• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kimthuong2018

Hội viên
 • Số nội dung

  276
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kimthuong2018

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. VinFast là hãng xe nhận được rất nhiều sự chú ý ngay từ khi ra mắt bởi mục tiêu mang ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ra thế giới. Một trong mẫu xe gây được tiếng vang trong thời gian gần đây là VinFast lux a2.0. Nếu bạn đang muốn sở hữu một con VinFast lux a2.0 Mời bạn hãy liên hệ ngay oto-vinfastsaigon.com – đại lý ủy quyền xe VinFast Việt Nam uy tín nhất hiện nay. Đại lý VinFast uy tín hàng đầu Việt Nam Oto-vinfastsaigon.com - đại lý VinFast – bán xe VinFast giá rẻ nhất Sài Gòn. Hiện tại Oto-vinfastsaigon.com chuyên cung cấp các sản phẩm xe ô tô VinFast theo tiêu chuẩn của VinFast Việt Nam. Trong đó phải kể đến VinFast lux a2.0 – thương hiệu xe mới nổi hàng đầu. Không chỉ cung cấp các mẫu xe hơi VinFast chất lượng cao. Oto-vinfastsaigon.com còn phát triển dịch vụ chăm sóc hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Để làm hài lòng mọi khách hàng quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng giá xe vinfast lux a2.0 cũng như giá xe vinfast của tất cả các dòng xe khác nhé! Sự lựa chọn hàng đầu quý khách hàng Thương hiệu uy tín Oto-vinfastsaigon.com tự hào là đơn vị dẫn đầu trong phân phối các dòng xe VinFast mới nhất và chất lượng nhất tại Việt Nam. Oto-vinfastsaigon.com khẳng định thương hiệu trên thị trường xe hơi bằng những dòng xe chất lượng cao với thiết kế mới nhất hiện nay, thương hiệu Việt dành cho người Việt. Giá thành cạnh tranh Oto-vinfastsaigon.com cung cấp các loại xe dòng VinFast với giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Các bạn tham khảo thông tin chi tiết tại website: Oto-vinfastsaigon.com Nhân viên chuyên nghiệp tận tâm Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hiểu rõ về từng mẫu xe trong hệ thống để tư vấn bạn trọn vẹn các tính năng, công dụng, đặc tính kỹ thuật chi tiết của từng mẫu xe. Tư vấn hỗ trợ tận tâm, chi tiết để mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng. Dịch vụ tuyệt vời Bảo hành - bảo dưỡng toàn quốc: Thời gian bảo hành bắt đầu tính kể từ khi chính thức nhận xe và kết thúc trong vòng 60 tháng (5 năm) hoặc 165.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước sẽ được áp dụng trước. VinFast cam kết sẽ thay thế, sửa chữa các phụ tùng của xe mới bị hỏng hóc trong trường hợp xe hoạt động trong điều kiện bình thường. Cùng với chương trình bảo hộ 24/7 miễn phí khắp cả nước trong thời gian bảo hành. Đặc biệt khi mua xe tại đại lý Oto-vinfastsaigon.com bạn còn nhận được những chính sách ưu đãi hấp dẫn. Được hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị xe, thời gian vay linh hoạt. Liên hệ ngay với chúng tôi Còn chần chờ gì, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé! VinFast Sài Gòn Showroom VinFast Thảo Điền – TTTM Vincom Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh Hotline: 0965.58.55.27 Email: v.hungtt27@vinfast.vn Website: oto-vinfastsaigon.com Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng
 2. Không phải ngẫu nhiên mà cặp da trở thành món đồ phụ kiện thời trang công sở cao cấp. Nó phải trải qua rất nhiều công đoạn từ khâu chế biến nguyên liệu để tạo thành da thuộc rồi trải qua các công đoạn thủ công phức tạp dưới bàn tay khéo léo của những nghệ nhân mới có thể tạo ra được chiếc cặp da công sở thời thượng, không bao giờ lỗi mốt. Nếu bạn đang quan tâm đến sản phẩm cặp da thời trang nam cao cấp thì hãy tham khảo các mẫu cặp da nam hot nhất 2021 dưới đây. Cặp công sở da bò cao cấp Mẫu cặp này có 2 màu là màu nâu và màu đen, được làm bằng chất liệu da bò thật. Sản phẩm được sản xuất thủ công, đảm bảo chất lượng đến từng đường kim mũi chỉ. Mẫu cặp da nam công sở hiện đại phái mạnh cực chuộng Mẫu cặp da nam công sở này các anh rất ưa chuộng. Thiết kế từ màu sắc cho đến kiểu dáng đều mang hơi hướng hiện đại, năng động và cực kỳ có sức hút khi đeo vai. Với thiết kế tinh tế và trang nhã này, bạn sẽ vô cùng thu hút, nâng tầm đẳng cấp sang trọng. Cặp công sở kiểu dáng gọn, trang nhã Nếu bạn là fan của những chiếc túi nhỏ gọn, tinh tế thì chiếc cặp da công sở mang số hiệu G192 của Gento sẽ khiến bạn cực hài lòng. Đây là chiếc cặp da công sở thật có tông màu vàng nâu sang trọng, lịch thiệp. Kiểu dáng thiết kế của mẫu túi này khá đơn giản nhưng sự thu hút thì vô tận. Dáng cặp nhỏ gọn, chất da mềm mịn thể hiện đúng đẳng cấp của loại da thuộc. Sở hữu chiếc cặp công sở này, bạn sẽ cảm thấy tự tin và trân trọng món đồ thời trang cao cấp này. Vào ngay website gento.vn để tham khảo thêm các mẫu cặp công sở chất lượng. GENTO - chuyên đồ da nam cao cấp phong cách lịch lãm, sang trọng.
 3. Để góp phần nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 29/HD-VKSTC ngày 25/9/2020 về một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại (KDTM). Theo đó về thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp kinh doanh thương mại mà văn bản pháp luật có quy định về thời hiệu khởi kiện (được thực hiện theo yêu cầu của đương sự) thì áp dụng thời hiệu khởi kiện được xác định trong văn bản quy phạm pháp luật đó. Quy định về thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp kinh doanh thương mại như sau: Đối với tranh chấp về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm Thời hiệu khởi kiện thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, cụ thể: Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp. Đối với yêu cầu hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Kiểm sát viên cần lưu ý thời hiệu khởi kiện thực hiện theo Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể: “Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông…”. Đối với yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Áp dụng điểm d, khoản 8 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể: “Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty”. Đối với quy định việc gia hạn thời hiệu trong trường hợp khi hết hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự Trong trường hợp các bên có thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ đó, thì việc xác định ngày mà quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm căn cứ vào ngày chấm dứt thỏa thuận của các bên và được thực hiện như hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS.
 4. Studio Saranghae Saranghae là tên một Studio ảnh cưới đà lạt được thành lập nhằm tạo ra một dịch vụ chụp hình cưới tiện lợi dành cho các cặp đôi trên mọi miền khi đã lỡ trót yêu Đà Lạt. Những cặp đôi nào lỡ sa vào vùng đất mộng mơ này đều muốn có cho mình một bộ ảnh cưới lung linh, lãng mạn, phong cách… Saranghae sẽ có báo giá cũng nhẹ nhàng không kém phần mộng mơ như là một món quà dành cho các cặp đôi. Chụp ảnh cưới đà lạt tốt nhất ở đâu? Chụp ảnh cưới nghỉ dưỡng ban đêm tại hotel cao cấp ngay trung tâm thành phố Đà Lạt mộng mơ tại sao không? Trải nghiệm những địa điểm chụp lý thú, vừa chụp hình vừa có thể du lịch tham quan. Đã vậy khách hàng còn được về di chuyển khứ hồi Sài Gòn – Đà Lạt. Tiệc BBQ trên sân thượng ngắm cảnh đêm thành phố? Ăn uống thoải mái trong quá trình chụp hình. Chuyên viên trang điểm trong hau ngày chụp hình, trang phục cực xinh lộng lẫy tương ứng với những điểm chụp khác nhau. Có sẵn phương tiện di chuyển đi lại thuận tiện giữa những địa điểm chụp. Kết quả bạn sẽ có album ảnh, ảnh cổng chào, clip siêu đẹp, siêu chuẩn quẩy tưng facebook. Hãy tới studio ảnh cưới đà lạt để có bộ ảnh cưới thơ mộng, hòa mình vào thiên nhiên, lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời nhé. Chụp ảnh cưới đà lạt tốt nhất hiện nay đơn vị Saranghae. Vì sao bạn nên chọn chụp ảnh cưới Đà Lạt với Saranghae? Cung cấp nhiều dịch vụ hoàn hảo. Cung cấp các gói chụp cưới trọn gói. Khi các cặp đôi chọn dịch vụ trọn gói có rất nhiều lợi ích. Không phát sinh thêm chi phí nên bạn hoàn toàn yên tâm với buổi chụp hình cũng như tiết kiệm thêm được nhiều chi phí. Giá cả hợp lý, không lo thêm chi phí cũng như không có những thủ tục rườm rà quá tuyệt cho một chọn lựa phải không ạ. Đối với những khách hàng có nguồn chi phí thấp cũng như không có dư thời gian nhiều nhưng vẫn muốn có một bộ chụp ảnh cưới đà lạt chuyên nghiệp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ của một đời người. Đến với Saranghae luôn đáp ứng những tiêu chí hàng đầu như: Dịch vụ đẳng cấp uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp là hướng mà studio ảnh cưới đà lạt luôn muốn đem đến nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, chân thành nhất. Những dịch vụ tiện lợi và hiện đại nhất được cập nhật hàng ngày. Chất lượng sản phẩm tốt nhất phù hợp nhất với từng cặp đôi. Giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp chất lượng tốt nhất. Đội ngũ kỹ thuật photo hay đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có những khoảnh khắc làm việc vui vẻ, thoải mái, tận hưởng thành phẩm ứng ý nhất. Đội ngũ thiết kế, hậu kỳ chuyên nghiệp đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng nhất. Khi bạn chọn studio ảnh cưới đà lạt Saranghae bạn sẽ được phục vụ những dịch vụ chu đáo nhất. Phong cách chụp ảnh cưới đa dạng cũng như những concept độc đáo chỉ có tại Saranghae như: Bữa tiệc dưới ánh sao, cao nguyên Langbiang hùng vĩ, nông trại vui vẻ, đồi thông hay chỉ trong studio hiện đại… Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ SARANGHAE – STUDIO ẢNH CƯỚI ĐÀ LẠT Địa chỉ: 03 Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, Đà Lạt. Hotline: 0937 026 628 Email: Saranghae.dalat@gmail.com Website: Saranghae.vn
 5. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác - Giao hàng đúng tiến độ, giao hàng tận nơi trong tp.hcm - In tem 7 màu giá rẻ, đúng chất lượng, đủ số lượng - Giao hàng trên toàn quốc đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng gấp đôi với các đơn hàng lớn Hiện nay, tem nhãn đã không còn xa lạ đối với các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và cả người tiêu dùng. Chính vì vậy hàng loạt các địa điểm in tem xuất hiện. Điều này đã không gây ít khó khăn cho khách hàng khi muốn in một tem nhãn nào đó. Bởi kiến thức còn hạn chế về các loại tem và không xác định được đâu là đơn vị uy tín in tem giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Liên hệ in nhãn mác giá rẻ - In nhãn mác hàng hóa: in tem decal, tem 7 màu, tem 7 mau, in decal… - In Túi (bịch) xốp & Túi (bịch) nilon. - Các biểu mẫu, ấn phẩm văn phòng, catalogue, tờ rơi, tờ gấp, in hộp giấy, in hop giay - Các sản phẩm in ấn giá rẻ quảng cáo liên quan khác: in tờ rơi giá rẻ Tham khảo thêm tại indecalgiare.com.vn nhé! Chúng tôi nhận gia công, in ấn theo nhu cầu của quý khách hàng nhằm mang lại những thành phẩm ưng ý nhất. Liên hệ ngay qua số hotline 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn chi tiết. Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Văn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: (028) 6683 5246 - 0909 136 449 (Ms. Hương) Email: temminhhoang@gmail.com
 6. In nhãn mác 1 màu cho tới nhiều màu, cán màng, cắt bế theo hình 1. In nhãn giá rẻ: quý khách sẽ có được chi phí trọn gói giá rẻ, bao gồm cả thiết kế, in ấn giá rẻ, hoàn thiện các loại nhãn mác, tờ rơi, catalogue, hộp giấy... 2. Chất lượng: thiết kế & in ấn giá rẻ nhãn đẹp, quy cách chuẩn, chất liệu hợp lý. 3. Tiến độ: thời gian thực hiện đơn hàng nhanh, có thể đáp ứng được những nhu cầu cần hàng "gấp", hàng số lượng lớn của các khách hàng sau 1 ngày 4. Năng lực sản xuất quy mô lớn: hiện tại hệ thống nhà xưởng in, đầy đủ các máy in offset 2 màu, 4 màu công nghệ hiện đại, các khổ in khác nhau, và hệ thống máy gia công cán, bế, xén, gấp, đột lỗ ore, vào keo sách tự động... Đảm bảo mọi đơn hàng của quý khách được sản xuất, giám sát chất lượng và tiến độ một cách tốt nhất với giá rẻ. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác - Giao hàng đúng tiến độ, giao hàng tận nơi trong tp.hcm - in tem giá rẻ, đúng chất lượng, đủ số lượng - Giao hàng trên toàn quốc đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng gấp đối với các đơn hàng lớn Liên hệ in nhãn mác - In nhãn mác hàng hóa (decal, giấy) - in Túi (bịch) xốp & Túi (bịch) nilon. - Các biểu mẫu, ấn phẩm văn phòng, catalogue, tờ rơi, tờ gấp - Các sản phẩm in ấn giá rẻ quảng cáo liên quan khác . . .
 7. Hiện nay, tem nhãn đã không còn xa lạ đối với các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và cả người tiêu dùng. Chính vì vậy hàng loạt các địa điểm in tem xuất hiện. Điều này đã không gây ít khó khăn cho khách hàng khi muốn in một tem nhãn nào đó. Bởi kiến thức còn hạn chế về các loại tem và không xác định được đâu là đơn vị uy tín in decal giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác - Giao hàng đúng tiến độ, giao hàng tận nơi trong tp.hcm - In decal gia re, đúng chất lượng, đủ số lượng - Giao hàng trên toàn quốc đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng gấp đôi với các đơn hàng lớn Liên hệ in nhãn mác giá rẻ - In nhãn mác hàng hóa: in tem decal, tem 7 màu, tem 7 mau, in decal… - In Túi (bịch) xốp & Túi (bịch) nilon. - Các biểu mẫu, ấn phẩm văn phòng, catalogue, tờ rơi, tờ gấp, in hộp giấy, in hop giay - Các sản phẩm in ấn giá rẻ quảng cáo liên quan khác: in tờ rơi giá rẻ Tham khảo thêm tại indecalgiare.com.vn nhé! Chúng tôi nhận gia công, in ấn theo nhu cầu của quý khách hàng nhằm mang lại những thành phẩm ưng ý nhất. Liên hệ ngay qua số hotline 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn chi tiết. Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Văn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: (028) 6683 5246 - 0909 136 449 (Ms. Hương) Email: temminhhoang@gmail.com
 8. Hiện nay, tem nhãn đã không còn xa lạ đối với các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và cả người tiêu dùng. Chính vì vậy hàng loạt các địa điểm in tem xuất hiện. Điều này đã không gây ít khó khăn cho khách hàng khi muốn in một tem nhãn nào đó. Bởi kiến thức còn hạn chế về các loại tem và không xác định được đâu là đơn vị uy tín in decal giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác - Giao hàng đúng tiến độ, giao hàng tận nơi trong tp.hcm - In tem decal gia re, đúng chất lượng, đủ số lượng - Giao hàng trên toàn quốc đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng gấp đối với các đơn hàng lớn Liên hệ in nhãn mác giá rẻ - In nhãn mác hàng hóa: in tem decal, tem 7 màu, tem 7 mau, in decal… - In Túi (bịch) xốp & Túi (bịch) nilon. - Các biểu mẫu, ấn phẩm văn phòng, catalogue, tờ rơi, tờ gấp, in hộp giấy, in hop giay - Các sản phẩm in ấn giá rẻ quảng cáo liên quan khác: in tờ rơi giá rẻ Tham khảo thêm tại indecalgiare.com.vn nhé! Chúng tôi nhận gia công, in ấn theo nhu cầu của quý khách hàng nhằm mang lại những thành phẩm ưng ý nhất. Liên hệ ngay qua số hotline 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn chi tiết. Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Văn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại:(028) 6683 5246 - 0909 136 449 (Ms. Hương) Email: temminhhoang@gmail.com
 9. Hiện nay, tem nhãn đã không còn xa lạ đối với các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và cả người tiêu dùng. Chính vì vậy hàng loạt các địa điểm in tem xuất hiện. Điều này đã không gây ít khó khăn cho khách hàng khi muốn in một tem nhãn nào đó. Bởi kiến thức còn hạn chế về các loại tem và không xác định được đâu là đơn vị uy tín in decal giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác - Giao hàng đúng tiến độ, giao hàng tận nơi trong tp.hcm - In gia re, đúng chất lượng, đủ số lượng - Giao hàng trên toàn quốc đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng gấp đối với các đơn hàng lớn Liên hệ in nhãn mác giá rẻ - In nhãn mác hàng hóa: in tem decal, tem 7 màu, tem 7 mau, in decal… - In Túi (bịch) xốp & Túi (bịch) nilon. - Các biểu mẫu, ấn phẩm văn phòng, catalogue, tờ rơi, tờ gấp, in hộp giấy, in hop giay - Các sản phẩm in ấn giá rẻ quảng cáo liên quan khác: in tờ rơi giá rẻ Tham khảo thêm tại indecalgiare.com.vn nhé! Chúng tôi nhận gia công, in ấn theo nhu cầu của quý khách hàng nhằm mang lại những thành phẩm ưng ý nhất. Liên hệ ngay qua số hotline 0907 668 077 (Ms. Vân) để được tư vấn chi tiết. Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Văn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: (028) 6683 5246 - 0909 136 449 (Ms. Hương) Email: temminhhoang@gmail.com
 10. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác - Giao hàng đúng tiến độ, giao hàng tận nơi trong tp.hcm - in tem gia re, đúng chất lượng, đủ số lượng - Giao hàng trên toàn quốc đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng gấp đối với các đơn hàng lớn In nhãn mác 1 màu cho tới nhiều màu, cán màng, cắt bế theo hình 1. In nhãn giá rẻ: quý khách sẽ có được chi phí trọn gói giá rẻ, bao gồm cả thiết kế, in ấn giá rẻ, hoàn thiện các loại nhãn mác, tờ rơi, catalogue, hộp giấy... 2. Chất lượng: thiết kế & in ấn giá rẻ nhãn đẹp, quy cách chuẩn, chất liệu hợp lý. 3. Tiến độ: thời gian thực hiện đơn hàng nhanh, có thể đáp ứng được những nhu cầu cần hàng "gấp", hàng số lượng lớn của các khách hàng sau 1 ngày 4. Năng lực sản xuất quy mô lớn: hiện tại hệ thống nhà xưởng in, đầy đủ các máy in offset 2 màu, 4 màu công nghệ hiện đại, các khổ in khác nhau, và hệ thống máy gia công cán, bế, xén, gấp, đột lỗ ore, vào keo sách tự động... Đảm bảo mọi đơn hàng của quý khách được sản xuất, giám sát chất lượng và tiến độ một cách tốt nhất với giá rẻ. Liên hệ in nhãn mác - In nhãn mác hàng hóa (decal, giấy) - in Túi (bịch) xốp & Túi (bịch) nilon. - Các biểu mẫu, ấn phẩm văn phòng, catalogue, tờ rơi, tờ gấp - Các sản phẩm in ấn giá rẻ quảng cáo liên quan khác . . .
 11. Là sản phẩm đóng vai trò quan trọng đối với một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa bán lẻ. Chính vì vậy nhu cầu in tem chống hàng giả tại tphcm là rất quan trọng. Bạn nên cần tìm đến các đơn vị in ấn có kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm in ấn tem chống hàng giả, được khách hàng, những người đã sử dụng dịch vụ trước đó đánh giá cao để sở hữu cho mình những mẫu tem chống hàng giả chất lượng nhất. Minh Hoàng Label là đơn vị in ấn chuyên cung cấp dịch vụ in tem chống giả tại tphcm và được đông đảo khách hàng, doanh nghiệp tin tưởng sử dụng. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực in nhanh các mặt hàng decal tem nhãn, bao bì giấy chuyên nghiệp, uy tín. Các kiểu tem chống giả phổ biến tại Minh Hoàng Label Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà in tem chống giả sẽ có những kiểu sau: - Tem chống giả thường: Bao gồm một lớp nội dung, khi thay đổi góc nhìn sẽ thấy màu sắc trên tem lấp lánh như cầu vồng. - Tem chống giả công nghệ mới (3D): Thường có từ hai lớp nội dung trở lên trên một nền chữ. Khi thay đổi góc nhìn ta sẽ thấy lần lượt những nội dung được in trên tem. - Tem chống giả dạng thông màu 3DF: Vốn là tem chống giả 3D với 2 lớp nội dung nhưng có thêm chiều sâu tạo độ nổi cho chữ. Mẫu in tem chống giả thông thường có dạng hình chữ nhật, hình tròn và hình elip, ngoài ra còn có nhiều hình dáng đẹp mắt như hình cánh hoa, hình thang, hình lục giác, ... với kích thước tùy theo sản phẩm cụ thể để đảm bảo tính thẩm mỹ. Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Chất lượng chuyên nghiệp Là sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của đội ngũ tư vấn hay sự tỉ mỉ, tận tình của đội ngũ thiết kế đảm bảo sẽ giúp quý khách hài lòng. Chất lượng sản phẩm Là địa chỉ có kinh nghiệm in ấn nhiều năm, in trực tiếp tại xưởng. Hơn nữa khi in tem chống giả trực tiếp tại xưởng, quý khách sẽ được in với giá cực rẻ đi kèm với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao nên sẽ rất tiết kiệm chi phí. Dịch vụ uy tín Chi phí thấp – chất lượng đảm bảo: Cam kết sản phẩm giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng in tốt, màu in sắc nét, tinh tế. Thiết kế miễn phí mẫu in tem chống giả theo yêu cầu Giao hàng nhanh chóng, miễn phí chỉ sau 2 – 4 ngày Chiết khấu cao cho đại lý Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang có bất kỳ nhu cầu về dịch vụ in tem chống giả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Văn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: 0907 626 966 (Ms. Thúy) Website: indecalgiare.com.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 12. Mời bạn hãy đến với dịch vụ in tem chống giả hàng đầu tại Minh Hoàng Label – Địa chỉ in ấn uy tín và chất lượng nhất thị trường. Các kiểu tem chống giả phổ biến tại Minh Hoàng Label Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà in tem chống giả sẽ có những kiểu sau: - Tem chống giả thường: Bao gồm một lớp nội dung, khi thay đổi góc nhìn sẽ thấy màu sắc trên tem lấp lánh như cầu vồng. - Tem chống giả công nghệ mới (3D): Thường có từ hai lớp nội dung trở lên trên một nền chữ. Khi thay đổi góc nhìn ta sẽ thấy lần lượt những nội dung được in trên tem. - Tem chống giả dạng thông màu 3DF: Vốn là tem chống giả 3D với 2 lớp nội dung nhưng có thêm chiều sâu tạo độ nổi cho chữ. Mẫu in tem chống giả thông thường có dạng hình chữ nhật, hình tròn và hình elip, ngoài ra còn có nhiều hình dáng đẹp mắt như hình cánh hoa, hình thang, hình lục giác, ... với kích thước tùy theo sản phẩm cụ thể để đảm bảo tính thẩm mỹ. Dịch vụ in tem chống giả uy tín tại Minh Hoàng Label Chất lượng sản phẩm Là địa chỉ có kinh nghiệm in ấn nhiều năm, in trực tiếp tại xưởng. Hơn nữa khi in tem chống giả trực tiếp tại xưởng, quý khách sẽ được in với giá cực rẻ đi kèm với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao nên sẽ rất tiết kiệm chi phí. Dịch vụ uy tín Chi phí thấp – chất lượng đảm bảo: Cam kết sản phẩm giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng in tốt, màu in sắc nét, tinh tế. Thiết kế miễn phí mẫu in tem chống giả theo yêu cầu Giao hàng nhanh chóng, miễn phí chỉ sau 2 – 4 ngày Chiết khấu cao cho đại lý Chất lượng chuyên nghiệp Là sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của đội ngũ tư vấn hay sự tỉ mỉ, tận tình của đội ngũ thiết kế đảm bảo sẽ giúp quý khách hài lòng. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang có bất kỳ nhu cầu về dịch vụ in tem chống giả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY TNHH IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Văn phòng: 33 Ngô Bệ, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: 0907 626 966 (Ms. Thúy) Website: indecalgiare.com.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 13. Tour đà nẵng 3 ngày 2 đêm với những điểm nổi bật ● Thưởng thức buffet sáng tự chọn tại khách sạn 3 sao Đà Nẵng. ● Tham quan trải nghiệm khu du lịch Rừng Dừa Bảy Mẫu. ● Tham quan danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn ● Thỏa sức tắm biển tại bãi biển nổi tiếng Mỹ Khê Đà Nẵng ● Viếng chùa Linh Ứng Tự ● Tham quan Phố Cổ Hội An. Giá tour đà nẵng 3 ngày 2 đêm rẻ nhất hiện nay Du lịch đà nẵng 3 ngày 2 đêm: 3.990.000 VNĐ Với giá vé này bạn đã có vé máy bay khứ hồi, xe du lịch phục vụ trong suốt quá trình, hướng dẫn viên nhiệt tình. Lưu trú tại khách sạn tiện nghi tiêu chuẩn 3 sao. Phí tham quan các địa điểm. Phục vụ ăn uống 2 bữa sáng, 4 bữa trưa và tối kèm theo đặc biệt 1 bữa đặc sản bánh trang thịt heo hai đầu và mì quảng hoặc cơm gà nức tiếng đà nẵng. Trải nghiệm khó quên chuyến du lịch đà nẵng 3 ngày 2 đêm Ngày thứ nhất Nhân viên tour đà nẵng 3 ngày 2 đêm đón quý khách tại sân bay, hỗ trợ quý khách làm thủ tục bay tới Thành Phố Đà Nẵng. Đến nơi có sẵn xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại sân bay.Tham quan Ngũ Hành Sơn, Tháp Xá Lợi, Chùa Linh Ứng 1, động Tàng Chơn, động Vân Thông, Huyền Không quan, Vọng Giang Đài, Chùa Tam Thai…Làng đá Mỹ nghệ Non Nước, Phố cổ Hội An cổ kính, mộc mạc, nhẹ nhàng, thư thái… Tham quan Chùa Cầu Nhật Bản được xây dựng từ thế kỷ 17 với nhiều giai thoại thú vị. bên cạnh đó còn những quán đồ ăn ngon, view đẹp tha hồ sống ảo… Ngày thứ hai Ngày thứ 2 bạn có thể lựa chọn tự do nghỉ ngơi, thư giãn tại khách sạn hoặc tự do tham quan, khám phá Thành phố Đà Nẵng Hoặc lựa chọn thứ 2 tham quan khu du lịch Bà Nà Hills. Tại Ga Suối Mơ, bạn được lên cáp treo Bà Nà, đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới, cáp treo giữa lưng chừng mây đến với Bà Nà. Bạn có thể ngắm thác Tóc Tiên từ xa…Tham quan Cầu Bàn Tay Vàng, Đồi Vọng Nguyệt, Thích Ca Phật Đài, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, Vườn Tịnh Tâm và đỉnh nhà rông. Tiếp tục ngồi cáp treo đến đỉnh Nghinh Phong, biệt thự Lệ Nim, Lầu Vọng Nguyệt, Cầu Treo Bà Nà và chinh phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên cao. Thưởng thức khu vui chơi giải trí trong nhà lớn thứ 3 Thế giới – Fantasy Park: Vòng quay tình yêu, đường đua lửa, cối xay gió, người nhện, tháp rơi xoay tự do, phim 4D, Công viên khủng long, Bảo tàng tượng sáp… Ngày thứ ba Bạn đến tham quan Bán Đảo Sơn, Viếng chùa Linh Ứng, chiêm ngưỡng Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 67m, thưởng ngoạn vẻ đẹp và dạo chơi Biển Mỹ Khê, check in Cầu Tình Yêu, chiêm ngưỡng tượng Cá chép hóa rồng nổi tiếng …Mua sắm quà tại siêu thị đặc sản miền Trung hoặc chợ Hàn Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR Địa chỉ: Tòa nhà Saigon Star 1224| 31, QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 7305 1168 Hotline: 0907 422 717 Email: info@saigonstartravel.com Website: Saigonstartravel.com
 14. Quà Miền Bắc - Chuyên cung cấp các loại đặc sản Tây Bắc an toàn, chất lượng đến tận tay người tiêu dùng. Tất cả các đặc sản Tây Bắc nổi tiếng được chúng tôi cung cấp đều là các đặc sản chất lượng, đậm nét ẩm thực, chuẩn vị Tây Bắc. Hãy tham khảo và lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhé! Quà Miền Bắc - Địa chỉ chuyên cung cấp đặc sản Tây Bắc Đến với Quà Miền Bắc, bạn sẽ tha hồ chọn lựa cho mình các đặc sản ngon và lạ, đậm nét Tây Bắc, có thể kể đến là mắc khén, mắc khén hạt dổi, chuối hột rừng Sơn La…. Bên cạnh các loại gia vị đặc sản, Quà Miền Bắc còn là địa chỉ chuyên cung cấp các thực phẩm sạch, chất lượng và nhiều đặc sản khác đến từ các vùng miền khác nhau. Tham khảo các sản phẩm của chúng tôi tại quamienbac.com nhé! Vì sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Chất lượng sản phẩm Quà Miền Bắc là một trong những hệ thống các cửa hàng chuyên phân phối các loại đặc sản miền Bắc uy tín đến nhiều chuỗi nhà hàng tại TPHCM. Không những thế các đặc sản của thương hiệu này như hạt mắc khén, hạt dổi rừng, măng lưỡi lợn, trâu gác bếp…cũng thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của các hộ gia đình, bếp ăn văn phòng… Với phương châm uy tín, chất lượng là số 1, Quà miền Bắc luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm đặc sản chất lượng, an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo quản đúng quy cách, sẵn sàng đổi trả. Sản phẩm chuẩn vị, đậm nét riêng của đặc sản chính gốc, không pha trộn, không thuốc bảo quản. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm đúng với nhu cầu của bạn. Nếu còn đang băn khoăn điều gì thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể nhé! Giá thành cạnh tranh Đến với Quà Miền Bắc, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm với mức giá vô cùng cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Nhiều combo khuyến mãi, chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn. Liên hệ ngay với chúng tôi Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua các loại đặc sản Tây Bắc. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Quà Miền Bắc Hotline: 0932 761 868 (Viber/Zalo) Website: quamienbac.com Cơ Sở Sản Xuất: Phiêng Ban 1, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La CH 1: Số 38B đường 22, phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM CH2: Chung cư 9 view Hưng Thịnh, đường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TPHCM (Cạnh trường Cao đẳng công thương TPHCM) Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 15. Đến với dịch vụ sửa máy tính tận nơi của chuyên viên IT, quý khách sẽ được tiết kiệm chi phí sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống máy. Đồng thời quý khách sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển và được phục vụ sửa chữa máy tính một cách tốt nhất. Dịch vụ của chúng tôi trải khắp Hồ Chí Minh, bất cứ khi nào bạn cần chúng tôi đều có mặt. Hãy liên hệ ngay chuyenvienit.com để được chúng tôi hỗ trợ nhé! Các dịch vụ nổi bật của chúng tôi Sửa máy in -Sửa máy in bình thạnh - Sửa máy in quận 7 - Sửa máy in quận 1 Nạp mực máy in -Nạp mực máy in bình thạnh -Nạp mực máy in quận 10 Sửa laptop -Sửa laptop bình thạnh -Sửa laptop quận 1… Sửa máy tính - Sửa máy tính bình thạnh - Sửa máy tính quận 1 Cài win - Cài win quận Bình Thạnh - Cài win quận 1…. Tham khảo tất cả các dịch vụ của chúng tôi tại chuyenvienit.com nhé! Dịch vụ máy tính chuyên nghiệp nhất HCM Đến với chuyenvienit.com, chúng tôi sẽ luôn làm bạn hài lòng bởi các dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi. Cam kết luôn mang đến cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất. Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì về cài đặt hệ điều hành cho máy tính của chuyenvienit.com sẽ hỗ trợ bạn hoặc bất cứ rắc rối nào công nghệ thông tin, đừng lo lắng, dịch vụ máy tính của sẽ giúp đỡ bạn mọi lúc mọi nơi. Chuyenvienit.com cũng là một địa chỉ uy tín, chất lượng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Bạn có thể truy cập vào website chuyenvienit.com để được tư vấn và được cung cấp thông tin chi tiết. Vì sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Chất lượng dịch vụ Đội ngũ kỹ thuật chất lượng, tận tâm. Chuyenvienit.com cam kết mang lại cho quý khách chất lượng dịch vụ tốt nhất đi kèm với mức giá hợp lý Hỗ trợ 24/7 Chúng tôi luôn luôn đồng hành với Quý khách hàng mọi lúc mọi nơi, với các kênh hỗ trợ đa dạng, nhằm mục tiêu mang đến khách hàng các lợi ích cao cấp. Thương hiệu uy tín Chuyenvienit.com với hơn 10 năm kinh nghiệm, là 1 trong những đơn vị chất lượng, uy tín được rất nhiều khách hàng lựa chọn suất 10 năm qua. Liên hệ với chúng tôi Để nhận được bảng giá chi tiết dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Chuyên viên IT ĐT: (08) 62 043 247 – (08) 62 043 427 Website: chuyenvienit.com Các văn phòng: CS1: 163 Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ đức, TP.HCM. CS2: 41D Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM. CS3: 22 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM. CS4: 113 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!