những kinh nghiệm từ những lần giao dịch thua lỗ. Khi bạn không mất tiền thật bạn cũng sẽ không có cảm giác lo sợ, tiếc nuối mà chỉ tài khoản thật mới mạng lại cho bạn. Nhưng những cảm xúc này lại quyết định sự thành công trong thị trường Forex. Xem thêm: đánh giá sàn xtb
 4. Tài khoản demo là gì? Tài khoản forex demo dành cho người mới Tài khoản forex demo là một công cụ vô cùng hữu ích với các trader trong thị trường forex, cả kể là người bước chân vào thị trường hay các nhà đầu tư lão luyện. Vậy tài khoản demo là gì? Bài viết hôm nay BRKV sẽ chia sẻ tất tần tật về demo account cho bạn. Tài khoản demo forex là gì? Được trang bị đầy đủ các tính năng gần giống như tài khoản live, tài khoản demo là loại tài khoản mà các sàn giao dịch cung cấp cho các trader dùng thử và trải nghiệm các giao dịch của khách hàng. Trong tài khoản này sẽ có một lượng tiền ảo nhất định để người chơi có thể giao dịch thử và trải nghiệm các tính năng, từ đó quyết định có mở tài khoản live ở sàn này hay không. Chính vì vậy, mà sẽ không có bất cứ rủi ro nào cả, bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Các loại tài khoản demo forex Dưới đây là 3 loại tài khoản demo tốt nhất mà các trader mới nên sử dụng để trải nghiệm, đặc biệt là các trader mới. Xem thêm: profit là gì Tài khoản demo Exness Nổi tiếng là sàn trang bị công nghệ hiện đại trên nền tảng giao dịch, tài khoản demo Exness giúp các trader có cơ hội truy cập và trải nghiệm các tính năng hiện đại và dịch vụ chất lượng gần giống như tài khoản thật. Chính vì vậy, mà các trader mới cảm nhận được mình như đang giao dịch trong một môi trường thật. Có vậy, khi giao dịch thật, họ mới không bỡ ngỡ. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản exness demo ngay. Tài khoản demo Hotforex Với tài khoản demo Hotforex, các trader sẽ không bị hạn chế bởi bất kỳ yếu tố nào và được trang bị số dư tiền ảo ban đầu lên đến 100.000 USD. Hơn thế nữa, tài khoản demo sàn này cho phép truy cập cả vào nền tảng giao dịch MT4, MT5 và webtrader. Do đó mà các trader có thể dễ dàng trải nghiệm. Tài khoản demo FBS Tài khoản demo FBS được sàn này trang bị những tính năng tốt nhất để các trader có thể dễ dàng thực hành giao dịch với tất cả các cặp tiền tệ cũng như kiểm tra các công cụ giao dịch, phân tích thị trường và chỉ báo kỹ thuật… Bởi vậy mà khi giao dịch tài khoản thật sẽ chỉ khác ở chỗ có tính đến chênh lệch thực, hoa hồng và trượt. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp không Hướng dẫn mở tài khoản demo forex Bước 1: Lựa chọn sàn Forex uy tín Các trader mới thường nghĩ rằng mở tài khoản demo ở bất kỳ sàn nào cũng được. Những suy nghĩ thực sự sai lệch và nó sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư forex dài hạn. Ngay từ đầu, bạn nên lựa chọn sàn giao dịch forex uy tín để làm quen với nền tảng giao dịch của sàn đó cũng như thao tác cơ bản. Có như vậy, khi giao dịch tài khoản thật mới dễ dàng được. Bạn có thể tham khảo một số sàn như sàn FBS, sàn Exness, sàn Hotforex… Bước 2: Đăng ký tài khoản demo forex Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản demo forex Exness. Đầu tiên, bạn sẽ truy cập vào trang của sàn Exness, nhấp vào đăng ký tài khoản và điền lần lượt đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn như số điện thoại, email, quốc gia…. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin và hoàn thành bước nhập mã xác nhận, bạn sẽ vào phần tài khoản, chọn tài khoản demo là bạn đã có một tài khoản demo Exness để giao dịch thử rồi đấy. Qua bài viết này có thể thấy tài khoản demo forex thật sự hữu ích. Hy vọng qua bài này, sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về tài khoản demo, chọn được sàn giao dịch uy tín và mở được tài khoản demo để dùng thử và trải nghiệm. Xem thêm: sàn xtb
 5. Những điều cần biết trước khi đổi từ tài khoản demo sang trade tiền thật FX trader mới thường bắt đầu với tài khoản demo. Sử dụng demo là cách để trader luyện tập trước. Trên thực tế, rất nhiều lời khuyên cho rằng trader nên giao dịch demo có lợi nhuận trước khi chuyển sang live trading. Tuy nhiên có 1 khó khăn nhỏ, khi các trader có lợi nhuận dễ dàng với demo thì họ bắt đầu có những kỳ vọng phi lý, và sự phi lý này là nguyên nhân khiến rất nhiều tài khoản ra đi. Trước khi chuyển sang tiền thật, bạn có thể cân nhắc những điều sau. Biết rõ rủi ro trading Không có bất kỳ rủi ro khi giao dịch demo. Một chuỗi trade thua lỗ trên demo không thể khiến bạn nản lòng vì bạn có thể bổ sung lại số tiền đã mất chỉ với 1 nút bấm. Giao dịch với tài khoản tiền thật là 1 câu chuyện khác, bạn phải đầu tư số tiền bạn chính bạn kiếm ra, nên điều đó sẽ gây ra nhiều khó khăn. Điều này, khiến cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng, cũng là nguyên nhân gây ra những quyết định trading sai lầm. Chấp nhận rủi ro thua lỗ là 1 phần của trading và đó là điều ban cần làm ngay khi chuyển đổi từ demo sang real trading. Xem thêm: profit là gì Hiểu sự khác biệt tâm lý Điểm mấu chốt đó là giao dịch tiền thật sẽ tạo ra những cảm xúc rất thực. Phấn khích, hồi hộp là những cảm giác đầu tiên mà bạn có thể gặp phải khi vừa chuyển sang live trading. Kèm theo đó là thất vọng và tức giận gia tăng theo thời gian. Xem thêm: forex có hợp pháp không Chìa khóa ở đây là kiểm soát cảm xúc của bạn. Nếu bạn đã và đang có lợi nhuận với demo thì bạn hãy tiếp tục những gì bạn đã làm với live trading, nhưng luôn để ý đến những hành vi bị thúc đẩy bởi xúc cảm xúc. Giao dịch với mức rủi ro thấp Khi mới bắt đầu chuyển sang real account, tốt nhất bạn không để đặt số tiền lớn, thay vào đó bạn hãy giảm nhỏ chúng. Bằng cách này, bạn sẽ chịu áp lực ít hơn, đó cũng là bàn đạp để bạn dần quen với trade tiền thật. Xem thêm: đánh giá sàn xtb
 6. Tài khoản demo là gì? Cách sử dụng tài khoản demo bằng phần mềm Metatrader4 Có khá nhiều sai lầm và bẫy phổ biến đã gây ra cho các trader không ít những rắc rối trong quá trình trade của họ. Vì vậy, hãy cùng điểm qua những sai lầm khá phổ biến khiến cho các trader không kiếm được tiền trên thị trường hiện nay cũng như tài khoản demo là gì hướng dẫn mở tài khoản forex demo. Phân tích Có vô số các thông tin trên thị trường forex hiện nay có để đánh lạc hướng các trader, hay bất kì các hệ thống giao dịch, phần mềm giao dịch nào. Bạn cần sàng lọc ra tất cả các biến và tạo ra cho mình một chiến lược giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả. Đây là một trong những nhiệm vụ rất khó khăn cho các trader hiện mới bắt đầu. Hầu hết các nhà đầu tư thường có suy nghĩ rằng càng nhiều thì càng tốt, nhưng trong thực tế nhiều hơn lại thật sự khiến tồi tệ hơn, vì nó có liên quan đến giao dịch ngoại hối. Thực tế bạn không cần phải suốt ngồi trước máy tính cả ngày để phân tích các tin tức ngoại hối hay các chỉ báo. Vì vậy việc dành thời gian và tiền bac vào các phần mềm hay hệ thống giao dịch, phân tích 1 cách mù quáng sẽ là một sự lãng phí. Xem thêm: profit là gì Giao dịch quá nhiều Hầu hết các trader không kiếm được tiền trên thị trường dài hạn bởi vì một lý do hết sức đơn giản là vì họ giao dịch quá nhiều. Thực tế thì các trader đều làm rất tốt trên các tài khoản demo, nhưng khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật họ lại làm thật khủng khiếp. Lý do bởi vì khi giao dịch demo thì hầu như học không có liên quan đến cảm xúc bởi vì không phải là tiền thật. Vì vậy, cảm xúc chính là kẻ phá hoại cho sự thành công của các trader. Giao dịch mà bạn có hề có bất kỳ một kế hoạch hoặc không làm chủ được lợi thế của mình là giao dịch mù quáng. Về cơ bản, bạn cần phải biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm trên thị trường , sau đó giao dịch khi tín hiệu đã xuất hiện. Giao dịch quá nhiều sẽ làm cho bạn mất tiền nhanh chóng bởi vì bạn đang đánh bạc trên thị trường. Bạn cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cách tiếp cận thị trường. Không áp dụng tỷ lệ Risk-Reward và quản lý tiền bạc một cách đúng đắn Quản lý rủi ro cũng là một trong những bước rất quan trọng để dẫn đến sự thành công trên thị trường. Quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm soát rủi ro của bạn trong mỗi lần giao dịch mà bạn có thể chấp nhận được. Hầu hết các nhà đầu tư đều bỏ qua điều rằng họ có thể thua ở bất kỳ giao dịch nào. Nếu bạn biết và chấp nhận rằng có thể mất tiền bất cứ lúc nào. Vậy tại sao bạn còn mạo hiểu nhiều hơn ngưỡng bạn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các trader lại mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Sai lầm của việc mạo hiểm đó chính là giao dịch quá nhiều tiền trong mỗi lần giao dịch. Và chỉ cần một lệnh giao dịch và đòn bẩy cao sẽ đi ngược lại kỳ vọng sẽ thổi bay các tài khoản của bạn một cách nhanh hơn bạn nghĩ. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp không Không có kế hoạch giao dịch và không có kỷ luật Không có một kế hoạch giao dịch sẽ là sai lầm phổ biến nhất hiện nay của các trader mắc phải. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng họ có thể tạo ra một kế hoạch giao dịch sau này hoặc khi họ có bắt đầu kiếm tiền, đơn giản là họ không cần giữ hoặc có thể giữ trong đầu họ. Tất cả những giải thích lý do đó chỉ đơn thuần là ngăn cản họ đạt đến được thành công như họ mong muốn. Nếu như bạn không có bất kì một chiến lược cụ thể nào về những hành động trên thị trường thì bạn giống như hành động theo cảm xúc và có tư duy của một kẻ cờ bạc. Giao dịch tiền thật quá sớm hoặc xem nó như cờ bạc Sự thúc giục nhảy vào thị trường và giao dịch là cái mà hầu hết các trader thường khó có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, sự thật là cho đến khi bạn đã nắm vững được chiến lược hiệu quả, thì bạn thực sự không nên giao dịch bằng tiền thật. Bằng cách bạn làm chủ chiến lược, nghĩa là bạn sẽ đạt được sự thành công bền vững với nó trên tài khoản demo tầm từ 3 đến 6 tháng. Xem thêm: sàn xtb
 7. Có nên sử dụng tài khoản forex demo để tích lũy kinh nghiệm giao dịch không? Trước khi mở một tài khoản chính thức và nạp tiền vào tiền vào giao dịch thật sự bạn nên mở 1 tài khoản giao dịch ảo – tập giao dịch Demo cho đến khi thành công. Hãy yên tâm với tài khoản “nháp” này vì chúng có đầy đủ chức năng và giống hệt tài khoản chính thức. Bạn có thể mở tài khoản forex demo để giao dịch ở hầu hết các công ty môi giới. Và bạn cũng có thể giao dịch Demo cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và chắc chắn trước khi bạn nghĩ đến việc sẽ bỏ tiền thật để giao dịch. Tài khoản này hoàn toàn miễn phí? Bạn đang tự hỏi tại sao các công ty môi giới lại miễn phí tài khoản Demo? Chẳng bởi vì sao cả, chỉ đơn giản là các công ty môi giới muốn bạn học cách ra vào lệnh, có thêm nhiều thời gian giao dịch mà không có rủi ro, nhằm tạo cho bạn mong muốn giao dịch thật và biết cách giao dịch để khi mở tài khoản chính thức bạn không bị bối rối. Vì tài khoản này là tài khoản miễn phí nên bạn có thể tìm hiểu về thị trường Forex và kỹ năng giao dịch với rủi ro bằng 0. Xem thêm: profit là gì Dù chỉ là tài khoản Demo nhưng cũng cố gắng đừng để thua lỗ tiền của bạn Điều quan trọng khi mở tài khoản Demo là dùng tài khoản Demo đó giao dịch cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch của riêng bạn mà có lợi nhuận và vững chắc trước khi bỏ tiền thật vào lập tài khoản chính thức để giao dịch thật. Nếu bạn nóng vội muốn chiến đấu ở thị trường thật mà không muốn ngâm mình lâu dài trong bản “nháp” thì cũng nên giao dịch Demo ít nhất 2 tháng, quan trọng hơn cố gắng không để thua lỗ toàn bộ số tiền ảo của bạn trong 2 tháng đó. Việc giữ được tiền khi giao dịch ở tài khoản Demo rất quan trọng bởi nếu bạn cháy tài khoản này thì trước sau gì bạn cũng sẽ mất hết số tiền trong thị trường Forex mà thôi. Giao dịch Forex: Tạo tài khoản Demo trước rồi mới đến tài khoản chính thức Giai đoạn đầu này bạn nên tập trung vào 1 cặp tiền chính Khi tìm hiểu bạn sẽ thấy có rất nhiều cặp tiền gồm: cặp tiền chính, cặp chéo và các cặp ngoại lai. Cặp tiền chính không phải tên gọi đơn thuần, phải có lý do thì những cặp tiền đó mới được gọi là “cặp tiền chính” – cặp tiền này sẽ có tính thanh khoản cao và Spread thấp. Giai đoạn mới tập giao dịch Demo này có thể bạn cảm thấy quá phức tạp khi phải theo dõi nhiều cặp tiền thì hãy tập trung chú ý quan sát 1 cặp tiền chính nào đó bạn chọn mà thôi. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp không Những điểm cần chú ý khi giao dịch tài khoản Demo Tuy nói tài khoản Demo có đầy đủ chức năng và trông y như tài khoản thật nhưng cái gì miễn phí thì nó vẫn không thể so sánh được với những cái mất phí. Một số nhược điểm của tài khoản Demo mà bạn cần biết. Với tài khoản Demo bạn không thể học được cách kiểm soát cảm xúc của bạn trong mỗi lần giao dịch. Tài khoản miễn phí, rủi ro bằng 0 vì vậy bạn không quan tâm, không thể kiểm soát được số tiền trong tài khoản của mình và việc không kiểm soát, không quan tâm tài khoản sẽ tạo cho bạn một thói quen xấu – điều này chỉ có hại chứ không hề lợi khi bạn mở tài khoản giao dịch chính thức. Cùng với đó là khi không cảm nhận được rủi ro thì bạn sẽ không rút ra được những kinh nghiệm từ những lần giao dịch thua lỗ. Khi bạn không mất tiền thật bạn cũng sẽ không có cảm giác lo sợ, tiếc nuối mà chỉ tài khoản thật mới mạng lại cho bạn. Nhưng những cảm xúc này lại quyết định sự thành công trong thị trường Forex. Xem thêm: sàn giao dịch xtb
 8. Tài khoản demo là gì? Sự khác biệt so với trade tài khoản Live Tài khoản Demo là nơi để những người mới tìm hiểu về Forex thực hành làm quen với các công cụ, chỉ báo và các khái niệm đã được học. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tài khoản demo là gì và một số kinh nghiệm quý báu học được trong khi trade bằng tài khoản Demo nhé. Tài khoản Demo là gì? Bạn đang quan tâm đến việc trade, nhưng lại có ít kinh nghiệm, cũng như vốn kiến thức với thị trường? Đừng lo lắng, bởi một phần không thể thiếu khi bạn bắt đầu bước chân vào con đường trở thành trader đó là: giao dịch bằng tài khoản Demo. Tài khoản Demo (Demo Account) hay còn gọi là tài khoản ảo, không có nhiều khác biệt so với tài khoản thật (Live Account), tất cả mọi thứ đều giống, chỉ có có việc ra vào lệnh trên Demo sẽ dễ dàng hơn một chút ít. Nhưng nếu bạn không ra vào lệnh liên tục mỗi phút thì tốc độ khớp lệnh gần như không ảnh hưởng gì. Sẽ chẳng có gì khác biệt giữa Demo và tài khoản thật. Sự khác biệt giữa việc giao dịch trên tài khoản Demo với tài khoản thật chính là tâm lý, nỗi sợ và lòng tham. Nếu như bạn có kiếm được tiền dễ dàng bằng tài khoản Demo nhưng lại thua lỗ trên tài khoản thật thì vấn đề chính là ở bản thân bạn. Xem thêm: profit là gì Tập trade bằng tài khoản Demo ở đâu? MetaTrader 4 là một nền tảng giao dịch trực tuyến trên thị trường Forex, CFD và Futures. Phần mềm MT4 có thể được tải về miễn phí trực tiếp từ trang web MetaQuotes (metaquotes.net) hoặc thông qua các Forex Broker. MT4 cung cấp các công cụ và nguồn lực cho phép các trader phân tích giá cả, vị thế và quản lý giao dịch, và sử dụng các kỹ thuật giao dịch tự động. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu nhiều tính năng của MetaTrader 4, bao gồm việc chỉnh thiết lập biểu đồ, công cụ phân tích kỹ thuật và đặt lệnh giao dịch. Sau khi tải MT4, bạn có thể làm như sau: Ấn vào nút File trên thanh menu chính. Chọn Open an Account và nhập Thông tin cá nhân. Điền thông tin, đánh dấu I agree to subscribe to your newsletters và ấn nút Next. Chọn ra server phù hợp với bạn và ấn nút Next. Trong cửa sổ Registration sẽ hiện lên thông tin tài khoản giao dịch. Tên Loại tài khoản Deposit Server Login Mật khẩu Investor Bạn hãy ghi giữ lại thông tin tài khoản tại một nơi an toàn và ấn nút Finish để kết thúc quy trình mở tài khoản Demo. Tập trade bằng tài khoản Demo trong thời gian bao lâu? Bạn cần phải hiểu được mục đích của việc trade demo – đó là kinh nghiệm. Bạn cần phải nắm rõ chiến lược giao dịch của mình và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Bạn cũng cần thực hiện số lệnh giao dịch trên demo đủ nhiều để trở nên thành thạo Với mỗi chiến thuật giao dịch khác nhau, thời gian cần thiết để luyện tập cũng sẽ khác nhau. Nhưng nếu bạn muốn một vài con số cụ thể, tôi có thể gợi ý như sau : Nếu giao dịch với biểu đồ từ H1 trở xuống, bạn cần luyện tập giao dịch demo khoảng 1 tháng Nếu giao dịch với biểu đồ từ H4 đến D1, bạn cần luyện tập giao dịch demo khoảng 3 tháng Sau khi đã nắm rõ tài khoản Demo là gì, hãy ghi nhớ rằng, giao dịch demo có thể khiến các trader quên mất mình đang giao dịch một cách nghiêm túc hay chỉ chơi đùa. Giao dịch với đồng tiền ảo dễ khiến các trader mất kỉ luật và nghiêm khắc với bản thân, không chú trọng đến việc rèn luyện kĩ năng mà chỉ giao dịch xả láng. Không cần tôi phải nói ra chắc bạn cũng biết hậu quả họ sẽ nhận được khi chơi với những tài khoản thật, với số tiền thật của chính mình. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp không Chúng ta học được gì từ việc trade tài khoản demo? Giao dịch tài khoản demo có giúp ích gì không? Câu trả lời là có, rất nhiều ích lợi nhất là khi bạn muốn làm quen với phần mềm giao dịch cũng như thử nghiệm những chiến thuật mới trước khi áp dụng vào tài khoản live. Nhưng bạn cần phải hiểu rằng khi bạn trade demo, yếu tố cảm xúc hoàn toàn không ảnh hưởng đến bạn. Khi bạn đã có có một chiến thuật chi tiết và liên tục có lãi với tài khoản demo trong khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn, bạn có thể chuyển sang tài khoản live nếu như bạn có “tiền nhàn rỗi”. Còn nếu như không có “tiền nhàn rỗi”, bạn hãy tiếp tục trade tài khoản demo nhưng không được hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này cho tới khi bạn loại bỏ được hoàn toàn cảm xúc ra khỏi cuộc giao dịch. Điều quan trọng nhất mà chúng ta học được từ việc trade demo đó là: bạn sẽ kiếm tiền rất dễ dàng từ thị trường nếu bạn loại bỏ được yếu tố cảm xúc ra khỏi cuộc giao dịch. Vì tài khoản demo đã loại bỏ hoàn toàn yếu tố này nên bạn cần phải quyết định cách loại bỏ cảm xúc khi bạn bắt đầu trade tài khoản live, và bạn cần phải làm điều này trước khi mạo hiểm bằng tiền thật. Sự khác biệt so với trade bằng tài khoản Live Nhiều trader nhận thấy sự khác biệt giữa kết quả giao dịch trên tài khoản demo và tài khoản live. Họ đổ lỗi cho broker là không đáng tin cậy, hay broker đã thao túng giao dịch hoặc thị trường đã thay đổi khi họ chuyển sang tài khoản live. Nguyên nhân thực sự đứng đằng sau việc bạn giao dịch thành công bằng tài khoản demo và thua lỗ khi chuyển sang tài khoản live đó là chính là yếu tố cảm xúc. Liệu khi giao dịch bằng tiền thật, tim bạn có đập nhanh hơn không? Bạn có đổ mồ hôi không? Đó chỉ là những biểu hiện thường gặp khi trader lần đầu giao dịch tài khoản live, bởi vì đó là tiền thật. Ở một mức độ nào đó, lo lắng trong trường hợp này là điều hoàn toàn bình thường nhưng trên thực tế, nếu bạn đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lí trước khi giao dịch Forex thì bạn có lẽ đã biết về rủi ro về việc bạn sẽ bị mất tiền. Chính vì vậy mà trong mỗi giao dịch, trader chỉ nên mạo hiểm số tiền mà họ đã sẵn sàng để mất. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm những điều nên làm. Tôi cũng là một trong số những trader giao dịch rất thành công trên tài khoản demo nhưng đã lỗ nặng ngay sau khi chuyển sang tài khoản live. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra sự khác biệt chính là khi mạo hiểm tiền thật thì có thể bị lỗ rất nhanh chóng. Tôi bắt đầu làm chậm lại, tập trung vào giao dịch, không tập trung vào tiền. Không bao lâu sau, kết quả giao dịch đã cải thiện nhanh chóng. Trên thực tế, hầu hết các trader trước khi trade tài khoản live, không hoàn toàn nhận thức được nguy cơ của việc bị mất tiền trong tất cả những cuộc giao dịch. Do đó, khi họ đặt lệnh live lần đầu, họ có thể mạo hiểm quá nhiều tiền và một khi thị trường đi ngược lại với dự đoán của họ thì họ lo lắng, bồn chồn và có thể làm những điều ngốc nghếch. Không ai muốn mất tiền nhưng nếu bạn muốn thành công trong thị trường Forex thì bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để mất tiền trong một vài cuộc giao dịch và lập kế hoạch để ứng phó với nó. Thị trường không quan tâm bạn là ai, và sẽ lấy tất cả tiền của bạn nếu bạn cho phép nó làm thế. Kết luận Tóm lại, cảm xúc của bạn chính là nguyên nhân chủ yếu tạo ra sự khác biệt giữa trade tài khoản live và tài khoản demo. Công cụ thực sự mà bạn có để loại bỏ cảm xúc đó là kiểm soát bản thân trước khi gia nhập thị trường. Duy trì tư duy của một trader chuyên nghiệp, kiên nhẫn và chỉ giao dịch khi tín hiệu có xác suất thành công cao xuất hiện trong đồ thị của bạn sẽ giúp bạn thực hiện một cuộc chuyển đổi liền mạch từ tài khoản demo sang tài khoản live. Xem thêm: sàn xtb
 9. Tài khoản demo là gì? Các bước cơ bản để mở tài khoản demo Tài khoản Demo được xem là công cụ vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex, bất kể đó là những người chuyên nghiệp hay mới bước chân vào thị trường. Hôm nay, hãy cùng AM Broker tìm hiểu xem tài khoản demo là gì và cách để mở tài khoản Forex Demo nhé. Tài khoản Demo là gì? Tài khoản Demo là loại tài khoản được cung cấp bởi gần như tất cả công ty môi giới ngoại hối nhằm phục vụ cho mục đích thử nghiệm giao dịch của khách hàng. Khi mở một tài khoản Forex Demo, bạn sẽ được cấp một lượng tiền ảo và có thể sử dụng số tiền này để trải nghiệm dịch vụ của công ty, thử nghiệm chiến thuật giao dịch hoặc kiểm tra các Robot Forex mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Việc giao dịch trên tài khoản Demo đem lại rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như: Bạn có thể thoải mái khám phá thị trường và trải nghiệm dịch vụ của các công ty môi giới Forex như nền tảng giao dịch, tốc độ khớp lệnh, mức chênh lệch, các sản phẩm tài chính, v.v. Bạn có thể thử nghiệm vô vàn chiến thuật và phong cách giao dịch khác nhau mà hoàn toàn không có rủi ro. Luyện tập giao dịch trên tài khoản Demo là bước đệm cần thiết trước khi bước vào giao dịch tiền thật. Giao dịch với tài khoản Demo sẽ giúp bạn tinh gọn chiến thuật của mình trước khi đưa vào áp dụng trên thị trường. Xem thêm: take profit Hướng dẫn mở tài khoản Forex Demo Việc mở một tài khoản Forex Demo rất đơn giản. Tại AM Broker – một trong những nhà môi giới Forex uy tín nhất hiện nay, bạn chỉ cần bỏ ra 30 giây để có thể sở hữu một tài khoản Forex Demo với số tiền không hạn chế. Dưới đây là các bước để bạn có thể mở một tài khoản Forex Demo tại AM Broker: Bước 1: Truy cập trang chủ của AM Broker và nhấn nút "Mở tài khoản". Bước 2: Điền vào các thông tin cá nhân được yêu cầu, bao gồm họ tên, số điện thoại, email… Bước 3: Kiểm tra Email để nhận được mật khẩu đăng nhập tài khoản mà AM Broker vừa gửi cho bạn. Xem thêm: forex có hợp pháp Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển tới Văn phòng cá nhân của mình tại AM Broker. Tại đây, hãy nhấn vào nút "CREATE AN ACCOUNT". Bước 5: Lựa chọn tài khoản Demo, đòn bẩy và loại tiền tệ, sau đó nhấn nút “Tạo”. Bước 6: Nhấn vào tài khoản mà bạn vừa tạo, chọn "Demo deposit" và lựa chọn số tiền ảo mà bạn muốn nạp. Bước 7: Đăng nhập vào tài khoản Demo trên phần mềm MetaTrader 5 và bắt đầu giao dịch. Vậy là bạn đã tạo thành công một tài khoản Forex Demo. Giờ đây, bạn có thể thoải mái sử dụng tài khoản này để luyện tập giao dịch cũng như trải nghiệm các dịch vụ của AM Broker. Xem thêm: sàn xtb
 10. Tài khoản demo là gì? Có thể rút được tiền từ tài khoản demo không tài khoản demo là gì? Tài khoản demo được xem là một công cụ không thể thiếu đối với mỗi trader, dù là trader chuyên nghiệp hay trader mới bắt đầu tìm hiểu thị trường tài chính. Vậy tài khoản demo là gì và tài khoản demo có rút tiền được không, tại sao nó lại quan trọng như vậy, mời các bạn cùng tìm hiểu. Vì sao tài khoản demo là công cụ không thể thiếu đối với các trader mới? Xem thêm: profit là gì Đối với một trader mới, việc giao dịch trên tài khoản demo có một số lợi điểm như sau: Làm quen được với nền tảng giao dịch về các thao tác như đặt lệnh, chốt lệnh, thực hiện các phân tích thị trường, nắm vững các công cụ có thể sử trên nền tảng Giao dịch với số tiền ảo không gây rủi ro cho trader. Trader có thể thoải mái sử dụng các chiến lược khác nhau nhằm kiểm định sự hiệu quả trên tài khoản demo mà không lo lắng ảnh hưởng của nó đến số vốn thực tế của mình. Tài khoản demo là bước đệm rất tốt cho trader trước khi bước vào giai đoạn giao dịch trên tiền thật. Lời khuyên là chỉ khi nào trader có lợi nhuận liên tiếp 03 tháng trên tài khoản demo thì mới nên chuyển sang giao dịch trên tài khoản thật. Có thể thấy tài khoản demo là cực kỳ hữu ích đối với trader mới. Các trader mới tìm hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính hoàn toàn có thể dùng tài khoản demo cho giai đoạn bắt đầu thực hành đầu tư. Một sự chuẩn bị hiệu quả với tài khoản demo là cách thức mở đầu tốt cho trader mới khi bước chân vào thị trường tài chính. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp không Tài khoản demo giúp ích gì cho các trader chuyên nghiệp? Không chỉ hữu dụng với các trader mới, những trader chuyên nghiệp cũng sử dụng tài khoản demo như là 1 công cụ hữu ích. Dưới đây là 1 số công dụng của tài khoản demo đối với trader chuyên nghiệp Tài khoản demo giúp luyện tập phương pháp giao dịch mới Tài khoản demo giúp thử nghiệm các sản phẩm mới Tài khoản demo giúp thử nghiệm các công cụ mới Xem thêm: sàn xtb
 11. Hướng dẫn tạo tài khoản forex demo thực chiến đơn giản nhất Trước khi bắt đầu giao dịch với tài khoản thật (hay còn gọi là tài khoản live), nhà giao dịch luôn luôn phải thực hành trước qua tài khoản forex demo. Bằng cách này, không những giúp nhà giao dịch có thể làm quen với nền tảng của sàn mình chọn lựa, mà đây còn là khoảng thời gian để nhà giao dịch thực hành trade và làm quen với thị trường ngoại hối. Tài khoản Forex demo là gì? Tài khoản demo Forex là gì trong ngoại hối? Tài khoản Forex demo là một loại tài khoản được cung cấp bởi nhà môi giới, nhằm giúp nhà giao dịch thử nghiệm giao dịch không mất tiền trước khi bắt tay vào giao dịch thật. Tài khoản demo Forex hoàn toàn giống với tài khoản giao dịch thật, ngoại trừ việc giao dịch bằng “tiền ảo”. Ngoài ra, đây còn là loại tài khoản phù hợp cho newbie mới thâm nhập vào thị trường ngoại hối. Giúp họ am hiểu hơn về loại thị trường và cách giao dịch trên thị trường này. Tài khoản Forex demo cũng là phương tiện phổ biến cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu nhưng muốn thử nghiệm với các loại tài sản khác. Ví dụ: các nhà đầu tư có thể muốn mở một tài khoản demo trước khi bắt đầu đầu tư vào hợp đồng tương lai, hàng hóa hoặc tiền tệ, ngay cả khi họ đã có nhiều kinh nghiệm đầu tư vào cổ phiếu. Đó là bởi vì các thị trường này chịu những ảnh hưởng khác nhau, cho phép các loại lệnh thị trường khác nhau và có các loại yêu cầu ký quỹ khác với thị trường chứng khoán. Xem thêm: take profit Cách hoạt động của tài khoản demo Cách hoạt động của tài khoản demo Các tài khoản Forex demo trading không đặc biệt khả thi trước khi máy tính cá nhân và Internet được sử dụng rộng rãi. Khi các giao dịch chủ yếu được ghi lại bằng giấy, việc theo dõi một giao dịch ảo sẽ tốn kém thời gian và chi phí, loại bỏ lợi ích chính của tài khoản Forex demo, cụ thể là nó miễn phí. Tài khoản demo bắt đầu được cung cấp bởi các công ty môi giới trực tuyến vào những năm 2000, khi internet tốc độ cao bắt đầu được nhiều người Mỹ chấp nhận. Tài khoản demo cũng đã được sử dụng như một phương tiện dạy học sinh trung học những kiến thức cơ bản về đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ngoài ra, nhiều trường học trên khắp đất nước cung cấp các lớp học kinh tế hoặc tài chính cá nhân yêu cầu sinh viên duy trì tài khoản chứng khoán demo và theo dõi tiến độ đầu tư của họ trong suốt học kỳ. Ưu và nhược điểm của tài khoản Forex demo Ưu và nhược điểm của tài khoản Forex demo Ưu điểm Giúp nhà giao dịch thực hành giao dịch trên chính thị trường mà mình mong muốn mà không phải mất tiền. Nâng cao kỹ năng giao dịch cho những nhà giao dịch mới. Giúp nhà giao dịch luyện tập việc giao dịch hằng ngày hằng giờ. Là nơi giúp bạn hiểu rõ sàn giao dịch mà bạn lựa chọn. Nhược điểm Giao dịch trên tài khoản demo hoàn toàn không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, cho nên khi bắt đầu với tài khoản thật nhà giao dịch sẽ bị áp lực và bỡ ngỡ. Xem thêm: forex có hợp pháp không Hướng dẫn mở tài khoản demo Forex Để hiểu hơn về tài khoản demo trong ngoại hối và cách mở tài khoản này, FX Việt sẽ dùng một sàn giao dịch có tiếng và đang được nhiều sự lựa chọn bởi những nhà giao dịch Việt Nam, LiteFinance để làm ví dụ. Hướng dẫn mở tài khoản demo Forex Đối với bất kỳ sàn giao dịch nào cũng vậy, trước khi bắt đầu mở tài khoản demo, bạn phải đăng ký tài khoản trước. Cách đăng ký tài khoản như sau: Bước 1: Vào đường link của sàn giao dịch LiteFinance: litefinance.com bấm vào nút “Đăng ký”. Vào đường link của sàn giao dịch LiteFinance Bước 2: Nhập các thông tin mà sàn yêu cầu gồm email và mật khẩu. Sau đó nhập mã xác nhận được gửi qua email. Đăng ký bằng email Nhập mã xác nhận được gửi qua email Bước 3: Khi đã đăng nhập thành công, bạn vào mục tài khoản => hồ sơ của tôi => xác minh Xác minh các thông tin cần thiết Những yếu cần xác minh bao gồm: Số điện thoại CMND (ID) chụp hình mặt trước của chứng minh Địa chỉ: chụp hình giấy tờ xe Xác minh bằng các thông tin cá nhân Lưu ý: Khi chụp nên chụp dư phần mép ảnh để có thể xác minh thành công. Sau khi đã đăng ký xong tài khoản, nhà giao dịch có thể mở tài khoản Forex demo bằng cách: Bước 1: Vào trang chủ, nhấn “Kích hoạt giao dịch demo”. Kích hoạt giao dịch demo Bước 2: Vào MetaTrader => trong phần tài khoản giao dịch => chọn MT4 DEMO => chọn 1:500 => chọn USD. Các bước vào MetaTrader 4 Chọn loại đòn bẩy phù hợp Lưu ID và pass trong quá trình mở tài khoản Bước 3: Nhấn vào dòng chữ “Biến thành chính” để hoàn tất việc mở tài khoản demo. Khi mở xong tài khoản, nếu bạn muốn giao dịch ngay, hãy bấm “Liên kết”. Bấm vào liên kết để đồng ý giao dịch. Tuy nhiên, để có vốn giao dịch bạn cần tải lại trang, tại phần giao dịch DEMO chọn “Tiền ký quỹ” để nhận tối đa 10k. Sau khi đã có vốn trong tay, bạn lấy ID và PASS của DEMO vào MT4 mà đăng nhập và bắt đầu giao dịch. Chọn tiền ký quỹ để lấy vốn giao dịch Tương tự cho việc mở tài khoản demo trên thiết bị di động. Trước tiên bạn cần tải về app của sàn giao dịch LiteFinance và làm theo các bước như trên web. Kết luận Tài khoản Forex demo có lẽ là một trong những loại tài khoản quan trọng cần được cung cấp bởi các nhà môi giới ngoại hối, bởi đây là cách chứng tỏ nhà môi giới tạo điều kiện giao dịch cho nhà đầu tư. Từ đó, tạo ra sự yêu thích và gắn kết giữa nhà đầu tư và nhà môi giới. Hơn nữa, đây cũng là một yếu tố quan trọng không kém với nhà đầu tư khi họ cân nhắc lựa chọn bất kỳ sàn giao dịch nào. Xem thêm: sàn giao dịch xtb
 12. Hướng dẫn cách giao dịch tài khoản forex demo Hầu hết tất cả trader chuyên nghiệp trên thị trường Forex đều có bước đầu trải nghiệm với tài khoản giao dịch Forex Demo. Có thể nói tài khoản forex demo là nơi thực hành và rèn luyện kỹ năng giao dịch cho các nhà giao dịch mới bắt đầu. Tại các sàn Forex uy tín đều cho phép chúng ta mở tài khoản giao dịch Forex Demo trước khi sử dụng tài khoản thật để giao dịch. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá sàn Forex uy tín hiện nay mà bạn nên lưu ý. Hướng dẫn cách giao dịch forex demo Ưu điểm của tài khoản giao dịch Forex Demo Sử dụng tài khoản Demo để kiểm tra chiến lược đầu tư của bạn đã chính xác và phù hợp. Khi sử dụng tài khoản Demo bạn sẽ không có rủi ro và mất mát về tài chính trong lúc giao dịch. Giúp bạn luyện tập và tích lũy kỹ năng phân tích thị trường trên tài khoản Demo. Bên cạnh đó bạn cũng có thể áp dụng nó vào chiến lược giao dịch với tài khoản thật. Trải nghiệm các dịch vụ cũng như nền tảng giao dịch được cung cấp bởi sàn Forex. Rèn luyện tính kiên nhẫn và một số cảm xúc trong giao dịch cho các trader. Xem thêm: profit là gì Hướng dẫn cách giao dịch forex demo Thị trường Forex là nơi đem lại nguồn lợi nhuận rất khủng cho các trader. Nhưng bên cạnh đó thị trường này cũng chứa đựng rất nhiều tiềm ẩn rủi ro. Đây là lý sao bạn nên tập giao dịch với tài khoản giao dịch Forex Demo. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch hiệu quả với tài khoản Demo. Cách mở tài khoản Demo Hầu hết tất cả các sàn Forex uy tín nhất hiện nay đều cho phép trader mở tài khoản giao dịch Demo. Bạn không phải xấu hổ khi giao dịch với tài khoản Demo. Đa số các trader chuyên nghiệp đều vận dụng chiến lược giao dịch của họ bắt đầu từ đây. Cách giao dịch Forex Demo hiệu quả nhất Tài khoản Demo là tài khoản được cung cấp bởi các nền tảng giao dịch như: Mentatrader, Trader sation… Tại tài khoản này chúng ta được cung cấp sẵn một số tiền ảo tượng trưng. Qua đây bạn có thể trải nghiệm giao dịch như tài khoản thật mà không sợ hao tốn tài chính. Tất cả dịch vụ mà nhà môi giới cung cấp đều có tại tài khoản Demo ví dụ như: Tốc độ khớp lệnh, giá cả và các sản phẩm giao dịch.. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp Làm thể nào để giao dịch Forex Demo hiệu quả và áp dụng nó vào giao dịch thật như thế nào? Hướng dẫn cách giao dịch forex demo Xem giao dịch trên tài khoản Demo như giao dịch thật Cho dù giao dịch trên tài khoản Demo không gây thiệt hại tài chính. Nhưng để giao dịch tốt bạn vẫn phải lên kế hoạch giao dịch cụ thể. Bạn không nên chủ quan xem đây là tài khoản dùng thử không thiệt hại gì tới bản thân mình. Điều này sẽ làm ảnh hướng tới tâm lý giao dịch của bạn sau này khi thực hành với tài khoản chính. Kiên trì trong khi giao dịch Không phải trader cũng có thể kiên nhẫn giao dịch tài khoản Demo trong thời gian dài. Hầu hết họ sẽ cảm thấy chán nản với việc này khi cố gắng giao dịch nhưng số tiền bạn nhận về chỉ là tiền ảo. Nóng vội nạp tiền vào tài khoản để giao dịch trực tiếp với kỳ vọng sẽ gặt hái được thành quả. Điều này sẽ không thể đối với một người mới bắt đầu giao dịch. Hãy nghiêm túc hơn trong việc luyện tập và tích lũy từ tài khoản Demo. Đưa ra kế hoạch giao dịch cụ thể và thực hiện theo đúng những gì bạn đã đề ra Nghiêm túc giao dịch và ghi chép lại những ưu và nhược điểm trong mỗi lệnh bạn đặt. Từ đây rút ra kinh nghiệm giao dịch cho mình vào những lần đặt lệnh sau. Có nên giao dịch tài khoản Demo trước hay không? Tài khoản Forex Demo là nơi giúp bạn có thể tích lũy kinh nghiệm học hỏi thêm nhiều kiến thức. Bên cạnh đó còn là môi trường giúp bạn rèn luyện kỹ năng phân tích thị trường và cảm xúc khi tham gia giao dịch. Chúng tôi khuyên bạn đừng nên nóng vội lao ngay vào giao dịch với tài khoản thật. Hãy trải nghiệm trước với tài khoản giao dịch Forex Demo. Chúc các bạn thành công! Xem thêm: sàn giao dịch xtb
 13. Mở tài khoản forex demo trước tài khoản chính thức để làm gì? Trước khi mở một tài khoản chính thức và nạp tiền vào tiền vào giao dịch thật sự bạn nên mở 1 tài khoản giao dịch ảo – tập giao dịch Demo cho đến khi thành công. Hãy yên tâm với tài khoản “nháp” này vì chúng có đầy đủ chức năng và giống hệt tài khoản chính thức. Bạn có thể mở tài khoản forex demo để giao dịch ở hầu hết các công ty môi giới. Và bạn cũng có thể giao dịch Demo cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và chắc chắn trước khi bạn nghĩ đến việc sẽ bỏ tiền thật để giao dịch. Tài khoản này hoàn toàn miễn phí? Bạn đang tự hỏi tại sao các công ty môi giới lại miễn phí tài khoản Demo? Chẳng bởi vì sao cả, chỉ đơn giản là các công ty môi giới muốn bạn học cách ra vào lệnh, có thêm nhiều thời gian giao dịch mà không có rủi ro, nhằm tạo cho bạn mong muốn giao dịch thật và biết cách giao dịch để khi mở tài khoản chính thức bạn không bị bối rối. Vì tài khoản này là tài khoản miễn phí nên bạn có thể tìm hiểu về thị trường Forex và kỹ năng giao dịch với rủi ro bằng 0. Xem thêm: take profit Dù chỉ là tài khoản Demo nhưng cũng cố gắng đừng để thua lỗ tiền của bạn Điều quan trọng khi mở tài khoản Demo là dùng tài khoản Demo đó giao dịch cho đến khi bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch của riêng bạn mà có lợi nhuận và vững chắc trước khi bỏ tiền thật vào lập tài khoản chính thức để giao dịch thật. Nếu bạn nóng vội muốn chiến đấu ở thị trường thật mà không muốn ngâm mình lâu dài trong bản “nháp” thì cũng nên giao dịch Demo ít nhất 2 tháng, quan trọng hơn cố gắng không để thua lỗ toàn bộ số tiền ảo của bạn trong 2 tháng đó. Việc giữ được tiền khi giao dịch ở tài khoản Demo rất quan trọng bởi nếu bạn cháy tài khoản này thì trước sau gì bạn cũng sẽ mất hết số tiền trong thị trường Forex mà thôi. Giao dịch Forex: Tạo tài khoản Demo trước rồi mới đến tài khoản chính thức (Ảnh:Internet) Giai đoạn đầu này bạn nên tập trung vào 1 cặp tiền chính Khi tìm hiểu bạn sẽ thấy có rất nhiều cặp tiền gồm: cặp tiền chính, cặp chéo và các cặp ngoại lai. Cặp tiền chính không phải tên gọi đơn thuần, phải có lý do thì những cặp tiền đó mới được gọi là “cặp tiền chính” – cặp tiền này sẽ có tính thanh khoản cao và Spread thấp. Giai đoạn mới tập giao dịch Demo này có thể bạn cảm thấy quá phức tạp khi phải theo dõi nhiều cặp tiền thì hãy tập trung chú ý quan sát 1 cặp tiền chính nào đó bạn chọn mà thôi. Xem thêm: forex có hợp pháp không Những điểm cần chú ý khi giao dịch tài khoản Demo Tuy nói tài khoản Demo có đầy đủ chức năng và trông y như tài khoản thật nhưng cái gì miễn phí thì nó vẫn không thể so sánh được với những cái mất phí. Một số nhược điểm của tài khoản Demo mà bạn cần biết. Với tài khoản Demo bạn không thể học được cách kiểm soát cảm xúc của bạn trong mỗi lần giao dịch. Tài khoản miễn phí, rủi ro bằng 0 vì vậy bạn không quan tâm, không thể kiểm soát được số tiền trong tài khoản của mình và việc không kiểm soát, không quan tâm tài khoản sẽ tạo cho bạn một thói quen xấu – điều này chỉ có hại chứ không hề lợi khi bạn mở tài khoản giao dịch chính thức. Cùng với đó là khi không cảm nhận được rủi ro thì bạn sẽ không rút ra được những kinh nghiệm từ những lần giao dịch thua lỗ. Khi bạn không mất tiền thật bạn cũng sẽ không có cảm giác lo sợ, tiếc nuối mà chỉ tài khoản thật mới mạng lại cho bạn. Nhưng những cảm xúc này lại quyết định sự thành công trong thị trường Forex. Xem thêm: sàn xtb có uy tín không
 14. Lợi ích khi mở tài khoản forex demo Cổng thực hành giúp bạn tiếp cận thế giới giao dịch Khi mở tài khoản forex demo HotForex đã được thiết kế để mô phỏng gần giống môi trường giao dịch thực nhất dựa trên những điều kiện thị trường thực tế. Chúng tôi tin rằng môi trường giao dịch Dùng thử phải phản ánh càng sát môi trường giao dịch Thực càng tốt, hoàn toàn phù hợp với các giá trị cốt lõi của chúng tôi là Trung thực – Cởi mở – Minh bạch và đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch khi mở Tài khoản Thực để giao dịch trên thị trường thực tế. Xem thêm: profit là gì Tích lũy kinh nghiệm giao dịch mà bạn cần và tự tin gia nhập vào thị trường. Các Lợi ích của Tài khoản Demo: Sử dụng không hạn chế Điều kiện giống thị trường thực tế Test trading strategies Access to trade with the MT4 and MT5 Terminal and Webtrader Số dư ảo ban đầu lên tới 100.000 USD Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp Mở Tài Khoản Demo Đăng ký Đăng nhập Nếu bạn là khách hàng hiện tại, vui lòng đăng nhập vào khu vực myHF hiện tại của bạn để mở Tài khoản demo mới. Nếu bạn là Khách hàng mới, trước tiên vui lòng đăng ký tài khoản myHF để truy cập vào khu vực myHF, ở đó bạn có thể mở một Tài khoản demo mới. Xem thêm: sàn xtb có uy tín không
 15. 3 sự khác nhau thực tế khi giao dịch tài khoản thật và tài khoản demo Là một Trader mới, bạn luôn được khuyến khích nên giao dịch demo trước. Thông qua giao dịch demo, bạn đã có thể trau dồi kỹ năng giao dịch cơ bản, xây dựng kế hoạch giao dịch, quản lý rủi ro hợp lý, và hiểu được tâm lý khi đang trong thị trường (không nhiều cũng ít) mà không cần phải bỏ tiền thật vào. Một khi bạn đã có thể chứng minh là đã kiếm được lợi nhuận đều đặn và xây dựng sự tự tin của mình trong giao dịch, bạn sẽ quyết định rằng đã đến lúc mở một tài khoản giao dịch bằng tiền thật. Khi bạn đã đạt được chiến thắng liên tiếp trên tài khoản demo, thì liệu có thể làm được điều tương tự trên tài khoản thật có khả thi không? Và có dễ dàng như vậy không? TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG? Khi hầu hết trade mới vượt qua từ demo để để bắt đầu giao dịch thật, họ thường tin rằng các kết quả giao dịch demo của họ có thể cũng sẽ làm được với tài khoản tiền thật. Nhưng đời không bao giờ như là mơ, và cuộc sống không bao giờ chiều ý con người khi Trader mới nhận ra sự thật là mình liên tiếp thua lỗ mặc dù giao dịch demo mình lời gấp 9 gấp 10. Dưới đây là một vài lý do tại sao: 1. Tiền thật nghĩa là cảm xúc thật Là trader, chúng ta luôn cố gắng để được trạng thái “không cảm xúc” khi đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, loại bỏ cảm xúc của một người là hoàn toàn không thể. Do đó, trader mới dễ dàng bị cảm xúc chi phối và đưa ra những quyết định vào lệnh và thoát lệnh sai lầm. Ví dụ, bạn hãy so sánh những gì bạn cảm thấy khi bạn lần đầu tiên giao dịch trên một tài khoản demo so với cảm giác của bạn khi bạn đặt lệnh lần đầu tiên trên tài khoản thật. Bạn cảm nhận hai cảm giác này như thế nào? Có khác nhau nhiều không. Tim bạn đập nhanh hơn? Tay bạn có run rẩy không? Chắc chắn đây là cảm giác giao dịch trên tài khoản thật. Xem thêm: profit là gì 2. Chẳng có chút rủi ro nào trên tài khoản demo, nhưng tài khoản thật thì có đấy ! Ngay cả khi bạn đã cố gắng coi tài khoản demo như là tài khoản giao dịch thật đi chăng nữa, nhưng sự thật vẫn là chẳng có rủi ro nào ở đây. Và dĩ nhiên điều đó cũng không làm bạn bị chi phối, do chẳng có rủi ro nào là thật cả, hết tiền trong demo, bạn lại mở một tài khoản mới để giao dịch tiếp. Nếu bạn giao dịch thua lỗ, và mắc phải hàng đống sai lầm trên tài khoản demo, bạn có thể dễ dàng vượt qua nó, và lại tiếp tục giao dịch. Việc này có lợi mà cũng có hại. Lợi là bạn tha hồ mắc sai lầm và rút kinh nghiệm để có thể tiến bộ hơn. Hại ở chỗ là làm cho chúng ta ảo tưởng cũng như không thể tạo được áp lực lớn để cố gắng cải thiện tình hình giao dịch. Xem thêm: đầu tư forex có hợp pháp không 3. Với tài khoản thật, bạn dễ dàng bị cám dỗ để mắc sai lầm nhiều hơn Bởi vì bạn đang đối mặt với rủi ro rất lớn từ tiền mồ hôi nước mắt của mình, bạn sẽ được giao dịch nghiên về cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Kết quả là bạn dễ dàng bị cám dỗ để mắc sai lầm nhiều hơn. Một trong những hành động bạn dễ bị cám dỗ nhất là trả thù thị trường và giao dịch quá mức cho phép. Trả thù thị trường xảy ra khi trader mới liên tục bị thua lỗ và muốn gỡ gạc lại tất cả bằng cách giao dịch tiếp tục. Điều đáng nói là mỗi lệnh sau này, lệnh sau sẽ gấp đôi lệnh trước. Cũng tương tự như trả thù thị trường, giao dịch quá mức xảy ra trong trường hợp thua cũng như trường hợp thắng liên tiếp. Một khi hưng phấn và tự tin quá độ, trader có xu hướng muốn kiếm thật nhiều hơn do tin là mình đang hên. Kết quả vẫn như vậy, giao dịch nhiều hơn nữa và lệnh sau gấp đôi lệnh trước. Một giải pháp đơn giản cho sai lầm này là các trader mới nên có kế hoạch giao dịch rõ ràng và tập thói quen tuân theo kế hoạch đó một cách nhất quán. Chắc chắn sẽ giảm bớt hai vấn nạn “giao dịch quá mức” và ” trả thù thị trường”. Giải pháp thứ hai, các trader mới cần sắp xếp lại tư duy để phù hợp với thị trường: tập trung vào quá trình giao dịch thay vì tập trung vào lợi nhuận. Dành thời gian để quản lý rủi ro, quản lý vốn, thay vì chăm chăm vào hệ thống mua bán, đi tìm chén thánh. Việc chuyển đổi từ demo sang tiền thật rất khó vì thường dẫn trader tới thua lỗ trước khi kiếm được tiền. Muốn vượt qua thử thách này, việc cần làm là phải khống chế được cảm xúc. Xem thêm: sàn giao dịch xtb