• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huongdo1310

Hội viên
 • Số nội dung

  258
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huongdo1310

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Để đến được Nha Trang, cũng như các địa điểm du lịch khác thuộc tỉnh Khánh Hòa hay vùng Nam Trung Bộ thì một trong những cách phổ biến và được lựa chọn nhiều nhất của cả hành khách Việt Nam và du khách nước ngoài là lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Quốc tế Cam Ranh. Sau đó mới từ đây mới đi tiếp đến các điểm cần đến khác. Từ sân bay Cam Ranh đi Nha Trang bạn có thể đi bằng xe máy, ô tô, xe khách, xe bus hoặc taxi đều được. Bạn có thể lựa chọn xe máy vì đường rất dễ đi và thuận tiện. Cách di chuyển từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang tốt nhất hiện nay. Bạn có thể lựa chọn dịch vụ xe đưa đón sân bay cam ranh tại đơn vị Bảo An về Nha Trang giá rẻ trọn gói chỉ từ 200k. So về chất lượng, giá cả với mức cạnh tranh tốt nhất hiện nay chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng hơn bất kì so với grab taxi, taxi truyền thống tại sân bay Cam Ranh… Bảo An cung cấp có cung cấp dịch vụ thuê xe nha trang, xe đưa đón sân bay cam ranh với các dòng xe đời mới gồm 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ với mức giá vô cùng cạnh tranh so với các phương tiện di chuyển khác. Bảng giá tham khảo xe đưa đón sân bay Cam Ranh Mức giá đối với grab taxi hoặc taxi truyền thống tại sân bay Cam Ranh khi đi về trung tâm thành phố nha trang thường giao động từ 300.000 - 350.000 đồng/xe. Vì vậy lựa chọn dịch vụ xe đưa đón sân bay Cam ranh Bảo An của chúng tôi chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng để quan tâm khi bạn biết nên lựa chọn phương tiện để di chuyển. Từ sân bay Cam ranh đến trung tâm thành phố Nha trang vé 1 chiều: 200k cho xe 4 chỗ, 250k cho xe 7 chỗ và 450k cho xe 16 chỗ. Lịch trình từ Resort Bãi Dài Cam Ranh đến trung tâm thành phố Nha Trang 1 chiều có giá: 200k cho xe 4 chỗ, 250k cho xe 7 chỗ và đồng giá 450k cho xe 16 chỗ. Lưu ý khi bạn đặt xe đưa đón sân bay Cam Ranh Bảng giá xe áp dụng cho tuyến sân bay Cam Ranh đến Nha Trang và ngược lại. Nếu bạn muốn đi ngoài thành phố Nha Trang vui lòng gọi hotline【0961.060.888】để nhận báo giá ưu đãi cũng như chi tiết nhất nhé. Bên cạnh đó giá xe còn phải điều chỉnh phù hợp cho mọi trường hợp nên bạn cần lưu ý thêm những điều sau: Bảng giá trên chỉ được áp dụng trong khung giờ hành chính từ 6:00 đến 18:00. Mức giá trên áp dụng trong khoảng cách 36km. Nếu phát sinh thêm sẽ tính 10k/km Báo giá chi phí đã bao gồm các loại chi phí vé cổng, cầu đường, bến đỗ... Báo giá chưa bao gồm thêm chi phí hóa đơn VAT 10%. Mức giá ưu đãi trên vui lòng không áp dụng trong những ngày lễ, tết. Bảo An chuyên cung cấp dịch vụ: xe đưa đón sân bay cam ranh, thuê xe Nha trang, thuê xe 4 chỗ, thuê xe 7 chỗ, thuê xe 16 chỗ… uy tín chất lượng nhất hiện nay. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY BẢO AN Địa chỉ: 81/23 Nguyễn Thị Minh Khai - Tân Lập - Nha Trang - Khánh Hòa Call/Zalo: 0961.060.888 Website: xeduadonsanbaycamranh.com Fanpage: facebook.com/thuexeduadonsanbaycamranh
 2. Cá Koi hay cụ thể hơn Cá chép Nishikigoi Nhật. Cá chép Koi là một loại cá chép thường được nuôi phổ biến tại Nhật bản, đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh với màu sắc hấp dẫn, rực rỡ trong những hồ cá koi đẹp mang tính giải trí cao. Không chỉ đem lại sự thích thú bắt mắt mà còn đem đến sự thịnh vượng và may mắn cho người nuôi. Chúng rất thân thiện với con người, bạn có thể sờ hay cưng nựng chúng. Cá Koi rất hợp với phong thủy tốt, tụ khí cho ngôi nhà của bạn. Nuôi cá Koi không tốn nhiều thời gian, cá koi sống càng thọ càng đẹp, càng có giá trị cao. Cá koi dễ nuôi cùng với nhiều loại cá khác nhau, hồ cá koi đẹp không hạn chế về không gian kích thước… Cá chép Koi với các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điềm lành may mắn. Với những người chơi cá Koi, họ sẽ dựa vào màu sắc của koi với những ý nghĩa tốt đẹp theo mong muốn của gia chủ. Cá Koi có bao nhiêu loại nhóm chính được đi kèm với đặc tính màu sắc khác nhau. Với những đặc điểm hay mảng màu trên mình cá chép koi sẽ là những điểm luôn mang lại sự may mắn. Những tiêu chuẩn về màu sắc được người Nhật kiu theo từng loại như sau: Trắng pha Đỏ được gọi là Kohaku. Trắng pha Đỏ và Đen sẽ gọi là Showa Sanke. Trắng pha Đen với cái tên Utsurimono. Đen pha Trắng sẽ tên Shiro Bekko. Vàng pha Đen gọi tên Ki Utsuri. Bạch kim hoặc Vàng kim gọi tên Kinginrin. Xám bạc tên Asagi Trắng, trên đỉnh đầu có một vòng tròn Đỏ tên Tancho. Đây có thể nói cá Koi tượng trưng cho quốc kỳ của Nhật Bản. Cùng một số tên gọi khác nhau nữa như: Sanke, Ogon, Shusui, Matsuba, Chagoi, Soragoi, Karasu, Taisho Sanke, Koromo, Kawarimono. Nếu các bạn có nhu cầu và yêu thích lại cá chép koi này. Có thể liên hệ với chúng tôi để nhận giá cá koi mini, các loại cá koi, hồ cá koi đẹp chi tiết cũng như hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng về các dịch vụ. Hỗ trợ tận tình cách nuôi Koi, chơi Koi, Koi phong thủy, Koi xu hướng… Địa chỉ cung cấp dịch vụ cá Koi uy tín nhất hiện nay Đơn vị Thế giới cá Koi – tất tần tật về cá chép koi, chuyên về cá koi, hồ cá koi đẹp, giá cá koi mini. Đơn vị chuyên về Koi Wiki từ nguồn gốc, chủng loại, màu sắc cho tới những câu hỏi thường gặp. Bạn có thể chọn chơi Koi với nhiều nhu cầu khác nhau như: Koi phong thủy, Koi quý hiếm, Koi xu hướng… Cung cấp hỗ trợ hết mình về kinh nghiệm nuôi koi từ khâu chọn giống, nuôi koi ra sao, thức ăn của koi, các bệnh hay gặp cũng như cách chữa và phòng bệnh cho Koi, hồ cá koi đẹp, các thiết bị, phụ kiện của hồ cá koi… Đối với những bạn yêu thích và muốn tập chơi Koi thì đây chính là địa chỉ uy tín, chất lượng nhất mà bạn nên tham khảo nhé. Hãy cùng nhau gia nhập thế giới cá Koi ngày hôm nay nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: THẾ GIỚI CÁ KOI.NET Hotline: 0846.544.544 Email: info@thegioicakoi.net Website: thegioicakoi.net
 3. Dự án chung cư Thanh Hà đang là tâm điểm của thị trường nhà ở giá rẻ tiện nghi, chung cư Thanh Hà nằm trong quần thể khu đô thị đầy đủ tiện ích, cây xanh hồ nước, công viên nước, trường học liên cấp, khu thể thao...... Có thể nói dự án chung cư thanh hà sẽ là nơi đáng sống nhất khi các nút giao thông hoàn thiện cùng với các tiện ích vô cùng vượt trội. Cùng cienco5land.vn tìm hiểu đôi nét về dự án nổi bật này nhé! Tại sao bạn nên chọn dự án Thanh Hà? Vị trí vàng đắc địa Khu đô thị thanh hà nằm cạnh khu đô thị Xa La, Văn Phú, ngay trên tuyến đường trục phát triển phía Nam rộng lớn với 4 làn xe có khả năng phục vụ sức lưu thông lớn của các phương tiện. - Phía Bắc giáp khu đất dịch vụ Phú Lương, khu đô thị Kiến Hưng Luxury, đô thị Xa La, đô thị Văn Phú.... - Phía Nam giáp khu đô thị Mỹ Hưng cienco 5, - Phía Đông giáp đất nông nghiệp xã Cự Khê. - Phía Tây giáp đường nông nghiệp phường Phú Lương, xã Cự Khê, đường Vành Đai 4. Có thể nói, vị trí dự án khu đô thị thanh hà, chung cư Thanh Hà được giới bất động sản đánh giá là rất đẹp, bởi hạ tầng giao thông đồng bộ, không gian xanh xung quanh, cùng kết nối giao thông thuận tiện sẽ là điểm nhất của dự án. Chủ đầu tư uy tín Khu đô thị thanh hà được đầu tư bởi tập đoàn Mường Thanh. Bởi vậy, khu đô thị thanh hà còn được gọi bởi cái tên Thanh Hà Mường Thanh. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mường Thanh được biết đến với nhiều dự án bất động sản nổi trội, đặc biệt là với những dự án giá rẻ…. Ngoài dự án chung cư ở Hà Nội như: Xa La, Đại Thanh, Kim Văn Kim Lũ… chung cư của Mường Thành cũng hiện diện tại các tỉnh thành có thị trường bất động sản tiềm năng như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa… tiềm năng như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa như: chung cư Mường Thanh Bắc Ninh, Mường Thanh Cửa Đông Vinh (Nghệ An), chung cư Sơn Trà (Đà Nẵng) … Tiện ích vượt trội Được thiết kế với tiện ích toàn diện. Bao gồm bể bơi, hồ nước nhân tạo. Khu công viên, vườn hoa đặc biệt là 2 hồ nước nhân tạo lớn nhất Hà Nội, được thiết kế theo đúng phong thủy giúp cư dân có một không gian sống hoàn hảo, hòa mình cùng thiên nhiên. Ngoài ra, những tiện ích như nhà hàng, bể bơi, phòng gym, quán café cũng được xuất hiện tại dự án. Vì vậy việc sống tại dự án này cũng như là sống tại một thành phố thu nhỏ, nơi mà mọi nhu cầu cuộc sống của con người đều được đáp ứng một cách đầy đủ và tốt nhất có thể. Đó quả là những thuận tiện rất tuyệt vời để cho các khách hàng lựa chọn khu đô thị thanh hà, liền kề Thanh Hà để có được một cuộc sống thoải mái. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang băn khoăn, cần tư vấn hỗ trợ và tìm hiểu về dự án Thanh Hà. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Phòng kinh doanh bất động sản Hotline: 0343901234 Email: Phamquoc.info@gmail.com Website: Cienco5land.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 4. Tổng quan dự án đất nền panamera Tên khu đất: panamera bảo lộc Vị trí phát triển: Vùng ven thành phố Bảo Lộc Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH TNT LAND GROUP Tổng số sản phẩm: 265 nền Diện tích sản phẩm: 120m2 – 300m2 Tính pháp lý: Sổ hồng riêng, sẵn sổ công chứng ngay. Đất được quy hoạch thổ cư 100% khách hàng xây nhà thoải mái theo yêu cầu Hạ tầng: đường nhựa 6 – 8 mét, điện âm, cống rãnh thoát nước lề đường 100% toàn khu Tiện ích nội khu: 3 công viên chủ đề: đền Ngọc Sơn, thần thoại Hy Lạp, làng Hà Lan Tiện ích ngoại khu: bán kính 3km đầy đủ các tiện ích sống, vui chơi giải trí, điểm du lịch Giá bán đất nền:Từ 589 triệu/nền Vị trí đắc địa của dự án panamera tnt land Điều đầu tiên phải kể đến vị trí đắc địa của dự án Panamera bảo lộc. Dự án panamera tntland hoàn toàn khác biệt khi sở hữu cho mình vị trí “đắc địa” tốt nhất so với những dự án khác. Dự án đất nền panamera nằm ngay mặt tiền đường rộng đến 20m tại thị trấn Lộc Thắng, thành phố Bảo Lộc. Nội khu nâng cấp đường nhựa rộng đến 6m. Từ Panamera bảo lộc khách hàng có thể dễ dàng kết nối đến nhiều tuyến đường trọng điểm khác nhau. Panamera bảo lộc có mặt tiền đường rộng đến 20m. Từ dự án có thể di chuyển vào trung tâm thành phố Bảo Lộc nhanh chóng. Panamera tntland cách thành phố Đà Lạt chỉ từ 100km rất thuận tiện để di chuyển. Dễ dàng kết nối đến TP Hồ Chí Minh vì nằm trên tuyến đường di chuyển đi cao tốc. Thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, thương mại khắp mọi miền Hệ thống siêu thị Coopmart, Vincom Bảo Lộc Dễ dàng đi đến các huyện và thị xã Di Linh, Đức Trọng Lâm Hà Nhanh chóng di chuyển đến các khu du lịch đồi chè, thác Đambri, lâu đài trắng Dự án panamera bảo lộc được định hướng tăng trưởng là đất nền biệt thự vườn nghỉ dưỡng, một sản phẩm bất động sản vô cùng hấp dẫn trên thị trường bất động sản của thành phố Bảo Lộc hiện nay. Đất nền panamera với giá thành rẻ chỉ từ 4,8 triệu/m2, pháp lý sổ đỏ công chứng sang tên ngay cho khách hàng với hình thức sở hữu lâu dài. Đặc biệt, Theo đánh giá của đa phần các chuyên gia hiện nay về tình hình bất động sản Bảo Lộc thì Panamera bảo lộc là khu vực lý tưởng để xây dựng một ngôi nhà nghỉ dưỡng, có thể là nhà Homestay cho thuê xuất sắc hiện nay. Một trong những tiềm năng của panamera bảo lộc đáng phải kể đến tại đây đó là thiên nhiên ưu ái, với hệ thống địa điểm du lịch đa dạng, các điều này đã làm cho tiền đề cho Bảo Lộc lôi kéo những nhà đầu tư nghỉ dưỡng. Chính bởi vậy Panamera Bảo Lộc được kiểm tra là đất nền đáng để các chủ đầu tư xuống tiền cuối năm 2021. Nếu bạn có nhu cầu về sản phẩm hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đi tham quan dự án thực tế và lựa chọn cho mình những sản phẩm có vị trí đẹp phù hợp với phong thủy bản thân nhất nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Đất nền Panamera Bảo Lộc Hotline: 0909450833 Email: mynhigiang@gmail.com Website: Muaban-canho.com
 5. BHouse - Địa chỉ chuyên cung cấp phụ kiện tủ bếp uy tín nhất thị trường Trên thị trường Việt Nam hiện nay, bạn không khó để tìm được địa chỉ cung cấp phụ kiện nhà bếp chính hãng. Tuy nhiên, thực trạng các đơn vị cung cấp hiện nay vì lợi nhuận đã trà trộn hàng giả, hàng nhái cùng hàng chính hãng để bán cho khách hàng. Chính vì vậy, đã khiến nhiều người phải đắn đo khi đến với các đơn vị cung cấp phụ kiện tủ bếp. Là một trong những địa chỉ cung cấp phụ kiện tủ bếp tại Hà Nội uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có chuyên môn tốt. BHouse tự tin mang đến cho khách hàng lựa chọn rất nhiều sản phẩm phụ kiện tủ bếp nhập khẩu, tư vấn chọn kích thước giá để bát đĩa trong tủ bếp chuẩn về mẫu mã, kiểu dáng chất liệu đến từ các thương hiệu số 1 trên thị trường như: Bhouse, Eurogold, Garis, Grob... Đặc biệt là giá bán luôn cạnh tranh nhất thị trường. Nếu bạn quan tâm về các phụ kiện dành cho nhà bếp của mình, hãy liên hệ ngay BHouse để được tư vấn và hỗ trợ nhé! BHOUSE.VN Địa chỉ : Số 486 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 0936.238.696 Email: thuytienbhouse.vn@gmail.com
 6. Rượu tết thường được biết đến như những chai rượu đậm vị dân tộc như rượu nếp, rượu gạo, cũng có thể là những chai rượu mạnh, rượu ngoại đắt tiền hoặc chai vang đỏ lịch sự. Tùy vào đối tượng nhận quà, bạn sẽ chọn mua loại rượu Tết phù hợp với sở thích của người nhận. DOHA chuyên cung cấp các loại rượu tết như: Rượu DOHA: 2016. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Rượu Whisky: Dewar’s, Glenlivet, Macallan, Singleton, Ballantines, Glenfiddich, Rượu Chivas, Douglas Laing, Johnnie Walker Rượu Vang: Vang Nổ, Vang Chile, Vang Ngọt, Champagne, Vang Ý – Italia Rượu Cognac: Rượu Gin, Baron Otard, Rượu Camus, Rượu Beluga, Remy Martin, Rượu Martell, Rượu Meukow, Rượu Hennessy Vì sao nên lựa chọn rượu tết là quà tặng Rượu tết mang nhiều ý nghĩa Trong văn hóa truyền thống của người phương đông thường sẽ có rượu. Mọi dịp lễ, tết¸đám cưới đám hỏi thường sẽ có rượu. Và rượu có màu đỏ càng là một trong những màu sắc biểu trưng cho sự may mắn, tài lộc. Vì vậy, rượu tết có thể nói là biểu tượng của sự may mắn, thường được nhiều người tiêu dùng lựa chọn làm quà Tết trong dịp đầu năm mới với mong muốn gửi trao sự may mắn, tài lộc. Rượu tết thay lời chúc sức khỏe đầu năm mới Rượu tết không chỉ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, rượu tết còn thay lời gửi gắm vạn lời chúc sức khỏe, bình an. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, rượu có nhiều hoạt chất, đặc biệt là resveratrol và proanthocyanidin đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho sức khỏe xương, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, hỗ trợ tiêu hóa và còn rất nhiều công dụng vô cùng tốt của rượu vang đối với sức khỏe. Rượu tết món quà tặng sang trọng đẳng cấp Rượu tết là một trong những quà tặng, loại thức uống sang trọng, đẳng cấp, thường được giới thượng lưu sử dụng trong các dịp đặc biệt. Do đó, sử dụng rượu để làm quà tặng Tết thể hiện được thành ý của người tặng, cũng như xứng tầm người nhận, đặc biệt là đối với các mối quan hệ, đối tác làm ăn lớn. Đồng thời, những chai rượu tết cũng được các nhà sản xuất chú trọng đầu tư vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt. Đây sẽ là một trong những món quà tết vừa sang trọng, vừa mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với người nhận trong ngày đầu năm mới. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại rượu tết khác nhau, xuất xứ trong và ngoài nước đủ loại vì vậy để chọn được chai rượu tết ưng ý bạn cần tìm hiểu kĩ càng. Đặc biệt do nhu cầu quà tết càng nhiều, những xưởng sản xuất, sang chiết rượu trái phép ngày càng lộng hành. Do đó rượu nhái, rượu rởm tràn lan trên thị trường gây khó khăn cho người mua, gây nguy hiểm cho sức khỏe cũng như tính mạng của người tiêu dùng. Việc chọn mua rượu tết từ một đơn vị uy tín sẽ là lựa chọn hàng đầu cho mọi người. Nếu bạn có nhu cầu về quà tết có thể liên hệ địa chỉ uy tín nhất trên thị trường về rượu tết hiện nay đơn vị chất lượng DOHA. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư DOHA Trụ sở chính:602 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Chi nhánh HN: 72 ngõ Lương Sử A, Văn Miếu Hà Nội Hotline: 0942006226 Email: ruoudoha@gmail.com Website: Ruoudaha.com
 7. Bạn đang có nhu cầu chuyển đổi sử dụng sản phẩm hóa đơn điện tử? Bạn đang tìm một địa chỉ uy tín chuyên về hóa đơn điện tử và chữ ký số? Mời bạn hãy đến với dịch vụ hóa đơn điện tử Netca - giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng lập, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Ưu điểm của hóa đơn điện tử Netca Tiết kiệm chi phí Hóa đơn điện tử tại Netca góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, khách hàng…thay thế được các quy trình hóa đơn giấy rườm rà và tốn kém. Hóa đơn điện tử tại Netca giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian sử dụng chữ ký số thay cho chữ ký trực tiếp trên hoá đơn. Giải pháp hóa đơn điện tử và chữ ký số tại Netca sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm bằng việc giảm thiểu chi phí lưu trữ, in ấn, vận chuyển hóa đơn,… Tiết kiệm thời gian Một trong những lợi thế lớn nhất của lập hóa đơn điện tử là cải thiện năng suất. Lập hóa đơn điện tử tại Netca không có quá nhiều quy trình như lập hóa đơn truyền thống, doanh nghiệp có thể dễ dàng lập và sử dụng hóa đơn ngay trên hệ thống của doanh nghiệp cung cấp. Hóa đơn điện tử tại Netca giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian sử dụng chữ ký điện tử thay cho chữ ký trực tiếp trên hoá đơn. An toàn cho người sử dụng Nhiều vấn đề hay gặp phải như: Thất lạc hóa đơn khi chuyển phát, mất mát trong xử lý lưu trữ hoặc bị giả mạo sẽ không còn là nỗi lo với Netca hệ thống với thời gian lưu trữ dữ liệu trên 10 năm. Quy trình cấp phát dịch vụ tại Netca Gửi yêu cầu dịch vụ nhận tư vấn Tiến hành gửi yêu cầu đăng ký lựa chọn mua dịch vụ phù hợp và nhận sự tư vấn từ Netca. Tạo mẫu hóa đơn cài đặt phần mềm Doanh nghiệp tiến hành tạo thông báo phát hành hoá đơn điện tử giấy quyết định và mẫu hóa đơn hay dịch vụ chữ ký số. Triển khai và sử dụng - Nhận kết quả Netca sau nhận đầy đủ yêu cầu tiến xử lý. Sau vài ngày doanh nghiệp có thể chính thức sử dụng được dịch vụ. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm về dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số… Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CTY TNHH Công Nghệ NETCA Hotline: 0902 710 789 Điện thoại: 1900 8980 Website: Netca.vn Địa chỉ: 540/29 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
 8. Bạn có việc đột xuất? Giỗ chạp, cưới hỏi, dọn dẹp, chuyển nhà...? Bạn không có nhiều thời gian cho các công việc gia đình? Bạn không thể thuê riêng một người giúp việc trong nhà? Bạn cần một ai đó, trong thời gian ngắn có thể giúp bạn trong những lúc như vậy. Mời bạn hãy tham khảo dịch vụ giúp việc theo giờ tại giupviec.vn và lựa chọn các dịch vụ mình mong muốn nhé! Giupviec.vn - Dịch vụ giúp việc nhà uy tín số 1 thị trường Giupviec.vn tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ giúp việc nhà phổ biến nhất trên các nền tảng mạng xã hội, đang được tin dùng bởi hơn 10.000 doanh nghiệp và hộ gia đình trên cả nước. Các dịch vụ phổ biến và đa dạng nhất thị trường: Giúp việc theo giờ, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh điều hoà….cùng rất nhiều các dịch vụ khác. Giupviec.vn luôn được sự tín nhiệm của rất nhiều khách hàng bởi uy tín và chất lượng dịch vụ hàng đầu hiện nay. Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Dịch vụ đa dạng Đến với giupviec.vn, bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình các dịch vụ theo yêu cầu của bạn bởi dịch vụ vô cùng đa dạng và phong phú của chúng tôi từ giúp việc theo giờ, dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh điều hòa hay vệ sinh thảm…. Tham khảo nhiều dịch vụ khác tại giupviec.vn nhé! Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất tới khách hàng. Giupviec.vn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn giúp khách hàng lựa chọn gói dịch vụ tốt nhất. Tất cả nhân viên đều được huấn luyện kỹ về tay nghề, đạo đức nghề nghiệp nên chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng thất vọng. Nhân viên của Giupviec.vn được chọn lọc kỹ lưỡng và đào tạo về tính kỷ luật khi làm việc. Tiết kiệm thời gian Dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tối đa các yêu cầu dịch vụ mà khách hàng mong muốn, mang đến chất lượng dịch vụ hoàn hảo dành cho bạn. Đặt lịch hẹn nhanh chóng trong 30s, Giupviec.vn sẽ cung cấp người giúp việc trong 30 phút. Giá thành cạnh tranh Đến với giupviec.vn, không những an tâm về chất lượng dịch vụ mà còn về giá thành, chúng tôi cam kết giá thành tất cả dịch vụ của chúng tôi cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Đặt lịch nhanh chóng tại Giupviec.vn Dịch vụ giúp việc nhà uy tín, chất lượng Đảm bảo cung ứng dịch vụ giúp việc nhà nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực có tính trách nhiệm cao. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 0963 822 522 Website: giupviec.vn HUB Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy. HUB Ninh Bình: Số 22, Phố Phạm Văn Nghị, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình. HUB Đà Nẵng: 210 Trần Quý Khoách, Quận Liên Chiểu. HUB Hồ Chí Minh: P2.005 Tầng 1 Chung cư CH2, Khu đô thị Cityland Park Hills, 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp.
 9. Sim điện thoại đặc biệt là sim số đẹp vốn mang giá trị ảo nhưng thực ra lại là tài sản thật. Cũng bởi vì muốn sở hữu được một sim số đẹp, chính chủ phải bỏ ra một số tiền lớn mới có thể mua được để sử dụng. Số đẹp có thể được tính là một dãy số trùng nhau hoặc các dãy số mang những ý nghĩa đặc biệt, nhất là các sim mang ý nghĩa phát tài phát lộc, bình an, phù hợp với phong thủy, vận mệnh, mang lại may mắn cho người sở hữu sim số đẹp. Cầm sim số đẹp là việc chủ sở hữu thế chấp sim cho một đơn vị nào đó có khả năng cung cấp khoản tiền tương ứng với giá trị của sim. Định giá trị sim này do bên đơn vị cầm sim tính. Mặt khác, đơn vị cầm sim sẽ có trách nhiệm định giá sim và đưa ra mức lãi suất phù hợp với các thời hạn cầm cố khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng. Những ưu điểm nổi bật khi lựa chọn cầm sim số đẹp online Thủ tục cầm sim điện thoại đơn giản, giao dịch dễ dàng, giải ngân nhanh chóng, thời hạn linh hoạt. Dịch vụ cầm sim số đẹp giúp giải quyết ngay những khó khăn tài chính bạn gặp phải, qua đó, bạn có thể cân bằng tài chính cho cuộc sống dễ dàng. Sau khi sử dụng dịch vụ cầm sim số đẹp, chính chủ sim vẫn được sử dụng sim như bình thường, không bị gián đoạn hay cắt đứt. Điều này là việc hỗ trợ rất lớn đối với khách hàng bởi khách hàng vẫn có thể giữ nguyên liên lạc với các mối quan hệ quan trọng khác trong gia đình bạn bè. Đặc biệt là với những khách hàng làm kinh doanh thì việc duy trì một số điện thoại liên lạc cố định sẽ giúp công việc làm ăn trở nên thuận tiện hơn. Cầm sim số đẹp không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như ngoại hình, thời gian sử dụng, hao mòn máy móc,… giống như điện thoại, laptop, ô tô, xe máy,… hay các loại tài sản khác mà vẫn giữ nguyên giá trị của Sim. Cầm sim số đẹp được hưởng lãi suất ưu đãi. Mức lãi suất khi cầm cố sim số đẹp thường rất ổn định và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Cầm sim số đẹp online là dịch vụ hỗ trợ tốt nhất trong mùa dịch Covid hoành hành hiện nay. Tiện lợi dễ thực hiện giữa hai bên cầm cố. Nếu khách hàng có nhu cầu cầm sim điện thoại hãy đến với dịch vụ cầm đồ sim số đẹp của Camsimf88.vn luôn thuận tiện và an toàn nhất trên thị trường hiện nay. CamsimF88.vn đưa ra dịch vụ cầm sim số đẹp VIP nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cần tiền đầu tư , cần tiền làm ăn hay vì bất kỳ lý do gì khác. Với dịch vụ cầm cố sim số đẹp tại đơn vị Camsimf88 thì những quyền lợi mà quý khách sẽ được hưởng khi sử dụng dịch vụ tiện ích nhất như: Thẩm định giá trị của sim số đẹp miễn phí. Mức cho vay khi cầm sim số đẹp với lãi suất cực thấp và siêu tiết kiệm. Khách hàng có thể linh động lựa chọn thời gian hoàn vốn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CAMSIMF88 Địa chỉ: Chung Cư 6 tầng Lô B Tập Thể Văn Phòng Chính Phủ Vạn Phúc, Hà Nội Hotline: 097 90 55555 Website: Camsimf88.vn
 10. Cơ hội lý tưởng đầu tư tại Lâm Đồng. Mời bạn hãy tham khảo dự án Panamera Bảo Lộc - được xem là điểm sáng mới dành cho những khách hàng đang muốn nơi an cư lý tưởng hoặc các nhà đầu tư đang quan tâm đến thị trường đất nền Bảo Lộc. Tại sao nên chọn Panamera Bảo Lộc? Vị trí vàng đắc địa Vị trí du an Panamera Bao Loc tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ thuộc Trung Tâm xã Lộc Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng. Từ vị trí dự án chỉ cách trung tâm TP Bảo Lộc 30 phút di chuyển bằng ô tô. Dự án có độ cao 900m so với mực nước biển nên khí hậu tại đây luôn trong lành và mát mẻ quanh năm. Nằm tại vị trí đắc địa, hiện đang là điểm nóng của thị trường BĐS Bảo Lộc hiện nay. Ngoài ra dat nen Panamera Bao Loc còn Liền kề đường dẫn cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, DT725 kết nối Lý Thái Tổ và đi về Trung tâm Tp Bảo Lộc chỉ 10 phút. Tiện ích vượt trội Panamera Bao Loc mang đến một ngôi nhà sống xanh đích thực, một không gian sống trong sạch và thanh khiết, gần gũi thiên nhiên., giúp bạn có thể hòa mình sở hữu cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Với hệ thống công viên cảnh quan, khu vui chơi trẻ em của vùng, cũng như các dịch vụ khác của dân cư hiện hữu, mang đến những phút giây nghỉ dưỡng thái hoà và hạnh phúc mỗi dịp cuối tuần và lễ tết mang những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Một trong những điểm nổi bật đó chính là công viên Panamera theo chủ đề: Rome (Italia), Hà Lan, Đền Ngọc Sơn (Việt Nam).. Cơ hội lý tưởng để đầu tư Panama Bảo Lộc Du an Panamera Bao Loc được định hướng tăng trưởng là đất nền biệt thự vườn nghỉ dưỡng, một sản phẩm bất động sản vô cùng hấp dẫn trên thị trường Bảo Lộc hiện nay. Dat nen Panamera Bao Loc với giá thành rẻ chỉ từ 4,8 triệu/m2, pháp lý sổ đỏ công chứng ngay cho khách hàng. Với lợi thế thiên nhiên ưu ái, với hệ thống địa điểm du lịch đa dạng, Panamera Bao Loc là khu vực lý tưởng để xây dựng một ngôi nhà nghỉ dưỡng hoặc có thể là nhà Homestay Panamera cho thuê xuất sắc hiện nay. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm về Panamera Bảo Lộc, cần được tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY TNHH TNT LAND GROUP Chuyên viên tư vấn bất động sản: Văn Sơn Hotline: 0898310031 - (ZALO/VIBER/Phone để nhận thông tin sổ) Website: muabancanhonhapho.com Trụ Sở: 8 -10 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP.HCM CN: 891 Nguyễn Văn Cừ - P. Lộc Phát - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Với hơn 3 năm kinh nghiệm đất thành phố Bảo Lộc, Văn Sơn có đủ các loại hình đất tại bảo lộc gồm: đất thổ cư, đất trồng cây, đất view hồ, đất vườn, xin liên hệ ngay Hotline 0898310031 để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 11. Xây nhà trọn gói là dịch vụ mà chủ nhà giao cho công ty thiết kế, xây dựng, nội thất phụ trách toàn bộ công việc từ khâu tư vấn ý tưởng, lên thiết kế cho đến tổ chức thi công, kiểm tra giám sát và bàn giao công trình. Hình thức xây nhà trọn gói với ưu điểm nhanh gọn, tiện lợi phù hợp với người không có thời gian rảnh, bận rộn. Tuy nhiên, dịch vụ này không phải hoàn hảo và cũng sẽ phát sinh các rủi ro. Để tránh tình trạng này xảy ra bạn hãy tham khảo chia sẻ những điều gia đình cần lưu ý khi xây nhà trọn gói nhé! Những lưu ý khi lựa chọn dịch vụ thi công nhà trọn gói Độ uy tín và tay nghề của đơn vị xây nhà trọn gói Có thể xem đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu, cần xem xét kỹ lưỡng khi bạn lựa chọn dịch vụ xây nhà trọn gói. Bởi thực tế, do nhu cầu nhà ở tăng cao, sẽ có rất nhiều nhà thầu trên thị trường tay nghề yếu kém vẫn sẽ nhận các loại công trình. Do đó bạn cần để ý đến vấn đề này. Hoặc bạn có thể tham khảo đơn vị CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL chuyên dịch vụ thi công nhà trọn gói giá rẻ uy tín, chất lượng tại Bình Dương. Hợp đồng xây nhà trọn gói phải minh bạch rõ ràng Hợp đồng xây nhà trọn gói là thỏa thuận ký kết giữa hai bên là chủ nhà và công ty xây dựng với các điều khoản ràng buộc liên quan. Tuy nhiên, có những nội dung trong hợp đồng xây nhà trọn gói mà chủ nhà cần chú ý như: Tiến độ thi công nhà trọn gói phải quy định rõ trong hợp đồng, cụ thể về thời gian, hạng mục thi công tương ứng, ngày bàn giao... Vật liệu, vật tư sử dụng phải có bảng liệt kê vật liệu thi công, sử dụng tại công trình. Trước khi thi công nhà thầu phải có sự xác nhận đồng ý của gia đình. Việc làm giúp đảm bảo đầy đủ chất lượng công trình. Điều khoản tạm ứng tiền trong hợp đồng với chia nhỏ các đợt thanh toán theo tiến độ thực hiện giúp hạn chế rủi ro. Đây cũng là cơ sở để bạn có thể chấm dứt hợp đồng với công ty xây dựng nhà trọn gói nếu như họ vi phạm không đạt chất lượng theo hợp đồng ký kết. Điều khoản về đảm bảo an toàn lao động cần được trao đổi kỹ giữa người thuê và công ty xây nhà trọn gói. Điều này giúp nhà thầu có trách nhiệm với việc an toàn lao động cũng như không phát sinh tranh chấp về sau. Cam kết không phát sinh thêm chi phí trong suốt quá trình thi công Việc cam kết không phát sinh chi phí sẽ giải quyết những rắc rối trong khâu mua vật tư vật liệu, rồi kiểm soát vật tư... Điều khoản về bảo trì và bảo hành theo hình thức xây nhà trọn gói thường bảo hành tổng thể 12 tháng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Địa chỉ: Số 277, Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Hotline: 0868 690000 Email: thanhpd6@viettel.com.vn Website: Cnktviettelbinhduong.com
 12. Bạn có đam mê với môn Yoga, bạn phân vân không biết nên chọn mua thảm như thế nào là chắc chắn và an toàn, phù hợp với bản thân nhất. Hãy cùng chúng tôi giải quyết nhưng băn khoăn này nhé. Cách chọn thảm tập Yoga cao cấp tốt nhất. Về giá cả: Bạn có thể chọn kích thước và độ nặng thảm Yoga như: Chiều dài – rộng, độ dày của thảm, độ nặng. Bạn có thể kiểm tra tính đàn hồi, co giãn của thảm. Kiểm tra độ bằng phẳng của thảm. Kiểm chứng khả năng chống trơn, trượt của thảm tập yoga. Chọn thảm tập Yoga dựa trên chất liệu sản phẩm: Hiện nay có các chất liệu thảm tập Yoga cao cấp như: Thảm làm từ PVC, thảm làm từ chất liệu NBR, thảm tập Yoga TPE, vật liệu cao su tự nhiên kết hợp PU (polyurethane), khăn trải thảm Yoga phủ hạt silicon… Bạn có thể đến đơn vị ĐOTAPYOGATOT.COM hoặc liên hệ với địa chỉ bán hàng uy tín khách để được tư vấn về chất liệu. Chất liệu nào hợp với bạn, chất liệu thảm yoga nào tốt nhất hỗ trợ việc tập cũng như không ảnh hưởng tới sức khỏe tốt nhất nhé. Đơn vị cung cấp sản phẩm đa dạng nhất Đến với DOTAPYOGATOT.COM chuyên cung cấp đa dạng các loại thảm tập yoga cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu về yoga như: Liforme Anh, Manduka Mỹ, beYoga Đài Loan...Sản phẩm đa dạng mẫu mã phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng chọn lựa đơn vị chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy những mẫu thảm tập yoga phù hợp với nhu cầu cũng như sở thích của bản thân như: mẫu thảm tập hàng ngày, mẫu thảm du lịch hay mẫu thảm tập yoga cao cấp định tuyến… với nhiều chất liệu khác nhau. Đơn vị cam kết không bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc…gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của khách hàng cũng như ảnh hưởng đến độ uy tín của đơn vị. Đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất Sản phẩm chất lượng cao với độ bám vượt trội, an toàn cho sức khỏe người tập. Đặc biệt các sản phẩm có mức giá cạnh tranh, ưu đãi nhất trên thị trường chung. Sản phẩm có thể tái chế bởi sự an toàn và thân thiện với môi trường. Với công nghệ chế tạo kín ngăn mồ hôi cũng như ẩm mốc xâm nhập Phụ kiện đầy đủ liên tục được cập nhật Bên cạnh đó còn có những phụ kiện không thể thiếu đi kèm như: khăn trải thảm, túi đựng, dây đeo hay nước vệ sinh thảm trong danh mục…các mẫu túi đựng thảm và dây đeo thảm bền đẹp, đa dạng màu sắc được cập nhật liên tục... Các sản phẩm nước lau chuyên dụng dùng để vệ sinh, làm sạch, làm mới thảm tập yoga cũng như các dụng cụ tập yoga với chất lượng đảm bảo, giá cạnh tranh Các sản phẩm thảm tập yoga, các phụ kiện đa năng kèm theo của DOTAPYOGATOT.COM không những đặt chất lượng cao mà giá thành rất chi phải chăng. Hỗ trợ tốt nhất cho những chị em đam mê với môn yoga. Bên cạnh đó còn hỗ trợ nhiều chế độ dịch vụ hoàn hảo nhất. Đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng với những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐỒ TẬP YOGA TỐT Hotline: 0978483366 Email: info@dotapyogatot.com Website: dotapyogatot.com
 13. Đăng ký 3G Vina một cách nhanh chóng và tiện lợi. Tham khảo ngay vinaphone.thegioigoicuoc.com để tham khảo gói cước vinaphone, cách đăng ký mạng vinaphone và và đăng ngay nhé! Phương thức đăng ký 3G Vina đơn giản Đăng ký gói cước 3G Vina luôn là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất cho nhu cầu sử dụng internet ngày càng đa dạng của người dùng. Giúp bạn thả ga xem phim, lướt Facebook, đọc báo, nghe nhạc,… cũng như “tám chuyện” cùng lũ bạn thân hay Check những Email quan trọng ở những nơi không có sẵn Wifi để kết nối. Đồng thời quý khách hàng sẽ được trải nghiệm tốc độ mạng đỉnh cao không lo mất thời gian đợi tải trang khi đăng ký 3G Vina tại vinaphone.thegioigoicuoc.com nhé! Phương thức đăng ký 3G Vina cực kỳ đơn giản thông quan tin nhắn SMS. Bạn có thể sở hữu ngay cho mình gói cước siêu “xịn” chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần soạn tin theo cú pháp ON Tên-gói-cước gửi 1543. Tất cả các thuê bao đều có thể thả ga sử dụng 3G Vinaphone với tốc độ data siêu nhanh. Vinaphone – Nhà mạng uy tín nhất thị trường Vinaphone là nhà mạng viễn thông tiên phong tại thị trường Việt Nam, với lịch sử thành lập từ năm 1996, trực thuộc Bộ Bưu chính viễn thông. Quá trình phát triển thị trường và dấu ấn thương hiệu của Vinaphone là cực kỳ mạnh mẽ và sâu đậm trên thị trường. Theo thống kê năm 2018, Vinaphone chiếm 21% thị phần di động và có tới 34 triệu thuê bao trên toàn quốc. Vinaphone.thegioigoicuoc.com - Kênh thông tin hữu ích dùng cho người dùng mạng Vinaphone.thegioigoicuoc.com - Website đầu tiênvà duy nhất cho đến nay cung cấp và hỗ trợ người dùng mạng các thông tin chi tiết, tỉ mỉ và chính xác của các nhà mạng hàng đầu, có thể kể đến là vinaphone Tất cả các thông tin chi tiết, hướng dẫn cụ thể từng gói cước vinaphone, cách đăng ký mạng vinaphone…..theo từng sản phẩm 3G, 4G, theo ngày, theo tháng….đều có tại vinaphone.thegioigoicuoc.com Cập nhật chi tiết về giá, cú pháp đăng ký, thời hạn sử dụng…nói chung tất cả vấn đề liên quan đến gói cước, bạn đều có thể tìm thấy tại đây v inaphone.thegioigoicuoc.com Tại vinaphone.thegioigoicuoc.com, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được các thông tin hướng dẫn đăng ký mạng vinaphone một cách nhanh nhất và chính xác nhất, hỗ trợ bạn các cách đăng ký mạng vina nhanh nhất có thể. Liên hệ ngay với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và đang cần tư vấn và hỗ trợ. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Chuyên trang tư vấn gói cước Vinaphone Hotline: 084.537.3140 Website: vinaphone.thegioigoicuoc.com Trụ sở: 26 Đường Láng, Q Đống Đa, TP Hà Nội Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 14. Đèn đường năng lượng mặt trời sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng nên không hao phí điện năng, an toàn cho người sử dụng, rất dễ sử dụng và lắp đặt. Chính vì vậy hiện nay loại đèn này đang rất được ưa chuộng. Vậy loại đèn đường này hoạt động như thế nào? Đèn đường LED năng lượng mặt trời chiếu sáng hoàn toàn tự động tự bật vào ban đêm và tự động tắt vào ban ngày. Chế độ cảm biến chuyển động: Đèn có khả năng nhận dạng khi có người hoặc vật chuyển động qua đèn sẽ tự động bật sáng hết công suất, khi rời khỏi vùng cảm biến đèn sẽ giảm độ sáng xuống còn 30% công suất để tiết kiệm năng lượng. Đèn tự động tắt vào ban ngày, tấm pin năng lượng mặt trời sẽ hấp thu năng lượng từ ánh nắng và nạp vào pin tích trữ của đèn. Ban đêm đèn sẽ tự động chiếu sáng nhờ có năng lượng được nạp vào pin tích trữ. Nhờ có nguyên lý hoạt động khoa học mà đèn đường led năng lượng mặt trời được ứng dụng rất đa dạng. Có thể sử dụng để chiếu sáng cho những ngày bị mất điện. Thắp sáng cho những nơi không có điện lưới. Có thể đáp ứng mọi nhu cầu chiếu sáng ngoài trời. Đèn đường năng lượng mặt trời Hiện nay Kingsolar là thương hiệu đèn năng lượng mặt trời chính hãng số 1 tại Việt Nam. Nếu bạn có nhu cầu với sản phẩm này thì hãy tham khảo và mua hàng tại website kingsolar.com.vn để được đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng.
 15. Nếu bạn đang có nhu cầu đi du lịch Ninh Thuận giá rẻ thì hãy tham khảo những chia sẻ sau đây. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có một chuyến đi tour thuận lợi, với chi phí hợp lý nhất. Xem kỹ chương trình tour Các thông tin bạn cần lưu ý bao gồm: Tour tham quan những điểm nào; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc điểm đón – trả, phương tiện di chuyển giá tour bao gồm và không bao gồm những gì; chính sách hoàn hủy chính sách vé trẻ em. tour du lịch ninh thuận Tìm hiểu về đơn vị tổ chức tour Tên công công ty, giấy phép kinh doanh, mã số thuế, địa chỉ văn phòng, số điện thoại, website. Bạn có thể kiểm tra thêm thông tin trên website của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch để tham khảo danh sách các doanh nghiệp được Sở cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch lữ hành Gọi điện để check trực tiếp Gọi check thông tin trực tiếp qua điện thoại là cách giúp bạn nắm thông tin một cách nhanh và đầy đủ nhất. Xem review qua các kênh Đây là điều hợp lý, thế nhưng bạn cần phải chú ý khi đặt tour qua các hội-nhóm, nhất là trên các trang page facebook. Nếu bạn đang có nhu cầu đi tour du lịch Ninh Thuận thì vào website khamphaninhthuan.com để tìm hiểu thông tin chi tiết và có thể book tour uy tín. Tag: tour du lich ninh thuan gia re