• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhtu2120

Hội viên
 • Số nội dung

  536
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thanhtu2120

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday
 1. Đăng ký 3G Vina có khó không? Mời bạn hãy tham khảo các gói cước 3G Vina tại vinaphone.thegioigoicuoc.com và lựa chọn đăng ký 3G Vina với gói cước phù hợp nhé! Vinaphone – Nhà mạng uy tín nhất thị trường Vinaphone là nhà mạng viễn thông tiên phong tại thị trường Việt Nam, với lịch sử thành lập từ năm 1996, trực thuộc Bộ Bưu chính viễn thông. Quá trình phát triển thị trường và dấu ấn thương hiệu của Vinaphone là cực kỳ mạnh mẽ và sâu đậm trên thị trường. Theo thống kê năm 2018, Vinaphone chiếm 21% thị phần di động và có tới 34 triệu thuê bao trên toàn quốc. Phương thức đăng ký 3G Vina đơn giản Đăng ký gói cước 3G Vina luôn là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất cho nhu cầu sử dụng internet ngày càng đa dạng của người dùng. Giúp bạn thả ga xem phim, lướt Facebook, đọc báo, nghe nhạc,… cũng như “tám chuyện” cùng lũ bạn thân hay Check những Email quan trọng ở những nơi không có sẵn Wifi để kết nối. Đồng thời quý khách hàng sẽ được trải nghiệm tốc độ mạng đỉnh cao không lo mất thời gian đợi tải trang khi đăng ký 3G Vina tại vinaphone.thegioigoicuoc.com nhé! Phương thức đăng ký 3G Vina cực kỳ đơn giản thông quan tin nhắn SMS. Bạn có thể sở hữu ngay cho mình gói cước siêu “xịn” chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần soạn tin theo cú pháp ON Tên-gói-cước gửi 1543. Tất cả các thuê bao đều có thể thả ga sử dụng 3G Vinaphone với tốc độ data siêu nhanh. Vinaphone.thegioigoicuoc.com - Kênh thông tin hữu ích dùng cho người dùng mạng Vinaphone.thegioigoicuoc.com - Website đầu tiênvà duy nhất cho đến nay cung cấp và hỗ trợ người dùng mạng các thông tin chi tiết, tỉ mỉ và chính xác của các nhà mạng hàng đầu, có thể kể đến là vinaphone Tất cả các thông tin chi tiết, hướng dẫn cụ thể từng gói cước vinaphone, cách đăng ký mạng vinaphone…..theo từng sản phẩm 3G, 4G, theo ngày, theo tháng….đều có tại vinaphone.thegioigoicuoc.com Cập nhật chi tiết về giá, cú pháp đăng ký, thời hạn sử dụng…nói chung tất cả vấn đề liên quan đến gói cước, bạn đều có thể tìm thấy tại đây v inaphone.thegioigoicuoc.com Tại vinaphone.thegioigoicuoc.com, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được các thông tin hướng dẫn đăng ký mạng vinaphone một cách nhanh nhất và chính xác nhất, hỗ trợ bạn các cách đăng ký mạng vina nhanh nhất có thể. Liên hệ ngay với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và đang cần tư vấn và hỗ trợ. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Chuyên trang tư vấn gói cước Vinaphone Hotline: 084.537.3140 Website: vinaphone.thegioigoicuoc.com Trụ sở: 26 Đường Láng, Q Đống Đa, TP Hà Nội Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 2. Bạn là chủ thầu xây dựng? Bạn đang quan tâm về giá thành các vật liệu xây dựng sắt thép hiện nay? Mời bạn hãy liên hệ ngay vật liệu xây dựng Đông Dương SG để cập nhật cho mình bảng báo giá sắt thép xây dựng mới nhất hôm nay nhé! Cập nhật bảng giá sắt thép xây dựng uy tín nhất Vật liệu xây dựng Đông Dương SG hiện là một trong những đại lý báo giá thép xây dựng giá rẻ tại tphcm chuyên cung cấp báo giá thép xây dựng chuyên nghiệp nhất thị trường sắt thép, vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Là hệ thống đại lý thép xây dựng cấp 1, chúng tôi cam kết bán hàng giá rẻ cạnh tranh, cung cấp hàng chính hãng, đầy đủ logo nhãn mác của nhà sản xuất. Giới thiệu hoặc trực tiếp mua bán bởi hệ thống bán hàng uy tín hàng đầu, chất lượng giao hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Đơn giá sắt thép xây dựng mới nhất: do thị trường xây dựng ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, qua đó kéo theo nhiều hệ lụy xảy ra theo thời gian đối với thị trường vật liệu xây dựng khiến cho giá cả vật liệu xây dựng , trong đó có sắt thép xây dựng . Vậy nên khi có nhu cầu mua sắt thép, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hệ thống chúng tôi hoặc gọi cho tổng đài báo giá sắt xây dựng của chúng tôi để nhận bảng báo giá sắt thép hôm nay từ đại lý thép cấp 1 cạnh tranh và uy tín nhất, nắm rõ nhất thông tin bảng báo giá sắt thép xây dựng mới nhất lên xuống thế nào một cách chi tiết nhất nhé! Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá sắt thép hôm nay từ đại lý thép cấp 1 ngay nhé. Cập nhật liên tục bảng báo giá sắt thép xây dựng mới nhất hôm nay, mới nhất hằng ngày, mới nhất và nhanh nhất tại baogiathepxaydung.com nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Chất lượng sản phẩm Đến với Đông Dương SG, bạn hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm mà chúng tôi mang đến. Chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm sắt thép chất lượng, được sản xuất chính hãng tại các nhà máy hoặc xưởng sản xuất có uy tín trong cả nước. Hoặc sản phẩm nhập khẩu theo tiêu chuẩn hàng đầu. Giá thành cạnh tranh Đông Dương Sài Gòn tự hào là nhà phân phối trực tiếp, nhập hàng trực tiếp từ nhà máy và chuyển thẳng đến chân công trình. Hỗ trợ tối ưu các chi phí qua các cấp phân phối, để có được giá thành tốt nhất cho khách hàng. Nhân viên chuyên nghiệp Đến với Đông Dương Sài Gòn, bạn không những hài lòng về chất lượng, giá thành mà còn hài lòng với tác phong phục vụ, hỗ trợ khách hàng tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi. Với mọi dự án, chúng tôi luôn làm việc tận tâm và trách nhiệm giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng công trình tạo nên sự uy tín đối với khách hàng. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm về giá thành sắt thép xây dựng. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG SG Hotline 1: 0935.059.555 Hotline 2: 0944.94.5555 Website: baogiathepxaydung.com ĐKKD : 70/28 Võ Văn Vân, Khu phố 1 , P Tân Tạo, Q.Bình Tân, TPHCM Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng.
 3. Giá bát nâng hạ thông minh được ưa chuộng sử dụng bởi rất nhiều khách hàng vui mừng và nhẹ nhõm khi thấp thỏm bấy lâu nay được xóa bỏ. Sản phẩm hiện nay được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hỗ trợ cho phòng bếp thêm hiện đại tiện nghi. Hãy cùng tìm hiểu những ưu điểm mà sản phẩm này đem lại như thế nào nhé. Những ưu điểm nổi bật của giá bát nâng hạ thông minh. ● Giá bát nâng hạ với sự thông minh vượt trội với hệ cơ cấu giúp nâng đỡ toàn bộ kệ giá và dụng cụ đặt trên kệ nhẹ nhàng từ vị trí trên cao xuống thấp. ● Tính tiện lợi của giá bát nâng hạ thông minh được chia thành các ngăn riêng biệt, rộng rãi có khoa học nhằm có thể đựng được nhiều bát đĩa và các đồ dùng khác. Bên cạnh đó, giá bát nâng hạ thông minh này còn có tay nâng vững chắc giúp người dùng có thể thao tác nhẹ nhàng, dễ dàng sử dụng. ● Đặc biệt đối với những kiểu thiết kế bếp châu Âu để tận dụng toàn bộ không gian phía trên là nơi cất trữ thì đòi hỏi chiều cao tương đối của người đứng bếp phải đạt chuẩn trung bình. Thì giờ đây với giá bát nâng hạ thông minh chuyện đó không còn là vấn đề cần quan tâm. ● Sản phẩm giá bát nâng hạ giá rẻ là sản phẩm bán chạy nhất hiện nay bởi ngoài tính năng đem lại còn mang đến tính thẩm mỹ cao. Được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn bởi sự tiện dụng mà sản phẩm đem lại. Sản phẩm nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau phù hợp với mọi không gian nhà bếp. Làm cho nhà bếp của bạn trở nên hiện đại, tiện nghi, đẳng cấp hơn. ● Chất lượng vật liệu, chất liệu cao cấp, bền bỉ, chống va đập tốt, cấu tạo giá bát nâng hạ giá rẻ đạt chất lượng cao, chống han gỉ hay ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, an toàn với môi trường xung quanh. Sản phẩm dễ dàng sử dụng, chịu được trọng tải lớn. Vậy để mua được giá bát nâng hạ giá rẻ tại đâu chất lượng tốt nhất. Hãy đến với BHOUSE là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ phụ kiện thiết bị tủ bếp và tủ áo với các thương hiệu nổi tiếng như : Blum, Eurogold, Hafele, Garis, Grob, Inoxen.. BHOUSE cam kết chỉ đem đến những sản phẩm có giá trị chất lượng cao chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường đến tay người tiêu dùng. Đến với Bhouse các sản phẩm giá bát nâng hạ thông minh được bảo hành bề mặt han gỉ vĩnh viễn và 1 đổi 1 nếu do lỗi từ nhà sản xuất. Nếu khách hàng có nhu cầu đặt mua các sản phẩm giá bát nâng hạ thông minh hay các phụ kiện tủ bếp, bạn hãy truy cập ngay website Bhouse.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline dưới đây của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng. Bhouse cam kết sản phẩm chính hãng, uy tín lâu năm, áp dụng dịch vụ giao hàng và bảo hành trên toàn quốc. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: BHOUSE Địa chỉ : Số 486 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 0936.238.696 Email: thuytienbhouse.vn@gmail.com Website: Bhouse.vn
 4. NovaWorld Phan thiết siêu thành phố biển hot nhất hiện nay. NovaWorld Phan thiết với quy mô 1000 hecta quy mô tổng thể. Với vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD. 70.000 chỗ cho trung tâm thi đấu biểu diễn Arena trong nhà. Cùng với 200 tiện ích, tổ hợp tiện ích quy mô lớn lần đầu tiên tại Việt Nam. Có thể nói đây là biệt thự golf với 36 hố sân golf PGA độc quyền. 25 hecta cho cho công viên giải trí và 7km đường biển, 16 hecta công viên biển. Hiện nay dự án Novaworld Phan Thiết có phân khu đang mở bán: ● Santa Monica - shophouse & shoptel. ● Florida - nhà phố, biệt thự, shophouse, shoptel ● PGA Golf Villa - Biệt thự & nhà phố ● Festival Town - Biệt thự và nhà phố 10 điểm nổi bật của dự án NovaWorld Phan Thiết sở hữu như: 1. Khu công viên biển lớn nhất Việt Nam hiện nay rộng 16 ha 2. Cụm công viên chủ đề Theme Park và công viên nước rộng 25ha 3. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà 4. Khu tập trung các dịch vụ quốc tế, trung tâm hội nghị quốc tế, Quảng trường, Hồ nước ngọt nhân tạo, Khách sạn cao cấp 5 - 6 sao NovaWorld Center. 5. Khu phức hợp thể thao Olympic 6. Cụm tiện ích lưu trú đẳng cấp: làng quốc tế, làng hưu trí 7. Cụm sân golf PGA 36 lỗ theo chuẩn quốc tế PGA tại NovaWorld Phan Thiết 8. Hệ thống giáo dục quốc tế The Professional Golfers’ Association of America hợp tác phát triển các chương trình đào. 9. Hệ thống chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, bệnh viện phục hồi chức năng và cấp cứu tại NovaWorld Phan Thiết hợp tác với Đại Học y dược Hà Nội, Medi Verbund AG - Tập đoàn y tế của Đức. Hợp tác và triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với Tập đoàn Global Plastic Group - Tập đoàn Hàn Quốc nổi tiếng. 10. Hệ thống trung tâm thương mại, Shophouse, khu Outlet ngoài trời Biệt thự Golf đẳng cấp thế giới ● NovaWorld Phan Thiết là dự án được quy hoạch để tạo nên một điểm đến hấp dẫn, đầy sức sống, vui khỏe, an toàn, cho một cộng đồng quốc tế đẳng cấp. ● NovaWorld Phan Thiết dành riêng 200 ha cho 2 cụm sân PGA Golf quốc tế: Ocean -bên trái và Garden - bên phải. ● Trong lòng mỗi sân là khu vực của các siêu biệt thự golf - dinh thự Golf. NovaWorld giới thiệu bất động sản Golf tại sân bên phải -Garden Golf từ 12/2020 đến nay với sản phẩm ra mắt rất nhỏ giọt, theo chu kỳ từng khu Golf. Do đó các sản phẩm biệt thự golf ra đến đâu là nhà đầu tư đều nhanh tay lựa chọn được vị trí đẹp cho riêng mình. ● Biệt thự Golf nằm trong sân Golf PGA đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, phong cách thiết kế hiện đại độc đáo từ tập đoàn Pentago danh tiếng đến từ nước Pháp, tọa lạc khu Compound “đỉnh & duy nhất” dự án NovaWorld Phan Thiết cũng là điểm nổi bật mà bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn có nhu cầu về dự án NovaWorld Phan Thiết hay biệt thự Phan Thiết vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết nhất về siêu phẩm dự án biển này nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0918 788 966 Email: dat.nguyenvan@novaland.com.vn Facebook: facebook.com/Vandatnovaland Website: Vandatland.com
 5. Bàn đá lavabo là gì? Lavabo là tiếng anh, là một danh từ có nghĩa là chậu rửa mặt, chậu rửa tay. Lavabo đặt trên những bàn đá gọi là bàn đá lavabo. Bàn đá lavabo còn được xem là một vật dụng trang trí nội thất, thường được lắp đặt trong không gian nhà tắm khiến ngôi nhà trở nên ấn tượng và hiện đại hơn. Với nhiều mẫu mã thiết kế và kiểu dáng, kích thước và màu sắc khác nhau. Bàn đá lavabo có thể được ứng dụng hàng loạt cho các thiết kế hiện đại, cổ điển hay bán cổ điển. Những ứng dụng thực tiễn của đá lavabo Trong thực tiễn, đá lavabo được sử dụng cho tất cả các công trình từ lớn đến nhỏ, từ công trình nhà dân, tới các công trình lớn như chung cư, biệt thự, trung tâm thương mại, khách sạn, resort… Bàn đá lavabo cụ thể được ứng dụng nhiều trong nhà tắm thể hiện được sự sang trọng khác biệt hẳn so với những khu nhà tắm thông thường không có đá lavabo. Tại những khu nghỉ dưỡng, khách sạn, resort sang trọng thường sử dụng bàn đá lavabo nhằm tạo sự sang trọng và nổi bật, nó còn thường được những bạn đam mê sống ảo hay check in. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn đá lavabo hiện nay còn được thiết kế với nhiều mẫu mã đa dạng, từ đơn giản tới cầu kỳ phức tạp nhằm đáp ứng được các dự án sang trọng, hiện đại làm tăng tính thẩm mỹ và kiến trúc của công trình. Ngoài việc tăng yếu tố thẩm mỹ bàn đá lavabo còn được ốp đá với nhiều mẫu đá đa dạng màu sắc và các đường vân phù hợp với thiết kế hay yêu cầu về phong cách, tính thẩm mỹ của gia chủ. Bàn đá lavabo chủ yếu là được làm từ các loại đá quý và đẹp, mà chủ yếu là đá hoa cương do đó luôn đảm bảo độ bền theo thời gian. Địa chỉ uy tín chuyên cung cấp bàn đá lavabo chuyên nghiệp KHODA.VN địa chỉ uy tín dành cho mọi khách hàng, đơn vị chuyên cung cấp và thi công các hạng mục làm vật dụng từ vật liệu đá uy tín, chất lượng nhất hàng đầu tại Hà Nội. Sản phẩm chất lượng cao kết hợp với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm lành nghề chuyên thiết kế, thi công tạo ra những mẫu bàn đá lavabo xuất sắc nhất. Đáp ứng được mọi sản phẩm bàn đá lavabo khác nhau từ kích thước, mẫu mã, chất liệu khách hàng yêu cầu. Bạn có thể tham khảo những mẫu bàn đá lavabo được làm từ các dòng đá hoa cương tự nhiên, đá nhân tạo, đá marble có màu sắc và vân đá đẹp phù hợp với từng không gian, mọi phong cách, tính thẩm mỹ của từng gia chủ… Nếu bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm. Bạn cần biết tất cả các thông tin, hình ảnh, giá bàn đá lavabo, mua bán bàn đá lavabo giá rẻ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: BÀN ĐÁ LAVABO THI CÔNG LẮP ĐẶT TOÀN QUỐC 24/7 [ Tổng Kho ] 16B Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 024 39902423 – Hotline: 0985558126 [ Văn Phòng ] Số 29 Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, HN Điện thoại: 024 39902423 – Hotline: 0327903456 [ Email ] khodavn@gmail.com (Nhận báo giá trong 5 phút) Website: khoda.vn
 6. Bạn đang có một ngôi nhà bình thường và muốn tìm kiếm giải pháp để biến nó theo mô hình nhà thông minh hãy đến với Happy Smarthome. Đến với Happy Smarthome là đến với những trải nghiệm tiện ích cao cấp nhất, sở hữu không gian sống đẳng cấp nhất. Công nghệ nhà thông minh từ Lumi Việt Nam Happy Smarthome chuyên cung cấp các giải pháp smarthome của Lumi mang lại sự tiện ích hiện đại, vượt trội cho mọi nhu cầu của khách hàng. Lumi đang là đơn vị có kênh phân phối dẫn đầu trên thị trường nhà thông minh tại Việt Nam với 135 đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt với độ uy tín, chất lượng và hiệu quả của Lumi. Các sản phẩm của Công ty cổ phần Lumi Việt Nam đã có mặt và được ưa chuộng áp dụng tại thị trường của 8 quốc gia trên thế giới: Thái Lan, Australia, Ấn Độ, Brazil, Campuchia, Singapore, Lào và Israel. Giải pháp nhà thông minh của Happy Smarthome có thể tích hợp trên mọi cấu trúc nhà. Dù ở bất cứ đâu chỉ cần một cái chạm nhẹ smartphone, máy tính, máy tính bảng là có thể điều khiển mọi thứ như rèm cửa, điều hòa, quạt, ánh sáng đèn, bình nóng lạnh…Smarthome còn là giải pháp giúp bạn tiết kiệm điện năng hiệu quả. Happy Smarthome luôn đổi mới các giải pháp phù hợp với phiên bản mới nhất kết nối giữa các thiết bị thông minh trong nhà, giữa nhà thông minh và các đối tác cung cấp dịch vụ thứ 3,… theo quy tắc tối thiểu hóa thao tác, tối đa hóa tiện ích và đảm bảo tính bảo mật, an toàn tuyệt đối. Nhà thông minh Lumi được triển khai thi công rất dễ dàng. Thời gian thi công chỉ từ 1 đến 2 ngày dù công trình mới hay cũ. Sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm luôn thao tác chuẩn cũng như đưa ra những giải pháp tốt nhất phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng. Các sản phẩm công nghệ nhà thông minh từ Lumi Việt Nam chất lượng cao như: Hệ thống chiếu sáng thông minh, rèm cửa tự động, âm thanh đa vùng, kiểm soát môi trường, led 16 triệu màu, giải pháp an ninh, bật tắt bình nóng lạnh, tích hợp google Assistant, điều khiển điều hòa + TV Các thiết bị nhà thông minh phổ biến được ưa chuộng sử dụng. Khóa cửa kính Yale YDG 413 – khóa điện tử Yale Rèm kéo ngang tự động – rèm tự động tích hợp nhà thông minh Rèm cuốn tự động cho nhà thông minh Lumi Loa Google Home Mini – điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói Loa Milo – thiết bị điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói Cảm biến phát hiện chuyển động – thiết bị thông minh Lumi Cảm biến hồng ngoại – tích hợp thiết bị điện thông minh điều khiển TV, máy lạnh Cảm biến cửa tự động – thiết bị điện nhà thông minh Bộ điều khiển trung tâm (HC) – thiết bị điện thông minh quản lý nhà Multi Audio – điều khiển âm thanh từ xa Ổ cắm điện thông minh Lumi – Viền nhôm Ổ cắm điện thông minh Lumi – Viền mạ vàng cao cấp ….. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ nhà thông minh. Tuy nhiên Lumi Smarthome là công ty chuyên về sản xuất và lắp đặt nhà thông minh đứng đầu phân khúc thị trường Việt Nam. Happy Smarthome cung cấp các gói lắp đặt mô hình smarthome sang trọng đẳng cấp, tiện nghi, đơn giản tiết kiệm nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Happy Smarthome Hotline: 0914353286 Văn phòng Tòa nhà HM tower: 412, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Showroom: 357 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Website: happysmarthome.vn
 7. Nhiều người có thể nghe hiểu tiếng Anh tương đối tốt trong cuộc sống hàng ngày tuy nhiên ngữ pháp của họ thì lại rất tệ. Và bạn muốn cải thiện vốn ngữ pháp của mình. Vậy thì ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English từ english4u sẽ là một trong những ứng dụng thú vị và hữu ích dành cho bạn. Về ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English Ứng dụng bao gồm hơn 12.000 câu hỏi kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh, sử dụng các giải thích đơn giản, nhiều ví dụ và câu đố vui. Hỗ trợ bạn cải thiện cấu trúc tiếng Anh. Bằng cách cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của bạn, cả viết và nói của bạn sẽ được cải thiện. Cập nhật các kiến thức English Grammar, ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao và các từ thường bị nhầm lẫn. Hơn 200 chủ đề về thực hành tiếng Anh sẽ giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng Nhiều chương trình English Grammar, English Grammar Test, Learn English Grammar, English Grammar Learning…..hỗ trợ tích cực cho việc học tiếng Anh của bạn. Làm các bài kiểm English Grammar Test và tìm ra sự tiến bộ của bạn. Bạn sẽ nhận được lời giải thích rõ ràng cho mỗi câu trả lời. Ứng dụng tiếng Anh của bạn đố vui này cung cấp cho bạn nhiều dạng câu hỏi và thực hành. Cho dù bạn đang học ngữ pháp IELTS, tiếng Anh cơ bản hay từ vựng, ứng dụng tiếng Anh dễ dàng này là nền tảng phù hợp. Tại sao ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English lại được ưa chuộng? Giao diện người dùng rõ ràng, đơn giản và thân thiện của ứng dụng tiếng Anh kiểm tra hoặc trắc nghiệm sẽ giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng, cải thiện kỹ năng English Grammar Learning một cách nhanh chóng & hiệu quả. Tra cứu từ điển trong ứng dụng kiểm tra English Grammar Test sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu Ngữ pháp tiếng Anh, phân biệt rõ ràng các kiến thức ngữ pháp dễ nhầm lẫn. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, bạn không phải chi tiền cho sách hoặc ứng dụng ngữ pháp nữa. Cài đặt ứng dụng trò chơi đố vui học tập hoặc sách ngữ pháp tiếng Anh miễn phí từ cửa hàng Play và bắt đầu luyện tập. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng ứng dụng này ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ khi nào bạn cần. Tải ngay ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng để thực hành học tiếng Anh hoặc chỉ để cải thiện vốn từ vựng của mình, hãy cài đặt ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English trên thiết bị Android của bạn và để việc học trở nên huyền ảo!
 8. Tra cứu và luyện tập ngữ pháp tiếng Anh mọi lúc mọi nơi? Vừa chơi game vừa ôn lại ngữ pháp? Giờ đây học ngữ pháp không còn khô khan nhàm chán như trước mà rất thú vị nhờ có sự ra đời của các phần mềm luyện ngữ pháp tiếng Anh English Grammar Test- Learn and Practice English từ english4u. Ưu điểm ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English lại được ưa chuộng? Giao diện người dùng rõ ràng, đơn giản và thân thiện của ứng dụng tiếng Anh kiểm tra hoặc trắc nghiệm sẽ giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng, cải thiện kỹ năng English Grammar Learning một cách nhanh chóng & hiệu quả. Tra cứu từ điển trong ứng dụng kiểm tra English Grammar Test sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu Ngữ pháp tiếng Anh, phân biệt rõ ràng các kiến thức ngữ pháp dễ nhầm lẫn. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, bạn không phải chi tiền cho sách hoặc ứng dụng ngữ pháp nữa. Cài đặt ứng dụng trò chơi đố vui học tập hoặc sách ngữ pháp tiếng Anh miễn phí từ cửa hàng Play và bắt đầu luyện tập. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng ứng dụng này ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ khi nào bạn cần. Về ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English Ứng dụng bao gồm hơn 12.000 câu hỏi kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh, sử dụng các giải thích đơn giản, nhiều ví dụ và câu đố vui. Hỗ trợ bạn cải thiện cấu trúc tiếng Anh. Bằng cách cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của bạn, cả viết và nói của bạn sẽ được cải thiện. Cập nhật các kiến thức English Grammar, ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao và các từ thường bị nhầm lẫn. Hơn 200 chủ đề về thực hành tiếng Anh sẽ giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng Nhiều chương trình English Grammar, English Grammar Test, Learn English Grammar, English Grammar Learning…..hỗ trợ tích cực cho việc học tiếng Anh của bạn. Làm các bài kiểm English Grammar Test và tìm ra sự tiến bộ của bạn. Bạn sẽ nhận được lời giải thích rõ ràng cho mỗi câu trả lời. Ứng dụng tiếng Anh của bạn đố vui này cung cấp cho bạn nhiều dạng câu hỏi và thực hành. Cho dù bạn đang học ngữ pháp IELTS, tiếng Anh cơ bản hay từ vựng, ứng dụng tiếng Anh dễ dàng này là nền tảng phù hợp. Tải ngay ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng để thực hành học tiếng Anh hoặc chỉ để cải thiện vốn từ vựng của mình, hãy cài đặt ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English trên thiết bị Android của bạn và để việc học trở nên huyền ảo!
 9. Bạn đang học tiếng Anh? Bạn đang tìm kiếm các ứng dụng hỗ trợ đắc lực cho việc học tiếng Anh của mình. Vậy thì ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English từ english4u sẽ là một trong những ứng dụng thú vị và hữu ích dành cho bạn. Về ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English Ứng dụng bao gồm hơn 12.000 câu hỏi kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh, sử dụng các giải thích đơn giản, nhiều ví dụ và câu đố vui. Hỗ trợ bạn cải thiện cấu trúc tiếng Anh. Bằng cách cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của bạn, cả viết và nói của bạn sẽ được cải thiện. Cập nhật các kiến thức English Grammar, ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao và các từ thường bị nhầm lẫn. Hơn 200 chủ đề về thực hành tiếng Anh sẽ giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng Nhiều chương trình English Grammar, English Grammar Test, Learn English Grammar, English Grammar Learning…..hỗ trợ tích cực cho việc học tiếng Anh của bạn. Làm các bài kiểm English Grammar Test và tìm ra sự tiến bộ của bạn. Bạn sẽ nhận được lời giải thích rõ ràng cho mỗi câu trả lời. Ứng dụng tiếng Anh của bạn đố vui này cung cấp cho bạn nhiều dạng câu hỏi và thực hành. Cho dù bạn đang học ngữ pháp IELTS, tiếng Anh cơ bản hay từ vựng, ứng dụng tiếng Anh dễ dàng này là nền tảng phù hợp. Tại sao ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English lại được ưa chuộng? Giao diện người dùng rõ ràng, đơn giản và thân thiện của ứng dụng tiếng Anh kiểm tra hoặc trắc nghiệm sẽ giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng, cải thiện kỹ năng English Grammar Learning một cách nhanh chóng & hiệu quả. Tra cứu từ điển trong ứng dụng kiểm tra English Grammar Test sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu Ngữ pháp tiếng Anh, phân biệt rõ ràng các kiến thức ngữ pháp dễ nhầm lẫn. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, bạn không phải chi tiền cho sách hoặc ứng dụng ngữ pháp nữa. Cài đặt ứng dụng trò chơi đố vui học tập hoặc sách ngữ pháp tiếng Anh miễn phí từ cửa hàng Play và bắt đầu luyện tập. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng ứng dụng này ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ khi nào bạn cần. Tải ngay ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng để thực hành học tiếng Anh hoặc chỉ để cải thiện vốn từ vựng của mình, hãy cài đặt ứng dụng English Grammar Test- Learn and Practice English trên thiết bị Android của bạn và để việc học trở nên huyền ảo!
 10. Smarthome hay còn gọi là nhà thông minh là kiểu nhà đang được nhiều khách hàng hướng đến bởi tính hiện đại, đẳng cấp và tiện nghi nhất. Bạn có thể sở hữu một ngôi nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt mọi miền. Bạn có thể điều khiển trên điện thoại mọi lúc mọi nơi? Một ngôi nhà thông minh thiết kế tinh tế, sang trọng với tiêu chuẩn châu âu. 1. Hệ thống âm thanh đa vùng. 2. Hệ thống tự động tưới sân vườn. 3. Hệ thống camera an ninh 24/7. 4. Hệ thống đèn led 16 triệu màu. 5. Điều khiển điều hòa thông minh. 6. Hệ thống bình nóng lạnh thông minh. 7. Hệ thống chiếu sáng thông minh. 8. Hệ thống tự động điều khiển rèm cửa. 9. Hệ thống đo nhiệt độ độ ẩm phòng. Công nghệ nhà thông minh từ Lumi Việt Nam Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ nhà thông minh. Tuy nhiên Lumi Smarthome là công ty chuyên về sản xuất và lắp đặt nhà thông minh đứng đầu phân khúc thị trường Việt Nam. Happy Smarthome cung cấp các gói lắp đặt mô hình smarthome sang trọng đẳng cấp, tiện nghi, đơn giản tiết kiệm nhất. Happy Smarthome chuyên cung cấp các giải pháp smarthome của Lumi mang lại sự tiện ích hiện đại, vượt trội cho mọi nhu cầu của khách hàng. Lumi đang là đơn vị có kênh phân phối dẫn đầu trên thị trường nhà thông minh tại Việt Nam với 135 đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt với độ uy tín, chất lượng và hiệu quả của Lumi. Các sản phẩm của Công ty cổ phần Lumi Việt Nam đã có mặt và được ưa chuộng áp dụng tại thị trường của 8 quốc gia trên thế giới: Thái Lan, Australia, Ấn Độ, Brazil, Campuchia, Singapore, Lào và Israel. Tại sao bạn nên chọn giải pháp lắp đặt nhà thông minh Một chạm vạn tiện nghi Dù ở bất cứ đâu chỉ cần một cái chạm nhẹ smartphone, máy tính, máy tính bảng là có thể điều khiển mọi thứ như rèm cửa, điều hòa, quạt, ánh sáng đèn, bình nóng lạnh… Smarthome là giải pháp giúp bạn tiết kiệm điện năng hiệu quả. Với hệ thống loa âm thanh đa vùng cho phép các khu vực khác nhau trong nhà cùng một lúc phát nhiều nguồn nhạc khác nhau. Bạn còn có thể chọn tự động phát nhạc theo khung giờ bạn cài đặt trong ngày… Nhà thông minh an toàn tuyệt đối Cảm biến cửa và camera an ninh luôn giúp gia đình bạn an toàn 24/7. Nhờ hệ thống camera thông minh giám sát chặt chẽ hoạt động trong và ngoài ngôi nhà dễ dàng. Có thể phát hiện đột nhập, xâm phạm trái phép để bạn kịp thời xử lý. Nhà thông minh thi công nhanh sử dụng dễ dàng Nhà thông minh Lumi được triển khai thi công rất dễ dàng. THời gian thi công chỉ từ 1 đến 2 ngày dù công trình mới hay cũ Bạn đang có một ngôi nhà bình thường và muốn tìm kiếm giải pháp để biến nó theo mô hình nhà thông minh hãy đến với Happy Smarthome. Đến với Happy Smarthome là đến với những trải nghiệm tiện ích cao cấp nhất, sở hữu không gian sống đẳng cấp nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Happy Smarthome Hotline: 0914353286 Văn phòng Tòa nhà HM tower: 412, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Showroom: 357 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Website: happysmarthome.vn nhà thông minh
 11. Smarthome hay còn gọi là nhà thông minh là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển, tự động hoá hoặc bán tự động. Các thiết bị thông minh thay thế con người trong việc thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển. Hệ thống điện tử thông minh này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện web. Nếu bạn đang phân vân không biết đơn vị nào cung cấp giải pháp nhà thông minh uy tín chất lượng nhất thì bạn có thể tham khảo đơn vị tốt nhất về giải pháp Smarthome tốt nhất trên thị trường sau đây nhé: Công nghệ nhà thông minh từ Lumi Việt Nam Happy Smarthome chuyên cung cấp các giải pháp smarthome của Lumi mang lại sự tiện ích hiện đại, vượt trội cho mọi nhu cầu của khách hàng. Lumi đang là đơn vị có kênh phân phối dẫn đầu trên thị trường nhà thông minh tại Việt Nam với 135 đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt với độ uy tín, chất lượng và hiệu quả của Lumi. Các sản phẩm của Công ty cổ phần Lumi Việt Nam đã có mặt và được ưa chuộng áp dụng tại thị trường của 8 quốc gia trên thế giới: Thái Lan, Australia, Ấn Độ, Brazil, Campuchia, Singapore, Lào và Israel. Các sản phẩm công nghệ nhà thông minh 1. Hệ thống chiếu sáng thông minh 2. Rèm cửa tự động 3. Âm thanh đa vùng 4. Kiểm soát môi trường 5. Led 16 triệu màu 6. Giải pháp an ninh 7. Bật tắt bình nóng lạnh 8. Tích hợp google Assistant 9. Điều khiển điều hòa + TV Các thiết bị nhà thông minh phổ biến được ưa chuộng sử dụng. ● Khóa cửa kính Yale YDG 413 – khóa điện tử Yale ● Rèm kéo ngang tự động – rèm tự động tích hợp nhà thông minh ● Rèm cuốn tự động cho nhà thông minh Lumi ● Loa Google Home Mini – điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói ● Loa Milo – thiết bị điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói ● Cảm biến phát hiện chuyển động – thiết bị thông minh Lumi ● Cảm biến hồng ngoại – tích hợp thiết bị điện thông minh điều khiển TV, máy lạnh ● Cảm biến cửa tự động – thiết bị điện nhà thông minh ● Bộ điều khiển trung tâm (HC) – thiết bị điện thông minh quản lý nhà ● Multi Audio – điều khiển âm thanh từ xa ● Ổ cắm điện thông minh Lumi – Viền nhôm ● Ổ cắm điện thông minh Lumi – Viền mạ vàng cao cấp ● ….. Bạn đang có một ngôi nhà bình thường và muốn tìm kiếm giải pháp để biến nó theo mô hình nhà thông minh hãy đến với Happy Smarthome. Đến với Happy Smarthome là đến với những trải nghiệm tiện ích cao cấp nhất, sở hữu không gian sống đẳng cấp nhất. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ nhà thông minh. Tuy nhiên Lumi Smarthome là công ty chuyên về sản xuất và lắp đặt nhà thông minh đứng đầu phân khúc thị trường Việt Nam. Happy Smarthome cung cấp các gói lắp đặt mô hình smarthome sang trọng đẳng cấp, tiện nghi, đơn giản tiết kiệm nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Happy Smarthome Hotline: 0914353286 Văn phòng Tòa nhà HM tower: 412, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Showroom: 357 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Website: happysmarthome.vn các gói lắp đặt
 12. Nghỉ dưỡng lý tưởng cùng Hillside Residence Phú Quốc! Lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc, căn hộ thương mại sở hữu lâu dài Hill Side, vị trí tọa lạc trên đồi, hướng tầm nhìn về biển và khu shophouse Địa Trung Hải, hứa hẹn sẽ đem đến hơi thở mới cho Đảo Ngọc Phú Quốc. Mời bạn hãy cùng khám phá nét thú vị của dự án Hillside Phú Quốc nhé! Các yếu tố thu hút của Hillside Residence Phú Quốc Vị trí lõi trung tâm của trung tâm mới, nơi biển trời giao thoa, nơi những tinh hoa hội tụ. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, khởi tạo mọi cơ hội đầu tư kinh doanh vượt trội. View ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Đảo Ngọc, và là khu vực sầm uất hàng đầu Nam Đảo trong tương lai, cực kỳ tiềm năng để mua ở hoặc đầu tư khai thác cho thuê. Căn hộ Hillside Phú Quốc thuộc tổ hợp dự án Địa trung hải ở ngay bờ biển phía Tây đảo, thuộc thị trấn An Thới. Với địa hình xây dựng cực kỳ phức tạp, tất cả khu căn hộ được xây dựng trên sườn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng biển, với vị trí tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn Phú Quốc. Dự án Hillside Phú Quốc đang định hướng sẽ trở thành tâm điểm sáng về khu đô thị thông minh, sinh thái không chỉ ở Đảo Ngọc Phú Quốc mà còn lan tỏa đến khắp mọi miền của đất nước.
 13. Được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng mới của thế giới, thành phố đảo Phú Quốc đang xuất hiện những căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, nơi chủ nhân dễ dàng thưởng lãm vẻ đẹp hoàng hôn ngay tại ban công. Dự án căn hộ Sun Grand City Hillside Residence là dự án căn hộ cao cấp duy nhất hiện nay ở phía Nam Đảo Ngọc được quy hoạch và là dự án căn hộ được phát triển bởi tập đoàn Sun Group. Thiên đường nghỉ dưỡng - Nơi đáng để đầu tư và an cư lạc nghiệp. Mời bạn hãy cùng khám phá nét thú vị của dự án Hillside Phú Quốc nhé! Tiện ích đẳng cấp của Hillside Residence Phú Quốc Tiện ích nội khu Căn hộ Hillside Residence Phú Quốc có vị trí đắc địa: Lưng tựa núi, mặt hướng biển. Ngoài những tiện ích sẵn có trong khu căn hộ, dự án còn nằm trong cụm những khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế, và đặc biệt đó là kế bên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới: Cáp treo Hòn Thơm. Bãi biển nhân tạo 1ha Chòi vọng cảnh Đường đi dạo trên ghềnh đá Trung tâm giải trí trong nhà Bể bơi tràn bờ vô cực Chợ hải sản Tháp chuông Địa Trung Hải Hải đăng Đường mòn leo núi Cầu tình yêu ( Cầu “Hôn”) Hệ thống nhà hàng F&B trên ghềnh đá Trung tâm trò chơi dịch vụ biển Tiện ích ngoại khu Không chỉ sở hữu những tiện ích nội khu vượt trội, căn hộ HillSide Phú Quốc còn kết nối nhanh chóng dễ dàng với những tiện ích ngoại khu hiện hữu như trung tâm Center Village, ga cáp treo An Thới, cầu tình yêu – hoàng hôn, quảng trường nhạc nước vortex light,… thuận tiện cho du khách vui chơi và trải nghiệm. Vì sao nói Hillside Residence Phú Quốc là dự án đáng để đầu tư? Vị trí lõi trung tâm của trung tâm mới, nơi biển trời giao thoa, nơi những tinh hoa hội tụ. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, khởi tạo mọi cơ hội đầu tư kinh doanh vượt trội. View ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Đảo Ngọc, và là khu vực sầm uất hàng đầu Nam Đảo trong tương lai, cực kỳ tiềm năng để mua ở hoặc đầu tư khai thác cho thuê. Căn hộ Hillside Phú Quốc thuộc tổ hợp dự án Địa trung hải ở ngay bờ biển phía Tây đảo, thuộc thị trấn An Thới. Với địa hình xây dựng cực kỳ phức tạp, tất cả khu căn hộ được xây dựng trên sườn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng biển, với vị trí tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn Phú Quốc. Dự án Hillside Phú Quốc đang định hướng sẽ trở thành tâm điểm sáng về khu đô thị thông minh, sinh thái không chỉ ở Đảo Ngọc Phú Quốc mà còn lan tỏa đến khắp mọi miền của đất nước. Liên hệ tham khảo chi tiết Hillside Residence Phú Quốc Để được cập nhật sớm nhất giá bán và phương thức thanh toán chính thức của dự án Hillside Phú Quốc. Cùng trọng bộ thông tin – chính sách bán hàng – ưu đãi – pháp lý, quý khách hàng hãy liên hệ Hotline: 0938 981 929 Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P9, Q5, Tp.HCM Website: bachkhoaland.com Cam kết từ chúng tôi: – Thông tin tư vấn là đầy đủ và chính xác nhất. – Bán giá gốc và ưu đãi bán hàng từ Chủ đầu tư. – Đồng hành với khách hàng TRƯỚC và SAU khi bán hàng. – Thương lượng Chủ Đầu Tư để có giá tốt cho Khách hàng. – Hỗ trợ chuyển nhượng cho khách hàng chuyên đầu tư. – Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng và các thủ tục pháp lý trong 01 ngày. – Hỗ trợ Khách hàng tìm ra căn hộ sinh lợi tốt nhất thị trường. Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 14. Nghỉ dưỡng lý tưởng cùng Hillside Residence Phú Quốc! Nơi đáng để đầu tư và an cư lạc nghiệp. Mời bạn hãy cùng khám phá nét thú vị của dự án Hillside Phú Quốc nhé! Vì sao nói Hillside Residence Phú Quốc là dự án đáng để đầu tư? Vị trí lõi trung tâm của trung tâm mới, nơi biển trời giao thoa, nơi những tinh hoa hội tụ. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, khởi tạo mọi cơ hội đầu tư kinh doanh vượt trội. View ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Đảo Ngọc, và là khu vực sầm uất hàng đầu Nam Đảo trong tương lai, cực kỳ tiềm năng để mua ở hoặc đầu tư khai thác cho thuê. Căn hộ Hillside Phú Quốc thuộc tổ hợp dự án Địa trung hải ở ngay bờ biển phía Tây đảo, thuộc thị trấn An Thới. Với địa hình xây dựng cực kỳ phức tạp, tất cả khu căn hộ được xây dựng trên sườn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng biển, với vị trí tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn Phú Quốc. Dự án Hillside Phú Quốc đang định hướng sẽ trở thành tâm điểm sáng về khu đô thị thông minh, sinh thái không chỉ ở Đảo Ngọc Phú Quốc mà còn lan tỏa đến khắp mọi miền của đất nước. Tiện ích đẳng cấp của Hillside Residence Phú Quốc Tiện ích nội khu Căn hộ Hillside Residence Phú Quốc có vị trí đắc địa: Lưng tựa núi, mặt hướng biển. Ngoài những tiện ích sẵn có trong khu căn hộ, dự án còn nằm trong cụm những khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế, và đặc biệt đó là kế bên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới: Cáp treo Hòn Thơm. Bãi biển nhân tạo 1ha Chòi vọng cảnh Đường đi dạo trên ghềnh đá Trung tâm giải trí trong nhà Bể bơi tràn bờ vô cực Chợ hải sản Tháp chuông Địa Trung Hải Hải đăng Đường mòn leo núi Cầu tình yêu ( Cầu “Hôn”) Hệ thống nhà hàng F&B trên ghềnh đá Trung tâm trò chơi dịch vụ biển Tiện ích ngoại khu Không chỉ sở hữu những tiện ích nội khu vượt trội, căn hộ HillSide Phú Quốc còn kết nối nhanh chóng dễ dàng với những tiện ích ngoại khu hiện hữu như trung tâm Center Village, ga cáp treo An Thới, cầu tình yêu – hoàng hôn, quảng trường nhạc nước vortex light,… thuận tiện cho du khách vui chơi và trải nghiệm. Liên hệ tham khảo chi tiết Hillside Residence Phú Quốc Để được cập nhật sớm nhất giá bán và phương thức thanh toán chính thức của dự án Hillside Phú Quốc. Cùng trọng bộ thông tin – chính sách bán hàng – ưu đãi – pháp lý, quý khách hàng hãy liên hệ Hotline: 0938 981 929 Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P9, Q5, Tp.HCM Website: bachkhoaland.com Cam kết từ chúng tôi: – Thông tin tư vấn là đầy đủ và chính xác nhất. – Bán giá gốc và ưu đãi bán hàng từ Chủ đầu tư. – Đồng hành với khách hàng TRƯỚC và SAU khi bán hàng. – Thương lượng Chủ Đầu Tư để có giá tốt cho Khách hàng. – Hỗ trợ chuyển nhượng cho khách hàng chuyên đầu tư. – Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng và các thủ tục pháp lý trong 01 ngày. – Hỗ trợ Khách hàng tìm ra căn hộ sinh lợi tốt nhất thị trường. Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 15. Bạn đang gặp khó khăn với việc phân tích tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin? Coincl.com là website tổng hợp tin tức về Bitcoin, cập nhật những diễn biến thị trường tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin hàng ngày. Coincl.com tập trung vào giải thích các thuật ngữ, định nghĩa trong thị trường crypto còn mới lạ. Ví dụ như Bitcoin là gì? Blockchain là gì? Tiền điện tử là gì? Nếu chưa biết các bạn có thể truy cập website để xem thêm nhé. Hãy truy cập ngay coincl.com - trang tin tức tiền ảo uy tín và chất lượng nhất hiện nay tại Việt Nam! Chuyên trang tổng hợp kiến thức uy tín Bitcoin hiện nay được xem là một trong những cơn sốt tiền điện tử đang làm mưa làm gió trên thị trường. Coincl.com là một trong những chuyên trang cập nhật thông tin nhanh nhất, cụ thể nhất về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin uy tín hiện nay. Coincl.com chính là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị, cá nhân trên khắp cả nước, nơi đưa ra những lời tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính xác nhất về các dự án tiền mã hóa và bitcoin trên thị trường đầu tư tiền điện tử hiện nay. Chuyên cập nhật hệ thống thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về bitcoin, tiền mã hóa bao gồm: hệ thống thông tin cơ bản về blockchain, phân loại các đồng coin trên thị trường, tổng quan về các sàn giao dịch lớn đáng tin cậy…Cho đến những phân tích đầu tư, xu hướng đầu tư mới nhất trên thị trường. Tất cả những thông tin bạn cần về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin … đều có mặt tại hệ thống của chúng tôi. Tham khảo chi tiết tại Coincl.com nhé! Sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư Chuyên trang tư vấn bitcoin hàng đầu Coincl.com tự hào là địa chỉ tư vấn, đầu tư bitcoin đáng tin cậy dành cho tất cả mọi người, giúp bạn phân tích, đầu tư một cách chi tiết, chính xác về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin cũng như các mảng công nghệ số khác. Chúng tôi đưa ra những lời tư vấn đầu tư về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin …chất lượng. Nếu bạn đang cần tìm hiểu về lĩnh vực mới này thì Coincl.com chính là địa điểm tuyệt vời dành cho bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tối ưu cho những ai yêu thích lĩnh vực đầu tư, phát triển cực mới này Kênh cập nhật thông tin khổng lồ và nhanh nhất Đến với Coincl.com bạn có thể tìm được mọi thông tin cần thiết về các sản phẩm tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin…Tất cả các thông tin đều được chúng tôi sàng lọc một cách chặt chẽ. Để đảm bảo người dùng luôn có được những tin tức, thông tin mới nhất và chính xác nhất. Dù bạn có giàu kinh nghiệm về đầu tư bitcoin hay người mới quan tâm và tham gia giao dịch trên các sàn bitcoin, tien dien tu thì Coincl.com đều có đầy đủ các thông tin mà bạn cần. Truy cập ngay Coincl.com Nếu bạn đang phân vân và cần tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về tiền ảo, tiền điện tử, bitcoin… Đừng ngần ngại gì, hãy nhanh truy cập Coincl.com để khám phá kho kiến thức khổng lồ và tìm kiếm cho mình một cơ hội đầu tư nhé!