• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

minhforex

Hội viên
 • Số nội dung

  355
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About minhforex

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://ruby.vn/
 1. chăm sóc trẻ sơ sinh chưa bao giờ là điều thuận lợi mang các bà mẹ, bởi trẻ khi mới chào đời, thân thể còn hầu hết, rất dễ chịu tác động bởi những nhân tố nhiệt độ và độ ẩm ngoài môi trường. Vậy độ ẩm tuyệt vời cho trẻ sơ sinh khoẻ mạnh và vững mạnh là bao nhiêu? Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn các thông tin chi tiết về độ ẩm thích hợp cho trẻ sơ sinh để bé nhà bạn được bảo kê và phát triển trong môi trường an toàn nhất. Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng như thế nào tới trẻ lọt lòng Độ ẩm và nhiệt độ là 2 nhân tố ảnh hưởng quan trọng tới sự vững mạnh của trẻ nhỏ. Ngay cả đến người to, thân thể đã lớn mạnh toàn diện vẫn mang thể mắc phải các vấn đề về sức khỏe khi gặp phải môi trường với nhiệt độ và độ ẩm không thích hợp. Trong khi ấy, trẻ lọt lòng có đề kháng còn rất yếu, rất dễ bị các nhân tố ngoài môi trường tác động. nếu nhiệt độ cao, cơ thể của trẻ sẽ bị mất nước, dẫn tới sốt cao, đặc thù là ở những trẻ dưới 6 tháng tuổi. Còn lúc nhiệt độ rẻ, sẽ làm cho những bé bị mỏi mệt, gây ra những căn bệnh về đường tiêu hoá. Do đó, những gia đình điều chỉnh nhiệt độ phòng hoặc giữ ấm cho trẻ sao cho thích hợp, để bé được bảo kê an toàn nhất. Xem thêm : độ ẩm trong phòng bao nhiêu là tốt Độ ẩm không khí cũng sở hữu tác động chẳng phải nhỏ tới trẻ lọt lòng. So có nhiệt độ, thì độ ẩm cũng khó thể khắc phục hơn. Độ ẩm cao sẽ tạo môi trường tiện dụng cho sự tăng trưởng của nấm mốc cộng các vi khuẩn sở hữu hại tới sức khỏe của trẻ sơ sinh và cả người lớn trong nhà. Độ ẩm không khí quá cao sẽ dẫn đến nguy cơ gây ra các bệnh về tuyến đường hô hấp, tiêu hoá, dị ứng, da liễu,… Mà mang sức đề kháng của trẻ nhỏ thì ko đủ khả năng chống lại những mầm bệnh này. Độ ẩm phòng phù hợp cho trẻ lọt lòng Độ ẩm quá cao hay quá tốt đều ko đảm bảo cho sự an toàn của trẻ nhỏ, bởi lý do như sau: Độ ẩm trong phòng quá lớn sẽ khiến trẻ lọt lòng dễ bị cảm lạnh, có nguy cơ cao mắc các bệnh về con đường hô hấp. Độ ẩm phòng quá rẻ, trẻ rất dễ bị khô da, khó chịu và sở hữu thể dẫn đến những căn bệnh da. bởi thế, các gia đình cần duy trì độ ẩm phòng em bé trong khoảng 40 – 60% là phù hợp nhất. Ở trong điều kiện độ ẩm này, các vi khuẩn rất khó phát triển để mang thể gây hại cho bé nhà bạn. Mang phần nhiều bệnh viện lớn, khoa nhi – lọt lòng ở trong nước cũng như nước ngoài luôn nỗ lực duy trì độ ẩm không khí trong phòng trẻ lọt lòng ở trong khoảng 55%. Để mang được độ ẩm phòng phù hợp nhất, những phụ huynh nên sử dụng máy độ độ ẩm trong phòng để chủ động điều chỉnh mức độ ẩm sao cho đạt chuẩn. Xem thêm : máy khuếch tán tinh dầu dùng pin Đi kèm sở hữu độ ẩm thì nhiệt độ trong phòng của trẻ sơ sinh cũng phải được duy trì ở mức phù hợp nhất. Vì khi ở trong bụng mẹ, trẻ luôn được ủ ấm trong khoảng nhiệt độ là 37,5 – 38 độ C. Do vậy, ở các tháng chào đời trước tiên, nếu ko được ủ ấm, bé với thể bị nhiễm lạnh, tác động xấu đến sức khoẻ. Được biệt nhiệt độ phù hợp nhất cho trẻ lọt lòng là trong khoảng 36 – 38 độ C. Ngoài ra, tùy vào từng tháng mà mức cũng sở hữu sự chênh lệch khác nhau cụ thể như sau: Đối sở hữu trẻ dưới 2 tháng tuổi: nhiệt độ thích hợp nhất là 26 – 28 độ C Đối sở hữu trẻ trên 2 tháng tuổi: nhiệt độ thích hợp nhất là 20 – 24 độ C Đối có trẻ sinh thiếu tháng, với cân nặng trong khoảng hai – 2,5 kg, thì nên để nhiệt độ phòng em bé là 27 – 28 độ C. Nếu trẻ sinh non mang cân nặng trong khoảng 1,5 – 2kg thì nên để nhiệt độ phòng là 30 – 32 độ C. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ mới tại Ruby.vn
 2. trông nom trẻ lọt lòng chưa bao giờ là điều dễ dàng với các bà mẹ, bởi trẻ lúc mới chào đời, cơ thể còn toàn bộ, rất dễ chịu ảnh hưởng bởi các nguyên tố nhiệt độ và độ ẩm ngoài môi trường. Vậy độ ẩm hoàn hảo cho trẻ sơ sinh khoẻ mạnh và tăng trưởng là bao nhiêu? Bài viết này sẽ san sớt tới bạn những thông tin chi tiết về độ ẩm thích hợp cho trẻ sơ sinh để bé nhà bạn được kiểm soát an ninh và vững mạnh trong môi trường an toàn nhất. Nhiệt độ và độ ẩm tác động như thế nào tới trẻ sơ sinh Độ ẩm và nhiệt độ là 2 yếu tố ảnh hưởng quan trọng tới sự tăng trưởng của trẻ nhỏ. Ngay cả đến người to, thân thể đã phát triển toàn diện vẫn mang thể mắc phải các vấn đề về sức khỏe lúc gặp phải môi trường có nhiệt độ và độ ẩm không thích hợp. Khi mà đó, trẻ lọt lòng mang đề kháng còn rất yếu, rất dễ bị các nguyên tố ngoài môi trường ảnh hưởng. giả dụ nhiệt độ cao, thân thể của trẻ sẽ bị mất nước, dẫn tới sốt cao, đặc biệt là ở những trẻ dưới 6 tháng tuổi. Còn lúc nhiệt độ rẻ, sẽ làm cho các bé bị mệt mỏi, gây ra các căn bệnh về tuyến phố tiêu hoá. Thành ra, những gia đình điều chỉnh nhiệt độ phòng hoặc giữ ấm cho trẻ sao cho thích hợp, để bé được kiểm soát an ninh an toàn nhất. Xem thêm : độ ẩm không khí là gì Độ ẩm ko khí cũng sở hữu tác động chẳng phải nhỏ tới trẻ sơ sinh. So với nhiệt độ, thì độ ẩm cũng khó thể giải quyết hơn. Độ ẩm cao sẽ tạo môi trường dễ dàng cho sự vững mạnh của nấm mốc cùng các vi khuẩn có hại đến sức khỏe của trẻ lọt lòng và cả người lớn trong nhà. Độ ẩm ko khí quá cao sẽ dẫn tới nguy cơ gây ra những bệnh về trục đường hô hấp, tiêu hoá, dị ứng, da liễu,… Mà sở hữu sức đề kháng của trẻ nhỏ thì không đủ khả năng chống lại những mầm bệnh này. Độ ẩm phòng thích hợp cho trẻ sơ sinh Độ ẩm quá cao hay quá thấp đều không đảm bảo cho sự an toàn của trẻ nhỏ, bởi lý do như sau: Độ ẩm trong phòng quá to sẽ khiến cho trẻ sơ sinh dễ bị cảm lạnh, sở hữu nguy cơ cao mắc các bệnh về con đường hô hấp. Độ ẩm phòng quá thấp, trẻ rất dễ bị khô da, khó chịu và với thể dẫn đến những căn bệnh da. bởi vậy, những gia đình cần duy trì độ ẩm phòng em bé trong khoảng 40 – 60% là phù hợp nhất. Ở trong điều kiện độ ẩm này, những vi khuẩn rất khó phát triển để có thể gây hại cho bé nhà bạn. Sở hữu hầu hết bệnh viện to, khoa nhi – lọt lòng ở trong nước cũng như nước ngoài luôn cố gắng duy trì độ ẩm ko khí trong phòng trẻ lọt lòng ở trong khoảng 55%. Để mang được độ ẩm phòng phù hợp nhất, các phụ huynh nên bằng máy độ độ ẩm trong phòng để chủ động điều chỉnh mức độ ẩm sao cho đạt chuẩn. Xem thêm : độ ẩm trong phòng bao nhiêu là tốt Đi kèm với độ ẩm thì nhiệt độ trong phòng của trẻ lọt lòng cũng phải được duy trì ở mức thích hợp nhất. Vì lúc ở trong bụng mẹ, trẻ luôn được ủ ấm từ nhiệt độ là 37,5 – 38 độ C. Do vậy, ở những tháng chào đời đầu tiên, nếu ko được ủ ấm, bé có thể bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Được biệt nhiệt độ thích hợp nhất cho trẻ lọt lòng là trong khoảng 36 – 38 độ C. Ngoài ra, tùy vào từng tháng mà mức cũng có sự chênh lệch khác nhau cụ thể như sau: Đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi: nhiệt độ thích hợp nhất là 26 – 28 độ C Đối với trẻ trên hai tháng tuổi: nhiệt độ thích hợp nhất là 20 – 24 độ C Đối mang trẻ sinh thiếu tháng, có cân nặng trong khoảng 2 – hai,5 kg, thì nên để nhiệt độ phòng em bé là 27 – 28 độ C. Nếu như trẻ sinh non sở hữu cân nặng trong khoảng một,5 – 2kg thì nên để nhiệt độ phòng là 30 – 32 độ C. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 3. nếu như với lần ghé qua spa, hay đi ngang những quầy mang phun sương thơm thoang thoảng trong siêu thị. Ắt hẳn không ít người dừng chân lại nghĩ suy, đây là loại máy gì vậy nhỉ? Máy phun khuếch tán tinh dầu là một sản phẩm hơi lạ so mang nhiều người, nên đa phần ít hiểu về cái sản phẩm này. Nghi vấn trước hết mọi người thường đặt ra là, có nên sử dụng máy khuếch tán tinh dầu không? Sử dụng với hại không? Cùng theo dõi bài viết Máy khuếch tán tinh dầu là gì? Máy khuếch tán tinh dầu hay còn được gọi là máy phun sương tinh dầu, máy xông tinh dầu (tên tiếng Anh: Diffuser Aroma) là 1 chiếc sản phẩm được tiêu dùng với mục đích khuếch tán tinh dầu, tối đa hóa công dụng của tinh dầu tình cờ, giúp tiết kiệm trong quá trình sử dụng. Đây là một mẫu sản phẩm đang rất nóng trên thị trường bởi vì nhiều công dụng và tính tiện dụng của chúng. Sản phẩm dùng ở phổ quát nơi như nhà hàng, khách sạn, spa, phòng khách, phòng ngủ gia đình, trên xe hơi… Ở mỗi nơi đều với các đặc tính nổi bật thích hợp. Bên cạnh đó, tựu chung vẫn là tạo hương khử mùi. Xem thêm : máy phun sương tạo ẩm loại nào tốt thực thụ cách hoạt động của máy khuếch tán tinh dầu như thế nào? bí quyết hoạt động của máy phun tinh dầu tiêu dùng kỹ thuật sóng siêu âm. Giúp phân tách từng phân tử nước có đựng tinh dầu, sau đó phun tinh dầu và sương bay xa trong không gian. đa dạng người lần đầu thấy sản phẩm đều lầm tưởng rằng đây là 1 mẫu máy đốt nóng để khá nước với đựng tinh dầu bay lên. Không những thế, sự thật thì lại khác, máy hoạt động không phải sở hữu hơi hot. Nghe qua có vẻ phức tạp, nhưng để sử dụng máy phun tinh dầu cực kì thuần tuý. Chỉ cần cho nước và tinh dầu vào, bật máy lên sau đó thu giãn là xong. Xem thêm : review máy khuếch tán tinh dầu những lợi ích mà máy đem đến Sản phẩm máy khuếch tán tinh dầu là một sản phẩm phải nhắc là sở hữu toàn bộ công dụng. Đây chính là điểm được đa dạng tình nhân thích nhất. Cộng Nhận định từng công dụng nhé. Khuếch tán tinh dầu Lọc khí Tạo độ ẩm cho phòng máy lạnh, phòng khô trang hoàng làm cho đèn ngủ dùng máy khuếch tán tinh dầu sở hữu hại không? Đây là nghi vấn rộng rãi người thắc mắc lúc quyết định với nên mua sản phẩm. Câu trả lời là về thực chất của mẫu máy phun tinh dầu, sở hữu các lợi ích nhắc trên, hoàn toàn không sở hữu bất kỳ tác dụng gây hại nào. Ngược lại, nó còn đem đến đầy đủ công dụng bổ trợ khác cho sức khỏe của chúng ta. Thậm chí những dòng máy giả, nhái chúng cũng không gây hại mà chỉ làm cho máy nhanh hỏng thôi. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 4. giả dụ với lần xẹp qua spa, hay đi ngang những quầy sở hữu phun sương thơm thoang thoảng trong siêu thị. Ắt hẳn không ít người ngừng chân lại suy nghĩ, đây là chiếc máy gì vậy nhỉ? Máy phun khuếch tán tinh dầu là 1 sản phẩm hơi lạ so có phổ biến người, nên đa phần ít hiểu về cái sản phẩm này. Nghi vấn đầu tiên mọi người thường đặt ra là sử dụng máy khuếch tán tinh dầu có tốt không? Sử dụng mang hại không? Máy khuếch tán tinh dầu là gì? Máy khuếch tán tinh dầu hay còn được gọi là máy phun sương tinh dầu, máy xông tinh dầu (tên tiếng Anh: Diffuser Aroma) là 1 cái sản phẩm được tiêu dùng với mục đích khuếch tán tinh dầu, tối đa hóa công dụng của tinh dầu đột nhiên, giúp tiết kiệm trong thời kỳ sử dụng. Đây là một chiếc sản phẩm đang rất nóng trên thị trường bởi vì nhiều công dụng và tính tiện lợi của chúng. Sản phẩm dùng ở phổ thông nơi như nhà hàng, khách sạn, spa, phòng khách, phòng ngủ gia đình, trên xe hơi… Ở mỗi nơi đều với những đặc tính vượt bậc phù hợp. Bên cạnh đó, tựu chung vẫn là tạo hương khử mùi. những ích lợi mà máy đem lại Sản phẩm máy khuếch tán tinh dầu là một sản phẩm phải nhắc là có đông đảo công dụng. Đây chính là điểm được phổ quát bồ thích nhất. Cùng Đánh giá từng công dụng nhé. Khuếch tán tinh dầu Cũng như tên gọi, đây là công dụng chính của sản phẩm, máy dùng sóng siêu thanh để phân tách tinh dầu, thổi bay chúng giúp lan tỏa khắp phòng. Mỗi loại tinh dầu khi được khuếch tán lại đem đến 1 công dụng xuất sắc cố định. Tùy vào từng dòng sản phẩm, máy mang thể khuếch tán được trong đa số phạm vi từ những không gian nhỏ trong khoảng chục mét vuông đến 300 – 400 m2. Sở hữu một dòng máy phun tinh dầu thông thường thì diện tích khuếch tán lên đến 40m2 và hoạt động liên tục tối đa được khoảng 10 tiếng. Xem thêm : máy phun sương tạo ẩm loại nào tốt Lọc khí Đây là 1 công dụng quan yếu nhưng lại ít được rộng rãi người quan tâm. Sở dĩ mang công dụng này là do trong thời kỳ hoạt động. Máy hút không khí trong khoảng bên ngoài để lấy lực đẩy tinh dầu lên. Trong khi hút vào qua bộ phận khuếch tán của máy. Chúng cũng giúp lọc ko khí và dòng đi các chất độc hại. làm đèn ngủ mang hệ thống đèn led 7 màu đề cập có ở trên, ngoài trang trí, đây còn là 1 dòng đèn ngủ tiên tiến. Lý do chiếc đèn này giúp bạn phát triển thành dễ ngủ ấy là nhờ vào sự vận động màu của đèn và hệ thống lọc màu. Đèn mang màu rất êm dịu, chuyển màu trong khoảng từ khiến cho bạn như lạc vào vũ trụ có những phổ quang quẻ 7 màu. Nếu như bị trằn trọc khó ngủ, chỉ cần nhìn theo ánh đèn, bạn sẽ được “thôi miên” vào giấc ngủ khi nào ko hay. Xem thêm : review máy khuếch tán tinh dầu sử dụng máy khuếch tán tinh dầu có hại không? Đây là thắc mắc rộng rãi người nghi vấn lúc quyết định có nên tìm sản phẩm. Câu giải đáp là về bản tính của dòng máy phun tinh dầu, có các ích lợi đề cập trên, hoàn toàn không mang bất kỳ tác dụng gây hại nào. Trái lại, nó còn mang đến số đông công dụng bổ trợ khác cho sức khỏe của chúng ta. Thậm chí các dòng máy kém chất lượng, nhái chúng cũng không gây hại mà chỉ làm máy nhanh hỏng thôi. kỳ vọng ưng chuẩn bài viết quý khách sẽ có thêm góc nhìn để lựa chọn cho mình dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và mang thêm lựa chọn nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của gia đình. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 5. Nhu cầu tạo mùi thơm cho môi trường sống, không gian làm việc, ko gian kinh doanh… đang tăng cao. Điều này cũng đang trở nên khuynh hướng bây giờ vì vậy những sản phẩm máy tạo mùi hương và báo giá máy tạo hương thơm được số đông người để ý. Phân dòng theo công nghệ tiêu dùng Phân mẫu máy tạo mùi thơm theo công nghệ sử dụng được chia thành hai cái chính đó là: Máy tại mùi thơm bằng ion và bằng công nghệ khí lạnh. Máy tạo mùi thơm bằng ion đã xây dựng thương hiệu từ 3-4 năm về trước. Sản phẩm này dùng màng phun bằng nano tạo ra các ion âm, sở hữu tác dụng cái bỏ bụi, vi khuẩn trong không khí. Máy tạo mùi hương bằng khoa học khí lạnh: Đây là sản phẩm được sử dụng khoa học đảm bảo có tới mùi hương nguyên bản chỉ mất khoảng dài. Loại máy này thường được tiêu dùng để tạo mùi hương cho ko gian mang diện tích to, với chế độ hứa giờ và với bảng điều chỉnh thông minh. Xem thêm : ống đũa khử trùng bằng tia cực tím Phân chiếc theo diện tích không gian sử dụng Máy mùi thơm cho không gian nhỏ mang diện tích < 150m2 Máy tạo mùi thơm cho không gian làng nhàng mang diện tích 200m2-400m2 Máy tạo mùi thơm cho ko gian to sở hữu diện tích > 500m2 – 1000m2 Phân dòng theo mục đích dùng Máy tạo mùi hương trong gia đình: Đây thường là các mẫu máy khuếch tán tinh dầu pha lẫn sở hữu nước. Trong ấy cốt yếu là 95% nước và 5% tinh dầu. Máy tạo mùi hương công nghiệp: Đây là những mẫu máy khuếch tán sở hữu công suất lớn tiêu dùng lắp đặt cho các trung tâm thương nghiệp, các tòa nhà cao tầng… để phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng, sản phẩm máy tạo mùi thơm càng ngày càng phổ thông về kiểu dáng, chủng loại và kiểu dáng. Vì vậy, bạn sở hữu thể dễ dàng sắm thấy các sản phẩm phù hợp sở hữu mục đích và nhu cầu dùng của bản thân mình. Xem thêm : dụng cụ mở rượu vang cao cấp vì sao nên bằng máy tạo mùi thơm? các dòng máy tạo mùi thơm đang được sử dụng phổ thông, những thông báo về giá máy tạo mùi thơm cũng được phổ biến người để ý, tậu kiếm. Bởi sản phẩm này mang đến phổ biến điểm cộng trong thời kỳ tiêu dùng, đặc thù là dùng trong không gian buôn bán. giả dụ bạn bước vào không gian chỉ mang các mùi khó chịu như: mùi xống áo mới, mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi, mùi điều hòa…thì chắc hẳn bạn chẳng còn tâm trạng để tậu sắm, chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi ko gian ngột ngạt và khó chịu đấy. Chính do đó, lúc bằng máy tạo mùi hương có những hương thơm dễ chịu, đặc biệt sử dụng những loại mùi hương với tác dụng làm cho tinh thần thoả thích, thư giãn cũng là bí quyết để bạn tạo ấn tượng cho quý khách. Mùi hương chính là nguyên tố tiện lợi “chạm” vào trái tim khách hàng hiệu quả nhất. Vì vậy, mang đa số chủ cửa hàng, công ty đang tìm kiếm những cái máy tạo mùi thơm phù hợp cho ko gian của mình. Trên đây là thông tin mà mình muốn san sẻ cho các bạn để quý khách tuyển lựa sản phẩm thích hợp và cần tiêu dùng. Cảm ơn đã theo dõi bài viết. Chúc quý khách thành công Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 6. cơ chế phun sát trùng hoàn hảo máy phun khử trùng M1 dùng các đèn tia cực tím ở miệng phun để chiếu trực Tiếp đến những tia dung dịch để tăng cường hữu hiệu tiệt trùng, có thể tiêu diệt 99% những vi khuẩn như vi rút ve bọ, vi khuẩn Escherichia coli,.... Không gây hại tới sức khỏe và không có lưu lượng chất khử trùng dư thừa trong ko khí. Các bạn có thể an tâm dùng để diệt trùng các thiết bị trong nhà hay thậm chí có thể diệt trùng thân thể lúc ra ngoài. Khoảng cách phun xa, lưu lượng phun lớn Máy khử trùng Xixa có lưu lượng phun to, bơm dung dịch nhanh chóng, cho khả năng phun mạnh mẽ với lượng dụng dịch lớn tạo điều kiện cho thời kỳ tiệt trùng xoá bỏ và làm cho vi khuẩn bị tiêu diệt mau lẹ hơn. Hơn nữa, khoảng cách phun của máy tương đối xa lên đến hai - 3 mét, thuận tiện sử dụng khử khuẩn ngồi không gian rộng, những ngóc ngóc khó chạm đến nhanh chóng và hữu hiệu. đọc thêm : máy phun thuốc khử trùng mini Dung tích bình cất to Máy phun dung dịch diệt trùng được trang bị bình chứa dung tích 350ml, cao hơn đa dạng lần so với các máy phun diệt trùng trên thị trường. Có thể tùy chỉnh lưu lượng phun dùng theo nhu cầu, thuận lợi sử dụng từng ko gian trong khoảng 15 - 20phút. Trong khoảng đấy, bạn có thể sử dụng để vô trùng ko gian rộng mà không cần nhọc lòng tới vấn đề hết nước. Dung lượng pin lớn Máy phun dung dịch khử khuẩn M1 sử dụng pin lithium có dung lượng 1800mAh, có thể thả sức dùng liên tiếp 3 giờ sau lúc sạc đầy. Thêm vào đó, máy được sạc duyệt y cổng micro USB thường ngày, sạc đầy trong vòng 2 tiếng, tiện lợi sạc chung với những thiết bị như adapter sạc, sạc dự phòng, … một cách thuận tiện. đọc thêm tại : cách pha cloramin b Khoảng cách phun xa, lưu lượng phun lớn Máy khử trùng Xixa có lưu lượng phun to, bơm dung dịch nhanh chóng, cho khả năng phun mạnh mẽ với lượng dụng dịch lớn tạo điều kiện cho công đoạn tiệt trùng xoá bỏ và làm cho vi khuẩn bị xoá sổ nhanh hơn. Hơn nữa, khoảng cách phun của máy tương đối xa lên đến hai - 3 mét, thuận tiện sử dụng khử khuẩn ngồi dưng gian rộng, những ngóc ngóc khó chạm tới nhanh chóng và tuyệt vời. Trên đây là một vài thông tin mà mình biết tới và muốn chia sẻ với với các bạn để bạn có thể tậu cho mình một trang bị thích hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết trên. Chúc bạn thành công! Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 7. Vòng lắc eo là một dụng cụ hiệu quả để vui chơi, giữ dáng và rèn luyện sức khỏe. Rộng rãi người nghĩ chọn đại một chiếc vòng lắc eo là được, nhưng chẳng phải. Chỉ thuần tuý là một chiếc vòng như các bạn trông thấy nhưng chọn được vòng lắc eo giúp giảm eo nhanh nhất mà an toàn, chi phí hợp lý cần lưu ý đa dạng hơn thế, nhất là với người mới khởi đầu. Vì thế cách chọn vòng lắc eo thích hợp rất quan yếu với người sử dụng, cộng theo dõi review vòng lắc eo được sử dụng nhiều nhất hiện nay nhé! Vòng lắc eo bằng mây Vòng lắc eo bằng mây cũng rất được ưa thích. Là sản phẩm nội địa, được gia công 100% bằng nguyên liệu mây rừng cao cấp. Có các loại kích thước không giống nhau thích hợp với đặc điểm cơ thể khác nhau. Có loại vòng mây è cổ hoặc vòng mây đệm cao su non bọc nilon. Có loại vòng mây đơn cũng có loại chập hai, 3 sợi mây nữa... Về ưu điểm lớn nhất của vòng lắc eo bằng mây là lắc rất đầm và vững chắc vì trọng lượng của mây nguyên chất tương đối nặng. Điều này rất thích hợp với những người tập không chuyên, những người đang muốn giảm eo nhanh chóng. Chất liệu mây cũng mang đến sự bền chắc trong giai đoạn dùng. Giá vòng lắc eo bằng mây rất rẻ, rẻ hơn cả các loại vòng chất liệu nhựa. Tuy vậy, sẽ khá khó để các bạn mang theo khi đi du lịch vì nó là một vòng mây liền chẳng thể tháo dỡ rời. Nó chỉ nên được để và dùng ở một chỗ nhất định như ở nhà chả hạn. Vòng lắc eo mát xa Việc trước tiên trong danh sách vòng lắc eo loại nào tốt chính là vòng lắc eo massage này. Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, với mức giá bán rẻ nao núng trong khoảng hơn 100k đến hơn 200k. Và luôn là dòng sản phẩm vòng lắc eo bán chạy nhất ở những cửa hàng. Điểm đáng lưu ý của vòng lắc eo mát xa là gì?. Mặt trong vòng lắc eo có các điểm mát xa nam châm đệm lồi lõm. Khi vận động quanh co eo, các điểm mát xa này tác động trực tiếp lên vùng eo bụng giúp làm tiêu mỡ, săn chắc và giảm đau lưng tuyệt vời rõ rệt. Vòng lắc eo mát xa làm bằng nhựa. Thiết kế chia thành 8 đoạn có màu sắc khác nhau, tiện lợi lắp ghép và tháo dỡ rời tiện dụng cho chứa giữ và chuyển động. Và khi bạn muốn dùng cho người khác có thân hình nhỏ bé hơn chỉ cần bớt đi 1 hoặc 2 đoạn để thu nhỏ các con phố kính vòng lắc eo cho phù hợp chứ ko cần tậu một chiếc khác. xem thêm tại : cách sửa sạc dự phòng không vào điện Vòng lắc eo ống thép Vòng lắc eo ống thép có thể tháo dỡ lắp tiện lợi, mau chóng nhờ kiểu dáng 6 đoạn rời. Chất liệu bên trọng là lõi thép không gỉ siêu bền. Bên ngoài được bọc mút dày mềm mại, êm ái giúp giảm đau hoàn hảo cho vùng eo bụng khi tập luyện. Điểm đặc biệt của vòng lắc eo ống thép này nằm ở chỗ nó là ống thép rỗng. Bạn có thể bỏ thêm những loại hạt nhỏ như gạo, đỗ... Vào bên trong để điều chỉnh trọng lượng theo ý muốn. Tuy nhiên, mức giá của nó đắt hơn hẳn những loại vòng lắc eo bằng mây, bằng nhựa khác. xem thêm tại : bơm lốp xe ô tô loại nào tốt Vòng lắc eo lò xo ko giống như những vòng lắc eo được nhắc tới ở đây, vòng lắc eo lò xo gây ấn tượng bởi sự mềm mại. Nó đàn hồi và ko bị dừng bởi dạng hình của vòng lắc eo truyền thống. Nó có thể uốn cong, gập lại, kéo dài tiện lợi cho chuyển động và chứa giữ. Ko cần phải túa rời, lắp ráp bạn vẫn có thể dùng nó mọi khi mọi nơi. Vòng lắc eo lò xo được làm ở dạng lò xo mềm mại, không gây đau khi chạm vào cơ thể. Lớp bên ngoài là các lò xo PVC không độc hại, gần gũi với môi trường, tăng cường tính linh động. Bên trong là các lò xo thép ko gỉ, mạnh mẽ, bền chắc. Kiểu dáng với những nam châm đệm lồi ra cải thiện tuyệt vời mát xa và giảm eo chóng vánh. Đâu có người nào ko muốn một vóc dáng cân xứng và sức khỏe tốt? Vòng lắc eo là công cụ hữu hiệu giúp các bạn đoàn luyện để đem lại điều ấy. Chúc bạn chọn được vòng lắc eo loại nào tốt có thể làm các bạn hài lòng!!! Xem thêm các món sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay tại Ruby.vn
 8. Một trong các cách đuổi muỗi tự nhiên được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay đó chính là dùng vợt bắt muỗi. Đặc biệt mùa mưa kéo dài sắp tới cũng là thời điểm mà các căn bệnh liên quan đến muỗi như sốt xuất huyết bùng phát chính vì thế mà nhu cầu sử dụng vợt muỗi ngày càng tăng cao. Thế nhưng trong quá trình sử dụng chắc hẳn không ít người gặp phải tình trạng vợt muỗi nhưng muỗi không chết. Vậy cần phải làm gì để khắc phục lỗi vợt muỗi bị hỏng này, mọi người hãy cùng tham khảo cách sửa vợt muỗi dưới đây: Hướng dẫn cách sửa vợt muỗi bị hỏng tại nhà nhanh nhất Vợt bắt muỗi không nổ do tụ tăng áp hỏng Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện ra những tiếng kêu nổ rè rè, hay phần xác muỗi bám trên vợt chỉ bốc khói mà không phát ra tiếng nổ thì nguyên nhân chính có thể do tụ tăng áp của vợt đã bị hỏng, tụ hết điện hoặc bị hở dây nối bên trong vợt. Vậy nên trong trường hợp này, cách sửa vợt bắt muỗi không nổ đó là sử dụng một chiếc đồng hồ Ohm để đo điện xem tụ của vợt bắt muỗi có bị hết điện hay không. Nếu như hết thì cần thay mới hoặc mang ra trung tâm bảo hành để thợ kiểm tra và khắc phục. Vợt bắt muỗi bị hỏng do vợt “bẩn” Nếu sau một thời gian dài sử dụng mà vợt muỗi không được vệ sinh sẽ, xác muỗi bám trên đó, gây cháy đen trên phần lưới trong những lần vợt tiếp theo. Chính vì thế mà khi muỗi rơi vào những chỗ bị bám bẩn như vậy thì sẽ khó bị điện giật. Vậy nên, sau khi sử dụng xong mọi người nên lấy bàn chải đánh răng chà nhẹ để dọn sạch xác muỗi bám trên vợt điện. Xem thêm : nhiệt kế hồng ngoại nào tốt Vợt muỗi hỏng do lưới bị đứt Lưới vợt bị đứt hoặc gãy sẽ ra khoảng trống khiến cho lượng điện của các chỗ xung quanh không giống nhau cũng là nguyên nhân làm cho vợt muỗi bị hỏng, vợt muỗi không nổ dần dần dẫn đến nổ khiến hiệu quả bắt muỗi của vợt bị ảnh hưởng và lâu dần sẽ bị hỏng. Để khắc phục tình trạng này, người dùng cần bảo quản vợt thật kỹ, không cho trẻ em lấy vợt làm đồ chơi và tuyệt đối không đặt vật nặng đè lên mặt vợt. Tại sao nên sắm vợt muỗi trong mùa mưa này? Vợt muỗi giúp bảo vệ sức khỏe mọi người: Mọi người sẽ không còn phải lo lắng các thành viên trong gia đình mình sẽ bị dị ứng hay mắc các bệnh do tiếp xúc với loại hóa chất có trong thuốc diệt muỗi hay nhang đuổi muỗi…nữa vì đã có vợt bắt muỗi siêu tiện lợi. Diệt muỗi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian: Nguyên lý hoạt động của vợt muỗi là sử dụng lưới điện trên mặt vợt để diệt, muỗi sẽ chết ngay lập tức khi tiếp xúc. Do đó mà chỉ với 1 thao tác di chuyển vợt đến khu vực có muỗi giúp mọi người có thể diệt sạch hết muỗi trong không gian sống một cách nhanh chóng, không tốn thời gian chờ đợi và chuẩn bị như các phương pháp khác. Xem thêm : hướng dẫn sử dụng máy cạo vôi răng Giá thành phải chăng: Một chiếc vợt muỗi có giá dao động từ 90k – 150k, chất lượng đảm bảo kèm với chế độ bảo hành, thời gian sử dụng lâu nên việc sắm một chiếc vợt muỗi cho gia đình là hoàn toàn hợp lý. Dễ dàng sử dụng: Với thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn, kiểu dáng như vợt tennis nên rất thuận tiện khi sử dụng. Ngay cả trẻ lớn, người già cũng có thể sử dụng vợt bắt muỗi một cách dễ dàng. Ngoài ra trên thân vợt muỗi có đèn soi với ánh sáng nhẹ có khả năng thu hút muỗi lại gần cũng như giúp bạn vợt muỗi ngay cả trong bóng tối. Một số lưu ý về cách sử dụng vợt muỗi Không vội chạm tay vào khu vực lưới điện sau khi ngắt điện bởi dù không có điện phóng ra nhưng lưới kim loại điện vẫn lưu điện. Mọi người nên đợi một vài phút để vợt tự xả hết điện rồi mới lấy xác muỗi hay làm sạch vết bẩn trên lưới. Khi vợt bắt muỗi phóng điện yếu, tiếng bắt muỗi phát ra nhỏ hơn bình thường hoặc đèn chiếu sáng yếu, thì bạn nên sạc điện ngay cho vợt, tránh để tình trạng hết sạch điện mới sạc. Chỉ cần cắm sạc và đợi 3 – 5 tiếng là vợt của bạn đã được sạc đầy. Không để vợt bắt muỗi tiếp xúc với trẻ nhỏ vì vợt bắt muỗi màu sắc bắt mắt, trông giống vợt tennis nên trẻ rất dễ đem ra dùng. Nếu trẻ cho tay vào vợt đang trong lúc điện bật dễ nguy cơ bị điện giật nên để đảm bảo an toàn cho trẻ mọi người nên treo vợt lên cao tránh xa tầm với của trẻ. Trên đây là những thông tin về nguyên nhân cũng như cách sửa vợt muỗi bị hỏng trong quá trình sử dụng. Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ hữu ích đối với mọi người. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 9. Trong quá trình sử dụng vợt diệt muỗi, có nhiều trường hợp vợt chỉ hư hỏng một vài chi tiết nhỏ nên bạn muốn tự sửa vợt muỗi hiệu quả mà không phải mang ra tiệm hay thay cái mới. Nhưng, để có thể tự mình sửa được vợt diệt muỗi thì không phải là ai cũng có thể làm được. Nếu như việc sử dụng các thiết bị điện thường xảy ra các tình trạng hư hỏng hay chập chạm nhỏ thì vợt diệt muỗi cũng không ngoại lệ. Với nhiều người thì khi vợt bị hư, việc mang đi tiệm sửa thực sự rất mất thời gian mà mua mới thì lại rất tốn kém. Mặc dù là giá của một chiếc vợt diệt muỗi cũng không phải là quá cao. Trung bình thì một cái vợt diệt muỗi có giá dao động từ 100.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng. Nhưng nhiều người vẫn muốn tự mình sửa chữa để có thể tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên thì cách tự sửa vợt diệt muỗi hiệu quả nhất thì không dễ để có thể tìm ra nếu bạn không bỏ một chút “tâm tư” để tìm hiểu về nó. Những sự cố của vợt diệt muỗi Khi sử dụng, có một chi tiết của vợt sẽ bị hư hỏng do tần suất dùng quá nhiều như nút bấm và pin. Vì nút bấm phải sử dụng suốt ngày nên thường có hiện tượng bị liệt nút, bấm mà đèn không sáng hay bấm mà không được vì nút bị kẹt. Hay như trường hợp pin do dùng quá nhiều hay trong quá trình sử dụng không tuân thủ việc sạc pin đúng nên dẫn đến tình trạng chai pin. Đối với những trường hợp đơn giản như vậy thì bạn có thể tự sửa vợt diệt muỗi hiệu quả để tiết kiệm chi phí thay mới cho mình được tốt nhất. Xem thêm : nhiệt kế hồng ngoại nào tốt Những điều cần biết khi tự sửa vợt diệt muỗi với những lỗi cơ bản Khả năng diệt muỗi bị yếu Để có thể tự sửa vợt diệt muỗi hiệu quả với lỗi này thì bạn cần tháo vợt muỗi ra. Bên trong có một bộ khuếch đại thì bạn tiến hành tháo hai mối của vợt ra. Sau một thời gian sử dụng thì bụi và các xác muỗi bị dính vào lưới điện. Vì vậy, bạn có thể làm sạch lưới điện. Việc làm sạch này có thể sử dụng bàn chải đánh răng với một ít nước để làm sạch. Sau khi làm sạch xong thì sẽ xả sạch nước và mang ra nắng, dốc ngược phần vợt để cho ráo hết nước để tránh việc nhiễm điện khi sử dụng. Công tắc không ổn định Đối với trường hợp công tắc của vợt không ổn định thì khi sử dụng sẽ khiến cho việc bật tắt rất khó khăn và đèn cũng không sáng đều mà thường có hiện tượng nhấp nháy. Xem thêm : hướng dẫn sử dụng máy cạo vôi răng Tuy nhiên, để có thể khắc phục thì bạn chỉ cần sử dụng dầu máy hay dầu xe để nhỏ vào công tắc và sau đó thì bật liên tục công tắc để cho dầu được bôi trơn. Như vậy sẽ giúp cho việc sử dụng công tắc của vợt muỗi được ổn định hơn và đèn khi bật lên sẽ không bị nhấp nháy nữa. Những điều cần biết khi tự sửa vợt diệt muỗi Nếu như muốn tự sửa vợt diệt muỗi hiệu quả thì việc mà bạn cần phải biết được chính là phải nắm được cách làm thế nào để có thể biết được chính xác sự cố của vợt phát ra ở đâu. Vì vậy mà việc nắm được các thông tin sau là điều cần thiết: - Nắm được nguyên lý hoạt động và cấu tạo của vợt muỗi như thế nào thì mới có thể biết được chính xác sự cố xảy ra ở đâu và cách khác phục như thế nào cho hiệu quả. - Khi nắm được nguyên nhân thì cần phải biết tháo các chi tiết của vợt ra một cách cẩn thận nhất. Nếu trong quá trình tháo, lắp vợt không cẩn thận có thể dẫn đến việc làm đứt các dây nối rất nhỏ. Điều này sẽ rất khó phát hiện ra nếu sau khi lắp vào mà vợt vẫn không hoạt động bình thường. Việc tự sửa vợt diệt muỗi hiệu quả còn phải tùy thuộc vào mức độ sự cố của vợt như thế nào. Chỉ những sự cố đơn giản thì mới có thể tự mình sửa được. Đối với những sự cố phức tạp thì tốt nhất là nên mang đến thợ sửa hoặc có thể thay một vợt mới. Vì nếu sự cố phức tạp mà bạn vẫn cố sửa thì rất có thể khi sử dụng dẫn đến tình trạng chập cháy rất nguy hiểm. Đây là một vấn đề mà khi sử dụng bạn cần phải lưu ý để có thể đảm bảo là việc sử vợt diệt muỗi có thể mang lại hiệu quả như những gì mà mình mong muốn. Như vậy, việc tự sửa vợt diệt muỗi hiệu quả là một điều không phải là quá khó để bạn có thể thực hiện. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo việc sửa vợt diệt muỗi có thể mang lại hiệu quả như mình mong muốn thì bạn cần phải đảm bảo nắm được những thông tin liên quan đến cấu tạo, nguyên lý của nó. Đặc biệt là trong quá trình sửa chữa thì bạn phải hết sức cẩn thận để tránh gây nên những sự cố khác. Với những sự cố đơn giản thì bạn vẫn có thể hoàn toàn tự mình khắc phục sự cố mà không phải lo lắng đến bất cứ vấn đề phát sinh nào khác khi bản thân đã nắm rõ thông tin về sản phẩm. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 10. đèn treo màn hình xiaomi hay còn biết đến là đèn treo màn hình bảo vệ mắt là một sản phẩm hữu ích cho không gian làm việc của bạn, giúp cung cấp đủ lượng ánh sáng cần thiết để tránh gây hại cho mắt. Một vài nghiên cứu khoa học cho thấy làm việc trong môi trường ánh sáng yếu có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, gây đau đầu và mệt mỏi. Bằng cách cung cấp một lượng ánh sáng phù hợp, đèn bàn sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn mà không gây stress hay căng thẳng cho mắt. Chính vì vậy, đèn bàn thực sự là một phụ kiện quan trọng ở nơi làm việc, cho dù là ở nhà hay ở văn phòng. Nắm bắt được tâm lý đó, Xiaomi vừa ra mắt một mẫu đèn treo màn hình mới trên Xiaomi Mall, có tên gọi đầy đủ là MIJIA Display Hanging Lamp. Xem thêm : cách dùng máy tăm nước Theo dự kiến, sản phẩm sẽ được bán ra vào ngày 3/6 với giá 169 NDT (khoảng 550,000 đồng). Sau khi hết thời gian gây quỹ, nó sẽ lên kệ với giá bán lẻ là 199 NDT (tương đương 650,000 đồng). Mẫu đèn treo màn hình mới của Xiaomi sử dụng thiết kế chiếu không đối xứng và có phần thân được làm bằng kim loại. Bên cạnh đó, nó cũng cho phép người dùng điều khiển từ xa và có thể treo lên trên các đồ vật khác. Xem thêm : hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế MIJIA Display Hanging Lamp có chỉ số hoàn màu cao Ra90, được tối ưu để sử dụng cho màn hình máy tính và dùng cổng kết nối USB Type-C. Ngoài việc sử dụng điện năng từ màn hình, adapter và sự dự phòng, người dùng cũng có thể kết nối đèn với máy tính thông qua cổng kết nối USB-C, nhờ đó đèn sẽ tự động sáng lên khi máy tính được bật. Đặc biệt, MIJIA Display Hanging Lamp còn sử dụng ống kính quang học và Photomask có độ tinh xảo cao, giúp hạn chế hiện tượng lóa, phản xạ ánh sáng lên màn hình do bóng đèn gây ra. Bên cạnh đó, nó cũng cho phép người dùng điều khiển từ xa thông qua remote, với các thao tác như bật/tắt và điều chỉnh độ sáng. Xem thêm các sản phẩm công nghệ tại Ruby.vn
 11. Đèn ngủ để bàn hay còn gọi là đèn ngủ có đồng hồ là vật dụng quan trọng cho mỗi căn phòng ngủ. Đèn không chỉ chiếu sáng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách, xem phim, lướt web vào ban đêm. Mà nó còn đem đến vẻ đẹp và điểm nhân tô đẹp thêm cho phòng ngủ vào ban ngày. Các mẫu đèn ngủ để bàn hiện nay có nhiều kiểu dáng hiện đại và phong phú về màu sắc và chất liệu.Bởi không chỉ là vật dụng chiếu sáng mà đèn ngủ là còn được coi là vật dụng trang trí giúp phòng ngủ trở nên sống động và cao cấp hơn. Vậy cùng theo dõi bài viết dưới đây của mình nào! Đèn ngủ giúp chăm sóc sức khỏe tốt hơn Đèn ngủ được khá nhiều người lựa chọn trong những năm gần đây bởi lợi ích của nó đối với sức khỏe con người. Các sản phẩm thông thường không chỉ giúp thắp sáng vào buổi tối mà nó còn là sản phẩm thông minh giúp phát tán tinh dầu giúp bạn ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Từ đó giúp bảo vệ sức khỏe tuyệt đối. Xem thêm : hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế Đèn ngủ để bàn cũng giúp người dùng đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi nhờ cường độ ánh sáng phù hợp. Đồng thời cường độ này còn là điều kiện giúp bạn có thể giảm thiểu nguy cơ bị cận khi lạm dụng điện thoại vào buổi tối. Lưu ý khi sử đèn ngủ để bàn Đèn ngủ thường chỉ có công suất nhỏ, vừa và đủ phù hợp với không gian phòng ngủ. Vì thế trong quá trình sử dụng để sản phẩm có được sự bền vững và phục vụ được tối đa nhu cầu sử dụng chúng ta nên tuân thủ những lưu ý sau: Đặt đèn ngủ ở vị trí phù hợp nơi có thể tỏa ra ánh sáng khắp căn phòng. Nên vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị thường xuyên đảm bảo không gian phòng ngủ luôn sạch, thoáng và giúp đèn ngủ hoạt động tốt hơn. Nếu không có nhu cầu sử dụng bạn nên tắt đèn ngủ đi. Bởi sử dụng đèn ngủ trong thời gian dài có thể sản phẩm nhanh hỏng hơn. Đèn ngủ hiện đại sẽ có thiết kế khá cầu kỳ và phức tạp vì thế trong quá trình lắp đặt nên kiểm tra cẩn thận, tránh đèn bị xước, vỡ. Sử dụng đèn ngủ phù hợp với không gian phòng ngủ, và sử dụng cường độ ánh sáng phù hợp nhất. Xem thêm : cách dùng máy tăm nước Lợi ích của việc sử dụng đèn ngủ Thông thường sử dụng đèn ngủ sẽ có 2 mục đích cơ bản mà bạn nên chú ý đó là bảo vệ sức khỏe và tăng cường lợi ích thẩm mỹ cho căn nhà. Tăng cường thẩm mỹ cho phòng ngủ Ngoài lợi ích về sức khỏe đèn ngủ còn là vật dụng trang trí khá hữu ích đó. Với sự phát triển của khoa học hiện đại đèn ngủ đã được sáng tạo với nhiều kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc khác nhau. Do đó thiết bị này đã được sử dụng nhiều trong không gian ngôi nhà. Đặc biệt đó là không gian phòng ngủ, không chỉ là thiết bị chiếu sáng bảo vệ sức khỏe mà nó còn đem đến một vẻ đẹp cổ điển hoặc hiện đại cho mỗi căn phòng ngủ đẹp hoàn mỹ hơn. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 12. Đèn ngủ để bàn hay còn biết đến với tên gọi gần gũi hơn là đèn ngủ kết hợp đồng hồ là vật dụng quan trọng cho mỗi căn phòng ngủ. Đèn không chỉ chiếu sáng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách, xem phim, lướt web vào ban đêm. Mà nó còn đem đến vẻ đẹp và điểm nhân tô đẹp thêm cho phòng ngủ vào ban ngày. Các mẫu đèn ngủ để bàn hiện nay có nhiều kiểu dáng hiện đại và phong phú về màu sắc và chất liệu. Bởi không chỉ là vật dụng chiếu sáng mà đèn ngủ là còn được coi là vật dụng trang trí giúp phòng ngủ trở nên sống động và cao cấp hơn. Vậy top 15 mẫu đèn ngủ để bàn hiện đại bán chạy nhất dưới đây sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn trang trí cho căn phòng ngủ của mình nhé. Đèn ngủ giúp chăm sóc sức khỏe tốt hơn Đèn ngủ được khá nhiều người lựa chọn trong những năm gần đây bởi lợi ích của nó đối với sức khỏe con người. Các sản phẩm thông thường không chỉ giúp thắp sáng vào buổi tối mà nó còn là sản phẩm thông minh giúp phát tán tinh dầu giúp bạn ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Từ đó giúp bảo vệ sức khỏe tuyệt đối. Xem thêm : cách dùng máy tăm nước Đèn ngủ để bàn cũng giúp người dùng đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi nhờ cường độ ánh sáng phù hợp. Đồng thời cường độ này còn là điều kiện giúp bạn có thể giảm thiểu nguy cơ bị cận khi lạm dụng điện thoại vào buổi tối. Tăng cường thẩm mỹ cho phòng ngủ Ngoài lợi ích về sức khỏe đèn ngủ còn là vật dụng trang trí khá hữu ích đó. Với sự phát triển của khoa học hiện đại đèn ngủ đã được sáng tạo với nhiều kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc khác nhau. Do đó thiết bị này đã được sử dụng nhiều trong không gian ngôi nhà. Đặc biệt đó là không gian phòng ngủ, không chỉ là thiết bị chiếu sáng bảo vệ sức khỏe mà nó còn đem đến một vẻ đẹp cổ điển hoặc hiện đại cho mỗi căn phòng ngủ đẹp hoàn mỹ hơn. Xem thêm : hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế Lưu ý khi sử đèn ngủ để bàn Đèn ngủ thường chỉ có công suất nhỏ, vừa và đủ phù hợp với không gian phòng ngủ. Vì thế trong quá trình sử dụng để sản phẩm có được sự bền vững và phục vụ được tối đa nhu cầu sử dụng chúng ta nên tuân thủ những lưu ý sau: Đặt đèn ngủ ở vị trí phù hợp nơi có thể tỏa ra ánh sáng khắp căn phòng. Nên vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị thường xuyên đảm bảo không gian phòng ngủ luôn sạch, thoáng và giúp đèn ngủ hoạt động tốt hơn. Nếu không có nhu cầu sử dụng bạn nên tắt đèn ngủ đi. Bởi sử dụng đèn ngủ trong thời gian dài có thể sản phẩm nhanh hỏng hơn. Đèn ngủ hiện đại sẽ có thiết kế khá cầu kỳ và phức tạp vì thế trong quá trình lắp đặt nên kiểm tra cẩn thận, tránh đèn bị xước, vỡ. Sử dụng đèn ngủ phù hợp với không gian phòng ngủ, và sử dụng cường độ ánh sáng phù hợp nhất. Top đèn ngủ để bàn đẹp bạn không nên bỏ qua Đèn ngủ thông minh để bàn Xiaomi Bedside Đèn ngủ để bàn quả cầu mây Đèn ngủ cảm ứng để bàn AUKEY Đèn ngủ thông minh Limelights LT2024-WHT Đèn ngủ để bàn UNIFUN Đèn ngủ DIKAU hình trứng Đèn ngủ để bàn lông vũ Đèn ngủ để bàn 3D Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 13. Những sản phẩm tiện ích trong nhà luôn là thứ gì đó hấp dẫn chúng ta. Chúng góp phần làm cuộc sống chúng ta đơn giản, tiện lợi hơn. Hiện nay, trên thị trường thiết bị làm mát, ngoài quạt điện truyền thống xuất hiện một loại quạt để bàn xiaomi. Loại quạt tuần hoàn có nhiều điểm ưu việt, là xu hướng mới cho quạt điện trong gia đình. Rất có thể trong tương lai nó sẽ thay thế cách chúng ta sử dụng quạt điện mãi mãi. Quạt tuần hoàn là gì? Đối với quạt truyền thống, không khí được đưa từ phía sau ra phía trước, tạo luồng khí lưu thông xung trước và sau quạt. Quạt tuần hoàn không khí hay quạt tuần hoàn cũng hoạt động tương tự. Cũng có kết cấu giống y hệt như quạt truyền thống nhưng được cải tiến bộ phận dẫn hướng gió. Do đó, nó có khả năng đẩy không khí đi xa hơn. Kết hợp với khả năng xoay trong 2 mặt phẳng, có thể lưu thông không khí khắp cả căn phòng. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa quạt tuần hoàn và quạt truyền thống. Xem thêm : tua vít điện xiaomi Khả năng quay Quạt điện thông thường có khả năng quay trong 2 mặt phẳng, nhưng một khớp quay không được truyền động và phải điều chỉnh bằng tay. Đối với quạt tuần hoàn, có khả năng quay trong 2 mặt phẳng đồng thời nhờ 2 động cơ riêng biệt (ở một số mẫu cao cấp), có thể quay mọi vị trí mong muốn. Dùng quạt tuần hoàn vào mùa hè Cơ chế làm mát của quạt là thổi gió làm bay mồ hôi trên da. Một phần nhiệt độ cơ thể sẽ theo mồ hôi và phát tán ra môi trường. Nếu dùng quạt tuần hoàn chỉ để làm mát như quạt thông thường thì nó tỏ ra yếu thế hơn chút do có kích thước khá nhỏ (loại thông dụng). Ở chế độ cố định, nó phù hợp sử dụng cho 1 – 2 người. Tuy nhiên, ưu điểm của nó là giúp không khí lưu thông mạnh mẽ. Bạn sẽ luôn cảm nhận được không gian thoáng đãng như ở ngoài trời. Ngoài ra, một điểm lợi nữa là nó giúp lưu thông không khí tại những vị trí khuất gió trong nhà (VD: cầu thang, góc khuất trong phòng,…) Dùng quạt tuần hoàn vào mùa đông Vào những ngày đông, sử dụng quạt tuần hoàn giúp lưu thông luồng không khí và cân bằng nhiệt độ cho cả phòng. Thích hợp nhất vẫn là sử dụng quạt tuần hoàn điều chỉnh hướng gió thổi thẳng lên trần nhà để tránh luồng gió trực tiếp vào cơ thể. Cấu tạo Như đã đề cập, quạt tuần hoàn có cấu tạo tương tự như quạt thông thường (gồm động cơ, cánh quạt và khung vỏ). Thậm chí, nguyên lý hoạt động của chúng cũng không khác gì loại quạt thông thường. Điểm khác biệt của loại quạt này là ở kết cấu dẫn hướng gió và khả năng quay (có thể đạt tới 180 độ theo 2 phương) Kết cấu dẫn hướng gió Quạt truyền thống sử dụng khung lưới để tránh gây sát thương khi hoạt động, trong khi ở quạt tuần hoàn, khung ngoài được làm đặc và kéo dài hơn. Ở một số hãng sản xuất, phần khung dẫn hướng này còn có dạng hình chóp với độ côn nhỏ để định hướng luồng khí tốt hơn. Từ đó, không khí sẽ được thổi xa hơn. Xem thêm : máy massage cổ xiaomi Lời kết Quạt tuần hoàn sẽ là xu hướng mới cho quạt điện trong gia đình. Nó có khả năng sử dụng trong nhiều điều kiện: mùa hè, mùa đông. Khi dùng với điều hòa hoặc máy sưởi cho hiệu quả cao và tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, chúng cũng rất phù hợp sử dụng cùng với máy lọc không khí để làm tăng hiệu quả lọc. Quạt tuần hoàn hiện tại rất được người dân tại nhiều nước châu Âu ưa chuộng. Còn tại Việt Nam, hiện nay loại quạt này chưa được phổ biến do giá của chúng còn khá cao. Tuy nhiên trong tương lai, chắc chắn đây sẽ là vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình. Xem thêm các sản phẩm công nghệ tại Ruby.vn
 14. máy massage cổ đang trở thành sản phẩm rất được yêu thích trong giới văn phòng những người thường xuyên ngồi cố định một chỗ. Thiết bị này giúp người dùng cải thiện được cơn nhức, mỏi cổ nên đang ngày càng phổ biến hơn. Vì vậy trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng thiết bị massage cổ khác nhau. Nếu bạn đang băn khoăn không biết sản phẩm nào mới là tốt thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé. Dưới đây là những đánh giá chi tiết về các dòng tốt nhất hiện nay. Máy massage cổ có tác dụng gì? Cải thiện tuần hoàn máu hiệu quả Sản phẩm giúp máu ở vùng cổ vai lưu thông lên hệ thần kinh tốt hơn. Từ đó giúp tăng cường việc trao đổi dưỡng chất trong cơ thể. Qua đó giúp bạn xua tan những nỗi lo về những cơn đau đầu, đau lưng kinh niên. Đồng thời giúp cải thiện giấc ngủ của bạn và khiến bạn ăn ngon miệng hơn. Xem thêm : quạt xoay 360 Giảm đau nhức khớp cổ, vai Máy massage cổ có tác dụng làm giảm những cơn đau nhức khớp vai và cổ. Máy sẽ tác động lên cơ cổ, vai làm thả lỏng khớp từ đó tạm biệt những cơn đau nhức xương khớp, đau vùng vai gáy. Sản phẩm này có tác dụng giảm đau khá nhanh và vô cùng đơn giản. Giảm stress, căng thẳng tinh thần Một trong những tác dụng quan trọng không thể không nhắc đến của tiết bị massage cổ là giúp giảm stress hiệu quả. Khi sử dụng sản phẩm này trong những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sử dụng đều đặn sẽ đem lại cảm giác thư thái, thoải mái và xua tan những cơn áp lực, mệt mỏi. Có nên mua sản phẩm này không? Máy massage cổ là sản phẩm sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Đã từ lâu thiết bị này đã là trợ thủ đắc lực của những nhân viên văn phòng, những người tài xế,... Đây là cứu tinh của những người có công việc phải ngồi nhiều dẫn đến đau nhức cổ. Sản phẩm giúp tăng cường việc lưu thông máu huyết đến hệ thần kinh và tăng cường việc trao đổi chất trong cơ thể. Các chứng đau mỏi vai gáy, đau đầu, đau lưng kinh niên sẽ được xóa tan nếu bạn kiên trì sử dụng thiết bị này. Xem thêm : bàn ủi hơi nước cầm tay xiaomi Máy massage không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn cải thiện đời sống tinh thần giúp giảm căng thẳng tâm lý cho người dùng. Đây là một sản phẩm đáng sở hữu nếu bạn là một người có công việc ngồi phải nhiều thường xuyên. Tiêu chí chọn mua máy massage cổ Có giá cả phù hợp Máy massage là sản phẩm rất phổ biến nên có rất nhiều thương hiệu với các mức giá đa dạng. Các sản phẩm cao cấp trên thị trường hiện nay thường có giá dao động từ 900.000₫ - 1.000.000₫. Còn các sản phẩm phổ thông có giá khoảng 150.000₫ đến 300.000₫. Tùy thuộc vào thu nhập của bạn mà bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. Có độ an toàn cao Các mạch máu ở cổ vai rất quan trọng vì có kết nối với hệ thần kinh. Thiết bị massage cổ nếu có độ an toàn không cao sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể người dùng. Bạn hãy ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng về an toàn, không gây nguy hiểm cho người dùng. Bằng cách tìm hiểu thông tin của sản phẩm trên mạng trước khi mua bạn sẽ mua được những sản phẩm tốt nhất. Kích cỡ nhỏ gọn Bạn nên lựa chọn những sản phẩm có kích thước nhỏ. Vì nếu cổ và vai của bạn đang mỏi mà sử dụng một loại máy massage quá lớn thì sẽ càng mỏi hơn. Trong khi đó các loại máy massage kích thước nhỏ sẽ có trọng lượng nhẹ, không gây mỏi trong quá trình massage. Đồng thời kích thước nhỏ dễ dàng đem theo đi xa khi cần rất tiện lợi. Là sản phẩm của thương hiệu uy tín Các thương hiệu uy tín trong ngành sản xuất máy massage có thể kể đến như Medisana, Beurer, Puli,... Những thương hiệu đã tồn tại nhiều năm và được các khách hàng bảo chứng về chất lượng. Mua sản phẩm của những thương hiệu này sẽ giúp bạn sở hữu được những thiết bị massage chất lượng nhất. Top loại máy massage cổ tốt nhất hiện nay Máy massage cổ tia hồng ngoại Xiaomi Jeeback G2 Máy massage 3D KL-5830 Máy massage cổ Medisana NM 865 Máy massage cổ KL5830 Máy massage cổ Naipo MGS-150D Máy massage cổ Puli Máy massage Beurer MG148 Máy massage Neck Massage Pillow Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn
 15. máy massage cổ xiaomi Jeeback G2 được trang bị nhiều tính năng độc đáo nhưng đi kèm với mức giá hấp dẫn chỉ 249 NDT (khoảng 820.000 đồng). Mới đây, Xiaomi vừa ra mắt một sản phẩm mới cực kì độc đáo trên nền tảng gây quỹ cộng đồng Youpin với tên gọi là Jeeback G2. Về cơ bản, đây là một mẫu máy massage cổ, có thiết kế khá nhỏ gọn và hoàn toàn phù hợp với dân văn phòng – những người thường xuyên phải ngồi lâu trên ghế, cũng như có thói quen ngồi không đúng tư thế dẫn đến chóng mặt và đau đầu. Máy massage cổ Jeeback G2 sở hữu thiết kế khăn hình chữ L, có các điểm đệm để giúp mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng và nặng chỉ 190 gam. Phần vỏ của thiết bị được phủ một lớp sơn màu trắng ngà với một chút kim loại tráng gương màu bạc, trông thực sự rất đẹp và hợp thời trang. Jeeback G2 được trang bị 3 đầu massage ở hai bên cổ và sau gáy, trong đó mỗi đầu massage đều có thể xoay 360 độ để giúp ôm sát cơ thể và phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Xem thêm : quạt xoay 360 Thiết bị sử dụng nguyên lý tần số thấp TENS để mô phỏng ba kỹ thuật massage chính, bao gồm nhào, nặn và châm cứu. Với mỗi kỹ thuật massage, máy lại đi kèm 15 cấp độ mạnh yếu khác nhau cho người dùng lựa chọn. Ngoài ra, nó cũng có chế độ tự động bao gồm cả ba kỹ thuật nói trên. Máy massage cổ Jeeback G2 được trang bị chức năng làm ấm, phù hợp với những người bị lưu thông máu kém ở phần cổ, khiến cột sống cổ bị lạnh và cứng, đặc biệt là vào mùa đông. Cảm biến độ nhạy cao với điều khiển nhiệt độ chính xác ở 42 độ C trong 3 giây sẽ giúp khắc phục hoàn tình trạng trên. Tất nhiên, bạn cũng có thể mở chức năng làm ấm vào mùa thu và mùa đông để chăm sóc cột sống cổ. Xem thêm : bàn ủi hơi nước cầm tay xiaomi Jeeback G2 hỗ trợ sạc nhanh thông qua cổng kết nối USB Type-C. Nếu sử dụng trung bình 30 phút mỗi ngày, sản phẩm hoàn toàn có thể cung cấp thời lượng pin kéo dài lên tới 8 ngày sau mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, nếu các miếng điện cực không tiếp xúc với da, thiết bị cũng sẽ tự tắt sau 60 giây để tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, nó cũng đi kèm với một bộ điều khiển từ xa, đồng thời có thể điều khiển thông qua ứng dụng được cài đặt trên smartphone. Xem thêm các món sản phẩm công nghệ đáng mua tại Ruby.vn