• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

linkclick256

Hội viên
 • Số nội dung

  113
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About linkclick256

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Bạn đang tìm một cơ sở xưởng may balo túi xách đẹp có thời gian làm hàng nhanh, sản phẩm đẹp bền chắc. Hãy liên hệ ngay với xưởng may balo giá rẻ Trung Nguyên để được may mẫu, thiết kế hoàn toàn miễn phí ngay hôm nay. Chúng tôi tự hào là xưởng may balo ở TPHCM chuyên may balo theo yêu cầu của công ty. Địa chỉ may balo giá rẻ chất lượng Đến với Trung Nguyên, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình được các sản phẩm balo giá rẻ vô cùng phong phú và đa dạng. Các dịch vụ của chúng tôi như: May balo cho các công ty dùng làm đồng phục cho nhân viên May balo cho học sinh May balo quảng cáo, làm sự kiện May túi xách cho các công ty du lịch May túi dụng cụ chuyên dụng Ngoài ra, dịch vụ may ba lô giá rẻ theo yêu cầu số lượng lớn cho tất cả các khách hàng may balo gia re làm quà tặng, quảng cáo…sẽ là một trong những chương trình hấp dẫn từ Trung Nguyên. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Sản phẩm chất lượng Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và thiết kế ba lô, túi xách..Trung Nguyên luôn cam kết mang đến cho các bạn các sản phẩm chất lượng nhất, đã khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường. Tất cả các sản phẩm của Trung Nguyên đều là những sản phẩm chất lượng từ nguyên liệu, đường may…luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm tuyệt vời nhất. Tham khảo các sản phẩm của chúng tôi tại maybalocapxach.com nhé! Giá thành phải chăng Tại Trung Nguyên, chúng tôi là xưởng may túi xách giá rẻ tận gốc nên giá thành vô cùng rẻ, rẻ rất nhiều so với thị trường hiện nay. Chúng tôi là một trong những cơ sở chuyên sản xuất may balo, túi xách giá rẻ nhất việt nam và đáp ứng tất cả các tiêu chí của bạn về một công ty may balo túi xách học sinh giá rẻ. Dịch vụ tuyệt vời Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng, mang đến sự hài lòng tuyệt đối khi đến với dịch vụ của Trung Nguyên. Giao hàng nhanh chóng, đặc biệt miễn phí giao hàng toàn quốc. Bảo hành trọn đời tất cả các chi tiết kỹ thuật. Liên hệ với chúng tôi Còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang cần tư vấn và hỗ trợ. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG – TRƯỜNG HỌC TRUNG NGUYÊN Hotline: 0888.944.333 | Mr Trung: 0914 249 418 – 0888.944.333 Website: maybalocapxach.com Địa chỉ : Cổng 11/ Cao Đẳng nghề số 8, Bùi Văn Hoà, P.Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai Xưởng 1: 109 Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM Xưởng 2: 85 Lê Sâm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú. Tp. Hồ Chí Minh Chúng tôi rất sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.
 2. Bạn đang quan tâm các dự án đất nền tại Long An?Nếu bạn chưa tìm kiếm được dự án nào thích hợp thì dự án Saigon Fortune Long An sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.Saigon Fortune Cầu Tràm đẳng cấp vượt trộiDự án có vị trí trung tâm huyện Long An quận nội thành Long An, lại gần với nhiều tuyến đường lớn của khu vực phía Tây thành phố như: Đường Đinh Đức Thiện… sẽ thuận lợi cho cư dân trong việc lưu thông đến các khu vực trong nội thành Long An.Các căn nhà phố và biệt thự trong dự án Saigon Fortune Cầu Tràm đều được đón thoáng, đón nắng tự nhiên, bằng cách tối đa hóa diện tích tiếp xúc với không gian và tự nhiên bên ngoài.Và còn rất nhiều những tiện ích khác mà dự án SaiGon Fortune Cầu Tràm mang đến.Tiện ích SaiGon Fortune Cầu TràmDự án Saigon Fortune Long An được xây dựng bằng sự tận tâm và được vận hành, quản lý bởi BNC LAND, Dự án hứa hẹn mang lại những giá trị tiện ích đẳng cấp lần đầu xuất hiện Long An.Một sự khẳng định xứng tầm cho những người thành đạt, sinh sống tại đây bạn sẽ được tận hưởng và trải nghiệm chuỗi ích cao cấp bậc nhất khu vực như:Nhà hàng – Hệ thống Trường học mẫu giáo, cấp 1-2Khu trung tâm thể thao và giải trí phục vụ cư dân.Siêu thị 24h – Shophouse – Cafe Ven sông Cầu TràmTrường học IQ Long Trạch đạt chuẩn quốc tế (tùy quy mô dự án);Chợ Bình Chánh.Siêu thị, cửa hàng tiện íchCác khu thể thao và hạ tầng dịch vụ;Cây xanh, cảnh quan, mật độ xây dựng từ 20 đến 25%.Đặc biệt từ dự án đất nền Saigon Fortune Cần Đước Long An cư dân có thể di chuyển đến các khu vực xung quanh chỉ vài phút di chuyển, với nhiều tiện ích bao quanh như: chợ Cầu Tràm, Bệnh viện quốc tế Minh An, Trường mầm non quốc tế IQ Long Trạch và siêu thị dự kiến xây dựng tại cổng chính số 1 của KCN Cầu Tràm. Hệ thống siêu thị này đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động,…Lời kếtXin mời quý khách đến tham quan dự án Saigon Fortune một lần, bạn sẽ cảm nhận được những điểm mạnh tại dự án này, một cuộc sống thật sự sôi động, một dự án khu dân cư đúng nghĩa. Chắc chắn bạn sẽ thấy được giá trị vàng và cái nhìn khác biệt về dự án này bằng chính tầm nhìn của mình, giúp bạn tìm kiếm được các địa chỉ bán đất chợ cầu Tràm uy tín hỗ trợ việc đầu tư của mình.
 3. Malta đã cố gắng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhằm nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. Một trong số đó như giảm thuế các chương trình đầu tư quốc tịch, thành lập một tổ chức chính phủ để xử lý bất cứ điều gì liên quan đến đầu tư định cư Malta,… Trong những thập kỷ qua, Malta đã chứng kiến xu hướng ngày càng tăng trong Đầu tư trực tiếp được ngoài (FDI) sau khi tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của EU và hội đồng. Quyền lợi khi trở thành công dân mang quốc tịch Malta – Công dân có quốc tịch Malta có thể di dời và làm việc tại một quốc gia EU khác mà không cần bất cứ thủ tục bổ sung – Hưởng mức thuế thấp top đầu thế giới – Là một trong số ít các quốc gia trên thế giới cho phép quốc tịch kép – Tự do đi lại hơn 160 quốc gia trên thế giới, bao gồm khối Schengen, Úc, New Zealand – Malta là một trong 38 quốc gia được miễn thị thực vào Hoa Kỳ – Malta đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu CBI tốt nhất năm 2019 Lựa chọn kênh tư vấn định cư Malta uy tín nhất DINHCUMALTA.VN đã và đang được sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước, hỗ trợ tư vấn định cư Malta nhanh chóng, uy tín và chất lượng, đảm bảo thành công 100% cho khách hàng nhận được thẻ cư trú Châu u. Mang lại giá trị và lợi ích cho đối tác, cho chúng tôi và cho cộng đồng, khẳng định uy tín nhiều năm nay. Tại sao nói DINHCUMALTA.VN là sự lựa chọn hoàn hảo? Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, đủ tâm và tầm để tư vấn, hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Cam kết luôn đặt uy tín thương hiệu và sự minh bạch, trung thực lên hàng đầu, mang đến cho quý khách hàng lợi ích tốt nhất. Bên cạnh đó, DINHCUMALTA.VN còn tự hào được cố vấn bởi các đội ngũ luật sư hàng đầu thế giới …sẽ hỗ trợ tối đa quyền lợi dành cho khách hàng, mang đến cho khách hàng các lợi ích và quyền lợi tốt nhất đến với khách hàng. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Malta, vui lòng liên hệ với chúng tôi : Công ty tư vấn định cư Malta Hotline: 0902 655 499 Website: dinhcumalta.vn Địa chỉ: lầu 8, số 161 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng !
 4. In tem nhãn hiện nay đang không ngừng phát triền khi các doanh nghiệp cũng không ngừng mọc lên. Vì thế mà các cơ sở in tem decal cũng không nhừng xuất hiện, tuy nhiên trong một thị trường in tem nhãn decal, tem 7 màu quá nhộn nhịp thì các bạn lại càng khó để có thể tìm được cho mình một cơ sở in tem gia re, in decal giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. In Hoàng Hà cam kết cung cấp sản phẩm Chất lượng – Giá rẻ – Sản xuất nhanh – Dịch vụ miễn phí – Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in tem chống hàng giả. – Miễn cước giao hàng. – Giá rẻ: quy trình phục vụ khép kín, không thuê ngoài cho giá thành sản phẩm in tem chống hàng giả rẻ nhất. – Sản xuất nhanh: giao hàng cực nhanh từ 3-4 ngày, năng lực đáp ứng đơn hàng lớn. – Chất lượng cao: mẫu in tem chống hàng giả đa dạng, đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008. Là một trong những địa điểm uy tín in tem chống giả rẻ nhất TP HCM. Công ty in ấn Hoàng Hà Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn cùng đội ngũ thợ in ấn lành nghề và chuyên viên thiết kế chuyên nghiệp chắc chắn sẽ đem lại những thành phẩm in tem chống hàng giả tốt nhất cho quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) để được tư vấn và lựa chọn mẫu in phù hợp nhất. THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀ Địa chỉ: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) Email: congtydecal@gmail.com
 5. In Hoàng Hà chuyên thiết kế và in TEM BẢO HÀNH giá rẻ các loại, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.In Hoàng Hà cam kết cung cấp sản phẩm Chất lượng – Giá rẻ – Sản xuất nhanh – Dịch vụ miễn phí– Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in tem bảo hành– Miễn cước giao hàng với đơn in tem bảo hành số lượng lớn.– Giá rẻ: dây chuyền sản xuất tinh gọn, máy móc in ấn hiện đại cho ra mẫu in tem bảo hành giá rẻ nhất.– Sản xuất nhanh: giao hàng cực nhanh từ 3-4 ngày.– Chất lượng cao: Mẫu in tem bảo hành đa dạng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008.Gọi Hotline 0903 625 966 - 1900 299 956 hoặc qua Email congtydecal@gmail.com để chúng tôi có thể tư vấnTem bảo hành là một loại tem đặc biệt có giá trị như một lời cam kết hay một sự đảm bảo về sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp khi lưu hành trên thị trường. Tem bảo hành ngày nay được sử dụng nhiều trong việc chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Tem bảo hành là loại tem chỉ sử dụng được duy nhất 1 lần. Tem bảo hành có nhiều tên gọi khác nhau như là tem niêm phong tem bể tem giấy bể tùy theo cách gọi của nhiều nơiIn tem bảo hành có 2 loại thông dụng sau:- In tem bảo hành giòn: Đây là dòng tem bảo hành được in trên chất liệu đặc biệt, nó sẽ vỡ vụn khi người dùng bóc nó ra khỏi vị trí dán. Tem vỡ có cấu tạo gồm giấy decal vỡ và lớp keo dính. Loại tem này dùng để ngăn chặn việc tháo lắp, bóc gỡ và thay thế.- In tem bảo hành dẻo: thường được dùng để dán lên các sản phẩm như nắp chai dầu gội, rượu nhập khẩu, … Dán niêm phong két sắt, cửa container, … Với loại này tem sau khi in xong hoặc để lâu thì vẫn dẻo chứ không dòn.In tem bảo hành giá rẻ nhấtKích thước in tem bảo hành tiêu chuẩn: Tùy vào mục đích sử dụng và vị trí dán tem bảo hành mà ta có thể sử dụng nhiều kích thức khác nhau:+ Tem tròn kích thước 1 x 1 cm+ Tem chữ nhật kích thước 1 x 2 cm+ Tem hình vuông+ Tem elipNgoài dịch vụ in tem bảo hành giá rẻ TP HCM, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ in ấn nhãn decal với chất lượng đảm bảo cùng nhiều chương trình ưu đãi khác. Qúy khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline 0903 625 966 để được tư vấn hỗ trợ dịch vụ in phù hợp!THÔNG TIN LIÊN HỆCÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀĐịa chỉ: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương)Email: congtydecal@gmail.com
 6. In tem 7 màu chống giả giá rẻ tại TP.HCM ở đâu uy tín, chất lượng? Tem chống giả Hologram in ấn Hoàng Hà Label là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi doanh nghiệp. Sử dụng tem hologram 7 màu của in ấn Hoàng Hà Label chính là giải pháp tối ưu cho việc bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất. Công ty in ấn Hoàng Hà Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn bao bì chuyên cung cấp dịch vụ in ấn tem 7 màu hologram giá rẻ tại TP HCM. Áp dụng công nghệ in Offset hiện đại cùng đội ngũ thợ in ấn lành nghề, các chuyên viên thiết kế sáng tạo, chúng tôi tự tin mang lại những thành phẩm in ấn tem nhãn decal, in gia re chất lượng nhất với giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài dịch vụ in tem 7 màu hologram giá rẻ tại TP HCM, chúng tôi còn nhận gia công thành phẩm sau in theo nhu cầu của quý khách hàng như: in hộp giấy, in decal, in tờ rơi giá rẻ,….nhằm mang lại những thành phẩm ưng ý nhất. Liên hệ ngay qua số hotline 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn chi tiết. Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Văn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM Xưởng: 14A đường số 7, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân Điện thoại: 1900299928 - 0907 668 077 (Ms. Vân) Email: baogia@inminhhoang.net
 7. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với nhiều năm kinh nghiệm, uy tín tại TP.HCM chuyên in ấn giá rẻ các sản phẩm: in tem, in decal, poster, banner, in tờ rơi giá rẻ, biểu mẫu, hộp giấy, cattalogue... bằng công nghệ in offset chất lượng. Nhờ đó mà chúng tôi có thể rút ngắn khoảng thời gian in và giao hàng, đồng thời giá thành sản phẩm lại giảm đáng kể khi quý khách in với số lượng lớn. Công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên thiết kế sản phẩm chuyên nghiệp, độc đáo và nhân viên in ấn nhiều kinh nghiệm, đảm bảo sẽ mang đến cho quý khách những sản phẩm in ấn chất lượng với giá rẻ nhất TPHCM. Trong nhiều năm qua chúng tôi đã tạo được uy tín về chất lượng, cung cách phục vụ khách hàng, giao hàng kịp thời, đúng hẹn và giá cả hợp lý trên thị trường.Gọi ngay 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn và nhận báo giá nhanh nhấtHoặc qua Email: baogia@inminhhoang.netHOÀNG HÀ CUNG CẤP ĐA DẠNG DỊCH VỤ IN ẤN GIÁ RẺ NHƯ:- In ấn giá rẻ nhãn mác bao bì: in nhãn giấy, in decal giấy, in decal nhựa- In ấn giá rẻ tem bảo hành, in tem chống hàng giả, in tem 7 màu hologram- Ấn phẩm văn phòng: in folder, in giấy tiêu đề, in bao thư,...- Ấn phẩm quảng cáo: in poster, in catalogue, in tờ rơi- Và nhiều dịch vụ in ấn khácLỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ IN ẤN GIÁ RẺ TẠI HOÀNG HÀ► Có chuyên viên tư vấn báo giá nhanh nhất.► Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, tư vấn thiết kế mẫu miễn phí cho khách hàng.► Chất liệu in đạt chất lượng tốt nhất, với đa dạng mẫu in để khách hàng tham khảo.► Nguyên liệu mực in chất lượng. Mang đến màu sắc trung thực, không lem, giữ được trong thời gian dài.► Máy in tân tiến được nhập khẩu, mang đến chất lượng mẫu in với đường in đẹp đúng như mẫu thiết kế.► Đội ngũ và dàn máy gia công chuyên nghiệp, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất giúp mẫu in đẹp hơn.► Tiến độ làm việc nhanh chóng, nhận in 24/24 để hoàn thành sản phẩm đúng thời gian và giao hàng tận nơi.Thông tin liên hệ:CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABELVăn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCMXưởng: 14A đường số 7, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình TânĐiện thoại: 1900299928 - 0907 668 077 (Ms. Vân)Email: baogia@inminhhoang.netTag: in gia re
 8. Minh Hoàng Label chuyên in tem nhãn các loại trên chất liệu in decal giấy, decal nhựa dán lên các sản phẩm ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, điện máy kim khí,... Xưởng chúng tôi sản xuất quy mô công nghiệp, quy trình khép kín, ứng dụng kỹ thuật in Offset, máy móc hiện đại nên đảm bảo chất lượng được giám sát tốt, giá in ấn rẻ nhất thị trường.Gọi ngay 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn và nhận báo giá nhanh nhấtHoặc qua email: baogia@inminhhoang.netVai trò của in decal giấy là đặc biệt quan trọng, tem nhãn như người bán hàng thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả để bạn có thể tiếp cận Khách hàng. Theo nghiên cứu thì đối với một sản phẩm lạ, sản phẩm mới trên thị trường, thì có đến 80% người khi được hỏi đều đồng ý với việc sẽ mua sản phẩm nào có bao bì và tem nhãn decal giấy đẹp mắt. Và có tới 95% số người cho rằng sản phẩm lưu hành trên thị trường thì bắt buộc phải có dán decal giấy in thông tin, nguồn gốc về sản phẩm đó.In decal giấy là gì?Decal giấy hay tem giấy hoặc nhãn dán bằng dấy là loại giấy in hình ảnh, họa tiết, hoặc thuần chữ khá dày vì chúng gồm 4 lớp: lớp mặt bằng giấy, ở giữa là lớp keo dán, lớp ngăn dính và dưới cùng là lớp đế (bóc ra khi sử dụng). Cụ thể như sau:- Lớp mặt: Decal giấy có lớp mặt sử dụng các chất liệu giấy khác nhau, thường là giấy Couche, Ford hay giấy Kraft. Mỗi sản phẩm in ấn sẽ yêu cầu sử dụng chất liệu riêng.- Lớp keo: Lớp keo ở giữa, thường là Acrylic, dính chặt vào lớp mặt.- Lớp ngăn dính: Có thể bằng silicon hoặc PE-silicon, được phủ lên mặt trên của lớp đế ngăn cách lớp đế không dính chặt vào lớp keo.- Lớp đế: lớp giấy cuối cùng, bóc ra khi sử dụng decal. Thường là giấy Kraft hay giấy glassine, nhằm bảo vệ lớp keo khi chưa sử dụng.Công nghệ in decal giấyMẫu in decal giấy trên bề mặt là giấy trơn giống giấy Couche, bên dưới được phủ 1 lớp keo để khi sử dụng chỉ cần lột đế ra là có thể dán lên nhiều chất liệu khác nhau như bao nhựa, gỗ, chai thủy tinh, túi xốp...Mực được sử dụng trên mẫu in decal giấy có thể là mực UV hoặc mực nước, công nghệ in đa dạng như offset, Flaxo, in lụa....Chất liệu in decal giấy- Giấy được tráng phủ bề mặt- Giấy không được tráng phủ bề mặtĐối với loại giấy decal được tráng phủ bề mặt, chất lượng của mẫu in decal giấy được đảm bảo hơn so với những loại giấy không được tráng phủ bề mặt, điều tất nhiên là giá thành của chúng cũng cao hơn.Lợi ích khi in decal giấy tại Hoàng Hà► Miễn phí thiết kế mẫu in decal giấy theo yêu cầu► Giảm giá khi đặt in decal giấy số lượng lớn, miễn phí cước giao► Chất liệu in decal giấy đảm bảo bền - đẹp, đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng► Máy móc hiện đại, công suất lớn giúp hoàn thành nhanh chóng, phục vụ những đơn hàng gấp, số lượng lớn► Công nghệ in offset mới nhất cùng đội ngũ thợ in ấn giỏi chuyên môn, đảm bảo thành phẩm có độ sắc nét, tinh tế cao► Quy trình sản xuất trực tiếp, khép kín từ khâu thiết kế, in ấn, gia công, giao hàng cho mức giá in decal giấy rẻ nhất► Thời gian in chỉ từ 3-4 ngày, có thể hoàn thành trong ngày với đơn hàng gấp► Giao hàng tận nơi, đúng hẹnNgoài dịch vụ in decal giấy giá rẻ nhất TP HCM, chúng tôi còn nhận gia công thành phẩm sau in theo nhu cầu của quý khách hàng nhằm mang lại những thành phẩm ưng ý nhất. Liên hệ ngay qua số hotline 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn chi tiết.Thông tin liên hệ:CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABELVăn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCMXưởng: 14A đường số 7, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình TânĐiện thoại: 1900299928 - 0907 668 077 (Ms. Vân)Email: baogia@inminhhoang.net
 9. Tem decal cuộn là loại tem được quấn lại thành cuộn có thể dễ dàng gỡ ra và dán lên các sản phẩm. Tem decal cuộn được sử dụng nhiều trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, may mặc,... Việc cuộn lại giúp bảo quản tem tốt, dễ kiểm soát số lượng, dễ thi công dán tem bằng tay hoặc máy. Là công ty in ấn chuyên nghiệp, Hoàng Hà đã là đối tác quan của nhiều doanh nghiệp tại TPHCM. Với kinh nghiệm làm việc + máy móc hiện đại & công nghệ in tiên tiến + nhân công có tay nghề cao. Chúng tôi tự tin đem tới dịch vụ in decal cuộn chất lượng cao với giá phải chăng. Khách hàng đến với Hoàng Hà có thể nhận được mức giá in rẻ hơn để giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong sản xuất và tăng doanh thu. Những loại tem nào cần quấn cuộn Tem cuộn được dán bằng máy tự động Loại tem này được gắn vào trục của máy dán tem, việc dán được tiến hành theo chương trình phần mềm. Chính vì thế tem cần được quấn theo tiêu chuẩn của từng máy. Tem cuộn này được ứng dụng trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, hoa quả, đóng gói rau, hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa. Tem cuộn được dán bằng tay Mặc dù được dán thủ công nhưng các con tem vẫn được cuộn lại để việc thi công dán nhanh hơn. Ngoài ra, tem quấn cuộn còn giúp cho việc vận chuyển đi xa được thuận tiện hơn. Các loại tem Check QR hoặc tem dán lỗi được dán bằng tay tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn chọn tem cuộn thay vì tem tờ để tiết kiệm thời gian. Thông số của dịch vụ in decal cuộn Công nghệ in: Với tem dạng tờ, công nghệ in áp dụng là Offset còn với tem cuộn thì áp dụng công nghệ in Flexo. Độ dài cuộn tem tiêu chuẩn: là 50m, 100m, 150m. Ngoài ra doanh nghiệp có thể đặt in decal cuộn theo kích thước phù hợp với máy dán tem hoặc để thuận tiện cho quá trình dán tay và vận chuyển. Số lượng tem/cuộn: Với các loại tem nhỏ thì có số lượng từ 10.000- 20.000 con/ cuộn Tem cỡ trung bình có số lượng từ 5000- 10.000 con/ cuộn Loại tem kích thước lớn có số lượng từ 1000- 2000- 5000 con/ cuộn Chất liệu in decal cuộn Decal giấy: đây là chất liệu được sử dụng nhiều nhất để làm tem nhãn mác vì giá rẻ, màu in đẹp và có thể sử dụng cho nhiều sản phẩm. Để tem được bên hơn doanh nghiệp có thể cán màng hoặc phủ UV để hạn chế tem bị bẩn trong quá trình sử dụng. Decal nhựa đục hoặc nhựa trong: Chuyên được dùng để dán lên các sản phẩm cần độ bền cao, chống thấm nước như: dầu gội, xà phòng, nước ép, hoa quả, thực phẩm đông lạnh... Ưu điểm của decal cuộn Công nghệ in Flexo cho ra thành phẩm với màu sắc tươi tắn chân thực, khó trôi màu. Keo dán ở mặt sau phù hợp để dán trên mọi bề mặt như (giấy, gỗ, thủy tinh,...) Chi phí in decal cuộn cũng khá thấp và phù hợp với hầu hết người tiêu dùng. Có thể in với số lượng ít tại Hoàng Hà Xưởng in tem decal cuộn Hoàng Hà nhận in tem cuộn cho các doanh nghiệp mọi ngành nghề. Với công nghệ in của Nhật Bản và quy trình in ấn khép kín. Chúng tôi cam kết chất lượng in tốt nhất, in nhanh kịp tiến độ. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thiết kế và in tem decal cuộn giá rẻ tốt nhất!
 10. Catalogue là một ấn phẩm văn phòng (giống một cuốn sách) phục vụ quảng cáo sản phẩm, thương hiệu cho doanh nghiệp. Catalogue được sử dụng để truyền tải thông tin tổng quát và chi tiết đến người đọc (khách hàng tiềm năng). Chính vì thế, in catalogue đã trở thành một việc thiết yếu trong các chiến dịch marketing của các doanh nghiệp. Catalogue hiện đang dẫn đầu xu hướng tiếp thị sản phẩm. Tuy nhiên muốn làm được điều đó ngoài việc thiết kế catalogue đẹp, ấn tượng chúng ta còn cần tìm đến địa chỉ in catalogue nhanh và chuyên nghiệp. Nếu bạn đang đang phân vân tìm chọn dịch vụ in catalogue uy tín tại tphcm. Hãy tham khảo ngay dịch vụ của in Hoàng Hà dưới đây nhé! Dịch vụ in catalogue nhanh, giá rẻ & chuyên nghiệp In catalogue nhiều kích cỡ Hoàng Hà chuyên in catalogue tphcm, in catalogue nhiều kích cỡ. Trong đó thông dụng nhất là 2 loại sau: Catalogue khổ A4 (Size gập là 21cm x 29.7cm, size mở là 42cm x 29,7cm hoặc 21cm x59,4cm với catalogue ngang). Catalogue khổ A5( size gập là 14.8cm x 21cm…). Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn theo khổ in yêu cầu để phù hợp với thiết kế! Catalogue phổ biến nhất với khổ A4 và A5 bởi nó được sử dụng như những cuốn sách cung cấp thông tin sản phẩm cho khách hàng. Kích thước A4, A5 vừa tay, dễ theo dõi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Catalogue. Thêm vào đó, bạn có thể trình bày catalogue theo hướng ngang hoặc dọc tùy theo nội dung. Gia công đóng tập catalogue theo yêu cầu Như chúng ta biết, catalogue mang hình thù của cuốn sách. Chính vì thế cách thức đóng tập khi in catalogue cũng rất đáng để quan tâm. Hiện tại Hoàng Hà cung cấp 3 kiểu gia công đóng tập cho việc in catalogue nhanh đó là: Dập ghim: Phù hợp với tập catalogue có ít trang. Ưu điểm của dập ghim là giá thành rẻ tiết kiệm chi phí. Keo gáy: Là một cách đóng tập cho catalogue sử dụng chất liệu keo để liên kết tập giấy. Phù hợp với catalogue có độ dày trung bình. Khâu chỉ, keo gáy: Phù hợp với catalogue chứa lượng thông tin lớn, số trang lớn để tăng độ chắc chắn In catalogue nhanh với đa dạng số trang Một tờ catalogue được in 2 mặt thì mỗi mặt sẽ được tính như một trang nhé! Số trang catalogue thông dụng thường chia hết cho 4 (ví dụ: 4, 8, 12, 16, 32,...trang). Tùy theo nhu cầu bạn có thể yêu cầu số trang sao cho phù hợp. Ngoài ra khi in catalogue, để ấn phẩm có diện mạo đẹp và độ bền cao, bạn có thể cán mờ hoặc bóng. In catalogue nhanh giá rẻ Hoàng Hà chuyên in catalogue nhanh với chi phí tối ưu. Quý khách có thể tham khảo bảng giá in catalogue dưới đây! Lưu ý: Giá in catalogue có thể khác biệt một chút do yêu cầu của từng loại catalogue. Thời gian nhận ấn phẩm khoảng từ 3 đến 4 ngày kể từ ngày đặt. Và bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT vì thế khi thanh toán bạn cần thêm 10%. In catalogue nhanh, đẹp cho mọi lĩnh vực Hoàng Hà nhận in catalogue nhanh, in catalogue chuyên nghiệp cho mọi lĩnh vực. Bạn có thể tham khảo một số mẫu catalogue đẹp dưới đây! In catalogue nhanh lĩnh vực thời trang Thời trang là một lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, phá cách và luôn bắt kịp xu hướng. Vậy nên catalogue về thời trang luôn mang cho mình một diện mạo vô cùng bắt mắt. Hoàng Hà xin được cung cấp tới bạn đọc một số mẫu catalogue ấn tượng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 nhé. Phong cách trình bày trên các catalogue thời trang luôn ưu tiên cho những xuất ảnh thời trang. Chính vì thế nó đem lại một cái nhìn sống động về các trang phục. Điểm thêm một số văn bản mô tả giúp cho việc truyền tải nội dung vừa ngắn gọn lại dễ hiểu. Các catalogue thời trang còn ấn tượng hơn khi nó sở hữu các màu sắc đa dạng nhưng không lòe loẹt. Những bức ảnh được trình bày với nhiều nhân vật và các kích thước cũng như hình dạng khác nhau. Có thể thấy việc thiết kế catalogue cho lĩnh vực thời trang đòi hỏi những con mắt chuyên gia và năng lực thiết kế tốt mới có thể đưa ra những ấn phẩm tuyệt vời cho marketing. Catalogue lĩnh vực thực phẩm Việc sử dụng catalogue cho lĩnh vực thực phẩm đem lại tác động rất lớn khi quảng bá và xúc tiến tiêu dùng. Người dùng có xu hướng tham khảo các món ăn ngon và bổ dưỡng trên các cuốn catalogue mà doanh nghiệp cung cấp. Chính vì thế đầu tư cho in catalogue là một ý tưởng vô cùng thiết thực đối với các doanh nghiệp thực phẩm. Hoàng Hà xin giới thiệu tới bạn một số mẫu catalogue đẹp trong lĩnh vực thực phẩm ngay sau đây. Điểm đặc sắc trong những cuốn catalogue về thực phẩm đó là màu sắc. Chính vì thế chất lượng mực in luôn đóng vai trò chủ chốt đến chất lượng ấn phẩm. Nó sẽ làm tăng thêm sự tò mò và kích thích khách hàng mở ra bà đọc nó. Một số nhà hàng sử dụng catalogue như cuốn menu cho khách hàng. Một số đoạn văn bản ngắn bên cạnh là điều kiện hoàn hảo cho việc mô tả món ăn. Một số doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn vặt cũng có thể sử dụng catalogue để quảng bá sản phẩm. Trình bày hình ảnh sản phẩm chân thực kèm theo giá cả bên cạnh giúp khách hàng dễ dàng chọn được sản phẩm mà họ muốn. Catalogue lĩnh vực bất động sản Những cuốn sách mô tả về vị trí, khuôn viên, các căn hộ, nội thất là nguồn thông tin hữu ích cho khách hàng. Nhớ đó các doanh nghiệp có thể truyền tải thông tin nhanh và hiệu quả hơn. Hoàng Hà có nhiều chuyên viên cho lĩnh vực thiết kế catalogue về bất động sản. Dưới đây là một số mẫu catalogue đẹp mà bạn có thể tham khảo. Khác với các cuốn catalogue về thời trang và thực phẩm, trong lĩnh vực bất động sản, các cuốn catalogue có thể mang nhiều văn bản hơn. Mục đích của văn bản là mô tả một cách thuyết phục và chi tiết về thông tin các mảnh đất, căn hộ hay nội thất,... Điều này giúp cho việc chào mời của các doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên có một lưu ý quan trọng đó là: Catalogue BĐS cần được trình bày thoáng đãng với số lượng khoảng trắng vừa đủ để người đọc cảm thấy dễ chịu. Catalogue lĩnh vực công nghệ Thời đại 4.0 cũng là cái nôi cho nhiều sản phẩm công nghệ ra đời. Vậy nên có rất nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất và bán mặt hàng công nghệ đã và đang xuất bản catalogue để phục vụ cho quảng bá sản phẩm của họ. Catalogue công nghệ là sự mô tả về các sản phẩm như chức năng, ưu điểm, cách sử dụng,... Chính vì thế bên cạnh hình ảnh chân thực thì mô tả bằng văn bản chiếm phần không hề nhỏ. Đặc điểm của các catalogue công nghệ là yêu cầu độ sắc nét về hình ảnh cao. Một số loại catalogue công nghệ còn phục vụ mục đích bán hàng. Chính vì thế mẫu catalogue báo giá sẽ rất hữu ích nếu doanh nghiệp của bạn đang muốn bán ra các dòng sản phẩm mới. Vậy là chúng ta đã điểm qua một số mẫu catalogue hot nhất hiện nay! Nếu bạn đang dự trù kế hoạch thiết kế, xuất bản catalogue. Bạn đang tìm kiếm đơn vị thiết kế, gia công, in catalogue nhanh, giá tốt. Hãy liên hệ ngay với in Hoàng Hà nhé! Chúng tôi nhận thiết kế, in và gia công catalogue chuyên nghiệp tại tphcm. Hoàng Hà luôn sẵn lòng tư vấn, hỗ trợ bạn miễn phí ngay khi cần
 11. Ngày nay, ống nhựa xoắn HDPE được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như: dẫn cáp viễn thông, cáp quang, cáp điện ngầm, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở các tuyến đường, khu dân cư, khi công nghiệp, nhà xưởng…. Các gân trên bề mặt ngoài ống của ống xoắn HDPE có tác dụng làm tăng độ chịu lực bảo vệ các loại dây được đi bên trong nó như dây điện, dây mạng, dây cáp thông tin an toàn khỏi những lực tác động bên trên mặt đất. Hiện nay trên thị trường có 2 loại ống nhựa HDPE chính và được sử dụng rất phổ biến đó là: Ống gân nhựa xoắn HDPE: Loại dây này được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp năng lượng, dùng để luồn dây điện, dây cáp điện viễn thông,… Ống nhựa gân tròn (ống nhựa trơn) HDPE: được sử dụng trong ngành các ngành như: công nghiệp nhẹ và công nghiệp khai mỏ. Sử dụng loại ống này trong các ngành này sẽ hỗ trợ việc cấp thoát nước dễ dàng có các khu công nghiệp, khu mỏ, khu đô thị,… Ưu điểm nổi bật của ống nhựa xoắn HDPE: Khả năng chịu nén cao Luồn cáp dễ dàng, có thể bố trí hố ga ở xa nhau hơn. Dễ dàng uốn lượn theo vật cản Độ dài liên tục tới 500m, hạn chế mối nối. Khả năng chịu ăn mòn và tác động khắc nghiệt của thời tiết. Khả năng chịu hóa chất và nhiệt độ cao Tìm mua ống HDPE gân xoắn tại Hồ Chí Minh tại nơi nào là uy tín nhất? Địa chỉ chuyên cung cấp ống xoắn HDPE uy tín, chất lượng số 1 Hồ Chí Minh. Mời bạn hãy đến với ống nhựa tại Công ty Cổ phần Hợp tác Thành Công – Sự lựa chọn hàng đầu dành của bạn. Hãy liên hệ ngay Hotline 0932 157 268 để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 12. Ống nhựa xoắn HDPE được ứng nhiều trong các công trình nhờ sở hữu những ưu điểm nổi bật sau: – Ống xoắn HDPE có độ bền rất cao: Theo nghiên cứu, ông nhựa gân xoắn HDPE có khả năng chống chịu tốt trong môi trường có nhiều chất lỏng và các dung dịch, muối, kiềm, axit trong môi trường cấp thoát nước mà không bị tác động và xảy ra hiện tường rò rỉ? – Ống nhựa HDPE có khả năng chịu nhiệt độ cao: Khi bị tác động bởi ngọn lửa, chúng chúng sẽ mềm đi và có chút biến dạng mà rất khó bắt lửa. Nhiệt độ sản phẩm của nhựa HDPE vẫn còn khả năng hoạt động lên tới 327°C – Đặc biệt, trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau ống nhựa xoắn HDPE vẫn có thể hoạt động tốt, hoàn toàn không bị tác động của ánh năng mặt trời và tia cực tím. Ngay cả ở nhiệt độ cực thấp dưới –40°C ống xoắn HDPE vẫn sẽ giữ nguyên được khả năng chịu áp cũng như độ va đập tốt hơn hẳn so với các ống nhựa thông thường khác. – Đặc tính của ống nhựa xoắn HDPE là dẻo, có thể uốn uốn dẻo rất tốt, có thể chịu được tải trọng cao mà không bị biến dạng hay nứt vỡ trong mọi địa hình. Tìm mua ống HDPE gân xoắn tại Hồ Chí Minh tại nơi nào là uy tín nhất? Mời bạn hãy đến với ống nhựa tại Công ty Cổ phần Hợp tác Thành Công – Sự lựa chọn hàng đầu dành của bạn. Hãy liên hệ ngay Hotline 0932 157 268 để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 13. Quốc tịch Malta công dân Châu Âu Mức đầu tư thấp nhưng được di trú 4 thế hệ: Là vợ chồng, con cái dưới 29 tuổi, ba mẹ, ông bà trên 55 tuổi của cả vợ và chồng đều có thể cùng nhập tịch. Hồ sơ xét duyệt nhanh chóng, nhận thẻ xanh tự do, sinh sống đi trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần xin visa bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU) và khối Schengen. Đầu tư định cư Malta hưởng mọi quyền lợi công dân Châu Âu, hưởng trọn vẹn phúc lợi về y tế, giáo dục… tại 28 nước thuộc Liên minh châu Âu. Miễn thuế thu nhập ngoài Malta, không chuyển vào Malta. Cho phép đa quốc tịch, bạn vẫn có thể giữ quốc tịch Việt Nam nếu muốn. Nhưng ưu điểm nổi bật của đầu tư quốc tịch Malta như: không yeu cầu cư trú sau khi có quốc tịch. Không yêu cầu về độ tuổi, bằng cấp, kinh nghiệm hay tiếng anh. Thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng trong vòng 18 tháng. Bạn chỉ thực hiện việc đầu tư sau khi đã nộp hồ sơ và được chấp thuận. Đặc biệt 4 thế hệ có thể di chuyển cùng nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị uy tín tư vấn định cư Malta? Hãy chọn DINHCUMALTA.VN, đơn vị đã và đang được sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước. Sự uy tín, hiệu quả chất lượng giúp chúng tôi vững bước. Đầu tư định cư Malta đảm bảo thành công 100% cho khách hàng nhận được thẻ cư trú Châu Âu. Mang lại giá trị và lợi ích đôi bên cùng có lợi, cho đối tác, cho chúng tôi và cho cộng đồng.
 14. Trụ trồng rau thủy hiện nay được rất nhiều gia đình ưa chuộng và sử dụng vì hạn chế tối đa rau trồng bị sâu bệnh, vi sinh vật tấn công, tránh được những tác động từ yếu tố thời tiết. Tận dụng được cách khoảng không gian trống như tầng thượng, ban công…Năng suất rau trồng bằng phương này đạt cao hơn với rau trồng bằng đất, cây phát triển đồng đều. Đảm bảo cung cấp nguồn rau sạch, an toàn cho sức khỏe gia đình. Vậy bạn nên lựa chọn những trụ trồng rau thủy canh nào để có hiệu quả thu hoạch rau tốt nhất? Địa chỉ nào cugn cấp sản phẩm trụ trồng rau uy tín và chất lượng nhất trên thị trường hiện nay? Hãy cùng chúng tôi tham khảo và tìm hiểu nhé! V-Garden tự tin khẳng định số 1 Việt Nam về chất lượng, kiểu sáng cũng như những tính năng khác của bộ sản phẩm trụ trồng rau thủy canh và nhiều sản phẩm chuyên cho việc trồng rau thủy canh như: dinh dưỡng thủy canh Thái Lan dạng bột, bút đo nồng độ TDS, bơm chìm không chổi than siêu êm, dinh dưỡng thủy canh nhập khẩu Mỹ Masterbled, giá để mút xốp vuông… Tại sao bạn nên lựa chọn trụ trồng rau của V-Garden? Trụ trồng rau đơn giản Trụ trồng rau thủy canh mà chúng tôi cung cấp là sản phẩm hiện đại nhưng lại có thiết kế cực kỳ đơn giản. Bạn có thể tự thao tác cơ bản là lắp đặt xong và đưa vào sử dụng. Bất cứ mọi thành viên trong gia đình bạn đều có thể làm được kể cả người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ… Trụ trồng rau thủy canh hiệu quả Đơn giản trong lắp đặt sử dụng và tiết kiệm diện tích, tận dụng tối đa không gian nhỏ hẹp là những điểm nổi bật mà sản phẩm V-Garden cung cấp. Bạn có thể tận dụng mọi ngóc ngách tại nhà để trồng và thu hoạch rau sạch. Hiệu quả trong việc tiết kiệm nước, dinh dưỡng lên tới 90% và năng suất gấp 5 -7 lần so với phương pháp thổ canh truyền thống. Trụ trồng rau thủy canh an toàn nhất. Sản phẩm có thể kiểm soát chính xác được nồng độ dinh dưỡng cho cây theo tiêu chuản quy định quốc tế. Đảm bảo được độ an toàn khi sử dụng sản phẩm cũng như rau không bị nhiễm nấm, sâu bệnh, vi sinh vật có hại, tồn dư chất kim loại nặng cũng như tồn dư chất độc hại trong đất. Thiết kế thẩm mỹ Trụ trồng rau được chế tạo theo thiết kế với kiểu dáng hiện đại, thẩm mỹ và sử dụng nguyên liệu mới 100%, bóng, sạch không gỉ nước và có thể dùng trang trí thêm các khoảng xanh trong không gian sống của gia đình. Nếu bạn có nhu cầu mua sản phẩm hãy nhanh tay liên hệ V-Garden để được tư vấn và sở hữu bộ sản phẩm cao cấp, chất lượng nhất thị trường hiện nay nhé. V-Garden cam kết mang lại tính hiệu quả cao, ổn định trong quá trình trồng và năng suất chất lượng vượt mong đợi của sản phẩm rau trồng thủy canh. Hãy chung tay cùng bảo vệ sức khỏe của bạn với rau sạch không hóa chất với V-Garden nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: V-Garden Địa chỉ: 82 T3, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh Hotline: 0777.200414 Email: vunx@v-garden.vn Website: Trutrongrau.com
 15. Bạn đang sở hữu một chiếc sim số đẹp? Bạn đang gặp khó khăn, cần tài chính nhanh? Bạn đang nghĩ nên cầm sim số đẹp của mình để xoay sở tài chính? Hãy liên hệ ngay Camsimf88.vn – Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng. Các lợi ích khi cầm sim số đẹp tại Camsimf88.vn Giao dịch thuận tiện nhanh chóng, không giấy tờ lằng nhằng Thủ tục cầm sim số đẹp đơn giản nhanh gọn Thông tin cá nhân được giữ kín một cách tối đa Lãi suất và rủi ro thấp Bạn vẫn có toàn quyền lựa chọn thời gian trả cho số tiền đã vay và vẫn có thể sử dụng sim để liên lạc Hỗ trợ tư vấn dịch vụ cầm sim hoàn toàn miễn phí, giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất. Luôn lắng nghe và chia sẻ với khách hàng và đặt uy tín lên hàng đầu Giải quyết hồ sơ nhanh chóng và cung cấp vốn nhanh chóng, giúp bạn kịp thời xoay sở kịp lúc, hỗ trợ nhanh linh hoạt tài chính. Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ Camsimf88.vn? Dịch vụ uy tín Với đội ngũ thẩm định cầm sim điện thoại kinh nghiệm và đầy chuyên nghiệp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi để chúng tôi thẩm định giá trị chiếc sim cho bạn, cam kết hỗ trợ bạn hạn mức tối đa nhất với giá trị chiếc sim của bạn đang sở hữu. Lãi suất ưu đãi Chúng tôi luôn tạo điều kiện tối đa để bạn có được một khoản vay ưng ý với mức lãi suất phù hợp nhất, cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Chính vì thế, bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề lãi suất vì chúng tôi luôn cho vay với lãi suất siêu rẻ nhất. Thanh toán linh hoạt Dịch vụ CamsimF88.vn linh động cho bạn tự lựa chọn thời gian để hoàn trả toàn bộ giá trị đã vay và chuộc sim về. Liên hệ với chúng tôi Vậy, còn chần chờ gì nữa? Bạn đang có nhu cầu tài chính ngắn hạn mà không rủi ro? Hãy liên lạc ngay với Camsimf88.vn chúng tôi tại: Hotline: 09 1991 6666 - Mr. Phong & 097 90 55555 - Mr. Hà Website: camsimf88.vn Địa chỉ: Chung Cư 6 tầng Lô B Tập Thể Văn Phòng Chính Phủ, Vạn Phúc, Hà Nội Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!