• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

khuongtienao

Hội viên
 • Số nội dung

  278
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About khuongtienao

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. sàn ngoại hối uy tín? Đây là loại account mà hầu hết các sàn phân phối Forex đều sản xuất, đây là tài khoản dùng thử của sàn, tài khoản này đăng ký miễn phí và bạn có thể tùy ý giao dịch với số tiền ảo được cấp sẵn trong account này. Bạn sẽ không cần nạp tiền vào account này để đàm phán. Kể đơn thuần, đây là loại account giúp bạn luyện tập kỹ năng đàm phán cho đến lúc bạn sẵn sàng đàm phán tài khoản thật. Sự khác biệt giữa tài khoản demo và những loại tài khoản có thể nằm ở những điểm sau: Sever thương lượng Lây lan Tính thanh khoản Xem thêm: khi nào thì cháy tài khoản forex account Forex cá nhân Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn liteforex Đối với các bạn thương lượng bình thường, các sàn Forex sẽ phân loại những account giao dịch theo trị giá thực của nhà thương lượng, số tiền ký quỹ, phương thức thương lượng, nền móng thương lượng,… Trong đấy, cách phân loại nhiều nhất là dựa trên số tiền ký quỹ của nhà thương lượng. các loại account được phân loại dựa trên số tiền ký quỹ sẽ có những account như: account cent account siêu nhỏ tài khoản mini account tiêu chuẩn account chuyên nghiệp account VIP, v.v. Sự dị biệt giữa các loại account này có thể kể thuần tuý như sau: Số tiền ký quỹ tối thiểu càng cao thì khối lượng giao dịch tối thiểu của lệnh Buy/Sell càng lớn. Cấp độ account càng cao thì lợi ích và lợi quyền càng lớn (ví dụ: Spread thấp hơn, ưu tiên lệnh đặt trong các điều kiện thị trường không giống nhau, giảm phí giao dịch v.v..) tài khoản tiêu chuẩn là loại account đàm phán Forex đa dạng tham số của loại tài khoản này phụ thuộc vào từng sàn, tuy thế đặc điểm thông thường là thường yêu cầu số tiền kí quỹ thường trên dưới 500 đô la và khối lượng giao dịch mặc định là 1 lot. Tuy nhiên, hầu hết các sàn đều cho bạn tùy chỉnh thông số khối lượng giao dịch tới 0,01 lot. tài khoản Cent, micro và mini có yêu cầu ký quỹ thấp hơn. bắt buộc ký quỹ đối với tài khoản siêu nhỏ là 50 hoặc 100 USD và tài khoản mini cao hơn một tẹo. Khối lượng mua bán ở tài khoản Cent, Micro thường là 1 lot = 1000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Riêng với tài khoản Mini thì khối lượng có khác một chút là 1 lot = 100.000 tổ chức tiền tệ cơ sở vật chất. người nào thích hợp với loại tài khoản này? thường ngày, tài khoản này sẽ thích hợp với những bạn ít kinh nghiệm giao dịch hoặc chỉ muốn đầu tư 1 vài vốn thấp hoặc cũng có thể là muốn thể nghiệm chiến lược giao dịch mới. So với loại account tiêu chuẩn, việc kiểm soát rủi ro về vốn của những loại account này cũng tốt hơn, tất nhiên lợi nhuận kiếm được trong khoảng các account này cũng thấp hơn rất nhiều. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Nhận định thêm về các rút tiền từ liteforex
 2. tài khoản Demo là gì? Sự khác biệt với tài khoản thật [/b] account Demo là nơi để những người mới Đánh giá về Forex thực hiện làm quen với những công cụ, chỉ báo và các định nghĩa đã được học. Trong bài viết này, hãy cộng chúng tôi Đánh giá sàn giao dịch forex tốt nhất và một vài kinh nghiệm quý báu học được trong khi trade bằng account Demo nhé. tài khoản Demo là gì? bạn đang để ý tới việc trade, nhưng lại có ít kinh nghiệm, cũng như vốn tri thức với thị trường? Đừng lo lắng, bởi một phần chẳng thể thiếu khi bạn bắt đầu bước chân vào tuyến đường trở nên trader ấy là: đàm phán bằng tài khoản Demo. tài khoản Demo (Demo Account) hay còn gọi là account ảo, không có phổ thông khác biệt so với tài khoản thật (Live Account), toàn bộ mọi thứ đều giống, chỉ có có việc ra vào lệnh trên Demo sẽ thuận lợi hơn một chút ít. Nhưng nếu như các bạn không ra vào lệnh liên tiếp mỗi phút thì tốc độ khớp lệnh sắp như chơi ảnh hưởng gì. Sẽ chẳng có gì khác biệt giữa Demo và tài khoản thật. Sự dị biệt giữa việc đàm phán trên tài khoản Demo với tài khoản thật chính là tâm lý, nỗi sợ và lòng tham. Giả dụ bạn có kiếm được tiền dễ dàng bằng account Demo nhưng lại thua lỗ trên account thật thì vấn đề chính là ở bản thân bạn. Xem thêm: Cách xác định thị trường sideway Tập trade bằng account Demo ở đâu?[/b] MetaTrader 4 là một nền móng giao dịch trực tuyến trên thị trường Forex, CFD và Futures. Phần mềm MT4 có thể được tải về miễn phí trực tiếp trong khoảng trang web MetaQuotes (metaquotes.net) hoặc phê chuẩn những Forex Broker. MT4 phân phối các công cụ và nguồn lực cho phép các trader phân tích giá cả, vị thế và điều hành đàm phán, và sử dụng những công nghệ giao dịch tự động. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu phổ thông tính năng của MetaTrader 4, gồm những việc chỉnh thiết lập biểu đồ, công cụ phân tách phương pháp và đặt lệnh giao dịch. Sau lúc tải MT4, các bạn có thể làm như sau: Ấn vào nút File trên thanh menu chính. Chọn Open an account và nhập thông tin tư nhân. Điền thông báo, đánh dấu I agree lớn subscribe to your newsletters và ấn nút Next. Chọn ra server thích hợp với các bạn và ấn nút Next. Trong cửa sổ Registration sẽ hiện lên thông báo tài khoản giao dịch. Tên Loại tài khoản Deposit Server Login Mật khẩu Investor các bạn hãy ghi giữ lại thông tin tài khoản tại một nơi an toàn và ấn nút Finish để chấm dứt tiến trình mở tài khoản Demo. Tập trade bằng tài khoản Demo trong thời gian bao lâu?[/b] các bạn cần phải hiểu được mục tiêu của việc trade demo – ấy là kinh nghiệm. Bạn cần phải nắm rõ chiến lược đàm phán của mình và tiến hành nó một cách nghiêm chỉnh. Bạn cũng cần tiến hành số lệnh giao dịch trên demo đủ nhiều để trở nên thuần thục Với mỗi chiến thuật giao dịch khác nhau, thời gian cần yếu để tập tành cũng sẽ khác nhau. Nhưng nếu như các bạn muốn một số Thống kê cụ thể, tôi có thể gợi ý như sau : ví như giao dịch với biểu đồ từ H1 trở xuống, các bạn cần luyện tập giao dịch demo khoảng 1 tháng nếu như giao dịch với biểu đồ từ H4 tới D1, bạn cần luyện tập đàm phán demo khoảng 3 tháng Sau khi đã nắm rõ account Demo là gì, hãy ghi nhớ rằng, giao dịch demo có thể khiến những trader xem nhẹ mình đang đàm phán một cách nghiêm chỉnh hay chỉ chơi đùa. Thương lượng với đồng tiền ảo dễ khiến các trader mất kỉ luật và nghiêm khắc với bản thân, ko chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng mà chỉ giao dịch xả láng. Ko cần tôi phải nói ra chắc các bạn cũng biết hậu quả họ sẽ nhận được khi chơi với các tài khoản thật, với số tiền thật của chính mình. Xem thêm: review sàn liteforex Chúng ta học được gì trong khoảng việc trade account demo?[/b] thương lượng tài khoản demo có giúp ích gì không? Câu trả lời là có, cực nhiều lợi ích nhất là lúc bạn muốn làm quen với phần mềm đàm phán cũng như thí điểm các chiến thuật mới trước lúc áp dụng vào tài khoản live. Nhưng bạn cần phải hiểu rằng khi các bạn trade demo, nhân tố xúc cảm hoàn toàn không ảnh hưởng tới bạn. Lúc bạn đã có có một chiến thuật chi tiết và liên tục có lãi với tài khoản demo từ 3 tháng hoặc lâu hơn, bạn có thể chuyển sang account live nếu như các bạn có “tiền nhàn rỗi”. Còn giả dụ như không có “tiền nhàn rỗi”, bạn hãy tiếp diễn trade account demo nhưng không được hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này cho tới khi bạn loại bỏ được hoàn toàn cảm xúc ra khỏi cuộc đàm phán. Điều quan trọng nhất mà chúng ta học được trong khoảng việc trade demo ấy là: các bạn sẽ kiếm tiền rất thuận lợi từ thị trường ví như các bạn loại bỏ được nguyên tố xúc cảm ra khỏi cuộc thương lượng. Vì account demo đã loại bỏ hoàn toàn nhân tố này nên các bạn cần phải quyết định cách loại bỏ xúc cảm khi bạn bắt đầu trade account live, và bạn cần phải làm điều này trước khi mạo hiểm bằng tiền thật. Sự khác biệt so với trade bằng account Live[/b] phổ quát trader nhận thấy sự dị biệt giữa kết quả giao dịch trên tài khoản demo và account live. Họ đổ lỗi cho broker là không đáng tin cậy, hay broker đã thao túng thương lượng hoặc thị phần đã đổi thay lúc họ chuyển sang tài khoản live. Nguyên do thực sự đứng đằng sau việc các bạn giao dịch thành công bằng account demo và thua lỗ lúc chuyển sang account live đó là chính là yếu tố xúc cảm. Liệu lúc thương lượng bằng tiền thật, tim các bạn có đập mau lẹ hơn không? Các bạn có đổ mồ hôi không? Ấy đơn thuần là những dấu hiệu thường gặp khi trader lần đầu thương lượng tài khoản live, bởi vì đó là tiền thật. Ở một chừng độ nào đấy, lo âu trong trường hợp này là điều hoàn toàn thường ngày nhưng trên thực tiễn, giả dụ các bạn đã chuẩn bị phần lớn về mặt tâm lí trước lúc giao dịch Forex thì các bạn có lẽ đã biết về rủi ro về việc các bạn sẽ bị mất tiền. Vì thế mà trong mỗi đàm phán, trader chỉ nên mạo hiểm số tiền mà họ đã sẵn sàng để mất. Nhưng chẳng phải lúc nào chúng ta cũng làm những điều nên làm. Tôi cũng là một trong số các trader đàm phán rất thành công trên account demo nhưng đã lỗ nặng ngay sau khi chuyển sang account live. Chỉ sau đó tôi mới nhìn thấy sự khác biệt chính là khi mạo hiểm tiền thật thì có thể bị lỗ rất nhanh chóng. Tôi khởi đầu làm chậm lại, tập kết vào giao dịch, ko tập kết vào tiền. Không bao lâu sau, kết quả thương lượng đã cải thiện mau chóng. Trên thực tại, toàn bộ các trader trước lúc trade tài khoản live, không hoàn toàn nhận thức được nguy cơ của việc bị mất tiền trong số đông những cuộc giao dịch. Do vậy, khi họ đặt lệnh live lần đầu, họ có thể giả mạo hiểm quá phổ quát tiền và một lúc thị phần đi ngược lại với dự báo của họ thì họ lo lắng, thấp thỏm và có thể làm những điều ngốc nghếch. không người nào muốn mất tiền nhưng nếu bạn muốn thành công trong thị phần Forex thì các bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để mất tiền trong 1 số cuộc giao dịch và lập mưu hoạch để ứng phó với nó. Thị trường không quan tâm các bạn là ai, và sẽ lấy tất cả tiền của bạn ví như bạn cho phép nó làm thế. Làm thế nào để trade Live tốt như khi trade bằng account Demo?[/b] Hãy chấp nhận rằng bạn sẽ mất tiền[/b] Điều Việc trước tiên mà bạn cần phải làm khi trade tài khoản live đó là hoàn toàn chấp thuận rằng 1 vài lần mình sẽ bị thua lỗ. Trên thực tế, một vài trader chuyên nghiệp lỗ khoảng một nửa tổng số đàm phán nhưng nhờ vào tỉ lệ risk/reward và cách quản lí vốn tốt, họ vẫn có thể sống rất tốt. Thế nên, đừng chống lại những thua lỗ chẳng thể tránh khỏi mà hãy học cách chấp nhận chúng như một phần của việc buôn bán trong thị trường Forex. chúng ta không nên giả mạo hiểm nếu không có tiền nhàn rỗi[/b] các bạn cần phải nhớ rằng, trade chính là một việc kinh doanh như những công việc buôn bán khác, bạn thiết yếu vốn để khởi đầu. Các bạn cảm thấy kiếm tiền thuận lợi hơn với tài khoản demo vì ở đó ko phải có tiền thật. Lúc trade account live, chỉ khi bạn trade với số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm các bạn mới có thể loại bỏ được cảm xúc ra khỏi thương lượng. Chỉ một thương lượng thì ko có phổ quát ý nghĩa[/b] Thành công của bạn được tạo nên trong khoảng rất nhiều giao dịch. Ví như tỉ lệ thắng của bạn là 50% tổng số đàm phán hay đề cập cách khác các bạn thắng 50 trong tổng số 100 giao dịch và tỉ lệ risk/reward của bạn là 1:2 hoặc nhiều hơn thì các bạn vẫn sẽ kiếm được cực nhiều tiền, mặc dầu bạn có đến 50 thương lượng thua lỗ. Biết bản thân đang làm gì[/b] Tôi đã nhận được rất nhiều email từ các người không có bất kì một chiến lược đàm phán nào và cũng ko phải biết họ đang làm gì, nhưng họ lại đang trade với tiền thật. Nếu như bạn chưa nắm vững một chiến lược thương lượng tuyệt vời thì các bạn chỉ đang làm hại mình bằng cách liều lĩnh đặt tiền tài bạn vào thị phần. Nếu như các bạn vẫn chưa biết mình đang kiếm tìm thứ gì trong khoảng thị trường thì hãy dừng việc thương lượng lại và quay trở lại việc tậu một giải pháp phù hợp với bạn. Lên kế hoạch trước mọi thứ[/b] rút cuộc, để ngăn cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định của bạn khi trade tài khoản live, các bạn hãy lên kế hoạch trước hầu hết các hành động của bạn lúc các bạn tham gia vào thị phần, càng phổ thông càng tốt. Dĩ nhiên sẽ có những lúc các bạn cần sử dụng chúng một cách thận trọng nhất là khi thoát ra khỏi những giao dịch. Bằng cách vạch ra trước những điều các bạn sẽ làm lúc tham dự vào thị trường, các bạn sẽ không bị bất thần với những diễn biến của thị trường. Kết luận[/b] Tóm lại, xúc cảm của các bạn chính là nguyên cớ chủ yếu cho ra sự dị biệt giữa trade account live và tài khoản demo. Phương tiện thực thụ mà các bạn có để loại bỏ cảm xúc đó là kiểm soát bản thân trước khi gia nhập thị trường. Duy trì tư duy của một trader chuyên nghiệp, kiên nhẫn và chỉ thương lượng khi dấu hiệu có xác suất thành công cao xuất hiện trong đồ thị của bạn sẽ giúp bạn thực hiện một cuộc chuyển đổi liền mạch trong khoảng tài khoản demo sang tài khoản live. Nắm bắt xu thế, cập nhật thông báo về đăng ký sàn liteforex tại Việt Nam
 3. bạn nên đàm phán bằng tài khoản Demo bao nhiêu lâu trước lúc giao dịch thật? những nghiên cứu cho thấy rằng 70% trader giao dịch bằng tài khoản thực và 63% trader đánh mất tiền khi giao dịch. Chúng tôi hiểu tại sao tình huống này lại diễn ra. Gần như các trader đều thương lượng với mục tiêu kiếm lợi nhuận. Chúng ta đều ko muốn đứng ngoài lề hay giao dịch bằng tiền ảo trên Đánh giá các sàn giao dịch forex, để rồi sau ấy thắng cuộc và ko thu được chút lợi nhuận thực tiễn nào. đầy đủ lý do để chúng ta giao dịch là để kiếm lợi nhuận. Nhưng cũng chính vì lý do này mà số đông các nhà thương lượng bị thua lỗ lúc bắt đầu giao dịch. “Learning Curve”. khi các bạn tập thương lượng các lần Ban đầu, các bạn khởi đầu vẽ nên “Learning curve” của mình. Bạn không những phải Nhận định về những điều cơ bản của thị trường, các bạn còn phải học một chiến lược hữu ích nhuận và cách nhập, thoát, điều hành tiền tài các bạn và cắt lỗ. Các bạn phải học những điều mà khi bắt đầu, các bạn thậm chí không biết còn đó. Tuy thế, phổ quát nhà giao dịch đang học và thực hiện các điều này khi họ tiến hành thương lượng tiền thật. không có lý do gì để bạn học, thực hành, rồi mất tiền trong khi những tri thức học được đích thực có thể giúp ích cho các bạn trong việc đàm phán. Đánh bạc hay giao dịch? nếu bạn ko làm chủ được mình, thương lượng sẽ biến thành cờ bạc. Nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa bài bạc và giao dịch: Một nhà thương lượng tạo ra lợi nhuận trên thị trường, họ hiểu những gì họ đang làm sẽ cho ra lợi nhuận tổng thể. Và họ đã tiến hành thương lượng của họ trên tài khoản demo và dù rằng họ có thể thua lỗ nhưng chiến lược của họ vẫn hoạt động. Một con bạc chỉ đoán và thực hiện giao dịch với Mong rằng họ sẽ gặt hái được một khoản lợi nhuận lớn. Xem thêm: giờ mở cửa sàn exness Kiếm tiền theo cách của các bạn bằng một account thực. Tôi đã nghe cực nhiều những lý do và lời giảng giải về việc vì sao chỉ nên dùng account thực. Đó là bạn sẽ không thể có kinh nghiệm giả dụ các bạn ko được trải nghiệm cảm xúc thực, hay bạn chỉ thương lượng với khối lượng rất nhỏ. Nhưng khi các bạn biết rằng các bạn có thể thực hiện đàm phán tiền trên account demo, thì các bạn đích thực ko cần phải giả mạo hiểm với tiền thật trên thị trường. giao dịch bằng tiền thật và tiền ảo là các trải nghiệm không giống nhau, tuy vậy, bạn không cần giả mạo hiểm đánh mất tiền của mình chỉ để để tập luyện và để thử xem liệu chiến lược của mình có tuyệt vời hay không. Các bạn có thể thử nghiệm bằng tài khoản ảo để biết rằng hệ thống hoặc chiến lược của các bạn hoạt động hoàn hảo hay không? Sau đấy bạn có thể tiến hành bước Tiếp theo và khởi đầu thương lượng trên account thực. các trader thực hiện giao dịch trên tài khoản thực khi chưa có chiến lược rõ ràng, đầu bạn chứa đầy sự hiềm nghi, điều này dẫn đến việc bạn sẽ chẳng thể bền chí tới cộng để thí nghiệm chiến lược mình đã định. Sự nghi hoặc và sợ sệt sẽ dẫn tới việc chốt lãi lúc chúng ta không nên và một số lỗi đàm phán như tham gia thương lượng mà các bạn cảm thấy ko vững chắc. Các trader thí nghiệm các chiến lược thương lượng mới trên account thực, điều này có thể làm cho các bạn bị đánh gục bởi chính những hoài nghi của bản thân, và các bạn sẽ vấp phải các thua lỗ liên tiếp và ko còn cơ hội để thử nghiệm chiến lược của mình tới cộng. Có công nghệ và logic Đừng chỉ ném đống bùn vào tường và Quan sát liệu nó có thể dính trên đấy hay không. Hãy ứng dụng công nghệ thương lượng trong mọi thương lượng của các bạn. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc hiệu suất đàm phán của các bạn sẽ bị giảm khi các bạn chuyển sang đàm phán tài khoản thực từ tài khoản ảo, và đặt một dừng đàm phán cho bản thân để có thể quay lại thể nghiệm trên account ảo đúng khi. giao dịch là việc buôn bán chứ chẳng hề là bài bạc. Giao dịch là các bạn sẽ phải đưa ra các quyết định sáng láng hết lần này đến lần khác. lúc các bạn lần Trước tiên khởi đầu đàm phán bằng tiền thật, các bạn sẽ khởi đầu trải nghiệm những gì được gọi là “cảm xúc giao dịch” mà các bạn chẳng phải gặp phải khi đàm phán với tài khoản demo. Bạn rất có thể sẽ bắt đầu phạm sai trái mà các bạn không mắc phải khi sử dụng account ảo. Đây là thao tác Tiếp đến trong việc học đàm phán và làm chủ đàm phán của bạn. lúc đàm phán bằng tiền thật, các bạn có thể nhận ra rằng chiến lược bạn áp dụng ko hiệu quả. Lợi nhuận thương lượng sụt giảm, các bạn có thể hiểu rằng có thể đấy chính là những sai lầm mắc phải do xúc cảm của bạn gây nên. Bạn cũng có thể thấy những nhà đàm phán khác, những người cũng đang ngần ngừ không biết liệu giao dịch của họ có đem đến hiệu quả hay ko. Tuy nhiên; các bạn cũng sẽ biết rằng các gì các bạn đang làm ko hoạt động. Nếu các bạn thấy sự sụt giảm trong màn biểu diễn của mình, bạn biết ấy là trong khoảng các sai trái bạn đang mắc phải được tạo ra từ xúc cảm của bạn. Bạn cũng sẽ đứng trước các nhà đàm phán, các người không biết liệu các gì họ đang làm có thực sự hoạt động hay ko. Xem thêm: đăng ký tài khoản liteforex Rủi ro chiếm 50% – chẳng phải là toàn bộ. Sau khi biết rằng bạn có một hệ thống hoặc chiến lược có thể đem tới lợi nhuận trên account demo, đừng nên thương lượng 100% số vốn các bạn dự định để đầu cơ các bạn có thể bắt đầu với một số tiền nhỏ hơn, ví dụ; 50% những gì bạn định đầu tư. Khi đấy nếu các bạn có bất kỳ vấn đề ko lường trước nào khi bạn đàm phán lần đầu trên tài khoản thực thì hậu quả cũng được hạn chế. Ví dụ: nếu như các bạn có ý định đàm phán với 10.000 USD, thì bạn có thể khởi đầu với 5.000 đô la. Đặt dừng Kích hoạt Một điều rất được khuyến khích là thiết lập tỷ lệ phần trăm cho tài khoản của bạn mà bạn có thể rút tiền trước lúc lệnh của bạn được kích hoạt vì muốn tạm phải ngơi nghỉ. Điều này có thể ngăn chặn những khoản thua lỗ to và làm bay tài khoản. Điểm dừng kích hoạt này là điểm mà bạn ngừng giao dịch tiền thật, lấy cổ phiếu và thực hiện 1 vài Tìm hiểu lại. Lúc các bạn đã đáp ứng được vấn đề và tìm ra lỗi sai lúc sử dụng tài khoản ảo của mình, bạn có thể quay lại account thực. Kết luận Có không ít lý thuyết quanh đó tài khoản demo và trực tiếp, nhưng sự thực là ví như các bạn chẳng thể kiếm tiền trên tài khoản ảo, bạn càng chẳng thể kiếm tiền trên account thật. Các bạn ko cần phải mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền thật nào cho đến lúc các bạn biết rằng mình có lãi và hiểu được các gì các bạn đang làm. Hãy là người Trước tiên biết đến review sàn liteforex tại Việt Nam
 4. sàn ngoại hối uy tín? Đây là loại tài khoản mà hầu hết các sàn phân phối Forex đều cung cấp, đây là account dùng thử của sàn, tài khoản này đăng ký miễn phí và bạn có thể tùy ý giao dịch với số tiền ảo được cấp sẵn trong account này. Bạn sẽ không cần nạp tiền vào account này để giao dịch. Nói thuần tuý, đây là loại account giúp bạn luyện tập kĩ năng đàm phán cho đến lúc bạn sẵn sàng giao dịch account thật. Sự khác biệt giữa account demo và những loại account có thể nằm ở những điểm sau: Sever thương lượng Lây lan Tính thanh khoản Xem thêm: nhận biết thị trường sideway tài khoản Forex cá nhân Xem thêm: sàn liteforex Đối với các bạn giao dịch bình thường, những sàn Forex sẽ phân loại các tài khoản đàm phán theo giá trị thực của nhà thương lượng, số tiền ký quỹ, phương thức giao dịch, nền móng giao dịch,… Trong đó, cách phân loại phổ biến nhất là dựa trên số tiền ký quỹ của nhà giao dịch. các loại account được phân loại dựa trên số tiền ký quỹ sẽ có các account như: tài khoản cent tài khoản siêu nhỏ account mini tài khoản tiêu chuẩn tài khoản chuyên nghiệp tài khoản VIP, v.v. Sự dị biệt giữa những loại account này có thể nói thuần tuý như sau: Số tiền ký quỹ tối thiểu càng cao thì khối lượng trao đổi tối thiểu của lệnh Buy/Sell càng lớn. Cấp độ account càng cao thì lợi ích và quyền lợi càng to (ví dụ: Spread thấp hơn, ưu tiên lệnh đặt trong những điều kiện thị phần khác nhau, giảm phí giao dịch v.v..) Xem thêm: forex có hợp pháp ko tài khoản tiêu chuẩn là loại account đàm phán Forex phổ biến tham số của loại account này phụ thuộc vào từng sàn, tuy thế đặc điểm thường nhật là thường yêu cầu số tiền kí quỹ thường trên dưới 500 đô la Mỹ và khối lượng trao đổi mặc định là 1 lot. Tuy nhiên, hầu hết những sàn đều cho bạn tùy chỉnh thông số khối lượng mua bán đến 0,01 lot. tài khoản Cent, micro và mini có yêu cầu ký quỹ thấp hơn. buộc phải ký quỹ đối với tài khoản siêu nhỏ là 50 hoặc 100 USD và account mini cao hơn một chút. Khối lượng giao dịch ở tài khoản Cent, Micro thường là 1 lot = 1000 công ty tiền tệ hạ tầng. Riêng với account Mini thì khối lượng có khác một tí là 1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở vật chất. ai thích hợp với loại account này? thông thường, account này sẽ phù hợp với những bạn ít kinh nghiệm giao dịch hoặc chỉ muốn đầu tư một số vốn thấp hoặc cũng có thể là muốn thí điểm chiến lược đàm phán mới. So với loại account tiêu chuẩn, việc kiểm soát rủi ro về vốn của các loại account này cũng tốt hơn, tất nhiên lợi nhuận kiếm được từ những tài khoản này cũng thấp hơn rất nhiều. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Nhận định thêm về những đăng ký tài khoản liteforex
 5. Forex Demo là kênh hoàn hảo giúp các nhà giao dịch mới kiểm tra trình độ của mình; và test các kỹ thuật thương lượng trước khi đi vào tài khoản chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn mở sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới: Về ưu điểm và nhược điểm của nó là gì? Chơi Forex Demo là gì? Thuật ngữ “Giao dịch Forex Demo” phát xuất từ thị trường chứng khoán; nơi những nhà đầu tư muốn thực hành sẽ viết những khoản đầu cơ của họ lên giấy; và theo dõi diễn biến của thị trường. Hiện nay, khi internet lớn mạnh cùng với nhu cầu đàm phán ngày càng đa dạng thì những nền tảng giao dịch demo ra đời; nhằm chuyên dụng cho nhu cầu của khách hàng. Bất kỳ loại đàm phán nào cũng có rủi ro; các nhà môi giới cung cấp phổ quát phương tiện để giúp các nhà đàm phán lần đầu cải thiện kĩ năng của họ. Trong thị trường thương lượng Forex, nền móng đàm phán đó là tài khoản demo. Với các công nghệ hiện đại; những nhà đầu cơ giờ đây có thể thuận lợi thực hành những kỹ năng giao dịch của họ; và rà soát lại các chiến lược để thiết lập đàm phán tốt nhất. Những nhà giao dịch hoàn toàn có thể tiến hành các thao tác trong account Demo; giống như tài khoản thực của mình vậy. Ưu điểm của chơi Forex Demo thương lượng không có rủi ro account giao dịch Demo được dùng nhiều bởi những nhà thương lượng lần đầu muốn thực hành; và học cách giao dịch trước lúc họ đàm phán bằng tiền thật. Những người sử dụng account demo dành cho mọi người trong thị trường Forex. Nhà giao dịch giàu kinh nghiệm: Họ muốn thí nghiệm các chiến lược mới; hoặc thực hiện trên các kênh thương lượng mới. Đây là kênh vừa ko mất phí; lại vừa phần đông các dụng cụ để các bạn rà soát kỹ thuật của mình; nên được không ít nhà thương lượng tuyển lựa. Nhà thương lượng mới Đánh giá thị trường: lúc bạn chập chững vào thị trường forex; thì bạn không thể bỏ qua nền tảng hướng dẫn chơi Forex hoàn hảo như thế này được. Bởi dựa vào biểu đồ thực; bạn có thể cộng giao dịch với hàng triệu người trên toàn cầu. Bạn học cách hành động giá; lên chiến lược; kế hoạch; quản lý nguồn vốn;.. Mọi thứ các bạn đều có thể thực hiện tại đây. Xem thêm: khi nào thì bị cháy tài khoản forex account ảo sử dụng account demo cho phép nhà giao dịch lần đầu trải nghiệm; và đàm phán với tài khoản có giao diện; và hoạt động tương tự như account thật. Khách hàng account demo ngay từ đầu sẽ nhận được một lượng tiền ảo; và có thể khởi đầu đàm phán bằng cách mở các vị thế bán và tìm. Giống như một account thực; account demo hiển thị các di chuyển của thị trường trên màn hình của nhà đàm phán. Thế nên họ có thể quyết định xem họ có nên tiếp tục giao dịch hay thoát lệnh ko. Vào cuối ngày, họ có thể Nhận định hành động của mình; học hỏi và sẵn sàng khởi đầu thương lượng trong account thực của họ. Trong các bài hướng dẫn chơi Forex demo; chúng tôi luôn nhấn mạnh đến tầm quan yếu của tài khoản Demo. Nó có thể Phân tích sự nghiêm túc của một nhà đàm phán đối với thị phần Forex. điểm yếu của chơi Forex demo tuy nhiên, có một vài rủi ro đối với thương lượng giấy không nên bỏ qua. 1 Vài người sẽ khuyên không nên khởi đầu với một account demo vì một số lý do. Tâm lý giao dịch: Có một nhược điểm trong đàm phán Demo; đó là nó không kiểm soát được tâm lý và cảm xúc của bạn. Bởi dù sao chơi demo cũng chỉ là tiền ảo; chẳng hề là tiền các bạn bỏ ra. Cảm giác hưng phấn; lo sợ; hồi hộp;..tin chắc rằng các bạn sẽ không thể cảm nhận được ưng chuẩn tài khoản demo này. khi bạn giao dịch thua lỗ trên account demo; các bạn không lo lắng gì. Nhưng giả dụ các bạn thắng liên tục ở đó; bạn sẽ mộng tưởng vì quan niệm rằng mình làm được. Thỉnh thoảng đấy đơn thuần là may mắn của bạn; lúc vào thương lượng thực may mắn ko Nhận định được hết mọi thứ. Xem thêm: sàn exness mở cửa mấy giờ người nào nên sử dụng tài khoản demo? những nhà đàm phán lần đầu là người nên Nhận định account này Ban đầu. Trong những bài hướng dẫn chơi Forex trước; chúng tôi đều đề cập đến Ưu điểm của tài khoản demo này. Miễn là bạn biết cách làm việc với nó đúng cách; cứng cáp nó sẽ đem tới hiệu quả cho các bạn cực nhiều. Có thể có phổ thông lý do giúp một nhà thương lượng thành công trên thị phần Forex; nhưng tôi tin chắc rằng việc các bạn nghiêm chỉnh Phân tích Forex trên tài khoản Demo cũng là một trong số lý do trên. Đây là công cụ hữu hiệu giúp nhà giao chuyển dịch đổi từ account demo sang account thực. Với những nhà thương lượng chuyên nghiệp; đôi khi họ vẫn sử dụng tài khoản demo để rà soát nền tảng giao dịch của sàn; hoặc test những phương pháp thương lượng mới. Thay vì bỏ tiền thật ra kiểm tra; thì account demo hữu dụng hơn phổ biến. Hướng dẫn chơi Forex bằng account demo hữu hiệu Xem tài khoản demo là tài khoản thực các bạn cần nghiêm túc ngay trong khoảng đầu; nghe có vẻ thuận tiện nhưng điều này sẽ làm khó đa dạng nhà thương lượng. Họ thường bỏ qua các lời khuyên này; mà đi thẳng vào thương lượng thực sau 1 vài tuần làm quen với giao dịch demo. Giao dịch thực thụ bao gồm cực nhiều cảm xúc; có thể là một điểm hay vì những giao dịch được tham gia; và đầu tư phổ quát hơn. Nhưng điều này có thể dẫn đến hậu quả thụ động vì thứ gì bạn quyết định bằng cảm xúc thường sẽ không đem lại hiệu quả cao. Khi đấy các bạn sẽ không có suy nghĩ; hoặc nghiên cứu thực thụ và chấm dứt bằng việc mất tiền. Thực tế; đàm phán với account demo chưa chắc mang đến cho các bạn cảm giác đó đâu. Nhưng nếu như bạn tập nó ngay trong khoảng đầu; các bạn sẽ thuận lợi ghi nhớ; việc chuyển đổi trong khoảng bản demo sang bản thật sẽ hoàn hảo hơn. Đánh giá càng phổ biến càng tốt Nên thực hành trên tài khoản demo; bạn có thể làm bất kỳ điều gì thông qua tài khoản ấy. Khi các bạn đã hiểu rõ về thị phần bạn muốn giao dịch; nó sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho thị phần đích thực. Song song, bạn có thể thỏa sức thử xem công nghệ đàm phán nào là phù hợp với các bạn nhất. Từ ấy bạn có thể cho ra các chiến lược tốt nhất cho mình. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông báo về những nạp tiền vào liteforex tại website này của chúng tôi.
 6. Chào mừng toàn thể các bạn đến với thị trường Forex - Kênh đầu cơ vốn hóa hàng tỷ USD. Trong bài viết bữa nay tôi sẽ phân tách và thảo luận về những ích lợi của việc dùng tài khoản Demo có được. Chúng tôi sẽ biểu lộ các diễn biến tâm lý của việc dùng Đánh giá các sàn giao dịch forex và những điều cần phải có khi bạn trong khoảng Demo chuyển sang Live. Giúp các bạn thiết bị một tâm lý đàm phán đúng đắn, thay vì mơ hồ và sớm bỏ cuộc trên trục đường Forex. Việc ban đầu, vì sao TRADER MỚI NÊN MỞ MỘT account DEMO thị phần Forex này có khối lượng mua bán 5.000 tỷ USD. Đàm phán trên thị trường này mà không trải qua các bước thực hành tập tành trải nghiệm thì không khác gì ném tiền ra ngoài cửa sổ. Việc thực hành với tài khoản Demo sẽ cho phép bạn làm quen với các biến động của thị phần, tạo cho bạn một nền móng nhất mực cũng như kiểm tra các kĩ năng thương lượng mà không hề sợ bị thị trường úp sọt bạn. Việc mở tài khoản Demo hạn chế tốn thời gian. phổ quát sàn Forex cho phép mở account Demo theo từng kích cỡ mà Trader muốn sử dụng thử để tập dượt. Account Forex không chỉ dành cho các nhà đàm phán mới mà còn được phục vụ các Trader lâu năm muốn thể nghiệm chiến lược hoặc kỹ thuật đàm phán mới. Mẹo mở account giao dịch: ví như các bạn là một Trader mới và lúc bạn mở một tài khoản Demo, bạn cần lưu ý những điều sau: Tôi có một ông các bạn, cũng tương đối thành công trong tuyến phố Forex. Tôi hỏi xem các account Việc trước tiên của anh ta và được bật mí rằng, anh đó đàm phán với một account Demo trong các ngày mới thao tác chân vào thị phần cho đến khi anh đấy có thể kiểm soát được số đông các đàm phán của mình. Chúng ta rút ra một điều từ việc mở account Demo là thử thách sự nhẫn nại và tâm lý đàm phán của mình. Tiếp đến chúng ta sẽ bàn đến đa dạng ích lợi khác. Xem thêm: khi nào tài khoản forex bị cháy lợi ích CỦA MỘT tài khoản DEMO Bất kỳ một Pro Trader nào kiếm được tiền ở thị phần Forex này đều khuyên bạn nên thử account Demo trước khi dấn thân sâu vào thị phần. Trang bị cho mình một nền tảng giao dịch sẽ giúp các bạn tự thực hành trên chính account Demo của mình. Bạn mở account ở sàn Forex nào thì sàn ấy sẽ phân phối cho bạn một phần mềm cài đặt nền móng giao dịch. Tập làm quen một nền móng giao dịch sẽ giúp các bạn tập tành được những thao tác đơn thuần để phân tách thị trường và động tác ra vào lệnh chóng vánh lúc thị trường biến động mạnh. Có các nền tảng đàm phán sau, bạn có thể tham khảo trên internet: Meta Trader 4 Meta Trader 5 Ctrader đọc thêm bài viết “Các phần mềm giúp Trader phân tích và đàm phán tiện dụng hơn” KIỂM SOÁT TÂM LÝ thương lượng FOREX đa số những Trader mới khởi đầu không biết cảm xúc đóng vai trò quan yếu như thế nào lúc bạn giao dịch và đây là lý do tại sao phổ thông người thất bại. Dùng Demo sẽ không ảnh hưởng vào cuộc sống của bạn mỗi khi các bạn có những giao dịch thua lỗ. Các bạn có thể sẽ xử lý lệnh đang bị âm trên thị trường tốt hơn với những kỹ năng và cảm xúc đã gọt giũa của bạn trên tài khoản Demo trước khi Trade Live. Xem thêm: giờ mở cửa sàn exness xây dựng CHIẾN LƯỢC đàm phán FOREX các bạn có một chiến lược mới, giả dụ các bạn thí nghiệm nó trên tài khoản Live là một rủi ro cực kì to, ví như bạn sai lầm, tiền tài bạn ra đi trong nháy mắt. Như thế nên account Demo là một phương án an toàn giúp các bạn kiểm tra tính tuyệt vời của chiến lược Forex mà các bạn mới phát hiện. Thí điểm một phương án là chìa khóa dẫn tới thành công, Chính vì vậy mọi Trader nên lưu ý điều này cho dù Trader đó có kinh nghiệm tới đâu kiếm tìm thời trang đàm phán phù hợp phần nhiều Trader dành phần nhiều thời gian vào công tác mưu sinh hằng ngày và họ tiết kiệm thời gian để đàm phán có thể cạnh tranh, điều này can dự tới những chiến lược Forex mà các bạn cần thí điểm. Sử dụng Demo sẽ cho phép bạn tậu ra cá tính thương lượng phù với thói quen và công tác toàn thời gian của bạn. Thị trường Forex là thị trường hoạt động 24 giờ liên tục, Như vậy nên các bạn có thể rà soát chiến lược đàm phán của các bạn vào số đông các thời điểm trong ngày. Chơi Demo để sắm thời khắc nào phù hợp nhất với các bạn. tinh thần NHƯ đàm phán LIVE Điều quan yếu nhất khi giao dịch với account Demo là các bạn cần phải xem nó giống như tài khoản tiền thật của các bạn và hãy khởi đầu với số vốn mà các bạn dự định sẽ nạp vào tài khoản Live. Tinh thần được điều này thì các bạn sẽ có các đàm phán kỷ luật hơn. Các bạn xây dựng hệ thống đàm phán phải như vậy nhau giữa account Demo và Live. quy tụ vào một cặp tiền tệ khăng khăng, thà hiểu rõ 1 thứ còn hơn biết đa dạng thứ mà các bạn lại không hiểu. THEO DÕI trường hợp các giao dịch trang bị cho mình một nhật ký đàm phán, ghi lại rất nhiều các lệnh mà bạn đã phân tách và thực hiện. Nó sẽ giúp các bạn hiểu chiến lược hay cách quản lý rủi ro nào đang cho kết quả tốt nhất. xoành xoạch đối mặt với kết quả của các bạn cho dù tốt xấu thế nào đi nữa, nhìn nhận nó và dần dần tăng cường. KẾT LUẬN rộng rãi Trader mới thao tác chân vào thị phần xem thường việc thí nghiệm trên tài khoản Demo. Phần nhiều sai trái nếu như xảy ra thì hậu quả rất đắc. Tôi khuyên các bạn, trước lúc giả mạo hiểm với tài sản của mình mà chưa có tri thức hay kinh nghiệm gì, tốt nhất cứ thể nghiệm với các gì các bạn quan niệm rằng rủi ro thấp nhất. Theo kinh nghiệm của riêng tôi hay san sớt cho các anh em học viên đang theo học, các bạn cứ mở một account Demo với số tiền tương xứng sẽ nạp vào Live. thí dụ, các bạn mở account Demo 500$ và cũng để sẵn 500$ tiền mặt bên ngoài. Giả dụ bạn đàm phán thắng thì các bạn sẽ trau dồi được kỹ năng đàm phán của mình. Còn nếu như thua sạch thì cứ lấy 500$ tiền mặt bên ngoài đấy dẫn vợ con đi ăn nhà hàng, sắm tặng vợ cái túi xách sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Như thế còn tốt hơn bạn cúng tiền vào thị phần này. Chúc những nhà giao dịch thực tập có các thao tác đi thành công gần tới. Nắm bắt khuynh hướng, cập nhật thông tin về nạp tiền vào liteforex tại Việt Nam
 7. sàn giao dịch ngoại hối forex? Tài khoản Demo là nơi để những người mới Phân tích về Forex thực hành làm quen với những phương tiện, chỉ báo và những khái niệm đã được học. Trong bài viết này, hãy cộng chúng tôi Nhận định account Demo trong Forex là gì và 1 vài kinh nghiệm quý báu học được khi mà trade bằng tài khoản Demo nhé. tài khoản Demo là gì? các bạn đang để ý tới việc trade, nhưng lại có ít kinh nghiệm, cũng như vốn tri thức với thị trường? Đừng lo lắng, bởi một phần chẳng thể thiếu lúc các bạn khởi đầu thao tác chân vào trục đường trở thành trader đấy là: giao dịch bằng tài khoản Demo. tài khoản Demo (Demo Account) hay còn gọi là account ảo, không có phổ quát dị biệt so với tài khoản thật (Live Account), gần như mọi thứ đều giống, chỉ có có việc ra vào lệnh trên Demo sẽ tiện lợi hơn một tí ít. Nhưng giả dụ các bạn không ra vào lệnh liên tục mỗi phút thì tốc độ khớp lệnh gần như không tác động gì. Sẽ chẳng có gì dị biệt giữa Demo và account thật. Sự dị biệt giữa việc thương lượng trên account Demo với account thật chính là tâm lý, nỗi sợ và lòng tham. Giả dụ các bạn có kiếm được tiền thuận tiện bằng tài khoản Demo nhưng lại thua lỗ trên account thật thì vấn đề chính là ở bản thân bạn. Xem thêm: khi nào cháy tài khoản forex Tập trade bằng account Demo ở đâu? MetaTrader 4 là một nền tảng giao dịch trực tuyến trên thị phần Forex, CFD và Futures. Phần mềm MT4 có thể được vận chuyển về miễn phí trực tiếp trong khoảng trang web MetaQuotes (metaquotes.net) hoặc phê chuẩn các Forex Broker. MT4 phân phối các phương tiện và nguồn lực cho phép những trader phân tích giá cả, vị thế và quản lý giao dịch, và sử dụng các công nghệ giao dịch tự động. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu phổ biến tính năng của MetaTrader 4, gồm những việc chỉnh thiết lập biểu đồ, dụng cụ phân tách kỹ thuật và đặt lệnh thương lượng. Sau khi chuyển vận MT4, các bạn có thể làm như sau: Ấn vào nút File trên thanh menu chính. Chọn Open an tài khoản và nhập thông tin tư nhân. Điền thông báo, đánh dấu I agree lớn subscribe to your newsletters và ấn nút Next. Chọn ra server phù hợp với bạn và ấn nút Next. Trong cửa sổ Registration sẽ hiện lên thông báo tài khoản thương lượng. Tên Loại tài khoản Deposit Server Login Mật khẩu Investor các bạn hãy ghi giữ lại thông tin tài khoản tại một nơi an toàn và ấn nút Finish để kết thúc tiến trình mở tài khoản Demo. Tập trade bằng account Demo chỉ cần khoảng bao lâu? các bạn cần phải hiểu được mục tiêu của việc trade demo – đấy là kinh nghiệm. Các bạn cần phải nắm rõ chiến lược thương lượng của mình và thực hiện nó một cách trang nghiêm. Bạn cũng cần tiến hành số lệnh thương lượng trên demo đủ phổ biến để trở thành thành thạo Với mỗi chiến thuật giao dịch không giống nhau, thời kì nhu yếu để tập luyện cũng sẽ không giống nhau. Nhưng giả dụ bạn muốn một số Thống kê cụ thể, tôi có thể gợi ý như sau : nếu như thương lượng với biểu đồ trong khoảng H1 trở xuống, các bạn cần tập tành thương lượng demo khoảng 1 tháng nếu đàm phán với biểu đồ từ H4 tới D1, bạn cần tập dượt đàm phán demo khoảng 3 tháng Sau khi đã nắm rõ tài khoản Demo là gì, hãy ghi nhớ rằng, thương lượng demo có thể khiến những trader chẳng chú ý mình đang giao dịch một cách trang nghiêm hay chỉ chơi đùa. Thương lượng với đồng bạc ảo dễ khiến những trader mất kỉ luật và nghiêm khắc với bản thân, ko chú trọng đến việc đoàn luyện kỹ năng mà chỉ giao dịch xả láng. Ko cần tôi phải kể ra chắc bạn cũng biết hậu quả họ sẽ nhận được khi chơi với các account thật, với số tiền thật của chính mình. Chúng ta học được gì trong khoảng việc trade account demo? thương lượng account demo có giúp ích gì không? Câu trả lời là có, rất nhiều ích lợi nhất là khi bạn muốn làm quen với phần mềm thương lượng cũng như thể nghiệm các chiến thuật mới trước lúc áp dụng vào tài khoản live. Nhưng bạn cần phải hiểu rằng khi bạn trade demo, nhân tố xúc cảm hoàn toàn không ảnh hưởng tới bạn. Lúc bạn đã có có một chiến thuật chi tiết và liên tục có lãi với tài khoản demo trong khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn, các bạn có thể chuyển sang account live giả dụ các bạn có “tiền nhàn rỗi”. Còn giả dụ như thường có “tiền nhàn rỗi”, các bạn hãy tiếp diễn trade account demo nhưng ko được hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này cho đến lúc bạn loại bỏ được hoàn toàn xúc cảm ra khỏi cuộc giao dịch. Điều quan trọng nhất mà chúng ta học được từ việc trade demo đấy là: bạn sẽ kiếm tiền rất thuận lợi từ thị phần nếu bạn loại bỏ được nhân tố cảm xúc ra khỏi cuộc đàm phán. Vì tài khoản demo đã loại bỏ hoàn toàn nguyên tố này nên các bạn cần phải quyết định cách loại bỏ xúc cảm lúc bạn bắt đầu trade tài khoản live, và các bạn cần phải làm điều này trước lúc mạo hiểm bằng tiền thật. Xem thêm: nhận biết thị trường sideway Kết luận Tóm lại, xúc cảm của bạn chính là nguyên do chính yếu tạo ra sự dị biệt giữa trade tài khoản live và tài khoản demo. Dụng cụ thực sự mà các bạn có để loại bỏ xúc cảm đó là kiểm soát bản thân trước lúc gia nhập thị trường. Duy trì tư duy của một trader chuyên nghiệp, nhẫn nại và chỉ thương lượng lúc tín hiệu có xác suất thành công cao xuất hiện trong đồ thị của các bạn sẽ giúp bạn thực hiện một cuộc chuyển đổi liền mạch trong khoảng tài khoản demo sang account live. Hãy là người Việc ban đầu biết đến nạp tiền vào liteforex tại Việt Nam
 8. những bài viết trước kiemtien đều đi sâu phân tách từng khái niệm trong ngành nghề Forex. Vậy thì bài viết này chúng tôi sẽ giảng giải cho các bạn nghi vấn Đánh giá các sàn giao dịch forex? Tài khoản demo có rút tiền được không?. Đây là câu hỏi mà cực nhiều người chơi mới tham gia thị trường forex đều băn khoăn. Vậy thì bài viết ngày bữa nay sẽ cung ứng mọi thông báo cho các newbie lúc giao dịch bằng tài khoản demo forex. định nghĩa về account Demo tài khoản demo là loại account được phân phối bởi các đơn vị môi giới ngoại ân hận nhằm chuyên dụng cho cho mục tiêu sử dụng thử và trải nghiệm đàm phán của khách hàng. Khi mở một tài khoản demo Forex, các bạn sẽ được cấp một lượng tiền ảo và có thể sử dụng số tiền này để trải nghiệm những nhà cung cấp của tổ chức, thử nghiệm những đàm phán, đặt lệnh hoặc kiểm tra những Robot Forex mà không phải chịu bất kỳ rủi ro hay tổn thất nào. account Demo Forex khác với tài khoản thực như thế nào? tài khoản demo là cách để các trader có thể cảm nhận về thị trường và môi trường thương lượng thực khi đang lên kế hoạch tham gia thị trường. Hay dễ hiểu hơn thì tài khoản demo cho phép trader giao dịch tiền ảo nhưng dựa trên bảng tỷ giá forex trực tiếp. Demo account giúp trader thực hành đàm phán trước và xác định được rủi ro tiềm tàng. Bởi vì họ được đàm phán trong môi trường không có rủi ro. Khác với demo thì đàm phán account thật dành cho những người nào có đủ kinh nghiệm. Tính toán được những rủi ro và thực thi các thương lượng chuẩn xác hay có lãi. Trong account thực thì tiền và lãi hay lỗ của bạn đều là thật. Thế nên giai đoạn trade bằng tài khoản thực thì trader có thể gặp tình huống lệnh ko được thực thi đúng thời điểm hoặc ngay lập tức. Có đa dạng điểm dị biệt giữa tài khoản demo forex và tài khoản thực. Chả hạn như trader sẽ không bị lệnh requote trong demo. Tình huống đàm phán trên account thực thì trader có thể bị rộng rãi lần báo giá lại và cần điều chỉnh lại lợi nhuận và rủi ro với chi phí khớp mới. Không những thế mức chênh lệch trên giá bid – ask trên demo sẽ chặt chẽ hơn và tiêu chuẩn hơn so với tài khoản thực (mức chênh lệch có thể khoảng 1 pip). Khác biệt này rõ ràng hơn khi trader giao dịch với nhà môi giới cung ứng mức chênh lệch đổi thay. Trong đó các điều kiện của thị phần cũng như những nhà sản xuất thanh khoản quy định mức chênh lệch mà không hề sàn. Xem thêm: khi nào tài khoản forex bị cháy tài khoản Demo có rút tiền được không? tài khoản demo hay còn được biết là tài khoản ảo. Đây là tài khoản được sử dụng để các trader thể nghiệm những ý tưởng, chiến thuật đàm phán. Nếu như các bạn đang ngần ngừ về cách rút tiền trong khoảng tài khoản demo thì câu trả lời sẽ là ko. Ko có cách nào có thể rút được tiền từ demo. Đơn giản là vì tiền trên demo cũng như lợi nhuận mà nó kiếm về đều là tiền ảo. Tiền này kiên cố sẽ không rút về được, tuy thế nó có thể được sử dụng để đầu tư và thương lượng như tiền thật. Những nhà đầu cơ có thể trải nghiệm cảm giác đàm phán thật và tiếp cận được thị trường. Bên cạnh đó còn biết được mức lờ lãi cũng như thua lỗ của mình với tiền demo. Account demo và account thật trên các sàn phân phối forex uy tín đều có những trải nghiệm và cách tiếp cận thị phần như nhau. Không chỉ thế cũng có các báo giá biểu đồ của rất nhiều các loại tài sản. tài khoản demo có rút được tiền hay không? không ít người mới tham dự thị trường thường chưa hiểu rõ về cách giao dịch dẫn đến việc đưa ra các quyết định sai lầm. Như thế nên thay vì phải chịu rủi ro mất tiền với tài khoản thật ngay trong khoảng đầu thì việc tận dụng tài khoản demo là rất cần yếu. Dựa vào tài khoản demo bạn hãy Nhận định những chức năng của sàn cũng như kiểm tra các chiến thuật giao dịch. Xem thêm: giờ mở cửa sàn exness Nên giao dịch với account Demo trong bao lâu? ko có câu giải đáp chuẩn xác cho thắc mắc này. Bởi vì các bạn cần tập tành tới khi các bạn có thể kiếm được tiền từ đàm phán trên demo. Khi các bạn biết hệ thống hoặc chiến lược của mình hoạt động bạn có thể tiến hành bước Tiếp đến và đàm phán trên account thực. Có hai nhóm ý kiến khi kể tới vấn đề này: thương lượng Demo chỉ mất khoảng trong khoảng 6 tháng trở lên những trader này nghĩ rằng thường thực hiện liên tục là chìa khóa để thành công. Càng lặp lại 1 giai đoạn thành công các bạn sẽ không còn tự tin hơn trong giai đoạn ấy. Chính vì vậy mà bạn dành nhiều thời kì để thực hiện trong account demo forex. Lặp lại và và trau dồi chiến lược của mình đến khi tạo ra được lợi nhuận. Sau đấy khi trader chuyển sang account thực và tạo được lợi nhuận bằng cách dùng phương pháp mà họ đã dùng trong demo giao dịch Demo dưới 2 tháng ý kiến này nghĩ rằng chỉ nên thương lượng trên bản demo khi các bạn cần làm quen với nền móng thương lượng và hiểu được chiến lược của mình. Và cho rằng tốt hơn là nên mở 1 account micro tài khoản và thương lượng với số tiền nhỏ. Theo cách này thì các bạn sẽ quen với việc ứng phó những tác động tâm lý đàm phán thật khi đưa tiền mình ra khỏi thị phần. bạn không có xúc cảm đầu cơ vào tiền fake được cung ứng trong account demo forex. Thế nên mà bạn không tái tạo chính xác những găng tay tâm lý lúc đàm phán phê chuẩn demo. Điều mà ý kiến này bỏ sót chính là tâm lý của người đặt câu hỏi. Lời khuyên được đưa ra dựa trên kinh nghiệm tư nhân của người đóng góp. Như thế nên mà ko có câu trả lời nào đúng hay sai, nó phụ thuộc vào người hỏi. thời gian lúc đàm phán demo Có nên thêm tiền vào Demo không? Câu tư vấn là bạn không nên. Nếu như sàn giao dịch nào đề xuất thêm tiền vào account demo thì bạn nên tránh xa. Bởi vì demo là account để khách hàng thể nghiệm và ko đề xuất xác minh danh tính, nơi ở. Ngoài ra có những kiểm tra độ hiểu biết của khách hàng. Chính vì vậy bạn sẽ không biết chắc được tài khoản demo forex đem lại “verified” hay ko. Ví như nạp tiền vào thì khả năng sẽ không thể rút tiền được. Bởi như đã nhắc khi bạn nghi vấn tài khoản demo có rút tiền được không? Thì đã có câu trả lời là không. Demo là tài khoản ảo nên ko rút tiền được. Vậy thì khi sàn buộc phải các bạn nạp thêm tiền thì bạn cần cẩn thận và sáng suốt. tài khoản Demo có các lợi ích nào? một vài ích lợi của account demo: Thứ nhất giúp cho các bạn làm quen được nền móng giao dịch, các bước giao dịch cũng như đặt lệnh, chốt lệnh, các loại lệnh. Không chỉ có thế còn biết cách dùng đòn bẩy và các dụng cụ phân tách thị phần. Thứ 2 là rà soát được các chiến thuật đàm phán hoặc phương pháp đàm phán. Tùy chỉnh và lựa chọn 1 vài chiến thuật tốt nhất với cá nhân mình. Thứ ba dùng demo là bước đệm trước lúc các bạn thương lượng với account live. Ví như bạn muốn thử sức với forex thì hãy dành ra 3 tháng đầu để giao dịch trên tài khoản demo trước. rút cuộc, dù là trader chuyên nghiệp thì tài khoản demo cũng là phương tiện song hành với đàm phán thực. Đây là nơi tốt nhất để bạn thí điểm các công nghệ thương lượng, các dụng cụ mới, cặp tiền mới,… Lời kết Với những thông báo mà chúng tôi san sớt trong bài viết thì bạn đã Phân tích rõ account demo có rút tiền được không?. Thêm vào đó còn có những thông báo khác giúp bạn hiểu rõ hơn về loại account này. Hy vọng các thông báo vừa rồi sẽ tạo điều kiện cho bạn có thể yên tâm sử dụng tài khoản demo. Bên cạnh đó để có thể đàm phán bằng tài khoản thực thì bạn nên Phân tích thêm những kiến thức về forex tại đây nhé! Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Tìm hiểu thêm về những nạp tiền vào liteforex
 9. sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới khôn cùng quan yếu với nhà đầu cơ mới. Nhưng gần như đều khinh thường và không dùng. Tôi thấy một vài tư nhân kiếm được vài đồng từ Forex sau đấy khuyên người mới rằng họ chúng ta không nên thương lượng trên account Demo. những lý do mà những người ấy đưa ra là: không có cảm xúc, ko học được gì… lúc Tôi hỏi lại rằng: Vậy bạn đã mất bao lăm tiền, cháy tài khoản bao nhiêu lần vì không thực hiện trên account Demo trước lúc kiếm được vài đồng? Và đã hoàn vốn chưa? bạn biết không? Họ block Tôi luôn. giả dụ coi Forex là một môn học và chúng ta đã đi được 1/11 chặng tuyến đường thì bây giờ là thời điểm mà chúng ta cần tập giao dịch Forex sau lúc đã kết thúc phần Trước tiên trong tổng số 11 phần của khoá học trọn vẹn này. Hay kể theo một cách khác đi, đây là thời điểm bạn cần thực hiện kiến thức của Phần thứ nhất trong Khoá học Forex miễn phí này. bạn có thể mở 1 tài khoản giao dịch Forex Demo – account giao dịch Forex ảo – với toàn bộ các Brokers. Loại tài khoản ảo này có gần như chức năng như account thật. 1. Account Forex Demo là gì? tài khoản Forex Demo là một account đàm phán ảo hỗ trợ nhà đầu tư Nhận định về thị trường Forex với tất cả những tính năng và thuộc tính của thị phần Forex thực tiễn. Nhà đầu tư được chọn lựa số nguồn vốn Trước tiên, sử dụng nền móng phân tách kỹ thuật, thực hiện các đàm phán, phân tách tham số account hồ hết. các khác biệt giữa tài khoản thương lượng Demo và tài khoản thương lượng Forex thực tế: Số nguồn vốn là ảo cảm xúc giao dịch không phản ánh thực tại giao dịch Nhà đầu tư mới có khuynh hướng coi thường và bỏ qua khâu thực hành Nhà đầu cơ có xu thế thực hiện thương lượng vô kỷ luật trên tài khoản Demo Xem thêm: khi nào thì bị cháy tài khoản forex hai. Vì sao các Broker cho phép mở các tài khoản đàm phán demo miễn phí? Điều mà những Broker mong ước khi cho phép các bạn mở những tài khoản giao dịch Forex demo miễn phí đó là: áp dụng những bài học trong Khoá học Forex miễn phí mà Tô đã san sớt trước đấy. Hiểu về cách thị trường biến động Tự thực hành và xây dựng hệ thống giao dịch. Học cách tự phân tách cơ bản Học cách Entry – Vào lệnh Học cách Chốt lời (Take Profit) – Cắt lỗ (Stop Loss) Thử kĩ năng giao dịch của bản thân trước khi đàm phán bằng tiền thật. mong chờ lúc các bạn mở tài khoản thật, các bạn sẽ đàm phán với chính Broker mà các bạn đang giao dịch Demo. các bạn có thể giao dịch Forex demo tới lúc bạn vun đắp được một hệ thống đàm phán hữu ích nhuận và cứng cáp trước khi các bạn hình dung việc sẽ bỏ tiền thật vào để thương lượng. 3. Đừng để thua lỗ vốn đầu tư Hãy luôn ghi nhớ rằng bắt buộc phải bền chí đàm phán demo cho tới khi vun đắp được 1 hệ thống thương lượng Forex có lợi nhuận và vững chắc trước lúc nạp tiền thật vào để thương lượng. ví như bạn không thể đợi cho tới lúc có ích nhuận trên account Forex demo, ít ra hãy đàm phán trong vòng 3 tháng bằng tài khoản demo. Và chí ít là các bạn phải ko thua lỗ hồ hết số tiền ảo mình có trong 3 tháng. nếu như các bạn chẳng thể giữ account demo trong 3 tháng, tốt nhất là… tiếp diễn Demo. Hoặc trong khoảng bỏ ngay dự định nạp tiền vào để tham gia thị trường Forex. Bởi vì ko sớm thì muộn, các bạn sẽ đốt đầy đủ số tiền đó cho thị phần Forex mà thôi. Thuật ngữ vui vẻ mà chúng ta thường gọi đấy là CHÁY account ấy các bạn ạ. 4. Giao dịch và theo dõi một cặp tiền ví như các bạn cảm thấy quá phức tạp lúc phải theo dõi rộng rãi cặp tiền trong công đoạn bạn mới khởi đầu tập thương lượng thì các bạn nên lưu ý tới 1 cặp tiền chính – major pair – mà thôi. Vì cặp tiền này sẽ có tính thanh khoản cao và spread thấp. các cặp tiền chính phản ánh hữu hiệu kinh tế của hai nền kinh tế lớn. Những nền kinh tế lớn thường sẽ có chu kỳ kinh tế bền lâu và cho ra xu thế lâu dài cho cặp tiền thệ đang theo dõi. các biến động bất thường trên các cặp tiền tệ chính thường mang tính chất tạm thời, rốt cục khuynh hướng chính sẽ được duy trì. Và chỉ cần bám theo thiên hướng chính, bạn sẽ kiếm được tiền. bạn có thể đọc lại bài viết: Hàng hoá của thị trường Forex trong bài viết này có liệt kê các Cặp tiền tệ chính – Major Pairs, các cặp tiền tệ phụ (Minor Currency Pairs), và những cặp ngoại lai (Exotic Pairs). Ví dụ: đầu cơ Forex năm 2021 với EURUSD xu hướng giảm của cặp EURUSD kéo dài 12 năm trong khoảng 2008 – 2020. Năm 2020, xu thế này bị phá vỡ lẽ. Tuy nhiên hãy quy tụ vào thiên hướng giảm 12 năm trước ấy. Đây là chu kỳ kinh tế kém hoàn hảo của khối liên minh Châu Âu – EU. Ngược lại, Hoa Kỳ có một chu kỳ kinh tế thăng hoa và giữ được vị thế của nền kinh tế số 1 thế giới. những biến động ngược chiều giả dụ có là sự điều chỉnh lành mạnh của xu thế. Xem thêm: sàn exness mở cửa mấy giờ 5. Xác định tâm lý: đàm phán forex chẳng phải là cách làm giàu nhanh Trước lúc bắt đầu đàm phán bằng account Forex demo, cũng như tài khoản Forex thực, và học thêm những tri thức về phân tích thị trường Forex, bạn cần phải bằng lòng 1 vài vấn đề dưới đây: 5.1. Đa số các nhà đầu tư đều đã từng thua lỗ trong giao dịch Forex 90% những nhà đầu tư mới thua lỗ với những lý do như thường có kế hoạch cụ thể, không có tri thức, không kỷ luật hoặc có một lề luật điều hành vốn quá tệ. nếu như các bạn không thích thua lỗ hoặc các bạn là một người cầu toàn quá mức, có thể các bạn sẽ rất tốn thời kì để điều chỉnh những thương lượng vì toàn bộ những nhà đầu tư đều đã ít ra là thua 1 lệnh thương lượng nào đấy trong suốt thời kì giao dịch của mình 5.2. Thương lượng Forex không dành cho đầy đủ mọi người. giao dịch forex không liên quan với những đối tượng sau: Người ko có công ăn việc làm Người có thu nhập thấp Người có nợ nần Người ko chi trả nổi những giá cả nhỏ nhặt trong cuộc sống như điện, nước… Người nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá Người không có kỷ luật và không chấp nhận thua lỗ các bạn nên có ít nhất là 10.000 đô la vốn giao dịch – số tiền mà bạn có thể thua lỗ. Đừng suy cho rằng bạn có thể bắt đầu với vài trăm đô la Mỹ và sau đấy trở nên triệu phú. Nếu các bạn nghĩ rằng Tôi đang chém gió, vui lòng đọc và coi xét Nhận định với số vốn $300 thì các bạn có thể kiếm được bao nhiêu. thị phần forex là một trong những thị phần nhiều cho dân đầu tư, dựa vào độ lớn, tính thanh khoản và những cặp tiền thường chuyển di theo thiên hướng. Số lượng nhà đầu cơ thành công rất ít trong khi các nhà đầu cơ thua lỗ thường chiếm số lượng nhiều hơn. 5.3. Thương lượng trên tài khoản Demo ko có xúc cảm thực sự Đúng vậy. Nhưng nếu ko biết vượt qua sự nhàm chán khi Demo, thì bạn sẽ không thể vượt qua được khi khởi đầu rơi vào chu kỳ thua lỗ. Hãy nhớ lại các năm tháng Đại học và phải học 1 vài môn mà các bạn ngán đến cổ. Nhưng vẫn phải học ví như muốn sờ được vào cái bằng tốt nghiệp để đi làm. những năm tháng đó, các bạn phải ăn mì tôm, xin tiền bố mẹ để học hành. Với mong chờ sẽ kiếm được một tấm bằng và ra trường xin được một việc làm. thực tiễn thì sao? Thị phần cần lao vả cho bạn liên tục những phát mà 5 ngón tay hằn sâu trên má. Bạn tiếp tục ngoi ngóp để còn đó và có thể phải rất lâu sau ấy mới tạm ổn được cuộc sống. đó là những gì Tôi đã trải qua và chia sẻ cộng bạn. Ví như không muốn mất tiền, thì đừng vội kiếm tiền. 6. Tuyển lựa Broker để mở account Forex Demo lúc các bạn đã sẵn sàng để thực hành với gần như các kiến thức Forex đơn thuần đã học trong suốt khóa học này và muốn mở tài khoản Forex Demo để thực hành. Mình có một vài lời khuyên cho bạn đây: Chọn một trong 03 Broker rất uy tín dưới đây để mở account đàm phán Forex Demo: Broker XM để thương lượng Forex: Đăng ký account XM Broker EXNESS để giao dịch CFDs Bitcoin: Đăng ký tài khoản EXNESS Đây là 03 Broker mà mình đang chọn lựa để thương lượng vì những nhân tố sau: Biểu đồ nến chuẩn Spread thấp Nạp rút trong ngày hỗ trợ nạp – rút bằng nhà băng nội địa tương trợ mau chóng qua Email, điện thoại, Live Chat không bị Flash Crash phương pháp làm cháy tài khoản khách hàng. Mỗi Broker đều phân phối nền tảng đàm phán dùng MT4 sau lúc đăng ký, bạn chỉ cần chuyên chở về MetaTrader 4 do sàn cung ứng và cài đặt để bắt đầu đàm phán. Xem thêm tại các bài viết hướng dẫn về MetaTrader 4. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về các nạp tiền vào liteforex tại website này của chúng tôi.
 10. Cổng thực hành giúp các bạn tiếp cận thế giới giao dịch lúc sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới HotForex đã được kiểu dáng để mô phỏng sắp giống môi trường thương lượng thực nhất dựa trên những điều kiện thị trường thực tiễn. Chúng tôi tin rằng môi trường đàm phán sử dụng thử phải phản ảnh càng sát môi trường giao dịch Thực càng tốt, hoàn toàn phù hợp với những trị giá cốt lõi của chúng tôi là trung thực – linh động – sáng tỏ và bảo đảm quá trình chuyển đổi liền mạch khi mở tài khoản Thực để thương lượng trên thị phần thực tiễn. Xem thêm: khi nào thì cháy tài khoản forex Tích lũy kinh nghiệm đàm phán mà các bạn cần và không còn tự tin gia nhập vào thị trường. những ích lợi của tài khoản Demo: sử dụng không tránh được Điều kiện giống thị trường thực tế Test trading strategies Access to trade with the MT4 and MT5 Terminal and Webtrader Số dư ảo Việc ban đầu lên tới 100.000 đô la Xem thêm: giờ mở cửa sàn forex Mở account Demo Đăng ký Đăng nhập giả dụ các bạn là quý khách hiện tại, vui lòng đăng nhập vào khu vực myHF hiện tại của các bạn để mở tài khoản demo mới. nếu như bạn là khách hàng mới, Ban đầu vui lòng đăng ký tài khoản myHF để truy hỏi cập vào khu vực myHF, ở đấy bạn có thể mở một tài khoản demo mới. Nắm bắt khuynh hướng, cập nhật thông tin về nạp tiền vào liteforex tại Việt Nam
 11. eToro là một nền tảng thương lượng đa sản phẩm nguồn vốn cho phép những nhà đầu cơ giao dịch và đầu cơ vào hơn 2000 công cụ tài chính như chứng khoán thế giới, tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa, ETF và các chỉ số cộng với chức năng CopyTrader được cấp bằng sáng chế cho phép khách hàng sao chép danh mục đầu cơ thương lượng của các nhà đầu tư thành công trên nền tảng tự động chỉ bằng một nút bấm. Nền móng dễ sử dụng của eToro cho phép các bạn chuyển đổi giữa danh mục đầu tư thực và ảo của họ mà chẳng phải tạo tài khoản riêng hoặc phải đăng nhập phổ thông lần. Tài khoản ảo eToro đi kèm với 100.000 đô la Mỹ tiền ảo để quý khách trải nghiệm nền móng và hoàn thiện các kỹ năng giao dịch của họ. Vậy, các trader nên đàm phán với Đánh giá các sàn giao dịch forex trong bao lâu trước lúc đàm phán bằng tiền thật? Câu trả lời cho câu hỏi này mang tính tương đối và thực sự phụ thuộc vào động lực của từng cá nhân. Một người tham gia vào thị trường nguồn vốn mà ko có kinh nghiệm trước ấy thường sẽ bị dằn vặt với câu hỏi liệu có quá sớm để dùng tài khoản thật hay ko, nhưng tình trạng rộng rãi nhất là có các quý khách vẫn gắn bó với tài khoản demo của họ trong phổ thông năm vì theo như họ nghĩ “nó vẫn còn quá sớm”. không thể phủ nhận, một account demo là một lựa chọn hiệu quả lúc khởi đầu hành trình của bạn khi bạn có thể tránh mất tiền thật với tiền ảo và rủi ro rất nhiều bằng không. Việc bám víu vào một account ảo quá lâu phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Nguyên tố tâm lý là một trong các yếu tố nhiều nhất trong số đó. Tôi sẽ phân loại họ thuộc vào nhóm giao dịch demo hiệu quả “. Mặc dù họ mang lại xác xuất 80% thành công, nhưng lúc được hỏi, lý do của họ vẫn là: Vẫn còn 1 vài công nghệ tôi cần thí nghiệm, ngân sách của tôi không đủ, tôi sắp tìm ra cách để kiểm soát rủi ro,…. &Amp;Amp;Ldquo;. rốt cuộc, nó sẽ ko bao giờ là thời điểm thích hợp. Đây giống như là việc trần trừ thời khắc thích hợp để cầu hôn người các bạn thích sau khi đã nghiên cứu mọi thứ về cô ấy và chuẩn bị phần đông các chiến lược. Trong thực tại, các cá nhân đó chỉ thiếu tự tin trong cả hai trường hợp. Bạn có thể đọc hàng trăm cuốn sách về buôn bán và hàng ngàn chiến lược nhưng trừ lúc các bạn bắt đầu kinh doanh, các bạn sẽ không sử dụng tri thức từ các cuốn sách đấy hoặc dùng bất kỳ chiến lược phát triển nào và giá trị của những cuốn sách và chiến lược đó tất cả bằng ko. Kế hoạch mà ko có một hành động sẽ xoành xoạch là kế hoạch. Vậy, sự khác biệt chính giữa account thật và tài khoản demo là gì? Và lúc nào là thời điểm phù hợp để chuyển đổi? Xem thêm: khi nào cháy tài khoản forex 1. Tiền thật, xúc cảm thật lúc bạn lần Việc ban đầu đàm phán bằng tiền thật, tim các bạn có đập mau lẹ hơn không? Hay lòng bàn tay ướt mồ hôi? Ấy chỉ là các biểu hiện phổ biến khi các nhà thương lượng Ban đầu giao dịch tài khoản trực tiếp, bởi vì đấy là tiền thật ! Ở một mức độ nào đấy, việc lo âu trong tình trạng này là hoàn toàn thường ngày nhưng thực tế, ví như bạn đã chuẩn bị tâm lý tốt trước khi đàm phán, có nhẽ bạn đã biết về nguy cơ mất tiền. Đó là lý do tại sao mọi nhà thương lượng chỉ nên giả mạo hiểm tiền mà họ sẵn sàng để mất. 2. Ko rủi ro, ko mất mát và hẳn nhiên là không có bài học kinh nghiệm nào Bất kỳ mất mát nào các bạn thực hiện trên account ảo có thể là một bài học tốt về các gì nên làm và chúng ta không nên làm. Tuy thế, vì bạn không thực thụ mất bất kỳ khoản tiền nào, nên việc vượt qua nó và tiếp tục thương lượng là khá thuận tiện. Điều này hữu dụng nhưng cũng có hại. Về ưu điểm là các bạn có nhiều khả năng mắc lỗi và học hỏi từ kinh nghiệm của mình để tăng. Điểm yếu là bạn có thể tiếp tục thua lỗ và ko đích thực để ý quá đa dạng vì bạn ko mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền thật nào. Bản thân tôi cũng đã từng là một nhà đàm phán thành công trên account demo nhưng đã bị lỗ rất lớn ngay sau khi chuyển sang tài khoản thật. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng sự dị biệt chính là khi giả mạo hiểm tiền thật, bạn có thể mất tiền rất nhanh. Tôi khởi đầu chậm lại, tập hợp vào thương lượng, không phải tiền. Ko lâu sau, kết quả đàm phán được cải thiện chóng vánh. Bằng cách chú ý những lỗi bạn mắc phải trên tài khoản thật của mình, trái ngược với tài khoản demo, bạn sẽ biết chuẩn xác các vấn đề bạn cần giải quyết. 3. Thiếu thanh khoản biến trong account demo mặc dầu account ảo sẽ xuất hiện để tái hiện động lực thị phần càng phổ biến càng tốt, nhưng thực tế là sự dị biệt sẽ tạo ra hoặc phá tan vỡ một chiến lược. Quý khách dành phổ quát thời gian để hoàn thiện “chiến lược đàm phán chiến thắng” trên tài khoản ảo và chỉ sau khi thử giao dịch trực tiếp, họ mới nhìn thấy rằng họ chẳng thể tiến hành được lệnh của mình. Điều này rất phổ quát trên những cổ phiếu giao dịch mỏng, tài sản mai sau hoặc tài sản forex. lúc bạn có chiến lược chi tiết và bền bỉ với tài khoản demo, các bạn có thể chuyển sang tài khoản thật. Không ai muốn mất tiền, nhưng ví như các bạn muốn thành công trong thị phần này, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để mất tiền trong một số thương lượng và học cách ứng phó với nó. Cảm xúc đóng một vai trò rất quan trọng trong đàm phán. Và các bạn nên học cách kiểm soát nó ngay cả khi nó đi trái lại các bạn. Cảm xúc học được trên account thật mạnh hơn đa dạng so với tài khoản demo, nhưng trải nghiệm đàm phán trên bản demo cũng khá có giá trị. Đặt tiền sang một bên, ngay cả khi bạn mất nó, phần đông những phẩm chất đem lại như tốc độ phản ứng, khả năng phân tách, sự bình tĩnh trong công việc, theo thời gian sẽ biến thành lợi nhuận to nhất trong thế cuộc của một nhà thương lượng. Xem thêm: nhận biết thị trường sideway các bạn luôn có thể bắt đầu nhỏ. Ko có lề luật nào trong đàm phán quy định các bạn cần phải khởi đầu với một ngàn hay một triệu đô la. Đầy đủ tiền đề của đàm phán và đầu cơ là lớn mạnh sự phong lưu của các bạn bất nói số tiền lớn hay nhỏ. Bạn chỉ có thể bắt đầu bằng cách gửi số tiền tối thiểu, mà trên eToro, chỉ có 200 USD và bắt đầu đầu cơ chỉ với 50 USD cho một tài sản. Tại thời khắc này, việc mất tiền không phải là 1 vài tiền to để bạn lo lắng, nhưng nó vẫn đem lại cho bạn cảm giác tốt hơn so với thương lượng trên account demo. Những gì bạn trải nghiệm và học hỏi từ thương lượng là đích thực đáng giá. Vậy là, chúng tôi đã đưa ra các khác biệt chính giữa tài khoản thực và account demo. Hy vọng rằng, với những tri thức mà chúng tôi phân phối, các bạn có thể biết được thời điểm nên thương lượng với account thực. Chúc bạn thành công Hãy là người Việc đầu tiên biết tới nạp tiền vào liteforex tại Việt Nam
 12. account forex demo là một phương tiện khôn xiết có lợi với những trader trong thị phần forex, cả đề cập là người bước chân vào thị trường hay các nhà đầu tư lão luyện. Vậy Đánh giá các sàn giao dịch forex? Bài viết hôm nay BRKV sẽ san sẻ tất tần tật về demo account cho các bạn. account demo forex là gì? Được thiết bị phần đông các tính năng gần giống như account live, account demo là loại tài khoản mà những đại lý phân phối cung ứng cho các trader dùng thử và trải nghiệm những đàm phán của khách hàng. Trong account này sẽ có một lượng tiền ảo nhất định để người chơi có thể đàm phán thử và trải nghiệm những tính năng, trong khoảng đấy quyết định có mở account live ở sàn này hay ko. Chính vì thế, mà sẽ ko có bất cứ rủi ro nào cả, các bạn có thể hoàn toàn an tâm. các loại tài khoản demo forex Dưới đây là 3 loại account demo tốt nhất mà những trader mới nên dùng để trải nghiệm, đặc biệt là các trader mới. Xem thêm: khi nào tài khoản forex bị cháy account demo Exness lừng danh là sàn trang bị công nghệ mới và hiện đại trên nền móng đàm phán, tài khoản demo Exness giúp các trader có cơ hội truy tìm cập và trải nghiệm các tính năng tân tiến, hiện đại và nhà sản xuất chất lượng gần giống như tài khoản thật. Như vậy nên, mà các trader mới cảm nhận được mình như đang thương lượng trong một môi trường thật. Có vậy, khi thương lượng thật, họ mới không bỡ ngỡ. Hãy Phân tích thêm về account exness demo ngay. account demo Hotforex Với account demo Hotforex, các trader sẽ không bị tránh được bởi bất kỳ nguyên tố nào và được trang bị số dư tiền ảo Việc ban đầu lên đến 100.000 đô la Mỹ. Không chỉ có thế, tài khoản demo sàn này cho phép tầm nã cập cả vào nền tảng giao dịch MT4, MT5 và webtrader. Như vậy nên mà những trader có thể thuận tiện trải nghiệm. tài khoản demo FBS tài khoản demo FBS được sàn này trang bị những tính năng tốt nhất để những trader có thể tiện lợi thực hành thương lượng với hồ hết các cặp tiền tệ cũng như rà soát những phương tiện giao dịch, phân tách thị trường và chỉ báo kỹ thuật… vì thế mà khi đàm phán account thật sẽ chỉ khác ở chỗ có tính đến chênh lệch thực, hoa hồng và trượt. Hướng dẫn mở account demo forex Xem thêm: giờ mở cửa sàn exness thao tác 1: chọn lựa sàn Forex uy tín các trader mới thường cho rằng mở account demo ở bất kỳ sàn nào cũng được. Những nghĩ suy đích thực sai lệch và nó sẽ tác động đến việc đầu tư forex dài hạn. Ngay từ đầu, các bạn nên chọn lọc sàn giao dịch forex uy tín để làm quen với nền tảng đàm phán của sàn ấy cũng như thao tác cơ bản. Có tương tự, khi giao dịch account thật mới thuận tiện được. Bạn có thể tham khảo 1 số sàn như sàn FBS, sàn Exness, sàn Hotforex… bước 2: Đăng ký account demo forex Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký account demo forex Exness. Việc đầu tiên, các bạn sẽ truy tìm cập vào trang của sàn Exness, nhấp vào đăng ký tài khoản và điền tuần tự đa số các thông báo theo hướng dẫn như số điện thoại, email, quốc gia…. Sau lúc đã nhập số đông thông tin và hoàn thành bước nhập mã xác nhận, bạn sẽ vào phần tài khoản, chọn tài khoản demo là bạn đã có một tài khoản demo Exness để giao dịch thử rồi ấy. Qua bài viết này có thể thấy account demo forex thật sự bổ ích. Hy vọng qua bài này, sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về tài khoản demo, chọn được sàn giao dịch uy tín và mở được account demo để dùng thử và trải nghiệm. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Tìm hiểu thêm về các nạp tiền vào liteforex
 13. Trong thời kỳ đầu tư thực chiến trên thị phần, chúng tôi có đúc kết một vài mẹo nhỏ giúp một trader mới có thể tránh được được rủi ro khi khởi đầu hành trình “chơi forex” của mình. khởi đầu với một account Demo hạn chế to nhất của sàn giao dịch ngoại hối forex là các bạn sẽ chẳng thể trải qua những nguyên tố về mặt cảm xúc vì tiền trên tài khoản này là tiền ảo, mọi cảm giác thua lỗ hay sợ hãi đều không thể thật ở trên tài khoản Live được. Thêm nữa, các điều kiện thương lượng trên tài khoản Demo chỉ sắp giống chứ không trùng khớp hoàn toàn với thị phần thực, những broker thỉnh thoảng còn tránh được một vài tính năng phân tách, đàm phán trên tài khoản dùng thử này. mặc dù còn đó các hạn chế như thế, nhưng tài khoản Demo ít nhất sẽ giúp bạn làm quen với cách thức thương lượng, với những tính năng và dụng cụ trên phần mềm, để khi thực chiến trên tài khoản Live, bạn sẽ nhanh nhạy hơn, bước tốc độ hơn, tuyệt vời hơn. Xem thêm: khi nào thì bị cháy tài khoản forex bắt đầu “chơi forex” với số vốn nhỏ Có cực nhiều broker sản xuất các loại account cho phép trader thương lượng khối lượng nhỏ, điển hình là sàn Exness, hỗ trợ tài khoản Cent và tài khoản Mini, một trader mới có thể mở những tài khoản này để khởi đầu đàm phán. Vì chưa có phổ biến kinh nghiệm nên việc thương lượng với số tiền nhỏ sẽ giảm áp lực tâm lý khi thua lỗ, tránh được rủi ro. Song song, bạn sẽ được trải nghiệm trên thị phần thực với số tiền nhỏ, nếu có mất hết thì cũng ko phải là quá đa dạng. Và đừng quên nguyên tắc: dùng ko quá 2% số dư account cho một giao dịch. Luôn đặt stop loss đến bây giờ thì bạn đều có thể hiểu được “chơi forex” rủi ro như thế nào. Và stop loss là dụng cụ quản lý rủi ro rất hữu hiệu, không những đối với những trader mới mà với cả các trader chuyên nghiệp. Đặt stop loss và luôn tuân thủ theo đúng kế hoạch đàm phán đã đặt ra, điều này sẽ giúp các bạn kiểm soát tâm lý tốt hơn, hạn chế rủi ro. Theo dõi tin tức thị phần là điều chẳng thể thiếu Cho dù các bạn lựa chọn kỹ thuật phân tích công nghệ hay price action thì việc đều đặn theo dõi những tin tức kinh tế, những sự kiện chính trị, thị trấn hội là điều chẳng thể thiếu. Một sự đổi thay trong lãi suất được công bố bởi FED cũng khiến cho thị phần forex biến động dữ dội, dù cho các chỉ báo hay mô hình nến của các bạn có phát dấu hiệu mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Xem thêm: sàn exness mở cửa mấy giờ tập dượt, tập tành và tập dượt Đã xác định “chơi forex” theo đúng nghĩa của nó thì bắt bắt buộc dành thời gian cho công việc này, đặc thù là khi các bạn chỉ vừa mới khởi đầu. Với mỗi một kiến thức, một phương tiện, một chỉ báo hay mô phỏng nến vừa học được, bạn phải tập luyện dùng và phân tích phương tiện đấy rộng rãi lần. Tập luyện sẽ giúp bạn xác định được một phương tiện phân tích có thích hợp với một sản phẩm nào ấy hay không và phù hợp với phong cách đàm phán của mình hay không. Ví dụ: sau phổ biến lần luyện tập sử dụng và phân tách chỉ báo RSI, các bạn nhận thấy rằng chỉ số này cho tín hiệu mạnh trên những cặp tỷ giá và vàng, các loại tài sản còn lại thường cho ra nhiều dấu hiệu gây nhiễu hơn. Từ ấy, bạn sẽ loại bỏ dần những công cụ ko cần phải có và thật sự bổ ích cho các chiến lược giao dịch của mình. Hơn nữa, việc tập dượt thường xuyên sẽ giúp bạn có thêm phổ quát kinh nghiệm hơn, nhìn nhận thị trường đúng đắn hơn và khắc phục phổ biến sai trái hơn. Mong rằng bài viết này sẽ là một tài liệu hữu ích cho những bạn chuẩn bị tham dự vào thị phần forex. Thêm vào đó, các bạn cũng có thể theo dõi các bài viết khác của chúng tôi trên sanforex.com để bổ sung thêm vào tri thức giao dịch của mình. &Amp;Amp;Ldquo;Chơi forex” ko dễ nhưng cũng ko khó, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà bạn muốn tiếp cận và thái độ của các bạn lúc tham dự vào thị phần này. Hãy nhớ cập nhật đều đặn thông báo về các nạp tiền vào liteforex tại website này của chúng tôi.
 14. đông đảo đa số trader chuyên nghiệp trên thị phần Forex đều có thao tác đầu trải nghiệm với tài khoản thương lượng Forex Demo. Có thể nhắc sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới là nơi thực hành và đoàn luyện kỹ năng giao dịch cho những nhà thương lượng mới khởi đầu. Tại các sàn Forex uy tín đều cho phép chúng ta mở account thương lượng Forex Demo trước khi dùng account thật để đàm phán. Đây cũng là một trong các tiêu chí Đánh giá sàn Forex uy tín hiện nay mà bạn nên lưu ý. Hướng dẫn cách thương lượng forex demo Ưu điểm của account thương lượng Forex Demo dùng account Demo để kiểm tra chiến lược đầu cơ của các bạn đã chuẩn xác và phù hợp. khi dùng tài khoản Demo bạn sẽ không có rủi ro và mất mát về nguồn vốn trong lúc đàm phán. Giúp bạn luyện tập và tích lũy kỹ năng phân tách thị trường trên tài khoản Demo. Không chỉ có vậy các bạn cũng có thể áp dụng nó vào chiến lược đàm phán với account thật. Trải nghiệm những nhà cung cấp cũng như nền móng đàm phán được phân phối bởi sàn Forex. đoàn luyện tính nhẫn nại và một số cảm xúc trong đàm phán cho các trader. Xem thêm: khi nào thì cháy tài khoản forex Hướng dẫn cách giao dịch forex demo thị phần Forex là nơi đem đến nguồn lợi nhuận rất khủng cho những trader. Nhưng Không những thế thị trường này cũng cất đựng không ít tiềm tàng rủi ro. Đây là lý sao bạn nên tập thương lượng với tài khoản đàm phán Forex Demo. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thương lượng tuyệt vời với tài khoản Demo. Cách mở account Demo đa số hầu hết những sàn Forex uy tín nhất hiện nay đều cho phép trader mở account đàm phán Demo. Các bạn không phải xấu hổ khi thương lượng với tài khoản Demo. Phần lớn những trader chuyên nghiệp đều áp dụng chiến lược đàm phán của họ kể từ đây. Cách giao dịch Forex Demo hữu hiệu nhất account Demo là tài khoản được sản xuất bởi những nền tảng thương lượng như: Mentatrader, Trader sation… Tại tài khoản này chúng ta được sản xuất sẵn 1 số tiền ảo biểu trưng. Qua đây các bạn có thể trải nghiệm đàm phán như tài khoản thật mà ko sợ hao tốn nguồn vốn. Tất cả nhà cung cấp mà nhà môi giới phân phối đều có tại account Demo thí dụ như: Tốc độ khớp lệnh, chi phí và các sản phẩm giao dịch.. Xem thêm: giờ mở cửa sàn forex Làm thể nào để thương lượng Forex Demo hiệu quả và áp dụng nó vào giao dịch thật như thế nào? Hướng dẫn cách thương lượng forex demo Xem giao dịch trên tài khoản Demo như đàm phán thật Cho dù giao dịch trên tài khoản Demo không gây thiệt hại tài chính. Nhưng để giao dịch tốt các bạn vẫn phải lên kế hoạch thương lượng cụ thể. Không nên chủ quan xem đây là account sử dụng thử ko thiệt hại gì đến bản thân mình. Điều này sẽ làm ảnh hướng tới tâm lý thương lượng của bạn sau này lúc thực hiện với tài khoản chính. kiên trì khi mà thương lượng ko phải trader cũng có thể kiên nhẫn đàm phán tài khoản Demo chỉ mất khoảng dài. Hồ hết họ sẽ nhận thấy chán nản với việc này lúc phấn đấu giao dịch nhưng số tiền bạn nhận về chỉ là tiền ảo. Nóng vội nạp tiền vào tài khoản để giao dịch trực tiếp với kỳ vọng sẽ gặt hái được thành tựu. Điều này sẽ không thể đối với một người mới bắt đầu giao dịch. Hãy nghiêm chỉnh hơn trong việc luyện tập và tích lũy từ account Demo. Đưa ra kế hoạch thương lượng cụ thể và tiến hành theo đúng các gì bạn đã đề ra nghiêm túc đàm phán và biên chép lại những ưu và nhược điểm trong mỗi lệnh các bạn đặt. Trong khoảng đây rút ra kinh nghiệm đàm phán cho mình vào những lần đặt lệnh sau. Có nên đàm phán account Demo trước hay không? account Forex Demo là nơi giúp bạn có thể tích lũy kinh nghiệm học hỏi thêm đa dạng tri thức. Bên cạnh đó còn là môi trường giúp các bạn rèn luyện kĩ năng phân tách thị trường và xúc cảm lúc tham gia đàm phán. Chúng tôi khuyên các bạn đừng nên nóng vội lao ngay vào thương lượng với tài khoản thật. Hãy trải nghiệm trước với tài khoản đàm phán Forex Demo. Chúc bạn thành công! Nắm bắt thiên hướng, cập nhật thông tin về nạp tiền vào liteforex tại Việt Nam
 15. Đợi một chút, đừng đọc gì cả. Đầu tiên hãy tự hỏi rằng “bạn muốn gì trong khoảng một đại lý phân phối tiền điện tử?” trung thực đi! Đó là tiền, phải không? Bạn muốn kiếm tiền. Được thôi, ấy là lý do tại sao Nominex thành lập. Có 1 vài cách để bạn kiếm tiền. Ban đầu, đó là trade. Với mức phí siêu thấp, hơn 40 cặp đàm phán, rút tiền tức thì, hoàn lại tiền 100% bằng mã thông tin NMX… Kế ấy, có một chương trình giới thiệu đa tầng ko ngừng tương đối thú vị. Thông thường các đại lý phân phối khác sẽ cung cấp cho các bạn 2 hoặc 3 cấp độ giới thiệu. Tuy vậy với Nominex, bạn có thể mời người tham dự không dừng, cộng 4 loại tiền thưởng không giống nhau. Và rốt cục, sẽ có những cuộc thi hàng ngày được diễn ra. Rõ ràng Nominex khá đặc biệt. Bạn không mất bất cứ điều gì – nhưng họ sẽ trả tiền cho bạn tiền thật giả dụ các bạn giành chiến thắng! Đây là 99% các gì sẽ xảy ra lúc bạn tham gia vào những cuộc thi do các sàn giao dịch tiền điện tử điều hành: Họ bắt các bạn nạp 1 số tiền. bạn thua cuộc. Người khác nhận được tiền tài bạn. hồ hết chấm dứt. Và bạn trông như thế này: Điều gì xảy ra khi bạn tham dự những cuộc thi hàng ngày trên Nominex? Đây là thỏa thuận: các bạn có thể giành được tiền thật mà ko mất bất kỳ đồng tiền thật nào. Tuy nhiên, đừng đọc vội và nói rằng chúng tôi đang lừa các bạn. Chúng tôi ko phải vậy. Hãy xem hệ thống giao dịch Đánh giá các sàn giao dịch forex này và hồ hết những cuộc thi của chúng tôi diễn ra trên những account demo này. các bạn bấm vào nút ‘Tham gia’ Sẽ có 10.000 đô bằng USD được gửi vào account demo của bạn. Hãy tậu cách đạt khối lượng mua bán cao nhất có thể. khi nửa đêm tới, chúng tôi sẽ mua ra người chiến thắng. Và hãy nhớ rằng chúng tôi ko xấu xa như những sàn phân phối khác, chúng tôi có thể trao giải cho tối đa 5 người thắng lợi. Liệu bạn có thắng hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi hứa với các bạn điều này: các bạn sẽ không mất gì cả. Đưa tôi giải thưởng của tôi! nếu như các bạn giao dịch mà thu thừa hưởng nhuận? Tốt lắm, HÃY GIỮ NÓ. Bạn có thể rút nó về ví tư nhân hoặc bất cứ nơi nào các bạn muốn. nhân thể, bạn thậm chí có thể giữ một phần tiền thưởng, hoặc số đông – miễn là các bạn tạo một khoản phí đàm phán được chỉ định trong khi bạn trade. tham dự, giao dịch, giành thắng lợi, lặp lại các bạn có biết tại sao chúng tôi gọi điều này là một cuộc thi marathon? Bởi vì nó cứ tiếp tục! Ngay sau lúc chúng tôi hoàn thành một vòng, chúng tôi bắt đầu vòng Tiếp đến. các bạn nghĩ bạn có thể tham gia bao nhiêu vòng? Xem thêm: khi nào cháy tài khoản forex HÃY LÀM THEO Ý các bạn MUỐN. Chỉ cần nhấp vào nút đấy một lần nữa, và các bạn sẽ tiếp diễn ở trong cuộc thi. ‘Điều này có tức thị tôi có thể giành thắng lợi rộng rãi lần?’ Vâng. ‘Và tôi có thể thương lượng với gần như đống tiền thưởng ấy và ôm ấp trọn toàn bộ lợi nhuận?’ Vâng. Xem thêm: nhận biết thị trường sideway ‘Còn lệ luật nào khác không?’ Có chứ, nhưng nó quá nhàm chán để giảng giải ở đây. Nó sẽ làm cho bài thông tin này trở thành một bài viết gây buồn ngủ nhất trong khoảng trước cho đến nay. Nếu như bạn muốn biết đa số những lề luật, hãy đọc nó trên trang web của chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng chúng ta hiểu nhau Nominex đang khởi động một cuộc thi marathon sẽ diễn ra mỗi tháng. Mỗi ngày lại có một vòng mới. Các bạn sẽ không giả mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền thật nào – mọi thứ xảy ra trên account demo. Nhưng giải thưởng là thật. Các bạn có thể tham gia bao lăm vòng tùy thích. tham dự cuộc đua marathon rất dễ dàng, bạn có thể làm điều đó ngay cả khi đang ngủ. Hãy là người Việc đầu tiên biết tới nạp tiền vào liteforex tại Việt Nam