• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Huyenmaiforex

Hội viên
 • Số nội dung

  137
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Huyenmaiforex

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://sanforextotnhat.com/
 1. Sàn InterTrader là gì? InterTrader là một nhà môi giới cung cấp ib forex là gì nổi tiếng và sở hữu nền tảng giao dịch khá độc đáo trên thị trường hiện nay. Với sự đánh giá chi tiết và công tâm của mình, Kienthuctrade nhận được rất nhiều câu hỏi về sàn giao dịch này. 1. Tổng quan về sàn InterTrader InterTrader là một sàn forex tại Anh, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn GVC Holdings PLC, một tập đoàn nổi tiếng tại Anh với dịch vụ cung cấp các trò chơi, cá cược thể thao trực tuyến và cũng một thành viên của FTSE 250 – Nhóm các công ty lớn nhất từ vị trí 101 đến 350 tại Sàn giao dịch chứng khoán London. Đây là một tập đoàn rất lớn, có giá trị vốn hóa lên đến 5 tỷ bảng Anh tính đến tháng 12 năm 2019. Xem thêm: review sàn xm 2. Sản phẩm giao dịch Sàn InterTrader Danh mục sản phẩm tại sàn này cũng khá đa dạng và đầy đủ, bao gồm forex, cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số, kim loại, hàng hóa và tiền điện tử. Forex: cung cấp 45 cặp tiền tệ, bao gồm cả cặp tiền chính, cặp tiền chéo và cặp tiền ngoại lai (exotic) Cổ phiếu: hơn 250 cổ phiếu của các công ty niêm yết lại London và các cổ phiếu đến từ thị trường Mỹ và thế giới. Trái phiếu: cung cấp 4 loại trái phiếu chính phủ Anh và châu Âu Chỉ số: bao gồm 14 chỉ số tiền mặt và 8 chỉ số tương lai. Một vài chỉ số nổi tiếng như UK100, US30, S&P 500, US Tech 100. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Tài khoản giao dịch Sàn InterTrader Điều kiện để được nâng cấp từ tài khoản thường lên tài khoản Pro: Thực hiện ít nhất 10 giao dịch (với khối lượng đáng kể) ở mỗi quý trong vòng 4 quý gần nhất trước đó. Có tài sản trên 500,000 euro. Làm việc trong lĩnh vực tài chính ít nhất 1 năm ở vị trí chuyên nghiệp. Xem thêm: rút tiền sàn xm InterTrader cung cấp cho nhà đầu tư 2 loại tài khoản, giao dịch trên 2 nền tảng, đó là tài khoản Web và tài khoản MT4. Cả 2 tài khoản đều yêu cầu số tiền nạp tối thiểu cho lần đầu tiên là 500$, một số tiền khá lớn đối với những trader mới, vốn ít.
 2. Cách nạp và rút tiền sàn City Index mới nhất Bắt đầu hoạt động trên thị trường từ năm 1983, City Index đã trở thành một broker nổi tiếng với trader trên toàn thế giới về giao dịch cá cược chênh lệch (spread betting), cung cấp ib sàn là gì và các CFDs. Với hơn 12,000 công cụ tài chính, từ forex, chỉ số đến cổ phiếu, hàng hóa và cả tiền điện tử, City Index đã giúp khách hàng của mình truy cập vào các thị trường trên phạm vi toàn cầu. 1. Đòn bẩy, phí hoa hồng và spread Sàn City Index Tỷ lệ đòn bẩy tối đa được sử dụng tại City Index khá thấp, 1:30 cho tài khoản Trader và Premium Trader (do quy định bởi FCA) và 1:400 đối với tài khoản Professional Trader, trong khi hiện nay rất nhiều sàn forex hỗ trợ cho nhà đầu tư giao dịch với tỷ lệ lên đến 1: vài nghìn. Xem thêm: đánh giá sàn xm 2. Các hình thức nạp, rút tiền Sàn City Index City Index chỉ cung cấp 3 hình thức nạp, rút tiền cơ bản là Wire transfer, thẻ Visa/Master card và Paypal. Không yêu cầu mức nạp tiền tối thiểu nhưng 100 GBP là mức gợi ý mà sàn đưa ra. City Index không thu phí nạp tiền nhưng phí có thể đến từ phía ngân hàng của nhà đầu tư Các khoản tiền nạp sẽ vào tài khoản ngay lập tức, ngoại trừ Wire transfer là từ 1 – 3 ngày làm việc Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Tổng kết ưu, nhược điểm Sàn City Index Ưu điểm Được cấp phép bởi cơ quan uy tín Thông tin về công ty, tình trạng pháp lý, các báo cáo tài chính minh bạch Sản phẩm giao dịch đa dạng Nền tảng giao dịch tốt với nhiều tính năng nâng cao và nhiều công cụ hỗ trợ giao dịch Giao dịch không phí hoa hồng hoặc phí thấp (cổ phiếu) Xem thêm: rút tiền sàn xm Nhược điểm Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất về tài khoản giao dịch cho các trader Việt Nam, đặc biệt là các trader nhỏ, ít vốn Tỷ lệ đòn bẩy tối đa thấp Cung cấp ít các kênh nạp, rút tiền Website và nền tảng giao dịch không hỗ trợ tiếng Việt (ngoại trừ MT4) So với mặt bằng chung trên thị trường hiện nay thì City Index là một trong những cái tên đáng để chúng ta quan tâm. Là một sàn forex uy tín lâu đời, cùng với điều kiện và nền tảng giao dịch tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của trader trên thị trường. Theo dõi trang sàn forex uy tín để cập nhật các thông tin mới nhất Forex
 3. Sàn Valutrades Có Phải Sàn Lừa Đảo Hay Không ? Valutrades trước đây là Monex Capital là công ty con của Vương quốc Anh của Monex Investindo Futures. Valutrades là sàn giao dịch chỉ dành cho phần mềm giao dịch MetaTrader, cung cấp nhiều loại ib là gì trong forex khác nhau trên hai loại tài khoản thông qua đơn vị do Vương quốc Anh quản lý. Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng Kienthuctrade tìm hiểu Valutrades là gì cũng như đánh giá sàn Valutrades từng chi tiết nhé! 1. Nền tảng giao dịch Sàn Valutrades Valutrades cung cấp cho nhà đầu tư 2 nền tảng giao dịch của MetaTrader là phần mềm MT4 và MT5. Cả MT4 và MT5 đều là những phần mềm đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Phần mềm MT4 Là phần mềm ra đời trước, được thiết kế đầy đủ các tính năng hỗ trợ cho các giao dịch từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng hầu hết các phân khúc nhà đầu tư. Một số tính năng nổi bật của phần mềm MT4: 3 loại biểu đồ giá và 9 khung thời gian 4 loại lệnh chờ Hơn 50 chỉ báo kỹ thuật và công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ Hệ thống các EAs và khả năng test các chiến lược đơn luồng Xem thêm: đánh giá sàn xm Phần mềm MT5 Phần mềm này là thế hệ sau, bao gồm tất cả các tính năng của MT4 và được phát triển thêm một số tính năng mới, hỗ trợ tối đa cho các giao dịch nâng cao. Một số tính năng mới được phát triển trên phần mềm MT5: Nâng số lượng khung thời gian từ 9 lên 21 Phát triển thêm 2 loại lệnh chờ Buy Stop Limit và Sell Stop Limit Hơn 80 chỉ báo kỹ thuật và công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ 2. Đòn bẩy, phí hoa hồng và spread Sàn Valutrades Như đã nói ở phần trên, tỷ lệ đòn bẩy là khác nhau đối với 2 broker tại 2 khu vực Valutrades chỉ công bố các thông tin liên quan đến tỷ lệ đòn bẩy tại Valutrades Seychelles. Với Valutrades UK, 1:30 là tỷ lệ tối đa đối với forex, các sản phẩm còn lại được giao dịch với đòn bẩy thấp hơn nhưng không có thông tin cụ thể. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Tổng kết ưu, nhược điểm Sàn Valutrades Ưu điểm Được cấp phép bởi cơ quan quản lý uy tín Cung cấp tài khoản ECN Không yêu cầu tiền nạp tối thiểu Nền tảng giao dịch đa dạng, tốt Xem thêm: rút tiền sàn xm Nhược điểm Sản phẩm giao dịch hạn chế Tài khoản giao dịch hạn chế, không có nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư Không hỗ trợ các công cụ phân tích nâng cao như Autochartist hay Trading Central Tỷ lệ đòn bẩy thấp Website không hỗ trợ tiếng Việt Với Valutrades, các bạn sẽ phải lựa chọn mở tài khoản tại broker UK hoặc Seychelles, các điều kiện giao dịch tại 2 broker này là tương tự nhau, chỉ khác ở tỷ lệ đòn bẩy tối đa được sử dụng.
 4. Các tài nguyên của sàn XM Nếu năm 2018 là “năm của FBS” với chiến dịch cung cấp ib trong forex là gì 50 USD cực kỳ rầm rộ, thì năm 2019 có thể được xem như là “năm của XM” khi cùng đưa ra chiến dịch tương tự, với số tiền ít hơn là 30 USD. Nhưng XM lại “chơi lớn” hơn, chạy chương trình này suốt từ năm 2019 cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại! Tài nguyên được cung cấp bởi XM XM có lẽ là sàn forex chịu khó cung cấp tài nguyên cho trader nhất. Ngoài những tài nguyên về giáo dục, còn có tài nguyên về tín hiệu giao dịch, nghiên cứu thị trường hay rất nhiều chỉ báo giao dịch do chính XM tự động nghiên cứu phát triển dành riêng cho khách hàng của sàn. Xem thêm: review sàn xm Tín hiệu giao dịch do XM cung cấp XM cung cấp rất nhiều các hình thức tín hiệu khác nhau cho trader lựa chọn, ngoài các tín hiệu phân tích được thực hiện bởi chính XM, bạn còn sẽ nhận được tín hiệu đến từ chính chuyên gia Avramis Despotis, người từng đào tạo nhân viên cho rất nhiều các ngân hàng, hãng tin tức nổi tiếng trên toàn thế giới như: Reuters, HSBC, Deutsche Bank, Saxo Bank, Barclays Bank… Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm Toàn bộ kèo phân tích được thực hiện bởi Avramis Despotis chủ yếu xoay quanh 10 sản phẩm như: EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/USD , EUR/JPY, AUD/USD, GOLD, US30, NIKKEI và OIL, sẽ được gửi 2 lần/ ngày bằng tiếng Việt. Trong đó có cung cấp điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ. Bạn chỉ cần đăng ký và xác thực tài khoản thành công, bạn sẽ nhận được các tín hiệu này tại khu vực thành viên. Các chỉ báo do chính XM phát triển XM luôn tự hào khi có 450 chuyên gia hàng đầu hỗ trợ, vì thế, việc XM phát triển các chỉ báo dành cho phần mềm MT4 là điều rất dễ hiểu. Ngoài những chỉ báo quen thuộc như Ichimoku, Bollinger Bands hay ADX ra, XM còn phát triển chỉ báo có tên gọi Ribbon Indicator có thể giúp trader phát hiện ra xu hướng, các vùng tích lũy hay dự báo dấu hiệu đảo chiều chuẩn bị diễn ra. Xem thêm: rút tiền sàn xm Tài nguyên giáo dục Không chỉ phát triển chỉ báo, mời cả chuyên gia tới ra “kèo” cho “con dân” giao dịch tại XM. Mà bản thân XM cũng cực kỳ chú trọng việc giáo dục và phát triển rất mạnh ở mảng này. Ngoài những video chi tiết về cách sử dụng MT4, MT5, XM cung cấp rất nhiều bài học bằng video khác. Không những vậy XM còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại 3 miền Bắc, Trung, Nam để hỗ trợ hay truyền tải kiến thức giúp Trader giao dịch tốt hơn. Chỉ cần đăng ký 1 tài khoản tại XM bạn sẽ hoàn toàn được tham gia các chương trình miễn phí này.
 5. Các nền tảng giao dịch và phần mềm của sàn XM Nếu năm 2018 là “năm của FBS” với chiến dịch cung cấp ib forex 50 USD cực kỳ rầm rộ, thì năm 2019 có thể được xem như là “năm của XM” khi cùng đưa ra chiến dịch tương tự, với số tiền ít hơn là 30 USD. Nhưng XM lại “chơi lớn” hơn, chạy chương trình này suốt từ năm 2019 cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại! Nền tảng giao dịch sàn XM Một trong những lợi thế của XM chính là sàn forex này cung cấp cả 2 nền tảng giao dịch gồm MT4 và MT5 với vô số tùy chọn như: tương thích với máy tính chạy hệ điều hành Window và Mac OS, Webtrader. Đặc biệt, XM còn phát triển phần mềm MT4 và MT5 có thể tương thích với iPad, iPhone, cũng như Android, Android Tablet. Xem thêm: review sàn xm Phần mềm MT4 do XM cung cấp MT4 là phần mềm phổ biến nhất mà bất cứ sàn giao dịch forex nào cũng sử dụng. Nhờ vào sự thân thiện, dễ sử dụng, cùng khả năng hỗ trợ giao dịch tự động thông qua việc cho phép trader viết lệnh hoặc robot giao dịch tự động. Với hầu hết trader, MT4 thực sự là lựa chọn đầu tiên được nghĩ tới khi giao dịch forex hay CFD (hợp đồng chênh lệch trên các sản phẩm tài chính). Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm Các tính năng chính phần mềm MT4 của XM Tích hợp hơn 1000 sản phẩm gồm Forex, CFDs và Tương lai Đồng bộ hóa với 8 phần mềm giao dịch khác nhau Spread chỉ từ 0,6 pip Công cụ phân tích kỹ thuật với hơn 50 chỉ báo và các công cụ biểu đồ Cung cấp 3 loại biểu đồ (biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến) Được phép đánh hedging (đánh lệnh đối ứng, ngược chiều nhau) Cho phép EA, các chỉ báo sẵn có và tùy chỉnh Đầy đủ các công cụ phân tích kỹ thuật với trên 50 chỉ báo và các công cụ đồ thị Thiết lập các chỉ báo tùy chỉnh và các chu kỳ thời gian khác nhau Đảm bảo lưu trữ đầy đủ và an toàn dữ liệu Xem thêm: rút tiền sàn xm Phần mềm MT5 do XM cung cấp MT5 phần mềm được nâng cấp từ MT4 do công ty mẹ là Metaquotes phát triển. Nên MT5 mang đến cho nhà đầu tư khả năng giao dịch nhiều lớp sản phẩm từ forex (giao dịch tiền tệ), hợp đồng chênh lệch (CFD) cho đến cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, kim loại quý, năng lượng và hàng hóa. Không những vậy, do được cải tiến từ chính MT4 nên MT5 bao gồm nhiều tính năng được tối ưu hơn. Trong đó, phải kể đến là các công cụ biểu đồ cao cấp, sự linh hoạt của giao dịch tự động (giao dịch thuật toán) cũng như việc giao dịch trên nhiều thị trường chuyên biệt tiêu biểu như cổ phiếu chẳng hạn.
 6. Đánh giá sàn XM mới nhất 2021 Nếu năm 2018 là “năm của FBS” với chiến dịch bonus 50 USD cực kỳ rầm rộ, thì năm 2019 có thể được xem như là “năm của XM” khi cùng đưa ra chiến dịch tương tự, với số tiền ít hơn là 30 USD. Nhưng XM lại “chơi lớn” hơn, chạy chương trình này suốt từ năm 2019 cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại! Tất nhiên, cũng chính nhờ chi mạnh tay như vậy mà FBS hay XM đều được nhiều trader biết đến hơn. Đặc biệt, XM không chỉ cung cấp ib là gì forex, tung chiến dịch bonus 30 USD (sẽ được chúng tôi nói kỹ lưỡng trong phần sau) mà còn có các chiến dịch Marketing khác để quảng bá hình ảnh sàn tới trader. Tổng quan sàn XM Ra mắt từ năm 2009, XM thuộc công ty Trading Point Holdings Ltd, cơ quan quản lý chính thức của XM là CYTEC – nhà cung cấp giấy phép chính thức, kết hợp với Liên Minh Châu Âu để đảm bảo sàn hoạt động minh bạch và chống rửa tiền. Hiện tại, sàn XM đang phục vụ hơn 2.5 triệu khách hàng, đến từ 196 quốc gia khác nhau, hỗ trợ 30 loại ngôn ngữ, cùng 16 phần mềm giao dịch toàn diện và 25 phương thức thanh toán an toàn, với sự hỗ trợ đến từ 450 chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Xem thêm: đánh giá sàn xm Giấy phép hoạt động của sàn forex XM Trong rất nhiều bài review sàn forex, chúng tôi luôn nhấn mạnh về việc nên tìm kiếm sàn có giấy phép để giao dịch. Hiện tại, trên thị trường sẽ có 2 dạng sàn forex: một là sàn hoạt động “chui”, hai là những sàn chịu sự quản lý (ít nhất) từ 1 tổ chức tài chính trên thế giới. Mỗi cơ quan tài chính này sẽ có những quy định riêng biệt, vì thế tổ chức càng lớn thì yêu cầu càng khắt khe hơn. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm Cơ chế tài khoản tách biệt, đảm bảo sàn có thanh khoản chi trả cho khách hàng Do chịu sự quản lý từ ASIC 1 trong những trung tâm quản lý tài chính hàng đầu, cũng là nơi chịu trách nhiệm quản lý sàn chứng khoán Úc hiện nay. Nên ASIC có rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về chính sách bảo đảm an toàn dưới dạng tài khoản tách riêng (Segregated Account). Theo đó, sàn sẽ phải có 2 tài khoản, 1 tài khoản chỉ dùng để giữ tiền ký quỹ, hoàn toàn độc lập với tiền từ sàn giao dịch. Xem thêm: rút tiền sàn xm Có cơ chế bảo hiểm trong trường hợp sàn phá sản Với giấy phép đến từ CySEC, XM sẽ chịu sự quản lý từ cơ quan tài chính trực thuộc EU, nên XM buộc phải tuân thủ Chỉ thị về Công cụ Tài chính 2014/65 / EU hoặc MiFID II và Chỉ thị về phòng chống rửa tiền của EU, để bảo vệ trader theo Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư (CIF) với mức bảo hiểm tối đa 20.000 €.
 7. Sàn Juno Markets là gì? Đánh giá chi tiết Juno Markets là một nhà môi giới Forex và CFD, cung cấp cho các nhà giao dịch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ib forex là gì và quyền truy cập đa dạng các sản phẩm như tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số, CFD và kim loại. Kể từ khi thành lập, Juno Markets đã chứng minh cho mọi người thấy những ưu điểm của nó so với các sàn khác. Trong bài viết ngày hôm nay, kienthuctrade đưa ra những đánh giá về sàn giao dịch Juno Markets, giúp các bạn hiểu sâu hơn về broker này cũng như có thêm lựa chọn cho quyết định lựa chọn sàn giao dịch của mình. 1. Tổng quan sàn Juno Markets Juno Markets là nhà môi giới cung cấp môi trường giao dịch forex, CFDs và kim loại dành cho khách hàng tại khu vực châu Á. Được thành lập vào năm 2014, Juno Markets hiện nay chỉ có được giấy phép của VFSC (Financial Service Commission Vanuatu) – Ủy ban dịch vụ tài chính Vanuatu, một cơ quan không được đánh giá cao về độ uy tín trong ngành forex. Mọi quyết định liên quan đến việc mở tài khoản tại sàn này cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Xem thêm: đánh giá sàn xm 2. Sản phẩm / công cụ giao dịch Sàn Juno Markets Forex, chỉ số, kim loại và dầu thô là các sản phẩm chủ yếu được giao dịch tại sàn này. Forex: Juno Markets cung cấp cho nhà đầu tư gần 50 cặp tiền tệ, trong đó bao gồm cả cặp tiền chính, cặp tiền chéo và cặp tiền ngoại lai. Chỉ số: hơn 10 chỉ số nổi tiếng trên Thế giới như UK100, US30, NAS100, EUR50, HK50… Kim loại: vàng, bạc, platinum và palladium là 4 kim loại chủ đạo được giao dịch tại sàn Dầu thô: chỉ bao gồm 2 loại là dầu US và dầu UK Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Tài khoản giao dịch Sàn Juno Markets Juno Markets cung cấp 3 loại tài khoản, phân biệt dựa vào chủ thể sử dụng, trong đó có Tài khoản tổ chức, Tài khoản cá nhân và Tài khoản được quản lý. Xem thêm: rút tiền sàn xm Tài khoản tổ chức là loại tài khoản chỉ dành riêng cho khách hàng là những doanh nghiệp, các tổ chức tài chính hay các trader chuyên nghiệp. Tài khoản này được cung cấp nền tảng giao dịch tốt nhất, tối ưu hóa tính thanh khoản và giải pháp quản lý rủi ro. Tài khoản cá nhân là tài khoản mà dân trader như chúng ta cần quan tâm nhất. Nhóm tài khoản này được chia thành 2 tài khoản nữa, đó là Tài khoản STP và Tài khoản ECN. Hai loại tài khoản này cơ bản khác nhau về cách thức xử lý lệnh và cung cấp báo giá của sàn đến trader. Theo dõi trang sàn forex uy tín để cập nhật các thông tin mới nhất Forex
 8. Đánh giá chi tiết phí hoa hồng và spread sàn EightCap EightCap là một sàn giao dịch Forex của Úc được thành lập bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa ý tưởng tài chính được hiện thực hóa bằng công nghệ thông tin hiện đại là nền tảng, EightCap đặt ra nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu: Cung cấp ib sàn là gì và các dịch vụ tài chính đặc biệt cho khách hàng. Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng kienthuctrade tìm hiểu EightCap là gì cũng như đánh giá Eight Cap từng chi tiết nhé! 1. Nền tảng giao dịch Sàn EightCap MT4 và MT5 là 2 phần mềm giao dịch được sử dụng tại EightCap. Không có gì phải hoài nghi khi đây đều là những nền tảng giao dịch phổ biến và dẫn đầu thị trường. Cả 2 phần mềm đều là sản phẩm của công ty MetaTrader, một công ty chuyên cung cấp các giải pháp cho ngành forex nói riêng và tài chính nói chung. MT5 ra đời sau, có đầy đủ các tính năng của MT4 và được phát triển thêm một vài những tính năng mới, hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư. Xem thêm: review sàn xm 2. Đòn bẩy, phí hoa hồng và spread Sàn EightCap Tỷ lệ đòn bẩy tối đa được áp dụng cho cả 2 loại tài khoản Live là như nhau 1:500. Tuy nhiên, với mỗi sản phẩm giao dịch cụ thể và tùy thuộc vào số dư trên tài khoản mà tỷ lệ này sẽ được thay đổi. Thông thường, forex và kim loại sẽ được áp dụng tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:500, các sản phẩm còn lại tỷ lệ đòn bẩy sẽ thấp hơn, đặc biệt là cổ phiếu và tiền điện tử, tỷ lệ đòn bẩy tối đa được sử dụng thường không quá 1:10. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Các hình thức nạp, rút tiền Sàn EightCap EightCap cung cấp một số hình thức nạp, rút tiền phổ biến như Chuyển khoản ngân hàng Wire Transfer, Thẻ Visa/Master card, Ví điện tử (Neteller, Skrill), China Union… Nạp tiền: Đối với hình thức Wire Transfer, thời gian xử lý nạp tiền thường từ 1 – 3 ngày. Các hình thức còn lại thường là ngay lập tức. Nạp tiền được thực hiện 24/7 EightCap không tính phí nạp tiền cho tất cả các hình thức, riêng đối với Wire Transfer, nếu tài khoản chuyển tiền thuộc hệ thống ngân hàng Úc thì không mất phí, ngược lại sẽ bị tính phí, phí này phụ thuộc vào mỗi ngân hàng. Xem thêm: rút tiền sàn xm 4. Tổng kết ưu và nhược điểm Sàn EightCap Ưu điểm Sản phẩm giao dịch đa dạng Nền tảng giao dịch đa dạng, hoạt động ổn định Spread trên tài khoản Raw thấp, có khả năng cạnh tranh với các sàn uy tín khác Không tính phí hoa hồng (Standard) hoặc phí thấp (Raw) Nhược điểm Không được cấp phép bởi cơ quan uy tín Tỷ lệ đòn bẩy tối đa thấp Tài khoản giao dịch hạn chế Tiền nạp tối thiểu cao, nhiều sàn chỉ yêu cầu nạp tiền tối thiểu từ 1$. Chưa hỗ trợ nạp rút tiền qua internet banking EightCap tại Việt Nam chỉ mới hoạt động thời gian ngắn, chưa tạo nhiều dấu ấn cho trader Việt. Các điều kiện giao dịch chỉ tạm ổn chứ chưa quá tốt để cạnh tranh với những sàn forex uy tín hiện có mặt trên thị trường. Với những nhà đầu tư mới, vốn ít, các bạn có thể mở tài khoản Demo để trải nghiệm các điều kiện giao dịch tại EightCap.
 9. Đánh giá sàn chi tiết sàn giao dịch Amega Nhờ tốc độ bùng nổ của mạng internet, chắc chắn giao dịch ngoại hối forex không còn quá xa lạ với nhiều người. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ tạo ra “công dân triệu đô” không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Chính vì thế việc lựa chọn sàn giao dịch cung cấp làm ib là gì uy tín là một trong những điểm mấu chốt góp phần không nhỏ tạo nên thành công của các trader. 1. Amega là gì – Giới thiệu sàn giao dịch forex Amega Amega là một sàn môi giới Nga, sử dụng phần mềm giao dịch MT4 và MT5, được thành lập từ năm 2017, một sàn giao dịch khá non trẻ, trực thuộc 1XCorp N.V. chủ yếu cung cấp dịch vụ cho Nga và các nước CIS. Vì lẽ đó nên sàn hiện tại mới chỉ hỗ trợ 2 loại ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Nga. Đây có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho trader người Việt vì rào cản ngôn ngữ cũng như đội ngũ hỗ trợ đi kèm. Xem thêm: đánh giá sàn xm 2. Các chứng chỉ và giấy phép hoạt động của sàn Amega Thật đáng tiếc sau một hồi tìm kiếm tôi không thấy bất cứ thông tin nào liên quan tới giấy phép hoạt động của sàn giao dịch này. Không những vậy, bình thường tất cả các sàn giao dịch uy tín luôn có phần giới thiệu cơ bản thông tin liên quan đến công ty, thành lập năm bao nhiêu, trụ sở chính đặt ở đâu, hay các quy định, địa chỉ liên lạc, thông tin liên hệ, v.v. nhưng ở Amega bạn tìm mỏi mắt cũng không thấy các thông tin này trên website. Điều này khiến cho nhiều trader kỹ tính sẽ phải e dè về tính xác thực, mức độ tin cậy của Amega. Nhất là khi có tranh chấp xảy ra trader sẽ khó lòng được bảo vệ quyền lợi tối đa. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Các tài khoản giao dịch và sản phẩm được cung cấp bởi Amega Amega cung cấp 4 loại tài khoản chính gồm: Premium Scalper, SwapFree, Mini và PAMM. Cả 4 loại tài khoản này đều có mức nạp tối thiểu từ 1 USD trở lên bằng 2 loại tiền tệ chính là USD và EUR. Xem thêm: rút tiền sàn xm Cùng mức đòn bẩy khá cao lên tới 1:1000 với 2 loại nền tảng là MT4 và MT5. Điểm sáng duy nhất của các loại tài khoản mà Amega cung cấp là chính sách rebate lên tới 16 USD/lot cho trader vô cùng cao. Nếu chăm chỉ cày lot ở đây có thể sẽ kiếm được 1 khoản kha khá. Nhưng liệu bạn từng đặt câu hỏi, sàn lấy đâu ra số tiền đó để trả cho trader nếu bạn chỉ chăm chăm vô sàn cày lot, nếu đó không phải là tiền của chính những trader khác? Hay là lấy tiền của trader này trả cho trader khác mà thôi?
 10. Sàn IG là gì, đánh giá chi tiết Nhờ tốc độ bùng nổ của mạng internet, chắc chắn giao dịch ngoại hối forex không còn quá xa lạ với nhiều người. Và trong vô số những sàn giao dịch forex có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay, IG nổi lên như là một sàn giao dịch cung cấp ib là gì forex được nhiều trader yêu thích nhất. Kienthuctrade sẽ tổng hợp thông tin và đánh giá chi tiết về sàn giao dịch IG để bạn có cái nhìn khách quan nhất. 1. Tổng quan về sàn IG Sàn giao dịch IG, được đặt tại London, Anh. Đây là sàn giao dịch thuộc tập đoàn IG Group Holding Plc, một tập đoàn toàn cầu được thành lập năm 1974 với tên gọi IG Index chuyên cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp dự đoán giá vàng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tập đoàn bắt đầu online hóa kể từ năm 2003 và hiện đang có văn phòng đại diện ở 16 quốc gia và gần 140,000 khách hàng trên toàn thế giới. Xem thêm: đánh giá sàn xm 2. Giấy phép chứng nhận hoạt động sàn IG Với việc thành lập vào năm 1974, có thể nói sàn IG là một trong top những sàn có tuổi đời lâu nhất hiện nay. Không phải ngẫu nhiên để một sàn giao dịch có thể hoạt động qua ngần ấy năm và qua nhiều giai đoạn khó khăn khác nhau do đó các nhà đầu tư có thể yên tâm hơn khi giao dịch tại sàn giao dịch này. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Nền tảng giao dịch sàn IG Nền tảng giao dịch là một điểm mạnh của sàn IG. Bên cạnh nền tảng MT4 là một nền tảng phổ biến được nhiều nhà môi giới sử dụng thì IG có thêm một nền tảng giao dịch trên web của riêng họ rất tuyệt vời. Nền tảng này dễ sử dụng, có đầy đủ các chức năng cần thiết và có thể tùy chỉnh được. Ngay cả những nhà đầu tư mới vào nghề cũng có thể làm quen với nền tảng ngay lập tức. Một chức năng tiện lợi nữa của nền tảng IG đó là chức năng tìm kiếm. Để chọn được cặp tiền hay loại tiền điện tử bạn muốn giao dịch, bạn có chỉ cần nhập ký tự của nó vào ô tìm kiếm và chọn, thay vì phải kéo danh sách và căng mắt ra để tìm cặp tiền mình cần mua bán. Xem thêm: rút tiền sàn xm 4. Các loại tài khoản giao dịch IG Không có nhiều loại tài khoản để nhà đầu tư có thể lựa chọn. IG cung cấp 2 loại tài khoản, tài khoản Standard và tài khoản DMA. Tài khoản Standard là tài khoản được thiết kế cho các nhà đầu tư phổ thông. Tài khoản này yêu cầu số tiền ký quỹ tối thiểu là 300$. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà đầu tư tổ chức, IG cung cấp một tài khoản cao cấp hơn là DMA. Tài khoản này phù hợp cho các trader giao dịch bằng thuật toán hoặc giao dịch với khối lượng lớn
 11. Sàn Bluebullcap là gì, đánh giá chi tiết Nhờ tốc độ bùng nổ của mạng internet, chắc chắn giao dịch ngoại hối forex không còn quá xa lạ với nhiều người. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ tạo ra “công dân triệu đô” không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Chính vì thế việc lựa chọn sàn giao dịch cung cấp ib trong forex uy tín là một trong những điểm mấu chốt góp phần không nhỏ tạo nên thành công của các trader. Và trong vô số những sàn giao dịch forex có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay, Bluebullcap nổi lên như là một sàn giao dịch được nhiều trader yêu thích nó. 1. Tổng quan về sàn Bluebullcap Bluebullcap là một nhà môi giới forex và CFD cung cấp giao dịch trên nền tảng MT4. Mặc dù họ tuyên bố rằng họ tuân thủ các quy định quốc tế tuy nhiên các tuyên bố này nghe có vẻ hơi mơ hồ vì trên website của Bluebullcap, không thể tìm thấy số hiệu đăng ký của họ. Lịch sử hình thành và phát triển công ty không được công khai, bên cạnh đó còn nhiều vấn đề mập mờ khác. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sàn môi giới, trong đó có một số sàn rất tuyệt vời nhưng một số thì không. Bluebullcap có thực sự đáng tin cậy hay là một sàn lừa đảo mà mọi người nên tránh. Chúng tôi sẽ đi vào review chi tiết các khía cạnh của sàn này trong phần dưới của bài viết để giúp bạn hiểu hơn về sàn giao dịch này. Xem thêm: review sàn xm 2. Giấy phép chứng nhận hoạt động sàn Bluebullcap Theo chúng tôi tìm hiểu, sàn Bluebullcap có địa chỉ liên hệ tại Anh, tuy nhiên trên thực tế sàn giao dịch này được sở hữu và điều hành bởi công ty TNHH Bluebullcap Bull Capital. Mà công ty này có trụ sở và được thành lập trên Quần đảo Marshall Như vậy hóa ra Bluebullcap là một nhà môi giới nước ngoài, không có giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính trên các thị trường lớn như EU, Úc hoặc Mỹ. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Nền tảng giao dịch sàn Bluebullcap Sàn giao dịch này sử dụng nền tảng MT4. Đây là một ứng dụng front-end phổ biến nhất trong ngành giao dịch ngoại hối, nền tảng này có các phiên bản Web, máy tính và điện thoại. MT4 có giao diện thân thiện với người dùng và bộ công cụ hỗ trợ với tính năng chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp một số gói biểu đồ có sẵn, hỗ trợ giao dịch thuật toán, có nhiều loại lệnh có thể đặt, có chức năng quản lý tiền và có thể tích hợp thêm các ứng dụng của bên thứ ba. Xem thêm: rút tiền sàn xm 4. Các loại tài khoản giao dịch Bluebullcap Bluebullcap cung cấp cho khách hàng chỉ 2 loại tài khoản. Loại tài khoản đầu tiên là tài khoản Standard, dành cho các khách hàng phổ thông. Mức ký quỹ tối thiểu của tài khoản này là 500$, khá cao, đòn bẩy tối đa 1:500. Trong khi đó, nếu khách hàng nào có đủ 20,000$ trở lên có thể mở tài khoản Pro để hưởng mức phí giao dịch thấp hơn. Đòn bẩy của tài khoản Pro tối đa cũng là 1:500. Theo dõi trang sàn forex uy tín để cập nhật các thông tin mới nhất Forex
 12. Sàn AM broker là gì? Đánh giá chi tiết AM Broker là sàn giao dịch mới được thành lập từ năm 2018. Chính vì thế, sàn đã có những bước cải thiện khá rõ rệt, không giống như nhiều sàn forex truyền thống khác đó chính là chỉ cung cấp duy nhất ib forex là gì. Vậy với một sàn forex non trẻ như AM Broker có xứng đáng để bạn giao dịch hay không, thì hãy cùng theo dõi bài đánh giá sau đây của chúng tôi nhé. 1. Thông tin cơ bản về AM Broker Trụ sở: St. Vincent Grenadines Năm thành lập: 2018 Đòn bẩy tối đa: 1:500 Tiền nạp tối thiểu: 50 USD Nền tảng giao dịch: MT5 Cổng nạp rút: Ngân Lượng, Internet Banking, thẻ Visa Debit, Zota pay, Skrill và Neteller… Xem thêm: đánh giá sàn xm 2. Giấy phép chứng nhận hoạt động sàn AM Broker AM Broker thành lập từ năm 2018, tại Saint Vincent và The Grenadines, được cấp phép theo cơ quan quản lý tài chính địa phương. Về cơ bản, giấy phép của AM Broker rất yếu, điều này có thể sẽ làm cho nhiều trader cảm thấy e ngại khi giao dịch tại đây. Nhưng công bằng mà nói, không chỉ AM Broker mà ngay cả những sàn giao dịch forex nổi tiếng tại Việt Nam như FBS chẳng hạn, cũng phải mất thời gian rất dài mới có thể đạt được giấy phép, đến từ các cơ quan quản lý tài chính uy tín như CySEC. (FBS thành lập từ năm 2009 và phải tới năm 2017 sàn mới được cơ quan này cấp giấy phép). Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Sản phẩm giao dịch, đòn bẩy và phí hoa hồng do AM Broker cung cấp AM Broker cung cấp rất nhiều các sản phẩm giao dịch khác nhau cho bạn chọn lựa như: cặp tiền tệ forex (100 cặp), chỉ số chứng khoán, hợp đồng CFD, tiền điện tử, kim loại (vàng và bạc), dầu, gas và đặc biệt nhất là các quỹ giao dịch trao đổi ETF (300 ETF). So với nhiều sàn giao dịch khác, AM Broker không chỉ cung cấp rất nhiều sản phẩm mà còn vô cùng phong phú về mặt số lượng với hàng trăm sản phẩm khác nhau từ các loại chỉ số, các cặp tiền tệ cho đến các loại hợp đồng CFD. Giúp trader thoải mái trong việc chọn lựa sản phẩm giao dịch. Xem thêm: rút tiền sàn xm 4. Nền tảng giao dịch sàn AM Broker Thay vì cung cấp phần mềm MT4 truyền thống như nhiều sàn giao dịch khác, AM Broker có lẽ là sàn duy nhất hiện nay chỉ cung cấp phần mềm giao dịch MT5. Điều này có thể gây khó khăn cho các trader hoài cổ và bảo thủ hoặc các trader mới vào nghề, những người đã quen với việc sử dụng MT4. Tuy nhiên, MT5 là phần mềm được cải tiến từ MT4 nên cung cấp thêm rất nhiều các điểm hữu ích
 13. Đánh giá sàn giao dịch Saxo Bank Các nhà giao dịch đang tìm kiếm một sàn giao dịch có nhiều lựa chọn các công cụ và các loại tài sản sẽ không thất vọng với Saxo Bank – nhà môi giới cung cấp ib là gì forex hàng đầu của chúng tôi trong năm 2019. Saxo Bank hỗ trợ cung cấp đến khách hàng nhiều dịch vụ tốt bao gồm: Nghiên cứu, giá giao dịch, quản lý tài sản phục vụ cho nhu cầu của nhà đầu tư. 1.Tổng quan về sàn Saxo Bank Saxo Bank là một ngân hàng đầu tư của Đan Mạch cung cấp dịch vụ đầu tư và giao dịch trực tuyến. Đây là một sàn môi giới bán lẻ hàng đầu châu Âu. Saxo Bank thuộc sở hữu tư nhân, được thành lập vào năm 1992 và có trụ sở tại Copenhagen. Saxo Bank được coi là một sàn giao dịch an toàn vì được giám sát bởi hơn 10 cơ quan quản lý tài chính, trong đó có cơ quan quản lý hàng đầu của Anh là FCA. Xem thêm: review sàn xm 2. Giấy phép chứng nhận hoạt động sàn Saxo Bank Sàn Saxo Bank được cấp phép hoạt động bởi Cơ quan Quản lý tài chính Anh Quốc (FCA) với giấy phép số 551422, cung cấp quyền lợi được bảo vệ lên đến 50,000 Bảng ANh cho nhà đầu tư thông qua Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính FSCS. Không những thế, Saxo Bank còn được công nhận bởi rất nhiều cơ quan khác như ASIC, SFC, JFSA,… Có thể nói Saxo Bank là một sàn giao dịch thuộc top an toàn trên thế giới. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Nền tảng giao dịch sàn Saxo Bank Saxo Bank cung cấp nền tảng giao dịch độc quyền riêng của họ, gồm SaxoTraderGO và SaxoTraderPRO. Trong đó, SaxoTraderGO là nền tảng giao dịch online trực tiếp trên trình duyệt web trong khi SaxoTraderPRO là một phần mềm tải về dành cho máy tính. Các nền tảng giao dịch của Saxo Bank được cài đặt và thiết kế một cách khá hợp lý, sẽ đáp ứng được nhu cầu của hầu hơn các nhà đầu tư. SaxoTraderGo được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn HTML5, là một tiêu chuẩn web tiên tiến ở thời điểm hiện tại. Do đó, trang web của Saxo Bank chạy rất trơn tru và linh hoạt, tương thích trên mọi trình duyệt phổ biến, nói chung là rất dễ sử dụng. Công cụ vẽ biểu đồ rất đầy đủ với gần 50 chỉ báo và 17 công cụ vẽ chart, bao gồm cả các tín hiệu giao dịch tự động. Xem thêm: rút tiền sàn xm 4. Các loại tài khoản giao dịch Saxo Bank Có một số quốc gia không được phép mở tài khoản tại Saxo Bank như Mỹ, Iran, Sudan,… nhưng may mắn thay là không có Việt Nam trong danh sách. Để mở tài khoản tài Saxo Bank, bạn cần tối thiểu 500 Bảng Anh. Tại sàn Saxo Bank, có 3 loại tài khoản là tài khoản Classic, Platinum và VIP. Trong đó tài khoản Classic yêu cầu tiền gửi ban đầu là 500 Bảng, tài khoản Platinum là 50,000 Bảng và tài khoản VIP yêu cầu số tiền lớn nhất, chỉ dành cho các nhà đầu tư lớn, 1,000,000 Bảng Anh.
 14. Sàn Fullerton Markets có uy tín không? Nhờ tốc độ bùng nổ của mạng internet, chắc chắn giao dịch ngoại hối forex không còn quá xa lạ với nhiều người. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ tạo ra “công dân triệu đô” không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Chính vì thế việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín là một trong những điểm mấu chốt góp phần không nhỏ tạo nên thành công của các trader. Và trong vô số những sàn giao dịch forex có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay, Fullerton Markets nổi lên như là một sàn giao dịch cung cấp làm ib forex được nhiều trader yêu thích nhất. Kienthuctrade sẽ tổng hợp thông tin và đánh giá chi tiết về sàn giao dịch Fullerton Markets để bạn có cái nhìn khách quan nhất. 1. Tài khoản giao dịch Chỉ có 2 loại tài khoản tại Fullerton Markets, đó là tài khoản thực và tài khoản demo. Đối với tài khoản thực, được chia ra làm 2 loại tài khoản nhỏ dựa vào spread: Variable spread và ECN spread Tài khoản demo dành cho những nhà đầu tư mới, chưa có kinh nghiệm, muốn thực tập giao dịch trên thị trường và không bị mất bất kỳ khoản phí nào cả. Tài khoản thực dành cho nhà đầu tư đã có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường. Các thông số giữa 2 loại tài khoản thực là giống nhau, ngoại trừ spread và phí hoa hồng. Đòn bẩy: lên đến 1:500 Được hỗ trợ 24h Khối lượng lot, khối lượng lệnh tối thiểu, tối đa là khác nhau đối với mỗi loại sản phẩm Xem thêm: đánh giá sàn xm 2. Nền tảng giao dịch Fullerton Markets chỉ sử dụng một nền tảng giao dịch duy nhất là MT4, đây là nền tảng phổ biến và được đa số các trader trên toàn cầu sử dụng. MT4 được sử dụng bằng phần mềm trên máy tính và ứng dụng trên điện thoại. Bên cạnh đó, Fullerton Markets còn hỗ trợ 2 hệ thống giao dịch đó là CopyPip và Mirror Trader CopyPip: là hệ thống giao dịch sao chép riêng của Fullerton Markets, cho phép nhà đầu tư chọn 1 trong hàng nghìn nhà cung cấp chiến lược để sao chép.Ví dụ: tài khoản của nhà cung cấp chiến lược là 200$, tài khoản của nhà đầu tư là 400$ (gấp đôi), nếu nhà cung cấp chiến lược giao dịch và có lợi nhuận là 50$ thì nhà đầu tư sẽ nhận được 100$ và trường hợp thua lỗ sẽ tương tự. Với hệ thống này, các trader có thể thiết lập được lợi nhuận cũng như rủi ro tối đa theo ý muốn. Mirror Trader: Fullerton Markets đang hợp tác với nhà cung cấp công nghệ tài chính Tradency để tạo ra hệ thống này. Với hệ thống này, các trader có thể theo dõi được các tín hiệu mua/bán từ các nhà cung cấp chiến lược để có thể áp dụng vào trong giao dịch của mình. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm 3. Đòn bẩy, phí hoa hồng và spread Đòn bẩy: Fullerton Markets cung cấp tỷ lệ đòn bẩy từ 1:20 đến 1:500 Phí hoa hồng: phí hoa hồng chỉ áp dụng cho tài khoản ECN spread, với mức phí 10$/1 lot Spread: Fullerton Markets chỉ áp dụng spread thả nổi, tài khoản ECN spread có spread thấp, chỉ từ 0.1 pip, tài khoản Variable có speard cao hơn, từ 0.3 pip. Miễn phí hoa hồng đối với tài khoản Variable spread Spread trung bình nằm ở mức không quá cao mà cũng không quá thấp so với thị trường Các kênh nạp/rút tiền đa dạng, không mất phí Xem thêm: rút tiền sàn xm Đặc biệt có công cụ là hệ thống Copypip giúp khách hàng có thể đầu tư copy giao dịch theo các chuyên gia mà không cần phải tự giao dịch An toàn tiền nạp Kết hợp với các tập đoàn hỗ trợ thanh khoản hàng đầu thế giới Môi trường NDD MT4 có sẵn + tùy chọn giao dịch sao chép nâng cao Mức đòn bẩy cao Biên độ cạnh tranh Nền tảng giao dịch chưa có MT5, không hỗ trợ giao dịch trực tiếp trên web. Trên đây là bài tổng hợp chi tiết và đầy đủ nhất thông tin về sàn giao dịch Fullerton Markets, hi vọng có ích với bạn đọc. Theo dõi website của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về các sàn Forex. Theo dõi trang sàn forex uy tín để cập nhật các thông tin mới nhất Forex
 15. Tổng quan thị trường forex, sản phẩm forex Trong bài viết này, Kienthuctrade sẽ hướng dẫn các bạn những bước đầu tiên trong hành trình tìm kiếm thành công trên thị trường Forex. Bạn sẽ được tìm hiểu về những thông tin cơ bản nhất của thị trường Forex, biết được bản chất thị trường là gì, ib forex, những ai đang tham gia vào thị trường này, vai trò của họ như thế nào và làm thế nào chúng ta kiếm được tiền trên thị trường Forex… 1. Sản phẩm giao dịch trên thị trường ngoại hối – Forex là gì? Sản phẩm giao dịch trên thị trường Forex là chính là tiền tệ. Nếu bạn đã từng đi du lịch nước ngoài, thực hiện một chuyến đi đến Singapore và bạn chuyển đổi VND của bạn thành SGD (Dollar Singapore), bạn đã thực hiện một giao dịch ngoại hối. Khi bạn làm điều này, tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ sẽ xác định số tiền SGD bạn nhận được. Và tỷ giá này liên tục thay đổi theo từng điều kiện thị trường. Xem thêm: review sàn xm Những loại tiền tệ chính Những đồng tiền chính bao gồm: USD, JPY, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF và NZD. Trong những đồng tiền chính trên, USD là đồng tiền có số lượng và khối lượng giao dịch lớn nhất. Trên thực tế, theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), USD chiếm khoảng 62% dự trữ ngoại hối của thế giới! Vì vậy USD có thể được gọi là Vua của thị trường Forex. Những cặp tiền tệ chính Khi giao dịch Forex, chúng ta giao dịch theo từng cặp tiền. Tức là cùng lúc chúng ta mua đồng tiền này và bán một đồng khác. Cặp tiền tệ được tạo thành từ 2 đồng tiền khác nhau. Ví dụ EURUSD, AUDCAD, GBPJPY, … Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới có liên quan đến đồng Dollar Mỹ (USD) và các loại tiền tệ chính khác, bao gồm đồng Yên Nhật (JPY), Euro (EUR), Bảng Anh (GBP), Dollar Úc (AUD), Dollar New Zealand (NZD), Franc Thụy Sĩ (CHF) và Dollar Canada (CAD). Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm Những cặp tiền tệ chéo Những cặp tiền tệ không chứa Dollar Mỹ (USD) được gọi là những cặp tiền chéo hoặc đơn giản là cặp chéo. Những cặp chéo được giao dịch ít hơn nhiều những cặp chính. Đây là một số cặp tiền tệ chéo: Cặp chéo có EUR: EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, … Cặp chéo có GBP: GBPJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, … Cặp chéo có JPY: AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, NZDJPY, … Cặp chéo khác: AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, NZDCAD, AUDNZD, … 2. Giờ giao dịch của thị trường ngoại hối – Forex Thị trường Forex mở cửa 24h mỗi ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Được chia thành 4 phiên giao dịch chính: phiên Sydney, phiên Tokyo, phiên London và phiên New York. Những phiên giao dịch này còn được gọi bằng tên khác quen thuộc hơn là phiên Úc, phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. Xem thêm: rút tiền sàn xm 3. Lot là gì? Lot là gì? Lot là thuật ngữ đại diện cho khối lượng trong giao dịch Forex. Nếu như trong thị trường chứng khoán, khi nói về khối lượng giao dịch, chúng ta nói đến “số lượng cổ phiếu mua hoặc bán”. Ví dụ như “hôm nay tao mua 1000 cổ của bác Vượng ngay đáy”. Còn trong thị trường Forex, chúng ta dùng thuật ngữ “lot” để nói về khối lượng giao dịch các cặp tiền tệ. Theo dõi trang sàn forex uy tín để cập nhật các thông tin mới nhất Forex