• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sdfsedshgjgh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  86
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About sdfsedshgjgh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Mơ thấy thiên đường có thể nói là một giấc mơ mang nhiều màu sắc cũng như ý nghĩa. Nhiều người tin tưởng rằng giấc mơ này sẽ mang đến vận may lớn. Thực hư có phải như vậy? Hãy tìm hiểu kĩ hơn qua bài viết dưới đây nhé. 1. Mơ thấy thiên đường là điềm báo gì? Chiêm bao thấy thiên đường chung chung Giấc mơ này cho biết bạn đang khao khát muốn tìm được hạnh phúc hoàn hảo cho mình. Bạn đang cố gắng để thoát ra khỏi những khó khăn mà bạn đang gặp phải trong cuộc sống hiện tại. Sổ mơ cho thấy đây là một suy nghĩ tích cực ở trong vô thức của bạn để củng cố niềm tin, sự lạc quan và hy vọng cho bản thân mình. Chiêm bao thấy thiên đường báo hiệu điềm lành hay dữ, đánh số nào?Nguồn : 7ball Mơ thấy thiên đường có gia đình mình Điều này lại nói lên cuộc sống của bạn sẽ rất no đủ và hạnh phúc. Bạn là người rất dễ thỏa mãn với cuộc sống mà mình đang có. Bạn không có ý định hay ý chí ganh đua với người khác. Cho nên, bạn biết điểm dừng để bảo toàn cho sự vui vẻ và hạnh phúc của bản thân, bạn sẽ có tương lai rất êm đềm. Mộng thấy mình được lên thiên đường Nếu bạn mê thấy giấc mơ này có nghĩa cho thấy bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian sắp tới. Chứng tỏ bạn là con người dám đương đầu và đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống và bạn rất thận trọng trong mọi việc mà bản thân làm. Chiêm bao thấy thiên đường vắng người Nếu bạn thấy thiên đường vắng người điều đó cho thấy những nỗ lực của bạn đang có những thành quả tích cực. Bạn dường như đang dần gặt hái được những thành quả mà mình chưa hề ngờ tới. Nhưng thành công của bạn sẽ đến hơi muộn và cũng khó nhận được sự đón nhận của người khác vì những chuyện trước đây. 2. Mơ thấy thiên đường đánh con gì may mắn? Mộng mị thấy thiên đường đánh con so xo mien Bac: 37 – 77 – 78 Chiêm bao thấy thiên đường màu trắng: 28 – 45 Mộng mị thấy thiên đường màu đen số may mắn là 43 – 73 Chiêm bao thấy thiên đường màu đỏ có thể chọn số 05 – 52 Mộng mị thấy thiên đường đầy máu nên chọn con 25 Chiêm bao thấy bố mẹ trên thiên đường con số may mắn sẽ là 48 Mộng mị thấy người yêu trên thiên đường: 09 – 44. Hy vọng những thông tin trên bài về giải mã giấc mộng thấy thiên đường hữu ích với người đọc. Với những con số may mắn này kết hợp cùng bảng thống kê bảng đặc biệt tuần, nhất định anh em sẽ tìm được con số Thần Tài cho riêng mình.
 2. Sau những giấc mơ không chỉ là điềm báo cho tương lai. Còn là những lời gợi ý về những con số may mắn. Mà những người chơi lô đề không thể bỏ qua phần giải mã giấc mơ lô đề. Bởi giải mã những con số kèm theo mỗi giấc mơ của dự đoán xsmb đã đem lại may mắn cho rất nhiều anh em chơi lô đề. Nằm mơ thấy nhà đánh con gì để trúng lớn? Dưới đây là những con số cho các trường hợp nằm mơ thấy nhà cụ thể: Nằm mơ thấy nhà đánh đề số mấy may mắn: 14 - 16 Nằm mơ thấy nhà cháy đánh con mấy trúng đề: 40 - 84 Nằm mơ thấy đám ma nhà hàng xóm đánh đề con gì chắc thắng: 02 - 32 Nằm mơ thấy sửa nhà nên đánh số gì trúng đậm: 47 Nằm mơ thấy người nhà chết nên chọn đánh con mấy phát lộc: 15 - 112 Nằm mơ thấy nhà sập đánh con mấy thay đổi tương lai: 06 - 20 Nằm mơ thấy ăn trộm vào nhà nên chọn đánh số mấy thắng chắc: 19 Nằm mơ thấy dọn nhà đánh con mấy chính xác: 21 Nằm mơ thấy nhà bị tốc mái đánh con mấy: 13 Nằm mơ thấy nhà sư đánh số gì chiến thắng: 50 Nằm mơ thấy nhà vệ sinh dơ bẩn nên đánh đề con gì may mắn: 63 Nằm mơ thấy làm nhà đánh con gì? 670 Nằm mơ thấy rắn trong nhà đánh số gì thắng lớn: 24 Nằm mơ thấy ở nhà mới đánh số mấy? 387 Nằm mơ thấy nhà ngập nước đánh con mấy gặp thần tài: 78 Nằm mơ thấy làm nhà nên đánh đề con gì thắng đậm: 56 Nằm mơ thấy nhà bị dột đánh số mấy? Là số: 921 Nằm mơ thấy nhà xí đánh ngay con: 67 Nằm mơ thấy nhà thờ đánh con mấy mang lại may mắn: 96 Nằm mơ thấy cháy nhà đánh đề con gì trúng lớn: 72
 3. Bất cứ du khách nào đến đây đều muốn được một lần trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên tươi mát của thành phố biển. Để giúp cho chuyến đi của bạn được thuận tiện, thành công bài viết dưới đây sẽ được dành để nói về những địa điểm Thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu nổi tiếng mà bạn nên đến. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho những ai đang có ý định tận hưởng những ngày nghỉ vui vẻ tại vũng đất Vũng Tàu thơ mộng. Top 3 địa điểm nổi tiếng thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu Thuê lều cắm trại tại núi Dinh Vũng Tàu Sở hữu độ cao hơn 500m so với mực nước biển, Núi Dinh Vũng Tàu được thiên nhiên ban tặng cho một bầu không khí trong lành, tươi mát quanh năm. Những đồi cây xanh mát, những con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng, róc rách, những con đường mòn thoai thoải rợp bóng mát… Là những điều kiện lý tưởng cho những chuyến dã ngoại, cắm trại ngoài trời vui vẻ cùng bạn bè và gia đình. Chỉ cách thành phố Bà Rịa 13km, cách thành phố biển Vũng Tàu khoảng 35km, nên dịch vụ thuê lều cắm trại tại núi Dinh Vũng Tàu cũng trở nên vô cùng thuận tiện. Bạn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì khi quyết định lựa chọn núi Dinh Vũng Tàu là địa điểm tiếp theo trong hành trình trải nghiệm đầy thú vị của mình. Thuê lều cắm trại tại mũi Nghinh Phong Vũng Tàu Một trong những địa điểm thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu nổi tiếng được rất nhiều du khách trong và ngoài khu vực yêu thích phải kể đến Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu. Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu còn được gọi với cái tên vô cùng ấn tượng đó chính là “Cổng trời Vũng Tàu”. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, đón gió, bao la, phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên, là nơi giao hòa giữa đất nước mây trời. Phía trước là bãi Ô Quán, phía sau là tượng Chúa Kito, xung quanh là biển cả, núi non, rặng cây rợp bóng mát. Bạn sẽ luôn cảm thấy một cảm giác an yên, thoải mái khi đến với nơi đây. Sở hữu những cảnh đẹp cuốn hút, Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu được mệnh danh là địa điểm lý tưởng cho những buổi cắm trại ngoài trời vui vẻ. Tuy vậy, do yếu tố gần biển nên gió ở Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu sẽ khá lớn, bạn nên lựa chọn những chiếc lều, trại vững chắc, chịu gió tốt tại dịch vụ thuê lều trại Vũng Tàu uy tín. Để đảm bảo chuyến cắm trại được thành công và an toàn nhất. Thuê lều cắm trại tại Zenna Pool Camp Vũng Tàu Nếu có ý định thực hiện một chuyến cắm trại vui vẻ cùng bạn bè vào những ngày cuối tuần tại khu vực Vũng Tàu thì khu cắm trại Zenna Camp Vũng Tàu có lẽ là địa điểm hoàn hảo. Tọa lạc tại trung tâm xã Phước Tỉnh, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Zenna Pool Camp Vũng Tàu sở hữu diện tích rộng lớn hơn 6,5 ha, bao quanh là những rừng dương xanh mát, cùng với nắng vàng, biển xanh, và cát trắng. Sẽ mang đến cho bạn những chuyến đi của thanh xuân đầy trải nghiệm và đáng nhớ. Một mẹo nhỏ để tiết kiệm chi phí khi vào khu cắm trại Zenna Pool Camp Vũng Tàuchính là bạn nên mang theo lều cùng các vật dụng cần thiết cho chuyến cắm trại. Bạn cũng có thể thuê lều cắm trại tại ngay bên trong khu du lịch Zenna Pool Camp Vũng Tàu nhưng mức giá cao hơn khá nhiều. Địa điểm thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu uy tín Với tiêu chí mang niềm vui, sự an toàn, và tin tưởng đến cho mọi khách hàng qua những buổi cắm trại vui vẻ, đầy trải nghiệm. Dịch vụ leutrai.vn hiện đang là địa điểm lý tưởng cho mọi nhu cầu thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu. Chúng tôi sở hữu những bộ sưu tập lều trại đa dạng các chủng loại, mẫu mã, đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, thủ tục cho thuê lều trại nhanh gọn, thuận tiện. Cùng mức giá cho thuê rẻ nhất trên thị trường. Chắc chắn leutrai.vn sẽ luôn là điểm đến hoàn hảo cho mọi chuyến đi dã ngoại, cắm trại an toàn, thú vị, và hài lòng nhất. Nếu bạn đang có nhu cầu thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu chất lượng, chính hãng thì đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0394.757.440 – 0906.414.150 hoặc địa chỉ: 94/33 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Quý khách hàng cũng có thể truy cập website: leutrai để biết thêm chi tiết. Được phục vụ quý khách hàng là niềm vinh hạnh to lớn của công ty chúng tôi.
 4. Sau 1 năm phải lùi lịch tổ chức vì đại dịch Covid-19, vòng chung kết EURO 2021 chuẩn bị khởi tranh trên 11 SVĐ ở khắp châu Âu. Trận khai mạc của giải đấu số 1 cấp ĐTQG châu Âu năm nay sẽ là khi ĐT Italia được chơi trên sân nhà Olimpico (Rome) để đón tiếp đối thủ khó chịu Thổ Nhĩ Kỳ tại lượt đấu ra quân tại bảng A. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng mai (12/6, giờ Việt Nam). Nguồn : 7ball ĐT Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đối thủ không dễ chơi với chủ nhà Italia ở trận ra quân tại bảng A EURO 2021 đêm nay Chia sẻ trước báo giới, huấn luyện viên Roberto Mancini (ĐT Italia) nhận thức được khó khăn ở trận mở màn nhưng cũng tự tin hướng đến top 4 tại Euro 2021: "Trận đầu tiên luôn trận khó khăn nhất, nhưng chúng ta phải thoải mái về mặt tinh thần mà không nghĩ đến những điều khác.Tôi đã tự tin vào 3 năm trước khi bắt đầu (với đội tuyển). Rõ ràng là bây giờ tôi cũng vậy, sau khi chúng tôi đã vui vẻ trong thời gian này cùng nhau. Mặc dù chúng tôi sẽ đối mặt với 3 đối thủ rất mạnh trong bảng nhưng tôi thực sự hy vọng sẽ đến được vòng bán kết ở Wembley". Ở bên kia chiến tuyến, HLV Senol Gunes nhắc lại quá khứ hào hùng khi ĐT Thổ Nhĩ Kỳ từng vào top 4 World Cup 2002. Chiến lược gia này nói trên trang ntvspor.net: "Chúng tôi đã chơi trận mở màn World Cup năm 2002. Và chúng tôi từng có mặt ở bán kết giải đấu đó. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ vào chung kết EURO". Cengiz Under từng có nhiều năm chơi bóng cho AS Roma trước khi sang Leicester City theo dạng cho mượn mùa trước Trong khi đó, phát biểu trước trận khai mạc EURO 2021, cầu thủ chạy cánh nổi tiếng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Cengiz Under tỏ ra rất tự tin: "Câu lạc bộ châu Âu đầu tiên tôi gia nhập trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình là Roma. Tôi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim mình tình cảm dành cho nơi này (sân Olimpico, sân nhà của AS Roma). Đó là một địa điểm thú vị. Tôi đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi và đang vô cùng phấn khích". Under tiếp tục cho biết: "Mọi người đều biết đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ rất mạnh. Chúng tôi đã từng thắng các đội bóng lớn và có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. ĐT Pháp từng đến với Konya với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới vào năm 2019, nhưng chúng tôi đã đánh bại họ với tỷ số 2-0. Chúng tôi có đủ sức mạnh để thắng Italia", cầu thủ 24 tuổi tuyên bố. "Chúng tôi sẽ ra sân để giành chiến thắng trong trận mở màn. Nếu chúng tôi khởi đầu tốt, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp", Under nhấn mạnh.
 5. Cho Thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu 4 người tại web leutrai là dịch vụ cho thuê lều cắm trại tốt và đa dạng nhất thành phố Hồ Chí Minh với những mẫu lều cắm trại 4 người chất lượng, tiện lợi khi mang đi xa, dẽ dàng tháo lắp, ngoài ra đảm bảo về độ chắc chắn, chịu được nhiều loại điều kiện thời tiết. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại lều cắm trại 4 người từ các nhãn hiệu Trung Quốc đến các dòng lều VNXK. Trong đó, nhãn hiệu Eureka VNXK đã được rất đông đảo cộng đồng phượt cũng như những bạn trẻ đam mê cắm trại khẳng định và tin dùng. Chuyên Cho Thuê tự hào là đơn vị cho thuê lều cắm trại 4 người dòng Eureka hàng đầu tại Tp Hồ Chí Minh. Thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn balo: Với 1 túi đựng như trong hình (60cm) và trọng lượng khoảng 3.0kg là bạn có thể mang theo 1 lều cắm trại 5 người, để vừa văn trong balo tạo sự tiện lợi nhất cho dân phượt 2 cửa chính đối diện 2 bên sẽ hạn chế lều bị bay khi gió lùa, đồng thời người sử dụng có thể ra vào không bị vướng bận các thành viên khác trong lều, tốt hơn khi chỉ sử dụng 1 cửa Khung lều nhẹ, dễ lắp ráp Các thanh carbon của lều cắm trại 4 người rất nhẹ do thân rỗng, được nối với nhau bởi 1 sợi dây cao su co dãn để tránh rơi rớt và dễ ráp nối Chống thấm – Chống côn trùng Với lớp vải làm bằng PU, bạn có thể yên tâm khi mưa hay cắm trại ngoài biển vì vải chống thấm. Đồng thời được may kết hợp với lớp vải lưới hạn chế côn trùng vô trong lều khi đóng mở cửa Giá cho thuê lều cắm trại 5 người chỉ: 60.000đ/ngày Phụ kiện kèm theo khi thuê lều cắm trại 4 người: Bên cạnh dịch vụ cho thuê lều cắm trại, Chuyên Cho Thuê còn cho thuê các phụ kiện du lịch, dã ngoại đi kèm bao gồm: – Cho thuê chiếu cách nhiệt: giữ ấm không bị lạnh lưng, thấm nước. Giá thuê: 10.000đ/hành trình – Cho thuê nệm tự phồng: êm ái, chống thấm tuyệt đối. Giá thuê: 20.000đ/hành trình – Cho thuê túi ngủ: Cần thiết vào các ngày trời lạnh .Mùa đông hoặc những nơi thời tiết lạnh như Đà Lạt nên thuê túi ngủ kết hợp chiếu cách nhiệt. Ngày trời mát có thể thuê 1 túi ngủ, mở khóa ra và sử dụng như chăn đắp. Giá thuê: 20.000đ/ngày Dễ dàng tháo lắp: Chỉ với clip dựng lều cắm trại 4 người đơn giản của Chuyên cho thuê, bạn sẽ dựng được thành thạo ngay trong vòng 5 – 10phút. Thoải mái và không tốn quá nhiều sức trong các chuyến phượt dài ngày:
 6. Ngoài việc lựa chọn một đơn vị cho thuê lều trại tại núi Bà Đen uy tín, chất lượng thì việc cắm trại sao cho đảm bảo an toàn, đúng cách là điều mà bất kỳ khách hàng nào cũng nên biết. Mỗi loại lều khác nhau sẽ có những cách dựng khác nhau. Dưới đây là các bước dựng lều chữ A mà bạn nên biết. Bước 1: Chọn chỗ dựng lều Núi Bà Đen có tính chất cao, thoai thoải nên khi cắm trại bạn nên tìm chỗ đất cao, bề mặt bằng phẳng, không quá gần sông suối để làm địa điểm cắm trại. Như vậy sẽ đảm bảo cho lều được vững chắc, và không bị ngập nước khi trời mưa. Bước 2: Dọn dẹp chỗ dựng lều Tiến hành dọn dẹp sạch sẽ chỗ bạn lựa chọn để dựng lều. Nhằm đảm bảo không có vật sắc nhọn như mảnh vỡ thủy tinh, cành cây, lon nước, đá, cuội… Và cũng đảm bảo vệ sinh, không có ruồi muỗi, hay các con côn trùng gây bệnh khác. Bước 3: Trải bạt Bạn tiến hành các bước dựng lều đầu tiên là trải bạt, nên lựa chọn bạt nhựa dẻo, hoặc nhựa Vinyl, để vừa làm bạt lót lều, vừa chống thấm, chống hơi ẩm của đất. Bước 4: Tiến hành dựng lều chữ A Kiểm tra các vật dụng để dựng lều được đựng trong túi lều du lịch gồm tấm vải lều, lưới chống muỗi, cọc giữ lều, khung dựng lều. + Đóng 6 cọc gỗ xuống vị trí đã được đánh dấu, góc nghiêng hướng vào lều. + Phủ tấm bạt lên vị trí dựng lều, tiếp đến lấy 2 cây cột lớn đặt chính giữa bạt sao cho 2 cột thẳng nhau. + Buộc dây vào các cọc và cố định 4 góc để lều được kéo căng ra. + Lấy các vật dụng như hòn đá nặng đặt vào các góc bạt để khi gió to thì lều không bị đổ. Địa điểm cho thuê lều tại núi Bà Đen uy tín, chất lượng Thuê lều cắm trại tại Núi Bà Đen Tây Ninh đã trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu trong chương trình nghỉ dưỡng, dã ngoại cuối tuần của rất nhiều các du khách trong và ngoài khu vực. Hoạt động cắm trại tại Núi Bà Đen chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm đáng nhớ cho mọi du khách. Và để đảm bảo điều đó thì công tác thuê lều tại núi Bà Đen cũng cần phải được chuẩn bị một cách chu đáo cẩn thận. Leutrai.vn tự hào là một trong những địa điểm cho thuê lều cắm trại tại Núi Bà Đen uy tín, chất lượng, đáng tin cậy nhất trong và ngoài khu vực. Chúng tôi luôn được biết đến với dịch vụ tư vấn nhiệt tình, chế độ đãi ngộ đa dạng, hấp dẫn. Chất lượng lều cao cấp, chi phí rẻ. Cửa hàng còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ thuê lều trại đi kèm. Nhằm đảm bảo một cách tốt nhất cho chuyến cắm trại của quý khách được an toàn, và vui vẻ nhất. Nếu bạn đang có nhu cầu thuê lều cắm trại tại Núi Bà Đen chất lượng, chính hãng thì đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0394.757.440 – 0906.414.150 hoặc địa chỉ: 94/33 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Quý khách hàng cũng có thể truy cập website: leutrai để biết thêm chi tiết. Được phục vụ quý khách hàng là niềm vinh hạnh to lớn của công ty chúng tôi.
 7. Bạn đã từng mơ thấy nhiều người chưa? Những người bạn gặp trong giấc mơ là người lạ hay người quen, họ chào đón bạn hay lạnh nhạt với bạn? Những chi tiết này rất quan trọng khi giải mộng đoán điềm chiêm bao đấy nhé, bạn hãy nhớ lại thật kỹ giấc chiêm bao của mình. Những giấc mơ bạn thường hay nhìn thấy trong giấc ngủ chính là sự phản ánh hiện thực khách quan mà bạn đã nhìn thấy hay hướng tới, chúng có thể là bất kỳ điều gì trong cuộc sống hoặc cũng có thể là những thứ bạn chưa bao giờ đạt được. Do vậy việc mơ thấy những điều đó thường mang khá nhiều ý nghĩa mà bạn không ngờ tới. Hãy cùng 7ball tìm hiểu xem ngủ mơ thấy nhiều người ẩn chứa điều gì nhé. Thông qua giải mã giấc mơ thấy nhiều người bạn sẽ có cơ hội may mắn với các con số được XSKT ghi lại từ giải mộng đoán điềm: - Ngủ mơ thấy nhiều người quen, hãy đánh ngay đề 46 - Chiêm bao gặp đoàn người lạ là số mấy? Hãy đánh con 87 - Mơ thấy nhiều người la hét, đuổi mình đánh con 84, 48 - Nằm mơ thấy nhiều người trong đám cưới: 90, 04 - Mơ thấy đông người trong đám ma, đám tang: 35, 47 - Mơ thấy nhiều người nằm ngủ: 88 Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết Mơ thấy phân người chiêm bao thấy phân người đánh con gì để tìm được con số giúp mình may mắn nhất.
 8. Giải vận đen lúc thua số đề sẽ là một bí kíp lô đề được nhà cái link đăng nhập kubet bật mí ngày bữa nay. Nó sẽ là những phương pháp hóa vận của mình, chúng tôi sẽ chia sẻ 1 số vấn đề giúp anh em hóa vận đen đủi, đưa anh em thoát ra khỏi sự đeo bám dai dẵng của vận đen. Và hẳn nhiên bài viết chỉ dành cho những bạn tin vào giới linh tính, đúng như đã nói ở tiêu đề. Giải vận đen lúc thua số đề là gì? Giải vận đen lúc thua số đề nếu như lúc chơi lô đề mà cảm thấy thua liện tục ván nào cũng thua cả khó gở gạc, có thể bạn sẽ gặp khó khăn về vận đen thật, khiến cho tâm lý không muốn tiếp diễn nữa, vậy làm sao để hóa vận đen khi thua lô đề, tiếp sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một vài cách chỉ cần áp dụng vào để hóa giải vận đen thua lỗ liên tục. Giải vận đen khi thua số đề bằng đồ ăn Giải vận đen khi thua số đề nhiều người lúc bị vận đen thường tậu đếnh cực nhiều cách như tắm những loại cây có gai gốc, hoặc ăn hột vịt lộn, xông nhà, đến chùa cầu may, ăn chay…. cực nhiều hình thức để hóa giải vận đen. Giải vận đen khi thua số đề mở tiệc xả xui Giải vận đen khi thua số đề đa dạng người có xu hưởng mở tiệc mời bạn bè của mình cộng nhau ăn uống vui chơi, hình thức này có thể giúp bạn giải vây được tâm lý khó chịu lúc cá cược thua, mong tâm trạng sẽ thoả thích hơn. Giải vận đen khi thua số đề bằng thờ cúng Giải vận đen khi thua số đề giả dụ các bạn gặp vận hạn thì có thể nhờ tới những người đã tạ thế trong gia đình độ trì để mình thoát khỏi vận đen đeo bám. Chỉ cần bạn có lòng thành và thờ cúng khói hương tử tế thì sẽ có người chứng giám và giúp đỡ các bạn thôi. Cách giải vận đen khi thua lô đề khi tậu thầy đa dạng các bạn tới kỹ thuật thờ tự để hóa vận đen của mình, những người có am tường về tướng số, và các phong thủy có thể áp dụng, rộng rãi người chọn để ứng dụng, bạn có thể tìm đến những người có tâm và tốt còn ko sẽ dễ mất tiền Các cách giải vận đen lúc thua số đề khác Cách giải vận đen khi thua số đề Giải vận đen lúc thua số đề nên tin vào phong thủy, có thể sẽ giúp bạn hoa vận đen nhà cửa luôn trong phải luôn sạch sẽ, về cách thờ tự hương hương đèn phải luôn sạch sẽ để ông bà sẽ độ trì bổn mạng cho mình. Làm từ thiện Giải vận đen lúc thua số đề chúng ta nên làm những việc đánh đề có ít nên làm trong khoảng thiện đa dạng, giúp đỡ người khác là một cách hay để mang điềm, nhằm đem tới cho người khác những điều may mắn. May mắn thường sẽ ít tới nhưng chiều hướng tích cực. nghĩ suy tích cực Giải vận đen lúc thua số đề hãy luôn là một người sống hăng hái, và lạc quan yêu đời, cho dù ấy là xui hay đi nữa hay không may tới với chúng ta, thì cũng nên tìm cho mình một chiều hướng đi tích cực, nếu thời gian bế tắc các bạn sống trong nỗi ám ảnh tiêu cực thì sẽ không tím cho mình những hướng đi như thế sẽ vẫn thảm hại. dọn dẹp nhà cửa Giải vận đen khi thua số đề các bạn thử hình dung nếu như nhà cửa dơ bẩn sẽ làm cho vận mệnh và khí cũng ko tốt, có thể làm cho ngôi nhà mình trở thành sống động, có thể thay các vật đã cũ bằng các vật mới để cho ngôi nhà thêm sinh động một phần cũng giúp và hóa giải vận mệnh đen của bản thân. Giải vận đen lúc thua số đề bằng cách tắm Giải vận đen khi thua số đề có thể tắm và xong lá bưởi hoặc các lá có gai dân gian thường đề cập nó có công dụng xua đuổi tà khí bên trong con người mình, giúp anh em thanh lọc những vận mệnh xấu ra khỏi người, Không chỉ có vậy nó còn giúp cho anh em đem tới một tinh thần thoải mái, sảng khoái trong công tác hàng ngày. Giải vận đen lúc thua số đề bằng tâm linh một số người cho rằng có thể đeo nhẫn phong thủy để hóa giải vận đen xui rủi của bản thân, thị phần bán rất nhiều các loại sản phẩm đó. Giải vận đen khi thua số đề nhiều người vẫn thường dùng các phương pháp đối vía sẽ giúp dễ dàng hơn trong công tác, rồi để một bếp lửa chính giữa rồi nhảy qua đóm lửa đó để xua đuổi tà khí vận xui trong người đi ra ngoài ách để đuổi vía dữ đi và giữ vía lành ở lại. Giải vận đen khi thua số đề bằng cách cúng vong: Nên cúng các thức ăn cho các vong hồn xung quanh để nhà cửa sạch sẽ, cúng kiếng hồ hết phổ biến âm sẽ theo và phù trì cho các bạn làm ăn phát tài hơn. Giải vận đen lúc thua số đề cúng kiếng các ông thần tài, thổ địa, có thể giúp cho anh em vượt qua thời điểm, khó khăn, cũng đừng quá lạm dụng quá đa dạng về thần linh.
 9. Mơ thấy sầu riêng là điềm báo dữ hay lành? Hình ảnh thú vị này xuất hiện trong giấc mơ thực sự có ý nghĩa gì? Anh em có thể thử vận may với con số nào? Đây có lẽ là thắc mắc chung của nhiều người. Tất cả sẽ được giải mã ngay dưới đây. 1. Mơ thấy sầu riêng là điềm báo gì? Chiêm bao thấy bổ sầu riêng Giấc mơ này muốn nói rằng bạn đang rất hạnh phúc bởi sự sum họp của gia đình mình. Bạn đang có một gia đình hạnh phúc. Bởi họ luôn yêu thương và đùm bọc bạn dù bạn ở hoàn cảnh nào và ra sao, không đâu bằng được nhà mình. Chiêm bao thấy sầu riêng là điềm gì, đánh con số nào may mắn? Mơ thấy đi mua sầu riêng Trong giấc mơ bạn thấy mình đang đi mua sầu riêng, có thể trong thời gian sắp tới bạn sẽ có sự thay đổi trong công việc của mình. Một là công việc mới hoặc cũng có thể là thăng chức. Các chuyên gia sổ mơ cũng nhắc nhở bạn nên cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc. Mộng thấy bẻ sầu riêng trên cây Khi ngủ mê thấy bạn đi bẻ những trái sầu riêng trên cây có nghĩa rằng bạn đã nghĩ rất thông suốt một vấn đề nào đó mà bạn đang trăn trở bấy lâu nay. Và sau thời gian suy nghĩ rất lâu và kĩ cuối cùng cũng đã đến lúc quyết định. Giấc mơ này báo hiệu điều đó. Chiêm bao thấy ăn sầu riêng Khi bạn nhìn thấy mình đang ăn những miếng sầu riêng thì đây là giấc mơ may mắn. Giấc mơ này ám chỉ sự may mắn luôn đồng hành với bạn đền đáp lại mọi sự cố gắng lao động chăm chỉ của bạn trong thời gian đã qua. Và vẫn luôn theo bên bạn mỗi khi bạn cần. 2. Mơ thấy sầu riêng đánh con gì chuẩn nhất? Các chuyên gia xo so 3 mien cho rằng, mỗi giấc mơ không đơn thuần chỉ mang đến các điềm báo, nó còn đưa đến những con số tài lộc. Cùng Ketquaall.com đi tìm những con số này: Chiêm bao thấy bổ sầu riêng đánh con số 14 – 35 Ngủ mê thấy đi mua sầu riêng đánh con số 29 – 17 Chiêm bao thấy bẻ sầu riêng trên cây đánh con số 76 – 01 Ngủ mê thấy ăn sầu riêng đánh con số 58 – 13 Chiêm bao thấy sầu riêng chín đánh con số 01 – 29 Ngủ mê thấy sầu riêng thối đánh con số 83 – 37 Chiêm bao thấy được cho sầu riêng đánh con số 20 – 16 Ngủ mê thấy ăn trộm sầu riêng đánh con số 44 – 77. Hy vọng những thông tin trên bài về giải mã giấc chiêm bao thấy sầu riêng hữu ích với người đọc. Đừng quên anh em có thể vận dụng các con số gợi ý trên bài vào 7ball kì này. Chúc vui vẻ và may mắn!
 10. Nếu đã từng một lần đặt chân đến vùng đất Vũng Tàu chắc chắn bạn sẽ phải thừa nhận rằng Vũng Tàu thật đẹp, xứng đáng là một trong 10 những bãi biển tự nhiên đẹp nhất thế giới. Tuy vậy Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng với những bãi biển tự nhiên đẹp hút hồn, mà còn được tạo nên bởi vô vàn những danh lam thắng cảnh ấn tượng. Ở những nơi này bạn không được hòa mình vào làn nước biển trong xanh nhưng lại được trải nghiệm một trong những hoạt động vô cùng nổi tiếng ở Vũng Tàu đó chính là cắm trại. Cắm trại qua đêm, Thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu hiện đã là biểu tượng du lịch đặc trưng tại khu vực này. Bất cứ du khách nào đến đây đều muốn được một lần trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên tươi mát của thành phố biển. Để giúp cho chuyến đi của bạn được thuận tiện, thành công bài viết dưới đây sẽ được dành để nói về những địa điểm thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu nổi tiếng mà bạn nên đến. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho những ai đang có ý định tận hưởng những ngày nghỉ vui vẻ tại vũng đất Vũng Tàu thơ mộng. Top 3 địa điểm nổi tiếng thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu Thuê lều cắm trại tại núi Dinh Vũng Tàu Sở hữu độ cao hơn 500m so với mực nước biển, Núi Dinh Vũng Tàu được thiên nhiên ban tặng cho một bầu không khí trong lành, tươi mát quanh năm. Những đồi cây xanh mát, những con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng, róc rách, những con đường mòn thoai thoải rợp bóng mát… Là những điều kiện lý tưởng cho những chuyến dã ngoại, cắm trại ngoài trời vui vẻ cùng bạn bè và gia đình. Chỉ cách thành phố Bà Rịa 13km, cách thành phố biển Vũng Tàu khoảng 35km, nên dịch vụ thuê lều cắm trại tại núi Dinh Vũng Tàu cũng trở nên vô cùng thuận tiện. Bạn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì khi quyết định lựa chọn núi Dinh Vũng Tàu là địa điểm tiếp theo trong hành trình trải nghiệm đầy thú vị của mình. Thuê lều cắm trại tại mũi Nghinh Phong Vũng Tàu Một trong những địa điểm thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu nổi tiếng được rất nhiều du khách trong và ngoài khu vực yêu thích phải kể đến Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu. Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu còn được gọi với cái tên vô cùng ấn tượng đó chính là “Cổng trời Vũng Tàu”. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, đón gió, bao la, phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên, là nơi giao hòa giữa đất nước mây trời. Phía trước là bãi Ô Quán, phía sau là tượng Chúa Kito, xung quanh là biển cả, núi non, rặng cây rợp bóng mát. Bạn sẽ luôn cảm thấy một cảm giác an yên, thoải mái khi đến với nơi đây. Sở hữu những cảnh đẹp cuốn hút, Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu được mệnh danh là địa điểm lý tưởng cho những buổi cắm trại ngoài trời vui vẻ. Tuy vậy, do yếu tố gần biển nên gió ở Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu sẽ khá lớn, bạn nên lựa chọn những chiếc lều, trại vững chắc, chịu gió tốt tại dịch vụ thuê lều trại Vũng Tàu uy tín. Để đảm bảo chuyến cắm trại được thành công và an toàn nhất. Thuê lều cắm trại tại Zenna Pool Camp Vũng Tàu Nếu có ý định thực hiện một chuyến cắm trại vui vẻ cùng bạn bè vào những ngày cuối tuần tại khu vực Vũng Tàu thì khu cắm trại Zenna Camp Vũng Tàu có lẽ là địa điểm hoàn hảo. Tọa lạc tại trung tâm xã Phước Tỉnh, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Zenna Pool Camp Vũng Tàu sở hữu diện tích rộng lớn hơn 6,5 ha, bao quanh là những rừng dương xanh mát, cùng với nắng vàng, biển xanh, và cát trắng. Sẽ mang đến cho bạn những chuyến đi của thanh xuân đầy trải nghiệm và đáng nhớ. Một mẹo nhỏ để tiết kiệm chi phí khi vào khu cắm trại Zenna Pool Camp Vũng Tàu chính là bạn nên mang theo lều cùng các vật dụng cần thiết cho chuyến cắm trại. Bạn cũng có thể thuê lều cắm trại tại ngay bên trong khu du lịch Zenna Pool Camp Vũng Tàu nhưng mức giá cao hơn khá nhiều. Địa điểm thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu uy tín Với tiêu chí mang niềm vui, sự an toàn, và tin tưởng đến cho mọi khách hàng qua những buổi cắm trại vui vẻ, đầy trải nghiệm. Dịch vụ leutrai.vn hiện đang là địa điểm lý tưởng cho mọi nhu cầu thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu. Chúng tôi sở hữu những bộ sưu tập lều trại đa dạng các chủng loại, mẫu mã, đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, thủ tục cho thuê lều trại nhanh gọn, thuận tiện. Cùng mức giá cho thuê rẻ nhất trên thị trường. Chắc chắn leutrai.vn sẽ luôn là điểm đến hoàn hảo cho mọi chuyến đi dã ngoại, cắm trại an toàn, thú vị, và hài lòng nhất. Nếu bạn đang có nhu cầu thuê lều cắm trại tại Vũng Tàu chất lượng, chính hãng thì đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0394.757.440 – 0906.414.150 hoặc địa chỉ: 94/33 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Quý khách hàng cũng có thể truy cập website: leutrai để biết thêm chi tiết. Được phục vụ quý khách hàng là niềm vinh hạnh to lớn của công ty chúng tôi.
 11. Phòng khách là không gian thể hiện gu thẩm mỹ cũng như cá tính của gia chủ. Chính vì thế việc chọn màu gạch ốp tường cho phòng khách cũng cần sự tính toán và lựa chọn cận thận. Nếu như bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn màu gạch ốp tường phòng khách đẹp nào cho phòng khách thì hãy tham khảo bài viết dưới đây. Chọn màu sắc gạch ốp tường theo diện tích Để lựa chọn được những màu sắc phù hợp nhất cho phòng khách bạn cũng nên chú ý đến diện tích phòng. Nếu như phòng khách nhà bạn có diện tích nhỏ thì nên chọn tông màu trung tính, sáng là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Bên cạnh đó bạn nên đồng bộ màu gạch ốp tường với gạch lát nền để tạo cảm giác không gian phòng rộng lớn hơn. Còn nếu như phòng khách nhà bạn có diện tích rộng thì nên chọn những màu gạch ốp tường ấm như nâu gỗ sẽ khiến cho phòng khách ấm áp và gần gũi hơn. Chọn màu sắc gạch ốp tường theo phương hướng Trước khi lựa chọn màu sơn, bạn cần lưu ý phương hướng của phòng khách. Nếu như phòng khách ở hướng Đông hoặc hướng Tây thương xuyên đón ánh nắng mặt trời gây cảm giác nóng nực thì bạn nên lựa chọn những tông màu lạnh để trung hòa, tọa sự cân bằng, thoáng đáng, mát mẻ. Đối với những phòng khách như thế này, bạn nên chọn những màu nhẹ nhàng và tốt nhất là có sắc xanh mát mắt. Tùy chỉnh màu sắc gạch ốp tường theo phương hướng Ngược lại nếu như phòng khách hướng Bắc và Nam, thường xuyên thiếu ánh sáng mặt trời thì nên chọn những màu gạch ốp tường với những tông màu ấm làm màu chủ đạo. Đặc biệt màu gạch ốp tường, gạch ốp lát màu vàng sáng mô phỏng ánh sáng tự nhiên được khuyến khích sử dụng cho phòng khách hướng bắc và nam này. Nếu như phòng khách nhà bạn ở hướng Đông Bắc thường xuyên đón gió mùa vào mùa đông thì những tông màu nóng như màu cam hoặc màu gạch ốp tường hồng nhạt là sự lựa chọn hoàn hảo. Đối với những phòng khách ở hướng Tây Bắc, thì bạn nên chọn những màu gạch ốp tường màu lạnh để tạo cảm giác dễ chịu cho phòng khách khi phải chịu ánh nắng nóng bức vào buổi chiều. Đối với những phòng khách hướng Đông Nam hay Tây Nam thì thật may mắn, đây là 2 hướng tốt có gió mát và ánh sáng dịu nhẹ vì thế lựa chọn màu sơn cũng dễ dàng hơn. Bạn có thể lựa chọn màu sắc theo sở thích hoặc cận thận hơn hãy sử dụng màu gạch ốp lát nhẹ nhàng, sẽ giúp cần bằng các yếu tố trong phòng khách. Không nên sử dụng quá 3 màu gạch ốp tường cho phòng khách Cũng giống như bất kỳ không gian nào, ban cũng không nên lạm dụng quá nhiều màu sắc sẽ khiến căn phòng trở nên rối mắt. Hãy tuân thủ theo nguyên tắc 60% tông màu chủ đạo, 30% màu bổ trợ và 10% điểm nhấn, điều này sẽ khiến cho phòng khách có cách phối màu thông mình và ấn tượng. Không nên tham quá nhiều màu gạch ốp tường trong phòng khách nhà bạn Không nên tham quá nhiều màu trong phòng khách nhà bạn Xác định phong cách rõ ràng cho phòng khách Gạch ốp tường cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phong cách thiết kế phòng khách mà bạn muốn hướng đến. Đối với mỗi phong cách lại có một màu sắc chủ đạo tương ứng. Nếu như bạn yêu thích phòng khách mang phong cách hiện đại thì nên chọn màu gạch ốp tường trung tính như trắng, kem, màu be sữa.Những màu sắc này mang đến cho phòng khách sự hiện đại, đơn giản, sang trọng những nhã nhặn. Sơn tường dễ bám bụi nhưng lại khó vệ sinh, còn bề mặt gạch ốp có bề mặt trơn bóng, ít hút bụi nên dễ lau chùi, giúp không gian luôn sạch sẽ và mới mẻ. Bài viết trên tổng hợp những thông tin hữu ích về các mẫu gạch ốp tường phòng khách đẹp thịnh hành nhất hiện nay và phong cách chọn gạch ấn tượng cho phòng khách. Hy vọng những chia sẻ về kinh nghiệm chọn gạch này sẽ giúp bạn có được những phong cách thiết kế độc đáo cho nhà mình ngay nhé!
 12. Gạch giả gỗ là một trong những phát minh mang tính đột phá của ngành xây dựng. Nó không chỉ giúp các công trình đảm bảo thẩm mỹ mà còn giúp tuổi thọ được nâng cao. Vậy gạch giả gỗ là gì, công năng nó thế nào hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của chúng tôi. gạch màu gỗ là gì? Gỗ là một trong những vật liệu được ứng dụng rất phổ biến trong cuộc sống. KHông chỉ làm đồ nội thất mà nó còn được dùng làm sàn gỗ, cột kèo nhà... Thời gian vừa qua với sự phát triển không ngừng của khoa học kĩ thuật người ta đã ứng dụng gỗ vào làm gạch giả gỗ lát nền. Ưu điểm của loại gạch này đó chính là tăng thêm sự sang trọng cho không gian sống, mang đến vẻ hiện đại và lịch lãm. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó mà cảm nhận được đâu là gỗ thật đâu là gạch giả gỗ vì độ chân thực gần như tuyệt đối. Hiện nay, loại gạch giả gỗ này được ứng dụng rất nhiều trong đời sống đa phần thuộc các công trình lớn có thể kể đến như: nhà ở chung cư cao cấp, các công trình công cộng bệnh viện trường học.... Với những ưu điểm tuyệt vời như thế thì tại sao bạn lại không chọn gạch giả gỗ cho không gian sống nhà mình phải không nào? Gạch giả gỗ có tốt không? Gạch giả gỗ có tốt không có lẽ là thắc mắc của rất nhiều khách hàng. Bởi lẽ hiện trên thị trường dòng sản phẩm này đang có doanh số bán lẻ cao nhất. Sở dĩ bởi nó có những ưu điểm đặc biệt như sau: - An toàn với người dùng thân thiện với môi trường Yếu tố này được rất nhiều các khách hàng để ý khi mua bất cứ sản phẩm nào. Gạch giả gỗ có một ưu điểm đó chính là thân thiện với môi trường. Thay vì khai thác gỗ tự nhiên để làm sàn nhà thì loại gạch giả gỗ này sẽ mang đến cho bạn và gia đình một không gian sống lịch sự và hiện đại. Gạch giả gỗ vừa mát, vừa bền lại dễ dàng thi công giá thành rẻ sẽ là một lựa chọn lí tưởng dành cho các công trình xây dựng. Việc sử dụng gạch giả gỗ sẽ hạn chế quá trình khai thác gỗ tự nhiên bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh đó, hiện các nhà sản xuất đã trang bị thêm những tính năng nổi bật cho gạch như chống trơn, chống nước, cách nhiệt cách điện chính vì thế sẽ bảo đảm an toàn tối đa cho người dùng. Đặc biệt là các gia đình có người già và trẻ nhỏ. - Gạch giả gỗ mẫu mã đẹp kiểu dáng tinh tế Có lẽ ưu điểm nổi bật nhất của gạch giả gỗ đó chính là có kiểu dáng tinh tế và đẹp mắt. Hiện nay, các nhà sản xuất cho ra đời thêm nhiều các kích thước gạch nhiều tính năng hiện đại để khách hàng thoải mái lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn một trong số những loại gạch giả gỗ chủ yếu như: + Gạch giả gỗ ceramic: Dòng sản phẩm này có xương gạch ceramic, xương gạch mềm và có nhiều hoa văn tinh tế. Loại gạch này không chịu được tác động ngoại lực lớn chính vì thế nên chủ yếu dùng trong phòng ngủ. + Gạch giả gỗ granite: Xương gạch cứng và có độ chịu lực cao. Tuy nhiên hạn chế là ít có hoa văn kiểu dáng đẹp. Hiện nay, do sự phát triển của khoa học công nghệ nên loại gạch này đang được yêu thích vì có hoa văn độc đáo màu sắc tinh tế. + Gạch giả gỗ bóng kính: Gạch bóng kính không phải được thiết kế bóng kính ở trên mà đơn giản là nó được tráng thêm một lớp men bóng lên trên. Chính vì thế lớp men bóng mờ này khiến cho gạch trở nên đẹp và cuốn hút hơn. Đồng thời cũng là để cho người dùng ít phải tốn công sức lau chùi vệ sinh. + Gạch giả gỗ bề mặt nhám: Bề mặt nhám ở trên giúp gạch có khả năng chống trơn trượt, chống bám bụi cực tốt. Đặc biệt thích hợp cho các gia đình có người già và trẻ nhỏ. Ngoài ra, với lớp nhám ở bề mặt sẽ bảo vệ gạch trước tác động của thời gian như ẩm mốc, chống nước.... Tùy theo nhu cầu bản thân cũng như điều kiện kinh tế mà bạn có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với mình. - Gạch giả gỗ mang đến cho bạn một không gian tuyệt đẹp Gạch giả gỗ không thể phủ nhận đó chính là có mẫu mã hình thức tuyệt đẹp. Với những đường vân gỗ tự nhiên độc đáo, màu sắc đa dạng đảm bảo sẽ khiến không gian sống nhà bạn trở nên sang trọng và hiện đại bất ngờ. Hiện nay, các nhà sản xuất đã áp dụng công nghệ in 3D khiến cho màu sắc gạch giả gỗ trở nên chân thực và sống động. Bền màu với thời gian đảm bảo sau một quá trình sử dụng vẫn giữ nguyên như ban đầu. - Gạch giả gỗ giá thành phải chăng Giá thành gạch giả gỗ cao cấp hiện nay cũng không phải quá đắt thậm chí còn vô cùng phù hợp với điều kiện sống của khách hàng. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó cho không gian sống của mình. - Chất lượng tốt tuổi thọ lâu bền Hầu hết các loại gạch giả gỗ đều được ứng dụng sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại chính vì thế nên có tuổi thọ lâu bền. Nếu sử dụng đúng cách và vệ sinh cẩn thận thì những mẫu gạch giả gỗ giá rẻ này có thể lên đến hàng chục năm mà không lo hỏng. Bên cạnh đó nó còn thích ứng tốt với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Có khả năng chống nóng ẩm, chống nồm, chống nước và cách nhiệt tối ưu. Đặc biệt khả năng chịu lực tác động vô cùng cao. Gạch giả gỗ có đắt không? Gạch giả gỗ với nhiều tính năng vô cùng vượt trội như thế thì có đắt không là điều mà rất nhiều người băn khoăn. Chúng tôi xin giải đáp giá gạch giả gỗ không hề đắt, chỉ hơn gạch thường một chút ít. Thế nhưng so với tính năng sự nổi trội của nó về chất lượng mẫu mã thì đây là cái giá hoàn toàn phù hợp. Hiện trên thị trường Việt Nam gạch giả gỗ đang được rất nhiều khách hàng yêu thích bởi tính năng cùng chất lượng nổi trội. Trên thực tế, giá của gạch giả gỗ vô cùng phải chăng mà bất cứ ai cũng có thể dùng cho không gian nhà mình. Sở dĩ có mức giá phải chăng như thế do được sản xuất tại Việt Nam, giá nhân công và nguyên vật liệu rẻ. Thêm vào đó vốn nhằm vào phân khúc khách hàng trung cấp và bình dân nên chúng tôi luôn đưa ra mức giá phải chăng nhất có thể. Vì thế nên bất cứ ai từ khách hàng thu nhập thấp cũng có thể sử dụng gạch giả gỗ cho không gian nhà mình. Hiện, dòng thương hiệu gach xinhđang cho ra đời các phân khúc cao cấp dành cho người có thu nhập cao. Chính vì thế nên nó tạo ra một sự đa dạng và lựa chọn độc đáo dành cho mọi khách hàng. Về mẫu mã hoa văn cũng như kích thước đều được nghiên cứu kĩ lưỡng chọn lựa nghiêm túc những mẫu hoa văn độc đáo đẹp và phù hợp với phong tục tập quán của người Việt. Chính vì thế nó sẽ mang đến cho các gia đình một không gian sống lí tưởng và cuốn hút. Hiện nay, có rất nhiều các công trình sử dụng gạch giả gỗ cho không gian sống nhà mình như: nhà ở, chung cư, các công trình công cộng bệnh viện, trường học.... Không khó để bạn có thể tìm được một địa điểm chuyên bán gạch giả gỗ . Với một địa chỉ uy tín như vậy khách hàng sẽ được hưởng rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn. - Thứ nhất khi mua gạch giả gỗ bạn sẽ được mua những mặt hàng chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều này bạn sẽ được kiểm chứng thông qua số lô, mã, vạch tem in trên bao bì sản phẩm. Do được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao nên chất lượng gạch giả gỗ vô cùng tối ưu. - Thứ hai, mua gạch giả gỗ bạn sẽ được mua những sản phẩm giá rẻ nhất so với thị trường do chúng tôi là đại lí ủy quyền cấp 1 phân phối gạch chính hãng không cần qua bất kì khâu trung gian nào. Chính vì thế giá gạch bao giờ cũng là rẻ nhất thị trường. - THứ ba, bạn sẽ thoải mái lựa chọn những mẫu gạch đa dạng về kích cỡ và màu sắc. Đảm bảo sẽ khiến không gian nhà bạn trở nên sang trọng và lịch lãm. Với những màu sắc đa dạng kích thước phong phú thì đây hứa hẹn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho không gian sống của bạn. Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn những điều cần biết về gạch giả gỗ. Để được mua những mặt hàng chất lượng cao giá thành rẻ nhất hãy đến với tổng kho gach xinh. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những không gian sống tuyệt vời, mẫu gạch đẹp và giá thành phải chăng nhất. Tổng kho gach xinh hân hạnh được phục vụ quý khách!
 13. Cách Cài điều khiển cửa cuốn – Các Bạn chỉ cần bỏ ra 5 phút đọc kỹ bài viết của đội ngũ kỹ thuật cửa cuốn. Có hướng dẫn cách sao chép điều khiển qua 2 bước đơn giản. Lưu ý có một số dòng remote đặc biệt không thể cài đặt thành công. Chúng tôi xem cập nhật các coppy remote cửa cuốn đặc biệt đó qua các bài viết sau. Chúc các bạn thành công. Cách Coppy Mật Khẩu Cửa Cuốn Nhanh Nhất Bước 1 Xóa bỏ mã khóa đã được lưu trong dữ liệu điều khiển : bấm và giữ đồng thời 2 nút A và B ( có thể là 2 nút Lên và Xuống tùy theo ký hiệu của các hãng điều khiển ). Sau khoảng 5s có đèn LED báo nhấp nháy 1 lần sau đó nhấp nháy liên tiếp. cách cài đặt điều khiển cửa cuốn quá trình cài đặt điều khiển cửa cuốn Bước 2 Bắt đầu tiến hành quá trình coppy mật khẩu: Đặt gần 2 điều khiển đang sử dụng và remote cửa cuốn mới vừa mua về. Tay Trái cầm điều khiển đang sử dụng thao tác bấm nút trên cùng, làm tương tự với tay phải cầm remote mới mua về. Giữ cả 2 nút đó cho đến khi bạn nhìn thấy đèn LED nhấp nháy có thể phải mất vài giây. cách cài đặt điều khiển cửa cuốn cài đặt cửa cuốn nhanh để sử dụng Thông thường, trên các tay điều khiển từ xa cửa cuốn sẽ có 4 nút thì các bạn làm tương tự theo đúng bước 2 với 3 nút còn lại. Sau khi công việc coppy mật khẩu cửa cuốn thành công. Đèn LED bên trên remote coppy sẽ sáng khi bạn thao tác ấn bất kì nút nào trên tay điều khiển. Lúc nào bạn có thể sử dụng cửa cuốn nhà mình bằng điều khiển mới xem đã hoạt động bình thường chưa. Nếu thành công thì công việc coppy và cài đặt điều khiển cửa cuốn đã thành công. Cách Thay Đổi Mã Cửa Cuốn. Nếu bạn bị mất mã khóa. Nhấn và giữ nút C và D trên Remote cùng một lúc. Sau khoảng 5 giây, đèn LED trên điều khiển cửa cuốn sẽ nháy, nháy từ 2 đến 3 lần. Tiếp đến nhấp nháy 1 cách lên tiếp. Khi đó tất cả những mã khóa trong bộ nhớ hiện tại đã được phục hồi. Lưu Ý: Mã phục hồi là không nhất thiết trừ khi chúng ta đã xóa mã khóa hoặc bị mất mã khóa và cần phải có mã khóa trước đó để phục hồi. Một Số Trường Hợp Đặt Biệt Khi Cài Đặt Điều Khiển Cửa Cuốn Sự Cố Hay Gặp Phải Nếu khách hàng đã làm đúng theo các bước trên mà vẫn không được. Thì có thể kiểm tra lại một số các vấn đề sau đây. Remote hiện tại của bạn không phải là 2 loại đang sử dụng phổ biến hiện nay. Điều khiển cửa cuốn mã nhảy và điều khiển cửa cuốn mã gạt. Remote đang sử dụng và remote cửa cuốn mới mua không cùng một tần số truyền ra. Tần số được thiết lặp mặc định là 317 MHz. Tuy nhiên nó cũng có thể được điều chỉnh từ 240 MHz đến 960 MHz. Cách Khắc Phục Hãy kiểm tra cả hai tay điều khiển cửa cuốn có tần số hoạt động đã giống nhau chưa. Mã cửa remote cửa cuốn mới phải được xóa trước lúc sao chép. Remote đang sử dụng và điều khiển cần được sao chép nên được đặt gần nhau trong lúc cài đặt mật khẩu cửa cuốn. Cả hai remote nên được đặt cách xa những thiết bị không dây khác đang được sử dụng ở trong nhà. Như điều khiển tivi, điều hòa, điện thoại di động. Vì chúng có thể gây nhiễu sóng trong quá trình cài đặt điều khiển cửa cuốn. Kiểm tra Pin trong điều khiển và các nút bấm có thực sự đang hoạt động bình thường hay không. Lưu Ý: cách cài đặt remote cửa cuốn này không dành cho hệ remote cửa cuốn sử dụng technology mã nhảy. Vì những loại điều khiển này mỗi khi điều khiển và tùy chỉnh sẽ tự động cung cấp các mã không giống nhau. Như vậy đối với các cửa cuốn sử dụng hệ thống điều khiển mã nhảy sẽ an toàn hơn trong mọi trường hợp. Tất cả các dòng cửa cuốn Austdoor đều được ứng dụng công nghệ Austmatic Rolling Code. Có tên gọi là công nghệ chống phá mã mở cửa. Đây là công nghệ được xây dựng dựa trên nền tảng mã TOKEN KEY ngân hàng. Có khả năng tạo ra hàng tỷ mã ngẫu nhiên, không lặp lại sau mỗi phiên làm việc. Do đó, kẻ gian không thể phá mã mở cửa, góp phần bảo vệ con người và tài sản trong nhà. Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Điều Khiển Cửa Cuốn Austdoor Cách cài đặt điều khiển cửa cuốn Austdoor. Remote cửa cuốn là thiết bị quan trọng của bộ cửa cuốn tự động vì đây xem như là “chìa khóa” để đóng/mở cửa từ xa. Nó là mạch điện tử phát sóng tương thích và điều khiển lệnh đóng mở cửa cho bộ điều khiển tác động vào motor cửa cuốn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách cài đặt remote cửa cuốn khi làm mất, bị hư hoặc đơn giản là cần làm thêm do nhu cầu của nhiều người. Đại lý cửa cuốn miền Bắc - Công Nghệ Bách Việt tin rằng qua một số thông tin vừa cung cấp sẽ mang lại cho quý khách dịch vụ làm điều khiển cửa cuốn chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo hành dài lâu. Chúng tôi cung cấp rất nhiều phụ kiện cửa cuốn chính hãng với giá tốt nhất, liên hệ để biết thông tin chi tiết !
 14. Có khi nào quý khách vô tình nhìn thấy 1 bức tường hay nên nhà được trang trí bằng loại gạch có hình lục giác và có nhiều mẫu mã khác nhau mà không biết đó là loại gạch gì? Gạch bông lục giác là tên gọi của loại sản phẩm mà quý khách đang thắc mắc. Hôm nay, Gach Xinh xin giới thiệu đôi điều về loại gạch này tới quý khách. GẠCH BÔNG LỤC GIÁC LÀ GÌ? Gạch bông lục giác hay gạch lục giác thực chất là loại gạch bông có hình lục giác đều. Nguyên liệu chính tạo nên viên gạch chủ yếu là hỗn hợp xi măng, bột cát tự nhiên và bột màu sau đó được định hình trên khuôn mẫu có sẵn rồi mang đi ép thủy lực với áp xuất cao. Sản phẩm thu được có hình lục giác đều và những họa tiết, hoa văn phụ thuộc vào khuôn mẫu. gạch bông lục giác Đây là mẫu gạch đặc biệt bởi nó có hình dạng và họa tiết bề mặt gạch đặc biệt. Khi nhắc đến gạch ốp lát, chúng ta thường nghĩ đến những viên gạch hình vuông hay hình chữ nhật mà ít người biết được hình dạng lục giác đang được rất nhiều gia chủ tin dùng để trang trí cho ngôi nhà của mình. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA GẠCH BÔNG LỤC GIÁC Ưu điểm của gạch bông lục giác Hình dạng khác biệt nhưng rất ưu nhìn Gạch bông lục giác ra đời như thổi một luồng gió lại tới các công trình yêu cầu về tính thẩm mỹ cao, nó thay thế rất hiệu quả cho những viên gạch hình vuông hay hình chữ nhật. Thời đại càng phát triển thì yêu cầu về cái đẹp, sự tươi mới, độc đáo và khá biệt lại càng cao. Lựa chọn gach lục giác đem lại nhiều lợi ích và hiệu quả vô cùng lớn. Mẫu mã đa dạng Trên thị trường hiện nay có rất rất nhiều các loại gạch sử dụng cho mục đích trang trí, vì vậy việc dạng về mẫu mã là điều gạch bông lúc giác luôn phải hướng tới để bắt kịp với xu hướng của thị trường. Chính vì thế quý khách không phải lo lắng không tìm được mẫu gạch ưng ý và phù hợp với ngôi nhà của mình. Tính chịu lực cao. Được cấu tạo từ hỗn hợp xi măng, bột cát tự nhiên và bột màu sau đó được ép thủy lực vói áp xuất cao nên gạch có độ bề vô cung lớn. Nếu không chịu những áp lực lớn mang tính phá hủy như dùng búa, đồ cứng đập mạnh và viên gạch mà chỉ chịu những tác động vừa và nhẹ thì hầu nhưng không ảnh hưởng đến viên gạch. Gạch bông lục giác được sử dụng trong cả ốp tường và lát nền. Thông thường nó được sử dụng để trang trí những nơi mà thu hút nhiều ánh nhìn như phòng khách, phòng bếp, khu vệ sinh hay không gian bếp. Dễ dàng bảo quản, vệ sinh bề mặt Bề mặt của gạch bông lục giác khá bóng, không bám bẩn nên rất dễ dàng vệ sinh khi sử dụng. Nhưng chúng ta nên chú y lựa chọn chất liệu vải mền và sạch để lau bề mặt viên gạch, tránh tạo ra những vết xước trong quá trình vệ sinh. Chống ẩm và chống thấm nước rất tốt Gạch bông lục giác có tính chống ẩm và thấm nước rất cao vì thế nó hay được sử dụng tại những không gian có sự tác động của con người hàng ngày. Đặc biệt nó rất phù hợp với môi trường và khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Khả năng chống cháy Được cấu tạo từ những nguyên liệu không bắt lửa là xi măng và cát nên gạch lục giác tự tin khẳng định khả năng chống cháy của mình, nó ngăn chặn hiệu quả sự gia tăng cháy lây lan khi không may bị hỏa hoạn. Thân thiện với môi trường Đây là sản phẩm thân thiện với môi trường bởi chất liệu tạo nên viên gạch và cách sản xuất ép khô. Gạch lục giác không gây hại cho sức khỏe con người. Chính vì thế mà gạch lục giác ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Nhờ đặc trưng đa dạng trong thiết kế hình dáng và hoa văn mà gạch lục giác ngày nay rất được ưa chuộng trong trang trí lát nền, ốp tường nội thất và các công trình mang đậm nét thẩm mỹ. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ chọn được ngay cho mình những mẫu gạch trang trí ấn tượng nhất!
 15. Theo tờ Athletic (Anh), Gabriel Jesus, Raahem Sterling và Aymeric Laporte không hài lòng về vai trò giảm sút ở Man City trong mùa 2020-2021. Sterling chơi 49 trận, nhưng thường xuyên phải vào sân từ ghế dự bị. Hậu quả của việc mất suất đá chính là thành tích giảm sút: ghi 14 bàn, ít hơn 17 bàn so với mùa 2019-2020. Điều tương tự cũng diễn ra với trung phong Jesus và trung vệ Laporte. Jesus chỉ ghi 14 bàn, ít hơn chín bàn so với mùa 2019-2020. Laporte thì chơi 27 trận, ít hơn 24 trận so với mùa đỉnh cao 2018-2019. Theo Athletic, với sự bất mãn đang tăng dần, ba cầu thủ kể trên có thể cân nhắc ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè. Một CLB lớn khác với đề nghị hợp lý là đích đến của họ. Ảnh : 7ball Trước mùa 2020-2021, Sterling từng là mục tiêu của Real và Barca. Khả năng rê dắt và tốc độ của ngôi sao người Anh có thể phù hợp với môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Laporte cũng đang nằm trong tầm ngắm của hai ông lớn La Liga. Trung vệ gốc Pháp mới nhập tịch Tây Ban Nha và từng khoác áo Bilbao sáu mùa giải. Man City cũng không loại trừ khả năng bán bớt cầu thủ. HLV Pep Guardiola đang cần một cuộc thanh lọc nhằm loại bỏ những cầu thủ thừa và bổ sung thêm một số ngôi sao phù hợp. Ở hàng tiền vệ, ông được cho là cân nhắc mua Jack Grealish. Vấn đề lớn nhất hiện nay là mức giá 140 triệu USD mà Aston Villa đòi hỏi. Man City cũng đang gặp khó khăn về giá trong vụ theo đuổi Harry Kane. Tiền đạo người Anh còn ba năm hợp đồng và Tottenham hét mức 200 triệu USD. Hè này, Man City đã giải phóng Sergio Aguero và Eric Garcia do hết hợp đồng. Cả hai đều chuyển đến Barca. Trong mùa 2020-2021, Man City giành Ngoại hạng Anh và Cup Liên Đoàn. Đây là chức vô địch thứ ba trong bốn mùa gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, họ đã không thể kết thúc mùa giải trọn vẹn, khi thua Chelsea trong trận chung kết Champions League.