• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuyanhforex

Hội viên
 • Số nội dung

  109
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thuyanhforex

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Phương pháp khi giao dịch theo xu hướng để kiếm sống mới. Học hỏi từ chính những sai lầm, thất bại của mình là một trong những cách nhanh nhất để hoàn thiện bản thân mình trên thị trường chứng khoán; các NĐT trên thị trường rất ít khi dành thời gian để xem lại những sai lầm đó, để rồi, thói quen hay quên của NĐT đưa họ đến với những sai lầm cũ một cách tự nhiên; lịch sử luôn lặp lại trên thị trường chứng khoán luôn là câu nối phổ biến trên phố Wall; những sai lầm của chúng ta là lịch sử luôn lặp lại trên thị trường chứng khoán, theo như tôi hiểu là vậy. Tôi đề cập đến loại khuynh hướng mà không riêng gì trong lĩnh vực đầu tư mà cả trong cuộc sống chúng ta thường hay mắc phải, chúng ta bỏ lỡ một trong những cách tốt nhất để hoàn thiện bản thân là học hỏi từ chính sai lầm và thất bại trong quá khứ, sự nguy hại của nó là khiến chúng ta tránh né, không chịu nhìn nhận những thất bại và sai lầm của mình thông qua tìm được phương pháp mới để giao dịch theo xu hướng để kiếm sống Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống. Tựa sách Trading for a living củaAlexander Elder viết từ 1993, và cũng chính Elder vừa nâng cấp cuốn sách này vào năm 2014 với tựa The new trading for a living; xuất thân là một tiến sĩ tâm lý, do đó, sách của ông viết ngoài hệ thống, chiến thuật giao dịch, ông còn tập trung vào kiểm soát tâm lý, tính kỷ luật, quá trình kiểm soát và quản trị rủi ro, cách thức ghi nhật ký giao dịch; theo tin mới nhất hiện tại bản dịch tiếng Việt của cuốn này đã được độc quyền xuất bản tại Việt Nam bởi Lê Đạt Chí – Trương Minh Huy và X-Team đang liên kết phân phối. Một cá nhân cho rằng những thành công mà họ đạt được là do những nhân tố nội tại – thuộc khía cạnh bẩm sinh của họ như tài năng hoặc tầm nhìn, trong khi đổ lỗi cho những nhân tố bên ngoài gây nên những thất bại của họ, chẳng hạn như do thiếu may mắn là khuynh hướng tự đề cao. Để biết được thêm các thông tin giao dịch olymp trade như thế nào thì đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất của chúng tôi. Mô tả kỹ thuật: 1. Khuynh hướng tự đề cao: Trong việc đánh giá sự thành công của họ thể hiện xu hướng của một người tự đề cao một cách vô lý. Hướng dẫn cho NĐT: Những thành công và thất bại đều gây nguy hại cho NĐT theo hai cách sau quy kết một cách phi lý: Thứ nhất, do đó không học hỏi được gì từ chính sai lầm của mình NĐT sẽ không nhận thức đúng về những sai lầm mà họ mắc phải. Thứ hai, khi những kết quả kỳ vọng của họ gia tăng có thể trở nên quá tự tin một cách nguy hại về những hiểu biết thị trường của họ những NĐT nếu đánh giá về chính bản thân họ một cách không cân xứng. Xem thêm bài viết xác thực thông tin đăng ký sàn exness hiện nay trên các sàn uy tín thế giới. 2. Khuynh hướng phòng vệ: Đối với những thất bại thể hiện sự phủ nhận một cách phi lý trách nhiệm của họ; một giáo sư tâm lý tại Đại Học Moravian đã thực hiện một nghiên cứu, cô ấy yêu cầu các sinh viên của mình kẻ một đường chia đôi trang giấy thành hai cột: một cột là ưu điểm và một cột là khuyết điểm và yêu cầu các sinh viên hãy liệt kê ưu và khuyết điểm của mình, Dr. Dana Dunn; hầu hết các sinh viên liệt kê rất nhiều ưu điểm, trong khi rất ít khuyết điểm được nêu ra, cho thấy rằng sinh viên của cô ấy có khuynh hướng tự đề cao bản thân. Research Review: Với tựa đề Learning to be overconfident được đề cập trong một cuộc thảo luận rất đáng chú ý về khuynh hướng tự đề cao; phát triển một mô hình mô tả về những trader tập sự, những người có khả năng rất cao mắc phải hội chứng tự đề cao bản thân, tự tin một cách vô lý về những kỹ năng đầu tư của họ bởi vì họ có xu hướng thiếu trách nhiệm đối với những thua lỗ mà họ gây ra; những NĐT vô tình chấp nhận mức rủi ro tài chính không phù hợp và giao dịch quá mức cần thiết, khuếch đại sự biến động của thị trường, những trader tập sự thường quá tự tin vào khả năng họ có thể vượt qua thị trường, hầu hết đều thất bại trong việc làm điều đó. Phát triển ba lý thuyết được đúc kết từ các dữ liệu thống kê, Gervais và Odean: Một xu hướng chỉ ra tác động của sự quá tự tin lên quyết định của các NĐT, những thời kỳ thịnh vượng của thị trường thường theo sau bởi những thời kỳ khối lượng giao dịch cao đột biến; các thời kỳ sự quá tự tin làm gia tăng khối lượng giao dịch, mức lợi nhuận và hiệu quả danh mục thường thấp hơn bình quân của thị trường; trader trẻ và thành công có xu hướng trade nhiều nhất và cho thấy rằng họ thường tự tin thái quá nhất trên thị trường. LỜI KHUYÊN: cố gắng xem lại cả những khoản đầu tư trên sàn giao dịch forex uy tín để thành công và những thương vụ thua lỗ một cách khách quan nhất có thể được xem là việc tốt nhất mà NĐT có thể làm; hầu hết NĐT lại không dành thời gian để phân tích những tác động hỗn hợp của những nhân tố đã giúp họ thành công và đương đầu với những sai lầm tiềm ẩn có thể gây nên những khoản thua lỗ nghiêm trọng; công cụ học hỏi tốt nhất đối với bất kỳ NĐT nào là nhật ký đầu tư; NĐT không chịu nhìn lại các sai lầm quá khứ của mình, để rồi lặp lại chính những sai lầm đó trong tương lai. Định kỳ làm các bảng phân tích đối với mỗi thương vụ đầu tư bạn đã kiếm được tiền từ những cổ phiếu như thế nào, bạn đã thua lỗ khi đầu tư vào những cổ phiếu có đặc điểm gì, tách biệt hoàn toàn những thương vụ thành công và thất bại là việc những nhà tư vấn và những NĐT cá nhân nên làm; xem xét lại những quyết định đúng và cố gắng nhận diện những dấu hiệu, đặc điểm giúp bạn ra quyết định đúng, tự hỏi những câu hỏi như có phải bạn đã mua cổ phiếu đó trong lúc thị trường đang quá thuận lợi hoặc đang uptrend mạnh hay không, đối với những thương vụ thua lỗ, bạn hãy tự hỏi điều gì đã sai, có phải bạn đã mua phải cổ phiếu có lợi nhuận kém. Thời điểm bạn ra quyết định thường không nhận thức được chúng cần xem xét lại các quyết định sai lầm, cố gắng tìm kiếm và nhận dạng lại chúng; note lại những xu hướng về tâm lý, hành vi khi bạn đương đầu những tình huống như vậy, và cố gắng ghi nhớ những đặc điểm và sai lầm đó; tự nhắc nhở bản thân mình rằng, sau này tôi sẽ không mua những cổ phiếu rác, đầu cơ nữa, tôi sẽ không mua cổ phiếu chỉ vì tin đồn, game, tôi sẽ cố gắng ngâm cứu thật kỹ một mã cổ phiếu trước khi quyết định đầu tư; nguyên tắc này sẽ giúp bạn vượt qua những thói quen xấu và giúp bạn hoàn thiện những chiến lược đầu tư tốt hơn khi tuân thủ. Cách tốt nhất để trở nên thông minh hơn, tốt hơn và thành công hơn trong lĩnh vực đầu tư là nên nhớ rằng: nhận thức và học hỏi từ chính những sai lầm quá khứ của mình; nghĩ về nó thôi là chưa đủ, hãy cố gắng ghi chép lại. Theo dõi trang https://kiemtien.com để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex
 2. Sàn metatrader 4 là gì ? Làm quen với giao diện MT4. Một trong những công cụ không thể thiếu trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong đầu tư forex, đó là phần mềm sàn mt4 ( sàn metatrader 4) Giờ có thêm phần mềm MT5 để giao dịch. Nếu không có một trong hai phần mềm trên, bạn không thể phân tích kỹ thuật và sẽ khó khăn hơn khi thực hiện các lệnh giao dịch. Bài viết này không chỉ giải thích MT4 là gì, mà còn hướng dẫn cách sử dụng MT4 một cách chi tiết để bạn làm quen với công cụ quan trọng này. Phần mềm MT4 là gì? MT4 là viết tắt của MetaTrader 4. Đây là một phần mềm được sử dụng để giao dịch các sản phẩm trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường forex chứng khoán. Phần mềm này được phát triển bởi công ty MetaQuotes của Nga. Các sản phầm được giao dịch trên phần mềm MT4 rất đa dạng như tiền tệ, chứng khoán, vàng, dầu, kim loại, hàng hóa, các chỉ số, tiền ảo crypto…. MT4 là một công cụ tuyệt vời đối với các trader trên toàn thế giới. Với phần mềm MT4, bạn đã có đầy đủ các công cụ, tính năng và tiện ích để giao dịch forex. Chính vì vậy mà hiện nay hầu như 90% các nhà đầu tư forex cá nhân và nhiều tổ chức đầu tư tài chính trên thế giới đều sử dụng phần mềm này để giao dịch. Phần mềm MT5 là một người anh em sinh sau của MT4. Về bản chất thì MT5 không phải là phiên bản mới hơn, hay tiến bộ hơn của MT4. Sự khác biệt chính là nó tích hợp thêm một số cổ phiếu vào. Nhưng vì vấn đề kỹ thuật nên người ta phải xây dựng thêm MT5. Lưu ý: Vì cả hai phần mềm MT4 và phần mềm MT5 đều có giao diện và các tính năng giao dịch tương tự nhau, nên trong bài này tôi sẽ sử dụng giao diện của MT4 để hướng dẫn. Mọi cái đối với phần mềm MT5 cứ tương tự như MT4 mà làm, chỉ khác nhau một chút ít không đáng kể. Sự khác biệt chủ yếu là do MT5 có thêm hàng hóa là cổ phiếu. Nhưng thông thường các trader chỉ giao dịch các cặp tiền tệ và vàng là chủ yếu, đôi khi thêm cả tiền điện tử (crypto). Vì vậy, nếu không giao dịch cổ phiếu thì tôi khuyên bạn nên sử dụng MT4, dù sao nó cũng dễ sử dụng hơn MT5. Hầu hết các trader trên thế giới hiện nay vẫn đang sử dụng phần mềm MT4 để giao dịch forex. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu đăng nhập olymp trade việt nam và giao dịch Olymp có thật sự uy tín . Mở tài khoản MT4 Để sử dụng được phần mềm MT4 thì trước tiên bạn phải có số tài khoản MT4 cùng mật khẩu MT4 và số server (số máy chủ) để đăng nhập. Tương tự đối với phần mềm MT5. Nếu bạn chưa có thì hãy mở một tài khoản MT4 (hoặc MT5) tại một sàn forex uy tín. Ví dụ mở tài khoản tại một trong những sàn forex lớn hàng đầu thế giới như sàn XM theo đường link trong nút dưới đây. Chỉ mất 3 phút để mở một tài khoản thực. Bạn chỉ cần có số tài khoản cùng mật khẩu và số máy chủ để đăng nhập, chưa cần nạp tiền ngay. Lưu ý: Hãy điền những thông tin thật về tên tuổi, số CMTND, địa chỉ, email, và số điện thoại thực để tránh những rắc rối sau này nếu bạn muốn giao dịch tại sàn XM. Hướng dẫn Download (tải) phần mềm MT4 Để tải phần mềm MT4 từ một sàn forex về, bạn vào trang chủ website của sàn đó. Tiếp theo tìm chọn mục Platform (phần mềm giao dịch) hoặc Nền tảng, hoặc Tools (công cụ), rồi tìm đến mục MT4 và tải về để cài đặt. Đối với phần mềm MT5 cũng tương tự. Tải phần mềm MT4 Để tải Phần mềm MT4 về máy tính thì bạn chọn MT4 trên sàn forex uy tín nhất hiện nay khi cho PC rồi nhấn vào nút TẢI VỀ (có màu đỏ). Để tải về máy MAC thì bạn chọn MT4 cho MAC …. Nếu muốn sử dụng MT4 trên điện thoại thì bạn dùng điện thoại smash phone của mình, vào App và đánh từ tìm kiếm MT4 rồi vào để tải về. Tương tự đối với phần mềm MT5. Các tính năng cơ bản: Nút Symbols: Nhấn vào đây để hiển thị hoặc ẩn một cặp tiền tệ hay sản phẩm nào đó do bạn chọn Show all: Để hiển thị tất cả các cặp tiền tệ hay sản phẩm mà sàn cung cấp dịch vụ Hide: là ẩn loại tiền tệ hay sản phẩm mà bạn đã chọn khi nhấn chuột phải vào đó Hide all: là ẩn tất cả các sản phẩm Chart Window: là mở màn hình đồ thị của cặp tiền tệ hay sản phẩm mà bạn đã chọn khi nhấn chuột phải vào đó New Order: Là mở một lệnh mới của cặp tiền tệ hay hàng hóa mà bạn chọn khi đã nhấn chuột phải vào đó. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng nút này đặt lệnh, mà nên dùng nút khác (hướng dẫn ở dưới) cho nhanh hơn. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về phương pháp mới để giao dịch kiếm sống pdf và có lừa đảo hay không tại website này của chúng tôi. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT STOP LOSS VÀ TAKE PROFIT NHANH: Sau khi đặt lệnh xong, trên màn hình đồ thị sẽ xuất hiện một đường lệnh màu xanh đi ngang qua mức giá mà bạn đặt. Để đặt Stop loss và Take Profit, bạn chỉ cần rê chuột vào đó, nhấn và kéo đến mức Stop loss hoặc Take profit mà mình mong muốn là được. Đóng lệnh đang mở trên phần mềm MT4 Sau khi đã mở lệnh (đặt lệnh), để thu lời hoặc cắt lỗ thì bạn buộc phải đóng lệnh. Còn khi chưa đóng lệnh thì khoản lời hay lỗ đó chỉ là lời/lỗ tiềm năng chứ chưa hiện thực hóa. Để đóng lệnh thì bạn nhấn nút Terminal như đã nói ở trên để nó hiện ra khung Trade ở phía dưới màn hình như nói ở trên. Muốn đóng lệnh nào thì bạn nhấn vào chữ “x” ở phía cuối bên trái của lệnh đó như hình dưới đây. Nếu các nút thời gian không hiển thị sẵn như hình dưới, thì bạn có thể nhấp vào nút View –> Toolbars –> Timeframes. Khu vực này gồm có các nút M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Đó là các khung thời gian 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng. Bạn nhấn vào các nút đó để chọn khung thời gian hiển thị đồ thị để phân tích. Nút file (tập tin) trong phần mềm MT4 Trong số các tính năng này, bạn chỉ cần chú trọng đến các tính năng sau: Open an Account: Mở một tài khoản MT4 mới. Ngoài cách mở tài khoản MT4 từ trong tài khoản quản lý, thì bạn cũng có thể mở tài khoản MT4 trực tiếp từ phần mềm MT4. Login to trade account: Truy cập vào tài khoản MT4. Lưu ý: Sau khi nhấn vào nút này thì bạn không chỉ điền thông tin về số tài khoản MT4 và mật khẩu để giao dịch, mà bạn còn phải điền đúng server và loại tài khoản (Demo hay Real (live, thực)). Nút View Nút này dùng để hiển thị các tính năng của MT4 đã nó ở trên. Hãy thử nhấn vào đó để xem thêm nhé. Nút insert (thêm) Trong mục này bạn cần quan tâm đến các nút: Line và Channels: dùng để kẻ vẽ các đường và xu hướng trên đồ thị để phân tích Fibonacci: Xem Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci Shapes và Arrows: Sử dụng các hình học và mũi tên để đánh dấu và phân tích trên đồ thị. Text: để đánh chữ vào đồ thị. Nút charts (biểu đồ) Trong phần này, bạn cần quan tâm đến các nút con sau: Auto Scroll: tự động cuộn mà hình đồ thị MT4 (nhấn thử cho biết) Chart Shift: Tự động di chuyển màn hình đồ thị MT4 Properties: Xem phần sau Các nút khác: Bạn hãy nhấn thử vào tất cả các nút xem tính năng của nó ra làm sao để tự biết nhé. Khi nhấn chuật phải vào màn hình MT4, trong số các nút hiện ra, bạn quan tâm đến các nút sau: Trading: Một cách khác để mở lệnh giao dịch One Click Trading: Khi nhấn vào nút này, màn hình đồ thị MT4 lập tức sẽ hiện ra thanh giao dịch đơn giản và cơ bản nhất giúp bạn thực hiện nhanh việc đăt lệnh. Templete: Nút này rất hữu ích. Xem ở phía dưới Properties: Nút này rất quan trọng, giúp bạn thiết kế lại giao diện đồ thị MT4 sao cho dễ nhìn và phù hợp với phong cách của mình. Bạn hãy thử nhấn vào các tính năng trong đó để test và tự mày mò tìm hiểu nhé! Nút templates (mẫu) trong phần mềm MT4 Nút này vô cùng hữu ích. Hãy thử tưởng tượng, bạn đã sử dụng nút Properties để thiết kế xong một giao diện ưng ý với phong cách của mình; sử dụng các indicator để nồng ghép vào đồ thị theo một khuôn mẫu theo thói quen phân tích của bạn. Xong xuôi mọi cái, rồi bạn tắt đồ thị đi, mọi thứ mất hết. Lần sau muốn làm lại giao diện và các chỉ số, bạn lại phải làm lại từ đầu. Quá mất thời gian! Vì vậy nút Template nhằm giúp bạn lưu lại tất cả các cài đặt đó. Sau khi cài đặt xong một mẫu đồ thị ưng ý, hãy nhấn vào nút Template —> Save Template rồi đặt tên cho mẫu đồ thị đó. Lần sau khi muốn sử dụng mẫu đó, bạn chỉ cần vào nút Template và chọn mẫu theo tên là có ngay. Hy vọng những điều trên đây sẽ giúp bạn hiểu đôi nét về phần mềm MT4 để biết thêm chi tiết thì hãy theo dõi bài viết tiếp theo chúng tôi nhé. Theo dõi trang https://kiemtien.com để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex
 3. Giao dịch Metatrader 4 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến nhất sàn metatrader 4, hay còn được gọi là phần mềm mt4, là nền tảng giao dịch miễn phí được sử dụng phổ biến trên thị trường giao dịch ngoại hối (Forex) và nhiều loại tài sản khác. Không chỉ riêng tại Việt Nam mà MT4 là nền tảng có thị phần lớn nhất khi so sánh với các nền tảng giao dịch khác. Metatrader 4 không chỉ miễn phí, mà còn cung cấp nhiều tính năng quan trọng như truy cập vào rất nhiều công cụ giao dịch trên nhiều thị trường, có nhiều bot giao dịch, tiện ích bổ sung (plugin) và Cố vấn chuyên gia – EA (expert advisor) giúp nâng cao hiệu suất giao dịch. Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát về phần mềm MT4 để giúp bạn tìm ra nền tảng giao dịch tốt nhất, phù hợp nhất với bản thân. MetaTrader 4 là gì? MetaTrader 4 là một nền tảng giao dịch. Đây là phần mềm được công ty MetaQuotes phát triển và đưa vào thị trường từ 2005, cung cấp cho nhà đầu tư một phương tiện để truy cập vào nhiều loại thị trường và tài sản để giao dịch. Tùy thuộc vào yêu cầu giao dịch của bạn và sự hỗ trợ từ bên sàn môi giới, bạn có thể tự tạo chiến lược giao dịch đơn giản hoặc xây dựng các thuật toán giao dịch phức tạp. Có thể nói MetaTrader 4 đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch ở mọi cấp độ: từ cơ bản đến bậc chuyên gia. Có nhiều nhà giao dịch Việt Nam hay nhầm tưởng MT4 là nhà môi giới, nhưng thực ra MT4 chỉ là phần mềm kết nối từ thiết bị của bạn đến thị trường (kết nối đầu cuối). Nói cách khác, MT4 không phải nhà môi giới, không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ bên môi giới nào. Đây là là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giữa nhà đầu tư và sàn giao dịch. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về phương pháp mới để giao dịch kiếm sống trong giao dịch forex hiện nay. Vì sao nên sử dụng MetaTrader 4 Hiện tại, có hàng chục nền tảng giao dịch có tính năng tương tự MT4 trên thị trường, tuy nhiên MetaTrader 4 vẫn là nền tảng tiêu chuẩn, chiếm hơn 50% thị phần toàn cầu. Bên dưới là 7 lý do tại sao bạn nên cân nhắc sử dụng MT4 khi giao dịch tại Việt Nam. MetaTrader 4 là nền tảng giao dịch phổ biến nhất Hầu hết các sàn giao dịch uy tín trên thế giới, như FXTM đều cung cấp MT4 cho nhà đầu tư Nền tảng MT4 có giao diện dễ sử dụng với nhiều tính năng biểu đồ nâng cao, nhiều công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn. Bạn có thể tạo ra các Chuyên gia cố vấn (EA) để giao dịch tự động – đây là tính năng được cộng đồng đánh giá rất cao Bạn có thể dùng MT4 để quản lý nhiều tài khoản giao dịch – điều này thích hợp với những ai đang làm cố vấn giao dịch. Bạn có thể dùng MT4 trên nhiều thiết bị, từ máy tính đến điện thoại để cập nhật thông tin theo thời gian thực. Bạn có thể tận dụng sức mạnh của cộng đồng người dùng MT4 (hơn 16 năm phát triển), nơi cung cấp lượng kiến thức phong phú, đa dạng, có nhiều công cụ, ứng dụng tích hợp được thiết kế sẵn và hàng nghìn video hướng dẫn về cách dùng MT4 trên sàn forex uy tín nhất hiện nay. Bảng mô tả các tính năng nổi bật của MT4 Tính năng MT4 Thời gian phản hồi Nhanh Thiết bị Máy tính, điện thoại, máy tính bảng Biểu đồ Đơn giản, đa dạng Dễ sử dụng Phù hợp mọi cấp độ từ người mới đến chuyên gia Tin tức MT4 cung cấp tin tức và sự kiện trực tiếp trên nền tảng Giao dịch tự động Có cả “thư viện” EA và các plugin thiết kế sẵn Độ phổ biến Hơn 50% thị phần toàn cầu API MT4 có API để kết nối với bên sàn môi giới Chi phí Miễn phí hoàn toàn Xem thêm bài viết về sử dụng giao dịch olymp trade để giao dịch tiện lợi nhất hiện nay trên thế giới.. Tạm kết Với gần 20 triệu người dùng toàn cầu (và còn tăng hơn nữa trong 2021), việc sử dụng MT4 là quyết định rất đúng đắn. Hiện tại, mặc dù Metaquotes đã ưu tiên sự phát triển của nền tảng kế thừa là MT5, tuy nhiên đến nay MT4 vẫn là nền tảng phổ biến nhất mà chưa có nền tảng nào có thể thay thế được. Cho dù bạn là người mới hay bạn là nhà giao dịch lâu năm, MT4 cũng sẽ mang lại nhiều giá trị để giúp bạn có thể giao dịch được nhanh chóng và thuận lợi nhất. Theo dõi trang Kiếm tiền để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex
 4. Chia sẻ vấn đề cần biết phần mềm MT4 (metatrader 4 ). Thị trường ngoại hối (Forex) đã ra đời cách đây 45 năm và trở thành một trong những kênh đầu tư lớn nhất thế giới bên cạnh chứng khoán và hàng hóa. Tuy nhiên, Việt Nam không xây dựng khung pháp lý cho giao dịch ngoại hối và không cấp phép cho bất cứ sàn Forex nào. Điều này khiến các nhà đầu tư phải lựa chọn mở tài khoản Forex ở các sàn giao dịch quốc tế. Vậy các sàn giao dịch quốc tế đang sử dụng phần mềm nào để hỗ trợ giao dịch? Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ kiến thức về một trong những phần mềm giao dịch Forex được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới phần mềm mt4 (MetaTrader 4) để giải đáp phần nào thắc mắc của mình. 1. Phần mềm MT4 là gì? MT4 là gì? MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) là hai ứng dụng giao dịch Forex được phát triển bởi Tập đoàn Phần mềm MetaQuotes – Một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về phát triển phần mềm giao dịch tài chính, thành lập vào năm 2000 tại Cyprus. MT4 có lừa đảo không? Đây là câu hỏi phổ biến của tất cả các traders khi sử dụng bất cứ phần mềm Forex nào, trong đó có MT4. Câu trả lời của mình là MT4 KHÔNG LỪA ĐẢO, vì những lý do sau đây: – Theo thống kê năm 2019 từ tạp chí tài chính Financefeeds thì có đến +1200 sàn giao dịch Forex đang sử dụng phần mềm MT4, gồm các sàn nổi tiếng với thị phần lớn trong thị trường Forex như ICMarkets, FxPro, Exness, XM… Điều này cho thấy uy tín và đáng tin của MT4. – MT4 được đăng ký bản quyền và chỉ là một công cụ hỗ trợ giao dịch được sử dụng bởi các sàn Forex. Người sử dụng MT4 sẽ không bị mất phí liên quan đến việc sử dụng phần mềm, khoảng tiền bị trừ khi họ giao dịch với MT4 là chi phí do brokers họ mở tài khoản quy định. – Thông tin MT4 lừa đảo là một sự nhầm lẫn của những người giao dịch không nắm vững được kiến thức đầu tư cũng như bất cẩn trong việc lựa chọn sàn giao dịch. Khi bị mất tiền, thậm chí cháy tài khoản, họ sẽ quy chụp tất cả những gì họ sử dụng là lừa đảo. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về giao dịch theo xu hướng để kiếm sống việt nam trong giao dịch forex hiện nay. 2. Các sàn Forex hỗ trợ phần mềm MT4 Để kết nối phần mềm MT4 cho khách hàng sử dụng của mình, các sàn giao dịch phải trả phí mua bản quyền, duy trì dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho công ty phát hành MT4. Hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch Forex hỗ trợ phần mềm MT4 để giúp các nhà đầu tư giao dịch mà không thu phí sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, chi phí giao dịch và các phí liên quan lại có sự khác nhau giữa các sàn, có thể đó là một cách để các sàn giao dịch này bù đắp phí cho việc mua và sử dụng phần mềm MT4. Dưới đây mình sẽ liệt kê một số sàn giao dịch sử dụng MT4 để chúng ta có thể so sánh sự khác biệt: Sàn giao dịch Exness IC Market Quản lý CySEC, FCA và FSC CySEC FSA, ASIC Tiền nạp tối thiểu 1 USD 200 USD Nền tảng MT4, MT5 MT4, MT5, Ctrader Sản phẩm 120 cặp ngoại hối 60 cặp ngoại hối Phí hoa hồng 25USD/1M USD với tài khoản ECN 7$/ lot giao dịch với tài khoản Raw Spread Spread Từ 0.1-1.4 Từ 1 Hỗ trợ phần mềm MT4 cùng với phần mềm giao dịch độc quyền của sàn forex uy tín nhất hiện nay: Sàn giao dịch Fxpro AvaTrade Quản lý FCA, CySEC, FSCA và DFSA ASIC, FSCA, B.V.I FSC và FSA Tiền nạp tối thiểu 100 USD 100 USD Nền tảng MT4, MT5, Ctrader, FxPro MT4, MT5, Ava Social Sản phẩm 70+ cặp ngoại hối 50+ cặp ngoại hối Phí hoa hồng 45USD/1M 0$, nhưng tính phí 50$/3 tháng tài khoản không giao dịch Spread Từ 0.5-1.3 Từ 0.6 Đánh giá ưu/nhược điểm của các sàn sử dụng MT4 và sử dụng song song với ứng dụng độc quyền để giao dịch: Ưu điểm: – Sử dụng phần mềm giao dịch uy tín với chất lượng cao MT4 được đánh giao cao trên thế giới, đặc biệt các trader chuyên nghiệp và lâu năm. – Đa dạng các loại ứng dụng giao dịch và tài khoản cho khách hàng lựa chọn. – Tỷ lệ đòn bẩy cao (từ 1:500 đến 1:2000)* * Mặc dù tỷ lệ đòn bẩy của các sàn sử dụng MT4 rất cao, có khả năng khuếch đại lợi nhuận nhưng điều này đồng thời là một nhược điểm vì khi giá đi ngược xu hướng giao dịch thì khả năng thua lỗ của nhà đầu tư cũng rất lớn, thậm chí là cháy tài khoản. Xem thêm bài viết về cách đăng ký exness để có cái nhìn khái quát và giao dịch pi đơn giản trên máy tính hiện nay. Nhược điểm: – Tính phí hoa hồng và spread tương đối cao – Mức nạp tiền tối thiểu tương đối cao cho các khách hàng mới muốn trải nghiệm, đặc biệt ở Việt Nam – Giao diện và cách thức sử dụng MT4 có thể gây khó khăn với người mới tham gia Forex – Thủ tục và thời gian rút tiền chậm. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch tự phát triển phần mềm giao dịch Forex độc quyền của chính mình, điều này giúp họ có tính tự chủ trong việc quản lý cũng như hỗ trợ khách hàng của mình hơn so với việc sử dụng phần mềm giao dịch của bên thứ ba. Theo dõi trang https://kiemtien.com để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex
 5. Kinh nghiệm cần biết giao dịch trên phần mềm MT4. Hiện nay có rất nhiều nền tảng phần mềm giao dịch ngoại hối forex được các nhà môi giới Forex & CFD cung cấp cho anh em trader, có thể kể đến như: MT4, MT5, cTrader…Phần lớn các nhà môi giới Forex & CFD trên toàn cầu cung cấp giao dịch ngoại hối thông qua MT4. Đây có lẽ là linh hoạt nhất trong tất cả các nền tảng biểu đồ giao dịch ngoại hối và nó có thể đáp ứng nhu cầu của cả người giao dịch mới bắt đầu và người có kinh nghiệm. Vì vậy, những gì về phần mềm mt4 làm cho nó rất phổ biến? Phần mềm MT4 là gì? MT4 là viết tắt của MetaTrader 4. Đây là một phần mềm được sử dụng để giao dịch các sản phẩm trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường forex chứng khoán. Phần mềm này được phát triển bởi công ty MetaQuotes của Nga. Các sản phầm được giao dịch trên phần mềm MT4 rất đa dạng như tiền tệ, chứng khoán, vàng, dầu, kim loại, hàng hóa, các chỉ số, tiền ảo crypto…. MT4 là một công cụ tuyệt vời đối với các trader trên toàn thế giới. Với phần mềm MT4, bạn đã có đầy đủ các công cụ, tính năng và tiện ích để giao dịch forex. Chính vì vậy mà hiện nay hầu như 90% các nhà đầu tư forex cá nhân và nhiều tổ chức đầu tư tài chính trên thế giới đều sử dụng phần mềm này để giao dịch. Phần mềm MT5 là một người anh em sinh sau của MT4. Về bản chất thì MT5 không phải là phiên bản mới hơn, hay tiến bộ hơn của MT4. Sự khác biệt chính là nó tích hợp thêm một số cổ phiếu vào. Nhưng vì vấn đề kỹ thuật nên người ta phải xây dựng thêm MT5. Nền tảng phần mềm giao dịch forex MetaTrader 4 (MT4) được MetaQuotes phát triển riêng cho giao dịch ngoại hối. MT4 trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà môi giới từ khoảng năm 2007 và nó vẫn là nền tảng giao dịch phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới cho đến nay. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhập cách tải và đăng nhập pi network là ứng dụng gì . 1. Dễ sử dụng, chi phí thấp Mặc dù là một nền tảng phần mềm giao dịch forex hàng đầu, MT4 không có chi phí thiết lập hoặc phí truy cập dữ liệu khi giao dịch Forex. Điều này làm cho các nhà môi giới tích hợp nhiều hơn các nền tảng khác. Ngoài ra, nền tảng thân thiện với người dùng, việc đơn giản hóa nền tảng là rất quan trọng. Nền tảng này có giao diện dễ dùng và dễ dàng thao tác. Việc thiết lập MT4 cũng tương đối đơn giản và nhanh chóng. 2. Tính đa chức năng Nền tảng MT4 cung cấp các công cụ giao dịch và phân tích khác nhau cùng với các dịch vụ bổ sung cho các anh em trader chuyên nghiệp. Nền tảng này cũng cung cấp giao dịch thuật toán, cho phép giao dịch với sự trợ giúp của các hệ thống giao dịch tự động EA 3. Khả năng tùy biến phần mềm giao dịch sàn giao dịch forex trên phần mềm MT4 có nhiều tùy chọn tùy biến. Chẳng hạn, bạn có thể sắp xếp cách hiển thị các cửa sổ, chuyển đổi tài khoản thành tài khoản một cách dễ dàng, thay đổi giao diện của biểu đồ và màu sắc của các chỉ báo kỹ thuật và nhập các chỉ báo bên trong và bên ngoài khác nhau. Tất cả các tùy chỉnh này có thể được lưu dưới dạng mẫu có thể được chuyển sang người dùng, máy tính hoặc cài đặt MT4 khác. Tùy chỉnh cho phép các anh em trader sắp xếp các tính năng theo sở thích của họ, tiết kiệm cho họ rất nhiều thời gian. 4. Các tính năng khả dụng Số lượng các tính năng có sẵn cho các anh em trader là một trong những lý do chính phần mềm giao dịch ngoại hối MT4 trở nên phổ biến khi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2005. Nền tảng này cũng là một trong những người đầu tiên giới thiệu khái niệm về giao dịch xã hội. Trong những năm qua, MT4 đã tiếp tục bổ sung các tính năng mới thường xuyên. Một số tính năng chính làm cho nền tảng trở nên phổ biến bao gồm: Giao dịch bằng một cú nhấp chuột (one-click). Điều này cho phép các anh em trader giao dịch nhanh chóng với biến động thị trường. Bảng giá thời gian thực trong MarketWatch và cảnh báo tùy chỉnh Truy cập vào cộng đồng MQL4 và thị trường MetaTrader Phần mềm được viết riêng hay robot giao dịch (EA). Trader có thể tạo ra các EA cho tiêng mình từ đơn giản đến nâng cao. Công cụ hoàn toàn tùy chỉnh được. Anh em trader có thể chọn từ 3 loại biểu đồ (chart), 30 chỉ số (indicator) , 9 khung thời gian 9(time frame) từ 1 phút đến 1 tháng và 24 đối tượng phân tích có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhiều phong cách giao dịch khác nhau. Có sẵn trên nền tảng thiết bị. MT4 tương thích với Windows, Mac, iOS, thiết bị Android và Webtrader MT4. Nhưng trên Mac OS hiện vẫn chưa tương thích hoàn toàn. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới có thể sử dụng phần mềm giao dịch forex MT4 vì nó hỗ trợ hàng tá ngôn ngữ. Chuyển sang ngôn ngữ khác cũng dễ dàng. Đọc thêm các bài viết đánh giá olymp trade là gì để biết được đâu là sàn uy tín hiện nay. 5. Tiện lợi Tiện lợi là điều bắt buộc đối với bất kỳ nền tảng giao dịch nào và MT4 được biết đến là thuận tiện trong một số khía cạnh. Một số trong những phổ biến nhất là: GIAO DIỆN: phần mềm giao dịch forex MT4 được tích hợp với khả năng giao diện dễ dùng. MT4 của khách hàng có một phần hộp thư cho phép các nhà môi giới giao tiếp với khách hàng của họ trong thời gian thực. Điều này có nghĩa là thông tin quan trọng được truyền đạt nhanh chóng, mang lại lợi thế cho các anh em trader trong thị trường tài chính phát triển nhanh. ỔN ĐỊNH MÁY CHỦ: Các nhà phát triển nền tảng MT4 đảm bảo sự ổn định máy chủ đầy đủ của nền tảng kết nối nhiều anh em trader trên toàn thế giới và có thể hỗ trợ hàng chục ngàn giao dịch cùng một lúc. 6. Độ tin cậy Khi bạn nghĩ về phần mềm phức tạp, bạn có thể nghĩ đến việc xử lý chậm chiếm hết bộ nhớ RAM máy tính của bạn. phần mềm giao dịch forex MT4 rất phức tạp, tuy nhiên, nó tương đối nhẹ và hoạt động tốt ngay cả với băng thông internet thấp. Điều này có nghĩa là nó phản ứng nhanh, khiến việc thực hiện giao dịch trở nên đáng tin cậy. 7. Bảo mật MT4 tạo điều kiện cho giao dịch bảo mật cao. Nó sử dụng mã hóa 128 bit để bảo vệ giao dịch và dữ liệu cá nhân. Nền tảng này cũng che giấu các địa chỉ IP của thương nhân do đó cung cấp bảo mật nâng cao và giảm nguy cơ tin tặc có quyền truy cập vào tài khoản. GIAO DỊCH VỚI MT4 Tính dễ sử dụng của phần mềm giao dịch ngoại hối MT4 đã loại bỏ nhiều rào cản đối với thị trường tài chính và xây dựng một số lượng đáng kể người dùng trung thành. Với một loạt các tính năng, tính linh hoạt và lợi thế của mình, MT4 có thể sẽ duy trì vị thế của mình trên thị trường trong một thời gian dài. Bạn có sử dụng phần mềm giao dịch forex MT4 để giao dịch không? Bạn cài đặt trên thiết bị nào? Bạn nghĩ nền tảng tương lai nào sẽ thay thế MT4? Hãy để lại những thảo luận của riêng mình!
 6. Sơ lược về sách phương pháp giao dịch kiếm sống. Hiện nay có một số sách hướng dẫn các phương pháp mới để giao dịch kiếm sống tập trung vào tâm lí, các bí quyết giao dịch và quản trị tiền được xem là ba cột trụ của một nhà giao dịch thành công, nhưng có một yếu tố thứ tư gắn kết chúng lại với nhau. Yếu tố kết nối các yếu tố khác chính là việc ghi chép nhật ký giao dịch một cách cẩn thận. Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống (The New Trading for a Living) được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1993 và trở thành cuốn sách bán chạy trên toàn thế giới. Cuốn sách luôn nằm top đầu tiên trong danh sách những cuốn sách được đọc nhiều nhất, khi mọi người giới thiệu bạn bè và các công ty tài chính chứng khoán thường tặng cho các khách hàng mới. Cuốn sách này tập trung vào tâm lí, các bí quyết giao dịch và quản trị tiền được xem là ba cột trụ của một nhà giao dịch thành công, nhưng có một yếu tố thứ tư gắn kết chúng lại với nhau. Yếu tố kết nối các yếu tố khác chính là việc ghi chép nhật ký giao dịch một cách cẩn thận. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về giao dịch olymp trade trong giao dịch forex hiện nay. Khi chép nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn học hỏi từ kinh nghiệm quá khứ. Nó sẽ giúp bạn phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn của lợi nhuận nhỏ nhưng khoản lỗ lại lớn, hớt ha hớt hải như những chú sóc đổ nước vào thùng, ướt đẫm mồ hôi và căng thẳng nhưng rốt cục chẳng có chút thành quả nào. Việc ghi chép nhật ký giao dịch sẽ khiến bạn trở thành người thầy của chính mình và dần trở thành nhà giao dịch giỏi hơn. Cuốn sách này giới thiệu bạn một số cách ghi chép nhật ký giao dịch và chia sẻ cách ghi chép của tác giả Xem thêm bài viết về sàn forex nào tốt nhất để có cái nhìn khái quát hơn về các sàn ngoại hối hiện nay trên thế giới.. Tất cả biểu đồ kĩ thuật trong quyển sách được cập nhập sát với thị trường và bản màu hoàn chỉnh với những phân tích rõ ràng về nguyên tắc và hệ thống giao dịch của tác giả. Rất hữu ích đối với nhà giao dịch mới tham gia thị trường và đã có kinh nghiệm với cách tiếp cận rất hệ thống. Bạn được tự do. Bạn có thể sống và làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Bạn thoải mái trong cuộc sống thường nhật và không phải trả lời bất cứ ai. Đó là cuộc sống của một nhà giao dịch thành công. Nhiều người mong ước trở thành nhà giao dịch thành công nhưng chỉ có một số ít người đạt được. Những nhà giao dịch nghiệp dư quan sát màn hình giá và nhìn thấy hàng triệu đô la sáng rực trước mặt mình. Nhưng khi anh ta muốn sờ vào số tiền đó – thực tế chỉ nắm lấy những khoản lỗ. Anh ta muốn lấy nó lần nữa và khoản lỗ còn lớn hơn trước. Các nhà giao dịch thua lỗ vì trò chơi này thực sự khó, hoặc vì sự ngạo mạn hoặc vì thiếu kỷ luật. Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống trên sàn giao dịch forex uy tín dành cho những ai đang có những hạn chế này, xin chào đón bạn tham gia cuộc hành trình thú vị này. Qua cuôn sách này bạn sẽ học được cách vượt qua những rào cản để hướng tới thành công và xây dựng kỷ luật giao dịch mạnh mẽ hơn. Xem thêm một số đánh giá sàn liteforex để giao dịch tốt hơn tại các bài biết website chúng tôi. Những thành tựu của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống được phát hành lần đầu tiên vào năm 1993 và lần tái bản gần đây nhất là năm 2014. Cuốn sách được viết bằng 23 ngôn ngữ và xuất bản 9,000 quyển tại Việt Nam. Nó luôn nằm trong top đầu những cuốn sách hay nhất về giao dịch tài chính. Những điều hay có thể rút ra từ tác phẩm Xác định thời gian bạn muốn ở trên thị trường – ví dụ như, bạn muốn đầu tư tài chính trong 20 năm kể từ bây giờ. Học hỏi nhiều nhất có thể. Đọc và lắng nghe từ các chuyên gia, nhưng phải giữ thái độ hoài nghi về mọi thứ. Hãy đặt ra câu hỏi, và đừng vội vàng chấp nhận ý kiến của chuyên gia. Đừng quá tham lam và vội vàng giao dịch, hãy dành thời gian để học hỏi. Thị trường vẫn luôn ở đó và luôn còn nhiều cơ hội phía trước. Kiểm tra mọi thứ bằng dữ liệu lịch sử và sau đó mới tham gia thị trường bằng tiền thật. Xây dựng kế hoạch quản trị tiền. Mục tiêu đầu tiên của bạn là sống sót trong dài hạn, mục tiêu thứ hai là tăng trưởng vốn từ từ, mục tiêu cuối cùng mới là đạt tới lợi nhuận cao nhất và sự tự do tài chính. Nhà giao dịch chiến thắng suy nghĩ, cảm nhận và hành động khác với người thua lỗ. Bạn phải quan sát bên trong bản thân mình, phá vỡ các ảo tưởng và thay đổi cách thức cảm nhận, suy nghĩ và hành động để hoàn thiện bản thân. Trên đây sơ lược về sách giao dịch phương pháp kiếm sống mà trader cần biết để thành công trong thị trường ngoại hối hiện nay. Chúc các trader thành công lĩnh vực này.
 7. Tham khảo ý nghĩa của các đường giao dịch ma trong forex. Đường trung bình động MA (Moving Average) nói chung là một công cụ vô cùng quan trong phân tích kỹ thuật. Chúng là thành phần cấu tạo nên các Indicator nổi tiếng mà 2 trong số đó mình đã có bài viết trên đây là MACD và Bollinger Band. Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho trader hiểu được tổng quan về đường ma là gì và được ứng dụng rộng rãi là SMA và EMA và cách sử dụng đường ma này như thế nào: 1.Thế nào là đường MA trong forex ? Đường MA là một Indicator dùng để làm mượt giá của đồ thị giá, đơn giản hóa hoạt động của giá theo thời gian. Hai loại MA được sử dụng phổ biến và rộng rãi là SMA và EMA. SMA là đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average). EMA là đường trung bình hàm mũ (Exponential Moving Average). 2.Ý nghĩa của đường SMA và EMA : -Về mặt công thức tính toán: SMA là đường trung bình cộng của n chu kỳ cây nến trước đó, với n là chu kỳ tính toán. Các đường SMA thường dùng là SMA 12, 36, 20, 50, 89, 100, 200 EMA là đường trung bình động hàm mũ của n chu kỳ các cây nến trước đó, với n là chu kỳ tính toán. Hiểu đơn giản thì nếu đường SMA đặt trọng tâm bằng nhau cho tất cả các cây nến trong n chu kỳ (cứ cộng lại chia n là xong) thì EMA đặt trọng tâm ở những cây nến gần hiện tại hơn (có trọng số lớn hơn). Các đường EMA thường được dùng là 12, 36, 21, 50, 89, 200. Các ứng dụng của SMA SMA là một Indicator đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Một số ứng dụng của SMA như sau: Xác định Trend Người ta thường sử dụng đường SMA200 để xác định xu hướng dài hạn trên khung Daily. Ví dụ 1: Anh em quan sát Chart daily BTC/USDT: Phân tích ví dụ: Ở bên phía trái biểu đồ giá nằm dưới đường SMA200, anh em có thể xem xét nó là chưa có dấu hiệu tăng giá trong dài hạn khi đường giá nằm dưới MA200. Đường giá nằm trên MA200 thì anh em có thể xem xét đó là một yếu tố tăng giá trong dài hạn. Một nhược điểm của đường SMA là nó cho tín hiệu trễ. Điều này vẫn đúng với các Indicator mà có dùng SMA trong thành phần cấu tạo của nó như MACD. Anh em chú ý là giá có xu hướng tăng lên từ trước đó cả trăm nến rồi mà sau đó giá mới cắt lên MA200. Nhưng cũng vì vậy mà mà các tín hiệu của của SMA đưa ra khá là đáng tin cậy. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách để biết thông tin giao dịch trên sàn exness có uy tín không để đầu tư tốt hơn. Để xác định trend dài hạn thì anh em có thể dùng SMA200, còn trend ngắn hạn thì anh em có thể dùng SMA20 hoặc cặp SMA 10-20, SMA 12-36. Nói chung là rất nhiều cách khác nhau để xác định trend ngắn hạn với các đường MA. Hỗ trợ và kháng cự động Ngoài việc dùng để xác định Trend dài hạn, ngắn hạn ra thì SMA thường được dùng để xác định trend, cả ngắn hạn và trung hạn. Phân tích: Anh em có thể thấy là sau khi giá giằng co vài nến thì giá đã Break Out vượt qua khỏi đường SMA200 bằng một nến giảm mạnh có biên độ lớn. Trước đó giá nằm trên đường SMA nên chúng ta có thể xem đường SMA200 là một hỗ trợ động cho giá. Khi giá đã Break một cách dứt khoát qua đường SMA, thì SMA từ đường hỗ trợ động sẽ biến thành đường kháng cự động. Sau đó giá test lại SMA200 ở những chỗ màu vàng bằng cách kết hợp các công cụ khác anh em có tìm thấy các tín hiệu giao dịch ở những chỗ nhạy cảm này. Swing Trade với SMA50 và SMA200 Cách trade dài hạn với các đường SMA là lợi dụng sự giao cắt của SMA50 và SMA200. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin xác thực về sàn forex nào tốt nhất thị trường ngoại hối thì hãy xem tại website này của chúng tôi. Ví dụ: Anh em quan sát Chart daily BTC/USDT Phân tích: SMA50 cắt lên SMA200 là dấu hiệu anh em nên cân nhắc mua vào. SMA50 cắt xuống SMA200 là một dấu hiệu anh em nên cân nhắc bán ra. Để lý giải điều này thì anh em có thể hiểu đơn giản như thế này: Xu hướng giá trung bình của BTC trong trung hạn (SMA50 - 50 ngày) đã vượt qua xu hướng giá trung bình của BTC trong dài hạn (SMA200 - 200 ngày) thì đây là một dấu hiệu nên mua vào. Lưu ý: Cách giao dịch này anh em nên dùng ở khung Daily vì mỗi nến ở khung Daily tượng trưng cho một ngày rồi. Giá ở những khung nhỏ hơn rất dễ bị thao túng bởi cá mập và làm cho phương pháp này không còn hiệu quả nữa. Như anh em có thể thấy ở hình trên nếu giao dịch theo tín hiệu giao cắt SMA50 và SMA200 thì anh em có thể có lợi nhuận được gần 100% trong vòng vài tháng. Nếu so sánh với các thị trường như chứng khoán Việt Nam thì con số này là một con số cực kỳ khủng, anh em phải cày rất nhiều chứ không chỉ có được trong một giao dịch. Các ứng dụng của EMA Cơ bản những thứ anh em có thể làm SMA thì anh em cũng có thể làm được với EMA. Như mình nói phía đầu bài viết EMA phản ứng nhanh hơn SMA nên EMA sẽ phù hợp với những khung thời gian ngắn hạn. Đừng bỏ lỡ bất kì bài viết nào của chúng tôi để cập nhật đầy đủ đánh giá sàn liteforex hiện nay. 3.Xác định Trend và hỗ trợ và kháng cự động Anh em chú ý trên Chart, Line màu đen là EMA12 và Line màu cam là EMA36. Vùng được tạo bởi EMA12 và EMA36 đóng vai trò là hỗ trợ kháng cự động của giá trong Chart. Giá mà nằm trên vùng đó thì giá có xu hướng tăng, giá nằm dưới vùng đó thì nó giá có xu hướng giảm. Vùng giá thu hẹp lại hay hiện tượng EMA12 và EMA36 thu hẹp lại nghĩa là có thể có hiện tượng đảo chiều xảy ra. Ở những vùng hẹp thế này anh em có thể kết hợp thêm các Indicator khác để tìm tín hiệu giao dịch. Như trên hình, sau 2 cây nến giảm mạnh và tiếp xúc với vùng được tạo bởi EMA 12 và EMA 36, cây nến trước đó còn không có bóng nến chứng tỏ lực mua lên gần như không có. Ở cây nến tiếp theo giá có râu nến chọc thủng hỗ trợ động tạo bởi EMA 12 và EMA 36 và đóng cửa ở trong đó. Nếu anh em theo trường phái Price Action thì anh em có thể thấy đây là một Setup Pin Bar tăng giá xảy ra ở vùng hỗ trợ. Anh em có thể vào một lệnh Buy Market luôn với Stop Loss là dưới cây Pin Bar một chút. Lời kết Đường MA là gì? Đây là một công cụ rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật tại thị trường forex. Những đường trung bình động cũng chứng minh được rất phù hợp cho biểu đồ giá cũng như những chỉ số khác. Chúc bạn thực hiện giao dịch thành công! Theo dõi trang Kiếm tiền để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex
 8. Sàn giao dịch Exness lừa đảo hay uy tín ? Có nên giao dịch Exness không ? Exness là sàn có trụ sở ở Vincent và được thành lập vào 2008, sàn này chịu sử quản lý của nhiều giấy phép quốc tế như FCA, CySec. Và với hơn 10 năm hoạt động trên thị trường ngoại hối, khối lượng giao dịch của sàn này lên đến hàng trăm tỷ (đầu tư lẻ). và Exness còn là nhà tài trợ cho đội bóng đá real Madrid mà nhiều fan nhất trên thế giới. Vậy sàn giao dịch exness lừa đảo hay uy tín? Phản hồi của khách hàng về sàn Exness Exness là sàn giao dịch lớn hàng đầu thế giới 1 trong top sàn có mức spread thấp nhất Đòn bẩy hỗ trợ cho khách hàng là vô cực Trader người việt rút tiền khá nhanh và có nhiều kênh hỗ trợ như ví điện tử, visa, internet banking, … Giao dịch Crypto không bị mất phí qua đêm Đăng ký đơn giản và cực nhanh. Cần lưu ý: Mức spread không cố định, nó có thể bị co giãn khi thị trường thay đổi mạnh Múi giờ giao dịch Exness (GMT +0) hơi chênh lệch so với nhiều sàn, đây hơi bất lợi 1 xíu. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin sử dụng đường ma trong forex như thế nào tại website này của chúng tôi. Những thành tựu mà Exness đạt được Như đã giới thiệu ở trên về sàn Exness, với hơn 10 năm hoạt động thì Exness đã ít nhiều thu được nhiều thu được nhiều giá trị và được quốc tế công nhận : Có được giấy phép tài chính của FCA, CySec : đây đều là những giấy phép danh giá đến từ các cơ quan quản lý hàng đầu trên thế giới. Năm trước, theo thống kế thì khối lượng giao dịch hàng tháng của sàn đạt 350 tỷ đô và có trên 70000 khách hàng trên toàn thế giới. Năm 2008 khi world cup diễn ra, exness còn là 1 trong số các nhà tài trợ ở đó nữa. Riêng điều này cho thấy được sự lớn mạnh và danh tiếng của Exness lớn thế nào rồi. Trong thời gian hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, có 1 số lần sự cố hệ thống xảy ra và sàn Exness đã nhận trách nhiệm về mình và bồi thường cho phía khách hàng chứ không chối bỏ trách nhiệm. Đây cũng là 1 điểm cộng lớn về mặt “chơi đẹp” của sàn. Với những điều này thôi, thì có thể thấy Exness hoàn toàn không phải là sàn forex lừa đảo! Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về review sàn liteforex tại website này của chúng tôi. Các giá trị Exness mang đến cho khách hàng Những vấn đề mà trader khi tham gia vào bất kỳ sàn nào đều lăn tăn muốn được giải đáp trọn vẹn, với Exness không che giấu điều gì hết, họ show hết và còn không ngừng phát triển để tốt hơn từng ngày. Đa dạng cho các nhà đầu tư lựa chọn: Các cặp tiền tệ Cổ phiếu Năng lượng Tiền điện tử Kim loại quý Tùy thuộc vào ở thích của từng khách hàng mà sàn Exness đáp ứng các sản phẩm giao dịch phù hợp và tối ưu nhất cho họ. Nền tảng giao dịch Hỗ trợ các phần mềm trên nền tảng giao dịch phổ biến dành cho các trader: MT4, MT5, tối ưu trên app mobile và cả trình duyệt web nữa (MT4 WebTerminal). Các giao diện được tối ưu theo nhiều thiết bị nên rất thân thiện với người sử dụng, hơn nữa các tính năng cũng ngày càng tốt hơn mang đến nhiều trải nghiệm cùng sự hỗ trợ tốt hơn cho trader. Tỷ lệ khớp lệnh dùng nền tảng của sàn giao dịch forex Exness cao hơn, nhanh hơn. Bên cạnh đó nền tảng copy trading của Exness phát triển cho khách hàng cũng rất thành công. Hệ thống nạp rút tiền từ sàn Exness Với nhiều hình thức nạp rút khác nhau, sàn Exness mang đến cho người chơi sự tiện lợi hơn hẳn nhiều sàn. Trader trên toàn thế giới có thể sử dụng 1 trong số các hình thức sau để thực hiện lệnh nạp rút tiền: Visa hay mastercard Ví điện tử: paypal, Neteller, Skrill, Fasapay Bitcoin, USDT Nạp tiền qua ngân lượng và các ngân hàng có internet banking. Bên cạnh đó, thời gian nạp rút tiền của Exness rất nhanh chỉ mất vài phút (trong tuần), nếu bạn thực hiện lệnh cuối tuần thì hệ thống sẽ xử lý cho bạn vào phiên giao dịch ngày tiếp theo. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu để biết sàn exness lừa đảo hay uy tín trước khi giao dịch thì bạn hãy yên tâm, mức độ đáng tin cậy của sàn Exness đã được các trader trên toàn thế giới công nhận và nó được thể hiện qua số liệu thống kế theo từng quý, từng năm.
 9. Những kỹ thuật đường ma giúp nhà đầu thành công hơn. Vậy chiến lược đường ma là gì và thường được sử dụng để xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường. Nó cũng có thể cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự để thực hiện giao dịch của bạn. Ví dụ, chiến lược đường ma cũng áp dụng được ở tất cả các thị trường, gồm cổ phiếu, chỉ số, Forex, tiền tệ và thị trường tiền điện tử, như Bitcoin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng những phương pháp trên. 1.Xu hướng chung của thị trường MA trong dài hạn Thông thường với với cách đầu tư tài khoản forex dài hạn các nhà giao dịch thường sử dụng SMA 200 (đường trung bình chuyển động đơn giản trong 200 ngày) làm chỉ báo cho biểu đồ của mình. Vì nó thường xác định xu hướng và đưa ra một kết quả tốt hơn cho xu hướng dài hạn. Sau khi lập đường SMA200 trên biểu đồ bạn sẽ xác định được như sau: Nếu giá cao hơn đường SMA200 thì đó được coi là xu hướng tăng, và thị trường bắt đầu tăng giá. Nếu giá nằm dưới đường SMA200 thì đó được xem là xu hướng giảm và thị trường đang giảm giá. Về mặt nguyên tắc thì bạn chỉ cần xác định vị trí mua khi giá cao hơn đường SMA200, và bán nếu giá thấp hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên kết hợp chỉ báo này với một vài công cụ khác để kiểm tra độ chính xác của chúng. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về giao dịch trên sàn icmarkets lừa đảo hay uy tín ở thị trường forex . MA trong ngắn hạn Thường thì đường trung bình di chuyển trong ngắn hạn sẽ là đường SMA14 hoặc SMA50, đây chỉ là khung được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Còn cụ thể với mỗi nhà giao dịch sẽ lựa chọn một đường tùy vào khung thời gian mà nhà giao dịch lựa chọn. Các nhà giao dịch nên kết hợp đường SMA50 và đường SMA200 để xác định xu hướng chính trên thị trường: - Nếu đường SMA50 di chuyển trên đường SMA200, điều đó cho thấy xu hướng tăng được hình thành. - Nếu đường SMA50 di chuyển dưới đường SMA200, điều đó cho thấy xu hướng giảm Cũng như vậy, về nguyên tắc thì đường MA trong ngắn hạn cũng di chuyển như trên. Nhưng nếu muốn có lợi nhuận, và chắc chắn hơn với những sự lựa chọn của mình, bạn vẫn nên kết hợp chúng với những chỉ báo khác. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về sàn forex nào tốt nhất tại website này của chúng tôi. 2.Đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại Có hai cách cơ bản để sử dụng đường MA trong Forex để phân tích sức mạnh của xu hướng hiện tại -Góc xác định xu hướng - Xu hướng tăng được hình thành khi góc của đường trùng bình hướng lên và ngược lại là xu hướng giảm nếu góc đường trung bình hướng xuống. - Góc càng rõ ràng, càng sắc nét thì xu hướng hiện tại đó càng chắc chắn hơn. - Nếu đường trung bình đi ngang hoặc không hướng lên hoặc xuống rõ ràng thì đó là đoạn đang đi ngang. Nhà giao dịch không nên sử dụng phương pháp vào lúc này. -Điều chỉnh xu hướng giữa các đường MA Ở đây chúng tôi ví dụ với 3 đường MA là SMA20, SMA50 và SMA200 - Nếu cả 3 đường SMA được điều chỉnh theo thứ tự tăng dần, rõ ràng thì xu hướng đó được coi là xu hướng tăng. - Nếu cả 3 đường SMA điều chỉnh theo thứ tự giảm dần, xu hướng đó được xem là xu hướng giảm. Theo dõi trang web này để cập nhật mới về bài sàn liteforex review đánh giá như thế nào hiện nay trong sàn việt nam và ngoài nước. 3.Xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự Đường trung bình động SMA20 được sử dụng hiệu quả để xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong một xu hướng rõ ràng. Vì SMA20 có thể giúp nhà giao dịch theo dõi hành động giá khá chặt chẽ, đặc biệt khi có nó đang trong một xu hướng cụ thể. Tuy nhiên, có nhiều nhà giao dịch phạm sai lầm khi dùng các đường này làm điểm dừng lỗ. Vì có thể giá sẽ tăng mạnh trong đường SMA20 và sau đó tiếp tục xu hướng hiện có. Các nhà giao dịch nên kết hợp và có kế hoạch cho các điểm dừng lỗ mình đặt ra trước đó, đừng đi theo cảm tính khi thị trường liên tục dao động lên xuống. Nhưng lợi ích của chúng trong việc thắt chặt mức dừng lỗ của bạn cũng rất hữu ích, nếu bạn sử dụng đúng cách. Nếu bạn muốn sử dụng đường MA trong Forex để xác định điểm dừng lỗ thì việc kết hợp với SMA50 hoặc thậm chí SMA100 để xác định rõ xu hướng hơn. Từ đó giúp bạn tìm điểm dừng lỗ hợp lý hơn. 4.Kết luận Bạn nên thử vẽ và kết hợp các đường trung bình vào cùng một biểu đồ, cách tốt nhất là bạn nên sử dụng biểu đồ ở khung ngày. Và bắt đầu thực hành chúng với các biểu đồ khác nhau, và điều kiện thị trường khác nhau. Tuy chiến lược giao dịch không quá khó hiểu nhưng nếu bạn sử dụng chúng vào giao dịch, hãy luôn quản lý vốn chặt chẽ nhé! Chúc mọi người thành công !!!
 10. Mẹo sử dụng đường ma trong forex. Bạn biết sử dụng đường ma là gì chưa.Ngày sau đây chúng tôi giưới thiệu cho trader về các bước sử dụng đường MA trong forex hiện nay. Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động – công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng cách làm phẳng hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Chiến lược này sử dụng cho: Giao dịch trên bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Giao dịch swing, giao dịch trong ngày và scalping. Giao dịch với bất kỳ thị trường nào, chẳng hạn như, Cổ phiếu, Tương lai và Forex. Nó có thể là một bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch trading của bạn. Các chỉ số MA đc sử dụng trong bài viết này là MA20, MA40, MA80. Xin lưu ý là 3 thông số này phù hợp với chúng tôi, các nhà giao dịch hãy xây dựng cho mình bộ 3 thông số phù hợp với mình bởi vì tất cả chúng ta để giao dịch khác nhau. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu tính xác thực sàn icmarkets lừa đảo trên thị trường ngoại hối hiện nay hay không . Bước 1: Đưa 3 đường MA vào biểu đồ. Tùy vào sở thích và màu sắc bạn thường dùng, ở đây chúng tôi sử dụng Xanh da trời (MA20), Cam (MA40), Nâu (MA80) Bước 2: Xác định xu hướng, tăng hoặc giảm. Khi các đường MA đã có trong biểu đồ, bây giờ là lúc tìm ra xu hướng tìm ra xu hướng hiện tại: Tăng hay Giảm. Điều này vô cùng đơn giản, chỉ cần xác định xem giá đang ở trên hay dưới các đường MA. Nếu giá nằm trên 3 đường MA, xu hướng hiện tại là tăng. Nếu giá nằm dưới 3 đường MA, xu hướng hiện tại là giảm. Bạn có thể nhìn thấy giá đi như thế này. Đây là thị trường đi ngang. Thường thì chúng tôi sẽ tránh những thời điểm như này. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên về tính xác thực thông tin giao dịch theo xu hướng để kiếm sống pdf tại website này của chúng tôi. Bước 3: Chờ đợi có nến đóng cửa ngoài 3 đường MA – Chờ nến quay lại xác nhận. Đối với xu hướng giảm: Chờ giá đóng cửa dưới đường MA thấp nhất. Đối với xu hướng tăng: giá đóng cửa cao hơn đường MA cao nhất. Khi điều này xảy ra, bạn chờ giá kéo trở lại rồi tiếp tục xu hướng, đây là lúc bạn cần tìm điểm vào. Để tìm được điểm vào chính xác bạn cần quay về khung thời gian thấp hơn khi mà nến đã nằm hoàn toàn ở trên các đường MA (xu hướng tăng) hay là nằm hoàn toàn dưới các đường MA (xu hướng giảm) Giá không nhất thiết là phải quay lại chạm vào các đường MA, bạn cần xác định giá đang đi theo xu hướng hiện tại. Ở hình ảnh bên dưới cho bạn thấy, toàn bộ nến đã đóng cửa trên 3 đường MA, nhưng giá vẫn kéo tất cả trở lại sau đó mới tiếp tục đi lên và hình thành xu hướng tăng. Tại sao phải chờ đợi? Theo thống kê, giá luôn có xu hướng quay lại xác nhận, trước khi hình thành xu hướng mới. Vô cùng nguy hiểm khi phá vở vừa xảy ra mà bạn đã thực hiện giao dịch sàn giao dịch forex vì không phải phá vỡ là sẽ tạo ra xu hướng sẽ tăng hay giảm mạnh. Vì vậy bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi cho giá đóng cửa, chờ đợi xác nhận rồi hãy thực hiện giao dịch. Phá vỡ và đóng cửa trên 3 đường MA. Toàn bộ 1 cây nến (mở cửa/đóng cửa) trên 3 đường MA. Nhưng sự tiếp tục xu hướng lại không xảy ra. Khi bạn giao dịch tại đây, bạn sẽ bị SL. Chúng ta cần cả cả 3 điều này xảy ra. SL và TP ở đâu? Điểm SL ngay dưới 3 đường MA tùy thuộc khung thời gian bạn giao dịch. Scalpers có thể SL 5-10 pips, Day trader có thể SL 30-50pips. TP khi giá chạm đường MA80. Đây là dấu hiệu mà chúng tôi thường sử dụng, bạn có thể tìm ra dấu hiệu khác phù hợp với bản thân. Rất hi vọng bài viết này sẽ cho bạn một cách nhìn mới khi giao dịch với các đường MA.
 11. Kiến thức về đường trung bình động trong giao dịch forex. Đường trung bình động là một trong những chỉ báo cơ bản và phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật được các trader sử dụng trong giao dịch Forex (FX), Binary option (BO), trade coin, chứng khoán… bài viết này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về đường ma là gì các vấn đề liên quan đến đường trung bình động: 1. Đường trung bình động là gì? Đường trung bình động – Moving Average (MA): là đường nối các điểm trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền tệ hay mã chứng khoán nào đó trong 1 khoảng thời gian nhất định. Đường MA là một trong các chỉ bảo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật mà bất kỳ trader nào tham gia choi Forex, trade coin hay chơi BO cũng đều phải biết, nhờ các tín hiệu từ đường trung bình động MA mà các trader có thể nhận biết được các tín hiệu khi nào nên mua hay bán. Để biết được thêm các thông tin xác thực sàn icmarkets lừa đảo hay uy tín thì đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất của chúng tôi. 2. Tác dụng của đường trung bình động MA trong giao dịch Forex, Binary option, trade coin: Đường trung bình động MA chỉ ra xu hướng của thị trường, Nếu đồ thị giá nằm trên MA cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng giá và ngược lại nếu đồ thị giá nằm dưới MA cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm giá. Ngoài ra kết hợp với việc xem độ dốc của đường MA ta sẽ có nhận định mức độ tăng hay giảm mạnh của thị trường. Mẹo giao dịch tài khoản forex: Nếu giá giảm xuống dưới đường MA mà đường MA vấn hướng lên với độ dốc lớn, hãy tìm cơ hội cho 1 lệnh BUY. Ngược lại, nếu giá tăng lên trên đường MA nhưng đường MA vẫn hướng xuống dưới và có độ dốc lớn hãy tìm cơ hội cho 1 lênh SELL. Ngoài ra dựa vào định nghĩa và biểu đồ dùng MA ta có thể hiểu rằng: Đường trung bình động đóng vai trò giống như đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Ở thị trường có xu hướng tăng: đường MA đóng vai trò như đường hỗ trợ giá, nếu giá đi xuống và chạm vào đường MA thì sẽ bị bật trở lên. Ngược lại ở thị trường có xu hướng giảm giá, ta thấy MA đóng vai trò giống như đường kháng cự giá, nếu giá đi lên và chạm vào đường MA thì sẽ có xu hướng bị đẩy ngược xuống để duy trì xu hướng giảm giá trên thị trường. 3. Các loại đường trung bình MA được sử dụng phổ biến: 3.1 Đường SMA (Simple Moving Average): là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định. Đường trung bình động SMA 10 Các đường SMA phổ biến: Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA(10), SMA(14), SMA(20). Đường MA dùng trong trung hạn: SMA(50). Đường MA dùng trong dài hạn: SMA(100); SMA(200). SMA(10) có nghĩa là đường trung bình của 10 ngày tính theo giá đóng cửa của 10 ngày trước đó. SMA(14) là của 14 ngày, SMA(20) là của 20 ngày, SMA(50) là của 50 ngày, SMA(100) là của 100 ngày, SMA(200) là của 200 ngày. Có một lưu ý đó là: Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn. 3.2 Đường EMA (Exponential Moving Average): là đường trung bình động luỹ thừa, được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ánh chậm ở biến động giá của SMA. EMA Được tính bằng cách san bằng hàm mũ vào dữ liệu giá quá khứ để chú trọng hơn giá trị gần đây nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn. Đường trung bình động lũy thừa EMA Các đường EMA phổ biến: Đường trung bình động ngắn hạn: EMA5, EMA8, EMA13,… Đường trung bình động trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75,… Đường trung bình động dài hạn: EMA100, EMA200,… 3.3 Đường WMA (Weighted Moving Average): là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn trên các sàn giao dịch forex uy tín. Đường WMA cũng cho các tín hiệu mua bán nhạy hơn vì liên quan đến dòng tiền, nếu phiên cho tín hiệu mua, dòng tiền vào mạnh thì đường WMA ngắn hạn sẽ nhanh chóng phản ứng và cho tín hiệu giao cắt nhanh hơn đường SMA. Ngược lại tín hiệu bán, nếu khổi lượng bán lớn đường WMA cũng nhanh chóng cho tín hiệu giao cắt xuống sớm hơn. Tuy nhiên, khác với đường EMA, đường WMA đặt nặng chất lượng dòng tiền do đó, độ tin cậy của nó cao hơn và loại trừ được độ nhiễu của biến động giá ảo.
 12. Giới thiệu chiến lược xu hướng đường ma forex. Việc sử dụng đường ma trong Forex là một trong số những chỉ báo cơ bản nhất của một nhà giao dịch theo xu hướng phân tích kỹ thuật. Vì vậy nếu bạn biết cách sử dụng chúng kết hợp với những cách phân tích khác thì nó sẽ trở nên hữu ích cho bạn rất nhiều. Vậy chiến lược đường ma là gì và thường được sử dụng để xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường. Nó cũng có thể cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự để thực hiện giao dịch của bạn. Ví dụ, chiến lược đường macũng áp dụng được ở tất cả các thị trường, gồm cổ phiếu, chỉ số, Forex, tiền tệ và thị trường tiền điện tử, như Bitcoin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng những phương pháp trên. 1.Xu hướng chung của thị trường MA trong dài hạn Thông thường với với cách đầu tư tài khoản forex dài hạn các nhà giao dịch thường sử dụng SMA 200 (đường trung bình chuyển động đơn giản trong 200 ngày) làm chỉ báo cho biểu đồ của mình. Vì nó thường xác định xu hướng và đưa ra một kết quả tốt hơn cho xu hướng dài hạn. Sau khi lập đường SMA200 trên biểu đồ bạn sẽ xác định được như sau: Nếu giá cao hơn đường SMA200 thì đó được coi là xu hướng tăng, và thị trường bắt đầu tăng giá. Nếu giá nằm dưới đường SMA200 thì đó được xem là xu hướng giảm và thị trường đang giảm giá. Về mặt nguyên tắc thì bạn chỉ cần xác định vị trí mua khi giá cao hơn đường SMA200, và bán nếu giá thấp hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên kết hợp chỉ báo này với một vài công cụ khác để kiểm tra độ chính xác của chúng. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về giao dịch sàn icmarkets lừa đảo không . MA trong ngắn hạn Thường thì đường trung bình di chuyển trong ngắn hạn sẽ là đường SMA14 hoặc SMA50, đây chỉ là khung được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Còn cụ thể với mỗi nhà giao dịch sẽ lựa chọn một đường tùy vào khung thời gian mà nhà giao dịch lựa chọn. Các nhà giao dịch nên kết hợp đường SMA50 và đường SMA200 để xác định xu hướng chính trên thị trường: - Nếu đường SMA50 di chuyển trên đường SMA200, điều đó cho thấy xu hướng tăng được hình thành. - Nếu đường SMA50 di chuyển dưới đường SMA200, điều đó cho thấy xu hướng giảm Cũng như vậy, về nguyên tắc thì đường MA trong ngắn hạn cũng di chuyển như trên. Nhưng nếu muốn có lợi nhuận, và chắc chắn hơn với những sự lựa chọn của mình, bạn vẫn nên kết hợp chúng với những chỉ báo khác. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về cháy tài khoản forex tại website này của chúng tôi. 2.Đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại Có hai cách cơ bản để sử dụng đường MA trong Forex để phân tích sức mạnh của xu hướng hiện tại -Góc xác định xu hướng - Xu hướng tăng được hình thành khi góc của đường trùng bình hướng lên và ngược lại là xu hướng giảm nếu góc đường trung bình hướng xuống. - Góc càng rõ ràng, càng sắc nét thì xu hướng hiện tại đó càng chắc chắn hơn. - Nếu đường trung bình đi ngang hoặc không hướng lên hoặc xuống rõ ràng thì đó là đoạn đang đi ngang. Nhà giao dịch không nên sử dụng phương pháp vào lúc này. -Điều chỉnh xu hướng giữa các đường MA Ở đây chúng tôi ví dụ với 3 đường MA là SMA20, SMA50 và SMA200 - Nếu cả 3 đường SMA được điều chỉnh theo thứ tự tăng dần, rõ ràng thì xu hướng đó được coi là xu hướng tăng. - Nếu cả 3 đường SMA điều chỉnh theo thứ tự giảm dần, xu hướng đó được xem là xu hướng giảm. Theo dõi trang web này để cập nhật mới thường xuyên về đánh giá các sàn giao dịch forex hiện nay trong và ngoài nước. 3.Xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự Đường trung bình động SMA20 được sử dụng hiệu quả để xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong một xu hướng rõ ràng. Vì SMA20 có thể giúp nhà giao dịch theo dõi hành động giá khá chặt chẽ, đặc biệt khi có nó đang trong một xu hướng cụ thể. Tuy nhiên, có nhiều nhà giao dịch phạm sai lầm khi dùng các đường này làm điểm dừng lỗ. Vì có thể giá sẽ tăng mạnh trong đường SMA20 và sau đó tiếp tục xu hướng hiện có. Các nhà giao dịch nên kết hợp và có kế hoạch cho các điểm dừng lỗ mình đặt ra trước đó, đừng đi theo cảm tính khi thị trường liên tục dao động lên xuống. Nhưng lợi ích của chúng trong việc thắt chặt mức dừng lỗ của bạn cũng rất hữu ích, nếu bạn sử dụng đúng cách. Nếu bạn muốn sử dụng đường MA trong Forex để xác định điểm dừng lỗ thì việc kết hợp với SMA50 hoặc thậm chí SMA100 để xác định rõ xu hướng hơn. Từ đó giúp bạn tìm điểm dừng lỗ hợp lý hơn. 4.Kết luận Bạn nên thử vẽ và kết hợp các đường trung bình vào cùng một biểu đồ, cách tốt nhất là bạn nên sử dụng biểu đồ ở khung ngày. Và bắt đầu thực hành chúng với các biểu đồ khác nhau, và điều kiện thị trường khác nhau. Tuy chiến lược giao dịch không quá khó hiểu nhưng nếu bạn sử dụng chúng vào giao dịch, hãy luôn quản lý vốn chặt chẽ nhé! Chúc mọi người thành công !!!
 13. Liệu giao dịch sàn icmarkets có phải là lừa đảo không ? Như đã đề cập trong bài viết trước, IC Markets là một trong những nhà môi giới ngoại hối ECN còn tồn tại cho đến ngày nay, khách hàng có thể truy cập cùng một thị trường mà các tổ chức lớn khác đang giao dịch, trong khi spread có thể bằng 0 (tức 0 pip). Tuy nhiên câu hỏi mà khách hàng thắc mắc nhiều nhất, liệu sàn icmarket lừa đảo không ? Vậy hãy dành ít thời gian tìm hiểu về sàn icmarkets Sàn icmarkets là gì Ic Markets là một trong những sàn môi giới giao dịch lẻ lớn hàng đầu thế giới hiện nay, là nhà môi giới ngoại hối toàn cầu tịa Úc. Cung cấp các giải pháp giao dịch cho các nhà giao dịch tích cực trong ngày và các nhà giao dịch mở rộng cũng như các nhà giao dịch mới tham gia thị trường ngoại hối. Thành lập từ năm 2007, thuộc ủy bán chứng khoán Úc và được quản lý và cấp phép bởi các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu thế giới: NFA (National Futures Association) của Mỹ. ASIC (Australian Securities and Investments Commission) của Úc. FCA (Finance Conduct Authority) của Anh. CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) của đảo Cyprus Icmarkets là một trong những sàn giao dịch lớn nhất hiện nay, chỉ sau sàn XM về số lượng giao dịch. Bên cạnh cung cấp các sản phẩm giao dịch chính là Forex thì sàn còn hỗ trợ các công cụ tài chính khác: Tiền điện tử Hàng hóa Chỉ số Trái phiếu Cổ phiếu Hợp đồng tương lai Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về moving average là gì và cách sử dụng đường ma này hiện nay. Với bất kỳ sàn giao dịch trực tuyến nào thì cũng sẽ có liên quan đến tin đồn lừa đảo, nhưng vấn đề ở đâu là thật ở đâu là giả mà thôi. Tuy nhiên, đối với sàn Icmarkets thì có thể nói là sàn hiện là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu thị trường hiện nay. Trước hết sàn có địa chỉ cụ thể, có trụ sở làm việc tại Úc nên cũng phần nào tin tưởng được sự công khai này. Được ủy ban chứng khoán Úc cấp phép, được các tổ chức tài chính khác quản lý và giám sát nên cũng đánh giá cao về mặt pháp lý. Thời gian hoạt động lâu, hỗ trợ và cung cấp giao dịch với hàng triệu giao dịch trên toàn thế giới như vậy có thể khẳng định được sự tin tưởng của nhiều người đối với sàn này. Tuy nhiên, do không công khai về tài chính và không được niêm yết trên sàn chứng khoán nên khiến nhiều người không an tâm về độ minh bạch của sàn. Vậy nên việc đầu tư hay không bạn cũng nên cân nhắc kỹ, hãy đặt bàn cân so sánh rõ với các sàn lớn khác để có sự lựa chọn tốt nhất. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về phương pháp mới để giao dịch theo xu hướng để kiếm sống pdf tại website này của chúng tôi. Hạn chế của trader Việt trên sàn IC Markets Sàn icMarkets là sàn thế giới, giao dịch ngoại hối trực tuyến và có trụ sở ở Úc vậy nên thị trường của họ là ở nước ngoài chứ không hoàn toàn ở Việt Nam. Vậy nên đối với trader Việt khi tham gia vào sàn sẽ gặp khá nhiều hạn chế. -Hạn chế về ngôn ngữ Trước hết đây là sàn giao dịch nước ngoài nên vấn đề rào cản ngôn ngữ là không thể nào tránh khỏi. Và sự thật là Việt Nam chúng ta khá hạn chế về ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong khi đó sàn giao dịch forex uy tín IC markets lại không có hỗ trợ tiếng Việt bất kỳ kênh nào cả vậy nên khi có sự cố, hay cần tư vấn sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó thì vị trí địa lý xã cách nên việc xác minh, hay tìm đến nơi làm việc của sàn là không thể nào. Hệ thống giao dịch, hướng dẫn đều bằng tiếng Anh , nên bạn nào thông thạo ngôn ngữ sẽ thuận tiện hơn. -Vấn đề về pháp lý ở Việt Nam Tuy sàn giao dịch forex IC Markets có rất nhiều giấy phép, được quản lý bởi nhiều tổ chức tài chính uy tín thế giới nhưng khi đặt vào Việt Nam thì nó không được cấp phép hoạt động. Bởi các hoạt động giao dịch Forex, tiền điện tử, giao dịch điện tử không được cho phép ở Việt Nam. Như vậy khi có vấn đề tranh chấp, hay vấn đề nào đó thì bạn sẽ không được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam. -Tâm lý, kinh nghiệm người đầu tư Đa số những nhà đầu tư của Việt Nam tham gia thị trường này không có nhiều kinh nghiệm đầu tư cũng như không học các kiến thức mà đầu tư tay ngang dựa trên tin đồn, dựa trên phong trào để đầu cơ, nó trở thành xu hướng. Sau khi bỏ tiền vào và để vậy cho nhân viên kỹ thuật sàn giao dịch, và đa số sẽ cháy tài khoản. Đó là hạn chế bạn nên khắc phục trước khi tham gia vào thị trường giao dịch Forex hay tiền điện tử trên các sàn Forex hiện nay. Thông qua thông tin về sàn ICMarkets trên đây hy vọng cung cấp cho mọi người thông tin tổng quát và hữu ích nhất để giúp cho việc sự lựa chọn đầu tư tốt nhất. Đối với hoạt động đầu tư Forex có nhiều rủi ro nên khi đầu tư vào nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàn đối mặt với các vấn đề xảy ra, và cũng đừng quá tham lam khi đã có đủ số tiền mong muốn bán đầu tư kênh kiếm tiền này. Theo dõi trang Kiếm tiền online để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex
 14. Theo dõi cách khắc phục khi bị cháy tài khoản forex. Khi bạn là một người mới trong thị trường Forex, bạn tạo một tài khoản giao dịch forex đầu tiên của mình và đầu tư forex thua lỗ bị cháy túi. Vì là lần đầu, chắc có lẽ bạn sẽ không cam lòng và thay vì khóc ở một góc, hãy nhớ rằng việc làm nổ tài khoản phổ biến hơn nhiều so với bạn nghĩ. Có đôi khi nhà đầu tư sẽ cháy tài khoản chỉ vì những sai lầm ngớ ngẩn đến không ngờ. Tuy nhiên, những sai lầm làm cho cháy tài khoản forex là gì này hầu hết các trader đều đã từng mắc phải. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những cách khôi phục tình trạng thua lỗ này trong bài viết ngày hôm nay nhé! Chấp nhận thua lỗ khi đầu tư forex (Forex thua lỗ) Bước tích cực đầu tiên đối với sự phục hồi là chấp nhận rằng bạn đã thổi bay một tài khoản Live forex. Một số nhà đầu tư forex chấp nhận điều này và họ cho rằng, vì mình không đủ giỏi để có thể tạo ra lợi nhuận. Mặt khác, đối với các nhà giao dịch forex thành công họ hiểu rằng có những rủi ro liên quan đến giao dịch. Hơn nữa, các nhà giao dịch forex thành công biết rằng khi làm nổ tung một tài khoản, điều đó chắc chắn là một thực tế có thể xảy ra với bất kỳ nhà đầu tư forex nào. Thay vì lảng vảng xung quanh và nghi ngờ bản thân, bạn nên xem nó như một cơ hội để học hỏi, phát triển và cải thiện như một trader đủ kinh nghiệm. Để biết được thêm các giao dịch theo xu hướng để kiếm sống như thế nào thì đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất của chúng tôi. Tìm hiểu những gì đã sai trong giao dịch forex Bây giờ bạn đang đối mặt với một thực tế rằng, bạn mất rất nhiều tiền và cần lấy lại khoản lỗ ấy. Đây cũng là thời gian để bạn tự hỏi bản thân, mình đã sai ở đâu? Rất có thể câu trả lời sẽ có trong lịch sử giao dịch forex của bạn, hãy lật lại xem. Tất nhiên, đó là giả sử rằng bạn có viết các chi tiết của mỗi giao dịch bạn đã thực hiện ra một cuốn sổ tay. Bạn đã mạo hiểm quá nhiều cho mỗi lệnh giao dịch forex? Bạn có thực hiện giao dịch forex theo kế hoạch không? Bạn vẫn nghĩ rằng hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với bạn? Hãy xem những gì bạn đang làm, kiểm tra bất kỳ thay đổi nào trong cách giao dịch của bạn và xem bạn có thể làm những gì khác hơn hay không. Muốn giao dịch an toàn và hiệu quả đừng quên cập nhật thường xuyên các thông tin sử dụng sma là gì tại website của chúng tôi. Quay trở lại giao dịch forex với tài khoản demo Vẫn biết rằng, quay trở lại giao dịch forex với việc mở tài khoản demo không phải là tốt nhất, nhưng bạn cũng không thể đứng yên đó mà chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nó giống như một vận động viên bóng chày ở giải đấu lớn và chỉ trong phút chốc được gửi xuống giải đấu nhỏ. Bạn không thể tìm thấy niềm vui nào. Chỉ cần biết, không có sự xấu hổ trong việc quay trở lại giao dịch tài khoản demo để đảm bảo an toàn. Vì vậy, đặt cái tôi của bạn sang một bên và từng bước tiến hành lại nhịp điệu giao dịch. Một nhà đầu tư forex thông minh và nhạy bén sẽ biết rằng, anh ta cần phải xây dựng lại sự tự tin của mình trước khi bắt đầu mạo hiểm với số tiền kiếm được trong thế giới giao dịch tài chính một lần nữa. Mở một tài khoản giao dịch forex khác Không có khoảng thời gian cụ thể nào cho việc bạn trở lại giao dịch tài khoản demo trên các sàn giao dịch forex. Thế nên hãy xác định rõ khi nào bạn sẵn sàng sống lại. Mở một tài khoản khác với số tiền bạn muốn mất. Một lần nữa xin nhắc lại, chỉ giao dịch với số tiền mà bạn sẵn sàng mất. Lần này, hãy chắc chắn rằng bạn bám sát kế hoạch giao dịch forex của mình! Bạn có thể không thấy lợi nhuận tăng lên ngay lập tức, nhưng trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật là một sự chiến thắng lớn. Theo thời gian, bạn sẽ thấy bản thân mình tiến bộ hơn, hiển nhiên kết quả sẽ giúp bạn nói lên điều đó. Một điều rất quan trọng cuối cùng cần ghi nhớ: Đừng dễ nản lòng. Nếu bạn không tin vào chính mình, sẽ không có ai khác làm thế bạn! Chúc các bạn giao dịch forex trên thị trường ngoại hối thành công! Theo dõi trang Kiếm tiền online để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex
 15. Tham gia tìm hiểu về phương pháp giao dịch kiếm sống. “phương pháp mới để giao dịch kiếm sống“ có khả thi hay không? Thị trường tài chính: forex, chứng khoán, hàng hóa… đang là một mỏ vàng, ai có đủ sức điều có khả năng khai thác. Nhưng chỉ có số ít trong đó là kiếm được lời nhuận thì thị trường này. Bạn có nghĩ mình sẽ kiếm được nguồn tiền ổn định trên thị trường này hay không? Hay bạn tham gia thị trường chủ yếu để xả stress, giải trí (nếu bạn thuộc tuýp người này chắc có lẽ bài viết này không phù hợp với bạn). Hiện tại, mình có tham gia một số group về đầu tư trên mạng xã hội, mình thấy tổng quan chung các nhà đầu tư đều than phiền về nhiều vấn đề: về sàn (Broker), về IB (Introducing broker người môi giới về sàn), thị trường xấu, biến động mạnh….. và nhiều nguyên nhân khách quan khác dẫn tới các nhà đầu tư thua lỗ thậm chí cháy tài khoản. Để biết được thêm xác thực thông tin các yếu tố sư dụng đường trung bình sma là gì để giao dịch chính xác thì đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất của chúng tôi. Và giải pháp mà nhà đầu tư chọn cách khắc phục đó là bỏ sàn, chửi IB và tìm kiếm nhóm tín hiệu khác để hỗ trợ mình đánh hoặc ra lệnh mới liên tục nhằm gở lại những gì đã mất. Nhưng nhìn chung các nhà đâu tư lại mất luôn những gì đang có (nói tới đây có lẽ đụng chạm nhiều bạn). Thật sự, mình chưa thấy một bài post nào chia sẻ là tôi đã sai, tôi đã mất bình tĩnh, do tôi quá tham lam…và có khi các nhà đầu tư chưa nhận ra đươc thất bại của mình, nên cho dù cho đổi sàn khác thì tình hình cũng không khả quan bao nhiêu. (Xin nói ở đây là các sàn chính thống có giấy phép hoạt động). Nói chung muốn kiếm tiền được từ thị trường thì việc đầu tiên cần là tồn tại được có nghĩa là chưa cháy hết tài khoản. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà đâu tư lão luyện, thì để thành công trong đầu tư sàn giao dịch forex uy tín thì 3 yếu tố cần phải có tâm lý, phân tích thị trường và quản trị rủi ro. Để đạt được đầy đủ 3 điểm này chắc chắn một điều là bạn phải trả một mức học phí khá là đắt cho thị trường. Có thể là thua lỗ, thậm chí là cháy tài khoản trong một thời gian dài. Vậy mình có thể rút ngắn khoảng thời gian đó lại hay không? Có thể nhanh chóng giao dịch để kiếm sống, có thể tự do tài chính….. Chắc chắn đó là mong muốn của bất kỳ nhà đầu từ nào khi tham gia vào thị trường tài chính. Thị trường tài chính là một trong những nơi hấp dẫn nhất trên Trái Đất, người chiến thắng hân hoan, người thua lỗ rơi lệ. Để thành công, bạn cần phải hành động tích lũy kinh nghiệm và kỷ luật. Tiền là quan trọng, nhưng nó ít quan trọng hơn các yếu tố khác. Muốn giao dịch an toàn và hiệu quả đừng quên cập nhật thường xuyên để xác thực thông tin sàn icmarket lừa đảo hay không . Một cuốn sách khá là hay, hội tụ đủ 3 yếu tố: tâm lý, phân tích kỹ thuật và quản trị rủi ro theo tôi là nên đọc nhất là các bạn newbie. Đó là cuốn Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống với tựa tiếng anh The New trading for a Living của Tiến sĩ Alexander Elder. Tôi không đảm bảo rằng sau khi bạn đọc cuốn sách này sẽ thành công trong giao dich nhưng nó hỗ trợ bạn rất nhiều trong phân tích kỹ thuật, tâm lý giao dịch và giữ vốn ra sao. Tại sao các đầu tư lão luyện, họ lại kiếm được tiền còn mình thì lại không? Trích một câu trong cuốn sách ” Hầu hết chúng ta đều có một con quỷ trong bản thân muốn hủy hoại con người đi đến thành công” đó chính là lý do chúng ta thua lỗ, tham vọng quá nhiều, thích rủi ro cao để thu lại lợi nhuận lớn, đòn bẫy vô cực để làm giàu trong một đêm.